BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT

2 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve Düzeni 2.4 Yazım Alanı ve Sayfa Düzeni 2.5 Satır Aralıkları 2.6 Sayıların Yazımı 2.7 Sayfa Numaraları 2.8 Başlıkların Düzeni 2.9 Şekil ve Çizelgeler Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması Şekil ve Çizelge İsimleri Şekil ve Çizelgelere Yapılacak Değinmeler Denklemler Alıntılar (Atıflar, Referans) 2.12 Dipnotlar 2.13 Simge ve Kısaltmalar 2.14 Kaynak Gösterme (Metin İçinde) 3. TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALARIN DÜZENLENMESİ 3.1 Dış Kapak 3.2 İç Kapak Sayfaları 3.3 Tez Onay Sayfası 3.4 Tez Bildirim Sayfası 3.5 Özet ve Abstract 3.6 Teşekkür 3.7 İçindekiler Dizini 3.8 Şekiller ve Çizelgeler Dizini 3.9 Simgeler (Simgeler ve Kısaltmalar) Dizini 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ 4.1 GİRİŞ 4.2 KAYNAK ÖZETLERİ 4.3 MATERYAL ve YÖNTEM 4.4 ARAŞTIRMA BULGULARI 4.5 SONUÇ(LAR) 4.6 KAYNAKLAR 4.7 EKLER 4.8 ÖZGEÇMİŞ

3 3 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan lisansüstü tezlerde bilimsel sunum kurallarına uygun standardı sağlayabilmek amacı ile hazırlanmıştır. 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım Tez yazım dili Türkçe olup tezlerde imlâ ve noktalama bakımından Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan en son ki Türkçe Sözlük ve İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Yazım kurallarına uygun, akıcı bir dil kullanılmalı; cümleler kolay anlaşılabilir, kısa ve özlü olmalıdır. Tezlerde önsöz ve dipnotlar dışında anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalıdır. Danışmanın gerekçeli önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez, yabancı bir dil ile de yazılabilir. 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt Tez yazımında A4 boyutunda ve en az 80 g/m 2 birinci hamur beyaz kâğıdın tek yüzü kullanılmalıdır. Cilt suni deri olmalı; rengi yüksek lisans tezinde siyah, doktora tezinde bordo olmalıdır. Cilt kapağının içindeki kalın kağıtlar beyaz veya krem renginde olmalıdır. Tez ciltlenip kesildikten sonra yaklaşık 210x295 mm boyutunda olmalıdır. Enstitü Müdürlüğü nden cilt, kapak ve iç formatın uygunluğuna dair onay alınmadan ciltletme işlemi yapılmamalıdır. 2.3 Yazım Şekli ve Düzeni Tezler, bilgisayar ortamında MS-Word programıyla, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 punto boyutunda ve siyah renk ile yazılmalıdır. Metin dik ve normal harflerle yazılmalı, koyu (bold) harfler bu kılavuz da belirtilen yerler dışında kullanılmamalıdır. Kelimelerin arasında ve kesme imi hariç her türlü noktalama işaretinden sonra bir (1) karakterlik boşluk bırakılmalıdır. Satır sonundaki kelimeler bölünmemelidir. Tez metni üzerinde elle ya da yazı düzelticiler kullanılarak düzeltme yapılmamalı; yapılması gereken bütün düzeltme ve değişiklikler elektronik ortamda yapılmalıdır. Latince kelimeler italik yazılmalı, altı çizilmemelidir. Sayfa kenarlarında çizgi veya desen kullanılmamalıdır. Tez çıktıları lazer veya püskürtmeli yazıcıdan alınmalıdır.

4 4 2.4 Yazım Alanı ve Sayfa Düzeni Tez sayfasının solundan 4 cm, üstünden 3 cm, sağından ve altından 2,5 cm boşluk bırakılarak elde edilen alan yazım alanı olup, sayfaların düşey ya da yatay kullanımında yazılar bu alanın dışına çıkmamalıdır. Tez yazımında iki yana dayalı yazım şekli kullanılmalı, paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır. Metin içerisinde maddelerin yazımında belirli bir sistem seçilmeli ve metnin tümünde buna sadık kalınmalıdır (Örneğin; her zaman a., b., c. veya 1., 2., 3. gibi). Altbölüm başlıkları veya şekil, çizelge isimleri gibi numaralandırmalarda son rakamdan sonra bir boşluk bırakılmalı (1.2.4 Başlık), son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır. Tanım ve teoremler başlık numarasının sonuna kadar koyu (bold) yazılmalı, açıklamada koyu (bold) harf kullanılmamalıdır (Tanım 1.2 Açıklama ). Bir alt bölüm başlığı sayfa sonuna gelirse, devamında en az iki satırlık yazı bulunmalı aksi halde ilgili alt bölüm başlığı yeni sayfaya yazılmalıdır. Tez metni haricindeki (Tez Onay Sayfası, Tez Bildirimi, Özet, Teşekkür, Özgeçmiş gibi) tek sayfalık sayfaların sayfa düzeninde, alt ve üst boşluklar EK lerdeki gibi birbirine yakın olmalıdır. 2.5 Satır Aralıkları Tez metni bölümünde yer alan paragraflar 1,5 satır aralıklı yazılmalı ve paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılmalıdır. 2.6 Sayıların Yazımı Ondalıklı sayılar yazılırken virgül kullanılmalı, virgül anlamında nokta kullanılmamalıdır. Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren sola doğru üçerli gruplandırma yapılıp bu gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Ancak bu boşlukta nokta veya virgül kullanılmamalıdır. 2.7 Sayfa Numaraları ÖNSÖZ, İÇİNDEKİLER, ÖZET, SUMMARY, TABLOLAR DİZİNİ, ŞEKİLLER DİZİNİ, SİMGELER / KISALTMALAR DİZİNİ gibi tez ön sayfaları, "i, ii, iii, iv, v, vi,..." şeklinde; GİRİŞ bölümü ile başlayan tez metni ise "1, 2, 3,..." şeklinde numaralandırılmalıdır. "i, ii, iii, iv, v, vi,..." şeklindeki numaralar sayfa altında ortada; "1, 2, 3,..." şeklindeki numaralar ise sayfanın üst sağ kısmına ve kağıdın üst kenarından 2 cm aşağıda olacak şekilde yazılmalı, numaranın büyüklüğü 11 punto, rengi ise (% 25 daha açık) siyah olmalıdır. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır. İç kapak, onay, tez bildirim ve özgeçmiş sayfası dışında kalan bütün sayfalar numaralandırılmalı; sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb. gibi bir karakter bulunmamalıdır.

5 5 2.8 Başlıkların Düzeni Bölüm başlıkları, o bölümde açıklanan fikirlerin özünü belirtecek ya da kapsayacak şekilde olmalıdır. Başlıkta gereksiz kelimelere yer verilmemeli, çok uzun başlıklardan kaçınılmalıdır. Tezin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli, bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. ÖZET, SUMMARY, TEŞEKKÜR, İÇİNDEKİLER, TABLOLAR DİZİNİ, ŞEKİLLER DİZİNİ, SİMGELER / KISALTMALAR DİZİNİ ile KAYNAKLAR, EKLER ve ÖZGEÇMİŞ gibi tez metni haricindeki başlıkların her biri yeni bir sayfadan başlamak üzere; tek satır aralığı, koyu, tümü büyük harf, yazım alanına ortalı ve öncesi ve sorasında en az 2 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. GİRİŞ, KAYNAK ÖZETLERİ, MATERYAL ve YÖNTEM, ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA, SONUÇLAR ve ÖNERİLER gibi tez metni kısmında yer alan ana bölüm başlıklarının her biri, yeni bir sayfadan başlamak üzere, tek satır aralıklı; paragraf ayarlarındaki boşluk ayarı; önce: 66 nk ve sonra: 0 nk ; koyu ve tümü büyük harf; yazım alanına göre solda olmalı; başlık numarasından sonra nokta konulmalı ve 2 boşluk verildikten sonra yazılmalıdır. Tez metninde yer alan ikinci derecede alt bölüm başlıkları; koyu, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük, yazım alanına göre sola dayalı ve paragraf ayarlarında; önce: 24 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılarak yazılmalıdır. Tez metninde yer alan ikinci dereceden sonraki alt bölüm başlıkları; koyu, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, yazım alanına göre sola dayalı ve paragraf ayarlarında; önce: 18 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılarak yazılmalıdır. 1. derece başlıktan sonra paragrafla devam ediliyorsa sadece ilk paragraf önce 24 nk sonra 0 nk; 2. derece başlıktan sonra paragrafla devam ediliyorsa sadece ilk paragraf önce 18 nk sonra 0 nk ayarı verilerek yazılmalı; diğer başlık ve paragraflardan sonra bu farklılık uygulanmamalıdır. Birinci ve ikinci dereceden başlıklarda eğer "ve/veya/ile" vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü ve daha alt derecedeki bölüm başlıklarında ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olmalı ve tamamı kalın punto ile yazılmalıdır. Üçüncü dereceden daha alt derecede bölüm başlığı olabildiğince kullanılmamalıdır. Bir satıra sığmayan başlıkların diğer satırları, ilk satırın (numara hariç) başladığı kolondan başlatılarak blok yazım yapılmalıdır. Birinci derece başlıklar hariç diğer başlık numaralarından sonra nokta kullanılmamalı; hiçbir başlığın sonuna noktalama işareti konulmamalıdır. 1. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK 1.2 İkinci Derece Başlık Üçüncü derece başlık Dördüncü derece başlık

6 6 2.9 Şekil ve Çizelgeler Tez içerisinde kullanılacak fotoğraflar, resimler, SEM gibi mikroskop görüntüler, görüntülü bilgisayar çıktıları, haritalar ve bunların dışında kalan grafik, histogram, akış şeması, organizasyon şeması gibi görsel öğeler Şekil olarak tanımlanmalı ve numaralandırma yapılmalıdır. Şekil ve çizelgeler sayfa düzeni esaslarına uymak koşulu ile metin içerisinde ilk söz edildikleri paragrafa mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar küçültülmeli veya Ek olarak sunulmalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Çizelgenin devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve (devam) ile verilmelidir. Örnek: Çizelge 1.2. Çizelge 1.2. (devam) Tez sayfa düzenine uygun olmayan boyuttaki çizelge ve/veya şekiller katlanarak EK te verilmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler veya CD gibi dokümanlar varsa bunlar için arka kapak içine bir cep düzenlenmelidir. Çizelgeler, tarama yoluyla resim formatında verilmemeli; Word programının tablo özelliği kullanılarak düzenlemelidir. Çizelge ve şekillerden önce, ilgili çizelge veya şekle atıfta bulunulmalıdır. Şekil ve çizelgeler eğer başka bir kaynaktan alınmışsa bulundukları sayfada kaynak gösterilmeli; şekiller ve çizelgeler dizininde sadece isimleri yazılmalıdır Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalı, numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Çizelge (veya şekiller) her ana bölümde 1 den başlayarak ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam çizelgenin (veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olacak şekilde numaralandırılmalıdır (3. Bölümün 9. Şekli: Şekil 3.9). Şekil veya çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harflerle kalın ve normal punto ayrımına dikkat ederek yazılmalıdır (Şekil 3.9 Şeklin adı ). Cümle içinde şekil ve çizelgelere yapılan atıflarda kalın (bold) punto kullanılmamalıdır.

7 Şekil ve Çizelge İsimleri Tüm şekil ve çizelgeler yazı bloğuna göre ortalı olarak yerleştirilmeli; şekil ve çizelge isimleri ise yazı bloğuna göre sola yerleştirilmelidir. 3-4 kelimelik kısa isimler ise yazı bloğuna göre ortalı da yerleştirilebilir. Eğer açıklamalar, 1 satırdan fazla ise iki yana yaslı yazılmalıdır. Şekil ve çizelge yanındaki isimler numara sonuna kadar kalın, isim kısmı normal harflerle yazılmalı (Şekil 3.4 Şeklin adı ); cümle içi veya sonunda kullanımlarda kalın punto kullanılmamalıdır. Şekil isimleri olabildiğince öz olmalı, şeklin altına bir satır boşluk bırakılarak yazılmalı; çizelge isimleri, çizelgenin üstüne bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar küçültülmeli veya EK olarak sunulmalıdır. Metin ile şekil veya ismi arasında en az 2 aralık; metin ile çizelge veya ismi arasında en az iki aralık boşluk olmalıdır. Çizelge 4.3 Aaaaaaaa. Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D Satır A Satır A Satır A Satır A Satır B Satır B Satır B Satır B Satır C Satır C Satır C Satır C ÖRNEK ŞEKİL Şekil 4.2 Bbbbbbbbb. Şekil ile çizelge veya iki şekil (çizelge) arasında en az iki satır boşluk olmalıdır. Şekil ve çizelge isimlerinin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olmalı; 12 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekil isimlerinin sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. Ancak tam cümle halinde açıklama varsa nokta kullanılabilir.

8 Şekil ve Çizelgelere Yapılacak Değinmeler Bir başka yayından aynen ya da değiştirilerek alınan şekil veya çizelgelerde, şekil veya çizelge adı sonunda soyadı ve yıl sistemine göre kaynak gösterilmelidir. Şekil 3.4 Şeklin adı (Ersoy, 2012). Metin içindeki şekil veya çizelgeye atıfta bulunmak için; Şekil veya çizelge atıftan hemen sonra ve atıf da cümle içinde yapılıyor ise, Çizelge 4.3 te şeklinde; atıf cümle sonunda yapılıyor ise (Çizelge 4.3) şeklinde olmalıdır. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2.3 de gösterilmiştir. Örn: Bu aşamalar, pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2.3). Eğer tezin herhangi bir sayfasında veya daha önceki sayfalarda değinilmiş ve yer almış olan şekil ve çizelgelere atıfta bulunmak gerekiyorsa, değinme "bakınız" anlamına gelen "bkz. kısaltmasıyla yapılmalıdır (bkz. Çizelge 3.1) Denklemler Denklemler 12 punto ve tek satır aralığı ile sayfanın soluna dayalı olarak yazılmalı; denklem ile metinler arasında üsten ve alttan en az 1 satır boşluk bırakılmalı; alt alta yazılacak denklemler arasında da en az 1 satır boşluk kullanılmalıdır. Denklemler her ana bölümde 1 den başlayarak ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam denklemin bölüm içindeki sıra numarası olacak şekilde numaralandırılmalıdır (1. Bölümün 2. Denklemi: 1.2). Bu numaralar (1.1), (1.2), (1.3) olarak satırın en sağ kenarına yazılmalı; denklem ile denklem numarası arasına yatay olarak sıralama işaretleri (..., -.-.-) kullanılmamalıdır. Denklemden sonra parametreler açıklanacaksa bir satır boşluk bırakılmalı; tek satır aralığı kullanılarak 11 punto harflerle açıklama yapılmalıdır. A=L.W (3.2) Yukarıdaki denklemde A alan, L uzun kenar W ise kısa kenarı göstermektedir. Metin içinde denklemlere parantez içinde ve numaralarıyla değinilir. Eğer değinme cümle başında yapılacaksa, numaradan önce Denklem ibaresi kullanılmalıdır. Aksi takdirde, her hangi bir ibare kullanmaya gerek yoktur. Örnek: Denklem (3.1) kullanılarak... bulunabilir. Öte yandan, (3.2) sonucunu vermektedir. Denklem (3.3) den elde edilen sonuç, (3.5) de kullanılabilir. Metin içerisinde matematiksel hesaplar yapılmamalı, sadece formüller verilip hesaplamalar sonucunda elde edilen sonuçlar ilgili bölümlerde çizelge veya şekil halinde verilmelidir.

9 Alıntılar (Atıflar, Referans) Tezde, başka kaynaklardan yapılan alıntılar, ya aynen aktarılır ya da özü değiştirilmemek kaydıyla, tezi yapanın kendi cümleleriyle ifade edilir. Her iki durumda da, alıntı yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil ve benzeri dahil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Kaynaktan aynen alınan bilgiler çift tırnak içinde (... ) italik yazılır. Bu alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, tez metni içinde verilir. Daha uzun alıntılarda, alıntı metin, ana metinden bağımsız bir paragraf olarak, soldan 1,5 cm içeride olacak şekilde olmalı; 11 punto ve 15 nk satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragrafın son satırı ile alıntı metni arasında 12 nk, alıntı metninin son satırı ile izleyen paragraf arasında 18 nk boşluk bulunmalıdır (Bayburt Üniversitesi, 2014). Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanmalı; kaynak metindeki hatalar düzeltilerek verilmek istenirse, doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen sonra bir parantez içinde verilmelidir. Kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yapılan alıntılar ise çift tırnak arasına alınmamalı; her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Tezde, paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları kullanılması durumunda, çeşitli kelimelerin, cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler yan yana üç nokta ile belirtilmelidir Dipnotlar Metin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar aynı sayfanın altına birkaç satırı geçmeyecek şekilde dipnot 1 olarak verilmelidir. Dipnotlar 2 her sayfa içinde ¹ den başlayarak numaralandırılmalı, ilgili kelimenin üstünde kalın punto ile üst indis olarak verilmelidir. Dipnot açıklaması mutlaka değinmenin geçtiği sayfada yer almalı, kaynak göstermede kullanılmamalı ve yalnızca özel açıklama veya tanımlamalar için kullanılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken boşluk kullanılmamalıdır. Dipnot numarasıyla açıklaması arasında 1 karakter boşluk bulunmalıdır ( 1 Dipnot...). 1 Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra paragraf ayarlarında üstten 18 nk, alttan 0 nk boşluk verilerek 1,5 satır aralıklı soldan sağa sayfanın ortasına kadar Shift/_ tuşlarına beraber basılarak çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. 2 Dipnotlar, tek satır aralıklı ve 10 punto ile yazılmalı; paragraf ayarlarında üstten 12 nk, alttan 0 nk boşluk verilmelidir.

10 Simge ve Kısaltmalar Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak, Türk Dil Kurumu nun İmla Kılavuzuna göre kısaltmalar yapılmalıdır. Yapılan kısaltma ilk anıldığı yerde parantez içinde yalnız bir kez açıklanmalı; ilerleyen bölümlerde ise kısaltılmış şekli kullanılmalıdır. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini, Çizelgeler Dizini nden sonra verilmelidir. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda genellikle nokta kullanılmaz. Ancak askeri kelimelerin kısaltmalarında ve T.C. gibi diğer bazı örneklerde nokta konulması gelenekleşmiştir. Tezlerdeki sayısal değerlendirmeler ve boyut değerlendirilmelerinde SI (System International) birim sistemine uyulmalı; birim gösteren simgelerin (cm, m, cal, kw, 1/s vb.) sonuna nokta konulmamalıdır. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu dikkate alınmalıdır. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır Kaynak Gösterme (Metin İçinde) Kaynak gösterme "Soyadı Yıl" sistemine göre yapılmalıdır. Soyadından sonra virgül konularak bir karakter boşluk bırakılmalıdır (Eroğlu, 2014). Kaynak cümle içerisinde kullanılıyorsa kaynağın yılı, Eroğlu (2000) şeklinde parantez içerisinde gösterilmelidir. Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen yayınlarla kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar Anonim ve Yıl olarak belirtilmelidir (Anonim, 2000). Üçüncü tür kaynak gösterme/değinme biçiminde yazarın soyadına göre "a" ve "e" takıları eklenmelidir. Ersoy (2014) a veya Ersoy vd (2014) ne göre. İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasına "ve" konmalıdır (Ersoy ve Ersöz, 2014). İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen "vd" kısaltması kullanılmalıdır (Ersoy vd, 2014). Aynı anda birden fazla kaynak referans gösteriliyorsa, bunlar en eski yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları ";" (noktalı virgül) ile ayrılmalıdır. (Ersoy vd, 2003; Eroğlu, 2004; Ergün ve Erol, 2005). Kaynak, bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa; asıl kaynak cümle başında Ersoy (2000) şeklinde; bu kaynağa değinme yapan yazar ise cümle sonunda (Ergün, 2012) şeklinde belirtilir. Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınları aynı yerde kaynak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru olarak sıralanmalı; aralarına " ; (noktalı virgül)" konulmalıdır. (Ersoy, 1985; 1990)

11 11 Aynı yazarın aynı yıldaki yayınları aynı yerde kaynak gösteriliyorsa yayın yılından sonra a, b, c harfleri ile sıralanmalıdır (Ersoy, 1985a, b). Farklı yerlerde kaynak gösteriliyorsa (Ersoy, 1985a) (Ersoy, 1985b) şeklinde olmalıdır. Sözlü ve yazılı görüşmelerde kaynak, görüşme yapılan kişinin isminin baş harfi de ilave edilerek belirtilmelidir (M. Eroğlu, 2011, Sözlü görüşme). Çalışmada yapılan hesaplama ve analiz işlemleri özgün bir bilgisayar yazılımı (program, software) ile gerçekleştirilmiş ise, bu yazılıma da tıpkı bir kitap veya makale gibi tez metni içinde atıfta bulunulabilir ve kaynak dizininde gösterilebilir. Yazarı belli değil ise, telif hakkına sahip kurum veya kurulusun adı yazılabilir. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, basılı kaynaklar yanında, CD-ROM lara kayıtlı veya Internet kaynaklarında on-line erişilebilen yazılı, görsel, işitsel, hareketli belgelerin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu tür kaynaklara da metin içinde yazar (veya kuruluş) adı ve tarih verilerek atıfta bulunulmalı, kaynak dizininde yer verilmelidir. Ancak bunların kurumsal olması gerekmektedir. (Bayburt Üniversitesi, 2014) 3. TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALARIN DÜZENLENMESİ 3.1 Dış Kapak Dış kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek-1 de ki gibi olmalı; yazımında 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Cilt kapağının sırt kısmı oval olmalı, sırt kısma yazılacak yazılar kitabın dik duruşuna göre üstten aşağı doğru yazılmalıdır. Sırt kısma yazılacak yazılar üstten aşağı doğru Adı SOYADI, TEZİN ADI, YILI olmalı ve yazılar, kendilerine dik çizgi ile birbirinden ayrılmalıdır. Sırt kısma yazılacak yazılar 12 punto (sığmadığı durumda 11 punto) ile yazılmalı; tek satır aralığı kullanılmalıdır. Cilt kapağındaki tüm yazılar, termal baskı ile altın yaldız renginde yazılmalıdır. 3.2 İç Kapak Sayfaları İç kapak sayfalarının içeriği ve düzeni Ek-2a ve Ek-2b deki gibi olmalı; 12 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır. 3.3 Tez Onay Sayfası Onay sayfası Ek-3 teki gibi düzenlenmeli; yazı metni 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. İsimler kısaltma yapmadan yazılmalı ve aday sınavda başarılı olduktan sonra bu sayfayı çoğaltarak ilgili kişilere ayrı ayrı imzalatmalıdır. İsim ve imzalar kısmı sayfayı ortalayacak şekilde tek satır aralığı ile yazılmalı; ilk isimden önce ve isimler arasında 3 satır, son isimden sonra ise 5 satır boşluk bırakılmalıdır. İmzalar için mavi renkli mürekkepli kalem kullanılmalıdır. Beş jürili onay ise formlarında, ara boşluklar birer azaltılarak sayfa düzeni ayarlanabilir.

12 Tez Bildirim Sayfası Tezin özgün ve bilimsel etik değerlere bağlı kalınarak hazırlandığına ilişkin bilgileri içeren Bildirim Sayfası EK-4 teki gibi olmalı; metin, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı ile yazılmalı; tezi hazırlayan öğrenci tarafından mavi mürekkepli kalemle imzalanmalıdır. 3.5 Özet ve Abstract ÖZET, Ek-5a da; ABSTRACT ise Ek-5b de gösterildiği şekilde hazırlanmalı ve tez bildirim sayfasından hemen sonra, önce özet sora İngilizce özet olarak yer almalıdır. Tezin küçültülmüş bir şekli olarak bakılması gereken Özet/Abstract bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı bulunmalı; kullanılan yöntem(ler) tanımlanmalı ve bulgu(lar) ve sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Özet/Abstract ın yazımında 11 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet metninde tezin adı, Kalın//BÜYÜK harflerle yazılmalıdır. Özet/Abstract metninden sonra yıl ve sayfa sayısı belirtilmeli daha sonra ise Anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük ve sayısı 10 dan fazla olmamalıdır. Tez çalışmasının yaygın olarak duyurulmasındaki en önemli araçlardan biri anahtar kelimelerdir. Günümüzde pek çok kütüphane ve diğer türden yayın sağlama sistemleri bilimsel yayınları anahtar sözcükler bazında sınıflamakta ve aramaktadır. Bu nedenle anahtar sözcüklerin seçimine özen gösterilmeli ve tezin içeriğini en iyi yansıtan kelimelere yer verilmelidir. Tezlerin başlıkları, Özet ve Abstract ları Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt ve üst simge veya karakter içermemelidir. Amaç, Kapsam, Yöntem, Sonuç gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. 3.6 Teşekkür Teşekkür kısmında (Ek-6), tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanı, adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise projenin adı ve numarasıyla ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Teşekkür, 12 punto yazı büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalı, paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılmalıdır.

13 İçindekiler Dizini İçindekiler Dizini, Ek-7 deki örneğe uygun olarak hazırlanmalı; tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar ( varsa EKLER) İÇİNDEKİLER dizininde eksiksiz ve hiç bir değişiklik yapılmaksızın verilmelidir. Başlık haricindeki sayfanın tamamı 1,5 satır aralıklı ve paragraf ayarlarında; önce: 6 nk ve sonra: 6 nk boşluk ayarı ile yazılmalıdır. Sadece ana başlıklar koyu ve BÜYÜK harfle yazılmalıdır. Alt başlıklar da dahil her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. Sayfa numaraları, son rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır. Bir satırdan uzun başlıkların diğer satırları ilk satırın başladığı (başlık numarası hariç) kolondan başlayarak yazılmalı ve son satırın karşısına sayfa numarası verilmelidir. 3.8 Şekiller ve Çizelgeler Dizini Metin içinde kullanılan şekil ve çizelgelerin genel bir gösteriminin yapıldığı bölümdür. Şekil ve Çizelgeler dizininde yer alan açıklamalar, tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamalarıyla aynı olmalıdır. Tezde yer alan bütün şekiller ve çizelgeler numara sırasına göre 12 punto, tek satır aralıklı ve paragraf ayarlarında; önce: 9 nk ve sonra: 9 nk boşluk ayarı ile yazılmalı; karşılarına, tez içerisinde bulundukları sayfa numaraları son rakamlar alt alta gelecek şekilde konulmalıdır. Bir satırdan uzun şekil ve çizelge başlıklarının diğer satırları ilk satırın başladığı (şekil/çizelge numarası hariç) kolondan başlayarak yazılmalıdır. Şekiller dizini Ek-8a daki, çizelgeler dizini de Ek-8b deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İlk sayfada ŞEKİLLER DİZİNİ veya ÇİZELGELER DİZİNİ başlığı olmalı, bir sayfadan fazla olan dizinlerde ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. 3.9 Simgeler (Simgeler ve Kısaltmalar) Dizini Tezde simgeler, SİMGELER DİZİNİ başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir (Ek-9). Simgeler sol çerçeveden başlanarak, simgelerin tanımları veya açıklamaları da simgeden sonra yaklaşık 15 karakter boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır. Simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Tezde kullanılan simgeler Simgeler alt başlığı altında, kısaltmalar ise "Kısaltmalar" alt başlığı altında verilmelidir. Simgeler ve Kısaltmalar dizini, 12 punto, tek satır aralıklı, paragraf ayarlarında; önce: 9 nk ve sonra: 9 nk boşluk ayarı ile yazılmalı; son simgeden sonra 1 satır boşluk bırakılarak "Kısaltmalar" başlığı altında kısaltmalar verilmelidir.

14 14 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Tez; GİRİŞ, KAYNAK ÖZETLERİ, MATERYAL ve YÖNTEM, ARAŞTIRMA BULGULARI, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşur. EKLER de ayrı bir bölüm olarak verilebilir. Tezin en sonuna hazırlayanın özgeçmişi eklenmelidir. 4.1 GİRİŞ Tez metninin ilk bölümü olan giriş bölümü GİRİŞ başlığı altında yazılmalı, konuya hazırlayıcı ön bilgiler verilmelidir. Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan tezi anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çalışmanın yapılmasının gereğini ve amacını da anlatmalıdır. Bu konunun seçiliş sebebi ve konunun neden önemli olduğu, giriş bölümünde açıkça belirtilmelidir. Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine GİRİŞ bölümünde verilmelidir. Bu bölümde materyal ve yöntem, bulgular ya da tartışma kapsamında bulunabilecek bilgilere yer verilmemelidir. 4.2 KAYNAK ÖZETLERİ Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde sunulduğu bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre değinilmeli; konu dışı literatür bilgileri verilmemelidir. Konuyla doğrudan ilgili kaynaklar kısaca özetlenmeli ve açıklanmalıdır. Klasik ders kitaplarından alınan genel bilgilerin detayları tez içerisinde verilmemeli, okuyucuyu ilgili kaynağa yönlendirecek şekilde açıklama yapılmalı; olabildiğince doğrudan ulaşılmış kaynaklara yer verilmelidir. Eğer isteniyorsa kaynak özetleri giriş bölümü kapsamında verilerek, bu bölümde yalnızca konuyla ilgili kuramsal açıklamalara yer verilebilir. Bu durumda bölüm başlığı KURAMSAL TEMELLER olmalıdır. Kuramsal Temeller bölümünün amacı araştırmanın kuramsal çerçevesini çizmek olduğu için çalışmanın konusuna temel oluşturan kuram, model ve yaklaşımların tamamı bu bölümde verilmeli; çalışma boyunca araştırılan ya da yorumlanan tüm kavramlar, çalışma içindeki rolleri ile ilgili soru işareti bırakmayacak şekilde tanımlanmalı ve bu tanımlar literatürdeki diğer çalışmalara atıfta bulunarak pekiştirilmelidir. Araştırma ile ilgisi olmayan konular bu bölüme konulmamalıdır.

15 MATERYAL ve YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın amacını gerçekleştirmek için üzerinde çalışılan veya çalışmada kullanılan materyalin (araç ve gereçlerin) temin şekli, miktarı, özellikleri, kullanılma şekli, denemelerin başlangıç ve bitiş sırasındaki durumu, uğratıldığı değişiklikler gibi bilgiler yer almalıdır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için kullanılan yöntem(ler) ve niçin kullanıldıkları açık bir şekilde belirtilmelidir. Eğer kullanılan yöntem standartlaşmış bir yöntem ise, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmış veya yeni ve özel bir yöntem kullanılmış ise bu durum ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Materyal ve yöntem bölümü konu ile ilgilenen diğer araştırıcıların aynı yöntemi kullanarak çalışmayı tekrarlayabilmesine olanak verecek nitelikte ayrıntılı olmalıdır. Materyal ve yöntem bölümü Materyal ve Yöntem alt başlıklarına ayrılabilir. 4.4 ARAŞTIRMA BULGULARI Cevabı aranan soruların cevaplandığı; araştırma ve deneme sonuçlarının yer aldığı "Bulgular" bölümü çalışmanın asıl kısmını oluşturduğundan, bu bölüm üzerinde daha ayrıntılı olarak durulmalı; elde edilen bulgular, yorum yapılmadan öz ve açık bir biçimde alt bölüm başlıkları ile verilmelidir. Amaçlar doğrultusunda incelenen ve problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki tüm bulgular ile varsa istatistiksel çözümlemelere yer verilmeli; gerekiyorsa tablo, şekil, resim vb. görsel malzemelerle bulgular desteklenmeli ve kullanılan görsel malzemeler yeterince açıklayıcı olmalıdır. Çizelge veya şekillerde verilen tüm bilgiler metin içinde tekrarlanmamalı, özet olarak önemli noktalara değinilmeli, diğer bilgiler için şekil ve çizelgelere atıfta bulunulmalıdır. Eğer bulgular bu bölümde literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılıp tartışılıyorsa bölüm başlığı "ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA" şeklinde olmalıdır. Tartışma bölümünde, giriş bölümünde bahsedilen genel bilgilerin tekrarından kaçınılmalı, daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik, paralellik ve aykırılıklar araştırmacının yorumu ile birlikte ele alınmalı; farklı/aykırı sonuçların muhtemel sebepleri belirtilmelidir. Varılan sonuçların geçerliliği ve uygulanabilirliği açık olarak yazılmalıdır. Başlığın "ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA" olması halinde bölüm, Araştırma Bulguları ve Tartışma alt başlıklarına ayrılabilir. Tartışma bölümüne konunun gerekliliğine göre yer verilebilir. Gerek görülmediği takdirde doğrudan Sonuç bölümüne geçilebilir.

16 SONUÇ(LAR) Bu bölümde, tez araştırmasından elde edilen genel sonuçlar, bilime ve orijinal bir problemin çözümüne sağladığı katkı göz önünde bulundurularak özlü ve açık bir biçimde yazılmalıdır. Yeterince vurgulama ve anlatım düzeninin sağlanması bakımından sonuçların maddeler halinde verilmesi daha uygun olabilir. Tez çalışmasının GİRİŞ bölümünde belirtilen amaçlara ne derece yaklaşılabildiği, varsa beklenmeyen durumların neden ortaya çıktığı araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilmelidir. Tezi hazırlayanın konu ile ilgili çalışma yapacak kişilere iletmek istediği öneriler varsa bu bölümün sonuna yazılmalı; başlık ise SONUÇ(LAR) ve ÖNERİLER olmalıdır. Başlığın SONUÇ(LAR) ve ÖNERİLER olması halinde bölüm, Sonuçlar ve Öneriler alt başlıklarına ayrılabilir. Bu bölümde daha önceki bölümlerde verilen bulguların tekrarından kaçınılmalıdır. 4.6 KAYNAKLAR Yazılı bir kaynağın tanıtılmasında üç tür bilgi verilir. Bunlar, sıra ile yazar adı, eser adı ve yayım bilgileri (basım sayısı, cilt ve sayı numaraları, yayın yeri, yayınevi ve yayın tarihi) dir. Unvan belirten Prof. Dr. ve Müh. gibi kısaltmalar, okuyucunun dikkati söyleyenden çok söylenene yöneltilmesi gerektiği için tanıtıcı bilgi olarak yazar adı ile birlikte verilmemelidir. Tez içerisinde kullanılan tüm kaynaklar alfabetik olarak sıralanmış halde bu dizinde yer almalıdır. Kaynaklar sol kenar boşluğundan başlanarak iki yana yaslı olarak yazılmalı, bir satırdan daha uzun kaynakların yazımında ikinci ve daha sonraki satırlar, birinci satıra göre 1,25 cm içeriden başlamalıdır (Ek-10). Kaynakların yazımında 12 punto ve 15 nk satır aralığı kullanılmalı; paragraf ayarları ise önce: 12 nk ve sonra: 0 nk olmalıdır. Bütün kelimelerin -ve, ile gibi bağlaçlar hariç- baş harfleri büyük yazılmalı; kitap veya dergi adı verilirken kısaltma yapılmamalıdır. Metin içinde ikiden fazla yazarlı makaleler (ilk yazarın soyadı vd., yıl) şeklinde verilirken Kaynaklar listesinde tüm yazarların isimleri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Çok yazarlı eserlerde yazar isimleri arasında virgül, son iki yazarın isimleri arasında ve kullanılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları önce yaptığı yayından başlanarak yıllara göre, aynı yıldaki yayınları yayın yılının yanına konulan a,b,c gibi küçük harflere göre (2011a) (2011b) alfabetik olarak sıralanmalıdır.

17 17 Yayımlanmamış kaynak tanıtımının sonuna İngilizcede (unpublished) Türkçede ise (yayımlanmamış); baskı aşamasında olanlar için İngilizcede (in press) Türkçede ise (baskıda) ilavesi parantez içinde ve kaynak tanıtımının en sonuna yazılmalıdır. 1. baskı haricindeki basım bilgileri kitap isminden sonra parantez içinde kısaltılarak ve rakamla verilmelidir (2. bs.). Sayfa bilgisi verilirken alıntının başlangıç ve bitiş sayfaları arasına tire işareti konmalı; sayfalar birbirini izlemiyorsa aralarına virgül konmalıdır. Ağ adreslerinin altı çizilmemeli ve sonuna nokta konulmamalıdır. Tarih bilgisi yazar adından sonra parantez içinde; kitap ve bilimsel dergilerde yıl olarak, aylık yayınlanan kaynaklarda ay ve yıl olarak, günlük ve haftalık yayınlananlarda ise gün, ay ve yıl olarak belirtilmelidir. Kitap, dergi, kongre ve sempozyum isimleri kalın punto ile makale, bildiri, rapor, tez gibi belgelerin isimleri ise italik yazılmalıdır. Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıba uygun olmalıdır. Yazar Bilgileri: Yazar: Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta parantez içinde (yayın yılı) nokta Yazarlar: Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta virgül Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta ve Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta parantez içinde (yayın yılı) nokta Yazar Bir Kuruma Ait: Kurumun adının tamamı virgül parantez içinde (yayın yılı) nokta Anonim: Anonim virgül parantez içinde (yayın yılı) nokta Birden Çok Yazarlı Kitap: Yazarlar arasına virgül en son ki yazardan önce ve kullanılır. Editörlü Kitap: Editörün Soyadı virgül isminin baş harfi nokta parantez içinde Türkçe ve tek yazarlı kaynaklarda (Der.) çok yazarlılarında (Derl.); İngilizce kaynaklarda ise (Ed.) (Eds.) nokta parantez içinde (yayın yılı) nokta Editörlü Kitaptan Bölüm: Bölümün yazarı ve kitabın tarihi baş tarafa yazılır; editör ile ilgili kısım kitabın isminden sonra yazılır. Çeviri Kitap: Kitabın yazarı ve tarihi baş tarafa yazılır; kitabın isminden sonra parantez içerisinde (Çev. Adının baş harfi nokta Soyadı) nokta Standartlar: Standart numarası virgül parantez içerisinde (standart yılı) nokta Görüşme: Görüşme yapılan kişinin soyadı virgül isminin baş harfi görüşme tarihi (varsa gün/ay/yıl olarak) nokta

18 18 Eser Adı ve Yayım Bilgileri: Kitap: Kitabın adı (Parantez içinde baskı sayısı) nokta Yayın Yeri iki nokta üst üste Yayınevi veya Yayınlayan kuruluş virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta Kitap Bölümü: Yazar adı ve kitabın yayın tarihinden sonra Bölümün Adı nokta Kitabın adı (Parantez içinde baskı sayısı) nokta Yayın Yeri iki nokta üst üste Yayınevi veya Yayınlayan kuruluş virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta Makale: Makalenin Başlığı nokta Derginin (Süreli Yayının) Adı virgül Cilt (sayı) virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta Bildiri: Bildiri Başlığı nokta Kongre veya Sempozyum Adı virgül Yapıldığı Yer nokta yayınlanmış ise Sayfa numarası veya aralığı nokta Rapor: Rapor Başlığı (varsa rapor numarası) nokta Hazırlandığı ya da yayınlandığı yer nokta Tez: Tezin Başlığı nokta Tez Türü virgül Üniversite ve Enstitü Adı virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta İnternet: Makale veya konu başlığı nokta İnternet adresi virgül erişim tarihi nokta Standartlar: Standart adı nokta Kurum virgül Yer nokta Görüşme: Sözlü/Yazılı Görüşme. Kurumun Adı virgül Görüşme yeri nokta Kaynakların Yazımı ile İlgili Örnekler Kitap Budak, G. ve Karabulut, A. (2010). Kuantum Fiziği I (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Devlet Planlama Teşkilatı, (2005). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ( ). Ankara: DPT, Editörlü Kitap Altan, Ş. B. (Ed.) (2006). Severe Plastıc Deformation: Toward Bulk Produktion of Nanostructured Materials. New York: Nova Science Publishers Inc, Kitap Bölümü Çakır, U. and Şahin, E. (2014). A Solar Energy Calculation Study for thebuildings in Bayburt in Order to Get Optimum Benefit from the Sun Directy. Dincer, İ., Midilli, A. and Kücük, H. (Eds.) Progress in Exergy and the Environment, Switzerland, İsviçre: Springer İnternational Publishing,

19 19 Makale Gavgalı, M. (2002). Cu - %10 Ni Alaşımının Erozyon-Korozyon Karakteristiklerinin Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi. S. Ü. Müh-Mim. Fak. Dergisi, 17/l, Tekin, İ. (2009). Sanayi Yapılarında Yalıtımın Önemi. İzolasyon Dünyası, 79, Yener, E. ve Hınıslıoğlu, S. (2011). The effect of silice fume and fly ash on the scaling resistance and flexural strenght of povement concretes. Road Materials and Pavement Design, 12 (1), Serencam, H. ve Serencam, U. (2013). Toward a sustainable energy future in Turkey: An environmental perspective. Renewable & Sustainable Energy Reviews. 27, Can, Ö. ve Yaprak H. (2009). Mermer Tozu Katkılı Kerpiçin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması. Ejournal of New World Sciences Academy, 2 (98108). Dertli, E., Sert, D. and Akin, N. (2012), The effects of carbon dioxide addition to cheese milk on the microbiological properties of Turkish White brined cheese. Internatıonal Journal Of Dairy Technology, 65 (3), Bildiri Özbayoğlu, F. (1990). Sodyum Silikat Katkılı Kimyasal Enjeksiyonların Jelleşme Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Zemin mekaniği ve Temel Mühendisliği 3. Ulusal Kongresi, İstanbul. Balcı, M. ve Gündoğdu, Ö. (2007). Çift Tüplü Bir Taşıt Amortisörünün Modellenmesi ve Simülasyonu, 13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Sivas. Arslaner, A., Serencam, H. ve Kara, H. H. (2012). Geleneksel Türk İçeceği Salep, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya. Şahin, E., Özdemir, H. ve Kılıç, H. (2013). Asymmetric Henry Reaction of Aromatic Aldehydes Catalyzed by Bisphenol-A Based Ligands-Copper Complex, 44 th World Chemistry Congress IUPAC, Istanbul. Karaali, R. (2011). Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Kaynaklarının Beraber Kullanılması ve Termoekonomik Analizi, Rüzgâr Enerjisi ve Rüzgâr Türbinleri Yerel Sempozyumu, Bursa. Efe, Ş., Çomaklı, K. ve Ceviz, M. A. (2011). Erzurum da Doğalgaz Kullanılan Isıtma Sistemlerinde Merkezi Isıtma Sistemi ile Bireysel Isıtma Sistemlerinin Maliyet Analizi, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak. Tez Serencam, U. (2013). Taşkın Zararları ve Zarar Görebilirlik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

20 20 Rapor Tabakçıoğlu, M. B. and Kara, A. (2009). Developmat ot Slope UTD vath Conver Hull Radio Propopation Model. TÜBİTAK. İnternet Kaynağı Bayburt Üniversitesi, (2014). Tez Yazım Kılavuzu Taş Madencilik Ltd. Şti, (2005). Bayburt Taşlarının Kimyasal Özellikleri Standartlar TS EN 196-1, (2002). Çimento Deney Metotları-Bölüm 1:Dayanım Tayini, TSE, Ankara. Metin içinde gösterimi: (TSE, 2002) ASTM 907, (1982). Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM, Philadelphia. Metin içinde gösterimi: (ASTM, 1982) Görüşme Kahraman, Z. A. (2004). Sözlü görüşme. Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara. Anonim Anonim, (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), Ankara: DPT EKLER Tez metninin içerisinde yer almaları durumunda, tez görünümünü ve bütünlüğünü bozan veya konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği engelleyici nitelikte olan ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar (bir eşitliğin çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, bilgisayar program listeleri, anket formları, geniş haritalar vb.) bu bölümde verilmelidir. Bu bölüme, EK veya "EKLER" yazısının ortalanarak yazıldığı bir başlık ile başlanmalı; başlığın altına ise her bir Ek in kaynağının yazıldığı liste konulmalıdır. Ekler listesi, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı ile yazılmalıdır(ek-11).

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu Trabzon - 2015 ÖNSÖZ Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora programlarında tez yazımı önemli bir aşama olup,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1.Giriş Okan Üniversitesi (O.Ü.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ne (S.B.E.) bağlı anabilim dallarında hazırlanan Lisansüstü (Yüksek Lisans ve

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

T. C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından öğretim üyeleri ve öğrencilere yönelik hazırlanan bu kılavuz,

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 İÇİNDEKİLER 1. TEZİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER...1 1.1 ÖN SAYFALAR...1 1.2 ASILYAZIM METNİ...2 1.3 ARKA SAYFALAR...2 2. TEZ

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı