TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 2013/34 Sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun adı Merkezi İlgili Bakanlık Esas sermaye Ödenmiş sermaye : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : ,00 TL : ,00 TL Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı soyadı Temsil ettiği kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Orhan Yılmaz Eti Mad. İşl. G.M. Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Muhsin Ganioğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor 3-Üye Yücel Yalçınoğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor 4-Üye Süleyman Turgut ETK Bakanlığı İnşaat Mühendisi Devam ediyor 5-Üye Dr. M. Emin Zararsız Hazine Müst.lığı Başbakanlık Başmüşaviri Devam ediyor 6-Üye Ramazan Usta ETK Bakanlığı (TSE) Daire başkanı Ramazan Usta ETK Bakanlığı (TSE) Daire başkanı Devam ediyor

4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R I-TOPLU BAKIŞ... A-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ürünlerin Dünya ekonomisindeki yeri... B-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... C-Öneriler... Sayfa I I II V II-İDARİ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-Teşkilat... 4 C-Personel durumu... 9 III-MALİ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler F-Pazarlama G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V-BİLANÇO Aktif Pasif VI-GELİR TABLOSU VII-EKLER

6 RAPORUN İÇİNDEKİ KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ADDD : Atıkların Depolanmasına Dair Yönetmelik AKA : Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) BPH : Boraks Pentahidrat BDH : Boraks Dekahidrat BOREN : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BKK : Bakanlar Kurulu Kararı CLP : Classification Labelling and Packaging of Substances and Mixtures: Maddelerin ve : Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi CFR : Cost,and Freight: Mal bedeli ve navlunu ödenmiş teslim CIF : Cost, Insurance and Freight: Mal bedeli, sigorta ve navlunu ödenmiş teslim ÇABAT : Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi ÇASGEM : Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EBA : European Borates Association: Avrupa Bor Birliği ECHA : European Chemicals Agency (AKA) FOB : Free on Board: Gemi bordasında teslim FCA : Free Carrier: Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim (alıcının konteyner/taşıyıcısına yüklenmiş : halde teslim) FFS : Form Fill Seal Şekillendir-doldur-kapat GCL : Jeomenbranla lamine edilmiş geosentetik kil kaplama GHS : Globally Harmonised System: Küresel uyumlaştırma sistemi GSYH : Gayrisafi Yurtiçi Hasılat H360FD : May damage fertility or the unborn child. Fertilitiy and Development: Üremeye ve :doğmamış çocuğa zarar verebilir. Üreme ve Gelişim. İR : İşletme Ruhsatı KHK : Kanun Hükmünde Kararname İSGK : İş Sağlığı Güvenlik Kurulu KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü LNG : Liquified Natural Gas-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz MİGEM : Maden İşleri Genel Müdürlüğü MTA : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü MSDS : Material Safety Data Sheet: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu NIR : Near Infrared Technology: Yakın Kızıl Ötesi Teknolojisi NKB : Nano Kompozit Bor NTE : Nadir toprak elementleri ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi REACH : Registration, Evaluation and Authorisation (Restriction) of Chemicals: Kimyasalların : : Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi SAM : Seramik Araştırma Merkezi SKKY : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri TMB : Trimetil Borat TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu UNAM : Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi

7 I I. TOPLU BAKIŞ A-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ürünlerin Dünya ekonomisindeki yeri : (*) Dünya da başlıca on ülkede bor rezervi bulunmakta olup B₂O₃ bazında toplam Dünya rezervi 1,3 milyar ton dur. Türkiye bor rezervi 935,8 milyon ton ile Dünya rezervinin %72,5 ini oluşturmaktadır. Bor rezervinin diğer ülkeler bazında dağılımı ise; %7,7 pay ile Rusya, %6,2 pay ile ABD, %3,6 pay ile Çin, %3,2 pay ile Şili, %1,7 pay ile Peru, %1,7 pay ile Sırbistan, %1,5 pay ile Bolivya, %1,2 pay ile Kazakistan ve %0,7 pay ile Arjantin şeklindedir yılı dünya bor üretimi 2011 yılına göre %10 oranında azalarak (B₂O₃ bazında) 1,8 milyon ton (tuvönan bazda 3,8 milyon ton) olarak gerçekleşmiştir. Dünya bor üretiminin %47,2 sini Türkiye gerçekleştirmiştir. Bor üreticisi diğer ülkeler ise; %27,6 pay ile ABD, %15,8 pay ile Güney Amerika ülkeleri ve %9,4 pay ile Asya ülkeleri olmuştur. Dünya bor üretim kapasitesi 2,3 milyon ton B₂O₃ olup bu kapasitenin %42,3 ü Türkiye de kuruludur. Diğer ülkelerin Dünya bor üretim kapasitesi içindeki payları ise, ABD; %29,3, Güney Amerika ülkeleri; %14,8 ve Asya ülkeleri; %13,6 şeklindedir. Dünya bor rezervlerinin, bugünkü üretim/tüketim değerleri dikkate alındığında, 680 yıl daha Dünya bor ürünü ihtiyacına yeteceği görülmektedir. Bir başka deyişle, Türkiye bor rezervleri haricindeki Dünya rezervleri yaklaşık 190 yıl Dünya bor ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Dünya ekonomisindeki ve hedef pazarların ekonomik büyümesindeki yavaşlama/küçülme nedeniyle 2012 yılında Dünya bor pazarında talep daralması yaşanmış ve dolayısıyla bor tüketimi %12 oranında azalarak yaklaşık 3,8 milyon ton (tuvönan bazda) seviyesine gerilemiştir li yılların başında Dünya bor talebinin %31 ini karşılayan Türkiye 2012 yılında pazar payını %46 ya çıkarmış olup 2005 yılından bu yana sektörde Dünya liderliğini korumaktadır. Geri kalan Dünya bor talebinin %23 ü RT Borax ve %31 i ise diğer üreticiler tarafından karşılanmıştır. Dünya bor pazarında Eti Maden ve RT Borax talebin %69 unu karşılarken yıllar itibarıyla pazara giren ve kapasitelerini artıran Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler de bor pazarında yer almaya başlamışlardır. Eti Maden in ihraç ettiği başlıca bor ürünleri; boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, kalsine tinkal, susuz boraks, bor oksit ve öğütülmüş kolemanit olup bor kimyasalları ihracatında en büyük payı Eskişehir Kırka da üretilen ve ticari adı Etibor 48 olan Boraks Pentahidrat ve Kütahya Balıkesir Bandırma da üretilen Borik asit oluşturmaktadır. Bor ürünleri, tüketim alanlarının hiçbirinde ana bileşen değildir. Bor ürünleri daha ziyade diğer ürünlerin üretilmesinde %20 ila %0,01 arasında değişen oranlarda katkı maddesi olarak kullanılmakta ve bu nedenle sanayinin tuzu olarak adlandırılmaktadır. Bir çok ürün üretiminde ise bor kullanımı asla vazgeçilmez bir (*) Bilgiler Eti Maden İşletmeleri Faaliyet Raporu ve Eti Maden İşletmeleri Pazarlama Faaliyet Raporundan alınmıştır.

8 II Sayıştay maden olmayıp alternatif madenlerin kullanımıyla ikame edilebilmektedir. Eti Maden in 2012 yılında gerçekleştirdiği bor dış satışlarının sektörel dağılımı; %63 pay ile Cam Elyafı/Cam Yünü ve osilikat Camlar, %12 pay ile Seramik, %5 Tarım (Gübre), %2 Deterjan ve %16 sı da diğer kullanımlar şeklinde sıralanmaktadır. Cam elyaf sektöründe bor ürünleri tüketimi Çin ve ABD de yoğunlaşmış olup Çin tekstil elyaf üretiminde öncü durumundadır. B- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi Devletin maden işletmeciliğine ilgisi, 1924 yılında kurulan Ergani Maden Şirketi ne Maliye Bakanlığı nın üçte bir payla katılmasıyla başlamıştır tarih ve 2805 sayılı Kanunla, Türkiye nin yer altı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun, verimli bir işletmecilikle üretilmesini sağlamak; elektrik üretimi, iletimi, satış ve dağıtımı ile bünye içinde bankacılık işlemleri yapmak üzere Etibank kurulmuş ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü nün (MTA) bulacağı madenlerin işletilmesinde öncelikle görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme çerçevesinde çeşitli müesseseler kurarak yıllarca çeşitli madenleri işletmiş olan Etibank 2000 yılı içerisinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ile, Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmış; Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ise Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2001 / T-9 sayılı kararıyla kapatılmıştır yılı içerisinde de /49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile, Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır yılında, Resmi Gazetenin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Eti Holding A.Ş. nin ticarî unvanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, Teşekkülün bağlı ortaklığı olan Eti Bor A.Ş. nin tarihi itibariyle kapatılmasına ve tüm varlıklarının Teşekküle devredilmesine karar verilmiştir. Bu bağlı ortaklığın kapatılmasıyla bor işletmeciliği yapan işletmelerin hepsi Teşekküle bağlı olarak faaliyet göstermeye başlamış ve fiiliyatta Teşekkülün iştigal konusu, bor madenlerinin çıkarılması, bor türevlerinin üretim ve pazarlanması ile sınırlı hale gelmiştir. Bu değişimler nedeniyle Teşekkülün yeniden hazırlanan Ana Statüsü YPK nın tarih ve 2004/T-16 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.ana Statü son olarak tarih ve 2010/T-22 sayılı YPK kararı ile bir kez daha yeniden düzenlenerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Eti Maden İşletmeleri 2012 yılında 1,8 milyon ton bor ürünü satarak milyon USD satış hasılatı elde etmiştir. Bu satış gelirinin %96,8 i yurt dışı satışlarından elde edilmiş olup kuruluş, 2012 yılı ihracat sıralamasında Türkiye genelinde 15., sektör sıralamasında ise madencilik sektöründe 2., kimya sektöründe iye Bakanlığı 2012 Kurumlar Vergisi sıralamasında Türkiye genelinde 19. sırada yer almıştır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. (*) Bilgiler Eti Maden İşletmeleri Faaliyet Raporu ve Eti Maden İşletmeleri Pazarlama Faaliyet Raporundan alınmıştır.

9 III Toplu Bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " Yabancı kaynaklar " Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman " ,9 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % (12) İştiraklere ödenen sermaye " İştirakler temettü geliri " Tüm alım tutarı (mal ve hizmet) Bin TL (17) Başlıca üretim miktarları: - Konsantre (toplam) BinTon Tinkal " (10) -Kolemanit " Üleksit " (1) Öğütülmüş kolemanit+üleksit " Bor kimyasalları (toplam) " (1) -Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " Boraks dekahidrat " (12) -Borik asit " (1) Sülfirik asit " Tüm üretim tutarları (tüm üretim maliyeti) Bin TL Başlıca satış miktarları - -Kolemanit " (51) -Üleksit " (34) Öğütülmüş kolemanit " Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " (5) -Boraks dekahidrat " (3) -Borik asit " (15) Sülfirik asit " (75) Net satış tutarı Bin TL Stoklar: - -İlk madde ve malzeme " Yarı mamuller " Mamuller " Ticari mallar " -Diğer stoklar (82) Memur (ortalama) Kişi (5) Sözleşmeli (ortalama) " İşçi (ortalama) " Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin - -Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama giderler TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler TL İşçiler için yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama giderler TL Dönem kârına iliş.vergi ve diğer yasal yük. Bin TL (8) Tahakkuk eden vergiler " GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (6,9) Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % (9) Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) % (12) Ekonomik kârlılık % (16) Faaliyet kârı Bin TL (3) Dönem kârı " (7) Bilanço kârı " (7)

10 IV Sayıştay Türkiyedeki bor madenlerinin aranması ve işletilmesi görevini 2840 sayılı kanun gereği tekel olarak yürütmekte olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı üretim faaliyetlerini Kırka, Emet, Bigadiç ve Bandırma da bulunan işletme müdürlükleri ile, pazarlama faaliyetlerini ise Genel Müdürlük ve dış satış temsilcilikleri vasıtasıyla yürütmüştür. Teşekkül sermayesinin günün şartlarına göre artırılması için 2010 yılında başlatılan çalışmalar 2011 yılında sonuçlanmış, 100 milyon TL olan sermaye 200 milyon TL ye yükseltilmiştir. Yönetim Kurulunun tarih ve 534/9 sayılı kararı ile esas sermayenin 600 milyon liraya çıkarılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmişse de henüz bunun gerçekleşmediği görülmüştür yılı sonu itibariyle öz kaynaklar 1.169,0 milyon TL ye, yabancı kaynakları ise 754,9 milyon TL ye ulaşmış olup Teşekkül ün kaynak sorunu bulunmamaktadır. Son yıllarda Avrupa pazarındaki daralmaya karşılık özellikle Uzak Doğu ağırlıklı olarak meydana gelen hızlı talep artışları paralelinde üretim kapasitelerinin artırılması ile katma değeri yüksek bor kimyasallarının üretim ve satışlarında artış kaydedilmiştir. Her ne kadar pazarda oluşan talepte 2011 yılına göre bir daralma gözlemlense de, Kurum bor kimyasalları üretimini düşürmeyerek program hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmiş ve olası bir talep artışını karşılamak üzere pozisyon almıştır. Bu meyanda, tuvönan üretiminde %11 lik bir azalmaya rağmen; Konsantre üretiminde %3, öğütülmüş ürün üretiminde %7, pentahidrat üretiminde %1 lik bir artış gerçekleştirilmiş, pentahidrat talebinin karşılanmasına ağırlık verilmesinin neticesinde ise dekahidrat üretiminde %12 lik bir düşüş kaydedilmiş, borik asit üretimi ise geçen yılki seviyesini korumuştur. Son yıllarda artan talep doğrultusunda artırılan üretim kapasitesi ile sağlanan üretim artışı, paralelinde tesis atıklarının da hızla artmasına neden olmaktadır.kurum işletmelerinde mevcut olan atıkların depolanması problemlerine çözüm getirmek üzere gerekli projeler üretilmekle birlikte özellikle Kırka ve Emet İşletmelerinde söz konusu projelerin %19 %40 arasında tamamlanabildiği ve fiziki gerçekleşmelerin termin programlarının gerisinde kaldığı görülmüştür. Son yıllarda Dünya bor piyasasındaki payı hızla yükselmiş olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, gerek üretim gerek satış yönünden birinci sırada bulunmaktadır yılındaki tüm satışlardan 1.487,5 milyon TL satış hâsılatı elde edilmiştir yılında satışların %97 si oranında 1.430,1 milyon TL lik kısmı yurt dışına, 57,3 milyon TL lik kısmı da yurt içine yapılmıştır yılında yapılmış olan satışlardan elde edilen faaliyet karlılığının %50 si Kırka işletmesine, %23 ü Bigadiç işletmesine, %14 ü Emet işletmesine ve %13 ü de Bandırma işletmesine aittir. Son yıllarda satışlar giderek bor kimyasallarına kaymaktadır. Bor kimyasalları içinde en büyük bölümü ise; Kırka İşletmesinde üretilen Etibor 48, Emet ve

11 V Bandırma işletmelerinde üretilen borik asit ve Bigadiç işletmesinde üretilen öğütülmüş kolemanit oluşturmuştur yılında Teşekkül faaliyetlerini; ortalama 271 memur, 1193 sözleşmeli, 2299 işçi statüsünde olmak üzere toplam 3763 personelle yürütmüş, ayrıca yardımcı işler ve bir kısım basit işler hizmet alımı suretiyle gördürülmüştür. Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçi sayısı geçen yıla göre 416 kişi artarak ortalama 2193 kişiye ulaşmıştır. Teşekkülün, yurt dışında 2 ve yurt içinde 1 olmak üzere 3 önemli iştiraki bulunmaktadır. Merkezi Finlandiya da (%50 pay) olan Eti Products OY adlı iştirak ile merkezi Lüksemburg ta (% 75 pay) olan Etimine SA adlı iştirak kuruluşun pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olup bu yönde çalışmalarını sürdürmektedirler. Yurt içi iştirak olan Eti Soda A.Ş. ise Beypazarı'nda, tronadan doğal soda külü ve eşdeğeri ürün üretmek amacıyla kurulmuş olup Teşekkülün Şirketteki sermaye payı %26 dır. Teşekkül,2012 yılı çalışmaları sonucunda 1,5 milyar TL satış hâsılatı elde etmiş olup, bundan 491,2 milyon TL tutarındaki satışların maliyetinin ve 246,4 milyon TL tutarındaki faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucu, çalışma dönemini 749,9 milyon TL faaliyet kârı ile sonuçlandırmış, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağandışı gelir ve kârların ve zararların dikkate alınmasından sonra 779,1 milyon TL dönem kârına ulaşmıştır. C Öneriler: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır: 1-İşletme Bütçelerinin hazırlanmasında fiili durumun göz önünde bulundurulması, 2009 yılında tesis edilen 8 bin ton/yıl kapasiteli Etidot 67 tesisinde yüksek kapasitede ve düşük maliyette üretim yapılabilmesi için gerekli olan pazarın sağlanması amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunularak ürünün tanıtımına yönelik alternatiflerin değerlendirilmesi, ayrıca tarımsal ekonomiye sağlayacağı büyük katkı da göz önünde tutularak satış fiyatının makul seviyelere çekilmesi,(sayfa ) 2-Balıkesir ili Bigadiç ilçesi dahilindeki İR.1608 (S.6406) ruhsat no.lu sahada bulunan zeolit işletme izninin geleceği hakkında alınacak karar doğrultusunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) nezdinde girişimde bulunulması, (Sayfa 137,) 3-Üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; Enerji Verimliliği ve Enerji Altyapı Modernizasyon Etüdü konusuna benzer olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik başka projelerin de gündeme getirilerek üretim maliyetlerinde en büyük paya sahip enerji giderlerinin minimize edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, üretim safhasından nihai ürüne kadar geçen her bir safha için (çözeltiye alma, filtreleme, kristalizasyon, kurutma, ambalajlama, v.b.) safha maliyetlerinin ayrı ayrı çıkarılarak mukayeselerinin yapılması, (Sayfa 163)

12 VI Sayıştay 4-Kuruluşun 2012 yılı Yatırım Faaliyetleri ile ilgili olarak; Kırka-Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi projesinde nakdi gerçekleşmenin %40, Kırka-Değirmenözü II. Paketleme Tesisi ve Ambar Binası projesinde %5, Kırka- V.Boraks Pentahidrat Tesisi projesinde %11, Emet-Atık Barajı Kapasite Arttırılması projesinde %19, Emet-Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi (ÇABAT) projesinde %12 ve toplam yatırım gerçekleşmesinde son yılların en düşük seviyesi olan %49 olduğu dikkate alınarak; projenin süresinde bitirilmesi ve yatırım ödeneklerinin tamamının kullanımına yönelik gerekli çabanın gösterilmesi, (Sayfa 213) 5- Kurumun BOREN ile olan ilişkileri ile ilgili olarak; 4865 Sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda BOREN ile olan ilişkilerin artırılarak sürdürülmesini teminen Kurumun üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmesi, (Sayfa 214) 6- Gerek mevcut pazardan gerekse artan pazardan daha fazla pay alabilmek için bor teknolojisi yanında bor pazarının da kapsamlı bir şekilde araştırılabilmesi için Kurum bünyesindeki Bor Pazar Araştırma Biriminin görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi ve gerekiyorsa nitelikli personel ile takviye edilmesi, (Sayfa 165) 7-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek:15 te listelenen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bilançosu ve ,31 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

13 1 II- İDARİ BÜNYE A Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye nin yer altı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun olarak verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak; elektrik üretimi, dağıtımı ve bünye içinde bankacılık yapmak üzere ETİBANK adıyla tarih ve 2805 sayılı Kanunla bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. Etibank, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak üzere; 28/10/1983 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 99 sayılı Etibank Kuruluşu Hakkında KHK ile Etibank adı altında yeniden teşkilatlandırılmış ve 2805 sayılı Etibank Kanunu yürürlükten kaldırılmış, daha sonra tarihinde de 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK ile iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının; hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve diğer hususları düzenlenmiş ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Yaklaşık 15 yıl, Etibank Genel Müdürlüğü unvanı ile 233 sayılı KHK ye tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmekte iken tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ETİ HOLDİNG A.Ş. unvanı ile yeniden yapılandırılmış, tarihinde de; tarihli ve 2001/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Eti Holding Anonim Şirketi ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adıyla yeniden teşkilatlandırılmış ve halen faaliyetlerini bu isim altında sürdürmektedir. Teşekkülce, bu değişiklikler paralelinde hazırlanan yeni Ana Statü tarihli ve 2004/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul edilmiş, tarihli ve 6067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ve daha sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 2009 yılında günün değişen şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve yeni şekliyle YPK nın tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yeni Ana Statü tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıda sıralanan kuruluşla ilgili genel yapılanma ile ilgili mevzuat dışında;

14 2 Sayıştay a) 2805 sayılı Kanun çerçevesinde madencilik konusunda çeşitli faaliyetlerde bulunmakta iken tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarihli ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kabul edilen tarihli ve 7/16681 sayılı Bakanlar Kurulu kararı (BKK) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla bor tuzlarının Devletçe aranması ve işletilmesi; anılan madenin Etibank eliyle aranması ve işletilmesi sağlanmıştır. b) tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun yürürlüğe girmiştir. c) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun22 nci maddesi ile değişikliğe uğrayan 3213 sayılı Maden Kanununun 49 uncu maddesi ile; 2840 sayılı Kanun hükümleri saklı tutularak, 3213 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bulunmuş ve sonra bulunacak bor madenlerinin aranması ve işletilmesinin devlet eliyle yapılacağını hüküm altına alınmıştır. d) 3213 sayılı Maden Kanununun 50 nci maddesi ile, kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden sonra toryum ve uranyum madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmıştır. Teşekkül, yönetim ve denetim bakımından; Ana Statüsü ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK; 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. Personele ise, statüsüne göre; 657 Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, KİT lerin Personel Rejiminin Düzenlenmesine İlişkin 399 sayılı KHK, tarih ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (7 Kasım 2012 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmaktadır. 2- Bakanlar Kurulu kararları: tarihli ve syılı Resmi Gazetede; tarihli ve 2011/2305 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi yayımlanmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği yayımlanmıştır. Ayrıca, başta kadrolar ve ücretlerle ilgili olmak üzere tüm KİT leri ilgilendiren (kadro iptal ve ihdas kararnameleri gibi) Bakanlar Kurulu kararnameleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce de uygulanmıştır.

15 3 3- Yüksek Planlama Kurulu kararları: Yüksek Planlama Kurulunun tarihli ve 2011/T-8 sayılı kararıyla ; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Yüz milyon) TL olan nominal sermayesinin, I. ve II. tertip yedek akçelerde enflasyon düzeltmesi sonucu meydana gelen artışla karşılanmak kaydıyla (ikiyüz milyon) TL ye yükseltilmesi kabul edilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun tarihli ve 2012/T-6 sayılı kararıyla ; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi yakınında yer alan İR-3360 sayılı Toryum sahasında tespit edilen kompleks cevherlerden Nadir Toprak Elementleri (NTE) Toryum, Florit ve Barit üretiminin, yapılacak yatırımın başarılı olması halinde Kurum tarafından herhangi bir kamu kaynağının kullanılmaması; üretilecek NTE fiyatları, dolayısıyla projeden elde edilecek gelirler kullanılacak teknolojiye bağlı olduğundan, teknoloji seçimine azami derecede önem gösterilmesi; NTE üretiminde ihtiyaç duyulan know-how ve teknolojinin transferinin ülkemizde yapılması amacıyla, mümkün olması durumunda hazırlanacak şartnameye Kurumun ihtiyaç duyması halinde yetiştirilmek üzere gerekli sayıda teknik personelin eğitilmesi şartının konulması; kaydıyla hizmet alımı yoluyla yapılabilmesi kabul edilmiştir. 4- Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Hidrojen Peroksit San. ve Tic. A.Ş.'de bulunan % 28,2 oranındaki iştirak hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması; söz konusu iştirak hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanması konusundaki Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu karar ile kuruluşun Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilişkisi kesilmiştir. 5- Yönetmelikler Son iki yıl içinde ve raporun hazırlandığı tarih itibarıyla; Genel Müdürlüğün; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, Görev, Yetki ve Sorumluluk, Konut, Prim, Muhasebe Esasları Yönergelerinde değişiklikler yapılmış, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeline Verilecek Demirbaş ve Giyim Eşyası Yönergesinde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlenmesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği, Maden Arama Arazi Çalışmaları Yönetmeliği, İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esasları Yönergesi, Güvenlik

16 4 Sayıştay Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi, Haberleşme Yönergesi, Yayın Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kuruluşun, 2012 yıl sonu itibariyle 9 yönetmeliği ve 17 yönergesinin bulunduğu görülmüştür. B- Teşkilat 1- Teşkilatın yapısı: 1935 yılında Etibank Genel Müdürlüğü adıyla kurulan, daha sonra Eti Holding A.Ş. ve nihayet Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü unvanıyla yeniden teşkilatlandırılan Teşekkülün, teşkilat yapısına ilişkin hukuki gelişmelere yukarıda mevzuat bölümünde yer verilmiştir.kuruluş halen 233 sayılı KHK ve Ana Statüsü gereği, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet göstermektedir. Teşekkülün organizasyonu, bor dışındaki faaliyetlerinin özelleştirme ve tasfiye suretiyle sona erdirilmesine rağmen özellikle personelin, mevzuat zorunlulukları nedeniyle ihtiyaca göre belirlenememesinden dolayı ihtiyacın üstünde insangücü yapısı süre gelmiştir. İnsangücü yapısının incelenmesi ve organizasyonun yeniden yapılandırılması için 2010 yılında bir danışmanlık firmasından da hizmet satın alınarak Teşekkülün organizasyon yapısının kapsamlı bir incelemesi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, personelin hiyerarşik kademelenmesi, unvan yapısı, görev ve yetkilerinin tespitinde bütünlük, iş bölümü, yönetim alanı genişliği, kontrol ve koordinasyonun sağlanması, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, idarede verimli bir işleyişin sağlanması, iletişim hızının yükseltilmesi açılarından incelemeler ve çalışmalar yapılmıştır. Dünyadaki bor kimyasalları alanında lider konumuna gelmiş olan Teşekkül, yıllarını kapsayan Stratejik Planı gereği yapılan iş analizi ve örgüt analizi çalışması raporunda yer alan öngörüler doğrultusunda ülke ekonomisine sağladığı katkıyı daha da artırabilmek için, üretim alanlarında gerçekleştirdiği değişimi, kurumsal büyümeyi ve yönetimi destekleyecek ve kolaylaştıracak sistem odaklı bir yapılanmaya ulaşma hedefiyle iş analizi, örgüt analizi, kurum kültürü ve personel performans yönetim sistemi kurulması konularıyla ilgili ihaleyi gerçekleştirerek, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılmıştır yılında CRM Firması ile yapılan anlaşmaya göre bu firma tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yeni organizasyon şeması oluşturularak Yönetim Kurulu nun tarih ve 404/1 sayılı kararı ile kabul edilmişti. Bu karar ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Yönetim Bilişim

17 Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı ismi ile 4 yeni daire başkanlığı kurulmuştur. 5 - Yönetim kurulunun 22/3/2012 tarihli, 456/6 sayılı kararı ile; İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı İç Hizmetler Müdürlüğü, Genel Müdüre doğrudan bağlanmıştır. - Yönetim kurulunun 5/4/2012 tarihli, 459/7 sayılı kararı ile; İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Genel Müdüre doğrudan bağlanmıştır. - Yönetim kurulunun 16/8/2012 tarihli ve 485/12 sayılı kararıyla; Teşekkülün merkez teşkilatı organizasyon yapısındaki müdürlüklerin birim yapısına dönüştürülmesi ve iş süreçleri esas alınarak ihtiyaç duyulan yeni birimlerin kurulması ve sorumlulukların belirlenmesi tasvip edilmiştir. - Yönetim Kurulunun 16/11/2012 tarihli ve 499/9 sayılı kararıyla; İç denetim standartlarını uygulamak, Teşekkülün çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, rehberlik yapmak amacıyla danışmanlık birimi olarak Teşekkül organizasyon yapısında İç Denetim Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. - Yönetim kurulunun 16/11/2012 tarihli ve 499/10 sayılı kararıyla; Teftiş Kurulu Başkanlığı 1/1/2013 tarihi itibarıyla Teşekkül organizasyon yapısından çıkarılmıştır. Yapılan incelemelerde Yönetim Kurulu nun tarih ve 499/9 sayılı kararıyla, Teşekkülde İç Denetim Dairesi Başkanlığı nın kurulması ve Yönetim Kurulu nun tarih, 499/10 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyon yapısından Teftiş Kurulu Başkanlığı nın tarihi itibariyle kaldırılması kararlarına Kurum müfettişlerince Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/234 esas sayılı dosyasıyla dava açılmış ve yukarıdaki yönetim kurulu kararlarının iptali ile yürütmesinin durdurulması istenmiştir. Mahkeme yürütmenin durdurulması istemini red etmiştir. Davacılar yürütmenin reddi kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesinde itiraz etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi tarih ve 2013/2604 sayılı kararıyla; Ankara 10. İdare Mahkemesinin red kararını kaldırarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Ankara 10. İdare Mahkemesi tarih 2013/234 Esas ve 2013/1006 Karar sayılı kararı ile dava konusu işlemlerinin iptaline karar vermiştir. Bunun üzerine Eti Maden İşletmeleri tarih ve 546/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı yeniden ihdas, İç Denetim Dairesi Başkanlığını da iptal edilmiştir. - Yönetim kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla; Teşekkülde, hizmet alımlarının; ihtiyaç analizlerinin yapılması, iş yükü, verimlilik kriterleri, maliyet boyutu, iş güvenliği şartlarını uygulamanın takibi,işletmelerde iş yeri çalışma kurallarının belirlenerek çalıştırılma ve vardiya düzenlerinin takibinde sistem

18 6 Sayıştay oluşturulması, çalışma sistemi uygulamalarında karmaşıklığın ve işçilerin giriş çıkışlarını takip sorunlarının giderilmesi ve iş kayıpları, işçi sirkülasyonundaki süreklilikten kaynaklanan kalite kayıplarının önlenmesi, yüklenici işçisinin yapılan sözleşme amacına uygun olarak çalıştırılması, yüklenici değerlendirme sistemi kurulması, hizmet alımı işçisi istatistik ve kayıtlarının tutulması, tüm hizmet alımı işçisi çalıştırma süreçlerinin değerlendirilerek, hizmet alımı uygulamalarındaki sorunların ve verimsizliklerin çözümlenmesi amacıyla; Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. - Yönetim kurulunun 19/4/2013 tarihli ve 527/11 sayılı kararıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısından Maden Arama Biriminin kaldırılarak Bor Maden Arama Birimi ile Bor Dışı Maden Arama Birimi kurulmuş, daha sonra bu birimler Yönetim kurulunun 19/4/2013 tarihli ve 527/16 sayılı kararıyla kurulan Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı na bağlanmış ve 2 yıl önce kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ise yeniden yapılandırılmış, olduğu görülmüştür yılında başlayıp, denetimin yapıldığı tarihe kadar (Ağustos 2013) devam etmekte olan organizasyon değişikliklerinin Kuruma zarar vermemesi için azami dikkatin sarfedilerek prodüktivite, rantabilite ve iktisadilik kavramları da gözönünde tutulmak suretiyle son şeklinin belirlenmesi yerinde olacaktır. Eti Maden İşletmelerinin üretim birimleri olan Kırka, Emet, Bigadiç ve Bandırma İşletmelerinden ilk üçünde idari işletme müdür yardımcısı bulunmadığı sadece Bandırma İşletmesinde idari müdür yardımcısı bulunduğu, İzmir, İstanbul, Bandırma ve Değirmenözü nde bulunan lojistik birimleri Genel Müdürlüğe bağlı olduğu, Emet ve Bigadiç te ise lojistik faaliyetlerinin stok ve sevkiyat birimlerinin görev alanında yerine getirildiği, daha sonra Yönetim Kurulunun 16/08/2012 tarih ve 458/12 sayılı kararı ile Değirmenözü Lojistik Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde Stok ve Sevkiyat Birimi haline getirildiği görülmüştür. Öte yandan yukarıda sayılan değişiklikler içerisinde şüphesiz ki en önemlisi İç Denetim Dairesi Başkanlığı nın kurulması ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın organizasyon yapısından çıkarılmasıdır. Ancak aradan geçen 7-8 aylık süre içerisinde İç Denetim Dairesi Başkanlığına işlerlik kazandırılamadığı görülmüştür. Organizasyonda yapılan her değişikliğin teşkilat içerisinde özümsenmesi ve yeni yapılanmalara uyum sağlanması zaman almakta olup, yapılan bu değişikliklerin personel üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu da şüphe götürmemektedir. 78 yıl önce Etibank Genel Müdürlüğü adıyla kurulan ve daha sonra Eti Holding A.Ş. ye dönüşen ve nihayet 2004 yılında da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ünvanı ile yeniden teşkilatlandırılan Teşekkülün organizasyon yapısının bir an önce uyumlu bir yapıya kavuşturulması yerinde olacaktır.

19 7 Teşkilat şemasının 2012 yıl sonu ve Temmuz 2013 itibarıyla son durumuna (Ek:1/a ve b) de yer verilmiştir. 2- Karar Organı: Teşekkülün mevzuat gereği en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu, genel müdürün başkanlığında bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun Ağustos 2012 itibarıyla oluşumunu gösterir çizelge raporun baş tarafında yer almaktadır yılında 66 toplantı yapan yönetim kurulu, Teşekkül faaliyetleri ile ilgili konularda toplam 598 karar almıştır. 3- Yürütme organı: Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel müdürlük, genel müdür, dört genel müdür yardımcısı ve Ek-1 de gösterilen bağlı birimlerden oluşmuştur. Kuruluşun 5/11/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Ana Statüsü ile genel müdür yardımcısı dörde çıkarılmış, boş bulunan genel müdür yardımcısı kadrosuna tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ortak karar ile atama yapılmıştır. 4- Servisler Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan ve faaliyetleri raporun ilgili bölümlerinde yer almayan servislerden gerekli görülenlere aşağıda kısaca değinilmiştir. -Teftiş Kurulu Başkanlığı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 105 sayılı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında çalışılmaktadır. Başkanlık faaliyetlerini 1 başkan, 2 refakat müfettişi, 16 başmüfettiş, 2 şef ve 2 memur ile yürütmektedir. Hazırlanan teftiş programları dahilinde Teşekkülün tüm merkez ve taşra birimlerinin yıllık işlemleri teftiş edilerek rapor düzenlenmekte, raporlarda talimat gerektiren hususlar ilgili birimlere intikal ettirilmektedir. Bunlar dışında gerekli hallerde ve gerekli talimatlara göre de tahkikat, inceleme, basit raporlar düzenlenmektedir yılı içerisinde 18 adet teftiş, 4 adet tahkikat, 9 adet inceleme ve 3 adet de basit rapor olmak üzere 34 adet rapor düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Yapılan incelemelerde Yönetim Kurulu nun tarih ve 499/9 sayılı kararıyla, Teşekkülde İç Denetim Dairesi Başkanlığı nın kurulması ve Yönetim Kurulu nun tarih, 499/10 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyon

20 8 Sayıştay yapısından Teftiş Kurulu Başkanlığı nın tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiş olup, itiraz ve mahkeme kararları neticesinde de tarih ve 546/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı yeniden kurularak İç Denetim Dairesi Başkanlığı da kapatılmıştır. - Hukuk Müşavirliği: Hukuk müşavirliği çalışmalarını, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi hükümlerine göre yürütmektedir. Hukuk Müşavirliği; I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve İdari Hizmetler Servisi personelinden oluşmakta ve Teşekkül Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Taşra teşkilatında, işletme müdürlükleri organizasyon yapısındaki hukuk birimlerinde ise; hukuk müşaviri ve/veya avukatlar ile idari personel bulunmaktadır. Taşra teşkilatında, ise yeterli sayıda Hukuk Müşaviri, ve avukat görevlendirilmiştir. Öte yandan özellikle tahkim gibi uluslar arası tecrübe gerektiren davaların yürütülmesinde serbest hukuk bürolarından da hizmet alımı yolu ile yararlanılmaktadır. Hukuk Müşavirliğinin 2011 yılı iş yükü şu şekilde olmuştur yılından 2012 yılına çeşitli konularda 386 dava devretmiştir yılında 34 ü Teşekkül tarafından, 80 i ise Teşekküle karşı açılmış olmak üzere 114 yeni dava açılmıştır yılında TL tutarında 61 dava Teşekkül lehine, TL tutarında 43 dava ise Teşekkül aleyhine sonuçlanmıştır yılına ise alacak tutarı 22 milyon TL olan 103; borç tutarı 7 milyon TL olan 283 olmak üzere toplam 386 dava devretmiştir. Bu davalardan 14 ü ceza, 100 ü hukuk, 54 ü icra, 165 i idari davalar olup, 53 ü ise diğer konulardaki davalardan oluşmuştur. - İç Hizmetler Müdürlüğü : Müdürlüğün sorumluluğunda temizlik, yemek, lojman, misafirhane gibi hizmetler olup önemli bir bölümü hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir. Hizmet alımları, Hazine Müsteşarlığından alınan izinler doğrultusunda Kamu İhale Kanunu kapsamında çıkılan ihalelerle yapılmaktadır. Teşekkül mülkiyetinde olup bor dışındaki madencilik faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle atıl durumda kalan, özellikle vergi, koruma ve bakım yönünden

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Plan ve Risk Yönetim i STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İçindekiler GENEL MÜDÜR

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM... 1 Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar, Teşekkül Organizasyon Yapısı... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak...

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı