T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2015 tarihinde İngiltere ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Sayı : Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 19 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2015 tarihinde İngiltere ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ nin vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 80. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere; 20 Ocak 2015 tarihinde İsviçre ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakan CUMHURBAŞKANLIĞI 19 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, 20 Ocak 2015 tarihinde İsviçre ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

3 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI Cumhurbaşkanlığından: Karar Sayısı : 2015/2 Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU nun, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylanmıştır. 19/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN ATAMA KARARI CUMHURBAŞKANI İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/5 1 Artvin Emniyet Müdürü Hamdi SELÇUK un, Bartın Emniyet Müdürü Mehmet ALTINOK un, Bitlis Emniyet Müdürü Saim İŞLEK in, Burdur Emniyet Müdürü İbrahim TAŞLI nın, Bursa Emniyet Müdürü Sabri DURMUŞLAR ın, Edirne Emniyet Müdürü Cemil CEYLAN ın, Gaziantep Emniyet Müdürü Ali GEZER in, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Ümit Yaşar ADALAR ın, Kars Emniyet Müdürü Ercan ÇAKMAK ın, Mersin Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin BAHAR ın, Muş Emniyet Müdürü Faik AKSU nun, Ordu Emniyet Müdürü İsmail DALKILIÇ ın, Osmaniye Emniyet Müdürü Hüseyin YENİCE nin, Uşak Emniyet Müdürü Ogün TOPRAK ın, Yalova Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit YÜKSEL in, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : Artvin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Alaattin AKBAŞ ın, Bartın Emniyet Müdürlüğüne Şırnak Emniyet Müdürü İsa AYDOĞDU nun, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Ekber BEKTAŞ ın, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fatih KAYA nın, Burdur Emniyet Müdürlüğüne Bilecik Emniyet Müdürü Eyüp ÖZÜDOĞRU nun, Bursa Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Selami YILDIZ ın, Denizli Emniyet Müdürlüğüne Konya Emniyet Müdürü Hüseyin NAMAL ın, Edirne Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Armağan Adnan ERDOĞAN ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Erhan GÜLVEREN in, Isparta Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Halil ALTAN ın, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Servet YILMAZ ın, Kars Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Faruk KARADUMAN ın, Konya Emniyet Müdürlüğüne Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR in, Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur PEKCAN ın, Mersin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Dr. Rahmi BAŞTUĞ un, Muş Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ahmet Cemal ÇALIŞKAN ın, Ordu Emniyet Müdürlüğüne Isparta Emniyet Müdürü Caner TAYFUR un, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Nurettin GÖKDUMAN ın, Uşak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İbrahim ERGÜDER in, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Celal SEL in, Yalova Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Ali SÜVARİ nin, atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 3 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 19/1/2015 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Efkan ALA İçişleri Bakanı

5 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez (29 Mayıs ARÖMER): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, b) Müdür: Merkezin Müdürünü, c) Mütevelli Heyeti: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini, ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü, d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu, e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini, f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; dilbilim, sözlükbilim, dil öğrenme, öğretme ve dil seviyesi ölçme yöntem ve teknikleri, özellikle ana dili ve yabancı dil olarak Arapça öğretimi,

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : Arapça eğitim programları, Arapça seviyesinin ölçülmesi, Arap dili ve kültürü ile bunlara ilişkin eserler üzerine araştırmalar yaparak, Üniversite mensupları başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamalarına, bilgilerini artırıp becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, yayınlar yapmak ve dil seviyelerini ölçüp belgelendirme gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine ve Türkiye nin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Dilbilim, sözlükbilim, dil öğrenme, öğretme ve dil seviyesi ölçme yöntem ve teknikleri; özellikle ana dili ve yabancı dil olarak Arapça öğretimi, Arapça eğitim programları, Arapça seviyesinin ölçülmesi, Arap dili ve kültürü ile bunlara ilişkin eserler üzerine araştırmalar yapmak, bu konularda materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek. b) Kampüs içinde ve dışında, gerektiğinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak, Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu Üniversite öğrencileri, personeli, mezunları ve toplumun her kesiminden insanların bu fıkranın (a) bendinde belirtilen alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamalarına, bilgilerini arttırıp becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, internet imkanlarından yararlanarak her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları hazırlayıp sunmak, Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen usul ve esaslara göre belge vermek. c) Merkezin amaçlarıyla uyumlu konularda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, fiziki ve sanal ortamda yayınlar yapmak. ç) Dil seviyelerini ölçüp belgelendirmek. d) Gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarında Rektörlüğün onayını alarak kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak. e) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu.

7 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Müdür MADDE 8 (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından en az lisans mezunu kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikleri taşıyan bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. (2) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ve düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek. b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak. c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak, yıl içinde Merkezin faaliyet, plan, program ve bütçesinde yapılacak değişiklikleri aynı usulle yapmak. ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak. b) Yıl içinde faaliyet planı, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak. ç) Merkez bünyesinde birimler veya çalışma grupları oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunmak ve uygun görülmesi halinde bunlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak. d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak. e) Eğitim programları sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları Senatoya önermek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 12 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/2/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 10/2/

9 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 TEBLİĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2015/2 İşyeri : Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sis. San. ve Tic. A.Ş. Alipaşa Mah. Trablusgarp Bul. No: 5 Silivri/İSTANBUL SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Basın-İş Sendikası İnceleme : Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sis. San. ve Tic. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Alipaşa Mah. Trablusgarp Bul. No: 5 Silivri/İSTANBUL adresinde bulunan merkez işyerinde akıllı kartların kodlanması yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesi, Saray Mah. Siteyolu Sok. No: 5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde muhasebe ve finans işlerinin yapıldığı, Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. No: 275 Çayırova/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinin bağlı işyerlerinden olduğu ve işyerinin bütünlüğü açısından aynı organizasyon içerisinde yer aldığı bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 08 sıra numaralı Basın, yayın ve gazetecilik işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sis. San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 08 sıra numaralı Basın, yayın ve gazetecilik işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2015/3 İşyeri : Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti. Cevizlidere Mah. 7.Sok. Demirler Palmiye İş Merkezi No: 4/4 Balgat-Çankaya/ANKARA SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi işyerinde hasta karşılama ve yönlendirme işleri dışında hasta taşıma, hastaların ilaçlarının hazırlanması, ilaçların ilgili birimlerine taşınması, hastaların tekerlekli sandalye

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : ile taşınması, kan ve diğer tahlillerin ilgili birimlere taşınması gibi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2015/4 İşyeri : Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. Komkurt Plaza No: 103 Kat: 4 D: 30 Nilüfer/BURSA SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Nakliyat-İş Sendikası İnceleme : Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Nilüfer Org. San. Bölgesi Akasya Cad. No: 7 Nilüfer/BURSA adresinde kurulu bulunan işyerinin depo olduğu ve işçilerin bilgi işlem operatörü, depo elemanı, depo operasyon elemanı, forklift operatörü, kontrolör, reachtruct operatörü ve servis elemanı olduğu, forklift operatörünün görevinin ürünleri forklift yada benzeri iş ekipmanları kullanarak araçtan indirme, taşıma, istifleme, araca yükleme, depo veya tesis içinde transfer etme, depo operasyon elemanının görevinin gelen ürünlerin araçlardan boşaltılması ve araçlara yüklenmesi, palet bozulması ve palet yapılması olarak, kontrolörün görevinin yükleme ve boşaltmalarda puantaj yapmak, ürün kabulünü ve sevkiyatını yapmak, reachtruck operatörünün görevinin ürünleri reaehtruct yada benzeri iş ekipmanı kullanarak araçtan indirme, taşıma, istifleme, araca yükleme, depo veya tesis içinde transfer etme, bilgi işlem operatörünün görevinin ürün kabulünde ve sevkiyatında bilgisayar ortamında gerekli işlemleri gerçekleştirmek, puantajları kontrol etmek, irsaliye kesmek ve müşteri raporlarını hazırlamak işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

11 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

13 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

15 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

17 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

19 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

21 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

23 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

25 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

27 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

29 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

31 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

32 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : 29242

33 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 20 Ocak 2015 SALI Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Meryem oğlu, 1976 Şam doğumlu Suriye - Şam nüfusuna kayıtlı olan HEYSEM MAHMUT hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/11/2014 tarih ve 2014/1107 Esas /1267 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 1 - Salah ve Fatma oğlu, 1991 Halep doğumlu, Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan HAMDO KÖR, 2 - Abdulkadir ve Ayşe oğlu, 1968 Halep doğumlu, Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHMUD EYID hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/11/2014 tarih ve 2014/1104 Esas /1266 Karar sayılı ilamı ile sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/444 Sanık Adı Soyadı : MOHAMMED DASOUKI Suç : RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK Suç Tarihi : 31/07/2013 Kanun Maddesi : 5237 S.Y.204/1, 62, 5271 S.Y.CMK.231 Mad. Ceza Miktarı : 1 SENE 8 AY HAPİS CEZASININ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Karar Tarihi : 16/09/2014 Mahkememizce sanık hakkında verilen kararın, adı geçenin adresinde bulunamaması nedeniyle,7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur

34 Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmud ve Fato oğlu, 1974 doğumlu Suriye - Jarabulus nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED HALİL hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/09/2014 tarih ve 2014/149 Esas 2014/909 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: 2014/470 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Supfi ve Safse oğlu 1978 D.lu Azez/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULRAHİM HAMŞO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/470 esas, 2014/1138 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/362 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Suphiye oğlu 1974 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMUD AZER hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/362 esas, 2014/1091 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/360 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Caho ve Emo oğlu 1964 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULKERİM CAHO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/360 esas, 2014/1090 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur

35 20 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2014/926 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Ayşe oğlu 1994 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ İBRAHİM, İbrahim ve Ayşe oğlu 1994 Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan RAGİP İBRAHİM hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/12/2014 tarih ve 2014/926 esas, 2014/1280 karar sayılı ilamı ile sanıkların 5 şer ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıklara verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2014/447 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Kaser ve Fatıma oğlu 1986 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan RABİ HİCO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/447 esas, 2014/1129 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2014/435 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Azize oğlu 1977 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA HUVEYVİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/435 esas, 2014/1119 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2014/387 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Fatoum oğlu 1959 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan RADWAN ZANAB hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/387 esas, 2014/1102 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCKnun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur

36 Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2015 Sayı : Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: 2014/456 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adil ve Emine oğlu 1982 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMED ŞAHİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/456 esas, 2014/1136 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/960 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Şerif ve Visal oğlu 1978 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MOHAMED BARAKA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/12/2014 tarih ve 2014/960 esas, 2014/1276 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/982 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Selahaddin ve Emane oğlu 1988 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan İZZETTİN RECEP hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/12/2014 tarih ve 2014/982 esas, 2014/1275 karar sayılı ilamı ile sanığın 5 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/980 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Zeliha oğlu 1980 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan FAYSAL MEMİK hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/12/2014 tarih ve 2014/980 esas, 2014/1274 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Mart 2015 69471265-305-3475

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı