AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir."

Transkript

1 1

2 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan ülkelerle ortaklıklar kurar. AB bu ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine çeşitli mali araçlarla finansal olarak katkı sağlar. Bu ülkelerden bazıları Avrupa içindedir ve AB ye üye olmaya çalışmaktadırlar. Aday ülke olarak kabul edildiklerinde katılım öncesi finansman adı verilen artırılmış mali destek almaktadırlar. AB katılım öncesi finansmanının amacı, aday ülkelere AB üyeliğine hazırlanmaları için yardımcı olmaktır. Kopenhag kriteri olarak bilinen üyelik kriterleri 1993 yılında potansiyel üye ülkelerin AB değerlerini, hedeflerini ve politikalarını paylaşıyor olmalarını ve üyelikten tamamen yararlanabilmelerini temin etmek için oluşturulmuştur. Kriterler AB standartlarına yakınlaşmak için ülke tarafından alınması gereken politik, ekonomik, yasal ve idari önlemlerle ilgilidir. AB, bunu başarmak için aday ülkelerin AB üye ülkelerinde yıllar boyunca başarıyla uygulanmış ve AB vatandaşları için daha iyi bir yaşam standardı getirmiş olan ulusal kamu politikalarını oluşturmalarında yardımcı olur. Katılım öncesi fonların nihai amacı bireylerin yaşamlarını iyileştirmektir. Ancak, finansman için uygun projeler genellikle devlet kurumları veya sivil toplum örgütlerince gerçekleştirilmektedir. AB finansmanı alan kurumlar sağlık ve eğitimden alt yapı ve kırsal kalkınmaya kadar değişik alanlarda kamu politikalarının tasarlanması ve uygulanmasından sorumlu kurumlardır. Bu 2

3 finansmanın bir kısmı ayrıca bu alanlarda reformu destekleyen sivil toplum örgütleri aracılığıyla aktarılmaktadır. AB finansmanı Türkiye de uzun vadeli ilerlemeyi amaçlamaktadır. AB finansmanı hızlı çözümler için değildir. Bir bütün olarak toplumda ve ekonomide uzun vadeli değişiklikleri hedefler. Reformun ve katılım sürecinin hızı yakından ilişkilidir. Tıpkı bir ev inşa eder gibi bir ülkenin uzun vadeli refahı için sağlam bir temel önemlidir. NEDEN AB DESTEĞİ? Avrupa Birliği, üyeliğe giden yolda Türkiye yi destekleme konusunda kararlıdır. Türkiye ye yönelik AB mali desteğinin birincil amacı, hem Avrupa içinde hem de dışında barış, istikrar ve refaha dayalı bir alanın yaratılması ve genişletilmesidir. Birlik in Türkiye yi aday ülke olarak tanımasıyla birlikte mali destek, Türkiye nin AB üyeliğine hazırlanmasına odaklanmıştır. Bu, aynı zamanda Türkiye nin gelecekteki üyeliği konusunda Birlik in kararlılığını da göstermektedir. Ulusal Programlar AB üyeliği için öncelikli alanlarda reformları desteklemek üzere tasarlanmışlardır. Proje fikirleri Türk kurumlarınca ve/veya tüzel kişiliklerce iletilmektedir. AB ve Türk makamları arasında bir danışma sürecini takiben, projeler seçilir ve yıllık ulusal programa dahil edilmektedir. Sınır ötesi işbirliği programları AB nin komşuları ile ilişkilerini geliştirmek ve ortak projeler aracılığıyla işbirliğini artırmak üzere tasarlanmıştır. 3

4 Eşleştirme programları AB mevzuatındaki en iyi know how bilgisini Üye Ülkelerden aday ülkelere aktarmak için tasarlanmıştır ve bu, Türkiye deki ve bir veya daha fazla AB üye ülkesindeki ilgili kamu kurumları arasında eşleştirme oluşturarak yapılmaktadır. Topluluk programları ve Ajansları, ilgili alanda AB üye ülkelerindeki örgütler arasında işbirliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. Örneğin, Türkiye gibi aday ülkeler, ilgili programa katılım veya ilgili kurumun üyesi olmak için anlaşma imzalamış ve program veya kurum bütçesine katkısını ödemiş ise Topluluk Programları na katılabilmektedirler. Örneğin, eğitim programları gibi Topluluk Programları na katılım Türk ve AB öğrencilerinin, akademisyenlerinin, stajyerlerin karşılıklı ziyaretler yapmalarına, birbirlerinin ülkelerinde eğitim görmelerine, mesleki eğitim ve diğer benzeri eylemlerde bulunmalarına imkan vermektedir. Örneğin 7. Çerçeve Programı (AR&GE), Sosyal Politika Programları, Kültür vs. gibi diğer Topluluk Programları bu programlara katılanlar arasında daha yakın bağlantıları, know-how aktarımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Avrupa Birliği paranın nereye gittiğine birlikte karar vermektedirler. Herhangi bir ilişkide gerçek ortaklar gibi, Türkiye ve Avrupa Birliği, Avrupa Birliği nden gelen para ile ne yapılması gerektiğini belirlemek için birlikte çalışmaktadırlar. AB, Türkiye nin AB normları ve yönetmelikleri ile uyumlaşması için gerekli olan alanları gösterir ve Türk kurumları bu ihtiyaçlara hitap eden projeleri hazırlamakta ve uygulamaktadır. Stratejik dökümanlar yapılan değişikliklerin temelini oluşturmaktadır. Türkiye ye mali yardım Katılım Ortaklığı belgesinde belirlenen hedefler ve Müktesebatın Kabulüne İlişkin 4

5 Ulusal Programda (NPAA) belirtilen öncelikler çerçevesinde programlanmaktadır. IPA nın başlaması ile programlama için önceliklerin belirlenmesinde ana stratejik çerçeve Çok Göstergeli Programlama Belgesidir (MIPD). Türkiye için Katılım Ortaklığı belgesi Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Bu belge katılıma hazırlanmak için ilerlemenin gerektiği öncelikli alanların bir değerlendirmesini sağlamakta ve mali desteğin süreci destekleyebileceği yöntemleri belirlemektedir. Belge ayrıca Türkiye için tek bir çerçeve içinde her türlü AB desteğini seferber etmekte ve Türk makamları tarafı için demokrasi ve insan hakları, makro-ekonomik istikrar ve Topluluk Müktesebatı nın ulusal mevzuata uyarlanması ile ilgili hassas kararlılıkları ayrıntılı şekilde belirtmektedir. Müktesabatın Kabulü için Ulusal Program (NPAA), Türkiye nin üyelik yükümlülüklerini (topluca Kopenhag kriterleri olarak bilinir) yerine getirmek ve üstlenmek için ilerleme kaydetmesi gereken önlemleri detaylandırmaktadır. Türkiye için Katılım Ortaklığı nda belirlenen önceliklere dayanarak ve Avrupa Komisyonu nun yıllık Düzenli Raporlarındaki tavsiyeleri dikkate alarak, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir yıllık Ulusal Program (NP) konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yıllık Ulusal Program katılım sürecini doğrudan desteklemek için tasarlanmış gerçek proje ve programları kapsamaktadır. Türkiye adına bu sürece Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Avrupa Komisyonu adına ise Genişleme Genel Müdürlüğü önderlik etmektedir. Avrupa Komisyonu ve AB Üye Ülkeleri ile kapsamlı bir danışma süreci sonrasında NP onaylanmış ve uygulanması konusunda Türk makamları ile bir Mali Mutabakat imzalanmıştır. Mevcut öncelikler Türkiye de reformu, sınır ötesi işbirliğini ve üye ülkelerle ortaklığı desteklemektedir. Türkiye 2001 yılından beri Türk Mali Aracı kapsamında AB den katılım öncesi destek 5

6 almaktadır. Fonlar her yıl ulusal programlar kapsamında yıllık bazda programlanmaktadır itibariyle Türkiye için Katılım Öncesi Mali Araç, hem aday hem de potansiyel aday ülkeler için katılım öncesi mali destek sağlayan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile değiştirilmiştir. AB FİNANSMANI NASIL UYGULANIR? Brüksel den Türkiye nin en uzak noktasına kadar Birlik parası Birlik kurallarını izlemektedir. Aday ülke için AB finansman döngüsü aşağıdaki adımları kapsamaktadır: Bütçesel karar; AB tarafından ilgili ülkeye tahsis edilecek miktarın kararı Brüksel de AB üye ülkeleri tarafından ülkenin büyüklüğü, nüfusu gibi çeşitli faktörler ve belli alanlardaki reform gereksinimlerine göre alınmaktadır. Fonların ulusal programlara dağılımı; Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti ortak kararıyla, katılım için öncelikli yatırım ihtiyaçları, finansman için sunulan sektörel önergelerin kalitesi, AB finansmanı için başvuran Bakanlıkların uygulama kapasitesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak alınmaktadır. Her kısım için fonların dağılım işlemine programlama denir. Programlamanın izlemekte olduğu adımlar şu şekildedir: - Türk Kamu Kuruluşları proje fikirlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne (ABGS) sunmaktadır. - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Komisyonu nun genişlemeden sorumlu Genel Müdürlüğü nün ortak kararıyla seçilen proje fikirleri kapsamlı şekilde geliştirilmektedir. 6

7 - Türk Kamu Kuruluşları detaylı proje teklifleri hazırlamaktadır. - Türk Hükümeti ve Avrupa Komisyonu bu projeler için fon dağılımını yapmaktadır. Ulusal program, belirli alanlarda reform gereksinimlerini destekleyen çeşitli projelerden oluşmaktadır. AB finansmanı genellikle projelerin toplam bedelinin %75 ini kapsamakla birlikte bazı özel projelerde AB finansmanı %100 e erişebilmektedir. Çeşitli ulusal programların içinde fonların ihalesi; Ulusal Program ın imzalanmasını takiben, projelerin uygulaması ihale süreci ile başlamaktadır. Türk Kamu Sistemi nde ihale ve ödeme sürecinden Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) sorumludur. Bu fonların ihale edilmesinde rekabet ortamının yaratılması AB kamu satınalma prosedürlerine göre yapılmaktadır. Başarılı başvuru/teklif sahipleriyle, projelerin uygulanması için üstlendikleri aktiviteler kapsamında, sözleşmeler imzalanmaktadır. Sözleşmeler Hizmetler, Mal Alımları, İnşaat İşleri, Hibeler veya Eşleştirme olmak üzere beş çeşit olabilmektedir. Fonların ödemesi; Projelerin zamanında, doğru ve başarılı biçimde uygulanmasını takiben, yüklenicilere MFİB tarafından ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemeler ancak yüklenicilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve AB satınalma kurallarına uymaları koşulu ile yapılmaktadır. Türkiye de AB fonlarının kullanılmasının sorumluluğu Türk Hükümeti nin elindedir. Bununla beraber Avrupa Komisyonu tüm ihale sürecinde AB prosedürlerinin izlenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle Ankara da bulunan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Komisyonu nu temsilen, her projenin ihale ve sözleşme aşamasında önceden onay vermektedir. 7

8 AB FİNANSMANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? Katılım öncesi finansmanı çoğunlukla Kamu ve Sivil Kuruluşlara yöneltilmiş olup; bazı özel topluluk programları dışında kişi bazında AB Programları ndan yararlanılamamaktadır. AB finansmanı esas olarak yıllık ulusal programlar ile reformları desteklemek için tasarlandığından reformlardan sorumlu kuruluşlar bu finansman için seçilebilmektedir. Bu finansman ya varolan yapılar tarafından ya da ihtiyaçları karşılamak için kurulan yeni birimler tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, İnsan Kaynakları Geliştirme alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Bölgesel Ajanslar ın işsiz insanlar için eğitim talebine danışmanlık şirketleri ve insan kaynakları şirketleri eğitim sağlayıcılar olarak teklif vermeye uygundurlar. Ulaştırma projelerinde, Ulaştırma Bakanlığı, inşaat şirketlerinin ve danışmanlık gruplarının teklif verebileceği ihaleler düzenlemektedir. Sivil Toplum Diyaloğu altında birçok küçük ve orta ölçekli kuruluş, STK lar, akademik kuruluşlar vs. projeleri için destek alabilmektedirler. Avrupa Birliği, Türkiye de her yıl, sosyal hizmetlerden işletme desteğine ve bölgesel kalkınmaya, binlerce proje finanse etmektedir. Bütün projelerin tek bir hedefi bulunmaktadır: AB üyeliğine hazırlık. AB finansmanlı projeler aşağıda belirtilen konuları desteklemektedir: - Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıyı garantileyen istikrarlı kurumlar - İşleyen piyasa ekonomisi ve artan rekabet - AB ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğu - Yapısal Fonların yönetimi için hazırlık 8

9 DÖNEMİ AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) DÖNEMİ Avrupa Birliği dönemi için PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ve Türkiye- Katılım Öncesi Mali Yardım programlarını, IPA - Instrument Pre-Accesion olarak tek bir mali araç altında toplamıştır. Katılım Öncesi Mali Aracın tahmini bütçesi 11.4 milyar Avro olup, Türkiye, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Sırbistan-Karadağ ve Makedonya yı da kapsamaktadır. Bu bağlamda sözkonusu, bütçenin söz edilen altı ülke için ayrılan toplam miktar olduğu düşünüldüğünde, ilerleyen süreçte projeler arasında rekabetin artacağı açıkça görülmektedir. Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) olarak adlandırılan yeni yaklaşımın mali yardım bileşenlerine bakıldığında, Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Bölgesel-Sınırötesi İşbirliği maddelerinde herhangi bir değişiklik görülmezken; Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarını Geliştirme ve Kırsal Kalkınma bileşenlerinin alt başlıklarında KOBİ altyapısı ve istihdam ın öneminin artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, bundan sonra hazırlanacak projelerde ön plana çıkacak ve Komisyon için öncelik teşkil edecek konuların bu iki alanda yoğunlaşması muhtemeldir. Bununla birlikte döneminde mali yardımların ülkemizde kullanımındaki mevcut organizasyonel yapılanmada birtakım değişikliklere de gidilmiştir. Aşağıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, 5 bileşenden oluşan IPA nın her bir bileşen altında Operasyonel Programlar aracılığıyla yönetileceği gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Bölgesel Sınır ötesi İşbirliği bileşenleri ABGS tarafından; Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynakları ve Kırsal Kalkınma bileşenleri ise Devlet Planlama Teşkilatı tarafından koordine edilecektir. Ayrıca her bir başlık altında, Operasyonel Programlar yer almaktadır. 9

10 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşenleri ( ) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kapasite Gelişimi bileşeni, kamu kurumlarının AB hukukunu kabul etmelerini ve uygulamalarını desteklemekte olup, öncelikli alanları; Mevzuat uyumu, kamu yönetimi reformu, adalet ve içişleri reformu, sivil toplumun geliştirilmesi, mali kontrol, çevre politikaları, eğitim reformu olarak belirlenmiştir. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kapasite Geliştirme (TAIB) bileşeni, ilkesel olarak topluluk müktesebatı ile ilgili tüm kurumsal kalkınma eylemlerini veya önlemlerini kapsayacak; genel olarak ülkelere, idari ve adli kapasitelerini oluşturmalarının yanısıra ülkelere, üyelik için politik, ekonomik ve müktesebat ile ilgili katılım kriterlerini yerine getirmelerinde de yardımcı olacaktır. Bu bileşen ayrıca Topluluk Programları na katılımı ve Topluluk Ajansları na katılım hazırlıklarını da desteklemektedir. Bu destek; topluluk müktesebatının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu bileşen kapsamında, Topluluk Programları na katılım ve Topluluk Ajansları için hazırlık yararlanıcısı olan ülkenin, Birlik e katılım sırasında bu Programlardan ve Ajanslardan tam fayda sağlamaya başlamasına imkân verecek şekilde Birlik e katılım öncesinde idari yapılarının kurulması da desteklenmektedir. Bu çerçevede finanse edilebilecek proje türleri, esas olarak üyelikten sonra müktesebatın uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olacak Türk kurumlarına kapasite oluşturma desteği verecek projelerdir. Bu destek; teknik yardım, öneri, personel eğitimi, ekipman iktisabı, alt yapı, eşleştirme ve eş finansmanlı Topluluk Programları üzerinden verilebilmektedir. 10

11 Sözkonusu bileşen ayrıca AB ve Türkiye de sivil toplum arasındaki ilişki, temas ve karşılıklı deneyim değişimini güçlendirmeyi amaçlayan Sivil Toplum Diyaloğu eylemlerini de finanse etmektedir. Bu destek aracılığıyla, Avrupa Birliği düzeyinde Türkiye hakkında daha doğru bilgi verilerek Türkiye nin daha iyi anlaşılmasının yanı sıra, Türkiye de de Avrupa Birliği nin daha iyi bilinmesi ve anlaşılması sağlanmaktadır. Bileşen kapsamındaki AB fonları geniş oranda Kopenhag siyasi kriterlerinin ele alınması: %20-30, Müktesebatın Aktarımı ve Uygulanması: % 35-55, AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu nun desteklenmesi: %20-30 olarak paylaştırılacaktır. Sözkonusu bileşen kapsamında ABGS Koordinatörlüğü nde Operasyonel Program hazırlanmaktadır. Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği (CBC) bileşeni, ortak fayda ilkesi üzerinden çalışmaktadır. Sözkonusu bileşen, hem dış yardım hem de ekonomik ve sosyal uyum hedeflerini birleştiren ortak yerel ve bölgesel girişimler aracılığıyla ülkeler arasında sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamakta olup, sözkonusu bileşenin öncelikli alanları Yararlanıcı ülkenin diğer yararlanıcılar ile veya üye devletler ile sınırötesi, uluslararası ve bölgelerarası işbirliği olarak belirlenmektedir. Bu bileşen, özellikle sınır alanlarında sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesine; çevre, doğal ve kültürel miras, kamu sağlığı, organize suçun engellenmesi ve organize suçla mücadele gibi ortak sorunları ele almada birlikte çalışmaya; verimli ve güvenli sınırların sağlanmasına; sınır ülkelerinden yerel aktörleri kapsayan küçük ölçekli ortak eylemlerin desteklenmesine odaklanmaktadır. Sözkonusu bileşen kapsamında ABGS Koordinatörlüğü nde Operasyonel Program hazırlanmaktadır. 11

12 Bölgesel Kalkınma bileşeni, halihazırda kullanılan anlamından farklı, yeni bir yaklaşım içermektedir. Bu başlık, aday ülkeyi üye olduktan sonra faydalanacağı yapısal fonların kullanımına hazırlama etkisi açısından önemlidir. Öncelik alanları; ulaştırma, çevre (su, atık su ve hava kalitesi konuları), enerji (yenilenebilir ve enerji verimliliği konuları), eğitim, sağlık altyapıları ve bilişim teknolojileri dahil KOBİ lere destektir. Bu bileşen Türkiye nin bölgeleri arasındaki farklılıkları azaltmaya yönelik önlemleri desteklemektedir. Daha önce geçerli olan katılım öncesi mali araçlarla karşılaştırıldığında, IPA kapsamındaki yenilik, ekonomik ve sosyal uyum desteğinin yerini katılım sonrasında AB fonlarının, yani Yapısal Fonların yönetilmesi için özel hazırlığın alacak olmasıdır. 3. bileşen genel olarak ülkenin iç ekonomik ve sosyal uyumunun yanı sıra AB ile uyumun desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamlı hedefe ulaşmak için 3. bileşen aşağıda belirtildiği gibi üç alt bileşene ayrılmıştır: Çevre-%35-40: Çevre alt bileşeni, gerçekleştirilmesi en zor ve pahalı olarak düşünülen AB çevre mevzuatının aktarılması, uygulanması ve yürütülmesinde Türkiye ye destek olmayı amaçlamaktadır. IPA kapsamında finanse edilecek çevresel projelerin ilgili sektörler için (su, atık, vs.) çevresel planların uygulanmasına yakın şekilde bağlantılı olması ve (su sektöründe nehir havza yönetim planları da dahil olmak üzere) stratejik ve entegre bir yaklaşıma dayalı olması gerekmektedir. Çevre alt bileşeni kapsamında desteklenecek projeler ve önlemler, su rezervi ve şehir atık suyu arıtılmasının yanı sıra kirlenmiş alanların ve toprağın rehabilitasyonu dahil olmak üzere atık yönetimi ile ilgilidir. 12

13 Ulaştırma-%30-35: Ulaştırma alt bileşeni, gelişmiş ulaştırma ağlarının ticaret fırsatlarını canlandırması ve verimliliği artırması nedeniyle ekonomik kalkınma için esas olan verimli, esnek ve güvenli ulaştırma alt yapısının sağlanmasını desteklemektedir. Ayrıca sınır ötesi projelere özel önem verilerek Avrupa ve aday ülkeler ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi, mesafelerin kısaltılması açısından önemlidir. IPA, bu nedenle, özellikle Trans Avrupa Ağları nın yanı sıra Ulusal Ağlar ın birbirleriyle bağlantısı, birlikte işlerliği ve çeşitliliği dahil ulaştırma alt yapısını desteklemektedir. Ana müdahale alanları temel eksenlerde Avrupa Birliği ile bağlantılara yoğunlaşmakta ve Türkiye de Trans Avrupa Ağı nın geliştirilmesine dayanak olmaktadır. Demiryolu alt yapısı, taşıma sistemindeki payı açısından odak noktası olup; prensipte yukarıdaki projeler ile ilgili önemli çalışma ve gerekli hizmetlere desteğin yanı sıra (ekonomik kalkınma ile bağlantılı olduğu yerlerde liman tesisleri) deniz otobanları da dikkate alınmaktadır. Bölgesel Rekabet -%25-35: Bölgesel Rekabet, Türkiye nin bölgeleri arasında yüksek istihdam ve verimlilik büyümesi ile daha yüksek sosyal ve ekonomik uyum sağlayan iç kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. KOBİ ler, istihdamı artırarak ve gelir dağıtımını geliştirerek, pazarda rekabetin oluşturulmasında önemli rol oynarlar. Dinamik ve rekabetçi KOBİ ortamı, Türkiye deki farklı bölgeler arasında rekabetin artırılması, farklılıkların azaltılması ve AB ye daha yüksek oranda uyumun sağlanması için esastır. IPA, refah ve istihdam yaratan sürdürülebilir ekonomik faaliyeti sürdürmek ve cezbetmek için Türkiye deki bölgeler arasındaki rekabeti geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Bu katkı, şu şekilde verilmektedir: KOBİ lerin kalkınması için temel hizmet ve altyapının sağlanması, güçlendirme ve seviye yükseltme; iş ağ ve 13

14 kümeleri ve kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi yoluyla yeniliğin, girişimciliğin, teknoloji transferinin canlandırılması; KOBİ lere ticaretle ilgili altyapı ve teknoloji hizmetlerinin sağlanması; KOBİ lere finans erişimini sağlamaları için uygun maliyetli kredi ve öz sermaye finansmanı verilmesinin kolaylaştırılmasıdır. IPA, ayrıca, pazar deformasyonundan kaçınmaya; yerel içerik, hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi dahil KOBİ lerin bilgi toplumuna katılımlarının desteklenmesine; bilgi ve iletişim teknolojilerini benimsemeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları için KOBİ lere destek ve hizmet verilmesini amaçlamaktadır. Sözkonusu bileşen kapsamında Operasyonel Programları sırasıyla Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. İnsan Kaynakları bileşeni aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonu nun kullanımına hazırlamayı hedeflemektedir. İstihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım gibi alanlarda faaliyetleri desteklemektedir. Bu bağlamda istihdamın arttırılması, istihdam kalitesinin arttırılması, sosyal dışlanmayla mücadele, mesleki eğitim konuları, insan kaynakları bileşeninin öncelikli alanlarıdır. Bu bileşen, Türkiye nin insan kaynaklarının geliştirilmesine ve katılımcı bir toplumun oluşturulmasına odaklanmaktadır. Türk iş piyasasının temel özellikleri, her şeyden önce özellikle kadınların işgücü piyasasına düşük katılımı; gençler içinse yüksek oranda işsizlik; geniş oranda kayıt dışı ekonomi ve istihdamda bölgesel farklılık; düşük işgücü becerileri ve dezavantajlı gruplar için düşük istihdam oranlarına sahip olmasıdır. Bu bileşen, istihdam fırsatlarının artırılması ve işsizlik oranlarının azaltılması için sözkonusu sorunları ele alacak önlemleri desteklemektedir. İnsan Kaynakları bileşeni ayrıca iş piyasasında kadınların katılımını artırmakta, Türk işgücü becerilerini ve niteliklerini yükseltmekte, eğitim ve diğer benzeri önlemlerin 14

15 kalitesini artırmaktadır. Türkiye nin büyük ve nispeten genç nüfusu düşünüldüğünde aktif nüfusun Türkiye nin yaşam standartlarını artırmak için ihtiyaç duyduğu refahı yaratmak adına gerekli beceri ve fırsatlara sahip olması önemlidir. Bu programın hedefleri: - İşsizlik oranının azaltılması ve iş oluşturma hızının artırılması - İş gücüne kadınların katılımının artırılması - Piyasanın, AB üye ülkelerinde olduğu gibi, rekabet gücünü yükseltmek için iş gücünün yeterli beceri ve nitelikleri elde etmesine yardımcı olmaktır. Bu program kapsamındaki fonlar, İstihdam: % 40-50, Eğitim ve öğretim %30-40; Sosyal Katılım % olarak paylaştırılacaktır. Sözkonusu bileşen kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Koordinatörlüğü nde Operasyonel Program hazırlanmaktadır. Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında tarım işletmelerine yatırımlar, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi gibi tedbirler, desteklenebilir faaliyetler olarak değerlendirilmekte olup, sözkonusu alanlar bu bileşenin öncelikli alanları olarak belirlenmektedir. Bu bileşen kırsal kalkınmayı desteklemektedir. Tarım, hem sosyal hem de ekonomik açıdan Türkiye için büyük öneme sahiptir. Yaklaşık 79 milyon hektar yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye de bu alanın hemen hemen yarısı tarıma ayrılmıştır. Bu oran, yaklaşık olarak AB27 ortalamasına (%48) yakındır. 5. bileşen, Türkiye deki tarımsal gıda sektörünün AB şartlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve katılım ile birlikte yeterli idari yapılar aracılığıyla AB kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına hazır hale gelmesine yardımcı olma konusunda belirli ikili uzun dönem amaca sahiptir. Destek, tarımsal sektörün 15

16 (işleme dahil) hedefe yönelik yatırımlarla modernizasyonuna; ayrıca, aynı zamanda AB müktesebatı ile de ilgili olan gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevresel veya diğer standartların geliştirilmesinin desteklenmesine ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Bu program kapsamındaki fonlar Tarımsal sektörün uyarlanması: minimum %50, Kırsal alanların kalkınması: minimum %20 olarak paylaştırılacaktır. Sözkonusu bileşen kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koordinatörlüğü nde Operasyonel Program hazırlanmaktadır. Bununla kapsamda dönemi için Türkiye ye ayrılması muhtemel miktarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: (Milyon Avro) Bileşen Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma TOPLAM dönemi için ise ülkemize yıllık 600 Milyon Avro düzeyinde yardım yapılması öngörülmektedir. Böylelikle IPA bileşeninden ülkemize toplam olarak 4 Milyar Avro mali yardım yapılması beklenmektedir. Avrupa Komisyonu'nun, 2006 yılına kadar çeşitli mali yardım programları (ISPA, SAPARD, PHARE, CARDS, Türkiye Tüzüğü) 16

17 kapsamında sağladığı mali yardımlar, döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre- Accession-IPA) adı verilen yeni ve tek bir çerçeve mekanizma kapsamına almış olup, bu mekanizmanın hukuksal altyapısını 17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu nun döneminde sağlayacağı mali yardımlara ilişkin IPA Konsey Tüzüğü çerçeve bir tüzük olup, bu tüzüğün uygulanmasına yönelik detaylar Komisyon un çıkaracağı "Uygulama Tüzüğü" (Implementing Regulation) ile belirlenecektir. Uygulama Tüzüğü, Avrupa Komisyonu tarafından henüz resmen kabul edilmemiş olup, nihai taslağa uygulama_kurallari_tuzugu_nihai_taslagi.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir. Avrupa Komisyonu nun "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)" kapsamında ülkemiz için hazırladığı Çok Yıllı Indikatif Planlama Dökümanı (Multi-annual Indicative Planning Document- MIPD) ise Avrupa Komisyonu nun döneminde IPA'nın 5 alt bileşeni bağlamında ülkemizde finanse etmeyi planladığı öncelikleri, hedefleri ve beklentilerini yansıtmakta olup, belgeye _ _nihai.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ÖNCESİ FİNANSMAN Mali destek 1963 yılından beri AB nin Türkiye ile ortaklığının bir parçası olmuştur. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali desteğin geçmişi mevcut araç olan IPA yürürlüğe girinceye kadar, arası ve arası olmak üzere iki başlık altına alınabilmektedir 17

18 1963 Ortaklık Anlaşması ndan bir yıl sonra, Türkiye ve o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ilk mali protokol yürürlüğe girmiştir yılına kadar Türkiye nin yararlanabildiği birçok farklı bütçenin yanı sıra arası dönemde Türkiye birbirini takip eden üç mali protokolden faydalanmıştır yılındaki Helsinki Zirvesi nde Türkiye nin adaylığının onaylanmasından sonra, Türkiye ye yapılacak mali yardım üyelik hazırlığına odaklanmıştır. Türkiye ye yönlendirilen fonlar katılım öncesi mali yardım programı adı verilen tek bir araç altında toplanmış olup, bu fonlar Türkiye de başlıca iki ana konuda kullanılmıştır: Kapasite inşası; Türkiye nin müktesebatın uygulanmasına yönelik faaliyetlerini ve ekonomik ve sosyal alanlarda AB politikalarına uyumunu desteklemiştir. Yatırımlar; yasal uyum çerçevesinde düzenleyici altyapıyı oluşturma ve güçlendirme ile bölgeler arasındaki farklılığı ve Türkiye nin milli geliri ile AB ortalaması arasındaki farkı daraltmayı amaçlayan ekonomik ve sosyal kalkınma konularına yönlendirilmiştir. Bu başlık altında AB ye üye ülkeler ile aday ülkeler arasında sınır ötesi işbirliği teşvik edilmiştir. AB, Türkiye deki fonlarının sağlam mali yönetimine imkan sağlamak için bir merkezi olmayan yapılanma sistemi benimsemiştir. Tüm yapılanma 2002 yılında Avrupa Komisyonu nun Brüksel deki merkezinden Türkiye deki Delegasyonu na ve 2003 yılından itibaren de AK Delegasyonu nun denetimi altında Türk makamlarına aktarılmıştır. 18

19 ADAYLIK ÖNCESİNDEKİ YARDIMLAR Ankara Anlaşması ve Mali Protokoller ( ) Türkiye ve AB arasında zaman zaman yaşanan siyasi dalgalanmalardan bağımsız olarak Avrupa Birliği Türkiye'ye ya AB bütçesi ya da Birlik in uzun vadeli finansman sağlayan kuruluşu olan Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) kredileri vasıtasıyla mali destek sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. 1. Mali Protokoller: Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mali işbirliği, 1963 yılında tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı bir ortaklık rejimini içeren Ankara Anlaşması'nın sonuçlandırılmasına kadar uzanmaktadır. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmesini teşvik etmek amacıyla 1964'ten 1981'e kadar üç ayrı Mali Protokol imzalanmıştır. Türkiye bu dönemde toplam olarak 752 milyon Avro değerindeki mali yardımdan yararlanmıştır. Bunun 115 milyon Avro su AYB kredilerinden, 637 milyon Avro su düşük faizli Topluluk kredilerinden oluşmaktadır. Kredi (milyon Avro) Hibe (milyon Avro) II.1.1. Birinci Protokol ( ): 175 milyon Avro değerinde düşük faizli Topluluk kredisi II.1.2. İkinci Protokol ( ): 195 milyon Avro düşük faizli Topluluk kredisi ve 25 milyon Avro AYB kredisi olmak üzere toplam 220 milyon Avro değerinde kredi

20 II.1.3. Ek Protokol ( ): 47 milyon Avro değerinde düşük faizli Topluluk kredisi II.1.4. Üçüncü Protokol ( ): 310 milyon Avro (220 milyon Avro Topluluk kredisi, 90 milyon Avro AYB kredisi) II.1.5. Dördüncü protokol, Temmuz 1980'de görüşülmüş ve paraflanmıştı. Bu yardım, Avrupa Birliği Konseyi'nde oybirliği sağlanamadığından uygulamaya konulamamıştır (600) Yuvarlak ayraçlar () içindeki miktarlar uygulanamamıştır. Kare ayraçlar [] içindeki miktarlar planlama aşamasındadır. 2. Diğer Mali Yardımlar Kredi (milyon Avro) Hibe (milyon Avro) II.2.1. Topluluk, 1980'de Türkiye'deki güç şartlarla bağlantılı olarak 75 milyon Avro değerinde bir özel yardım paketi hazırlamıştır (özellikle enerji, sağlık, çevre ve eğitim sektörlerinde uygulanacak toplam 11 proje için hibe)

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine

Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine 3 Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ye Yönelik Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine Özet Avrupa Birliğine üyelik sürecinde aday ülke olan Türkiye ye yönelik olarak son yıllarda nitelik ve

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı