BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT"

Transkript

1 BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

2 Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar ve kıkırdakları, arkada 1.thoracal vertebra nın corpusu ile sınırlanır.

3 PREVERTEBRAL KASLAR Bu kaslar cervical vertebraların corpuslarının önünde bulunur, başa ve columna vertebralis in cervical parçasına flexion yaptırır. 1-M.longus colli 2-M.longus capitis 3-M.rectus capitis anterior 4-M.rectus capitis lateralis

4 1-M.longus colli 2-6. cervical spinal sinirlerin rr.anteriores i Columna vertebralis in cervical parçasına flexion 2-M.longus capitis 1-3.cervical spinal sinirlerin rr.anteriores i Başı öne eğer

5 3-M.rectus capitis anterior 1-2. cervical spinal sinirlerin rr.anteriores i Başı öne eğer 4-M.rectus capitis lateralis 1-2. cervical spinal sinirlerin rr.anteriores i Başı yan tarafa doğru eğer (Başa lateral flexion)

6

7 LATERAL VERTEBRAL KASLAR Bu kaslar boyun bölgesindeki oluşumlar için referans olarak kullanılabilirler. 1-M.scalenus anterior 2-M.scalenus medius 3-M.scalenus posterior

8 1-M.scalenus anterior 4-6. cervical spinal sinirlerin rr.anteriores i 1.costa yı yukarı çekerek inspirasyona yardım eder. Columna vertebralis in cervical parçasına lateral flexion M.scalenus anterior un önünde v.subclavia ve n.phrenicus, arkasında ise a.subclavia ve plexus brachialis in truncusları bulunur. N.phrenicus bu kasın ön yüzüne dayalı olarak aşağıya doğru uzanır.

9 2-M.scalenus medius 3-8.cervical spinal sinirlerin rr.anteriores i 1.costa yı yukarı çekerek inspirasyona yardım eder. Columna vertebralis in cervical parçasına lateral flexion A.subclavia ve plexus brachialis, m.scalenus anterior ile medius arasındadır. M.scalenus medius, scalen kaslar içinde en uzun ve en kalını olmasının yanında n.thoracicus longus (Bell siniri) tarafından delinmesiyle de kolaylıkla tanınır.

10 3-M.scalenus posterior 6-8.cervical spinal sinirlerin rr.anteriores i 2.costa yı yukarı çekerek inpirasyona yardım eder. Columna vertebralis in cervical parçasına lateral flexion

11

12 PLEXUS CERVİCALİS C1 C2 C3 C4 C5 Plexus cervicalis

13 Plexus cervicalis C1 C2 C3 C4 C5 Kas dalları R.sternocleidomastoideus R.trapezius N.phrenicus R.cervicalis descendens Deri dalları N.occipitalis minor N.transversus colli N.auricularis magnus Nn.supraclaviculares Nn.supraclaviculares mediales, laterales, intermedii

14

15 Kas dalları R.sternocleidomastoideus : M.sternocleidomastoideus R.trapezius : M.trapezius N.phrenicus : Diaphragma (motor), parietal periton ve pericardium (duyusal lifler) R.cervicalis descendens : R.cervicalis descendens ile 12.kafa çifti olan n.hypoglossus un r.descendens nervi hypoglossi dalı birleşerek ansa cervicalis i oluşturur. Ansa cervicalis ten çıkan motor dallar hyoid altı kaslarını innerve ederler.

16 M.longus capitis, m.longus colli, m.rectus capitis anterior, m.rectus capitis lateralis, m.levator scapulae ve m.scalenus medius a giden dalları da vardır.

17 PLEXUS CERVİCALİS İN DERİ DALLARI N.occipitalis minor N.auricularis magnus N.transversus colli Nn.supraclaviculares -Nn.supraclaviculares mediales -Nn.supraclaviculares intermedii - Nn.supraclaviculares laterales

18 Deri dalları N.occipitalis minor : Kafanın yan kısmı, kulak kepçesinin arka yüzü, deride N.transversus colli : Boynun ön kısmı, deride N.auricularis magnus : Angulus mandibulae ve kulak arkası, deride Nn.supraclaviculares : Boyunda, aşağıya doğru yelpaze şeklinde, deride Nn.supraclaviculares mediales, laterales, intermedii

19

20

21

22

23 ANSA CERVİCALİS 12.kafa çifti olan n.hypoglossus un r.descendens i ile plexus cervicalis in r.cervicalis descendens isimli dalı birleşerek ansa cervicalis i oluşturur. Ansa cervicalis ten çıkan motor dallar hyoid altı kaslarını innerve eder.

24 A.SUBCLAVİA Bu arter sağda truncus brachiocephalicus tan solda direkt olarak arcus aorta dan çıkar. 1.costa daki sulcus a.subclavia da dışa doğru ilerler, clavicula nın altından geçerek a.axillaris adını alır. M.pectoralis major un dış-alt kıyısı hizasından itibaren a.brachialis olarak devam eder, fossa cubiti de a.radialis ve a.ulnaris olarak ikiye ayrılır.

25

26 A.SUBCLAVİA NIN DALLARI 1-A.vertebralis 2-A.thoracica interna a)a.musculophrenica b)a.epigastrica superior 3-Truncus thyrocervicalis a)a.thyroidea inferior b)a.cervicalis ascendens c)a.suprascapularis 4-Truncus costocervicalis a)a.cervicalis profunda b)a.intercostalis suprema 5-A.transversa colli (cervicis)

27 1-A.vertebralis A.subclavia nın en kalın dalıdır, 6. boyun omurunun foramen transversarium undan girerek ilk altı foramenden geçip kafa tabanına kadar yükselir.

28

29 2-A.thoracica interna Sternum un dış kenarına yakın olarak ilk 6 kıkırdak kaburganın arkasında aşağıya doğru ilerler, 6-7. kıkırdak kaburga seviyesine gelince a.musculophrenica ve a.epigatrica superior olmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanır. A.epigastrica superior, aşağıdan gelen a.epigastrica inferior (a.iliaca externa nın dalı) ile anastomoz yapar. Bu anastomoz sayesinde göbek çevresinde a.subclavia ve a.iliaca externa nın dalları arasında kollateral dolaşım sağlanmış olur.

30

31 3-Truncus thyrocervicalis A.subclavia nın ön yüzünden çıkan kısa ve kalın bir kütük şeklindedir.kısa bir gidişten sonra 3 dala ayrılır. a ) A.thyroidea inferior b ) A.cervicalis ascendens c ) A.suprascapularis

32 4-Truncus costocervicalis A.subclavia nın arka üst yüzünden çıkar, yukarı ve arkaya doğru kısa bir yol aldıktan sonra iki dala ayrılır. a ) A.cervicalis profunda b ) A.intercostalis suprema

33 5-A.transversa colli (cervicis) M.scalenus anterior ile n.phrenicus un yüzeyelinden arkaya ve dışa doğru uzanır, plexus brachialis in önünden geçer, bu seyri sırasında arter yüzeyeldir ve sadece platysma ile örtülüdür. Çok varyasyon gösteren bir arterdir.

34

35

36 TEŞEKKÜRLER

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL 9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER Dr.Sefer VAROL N.GLOSSOPHARYNGEUS VE N.VAGUS Bu iki sinir fonksiyonları, çekirdekleri ve hastalıkları ortak olduğu için birlikte muayene edilir. 9-10-11.sinirler birlikte foromen

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Baş Boyun Lezyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzları İçindekiler: 1- Kapsanan doku ve organlar 2- Temel Kaynak Değerlendirme

Detaylı

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ : Doç. Dr. MEHMET KÜLEKÇİ FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik ALT EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Dr.Hatice Tuba SANAL Gülhane Askeri Tıp Akademisi Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik çalışmalarla konabilir. Karmaşık

Detaylı

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Başarıda İç Disiplin Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İÇ DİSİPLİN NEDİR? Her zaman yaptığınız veya yapmak zorunda olduğunuz işleri iki şekilde yaparsınız:

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları

BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları KAFATASI VE YÜZ Ne kadar küçük boyutta olursa olsun, sporcunun kafatasına alacağı travmada ilk olarak hava yolunun açıklığı kontrol edilmelidir. Kafatasında ve yüzde çok fazla

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı