İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ"

Transkript

1 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Fakülte ve Yüksekokulların Bölüm ve Programlarına ayrılan Yurt Dışından Öğrenci Kabulü kontenjanları dahilinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektedir. Dayanak Madde 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Üniversite :İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini, b) Mütevelli Heyeti :İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini c) Rektörlük :İstanbul Yeni Yüzyıl Rektörlüğünü, d) Rektör :İstanbul Yeni Yüzyıl Rektörünü, e) Senato :İstanbul Yeni Yüzyıl Senatosunu, f) Birim :İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine Bağlı Fakülte, Yüksekokullarını g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı :İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, h) Uluslararası Ofis :İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Ofis Birimini, Kontenjan Madde 4- (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki programların her biri için yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50 sini geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile kesinleşir. (2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlar için üniversite talep ettiği takdirde; aynı üniversitenin diğer program kontenjanlarına 2/b maddesindeki kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla üniversitelerin ilgili kurulları tarafından aktarılabilmesi, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilir. Başvuru için gerekli sınav türleri, taban puanları ve diplomalar Madde 5 (1) Ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanlarına sahip olan adaylar başvuruda bulunabilir. Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. (2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır. (3) Kabul edilecek ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanları, Yönerge ekindeki listede belirtilmiştir. (EK.1) (4) Belirtilen sınav ya da diploma türlerine sahip olmayan adaylardan, lise mezuniyet notu %60 seviyesi ve üzerinde olanların başvuruları kabul edilir. Başvuru için istenen belgeler Madde 6- (1) Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir. Belgeler, Türkçe dışındaki dillerde ise, belgelerinin asılları ile birlikte onaylı Türkçe tercümeleri de sunulmalıdır. a) Yurtdışından Aday Öğrenciler için Başvuru Formu b) Lise mezunu adayların lise diplomasının (İngilizce veya Türkçe noter ya da konsolosluk onaylı kopyası) (Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi) c) Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun aslı veya onaylı örneği. d) Resmi Transkript (Not Durumu Belgesi). Adayların, lisede aldıkları ders ve notları gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durumu belgesi e) Adayların varsa Türkçe ve/veya İngilizce yeterliliklerine ilişkin belge f) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi g) 4 adet fotoğraf 1

2 Yükseköğretim Kurulunun, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarında yapılan değişiklikleri nedeniyle, gerekli görülen hallerde ek belgeler istenebilir. Belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul Madde 7- (1) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası Ofis tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. (2) Adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ndan sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve ilgili Fakülte/Yüksekokulların Dekanı/Müdürü tarafından seçilen, başvurusu bulunan bölümden en az bir öğretim üyesi/görevlisi olmak üzere oluşturulan Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. (3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimin özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul ile ilgili öğrenci alınması esaslarına göre yapılır. (4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirilme için kabul edilmeyi gerektirmez. Sonuçların duyurulması Madde 8 -(1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya, başvuru sırasında belirttiği elektronik posta adresi aracılığıyla Uluslararası Ofis tarafından bildirilir. (2) Başvurusu kabul edilen ve kayıt işlemlerini başlatan ve ön ödemesini yapan adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenim Meşruhatlı Vize almaları amacıyla Kabul Mektubu gönderilir. Vize Madde 9- (1) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların, Kabul Mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından Öğrenim Meşruhatlı Vize almaları gerekir. (2) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır. Kayıt ve kayıt için gerekli belgeler Madde 10- (1) Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci Hizmetlerine şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar. (2) Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir: a) Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığından alınacak Denklik Belgesi aslı. c) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en yakın) T.C. Konsolosluğundan alınmış Öğrenim Meşruhatlı Vize, d) Öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz. Öğrenim ücreti Madde 11- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret, Güz ve Bahar yarı yıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl itibariyle Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Türkçe Yeterlik Düzeyi Madde 12- (1) Öğrencilerin Türkçe Dil Bilgisi düzeyi Türkçe testi puanı doğrultusunda, üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. (2) Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. (3) En az son üç yılında, resmi dilin Türkçe olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. Düzeyler: Düzey A: Türk dili düzeyi yeterlidir, öğrenime başlayabilir. 2

3 Düzey B: Düzey C: Eğitim dili Türkçe programlara başlamak için yeterlidir, fakat öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletme yükümlülükleri vardır. Türkçesi yetersizdir. Eğitim dili Türkçe olan programlara başlamak için yetersizdir. Öğrenimlerine başlamadan bir yıl süreyle Türkçe öğrenmekle yükümlü olacaklardır. Türkçe öğrenimleri süresince Üniversitede ücretsiz izinli sayılırlar. Daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında ya da TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan B Orta Düzeyde veya üzeri puan alan öğrenciler öğrenime başlayabilirler. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Madde 13- (1) Üniversitemizde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenci bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır. Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 14- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili konularda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. Hüküm bulunmayan haller Madde 15 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırma Madde 16 (1) Üniversite Senatosu nun tarih ve 2013/4.7 sayılı toplantısında kabul edilen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 17 (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu nun kabulü ve Yükseköğretim Kurulu nun onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18 (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Kabul Edilecek Ulusal ya da Uluslararası Düzeydeki Sınav ya da Diploma Türleri ve Puanlarına İlişkin EK-1 Liste Sınav ve Diploma Türleri Diğer üniversitelerin YÖS Sınavı Taban Puanlar 100 üzerinden 40 ve üzeri puan almış olmak. a) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri için en az 75 puan, b) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi İçin en az 65 puan, c) Diğer Fakülte ve Yüksekokullar için en az 40 puan Lise eğitimini Türkiye'deki herhangi bir liseden mezun olarak tamamlayan yabancı uyrukluların lise not ortalaması 60% En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak. SAT ACT (American College Testing) Matematik, bilim muhakemesi ve kompozisyon bölümlerinden 36 üzerinden 26) 3

4 GCE ( General Certificate Education) A level (İleri Seviye):ilgili alanda en az iki dersten en az D notu, AS level (İkinci Derece): ilgili alanda en az dört dersten en düşük D notu IB (Uluslararası Baccalaurate) Diploma notu 45 üzerinden 30 Uluslararası High School Graduation European Baccalaureate Uluslararası Bilim Olimpiyatları TUBİTAK tarafından düzenlenen bilim olimpiyatlarında bronz madalya sahibi olmak French Baccalaureate (Baccalauréat Général) Diploma notu 20 üzerinden 12 Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi (West European High School Program) Afghanistan National University Entrance Exam of Afghanistan (Concours- KONKURS) 350 üzerinden 210 Afghanistan 12 Grade Graduation Certificate/ Baccalauria (Doreyeh Aali) Arnavutluk Diploma e Pjekurise (Secondary School Leaving Certificate/Certificate of Maturity) Her bölümden 10 üzerinden en az 6 Cezayir Baccalauréat Generel/Baccalauréat de l'enseignement Secondaire (Diploma Of Baccalaureate of Secondary Education) 20 üzerinden 12 Angola Diploma de Ensino Pre Universitario / Carta do Curso Complementar Liceus/Habilitacoes Literarias 20 üzerinden 14 Andora Baccalaureat de l'enseignement Secondaire/Bachillerato Superior General 20 üzerinden 12 Arjantin Titulo de Bachiller 10 üzerinden 6 Ermenistan Atestat Mijnakard Yndhanur Krtutyan/Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of Secondary General Education) 20 üzerinden 12/ 10 üzerinden 6 Avustralya 12th Grade Secondary School Graduation Certiticate (Australian Capital Territory/ ACT Year 12 Certificate-New South Wales: Higher School Certificate/ HSC and Record of Achievement-Northern Territory Certificate of Education/ NTCE and Record of Achievement-Queensland: Senior Certificate-South Australian Certificate of Education/SACE and Record of Achievemen-Victorian Certificate of Education/VCE and Statement of Results (C) 4

5 Avusturya Maturazeugnis/Matura/Reifeprufungszeugnis /Abschlusszeugnis from a Fachschule (with at least 4 years of full time study) 5 üzerinden 3 Azerbaijan National Test (TQDK) İlgili alandan en az 700 üzerinden 400. * Bölüm I Mühendislik Fakültesi/Bölüm II İİBF ve Sosyal Bilimler/Bölüm III Hukuk Azerbaycan Atestat (Secondary School Graduation Certificate) 5 üzerinden 3 Bahreyn Tawjihiyya Bangladeş Higher Secondary School Certificate (HSC) Beyaz Rusya Atestat (Secondary School Graduation Certificate) 10 üzerinden 6 Belorussian Central Testing Results At least 3 subjects, 70 out of 100 from each subject. Belçika Diploma Van Hoger Secundair Onderwijs Belçika Certificat d` Enseignment Secondair Superieur (French System) 20 üzerinden 12 Benin Baccalaureat 20 üzerinden 12 Bolivya Bachillerato Humanistico 7 üzerinden 5 Bhutan Indian School Certificate Exam (monitored by India ) OR Bhutan Higher School Certificate Exams Bosna Herkes Matura (Svjedozba o maturi) 5 üzerinden 3 Botswana General Certificate of Secondary Education Botsvana Cambridge Overseas Higher School Certificate - A level 4 konudan en az C A level (İleri Seviye): Programla ilgili seçilen en az 2 dersten en az D Brezilya Certificado de Ensino Médio 10 üzerinden 6 Bulgaristan Diploma za Sredno Obrazovanie- Vocational and academic stream ( Senior High School Graduation) /Matura ya da 6 üzerinden 4 Burkina Faso Baccalaureat/Diplome de Bachelier de l'enseigniment du Second Degre/Baccalaureat Technique/Diplome de Bachiller de Technicien 20 üzerinden 12 Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes/diplôme ďetat (State Diploma) Burma General Certificate of Secondary Education Canada Provincial 12th Grade High School Graduation Diploma Kanada Quebec 11th grade high school graduation and at least two years of pre-university education 5

6 Kamerun Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Kamboçya Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Afrika Cumhuriyeti Baccalaureat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Çad Baccalaureat de l'enseignement Supérieur (Baccalaureat de l'enseignement Secondaire) 20 üzerinden 12 Çin Gaokoa 700 üzerinden 400 Çin Secondary School Graduation Certificate Çili Licencia de Educación Media 7 üzerinden 5 Kongo Baccalaureat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Kolombiya Bachillerato 10 üzerinden 8 Hırvatistan Svjedodzba o Zrelosti (Certificate of Maturity) 5 üzerinden 3 Küba Título de Bachiller Certificado de Fin de Estudios Secundarias Çek Cumhuriyeti Vysvedceni o maturitni zkousce taken after Vysvedceni o maturitní zkousce exam (Maturita from gymnazium) 5 üzerinden 3 Danimarka Studentereksamenbevis (STX)/ Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF) Dominik Cumhuriyeti Diploma Título de Bachiller General 13 üzerinden 7 Cibuti Baccalaureat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Ekvator Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias/ Bachillerato Título de Bachiller 10 üzerinden 8 Mısır Thanaweya A'ama Ethiopian Higher Education Entrance Examination Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus 5 üzerinden 3 Finlandiya Studentexamensbetyg 7 üzerinden 4 Gambiya West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) Programla ilgili seçilen en az 6 konudan D Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/ Attestat o Srednem Obrazovanii 10 üzerinden 6 Almanya Abitur * Zeugnis Der Allgemeinen Hochschulreife (Certificate of General Qualification for Higher Education) 3.5 üzerinden 3 Almanya Zeugnis der Fachhochschulreife (Fachabitur) 3.5 üzerinden 3 Yunanistan Apolitírio Enaíou Lykeíou 20 üzerinden 14 Gana West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) Programla ilgili seçilen en az 6 konudan D 6

7 Guinea-Bissau Segundo Ano De Curso Complementar 20 üzerinden 12 Gine Baccalaureat 20 üzerinden 12 Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) 10 üzerinden 6 or 3 konudan en az B ya da 6 konudan C (Matematik ve İngilizce zorunlu konular) Macaristan Erettsegi Bizonyitvany (Maturity Certificate) 5 üzerinden 3 İzlanda Stúdentspróf 10 üzerinden 6 Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC) / ll India Senior School Certificate / Central Board of Secondary Education, 12th Grade / Higher Secondary Certificate (arts or science) after Standard XII (12th Grade) OR Indian School Certificate Intermediate Certificate / Pre-Degree Certificate / Pre-Professional Certificate (Pre-Dental, Pre-Engineering, Pre-Agriculture ) / Pre-University Certificate earned after Standard XII (12th grade) Endonezya Ljazah Sekolah Menengah Atas (Certificate of Secondary School Education) Irak Al-Edadiyah İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi 20 üzerinden 12 İrlanda Honours Leaving Certificate / Leaving Certificate / Matriculation Certificate İsrail Te'udat Bagrut 10 üzerinden 6 or 60 out of 100 İtalya Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superior İtalya Maturita (Maturity Certificate) from a LICEO CLASSICO (classical lyceum)/ a LICEO SCIENTIFICO (scientific lyceum) Japonya Kotogakko Sotsugyon Shomeishe (Upper Secondary School Leaving Certificate) 5 üzerinden 3 Ürdün Tawjihi Kazakhstan National University Test 120 üzerinden 80 Kazakistan Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 7

8 Kenya East African Certificate of Education / Kenya Certificate of Education (KCE) / Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) / East African School Certificate / Cambridge General Certificate of Education/ Cambridge School Certificate Programla ilgili seçilen en az 4 konudan en az C Kyrgyzstan National Scholarship Test 250 üzerinden 150 Kırgızistan Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 Güney Kore College Scholastic Aptitude Test (University Entrance Exam ) 800 üzerinden 500 Güney Kore Senior High School Diploma Kuzey Kore Graduation Certificate from Secondary School Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithshme gjimnazin/ 5 üzerinden 3 Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte gjimnazin 5 üzerinden 3 Letonya Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 10 üzerinden 6 Laos Baccalaureate 20 üzerinden 12 Lübnan Baccalauréat Libanais Général Libya General Secondary Education Certificate Liberya Secondary School Leaving Certificate/ Senior High School Certificate/ Upper Secondary Certitifcate Lihtenştayn Matura/Maturitat/Maturitatzeugnis (Maturity Certificate) 5 üzerinden 3 Litvanya Brandos Atestates (Certificate of Maturity) 10 üzerinden 6 Lüksemburg Certificat de Fin d'etudes Secondaires Makedonya Svjedodzba o Zrelosti (Certificate of Maturity- Erettsegi bizonyitvony) 5 üzerinden 3 Malezya Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Matriculation Certificate / Unified Examination Certificate (with an average score of 75% or higher) Malta Advanced Matriculation Certificate Moritanya Baccalaureat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Madagaskar Baccalaureat de 'Enseignement du Second Degre 20 üzerinden 12 8

9 Meksika Certificado de Bachillerato General Unico 10 üzerinden 6 Moldova Atestat de Maturitate (Atestat de studii medii de cultura generala) 10 üzerinden 6 Diploma de Bacalaureat 10 üzerinden 6 Mongolya Senior High School Diploma (Gerchilgee) Fas Baccalaureat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 12 Mozambik Certificado de Habilitacao Literaria / Carta de Ensino Secundário 20 üzerinden 14 Karadağ Svedocanstvo o Zavrsenoj Srednjem Vasptanju 5 üzerinden 3 Karadağ Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli 5 üzerinden 3 Nepal Higher Secondary School Certificate Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement (NCEA 2) 5 konudan en az 4 üzerinden 3 (5 konudan 4 tanesi İngilicze, matematik, doğal bilimler ve sosyal bilimler olabilir ) Hollanda Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) / Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) 10 üzerinden 6 Nijerya WAEC (West African Examination Council)/ WASSCE (West African Senior School Certificate Examunation) WAEC/WASSCE: programla ilgili seçilen en az 6 konudan C Norveç Norwegian Upper Secondary School Leaving Certificate (Vitnemal fra den Videregaende Skole) 6 üzerinden 4 Umman Al Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma Filistin Tawjihi Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC) Peru Certificado Oficial de Estudios 20 üzerinden 12 Peru Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto) 20 üzerinden 12 Filipinler High School Diploma (kurso sa sekundarya) Polonya Swiadectwo Dojrzalosci ( Matura Examination) 6 üzerinden 4 Portekiz Diploma de estudos secundários 20 üzerinden 14 Katar Tawjihiyya Romanian Diploma de Bacalaureat (Liceul teoretic) 10 üzerinden 6 Russian National Final School Exam EGE programla ilgili seçilen en az 3 konudan, 100 üzerinden 60 Rusya Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 9

10 Ruanda Secondary Education Advance level Examination Certificate San Marino Diplome de Maturita Sudi Arabistan Tawjihiyya Güney Afrika National Senior Certificate/ Senior Certificate İskoçya Scottish Certificate of Secondary Education / İskoçya Scottish Qualifications Certificate Mathematik ve Dil dersleri zorunlu olmak üzere en 5 dersten C notu Senegal Bachalaureate 20 üzerinden 12 Sırbistan General Secondary Education Certificate (Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli) 5 üzerinden 3 Sierra Leone West African School Certificate Seçilen programla ilgili 6 konudan en az D Sierra Leone Cambridge Overseas School Certificate A level düzeyinde en az 2 dersten ve AS level düzeyiden en az 4 dersten minimum D notu Slovakya Vsyvedceni Maturitni Skuske (Secondary School Leaving Certificate) 5 üzerinden 3 Slovenya Maturietno Skuska (matura) 5 üzerinden 3 Somali Secondary School Leaving Certificate İspanya Título de Bachiller ( LOGSE) 10 üzerinden 6 Sudan Tawjihiyya İsveç Fullstand'gt Slutbetyg Fran Gymnasieskolan VG * İyi İsviçre Kantonale Maturitätszeugnisse\Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis\Maturitätszeugnis\Attestato di Maturitá 5 üzerinden 3 Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya/ Baccalauréat Tayvan Senior High School Diploma Tacikistan Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 Tanzanya Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE) Tayland Matayom VI 1 Genel Araştırma + 3 Esas Araştırma, en az D Tunus Baccalauréat de l'enseignement secondaire 20 üzerinden 12 Türkiye LYS Başarı Sıralaması:200,000 Türkiye YGS 180 Türkiye YOS Exam 80 üzerinden 50/100 üzerinden 60 Türkmenistan Attestat o Srednem Obrazovanji 5 üzerinden 3 10

11 Uganda Advanced Certificate of Education (UACE), Cambridge Overseas Higher School Certificate and East African Advanced Certificate of Education OR East Afrıcan certificate 5 konudan en az C /A - Seviyeden 4 üzerinden en az 2/AS - Seviyeden en az D Ukrainian External Independent Testing ZNO her konudan en az 200 üzerinden 150, en az 3 konu Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu/ Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii 12 üzerinden 7 ABD General High School Certificate (12th Grade) Birleşik Arap Emirlikleri Shahadat al-thanawiyah (Secondary School Certificate) Özbekistan Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) 5 üzerinden 3 Venezuela Bachillerato 20 üzerinden 13 (iyi) Vietnam Giay Chung Nhan Pho Thong Trung Hoc (provisional certificate) + admissions exam (Ky Thi Dai Hoc/Ky Thi Tuyen Vao Dai Hoc) Her konudan en az 10 üzerinden 7 Yemen İhtibar Vizari Sanevi Exam Zaire Dipome d'etat d'etudes Secondaires du Cycle Long Zambia Secondary School Certificate Zimbabve Cambridge Overseas School Certificate (A level) 6 konu, 4 konudan en az C A düzeyinde en az 2 dersten, AS düzeyinde en az 4 dersten minimum D notu 11

12 12

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK SKOR Uluslararası Bakalorya (IB) en az 30 Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% TÜBİTAK ın tanıdığı

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı