İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil Bilimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Slav Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almaktadır Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe bölümlerine Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabul edilmiş,bir yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce hazırlık okuyan bu öğrenciler Lisans eğitimine başlamışlardır Prof Dr Mustafa ÇİÇEKLER Dekan

3 I- GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon Misyon Köklü bir medeniyetin mirasına ve bilgi birikimine sahip çıkarak kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel olanla çağdaş bilgiyi sentezlemiş, araştırma kabiliyetine sahip bireyleri yetiştirerek topluma kazandırmaktır Vizyon Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve yayınlarıyla ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinmeyi hedeflemektedir B Yetki, Görev ve Sorumluluklar Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Akademik, Fakülte sekreteri idari personel yapısını oluşturmaktadır Buna göre Dekan Dekan yardımcısı Dekan yardımcısı : Prof Dr Mustafa ÇİÇEKLER : Prof Dr Osman Faruk AKYOL : Doç Dr Bilgin AYDIN B Yetki, Görev ve Sorumluluklar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirlenmiştir Dekan: Madde 16 a Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır Süresi biten dekan yeniden atanabilir Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır

4 Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur Fakülte Kurulu: a Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır b Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Fakülte Yönetim Kurulu: a Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır

5 Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler b Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır EĞİTİM ALANI C İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı 1 Eğitim Alanları Derslikler* KAPASİTE Üzeri Anfi 1 Sınıf 2 TOPLAM 3 * Sayı olarak belirtilecektir 2013 Anfi Kapasitesi : 75 Kişi Anfi Alanı : 80 m2 Sınıf Kapasitesi : 75 Kişi Sınıf Alanı : 80 m2

6 127Toplantı Konferans Salonları* Toplantı Salonu KAPASİTE TOPLAM 1 *Adet olarak belirtilecektir 2013 Toplantı Salonu Kapasitesi : 30 Kişi Toplantı Salonu Alanı : 52 m2

7 13- Hizmet Alanları 131 Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM

8 Edebiyat Fakültesi Örgüt Yapısı

9

10

11 AKADEMİK BİRİMLER: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı TARİH BÖLÜMÜ Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 3- DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 4- BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İspanya Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 5- SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 6- SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Bizans Sanatı Anabilim Dalı 7- FELSEFE BÖLÜMÜ Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Türk Felsefesi Tarihi Anabilim Dalı İslam Felsefesi Anabilim Dalı Mantık Anabilim Dalı 8- SOSYOLOJİ BÖLÜM 9- BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10- PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1 DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ 1 BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

12 İDARİ BİRİMLER: FAKÜLTE SEKRETERİ PERSONEL OFİSİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ 3- MUHASEBE OFİSİ 4- BÖLÜM SEKRETERLİK OFİSLERİ 5- AYNİYAT OFİSİ 6- SATIN ALMA OFİSİ 7- YAZI İŞLERİ OFİSİ 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3 Yazılımlar 3 Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Taşınabilir Bilgisayar Sayısı TOPLAM 37 50

13 34- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Yazıcı Tarayıcılar 1 2 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Laboratuar cihazı Say 2000i Bilgisayarı Malîye Bakanlığına ait) Thin Client (Maliye Bakanlığına ait) Thin Client Sunucusu (Malîye Bakanlığına ait) Yönlendirici (Malîye Bakanlığına ait) T- 1 IP Telefonu (Maliye Bakanlığına ait) Say 2000i Yazıcıları

14 4- İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir) 4 Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI Profesör Doçent Yrd Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

15 ÜNVAN Profesör Doçent Yrd Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi 43- Diğer Ünv Görevlendirilen Akademik Personel BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI Batı Dilleri ve Edebiyatları(5 Kişi) Bilim Tarihi(2 Kişi) 3-Dil Bilimi(1 Kişi) 4-Doğu Dilleri ve Edebiyatları (5 Kişi) 5-Psikoloji(2 Kişi) 6-Felsefe(2 kişi) 7-Sanat Tarihi (2 Kişi) 8-Slav Dilleri ve Edebiyatları(2 Kişi) 9-Sosyoloji (1 Kişi) 10-Tarih(7 Kişi) 1Türk Dili ve Edebiyatı(7 Kişi) İstanbul Üniversitesi (13 Kişi) Hacettepe Üniversitesi (4 Kişi) 3-Ankara Üniversitesi (6 Kişi) 4-ODTÜ Üniversitesi (2 Kişi) 5-Mimar Sinan Üniversitesi (2 Kişi) 6-Marmara Üniversitesi (5 Kişi) 7-Boğaziçi Üniversitesi (2 Kişi) 8-Erciyes Üniversitesi (1 Kişi) 9-King s College London Üniversitesi (1 Kişi) Uzman TOPLAM 36 36

16 45- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 225 Yaş Yaş 335 Yaş Yaş 450 Yaş 5 Üzeri Kişi Sayısı Yüzde% %0 %0 %13 %2,5 %17 %23 %38 %10,25 %29 %54 %3 %10, İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 2 2 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 2 2 TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu YL VE İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS DOKT Kişi Sayısı Yüzde % %100 %100 % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % % % % % %

17 49- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş 225 Yaş Yaş 335 Yaş Yaş 450 Yaş 5 Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % % % % % % 5- Sunulan Hizmetler 5 Eğitim Hizmetleri 51 Öğrenci Sayıları BİRİM I Öğretim II Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Fakülteler TOPLAM BİRİM 51 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I ÖĞRETİM II ÖĞRETİM I VE IIÖĞRETİM TOPLAMI(A) Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam SAYI YÜZDE* Fakülteler *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 513- Öğrenci Kontenjanları BİRİM ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI Fakülteler %100 %100 TOPLAM %100 %100

18 515- Yabancı Uyruklu Öğrenciler BÖLÜMÜ Kadın Erkek Toplam Fakülteler TOPLAM Eğitim Hizmetleri 516 Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum,Kongre,Panel Konferans,Seminer Açık Oturum Söyleşi 15 Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Düzeneleme Kurul Üyeliği 4 10 TOPLAM NotMetin şeklindede eklenecek 5161 Düzenleme Kurul Üyeliği: YENİTERZİ, Emine, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Mayıs 2013 YENİTERZİ, Emine, 3 Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, AFYON, TÜRKIYE, Ekim 2013 YENİTERZİ, Emine, I Uluslararası Türkiyat Sempozyumu Türk Harp Edebiyatı, Bilim Kurulu Üyesi, ÇANKIRI, TÜRKIYE, Kasım 2013 YENİTERZİ, Emine, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, ERZURUM, TÜRKİYE, Nisan 2013 YENİTERZİ, Emine, Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi-Kavimler Göçünden Günümüze Orta Asya-Kafkasya-Anadolu, Bilim Kurulu Üyesi, AĞRI, TÜRKIYE, Eylül 2013

19 ANAR, Turgay (2013), Özü Yüzden Okumak Büyük Doğu Kapaklarının Dili Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2013 Prof Dr Ahmet CİHAN: Özü Yüzünden Okumak, Büyük Doğu Kapaklarının Dili Sempozyumu, 9 Mayıs 2013, İstanbul Prof Dr Ahmet CİHAN: Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, Ankara, 113 Kasım 2013 Kadı, İsmail Hakkı, 2nd ASEAN Academic Society International Conference: Passage Towards ASEAN Community 2015: Bridging Science, Technology and Humaniities", Bilim Kurulu Üyesi, Bangkok, Tayland, Kasım 2013 Mete, Zekai, Sokollu Mehmed Paşa ve Havsa Sempozyumu (26-27 Nisan 2013), Düzenleme Kurulu Üyesi 516 Davetli Konuşmacı: I Sempozyumlar FAZLIOĞLU, İhsan Orta- Asya İran Anadolu Astronomi Geleneğinin Kuruluşu: Şemseddin Haraki ve okulu, Felsefe Bilim Gelneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler, TC Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eylül 2013, Aşkabad/Türkmenistan FAZLIOĞLU, İhsan Faal Akıl Ölünce!: XIII Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî(Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması [Açılış konuşması], Uluslararası 13 Yüzyıl da Felsefe,, 16 Kasım 2013, Ankara İbrahim Halil Üçer, Bosnevî nin Suret Anlayışına Dair Bir Risalesi, Uluslararası Abdullah Bosnevî Sempozyumu, Bosna-Saray Bosna Mayıs 2013 CİHAN,Ahmet; Dünya Deneyimler Işığında Çözüm Süreci Uluslararası Medeniyet Konferansları 2 Aydüz, S (2013), Avrupa da Osmanlı Medeniyeti Algısı Üzerine Bazı Gözlemler, Medeniyet Tartışmaları, Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyet i Anlamak Sempozyumu, 9-10 Şubat 2013, İstanbul

20 II Konferanslar FAZLIOĞLU, İhsan Kadim Nasıl Tekaddüm Eder?, Ankara, Şubat 2013 FAZLIOĞLU, İhsan Âlim olmadan tabib olmak mümkün mü?: Kanun un felsefî arkaplanı üzerine bazı düşünceler, İbn Sina nın el-kanun fi t-tıbb ının yayımlanışının 1000 Yılı [ ], İstanbul, Mart 2013 FAZLIOĞLU, İhsan Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Çağı nda Osmanlı Entelektüel Hayatına Bir Bakış, Sanayi Devrimi, Aydınlanma Çağı ve Osmanlı, Viyana, Mart 2013 FAZLIOĞLU, İhsan Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi: Kadim Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım, İstanbul, Nisan 2013 FAZLIOĞLU, İhsan İbn Haldun ve eseri Mukaddime, İstanbul, Nisan 2013 FAZLIOĞLU, İhsan İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar, İMÜ Uluslararası Konferans, İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Mayıs 2013 FAZLIOĞLU, İhsan Gelenek mi Gelecek mi? İslâm Temeddününün istikâmeti ne olmalı?, 11 Haziran 2013, İstanbul FAZLIOĞLU, İhsan Felsefe-Bilim Tarihi nde Mahsûs ve Makûl ün Yeniden Yorumlanması [XIII-XVI [Yüzyıllarda, Türkistân İrân Anadolu ortak kültür havzasında ne oldu?], İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 26 Eylül 2013, Malatya FAZLIOĞLU, İhsan Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İslâmî Hayat Görüşünün İlkeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti, Müslümanlar Diyaneti, Başmüftülüğü Sofya, 25 Ekim 2013 FAZLIOĞLU, İhsan Dilimiz, Dinimizdir : Kendilik Bilinci nin İnşâsında Dilin Yeri Nedir?, 01 Kasım 2013, Karaman Belediyesi / Karaman FAZLIOĞLU, İhsan Hem Vahdet Hem Adalet Hem Mehabbet: Türk İslâm İdrâkinin İfâdesi Olarak Konya ( ), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 02 Kasım Cumartesi 2013 FAZLIOĞLU, İhsan Düşünce ile Eylem Arasında: Çağdaş İslâm Dünyası'nda Gerçeklik, Yüzleşme ve Temsîl, 16 Kasım 2013, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu / Ankara AYDEMİR,Hakan; Tohar-Türk İlişkileri ve Toharların Müslümanlaşması (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Türkiyat Sohbetleri davetlisi olarak) Kasım 2013

21 Prof Dr Ahmet CİHAN: Ustalara Saygı: Bir Portre Olarak Mehmet Genç, Sakarya Üniversitesi, 29 Nisan 2013 Prof Dr Ahmet CİHAN: Doğu da ve Osmanlı Geleneğinde Üniversite, Bilimsel Özgünlük ve Bilimsel Özgürlük Bileşenleri Açısından Bir Değerlendirme, İçinde, Özerk Yönetim ve Üniversite Özerkliği Kolokyumu, İzmir, Ekim 2013 Kadı, İsmail Hakkı, The impact of Dutch Free Trade Policies on the Establishment of Ottoman International Traders, Congreso Internacional Repúblicas Y Republicanismo En La Edad Moderna (Siglos XVI-XVIII), Sevilla, Aralık 2013 Kadı, İsmail Hakkı, Osmanlı-Hollanda Ticaret ağları, Şehir Ötesi Ağlar-2, BSV, İstanbul, Kasım 2013 Piyadeoğlu, Cihan, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Konferansları, Davetli Konuşmacı, Sakarya 2013 Sunar, Mehmet Mert, Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusu nun Terkibi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi / İstanbul, Şubat 2013 Sunar, Mehmet Mert, XIX Yüzyılda Yeniçeri Kışlaları: Eski ve Yeni Odalar Üzerine Bir Değerlendirme, Fatih Üniversitesi / İstanbul, Mart 2013 Sunar, Mehmet Mert, İsyan Kazanı: II Mahmud Döneminde Yeniçeri Ocağı, İstanbul Bilimler Akademisi / İstanbul, Mart 2013 Aydüz, S, İlk Tıp Ansiklopedisi Firdesü l-hikme nin Müellifi: ᶜAlī b Sehl Rabbān et-ṭaberī nin Hayatı ve Eserleri, Eylül 2013, Felsefe-Bilim Geleneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler Konferansı, Aşkabat, Türkmenistan III Söyleşiler FAZLIOĞLU, İhsan Derdimiz yolda olmaktır, çadır kurmak değil, İtibar -Aylık edebiyat ve fikriyat dergisi-, 18 Sayı 18, Mart 2013, s445 FAZLIOĞLU, İhsan Kitabı bırak, okumaya bak!, İhsan Fazlıoğlu ile şehir ve kitab üzerine, Ropörtaj: Vefa Taşdelen, Bizim KÜLLİYE, üç aylık kültür ve sanat dergisi, Sayı 57(eylül-ekim-kasım), s 7-13, ELAZIĞ 2013 Karahasanoğlu, Selim, Osmanlı Dünyasında Günlük Tutmak: Kadı ve Günlüğü, Söyleşi&İmza, Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi, 17 Kasım 2013 Karahasanoğlu, Selim, "Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi," Ottoman History Podcast, 3 Temmuz 2013

22 Karahasanoğlu, Selim, "Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi," Geçmiş Zaman Hikayeleri, TRT Radyo 1, 16 Eylül 2013 (Canlı Yayın Konuğu) Mete, Zekai, İstanbul tarihi üzerine söyleşi, Mehtap Radyo, Mayıs 2013 Piyadeoğlu, Cihan, Geçmişten Günümüze (Kampus FM), Davetli Konuşmacı, Piyadeoğlu, Cihan, Açık Deniz (Ülke TV), Davetli Konuşmacı, Piyadeoğlu, Cihan, Açık Deniz (Ülke TV), Davetli Konuşmacı, Piyadeoğlu, Cihan, Açık Deniz (Ülke TV), Davetli Konuşmacı, Arslantürk, Ahmet, TVNET, Kitap Kafe Programı, Osmanlı İmparatorluğu nda Teşrifat adlı kitabın tanıtımı Arslantürk, Ahmet, TVNET, Kitap Kafe Programı, Turhan Valide Sultan Vakfiyesi adlı kitabın tanıtımı Ölmez, Adem, Millet ve Milliyetçilik, Şehir Söyleşileri, Mirbad Derneği, Şanlıurfa, 2013 Yılmaz, Fehmi, Bab-ı Tarih Söyleşileri semineri program sorumlusu ve yürütücüsü, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, İstanbul, 8 Mayıs 2013 Yılmaz, Fehmi, Bab-ı Tarih Söyleşileri semineri program sorumlusu ve yürütücüsü, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, İstanbul, 25 Mayıs Oturum Başkanı, Panelist YENİTERZİ, Emine, Muhammediye Sergisi, Davetli Konuşmacı, 18 Nisan 2013, KAZAN, TATARİSTAN YENİTERZİ, Emine, Hulâsatü l-hakâyık ta Hz Peygamber in Üstün Özellikleri, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Bildiri Sunumu, Erzurum, Nisan 2013 YENİTERZİ, Emine, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Oturum Başkanı, ERZURUM, TÜRKİYE, Nisan 2013 YENİTERZİ, Emine, Mesnevî Hikâyelerinde Dua, II Uluslararası Mesnevi Sempozyumu-Çağdaş Etkileşimler, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Urumiye Üniversitesi, Bildiri Sunumu, VAN, TÜRKIYE, 224 Mayıs 2013 YENİTERZİ, Emine, II Uluslararası Mesnevi Sempozyumu-Çağdaş Etkileşimler, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Urumiye Üniversitesi, Oturum Başkanı, VAN, TÜRKIYE, 224 Mayıs 2013

23 YENİTERZİ, Emine, Mevlâna ya Göre Örnek İnsan, Panelist, Balıkesir, 11 Ocak 2013 YENİTERZİ, Emine, Kadın Gözüyle Türkiye nin Dünyaya Entegrasyonu Paneli, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1 Mart 2013 YENİTERZİ, Emine, Kadın ve Kariyer Paneli, Moderatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6 Mart 2013 YENİTERZİ, Emine, Hanımların Dilinden Hz Mevlâna, Moderatör, KONYA, TÜRKİYE 4 Mayıs 2013 YENİTERZİ, Emine, Tarihî Süreçte Mevlevîhânelerin İnsan Yetiştirmedeki Rolü, Günümüzde Yurt İçi ve Yurt Dışı Mevlevihanelerin Durum ve Konumları, Selçuk Üniversitesi, Bildiri Sunumu, KONYA, TÜRKİYE, 9-10 Aralık 2013 YENİTERZİ, Emine, Günümüzde Yurt İçi ve Yurt Dışı Mevlevihanelerin Durum ve Konumları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Oturum Başkanı, KONYA, TÜRKİYE, 9-10 Aralık 2013 Taftalı, Oktay: Türk Şiirinde 1980 Kuşağı Sempozyumu Katılım-Bildiri MSGÜ Taftalı, Oktay: Türk Şiirinde İki Büyük Usta, Arif Nihat Asya ve İlhan Berk Panelist Küçük Çekmece Belediyesi ŞEKER, Fatih M, "Osmanlı Entelektüel Geleneğinde Felsefenin Ehlileşen Çehresi", Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, Mayıs 2013 ISSI, Cüneyt (2013), Sezai Karakoç un Hızır la Kırk Saat inde Peygamber, Veli ve Din Adamları Arasında Diriliş, Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler Sempozyumu, Bildiri Sunumu,115 Mayıs 2013; Amman-Ürdün ISSI, Cüneyt (2013), Nazan Bekiroğlu nun İsimle Ateş Arasında Romanında Yeniçeriler, II Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu, Bildiri Sunumu,7-9 Kasım 2013, İstanbul ISSI, Cüneyt (2013), Çağdaş Türk Şiirinde Din, 6 Dinî Yayınlar Kongresi, İslâm, Sanat ve Estetik, Diyânet İşleri Başkanlığı, Bildiri Sunumu, 29/30 Kasım-01 Aralık 2013, İstanbul YAZAR, Sadık (2013), Manzum Tercüme Metinlerinde Karşılaşılan Tercüme Zorlukları, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX: Metnin Hâlleri, Osmanlı da Te lîf, Tercüme, Şerh, Bildiri Sunumu, 26 Nisan 2013, Gaziantep

24 ŞENLİK, Ş Kazakça ve Türkiye Türkçesinde Kullanılan Bağlaçlar ve Bağlaç Temininde Model Vazifesi Gören Kaynak Diller, Ahmed Yesevi Üniversitesi, V Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Nisan 2013 Türkistan Kazakistan ŞENLİK, Ş Türkçede Benzeme/Benzetme İfade Eden Fiiller Hakkında Adlandırma Bilimi Çerçevesinde Düşünceler, İstanbul Üniversitesi, VIII Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2013 ANAR, Turgay (2013), "Reflections Of Alija Izetbegovic In Modern Turkish Poetry", The 3rd International Balkan Annual Conference (IBAC), Bosnia and Herzegovina: in Common History and Multicultural Atmosphere of the Balkans, BOSNA HERSEK, Ekim 2013 (Baskıda) ANAR, Turgay (2013), Büyük Doğu Kapaklarında Gençlik", Özü Yüzden Okumak Büyük Doğu Kapaklarının Dili Sempozyumu, Bildiri Sunumu, İstanbul, 9 Mayıs 2013 ANAR, Turgay, Mekânımız Edebiyat Olsun-İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Ocak 2013 ANAR, Turgay, Örnek İnsan Olarak Mehmed Âkif Ersoy, Panelist, Balıkesir,11 Ocak 2013 Karahasanoğlu, Selim, Lale Devri Hiç Yaşanmadı, Trakya Üniversitesi, Edirne, 12 Kasım 2013 (Davetli Konuşmacı) Karahasanoğlu, Selim, 1143 İhtilali nden Patrona İsyanı na: Tarihyazımı, Kaynaklar, İsyan, 18 Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Süreklilik ve Değişim Çalıştayı, İstanbul Şehir Üniversitesi, 113 Haziran 2013 (Davetli Konuşmacı Karahasanoğlu, Selim, Bir Lale Devri Masalı: Osmanlı İmparatorluğu'nda Maddi Kültür ve Tüketim ( ), İstanbul Bilimler Akademisi, 13 Nisan 2013 (Davetli Konuşmacı) Karahasanoğlu, Selim, Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü ( ), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, Ankara, 4 Ocak 2013 (Davetli Konuşmacı) Yılmaz, Fehmi, Hocam Mehmet Genç, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Ustalara Saygı Programı, 29 Nisan 2013, Sakarya Kadı, İsmail Hakkı, Oturum Başkanı: 18 Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Süreklilik ve Değişim, TÜRKIYE, 2013

25 Seminerler YENİTERZİ, Emine, İnsan Profili, 2 Bölge İller Aile İçi İletişim ve Motivasyon Semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı, Antalya, 14 Şubat 2013 YENİTERZİ, Emine, Mevlâna nın Kişisel Gelişim ve Değişime Dair Düşünceleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İSMAM-Dil ve Edebiyat Araştırmaları Birimi, İstanbul 30 Aralık 2013 FAZLIOĞLU, İhsan;Medeniyet Okumaları: Miftah el-saade ve misbah el-siyade (Taşköprülüzade), Her Hafta, Pazartesi, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, Maltepe Yerleşkesi [ ] FAZLIOĞLU, İhsan; Metafiziğe durmak: Gazalî nin kendi olma arayışının hakikî ve itibarî ilkeleri, Berlin, 27 Aralık Ocak 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Osmanlı Entellektüel Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu, Dilbilimi Sohbetleri V:, İstanbul, Ocak 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Kadim nasıl takaddüm eder?, İstanbul, Şubat 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Hafta da bir, Mart-Nisan-Mayıs 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Konu, yöntem ve amaç açısından ilm : Varlık, bilgi ve değer çanağında İslam-Osmanlı-Türk bilgi anlayışını anlamak, Viyana, Mayıs 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Anlam ile Değer : Hem Hakikî hem İtibârî bir temellendirme mümkün müdür?, Viyana, Mayıs 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Tabiat ile Hayat: Mukaddime ye mukaddemât (Metin ve Yorum eşliğinde İbn Haldûn Okumaları), Viyana, Mayıs 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Hayat Görüşü: Kelâmî bir yorum, Viyana, Mayıs 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Felsefe - Tarih İlişkisi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Sosyal Bilimler Semineri I, Haziran 2013 FAZLIOĞLU, İhsan; Mevcûd ve Subût : İnsan ve toplum bilimlerinde nesne ve bilgi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 26 Eylül 2013, Malatya FAZLIOĞLU, İhsan; Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?, Ahlak ın Temeli Üzerine Konuşmalar II, İLEM Seminer, 02 Ekim 2013, İstanbul FAZLIOĞLU, İhsan; Felsefe-Bilim Tarihi, 23 Ekim 2013 den itibaren her Çarşamba [8 Hafta], Ankara

26 FAZLIOĞLU, İhsan; Düşüncebilimin İlkeleri, İstanbul Bilimler Akademisi [İBA], 26 Ekim Cumartesi 2013 [Her cumartesi; 4 Hafta] FAZLIOĞLU, İhsan; Geçmiş ile Gelecek'te Karşılaşmak: Felsefe-Bilim Tarihi Örneğinde Bir Gelecek Tasavvuru Olarak Tarih, 6 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara FAZLIOĞLU, İhsan; Medeniyet Okumaları: İbn Haldun ve el-mukaddime, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, 5 hafta ŞEKER, Fatih M, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet ve Düşünce Dünyasına İntikal Edenler, Teemmül Buluşmaları, , Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara İbrahim Halil Üçer İslam Düşüncesine Giriş, İlmî Etüdler Derneği, güz dönemi İbrahim Halil Üçer İslam Felsefesine Giriş, Bremen Akademisyenler Birliği, Bremen, 22 Aralık Ocak 2014 ISSI, Cüneyt (2013), Aynayı İçe Tutmak: Bahaeddin Özkişi nin Hikâyeciliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İSMAM-Dil ve Edebiyat Araştırmaları Birimi, İstanbul 4 Kasım 2013 İbrahim Halil Üçer İslam Kelamına Giriş, Bremen Akademisyenler Birliği, Bremen, 22 Aralık Ocak 2014 YILDIRIM, Abdullah, Belâgat İlimleri - Beyan, İLADER (İlahiyat Araştırmaları Derneği) YILDIRIM, Abdullah, Belâgat İlimleri - Meani, İLADER (İlahiyat Araştırmaları Derneği) ŞAFAK, Turgay Osmanlı Edebiyatında Şerh, Bilim ve Sanat Vakfı 48 Dönem Güz Seminerleri,, 26 Ekim- 30 Kasım 2013 İstanbul (6 Hafta) ŞAFAK, Turgay, İran da Eğitim, Öğretim ve Araştırma Merkezleri, İSAM 11 Nisan 2013 ŞAFAK, Turgay, İran Tarih, Kültür ve Medeniyetine Giriş, Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, 25 Nisan 2013 Piyadeoğlu, Cihan, Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü, Medeniyet Tarih Sohbetleri, Konuşmacı, Şubat 2013 Mete, Zekai, "Osmanlı Devleti'nde Toprak Mülkiyeti: Klasik Dönemden Cumhuriyet'e Eksik ve Yanlı(ş) Bilgiler, Günümüze İntikal Eden Sorunlar, Osmanlı ve Günümüz Hukukçularının Yaklaşımları", Tarih Bölümü Çarşamba Seminerleri, 13 Mart 2013, Maltepe, İstanbul

27 Yılmaz, Fehmi, Tarihte Yeni Tezler Yeni Yüzler, Program düzenleyicisi ve Moderatör, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, 15 Mart 2013 Yılmaz, Fehmi, Tarihte Yeni Tezler Yeni Yüzler, Program düzenleyicisi ve Moderatör, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, 15 Nisan 2013 Yılmaz, Fehmi, Tarihte Yeni Tezler Yeni Yüzler, Program düzenleyicisi ve Moderatör, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, 15 Mayıs 2013 Aydüz, S, (2014), Osmanlı Medeniyetini Oluşturan Unsurlardan: Savaş Sanatı (Başlangıçtan 17 Asra Kadar), Ocak 2014, Uluslar Arasi Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 517 İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale Ulusal Makale 14 8 Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri 7 7 Diğer Dergilerde Yayınlanan Makale - 32 Kitap Kitap Bölüm Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale 5171Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale TUNÇ, Semra-YENİTERZİ, Emine (2013), Osmanlı Mühür Sanatı ve Klasik Türk Şiirinde Mühür, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol8, pp ISSI, Cüneyt (2013), Peygamber ve Âlimler Arasında Diriliş: Sezai Karakoç un Hızır la Kırk Saat i, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S 10, Temmuz, s YAZAR, Sadık (2013), XVI Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmûası, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Vol VIII, No1, s60650 ŞENLİK Ş Sprache als Propagandamittel im Osmanischen Eine sozio- und pragmalinguistische Analyse des in einem osmanischen Gazavatname verwendeten Registers, WIENER ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNDE DES MORGENLAN103 pp?

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2-177 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Türkiye nin ilk yüksekokulu olan Maden Mektebinin 1924 te kurulduğu, kökleri sağlam, geçmişi olan bir üniversite olarak 1992 yılında

Detaylı