Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation."

Transkript

1 FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu, sayfanın sol veya üst kısmından küçük bir alanı bölmek (yani sayfayı ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, diğer büyük alana ise sayfanın asıl içeri?ini yerleştirmektir Differences Between HTML and XHTML Tips and Notes Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation. Important: You cannot use the <body></body> tags together with the <frameset> tags! However, if you add a <noframes> tag containing some text for browsers that do not support frames, you will have to enclose the text in <body></body> tags! <frameset cols = "25%, 25%,*"> <frame src ="venus.htm" /> <frame src ="sun.htm" /> <frame src ="mercur.htm" /> dersmax.net FRAME Tagı 1

2 Optional Attributes DTD indicates in which DTD the attribute is allowed. S=Strict, T=Transitional, and F=Frameset. Attribute Value Description DTD cols pixels % * Defines the number and size of columns in a frameset F rows pixels % * Defines the number and size of rows in a frameset F Standard Attributes Only allowed in XHTML 1.0 Frameset DTD!! id, class, title, style Örnek: dersmax.net FRAME Tagı 2

3 <title>cerceveler</title> <frameset rows="*,*,*"> <frame src="1.html"> <frame src="2.html"> <frame src="3.html"> Örnek: <title>cerceveler</title> <frameset cols="*,*,*"> <frame src="1.html"> <frame src="2.html"> <frame src="3.html"> Örneklerde gördüğünüz * miktar? e?it miktarda kaç tane çerçeve olaca??n? gösterir.<frameset> etiketinde kaç tane * belirttiysek o kadar <frame src=""> belirtmemiz gerekir.* yerine pixel cinsinden bir sayi ya da % cinsinden oran da belirtebiliriz.cols, sayfalar?n yanyana ç?kmasini, rows ise üstüste ç?kmas?n? sa?lar. Fakat?unu da belirtmekte fayda var, birçok tasar?mc? estetik aç?s?ndan çerçevelere pek s?cak bakmaz; genelde üst üste tablolar kullanmay? tercih eder. Yine de pek s?k kullan?lmayan bu tekni?i akl?n?z?n bir yerinde tutun, belki faydal? olabilir... Bir uyar?: Netscape 2.0 ve Explorer 3.0 alt? browser'lar, çerçeveleri tan?mazlar! ÇERÇEVE TEKN???N?N GENEL MANTI?I Çerçeve tekni?inde, ilk önce parent(ana) frame denilen bir sayfa olu?turmak gerekir. <Frameset>... etiketlerinin parametreleri olan cols ve rows ifadeleri ile sayfay? dikey ve yatay olarak ne oranda bölmek istedi?imizi browser'a bildiririz. Src parametresi ile ana çerçevenin bölümlerinde görüntülenecek sayfalar?n adreslerini bildirdikten sonra, geriye biraz önce adreslerini bildirdi?imiz sayfalar? uygun bir?ekilde haz?rlamak kal?r.?imdi bu biraz kar???k ifadeyi bir örnekle daha iyi anlayal?m, sonra da <frameset> etiketini inceleyelim. Önce ana pencereyi haz?rlayal?m: < BR> <title>çerçeveörne?i</title> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso http-equiv=content-type <frameset cols="150,*"> <frame name="menu" src="menu.html"> <noframes> <body> <h1>browser'?n?z?n sürümü sayfam?z? görüntülemeye uygun degil, lütfen daha yeni bir sürüm yükleyip tekrar deneyin!</h1> </body> </noframes> dersmax.net FRAME Tagı 3

4 Burada yapt???m?z?ey ana sayfay? soldan 150 piksel geni?li?inde bölüp iki sayfa elde etmekten ibaret. Ayr?ca browser'a soldan ilk bölüme (150 px olan bölüm) 'menu.html', ikinci bölüme ise 'esas.html' sayfalar?n? yerle?tirmesini bildirdik. Burada dikkat edilmesi gereken nokta <frameset> etiketinin ile <body> etiketleri aras?na yerle?tirilmesidir. <Noframes>...</noframes> etiketleri içinde yer alan bölüm ise çerçeveden anlamayan eski sürüm browser'lar içindir.?imdi a?a??daki kodlardan ilkini 'menu.html', ikincisini ise 'esas.html' ad?yla ana pencereyi kaydetti?iniz dizine kaydedin. <title>menu</title> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso http-equiv=content-type> <body bgcolor="teal"> </body> <title>esas</title> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso http-equiv=content-type> <body bgcolor="red"></body> </body> Son olarak tekrar ana sayfay? açt???n?zda (ismi önemli de?il, yeter ki di?er iki sayfa ile ayn? dizinde bulunsun!) sonuç böyle olacakt?r: Art?k çerçevelerin mant???n? anlad???m?za göre bu tekni?in detaylar?n? inceleyelim... <FRAMESET> ve <FRAME> ETİKETLERİ Aşağıda <frameset> etiketinin parametrelerini görüyorsunuz : rows Safayı enine bölmenizi sağlar <frameset rows="150,*"> <frame name="menu" src="menu.html"> cols Sayfayı boyuna bölmenizi sağlar <frameset cols="150,*"> <frame name="menu" src="menu.html"> cols ve rows parametreleri piksel de?eri alabilecekleri gibi '%' cinsinden de de?er alabilirler, örne?in: <frameset cols="%20,%80"> Daha önce kulland???m?z '*' ifadesi ile bölünecek alan?n geni?li?ini browser'a b?rakabiliriz: <frameset cols="%20,*"> Son olarak sayfayı üçe veya daha fazlaya da bölebiliriz: <frameset rows="150,200,100,*"> ifadesi ile ana pencereyi dörde böleriz. dersmax.net FRAME Tagı 4

5 frameborder Ana sayfanın bölümleri arasında sınır çizgisi olup olmamasısını belirler. ('yes', 'no'; veya '1', '0' değerlerini alır) <frameset cols="150,*" frameborder="1"> <frame name="menu" src="menu.html"> border Çerçeveler aras?ndaki s?n?r?n kal?nl???n? piksel cinsinden belirler. <frameset cols="150,*" border="10"> <frame name="menu" src="menu.html">?imdi de <frame>; etiketinin parametreleri: src Bunu zaten biliyorsunuz, çerçeve içinde görüntülenecek sayfan?n yeri marginwidth Sayfan?n solundaki kenar bo?lu?unu belirtir marginheight Sayfan?n üstündeki kenar bo?lu?unu belirtir noresize '1' veya '0' de?erlerini al?r, '1' verilirse pencere boyutlar? sabitlenir. scrolling 'yes', 'no', 'auto' de?erlerini al?r, kayd?rma çubuklar?n?n durumunu belirler. 11/3. FRAME UYGULAMALARI A?a??da baz? çerçeve örnekleri ve bu örneklerin kodlar? verilmi?tir: dersmax.net FRAME Tagı 5

6 <frameset rows="150,*" cols="150,*" > <frame name="kirmizi" src="kirmizi.html"> <frame name="yesil" src="yesil.html"> <frame name="sari" src="sari.html"> <frame name="siyah" src="siyah.html"> <frameset rows="150,*"> <frame name="kirmizi" src="kirmizi.html"> <frameset cols="30%,*"> <frame name="yesil" src="yesil.html"> <frame name="sari" src="sari.html"> <frameset rows="150,*"> <frameset cols="*,*"> <frame name="kirmizi" src="kirmizi.html"> <frame name="yesil" src="yesil.html"> <frame name="sari" src="sari.html"> <frameset cols="150,*"> <frameset rows="*,*,*"> <frame name="yesil" src="yesil.html"> <frame name="kirmizi" src="kirmizi.html"> <frame name="sari" src="sari.html"> <frame name="siyah" src="siyah.html"> Çerçevelerle çalışmaya ba?lamadan önce bilmeniz gereken önemli bir nokta: Hatırlarsanız bağlantılar konusunda <a> etiketinin target isimli bir parametresi oldu?undan ve bu parametrenin 'Çerçevead?' de?erini alabilece?inden bahsetmi?tik. Bu parametre bize ba?lant?n?n belirtti?i adresdeki sayfan?n ad?n? verdi?imiz çerçeve içinde açılmas?n? sa?lar. Örne?in bu sayfadaki ikinci örne?i ele alal?m: '?stiyoruz ki sayfan?n ye?il bölümü sayfam?z?n menüsü olsun. Ziyaretçi buradaki ba?lant?lara t?klayarak sitenin di?er sayfalar?na ula?s?n, ama bu di?er sayfalar sar? bölümde görüntülensin.'??te a?a??daki kod bunu sa?lar: <a href="www.sayfaadi.comsecenek1.html target="sari">bu link saril bölümde görüntülenecek!</a> Gördü?ünüz gibi çerçevelere verdi?imiz isimler (name) bu noktada önem kazan?yorlar dersmax.net FRAME Tagı 6

7 <title>cerceveler</title> <frameset rows="*,*" frameborder="1" > Ana Çerçeve <frameset cols="30%,*,*" frameborder="1" > <frame src="cerceve1.html" /> <frame src="cerceve2.html" name="aramamotoru" /> <frame src="cerceve3.html" name="mail" /> <frame src="cerceve4.html" /> Çerçeve 1 <body> <table> <tr><td><a href="http://www.google.com" target="aramamotoru">google</a></td></tr> <tr><td><a href="http://www.yahoo.com" target="aramamotoru">yahoo</a></td></tr> <tr><td><a href="http://www.altavista.com" target="aramamotoru">altavista</a></td></tr> </table> <hr /> <table> <tr><td><a href="http://www.gmail.com" target="mail">gmail</a></td></tr> <tr><td><a href="http://www.mail.yahoo.com" target="mail">yahoo Mail</a></td></tr> </table> Çerçeve 2 Çerçeve 3 Çerçeve 4 </body> <body background="wallpaper0027.jpg"></body> <body background="wallpaper3_b.jpg"></body> <body background="wallpaper0027.jpg"></body> dersmax.net FRAME Tagı 7

8 <title>çerçevelerim</title> <frameset rows="10%, *" frameborder="1" border="50"> <frame name="ust" src="ust.htm" /> <frame name="alt" src="alt.htm" /> Kaynak dersmax.net FRAME Tagı 8

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 11 11- ÇERÇEVELER (FRAME) Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu,

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com HTML-2 Tablolar Tablolar sayfaları satırlara ve sütunlara bölmek yada metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak için kullanabileceğimiz en önemli elemanlardır. Tablolar satır

Detaylı

HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <title> </head></a> </h3> <p> <img alt="HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>" title="HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1039760.jpg"> S HTML Ders Notlar izlere bu notlarla web sayfas yapm hakknda ksa bir fikir vermeye çel!aca#m. Öncelikli olarak bir web sayfasnn yani uzantsn HTML (Hyper Text Markup Language)olan bir sayfann çal!ma mant#na </p> <a href="/1039760-Html-ders-notlar-bu-temel-kodlar-gordukten-sonra-isterseniz-bir-html-sayfasnn-genel-yapsna-goz-atalm-html-head-title-title-head.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7710187-Frame-cerceveler-web-sayfasini-birden-fazla-html-sayfa-ile-olusturmaya-imkan-tanir-html-ornekler-ornek17-html-ornek17-html.html">Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html</a> </h3> <p> <img alt="Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html" title="Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7710187.jpg"> HTML Ders 7 Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html örnek17.html htm1.html htm1.html ... Çerçeve oluşturmada </p> <a href="/7710187-Frame-cerceveler-web-sayfasini-birden-fazla-html-sayfa-ile-olusturmaya-imkan-tanir-html-ornekler-ornek17-html-ornek17-html.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7846951-7-cerceveler-bu-bolumu-bitirdiginizde.html">7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,</a> </h3> <p> <img alt="7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde," title="7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde," class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7846951.jpg"> 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde </p> <a href="/7846951-7-cerceveler-bu-bolumu-bitirdiginizde.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17418964-Sevdiginiz-editoru-acin-notepad-vi-pico-vb-daha-sonra-da-asagidaki-kodu-yazin.html">Sevdiğiniz editörü açın, Notepad, vi, pico vb. Daha sonra da aşağıdaki kodu yazın:</a> </h3> <p> <img alt="Sevdiğiniz editörü açın, Notepad, vi, pico vb. Daha sonra da aşağıdaki kodu yazın:" title="Sevdiğiniz editörü açın, Notepad, vi, pico vb. Daha sonra da aşağıdaki kodu yazın:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/36/17418964.jpg"> HTML nedir? HTML e GİRİŞ E. Fatih Yetkin HTML Hyper Text Markup Language kısaltmasıdır. Bir HTML dosyası, çeşitli işaretleme etiketleri içeren bir metin dosyasıdır. Bu işaretleme etiketleri (markup tags) </p> <a href="/17418964-Sevdiginiz-editoru-acin-notepad-vi-pico-vb-daha-sonra-da-asagidaki-kodu-yazin.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24184728-Html-4-bolum-doc-dr-ismail-rakip-karas-dersin-course-page.html">HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersin Course Page:</a> </h3> <p> <img alt="HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersin Course Page:" title="HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersin Course Page:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24184728.jpg"> HTML 4. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 18.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Çerçeveler (Frames) Çerçeve kullanımı her ne kadar </p> <a href="/24184728-Html-4-bolum-doc-dr-ismail-rakip-karas-dersin-course-page.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17586263-Html-head-title-sayfa-basligi-title-head-body-bu-benim-ilk-sayfam-b-bu-metin-koyu-b-body-html.html"><html> <head> <title>sayfa Başlığı Bu benim ilk sayfam bu metin koyu

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html> HTML'e Giriş 1. HTML dosyası nedir? HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla beraber "çok yere açılan metin" denebilir. Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY HTML & CSS Öğr.Gör. M.Ersin AKAY Neler Öğreneceğiz? HTML işaretleme dili CSS stil şablonları HTML Hyper Text Markup Language HTML de Neler Öğreneceğiz? Html işaretleme dili temel yapısı ve kavramları Html

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 12 12- FORMLAR HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik. Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar. Formlar yoluyla

Detaylı

3. Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Metin ve Görünüm Etiketleri 3. Metin ve Görünüm Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Yatay çizginin nasıl çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu, Satır

Detaylı

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 202 Web Tasarımı 2016 2017 Bahar Dönemi Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 HTML Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 HTML Editörleri Web sayfası oluşturmak için not defteri gibi basit bir metin düzenleme yazılımı

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 2. Bölüm

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 2. Bölüm HTML 2. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 18.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 HTML ile Metin Biçimlendirme / Styles - Formatting

Detaylı

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes)

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes) HTML Yorum Eklemek HTML kodunun içine tarayıcı tarafından gösterilmeyecek yorumlar şu şekilde eklenir. Hatırlatıcı notlar eklemek için de kullanılabilir. HTML Etiketleri Genel

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 HTML ( Hyper Text Markup Language ) Html Nedir - Nasıl Hazırlanır? Html (Hypertext Markup Language) web sayfalarının yapımında kullanılan bir dildir. Diğer

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2 Konular - Temel HTML etiketleri kullanma, - Resim, arkaplan rengi, arkaplan resmi ekleme, - Link oluşturma ve ekleme, - Maddeleme, numaralandırma,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir?

Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir? ++WEB TEKNOLOJI-icindekiler 5/12/11 11:49 PM Page vii Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir? 6 Web Taray c (Browser)

Detaylı

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css De Neyi İfade Eder.

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css De Neyi İfade Eder. Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css Css stillerinin nesneyi etkileme yolları ve sıraları: (#), (.), (*), (class) CSS de nasıl kullanılır bu başlık altında bulabilirsiniz. Css Nedir? HTML bize metin

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama HTML Web Tasarımı ve Programlama İ Ç E R İ K // HTML Internet Ortamı ve Web Tasarımı Temel HTML Etiketleri Listeleme Etiketleri Metin Düzenleme Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablolarla Çalışma

Detaylı

Retargeting. MediaMind Turkey

Retargeting. MediaMind Turkey Retargeting MediaMind Turkey Retargeting Retargeting Reklamverenlerin, belirlenen hedef kitleye yayın yapması için kullanılır. Retargeting İşleyişi 1. Kullanıcı, retargeting kodu bulunan sayfaya gider.

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ HTML ĠLE GELĠġMĠġ WEB ĠġLEMLERĠ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 202 Web Tasarımı 2016 2017 Bahar Dönemi Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 HTML 5 Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 HTML 5 Günümüzde kullanılan HTML 4.1 sürümü, CSS desteğiyle ne kadar düzenli ve sağlam bir yapıda

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Word Dokümanı - Yapılandırma Web Sayfası - Yapılandırma What You See Is What You Get (WYSIWYG) Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) HTML: Web sayfalarının

Detaylı

HTML 6. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228

HTML 6. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 HTML 6. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 19.04.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Yığılmalı Stil Kağıtları / CSS-Cascading Style Sheets

Detaylı

Interprise. Ülker İletişim Web Servisi. Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi :

Interprise. Ülker İletişim Web Servisi. Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi : Ülker İletişim Web Servisi Interprise Bu doküman Ülker iletişim web servisi hakkında teknik açıklamaları içerir. İletişim web servisi web adresi : www.ulker.com.tr/webservices/contactservice/contactservice.asmx?wsdl.net

Detaylı

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış 12 Mayıs Salı 09 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/facebook-connect-ile-kullanici-giris-cikis Facebook Connect Nedir? Facebook, uzun süredir api'si dışında connect

Detaylı

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) CSS, bir HTML elemanının nasıl görüneceğini belirleyen kurallar tanımlamamızı sağlayar. Örneğin: Sayfanın arka planının

Detaylı

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan MYO 2016-2017 Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU HTML Nedir? HTML, Hyper Text Markup Language sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Web in temel dilidir. Html dökümanları

Detaylı

Tek dosyalı projeler (siteler) üretmek

Tek dosyalı projeler (siteler) üretmek Tek dosyalı projeler (siteler) üretmek 18 Şubat Pazartesi 08 PHP ve Pear Dökümanları http://mfyz.com/tek-dosyali-projeler-siteler-uretmek Bazen yazdığınız/yazacağınız modül/sayfa/proje çok işlem ve bölüm

Detaylı

DIV KAVRAMI