İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TAŞIMACILIK KILAVUZU. Kaptan Necmettin AKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1995-27 TAŞIMACILIK KILAVUZU. Kaptan Necmettin AKTEN"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TAŞIMACILIK KILAVUZU Kaptan Necmettin AKTEN

3 Besin kaynağımız olan denizlerimizi kirletmeyelim. Temiz deniz toplumun moralitesini yükselteceği gibi, turizm gelirlerini de artırır. En ucuz taşıma denizyoludur. Ama, yük taşımacılığında denizyolunun ulaşım istatistiklerini giremediğini biliyor muydunuz? CAN MATBAA - (O 212) İST.

4 ONSOZ Dışticaretle uğraşan kişi veya kuruluşlar için önemli konulardan biri nakliyedir. Gemi, kamyon, vagon gibi taşıtlann kiralanmasmdan yüklerin istiflenmesine kadar uzanan çeşitli hizmet ve işlem kademeleri genellikle meslekle ilgili kimseler tarafmdan takip edilir. Ancak, dışticaret erbabmm da bu konularda bilgi sahibi olması, taşıma sistemleri konusunda bilinçlendirilmesi, taşımacılık sektöründe kullanılan terminolojiye yatkın hale gelmesi, daha önemlisi taşıma sistemleri arasında kıyaslama yapabilmesi dışticaretin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Kaptan Necmettin Akten tarafmdan hazırlanan bu yayın, dışticaretle ilgili kişileri nakliye ve bu sahadaki işlemler konusunda bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ülke ekonomisi ve tüm ilgililere yararlı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Kaptan Necmettin AKTEN'e teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Özaslan

5

6 İÇİNDEKİLER I. Taşımacılık Şekilleri 5-22 A. Karayolu Taşımacılığı 5 B. Demiryolu Taşımacılığı 7 C. Içsu Taşımacılığı 9 a. Içsu taşımacılığında kullanılan taşıtlar 12 b. Içsuyolu taşıtlannda ekonomik esaslar 14 Ç. Denizyolu Taşımacılığı. 15 a. Layner taşımacılığı 15 b. Navlun konferan^lan 16 c. Tramp taşımacılığı 17 ç. Layner taşımacılığında ekonomi 18 d. Tramp taşımacılığında ekonomi 20 II. 21. Yüzyıl Taşımacılığı: Çoklu Taşıma A. Çoklu Taşımanın Karakteristiği 25 B. Çoklu Taşımada Uygulanan Teknoloji 28 C. Taşıma Sistemleri Arasında Entegrasyon 31 a. Karayolu 31 b. Demiryolu 32 c. Içsuyolu 32 Ç. Uygulamada Çoklu Taşıma 32 a. Konteynerin taşıyana faydalan 33 b. Konteynerin taşıtana faydalan 34 III. Gemiler ve Limanlar A. Ticaret Gemisi 39 a. Ticari gemi tonajı 41 b. Gemi türieri 44 c. Şilep 45 ç. Konteyner gemisi 47 d. Ro/Ro gemisi 49 e. Dökmeyük gemisi 51 f. Tankerier 53 B. Liman 54 a. Hinteriand 58 b. Liman masraflan 58 c. Liman hizmetleri faturası 80 ç. Limanlarda hizmet verenler 81 - terminal operatörü 81 - stevedor 81 - işçi postası 82 IV. Deniz Taşımacılığında Yeni Bir Boyut: "Liman Devleti Kontrolü" A. Gemilerin Denetlenmesi Olayı 85 B. Gemilerin Denetlenmesine Yer Veren Uluslararası Sözleşmeler 86 a. SOLAS60 86 b. SOLAS74 87 c. STCW78 87 ç. Loadline66 88 d. IL e. Colr g72 f. Marpol 73/78 70 g. Paris Memorandumu ilk Bölgesel Uygulama: Paris Memorandumu 71 Ç. Liman Devleti Kontrolunda Globalleşme 74

7 V. Deniz Taşımacılığında Ayrılmaz İkili: Armatör ve Gemi Acentesi A. Armatör 79 a. Armatörlerarası birleşmeler 80 b. Ya konsorsiyumlar? 8"l B. Gemi Acentesi 83 a. Acentelerin yaptığı işler 86 b. Acentelik faturası 87 VI. Deniz Taşımacılığında Kullanılan Ana Belgeler a. Konşimento 91 b. Yükleme ordinosu 93 c. Delivery order 98 d. Manifesto 94 e. Navlun mukavelesi 94 VII. Gemi Kiralama A. Gemi Kiralama Olayı 97 B. Gemi Kiralama Şekilleri 98 a. Seferlik kiralama 98 b. Çıplak kiralama 101 c. Süreli kiralama 101 C. Gemi Kiralamanın Temel Unsurian 105 a. Yükleme boşaltma süresi 105 b. Zaman sayımı ve hazıriık mektubu 109 c. Dispeç 111 ç. Demuraj 111 d. Olaylar tutanağı 112 e. Zaman çizelgesi 112 f. Yanaşma yeri türierine göre çarter parti 116 D. Bir Standart Çarter Partinin İçeriği 116 VIII. Navlun a. Navlun şartlan 125 b. Navlun türieri 126 c. Navlunu oluşturan maliyet kalemleri 127 ç. Navlun maliyetinde gemi büyüklüğünün etkisi 127 aa. Seyir giderieri 129 bb. Liman giderieri 130 cc. Liman resimleri ve harçlar 133 dd. (depolama) ambarlama giderieri 134 d. Munzam gider 134 IX. Standart Taşıma Araç-Gereçleri A. Konteyner 141 a. Uygulamada konteyner 145 b. Konteyner kiralama ; 148 B. Şat 149 C. Treyler 150 Ç. Palet 152 Daneç 156 İstif faktörü 156 Yükleme kapasitesi ile ilgili hesaplar 157 Kaynakça 159 Ekler: a) Layner konşimento b) Gencon çarter parti c) Çıplak kira sözleşmesi (Baceron "A") ç) NYPE süreli kira sözleşmesi

8 I. TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ

9

10 Bir malın alıcı ile satıcı arasında el değiştirmesi satış sözleşmesi (sales contract) ile olur. Bu sözleşmenin yapılması sırasında ve/veya görüşmelerinde taraflar, "taşıtmayı kim yapacak", "sigortayı kim ödeyecek", taraflann mal üzerindeki haklan ve sorumluluklan nerede bitecek/başlayacak" vb. sorunlan çözümlemeye uğraşırlar. Satış sözleşmesi, dışalım/dışsatım işlemlerinde kullanılan temel sözleşme formudur. Sözleşme konusu olan mala ilişkin çeşitli hükümlerle birlikte, teslim/tesellüm koşullan (taşıtma), taraflar arasında risk dağıtma (sigorta) gibi hükümleri içler. Bunlar içinde önemli bir tanesi de nakliye (teslim) şartlandır. Nakliye (teslim) şartlan, malın taraflar arasında el değiştirilmesi sırasında karşılaşılacak risklerin ve masraflann taraflar arasında nasıl bölüştürüleceğini belirler. Nakliye şartlan, çokluk taşıt tutma (kiralama) yoluyla karşılanır. Araç tutma, taşıyanın (araç sahibi/kiracısı veya taşıma müteahhidi) taşıtanla (alıcı, satıcı, yükleyici), taşıma şartlan konusunda yaptığı anlaşmadır. Anlaşmanın bir yanını taşıt, diğer yanını da yük oluşturur. Anlaşmayla taşıyan, belli bir taşıma kapasitesini taşıtana belli koşullarla tahsis etmeyi taahhüt eder; taşıtansa taşıma hizmetinin karşılığı olan ücreti (navlun ve eklentilerini) ödemeyi... Malın bir pazardan ötekine aktaniması değişik taşıma sistemleriyle olur. Bir mal, pazarlama aşamasında; fiziksel özelliğine, değerine, ambalaj biçimine, boyutlanna, gereksindirdiği özene bağlı olarak: - karayolu, - demiryolu, - içsu yolu, - havayolu, - boru yolu (hattı), - denizyolu taşıma sistemlerinden birini veya birkaçını kullanır. A. Karayolu Taşımacılığı: Karayolu taşımacılığı, diğer taşıma biçimlerinin çoğuyla karşılaştınldığında oldukça yeni bir taşıma türü olduğu görülür. Birçok ekonomi, bu arada da Türkiye, iç taşımacılığında daha yeni bir taşıma sistemi olmasına karşın karayoluna ağırlık ve öncelik vermiştir.

11 Karayolu, en uç noktalara kadar erişilebilme olanağı verdiği için özellikle kısa mesafeli taşımalarda diğer taşıma türlerine göre daha ekonomiktir. Karayolunun kısa mesafelerde diğer taşıma sistemlerine göre daha ekonomik olmasında, demiryolu ve işçu yolu gibi alternatif taşıma sistemlerinde sabit maliyetlerin toplam maliyet içindeki payının belirgin biçimde yüksek olması olgusu yatar. Sabit maliyetin yüksek olması yüzünden kısa mesafeli taşımalar pahalı gerçekleşir. Ancak, taşıma mesafesi büyüdükçe sabit maliyetin toplam maliyet içindeki payı aşağı çekilebilir. Ki bu da, uzak mesafeli taşımalarda demiryolu ve içsu yolu taşımacılığının karayoluna göre daha ekonomik olacağını gösterir.^ Karayolu, enerji tüketimi yönünden ulaşım seçenekleri içinde en maliyetli olanıdır. Yakıt maliyeti değişken giderlerin %50'sine, kilometre maliyetinin de %33'üne kadar çıkabilmektedir.^ Karayolu taşımacılığını diğer taşıma sistemleriyle enerji tüketimi yönünden karşılaştıran tablo aşağıda verilmektedir. TABLO -1 Taşıma Sistemlerinde Enerji Tüketimi Karşılaştırması taşıma sistemi enerji tüketimi (%) karayolu demiryolu 100 içsu yolu Kaynak: Multimodal Transport and Containerisatjon, UNCTAD, TD/B/C.4/238, para 20, Cenevre 1982 Karayolu taşımacılığı parça eşya taşımalannda hemen her uç noktaya erişilebilmesi sayesinde avantajlıdır. Ancak, taşıma mesafesinin kısa olması gerekir. Mesafe büyüdükçe ekonomi de kaybolur. Aynca karayolu taşımacılığı diğer alternatif taşıma sistemleri kadar kitle taşımacılığına elverişli olamamaktadır. Karayolu taşımacılığı, konteynerin yaygınlaşmasıyla birlikte, liman terminalinden veya istasyondan hinterlanddaki uç noktalara ulaşmada kullanılan forvarderlik hizmetleri için yaygın alternatif oluşturmuştur. Bunda da konteynerin yük kapasitesine paralel tırmanış gösteren kamyon taşıma kapasitesinin ve 2'li kamyon dizilerine yönelişin önemli payı olmuştur. 1 UNCTAD, Multimodal Transport and Containerisatlon, TD/B/C.4/238, Cenevre 1982, s. 9, para ibld, Supp. 3,s.4,para7.

12 Bir anlamda, geminin ve trenin getirdiği yükler kamyonla hinterlanda taşınır olmuştur. Sistemin özündeki esneklik (yani, yolun olduğu yere kadar gidebilme), hız gibi öğeler bunda katkı sağlamıştır. Konteyner taşımacılığının gelişmesiyle birlikte taşıma sistemleri arasında konteynerin aktaniması için gerekli terminal ve aynca depolama üniteleri gibi taşıma zincirini tamamlayıcı yatınm gereklerine ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzdeki gelişmeler karayolu taşımacılığını "nihai" taşıma, yani taşıma zincirinin son baklası şekline dönüştürmüştür. Bunda da pazarlama maliyetini minimumda tutabilme çabalan etkin olmuştur. Karayolu taşımacılığında maliyet kalemlerini şu öğeler oluşturur: B. Demiryolu Taşımacılığı: a. sabit giderler - amortisman, - faiz - sigorta, - yönetim giderleri. b. değişken giderler - yakıt, - yağ, - lastik, - bakı m/on an m Demiryolu taşımacılığı sanayi devrimiyle yaşıttır. Kitle taşımacılığına uygun oluşu, oldukça düşük enerji tüketimi ve yüksek hızı sayesinde demiryolu sistemi özellikle uzak mesafeler için ekonomik bir taşıma seçeneğidir. Demiryolu, katar düzeni yardımıyla parsiyal veya tüm taşımaya olanak tanır. Demiryolunda konteyner taşımacılığı yapıldığı gibi, "pîggy-back" sistemiyle kamyon, treyler, semi-treyler gibi araçlar da iki istasyon arasında aktanlır. Piggy-back taşıma, demiryolunun düşük enerji tüketimi sayesinde karayolu taşımacılığında da enerji tasarrufu sağlamaktadır. Karayolundaki olası tehlikeler de demiryolunun daha güvenli ortamında bertaraf edilmektedir. Hemen belirtilmelidir ki; kamyon, treyler gibi araçlann darası da vagonun yük ağırlığı içinde düşünülmesi gerekeceğinden piggy-back sistemi taşınan yük miktan açısından verimsizdir, denebilir. Demiryollannda konteyner taşımacılığı yapılmaktadır. Dolayısıyla, çoklu taşıma sistemi açısından demiryollan uygun bir ulaşım ortamıdır. Demiryollannda konteyner açık yani düz vagonlarla taşınır. Ancak, köprü, üst geçit gibi yükseltilerin gabarisi konteyner taşımalannın imkan veya imkansızlığını belirler. Alçak gabarili demiryollannda tekerlek çapını küçültmek konteyner yüklü vagonlann yüksekliğini gabarilere uyarlamak açısından etkin bir yol olmaktadır. Ancak, bu türden uygulamanın demiryollanna ek yatınm külfeti getireceği de unutulmamalıdır.

13 Demiryollarında konteyner taşımaya elverişli vagonların dingil boyu, eni ve yüklü ağırlığı konteyner tiplerine göre şöyledir: TABLO - 2 Konteyner Vagonlarının Teknik Özellikleri konteyner (ISO) asgari boy (metre) asgari en (metre) asgari yüklü ağırlık (ton) 1A 1B 1C Kaynak: UNCTAD, Rai! Transport of Containers, TD/B/C.4/238 Supp. 1, s. 23 Cenevre 1982 Öte yandan, konteyner vagonlannın dingil sayılanna göre taşıyabilecekleri yük miktarı da şu şekildedir: TABLO - 3 Konteyner Vagonlannda Dingil Ağırlıkları vagon tipi dingil ağırlığı (ton) taşınan yük miktarı (ton) yüklü ağırlık (ton) Tek dingil 20 konteyner (tek dingil) 20 konvansiyonel (iki dingil) 20 konteyner (çift dingil) Kaynak: ibid, Tablo 9, s. 25

14 C. İçsu Taşımacılığı: İçsu yolları böyle olanaklara sahip toplumlar için deniz kadar değerli bir hazinedir. Kitle taşımacılığını olanaklayan bu doğal ulaşım ortamı son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamıştır. Öyle ki, Kuzey Amerika'da, Sovyetler Birliği'nde kıta içi nitelikte bulunan bu ulaşım ortamına son yıllarda Avrupa kanalıyla bir yenisi eklenmiştir. İçsu nakliyatı, başka adıyla da ırmak ve kanal taşıtmacılığı, Avrupa'nın kıta üzerinde ağırlığını duyuracağı taşıtmacılık türü olacaktır. Bunu belirleyen etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 1. Kıta içerlerine doğru olan kitle yük taşımalan belirginleşmektedir. Üretim kaynakannın hammadde ihtiyaçlannm karşılanmasında kitle nakliyat yaygınlaşmaktadır. Kitle nakliyatın karayoluyla yapılması masraflıdır, içsu ulaşım ağı yaygınlaştıkça, örgütleştikçe ve de genişledikçe hammadde taşımalannın egemen modeli ırmak ve kanal ulaşımı olacaktır. 2. Büyüyen Batı ve Orta Avrupa ekonomileri kendilerine rekabet olanaklan hazırlamaktadırlar. Pazar yansında rekabeti lehe çeviren etmenin taşıtmacılık olduğu bilinmektedir. Ucuz ve düzenli taşıma pazar kapmanın ilk ve de temel koşuludur. Japon başansmın kökeninde ucuz taşıma yatmaktadır. Bu bakımdan, bu ekonomileri böyle bir rekabet savaşına hazırlamanın ana amacı, üretimi pazanna ucuza ulaştırabilmektir. 2. Büyüyen Batı ve Orta Avrupa ekonomileri kendilerine rekabet olanaklan hazırlamaktadırtar. Pazar yansında rekabeti lehe çeviren etmenin taşıtmacılık olduğu bilinmektedir. Ucuz ve düzenli taşıma pazar kapmanın ilk ve de temel koşuludur. Japon başansmın kökeninde ucuz taşıma yatmaktadır. Bu bakımdan, bu ekonomileri böyle bir rekabet savaşına hazırlamanın ana amacı, üretimi pazanna ucuza ulaştırabilmektir. Bu olanak bugün için sınırlıdır. Kıta üzerinde egemen ulaşım, kara ve demiryolu ulaşımıdır. Bunlarsa hammadde taşımalan için pahalı taşıtma biçimleridir. Bu nedenle de, malı daha ucuza taşıtabilmek bakımından yeni bir alternatife duyulan gerek açıktır. Yeni alternatifse, kıt'anın her bir yanına yayılmış içsu ağından başka bir şey değildir. Bunu zaten aramaktadır, kıta nakliyecisi. 3. Büyüyen ekonomilerin taşıtma ihtiyaçlan da büyüyecektir. Bu büyümeyi kitle taşımalanna olanak kazandırması yüzünden ırmak ve kanal taşıtmacılığıyla karşılayabilmek ve de gelişmeleri cevaplayabilmek hem daha avantajlıdır, hem de daha ekonomik. Ekonomiklik tek başına bu modelin benimsenmesi için yeterli sayılabilir. 4. Son yıllarda işsu filolan doğrultusunda giderek belirginleşen yatınm artışlan vardır. Bu, kuşkusuz, ırmak ve kanal taşıtmacılığının yaygınlaşacağı yönünde bir belirtidir. 5. Irmak ve kanal ulaşımında sistemi oluşturmak için gerekli alt yatınm, miktar olarak, kara ve demiryolu ulaşımlanndakine göre daha azdır. Bakım tutum masraflan düşüktür. Bunlarsa, bu ulaşım modelini ister, istemez çekici duruma getirmektedir, ulaşım politikasını saptayanlar için.

15 6. Irmak ve kanal taşımacılığı daha gelişim durumundadır. Sistem, yeni yeni araçlar uydurma girişimindedir, bünyesine. Bunlann taşıtma sisteminin prodüktivitesini geliştirmede olumlu rol oynayacağı doğaldır. Yine, sistemin oturmuş bir organizasyonu yoktur. Kısaca belirtilecek olursa, artan taşıma uzaklıklan, büyüyen nakliye ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlann kitle taşımacılığı doğrultusunda gelişmesi, mukayeseli maliyetlerde su yollan lehine ucuzluk vb. etmenler, kıta içi ve çevresindeki taşıtmacılığın ırmak ve kanal nakliyatı doğrultusunda gelişeceği kanısını güçlendirmektedir. Bu noktada, kıta Avrupası'nda karayolu ve içsu nakliyatı arasında yapılan maliyet kıyaslaması, şu sonucu ortaya koymaktadır. TABLO - 4 Karayolu ve İçsu Nakliyatında Eş Maliyet Eğrisi yük (ton) / karayolu, uzaklık (km) Kaynak: Necnnettin AKTEN, European Canal, Its Impacts on Transport Services, Det Norske Shipping akadenni, Oslo, Ocak Buna göre, karayolu ve içsu yolu taşımaları eğri üzerinde eşit maliyet belirlemekte; taşıma uzaklığı ve yük miktan arttıkça içsu taşımacılığı üstünlük kazanmaktadır. İçsu yollannda kullanılan taşıtlar son yıllarda değişikliğe uğramışlardır. Bu değişiklik, su kesimini sabit tutarak taşıma sığasını artırma yönündedir. Böylelikle, birim taşıma maliyeti düşürülmekte; hammadde taşımaları için içsuyollan çekicilik kazanmaktadır. ABD'de başlatılan ve kısa süre içinde Avrupa içsu yollarına sıçrayan push-barge (itilmeli layter) sistemi içsu taşıtlannda vanlan en son aşamadır. Push-barge sistemlerinde taşımayı yapan tekne ile yürütmeyi sağlayan otomotör birbirinden ayn bölümler olarak yapılmakta; tekne elleçlenirken otomotör diğer bir tekneyi götürmektedir. Sistemin özelliği, normalde en azından

16 3500 tonluk yük partisini römorkör türündeki yürütücü üniteye ittirterek hem düşük sayıda ve yeterlikte personelle taşıma hizmetini sürdürmek; hem de sistemin taşıma performansını yükseltmektir. İtme barç (itilmeli layter) yönteminde, küçük taşıma üniteleri birbirlerine eklenerek katar haline getirilmektedir. Böylelikle, hem taşıma kapasitesi taşıma ünitelerinin sayısınca büyütülmekte, hem de ırmak ve kanallannın sınırlı olan derinlik sorununa çözüm bulunmuş olmaktadır. Zira, şatlan bir araya getirmekle kapasite büyütüldüğü halde draft (su çekimi) bir satın draftı^ kadar olmaktadır. Konvoylar, ırmak veya kanalların genişliğine göre 2-4'lü dizilerden oluşmaktadır. Dizilerde ise, şatlar yanyana eklenmektedir. Günümüzde ırmak nakliyatında görülecek gelişmeler şu ana noktalarda toplanabilir: 1. Kitle nakliyatına olan gereksinme, 2. Büyüyen ve çeşitlenen taşıma araçlan, 3. Geliştirilen teknoloji ve bu dala aktanlan olanaklar, 4. Kanal ve ırmaklarda daha hızlı seyir olanaklan. Ekonomik gelişme Avrupa'yı hammadde kaynaklanna bağlı kalmaya zorlamaktadır. Bu yüzden geleceğin Avrupası, çeşitlenen ekonomik bloklara ve devleşen ekonomik güçlere karşı pazar savaşını sürdürebilmek için kitle nakliyatını kıt'a içerlerine kadar sokma durumundadır. Bunun tek ve rakipsiz sistemiyse ırmak ve kanal nakliyatıdır. Kanallarla birleştirilen ırmaklar sayesinde hammadde kaynaklan hem Karadeniz'den, hem de Kuzey ve Baltık Denizlerinden Kıt'a içerlerine ulaşabilme olanağına kavuşmaktadır. Bugün Batı Avrupa'nın kanal ve ırmaklannda nakliye hizmeti gören genel katarlardaki layter sayısı 4'dür. Buysa, ortalama 8500 ton dökme yükün bir kalemde, bir yerden diğerine taşınması demektir. Ancak, geliştirilen yönelme (sevketme) tekniği sayesinde katarlardaki layter sayısı 6'ya, taşınabilecek yük de tona çıkmıştır. Bu aşama, iç Avrupa üretim merkezlerinin aradığı ucuz nakliyat açısından önemli bir gelişimdir. Uygulamasıysa Rhine ırmağıyla kollannda varlık kazanmış durumdadır. Elleçleme süresinin ve buna bağlı olarak da taşıma araçlannda rotasyon süresinin düşürülmesi kuşkusuz, geliştirilen taşıma olanaklannm yerleşebilmesinde etkin faktörler olacaktır. Çünkü bir sistemin yerleşebilmesinde ya da varlık kazanabilmesinde temel etmen, mevcutlara göre sağladığı avantajlardır. Buysa, her soruna ekonomik açıdan bakan günümüz anlayışında önce ucuzluk gerektirmektedir. Ucuzluk getiremiyorsa bir sistemin tutunabilmesi söz konusu değildir. Bir gemi türünün geliştirilmesinde ana ilke, birim taşıma maliyetini olanaklı en düşük düzeyde tutabilmektir. Buysa gemilerin liman/seyir oranını seyir yönünde artırma biçiminde olmaktadır. Bu düşünce biçimi içsu taşıtlan için de geçerlidir. Bu nedenle de, taşıtlarda taşıma maliyetini yükselten "yürütücü ünite" bakım-tutum, sörvey, terminalden tekneyi alma gibi durumlar dışında sürekli bir biçimde içsularda hareket durumunda bulunmaktadır.

17 içsu taşıtlarının geliştirilmesinde ana öğe, taşıma performansının yüksek tutulmasıdır. Bu da limanda (terminalde) az süreyle kalabilecek gemi türünün geliştirilmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle, içsu taşımalannda az sayıda personelle çekip çevrilen yürütücü ünite, taşıyıcı üniteden ayn düşünülmekte; yük taşımalannda katar taşıması^ yapabilecek, push-barge sistemleriyle uyumlu tekneler yapımı yeğlenmektedir. Bu, diğer ulaşım modlanyla rekabet edebilme olanağını da arttırmaktadır, içsu taşımacılığına. Öte yandan, Batı'nm içsu yollanna da dönük değerlendirmeler, uluslararası karakterli içsu nakliyatında sefer süresinin yaklaşık %50Ve yakın bir bölümün terminallerde geçtiğini ortaya koymaktadır. Bu oranın düşürülmesi yolunda gerek terminal kapasitelerini büyütme biçimli, gerek elleçleme hızını arttırma doğrultusunda, gerekse seyir olanaklannı geliştirme şeklinde girişimler yapıldığı da bilinmektedir. Bu girişimler, ürününü, içsu yollannın Kıt'a ulaşımındaki payının artmasıyla verecektir. Batıya dönük uluslararası nitelikli ırmak ve kanal (içsu) nakliyatında gemilerin sefer süreleriyle, terminal ve seyirin bu süre içindeki paylan şu şekildedir: TABLO - 5 İçsu Ulaşımında Sefer Süresi ve Dağılımı -300 saat % % % % % saat saat saat saat Seyjr Süresi Yükleme Boşaltma Kaynak: Necmettin Akten, İçsulara Uygun Gemilerin Geliştirilmesinde Ekonomik Esaslar, İTÜ Gemi Enstitüsü, 1975, s. 5. a. İçsu Taşımacılığında Kullanılan Taşıtlar: İçsu taşımacılığı, deniz taşımacılığına göre bazı sınırlandırmalan olan taşımacılık türüdür. Sınırlandırmalann başında ırmaklann dar su alanlan oluşları nedeniyle ırmak taşıtlannın gereğince büyütülememesi gelmektedir. Aynca, ırmak su derinliklerinin azlığı da ırmak taşıtlannda kapasite büyümesini 3 Yanyana ve ardarda ikili ya da üçlü tekne dizileri biçiminde taşıma yapma işidir.

18 kısıtlayan nedenler arasında yer almaktadır. Bunlarsa, taşıma sisteminde ekonomiyi etkileyen ana öğe olarak belirmektedir. Bugün içsu yollannda değişik türde taşıtlar kullanılmaktadır. Bu taşıtlann hepsinde ortak yan, az suçekimli oluşlandır. Bunlar, makineli olabildikleri gibi, otomotörle itilen ya da römorkörle çekilen layterler biçiminde de olabilmektedir. İçsuyollannda kullanılan taşıtlar türlerine göre şöyle sınıflandınlabilir:"* 1. Taşıt katarlan ya da itme barçlar 2. Makineli layterler, 3. BCV layterleri, 4. İticiler (otomotör). İçsularda kullanılan taşıt katarlan 185 metre boyunda, 19 metre genişliğinde olmaktadır. Böylesi katarlann karakteristikleri şöyledir: TABLO - 6 Otomotör Ünitesi (İtici Ünite) ünite türü boyutlar (m) makine gücü ittiği layter Tip I 19x9.5x2.8 2x750 2 standart(b); 2 süper Tipli 30x11.2x2.8 2x standart 4 süper Süper (a) 32x11.5x2.8 3x süper (a) Süper layter : 76.5x11.4 m (Europa II) (b) Standart layter : 70.0x9.5 m (Europa I) Kaynak: Necnnettin AKTEN, ibid, s. 6 TABLO - 7 Katar Üniteleri (layterler) standart layter süper layter Karakteristik EUROPA1 EUROPA II Boy (m) Genişlik (m) Fribord (m) Draft (m) Ambarağzı (m) Ambarağzı boyu (m) Tonaj (ton) Taşıyabileceği yüklük 84TEU 105 TEU Kaynak: Necmettin AKTEN, ibid, S. 7 4 Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle Avrupa içsularmın incelenmesi yeğlenmiştir.

19 İçsularda kullanılan makineli layterlerse başlıca üç türlüdür. Gustav Koenig, Johann Wilker ve Europa adlarıyla bilinen bu layter türlerinin karakteristikleri aşağıda çıkarılmıştır: TABLO - 8 Layter Tipleri Gustav Koenig Johann Wilker Europa Boy (m) Genişlik (m) Draft(m) Tonaj (ton) Taşıyabileceği yüklük 24TEU 46TEU 50TEU Kaynak: Necmettin AKTEN, ibid, s. 7. Layter taşıyıcılann (seabees, lash, bacat, EBCS vb.) layterleri BCV layterleri adıyla bilinmektedir. Bu tür layterler, içsuyollannı açıkdeniz taşımacılığının hinterlandı olarak gören taşıma bölgelerinde kullanılmaktadır. b. İçsuyolu Taşıtlarında Ekonomik Esaslar: Taşımacılıkta ekonomi iki ana ilkenin bütünleşmesiyle sağlanır. Bu ilkeler: aa. hizmeti en düşük masrafla yapmak (minimum ilkesi) bb. eldeki üretim olanaklanndan en büyük yaran sağlamak (maksimum ilkesi) dır. Taşımacılığın özü, bu ilkeler doğrultusunda ve olanaklar elverdiğince hizmeti en düşük maliyetle yürütmektir. Buysa, birim taşıma maliyeti kavramını belirlemektedir. Birim taşıma maliyetinin düşürülebilmesi ya da asgari düzeyde tutulabilmesi bazı koşullann gözönünde bulundurulmasıyla bağımlıdır. Bu koşullar şöyle sıralanabilir: aa. Sefer parametresinin yükseltilmesi 1. Liman süresini minimuma indirme, 2. Seyir/liman oranını yükseltme, sefer rasyonalizasyonu, bağlantılı seferler,

20 3. taşıma hızını büyütme, saat seyir olanağı hazırlama^ bb. Taşıma maliyetinin düşürülmesi 1. gemi sığasının büyütülmesi, 2. personel tasarrufu sağlanması, 3. elleçleme donanımlannın geliştirilmesi, 4. düşük yatınm maliyeti. cc. Bakım-tutum giderleinin düşürülmesi ya da kotrolü. Ekonomik taşıma için yukanda belirtilen koşullar içsu taşımacılığında da geçerlidir. Bu tür taşımacılıkta maliyetin etkin öğesi otomotör çalıştırmadır. Otomotör çalıştırmada maliyeti oluşturan öğeler şunlardır: 1. Personel maliyeti, 2. Sigorta, 3. Amortisman (depreciation), 4. Bakım-tutum maliyeti, 5. Sermaye faizleri, 6. Gemi işletme masraflan. Belirtilen öğelerden sermaye faizleri ve amortisman, sabit maliyet türündedir; gemi işletme giderleri ise değişken, diğer öğelerse kısmen sabit maliyet, kısmen de değişken maliyet biçimindedir. Ç. Denizyolu Taşımacılığı: Deniz taşımacılığı, alıcı ile satıcı arasında bağ kuran bir ulaşım sistemidir. Alıcı veya satıcı satış şekline göre taşıtan, "gemisini bir kazanç elde etmek amacıyla denizde kullanan kimse"diye tanımlayabileceğimiz donatan (armatör) ise taşıyandır. Bir denizcilik işletmesi ister kabotaj taşımacılığı, isterse açık deniz taşımacılığı yapsın, taşıtana layner ya da tramp anlayışından biriyle hizmet sunar. Yani, denizcilik işletmeleri, hizmet türleri itibariyle ya layner taşımacılığıyla ya da tramp taşımacılığıyla uğraşırlar. a. Layner Taşımacılığı: Layner taşımacılığı düzenli, sürekli ve "tarifeye dayalı" biçimde hizmet sunan taşımacılık biçimidir. Bu hizmet türünde zamanlama esastır. Gemiler seferlerini ve hizmetlerini belirli bir tarife uyannca sürdürürler. Hangi limanlara ne zaman uğranacağı sefer programlannda belirtilir. Böylelikle yükleyiciler, taşıtma gereksinimleri konusunda önceden bilgi edinirler. 5 İçsuyollannda sürekli seyir yapılamamaktadır. Bu olanaksızlığı doğuran nedenler arasında suyollarının düzelenmesl, seyre yardımcı sistemlerin yokluğu vb. belirtilebilir. Ancak, son yıllarda özellikle Avrupa içsuyollannda "sürekli seyir ortamı" için başlamış çalışmalar sürdürülmektedir.

21 Layner taşımacılığında hizmetin sürekliliği modelin belirgin özelliğidir. Gemiler, yeterli yük bulamadıktan zaman bile, programlannı aksatmamak için limanlara uğrarlar. Sefer programından çıkartılan limanlar yükleyicilere ve taşıtanlara önceden duyurulur. Layner taşımacılığı, taşıma türleri içinde en yüksek maliyetli olanıdır. Bunu hazırlayan öğelerin başında liman süresinin sefer içindeki oranının yüksekliği gelmektedir. Layner taşımacılığı iki grupta toplanır: a. konvansiyonel laynercilik, b. modern laynercilik. İki laynercilik türünü birbirinden ayıran ölçüt, liman süresidir. Konvansiyonel laynercilikte liman süresi seyir süresinden çoktur. Modern laynercilikte ise bu tersinedir. Yani, liman süresi seyir süresinden azdır. Modern laynercilik, layner taşımacılığında verimin artıniması, dolayısıyla birim taşıma maliyetinin (btm) düşürülmesi fikrinden doğmuştur. Buysa, layner taşımacılığında aşın olan liman süresini kısaltarak kazanılan artık süreyi seyir süresine dönüştürme biçiminde olmaktadır. Layner taşımalannda hizmet kartelleşme biçiminde yürütülegelmektedir. Navlun Konferansları adını alan bu organizasyonlar, dünyada ilk uluslararası kartelciliği de oluşturmuşlardır. Bununla birlikte, konferanslann ters tutumlan yüzünden bağımsız taşıyanlann (outsiders) taşıma bölgesine yerleştikleri de olağandır. b. Navlun Konferansları: Aynı taşıma bölgesinde layner taşımacılığı yapan birden fazla taşıyanın, o hattaki rekabeti azaltmak, piyasa risklerine karşı kendilerini güvence altına alabilmek, o hattaki düzenliliği ve sıklığı sağlayabilmek ve en önemlisi navlunlan ayarlayabilmek için bir araya gelerek resmi ve gayriresmi anlaşma ile kurmuş olduklan birliklere "konferans" denir.^ Navlun konferansı bir taşıyan örgütüdür. Layner taşımacılığında sözkonusudur. 19. yy'ın ortalanna kadar gerek yük taşıma, gerekse posta taşımalan yapan gemiler tarifeli seferler yapacak güçte değillerdi. Bazı gemi sahipleri müşterilerine düzenli hizmet sunmak için girişimlerde bulunmuşlarsa da hizmetin çoğunluğu yine tramp gemileriyle yapılagelmekteydi. İlk navlun konferansı 1875 yılında ngiltere-kalküta hattında uygulandı. Onu 1879'da Çin ve Japonya hatanna yapılan taşımalarda uygulanan navlun işbirliği izledi. Bu konferanslarda, seferlerin sayılannın sınırlanması, herhangi bir yükleyiciye imtiyaz ve tercih hakkı tanınmaması, geminin yükü olup olmadığına 6 Necmettin AKTEN, M. AIIALBAYRAK, Deniz Taşımacılığı Kılavuzu, İstanbul 1988, s Prof. Dr. Zeki ADAL, Deniz Ulaştırma Ekonomisi ve Politikaları, Yayınlanmamış ders notları, İÜ İşletme Fakültesi,

22 bakılmaksızın önceden açıklanmış bir günde limanda bulunması ve giderlerde benzer miktarlann yazılması sağlandı. Bu birlikteliği izleyen 2 yıl sonunda konferanslarda indirim sistemi geliştirildi. Altı aylık düzenli periyodlarla konferansa yük taşıtan kişilere %10'luk indirim yapılmaya başladı. Konferans dışı taşıyanlara taşıma yaptırtanlara ise bu indirim uygulanmadığı gibi, indirimden yararlanıp da konferans dışı taşıyanlara yükünü taşıtanlardan bu indirim hakkı geri alındı. Konferanslar tarifeli hizmet anlayışıyla yola çıkarlar. Yük olsun, olmasın taşıma bölgesindeki limanlara konferans gemileri uğrak yapar. Bu sebeple de outsider yani konferans-dışı taşıyanlara oranla daha yüksek navlun talep ederler. Yine de, konferanslar kendilerine karşı oluşacak rekabeti bastırabilmek için, kendi kontrollan altındaki "fighting ship" adını verdikleri gemilerle outsider taşıyanlann da altında taşıma yaparlar. Bu rekabet savaşı outsider o hattan silinene kadar devam eder. Bu tür gemilerin hizmet zaran konferansın diğer üyeleri tarafından karşılanır. Konferanslar üyelik statülerine göre ikiye aynlır: - kapalı konferanslar, - açık konferanslar Kapalı konferanslar, her taşıyan için üyeliği açık olmayan konferans biçimidir. Kapalı konferansta üyeler navlunu ayarlar ve sık sık üyelerin ticari paylannı kararlaştınrlar. Kapalı konferanslar yan tekel durumundadır. Taşıma bölgesinde çalıştı racaklan gemiler için tarifeler düzenleyerek bunlan titizlikle uygularlar. Açık konferanslar üyelik kısıtlaması olmayan taşıyan örgütleridir. Her amatöre açık bir sistemdir. Bu sebeple taşıma bölgesinde ve taşıma hacminde herhangi bir kısıtlama yoktur. Navlun konferanslannın rakibi outsider yani, konferans-dışı taşıyandır. Konferans gemisi gibi bir taşıma bölgesinde layner hizmeti sunar. Outsider'lara "bağımsız taşıyan" da denir. Navlun konferanslan navlunlannı: - ya değer üzerinden (ad valorem), - ya ağırlık üzerinden, - ya da hacim üzerinden uygularlar. c. Tramp Taşımacılığı: Tramp taşımacılığı, yük olan limanlar arasında hizmetin yapılması biçiminde gözükür. Laynercilikte hizmet esasken, tramp taşımalannda yük aslolur.

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... Xİ GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... Xİ GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... Xİ GİRİŞ... 1 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI... 7 1.1. Deniz Yolu Taşımacılığının Genel Özellikleri... 7 1.2. Dünya Ticaretinde Deniz Yolu Taşımacılığı ve Dünya Deniz Ticaret Hacminin

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DENIZ TAŞIMACILIĞI

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1), Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ATEŞ (3) ve Doç.Dr. Yavuz Mazlum (4) (1) Dokuz

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU

ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU TAġIMACILIĞI... 7 1.1. Deniz Yolu Taşımacılığının Genel Özellikleri... 7 1.2. Dünya Ticaretinde Deniz Yolu Taşımacılığı ve Dünya Deniz

Detaylı

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI Ünite 4 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Bu ünitede, Kargo Hizmetleri mevzuatı işlenecektir. Uluslararası anlamda en yaygın kullanılan taşıma türüdür. Taşıma modları arasında en düşük maliyetli ve güvenli olanıdır.

Detaylı

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 DERS ALINAN DENİZ KAZALARI (GÖRSELLER) İLK OLARAK 11 ARALIK 1999 TARİHİNDE MALTA BAYRAKLI ERİKA TANKERİ FRANSA DUNKIRK

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt). Uluslararası Taşımacılık

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1 Genel Bir Bakış...1 Taşımacılık Şekilleri...2 a. Karayolu Taşımacılığı...2 b. Demiryolu Taşımacılığı...2 c. İçsu Taşımacılığı...3 d. Havayolu

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Lojistikte Bilişim Sistemleri

Lojistikte Bilişim Sistemleri Lojistikte Bilişim Sistemleri Karayolu Taşımacılığı Ulaşım ağlarının geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların sayısının artmasına bağlı olarak karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul 3 Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul Her yüz yılda bir yeni yakıt teknolojileri hayatımıza girmiş 8 stratejik kanal ve boğaz deniz ticaretinde belirleyici rol

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

9. ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN TAŞIMA MALİYETİ ANALİZİ ve ÇEVRESEL ETKİLERİ

9. ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN TAŞIMA MALİYETİ ANALİZİ ve ÇEVRESEL ETKİLERİ 9. ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN TAŞIMA MALİYETİ ANALİZİ ve ÇEVRESEL ETKİLERİ 9.1. MALİYET ANALİZ YÖNTEMİ Optimal ulaştırma sisteminin belirlenmesinde en önemli amaçlardan birisi ekonomikliktir. Ulaştırmada

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

ATAK FİLO ARAÇ KİRALAMA A.Ş.

ATAK FİLO ARAÇ KİRALAMA A.Ş. ATAK FİLO ARAÇ KİRALAMA A.Ş. 25 yıllık ticari deneyimi ile Araç Kiralama sektöründe saygın firmalarından biridir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışıyla hizmet verdiği alanlarda ilklerin de uygulayıcısı

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı

TAŞIMA HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1

TAŞIMA HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 TAŞIA HESAPLARI Dr. ürsel ERDAL Sayfa 1 Taşıma aliyetleri İnşaatlarda kullanılacak malzeme ve elemanlardan hangilerine taşıma bedeli verileceği, kamu ihaleleri sözleşmelerinin ayrılmaz eki durumundaki

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Doğu Akdeniz de Konteyner Potansiyeli: Đskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Araş. Gör. Fevzi BİTİKTAŞ Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN 1. Fiyatlandırma

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ, VOLKAN ÇAĞLAR,2012 PROBLEM Ülkemiz limanlarda etkinlik ve verimlilik

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Kuru Dökme Yük Piyasaları Ağustos 2012 Analizleri

Kuru Dökme Yük Piyasaları Ağustos 2012 Analizleri 1 Kuru Dökme Yük Piyasaları Ağustos 2012 Analizleri 2 İçindekiler 1. KURU DÖKME YÜK PİYASASI ANALİZLER VE GELİŞMELER... 3 2. KURU DÖKME YÜK NAVLUN PİYASASI... 5 3. KURU DÖKME YÜK PİYASASI YENİ İNŞA VE

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK ULUSLARARASI LOJİSTİK LOJ201U KISA ÖZET 1 1.ÜNİTE Ulaştırma Sistemleri GİRİŞ Lojistik kavramının en güncel tanımı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının

Detaylı

Firmamız 2010 yılından beri Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Endüstrisinde lider kuruluş olan FOSFA nın A1 Sınıf üyesidir.

Firmamız 2010 yılından beri Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Endüstrisinde lider kuruluş olan FOSFA nın A1 Sınıf üyesidir. Uluslararası emtia ticaretinde 20 yılı aşkın tecrübesi olan AVES, başta Mersin Limanı olmak üzere Türk ham ayçiçeği yağı ithalatının toplam %25 ini tedarik etmektedir. 2012/13 sezonunda, firmamız Türk

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI)

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI) Staj Komisyonu Onay Sıra No / Tarih KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI) ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DEFTERİ BELGE NUMARASI

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 4.Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Antalya,2002 DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL(YTÜ), Doç. Dr. Esin ÇEViK (YTÜ) Yıldız Teknik Ünivesitesi,İnşaat

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

EDRİNE ENERJİ İNŞ. TAHH. MÜH. TUR. TEM. REST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

EDRİNE ENERJİ İNŞ. TAHH. MÜH. TUR. TEM. REST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. EDRİNE ENERJİ İNŞ. TAHH. MÜH. TUR. TEM. REST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 25 yıllık ticari deneyimi ile Araç Kiralama sektöründe saygın firmalarından biridir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışıyla

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ Ersin ÖKTEM 1 Yrd.Doç.Dr. İzzettin TEMİZ 2 1 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, eoktem@tpao.gov.tr 2 Gazi Üniversitesi

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

LASTİKLERDE YÜK VE HIZ ENDEKSİ UYGULAMALARI

LASTİKLERDE YÜK VE HIZ ENDEKSİ UYGULAMALARI LASTİKLERDE YÜK VE HIZ ENDEKSİ UYGULAMALARI Dünya ekonomisinde nakliye sektörü hızla gelişip büyürken, TBR lastiklerinden beklentilerde yükselmekte. Nakliye firmaları hangi sektörün taşımacılığını yaparlarsa

Detaylı