BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT

2 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve Düzeni 2.4 Yazım Alanı ve Sayfa Düzeni 2.5 Satır Aralıkları 2.6 Sayıların Yazımı 2.7 Sayfa Numaraları 2.8 Başlıkların Düzeni 2.9 Şekil ve Çizelgeler Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması Şekil ve Çizelge İsimleri Şekil ve Çizelgelere Yapılacak Değinmeler Denklemler Alıntılar (Atıflar, Referans) 2.12 Dipnotlar 2.13 Simge ve Kısaltmalar 2.14 Kaynak Gösterme (Metin İçinde) 3. TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALARIN DÜZENLENMESİ 3.1 Dış Kapak 3.2 İç Kapak Sayfaları 3.3 Tez Onay Sayfası 3.4 Tez Bildirim Sayfası 3.5 Özet ve Abstract 3.6 Teşekkür 3.7 İçindekiler Dizini 3.8 Şekiller ve Çizelgeler Dizini 3.9 Simgeler (Simgeler ve Kısaltmalar) Dizini 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ 4.1 GİRİŞ 4.2 KAYNAK ÖZETLERİ 4.3 MATERYAL ve YÖNTEM 4.4 ARAŞTIRMA BULGULARI 4.5 SONUÇ(LAR) 4.6 KAYNAKLAR 4.7 EKLER 4.8 ÖZGEÇMİŞ

3 3 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan lisansüstü tezlerde bilimsel sunum kurallarına uygun standardı sağlayabilmek amacı ile hazırlanmıştır. 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım Tez yazım dili Türkçe olup tezlerde imlâ ve noktalama bakımından Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan en son ki Türkçe Sözlük ve İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Yazım kurallarına uygun, akıcı bir dil kullanılmalı; cümleler kolay anlaşılabilir, kısa ve özlü olmalıdır. Tezlerde önsöz ve dipnotlar dışında anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalıdır. Danışmanın gerekçeli önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez, yabancı bir dil ile de yazılabilir. 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt Tez yazımında A4 boyutunda ve en az 80 g/m 2 birinci hamur beyaz kâğıdın tek yüzü kullanılmalıdır. Cilt suni deri olmalı; rengi yüksek lisans tezinde siyah, doktora tezinde bordo olmalıdır. Cilt kapağının içindeki kalın kağıtlar beyaz veya krem renginde olmalıdır. Tez ciltlenip kesildikten sonra yaklaşık 210x295 mm boyutunda olmalıdır. Enstitü Müdürlüğü nden cilt, kapak ve iç formatın uygunluğuna dair onay alınmadan ciltletme işlemi yapılmamalıdır. 2.3 Yazım Şekli ve Düzeni Tezler, bilgisayar ortamında MS-Word programıyla, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 punto boyutunda ve siyah renk ile yazılmalıdır. Metin dik ve normal harflerle yazılmalı, koyu (bold) harfler bu kılavuz da belirtilen yerler dışında kullanılmamalıdır. Kelimelerin arasında ve kesme imi hariç her türlü noktalama işaretinden sonra bir (1) karakterlik boşluk bırakılmalıdır. Satır sonundaki kelimeler bölünmemelidir. Tez metni üzerinde elle ya da yazı düzelticiler kullanılarak düzeltme yapılmamalı; yapılması gereken bütün düzeltme ve değişiklikler elektronik ortamda yapılmalıdır. Latince kelimeler italik yazılmalı, altı çizilmemelidir. Sayfa kenarlarında çizgi veya desen kullanılmamalıdır. Tez çıktıları lazer veya püskürtmeli yazıcıdan alınmalıdır.

4 4 2.4 Yazım Alanı ve Sayfa Düzeni Tez sayfasının solundan 4 cm, üstünden 3 cm, sağından ve altından 2,5 cm boşluk bırakılarak elde edilen alan yazım alanı olup, sayfaların düşey ya da yatay kullanımında yazılar bu alanın dışına çıkmamalıdır. Tez yazımında iki yana dayalı yazım şekli kullanılmalı, paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır. Metin içerisinde maddelerin yazımında belirli bir sistem seçilmeli ve metnin tümünde buna sadık kalınmalıdır (Örneğin; her zaman a., b., c. veya 1., 2., 3. gibi). Altbölüm başlıkları veya şekil, çizelge isimleri gibi numaralandırmalarda son rakamdan sonra bir boşluk bırakılmalı (1.2.4 Başlık), son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır. Tanım ve teoremler başlık numarasının sonuna kadar koyu (bold) yazılmalı, açıklamada koyu (bold) harf kullanılmamalıdır (Tanım 1.2 Açıklama ). Bir alt bölüm başlığı sayfa sonuna gelirse, devamında en az iki satırlık yazı bulunmalı aksi halde ilgili alt bölüm başlığı yeni sayfaya yazılmalıdır. Tez metni haricindeki (Tez Onay Sayfası, Tez Bildirimi, Özet, Teşekkür, Özgeçmiş gibi) tek sayfalık sayfaların sayfa düzeninde, alt ve üst boşluklar EK lerdeki gibi birbirine yakın olmalıdır. 2.5 Satır Aralıkları Tez metni bölümünde yer alan paragraflar 1,5 satır aralıklı yazılmalı ve paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılmalıdır. 2.6 Sayıların Yazımı Ondalıklı sayılar yazılırken virgül kullanılmalı, virgül anlamında nokta kullanılmamalıdır. Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren sola doğru üçerli gruplandırma yapılıp bu gruplar arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Ancak bu boşlukta nokta veya virgül kullanılmamalıdır. 2.7 Sayfa Numaraları ÖNSÖZ, İÇİNDEKİLER, ÖZET, SUMMARY, TABLOLAR DİZİNİ, ŞEKİLLER DİZİNİ, SİMGELER / KISALTMALAR DİZİNİ gibi tez ön sayfaları, "i, ii, iii, iv, v, vi,..." şeklinde; GİRİŞ bölümü ile başlayan tez metni ise "1, 2, 3,..." şeklinde numaralandırılmalıdır. "i, ii, iii, iv, v, vi,..." şeklindeki numaralar sayfa altında ortada; "1, 2, 3,..." şeklindeki numaralar ise sayfanın üst sağ kısmına ve kağıdın üst kenarından 2 cm aşağıda olacak şekilde yazılmalı, numaranın büyüklüğü 11 punto, rengi ise (% 25 daha açık) siyah olmalıdır. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır. İç kapak, onay, tez bildirim ve özgeçmiş sayfası dışında kalan bütün sayfalar numaralandırılmalı; sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb. gibi bir karakter bulunmamalıdır.

5 5 2.8 Başlıkların Düzeni Bölüm başlıkları, o bölümde açıklanan fikirlerin özünü belirtecek ya da kapsayacak şekilde olmalıdır. Başlıkta gereksiz kelimelere yer verilmemeli, çok uzun başlıklardan kaçınılmalıdır. Tezin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli, bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. ÖZET, SUMMARY, TEŞEKKÜR, İÇİNDEKİLER, TABLOLAR DİZİNİ, ŞEKİLLER DİZİNİ, SİMGELER / KISALTMALAR DİZİNİ ile KAYNAKLAR, EKLER ve ÖZGEÇMİŞ gibi tez metni haricindeki başlıkların her biri yeni bir sayfadan başlamak üzere; tek satır aralığı, koyu, tümü büyük harf, yazım alanına ortalı ve öncesi ve sorasında en az 2 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. GİRİŞ, KAYNAK ÖZETLERİ, MATERYAL ve YÖNTEM, ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA, SONUÇLAR ve ÖNERİLER gibi tez metni kısmında yer alan ana bölüm başlıklarının her biri, yeni bir sayfadan başlamak üzere, tek satır aralıklı; paragraf ayarlarındaki boşluk ayarı; önce: 66 nk ve sonra: 0 nk ; koyu ve tümü büyük harf; yazım alanına göre solda olmalı; başlık numarasından sonra nokta konulmalı ve 2 boşluk verildikten sonra yazılmalıdır. Tez metninde yer alan ikinci derecede alt bölüm başlıkları; koyu, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük, yazım alanına göre sola dayalı ve paragraf ayarlarında; önce: 24 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılarak yazılmalıdır. Tez metninde yer alan ikinci dereceden sonraki alt bölüm başlıkları; koyu, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, yazım alanına göre sola dayalı ve paragraf ayarlarında; önce: 18 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılarak yazılmalıdır. 1. derece başlıktan sonra paragrafla devam ediliyorsa sadece ilk paragraf önce 24 nk sonra 0 nk; 2. derece başlıktan sonra paragrafla devam ediliyorsa sadece ilk paragraf önce 18 nk sonra 0 nk ayarı verilerek yazılmalı; diğer başlık ve paragraflardan sonra bu farklılık uygulanmamalıdır. Birinci ve ikinci dereceden başlıklarda eğer "ve/veya/ile" vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü ve daha alt derecedeki bölüm başlıklarında ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olmalı ve tamamı kalın punto ile yazılmalıdır. Üçüncü dereceden daha alt derecede bölüm başlığı olabildiğince kullanılmamalıdır. Bir satıra sığmayan başlıkların diğer satırları, ilk satırın (numara hariç) başladığı kolondan başlatılarak blok yazım yapılmalıdır. Birinci derece başlıklar hariç diğer başlık numaralarından sonra nokta kullanılmamalı; hiçbir başlığın sonuna noktalama işareti konulmamalıdır. 1. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK 1.2 İkinci Derece Başlık Üçüncü derece başlık Dördüncü derece başlık

6 6 2.9 Şekil ve Çizelgeler Tez içerisinde kullanılacak fotoğraflar, resimler, SEM gibi mikroskop görüntüler, görüntülü bilgisayar çıktıları, haritalar ve bunların dışında kalan grafik, histogram, akış şeması, organizasyon şeması gibi görsel öğeler Şekil olarak tanımlanmalı ve numaralandırma yapılmalıdır. Şekil ve çizelgeler sayfa düzeni esaslarına uymak koşulu ile metin içerisinde ilk söz edildikleri paragrafa mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar küçültülmeli veya Ek olarak sunulmalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Çizelgenin devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve (devam) ile verilmelidir. Örnek: Çizelge 1.2. Çizelge 1.2. (devam) Tez sayfa düzenine uygun olmayan boyuttaki çizelge ve/veya şekiller katlanarak EK te verilmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler veya CD gibi dokümanlar varsa bunlar için arka kapak içine bir cep düzenlenmelidir. Çizelgeler, tarama yoluyla resim formatında verilmemeli; Word programının tablo özelliği kullanılarak düzenlemelidir. Çizelge ve şekillerden önce, ilgili çizelge veya şekle atıfta bulunulmalıdır. Şekil ve çizelgeler eğer başka bir kaynaktan alınmışsa bulundukları sayfada kaynak gösterilmeli; şekiller ve çizelgeler dizininde sadece isimleri yazılmalıdır Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalı, numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Çizelge (veya şekiller) her ana bölümde 1 den başlayarak ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam çizelgenin (veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olacak şekilde numaralandırılmalıdır (3. Bölümün 9. Şekli: Şekil 3.9). Şekil veya çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harflerle kalın ve normal punto ayrımına dikkat ederek yazılmalıdır (Şekil 3.9 Şeklin adı ). Cümle içinde şekil ve çizelgelere yapılan atıflarda kalın (bold) punto kullanılmamalıdır.

7 Şekil ve Çizelge İsimleri Tüm şekil ve çizelgeler yazı bloğuna göre ortalı olarak yerleştirilmeli; şekil ve çizelge isimleri ise yazı bloğuna göre sola yerleştirilmelidir. 3-4 kelimelik kısa isimler ise yazı bloğuna göre ortalı da yerleştirilebilir. Eğer açıklamalar, 1 satırdan fazla ise iki yana yaslı yazılmalıdır. Şekil ve çizelge yanındaki isimler numara sonuna kadar kalın, isim kısmı normal harflerle yazılmalı (Şekil 3.4 Şeklin adı ); cümle içi veya sonunda kullanımlarda kalın punto kullanılmamalıdır. Şekil isimleri olabildiğince öz olmalı, şeklin altına bir satır boşluk bırakılarak yazılmalı; çizelge isimleri, çizelgenin üstüne bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar küçültülmeli veya EK olarak sunulmalıdır. Metin ile şekil veya ismi arasında en az 2 aralık; metin ile çizelge veya ismi arasında en az iki aralık boşluk olmalıdır. Çizelge 4.3 Aaaaaaaa. Kolon A Kolon B Kolon C Kolon D Satır A Satır A Satır A Satır A Satır B Satır B Satır B Satır B Satır C Satır C Satır C Satır C ÖRNEK ŞEKİL Şekil 4.2 Bbbbbbbbb. Şekil ile çizelge veya iki şekil (çizelge) arasında en az iki satır boşluk olmalıdır. Şekil ve çizelge isimlerinin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olmalı; 12 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekil isimlerinin sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. Ancak tam cümle halinde açıklama varsa nokta kullanılabilir.

8 Şekil ve Çizelgelere Yapılacak Değinmeler Bir başka yayından aynen ya da değiştirilerek alınan şekil veya çizelgelerde, şekil veya çizelge adı sonunda soyadı ve yıl sistemine göre kaynak gösterilmelidir. Şekil 3.4 Şeklin adı (Ersoy, 2012). Metin içindeki şekil veya çizelgeye atıfta bulunmak için; Şekil veya çizelge atıftan hemen sonra ve atıf da cümle içinde yapılıyor ise, Çizelge 4.3 te şeklinde; atıf cümle sonunda yapılıyor ise (Çizelge 4.3) şeklinde olmalıdır. Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2.3 de gösterilmiştir. Örn: Bu aşamalar, pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2.3). Eğer tezin herhangi bir sayfasında veya daha önceki sayfalarda değinilmiş ve yer almış olan şekil ve çizelgelere atıfta bulunmak gerekiyorsa, değinme "bakınız" anlamına gelen "bkz. kısaltmasıyla yapılmalıdır (bkz. Çizelge 3.1) Denklemler Denklemler 12 punto ve tek satır aralığı ile sayfanın soluna dayalı olarak yazılmalı; denklem ile metinler arasında üsten ve alttan en az 1 satır boşluk bırakılmalı; alt alta yazılacak denklemler arasında da en az 1 satır boşluk kullanılmalıdır. Denklemler her ana bölümde 1 den başlayarak ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam denklemin bölüm içindeki sıra numarası olacak şekilde numaralandırılmalıdır (1. Bölümün 2. Denklemi: 1.2). Bu numaralar (1.1), (1.2), (1.3) olarak satırın en sağ kenarına yazılmalı; denklem ile denklem numarası arasına yatay olarak sıralama işaretleri (..., -.-.-) kullanılmamalıdır. Denklemden sonra parametreler açıklanacaksa bir satır boşluk bırakılmalı; tek satır aralığı kullanılarak 11 punto harflerle açıklama yapılmalıdır. A=L.W (3.2) Yukarıdaki denklemde A alan, L uzun kenar W ise kısa kenarı göstermektedir. Metin içinde denklemlere parantez içinde ve numaralarıyla değinilir. Eğer değinme cümle başında yapılacaksa, numaradan önce Denklem ibaresi kullanılmalıdır. Aksi takdirde, her hangi bir ibare kullanmaya gerek yoktur. Örnek: Denklem (3.1) kullanılarak... bulunabilir. Öte yandan, (3.2) sonucunu vermektedir. Denklem (3.3) den elde edilen sonuç, (3.5) de kullanılabilir. Metin içerisinde matematiksel hesaplar yapılmamalı, sadece formüller verilip hesaplamalar sonucunda elde edilen sonuçlar ilgili bölümlerde çizelge veya şekil halinde verilmelidir.

9 Alıntılar (Atıflar, Referans) Tezde, başka kaynaklardan yapılan alıntılar, ya aynen aktarılır ya da özü değiştirilmemek kaydıyla, tezi yapanın kendi cümleleriyle ifade edilir. Her iki durumda da, alıntı yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil ve benzeri dahil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Kaynaktan aynen alınan bilgiler çift tırnak içinde (... ) italik yazılır. Bu alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, tez metni içinde verilir. Daha uzun alıntılarda, alıntı metin, ana metinden bağımsız bir paragraf olarak, soldan 1,5 cm içeride olacak şekilde olmalı; 11 punto ve 15 nk satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragrafın son satırı ile alıntı metni arasında 12 nk, alıntı metninin son satırı ile izleyen paragraf arasında 18 nk boşluk bulunmalıdır (Bayburt Üniversitesi, 2014). Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanmalı; kaynak metindeki hatalar düzeltilerek verilmek istenirse, doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen sonra bir parantez içinde verilmelidir. Kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yapılan alıntılar ise çift tırnak arasına alınmamalı; her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Tezde, paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları kullanılması durumunda, çeşitli kelimelerin, cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler yan yana üç nokta ile belirtilmelidir Dipnotlar Metin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar aynı sayfanın altına birkaç satırı geçmeyecek şekilde dipnot 1 olarak verilmelidir. Dipnotlar 2 her sayfa içinde ¹ den başlayarak numaralandırılmalı, ilgili kelimenin üstünde kalın punto ile üst indis olarak verilmelidir. Dipnot açıklaması mutlaka değinmenin geçtiği sayfada yer almalı, kaynak göstermede kullanılmamalı ve yalnızca özel açıklama veya tanımlamalar için kullanılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken boşluk kullanılmamalıdır. Dipnot numarasıyla açıklaması arasında 1 karakter boşluk bulunmalıdır ( 1 Dipnot...). 1 Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra paragraf ayarlarında üstten 18 nk, alttan 0 nk boşluk verilerek 1,5 satır aralıklı soldan sağa sayfanın ortasına kadar Shift/_ tuşlarına beraber basılarak çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. 2 Dipnotlar, tek satır aralıklı ve 10 punto ile yazılmalı; paragraf ayarlarında üstten 12 nk, alttan 0 nk boşluk verilmelidir.

10 Simge ve Kısaltmalar Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak, Türk Dil Kurumu nun İmla Kılavuzuna göre kısaltmalar yapılmalıdır. Yapılan kısaltma ilk anıldığı yerde parantez içinde yalnız bir kez açıklanmalı; ilerleyen bölümlerde ise kısaltılmış şekli kullanılmalıdır. Kısaltmalar ve Simgeler Dizini, Çizelgeler Dizini nden sonra verilmelidir. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda genellikle nokta kullanılmaz. Ancak askeri kelimelerin kısaltmalarında ve T.C. gibi diğer bazı örneklerde nokta konulması gelenekleşmiştir. Tezlerdeki sayısal değerlendirmeler ve boyut değerlendirilmelerinde SI (System International) birim sistemine uyulmalı; birim gösteren simgelerin (cm, m, cal, kw, 1/s vb.) sonuna nokta konulmamalıdır. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu dikkate alınmalıdır. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır Kaynak Gösterme (Metin İçinde) Kaynak gösterme "Soyadı Yıl" sistemine göre yapılmalıdır. Soyadından sonra virgül konularak bir karakter boşluk bırakılmalıdır (Eroğlu, 2014). Kaynak cümle içerisinde kullanılıyorsa kaynağın yılı, Eroğlu (2000) şeklinde parantez içerisinde gösterilmelidir. Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen yayınlarla kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar Anonim ve Yıl olarak belirtilmelidir (Anonim, 2000). Üçüncü tür kaynak gösterme/değinme biçiminde yazarın soyadına göre "a" ve "e" takıları eklenmelidir. Ersoy (2014) a veya Ersoy vd (2014) ne göre. İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasına "ve" konmalıdır (Ersoy ve Ersöz, 2014). İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen "vd" kısaltması kullanılmalıdır (Ersoy vd, 2014). Aynı anda birden fazla kaynak referans gösteriliyorsa, bunlar en eski yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları ";" (noktalı virgül) ile ayrılmalıdır. (Ersoy vd, 2003; Eroğlu, 2004; Ergün ve Erol, 2005). Kaynak, bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa; asıl kaynak cümle başında Ersoy (2000) şeklinde; bu kaynağa değinme yapan yazar ise cümle sonunda (Ergün, 2012) şeklinde belirtilir. Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınları aynı yerde kaynak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru olarak sıralanmalı; aralarına " ; (noktalı virgül)" konulmalıdır. (Ersoy, 1985; 1990)

11 11 Aynı yazarın aynı yıldaki yayınları aynı yerde kaynak gösteriliyorsa yayın yılından sonra a, b, c harfleri ile sıralanmalıdır (Ersoy, 1985a, b). Farklı yerlerde kaynak gösteriliyorsa (Ersoy, 1985a) (Ersoy, 1985b) şeklinde olmalıdır. Sözlü ve yazılı görüşmelerde kaynak, görüşme yapılan kişinin isminin baş harfi de ilave edilerek belirtilmelidir (M. Eroğlu, 2011, Sözlü görüşme). Çalışmada yapılan hesaplama ve analiz işlemleri özgün bir bilgisayar yazılımı (program, software) ile gerçekleştirilmiş ise, bu yazılıma da tıpkı bir kitap veya makale gibi tez metni içinde atıfta bulunulabilir ve kaynak dizininde gösterilebilir. Yazarı belli değil ise, telif hakkına sahip kurum veya kurulusun adı yazılabilir. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, basılı kaynaklar yanında, CD-ROM lara kayıtlı veya Internet kaynaklarında on-line erişilebilen yazılı, görsel, işitsel, hareketli belgelerin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu tür kaynaklara da metin içinde yazar (veya kuruluş) adı ve tarih verilerek atıfta bulunulmalı, kaynak dizininde yer verilmelidir. Ancak bunların kurumsal olması gerekmektedir. (Bayburt Üniversitesi, 2014) 3. TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALARIN DÜZENLENMESİ 3.1 Dış Kapak Dış kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek-1 de ki gibi olmalı; yazımında 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Cilt kapağının sırt kısmı oval olmalı, sırt kısma yazılacak yazılar kitabın dik duruşuna göre üstten aşağı doğru yazılmalıdır. Sırt kısma yazılacak yazılar üstten aşağı doğru Adı SOYADI, TEZİN ADI, YILI olmalı ve yazılar, kendilerine dik çizgi ile birbirinden ayrılmalıdır. Sırt kısma yazılacak yazılar 12 punto (sığmadığı durumda 11 punto) ile yazılmalı; tek satır aralığı kullanılmalıdır. Cilt kapağındaki tüm yazılar, termal baskı ile altın yaldız renginde yazılmalıdır. 3.2 İç Kapak Sayfaları İç kapak sayfalarının içeriği ve düzeni Ek-2a ve Ek-2b deki gibi olmalı; 12 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır. 3.3 Tez Onay Sayfası Onay sayfası Ek-3 teki gibi düzenlenmeli; yazı metni 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. İsimler kısaltma yapmadan yazılmalı ve aday sınavda başarılı olduktan sonra bu sayfayı çoğaltarak ilgili kişilere ayrı ayrı imzalatmalıdır. İsim ve imzalar kısmı sayfayı ortalayacak şekilde tek satır aralığı ile yazılmalı; ilk isimden önce ve isimler arasında 3 satır, son isimden sonra ise 5 satır boşluk bırakılmalıdır. İmzalar için mavi renkli mürekkepli kalem kullanılmalıdır. Beş jürili onay ise formlarında, ara boşluklar birer azaltılarak sayfa düzeni ayarlanabilir.

12 Tez Bildirim Sayfası Tezin özgün ve bilimsel etik değerlere bağlı kalınarak hazırlandığına ilişkin bilgileri içeren Bildirim Sayfası EK-4 teki gibi olmalı; metin, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı ile yazılmalı; tezi hazırlayan öğrenci tarafından mavi mürekkepli kalemle imzalanmalıdır. 3.5 Özet ve Abstract ÖZET, Ek-5a da; ABSTRACT ise Ek-5b de gösterildiği şekilde hazırlanmalı ve tez bildirim sayfasından hemen sonra, önce özet sora İngilizce özet olarak yer almalıdır. Tezin küçültülmüş bir şekli olarak bakılması gereken Özet/Abstract bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı bulunmalı; kullanılan yöntem(ler) tanımlanmalı ve bulgu(lar) ve sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Özet/Abstract ın yazımında 11 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet metninde tezin adı, Kalın//BÜYÜK harflerle yazılmalıdır. Özet/Abstract metninden sonra yıl ve sayfa sayısı belirtilmeli daha sonra ise Anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük ve sayısı 10 dan fazla olmamalıdır. Tez çalışmasının yaygın olarak duyurulmasındaki en önemli araçlardan biri anahtar kelimelerdir. Günümüzde pek çok kütüphane ve diğer türden yayın sağlama sistemleri bilimsel yayınları anahtar sözcükler bazında sınıflamakta ve aramaktadır. Bu nedenle anahtar sözcüklerin seçimine özen gösterilmeli ve tezin içeriğini en iyi yansıtan kelimelere yer verilmelidir. Tezlerin başlıkları, Özet ve Abstract ları Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt ve üst simge veya karakter içermemelidir. Amaç, Kapsam, Yöntem, Sonuç gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. 3.6 Teşekkür Teşekkür kısmında (Ek-6), tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanı, adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise projenin adı ve numarasıyla ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Teşekkür, 12 punto yazı büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalı, paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı yapılmalıdır.

13 İçindekiler Dizini İçindekiler Dizini, Ek-7 deki örneğe uygun olarak hazırlanmalı; tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar ( varsa EKLER) İÇİNDEKİLER dizininde eksiksiz ve hiç bir değişiklik yapılmaksızın verilmelidir. Başlık haricindeki sayfanın tamamı 1,5 satır aralıklı ve paragraf ayarlarında; önce: 6 nk ve sonra: 6 nk boşluk ayarı ile yazılmalıdır. Sadece ana başlıklar koyu ve BÜYÜK harfle yazılmalıdır. Alt başlıklar da dahil her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. Sayfa numaraları, son rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır. Bir satırdan uzun başlıkların diğer satırları ilk satırın başladığı (başlık numarası hariç) kolondan başlayarak yazılmalı ve son satırın karşısına sayfa numarası verilmelidir. 3.8 Şekiller ve Çizelgeler Dizini Metin içinde kullanılan şekil ve çizelgelerin genel bir gösteriminin yapıldığı bölümdür. Şekil ve Çizelgeler dizininde yer alan açıklamalar, tez metni içindeki şekil ve çizelge açıklamalarıyla aynı olmalıdır. Tezde yer alan bütün şekiller ve çizelgeler numara sırasına göre 12 punto, tek satır aralıklı ve paragraf ayarlarında; önce: 9 nk ve sonra: 9 nk boşluk ayarı ile yazılmalı; karşılarına, tez içerisinde bulundukları sayfa numaraları son rakamlar alt alta gelecek şekilde konulmalıdır. Bir satırdan uzun şekil ve çizelge başlıklarının diğer satırları ilk satırın başladığı (şekil/çizelge numarası hariç) kolondan başlayarak yazılmalıdır. Şekiller dizini Ek-8a daki, çizelgeler dizini de Ek-8b deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İlk sayfada ŞEKİLLER DİZİNİ veya ÇİZELGELER DİZİNİ başlığı olmalı, bir sayfadan fazla olan dizinlerde ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. 3.9 Simgeler (Simgeler ve Kısaltmalar) Dizini Tezde simgeler, SİMGELER DİZİNİ başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir (Ek-9). Simgeler sol çerçeveden başlanarak, simgelerin tanımları veya açıklamaları da simgeden sonra yaklaşık 15 karakter boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır. Simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Tezde kullanılan simgeler Simgeler alt başlığı altında, kısaltmalar ise "Kısaltmalar" alt başlığı altında verilmelidir. Simgeler ve Kısaltmalar dizini, 12 punto, tek satır aralıklı, paragraf ayarlarında; önce: 9 nk ve sonra: 9 nk boşluk ayarı ile yazılmalı; son simgeden sonra 1 satır boşluk bırakılarak "Kısaltmalar" başlığı altında kısaltmalar verilmelidir.

14 14 4. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Tez; GİRİŞ, KAYNAK ÖZETLERİ, MATERYAL ve YÖNTEM, ARAŞTIRMA BULGULARI, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşur. EKLER de ayrı bir bölüm olarak verilebilir. Tezin en sonuna hazırlayanın özgeçmişi eklenmelidir. 4.1 GİRİŞ Tez metninin ilk bölümü olan giriş bölümü GİRİŞ başlığı altında yazılmalı, konuya hazırlayıcı ön bilgiler verilmelidir. Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan tezi anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çalışmanın yapılmasının gereğini ve amacını da anlatmalıdır. Bu konunun seçiliş sebebi ve konunun neden önemli olduğu, giriş bölümünde açıkça belirtilmelidir. Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine GİRİŞ bölümünde verilmelidir. Bu bölümde materyal ve yöntem, bulgular ya da tartışma kapsamında bulunabilecek bilgilere yer verilmemelidir. 4.2 KAYNAK ÖZETLERİ Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde sunulduğu bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre değinilmeli; konu dışı literatür bilgileri verilmemelidir. Konuyla doğrudan ilgili kaynaklar kısaca özetlenmeli ve açıklanmalıdır. Klasik ders kitaplarından alınan genel bilgilerin detayları tez içerisinde verilmemeli, okuyucuyu ilgili kaynağa yönlendirecek şekilde açıklama yapılmalı; olabildiğince doğrudan ulaşılmış kaynaklara yer verilmelidir. Eğer isteniyorsa kaynak özetleri giriş bölümü kapsamında verilerek, bu bölümde yalnızca konuyla ilgili kuramsal açıklamalara yer verilebilir. Bu durumda bölüm başlığı KURAMSAL TEMELLER olmalıdır. Kuramsal Temeller bölümünün amacı araştırmanın kuramsal çerçevesini çizmek olduğu için çalışmanın konusuna temel oluşturan kuram, model ve yaklaşımların tamamı bu bölümde verilmeli; çalışma boyunca araştırılan ya da yorumlanan tüm kavramlar, çalışma içindeki rolleri ile ilgili soru işareti bırakmayacak şekilde tanımlanmalı ve bu tanımlar literatürdeki diğer çalışmalara atıfta bulunarak pekiştirilmelidir. Araştırma ile ilgisi olmayan konular bu bölüme konulmamalıdır.

15 MATERYAL ve YÖNTEM Bu bölümde araştırmanın amacını gerçekleştirmek için üzerinde çalışılan veya çalışmada kullanılan materyalin (araç ve gereçlerin) temin şekli, miktarı, özellikleri, kullanılma şekli, denemelerin başlangıç ve bitiş sırasındaki durumu, uğratıldığı değişiklikler gibi bilgiler yer almalıdır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için kullanılan yöntem(ler) ve niçin kullanıldıkları açık bir şekilde belirtilmelidir. Eğer kullanılan yöntem standartlaşmış bir yöntem ise, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmış veya yeni ve özel bir yöntem kullanılmış ise bu durum ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Materyal ve yöntem bölümü konu ile ilgilenen diğer araştırıcıların aynı yöntemi kullanarak çalışmayı tekrarlayabilmesine olanak verecek nitelikte ayrıntılı olmalıdır. Materyal ve yöntem bölümü Materyal ve Yöntem alt başlıklarına ayrılabilir. 4.4 ARAŞTIRMA BULGULARI Cevabı aranan soruların cevaplandığı; araştırma ve deneme sonuçlarının yer aldığı "Bulgular" bölümü çalışmanın asıl kısmını oluşturduğundan, bu bölüm üzerinde daha ayrıntılı olarak durulmalı; elde edilen bulgular, yorum yapılmadan öz ve açık bir biçimde alt bölüm başlıkları ile verilmelidir. Amaçlar doğrultusunda incelenen ve problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki tüm bulgular ile varsa istatistiksel çözümlemelere yer verilmeli; gerekiyorsa tablo, şekil, resim vb. görsel malzemelerle bulgular desteklenmeli ve kullanılan görsel malzemeler yeterince açıklayıcı olmalıdır. Çizelge veya şekillerde verilen tüm bilgiler metin içinde tekrarlanmamalı, özet olarak önemli noktalara değinilmeli, diğer bilgiler için şekil ve çizelgelere atıfta bulunulmalıdır. Eğer bulgular bu bölümde literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılıp tartışılıyorsa bölüm başlığı "ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA" şeklinde olmalıdır. Tartışma bölümünde, giriş bölümünde bahsedilen genel bilgilerin tekrarından kaçınılmalı, daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik, paralellik ve aykırılıklar araştırmacının yorumu ile birlikte ele alınmalı; farklı/aykırı sonuçların muhtemel sebepleri belirtilmelidir. Varılan sonuçların geçerliliği ve uygulanabilirliği açık olarak yazılmalıdır. Başlığın "ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA" olması halinde bölüm, Araştırma Bulguları ve Tartışma alt başlıklarına ayrılabilir. Tartışma bölümüne konunun gerekliliğine göre yer verilebilir. Gerek görülmediği takdirde doğrudan Sonuç bölümüne geçilebilir.

16 SONUÇ(LAR) Bu bölümde, tez araştırmasından elde edilen genel sonuçlar, bilime ve orijinal bir problemin çözümüne sağladığı katkı göz önünde bulundurularak özlü ve açık bir biçimde yazılmalıdır. Yeterince vurgulama ve anlatım düzeninin sağlanması bakımından sonuçların maddeler halinde verilmesi daha uygun olabilir. Tez çalışmasının GİRİŞ bölümünde belirtilen amaçlara ne derece yaklaşılabildiği, varsa beklenmeyen durumların neden ortaya çıktığı araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilmelidir. Tezi hazırlayanın konu ile ilgili çalışma yapacak kişilere iletmek istediği öneriler varsa bu bölümün sonuna yazılmalı; başlık ise SONUÇ(LAR) ve ÖNERİLER olmalıdır. Başlığın SONUÇ(LAR) ve ÖNERİLER olması halinde bölüm, Sonuçlar ve Öneriler alt başlıklarına ayrılabilir. Bu bölümde daha önceki bölümlerde verilen bulguların tekrarından kaçınılmalıdır. 4.6 KAYNAKLAR Yazılı bir kaynağın tanıtılmasında üç tür bilgi verilir. Bunlar, sıra ile yazar adı, eser adı ve yayım bilgileri (basım sayısı, cilt ve sayı numaraları, yayın yeri, yayınevi ve yayın tarihi) dir. Unvan belirten Prof. Dr. ve Müh. gibi kısaltmalar, okuyucunun dikkati söyleyenden çok söylenene yöneltilmesi gerektiği için tanıtıcı bilgi olarak yazar adı ile birlikte verilmemelidir. Tez içerisinde kullanılan tüm kaynaklar alfabetik olarak sıralanmış halde bu dizinde yer almalıdır. Kaynaklar sol kenar boşluğundan başlanarak iki yana yaslı olarak yazılmalı, bir satırdan daha uzun kaynakların yazımında ikinci ve daha sonraki satırlar, birinci satıra göre 1,25 cm içeriden başlamalıdır (Ek-10). Kaynakların yazımında 12 punto ve 15 nk satır aralığı kullanılmalı; paragraf ayarları ise önce: 12 nk ve sonra: 0 nk olmalıdır. Bütün kelimelerin -ve, ile gibi bağlaçlar hariç- baş harfleri büyük yazılmalı; kitap veya dergi adı verilirken kısaltma yapılmamalıdır. Metin içinde ikiden fazla yazarlı makaleler (ilk yazarın soyadı vd., yıl) şeklinde verilirken Kaynaklar listesinde tüm yazarların isimleri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Çok yazarlı eserlerde yazar isimleri arasında virgül, son iki yazarın isimleri arasında ve kullanılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllardaki yayınları önce yaptığı yayından başlanarak yıllara göre, aynı yıldaki yayınları yayın yılının yanına konulan a,b,c gibi küçük harflere göre (2011a) (2011b) alfabetik olarak sıralanmalıdır.

17 17 Yayımlanmamış kaynak tanıtımının sonuna İngilizcede (unpublished) Türkçede ise (yayımlanmamış); baskı aşamasında olanlar için İngilizcede (in press) Türkçede ise (baskıda) ilavesi parantez içinde ve kaynak tanıtımının en sonuna yazılmalıdır. 1. baskı haricindeki basım bilgileri kitap isminden sonra parantez içinde kısaltılarak ve rakamla verilmelidir (2. bs.). Sayfa bilgisi verilirken alıntının başlangıç ve bitiş sayfaları arasına tire işareti konmalı; sayfalar birbirini izlemiyorsa aralarına virgül konmalıdır. Ağ adreslerinin altı çizilmemeli ve sonuna nokta konulmamalıdır. Tarih bilgisi yazar adından sonra parantez içinde; kitap ve bilimsel dergilerde yıl olarak, aylık yayınlanan kaynaklarda ay ve yıl olarak, günlük ve haftalık yayınlananlarda ise gün, ay ve yıl olarak belirtilmelidir. Kitap, dergi, kongre ve sempozyum isimleri kalın punto ile makale, bildiri, rapor, tez gibi belgelerin isimleri ise italik yazılmalıdır. Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıba uygun olmalıdır. Yazar Bilgileri: Yazar: Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta parantez içinde (yayın yılı) nokta Yazarlar: Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta virgül Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta ve Yazar soyadı virgül yazar isminin baş harfi nokta parantez içinde (yayın yılı) nokta Yazar Bir Kuruma Ait: Kurumun adının tamamı virgül parantez içinde (yayın yılı) nokta Anonim: Anonim virgül parantez içinde (yayın yılı) nokta Birden Çok Yazarlı Kitap: Yazarlar arasına virgül en son ki yazardan önce ve kullanılır. Editörlü Kitap: Editörün Soyadı virgül isminin baş harfi nokta parantez içinde Türkçe ve tek yazarlı kaynaklarda (Der.) çok yazarlılarında (Derl.); İngilizce kaynaklarda ise (Ed.) (Eds.) nokta parantez içinde (yayın yılı) nokta Editörlü Kitaptan Bölüm: Bölümün yazarı ve kitabın tarihi baş tarafa yazılır; editör ile ilgili kısım kitabın isminden sonra yazılır. Çeviri Kitap: Kitabın yazarı ve tarihi baş tarafa yazılır; kitabın isminden sonra parantez içerisinde (Çev. Adının baş harfi nokta Soyadı) nokta Standartlar: Standart numarası virgül parantez içerisinde (standart yılı) nokta Görüşme: Görüşme yapılan kişinin soyadı virgül isminin baş harfi görüşme tarihi (varsa gün/ay/yıl olarak) nokta

18 18 Eser Adı ve Yayım Bilgileri: Kitap: Kitabın adı (Parantez içinde baskı sayısı) nokta Yayın Yeri iki nokta üst üste Yayınevi veya Yayınlayan kuruluş virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta Kitap Bölümü: Yazar adı ve kitabın yayın tarihinden sonra Bölümün Adı nokta Kitabın adı (Parantez içinde baskı sayısı) nokta Yayın Yeri iki nokta üst üste Yayınevi veya Yayınlayan kuruluş virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta Makale: Makalenin Başlığı nokta Derginin (Süreli Yayının) Adı virgül Cilt (sayı) virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta Bildiri: Bildiri Başlığı nokta Kongre veya Sempozyum Adı virgül Yapıldığı Yer nokta yayınlanmış ise Sayfa numarası veya aralığı nokta Rapor: Rapor Başlığı (varsa rapor numarası) nokta Hazırlandığı ya da yayınlandığı yer nokta Tez: Tezin Başlığı nokta Tez Türü virgül Üniversite ve Enstitü Adı virgül Sayfa numarası veya aralığı nokta İnternet: Makale veya konu başlığı nokta İnternet adresi virgül erişim tarihi nokta Standartlar: Standart adı nokta Kurum virgül Yer nokta Görüşme: Sözlü/Yazılı Görüşme. Kurumun Adı virgül Görüşme yeri nokta Kaynakların Yazımı ile İlgili Örnekler Kitap Budak, G. ve Karabulut, A. (2010). Kuantum Fiziği I (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Devlet Planlama Teşkilatı, (2005). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ( ). Ankara: DPT, Editörlü Kitap Altan, Ş. B. (Ed.) (2006). Severe Plastıc Deformation: Toward Bulk Produktion of Nanostructured Materials. New York: Nova Science Publishers Inc, Kitap Bölümü Çakır, U. and Şahin, E. (2014). A Solar Energy Calculation Study for thebuildings in Bayburt in Order to Get Optimum Benefit from the Sun Directy. Dincer, İ., Midilli, A. and Kücük, H. (Eds.) Progress in Exergy and the Environment, Switzerland, İsviçre: Springer İnternational Publishing,

19 19 Makale Gavgalı, M. (2002). Cu - %10 Ni Alaşımının Erozyon-Korozyon Karakteristiklerinin Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi. S. Ü. Müh-Mim. Fak. Dergisi, 17/l, Tekin, İ. (2009). Sanayi Yapılarında Yalıtımın Önemi. İzolasyon Dünyası, 79, Yener, E. ve Hınıslıoğlu, S. (2011). The effect of silice fume and fly ash on the scaling resistance and flexural strenght of povement concretes. Road Materials and Pavement Design, 12 (1), Serencam, H. ve Serencam, U. (2013). Toward a sustainable energy future in Turkey: An environmental perspective. Renewable & Sustainable Energy Reviews. 27, Can, Ö. ve Yaprak H. (2009). Mermer Tozu Katkılı Kerpiçin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması. Ejournal of New World Sciences Academy, 2 (98108). Dertli, E., Sert, D. and Akin, N. (2012), The effects of carbon dioxide addition to cheese milk on the microbiological properties of Turkish White brined cheese. Internatıonal Journal Of Dairy Technology, 65 (3), Bildiri Özbayoğlu, F. (1990). Sodyum Silikat Katkılı Kimyasal Enjeksiyonların Jelleşme Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Zemin mekaniği ve Temel Mühendisliği 3. Ulusal Kongresi, İstanbul. Balcı, M. ve Gündoğdu, Ö. (2007). Çift Tüplü Bir Taşıt Amortisörünün Modellenmesi ve Simülasyonu, 13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Sivas. Arslaner, A., Serencam, H. ve Kara, H. H. (2012). Geleneksel Türk İçeceği Salep, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya. Şahin, E., Özdemir, H. ve Kılıç, H. (2013). Asymmetric Henry Reaction of Aromatic Aldehydes Catalyzed by Bisphenol-A Based Ligands-Copper Complex, 44 th World Chemistry Congress IUPAC, Istanbul. Karaali, R. (2011). Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Kaynaklarının Beraber Kullanılması ve Termoekonomik Analizi, Rüzgâr Enerjisi ve Rüzgâr Türbinleri Yerel Sempozyumu, Bursa. Efe, Ş., Çomaklı, K. ve Ceviz, M. A. (2011). Erzurum da Doğalgaz Kullanılan Isıtma Sistemlerinde Merkezi Isıtma Sistemi ile Bireysel Isıtma Sistemlerinin Maliyet Analizi, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak. Tez Serencam, U. (2013). Taşkın Zararları ve Zarar Görebilirlik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

20 20 Rapor Tabakçıoğlu, M. B. and Kara, A. (2009). Developmat ot Slope UTD vath Conver Hull Radio Propopation Model. TÜBİTAK. İnternet Kaynağı Bayburt Üniversitesi, (2014). Tez Yazım Kılavuzu Taş Madencilik Ltd. Şti, (2005). Bayburt Taşlarının Kimyasal Özellikleri Standartlar TS EN 196-1, (2002). Çimento Deney Metotları-Bölüm 1:Dayanım Tayini, TSE, Ankara. Metin içinde gösterimi: (TSE, 2002) ASTM 907, (1982). Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM, Philadelphia. Metin içinde gösterimi: (ASTM, 1982) Görüşme Kahraman, Z. A. (2004). Sözlü görüşme. Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara. Anonim Anonim, (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), Ankara: DPT EKLER Tez metninin içerisinde yer almaları durumunda, tez görünümünü ve bütünlüğünü bozan veya konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği engelleyici nitelikte olan ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar (bir eşitliğin çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, bilgisayar program listeleri, anket formları, geniş haritalar vb.) bu bölümde verilmelidir. Bu bölüme, EK veya "EKLER" yazısının ortalanarak yazıldığı bir başlık ile başlanmalı; başlığın altına ise her bir Ek in kaynağının yazıldığı liste konulmalıdır. Ekler listesi, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraf ayarlarında; önce: 12 nk ve sonra: 0 nk boşluk ayarı ile yazılmalıdır(ek-11).

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni.

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni. GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI SEMİNER YAZIM KLAVUZU 1 GENEL YAZIM PLANI 1.1. Kağıdın Özelliği Seminer yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm boyutlarında) olmalıdır.

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Tezin yazılacağı kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm) ve en az 80, en çok 100

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI...3 2.1 Kâğıt Özelliği...3

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ RAPORU RAPOR YAZIM KURALLARI Nisan / 2017 İZMİR 1. Giriş Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi staj raporu yazımında birliği sağlamak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1... 4 GİRİŞ... 4 1.1.GENEL KURALLAR... 4 1.2.PATENTLENME OLASıLıĞı OLAN BİLGİ İÇEREN TEZLER...

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI Adı SOYADI1 (712922099) a, Adı SOYADI2 (232922099) a, Adı SOYADI3 (142922099) b a) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖDEV & STAJ DEFTERİ İÇERİĞİ HAZIRLAMA KILAVUZU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖDEV & STAJ DEFTERİ İÇERİĞİ HAZIRLAMA KILAVUZU FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖDEV & STAJ DEFTERİ İÇERİĞİ HAZIRLAMA KILAVUZU ELAZIĞ 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... 2 1. ÖDEVLERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Ocak 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BÖLÜM 1... 3 GİRİŞ... 3

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21-(1) ve 33-(1)

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM Rapor/Tez Hazırlama ve Yazım Kuralları (1) Rapor veya tez çalışmaları, A4 (210x297mm) boyutundaki 80-90 gramajlı beyaz çizgisiz kağıda bilgisayarda yazılmalıdır. Rapor/tez, Microsoft Word veya benzeri

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BTÜ Senatosunun 24 MAYIS 2017 tarihli toplantısında SEN-2017/5/12 karar sayısıyla oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. MAYIS 2017 ÖNSÖZ

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI DERSİ PROJE RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ Bu yönerge; İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı dersi için Proje önerileri

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK TASARIMI I-II DERSLERİ PROJE YAZIM YÖNERGESİ Revizyon: Nisan 2008 1.TEZ DÜZENİ Tez düzeni aşağıda belirtilen

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU KARABÜK 2017 Öğrenci, staj yerinde yaptığı çalışmaları her çalışma günü için ayrı ayrı raporlamalıdır. Yapılan işi ve saha çalışmalarını fotoğraflandırılarak belgelendirmelidir.

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boģluk bırakılmalıdır.

Büyük sayılar yazılırken, sayının son rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılıp gruplar arasında bir karakter boģluk bırakılmalıdır. 1. GĠRĠġ 2. GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 2.1. Kağıt Özelliği ve Tezin Boyutu Kullanılacak kağıtlar A4 boyutunda ve en az 80 g/m 2 birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Tez ciltlenip kesildikten sonra, 20x28,5

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ÇALIŞMA RAPORU RAPOR NO:.. TEZ KONUSU :.. ADI SOYADI:.. ÖĞRENCİ NO:. ANABİLİM DALI :. TEZ İZLEME KOMİTESİ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Raporun Enstitüye

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, Araştırma

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU.

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU Staj Süreci 1. Staj eğitimi akademik tatillerde, 2 farklı staj alanında, her birisi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İLE İLGİLİ KURALLAR 1.1 Dış Kapak Staj Defterin kapağında sırasıyla staj türü, staja başlama ve bitirme tarihleri, stajı

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı