TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 2013/34 Sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun adı Merkezi İlgili Bakanlık Esas sermaye Ödenmiş sermaye : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : ,00 TL : ,00 TL Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı soyadı Temsil ettiği kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Orhan Yılmaz Eti Mad. İşl. G.M. Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Muhsin Ganioğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor 3-Üye Yücel Yalçınoğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor 4-Üye Süleyman Turgut ETK Bakanlığı İnşaat Mühendisi Devam ediyor 5-Üye Dr. M. Emin Zararsız Hazine Müst.lığı Başbakanlık Başmüşaviri Devam ediyor 6-Üye Ramazan Usta ETK Bakanlığı (TSE) Daire başkanı Ramazan Usta ETK Bakanlığı (TSE) Daire başkanı Devam ediyor

4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R I-TOPLU BAKIŞ... A-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ürünlerin Dünya ekonomisindeki yeri... B-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... C-Öneriler... Sayfa I I II V II-İDARİ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-Teşkilat... 4 C-Personel durumu... 9 III-MALİ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler F-Pazarlama G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V-BİLANÇO Aktif Pasif VI-GELİR TABLOSU VII-EKLER

6 RAPORUN İÇİNDEKİ KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ADDD : Atıkların Depolanmasına Dair Yönetmelik AKA : Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) BPH : Boraks Pentahidrat BDH : Boraks Dekahidrat BOREN : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BKK : Bakanlar Kurulu Kararı CLP : Classification Labelling and Packaging of Substances and Mixtures: Maddelerin ve : Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi CFR : Cost,and Freight: Mal bedeli ve navlunu ödenmiş teslim CIF : Cost, Insurance and Freight: Mal bedeli, sigorta ve navlunu ödenmiş teslim ÇABAT : Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi ÇASGEM : Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EBA : European Borates Association: Avrupa Bor Birliği ECHA : European Chemicals Agency (AKA) FOB : Free on Board: Gemi bordasında teslim FCA : Free Carrier: Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim (alıcının konteyner/taşıyıcısına yüklenmiş : halde teslim) FFS : Form Fill Seal Şekillendir-doldur-kapat GCL : Jeomenbranla lamine edilmiş geosentetik kil kaplama GHS : Globally Harmonised System: Küresel uyumlaştırma sistemi GSYH : Gayrisafi Yurtiçi Hasılat H360FD : May damage fertility or the unborn child. Fertilitiy and Development: Üremeye ve :doğmamış çocuğa zarar verebilir. Üreme ve Gelişim. İR : İşletme Ruhsatı KHK : Kanun Hükmünde Kararname İSGK : İş Sağlığı Güvenlik Kurulu KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü LNG : Liquified Natural Gas-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz MİGEM : Maden İşleri Genel Müdürlüğü MTA : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü MSDS : Material Safety Data Sheet: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NIR : Near Infrared Technology: Yakın Kızıl Ötesi Teknolojisi NKB : Nano Kompozit Bor NTE : Nadir toprak elementleri ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi REACH : Registration, Evaluation and Authorisation (Restriction) of Chemicals: Kimyasalların : : Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi SAM : Seramik Araştırma Merkezi SKKY : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri TMB : Trimetil Borat TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu UNAM : Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi

7 I I. TOPLU BAKIŞ A-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ürünlerin Dünya ekonomisindeki yeri : (*) Dünya da başlıca on ülkede bor rezervi bulunmakta olup B₂O₃ bazında toplam Dünya rezervi 1,3 milyar ton dur. Türkiye bor rezervi 935,8 milyon ton ile Dünya rezervinin %72,5 ini oluşturmaktadır. Bor rezervinin diğer ülkeler bazında dağılımı ise; %7,7 pay ile Rusya, %6,2 pay ile ABD, %3,6 pay ile Çin, %3,2 pay ile Şili, %1,7 pay ile Peru, %1,7 pay ile Sırbistan, %1,5 pay ile Bolivya, %1,2 pay ile Kazakistan ve %0,7 pay ile Arjantin şeklindedir yılı dünya bor üretimi 2011 yılına göre %10 oranında azalarak (B₂O₃ bazında) 1,8 milyon ton (tuvönan bazda 3,8 milyon ton) olarak gerçekleşmiştir. Dünya bor üretiminin %47,2 sini Türkiye gerçekleştirmiştir. Bor üreticisi diğer ülkeler ise; %27,6 pay ile ABD, %15,8 pay ile Güney Amerika ülkeleri ve %9,4 pay ile Asya ülkeleri olmuştur. Dünya bor üretim kapasitesi 2,3 milyon ton B₂O₃ olup bu kapasitenin %42,3 ü Türkiye de kuruludur. Diğer ülkelerin Dünya bor üretim kapasitesi içindeki payları ise, ABD; %29,3, Güney Amerika ülkeleri; %14,8 ve Asya ülkeleri; %13,6 şeklindedir. Dünya bor rezervlerinin, bugünkü üretim/tüketim değerleri dikkate alındığında, 680 yıl daha Dünya bor ürünü ihtiyacına yeteceği görülmektedir. Bir başka deyişle, Türkiye bor rezervleri haricindeki Dünya rezervleri yaklaşık 190 yıl Dünya bor ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Dünya ekonomisindeki ve hedef pazarların ekonomik büyümesindeki yavaşlama/küçülme nedeniyle 2012 yılında Dünya bor pazarında talep daralması yaşanmış ve dolayısıyla bor tüketimi %12 oranında azalarak yaklaşık 3,8 milyon ton (tuvönan bazda) seviyesine gerilemiştir li yılların başında Dünya bor talebinin %31 ini karşılayan Türkiye 2012 yılında pazar payını %46 ya çıkarmış olup 2005 yılından bu yana sektörde Dünya liderliğini korumaktadır. Geri kalan Dünya bor talebinin %23 ü RT Borax ve %31 i ise diğer üreticiler tarafından karşılanmıştır. Dünya bor pazarında Eti Maden ve RT Borax talebin %69 unu karşılarken yıllar itibarıyla pazara giren ve kapasitelerini artıran Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler de bor pazarında yer almaya başlamışlardır. Eti Maden in ihraç ettiği başlıca bor ürünleri; boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, kalsine tinkal, susuz boraks, bor oksit ve öğütülmüş kolemanit olup bor kimyasalları ihracatında en büyük payı Eskişehir Kırka da üretilen ve ticari adı Etibor 48 olan Boraks Pentahidrat ve Kütahya Balıkesir Bandırma da üretilen Borik asit oluşturmaktadır. Bor ürünleri, tüketim alanlarının hiçbirinde ana bileşen değildir. Bor ürünleri daha ziyade diğer ürünlerin üretilmesinde %20 ila %0,01 arasında değişen oranlarda katkı maddesi olarak kullanılmakta ve bu nedenle sanayinin tuzu olarak adlandırılmaktadır. Bir çok ürün üretiminde ise bor kullanımı asla vazgeçilmez bir (*) Bilgiler Eti Maden İşletmeleri Faaliyet Raporu ve Eti Maden İşletmeleri Pazarlama Faaliyet Raporundan alınmıştır.

8 II Sayıştay maden olmayıp alternatif madenlerin kullanımıyla ikame edilebilmektedir. Eti Maden in 2012 yılında gerçekleştirdiği bor dış satışlarının sektörel dağılımı; %63 pay ile Cam Elyafı/Cam Yünü ve osilikat Camlar, %12 pay ile Seramik, %5 Tarım (Gübre), %2 Deterjan ve %16 sı da diğer kullanımlar şeklinde sıralanmaktadır. Cam elyaf sektöründe bor ürünleri tüketimi Çin ve ABD de yoğunlaşmış olup Çin tekstil elyaf üretiminde öncü durumundadır. B- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi Devletin maden işletmeciliğine ilgisi, 1924 yılında kurulan Ergani Maden Şirketi ne Maliye Bakanlığı nın üçte bir payla katılmasıyla başlamıştır tarih ve 2805 sayılı Kanunla, Türkiye nin yer altı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun, verimli bir işletmecilikle üretilmesini sağlamak; elektrik üretimi, iletimi, satış ve dağıtımı ile bünye içinde bankacılık işlemleri yapmak üzere Etibank kurulmuş ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü nün (MTA) bulacağı madenlerin işletilmesinde öncelikle görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme çerçevesinde çeşitli müesseseler kurarak yıllarca çeşitli madenleri işletmiş olan Etibank 2000 yılı içerisinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ile, Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmış; Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ise Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2001 / T-9 sayılı kararıyla kapatılmıştır yılı içerisinde de /49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile, Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır yılında, Resmi Gazetenin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Eti Holding A.Ş. nin ticarî unvanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, Teşekkülün bağlı ortaklığı olan Eti Bor A.Ş. nin tarihi itibariyle kapatılmasına ve tüm varlıklarının Teşekküle devredilmesine karar verilmiştir. Bu bağlı ortaklığın kapatılmasıyla bor işletmeciliği yapan işletmelerin hepsi Teşekküle bağlı olarak faaliyet göstermeye başlamış ve fiiliyatta Teşekkülün iştigal konusu, bor madenlerinin çıkarılması, bor türevlerinin üretim ve pazarlanması ile sınırlı hale gelmiştir. Bu değişimler nedeniyle Teşekkülün yeniden hazırlanan Ana Statüsü YPK nın tarih ve 2004/T-16 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.ana Statü son olarak tarih ve 2010/T-22 sayılı YPK kararı ile bir kez daha yeniden düzenlenerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Eti Maden İşletmeleri 2012 yılında 1,8 milyon ton bor ürünü satarak milyon USD satış hasılatı elde etmiştir. Bu satış gelirinin %96,8 i yurt dışı satışlarından elde edilmiş olup kuruluş, 2012 yılı ihracat sıralamasında Türkiye genelinde 15., sektör sıralamasında ise madencilik sektöründe 2., kimya sektöründe iye Bakanlığı 2012 Kurumlar Vergisi sıralamasında Türkiye genelinde 19. sırada yer almıştır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. (*) Bilgiler Eti Maden İşletmeleri Faaliyet Raporu ve Eti Maden İşletmeleri Pazarlama Faaliyet Raporundan alınmıştır.

9 III Toplu Bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " Yabancı kaynaklar " Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman " ,9 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % (12) İştiraklere ödenen sermaye " İştirakler temettü geliri " Tüm alım tutarı (mal ve hizmet) Bin TL (17) Başlıca üretim miktarları: - Konsantre (toplam) BinTon Tinkal " (10) -Kolemanit " Üleksit " (1) Öğütülmüş kolemanit+üleksit " Bor kimyasalları (toplam) " (1) -Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " Boraks dekahidrat " (12) -Borik asit " (1) Sülfirik asit " Tüm üretim tutarları (tüm üretim maliyeti) Bin TL Başlıca satış miktarları - -Kolemanit " (51) -Üleksit " (34) Öğütülmüş kolemanit " Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " (5) -Boraks dekahidrat " (3) -Borik asit " (15) Sülfirik asit " (75) Net satış tutarı Bin TL Stoklar: - -İlk madde ve malzeme " Yarı mamuller " Mamuller " Ticari mallar " -Diğer stoklar (82) Memur (ortalama) Kişi (5) Sözleşmeli (ortalama) " İşçi (ortalama) " Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin - -Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama giderler TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler TL İşçiler için yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama giderler TL Dönem kârına iliş.vergi ve diğer yasal yük. Bin TL (8) Tahakkuk eden vergiler " GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (6,9) Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % (9) Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) % (12) Ekonomik kârlılık % (16) Faaliyet kârı Bin TL (3) Dönem kârı " (7) Bilanço kârı " (7)

10 IV Sayıştay Türkiyedeki bor madenlerinin aranması ve işletilmesi görevini 2840 sayılı kanun gereği tekel olarak yürütmekte olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı üretim faaliyetlerini Kırka, Emet, Bigadiç ve Bandırma da bulunan işletme müdürlükleri ile, pazarlama faaliyetlerini ise Genel Müdürlük ve dış satış temsilcilikleri vasıtasıyla yürütmüştür. Teşekkül sermayesinin günün şartlarına göre artırılması için 2010 yılında başlatılan çalışmalar 2011 yılında sonuçlanmış, 100 milyon TL olan sermaye 200 milyon TL ye yükseltilmiştir. Yönetim Kurulunun tarih ve 534/9 sayılı kararı ile esas sermayenin 600 milyon liraya çıkarılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmişse de henüz bunun gerçekleşmediği görülmüştür yılı sonu itibariyle öz kaynaklar 1.169,0 milyon TL ye, yabancı kaynakları ise 754,9 milyon TL ye ulaşmış olup Teşekkül ün kaynak sorunu bulunmamaktadır. Son yıllarda Avrupa pazarındaki daralmaya karşılık özellikle Uzak Doğu ağırlıklı olarak meydana gelen hızlı talep artışları paralelinde üretim kapasitelerinin artırılması ile katma değeri yüksek bor kimyasallarının üretim ve satışlarında artış kaydedilmiştir. Her ne kadar pazarda oluşan talepte 2011 yılına göre bir daralma gözlemlense de, Kurum bor kimyasalları üretimini düşürmeyerek program hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmiş ve olası bir talep artışını karşılamak üzere pozisyon almıştır. Bu meyanda, tuvönan üretiminde %11 lik bir azalmaya rağmen; Konsantre üretiminde %3, öğütülmüş ürün üretiminde %7, pentahidrat üretiminde %1 lik bir artış gerçekleştirilmiş, pentahidrat talebinin karşılanmasına ağırlık verilmesinin neticesinde ise dekahidrat üretiminde %12 lik bir düşüş kaydedilmiş, borik asit üretimi ise geçen yılki seviyesini korumuştur. Son yıllarda artan talep doğrultusunda artırılan üretim kapasitesi ile sağlanan üretim artışı, paralelinde tesis atıklarının da hızla artmasına neden olmaktadır.kurum işletmelerinde mevcut olan atıkların depolanması problemlerine çözüm getirmek üzere gerekli projeler üretilmekle birlikte özellikle Kırka ve Emet İşletmelerinde söz konusu projelerin %19 %40 arasında tamamlanabildiği ve fiziki gerçekleşmelerin termin programlarının gerisinde kaldığı görülmüştür. Son yıllarda Dünya bor piyasasındaki payı hızla yükselmiş olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, gerek üretim gerek satış yönünden birinci sırada bulunmaktadır yılındaki tüm satışlardan 1.487,5 milyon TL satış hâsılatı elde edilmiştir yılında satışların %97 si oranında 1.430,1 milyon TL lik kısmı yurt dışına, 57,3 milyon TL lik kısmı da yurt içine yapılmıştır yılında yapılmış olan satışlardan elde edilen faaliyet karlılığının %50 si Kırka işletmesine, %23 ü Bigadiç işletmesine, %14 ü Emet işletmesine ve %13 ü de Bandırma işletmesine aittir. Son yıllarda satışlar giderek bor kimyasallarına kaymaktadır. Bor kimyasalları içinde en büyük bölümü ise; Kırka İşletmesinde üretilen Etibor 48, Emet ve

11 V Bandırma işletmelerinde üretilen borik asit ve Bigadiç işletmesinde üretilen öğütülmüş kolemanit oluşturmuştur yılında Teşekkül faaliyetlerini; ortalama 271 memur, 1193 sözleşmeli, 2299 işçi statüsünde olmak üzere toplam 3763 personelle yürütmüş, ayrıca yardımcı işler ve bir kısım basit işler hizmet alımı suretiyle gördürülmüştür. Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçi sayısı geçen yıla göre 416 kişi artarak ortalama 2193 kişiye ulaşmıştır. Teşekkülün, yurt dışında 2 ve yurt içinde 1 olmak üzere 3 önemli iştiraki bulunmaktadır. Merkezi Finlandiya da (%50 pay) olan Eti Products OY adlı iştirak ile merkezi Lüksemburg ta (% 75 pay) olan Etimine SA adlı iştirak kuruluşun pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olup bu yönde çalışmalarını sürdürmektedirler. Yurt içi iştirak olan Eti Soda A.Ş. ise Beypazarı'nda, tronadan doğal soda külü ve eşdeğeri ürün üretmek amacıyla kurulmuş olup Teşekkülün Şirketteki sermaye payı %26 dır. Teşekkül,2012 yılı çalışmaları sonucunda 1,5 milyar TL satış hâsılatı elde etmiş olup, bundan 491,2 milyon TL tutarındaki satışların maliyetinin ve 246,4 milyon TL tutarındaki faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucu, çalışma dönemini 749,9 milyon TL faaliyet kârı ile sonuçlandırmış, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağandışı gelir ve kârların ve zararların dikkate alınmasından sonra 779,1 milyon TL dönem kârına ulaşmıştır. C Öneriler: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır: 1-İşletme Bütçelerinin hazırlanmasında fiili durumun göz önünde bulundurulması, 2009 yılında tesis edilen 8 bin ton/yıl kapasiteli Etidot 67 tesisinde yüksek kapasitede ve düşük maliyette üretim yapılabilmesi için gerekli olan pazarın sağlanması amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunularak ürünün tanıtımına yönelik alternatiflerin değerlendirilmesi, ayrıca tarımsal ekonomiye sağlayacağı büyük katkı da göz önünde tutularak satış fiyatının makul seviyelere çekilmesi,(sayfa ) 2-Balıkesir ili Bigadiç ilçesi dahilindeki İR.1608 (S.6406) ruhsat no.lu sahada bulunan zeolit işletme izninin geleceği hakkında alınacak karar doğrultusunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) nezdinde girişimde bulunulması, (Sayfa 137,) 3-Üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; Enerji Verimliliği ve Enerji Altyapı Modernizasyon Etüdü konusuna benzer olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik başka projelerin de gündeme getirilerek üretim maliyetlerinde en büyük paya sahip enerji giderlerinin minimize edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, üretim safhasından nihai ürüne kadar geçen her bir safha için (çözeltiye alma, filtreleme, kristalizasyon, kurutma, ambalajlama, v.b.) safha maliyetlerinin ayrı ayrı çıkarılarak mukayeselerinin yapılması, (Sayfa 163)

12 VI Sayıştay 4-Kuruluşun 2012 yılı Yatırım Faaliyetleri ile ilgili olarak; Kırka-Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi projesinde nakdi gerçekleşmenin %40, Kırka-Değirmenözü II. Paketleme Tesisi ve Ambar Binası projesinde %5, Kırka- V.Boraks Pentahidrat Tesisi projesinde %11, Emet-Atık Barajı Kapasite Arttırılması projesinde %19, Emet-Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi (ÇABAT) projesinde %12 ve toplam yatırım gerçekleşmesinde son yılların en düşük seviyesi olan %49 olduğu dikkate alınarak; projenin süresinde bitirilmesi ve yatırım ödeneklerinin tamamının kullanımına yönelik gerekli çabanın gösterilmesi, (Sayfa 213) 5- Kurumun BOREN ile olan ilişkileri ile ilgili olarak; 4865 Sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda BOREN ile olan ilişkilerin artırılarak sürdürülmesini teminen Kurumun üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmesi, (Sayfa 214) 6- Gerek mevcut pazardan gerekse artan pazardan daha fazla pay alabilmek için bor teknolojisi yanında bor pazarının da kapsamlı bir şekilde araştırılabilmesi için Kurum bünyesindeki Bor Pazar Araştırma Biriminin görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi ve gerekiyorsa nitelikli personel ile takviye edilmesi, (Sayfa 165) 7-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek:15 te listelenen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bilançosu ve ,31 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

13 1 II- İDARİ BÜNYE A Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye nin yer altı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun olarak verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak; elektrik üretimi, dağıtımı ve bünye içinde bankacılık yapmak üzere ETİBANK adıyla tarih ve 2805 sayılı Kanunla bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. Etibank, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak üzere; 28/10/1983 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 99 sayılı Etibank Kuruluşu Hakkında KHK ile Etibank adı altında yeniden teşkilatlandırılmış ve 2805 sayılı Etibank Kanunu yürürlükten kaldırılmış, daha sonra tarihinde de 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK ile iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının; hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve diğer hususları düzenlenmiş ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Yaklaşık 15 yıl, Etibank Genel Müdürlüğü unvanı ile 233 sayılı KHK ye tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmekte iken tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ETİ HOLDİNG A.Ş. unvanı ile yeniden yapılandırılmış, tarihinde de; tarihli ve 2001/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Eti Holding Anonim Şirketi ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adıyla yeniden teşkilatlandırılmış ve halen faaliyetlerini bu isim altında sürdürmektedir. Teşekkülce, bu değişiklikler paralelinde hazırlanan yeni Ana Statü tarihli ve 2004/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul edilmiş, tarihli ve 6067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ve daha sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 2009 yılında günün değişen şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve yeni şekliyle YPK nın tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yeni Ana Statü tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda sıralanan kuruluşla ilgili genel yapılanma ile ilgili mevzuat dışında;

14 2 Sayıştay a) 2805 sayılı Kanun çerçevesinde madencilik konusunda çeşitli faaliyetlerde bulunmakta iken tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarihli ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kabul edilen tarihli ve 7/16681 sayılı Bakanlar Kurulu kararı (BKK) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla bor tuzlarının Devletçe aranması ve işletilmesi; anılan madenin Etibank eliyle aranması ve işletilmesi sağlanmıştır. b) tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun yürürlüğe girmiştir. c) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun22 nci maddesi ile değişikliğe uğrayan 3213 sayılı Maden Kanununun 49 uncu maddesi ile; 2840 sayılı Kanun hükümleri saklı tutularak, 3213 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bulunmuş ve sonra bulunacak bor madenlerinin aranması ve işletilmesinin devlet eliyle yapılacağını hüküm altına alınmıştır. d) 3213 sayılı Maden Kanununun 50 nci maddesi ile, kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden sonra toryum ve uranyum madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmıştır. Teşekkül, yönetim ve denetim bakımından; Ana Statüsü ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK; 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. Personele ise, statüsüne göre; 657 Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, KİT lerin Personel Rejiminin Düzenlenmesine İlişkin 399 sayılı KHK, tarih ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (7 Kasım 2012 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmaktadır. 2- Bakanlar Kurulu kararları: tarihli ve syılı Resmi Gazetede; tarihli ve 2011/2305 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi yayımlanmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği yayımlanmıştır. Ayrıca, başta kadrolar ve ücretlerle ilgili olmak üzere tüm KİT leri ilgilendiren (kadro iptal ve ihdas kararnameleri gibi) Bakanlar Kurulu kararnameleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce de uygulanmıştır.

15 3 3- Yüksek Planlama Kurulu kararları: Yüksek Planlama Kurulunun tarihli ve 2011/T-8 sayılı kararıyla ; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Yüz milyon) TL olan nominal sermayesinin, I. ve II. tertip yedek akçelerde enflasyon düzeltmesi sonucu meydana gelen artışla karşılanmak kaydıyla (ikiyüz milyon) TL ye yükseltilmesi kabul edilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun tarihli ve 2012/T-6 sayılı kararıyla ; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi yakınında yer alan İR-3360 sayılı Toryum sahasında tespit edilen kompleks cevherlerden Nadir Toprak Elementleri (NTE) Toryum, Florit ve Barit üretiminin, yapılacak yatırımın başarılı olması halinde Kurum tarafından herhangi bir kamu kaynağının kullanılmaması; üretilecek NTE fiyatları, dolayısıyla projeden elde edilecek gelirler kullanılacak teknolojiye bağlı olduğundan, teknoloji seçimine azami derecede önem gösterilmesi; NTE üretiminde ihtiyaç duyulan know-how ve teknolojinin transferinin ülkemizde yapılması amacıyla, mümkün olması durumunda hazırlanacak şartnameye Kurumun ihtiyaç duyması halinde yetiştirilmek üzere gerekli sayıda teknik personelin eğitilmesi şartının konulması; kaydıyla hizmet alımı yoluyla yapılabilmesi kabul edilmiştir. 4- Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Hidrojen Peroksit San. ve Tic. A.Ş.'de bulunan % 28,2 oranındaki iştirak hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması; söz konusu iştirak hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanması konusundaki Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu karar ile kuruluşun Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilişkisi kesilmiştir. 5- Yönetmelikler Son iki yıl içinde ve raporun hazırlandığı tarih itibarıyla; Genel Müdürlüğün; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, Görev, Yetki ve Sorumluluk, Konut, Prim, Muhasebe Esasları Yönergelerinde değişiklikler yapılmış, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeline Verilecek Demirbaş ve Giyim Eşyası Yönergesinde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlenmesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği, Maden Arama Arazi Çalışmaları Yönetmeliği, İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esasları Yönergesi, Güvenlik

16 4 Sayıştay Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi, Haberleşme Yönergesi, Yayın Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kuruluşun, 2012 yıl sonu itibariyle 9 yönetmeliği ve 17 yönergesinin bulunduğu görülmüştür. B- Teşkilat 1- Teşkilatın yapısı: 1935 yılında Etibank Genel Müdürlüğü adıyla kurulan, daha sonra Eti Holding A.Ş. ve nihayet Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü unvanıyla yeniden teşkilatlandırılan Teşekkülün, teşkilat yapısına ilişkin hukuki gelişmelere yukarıda mevzuat bölümünde yer verilmiştir.kuruluş halen 233 sayılı KHK ve Ana Statüsü gereği, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet göstermektedir. Teşekkülün organizasyonu, bor dışındaki faaliyetlerinin özelleştirme ve tasfiye suretiyle sona erdirilmesine rağmen özellikle personelin, mevzuat zorunlulukları nedeniyle ihtiyaca göre belirlenememesinden dolayı ihtiyacın üstünde insangücü yapısı süre gelmiştir. İnsangücü yapısının incelenmesi ve organizasyonun yeniden yapılandırılması için 2010 yılında bir danışmanlık firmasından da hizmet satın alınarak Teşekkülün organizasyon yapısının kapsamlı bir incelemesi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, personelin hiyerarşik kademelenmesi, unvan yapısı, görev ve yetkilerinin tespitinde bütünlük, iş bölümü, yönetim alanı genişliği, kontrol ve koordinasyonun sağlanması, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, idarede verimli bir işleyişin sağlanması, iletişim hızının yükseltilmesi açılarından incelemeler ve çalışmalar yapılmıştır. Dünyadaki bor kimyasalları alanında lider konumuna gelmiş olan Teşekkül, yıllarını kapsayan Stratejik Planı gereği yapılan iş analizi ve örgüt analizi çalışması raporunda yer alan öngörüler doğrultusunda ülke ekonomisine sağladığı katkıyı daha da artırabilmek için, üretim alanlarında gerçekleştirdiği değişimi, kurumsal büyümeyi ve yönetimi destekleyecek ve kolaylaştıracak sistem odaklı bir yapılanmaya ulaşma hedefiyle iş analizi, örgüt analizi, kurum kültürü ve personel performans yönetim sistemi kurulması konularıyla ilgili ihaleyi gerçekleştirerek, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılmıştır yılında CRM Firması ile yapılan anlaşmaya göre bu firma tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yeni organizasyon şeması oluşturularak Yönetim Kurulu nun tarih ve 404/1 sayılı kararı ile kabul edilmişti. Bu karar ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Yönetim Bilişim

17 Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı ismi ile 4 yeni daire başkanlığı kurulmuştur. 5 - Yönetim kurulunun 22/3/2012 tarihli, 456/6 sayılı kararı ile; İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı İç Hizmetler Müdürlüğü, Genel Müdüre doğrudan bağlanmıştır. - Yönetim kurulunun 5/4/2012 tarihli, 459/7 sayılı kararı ile; İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Genel Müdüre doğrudan bağlanmıştır. - Yönetim kurulunun 16/8/2012 tarihli ve 485/12 sayılı kararıyla; Teşekkülün merkez teşkilatı organizasyon yapısındaki müdürlüklerin birim yapısına dönüştürülmesi ve iş süreçleri esas alınarak ihtiyaç duyulan yeni birimlerin kurulması ve sorumlulukların belirlenmesi tasvip edilmiştir. - Yönetim Kurulunun 16/11/2012 tarihli ve 499/9 sayılı kararıyla; İç denetim standartlarını uygulamak, Teşekkülün çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, rehberlik yapmak amacıyla danışmanlık birimi olarak Teşekkül organizasyon yapısında İç Denetim Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. - Yönetim kurulunun 16/11/2012 tarihli ve 499/10 sayılı kararıyla; Teftiş Kurulu Başkanlığı 1/1/2013 tarihi itibarıyla Teşekkül organizasyon yapısından çıkarılmıştır. Yapılan incelemelerde Yönetim Kurulu nun tarih ve 499/9 sayılı kararıyla, Teşekkülde İç Denetim Dairesi Başkanlığı nın kurulması ve Yönetim Kurulu nun tarih, 499/10 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyon yapısından Teftiş Kurulu Başkanlığı nın tarihi itibariyle kaldırılması kararlarına Kurum müfettişlerince Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/234 esas sayılı dosyasıyla dava açılmış ve yukarıdaki yönetim kurulu kararlarının iptali ile yürütmesinin durdurulması istenmiştir. Mahkeme yürütmenin durdurulması istemini red etmiştir. Davacılar yürütmenin reddi kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesinde itiraz etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi tarih ve 2013/2604 sayılı kararıyla; Ankara 10. İdare Mahkemesinin red kararını kaldırarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Ankara 10. İdare Mahkemesi tarih 2013/234 Esas ve 2013/1006 Karar sayılı kararı ile dava konusu işlemlerinin iptaline karar vermiştir. Bunun üzerine Eti Maden İşletmeleri tarih ve 546/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı yeniden ihdas, İç Denetim Dairesi Başkanlığını da iptal edilmiştir. - Yönetim kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla; Teşekkülde, hizmet alımlarının; ihtiyaç analizlerinin yapılması, iş yükü, verimlilik kriterleri, maliyet boyutu, iş güvenliği şartlarını uygulamanın takibi,işletmelerde iş yeri çalışma kurallarının belirlenerek çalıştırılma ve vardiya düzenlerinin takibinde sistem

18 6 Sayıştay oluşturulması, çalışma sistemi uygulamalarında karmaşıklığın ve işçilerin giriş çıkışlarını takip sorunlarının giderilmesi ve iş kayıpları, işçi sirkülasyonundaki süreklilikten kaynaklanan kalite kayıplarının önlenmesi, yüklenici işçisinin yapılan sözleşme amacına uygun olarak çalıştırılması, yüklenici değerlendirme sistemi kurulması, hizmet alımı işçisi istatistik ve kayıtlarının tutulması, tüm hizmet alımı işçisi çalıştırma süreçlerinin değerlendirilerek, hizmet alımı uygulamalarındaki sorunların ve verimsizliklerin çözümlenmesi amacıyla; Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. - Yönetim kurulunun 19/4/2013 tarihli ve 527/11 sayılı kararıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısından Maden Arama Biriminin kaldırılarak Bor Maden Arama Birimi ile Bor Dışı Maden Arama Birimi kurulmuş, daha sonra bu birimler Yönetim kurulunun 19/4/2013 tarihli ve 527/16 sayılı kararıyla kurulan Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı na bağlanmış ve 2 yıl önce kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ise yeniden yapılandırılmış, olduğu görülmüştür yılında başlayıp, denetimin yapıldığı tarihe kadar (Ağustos 2013) devam etmekte olan organizasyon değişikliklerinin Kuruma zarar vermemesi için azami dikkatin sarfedilerek prodüktivite, rantabilite ve iktisadilik kavramları da gözönünde tutulmak suretiyle son şeklinin belirlenmesi yerinde olacaktır. Eti Maden İşletmelerinin üretim birimleri olan Kırka, Emet, Bigadiç ve Bandırma İşletmelerinden ilk üçünde idari işletme müdür yardımcısı bulunmadığı sadece Bandırma İşletmesinde idari müdür yardımcısı bulunduğu, İzmir, İstanbul, Bandırma ve Değirmenözü nde bulunan lojistik birimleri Genel Müdürlüğe bağlı olduğu, Emet ve Bigadiç te ise lojistik faaliyetlerinin stok ve sevkiyat birimlerinin görev alanında yerine getirildiği, daha sonra Yönetim Kurulunun 16/08/2012 tarih ve 458/12 sayılı kararı ile Değirmenözü Lojistik Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde Stok ve Sevkiyat Birimi haline getirildiği görülmüştür. Öte yandan yukarıda sayılan değişiklikler içerisinde şüphesiz ki en önemlisi İç Denetim Dairesi Başkanlığı nın kurulması ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın organizasyon yapısından çıkarılmasıdır. Ancak aradan geçen 7-8 aylık süre içerisinde İç Denetim Dairesi Başkanlığına işlerlik kazandırılamadığı görülmüştür. Organizasyonda yapılan her değişikliğin teşkilat içerisinde özümsenmesi ve yeni yapılanmalara uyum sağlanması zaman almakta olup, yapılan bu değişikliklerin personel üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu da şüphe götürmemektedir. 78 yıl önce Etibank Genel Müdürlüğü adıyla kurulan ve daha sonra Eti Holding A.Ş. ye dönüşen ve nihayet 2004 yılında da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ünvanı ile yeniden teşkilatlandırılan Teşekkülün organizasyon yapısının bir an önce uyumlu bir yapıya kavuşturulması yerinde olacaktır.

19 7 Teşkilat şemasının 2012 yıl sonu ve Temmuz 2013 itibarıyla son durumuna (Ek:1/a ve b) de yer verilmiştir. 2- Karar Organı: Teşekkülün mevzuat gereği en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu, genel müdürün başkanlığında bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun Ağustos 2012 itibarıyla oluşumunu gösterir çizelge raporun baş tarafında yer almaktadır yılında 66 toplantı yapan yönetim kurulu, Teşekkül faaliyetleri ile ilgili konularda toplam 598 karar almıştır. 3- Yürütme organı: Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel müdürlük, genel müdür, dört genel müdür yardımcısı ve Ek-1 de gösterilen bağlı birimlerden oluşmuştur. Kuruluşun 5/11/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Ana Statüsü ile genel müdür yardımcısı dörde çıkarılmış, boş bulunan genel müdür yardımcısı kadrosuna tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ortak karar ile atama yapılmıştır. 4- Servisler Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan ve faaliyetleri raporun ilgili bölümlerinde yer almayan servislerden gerekli görülenlere aşağıda kısaca değinilmiştir. -Teftiş Kurulu Başkanlığı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 105 sayılı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında çalışılmaktadır. Başkanlık faaliyetlerini 1 başkan, 2 refakat müfettişi, 16 başmüfettiş, 2 şef ve 2 memur ile yürütmektedir. Hazırlanan teftiş programları dahilinde Teşekkülün tüm merkez ve taşra birimlerinin yıllık işlemleri teftiş edilerek rapor düzenlenmekte, raporlarda talimat gerektiren hususlar ilgili birimlere intikal ettirilmektedir. Bunlar dışında gerekli hallerde ve gerekli talimatlara göre de tahkikat, inceleme, basit raporlar düzenlenmektedir yılı içerisinde 18 adet teftiş, 4 adet tahkikat, 9 adet inceleme ve 3 adet de basit rapor olmak üzere 34 adet rapor düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Yapılan incelemelerde Yönetim Kurulu nun tarih ve 499/9 sayılı kararıyla, Teşekkülde İç Denetim Dairesi Başkanlığı nın kurulması ve Yönetim Kurulu nun tarih, 499/10 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyon

20 8 Sayıştay yapısından Teftiş Kurulu Başkanlığı nın tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiş olup, itiraz ve mahkeme kararları neticesinde de tarih ve 546/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı yeniden kurularak İç Denetim Dairesi Başkanlığı da kapatılmıştır. - Hukuk Müşavirliği: Hukuk müşavirliği çalışmalarını, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi hükümlerine göre yürütmektedir. Hukuk Müşavirliği; I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve İdari Hizmetler Servisi personelinden oluşmakta ve Teşekkül Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Taşra teşkilatında, işletme müdürlükleri organizasyon yapısındaki hukuk birimlerinde ise; hukuk müşaviri ve/veya avukatlar ile idari personel bulunmaktadır. Taşra teşkilatında, ise yeterli sayıda Hukuk Müşaviri, ve avukat görevlendirilmiştir. Öte yandan özellikle tahkim gibi uluslar arası tecrübe gerektiren davaların yürütülmesinde serbest hukuk bürolarından da hizmet alımı yolu ile yararlanılmaktadır. Hukuk Müşavirliğinin 2011 yılı iş yükü şu şekilde olmuştur yılından 2012 yılına çeşitli konularda 386 dava devretmiştir yılında 34 ü Teşekkül tarafından, 80 i ise Teşekküle karşı açılmış olmak üzere 114 yeni dava açılmıştır yılında TL tutarında 61 dava Teşekkül lehine, TL tutarında 43 dava ise Teşekkül aleyhine sonuçlanmıştır yılına ise alacak tutarı 22 milyon TL olan 103; borç tutarı 7 milyon TL olan 283 olmak üzere toplam 386 dava devretmiştir. Bu davalardan 14 ü ceza, 100 ü hukuk, 54 ü icra, 165 i idari davalar olup, 53 ü ise diğer konulardaki davalardan oluşmuştur. - İç Hizmetler Müdürlüğü : Müdürlüğün sorumluluğunda temizlik, yemek, lojman, misafirhane gibi hizmetler olup önemli bir bölümü hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir. Hizmet alımları, Hazine Müsteşarlığından alınan izinler doğrultusunda Kamu İhale Kanunu kapsamında çıkılan ihalelerle yapılmaktadır. Teşekkül mülkiyetinde olup bor dışındaki madencilik faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle atıl durumda kalan, özellikle vergi, koruma ve bakım yönünden

ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU

ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU HİZMETE HĠZMETE ÖZEL ÖZEL ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAġ) 2011 YL RAPORU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YL RAPORU . TOPLU BAKŞ 12.04.1973 tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2008 ÖZET Dünya bor piyasasında, 2007 yılında başta ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerindeki konut sektörü kaynaklı finansal krizden dolayı küçülme

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden Eti Maden İşletmeleri İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğü 2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU MART 2011 ÖZET Dünya bor pazarı 2009 yılında dünya ekonomisinde yaşanan kriz nedeniyle önemli oranda daralmasının

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2009 ÖZET Dünya ekonomisinin genel büyüme eğilimi paralelinde 2002 yılından bu yana artış eğiliminde olan bor ürünleri talebi ekonomik kriz nedeniyle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.)

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) BOR Simge : B Atom Numarası : 5 Atom Ağırlığı : 10,81 Yoğunluğu : 2,84 gr/cm 3 Ergime

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D1/2/H.H.Ü-99/2 Karar Sayısı : 00-1/2-2 Karar Tarihi : 04.01.2000 (Önaraştırma) A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU. Üyeler : Dr. Kemal

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı