TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007"

Transkript

1 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu

2 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ SİGORTA PRİM GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Temettü Hariç Ortaklık Hakları ile Yönetim ve Denetimi TMSF ye Devredilen Bankalar Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar Tahsilat Bilgileri Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Alacak Satış Projesi Kapsamındaki Faaliyetler ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller İştirakler TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞLARINA İLİŞKİN DİĞER KURULUŞ ÖDEMELERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI NDAN KULLANILAN KREDİLER SEBEBİYLE YAPILAN ÖDEMELER DİĞER FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER DİĞER FAALİYETLER BÜTÇE FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

3 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu TMSF - Fon BDDK TCMB SPK Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank Birleşik Fon Bankası TYT Bank Marmara Bank Impexbank FYYS ABK 2

4 1- GİRİŞ TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankacılık sisteminin güven ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla bankalar nezdindeki mevduat ve katılım fonlarını sigorta etmektedir. Fon, bu kapsamda bankalardan tahsil ettiği sigorta primleri neticesinde ulaştığı rezerv tutarını mudinin, bankacılık sisteminin ve kamuoyunun güven duyacağı bir seviyeye kavuşturmayı amaçlamaktadır. Fon bu amaç doğrultusunda yürüttüğü Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri çerçevesinde 2007 yılı ilk üç aylık dönemi içerisinde 112,52 milyon USD tutarında tahsilat, söz konusu faaliyetlere ilişkin rezervlerin değerlemesinden 57,56 milyon USD tutarında finansal gelir olmak üzere toplam 170,08 milyon USD sağlamıştır. Ayrıca Fon, Bankacılık Kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde yürüttüğü varlık satışı, tahsil ve tasfiye faaliyetleri sonucunda büyük banka krizinin yıkıntılarını en hızlı, en az maliyetle, sistemin ve kamuoyunun beklentilerini aşan bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Fon, bu kapsamda yürüttüğü Çözümleme Faaliyetleri çerçevesinde 2007 yılı ilk üç aylık dönemi içerisinde 456,89 milyon USD tutarında tahsilat, söz konusu faaliyetlere ilişkin rezervlerin değerlemesinden 15,14 milyon USD tutarında finansal gelir olmak üzere toplam 472,03 milyon USD sağlamıştır. Böylece Fonun, tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı kümülatif tahsilat milyon USD mertebesine ulaşmıştır. Fonun sağlamış olduğu tahsilat tutarları fonksiyonel faaliyetlerine göre ayrıştırılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FONUN GELİRLERİ (milyon USD) * Tarihi İtibarıyla Mevduat Sigortacılığı Faaliyetlerinden Doğan Gelirler Tarihi İtibarıyla I- Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri Prim Gelirleri Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) Çözümleme Faaliyetlerinden Doğan Gelirler I- Çözümleme Gelirleri ** Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) * Söz konusu tablo Fonun nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hazırlanmıştır. ** Çözümleme Gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. TMSF 2007 yılı Üç Aylık Faaliyet Raporunda; Fonun 2007 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler fonksiyonel ayrım çerçevesinde sunulmaktadır. 3

5 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ Aralık 2006 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 33 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 308 milyar YTL ye ulaşmış olup bu tutarın % 33 ü sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Aralık 2005 dönemine göre %18 oranında artarak toplam 98 milyar YTL ye yükselmiştir. Dönemler itibarıyla bankalar nezdinde bulunan toplam mevduat ve katılım fonu tutarları ile söz konusu mevduat ve katılım fonlarının sigortaya tabi kısımları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları (milyar YTL) Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Aralık 2006 dönemi itibarıyla mevduat bankalarında , katılım bankalarında olmak üzere toplam mevduat ve katılım fonu sahibi sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamında olmayan gerçek ve tüzel kişiler dahil edildiğinde toplam mevuat ve katılım fonu sahibi sayısı dir.¹ 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Ocak-Mart 2007 dönemi içerisinde tahsil edilen Aralık 2006 dönemi sigorta prim gelirlerinin YTL karşılığı, Aralık 2005 dönemine göre %19 artış göstererek 133 milyon YTL ye ulaşmıştır. Bu tutarın %4,4 lük kısmı katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen toplam sigorta primlerinin YTL ve USD karşılıkları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. ¹Birden fazla bankada hesabı bulunan mevduat ve katılım fonu sahipleri her bir bankada ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. 4

6 milyon YTL Dönemler İtibarıyla Tahsil Edilen Sigorta Primleri Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Toplam YTL karşılığı Toplam USD karşılığı milyon USD * Prim tutarlarının USD karşılıklarının hesaplanmasında ilgili dönem sonu TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır yılı Ocak-Mart döneminde, Aralık 2006 dönemine ilişkin olarak YTL tutarında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu üzerinden toplam YTL tutarında sigorta primi tahsil edilmiştir. Aralık 2006 dönemi primlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Aralık 2006 Dönemine İlişkin Olarak Tahsil Edilen Sigorta Primleri Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı* Sigorta Primi Tutarı YTL Mevduat Bankaları USD EUR YTL Katılım Bankaları USD EUR YTL Toplam USD EUR Genel Toplam ** YTL * Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarından oluşmaktadır. ** YTL karşılıkların hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER Hisse Devir Payları Banka hisselerinin devralınmasında Fona yatırılması gereken %1 oranındaki hisse devir payları ile ilgili olarak; 2007 yılının birinci üç aylık döneminde ,15 YTL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir. 5

7 Para Cezaları tarihleri arasında ilgili bankalardan YTL tutarında idari para cezası tahsilatı sağlanmıştır. Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilgili mevzuat gereğince tahsil edilen idari para cezalarından YTL lik tutar Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listelerin bankalar tarafından kendi İnternet sitelerinde yayımlanması ve eşzamanlı olarak Fona gönderilmesi, ayrıca söz konusu listelerin Fon tarafından konsolide edilmiş olarak kendi İnternet sitesinde yayımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fon tarafından 2006 yılında yürütülen proje sonucunda gerekli altyapı hazırlanmış, bankaların listeleri İnternet ortamında Fona göndermesi ve mudilerin ilan edilen listelere tarihinden itibaren Fonun İnternet sitesinden ulaşabilmeleri sağlanmıştır MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak sigorta kapsamında hak sahiplerine ödemelerin yapılabilmesini teminen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye, 2007 yılının ilk üç aylık döneminde iki aktarım yapılmış olup; toplam mudi sayısı, aktarım tutarı, stopaj ve Fondan yapılan kaynak çıkışı tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Etaplar 21. Etap ( ) 22.Etap ( ) İmar Bankası Nezdinde Bulunan Tasarruf Mevduatı Ödemeleri * Mudi Sayısı Tas.Mev. Öd. Tutar (YTL) Stopaj Toplamı (YTL) Kaynak Toplamı (YTL) Toplam * Off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde tarihleri arasında açılan hesaplar için yapılan ödemeler dahil edilmiştir tarihi itibarıyla, müflis banka nezdinde henüz başvurularını yapmamış olan sigorta kapsamında ödemeye konu adet ve ,05 YTL tutarında hesap kalmış olup, hesap sahiplerinin başvuruları beklenmektedir. 6

8 3- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 3.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Temettü Hariç Ortaklık Hakları ile Yönetim ve Denetimi TMSF ye Devredilen Bankalar Birleşik Fon Bankası Fon Yönetim Kurulunun tarih ve 55 sayılı Kararıyla faaliyetlerini, mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından kendisine devredilebilecek varlık ve yükümlülüklerinin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilen Birleşik Fon Bankası, faaliyetlerine bu doğrultuda devam etmektedir. Birleşik Fon Bankasının ve tarihli mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirme çerçevesinde; 2007 yılının birinci üç aylık döneminde Bankanın aktif büyüklüğü bin YTL den bin YTL ye, özkaynak tutarı bin YTL den bin YTL ye, likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye yükselmiştir. Birleşik Fon Bankası tarafından tarihinde Bankanın ihtiyat borcuna mahsuben Fona YTL tutarında ödeme yapılmıştır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin tarihi itibarıyla tamamlanması hedeflenmekte olup, Banka tarafından bu hedefe paralel hazırlanan ve Banka Yönetim Kurulunda kabul edilerek uygulanmaya başlanılan Tasfiye Planı doğrultusunda faaliyetlere devam edilmektedir. Bankanın ve tarihli mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; 2007 yılının ilk üç ayında Bankanın aktif büyüklüğü bin YTL den bin YTL ye, özkaynakları bin YTL den bin YTL ye, likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye yükselmiştir. Bankanın aktifinde görülen söz konusu artış, karlı sabit kıymet satışları ile sorunlu kredilerden sağlanan tahsilatlardan kaynaklanmaktadır Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir. Söz konusu bankaların iflas masaları tarafından sıra cetveline kaydedilen sıra alacaklılarına tarihleri arasında toplam YTL tutarında ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İflas Masaları Tarafından Sıra Alacaklılarına Yapılan Ödemeler (YTL) Banka Adı TMSF TMSF (Faiz) 1-5. Sıra (A+F) 6. Sıra (A+F) Toplam Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam

9 2007 yılı birinci üç aylık döneminde iflas masaları tarafından yapılan tahsilatlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. İflas Masaları Tarafından Yapılan Tahsilatlar (YTL) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Mevduattan Elde Edilen Faiz Gelirleri , , ,52 Kira Gelirleri ,53 Kredi Anapara ve Faizleri , , ,22 Diğer Gayrinakdi Kredi Tahsilatı 2.000, Menkul / Gayrimenkul Satış Tahsilatları ,00 Teminat Mektubu Komisyon Tahsilatı 2.026, ,29 İştirak Geliri ,00 Diğer Tahsilatlar , , ,69 Toplam , , ,25 * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır yılı birinci üç aylık dönemi içerisinde iflas masaları tarafından yapılan ödemelere (reddiyatlara) ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. İflas Masaları Tarafından Yapılan Ödeme (Reddiyat) Tutarları (YTL) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Personel ve Avukat Giderleri , , ,94 Kira Ödemeleri 7.414, ,24 Sigorta Primleri, Vergiler, KKDF, SSDF , , ,41 Mahkeme, Avans, Bilirkişi, vs , , ,71 Diğer Muhtelif Ödemeler , , ,66 İflas Alacaklılarına Yapılan Ödemeler 189, , ,30 Toplam , , ,26 * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd yılının birinci üç aylık döneminde kredi, teminat mektubu komisyonu, kira ve faiz olmak üzere toplam 9.155,25 YTL tutarında tahsilat sağlanmış, ayrıca müflis banka tarafından 5.679,69 YTL tutarında ödeme yapılmıştır tarihi itibarıyla müflis bankanın nakit mevcudu ,38 YTL dir. Müflis banka ile ilgili olarak tarihi itibarıyla 3 adet dava dosyası, 16 adet icra takibi dosyası olmak üzere toplam 19 adet derdest dosya mevcuttur. Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş. İmar Bankası nın tarihinde iflasına karar verilmesi üzerine; tarihinde alacak kayıt taleplerinin kabulüne başlanmıştır. İflas masasına tarihleri arasında yapılan adet alacak kayıt talebinin incelenmesi sonucunda Alacaklılar Birinci Sıra Cetveli hazırlanmış olup, tarihli Sabah Gazetesi ile tarih 6680 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. 8

10 Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. Alacaklılar Birinci Sıra Cetveli kapsamında düzenlenen Muvakkat Pay Cetveline istinaden 1. sırada yer alan işçilere (kıdem-ihbar tazminatı, izin, ücret vb. olarak), iflas masasınca ,83 YTL ödeme yapılmıştır. İcra ve İflas Kanunu ile Bankacılık Kanununun ilgili hükümlerine istinaden yapılan İkinci Alacaklılar Toplantısında, Fon Kurulunca alınan tarihli ve 658 sayılı Karar uyarınca, müflis bankanın mülkiyetindeki gayrimenkul ve ihtiyaç fazlası menkullerinin ekspertizi ve satışı hususundaki çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca, müflis bankanın kiralık olarak kullandığı taşınmazın satılması üzerine, yine kiralık başka bir lokale taşınma işlemleri 2007 yılı Mart ayında tamamlanmıştır FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar döneminde Fona borçlu K Factoring A.Ş. nin alacaklı olduğu ve daha önce teminat temliki alınmış olan YTL tutarındaki 6 firmaya ilişkin alacaklar K Factoring A.Ş. nin Fona olan borcundan mahsup edilmek üzere Fon tarafından temlik alınmıştır. Fonun %96 oranında hissesine sahip olduğu ve tasfiye aşamasındaki Yaşarbank GmbH i.l. nin alacaklı olduğu 4 firmaya ait alacaklar Fon tarafından bedelsiz olarak, ayrıca Birleşik Fon Bankası ndan toplam muhasebe bakiyesi ,89 YTL olan 188 adet bireysel kredi dosyası temlik alınmıştır. Yapılan temlik alımları ve/veya iadeleri sonucunda Fon tarafından bugüne kadar devir ve temlik alınan kredi dosyaları 198 adet artarak adete, muhasebe bakiyeleri ise YTL artarak YTL ye ulaşmıştır Tahsilat Bilgileri tarihleri arasında Fonun takipli alacaklarından toplam 373,97 milyon USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Söz konusu tahsilata ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır döneminde Fonun Takipli Alacaklarından Sağlanan Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Hakim Ortaklar Kurumsal Bireysel Diğer* Toplam Nakdi Tahsilat 353,09 11,40 2,10 1,75 368,34 Ayni Tahsilat 1,42 0 0,03 0 1,45 -Menkul, gayrimenkul ve hisse 1,42 0 0,03 0 1,45 -Diğer Toplam 354,51 11,40 2,13 1,75 369,79 * Fon hesaplarına yatırılan ancak mahiyeti tespit aşamasında olan tahsilatlardan oluşmaktadır. ** Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Teminat tutarları ile tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF nin de dahil olduğu Alacaklı Kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. FYYS nin toplam tutarı USD olup Fonun toplam payı USD dir. 9

11 FYYS gereği TMSF ye devredilmesi gereken Yalova da bulunan taşınmazın üzerindeki takyidatların kaldırılamaması nedeniyle Fon Kurulu Kararıyla devir alma süresi 1 yıl daha uzatılarak 54 aya ( ) çıkarılmıştır. Lider Banka T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından FYYS nin ilgili maddesinde yer alan sürenin değiştirilmesi için hazırlanan Ek FYYS-7 imzalanmıştır. Fon Kurulu Kararıyla K Factoring A.Ş. nin Ceylan Grubu nezdindeki alacakları TMSF tarafından tarihinde kesin temlik yoluyla devir ve temlik alınmıştır. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Bank Kapital aleyhine açılan dava ile ilgili olarak Fon tarafından ödenen ilave tutar Grubun talebi üzerine hesaplanan faizi ile birlikte toplam USD olarak Grubun Fon nezdinde blokede tutulmakta olan parasından mahsup edilmiştir. Söz konusu tahsilat FYYS kapsamı dışında yapılmıştır yılının birinci üç aylık döneminde Gruptan toplam USD lik tahsilat sağlanmıştır tarihi itibarıyla Gruptan yapılan tahsilat tutarı ayni tahsilatlarla birlikte toplam USD ye ulaşmıştır. İktisat Bankası İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak USD nakit, USD gayrinakit olmak üzere toplam USD borç tutarı üzerinden tarihinde imzalanan protokolün ilgili maddesinin uygulanmasına yönelik olarak alınan tarih ve 567 sayılı Fon Kurulu Kararı gereğince 2 adet şirketin daha Müdürler ve Denetim Kurulu üyeliklerinde değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Olağanüstü Genel Kurulu yapılan şirket sayısı 37 adede ulaşmış olup, 8 adet şirketin daha Olağanüstü Genel Kurullarının yapılması planlanmaktadır. Atlas Finansal Kiralama A.Ş. den haczedilen 2 adet tekstil makinası tarihinde toplam YTL bedelle satılarak alıcıya teslim edilmiştir. Evsan Tekstil San.ve Tic. A.Ş. ye ait 1 adet gayrimenkul tarihlerinde satışa çıkarılmış, ancak alıcı çıkmaması nedeniyle söz konusu gayrimenkul satılamamıştır. Erol Aksoy a ait ,90 YTL tutarındaki nema alacağı haczedilerek Fon hesaplarına aktarılmıştır. Banka hakim ortağı Erol Aksoy ile Aksoy Grubu eski kanuni temsilcisi olan 3 kişi hakkında uygulanan yurtdışı çıkış yasağı 1 ay süre ile geçici olarak kaldırılmıştır döneminde Gruptan USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Ayrıca 2007 yılının ilk 3 ayı içerisinde USD gayrinakdi kredi iadesi gerçekleşmiştir. Kentbank Kentbank hakim ortağı Mustafa Süzer Grubu ile tarihinde protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında tarihinde USD, tarihinde USD olmak üzere toplam USD, dava takip masrafı olarak ise USD tahsilat sağlanmıştır. Ayrıca Grup ile ilgili olarak USD tutarında alacağın Fon tarafından temlik alınması işlemleri devam etmektedir. Bu kapsamda T.H. Atlas Yatırım Bankası A.Ş. nin Cıngıllı Holding A.Ş. den olan ve temlik alınan USD tutarındaki alacakla ilgili olarak 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip işlemleri yapılmış, tarihinde söz konusu tutar tahsil edilmiştir. 10

12 Grup ile ilişkili As.-Av. İnşaat Maden Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kefilleri hakkında ,27.-YTL üzerinden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe başlanmıştır yılının ilk üç aylık döneminde yapılan tahsilat tutarı toplam USD olup, Gruptan tarihi itibarıyla yapılan tahsilat toplamı USD ye ulaşmıştır. Yaşarbank Yaşarbank hakim ortağı olan Yaşar Grubu, Grup firmalarının Fon bankalarına olan borçlarının tasfiyesi amacıyla ve tarihlerinde imzalanan ve toplam USD EUR tutarındaki borcun tarihine kadar tasfiyesini öngören protokollere konu borcunu peşin ödeme indirimiyle nakden ve defaten ödemek istemiş, talepleri Fon Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda tarihinde Gruptan USD EUR tahsil edilerek protokol kapsamındaki nakit borçları tahsil edilmiştir yılının ilk üç aylık döneminde Grup firmalarından ,81 USD tutarında gayrinakit risk iadesi sağlanmıştır. Böylece banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği tarihinden tarihine kadar olan süre içerisinde protokol öncesi ve protokol kapsamında Grup firmalarından USD nakit tahsilat yapılmıştır. Fon Bankasında yapılan USD tutarındaki tahsilat da dahil edildiğinde Gruptan yapılan toplam tahsilat USD ye ulaşmaktadır. Ayrıca Gruptan USD tutarında gayrinakit risk iadesi sağlanmıştır. Sümerbank Fon ve Garipoğlu Grubu arasında tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde; tarihi itibarıyla TMSF ye nakit 366,9 milyon USD borcu bulunan Garipoğlu Grubu 9 yılı anapara, 2 yılı faiz, 1 yılı da dolaylı sorumluluklarından kaynaklanan borçları olmak üzere, toplam 12 yılda tüm borçlarını ödemeyi taahhüt etmiştir. Grubun yeni faaliyete geçirdiği Ak Nişasta San.ve Tic. A.Ş. ile Burgaz Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. nin tarihinde marka rehinleri alınmıştır. Garipoğlu Grubu ndan döneminde USD lik tutar protokol kapsamında olmak üzere USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İnterbank Nergis Grubu ile ilgili Aksoylar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yasemin Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait fabrikaların 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satışına ilişkin işlemler devam etmektedir tarihli 2. Ek protokol ile tadil edilen protokolün ilgili maddesi gereğince Fona devredilmesi öngörülen Cavit Çağlar ve Mustafa Çağlar a ait taşınmazların Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş. ye devir işlemlerine başlanmış olup Mustafa Çağlar a ait 3 parsel dışında tüm parsellerin devir işlemleri tamamlanmıştır. Mustafa Çağlar a ait 3 parsel ve Cavit Çağlar a ait olan taşınmazların devir işlemleri halen devam etmektedir tarihi itibarıyla Nergis Grubundan, protokol öncesinde USD, protokol sonrasında ,66 USD olmak üzere toplam USD tutarında tahsilat sağlanmıştır yılının birinci üç aylık döneminde Gruptan tahsilat yapılmamıştır. 11

13 Sitebank tarihli protokol kapsamında riskleri kapatılmış bulunan Sürmeli Grubunun Ankara Sürmeli Oteli üzerinde Fon lehine bulunan 24 milyon YTL ve 5 milyon USD tutarındaki 1., 2. ve 3. derecedeki ipotekler fek edilmiştir. Ocak-Mart 2007 döneminde Gruptan yapılan herhangi bir tahsilat bulunmayıp, Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam nakit tahsilat tutarı USD dir. Toprakbank Toprak Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalan protokol çerçevesinde; Toprak Grubu tarihi itibarıyla TMSF ye olan toplam USD nakit borcunu 2005 yılından başlamak üzere 10 yılı ana para, 2 yılı faiz olmak üzere toplam 12 yılda ödemeyi, USD olan gayrinakit kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir. Protokole göre Grup firmalarının hisseleri Fon tarafından rehin alınmış olup söz konusu firmalara yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanmıştır. Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkullerle ilgili işlemlere devam edilmektedir. Toprak Grubu ile imzalanan protokolde yer alan toplam 30 adet gayrimenkulden Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ye ait Bakırköy de bulunan 11 adet gayrimenkul ile Üsküdar, Maltepe ve Beşiktaş ta bulunan 3 adet gayrimenkulün satış hazırlık işlemleri tamamlanmış ve tarihinde satışa çıkarılacaktır. Ayrıca, Aslanlı Köşk olarak adlandırılan İstinye de bulunan yalının da satış hazırlıkları tamamlanmış ve tarihinde satılaşa çıkarılacaktır. Diğer taraftan, tarihinde Toprak Grubu eski hakim ortaklarından Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olan Bell Comp Bell-230 tipi helikopter Maslak Ticaret ve Turizm A.Ş. ye YTL bedelle satılmıştır. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan USD lik kısmı ayni olmak üzere, USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Söz konusu tahsilatın USD lik kısmı 2007 yılının ilk üç aylık döneminde yapılmıştır. Esbank TMSF ile Zeytinoğlu Grubu arasında Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve ilgili Fon iştiraklerinden döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu ile borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde USD borç üzerinden imzalanan protokol hükümlerinin gerektirdiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korkmaz Yiğit Grubundan döneminde USD nakit, USD ayni tahsilat olmak üzere toplam USD tutarında tahsilat sağlanmış olup Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. 12

14 Demirbank Cıngıllı Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalanan protokol kapsamında Grup, tarihi itibarıyla USD tutarındaki nakit borcunun anaparalarını 3 yıl ödemesiz dönem, 6 yıl ödemeli dönem olmak üzere 9 yılda, gayrinakit kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar olan sürede Gruptan (Grup ile ilgili Dila Filmcilik Tanıtım Sanayi ve Danışmanlık A.Ş. firmasından sağlanan USD tutarındaki tahsilat dahil) USD tutarında tahsilat sağlanmış olup söz konusu tahsilatın USD lik kısmı 2007 yılının birinci üç aylık döneminde tahsil edilmiştir. Diğer taraftan, TMSF ile Cıngıllı Grubu arasında yeni bir ödeme planına ilişkin olarak tarihinde Ek Sözleşme imzalanmış, bu çerçevede Gruptan tarihinde USD tutarında tahsilat sağlanarak Grubun sözleşmelerden kaynaklanan nakit borcu kapanmıştır. Pamukbank Fon ile Çukurova Grubu arasında tarihinde imzalanan asıl sözleşmeye bağlı olarak tarihinde imzalanan Ek Sözleşme ile Çukurova Grubunun Fona olan borcu indirgenerek yeniden yapılandırılmıştır. Çukurova Grubundan protokole konu borçlarına karşılık olarak; taksitler, tazmin mektup bedelleri, gecikme faizleri ve erken ödeme dahil tarihi itibarıyla toplam USD tutarında nakit tahsilat sağlanarak protokol konusu asıl borçlar kapatılmıştır. Ek Sözleşmenin ilgili maddesi çerçevesinde asıl borç dışında ek ödemeye konu borç ise vadesinde tahsil edilmiştir. Çukurova Grubu ile yapılan sözleşmelerde, dava ve mahkeme sürecinde olan bazı borçlar, Ana Sözleşmeden ayrı tutulmuş ve mahkeme sonucuna bırakılmıştır. Söz konusu bu borçlardan olan ve kaynağı Çukurova Grubu firmaları ile Interbank A.Ş. arasında 1996 yılında düzenlenmiş borç tasfiye protokollerine dayanan menfi tespit davasına konu ( yılı temlik alacakları) borçlar, Gruptan talep edilmesine rağmen öngörülen sürelerde ödenmemiştir yılına ait 25 adet menfi tespit davasından 21 adedinin Fon lehine kesinleşmesi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince takip başlatılmasına karar verilerek söz konusu 21 adet firma ve kefiller hakkında tarihinde ödemeye çağrı mektupları tebliğ edilmiştir yılına ait ve ödenmeyen 21 dosya alacağı yanında ve Mutabakat Tutanağı nın ilgili hükmü gereğince temlik alacaklarından 2000 yılına ait olanlar hakkında ise Fon tarafından Çukurova Grubu aleyhine Mart 2007 de alacak davaları ikame edilmiştir. Söz konusu borçların ödenmesi konusunda Çukurova Grubu ile görüşmeler devam etmektedir tarihi itibarıyla Gruptan toplam ,20 USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Bayındırbank Bayındırbank hakim ortakları ile Bayındır Grubuna dahil firmalar ile diğer alacaklı 13 kuruluş (TMSF dahil) arasında, Bayındır Grubu firmalarının alacaklı kuruluşlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla imzalanan FYYS gereğince , , , , , , , ve tarihlerinde ödenmesi gereken ana para taksitleri ödenmemesi sebebiyle temerrüt hali oluşmuştur, temerrüt hükümlerinin uygulanabilmesi için FYYS gereğince Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun %75 nisabı gerekmektedir. 13

15 Bayındır Grubunun yapılandırılan borçları içerisinde yer alan II. grup borçlulardan Doğal Enerji Yatırım İşletmeleri Ticaret Ltd. Ş., Özgıda Pazarlama.A.Ş., Peysan Gıda Sanayi A.Ş., Asmek Asfalt Sanayi A.Ş. ve Betosan İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. firmaları hakkında 6183 sayılı Kanun uyarınca yasal takibe geçilmiş olup Doğal Enerji Yatırım İşletmeleri Ticaret Ltd. Ş. ile ilgili borcun geri ödemesi ile ilgili teklifleri Fon Kurulunun tarihli Kararı hükümleri doğrultusunda kabul edilmiştir. Taciroğlu Grubu na dahil Özgıda Pazarlama A.Ş. ile Peysan Gıda Sanayi A.Ş. nin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bayındır Grubu firmalarından Sagra Gıda Üretim Pazarlama A.Ş. nin Ticari İktisadi Bütünlük kapsamında satışına yönelik olarak Fon Kurulunun tarihli Kararı çerçevesinde, 6183 sayılı Kanun uyarınca yasal takip işlemlerine başlanmış olup satışa ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Gruba ait şirketlerin tamamının veya bir kısmının yurtiçinden veya yurtdışından bir yatırımcı grubuna satılarak borçlarının tasfiyesi konusunda diğer Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu üyeleri ile birlikte yapılan değerlendirme ve çalışmalar devam etmektedir. Ocak-Mart 2007 döneminde Gruptan yapılan tahsilat bulunmamakla birlikte Gruptan tarihine kadar toplam USD tutarında tahsilat sağlanmıştır Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Egebank Banka hakim ortakları ve toplam 105 adet gerçek ve tüzel kişi ile bu kişilere ait kredilerle bağlantılı kefiller hakkında kredi borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan takipler ile hakim ortak ve kredi borçlularına ait gayrimenkullerin satılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Murat Demirel Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. EGS Bank Fon alacaklarının tahsilini temin etmek üzere 6183 ve 2004 sayılı Kanunlar kapsamında açılmış takip ve davalar ile Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak yapılan görüşme ve borç mutabakat çalışmaları devam etmektedir. EGS Bank A.Ş. ve EGS Holding A.Ş. nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Turhan ın Fona göndermiş olduğu Borç Geri Ödeme Protokolü üzerindeki çalışmalar sürmektedir. EGS Yeşilköy Business Park ta bulunan EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ait bağımsız bölümlerin 6183 sayılı Kanun kapsamında satışı yapılmıştır. Gruptan 2007 yılının ilk üç aylık döneminde USD tutarında tahsilat sağlanarak, tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Yurtbank Balkaner Grubu ile borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde USD borç üzerinden imzalanan protokol hükümlerinin gerektirdiği edimlerin Grup tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle Balkaner Grubuna dahil tüm gerçek ve tüzel kişi borçlular hakkında yasal takip işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir. 14

16 Grubun borçlarının tasfiyesine yönelik olarak sunmuş olduğu projelendirilecek ve satılacak gayrimenkuller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bir kısım gayrimenkulun satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Balkaner Grubu firmalarına ait toplam 23 adet araç tarihinde ihale yoluyla satışa çıkarılmış olup 18 adet aracın satışı gerçekleştirilmiştir. Amme borçlusu Lider Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kefili Nesel Akaryakıt İşletmeleri A.Ş. nin uğradığı unvan tadilatları nedeni ile yeni unvanı Seltur Turistik İşletmeler A.Ş. (Yet-Tur Turistik İşletmeler A.Ş.) hakkında mal varlığı araştırılması yapılmış, tespit edilen mal varlıklarına haczedilmiştir. Balkaner Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Etibank Etibank hakim ortağı Dinç Bilgin ile Merkez Grubunun doğrudan veya dolaylı hakim ortağı Turgay Ciner arasında imzalanan tarihli lisans sözleşmelerinin, Fon ile Medya Grubu arasında imzalanan tarihli ve Fon, Medya Grubu ve Merkez Grubu firmaları arasında imzalanan tarihli protokollerin imzası aşamasında mevcut olduğu halde protokol taraflarınca Fonun bilgisinden gizlendiği anlaşılmıştır tarihli protokol ve tarihli sözleşmelerle, Dinç Bilgin in Merkez Grubu da dahil olmak üzere bahsi geçen protokollere konu mal, hak ve varlıklardan oluşan tüm medya sektöründe Turgay Ciner ile ortak olduğu, tarihli ilk lisans sözleşmelerinden itibaren başlayan bu sürecin tamamında ortak hareket ettikleri, hileye dayalı ve muvazaalı işlemler ile Fonu yanılttıkları belgelenmiştir. Bu nedenle, 5411 sayılı Bankalar Kanunu nun ilgili hükümleri gereğince Medya Grubu ve Merkez Grubunun 67 şirketinin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi ve tarihlerinde Fon tarafından devralınmıştır. Etibank hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından bir gerçek kişi ile Ekineks Dış Ticaret A.Ş., Aysel İnşaat ve Taahhüt Ticaret A.Ş. ve Betomek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmalarının Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak imzalanan protokollerin edim ve ödemelerinin izlenmesine devam edilmiştir. Medya Grubunun Fona doğrudan sorumlu olduğu borçları ile ilgili olarak tarihi itibarıyla toplam USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Medya Grubunun tarihli protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak da ilgili üçüncü şahıs borçlularından toplam USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Toplam USD lik tahsilatın USD lik kısmı 2007 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Tasfiye Halinde Titaş Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının Fona hitaben yazmış olduğu tarihli yazılarında; Ticaret Sigorta A.Ş. deki hisselerini Tasfiye Halinde Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve diğer ortaklar ile birlikte satmak istedikleri, ancak şirketin Ticaret Sigorta A.Ş. deki % 6,375 oranında ve nominal değeri YTL tutarındaki hissesi üzerinde TMSF nin haczinin bulunduğu, satış bedelinin tarafımıza ödeneceği bildirilmiş ve diğer ortaklarla birlikte satışın gerçekleştirilebilmesi için satış izninin verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep tarihli Fon Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir. 15

17 Tasfiye Halinde Titaş Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının, Ticaret Finansal Kiralama A.Ş. firması nezdindeki % 0,433 oranında hissesi firmanın Fona olan borcu sebebiyle haczedilmiştir. Ticaret Finansal Kiralama A.Ş. nin satışı gerçekleşmiş olup, satış BDDK tarafından onaylanmıştır tarihinde satış bedeli olan ,50 YTL tahsil edilmiştir. Gruptan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanarak tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İmar Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona geçen İmar Bankası nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile gerçek tasarruf mevduatı tutarı arasında tespit edilen farkın 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini temin etmek üzere gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlatılmıştır. Hazine alacağının ödenmesinden müteselsil sorumlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türkiye çapında mal varlığı araştırması yapılarak tespit edilen tüm mal, hak ve alacakları haczedilmiş ve 6183 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddeleri gereğince haczedilen menkullerin yine aynı Kanunun 85 ve devamı maddeleri gereğince satışları yapılmıştır yılının ilk üç aylık döneminde Uzan Grubu borçlusu olan gerçek ve tüzel kişelere ait menkul ve gayrimenkullerin satışı ile haciz ve diğer yollarla elde edilen toplam tahsilat tutarı USD dir Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Haklarında borçlarını süresinde ödememeleri nedeni ile, 6183 sayılı Kanun gereğince takip başlatılan borçluların her türlü mal, hak ve alacaklarına, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre ihtiyati haciz onayı alınarak, aynı Kanunun 62, 64 ve 79 uncu maddeleri gereğince haciz konulmak suretiyle takip işlemlerine devam edilmektedir yılının ilk üç aylık dönemi içerisinde hacizler ve protokoller vasıtasıyla YTL ve USD tutarında tahsilat yapılmış, borçlulara ait 27 adet gayrimenkul muhtelif tarihlerde toplam YTL bedelle satılmıştır Alacak Satış Projesi Kapsamındaki Faaliyetler İkinci alacak satış ihalesi kapsamında RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye fiziki devir teslim ve temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları üzerinde, RCT Varlık Yönetim A.Ş., Capital Servicing Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile DU Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Finans Varlık Yönetim A.Ş. ile anlaşmalı hukuk büroları tarafından dosyaların takip ve tahsil işlemleri yürütülmektedir. Portföydeki dosyalardan 2007 yılının ilk üç ayı içerisinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve bağlı hizmet şirketleri tarafından yapılmış olan tahsilatlar ile satış portföyündeki dosyalardan Fon hesaplarına yapmış oldukları tahsilat toplamının sözleşme gereği Fon payına düşen %43 lük hasılat paylaşım tutarı olarak USD tutarında nakit tahsilat yapılmıştır. 16

18 3.3. ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller Fon adına kayıtlı gayrimenkul portföyünde tarihi itibarıyla yer alan adet gayrimenkule ilave olarak Ocak - Mart dönemi içerisinde alınan gayrimenkuller ile birlikte Fon tarafından devralınan toplam gayrimenkul sayısı a yükselmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin devralındıkları bankalara ve kayıtlı değerlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bankalar Adet Kayıtlı Değer (YTL ) Sümerbank ,76 Demirbank ,82 İktisat Bankası ,89 Etibank ,48 Kentbank ,95 EGS Bank ,26 Bank Ekspres ,32 Sitebank ,65 Toprakbank ,82 Tarişbank ,22 Pamukbank ,98 Tahsilat* ,75 Diğer ,00 Toplam ,90 * Alacağa mahsuben Fon tarafından edinilen gayrimenkulleri içermektedir yılının Ocak Mart dönemi içinde satışına karar verilen 20 adet taşınmaza ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ocak- Mart Döneminde Satışına Karar Verilen Taşınmazlar Satış Şekli Adet Kayıtlı Değer (YTL) Satış Bedeli (YTL) Kapalı Teklif Alma Açık Artırma , ,00 Teklif , ,00 FYYS , ,00 Toplam , ,00 1 Ocak Mart 2007 döneminde 23 adeti peşin 3 adeti vadeli olmak üzere toplam 26 adet gayrimenkul satılmıştır. Kalan gayrimenkul sayısı adettir. Söz konusu satışlara ve tahsilatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 17

19 Adet Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları Peşin Satış Vadeli Satış* Toplam Satış** Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Tahsilat Tutarı (bin YTL) Vadeye Bağlanan Tutar (bin YTL) itibarıyla devir Ocak-Mart Satış /Tahsilatlar Önceki Vadeler Ocak-Mart Satış İptalleri Toplam * Söz konusu vadeli satışların 40 adedi ,57 YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında satılmış olup, henüz aktif çıkışları gerçekleştirilmemiştir. ** Tahsilat Daire Başkanlığınca alacaklardan dolayı edinilen 709 adet gayrimenkule ilişkin ,38 YTL ve ,09 faiz ile birlikte toplam ,47 YTL lik satış bedeli gayrimenkul satışları içinde yer almaktadır. Söz konusu satışların 5 adedi YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup henüz aktif çıkışı yapılmamıştır. Ayrıca 2007 yılının birinci üç aylık döneminde elden çıkarılacak gayrimenkuller ile ilgili olarak ,11 YTL ve USD tutarında kira geliri elde edilmiştir İştirakler Satışı Tamamlanan İştirakler Fonun Ekoten Boya Apre Terbiye Tekstil Sanayi ve Organizasyon A.Ş. de bulunan %0,33 oranındaki hissesi tarihinde USD bedelle satılmıştır. Satış İşlemleri Devam Eden İştirakler 2007 yılının ilk üç aylık döneminde satış işlemleri devam etmekte olan Pamuk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. ve Pamuk Faktoring A.Ş. ye ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ocak-Mart Döneminde Satış İşlemleri Devam Eden İştirak Hisseleri Devralınan Banka/ Grup Şirket Unvanı Şirket Ödenmiş Sermayesi TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi Devir Alınış Tarihine Göre Defter Değeri Pamukbank Pamuk Leasing Finansal Kiralama A.Ş YTL %0, ,00.- YTL Pamukbank Pamuk Factoring A.Ş YTL %97, YTL Tasfiyesine Karar Verilen İştirakler Fonun %2,5 oranında hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Bank (Deutschland) A.G. firmasının tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda tasfiyesine karar verilmiştir tarihi itibarıyla Fon bünyesinde haklarında tasfiye/iflas işlemleri yürütülen 19 adet iştirak bulunmaktadır. 18

20 3.4. TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili Davalar Kredi Dışı Davalar Lehe Açılan Davalar FONUN TARAF OLDUĞU DAVALAR ( tarihi itibarıyla) Aleyhe Açılan Davalar 6183 S.K. Göre Aleyhe Açılan Davalar DAVA SAYISI DAVA TUTARI (YTL) * Ceza Davaları İtirazın İptali Davaları Derdest Kararlı Lehe Açılan Dava Tutarları Aleyhe Açılan Dava Tutarları TOPLAM * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. FONUN TARAF OLDUĞU İCRA TAKİPLERİ ( tarihi itibarıyla) Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili İcra Takipleri Kredi Dışı İcra Takipleri TOPLAM TAKİP SAYISI 2004 Sayılı Kanuna Göre Fon Tarafından Açılan İcra Takipleri Sayılı Kanuna Göre Fona Karşı Açılan İcra Takipleri Lehe Açılan İcra Takip Tutarları TAKİP TUTARI (YTL)* Aleyhe Açılan İcra Takip Tutarları * Tutarların YTL karşılıklarının hesaplanmasında tarihli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 19

21 3.5. TİCARİ ve İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞLARINA İLİŞKİN DİĞER KURULUŞ ÖDEMELERİ 5472 sayılı Kanun ile değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesinin 8 inci fıkrası; Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. hükmündedir. Bu hüküm çerçevesinde Kurumumuzca ihaleleri gerçekleştirilen Ticari ve İktisadi Bütünlükler ile ilgili olarak Fon tarafından döneminde yapılan ödemeler toplamının USD karşılığı USD olarak gerçekleşmiştir tarihi itibarıyla Ticari ve İktisadi Bütünlükler ile ilgili olarak yapılan ödemeler toplamının USD karşılığı ise USD ye ulaşmıştır HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI NDAN KULLANILAN KAYNAK SEBEBİYLE YAPILAN ÖDEMELER Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasının finansmanı çerçevesinde Fona ikrazen ihraç edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinden doğan Hazine Müsteşarlığı na olan borç ile ilgili olarak Fon, 2007 yılının birinci üç aylık döneminde Hazine Müsteşarlığı na 100 milyon USD tutarında ödeme yapmıştır. Diğer taraftan Fon, 2007 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı na yaptığı ödemelere devam etmiş; tarihinde 250 milyon USD, tarihinde 250 milyon USD, tarihinde 150 milyon USD ve tarihinde 50 milyon USD tutarında borç ödemesi yapmıştır. Böylece Fonun Hazine Müsteşarlığı na yapmış olduğu ödemeler toplamı Mayıs 2007 tarihi itibarıyla milyon USD ye ulaşmıştır. 20

22 4- DİĞER FAALİYETLER 4.1. ULUSLARARASI FAALİYETLER TMSF nin uluslararası kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği hedefine ulaşma çabalarına yönelik çalışmalara 2007 yılının birinci üç aylık döneminde de devam edilmiştir. IADI ve EFDI Çalışmaları Üyesi bulunduğumuz uluslararası mesleki kuruluşlar ile sürekli işbirliği ve iletişim içerisinde bulunularak, söz konusu kuruluş üyelerinin bilgi ve tecrübelerinden TMSF çalışmalarında yararlanılması amacı ile; İstanbul da Haziran 2007 tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışı katılımcıların davet edileceği bir Uluslararası Konferans gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu tarihlerde 2007 IADI Bölge Komiteleri Toplantıları da TMSF nin ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılan konferans hazırlıklarına devam edilmektedir. Fonun ev sahipliğinde Avrupa, Asya ve Ortadoğu - Kuzey Afrika komiteleri ile ortak olarak düzenlenecek olan söz konusu toplantılara ve uluslararası konferansa hazırlık sürecinde koordinatör olarak seçilen Ürdün Mevduat Sigorta Fonu Genel Müdürü ne tarihinde (Amman/Ürdün) bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyarette organizasyon konusunda şimdiye kadar atılan adımların değerlendirilmesi ve bundan sonraki adımların planlaması yapılmıştır. TMSF nin kurucu üyesi bulunduğu Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği nin (IADI) 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Washington/ABD de düzenlenen İcra Kurulu Toplantıları ve Stratejik Planlama Toplantılarına katılım sağlanmıştır. Nijerya Mevduat Sigorta Kurumu tarafından 6-9 Mart 2007 tarihlerinde organize edilen IADI Afrika Bölge Komitesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Üyesi bulunduğumuz IADI nin Araştırma ve Rehberlik Komitesi bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi ve Kamuoyu Bilinçlendirme Alt Komiteleri nde yürütülen çalışmalara katılım sağlanmaktadır. Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu (EFDI) tarafından tarihinde Berlin/Almanya da düzenlenen Avrupa Birliği Alt Çalışma Grubu Toplantısına gözlemci sıfatıyla katılım sağlanmıştır DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 100 üncü maddesi hükmü gereğince kurulan Eşgüdüm Komitesi toplantısı tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, anılan Kanun maddesi gereğince bilgi paylaşımında bulunulmuş ve Fon ile BDDK arasındaki stratejik işbirliği hususunda değerlendirmeler yapılmıştır DİĞER FAALİYETLER Kurum vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda mevcut iş süreçlerinin incelenmesi, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi, iş yapış şekillerinin etkin iç kontrolleri ve anahtar performans göstergelerini (KPI) içerecek şekilde gerekiyorsa yeniden tasarlanması ve organizasyon yapısının yeni süreçler ile uyumlu hale getirilmesi için öneri oluşturulması amacını taşıyan TMSF Süreç Yönetimi Projesi nin 2007 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu proje çalışmaları Fon bünyesinde yürütülmektedir. 21

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ EK- ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ADI-SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI

Detaylı

I- GİRİŞ. Bankanın Yetkili Organları

I- GİRİŞ. Bankanın Yetkili Organları I- GİRİŞ 15.11.2000 tarihli 4603 sayılı yasa ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. ile birlikte, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI 25 Eylül 1 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI Eylül (25 Eylül itibariyle)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Kamu sermayeli katılım bankası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/226-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal Kiralama, Faktoring Ve

Detaylı