BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI"

Transkript

1 Zorlu Plaza, Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) Faks: +90 (212) EK - A BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Öveçler 4. Cadde No: 140/A Dikmen / Ankara -Türkiye Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) Ocak 2009 ANKARA TÜRKİYE

2 2/23 İÇİNDEKİLERİN TABLOSU Sayfa 1. SORUMLU TARAFLAR PROJENİN TANIMI Proje Alanı Projenin Teknik Özellikleri YASAL ÇERÇEVE Türk Yasal Düzenlemeleri Uluslararası Kriterler YÖNETİM PLANI Aşaması Aşaması Hafifletici Önlemler İZLEME PLANI Aşaması Aşaması KURUMSAL DÜZENLEMELER Aşaması Aşaması PAY SAHİPLERİ DANI MA TOPLANTISI...20

3 3/23 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo 4-1 PROJENİN Çevresel Etkileri ve Etkileri Hafifletici Önlemler...11 Tablo 5-1 Aşaması için Gözlem Planı...15 Tablo 5-2 Aşaması için Gözlem Planı...16 Tablo 6-1 Aşaması için Gereklilikleri ile İlgili Görev Dağılımı (R:Sorumlu, S: süpervizör A: Asistan)...17 EKİL LİSTESİ ekil 2 1 Projenin Bulunduğu Yer... 6

4 4/23 KISALTMALAR DOKAY ÇSYİP GWh ÇOB MW STK ÇOİM PROJE SYP AYP ROTOR Elektrik Üretim A.S. DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı Gigawatt hour (Gigawatt - saat) Çevre ve Orman Bakanlığı Megawatt Sivil Toplum Kuruluşu Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Osmaniye Bahçe Rüzgar Enerji Santralı Projesi Sosyal Yönetim Projesi Atık Yönetim Projesi

5 5/23 1. SORUMLU TARAFLAR Zorlu Enerji Grubu nun bir alt grubu olan Rotor Elektrik Üretim Ltd. (), Türkiye nin güneyinde Osmaniye İli Bahçe İlçesi nde 135 MW kapasitelik bir rüzgar enerji santralı (PROJE) kurmayı ve işletmeyi planlamaktadır. PROJE gönüllü bir karbon emisyonu azaltma projesi olarak Altın Standartlar (Gold Standards) sertifikasına başvurmaktadır. Projenin Çevresel ve Sosyal Etkiler Değerlendirilmes inin bir parçası olarak; Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ÇSYİP), PROJE nin inşaat ve İşletme aşamalarında meydana gelebilecek potansiyel çevresel ve sosyal etkiler ve bu etkileri en aza indirmek ya da tamamen engellemek için projeden etkilenebilecek yerel insanlarla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hükümet kuruluşlarının temsilcileriyle temel danışma toplantıları gibi önlemleri de içerir. Projenin her taraf için sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: DOKAY: ÇSED Raporu referans maddelerini göz önünde bulundurma, ÇSYİP belgeleri de dâhil olmak üzere ÇSED Raporunu hazırlama sorumluluğunu üzerine alır. : Projenin bir pay sahibi olarak hem çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) hem de IFC den projenin inşaatı için gerekli izinler almak, inşaat ve işletim periyodları boyunca ÇSED ve ÇSYİP tarif edilen önlemlerin yerine getirilmesini sağlamak sorumluluğunu üzerine alır. : Projenin kurulumu sırasında meydana gelecek etkileri en aza indirmek için ÇSYİP de belirtilen gerekli önlemleri almakla ve iyi tarif edilmiş bir şikayet sistemiyle kamu şikayetlerini dinlemek ve konu ile ilgilenmek için gerekli faaliyetleri yerine getirmek sorumluluklarının üzerine alır., ya karşı sorumludur. ÇOB:, Osmaniye Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün (ÇOİM) tasdik ettiği Proje Tanıtım Dosyasının (PTD) gereklerini yerine getirmezse, Resmi Gazete nin 17 Temmuz 2008 de yayımlanan Türk ÇED Yönetmeliği nin ilgili 18 ve 19. maddelerini uygular. IFC: Potansiyel bir ortak finansör olarak, ÇSED Raporu nda ayrıntılı olarak tarif eden Performans Standartları ile uyumlu bir süreç talep eder.

6 6/23 2. PROJENİN TANIMI 2.1 Proje Alanı, PROJE yi Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan Osmaniye İli Bahçe İlçe Merkezi civarında gerçekleştirmeyi planlamaktadır. (Bakınız ekil 2.1) ekil 0-1 Projenin Bulunduğu yer

7 7/ Projenin Teknik Özellikleri Proje, her biri 2,5 MW nominal güce sahip olan ve toplam 135 MW kurulu kapasiteye sahip 54 rüzgar türbininden meydana gelmektedir ve yıllık 512 GWh elektrik üretmesi beklenmektedir. Rüzgar türbinlerinin çark merkezi yüksekliği 85 m ve pervane çapı 100 m'dir. Elektrik Santrali ulusal şebeke 154 kva kapasiteli Bahçe Trafo merkezi üzerinden 7 km lik güç iletişim hattıyla bağlanacaktır. İletim hat güzergahı boyunca 25 kafesli direk kullanılacaktır. Bir türbin için elektrik üretim figürü belirli modelleme araçları vasıtasıyla hesaplanmıştır. Toplam brüt ve net üretim sırasıyla, 524 GWh/yıl ve 512 GWh/yıl olacaktır.

8 8/23 3. YASAL ÇERÇEVE ÇSYİP'nin hazırlanması sırasında ve projenin inşaat ve işletme sürecindeki faaliyetlerini analiz ederken Türk yasal düzenlemeleri ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurulmuştur. 3.1 Türk Yasal Düzenlemeleri Aşağıda belirtilen yasalar ve düzenlemeler projenin kapsamı dâhilindeki işletim ve inşaat aşamaları sırasında meydana gelebilecek çevresel etkileri azaltmaya yönelik yasal gereklilikleri içerir sayılı Çevre Kanunuı; Türk ÇED Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Çevre Denetimi Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete.); Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Hafriyat Toprağı, ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5192 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu;

9 9/23 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); 2863 sayılı (5226 sayılı Kanun ile değişik) Kültürel ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu; 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete); 3.2 Uluslararası Kriterler PROJE uluslararası kredi veren IFC gibi kuruluşlar tarafından verilen kredi ile de finanse edilebileceği için kredi kuruluşlarının gereklilikleri düşünülerek, bu ÇSYİP'nin hazırlanmasında IFC 1 'nin performans standartları (PS) da göz önüne alınmıştır. ÇSED Raporu nda Bölüm 1 de de detaylı olarak tarif edildiği gibi IFC'nin aşağıdaki PS leri PROJE için uygulanabilir durumdadır. PS1: Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemi PS2: Emek ve Çalışma Koşulları PS3: Kirliliğin Önlenmesi ve Azaltılması PS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve Korunması PS5: Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim PS6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi IFC'nin 30 Nisan 2007 tarihli ve Rüzgar Enerjisi için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönergeleri ve Elektrik Güç İletim ve Dağıtımı için Çevre Sağlık ve Güvenlik Yönergeleri mevcut ÇSED hazırlanırken temeli teknik referans olarak kullanılmışlardır. 1 Özel olarak IFC tarafından 2007 yılında yayımlanan PS1 Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri IFC nin Finansörlüğüne başvuracak bütün projeler için ÇSYİP istemektedir..

10 10/23 4. YÖNETİM PLANI 4.1 Aşaması ÇSED Raporu nun bir parçası olan ve aşamasına dâhil olan izleme faaliyetleri ile birlikte etki değerlendirmesi ve hafifletici önlemleri de içeren bu ÇSYİP, projenin çevresel gerekliliklerinin farkında olmaları açısından Yüklenicisine de sunulacaktır. Bu hafifletici önlemlerin inşaat aşamasında göz önünde bulundurulması açısından önemlidir. Yüklenicinin temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir: personelini çevresel bilinç artacak şekilde eğitmeli ve Projenin çevresel performansına katkıda bulunmak için bir kişiyi HSE den sorumlu olarak atamak; ÇSYİP'nin 3. bölümünde belirtilen Türk Çevre Yasal Düzenlemesinin gereklerini yerine getirmek ve gerekli hafifletici önlemleri almak; faaliyetlerini yerine getirmek için Türk Yasal Düzenlemelerine uygun olarak edinmesi gereken lisansları almak ve bir mühendisi ÇSYİP'nin uygulanmasıyla yetkili bir HSE yetkilisi olarak atar ve aylık bazda olabilecek uyumluluk denetimlerini yerine getirir. 4.2 Aşaması Rüzgar Santrali inde ÇSED ve ÇSYİP'nin gerekliliklerini yerine getirmek sorunlu olacaktır. Aşağıdakiler tarafından yerine getirilmesi gereken sorumluluklardır: PROJE'nin HSE yöneticisi olarak bir mühendisi atamak ve ÇSED ve dolayısıyla ÇSYİP dokümanlarındaki maddelerin yerine getirilmesini sağlama ve iç denetlemelerle takip etmek; ve Bakım personelini çevresel bilinç artacak şekilde eğitmek ve böylece PROJE nin çevresel performansına katkıda bulunmasını sağlamak; Türk Yasal Düzenlemelerinin gereklerini yerine getirmek ve gerekli hafifletici önlemleri almak; Mevcut yasal çerçeveye ek olarak işletim sırasında karar verilen ya da yürürlüğe girecek olan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin gereklerini yerine getirmek. 4.3 Hafifletici Önlemler Su, Hava ve toprağa karışabilecek maddeler yoluyla projenin inşaat ve işletme aşamaları sırasında meydana gelebilecek çevresel etkiler ve önerilen hafifletici önlemler Tablo 4.1 de ortaya konmuştur.

11 11/23 Tablo 4-1 Projenin Çevresel etkileri ve Önerilen Hafifletici Önlemler. Aşama Konu Hafifletici Önlem ve Toprak Tedariki Kazı Toprağı Malzemesi Bitki Yetişen Yüzey Toprağı Gürültü ve Titreşim (Kazı ve çukur açma işleri) Toz Su Kalitesi Atıkları Yerel katı atık Toprak tedariki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve / veya irket ya da üçüncü bir taraf tarafından PS 5 ile uyumlu olmak üzere yapıla projeyle ilgili gerçekleştirilen ya da geçmişte gerçekleştirilmiş olan (tesislerle alakalı olarak ya da rüzgar santrali iletim hatları dâhil olmak üzere) toprak tedariki için bütün borç verenlere bir özet gönderilir; Bu toprak tedariki özeti tedarik sürecinin tamamen gönüllü alıcı satıcı bazlı, satın alınan / kiralanan arazi için ödenen bedelin piyasa bazlı ve bu durumdan etkilenecek insanlara danışılmış olduğunu açıkça göstermelidir. Kazılarak çıkarılan malzemenin bir kısmı daha sonra inşaat sırasında kullanılmak üzere inşaat alanında depolanır. Geri kalan kısımlar ise gerekli izinler alındıktan sonra tarafından belirlenecek olan depolama arazilerine gönderilecektir. Gerekli lisansa sahip kamyonlar tarafından taşınacaktırlar. Üzerinde bitki yetişebilen yüzey toprağı kazı çalışmasından önce soyularak daha sonra çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere inşaat alanında diğer kazı malzemelerinden ayrı olarak depolanacaktır. Yerel halk geçici olarak rahatsızlık yaratabilecek gürültü gibi şeylere dair bilgilendirilecektir; Ağır makinelerin düzenli bakımı. işleri Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetilmesi ile ilgili mevzuatta belirtildiği gibi gündüz vakitleri içinde gerçekleştirilecektir (07:00-19:00). Çalışma alanı sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşullarında sulanacaktır; malzeme hiç çevrilmeden yüklenmeli ve boşaltılmalıdır Asfalt olmayan yollarda 30 km / sa hız limiti uygulanmalıdır. Kazılarak çıkarılmış malzeme taşıyan kamyonların kasalarının üstü örtülecektir. Kazılarak çıkarılan toprağın dik yamaçlara depolanması önlenecek ve böylece yüzey sularının yapısıyla karışarak bulanıklık ya da benzeri istenmeyen sonuçlara neden olması önlenecektir. Ayrıca kumun taşınmasını engellemek için kum çitleri de kurulacaktır. 'nin gerekli izinleri aldıktan sonra belirlediği depolama arazilerine, gerekli lisansa sahip kanyonlar tarafından taşınacaklardır. sahasının kurulduğu alanda oluşurlar. gerekli izinleri aldıktan sonra, atıklar yatırımcının personeli tarafından toplanır ve katı atık yok etme tesislerine gönderilir. Hafifletmenin maliyeti İlgili harçlar ve vergiler dâhil olmak üzere Piyasa değerlerini baz alarak işlerine işlerine Hiç bir bedel ödenmeyecektir işlerine işlerine işlerine işlerine Kurumsal Sorumluluk* irket / Borçlu

12 12/23 Aşama Konu Hafifletici Önlem Tehlikeli atık (asbest, boya artığı, florasan lamba, su / sıcaklık izolasyon malzemesi, atık yağ ve piller gibi ) Yerel Atık su Kamu Sağlığı ve Güvenliği Ekoloji Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Görsel Etkiler Gürültü Yüzey ve yer altı suları ve toprak kalitesi Habitat değişimi Tehlikeli Atıklar Tehlikeli Atıkların denetimi Mevzuatı, Atık Yağ ile ilgili Mevzuat, Kullanılmış Pil ve Aküler ile ilgili Mevzuat Gözetilerek değerlendirilecektir (yani, bu atıkların uygun bir yer altı deposunda yok edilmeleri ya da Çevre ve Orman Bakanlığından toplama ve yok etme ile ilgili sertifika almış şirketler tarafından toplanacaktır). sahasının kurulduğu alanda oluşurlar. İşçilerin bulunduğu alanlar için portatif tuvaletler kurulabilir. Atık su lağım çukurlarında toplanacak ve bu çukurlar da kanalizasyon aracı ile boşaltılacak (eğer gerekli olursa, çünkü kamp alanı zaten Bahçe nin kanalizasyon sistemine bağlı). alanına malzeme taşıyan kamyon sürücüleri 30 km / s hız sınırına uymalıdırlar. Kamyon çalışanlarını uyarmak için yol üzerinde tabelalar olacaktır. Kazı alanlarında hemen güvenlik iskeleleri kurularak insanların düşmeleri engellenecek ve ayrıca bariyerler de kullanılacaktır. Kazılmış alanlar kamu sağlığı için kapatılmalıdır ya da kapatmak mümkün olmazsa uyarı işaretleriyle çevrelenmelidir. Boru sonları hayvanların girmelerini engellemek için kapatılmalıdırlar. Göç mevsimlerinden birinde bir kuş taraması yapılacaktır (Mart ve Mayıs 2009 ya da Ağustos ve Ekim 2009 arasında 15 günlük bir tarama). Su bir drenaj sistemi ile emilecek ya da pompalarla çukurlarda birikmesi önlenecektir ve çamurlu sular emilecek içindeki toprak çöktükten sonra tekrar boşaltılacaktır. Derin kazı alanlarında toprak çökmesini engellemek için bariyerler kullanılacaktır. İlgili Türk Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile uyumluluk sağlanacaktır (örneğin, personel için koruyucu malzemenin kullanılması ve kazı tekniklerinde Mevzuatın 24. Maddesinde detaylı olarak aktarılan tekniklere uyulmasının yanı sıra ilgili yerel otoriteyi inşaat işleri başlamadan önce çalışan sayısı, alınan tedbirler v.s. hakkında bilgilendirmek). Yardımcı yapı ve yollar en küçük şekilde tutulacak, örneğin çitlemeyi önleyerek. Projenin güç kabloları toprak altından geçecek ve işlemeyen türbinler kaldırılacak. Dik yamaçlar düzeltilecek, erozyon önlemleri alınacak ve temizlenen arazide yalnızca yerli türler yeniden yetiştirilecek. ** Her türbinin donanım kutusu izole edilecek.** Rüzgar türbinleri yağ emici ve toplayıcı sistemlerle donatılacaktır. Genel olarak rüzgar enerjisi projelerinin habitat değişimine önemli bir etkisi yoktur. Hafifletmenin maliyeti işlerine işlerine işlerine işlerine dâhil değildir (iki uzmanın 15 gün arazi ve bir hafta raporlama masrafları). işlerine İşletme masraflarına İşletme masraflarına İşletme masraflarına N / A Kurumsal Sorumluluk* /OPERATÖR N / A

13 13/23 Aşama Konu Hafifletici Önlem Tehlikeli atık (asbest, boya artığı, florasan lamba, su / sıcaklık izolasyon malzemesi, atık yağ ve piller gibi ) Katı Atıklar Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli Atıklar Tehlikeli Atıkların denetimi Mevzuatı, Atık Yağ ile ilgili Mevzuat, Kullanılmış Pil ve Aküler ile ilgili Mevzuat Gözetilerek değerlendirilecektir (yani, bu atıkların uygun bir yer altı deposunda yok edilmeleri ya da Çevre ve Orman Bakanlığından toplama ve yok etme ile ilgili sertifika almış şirketler tarafından toplanacaktır). periyodunda Katı atıklar bakımlardan ve bozulmaların onarılmasından sonra oluşurlar. Gerekli izinler alındıktan sonra tarafından belirlenecek olan depolama arazilerine gönderilecektir. Gerekli lisansa sahip kamyonlar tarafından taşınacaktırlar İlgili Türk Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile uyumluluk sağlanacaktır (faaliyetlerin başlamasından önce su tedarik ve kanalizasyon sisteminin sağlanması sırasında oluşacak kazalara karşı tarafından hazırlanacak ve 'nin onaylayacağı bir acil durum faaliyet planı ve kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı da dâhil olmak üzere). * 'nin sorumlulukları ihale dokümanlarında belirtilecektir. ** IFC, 2007 Hafifletmenin maliyeti İşletme masraflarına İşletme masraflarına İşletme masraflarına Kurumsal Sorumluluk*

14 14/23 5. İZLEME PLANI Çevresel İzleme çalışmalarının birbirinden ayrı yapılması önerilmektedir; çünkü PROJE nin inşaat ve işletim süreleri sırasında değişik faaliyetler değişik çevresel etkilere neden olabilmektedir. İzleme çalışmalarından elde edilebilecek veriler, Bölüm 3'te bahsi geçen ulusal yasal düzenleme maddeleriyle karşılaştırılacaktır. PROJE nin İzleme Planı Tablo 5 1 ve 5 2 de sırasıyla inşaat ve işletim aşamaları olarak sunulmuştur. 5.1 Aşaması Her türlü çevresel parametreyi sürekli olarak izlemek hem mümkün değildir hem de gerekli değildir. Çevresel İzleme mevcut çevresel koşulların özelliklerine uygun olarak yapılır ve inşaat sırasındaki kabul edilemez değişiklikleri belirler. Bu bağlamda, izleme planı proje faaliyetleri, çevre kaynakları üzerinde hiç bir kalıcı olumsuz etki bırakmazlar ifadesini gerçekleştirebilmek için dizayn. periyodu sırasında hava ve su kalitesi; atık yönetimi uygulamaları ve gürültü seviyesi takip edilecek ve sonuçlar yasal limit değerleri ile karşılaştırılacaktır. aşağıdaki programı izleyerek izleme anlaşmaları hakkında rapor hazırlar ve ya sunar: Haftalık Gelişim Raporu (o hafta içinde gerçekleşen çevresel sorunları ve alınan tedbirleri içerir.) ÇSED de ortaya konan maddelere göre Projenin çevre performansını değerlendirecek olan Aylık Çevresel İzleme Raporları. 5.2 Aşaması PROJE nin işletim aşamasında inşaat aşamasından daha az çevresel etki beklenmektedir. Bu nedenle yalnızca gürültüye (Gökmustafalı Köyü içinde L eq ) ölçümleri ve ekolojiye (yani kuş araştırmaları) yoğunlaşan çeyrek çevresel denetimler, bir çevre danışması tarafından gerçekleştirilecektir. Ek olarak, işletim aşamalarından önce sosyal araştırmalar yapılıp yerel halkın gereçlerini belirlemek ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek de ayrıca tavsiye edilir. ÇSED çalışmaları sırasında yapılan ve Bölüm 3.8 de ortaya konan hızlı bir sosyal araştırmanın verileri bir başlangıç noktası olabilir. Ayrıca, projenin işletim aşaması süresince, sosyal sorumluluk projelerinin gelişimini izlemek için düzenli sosyal izlemeler geçekleştirilmeli ve Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi nin işlemleriyle ilgili her şikayet kaydedilmeli ve çözülmelidir.

15 15/23 Tablo 5-1 Aşamasının İzleme Planı Aşama Hangi Parametre İzlenecek? Kazılmış malzeme yok etme metodu Bitki yetişen yüzey toprağının koşulları (depolama yüksekliği en fazla 1.5 m ve üzeri kaplanacaktır) Gürültü ve Titreşim (kazı ve çukur açma çalışmaları) Toz Su Kalitesi atıkları yok etme metodu Yerel katı atık yok etme metodu Yerel atık su yok etme metodu Tehlikeli atık yok etme metodu Kamu Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Parametre nerede izlencek? Kazı ve depolama arazileri Kazı ve depolama arazileri Gökmustafalı Köyündeki en yakın ev (örn. En yakın evin arka bahçesi) Gökmustafalı Köyündeki en yakın ev (örn. En yakın evin arka bahçesi) Yüzey suyu yapıları Kazı ve depolama arazileri ve depolama arazileri Lağım çukuru ve depolama arazileri ve Kazı sahası ve depolama arazileri Parametre nasıl izlenecek / izleme ekipmanının tipi? Araziyi izleme ve depolama arazisinin 'nin onayladığı arazi ve yöntemin de onaylanan yöntem olup olmadığını belgelemek. Parametre ne zaman takip edilecek Ölçümün frekansı ya da sürekli? personeli tarafından her gün Saha gözlemi personeli tarafından her gün Bir Ayarlanmış ses seviyesi ölçerle gürültü ölçümü Bir PM10 aletiyle saha gözlemi ve ölçüm Bulanıklık, ph, kimyasal oksijen ihtiyacı, yağ, gres yağı ve yasaklanmış katı ölçümleri Aylık olarak ve özellikle gürültü seviyesinin yükseldiği çalışmalar sırasında (ölçümler halktan gelecek şikayetlerin sıklığına göre daha sık yapılacaktır) aletlerinin kurulumundan sonra aylık olarak ve özellikle toz oluşumunu arttıracak faaliyetler sırasında (ölçümler halktan gelecek şikayetlerin sıklığına göre daha sık yapılacaktır) Kazı periyodunda aylık olarak Saha gözlemi personeli tarafından her gün Saha gözlemi Lağım çukurlarındaki atık su seviyesi ölçümü (eğer gerekli olursa, çünkü kamp alanı zaten Bahçe nin kanalizasyon sistemine bağlı). Saha gözlemi Yerel katı atıkların takip edilmesi 'nin, için hazırlayacağı WMP de tanımlanacaktır. personeli tarafından her gün Tehlikeli atıkların takip edilmesi nin, için hazırlayacağı WMP de tanımlanacaktır. Saha gözlemi personeli tarafından her gün İzleme Maliyeti Sorumluluk Hiç bir bedel ödenmeyecektir Hiç bir bedel ödenmeyecektir işlerine dâhil işlerine dâhil işlerine dâhil işlerine dâhil işlerine dâhil Hiç bir bedel ödenmeyecektir işlerine dâhil işlerine dâhil Çevresel Yönetim ve İzlem Planı (Tercüme Doküman)

16 16/23 Aşama Hangi Parametre İzlenecek? Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri (lütfen Çalışma Sağlığı ve Güvenliği anlaşması Bölüm 3 e bakınız (Resmi Gazete tarih ve sayı 15004)) Parametre nerede izlencek? sahası Ekoloji sahası Parametre nasıl izlenecek / izleme ekipmanının tipi? Çalışma Sağlığı ve Güvenliği anlaşmasının (Resmi Gazete tarih ve sayı 15004) Sağlık, Güvenlik ve çevre (HSE) denetimleri ile kontrol edilmesi. Kuş taraması (yarasalar da dâhil olmak üzere) Parametre ne zaman takip edilecek Ölçümün frekansı ya da sürekli? personeli tarafından her gün Göç mevsimlerinden birinde bir kuş taraması yapılacaktır (Mart ve Mayıs 2009 ya da Ağustos ve Ekim 2009 arasında 15 günlük bir tarama). İzleme Maliyeti Sorumluluk işlerine dâhil işlerine dâhil değildir (iki uzmanın 15 gün arazi ve bir hafta raporlama masrafları). / Aşama Tablo 1-2 Aşaması İzleme Planı. Hangi Parametre İzlenecek? Gürültü Parametre nerede izlenecek? Gökmustafalı Köyündeki en yakın ev Parametre nasıl izlenecek / izleme ekipmanının tipi? Bir Ayarlanmış ses seviyesi ölçerle gürültü ölçümü Parametre ne zaman izlenecek Ölçümün frekansı ya da sürekli? Aylık olarak İzleme Maliyeti Sorumluluk İşletme masraflarına dâhil Katı atık tok etme metotları ve bakım sahası Kuşlar ve yarasalar sahası Türlerin ölümü, zarar görmesi ya da rahatsız olması Yüzey ve yer altı suları ve toprak kalitesi Çalışma Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri sahası Yüzey su yapılar ve yer altı su kaynakları ve toprak sahası Saha gözlemi ve iç denetimler ÇSED in EK Bölüm B kısmındaki ornitolojik raporda da açıklandığı gibi bir ornitolojist tarafından yapılacak kuş taraması Bütün iskeleti, kalan bir kısmını ya da tüyleri içeren Ölü kuş (örn. yarasa) araştırması Gres yağı ölçümü (yakın bir yüzey suyuna dökülme yoluyla ya da kaplanmamış toprağa dökülme yoluyla bir bulaşma meydana gelip gelmediğini incelemek) Sağlık, Güvenlik ve çevre (HSE) denetimleri ile kontrol edilmesi ile Çalışma Sağlığı ve Güvenliği uygunluğun sağlanması Oluşan katı atıkların günlük kaydı ve aylık değerlendirmesi. WMP kapsamı dâhilinde sistemin yıllık denetimleri aşamasının ilk yılında her hangi bir göç sezonunda 15 günlük bir süre için (Ek olarak inşaat aşamasında kuşlar / yarasalar üzerinde bir etki olup olmadığını takip etmek için bir kere yapılacaktır) personeli tarafından her gün Aylık olarak personeli tarafından her gün İşletme masraflarına dâhil İşletme masraflarına dâhil Hiç bir bedel ödenmeyecektir İşletme masraflarına dâhil İşletme masraflarına dâhil Çevresel Yönetim ve İzlem Planı (Tercüme Doküman)

17 17/23 6. KURUMSAL DÜZENLEMELER Bu bölüm, projenin çevresel ses gelişimini gerçekleştirmek amacıyla yapılacak izleme faaliyetlerine nasıl ve kim tarafından yapılacağı hakkında bilgi verilecektir. 6.1 Aşaması GELİ TİRİRCİ, PROJENİN sahibi olarak, PROJENİN olası çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek ya da yok etmekten asıl sorumlu olandır. Bu nedenle periyodu boyunca,, NİN ÇGİP ile uyumlu olmasını sağlar. Bundan dolayı, PROJENİN çevre performansını garanti altına almak için, inşaat işleri boyunca sorumluluklarının bilincinde olacaktır. 19 Haziran 2008 deki Pay sahipleri Toplantısına da davetli olan yerel halk ve STK'ları, SÇİGD nin sunum toplantısında inşaat periyodu boyunca halkla ilişkilerin yönetimi ile ilgili olarak bilgilendirecektir. Bu süreç tarafından gerçekleştirilecektir. periyodunda yerel halk STK lar ve hükümet kuruluşlarının şikayeti için bir halkla ilişkiler mekanizması oluşturulacaktır. Bu mekanizma aşağıdaki konularla ilgilenecektir.: Konuyu PROJE 2nin gelişimi ile ilgili olarak bilgilendirmek, ikayetleri kabul etmek ve kaydetmek, ikayetleri çabuk ve verimli bir şekilde değerlendirmek ve çözmek. periyodu boyunca, ÇSYİP de de belirtilen maddelere uygun olarak çevresel izleme faaliyetlerini yatırımcının gözetiminde gerçekleştirecek ve Aylık Çevresel İzleme etme raporlarıyla bu sonuçları 'ye sunulacaktır., tarafından sunulan izleme raporlarını ilgili çevresel mevzuatı göz önünde bulundurarak değerlendirecektir. Ayrıca, çevresel izleme raporlarının kopyaları tarafından ve arazi ofisinde yaptığı kontrollerde ve IFC denetiminde yetkililere göstermek üzere saklanacaktır. Yetkililer tarafından bir uyumsuzluk bulunursa bu durumu düzeltmek ve bunu ye bildirmekle yükümlüdür. SÇİGP'nin kapsamı dâhilinde, inşaat aşamasında bahsi geçen görevlerle ilgili görev dağılımı Tablo 6.1 de görülmektedir.

18 18/23 Tablo 6-1 Aşaması İçin ÇSYİP ile ilgili Görev Dağılımı (R: Sorumlu, S: süpervizör, A: asistan) Görev Maddesi Çevresel izleme (su, hava, toprak, gürültü v.s.) R 1 S Önemli Personelin Eğitimi R S 1 2 Personelin Eğitimi R S Acil Durum Faaliyet Planı R S Düzeltme Faaliyetleri R S İç Denetim R S Raporlama R S Basın ile İlişkiler A R 2 ikayetleri Değerlendirme R S Tedbirler kalifiye kurum ve kuruluşlar tarafından ulusal yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Basın ile ilişkiler kamu yatırımları genel uyguluma kurallarının bir gereği olarak nin sorumluluğudur. Bu durum nin basınla doğrudan toplantı düzenlemesini yasaklar Eğitim Projenin çevresel takibinin sağlanmasında en önemli nokta, NİN personelinin çevre bilincini arttırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Çevresel eğitim programı aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Projenin çevresel gerekliliklerini anlamak ve bunların proje alanın da personel tarafından uygulanması (yani ne çeşit çevresel etkiler beklenmektedir ve ne çeşit hafifletici önlemler öneriliyor, bu önlemler nerede ve nasıl alınır); Uygunsuz durumlarda izlenilecek prosedürün anlaşılması Esasları belirtmek ve kuralları anlamak; PROJE nin çevresel boyutları ve bunlar ile ilgili olarak resmi kuruluşları bilgilendirmek; Proje alanını ziyaret adan halk ve basına nasıl davranacağını anlamak ve Beklenmeyen çevresel kazalar meydana gelmesi durumunda nasıl davranacağını anlamak., personelin çevre eğitimi ile ilgili kayıtları tutmakla yükümlüdür. İç denetimler eğitimin verimini ve yeterliliğini test etmelidir., alt yüklenicinin personelinin çevresel talimatları aldığından emin olmalıdır ve bunu alt yüklenici ile yaptığı protokolde göz önünde bulundurmalıdır Halkla İlişkiler Basınla İlişkiler Kamu yatırımlarının genel uygulama kuralarının bir gereği olarak basınla ilişkileri sağlamak nin sorumluluğudur. Bu nedenle,, nin izni

19 19/23 olmadan basınla doğrudan bir toplantı düzenlemeyecektir. Medya ile olan ilişkiler ile ilgili bir prosedür, bu yetki 'ye verildiğinde oluşturulacak ve uygulanacaktır ikayetleri Değerlendirmek şikayetleri, doğrudan 'ya aktarmak için bir prosedür hazırlayacaktır. Bu prosedür vasıtasıyla, şikayetlerin doğrudan ilgili personele iletilmesi sağlanacaktır [ nin Halkla İlişkiler Birimi (HİB) ]. İlgili grupların (yerel halk ve STK lar) şikayetlerini kabul etmek ve kaydetmek için gerekli telefon numaralarını, posta adreslerini ve e posta adreslerini sağlamak nin sorumluluğundadır. Alınan her şikayet HİB tarafından kaydedilecek ve gerekli önlemlerin alınması ve düzeltmelerin yapılması için inşaat alanındaki ilgili teknik personele iletilecektir. Söz konusu mesele çözüldüğünde ve gerekli tedbirler alındığında şikayet sahibi ilgili süreç hakkında bilgilendirilecektir. Bütün şikayetler ve ilgili bütün faaliyetler HİB tarafından kayıt altında tutulacaktır. ikayetler için ilgili bağlantı isimleri ve bilgileri aşağıda verilmiştir: Bay Sinan Ak, Genel Müdür Yardımcısı, Tel: (212) Bay Yağmur Özdemir, Proje Finans Müdürü, Tel: (212) Aşaması Hem projenin çevre performansını takip etmek hem de tesisin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, tarafından işletim aşamasında, kurumsal bir yapı içerisinde bir yönetim ekibi kurulması gerekmektedir. Bu ekibin bir üyesi, tarafından işletim aşamasında çevre ile ilgili meseleleri takip etmek üzere atanacaktır. Bu bağlamda, nın en öncelikle sorumluluğu kendi yapısı içinde HSE standartlarını kurmak ve devamını sağlamaktır. Eğitimler, toplantılar, soruşturmalar, ve yönetim denetlemeleri sırasında HSE nin standartları, direktifleri, güvenlik talimatları ve tehlike analiz planlarına uygulanmasını sağlamak yönündeki çabalar tarafından gösterilir. PROJENİN işletim aşamasında halkla ilişkileri sağlamak, şikayet ve önerileri değerlendirmek amacıyla, bir halkla ilişkiler mekanizmasını oluşturacak ve bir halkla ilişkiler politikası takip edilecektir. Ek olarak, sistemin işlem sırasında verdiği hataların düzenli kayıtlarını tutmak için bir Problem Kayıt Dosyası oluşturulması gerekmektedir. personelinden bir kişi bu kayıtları tutmakla görevli olacaktır.

20 20/23 7. PAY SAHİPLERİ DANI MA TOPLANTISI Toplantı 19 Haziran 2008 de, Bahçe de Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleştirilmiştir. (Bakınız ekil 7-1) davetiyeleri ulusal,bölgesel ve yerel düzeydeki pay sahiplerine projenin özeti eklenmiş olan doğrudan davetiye mektupları ile üç bölgesel gazete aracılığıyla ( Bahçe Gündemi ve Bahçenin Sesi 16 Haziran 2008 de ve Haber Gazete 19 Haziran 2008 de) ve etrafındaki köylerdeki poster duyuruları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. ekil 0-1. Pay Sahipleri Toplantısı. Toplantıya toplam 100 kişi civarında bir katılım oldu. Bunların arasında Çevre ve Orman Bakanlığından İletim ve Dağıtım irketlerinden (TEİA Adana), Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünden katılımlar olmuştur. Yerel seviyeli katılımcılar ise belediyeler, muhtarlar, Bahçe İlçe Kaymakamı, Yerel polisler,bahçe den öğretmenler ve Bahçe Küçük Ölçekli Sanayi Bölgesinden temsilcileri içeren yetkililer katıldı. Toplantı nın PROJE ve Eco Securities'den sertifikasyon işleri için danışmanlık yapan birinin yardımıyla Altın Standart Sertifikası başvurusunun girişiyle başlandı. PROJE nin karbon emisyonu azaltımına ve özellikle etraftaki köylerde sürdürülebilir gelişmeye katkısı da özellikle vurgulandı. PROJE nin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve iklim değişikliklerinin hafifletilmesi açısından önemi, nin temsilcileri tarafından getirilen bir sunumla vurgulandı. Toplantının sonunda, katılımcılar tarafından

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU PROJENİN AMACI Projenin amacı rüzgar enerjisinden elektrik üretmek, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlılığı azaltmak, enerji üretiminde pörtföy çeşitliliği yaratmaktır.

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Sares Rüzgâr Enerji Santrali nin (Sares RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5 1 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetleri 2 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ Zorlu Plaza, 34310 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) 456 2300 Faks: +90 (212) 422 0099 www.zorlu.com.tr BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ.

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. İKA ENERJİ KISA TANITIM İŞ SÜREÇLERİ RÜZGAR ANALİZLERİ PROJE YAKLAŞIMI LOJİSTİK YÖNETİMİ SUNUM MALİYET VE NAKİT YÖNETİMİ İSİG YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) 214 1846 Fax : +90 (252) 212 0718 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma STANDARD LME-12:001904 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 RF EMF Prosedürü... 4 4 Eğitim... 5 5 Kişisel Koruyucu Ekipman... 5

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5 1 / 5 Ek-K Trafik Yönetim Planı 2 / 5 TRAFİK YÖNETİM PLANI 1 Amaç ve Kapsam Trafik Yönetim Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarındaki trafik kuralları ile ilgili sorumlulukların ve gerekliliklerin

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 879 Şube 3 Yurtdışı Şube 23 Bölge Müdürlüğü ~15.000 Çalışan 138,5 Milyar TL Aktif Büyüklük 91,5 Milyar TL Nakdi Krediler 60,5 Milyar TL Ticari Krediler

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN HİZMETLER

ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN HİZMETLER ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN HİZMETLER EPDK ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Bilişim Güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 05.11.2014 6 03 5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ TÜZÜĞÜ EL KİTABI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ EL KİTABININ AMACI İzin prosedürünü yürütecek sorumlu kurumlara ve izin başvuruda bulunacaklara yardımcı olmak, Tüm taraflara

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği;

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; Ek-1 Protokol Örneği ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE...ARASINDA ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ DÜZENLENMESĠNE DAĠR PROTOKOL Taraflar Madde

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı