TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun, tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun 09/10/2013 tarih ve 2013/38 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun unvanı : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Merkezi : Ankara İlgili Bakanlık : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Esas sermayesi : TL Ödenmiş sermayesi : TL Ödenmemiş sermayesi : - Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki Adı Soyadı Temsil ettiği bakanlık veya Kuruluştaki görevi veya mesleği unvanı kuruluş Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Başkan Mesut KÖSE Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Uğur ERKAYMAZ Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Yrd " Refik Kayhan ÜNAL Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Yrd Devam ediyor 3- Üye Mustafa ERDOĞAN Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Yrd Devam ediyor 4- Üye Dr. Ahmet ARSLAN Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı E. Kor. Kont. Gn. Md. Yrd " Dr. Mehmet KÜÇÜK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Devam ediyor 5-Üye Davut HANER Hazine Müsteşarlığı Mülki İdare Amiri Üye Mehmet TAŞAN Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri

4 Raporda yer alan kısaltmalar AAF: Afyon Alkoloid Fabrikası AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AMA: Susuz Morfin Alkoloid APK: Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ARIP: Tarım Reformu Uygulama Projesi AŞ: Anonim Şirket CICIL: Uluslar arası Bakliyat Ticaret ve Endüstri Konfederasyonu DGD: Doğrudan Gelir Desteği DİR: Dahilde İşleme Rejimi DPB: Devlet Personel Başkanlığı DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü EFT: Elektronik Fon Transferi FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAPRI: Gıda ve Tarım Politikaları Araştırma Enstitüsü FİSKOBİRLİK: Sınırlı Sorumlu Fındık Satış Kooperatifleri Birliği GAFTA: Uluslar arası Hububat ve Yem Ticaret Birliği GSMH: Gayrisafi Milli Hasıla IGC: Uluslar arası Hububat Konseyi KHK: Kanun Hükmünde Kararname KİK: Kamu İhale Kanunu KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsü KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MAYDÜ: Modern Açık Yığın Depolama Ünitesi MDV: Maddi Duran Varlıklar OHAL: Olağanüstü Hal TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TPA: Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansı TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜFE: Tüketici Fiyatları Endeksi TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü TÜHİS: Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu USD: Amerikan Doları USDA: ABD Tarım Bakanlığı ÜFE: Üretici Fiyatları Endeksi VUK: Vergi Usul Kanunu YDK: Yüksek Denetleme Kurulu YPK: Yüksek Planlama Kurulu

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- TOPLU BAKIŞ... I A-Hububat, fındık, bakliyat ve uyuşturucu maddelerin Dünya ekonomisindeki yeri.. I B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... V C-Öneriler... XI II- İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 6 C- Personel durumu III- MALİ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler F-Pazarlama G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları I-Bağlı ortaklık ve iştirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V- BİLANÇO Aktif Pasif VI- GELİR TABLOSU VII- EKLER

6

7 I I.TOPLU BAKIŞ A- Hububat, fındık, bakliyat ve uyuşturucu maddelerin Dünya ekonomisindeki yeri: 1. Hububat: Hububat, dünyada temel bir gıda maddesi olarak yerini korumakta olup, ekmek ve undan yapılan gıda maddeleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin başlıca ihtiyacını teşkil etmektedir. Bu nedenle hububatın dünyada üretimi ve ticareti büyük önem kazanmaktadır. Dünya hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok verileri yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Dünya verileri 1 (Milyon Ton) Yıllar 2008/ / / /12* 2012/13** ÜRETİM Buğday Arpa Mısır Pirinç TİCARET Buğday Arpa Mısır Pirinç TÜKETİM Buğday Arpa Mısır Pirinç STOKLAR Buğday Arpa Mısır Pirinç Hububat üretiminde yıllar itibariyle iklim şartlarına bağlı olarak dalgalanmalar meydana gelmekte olup, buna bağlı olarak hububat tüketim ve ticareti de yıllara göre farklılık göstermektedir. Buğday, arpa, mısır ve pirincin Dünya üretim miktarı ülkeler itibariyle aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 1 Kaynak: IGC (Ocak 2013) (*)Tahmin (**) Öngörü

8 II Sayıştay Dünya Buğday, arpa, mısır ve pirinç üretim miktarları 2 Ülkeler 2008/ / / /12* 2012/13** BUĞDAY AB(27) Çin Hindistan ABD Rusya Avustralya Pakistan Kanada Türkiye Ukrayna Arjantin Kazakistan Dünya ARPA AB(27) Rusya Ukrayna Kanada Türkiye ABD Avustralya Dünya MISIR ABD Çin Brezilya AB Meksika Arjantin Hindistan Türkiye Dünya PİRİNÇ Çin Hindistan Endonezya Bangladeş Vietnam Tayland Filipinler Türkiye Dünya Kaynak: IGC (Ocak 2013) (*)Tahmin (**) Öngörü

9 III 2. Bakliyat: Yüksek protein değeri ile insanların beslenmesinde son derece önemli bir yeri olan bakliyat (nohut, kırmızı ve yeşil mercimek) aynı zamanda toprağın verimini artıran bir ürün ve ihracat olanağı yüksek bir döviz kaynağıdır. Dünya bakliyat üretiminde söz sahibi büyük ülkeler Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Türkiye, Kanada, ABD, Avustralya, Çin ve Suriye dir. Bakliyatı yoğun ve düzenli olarak ithal eden ülkeler ise, Hindistan, Pakistan, Mısır, Sri-Lanka ve Cezayir dir. 3. Uyuşturucu Maddeler: Ülkemizde geleneksel olarak tarımı yapılan haşhaş, Anadolu da M.Ö yılından bu yana yetiştirilmektedir. Üreticilerimiz, haşhaşı pratik olarak başka bir bitkinin yetişmesinin mümkün olmadığı topraklarda yetiştirmişlerdir. Üreticiler, haşhaş tohumundan yağ, haşhaş ezmesi vb. gıda amaçlı; küspesinden hayvan yemi, sapından ise yakacak olarak yararlanmışlardır. Ülkemizde haşhaş tarımı serbest olarak yapılırken, Türkiye nin de taraf olduğu Uluslararası Afyon Anlaşması gereği 1933 yılında inhisar idaresi kurularak kontrollü haşhaş ekimi ve afyon üretimine geçilmiştir. Haşhaş tarımı 1971 yılına kadar afyon ve haşhaş tohumu amaçlı olarak gerçekleştirilmiştir. Haşhaş kapsüllerinin çizilmesi suretiyle elde edilen afyon sakızı, üreticilerden TMO tarafından satın alınıp işlendikten sonra tıbbi amaçlı olarak ihraç edilmiştir. Haşhaş kapsülünün çizilmesi suretiyle afyon sakızının yasal olarak üretilmesine rağmen, Türkiye nin uyuşturucu madde kaçakçılığının kaynaklarından biri olduğu yönündeki olumsuz kampanya nedeniyle Türk Hükümeti, ülkemizin yasadışı uyuşturucu trafiğinin kaynaklarından birisi olmadığını göstermek amacıyla 1971 yılında haşhaş tarımını tamamen yasaklamıştır den 1974 e kadar süren bu yasak sırasında, Avrupa ve Amerika ya yasadışı uyuşturucu girişi devam etmiş, üstelik diğer afyon üreten ülkelerin üretimlerinde artış gözlenmiş ve yeni haşhaş üreticisi Ülkelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Diğer taraftan bu yasak, önemli bir gelir kaynağından mahrum olan üreticilerimiz üzerinde sosyal ve ekonomik olumsuzluklara yol açmıştır. Yaklaşık 1,5 milyon insan bu yasaktan olumsuz etkilenmiştir. Böylesine yasal ve geleneksel üretimi yapılan bir ürünün dayanaktan yoksun olarak uzun bir süre yasaklanmasının mümkün olmadığının anlaşılması üzerine, uluslararası sorumluluklarda dikkate alınarak, 1974 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Teşkilatı nın gözetiminde, kaçağa kayma riski en az olan lisansa tabi ve kontrollü çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine tekrar başlanmıştır.

10 IV Sayıştay Yasal haşhaş ekim alanlarından üretilen çizilmemiş haşhaş kapsülleri, 1981 yılında üretime başlayan ve Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesinde kurulu Afyon Alkaloidleri Fabrikasında işlenerek elde edilen morfin ve türevleri, tıbbi ve bilimsel amaçlı olarak ihraç edilmektedir. Morfin eşdeğerine göre dünya uyuşturucu madde üretimi ülkeler ve yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Dünya Haşhaş Ekim Alanı ve Uyuşturucu Madde Üretimi 3 Ülkeler Hindistan Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Macaristan Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Avustralya Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Fransa Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) İspanya Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Türkiye Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Diğer Ülkeler Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Toplam Ekim Alanı(ha) Üretim (Ton) Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Dünya Afyon ve Alkaloidleri Üretimi 4 (ton) Yıllar Afyon Morfin Kodein * * 3 Kaynak : Narcotics Drugs, Kaynak: Narcotics Drugs, (* morfin ve kodein miktarı takip eden yıl sonunda açıklanmaktadır)

11 V 4. Fındık: Fındık, sert kabuklu meyve türleri arasında dünya üretimindeki %21 lik payı ve ortalama 800 bin tonluk üretimiyle ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, dünyadaki 750 bin tonluk ortalama tüketimi ile önemli bir ekonomik üründür. Dünya Fındık Üretimi ve Başlıca Üretici Ülkeler 5 (Kabuklu/Bin Ton) Ülkeler Türkiye (*) İtalya Azerbaycan Gürcistan ABD İspanya Diğerleri Toplam 1, Son yıllarda fındık üretim alanları; TÜİK e göre Türkiye de 690 bin hektar, FAO ya göre Dünyada 878 bin hektara ulaşmış bulunmaktadır. Dünya fındık üretimi; 1960 lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton civarında iken, ortalamasına göre 833 bin ton a çıkmıştır. ( Kaynak: INC, 2012 AB Fındık Danışma Toplantısı). Dünya fındık üretiminin ortalama %71 ini gerçekleştiren Türkiye yi sırasıyla; İtalya (%9), ABD (%4) ve Azerbaycan (%3) takip etmektedir. Türkiye de üretilen fındığın %15-20 si iç piyasada tüketilmekte, %80-85 i ise ihraç edilmektedir. Dünyadaki en fazla fındık ithal eden ülkeler sırasıyla; Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Kanada ve Avusturya gibi çikolata ve şekerleme sanayisinin gelişmiş olduğu ülkelerdir. Ülkemizin yaptığı fındık ihracatının yaklaşık % 64 ünün yapıldığı bu ülkelerde fındığın yaklaşık %70 i çikolata, %20 si şekerleme ve pastacılık sektöründe kullanılırken, % 10 u doğrudan kuruyemiş olarak tüketilmektedir. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Birinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi tesislerinin büyük ölçüde yok olması dünyanın pek çok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmış ve tarımsal üretimin hızla artması sonucu üretici ülkelerde bilhassa buğday stokları büyük ölçüde çoğalmıştır. Buğday stoklarındaki bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların düşmesine ve bunlardan 5 Kaynak: INC (International Nut Council), * Türkiye verileri TÜİK

12 VI Sayıştay kaynaklanan büyük krizlere neden olmuş, özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede buğday fiyatları hızla düşmeye başlamıştır. Bu gelişme üzerine hükümet tarihinde yürürlüğe giren 2056 sayılı Kanunla Ziraat Bankasını buğday alımıyla görevlendirmiştir. Ziraat Bankasına, depo ihtiyacını karşılamak üzere silo ve ambar inşası hakkında çıkarılan tarihli ve 2303 sayılı Kanunla hububat muhafaza tesisleri kurma görevi de verilmiştir. Ziraat Bankası 1932/1933 yıllarında çoğu Orta Anadolu'da olmak üzere alım merkezleri açmıştır. Buğday üretiminin artması yanında İkinci Dünya Savaşı belirtilerinin gittikçe fazlalaşması Ziraat Bankasında Buğday Masası Şefliği adı altında yürütülen işlerin, oluşturulacak başka bir kuruluşa devredilmesini zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyaçtan hareketle, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 3491 sayılı Kanunla iktisadi devlet teşekkülü niteliğinde ve buğday işleri ile iştigal etmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. Bu Kanunla, Toprak Mahsulleri Ofisine; buğday fiyatlarının üreticiler bakımından normalin altına düşmesinin ve tüketici halk aleyhine yükselmesinin engellenmesi, buğday piyasasının korunması ve düzenlenmesi, gerektiğinde buğday ithalatı ve ihracatı yapması, dünya buğday üretimi ve hareketlerini takip etmesi, gerekli görülecek yerlerde un ve ekmek fabrikaları kurması, uyuşturucu maddelerle ilgili devlet tekelini yürütmesi ve benzeri görevler verilmiştir. Ofis'e, 27 Ekim 1939 tarihinde arpa ve yulaf, 28 Kasım 1940 tarihinde çavdar, 25 Nisan 1941 tarihinde mısır, 13 Ağustos 1941 tarihinde de başta pirinç olmak üzere; bitkisel ve hayvansal yağlar, et ve balık, yonca tohumu ve bakliyat alımı görevleri verilmiştir. İkinci Dünya Savaşının hüküm sürdüğü yıllarda ve sonrasında Ofis, benzin, otomobil lastiği, et kavurması, margarin ve kahve gibi maddelerin tedarik ve dağıtımını yürütmüş, 3 Ağustos 1943 tarihinde nohut, akdarı, fasulye, mercimek, bakla ve börülce, 31 Ekim 1947 tarihinde susam alımı ile görevlendirilmiştir. Gelinen noktada; Toprak Mahsulleri Ofisi, yurdun her bölgesinde, limanlar ve yoğun üretim alanları dikkate alınarak çeşitli cins ve tonajlarda depolar yapmış ve toplam depo kapasitesi 4 milyon tona ulaşmıştır. Kuruluşun Bolvadin'de Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. Taşra teşkilatında ise, şube müdürlükleri ve bunlara bağlı olan ajans amirlikleri şeklinde bir örgüt yapısına sahiptir. Ayrıca, Ülkenin her bölgesinde bulunan tesisli ekipleri ve yoğun alım dönemlerinde faaliyete geçirilen geçici alım merkezleriyle tarım sektörüne hizmet vermektedir.

13 VII TMO, lisanslı depoculuk uygulamalarına öncülük etmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yürüttüğü çalışmalar sonucu tarihinde kurulan TMO- TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde % 48 hisse ile iştirak sahibidir. Öte yandan tarihli ve 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık alımıyla görevlendirilmiş, bu Kararın tarihli ve 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlükten kaldırılmasıyla Ofisin fındık alımı görevi sona ermiştir. Kuruluş en son durumda; tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanan TMO Ana Statüsü çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TMO Ana Statüsünün 4 ncü maddesine göre, Kuruluşun amacı; Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan Devlet tekelini işletmektir. Bu amaca yönelik olarak faaliyet konuları ve görevleri ise; -TMO, kuruluş amacının gerçekleşmesi için; Faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışını yapmak, gerekli stok tesisini ve muhafazasını sağlamak suretiyle, bu ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak, -Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dış piyasalardan satın almak, -Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak, -Buğdayı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak, -Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak, -Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,

14 VIII Sayıştay -Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini işletmek, -Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüd, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak, -Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri ve bunlardan elde edilecek mamülleri depolamak üzere depolama tesisleri kurmak, -Kurulan tesislerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, araç ve makinaları bulundurmak, gerekirse bu amaçla atölyeler kurmak ve imalat yapmak veya bunlar için gerekli makine ve donatımın yurt içinden veya dışından alımını yapmak, -Kurulan tesisler ile mevcut malzeme, makine ve cihazların artık kapasitelerini değerlendirmek, -Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında her türlü alım, satım, nakliyat, imalat, depolama ve muhafaza işleri için şirket ve kooperatifler kurmak veya bu amaçla kurulan ortaklıklara katılmak, -Dünya hububat üretimi hareketlerini ve fiyatlarını izlemek, değerlendirmek, faaliyet konuları ile ilgili her türlü yayınları yapmak, -Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında teşkilat ve tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, -İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, -Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak, -Her yıl Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan yerlerde, haşhaş ekimi yapacak olanlara izin belgesi vermek, haşhaş ekimi, afyon ve kapsül üretimini kontrol etmek ve Bakanlar Kurulu'nun tespit edeceği fiyattan bu ürünleri satın almak, -Haşhaş kapsülü, afyon ve tıbbi bitkilerden alkaloidler ve uyuşturucu maddeler ile türevlerini imal edecek fabrikalar ve bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak ve kurulmuş olan fabrikaları işletmek, -Uyuşturucu maddelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak, bilimsel ve tıbbi amaçlı uyuşturucuları ithal etmek,

15 IX -Haşhaş türlerinin, tohum, afyon ve kapsülün ihtiva ettiği morfin ve alkaloidler yönünden ıslahı için araştırmalar yapmak ve araştırma izni verilen diğer kuruluşların bu konuda yapacakları çalışmalara katılmak, Şeklinde belirlenmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisinin son 5 yıllık faaliyetine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

16 X Sayıştay Son iki Artış veya Toplu bilgiler Ölçü yıl farkı Azalış Artış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " Yabancı kaynaklar ( ) (28) Finansman giderleri " ( ) (75) Maddi Dur.Varl. (edinme değ.) " Maddi duran varlık birik.amort. " Yatırımlar için yap nakdi ödeme Bin TL Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % Başlıca alım miktarı Bin Ton Buğday " Arpa " (167) (100) Mısır " Çeltik " Pirinç " Fındık " Haşhaş kapsülü " (38) (91) Tüm alım tutarı Bin TL Başlıca üretim Miktarı Morfin ve türevleri Ton Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Başlıca satış miktarı: Buğday Bin Ton (243) (23) Arpa " (294) (46) Mısır " (362) (100) Fındık Ton (87.396) (78) Net satış tutarı Bin TL ( ) (44) Stoklar : İlk madde ve malzeme Bin TL ( ) (34) Yarı Mamüller " (576) (29) Mamüller " Ticari Mallar " Diğer stoklar " Memur (Ortalama) Kişi Sözleşmeli (Ortalama) " İşçi (Ortalama) " (44) (11) Personel İçin Yap. Tüm Giderler Bin TL Cari Yıla İlişkin Memurlar İçin Yapılan Giderler Bin TL Memur Baş.Ort.Aylık Gid. TL Sözleşmeliler için yap.gid. Bin TL Sözleşmeli İçin Aylık Ort. Gid. TL İşçiler İçin Yap.Gid. Bin TL (1.085) (6) İşçiler İçin yap. Aylık Ort.Gid. TL Döneme kar. iiliş.vergi ve diğ.yas.yük. Bin TL (6.487) (51) Tahakkuk Eden Vergiler " GSYİH'na Katkı (Üretici Fiyatı) " ( ) (42) GSYİH'na Katkı (Alıcı Fiyatı) " ( ) ( ) (45.610) (32.446) (13.164) 29 GSMH'na Katkı (Alıcı Fiyatı) " ( ) ( ) (45.610) (32.446) (13.164) 29 Faaliyet Kârlılığı (Öz kaynak yön.) % (9) (69) Mali Kârlılık (Öz Kaynak yön.) % Zararlılık (Öz kaynak yitirilişi) % Ekonomik Kârlılık % (29) (51) Faaliyet Kârı Bin TL ( ) (65) Dönem Kârı veya zararı " ( ) (30.745) (70) Bilanço Kârı-zararı " (95.077) (9.771) (31)

17 XI 1938 yılından bu yana hizmet vermekte olan TMO'nun ana görevi; Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmek, sivil halk ve Silahlı Kuvvetler için olağanüstü hal stoku bulundurmaktır. TMO, hasatla birlikte yoğun arz nedeniyle düşen piyasa fiyatlarının daha da düşmesini, hasat dönemleri dışında ise yeterli olmayan arz nedeniyle yükselen piyasa fiyatlarını dengelemek amacıyla gerektiğinde alım ve satış yapmaktadır. Yeterli finansman gücüne sahip olmayan üretici, ürününü hasatla birlikte elinden çıkarmak zorunda kalırken yine yeterli finansman gücü olmayan sanayici de hasat döneminde en fazla 3-4 aylık ihtiyacını karşılayacak miktarlarda stok yapabilmekte, yılın diğer aylarında ise ihtiyacı olan ürünü piyasalardan temin etmektedir. Piyasalarda yeterli miktar ve kalitede ürünün bulunmadığı dönemlerde Ofis stoklarında ürün bulunması ve bu ürünü piyasaya arz etmesi, piyasa dengesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ofisin esas amacının ticari faaliyetten ziyade faaliyet alanı içinde kalan ürün piyasasında fiyat istikrarının korunması olduğu dikkate alındığında; Arz talep dengesine bağlı olarak Kuruluşun faaliyet hacmi ve sonuçları her yıl değişmektedir. Örneğin 2007 yılında 667 bin ton hububat alınırken bu miktar 2009 yılında 8 kat artarak 5,5 milyon tona yükselmiştir yılında ise yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında 1,8 milyon ton hububat alımı yapılmış ayrıca çeltik ve haşhaş kapsülü alımlarıyla birlikte üreticiye toplam 1,3 milyar TL ödenmiştir. Bu nedenle yapılan mali değerlendirmelerde bu husus dikkate alınmıştır. Ancak Kurumun finansman durumunun ve nakit akışının ilgili mercilerce düzenli olarak takip edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruluşa verilen görevler kapsamında; 2012 yılında toplam 1 milyon ton ürün satışından 671 milyon TL hasılat elde edilmiştir. Hububat alım, satımı, haşhaş kapsülünden morfin ve türevlerinin üretimi, çeltik ve fındık işlemesi ve kuruluşa verilen diğer görevlerden doğan masraflarda ilave edildikten sonra faaliyet döneminde yaklaşık 589 milyon TL görev zararı doğmuş ve Hazine Müsteşarlığı adına borç kaydedilmiştir. Öte yandan; Afyon Alkaloidleri Fabrikasında; üretim veriminin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi ve proses iyileştirme faaliyetlerinin yansıra haşhaş kapsülündeki morfin oranının % 2 seviyelerine çıkarılması amacıyla sürdürülen çalışmalara aksatılmadan devam edilmesi gerekmektedir.

18 XII Sayıştay C- Öneriler: Toprak Mahsulleri Ofisi nin 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Fındık alım görevinin sona ermesi ve stoklardaki fındıkların azalmasına paralel olarak fındık işleri ile iştigal eden merkez teşkilatı birimi olan fındık işleri dairesi başkanlığının kaldırılması (Sayfa:6-7), 2- Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ile ilgili olarak; -2013/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile görevlendirilen TMO nun bu kampanyaya ilişkin harcama yaptığı ve yapacağı dikkate alınarak, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince bu konuda Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilerek, yapılan harcamaların görev zararı kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, -Etki değerlendirmesi kapsamında kampanya sonuçlarının, yapılan harcamaların amaca ne ölçüde hizmet ettiğini ortaya koyacak şekilde, izlenmesi ve raporlanması, -Kampanyaya ilişkin harcama yapılırken tasarruf ilkelerine azami özen gösterilmesi (Sayfa:41-43), 3- Morfin üretimindeki atık suların çevreye olumsuz etkilerini minimize etmek, morfin yanında diğer alkaloidlerin de kazanılmasını sağlamak ayrıca tebain ve noskapin gibi yeni ürünler üretmek amacıyla kireç yerine organik çözücülerle ekstraksiyon yapılmasına yönelik olarak hazırlanan Alkaloidlerin Alkol ile Ekstraksiyonu Pilot Tesisi projesinden alınacak sonuca göre yeni projelerin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara aksatılmadan devam edilmesi (Sayfa:66-68), 4- Afyon Alkaloidleri Fabrikasında; üretim veriminin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik proses iyileştirme faaliyetlerinin yanı sıra katma değeri yüksek ürün çeşitlendirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ayrıca haşhaş kapsülündeki morfin oranının % 2 seviyelerine çıkarılması amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla materyal temini ve tohum ıslahı konularında sürdürülen çalışmaların yoğunlaştırılması (Sayfa:73-74), 5- Kuruluşun görev zararlarının tespitine yönelik düzenlenen, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin Müşterek Tespit Tutanakları doğrultusunda belirlenen görev zararlarının Hazineden tahsil edilmesi (Sayfa:98-104),

19 XIII 6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:17) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bilançosu ve ,45 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

20

21 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 3491 sayılı Kanunla kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), en son durumda tarih, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TMO nun kuruluş amaç ve faaliyet konuları, hukuki bünyesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ana statüsünde yer almıştır. TMO Ana Statüsü nde yapılan değişiklik tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi 233 sayılı KHK ve ana statüsü hükümlerine göre yönetilmekte ve 233 sayılı KHK ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre Sayıştay denetimi ile 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM ce denetlenmektedir. Teşekkülde hizmetler memur, sözleşmeli personel ve işçi personel tarafından yürütülmektedir. İstihdam edilen personelden memur statüsünde çalışanların özlük ve sosyal hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, sözleşmeli statüde çalışanların özlük hakları 233 ve 399 sayılı KHK nin ilgili hükümleri, işçi statüsünde çalışanların özlük ve sosyal hakları 1475 sayılı İş Kanununun 14.maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5502 sayılı SGK Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bunların ek ve değişiklikleri uygulanmaktadır sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında kabul edilen mal ve hizmet kalemleri haricinde bu kanun hükümlerine tabi kılınmıştır. TMO yu ilgilendiren diğer kanunlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. -Umumi mağazacılık faaliyeti: TMO da 1993 yılından itibaren 2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu hükümleri gereğince makbuz senedi düzenleyerek emanet alımı yapılmaktadır. Bu uygulama ile yeterli deposu olmayan üretici ve diğer kesimlere depolama sağlayarak, ürünlerini hasat dönemi dışında pazarlama imkânı ve ürününü emanete bırakan kesimlerin makbuz senedi karşılığı finans elde etmeleri sağlanmıştır. TMO tüm ürünlerde emanet ve yerinde emanet alım uygulamasıyla emanet alımları teşvik

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı