EUROFIT TESTLER LE YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), EUROFIT TESTLER LE YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Bilgehan BAYDL Gazi Üniversitesi Kastamonu Beden Eitimi ve Spor Y.O. Geli Tarihi : Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Bu çalımanın amacı Kastamonu Bölgesi ya grubu erkek örencilerin Eurofit testleri ile fiziksel uygunluk normları aratırılarak durum tespiti yapmak ve literatüre katkıda bulunmaktır. Aratırma Kastamonu ilinde rassal olarak seçilmi Gazi Paa lköretim Okulu ve Merkez lköretim Okulu nda okumakta olan ya grubu, 63 erkek örenci üzerinde yapılmıtır. Bu örenciler, boy ve vücut aırlıı, deri altı yaı ölçümü, flamingo denge testi, disklere dokunma testi, esneklik, durarak uzun atlama, kuvvet, mekik testi, 10x5 m kou testi, durarak dikey sıçrama testi ve 20 m mekik kou testi uygulanmıtır. Anahtar Kelimeler : Fiziksel Uygunluk SEARCING PHYSICAL FITNESS NORMS BY EUROFIT TESTS OF MALE STUDENTS IN THE AGE GROUP OF ABSTRACT The aim of this study is to make adetermination about the case, by searching Eurofit tests and physical fitness norms of boy students in the age group of at Kastamonu Region, and to make a contribution to literature. The investigation was mode on the age group of years old, volunteered 63 boy students who are studying at Gazipaa Primary Education School and Merkez Primary Education School that were chosen at random, in Kastamonu. Height and weight, measure of subcutan fat flamingo balance test, test of touching to discs, flexibility, long jump by pausing, strenght shuttle test, 10x5 m runnig test, vertical jumping test by pausing and 20 m shuttle run test, were applied to these students. Key Words : Physical Fitness

2 80 Eurofit Testleri ile Ya Grubu Erkek Örencilerin Fiziksel B. Baydil 1. GR Beden Eitimi ve Spor salıklı bir yaam için gerekli unsurlardan biridir (Çalı, 1992). Beden eitimi, vücut ve yapı fonksiyonunu gelitirmeyi eklem ve kasların, kontrollü ve dengeli bir biçimde gelimesini salamayı, okul çaı sonrası i ve sosyal faaliyetlerin süresi içinde harcanan fiziki gücü en ekonomik ekilde kullanmayı dolayısıyla organların kontrolünü metotlu bir ekilde hareket etmesini öreten bir faaliyet sistemidir (Atlı, 1986). Bu güne kadar çocuklarımızın geliimi ve fiziksel uygunluklarına ilikin geni bir kesimi kapsayan çalıma sayısı sınırlıdır. Oysa bu konuda elde edilecek veriler sportif performanstan salık ve eitime kadar pek çok alanda yol gösterici olacaktır (Demirel ve dierleri, 1990). Avrupa konseyi bünyesinde 1977 yılında Herkes çin Spor ilkesinden hareketle çocuklarda beden yeteneinin tanımlanması ve deerlendirilmesi için aratırmalarda kullanılabilecek ve okullarda uygulanabilecek etkin yöntemler gelitirilmesi çalımalarına balamıtır. Bu çalımalar Avrupa düzeyinde koordineli bir ekilde yapılmaktadır. Sonuçta Avrupa Konseyinin amacı olan beden yeteneinin bütün Avrupa da aynı ekilde deerlendirilebilmesi için EUROFIT ortaya konmutur (Uzuncan, 1991). Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 19 Mayıs 1987 günü çıkardıı R(87)9 sayılı kararıyla 6-18 ya arası okul çaı çocuklarının fiziksel uygunluklarını ölçmek ve deerlendirmek amacıyla Avrupa Fiziksel Uygunluk Testlerinin (European Test of Physical EUROFIT) kullanılması ve bu uygulama ile ilgili tedbirlerin alınması, aralarında Türkiye nin de yer aldıı üye devletlere tavsiye edilmitir (Uzuncan, 1991). Eurofit çocuklarda bedensel yetenein tanımlanması ve deerlendirilmesi için aratırmalarda yararlanılabilecek ve okullarda uygulanılabilecek etkin yöntemler gelitirmesi eklinde yaklaım gerektiren bir alanda uluslararası düzeyde koordineli pek çok aratırmanın meyvesidir (Çalı, 1992). Bu çalımanın amacı Kastamonu Bölgesi ya grubu erkek örencilerin eurofit testleri ile fiziksel uygunluk normları aratırılarak durum tespiti yapmak ve literatüre katkıda bulunmaktır. 2. MATERYAL VE METOD 2.1. DENEKLERN SEÇM Aratırma Kastamonu ilinde, rastgele seçilmi Gazi Paa lköretim Okulu ve Merkez lköretim Okulunda okumakta olan ya grubu, gönüllü 63 erkek örenci üzerinde yapılmıtır.

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 81 Deneklerin aırlıkları 0.1 kg hassaslıkta bir kantarda, boyları ise bu kantardaki metal bir çubuk vasıtasıyla 0.1 cm hassaslıkta boy ölçer aleti ile ölçülmütür. Deri Altı Yaı ölçümü Kıskaç Tipi Kalibre aleti ile vücudun biceps, triceps, abdominal, supscapular, suprailiac ve bacak olmak üzere altı bölgesinden, mm. cinsinden ölçülmütür. Vücut ya yüzdeleri Sloan ve Weir in bayanlar ve erkekler için gelitirilen aaıdaki formülünde yerine konulmu, deneklerin ya yüzdeleri bu formüllere göre hesaplanmıtır (Tamer, 1991). Erkekler için; Vücut Younluu, gm/ml = (bacak SF) (Subscapular SF) Ya % si = (4.570 / Younluk 4.142) DER FZKSEL UYGUNLUK ÖLÇÜMLER Pençe kuvveti el dinamometresi ile sa ve sol elden olmak üzere kg. cinsinden alındı. Mekik (30 sn./tekrar), esneklik (cm.), ve Flamingo denge testleri yapıldı. Durarak uzun atlama ve dikey sıçrama testleri cm. cinsinden uygulandı. Disklere dokunma testi (sn.), 10x5 m. kou testi ve Mekik kou testi (ml/kg/dk.) yapıldı STATSTKSEL METOT Uygulanan test sonuçlarının, aritmetik ortalama (X), standart deiimi (SD), standart hatası (SH) ve ranjı tespit edilmitir. Vücut ya miktarı yüzdelik (%) olarak bulunmutur. 3. BULGULAR Tablo 1 : Aratırmaya Katılan Erkek Örencilerin Fiziksel Uygunluk Ölçüm Deerleri Deiken Erkek (n : 63) X SD SH Ranj Ya (yıl) Boy (cm) Vücut Aırlıı (kg) Biceps (mm) 9.00 Triceps (mm) Abdomi nal (mm) Supscapu lar (mm) Suprailiac (mm) Bacak (mm) Vücut Ya % 8.95 %

4 82 Eurofit Testleri ile Ya Grubu Erkek Örencilerin Fiziksel B. Baydil Sa Pençe Kuvveti (kg) testleri ile fiziksel uygunluk normları aratırılarak durum tespiti yapılmıtır. Aratırma bulgularına göre aratırmaya Sol Pençe Kuvveti (kg) katılan erkek örencilerin yaları ± 0.66 yıl, boyları ± 7.69 cm., vücut aırlıkları ± 7.55 kg. olarak tespit Mekik (30 sn/tekrar) edilmitir. Uzuncan (1991), Konya ili 12 ya Esneklik (cm) gurubu erkek örenciler üzerinde yaptıı çalımada boyları ± 5.48 cm., Flamingo Denge Testi (sn) kiloları ise ± 5.13 kg. olarak bulmutur. Akgün (1986), zmir ilinde yaayan 12 Durarak Uzun Atlama Testi (cm) yaındaki erkek örenciler üzerinde yaptıı çalımada deneklerin kilolarını ± 6.31kg., boylarını ± 7.39 cm. olarak tespit etmitir. Dikey Sıçrama Testi (cm) Aratırma bulguları Uzuncan (1991) ve Akgün ün (1986) bulguları ile paralellik göstermitir. Disklere Dokunma Testi (sn) Aratırmaya katılan erkek örencilerin deri kıvrımları ölçümlerinde, biceps 4.33 ± 1.47 mm., triceps 8.21 ± 3.04 mm., 10x5 m. Kou Testi abdominal 6.47 ± 4.41 mm., supscapular 5.59 ± 1.67 mm., suprailiac 4.95 ± 2.51 Aerobik Güç (ml/kg/dk) mm. ve bacak ± 5.82 mm. olarak bulunmu, vücut ya yüzdeleri ise %8.95 olarak hesaplanmıtır. 4. TARTIMA VE SONUÇ Bu aratırma ile Kastamonu iline ait ya grubu erkek örencilerin eurofit Akgün ve dierleri (1986), 12 ya grubu erkek örencilerin triceps deerlerini 8.85 ± 3.23 mm., abdominal deerlerini 8.98±4.97 mm. ve suprailiac deerlerini 8.16 ± 3.29 mm. olarak bulmu ve bu

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 83 sonuçların çalımamızdaki örencilerin triceps (0.64 mm.), abdominal (2.51 mm.) ve suprailiac (3.21 mm.) deerlerinden daha yüksek olduu görülmütür. Çalı (1992), ya grubu beden eitimi dersine katılan erkek örencilerin biceps deerlerini 3.8±0.6 mm., triceps deerlerini 6.8±1.4 mm., supscapular deerlerini 7.4±1.6 mm. ve suprailiac deerlerini 7.8±2.3 mm. olarak bulmutur. Aratırmamızla karılatırıldıında bu deerlerden biceps (0.53 mm.) ve triceps (1.41 mm.) için daha düük sonuçlar gözlenirken, supscapular (1.81 mm.) ve suprailiac (2.85 mm.) için daha yüksek sonuçlar tespit edilmitir. leen (1989), ya grubu erkek futbolcular üzerinde yaptıı çalımada triceps 6.41±1.83 mm., abdominal 6.55±3.29 mm. ve suprailiac 7.45±3.21 mm. olarak tespit edilmi, bu deerlerin aratırmamız sonuçlarına göre triceps (1.80 mm.) ve abdominal (0.08 mm.) ölçümler için daha düük, suprailiacta (2.5 mm.) ise daha yüksek olduu görülmütür. Zorba ve dierleri (1995a) ya grubu sedanter grubuna ait erkek örencilerin biceps deerlerini 5.57±1.23 mm., triceps 8.97±1.39 mm., abdominal 14.45±2.44 mm., supscapular 7.13±1.53 mm. ve suprailiac deerlerini ise 7.36±1.29 mm. olarak tespit etmilerdir. Aratırmamızın bulguları Zorba ve dierlerinin (1995a) bulguları ile paralellik göstermemektedir. Uzuncan (1991), 12 ya grubu erkek örencilerin biceps ölçümünü 4.35±1.57 mm. triceps ölçümünü 8.28±2.78 mm., supscapular ölçümünü 5.72 ± 1.58 mm. ve suprailiac ölçümünü ise 6.89±3.63 mm. olarak bulmutur. Aratırmamızın bulguları Uzuncan ın (1991) bulguları ile paralellik göstermektedir. Aratırma bulgularına göre ya grubu erkek örencilerin vücut ya yüzdeleri %8.95 olarak bulunurken, enel (1995), ya grubu erkek örencilerin kontrol grubuna ait vücut ya yüzdelerini %13.02 olarak bulmutur. Aratırma bulguları enel in (1995) bulgularından %4.07 daha düük çıkmıtır. Zorba ve dierleri (1995a) ya grubu sedanter grubuna ait erkek örencilerin vücut ya yüzdelerini %5.86 olarak bulmu, bu deerin çalımamızdaki deerden %3.09 daha düük olduu görülmütür. Aratırma bulgularına göre erkek örencilerin durarak uzun atlama deerleri ± cm olarak tespit edilmitir. Aratırmaya göre erkek örencilerin dikey sıçrama deerleri ± 4.85 cm. olarak bulunmutur.

6 84 Eurofit Testleri ile Ya Grubu Erkek Örencilerin Fiziksel B. Baydil Akgün ve dierleri (1986), 12 ya grubu erkek örencilerin uzun atlama deerlerini ± cm., dikey sıçrama testi sonuçlarını ± 6.14 cm. olarak bulmulardır. Akgün ün (1986) bulguları aratırma bulgularından yüksek çıkmıtır. enel (1995), ya grubu kontrol grubuna ait erkek örencilerin durarak uzun atlama deerlerini ± cm olarak bulurken, Uzuncan (1991), 12 ya grubu erkek örencilerin durarak uzun atlama deerlerini ± cm olarak bulmutur. eitimi dersine katılan erkek örencilerin durarak uzun atlama deerlerini ± 17.0 cm olarak bulmutur. Aratırma bulguları enel (1995) ve Uzuncan ın (1991) durarak uzun atlama deerleri ile paralellik göstermitir. Zorba ve dierleri (1995b), ya grubu erkek voleybolcuların dikey sıçramalarını 3.96±3.98 cm, sedanter grubun dikey sıçramalarını 23.36±2.75 cm. olarak bulmulardır. Aratırma bulguları Zorba ve arkadalarının (1995b) yaptıı çalımadaki sedanter grubun sonuçları ile paralellik göstermitir. Boreham et al, (1986), ya grubu erkek deneklerin dikey sıçrama deerlerini 33.0 ± 5.8 cm, Demirel ve dierleri (1990), Ankara da 7-11 ya grubu deneklerin dikey sıçrama deerlerini ± 6.1 cm bulurken, çalımamızdaki elde edilen dikey sıçrama deerleri (22.25 ± 4.85 cm) daha düük bulunmutur. Aratırma sonuçlarına göre erkek örencilerin sa pençe kuvveti 18.38±3.67 kg, sol pençe kuvveti ± 3.81 kg olarak tespit edilmitir. Uzuncan (1991), Konya ili 12 ya grubu erkek örencilerin pençe kuvveti deerlerini ± 3.14 kg, Zorba ve dierleri (1995b), ya grubu erkek voleybolcuların sa pençe kuvvetini 32.71±5.59 kg, sol pençe kuvvetini ± 5.09 kg, sedanter grubun sa pençe kuvvetini 32.36±6.08 kg, sol pençe kuvvetini 31.15±6.29 kg. olarak bulmulardır. Aratırma bulguları Uzuncan ın (1991) bulguları ile paralellik gösterirken Zorba ve dierlerinin (1995b) bulgularına göre düük sonuçlar vermitir. leen (1989), ya grubu futbolcuların sa pençe kuvvetini ± 7.41 kg, sol pençe kuvvetini ± 5.63 kg olarak bulmutur. Bu deerlerin aratırma bulgularına göre yüksek olduu görülmütür. Aratırma sonuçlarına göre erkek örencilerin mekik testi sonuçları ± 3.25 olarak bulunmutur.

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 85 Demirel ve dierleri (1990), Ankara ili 11 ya grubu erkek örencilerin mekik deerlerini ± 2.96 olarak bulmutur. Zorba ve dierleri (1995b), ya grubu erkek voleybolcuların mekik deerlerini ± 1.80, sedanter grubun mekik deerlerini ± 2.24 olarak tespit etmilerdir. eitimi dersine katılan erkek örencilerin mekik deerlerini 20.4 ± 2.5 olarak bulmutur. Uzuncan (1991), 12 ya grubu erkek örencilerin mekik deerlerini olarak bulmutur. Aratırma bulguları literatür ile paralellik göstermektedir. Aratırma bulgularına göre erkek örencilerin esneklik testi sonuçları 22 ± 5.23 cm. olarak bulunmutur. eitimine katılan erkek örencilerin esneklik deerlerini 10.1 ± 4.3 cm., Uzuncan (1991), 12 ya grubu erkek örencilerin esneklik deerlerini ± 4.63 cm olarak bulmulardır. Aratırma bulguları Çalı ın (1992) bulgularından (11.9 cm) daha yüksek çıkarken, Uzuncan ın (1991) bulguları ile paralellik göstermitir. Zorba ve dierleri (1995b), ya grubu erkek voleybolcuların esneklik deerlerini ± 5.13 cm, sedanter grubunun esneklik deerlerini ± 2.06 cm olarak tespit etmilerdir. Demirel ve arkadaları (1990), 11 ya grubu erkek örencilerin esneklik deerlerini ± 5.63 cm. olarak bulmulardır. enel (1995), ya grubu erkek örencilerin esneklik deerlerini 23.4 ± 5.48 cm olarak bulmutur. Bu sonuçlar aratırma deerleri ile paralellik göstermitir. leen ve dierleri (1989), ya grubu futbolcuların esneklik testi sonuçlarını 8.69 ± 4.9 cm olarak bulmular ve bu deerler aratırma bulgularından (13.31 cm) daha düük sonuçlar vermitir. Aratırmaya katılan erkek örencilerin Flamingo denge testi sonuçları 7.69 ± 2.50 sn. olarak bulunmutur. Aratırmaya katılan erkek örencilerin disklere dokunma test sonuçları ± 1.55 sn. olarak bulunmutur. eitimine katılan erkek örencilerin disklere dokunma testi sonuçlarını, 12.2 sn. olarak bulmutur. Demirel ve arkadaları (1990), erkek örencilerin disklere dokunma testi sonuçlarını 14.3 ± 1.9 sn olarak bulmulardır. Bu deerler aratırma sonuçları ile paralellik göstermektedir.

8 86 Eurofit Testleri ile Ya Grubu Erkek Örencilerin Fiziksel B. Baydil Aratırma bulgularına göre erkek örencilerin 10x5 metre kou testi sonuçları ± 2.03 sn olarak görülmütür. Uzuncan (1991), 12 ya grubu erkek örencilerin 10x5 metre kou testi sonuçlarını ± 1.42 sn. olarak bulmutur. Aratırma sonuçları, Uzuncan ın (1991) bulguları ile paralellik göstermitir. Boreham (1986), 12 ya grubu erkek örencilerin 10x5 metre mekik kou deerlerini 22.4 ± 1.9 sn olarak bulmutur. Boreham ın (1986) sonuçları, aratırma sonuçları ile paralellik göstermitir. Demirel ve arkadaları (1990), 11 ya grubu erkek örencilerin 10x5 metre test sonuçlarını 24.2 ± 1.8 sn olarak tespit etmilerdir. eitimi dersine katılan örencilerin 10x5 metre kou testi sonuçlarını 22.0±1.0 sn. olarak tespit etmilerdir. Bu sonuçların aratırma bulgularına yakın deerler olduu görülmütür. Aratırmaya katılan erkek örencilerin aerobik güç deerleri ± 3.48 ml/kg/dk olarak bulunmutur. enel (1995), ya grubu kontrol grubuna ait erkek örencilerin mekik testi sonuçlarını ± 5.37 ml/kg/dk olarak bulmutur. Aratırma bulgularına göre aerobik güç deerleri, enel in (1995) erkek örencilerin mekik testi sonuçlarından (5.84 ml/kg/dk) daha düük çıkmıtır. eitimi dersine katılan erkek deneklerin 20 metre mekik kou deerlerini 63.2 ± 10.0 ml/kg/dk olarak bulmutur. Aratırmaya katılan erkek örencilerin mekik kou testi deerleri Çalı ın (1992) deerlerinden düük çıkmıtır. 5. KAYNAKLAR Akgün, N., Ergen, E., Ertat, A., Ileen, Ç., Çolakolu H.,Emlek,Y. (1986). Preliminary Results Of Motor Fitness. Cardiores-piratory Fitness And Body Measurements In Turkish Children. 5 Th European Research Seminer on Testing Physical Fitness. Formia Atlı, M. (1986). Beden Eitimi ve Spor. Van : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları Boreham, C.A.G., Policzka, V.J. and Nichols, A.K. (1986). Fitness Testing Of Belfast School Children. 5 Th European Research Seminer On Testing Physical Fitness, Formia Çalı, M. (1992). Beden Eitimi Dersine Katılan Katılmayan ve Spor Yapan Ya Grubu Erkek Örencilerin Fizyolojik

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006) 87 Parametrelerinin Eurofit Test Bataryasıyla Mukayesesi. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi. Salık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirel, H., Açıkada, T., Bayar, B., Turnagöl, H., Erkan, U., Hazır, T., Demirci, R., Haner, B., Pehlivan M. ve Ayalp, Y. (1990). Ankara da Yükseli Koleji lkokul Bölümünde 7-11 Ya Grubu Çocuklarda Eurofit Uygulaması. H.Ü Spor Bilimleri I.Ulusal Sempozyumu. s leen, Ç. (1988) Ya ve Ya Futbol Takımlarının Bazı Fonksiyonel Parametrelerinin Kontrol Grubu ile Karılatırılması. Spor Hekimlii Dergisi, 23(1), enel, Ö. (1995). Aerobik ve Anaerobik Antrenman Programlarının Ya Grubu Erkek Örencilerin Bazı Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkileri. Yayımlanmamı Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Salık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Fiziksel Uygunluklarının Ölçülmesi. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi., Salık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Zorba, E., Ziyagil, M., Çolak, H., Kalkavan, A., Kolukısa,., Torun, K., Özda, S. (1995a) Ya Grubu Futbolcuların Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Deerlerinin Sedanter Grupla Karılatırılması. H.Ü. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 3 : 17. Zorba, E., Ziyagil, M., Çolak, H., Kalkavan, A., Kolukısa,., Torun, K., Özda, S. (1995b) Ya Grubu Voleybolcuların Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Deerlerinin Sedanter Grupla Karılatırılması. H.Ü. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 : 40 Tamer, K. (1991). Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Deerlendirilmesi (Egzersiz Fizyolojisi Laboratuar Rehberi) Ankara: Gökçe Matbaası Uzuncan, H. (1991). Eurofit Testleri ile Yaları Arasındaki Erkek Örencilerin Aerobik Güç ve

9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE 9-15 Yaş Grubu ve Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME

FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (4), 32-40 FARKLI LiGLERDE MÜCADELE EDEN PROFESYONEL FUTBOL TAKıMLARı SPORCULARININ SOMATOTip ÖZELLIKLERi ÜZERiNE BiR INCELEME Ferda RAMANU,

Detaylı

A COMPARISON OF D I F F ERE N T SPORTS BRANCHES' P L A Y E R S AND SEDENTARY GROUP'S PHYSICAL FITNESS PARAMETERS

A COMPARISON OF D I F F ERE N T SPORTS BRANCHES' P L A Y E R S AND SEDENTARY GROUP'S PHYSICAL FITNESS PARAMETERS Bed. Eğt. Spor Bil. Der. I (1996), 3: 25-35 F A R K L I SPOR BRANŞLARINDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLU K DEĞERLERİNİN SEDANTER GRUPLA KARŞILAŞTIRILMASI Arslan K A L K A V A N * Erdal ZORBA * Şeydi A. AĞAOĞLU

Detaylı

8-10 YAŞ GRUBU TÜRK ERKEK ÇOCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARI

8-10 YAŞ GRUBU TÜRK ERKEK ÇOCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 157-164 157 8-10 YAŞ GRUBU TÜRK ERKEK ÇOCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARI Dursun GÜLER Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER **

TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER ** TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER ** ÖZET. - Bu çalışmamızın amacı, Türk futbol klasman

Detaylı

Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 21, Aralık 2015, s. 554-560 Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

GENÇ ATLET VE GÜREŞÇİLERİN DAYANIKLILIK İLE SÜRAT YETİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

GENÇ ATLET VE GÜREŞÇİLERİN DAYANIKLILIK İLE SÜRAT YETİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:02 Issue:02 Jel Kodu: JEL M GENÇ ATLET VE GÜREŞÇİLERİN DAYANIKLILIK İLE SÜRAT YETİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN

Detaylı

ISSN : 1308-7312 asirinkan@mynet.com 2010 www.newwsa.com Erzurum-Turkey

ISSN : 1308-7312 asirinkan@mynet.com 2010 www.newwsa.com Erzurum-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2B0078 SPORTS SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Ahmet Şirinkan Series : 2B Ataturk

Detaylı

JUDO TEKNİK ANTRENMANI VE OYUNLARIN 8-10 YAŞ GRUBU ERKEK ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

JUDO TEKNİK ANTRENMANI VE OYUNLARIN 8-10 YAŞ GRUBU ERKEK ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2013, 11 (2), 73-79 JUDO TEKNİK ANTRENMANI VE OYUNLARIN 8-10 YAŞ GRUBU ERKEK ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Temel ÇAKIROĞLU 1, Tamer SÖKMEN 2, Erkal ARSLANOĞLU

Detaylı

18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi

18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi 18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bu çalışma, 18-21 yaş arası erkek hentbolcularda hazırlık

Detaylı

"Recep KÜRKÇÜ " Fatih HAZAR ""Abdullah canikli ""Erkan ÇAUŞKAN EFFECTS OF EXERCISE ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF

Recep KÜRKÇÜ  Fatih HAZAR Abdullah canikli Erkan ÇAUŞKAN EFFECTS OF EXERCISE ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF Atatürk Üniversitesi BESYD, Beden EQitimi ve Spor Bilimleri Dergisi '68 12-14 YAŞ ERKEK ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN FİzİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİsİ "Recep KÜRKÇÜ " Fatih HAZAR ""Abdullah canikli

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

ERKEK ÇOCUKLARININ FUTBOL BRANŞI İÇİN SOMATOTİP VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

ERKEK ÇOCUKLARININ FUTBOL BRANŞI İÇİN SOMATOTİP VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Vedat AYAN 1 Metin KAYA 2 A.Emre EROL 2 ERKEK ÇOCUKLARININ FUTBOL BRANŞI İÇİN SOMATOTİP VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Bu çalışmada, erkek çocuklarının futbol branşı için somatotip yapılarının

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2B0016

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2B0016 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2B0016 SPORTS SCIENCES Received: July 2008 Accepted: June 2009 Series : 2B ISSN : 1308-7266 2009 www.newwsa.com

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ*

ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ* F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(3), 205-212 ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ* Özcan SAYGIN¹ Yahya POLAT² Kürşat KARACABEY³ 1 Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2010; 12 (3): 227 231 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ GENÇ FUTBOLCULARDA 6 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SÜRAT PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

THE EFFECTS OF TRAINING PROGRAMME IN PREPARATION PERIOD ON SOME PHYSICll AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS

THE EFFECTS OF TRAINING PROGRAMME IN PREPARATION PERIOD ON SOME PHYSICll AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS Atatürk Üniversitesi BESYü, Beden E~itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 102 HAZıRLıK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMLARININ PROFESYONEL FUTBOLCULARıN BAZI FizİKSEL VE FiZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİsİ Özcan SAYGıN

Detaylı

HENTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINDAKİ ERKEK SPORCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HENTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINDAKİ ERKEK SPORCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Savı: 1 Ocak 1999 HENTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINDAKİ ERKEK SPORCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kemal TAMER* H ürm üz

Detaylı

Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 116-123, 2016 www.sportifbakis.com E-ISSN: 2148-905X Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve

Detaylı

Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş

Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş GİRİŞ Voleybol; interval özellikli yüklenme ve dinlenme periyotlarının ardışık uygulandığı Smaç, blok, file hareketleri ani patlayıcı gücü Voleybol

Detaylı

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) September 2013; 1(3) ISSN : 2148-1148 Received : 10.08.2013 Published : 01.09.

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) September 2013; 1(3) ISSN : 2148-1148 Received : 10.08.2013 Published : 01.09. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) September 2013; 1(3) ISSN : 2148-1148 Received : 10.08.2013 Published : 01.09.2013 PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SEÇİLMİŞ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK

Detaylı

TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM

TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002, 13 (1),25-32 TÜRK BAYAN MiLLI TAKIM GÜREŞçiLERINiN FiziKSEL VE FiZYOLOJiK PROFILLERiNiN BELiRLENMESi Gökhan GÜNAYDIN*, Haluk KOÇ**, ıbrahim CICIOGLU**

Detaylı

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi

Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi Bahar Ateş * Özcan Saygın * Erdal Zorba ** Özet Bu çalışma; Ankara Büyükşehir Belediyesi Demetevler Hanımlar

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE 3. LİGİNDEN 2. LİGE YÜKSELEN BİR ERKEK VOLEYBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLİ

TÜRKİYE 3. LİGİNDEN 2. LİGE YÜKSELEN BİR ERKEK VOLEYBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLİ Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 46, S. 119-127, 2011 TÜRKİYE 3. LİGİNDEN 2. LİGE YÜKSELEN BİR ERKEK VOLEYBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLİ Cem Sinan ASLAN ÖZET Bu çalışmada amaç; Türkiye Voleybol

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kalkavan A, Pınar S, Kılınç F, Yüksel O BASKETBOLCU ÇOCUKLARIN FİZİKSEL YAPILARININ, BAZI FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI The Research into

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,175-181 175 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ELİT BAYAN BASKETBOL VE BAYAN HENTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELİT BAYAN BASKETBOL VE BAYAN HENTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SAVUCU, Y., ERDEMİR, İ., AKAN, İ., CANİKLİ, A., Elit Bayan Basketbol ve Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

Detaylı

ANALYSES OF PHYCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF YOUNGS ACCORDING TO AGE GROUP WHO PARTICAPATED IN SUMMER SCHOOL OF SPORTS

ANALYSES OF PHYCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF YOUNGS ACCORDING TO AGE GROUP WHO PARTICAPATED IN SUMMER SCHOOL OF SPORTS AĞAOĞLU, S.A., TAŞMEKTEPLİGİL, Y., AKSOY, Y., HAZAR, F., Yaz Spor Okullarina Katilan Gençlerin Yaş Gruplarina Göre Fiziksel ve Teknik Gelişimlerinin Analizi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

Detaylı

10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması Recep Kürkçü* Yakup Akif Afyon** Çetin Yaman*** Selçuk Özdağ**** Özet

Detaylı

U-15 Futbol Takımı Oyuncularının Motorik Özelliklerinin Belirlenmesi

U-15 Futbol Takımı Oyuncularının Motorik Özelliklerinin Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport December 2016 : 4 (Special Issue 3) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS636 Field : Sport Physiology Type : Research Article Recieved: 10.10.2016 -

Detaylı

8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY

8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY Ataturk Universitesı BESYü, Beden Eğıtımi ve Spor Bilımleri Dergisı 38 8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY sıçrama PERFORMANSINA EKisi Murat KAlDIRIMCI\ Abdullah CANiKli 1, N.Fazll

Detaylı

Çocuklara özel. Spora özel testler. Fiziksek uygunluk testleri. Çalışma grubuna özel testler. Engellilere özel testler. Yaş grubuna özel testler

Çocuklara özel. Spora özel testler. Fiziksek uygunluk testleri. Çalışma grubuna özel testler. Engellilere özel testler. Yaş grubuna özel testler Fiziksek uygunluk testleri Spora özel testler Çalışma grubuna özel testler Yaş grubuna özel testler Engellilere özel testler Basketbol Futbol Askerlere özel Hakemlere özel Çocuklara özel Atletizm Yüzme

Detaylı

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89

İngilizce 1997 Bahar KPDS 89 Doç.Dr. FATİH HAZAR Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Spor 1991-1995 Lisans Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBölümü Spor Anabilim 1995-1999 Yüksek

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi*

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Rüçhan İri** Haldun Sevinç*** Emin Süel**** Özet Futbol becerisinin geliştirilmesi

Detaylı

Çocuklara özel. Fiziksek uygunluk testleri. Çalışma grubuna özel testler. Yaş grubuna özel testler. Engellilere özel testler. Spora özel testler

Çocuklara özel. Fiziksek uygunluk testleri. Çalışma grubuna özel testler. Yaş grubuna özel testler. Engellilere özel testler. Spora özel testler Fiziksek uygunluk testleri Spora özel testler Çalışma grubuna özel testler Yaş grubuna özel testler Engellilere özel testler Basketbol Futbol Askerlere özel Hakemlere özel Çocuklara özel Atletizm Yüzme

Detaylı

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi

Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science Özet Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi Volume: 3, Sayı:2, Temmuz, 2010, ISSN: 1309-1336 KOMBİNE ANTRENMAN PROGRAMININ ERKEK HENTBOLCULARDA

Detaylı

THE EVALUATION AND NORMS OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS NORMS OF 8 TO 10 YEAR-OLD TURKISH GIRLS. ABSTRACT

THE EVALUATION AND NORMS OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS NORMS OF 8 TO 10 YEAR-OLD TURKISH GIRLS. ABSTRACT 8-10 YAŞ GRUBU TÜRK KIZ ÇOCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE NORMLARI Dursun GÜLER *, Şükrü Serdar BALCI**, Filiz ÇOLAKOĞLU ***, Selma KARACAN **** ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ ERKEK BASKET- BOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ ERKEK BASKET- BOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ ERKEK BASKET- BOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Pelin AKSEN CENGİZHAN 1, Mehmet GÜNAY 1 1 Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Yetenek seçimi, somatotip, antropometri, çocuk, performans testleri.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Yetenek seçimi, somatotip, antropometri, çocuk, performans testleri. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (3): 113-118 http://www.fusabil.org Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 8-10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarının Fiziksel Özelliklerinin ve Bazı Performans Profillerinin

Detaylı

14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi 14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Araştırmada 14 yaşında olan spor yapan ve spor yapmayan erkek adolesan çocukların fiziksel uygunluk ve antropometrik

Detaylı

Ğ ü ü ç ş ş ğ ğ ğ ğ Ö ü ğ ş ğ ü ş Ç ş ş Ç ş ü ü ü ğ ç ç ş ü ş ş Ç ş ü ü ü ü ğ ş ş ü ü ş ş ş ü ü ğ ü üğü ş ç ü ü Ç ç ğ ü ü üğü ğ ü ç ş ş ş ş ğ ç ü ü ü ş ş ş Ç ş Ç ğ Ç ğ Ç Ç ü ş ş ü Öğ ü ş ş ğ ç Ç Ç ş Ç

Detaylı

Ü Ü Ğ Ş Ş Ş Ş Ş Ü Ğ ç Ş Ğ Ü Ü Ğ Ü Ş Ö ç ç Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş Ş ç ç Ç Ü Ş Ç Ç Ü Ş Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş Ğ Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç Ç ç Ç ç ç ç

Detaylı

Ş İ İ ç İ İ İ İ ç Ş ü ü ü ü ç ü üç ü ü ü ç ü ü Ü İ Ğ Ş üç ü İ ü ü ü ç ü ç Ç ç İ ü üç ü Ç üç ü ç ç Ç ü Ç ç üç ü ç Ç ç ç ç ç Ğ Ğ ç İ ü ü ç ç ç ü ü ü Ü ç ç ü ç ç ü ü ü Ö ü ü ü ü Ü ü ü ç ü ç ç ü ü ü ü ç ü

Detaylı

Ç Ü ğ Ç ç Ğ ç Ü ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ç Ö Ş Ö ğ ç ğ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü Ç Ü ğ ğ Ü ğ ç Ç ğ Ü ç ç ğ Ğ Ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ş Ç Ö Ö ç Ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç Ü ç ç ç ğ Ö Ü Ç Ş Ş ç Ö ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

ç ü ü ç ç ş İ Ç Ü ş İ Ç Ü ç ş ü İ Ç Ü ş ş ç ş ü Ö ü Ö İş ş ç İ Ç Ü ş ş ç ü ç ş ş İ Ç Ü ş ç Ü İ Ç Ü İ Ç Ü ü ç ş ş ş İ Ç Ü ç ü ş İ Ç Ü İş ş ş ü ş İ Ç Ü ş ü ş üç ü ş ş ş ç ü ü ç ş ş ş ş ü ş ü ü ş ç ü ç ç

Detaylı

Ü ş ğ ğ Ü ş Ç ğ ş ş Ç ğ ş Ü ğ Ü ş ğ Ü Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ş ş ş Ç Ç Ö ş ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş Ü Ç ğ ş ğ ş ş ğ Ü ğ ş ş ğ ş ş ş ş ş ş ğ ğ ş ş ş ş ş ş ş Ü ğ ş ş Ü Ç ğ Ç Ç ş ş ş ğ ş Ö ÇÜ Ö ş ğ Ö ş ş ğ ş

Detaylı

ç ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ Ü ç ğ ğ ğ ç Ü ç ç ç ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İ Ü Ç İ Ş Ş İ İ Ü İ İ İ İ İ İÇİ Ö Ö Ç Ç Ç İ Ü Çİ İ Ü Ü İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç Ş İ İ İ İ Ü Çİ Ö İ Ü Çİ İ İ Ü İİ İ Ç Ö İ Ö İ Ç Ç İ Ç Ö İ İ İİ İ Ç Ç Ç Ü İ Ç İ Ç İ Ş Ç İ Ğ İ İ İ İ

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ Ö ö üğü Ş ü öğ ü ç Ç ü ü ü Ç Ü ç ğ ç ğ Ğ ç Ş ğ ç ö ğ ğ ü ç Ü Ç ö üğü ö ü ü İİ Ç ğ ü ğ ç ğ ü ü ü ç ü ü Ş ü ğ ç ü ü ç ü ü ç ö Ö Ş Ö ğ ö ü ç ğ İ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü İ ü ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç Ç ç ü ç Ş

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ü Ğ İ Ğ ü İ ç ü ü ü ç Ç ü ü ç Ç ü ü ç ü ü Ü Ç Ü ç ü ü ü ü ü ç Ç ü ü ç İ ü Ğ Ş İ İ ü Ğ İ Ğ ü İ Ö üçü ü Ö Ö ü Ö ü İ İ Ş Ğ İ İĞİ ü ü ü Ğİ İ Ğ İ Ğ ü Ö Ö Ü İĞİ ü Ü İ İ Ğİ ü ü Ğ İ İ İ İ İ İ ç ü ç ü ç ü ü ç ü

Detaylı

İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ğ Ğ Ş Ç Ş Ö Ş Ç İ Ç İ Ç Ş Ç Ü İ İ İ Ş Ş Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ğ Ş Ç Ö Ş Ö Ö İ Ş Ç Ş Ş Ç Ş Ğ Ğ Ğ Ç İ Ğ Ş Ş Ç Ç Ş İ Ç Ş Ş Ş Ş İ Ğ Ö Ö Ş Ç Ş Ç Ş Ş Ş Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ç Ç Ç Ö Ş Ç Ö Ö Ş İ İ Ç Ş Ş Ğ Ü Ş İ Ö

Detaylı

Ç Ç ü Ş ç Ü İ İ İ İ İ Ü İ İ Ş ğ ü Ö ç ç ü ç İ Ü ç İ İ ü ç ü ç İç ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö Ü İ Ö İ ç ö ğ ü ö ç ç ö ç ö ü ğ ğ Ş ç Ç Ç Ş ü ö ç ğ ç ü ü ü ö ö ü ö ü ü ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ü ç ö ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ü ü

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üü ş ş ö üü Ü ü ü ö ü ç ü ü ü Ö Ü Ü Ö ç ç ş ş ç ç ü İ ü ç Ü ç ş ö üü ö ü ü ç ş ş ü ş ş ç ş ş ü ü ü ç ü ş ü ç Ş ü Ü ç ü ü ü ç ş ş ö ş Ö ş Ö ş ö ü ç ş Ç Ü Ç ş Ç İ Ü İ Ü Ş ş ü ş ö çü ü Ç Ü ü ö ş

Detaylı

ç ç ö Ğ Ö Ş ö ü ü Ş ç ö ü ç ğ ü ç ç Ğ Ü Ü ÜĞÜ ç ö ö ü ç ü üç ç ğ ü ü Ş ğ ü ü üğü ç ö ö ü ç ü ö ç Ş Ş ü ü üğü Ğ Ğ Ş ü üğü Ğ ç ü ö ğ ü ö Ö Ü Ş ü ü ü Ğ ğ ü ö ğ ü ü üğü ğ Ö Ğ ğ ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ğ ç ç ö

Detaylı

ç Ğ Ü ç ö Ğ «ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç Ç Ö Ü ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ö ö ç ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ö Ç ç ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ü ö ç ç ç ç ç Ç Ç ç ç Ç

Detaylı

ü ü üğü ğ Ö ü ö üş ö İ ü ü üğü ş ğ ç İ ç Ş ç ş ğ ş ş ğ ç ö ç ğ ş ş ş ö ü ğ ş ğ ü ü üğü ü ğ ö ü ü üğü ş ğ ş ş ş ö ü ç ğ ö ü ğ ö ü ü üğü ş ö ğ ç ğ ü ü üğü ü ğ ü ü üğü ü ü ü üğ ü ğ ö ü ğ ş ö üş ü ü üğü ü

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

ü ü ü ö ü ü Ö Ö Ö öğ öğ ü ü İ ç ö ü ü ü Ü ü ö ü ü ö ö ö ö ö ç ö ö ü ö ü İ Ö Ü ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü ü ü ç ü ö ç Ö ü ç ö ö ö ü ü ö ö ö ç ü ç ö ç ö ö ü ö ö ç ü ç ç ö ü ü ü ü ö ü ü ö ü Ö Ö ö ü ü Ö ö ö ö ü ü

Detaylı

ö Ü Ü ö Ö ğ ğ ğ ö Ü Ş ö Ü Ğ ö Ü ö Ü ö ğ ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ü ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ğ Ç ğ Ç Ş ö Ç ö ğ Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö Ş ğ Ç ğ Ç ğ ğ Ç Ş ö ö ö ğ Ç Ş Ç ö ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ «ğ ğ ğ ö ö «ö ğ ğ

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ ö üğü ü öğ ü ü ü ü Ö ği İ ü ö İ ğ Ğ Ü Ç ö üğü ö ü ü Ç ğ ü ğ Ş ğ ü ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ü ü ö Ö Ş Ö ğ ö ü Ç ğ İ Ç Ü Ç ğ ğ Ü Ü ü «ü ö üğü İ Ü Ö Ü İ Ş İ Ü ü ö ü ö ğ ü İ «Ö ü ö ü İ ğ Ş ü Ş ö ö ü

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ş Ö Ü Ü Ğ Ğ ü ü ü ü ü Ö Ü ü ü ü Ş ü ü Ş Ş ü ü ü ü üü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü Ç ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü Ç Ş Ç üü Ş ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü Ü ü ü

Detaylı