II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012"

Transkript

1 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları I & Felsefe ve Sanat Oturum Başkanı: Gönül İçli, Fen-Edebiyat Fakültesi, Pamukkale 1 Vafa Nagiyeva, Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi, Bakü Devlet Çağdaş Gençlerde Cinsiyet Ayrımcılığının Oluşumu 2 Sultan Komut, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has (K)adının Soyadı Hakkı Var Mı?: İstanbul İlinde Yaşayan Kadınların Kendi Soyadlarını Kullanma Hakkı Konusundaki Tutumları 3 Gül Aktaş, Fen-Edebiyat Fakültesi, Pamukkale Kamusal Alan ve Ekonomik Yaşama Katılıma İlişkin Kültürel Tanımlamalar Üzerinde Etkili Olan Faktörler 4 F. Sinem Siklon, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Mehmet Kaya, Fen-Edebiyat Fakültesi, Niğde Atatürk Dönemi ( ) Mizah Dergilerinde Kadın İmajı 5 Özcan Yılmaz Sütcü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Çağdaş Felsefede Sanatın Rolü Oturum A2 Salon: 102 Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi & Sigortacılık Oturum Başkanı: Semra Tetik, Salihli Meslek Yüksekokulu, Celal Bayar 1 Sedat Doğan, Özel Yamanlar Koleji Fatih Sezgin, Özel Yamanlar Koleji Bergama nın Tıp Tarihindeki Öneminden Türkiye Ne Kadar Haberdar? 1

2 2 Kenan Taşcı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Kamu ve Özel Sektör Tarafından Finansmanı 3 Cuma Bozkurt, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Zerrin Dürrü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep OECD Üyesi AB Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi Düzeyi Göstergeleri ve Karakterize Ülkelerde Sağlık Sistemi Modelleri 4 Semra Tetik, Salihli Meslek Yüksekokulu, Celal Bayar Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 5 G. Şebnem Uralcan, Meslek Yüksekokulu, Haliç Sigorta Faaliyetlerinin İşlevsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Türk Sigorta Sektörünün Bu Bağlamda Dünya Sigorta Şirketleriyle Karşılaştırılması Oturum A3 Salon: 103 İktisat Metodolojisi & İktisadi Düşünce & İktisat Tarihi Oturum Başkanı: Metin Sarfati, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara 1 Abdullah Erol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Haluk Yergin, Hakkari Meslek Yüksekokulu, Hakkari Mehmet Mercan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Üniversite Öğrencileri Arasında Gelir Düzeyi ile Ekonomik Politik Tercihler Arasındaki İlişki: Hakkari Örneği 2 Ahmet Yurtseven, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çankırı Karatekin XIX. Yüzyılın Ortalarında Kurşunlu Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu 3 Kazım Sarıçoban, Meslek Yüksekokulu, Kilis 7 Aralık Avusturya İktisat Okulu, Temsilcileri ve Metodolojik İlkeleri 4 Metin Sarfati, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Smith Spinoza ve İktisat Teorisinin Kısa Bir Eleştirisi 5 Serçin Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Ercan Eren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Avusturya Okulu-Lange Tartışması ve Mekanizma Tasarımı Teorisi Oturum A4 Salon: 104 Ekonomi Politikası & Küreselleşme Oturum Başkanı: Sumru Bakan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık 1 Davetli Konuşmacı: Sedef Akgüngör, İşletme Fakültesi, Dokuz Eylül Türkiye'de Ulaştırma Ağının Gelişimi ve Nüfus Hareketleri: Türkiye'de Dönemi 2 Fulya Kıvılcım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Kültür Küreselleşme Olgusu ve Çokuluslu Şirketlerin Küreselleşme Süreci Üzerindeki Rolü 3 Esra Karapınar Kocağ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık İktisadi Entegrasyon Hareketlerinin İşgücü Piyasasına Etkileri 4 Sumru Bakan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Esra Karapınar Kocağ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Küreselleşmenin Azgelişmiş Ülkelere Etkileri 5 Ercan Ekmekçioğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırgızistan Türkiye Manas Küreselleşmenin Dünya Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi 2

3 Oturum A5 Salon: 105 İşletme Ekonomisi I Oturum Başkanı: S. Noyan Oğulata, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çukurova 1 Özge Can Niyaz, Ziraat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Berkay Keskin, Ziraat Fakültesi, Ege Kerem Savran, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Duygu Tosun, Ziraat Fakültesi, Ege Nevin Demirbaş, Ziraat Fakültesi, Ege Türkiye de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Fındık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi 2 Ezgi Cevher, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Kentsel Markalaşma Süreci: Antalya Örneği 3 Pırıl Tekin, Diş Hekimliği Fakültesi, Çukurova Serin Mavruz, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çukurova Yasemen Yanar, Su Ürünleri Fakültesi, Çukurova S. Noyan Oğulata, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çukurova Bir Üniversitede Yapılan Memnuniyet Anketleri ve Değerlendirilmesi 4 Recep Büber, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih Hakan Başer, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih Sağlık İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti: Vakıf Hastanesinde Bir Uygulama 5 Şükran Başanbaş, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Algılanan Kalite-Tatmin ve Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Filtre Sektöründe Kullanıcılar Üzerine Yapılan Bir Araştırma Oturum A6 Salon: 106 Kamu Maliyesi & Kamu Ekonomisi Oturum Başkanı: Aykut Aydın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara 1 Ali Fuat Uruş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Türkiye deki Gelir Vergisinin Vergileme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi 2 Habib Yıldız, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya Birgül Alıcı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Küresel Kamusal Bir Mal Olan Çevrenin Korunmasında Karbon Vergisi ve Etkinliği 3 Abdullah Mutlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnönü Kenan Taşcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uludağ Mükellefe Müşteri Odaklı Bakmanın Mükellefin Vergilemeye Gönüllü Uyumuna Etkisi: Malatya Örneği 4 Aykut Aydın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Alp Bayhanay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Kaldor Tipi Harcama Vergisi ve Türk Vergi Sistemine Uyumu Oturum A7 Salon: 107 Hukuk Araştırmaları & Uluslararası İlişkiler Oturum Başkanı: Osman Nuri Özalp, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırklareli 1 Vedat Toprak, İktisat Fakültesi, Anadolu Silahlı Çatışmalar Sonrası Toplumların Birlikte Yaşama Kültürünün Oluşmasında Jenerasyonun Etkisi: Güney Afrika Örneği 2 Osman Nuri Özalp, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırklareli Arap Baharının Orta Asya Cumhuriyetlerini Etkileme Potansiyeli 3 Elnur Hasan Mikail, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kafkas ABD nin Kafkasya Politikasının Güvenlik Boyutu 4 Işıl Tüzün Arpacıoğlu, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Türk Borçlar Hukuku nda Temel Hatası 3

4 5 Özge Tuçe Gökalp, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Kiracının Kira Parasını Ödemede Temerrüde Düşmesinin 818 Sayılı Borçlar Kanunu İle 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 6 Sultan Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Oğuz Polat, Case Western Reserve University Türkiye de ve Dünyadaki Gelişmiş Ülkelerde Çocuk Katılım Hakkı Algısının ve Uygulamalarının Karşılaştırılması Oturum A8 Salon: 108 Örgütsel Davranış & Örgüt Sosyolojisi & Örgüt Kültürü Oturum Başkanı: Meltem Onay, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar 1 Ali Dikili, Ekonomi Bakanlığı Örgütlerde Güç Kavramına Eleştirel Bakış 2 Sevinç Köse, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Lale Oral, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Hilmiye Türesin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar İş Yaşamında Sosyal Kolaylaştırma Kavramı ve Sosyal Kaytarma İle İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma 3 Asena Altın Gülova, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar İpek Bayramoğlu Başar, İnsan Kaynakları Uzmanı Örgütsel Sağlık: İzmir de Bir Belediyede Araştırma 4 Meltem Onay, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar Sevinç Süner, Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni Bir Metafor: Kurum DNA sı 5 Atılhan Naktiyok, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Erdoğan Kaygın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kafkas Tükenmişlik ve İş Tatmini Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama 6 Fuat Man, İşletme Fakültesi, Sakarya İş Denetiminin Bir Aracı Olarak Örgüt Kültürü Çay Kahve Arası Oturum B1 Salon: 101 Uluslararası İktisat Oturum Başkanı: Abdullah Erol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari 1 Mehmet Mercan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Haluk Yergin, Hakkari Meslek Yüksekokulu, Hakkari Abdullah Erol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Türkiye-Doğu Avrupa Ülkeleri Arasındaki Endüstriyel Rekabet Gücünün Alternatif Endeksle İncelenmesi 2 Haluk Yergin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Mehmet Mercan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Abdullah Erol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Türkiye-İsrail İlişkilerinin Ekonomik ve Politik Analizi 3 Birol Erkan, Meslek Yüksekokulu, Kilis 7 Aralık Türkiye nin Geleneksel Tarım Ürünleri İhracatındaki Rekabet Gücünün Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Bazında Analizi 4 Tuna Dinç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Seçkin Sunal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Dış Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Panel Çekim Modeli Yaklaşımı 5 Nur Dilbaz Alacahan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Dalgalanma Korkusu ve Döviz Kurunun Yurtiçi Fiyatlar Üzerindeki Etkisi 4

5 Oturum B2 Salon: 102 İşletme Ekonomisi II Oturum Başkanı: Pınar Süral Özer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül 1 Ümit Doğrul, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı ve Hedonik Güdülerin Etkisi 2 S. Noyan Oğulata, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çukurova Serin (Mavruz) Mezarcıöz, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çukurova Yasemen Yanar, Su Ürünleri Fakültesi, Çukurova Örnek Bir Üniversitede Yapılan Risk Belirleme ve Değerlendirme Analizi Çalışmaları 3 Nermin Çelik, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Karaelmas Türkiye de Mobilya Sektörü Gelişim Planı İçin Bir Karar Modeli Önerisi 4 Alper Erserim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Algılanan Rekabet Düzeyi ve Çevresel Belirsizliğin Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Kullanımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma 5 Suna Tekel, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnönü Cezaevi Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu Oturum B3 Salon: 103 Bölgesel İktisat & Göç İktisadı Oturum Başkanı: Cem Dişbudak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla 1 Sunay Çetin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Kalkınmada Kentleşme ve Konut Politikalarının Önemi 2 Erdinç Tutar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Niğde Filiz Tutar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Niğde Mehmet Vahit Eren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şırnak Yerel Kalkınma ve Göç: Gaziantep Örneği 3 Ece Demiray Erol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Küresel Rekabet Sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü 4 Abidin Öncel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinin Türkiye Bölgesel Gelişme Politikalarına Etkileri 5 Cem Dişbudak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Özgür Balmumcu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Göçmenler Arasındaki Gelir Farklılıklarının Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği 6 Selin Önen, Fen Edebiyat Fakültesi, Beykent Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Çingeneler Oturum B4 Salon: 104 Türkiye Ekonomisi Oturum Başkanı: Necati Kayhan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazikent 1 Melih Özçalık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Türkiye de İktisadi Gelişmenin Bölgesel Düzeyde Arttırılması: Ege Bölgesi Kalkınma Ajansları Örneği 2 Begüm Erdil Şahin, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, İstanbul Kültür Türkiye de Dış Borç Sorunu ve Avrupa Borç Krizi nin Etkileri 3 Fırat Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Kültür Nebile Korucu Gümüşoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Kültür 5

6 Türkiye de Borçlanmanın Gelişimi 4 Adem Karakaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kafkas Türkiye Ekonomisi nde Yapısal Değişim: Kriz Dönemlerinde Temel Ekonomik Göstergeler Üzerine Bir Araştırma 5 İlhan Ege, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Emre Esat Topaloğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Zeynep Gizer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Finansal Krizlerin Türk Bankacılık Sistemindeki Leasing ve Factoring İşlemlerine Etkisi ( Dönemi) 6 Necati Kayhan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazikent Türkiye de Çocuk İşçiliği İle Mücadele Stratejileri (ILO-IPEC Deneyimi): Oto Tamir ve Bakım İşyerlerinde Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesinin İlişkin Bulgu ve Sonuçların Değerlendirilmesi Örneği Oturum B5 Salon: 105 Etik (Meslek Etiği, Etik Felsefesi) & Sosyoloji Oturum Başkanı: Gönül İçli, Fen-Edebiyat Fakültesi, Pamukkale 1 Ferrah Nur Dündar, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Reklam-Simulasyon Etkileşimi 2 Mübeyyen Tepe Küçükoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Etik Değerler ve Etiğin Kurumsallaşması 3 Nihan İçöz, Kırklareli Çeviri Sürecinde Etiği Göz Önünde Bulundurmak 4 Özlem Şuataman, Kırklareli Şermin Kalafat, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uludağ Dil-Zihin İşleyişinin Dil Üzerindeki Olumsuz Etkisi: İnternet Örneği 5 Gönül İçli, Fen-Edebiyat Fakültesi, Pamukkale Kapitalizmin Mekansal Taşınmazı Yeniden Üretimi -Kentsel Dönüşüm Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme 6 Gökhan Kalağan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bartın Salih Çiftçi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bartın Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Kentsel Mekâna Yansıması: Kentsel Dönüşüm Örneği ve Yeni Aktörler Oturum B6 Salon: 106 Kamu Yönetimi & Siyaset Bilimi Oturum Başkanı: Aykut Acar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dumlupınar 1 Ahmet Bora Tarhan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uşak Türkiye de Postmodernizm ve Siyasal Değişim 2 Umut Üzmez, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Karaelmas Reform un Büyükşehir Belediye Encümenlerine Etkileri ve İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme 3 Çağla Gül Yesevi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Kültür Türk Milliyetçiliğinin Evrimi 4 Aykut Acar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dumlupınar Devlet-Piyasa Sarmalında Memuriyet Statüsünün Konumu: Performans a Karşı Liyakat ile Sorunu Anlayabilmek 5 Fulya Sınacı, Mimarlık Fakültesi, Erciyes N. Aydan Büyükgöçmen Sat, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Kamu Kurumlarının Stratejik Planlama Çalışmalarının Yasal Düzenlemeler ve Mekansal Planlama Açısından Değerlendirilmesi 6

7 6 Salih Batal, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Yalova Türkiye de Yönetim Kültürünün Dönüşümü ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Temel Dinamikleri Oturum B7 Salon: 107 Sosyoloji Oturum Başkanı: Melahat Nuriyeva, Bakü Devlet 1 Oğuz Polat, Case Western Reserve University Seda Gökçe Turan, Meslek Yüksekokulu, Bahçeşehir Türkiye de Yaşlı İstismarı İle İlgili Yapılmış Çalışmaların Derlemesi ve Değerlendirilmesi 2 Mehmet Devrim Topses, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Türkiye deki Kan Davası Geleneğinin Sosyolojik Çözümlemesi 3 Kamala Kahramanova, Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi, Bakü Devlet Üniversite Eğitim Sürecinde Değerlerin Şekillenmesi 4 Muhammet Özdemir, Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Çoruh Metin Türkmen, Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Çoruh Aydınlanmacı Gramerlerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafiziksel Dolayım Denemesi 5 Melahat Nuriyeva, Bakü Devlet Sosyal Koşullar ve Bireylerin Sosyalleşmesi 6 Fatih Sezgin, Özel Yamanlar Koleji Türk Eğitim Sistemi Türkiye nin Sorunlarına Ne Kadar Duyarlı? Oturum B8 Salon: 108 Altyapı Ekonomisi Oturum Başkanı: Leman Erdal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes 1 Yasemin Asu Çırpıcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Seçkin Sunal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Serçin Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Ercan Eren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Değişen Dinamikler Çerçevesinde Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri: Bir Literatür Taraması 2 Leman Erdal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Türkiye de Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam Yaratma Potansiyeli 3 Özge Kama, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Zeynep Kaplan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Türkiye de Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir Öneri: Beyaz Eşya Teşvik Uygulamaları 4 Eray Acar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dumlupınar Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Kentsel Şebeke Suyu Yönetiminin Kurumsal ve Yasal Gelişimi 7

8 Oturum C1 Salon: 101 Turizm Ekonomisi & Turizm Yönetimi Oturum Başkanı: Nazmiye Erdoğan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Başkent 1 Davetli Konuşmacı: Öcal Usta, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Globalleşme Sürecinde Turizmin Rolü 2 Orhan Can Yılmazdoğan, Turizm ve Otel işletmeciliği Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Mehmet Kaşlı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi İmajın Turistik Talebe Etkisi: Eskişehir Örneği 3 Nevin Güngör Ergan, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Esra Burcu, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Birsen Şahin, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Kentsel Dönüşüm Projelerinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkileri 4 S. Evinç Torlak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Pamukkale Görkem Gülhan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Pamukkale Doğal ve Kültürel Değerlere Sahip Alanlarda Turizm Potansiyellerinin Saptanması ve Değerlendirilmesi: Selçuk ve Çevresi Örneği 5 Nazmiye Erdoğan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Başkent İrfan Erdoğan, İletişim Fakültesi, Gazi Cevat Tosun, Turizm Fakültesi, Gazi Türkiye deki Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi: Çevresel İmajların Sunumu 6 Barış Demirci, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Ebru Arslaner, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Fuar Organizasyonlarının Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Örneği Oturum C2 Salon: 102 İktisat Metedolojisi & İktisat Sosyolojisi & Davranışsal İktisat & Ekonofizik & Felsefe Oturum Başkanı: Abdullah Erol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari 1 Abdullah Erol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Haluk Yergin, Hakkari Meslek Yüksekokulu, Hakkari Mehmet Mercan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hakkari Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinin Belirleyicileri: Hakkari Örneği 2 Serçin Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Ercan Eren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Oyun Teorisinin Gelişimi ve Günümüz İktisat Paradigmasinin Oluşumuna Etkileri 3 Sedef Şen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kastamonu Beyhan İncekara, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik İktisat ve Psikoloji Etkileşiminde Davranışsal İktisat 4 Bahri Sonüstün, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Selçuk Gül, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Ekonofizik: Ekonomi ve Fizik İlişkisine Güncel Bir Bakış 5 Nermin Ceren Türkmen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Çerçeve Etkisi Uygulama Örneği: Rasyonel Bireye Eleştirel Bir Bakış 8

9 Oturum C3 Salon: 103 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları II Oturum Başkanı: Aylin Görgün, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe 1 Nedim Dikmen, Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ordu Derya Maden, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ordu Kadın Akademisyenlerin Görünmeyen Emeği Üzerine Bir Araştırma: Ordu Örneği 2 Feride Gönel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Zeynep Kaplan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Emrah Üçer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Gözde Orhan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği) 3 Şenay Tanrıvermiş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Kendisi Olmaktan Vazgeçen 100 Yüz: 1OO Kadına Toplumda Var Olabilmek Konusunda Sorular Soran Bir Belgesel ve Belgeselin Çıkarımları 4 Aylin Görgün, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Birsen Şahin Kütük, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Dicle Maybek, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Kadınların Eşleri Tarafından Gördükleri Şiddeti Meşrulaştırmaları Üzerinde Kamusal Alanın Etkisi 5 Ayşe Şimşek, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya Sosyal Medyada Kamusal Alandaki Kadına Dair Söylemler: İtiraf.com 6 Dilek Temiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çankaya Seval Alpaslan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Kadının Çalışma Hayatına Katılımı Oturum C4 Salon: 104 Girişimcilik & Liderlik & İnsan Kaynakları Yönetimi Oturum Başkanı: Meltem Onay, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar 1 Ramazan Uygun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart İsmail Elagöz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Girişimsel Davranışların Evrimi: Yerel ve Boylamsal Bir Araştırma 2 Hakan Başer, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih Recep Büber, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih İş Kurma Amacı Olan Adayların Girişimcilik Özelliklerinin Ölçülmesi: Aydın İlinde Bir Uygulama 3 Erdoğan Kaygın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kafkas Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu: İç Girişimcilik Anlayışı 4 Hüseyin Ersoy, İzmir Meslek Yüksekokulu, Dokuz Eylül Ege Bölgesinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Eğitimine Bakışları 5 Burçin Çetin Karabat, İşletme Fakültesi, Sakarya İK Yöneticilerinin Rolleri ve Yetkinliklerine Yönelik Görgül Bir Çalışma 6 Meltem Onay, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar Zeynep Vezneli, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celal Bayar Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer: Akademisyenlerin Kariyer Yaşamı 9

10 Oturum C5 Salon: 105 Para & Banka Oturum Başkanı: C. Coşkun Küçüközmen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir Ekonomi 1 Davetli Konuşmacı: C. Coşkun Küçüközmen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir Ekonomi "Basel Düzenlemelerinin Politik Ekonomisi" 2 Ömer Özçiçek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Selda Kılınç, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep Türkiye de Bankacılık Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı ve Krediler 3 Nurullah Usta, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Türk Bankacılık Sektörünün Rekabetçilik ve Etkinliğinin Net Faiz Marjı Üzerinden Analizi 4 Rezzan Neslihan Vural, Meslek Yüksekokulu, Yeni Yüzyıl Parasal Birliğin Geleceği İçin ECB 5 Ömer Özçiçek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Özge Nesanır, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep Türkiye de KOBİ Bankacılığı Oturum C6 Salon: 106 Finans & Muhasebe Oturum Başkanı: Ali Bayrakdaroğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla 1 Elif Erdoğan, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih Hamide Özyürek, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih Yapay Sinir Ağları ile Fiyat Tahminlemesi 2 Ali Bayrakdaroğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla Bilgehan Sarı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Burhan Heybeli, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla İşletmelerinin Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği 3 Aysel Gündoğdu, Meslek Yüksekokulu, Haliç Türk Sermaye Piyasasında Yapılandırılmış Yeni Bir Finansal Ürün: Varant 4 Atilla Hepkorucu, Taşköprü Meslek Yüksek Okulu, Kastamonu Fraktal Geometri ile Tekrarlayan Fonksiyon Sistemleri Üzerine Bir Simülasyon Denemesi: İMKB Üzerine Bir Uygulama 5 Hamide Özyürek, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik: Ankara da Muhasebeciler Üzerine Araştırma 6 Hamide Özyürek, Ankara Meslek Yüksekokulu, Fatih Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler Oturum C7 Salon: 107 İşletme Ekonomisi & Muhasebe Oturum Başkanı: Bahar Yalçın, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar 1 Bahar Yalçın, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar Selma Korkmaz, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Batuhan Çolak, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi İşletmelerde Yapılan Görsel İletişim Odaklı Stajların Yararlılığına Yönelik Bir Araştırma 2 Ayşe Banu Bıçakçı, İletişim Fakültesi, Yeditepe 10

11 Sürdürülebilirlik Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü 3 Duygu Talih, Yalova Meslek Yüksekokulu, Yalova Tülay Demiralay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trakya Online Alışveriş Sitelerinde E-Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma 4 Nadire Çerezci Baycan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Nilüfer Ata, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Hibrid Organizasyonlarda Dış Kaynaklardan Yararlanma 5 Ayşenur Altınay, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dumlupınar Selçuk Sert, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Uşak Pazarlasakda mı Satsak Pazarlamasakda mı Satsak : Pazarlamada Yeni Bir Boyut: De-Marketing (Pazarlamama) Kavramı 6 Semra Öncü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Anıl Gacar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uyum Derecelerinin İncelenmesi ve Uyumlaştırma Süreci İle İlgili Çözüm Önerileri 11

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

24 Nisan 2008, Perşembe

24 Nisan 2008, Perşembe 09.00-10.00 Açılış töreni (Salon SUN) 10.00-10.30 Kahve arası 10.30-12.00 PANEL: (Salon SUN) 24 Nisan 2008, Perşembe Yetişmiş Eleman Sorunu ve Sektör Üniversite İşbirliği Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR BORSA İSTANBUL KÜTAHYA VALİLİĞİ DİĞER SPONSORLARIMIZ Bemar Kariyer Okulu Göker Doğa Evleri Ala Cafe & Bistro Kahve Dünyası Emerald Altın Çini Seramik Kütahya

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ BİLDİRİ NO SORUMLU YAZAR AD SOYAD BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ ALANI 147 Özkan Gürkol Askerî Zekâya Doğru: Kavramlaştırma ve Askerî Ortamda Başarı İçin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi 156 Hilal Bozkurt Yuldırım

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, bir gün almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu

Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu 1 2 Yayına Hazırlayanlar İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Altyapı Komitesi Proje Ofisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehzadebaşı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015

TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 TASAM FAALİYET RAPORU 2004-2015 İÇİNDEKİLER TASAM IN PROFİLİ... 1 KURUMSAL YAPI... 2 TASAM WORLD... 15 ENSTİTÜLER... 15 PLATFORMLAR... 15 PROGRAM VE PROJELER... 15 FAALİYET ALANLARI... 18 KITALAR... 18

Detaylı