Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1"

Transkript

1 Ümit Übeyt İnan, Onur Polat EPİDEMİYOLOJİ Göz travmaları, görme kaybının en sık nedenleri arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre her yıl 55 milyon göz yaralanması meydana gelmekte, göz yaralanması nedeniyle hasta hastaneye yatırılmakta, açık göz yaralanması ile karşılaşılmaktadır. Göz travmaları nedeniyle 19 milyon kişi tek taraflı, 1.6 milyon kişi ise bilateral görme yetisini kaybetmiş durumdadır. Göz travmaları semptomatik ve klinik bulgular açısından geniş yelpazede karşılaşılan ve yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan önemli bir sorundur. En basit oküler travmalar bile ağrı ve rahatsızlık vermekte ve kişinin işgücü kaybına neden olmaktadır. Tüm vücut yaralanmalarının %7 sini, tüm göz hastalıklarının %10-15 ini oluşturan göz travmaları topluma ve hastaya fonksiyonel, medikal ve sosyoekonomik yönden büyük yük getirmektedir. Önlenebilir nitelikte olması nedeniyle dikkatle ele alınması gereken önemli bir sağlık problemidir. Oküler travmalı hastaya yaklaşımda ayrıntılı anamnez, görme keskinliği ölçümü, göz kapakları ve adnekslerin muayenesi, orbital rim palpasyonu, göz hareketlerinin değerlendirilmesi, kornea ve konjonktivanın muayenesi, ön kamara değerlendirilmesi, pupilla muayenesi, lensin durumu, ve fundus muayenesi yapılır. Elde edilen muayene bulguları yasal sorumluluk açısından mutlaka kayıt altına alınmalıdır. TANIM VE SINIFLAMA Birmingham Eye Trauma Terminology System (BETTS), 13 ülkeden seçilmiş travma uzmanlarının katılımıyla oluşturulmuş ve sık kullanılan oküler travma terimleri için kolay anlaşılır ve net tanımlamalar üretilmiştir (Tablo 1). Bu terimler ve aralarındaki farklılıklar bilinmeli ve sıklıkla hatalı kullanılan terminoloji uygun ve doğru biçimde kullanılmalıdır (Resim 1). DOI: /DERMAN.4586 Received: Accepted: Published Online: Corresponding Author: Ümit Übeyt İnan, Göz Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye. T: DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1 DERMAN MEDICAL PUBLISHING

2 Tablo 1. Birmingham Eye Trauma Terminology System deki tanım ve açıklamalar Terim Göz duvarı Kapalı glob yaralanması Açık glob yaralanması Kontüzyon Lameller laserasyon Rüptür Laserasyon Penetran yaralanma Perforan yaralanma Tanım/Açıklama Kornea ve sklera Limbusun gerisinde 3 tabaka olmasına rağmen, sadece en dıştaki yapıların bozulması dikkate alınır. Göz duvarında tam kat kesi yok Göz duvarında tam kat kesi var Tam kat yaralanma yok Nesnenin direkt enerji iletimi veya globda oluşan şekil değişiklikleri sonucu oluşur Göz duvarında tam kat olmayan kesi Künt bir obje ile oluşan tam kat göz duvarı kesisi Darbe sonucu, göz içi basıncının ani yükselmesi ile göz duvarı en zayıf noktasından rüptüre olur Keskin bir obje ile oluşan tam kat göz duvarı kesisi Yara dıştan içe mekanizma ile oluşur Yara darbe yerinde oluşur Giriş yarası Birden fazla yara olabilir ancak her biri farklı bir ajanla olmalı Giriş ve çıkış yaraları aynı obje tarafından oluşturulmuş Resim 1. Glob yaralanmalarının şematik sınıflandırılması Burada göz yaralanmaları sırası ile göz dışı yaralanmalar (orbita ve ekleri), açık göz yaralanmaları ve kapalı göz yaralanmaları şeklinde anlatılacaktır ORBİTA VE EKLERİNİN YARALANMALARI Orbita yaralanmaları genellikle kafa ve yüz travmaları ile birlikte rastlandığından göz uzmanları yanısıra beyin cerrahisi, plastik cerrahi, kulak-burun-boğaz ve genel cer- DERMAN MEDICAL PUBLISHING 223

3 Göz Travmaları rahi uzmanları ile birlikte multidispliner yaklaşım gereklidir. Orbita yaralanmalarında glob travması her zaman düşünülmelidir. Radyolojik görüntülemede kemik yapıları daha net değerlendirme imkanı sağlaması nedeniyle tercih edilen yöntem BT dir. Çoğu orbital kırık acil müdahale gerektirmez ancak ağır orbita içi kanama, orbita içi yabancı cisim ve hayati glob yapılarını sıkıştıran kırıklarda acil müdahale yapılmalıdır. Periorbital bölgede deri altında hava bulunması sinüs yaralanmasını gösterir. Bu durumda hastanın hapşırmaması ve valsalva manevrasını yapmaması gerekir. Epistaksis, telekantus ve nazal köprü düzleşmesinin varlığı medial duvar kırığını akla getirmelidir Skar oluşumunu azaltmak için emilmeyen sütürler kullanılmalı, kesi kenarları dışa dönük sütüre edilmelidir. 1-Blow out kırıkları: Künt travma ile orbita içi basıncın ani artışı sonucu orbita taban veya medial kemiklerinde çökme tarzı kırıklarda ortaya çıkar. Sıklıkla göz küresine yumruk, tenis top, futbol topu, dirsek çarpması ve motorlu taşıt kazaları nedeniyle oluşur. Yüz bölgesinin nazal kırıklardan sonra en sık rastlanan kırıklarıdır. Tipik olarak göz kaslarının sıkışması ile yukarı bakışta çift görme ve kısıtlılık ile ağrı olur. Ayrıca orbital içi yağ dokusunun kırık hattından sinüslere doğru yer değiştirmesi nedeniyle enoftalmus görülür. İlk günlerde enoftalmus kanama nedeni ile belirgin olmayabilir. Göz çevresinde laserasyon ve ekimoz görülebilir. Glob bütünlüğü ve orbita içi yumuşak dokuların yaralanması yönünden hastanın dikkatli muayenesi ve değerlendirilmesi gerekir. Tanıda klinik muayene bulguları yanı sıra yüksek çözünürlüklü BT ve MR dan yararlanılır. Tedavide ödem ve enflamasyonun geçmesi için 7-10 gün beklenebilir. Bu süre sonunda primer ya da yukarı bakışta çift görme olması ve 2 mm den fazla enoftalmisi olması cerrahi endikasyonları oluşturur ve alt duvardaki çökme kırığı düzeltilir. 2. Göz Kapağı Yaralanmaları Yaralanma şekline göre ameliyathanede büyütme altında reperasyon gerekebilir. Kapak yüzeyleri delici yaralanma işaretleri yönünden incelenmelidir. Göz kapaklarında genellikle keskin cisimlere bağlı yaralanmalar meydana gelir. Tetanoz profilaksisi her türlü kapak yaralanmasında mutlaka yapılmalıdır. Basit yaralanmalarda yara ve etrafındaki cilt yıkanmalı antiseptik solüsyonla silinmeli, yabancı cisimler varsa temizlenmelidir. Antibakteriyel bir pomatla steril kapama yapılmalıdır. Daha derin yaralanmalar cerrahi tedavi gerektirebilir. Periorbital ödem kesinin hemen tamirini engelleyecek düzeyde ise tamir için birkaç gün beklenebilir. Ödemi azaltmak için yara yerine buz uygulanır, enfeksiyonu önlemek ve kayganlık sağlamak için antibiyotikli pomat kullanılır. Cildin kapatılmasında kaş altı için 7-0 naylon, kaş üstü için 6-0 naylon sütur tercih edilir. Öncelikle gri çizgi sütüre edilir. Diğer sütürler kirpik çizgisi ve tars arkasına atılır. Bu şekilde yaklaştırma tamamlandıktan sonra kalan kas tabakası 6/0 vicryl, cilt ise 6/0 ipek veya nylon ile dikilir. Kenar sütürleri gün, cilt sütürleri 5-7 gün sonra alınır. Hasta sütur alınması için gelemeyecekse veya sütür anestezisiz alınamayacaksa (çocuklar) absorbe olan sütür tercih edilebilir. Globda rüptür veya laserasyon varsa, yaralı globa uygunsuz basıyı önlemek amacıyla göz kapağı kesisi tamiri tipik olarak glob tamiri sonrasında yapılır. 3. Kanaliküler Yaralanmalar Lakrimal boşaltıcı sistem yaralanmalarında punktumdan alt meatusa kadar uzanan 224 DERMAN MEDICAL PUBLISHING DERMAN MEDICAL PUBLISHING 3

4 kısımda en sık karşılaşılan kanaliküler yaralanmalardır. Künt travma veya kesici cisimlerle oluşabilir. En sık yaralanma nedenleri kesici cisimlerin çarpması ve trafik kazalarıdır. Travma ile medial tendonun kopması sonucunda meydana gelir. Tabloya eşlik eden kapak ve konjonktiva ödemi nedeniyle glob yaralanması gözden kaçırılmamalıdır. Medial tendon gevşekliğinde medial kantus ile orta hat arası mesafe artar. Tedavisi cerrahidir. AÇIK GLOB YARALANMALARI 1-Korneal laserasyon: Lameller veya tam kat olabilir. Desme yırtığını araştırmak için Seidel testi yapılır. Lameller laserasyonlar ayaktan tedavi edilebilir. Tam kat kesi dışlanmalıdır. Tedavide topikal antibiyotik, sikloplejin ve sıkı kapama uygulanır. Kontakt lens bu gibi durumlarda travmatik kapak hareketlerinden koruyucu etki yapar. 2-4 hafta kullanılır. Kesi sütürasyonu gerekmez. Ancak korneal yaralanma uzun ve derinse, yara ağızları belirgin şekilde açılma gösteriyor veya üst üste biniyorsa sütürasyon gerekir. Tam kat keside endoftalmi riski nedeniyle hastanın hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Limbusu içine almayan ve uvea ya da vitreus inkarserasyonu bulunmayan kesilere basit korneal kesiler denir. 3 mm den küçük kesilerde tedavi edici kontakt lens veya doku yapıştırıcısı kullanılabilir. 3 mm den büyük kesilerin tedavisi cerrahidir. Süturasyonda 10/0 monoflaman nylon sütur kullanılır. Korneal travmaya iris, lens ve arka segment travmaları eşlik edebilir. Perforasyon santralde ise midriyazis ile iris yerine getirilebilir. Eğer lens ön kamaraya yayılmaksızın etkilenmişse başka bir seansta lense yönelik cerrahi planlanır. Yara yerinde bulunabilecek olan vitreusun temizlenmesi kistoid makuler ödem, vitreus ve retinada oluşabilecek proliferatif değişiklikleri, endoftalmi ve retina dekolmanı riskini azaltır. Topikal antibiyotik tedavisine sistemik antibiyotik tedavisi eklenir. 2-Kornea-skleral laserasyon: Anatomik yapıların korunması için öncelikle limbus süture edilir. Sonra sırasıyla sklera ve kornea kesileri düzeltilir. Skleral kesinin rektus kasının gerisine uzandığı durumlarda rektus kası kaldırılarak kesi yeri süture edilir. Retinal yırtık veya ora serratayı aşan kesilerde retinaya kriyo uygulamasına gidilebilir. Globun gerisine optik sinire kadar uzanan kötü prognozlu kesilerde, kesiye ulaşılamayan yerler süture edilmeden bırakılır. 3- Glob perforasyonu: Oküler travmanın en ciddi sonuçlarından biri olan glob perforasyonunda travma ile; ön segmentte; göz kapağı, gözyaşı sistemi, konjonktiva, kornea, sklera, iris ve lenste yaralanmalar oluşabilir Arka segmentte ise, vitreus içi kanama, retina ve koroid zedelenmeleri görülebilir. İris prolapsusu, pupillanın şekil ve yer değişikliği, ön kamara derinliğinin kaybolması perforasyonun kesin bulgularındandır. Muayenede ciddi subkonjonktival kanama, diğer gözle kıyaslandığında derin veya sığ ön kamara, hifema ve genellikle yara yerine çekik düzensiz pupil saptanır. Göz hareketleri özellikle yaralanma yönünde kısıtlanmış olabilir. Genellikle palpasyonda hipotoni görülür ancak göz içi basıncının normal veya yüksek olması glob perforasyonunu ekarte ettirmez. Bazen perforasyon özellikle künt travmalarda olduğu gibi kapalı perforasyon şeklinde veya rektus kasları altına gizlenmiş olabilir. Arka segment perforan ve penetran yaralanmalarda traksiyon retina dekolmanı ve proliferatif vitreoretinopati riski hemen daima mevcuttur. DERMAN MEDICAL PUBLISHING 4225

5 Göz Travmaları Tanıda klinik muayene bulgularının yanı sıra ön sinüs grafisi, BT ve USG nin de tanısal değeri bulunur. Biyomikroskobik bakıda ve ultrasonografide vitreusta ışınsal hemorajik bantların varlığı, BT de arka skleral konturda düzleşme görünümü perforasyon ihtimalini düşündürmelidir. Bu durumlarda yabancı cisimlerin saptanması açısından radyolojik inceleme yapılmalıdır. Tetanoz profilaksisi yapılmalı ve intravenöz antibiyotik verilir. Tedavi cerrahidir. Göze baskı yapılması ya da karın içi basıncını arttırıcı manevralar, göz içeriğinin prolopsusuna neden olabilir. Antibiyotikli damlalar enfeksiyonu önlemek için gereklidir. Kornea ve sklera kesilerinde göz içine penetre olabileceklerinden pomadlar kullanılmamalıdır. KAPALI GLOB YARALANMALARI Konjonktiva Yaralanmaları 1- Subkonjonktival hemoraji: Genellikle minör travmalar sonrası sıkça karşılaşılan bir durumdur. Fokal veya difüz olabilir. Konjonktiva genellikle düzdür ve kemozis eşlik etmez. Etiyolojiyi belirlemede en önemli adım anamnezdir. Kanama alanı gizli glob yaralanmasını maskeleyebilir ve özellikle büllöz ve eleve bir görünüm olduğunda veya eşlik eden pupil düzensizliği, asimetrik göz içi basıncı ve ön kamara derinliği varlığında mutlaka glob perforasyonu dışlanmalıdır. Travma dışında hipertansiyon, Valsalva manevrası, kanama diyatezi sonrası da görülebilir. Tedavi gerektirmez. 2- Konjonktival yabancı cisim: Sıkça karşılaşılan konjonktival yabancı cisimde hastalar yabancı cisim hissi ve batma şikayeti tarif ederler. Muayenede korneada vertikal çizgiler şeklinde epitel defekti tipiktir. Yabancı cisimler genellikle palpebral konjonktivaya yerleştiğinden her iki kapak dışa çevrilerek muayene edilmelidir. Yabancı cisim bulunduktan sonra topikal anestezi damlatılarak pamuk uçlu aplikatör veya iğne ucu ile biyomikroskop altında çıkarılır. Tedavide topikal antibiyotik yeterlidir. 3- Konjonktival laserasyon: Konjonktivada tam kat defekt oluşması olarak tanımlanır. Kemozis ve subkonjonktival hemoraji eşlik edebilir. Topikal anestezi ile altta oküler hasarın varlığı açısından incelenmelidir. Açık glob yaralanması mutlaka dışlanmalıdır. Tedavide birkaç milimetrelik küçük laserasyonlarda topikal antibiyotik ve baskılı bandaj ile takip yeterlidir. Daha büyük kesilerde süturasyon ile topikal antibiyotik tedavisi uygulanır. Kornea Yaralanmaları 1- Korneal abrazyon: Kornea epitelinin ayrılması abrazyon olarak nitelendirilir. Göz acillerinin %10-15 lik kısmını oluşturur. Tipik olarak, kornea epiteli travma nedeniyle alttaki stromadan sıyrılır. En sık nedenler arasında gözün ovuşturulması, tırnaklar, makyaj malzemeleri ve yabancı cisimler sayılabilir. Hastalar sıklıkla şiddetli ağrı, fotofobi ve kızarıklık ile başvurur. Tedavide topikal antibiyotikler, sikloplejikler ve bandaj kontakt lens tercih edilir. 2- Korneal yabancı cisim: Korneal abrazyon sonrası ikinci en sık görülen korneal yaralanmadır. Açık glob yaralanması ve göz içi yabancı cisim olasılığı dışlanmalıdır. Üst göz kapağı çevrilerek kalan yabancı cisimler açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca biyomikroskopik muayene ile yabancı cismin derinliği belirlenmelidir. Kornea yü- 226 DERMAN MEDICAL PUBLISHING DERMAN MEDICAL PUBLISHING 5

6 zeyinde kalan yabancı cisimler çok semptom verir. Derin yerleşimli ise semptom yoktur veya çok azdır. Yüzeyel cisimler topikal anestezi altında G iğne ile çıkarılabilir. Derin yerleşimli cisimlere özellikle perforasyon risk nedeni ile daha çok dikkat edilmelidir. Bu yüzden ameliyathane şartlarında yaklaşım gerekebilir. Kornea derinliğinin %80 inden daha fazla yerleşimli yabancı cisimler poliklinik şartlarında çıkartılmaya çalışılırsa olası perforasyon açısından hemen arkasından Seidel testi yapılmalıdır. Demir içeren oksidan cisimlerde 3 saat gibi kısa bir süre içinde pas birikimi başlamaktadır. Bu yüzden erken tedavi önemlidir. Tedavide topikal antibiyotikler ve sikloplejikler tercih edilir. 3- Kimyasal Yaralanmalar: Gerçek bir göz acili olan kimyasal göz travması tüm göz travmalarının % ini oluşturur. Gözde yanık oluşturan kimyasal maddeler başta asit ve alkaliler olmak üzere deterjanlar, aseton, tiner gibi çözücülerdir. Ev temizlik malzemelerinde ve inşaat malzemelerinde alkali maddeler daha sık yer aldığından asit yanıklarından daha fazla rastlanmaktadır. Asitler oküler yüzeyde sınırlı kalmaya meyillilerdir. Proteinlerde koagülasyon ve denatürasyon ve oluşan koagüle doku kimyasalın daha derinlere ilerlemesine engel olur. Alkaliler hızlı penetrasyon gösterirler ve hücre membranında sabunlaşmaya ve nekroza neden olurlar. Alkali yanıklarında en sık etken kireçtir. En ciddi hasar ise amonyum hidroksite bağlı gelişenlerdir. Asit yanıklarında en sık neden akü patlamalarıdır ve en sık etken sülfirik asit ile nitrik asittir. En ağır asidik madde hasarı ise hidroflorik asite bağlı meydana gelir. Tablo 2. Kimyasal yanıkların evrelendirilmesi Bulgular Prognoz Evre 1 Korneal opasite ve limbal iskemi yok Mükemmel Evre 2 Korneal bulutlanma mevcut ancak iris detayları görülebilir. Limbusun 1/3 ünden az iskemi mevcut İyi Evre 3 İris detaylarını örtecek ölçüde stromal hasar var Limbusun 1/3-1/2 sinde limbus iskemisi mevcut Şüpheli Evre 4 İris ve pupilla korneal opasite nedeniyle seçilemez Limbusun yarıdan fazlasında iskemi mevcut Proksimal konjonktiva ve sklerada iskemik nekrozu mevcut Kötü Etken maddenin ph ı ve gözde kalış süresi ile oküler hasar korele olduğundan tedavinin bir an önce yapılması oldukça önemlidir. Erken dönemde yapılan doğru müdahele görme prognozu üzerine etkili en önemli faktördür. Bu nedenle kimyasal göz travması ile başvuran hastada ilk yapılması gereken gözün derhal serum fizyolojik ile yıkanmasıdır. Serum fizyolojik bulunamazsa çeşme suyu ile yıkanabilir. Bu şekilde kimyasal maddenin kendisi ve nekrotik dokular ve varsa yabancı cisimler gözden uzaklaştırılır. Turnusol kağıdı ile ph ın nötralize olduğu görülene kadar yıkanmalıdır. ph değeri ölçülemiyorsa yıkama işlevine dakika boyunca devam edilmelidir. Yıkama işlerinden sonra epitelizasyonun desteklenmesi, enflamasyonun en aza indirilmesi ve korneal perforasyonun önlenmesi amacıyla göz yaralanmasının derecesine göre tedavi başlanır. Siliyer spazmı azaltıp posterior sineşi oluşumunu engellemek için sikloplejik ve topikal antibiyotik tedavisi başlanır. Enflamatuar cevabı azaltmak için topikal steroidler (örn prednizolon asetat) oldukça faydalıdır. Fakat 7-10 günden daha uzun kullanılması kollajenaz aktivitesini artırdığı için korneal erimeyi hız- DERMAN MEDICAL PUBLISHING 6227

7 Göz Travmaları landırabilir ve yara iyileşmesini bozabilir. Yine korneal ülsere bağlı ağrı ve irritasyonu azaltmak için terapötik kontakt lens kullanılabilir. Ciddi kimyasal yanıklarda hastaneye yatırılmalıdır. Amniotik membran korneal epitelizasyonu hızlandırır inflamasyonu, neovaskülarizasyonu ve skarlaşmayı azaltır. Limbal kök hücre transplantasyonu yapılabilir. Ön Kamara Yaralanmaları 1-Hifema: Ön kamarada kan bulunması olarak tanımlanır. Travma ile göz küresi antero-posterior baskıya maruz kalır ve göz içi basıncındaki ani artış ile globun ekvatoryal ekstansiyonu oluşur. Bu durum ön kamaradaki açı yapılarında arkaya doğru itilmesine sıklıkla korpus siliyare damarlarından, siliyer cisim ön yüzündeki majör arteryel halkadan kanama gelişir. Travmatik hifema ile başvuran hasta genellikle panik içindedir. Takip ve tedavinin uygun ve zamanında yapılmadığı durumda görme prognozu önemli derecede olumsuz etkilenebilir. Biyomikroskobik muayenede, hifemaya konjonktiva yaralanması, korneal yaralanmalar, iridodiyaliz, sfinkter rüptürü, açıda resesyon veya sineşi ve lens yaralanmaları gibi ön segment bulgularının sıklıkla eşlik ettiği gözlenir. Ayrıca retina yırtığı veya koroid rüptürü gibi görmeyi tehdit eden arka segment bulguları da eşlik edebilir. Göz içi basıncı ilk muayenede değişken olabilir. Siliyer cisim travmasına veya enflamasyonuna bağlı olarak başlangıçta GİB düşük saptanabilir. Trabeküler ağın enflamasyon hücreleri, fibrin ve eritrosit debrisiyle tıkanması veya pupiller blok nedeniyle akut dönemde %30-%35 oranında göz içi basınç artışı gelişebilir. İlk muayenede GİB düşük saptanır ve arka kamara seçilemez ise perforasyon açısından kuşkulanılmalıdır. Yeniden kanama en sık 2-4 gün sonra ortaya çıkar ve olguların %3.5-%38 inde gözlenir. İlk kanamaya göre daha şiddetli olabilir ve total hifemaya neden olabilir. Total hifemada glokom riski daha yüksektir. Hastalar orak hücre anemisi ve kanama diyatezi bozuklukları açısından incelenmelidir. Tedavi klinik duruma göre düzenlenir. Çoğunlukla hifema kendiliğinden çekilir. Hasta yetişkinse, hifema ön kamaranın yarısından azını dolduruyorsa ve göz içi basıncı 35 mmhg nın altındaysa hasta ayaktan tedavi edilebilir. Bunun dışındaki hastalar mutlaka hastaneye yatırılarak takip ve tedavileri uygulanmalıdır. Siklopleji ve yatak istirahati verilir. Yatağın baş seviyesi 30 derce eğimli olmalıdır. Gonyoskopi, kanamayı artırabileceğinden 4 hafta sonraya ertelenmelidir. GİB kontrolü için anti-glokom ilaçlar kullanılır. Miyotikler, enfalamasyon ve posteriyor sineşi gelişimine neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. Prostaglandin analogları enflamasyon artışı riski nedeniyle tercih edilmez. Bazı olgularda önemli önemli komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar göz içi basınç artışı, korneal boyanma ve sekonder hemorajilerdir. Cerrahi uygulamanın zamanlaması büyük oranda GİB yüksekliğinin seviyesine ve süresine ve korneanın kanla boyanmasının varlığına bağlıdır. Cerrahi tedavide parasentez ve ön kamara yıkanması, pıhtı boşaltılması ve filtran cerrahi prosedürleri uygulanabilir. 2- Açı resesyonu: Siliyer cisimde longitüdinal ve sirküler kasların ayrılmasına neden olan yırtık oluşumudur. Künt travma sonrası ön segmentte en sık rastlanılan komplikasyondur. Künt travma sonrası %56- %100 olguda açı resesyonu gelişebilmektedir. Özellike hifeması olan hastalarda açı resesyonu riski daha yüksektir. Muayene esna- 228 DERMAN MEDICAL PUBLISHING DERMAN MEDICAL PUBLISHING 7

8 sında ön kamarada hücre ve flare yanında hifemanın da varlığında mutlaka iris ve açı hasarı düşünülmelidir. Açı resesyonunda glokom prevalansı %5-8 olarak bildirilmiştir. Açı resesyonu 180 ve üzerinde olan hastalarda glokom riski daha yüksektir. Erken glokom trabeküler ağ hasarı nedeniyle meydana gelmekte birkaç hafta ile birkaç yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Geç glokomlar ise 10 yılın üzerinde ortaya çıkmaktadır. Travma geçiren hastalar, özellikle de hifema öyküsü olanlar tüm yaşam boyunca yılda en az 1 kez glokom gelişimi yönünden takip edilmelidir. Tedavisi primer açık açılı glokomla aynıdır. Dirençli olgularda cerrahi yapılabilir ancak başarı oranları primer açık açılı glokomdaki cerrahi başarı oranlarına kıyasla daha düşüktür. Lens Yaralanmaları 1- Lens dislokasyonu/sublüksasyonu: Lens dislokasyonu, lensin normal anatomik pozisyonunu tamamen kaybetmesi, lens subluksasyonu ise anatomik pozisyonunun kısmen bozulması olarak tanımlanır. Künt travmada zonuler rüptüre bağlı subluksasyon, dislokasyon ve anormal hareketlilik gözlenir. Zonül yırtılması tam değilse lens sağlam zonüller tarafından zonül hasarının olduğu yönden diğer yöne doğru çekilir. Bu durumda ön kamara asimetrik olarak derin saptanır. Ön kamaranın net görülemediği durumlarda B-tarayıcı ultrason veya ultrason biyomikroskopi lensin lokalizasyonunu belirlemede kullanılabilir. Lens görülemiyorsa önceki bir cerrahi kesiden veya başka bir skleral keşiden lensin dışarı çıkmış olabileceği akıla gelmelidir. Travmatik olgularda lensin sublukse veya disloke olması sıklıkla kornea ödemi, katarakt, hifema, iridodializ, intravitreal kanama, retina dekolmanı, kistoid makula ödemi, üveit, açık açılı veya kapalı açılı glokom ve endoftalmi birçok patolojik durum ile birlikte bulunabilmektedir. Tedavide lensin iyi tolere edildiği ve ek bir patolojinin eşlik etmediği durumlarda hastayı cerrahi uygulamadan takip etmek mümkündür. Lensin cerrahi ile çıkarılma endikasyonları başlıca katarakt, anormal lens pozisyonuna bağlı düzeltilemeyen görme azalması, retinal hasara neden olabilecek hareketli bir lens, açık açılı veya kapalı açılı glokom, kistoid makula ödemi, retina dekolmanı, proliferatif vitreoretinopati gibi ikincil patolojilerin eşlik etmesidir. 2- Travmatik katarakt: Travmatik katarakt sıklıkla penetran yaralanmalar sonrasında görülmesine karşın şiddetli künt travmalarda da rastlanabilen bir bulgudur. Penetran yaralanmalarda travmatik kataraktla birlikte diğer klinik bulgular sıklıkla birlikte bulunmaktadır. Eşlik eden klinik bulguların derecesi travmatik kataraktlı olgularda görsel prognozu etkilemektedir. Penetran yaralanmalarda lens kapsülünde yırtılma ile kortikal materyalin lens dışına çıkar. Bu materyal su ile şişerek pamuk görünümü alır. Künt travmada ise travmaya bağlı olarak lens ekvatorunun darbe ile genişlemesine bağlı zonüller yırtılır. Bunun sonucunda lens kapsülünde mikroskobik düzeyde bozulma meydana gelir ve hömür aközün buradan geçmesi ile lenste opaklaşma meydana gelir. Kontüzyon kataraktları genellikle lokalize sınırlı opaklık, punktat saçılmış subepitelyal opasiteler dantel biçimli, rozet biçimli opasiteler şeklinde olabilirler. Künt travma sonrası lenste hızlı bir opaklaşmanın oluşması lens kapsülünde yırtılma olduğunun göstergesidir. Travmatik kataraktların tedavisi cerrahidir. Ancak katarakt santralde değilse ve kü- DERMAN MEDICAL PUBLISHING 8229

9 Göz Travmaları çük ve ilerleme eğilimi yoksa cerrahi gerekmeyebilir. Katarakt cerrahisi, kapalı glob yaralanmalarından hemen sonra ve açık glob yaralanmalarında primer onarım esnasında yapılırsa primer, daha sonraki bir zaman diliminde yapılırsa sekonder yaklaşım olarak isimlendirilmektedir. Cerrahi uygulama primer veya sekonder yapılabilir. Arka Segment Yaralanmaları 1-Vitreus Hemorajisi: Delici ve künt travmalar sonucu gelişebilen vitreus kanamasının en sık nedenleri arasında arka vitreus dekolmanı, retina dekolmanı, retina yırtıkları ve öncesinde bulunan proliferatif diyabetik retinopati sayılabilir. Vitreus içine kanama olduğunda hızla pıhtılaşma oluşur. Sonrasında ilk gün ve 1 hafta içinde kan vitreusun içinde yavaş yavaş yayılmaya başlar günlerde eritrositler pıhtıdan ayrılarak yer çekiminin etkisiyle alt bölgelerde birikir. Daha sonraki dönemde de makrofajların etkisiyle vitreustaki koagülüm zamanla temizlenir. Kanama miktarına göre mevcut hemoraji 1-6 ay içerisinde temizlenir. Bazan daha uzun sürebilir ve tam temizlenemez. B-scan USG ile retina dekolmanı açısından takip edilmelidir. Retina dekolmanı gelişen veya 4-6 ay süre içinde çekilmeyen vitreus hemorajisi olan olgularda vitrektomi yapılmalıdır. 2- Kommosyo Retina (Berlin Ödemi): Künt travma sonrası oluşan şok dalgalarına bağlı olarak, fotoreseptör tabakası ile retina pigment epiteli arayüzeyinde gelişen ters çarpma lezyonu olarak tanımlanır. Fotoreseptörlerde ve retina pigment epitelinde hasar oluşabilir. Santral retinayı veya perifer retinayı etkileyebilir. Etkilenen dış retina katmanları opaklaşır. Retina damarları opaklaşan alan altında düzgün görünür. Fundus anjiografisinde damarlar normaldir ve sızıntı görünmez. Retinanın her yerinde olabilir ama genellikle çarpmanın tam karşısındaki alanda yer alır. Muayenede yaralanmadan birkaç saat sonra, retinada sınırları belirgin beyaz gri renkte lezyon görülür. Beraberinde eşlik eden retinal-preretinal kanamalar olabilir. Görme keskinliği 0.1 düzeyindedir. Makula tutulumu mevcutsa belirgin görme kaybı gözlenir. Makula merkezini tutan RPE skarı ve sekonder makula deliği gelişirse kalıcı görme kaybı oluşturabilir. Sekel bırakmayan durumlarda önemli görme kaybına neden olmaz. Periferik lezyonlar asemptomatik seyredebilir. Özellikle erken dönemde görme azlığına rağmen retinadaki opaklaşma travmayı izleyen ilk saatlerde fark edilemeyebilir. Çoğunlukla sekelsiz kendiliğinden iyileşir. 3- Koroid rüptürü: Künt travma ile göz ön arka eksende sıkışmakta ve ekvatoryel yönde genişlemesi Bruch membranı, koriokapillaris ve retina pigment epitelinde yırtılma ile sonuçlanabilir. Daha çok futbol topu veya tenis topu çarpması sonrasında görülür. Koriokapillarisin yırtılması subretinal hemorajiye, retina pigment epitelinin yırtılması da geç dönemde oluşan pigment değişikliklerine sebep olur. Sub-retinal hemorajinin altında kalması ilk muayenede görünmesini engelleyebilir. Semptomlar rüptürün yerine bağlı olarak değişir. Maküla dışı asemptomatik seyrederken santral tutulumda görme kaybı gelişir. Muayenede optik disk kenarını izleyen yarımay şeklinde lezyon izlenir. Ruptür bölgesi kenarlarında sonradan subretinal neovasküler membran ve retina pigment epiteli ve retinanın seröz dekolmanına neden olabilir. Spontan regresyon gösterebilir, 3-6 ayda bir kontrol önerilir. 4- Preretinal kanama: Travma ile retina sinir lifi tabakası ile iç limitan membran arasında kanama meydana gelir. Koroidal rüptür eşlik edebilir. Semptomlar kanama 230 DERMAN MEDICAL PUBLISHING DERMAN MEDICAL PUBLISHING 9

10 lokalizasyonu ile ilişkilidir. Makulayı tutarsa görme keskinliği düşer. Muayenede kanama alanı yerçekimi nedeniyle gemi omurgası şeklinde görülür. Her 1-2 haftada bir muayene önerilir. 5- Retina yırtıkları/dekolmanı: Penetran veya künt travma sonrası meydana gelir. Yırtıklı retina dekolmanlarının yaklaşık %35 inin sebebi travmadır ve travmatik retina dekolmanlarının %74-86 sı künt travmalara bağlıdır. Hastada fotopsi, görme alanında daralma veya görme keskinliğinde azalma şikayetleri bulunur. Travmaya bağlı olarak vitreusun sıkıca bağlı olduğu yerlerde, kommosyo retinada gelişen retinal iskemi bölgelerinde iskemik atrofik delikler şeklinde ve Lattice dejenerasyon alanları ile korioretinal skarların kenarlarında at nalı şeklinde retinal yırtıklar ve/veya retina dekolmanı gelişebilir. Travmalı olgularda oluşmuş retinal yırtık ve dializleri dekolman gelişmeden saptayıp proflaktik retinopeksi için lazer fotokoagülasyon veya kryo koagülasyon uygulamak gerekir. Optik sinir yaralanmaları Travmatik optik nöropati, travmaya bağlı olarak optik sinirde meydana gelen kısmi veya tam fonksiyon kaybı gelişmesidir. Direkt ve indirekt olarak 2 gruba ayrılır. Direkt travmatik optik nöropatide optik sinirin bütünlüğünü bozan bıçak veya kurşun gibi penetran yaralanma mevcuttur. İndirekt travmatik optik nöropatide ise optik sinir bütünlüğü korunmakta ancak künt travma sonucu oluşan kanama ve ödem optik sinirde kompresyon ve iskemiye yol açar. Tanı klinik muayene ile konulur. BT ve MR tanıda yardımcıdır. Ancak travmatik optik nöropatili hastaların bir kısmında multitravma olması nedeniyle göz ve optik sinir muayeneleri ihmal edilmektedir. Ayrıca bir grup hastada optik sinir hasarına eşlik edebilen ön segment değişiklikleri ve vitreus hemorajisi gibi durumlar ön plana geçer ve optik nöropati gözden kaçabilir. Muayenede görme keskinliği genellikle 1/10 un altındadır ve erken dönemde bozulur. Işık refleksi muayenesinde relatif afferent pupil defektinin varlığı tanıda önemlidir. Renk görme bozulmuştur. Göz dibi muayenesinde optik disk, retina ve koroid dikkatle değerlendirilmelidir. Optik disk renk, kabarıklık ve kenar yapıları açısından izlenmelidir. Erken dönemde papil ödem olabilir. Geç dönemde optik atrofi gelişir. Ancak ağır optik sinir hasarında bile optik disk başının başlangıçta normal görünümde olabileceği unutulmamalıdır. Optik sinir kılıflarında hematom sık görülen ve optik atrofi ile sonlanan bir patolojidir. Tedavide dekompresyon için en uygun zaman travmadan bir hafta sonrasıdır. Medikal tedavi olarak hasta ilk 24 saatlik akut dönemde gelirse yüksek doz kortikosteroidler kullanılabilir. Kaynaklar 1.Banta JT.: Oküler Travma, Çeviri ed: Gözüm N. Veri Medikal Yayıncılık Klopfer J, Tielsch JM, Vitale S, et al.: Ocular trauma in the United State: eye injuries resulting in hospitalization. 1992;110: Tielsch JM, Parver L, Shankar B.: Time trends in the incidence of hospitalized ocular trauma. Arch Ophthalmol. 1989;107: Wong TY, Klein BEK, Klein R.: The prevalence and 5-year incidence of ocular trauma, the Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology. 2000;107: Şahin A. Konjonktiva, Kornea, Sklera Yaralanmaları. Turk J Ophthalmol 2012; Supp Harlan JB Jr, Pieramici DJ. Evaluation of patients with ocular trauma. Ophthalmol Clin North Am. 2002;15: DERMAN MEDICAL PUBLISHING

11 Göz Travmaları 7. Jhanji V, Young AL, Mehta JS, Sharma N, Agarwal T, Vajpayee RB. Management of corneal perforation. Surv Ophthalmol. 2011;56: Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD.: Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT): terminology and classification of mechanical eye injuries. Ophthalmol Clin N Am. 2002;15: Bilgin AB, Akar Y. Oküler Travma Cerrahisi ve Travma Sınıflamasında Yenilikler. Ret-Vit 2010;18:Özel Sayı: Rahman I, Maino A, Devadason D, Leatherbarrow B. Open globe injuries: factors predictive of poor outcome. Eye. 2006;20: Kuru Ö, Ocak SY, Yıldırım MA, Erden B, Aslankurt M, Elçioğlu M. Travma sonrası gelişen kanalikül kesilerinin klinik özellikleri ve monoka tüp entübasyonu ile onarımın etkinliği Turk J Ophthalmol 2015;45: Bilgin LK. Kapak yaralanmaları ve tedavisi. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;42: Ersöz MG, Adıyeke S, Türe G, Talay E, Konya HÖ. Künt göz travması sonrasında gelişen hifemaya eşlik eden oküler bulgular. Turk J Ophthalmol 2014; 44: Walton W, Hagen SV, Grigorian R, Zarbin M. Major Review: Management of traumatic hyphema. Surv Ophthalmol;2002;47(4): Boriçi K, Çorum I, Özgün C. Künt travmaya bağlı hifemada klinik özellikler. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2008; 38: Keklikçi U. Travma ile ilgili glokomlar. Turk J Ophthalmol 2012; 42 Suppl: Girkin CA, McGwin G Jr, Morris R, Kuhn F. Glaucoma following penetrating ocular trauma: a cohort study of the United States Eye Injury Registry. Am J Ophthalmol. 2005;139: Ünver YB, Acar N, Kapran Z, Ağca A, Çakır M, Bayraktar Z. Travmatik lens dislokasyonu/subluksasyonu ile beraber seyreden göz travmalarında vitroretinal cerrahi. Ret-Vit 2005;13: Rabinowitz R, Yagev R, Shoham A, Lifshitz T. Comparison between clinical and ultrasound findings in patients with vitreous hemorrhage. Eye. 2004;18: Olsen TW. Trauma. in Clinical Retina. Eds. Quillen DA, Blodi BA, AMA Press ABD p: chapter Özdemir G. Cerrahi tedavi gerektirmeyen retina yaralanmaları. Turk J Ophthalmol 2012; 42 Suppl: Cox MS, Freeman HM. Retinal detachment due to ocular penetration. I. Clinical characteristics and surgical results. Arch Ophthalmol. 1978;96: Kamış Ü, Pekel H, Öztürk BT, Akyer K. Göz küresi laserasyonlarının klinik özelliklerinin incelenmesi. Selçuk Tıp Dergisi. 2006;22: Gülen M, Ay MO, Avcı A, Acehan S, İçme F. Oftalmolojik aciller. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2014;23: Alparslan N. Gözün kimyasal yanıkları. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics. 2011; 4(1): Atilla H. Travmatik ve toksik optik nöropati. Turk J Ophthalmol 2013;43: Bilgin LK, Özgün C, Aslan OŞ. Göz travması. In Travma (Eds C Ertekin, K Taviloğlu, R Güloğlu, M Kurtoğlu): İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, DERMAN MEDICAL PUBLISHING DERMAN MEDICAL PUBLISHING 11

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK Histoloji Anatomi RETİNA DEKOLMANI Sensoriyel retinanın retina pigment epitelinden ayrılmasına retina dekolmanı denir. Görülme sıklığı 1 / 10000, 80 yaşına kadar

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155. Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Hüseyin Ortak, H.

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155. Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Hüseyin Ortak, H. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155 T AD ARAŞTIRMA Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi Hüseyin Ortak, H. Hasan Erbil Göz Kliniği, SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Oküler Travmada Klinik Değerlendirme

Oküler Travmada Klinik Değerlendirme DO I: 10.4274/tjo.42.s4 Derleme / Review Oküler Travmada Klinik Değerlendirme Clinical Evaluation of Ocular Trauma Ümit Ekşioğlu S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye Özet Oküler travma

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler Göz görme organıdır. Tıp dilinde Bulbus oculi veya ophthalmos adıyla bilinen göz, göz çukuru

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

Paintball Oyununda Göz Travması*

Paintball Oyununda Göz Travması* OLGU SUNUMU/CASE REPORT Paintball Oyununda Göz Travması* Ocular Trauma in Paintball Game Osman Ahmet POLAT 1, Ayşe ÖNER 2, Hatice ARDA 3, Neslihan SİNİM 1, Koray GÜMÜŞ 2 ÖZ Paintball oyunları sırasında

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KIRMIZI GÖZG DOÇ.DR..DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ KANLANMA TİPLERİ YÜZEYEL DERİN MİKST LOKALİZASYON PERİFER MERKEZİ YAYĞIN NEDENİ KONJ.DAMARLANMA SİLİYER ARTER HERİKİSİ ETYOLOJİ YÜZEYEL

Detaylı

Ani Görme Kaybı. Elif Ertan

Ani Görme Kaybı. Elif Ertan Ani Görme Kaybı Elif Ertan Görme azlığı ile gelen bir hastada, hastanın hikayesinden görme kaybının tek gözde mi her iki gözde birden mi olduğu, akut mu progresif mi gelişim gösterdiği, geçici mi kalıcı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖNEMİ Sık karşılaşılır, Duyu organlarının bulunması, Üst havayolunu tehdit etmesi, Kan, kusmuk ve dişlerle havayolunun tıkanması, Kozmetik kaygısı,

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Künt oküler travmaya bağlı oluşan hifemalarda klinik özellikler Clinical characteristics of hyphema related to blunt ocular trauma

Künt oküler travmaya bağlı oluşan hifemalarda klinik özellikler Clinical characteristics of hyphema related to blunt ocular trauma Araştırma Makalesi /Research Paper Künt oküler travmaya bağlı oluşan larda klinik özellikler Clinical characteristics of hyphema related to blunt ocular trauma Çağlar Ç Çinal A Yaşar T Demirok A Yüzüncü

Detaylı

Şikayetleri - Gözde kızarıklık, - Bulanık görme, ağrı, ışığa hassasiyet (fotofobi) - Kaşıntı, sulanma, çapaklanma - Yanma-batma, yabancı cisim hissi

Şikayetleri - Gözde kızarıklık, - Bulanık görme, ağrı, ışığa hassasiyet (fotofobi) - Kaşıntı, sulanma, çapaklanma - Yanma-batma, yabancı cisim hissi Kırmızı Göz Sibel İnan Kırmızı göz, birinci basamak sağlık kurumlarına gelen hastaların, en yaygın başvuru şikayetlerinden birisidir. Sıklıkla konjonktivit gibi durumlardan ileri gelse de birçok ciddi

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER

TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER İçerik Tablosu Tercih Edilen Yaklaşım Modeli Kılavuzları için Özet Ölçütler Giriş 2 Glokom Primer Açık Açılı Glokom

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız J Kartal TR 2013;24(3):169-173 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.85047 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Results of Vitreoretinal Surgery

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Özdemir ve ark. Van Tıp Dergisi: 9 (1):6-11, 2002 Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Murat Özdemir*, Tekin Yaşar**, Şaban Şimşek***, Arzu Çevik Durmuş**** Özet: Amaç: Göz travmalarında

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Göz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler ORBİTA ORBİTA ANATOMİSİ Orbita bulbus okuli, ekstraoküler kaslar, optik siniri içeren yağ ve bağ dokusundan zengin kavitedir.sık rastlanan orbita hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerinden kısaca bahsedecek

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Katarakt ve Glokom Cerrahisinin Arka Segmenti İlgilendiren Komplikasyonları Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Dr. Şengül Özdek Ulusal Kongre-2009 Patofizyoloji Koriokapillarisin fazla dolup genişlemesi

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

SAĞLIKLI GÖZLER. Diabetes mellitus Tip 2. Hasta bilgisi

SAĞLIKLI GÖZLER. Diabetes mellitus Tip 2. Hasta bilgisi SAĞLIKLI GÖZLER Hasta bilgisi Therapie Aktiv - Diyabet kontrol altında Diabetes mellitus Tip 2 hastalar için bir tedavi programıdır. Doktorunuza başvurun! İletişim: office@therapie-aktiv.at www.therapie-aktiv.at

Detaylı

PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER UZMANLIK TEZİ Dr. SABAHATTİN SÜL TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır. MYDFRIN Steril Göz Damlası, 5ml Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 25 mg/ml fenilefrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür solüsyonu, sodyum bisülfat, disodyum edetat

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

RETİNA DAMAR HASTALIKLARI. Prof. Dr. İhsan ÇAÇA

RETİNA DAMAR HASTALIKLARI. Prof. Dr. İhsan ÇAÇA RETİNA DAMAR HASTALIKLARI Prof. Dr. İhsan ÇAÇA Oftalmik bir dalı olan ilk arter, common carotid a in internal Carotid arterin dalıdır. Oftalmik arter bir kaç dala daha ayrılır. Santral retinal arter optik

Detaylı

Diyabet ve göz sorunları

Diyabet ve göz sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 08 Diyabet ve göz sorunları Diyabet

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3.

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Retina Dekolmanı Prof. Dr.İhsan ÇAÇA Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Eksüdatif RD Retina Dekolmanı Sensöriyel

Detaylı

Ocular Injuries In Sports

Ocular Injuries In Sports Derleme Spor Hekimliği Dergisi 51:(1) 11-19, 2016 Turkish Journal of Sports Medicine DOI: 10.5152/tjsm.2016.002 Onur İNAM, Uğur ACAR Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,

Detaylı

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D.

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Acil Göz Hastalıkları Acil Göz Hastalıkları Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. TRAVMA en sık KIRMIZI GÖZ ile birlikte olanlar Kapak,gözyaşı yolları enfeksiyonları

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

Göz Hastalıkları Acilleri

Göz Hastalıkları Acilleri Göz Hastalıkları Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Göz acilleri, acil polikliniklerine başvuran hastaların %3 ünü oluştururlar. Başvuruların çoğunluğunu korneal abrazyon,

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3, 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

Göz z Acilleri. Uz.Dr.M. GÜNALP AÜTF Acil T p T p AD

Göz z Acilleri. Uz.Dr.M. GÜNALP AÜTF Acil T p T p AD Göz z Acilleri Uz.Dr.M Dr.Müge GÜNALP AÜTF Acil T p T p AD Görme kayb süresi Geli im im h z h skemi, kanama Tek yada iki gözde g birden Beyin kökenlik kenli Görme kayb n n n kal c yada geçici olmas T

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların Endoftalmi Zübeyir Yozgat Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların göz içi dokularına invazyonu sonucu gelişen enflamatuvar bir cevaptır. Nadiren aseptik de olabilir.

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi*

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Vitreoretinal Surgery in Posterior Segment Complications due to Chronic Uveitis Zerrin BAYRAKTAR 1, Okan ORAL 2, Ziya KAPRAN

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Glokom Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Tarihçe Glokom terimi eski Yunanca da gri-mavi anlamına gelen (glaukos) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, glokomu yaşlı insanlarda görülen ve pupillanın mavimsi bir

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Dr Fahri Erdoğan KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI Erken tanı ve tedavi Sintigrafi, MRI Artroskopik cerrahi Antibiyotik direnci Spesifik M.Tuberculosis M. Lepra T.Pallidumun Nonspesifik?

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI STAJI

GÖZ HASTALIKLARI STAJI GÖZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : Cebeci Hastanesi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği ve Dershanesi

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler

Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler DOI: 10.4274/tjo.43.75437 Özgün Araflt rma / Original Article Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler Prognostic Factors in Blunt Eye Trauma Mustafa Kızıloğlu, Tuğba Güngör Kızıloğlu*, Züleyha Yalnız

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız*

Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız* Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız* Vitreoretinal Surgery Outcomes in Patients with Intraocular Foreign Body Fevzi AKKAN 1, Dinçer DİNÇ 2, Osman Murat UYAR 1, Kadir ELTUTAR

Detaylı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı TOD Tıbbi Retina Birimi 1. Retina Günleri, 2013 Finansal İlinti Beyanı Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir

Detaylı