TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı"

Transkript

1 1

2 2

3 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı TRB1 Bölgesi nde; mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, doğal ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması sağlanarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamaktır. 3

4 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Öncelikleri Öncelik 1 : Yenilikçi yöntemlerle bölge tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi Öncelik 2 : Doğal ve kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi Öncelik 3 : Turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesi Öncelik 4 : Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması Öncelik 5 : Turizm alanlarında çevresel duyarlılığın artırılması 4

5 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Bütçesi Programın Bütçesi Yapım ĠĢleri TL harcamaları toplamı < Toplam Azami Destek Desteğin Oranı %30 u: % 75 Ġnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları toplamı < Toplam Desteğin %10 u Proje Destek Tutarı Asgari Destek: TL Azami Destek: TL Asgari Proje Bütçesi ~ TL Azami Proje Bütçesi TL Asgari Destek Oranı : %25

6 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Süre Yer Azami süre 12 ay Sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün başlar. TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Gerekçelendirildiği takdirde bazı alt faaliyetler bölge dışında 6

7 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Kimler BaĢvurabilir? Kaymakamlıklar Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler İl Özel İdareleri Belediyeler 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Birlikler Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 7

8 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Örnek Proje Konuları Şelale, göl, akarsu, mağara gibi doğal alanlarda turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve tasarım projelerinin uygulanması Turizmde markalaşmanın sağlanması, kalite sistemi ve benzer uygulamalarla hizmet kalitesinin iyileştirilmesi Geleneksel ve yerel ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması Turistlerin bölgede ortalama kalma sürelerini artırmaya yönelik faaliyetler Tarihi ve kültürel yapıların turizm amaçlı kullanılmasına yönelik faaliyetler Turizm alanında verilen kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik projeler 8

9 9

10 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı Turizm ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi. 10

11 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Öncelikleri Öncelik 1: Turizm potansiyeline sahip alanlarda altyapıların geliştirilmesi Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik altyapıların iyileştirilmesi Öncelik 3: OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi Öncelik 4: Gıda sanayisine yönelik modern tarımsal ürün toplama, depolama, akreditasyon ve Ar-Ge altyapılarının kurulması. 11

12 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Bütçesi Programın Bütçesi Ġnsan kaynakları ve seyahat harcamaları toplamı < Toplam Desteğin %10 u TL Azami Destek Oranı : % 75 Proje Destek Tutarı Asgari Destek: TL Azami Destek: TL Asgari Proje Bütçesi TL Azami Proje Bütçesi TL Asgari Destek Oranı : %25

13 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Süre Yer Azami süre 24 ay Sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün başlar. TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Gerekçelendirildiği takdirde bazı alt faaliyetler bölge dışında 13

14 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Kimler BaĢvurabilir? Valilikler Belediyeler Kaymakamlıklar İl Özel İdareleri Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Üniversiteler Bölge ve İl Müdürlükleri Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Borsaları 14

15 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Örnek Proje Konuları Tarihi yapıların restorasyonu, ışıklandırılması ve çevre düzenlemesi Sokak sağlıklaştırması Jeotermal, kış, inanç, spor, kültür, sanat ve kongre turizmi ile flora ve fauna izleme/araştırmaya yönelik altyapının geliştirilmesi Özgün el sanatları ve yöresel ürünlerin teşhir ve satışına yönelik pazar yeri düzenlemelerinin yapılması OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi Ortak kullanıma açık laboratuvar kurulması/kapasite geliştirilmesi Endüstriyel atık yönetimine yönelik çalışmalar yapılması Tarımsal ürünlerin katma değerini artırmak üzere ürün toplamaya, depolamaya ve paketlemeye yönelik altyapı çalışmaları yapılması 15

16 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETĠMĠ ĠÇĠNDEKĠLER PROJE NEDĠR? MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 1. Sorun Analizi 2. Hedef Analizi 3. Strateji Analizi 4. Paydaş Analizi PLANLAMA AġAMASI 1. Faaliyet ve Zaman Planlaması 2. Kaynak Planlaması 3. Sonuçlar/Çıktılar 4. Varsayımlar/Riskler 5. Başarı Göstergeleri 6. Doğrulama Kaynakları 7. Mantıksal Çerçeve Çarpan Etkisi Yöntem Sürdürülebilirlik

17 PROJE NEDĠR? İHTİYAÇ AMAÇ BÜTÇE İNSAN KAYNAĞI MEKAN ZAMAN ARAÇLAR PLAN Proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karģılamaya yönelik olarak tasarlanır. 17

18 PROJE NEDĠR? En Çok Görülen Eksiklikler Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin zayıflığı Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin dikkate alınmaması Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Gerçekçi, ulaşılabilir ve açık olmayan hedefler Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik Genel hedefler ve proje hedefi arasında bağlantı olmaması Proje Önerisi Proje Fikri

19 PROJEYE BAġLAMADAN ÖNCE TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı Nedir? TRB1 Bölgesi nde, mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, doğal ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması sağlanarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamak. Programın Öncelikleri Nelerdir? KISITLAR??? Öncelik 1 : Yenilikçi yöntemlerle bölge tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi Öncelik 2 : Doğal ve kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi Öncelik 3 : Turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesi Öncelik 4 : Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması Öncelik 5 : Turizm alanlarında çevresel duyarlılığın artırılması

20 PROJEYE BAġLAMADAN ÖNCE TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı Nedir? Turizm ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi. Programın Öncelikleri Nelerdir? KISITLAR??? Öncelik 1 :Turizm potansiyeline sahip alanlarda altyapıların geliştirilmesi Öncelik 2 :Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik altyapıların iyileştirilmesi Öncelik 3 :OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi Öncelik 4 :Gıda sanayisine yönelik modern tarımsal ürün toplama, depolama, akreditasyon ve Ar-Ge altyapılarının kurulması.

21 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 1. İhtiyaç ve değiştirilmek istenen durum Literatür taraması, istatistikler, karşılaştırmalı özet bilgiler 2. Kaynak, kısıt ve kapasite 3. Alanın sosyal ve ekonomik göstergeleri 4. Güçlü, zayıf yönler 5. Tehditler ve fırsatlar GZFT Analizi

22 SORUNLAR NELERDĠR??? 22

23 SORUN ANALĠZĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Nitelikli insan kaynağı yetersiz Tesis kalitesi düģük Atık yönetim altyapısı yetersiz Gerekli araç ve teçhizat eksik UlaĢım altyapısı yetersiz X Gölü çevresi bakımsız Talep analizi mevcut değil Ġskele, platform vb. eksik Tanıtım yetersiz

24 SONUÇ Bölgede Turizm Gelirleri DüĢük Gölümüzün turizm potansiyeli kullanılamıyor Kaynaklar Yetersiz Üstyapı Yetersiz Pazarlama Yetersiz Altyapı Yetersiz Tesis kalitesi düģük Göl çevresi bakımsız Tanıtım yetersiz UlaĢım altyapısı yetersiz Nitelikli insan kaynağı yetersiz Ġskele, platform vb. eksik Pazar analizi mevcut değil Atık yönetimi altyapısı yetersiz SEBEP Gerekli araç ve teçhizat eksik

25 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ SORUN ANALĠZĠ Ana sorun ve buna neden olan sorunların saptanması amaçlı Temel soruna neden olan sorunlar nelerdir? Temel sorunun etkileri nelerdir? Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi var mı?

26 PROJENĠN AMAÇLARI NELERDĠR??? 26

27 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ HEDEF ANALĠZĠ NASIL? Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir. Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur.

28 Bölgede Turizm Gelirleri Yüksek Gölümüzün turizm potansiyeli kullanılıyor Kaynaklar Yeterli Üstyapı Yeterli Pazarlama Yeterli Altyapı Yeterli Tesis kalitesi yüksek Göl çevresi bakımlı Tanıtım yeterli UlaĢım altyapısı yeterli Nitelikli insan kaynağı yeterli Ġskele, platform vb. mevcut Pazar analizi mevcut Atık yönetimi altyapısı yeterli Gerekli araç ve teçhizat mevcut

29 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ STRATEJĠ ANALĠZĠ Maliyetler Zaman Mevcut Kaynaklar/Kapasite Sosyal Kabul Edilebilirlik Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet

30 Bölgede Turizm Gelirleri Yüksek Gölümüzün turizm potansiyeli kullanılıyor Kaynaklar Yeterli Üstyapı Yeterli Pazarlama Yeterli Altyapı Yeterli Tesis kalitesi yüksek Göl çevresi bakımlı Tanıtım yeterli UlaĢım altyapısı yeterli Nitelikli insan kaynağı yeterli Ġskele, platform vb. mevcut Pazar analizi mevcut Atık yönetimi altyapısı yeterli Gerekli araç ve teçhizat mevcut

31 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ STRATEJĠ ANALĠZĠ Strateji analizi, genel amaç ve özel amacın belirlenmesinde bize yol gösterir. 1. Genel Amaç Projenin çözümüne katkı sağlayacağı büyük sorun İdeal durumu yansıtır Bir projeyle ulaşılmaz, uzun vadeli Bölgede turizmin geliģimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleģtirilecektir. 2. Özel Amaç Hedef ağacından çözmek istediğimiz temel sorun Proje sonunda kısa sürede ulaşılacak amaç, Gölümüzün turizm potansiyeli harekete geçirilecektir.

32 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç Bölgede turizmin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. PROJENĠN AMAÇLARI NELERDĠR??? Gölümüzün turizm potansiyeli harekete geçirilecektir. Beklenen Sonuçlar Faaliyetler

33 PROJEDEN OLUMLU/OLUMSUZ ETKĠLENENLER KĠMLER??? 33

34 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ PAYDAġ ANALĠZĠ Turistler Aileler Mevcut Personel Yerel Halk Kurum/Kuruluş Rakipler İşe Yeni Alınan Personel

35 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ PROJE BĠTTĠĞĠNDE DOĞRUDAN ve KISA VADELĠ ETKĠLENENLER? Bölgedeki 5 Kurum/Kuruluş İşe Yeni Alınan 10 Personel PROJE BĠTTĠĞĠNDE DOLAYLI ve UZUN VADELĠ ETKĠLENENLER? Turist Kurumumuzda Çalışan Mevcut 30 Personel Projeyle İlgili Yerel Halk (1.000 kişi) Personelin Ailesi (160 kişi)

36 Özel Amacımıza Nasıl UlaĢacağız??? 36

37 PLANLAMA AġAMASI FAALĠYETLERĠN PLANLANMASI 0- Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 1. Eksik kaynakların temin edilmesi 1.1. Mevcut tesisin tadilatı ve tefrişatının yapılması 1.2. Cankurtaranlık, dalış, vb. konularda eğitim verilmesi 1.3. Dalış takımları, kano, jet-ski vb. tedarik edilmesi 2. Üstyapının geliştirilmesi 2.1. Su kaynakları çevresinin peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılması 2.3. Dalış platformu ve iskele inşa edilmesi 3. Pazar etkinliğinin artırılması 3.1. Gölde kano yarışması düzenlenmesi 3.2. Pazar araştırması yapılması 3.3. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 4. Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi 4.1. Proje tanıtım toplantısının yapılması 4.2. Görünürlük materyallerinin hazırlanması 37

38 FAALĠYETLERĠN PLANLANMASI PLANLAMA AġAMASI 1. Ana faaliyetlerin oluşturulması 2. Alt faaliyetlerin oluşturulması 3. Faaliyetlerin sıra ve bağımlılık ilişkileri 4. Faaliyetlerin süre ve tarihlerinin saptanması 5. Faaliyet sorumlularının saptanması 6. Faaliyet Planı Tablosunun Oluşturulması Zaman Faaliyetler 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay

39 Bölgede Turizm Gelirleri Yüksek Gölümüzün turizm potansiyeli kullanılıyor Kaynaklar Yeterli Üstyapı Yeterli Pazarlama Yeterli Altyapı Yeterli Tesis kalitesi yüksek Göl çevresi bakımlı Tanıtım yeterli UlaĢım altyapısı yeterli Nitelikli insan kaynağı yeterli Ġskele, platform vb. mevcut Pazar analizi mevcut Atık yönetimi altyapısı yeterli Gerekli araç ve teçhizat mevcut

40 PLANLAMA AġAMASI FAALĠYETLERĠN PLANLANMASI Personelin niteliği nasıl artırılır? 1.2. Cankurtaranlık, dalıģ, vb. konularda eğitim verilmesi Eğitim Altyapısının OluĢturulması Eğitimin GerçekleĢtirilmesi Eğitim Komitesinin OluĢturulması Ġhtiyaç Analizinin Yapılması Eğitmenlerin Belirlenmesi Yazılı Dokümanların Hazırlanması

41 FAALĠYETLERĠN PLANLANMASI PLANLAMA AġAMASI FAALĠYET AYLAR SORUMLU 1.2. Mesleki Eğitim Düzenlenmesi Eğitim Altyapısının OluĢturulması Eğitimin GerçekleĢtirilmesi X X X

42 KAYNAK PLANLAMASI PLANLAMA AġAMASI Projenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar Proje faaliyetleri için gerekli kaynakların finansal olarak ifade edilmesi Faaliyetler Maliyet

43 Faaliyetlerin Sonuçları Nelerdir??? 43

44 PLANLAMA AġAMASI SONUÇLAR/ÇIKTILAR ANA FAALİYETLER 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 1. Eksik kaynakların temin edilmesi 1.1. Mevcut tesisin tadilatı ve tefrişatının yapılması 1.2. Cankurtaranlık, dalış, vb. konularda eğitim verilmesi 1.3. Dalış takımları, kano, jet-ski vb. tedarik edilmesi 2. Üstyapının geliştirilmesi 2.1. Su kaynakları çevresinin peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılması 2.3. Dalış platformu ve iskele inşa edilmesi 3. Pazar etkinliğinin artırılması 3.1. Gölde kano yarışması düzenlenmesi 3.2. Pazar araştırması yapılması 3.3. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 4. Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi 4.1. Proje tanıtım toplantısının yapılması 4.2. Görünürlük materyallerinin hazırlanması BEKLENEN SONUÇLAR 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2.Su sporları üstyapısı geliştirildi. 3. Pazar etkinliği artırıldı. 4. Proje görünürlüğü sağlandı.

45 PLANLAMA AġAMASI BEKLENEN SONUÇLAR Faaliyetlerle Sonuçlar Arasındaki ĠliĢkinin Kurulması İki ana faaliyet bir çıktı vermemeli (Ana faaliyet, başka bir faaliyetle birlikte çıktı yaratıyorsa bu faaliyet, ana faaliyetin alt faaliyeti olarak yazılmalı) Her faaliyet, sonuçlardan biriyle ilişkili olmalı (Çıktı yaratmayan ana faaliyet varsa silinmeli ya da alt faaliyet haline getirilmeli) Faaliyetlerden bağımsız bir sonuç olmamalı (Amaca ulaşmak için gerekli olmayan sonuçlar silinmeli, amaca ulaşmak için gerekli olan sonucu yaratacak faaliyet, ana faaliyet olarak eklenmeli)

46 PLANLAMA AġAMASI BEKLENEN SONUÇLAR Sonuçlarla Proje Amacı Arasındaki ĠliĢkinin Kurulması Bütün sonuçlar, amacın yerine getirilmesi için gerekli olmalı (amacın oluşması için gerekli olmayan sonuç ve faaliyetler silinmeli) Faaliyetler-Sonuçlar-Proje Amacı Arasındaki ĠliĢkinin Tamamlanması Yukarıdan Aşağıya / Aşağıdan - Yukarıya ilişki kontrol edilmeli

47 PLANLAMA AġAMASI 3. Amaçlar hedefe ulaģmayı sağlamalı 2. Sonuçlar amaca ulaģmayı sağlamalı 1. Faaliyetler sonuçları doğurmalı Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Mantıksal Çerçeve nin 1. Sütunu

48 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Bölgede turizmin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Gölümüzün turizm potansiyeli harekete geçirilecektir. Özel Amacımıza Nasıl UlaĢacağız??? 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2.Su sporları üstyapısı geliştirildi. 3. Pazar etkinliği artırıldı. 4. Proje görünürlüğü sağlandı. 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 1. Eksik kaynakların temin edilmesi 2. Üstyapının geliştirilmesi Faaliyetlerin 3. Pazar etkinliğinin artırılması Sonuçları Nelerdir??? 4. Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi 48

49 Projenin Önündeki DıĢ Engeller Nelerdir??? 49

50 RĠSKLER / VARSAYIMLAR PLANLAMA AġAMASI Risk (Proje yönetiminin kontrolü dışında, izlenmesi gereken koşul) Turizm sektöründe mevcut eğilimin değişmesi İşçilik fiyatları ile talep yapısının istikrarsızlığı Varsayım (Risklerin Olumlulaştırılması) Turizm sektöründe mevcut eğilimin devam etmesi İşçilik fiyatları ile talep yapısının mevcut seyrini devam ettirmesi ÖnkoĢullar (Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.) Gerekli finansmanın sağlanması.

51 PLANLAMA AġAMASI RĠSK ANALĠZĠ Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Proje Mantığı Varsayımlar Gölümüzün turizm potansiyeli harekete geçirilecektir. 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2. Su sporları üstyapısı geliştirildi. 3. Pazar etkinliği artırıldı. 4. Proje görünürlüğü sağlandı. 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 1. Eksik kaynakların temin edilmesi 2. Üstyapının geliştirilmesi 3. Pazar etkinliğinin artırılması 4. Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi Turizm sektöründe mevcut eğilimin devam etmesi. İşçilik fiyatları ile talep yapısının mevcut seyrini devam ettirmesi. Ön Koşullar: Finans kaynağının sağlanması

52 PLANLAMA AġAMASI YATAY MANTIK Proje Mantığı BaĢarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Bütçe Ön koģullar

53 Genel Amaç Özel Amaç Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Proje Mantığı Bölgede turizmin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2.Su sporları üstyapısı geliştirildi. 3. Pazar etkinliği artırıldı. 4. Proje görünürlüğü sağlandı. 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 1. Eksik kaynakların temin edilmesi 2. Üstyapının geliştirilmesi 3. Pazar etkinliğinin artırılması 4. Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Projenin Gölümüzün turizm potansiyeli Önündeki harekete DıĢ Engeller geçirilecektir. Nelerdir??? Varsayımlar Turizm sektöründe mevcut eğilimin devam etmesi. İşçilik fiyatları ile talep yapısının mevcut seyrini devam ettirmesi. Ön Koşul: Finans 53 kaynağının sağlanması

54 Projenin BaĢarısını Hangi Göstergelere Göre Değerlendireceğiz??? 54

55 PLANLAMA AġAMASI BAġARI GÖSTERGELERĠ 1. Genel Hedef Düzeyinde Göstergeler Projenin tek başına yarattığı etkiyi değil katkıda bulunduğu değişimle ilgili Projenin yaratacağı sürdürülebilir sonuçlara işaret eder. Genel Hedef: Bölgede turizmin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. Gösterge: Bölgede 5 yıl içerisinde turizm gelirlerin %3 artması. 2. Proje Amacı Düzeyinde Göstergeler Proje amacının gerçekleştirilmesini kanıtlayabilmelidir. Özel Hedef: Gölümüzün turizm potansiyeli harekete geçirilecektir. Gösterge: Su sporlarından elde edilen gelirin 2 yıl içerisinde %5 artması.

56 BAġARI GÖSTERGELERĠ Beklenen Sonuçlar PLANLAMA AġAMASI Sonuçlar Düzeyinde Göstergeler 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 0. Tüm donanımı ve insan kaynağı ile proje ofisi 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2.Su sporları üstyapısı geliştirildi Tadilatı ve tefrişatı yapılmış tesis saatlik eğitimle mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi dalış takımı, 5 kano, 1 jet-ski 2.1. X Gölü nin m 2 lik çevre düzenlemesi İskele ve 1 dalış platformu 3. Pazar etkinliği artırıldı Kano yarışında yarışan 10 takım ve 500 izleyici 3.2. Pazar araştırma raporu broşür, 20 afiş, 5 pankart 4. Proje görünürlüğü sağlandı Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 150 kişi 4.2.Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi

57 PLANLAMA AġAMASI DOĞRULAMA KAYNAKLARI 1. Genel Hedef Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Genel Hedef: Bölgede turizmin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. Gösterge: Bölgede 5 yıl içerisinde turizm gelirlerin %3 artması. Doğrulama Kaynakları: TÜİK kayıtları. 2. Proje Amacı Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Özel Hedef: Gölümüzün turizm potansiyeli harekete geçirilecektir. Gösterge: Su sporlarından elde edilen gelirin 2 yıl içerisinde %5 artması. Doğrulama Kaynakları: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtları.

58 DOĞRULAMA KAYNAKLARI PLANLAMA AġAMASI Beklenen Sonuçlar 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2.Su sporları üstyapısı geliştirildi. 3. Pazar etkinliği artırıldı. 4. Proje görünürlüğü sağlandı. Sonuçlar Düzeyinde Göstergeler 0. Tüm donanımı ve insan kaynağı ile proje ofisi 1.1. Tadilatı ve tefrişatı yapılmış tesis saatlik eğitimle mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi dalış takımı, 5 kano, 1 jet-ski 2.1. m 2 lik göl çevre düzenlemesi İskele ve 1 dalış platformu 3.1. Kano yarışında yarışan 10 takım ve 500 izleyici 3.2. Pazar araştırma raporu broşür, 20 afiş, 5 pankart 4.1. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 150 kişi 4.2. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi Doğrulama Kaynakları İdari raporlar, yönetim raporları, satın alma belgeleri, eğitim kayıtları, ürün örnekleri, raporlar vb.

59 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Bölgede turizmin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. Bölgede 5 yıl içerisinde turizm gelirlerin %3 artması. TÜİK kayıtları - Turizm sektöründe Gölümüzün turizm potansiyeli Su sporlarından elde edilen gelirin 2 yıl içerisinde %5 İl Kültür ve Turizm Projenin Özel Amaç BaĢarısını Hangi Göstergelere harekete geçirilecektir. artması. Müdürlüğü kayıtları mevcut eğilimin Beklenen Sonuçlar Göre Değerlendireceğiz??? 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2.Su sporları üstyapısı geliştirildi. 3. Pazar etkinliği artırıldı. 4. Proje görünürlüğü sağlandı. 0. Tüm donanımı ve insan kaynağı ile proje ofisi 1.1. Tadilatı ve tefrişatı yapılmış tesis saatlik eğitimle mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi dalış takımı, 5 kano, 1 jet-ski 2.1. m 2 lik göl çevre düzenlemesi iskele ve 1 dalış platformu 3.1. Kano yarışında yarışan 10 takım ve 500 izleyici 3.2. Pazar araştırma raporu broşür, 20 afiş, 5 pankart 4.1. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 150 kişi 4.2. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, yönetim raporları, satın alma belgeleri, eğitim kayıtları, ürün örnekleri, raporlar vb. devam etmesi. İşçilik fiyatları ile talep yapısının mevcut seyrini devam ettirmesi. Faaliyetler 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 1. Eksik kaynakların temin edilmesi 2. Üstyapının geliştirilmesi 3. Pazar etkinliğinin artırılması 4. Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi Ön Koşul: Finans 59 kaynağının sağlanması

60 MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç Bölgede turizmin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir. Bölgede 5 yıl içerisinde turizm gelirlerin %3 artması. TÜİK kayıtları Turizm sektöründe Gölümüzün turizm potansiyeli harekete İl Kültür ve Turizm Tüm Su sporlarından elde edilen gelirin 2 yıl içerisinde %5 artması. geçirilecektir. Analiz ve Planlamaları mevcut eğilimin Müdürlüğü Tek kayıtları Bir devam etmesi. Beklenen Sonuçlar Tablo ile Gösterebilir miyiz??? 0. Proje ekibi ve ofisi kuruldu. 1. Gerekli kaynaklar temin edildi. 2.Su sporları üstyapısı geliştirildi. 3. Pazar etkinliği artırıldı. 4. Proje görünürlüğü sağlandı. 0. Tüm donanımı ve insan kaynağı ile proje ofisi 1.1. Tadilatı ve tefrişatı yapılmış tesis saatlik eğitimle mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi dalış takımı, 5 kano, 1 jet-ski 2.1. m 2 lik göl çevre düzenlemesi iskele ve 1 dalış platformu 3.1. Kano yarışında yarışan 10 takım ve 500 izleyici 3.2. Pazar araştırma raporu broşür, 20 afiş, 5 pankart 4.1. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 150 kişi 4.2. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi İdari raporlar, yönetim raporları, satın alma belgeleri, eğitim kayıtları, ürün örnekleri, raporlar vb. İşçilik fiyatları ile talep yapısının mevcut seyrini devam ettirmesi. - Faaliyetler 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 1. Eksik kaynakların temin edilmesi 2. Üstyapının geliştirilmesi 3. Pazar etkinliğinin artırılması 4. Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi ARAÇLAR: EK A Başvuru Formu ndan yararlanılmalıdır. MALİYETLER: EK B Bütçeden faydalanılmalıdır. Ön Koşul: Finans 60 kaynağının sağlanması

61 BAġVURU FORMUNU DOLDURMAK ĠÇĠN BĠLĠNMESĠ GEREKEN DĠĞER KAVRAMLAR NELERDĠR??? 61

62 ÇARPAN ETKĠLERĠ Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığı Finansal ve sosyal anlamda projelenin yaratacağı katma değer Projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde Proje sonuçları tekrarlanabilir mi? Proje dolaylı gelir yaratıyor mu? Proje, bölgede benzeri başka projelere öncülük edebilecek midir? Bağlantılı olduğu sektör/alanlarla işbirliği düzeyinin yaratacağı katma değer potansiyeli? İlimizin su sporları potansiyelini harekete geçirmeye yönelik yapılacak çalışma, gölleri için örnek teşkil edecektir.

63 YÖNTEM Proje uygulama yöntemleri ve gerekçeleri Diğer proje ve programlarla ilişkisi Proje takibi ve kurum içindeki değerlendirme prosedürleri Başvuru Sahibi, ortak, iştirakçi ve alt yüklenicilerin rolü ve katılımı Proje yönetimi projede yer alan ekip ve kilit personelin rolü Proje kapsamında kullanılacak temel araç gereçler Dışsal faktörler, riskler ve bunlara yönelik önlem planları

64 Faaliyetlerin Yöntemi Önerilen faaliyeti ilginç ve etkin kılan şey izlenen yöntemdir. Kullanılacak yöntemin yararları, etkinliği ve farkı anlatılmalıdır. Faaliyet : Mesleki Eğitim Düzenlenmesi Yöntem : YÖNTEM Eğitim içerikleri danışman, üniversite öğretim görevlileri ve firma çalışanları tarafından oluşan kurul tarafından hazırlanır. Daha önce sınıflarda yapılan bir programın, ihtiyaçlara cevap vermediği için etkin olmadığı görülmüştür. Makine, ekipman ile pratik eğitim ve deneyim paylaşım unsurları ağırlıklı olarak kullanılacaktır.

65 SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK Projeler aracılıyla yaratılan etkinin veya yararın, proje bittikten sonra da sürdürülebilmesi Proje sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve yaratılan etkinin kalıcılığının sağlanması SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK ÜZERĠNDE ETKĠLĠ UNSURLAR Farklı paydaşların (hedef grup ve nihai yararlanıcıların, yerel ve merkezi yönetimin ilgili birimlerinin, diğer kurum ve kuruluşların) katılımı ve sahiplenmesi Projenin gerçekleştirileceği sosyal, ekonomik ve kültürel ortam

66 SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 1. Finansal (Mali) Sürdürülebilirlik Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek? Proje sürecinde gerekli kaynakların temini, tanıtımın yapılması ve üstyapının kurulmasıyla gölün tercih edilen bir turizm alanı olması sağlanacak ve faaliyetler proje sonrasında elde edilecek kullanım ücreti ile sürdürülecektir. 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için yerel sahiplenme olacak mı? Turizmin ilimize/ilçemize getireceği katkının bilincinde olan aşağıdaki kurumlarla irtibata geçilecek, kurumların projeyi sahiplenerek sürdürülebilirliğine. şeklinde destek vermesi sağlanacaktır.

67 TEŞEKKÜRLER İŞ te FIRSAT İrtibat: FKA 352 İŞTE FIRAT

68 PROJE BÜTÇESĠ 68

69 PROJE BÜTÇESĠ Bütçe; proje amacına ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaları ve sağlanacak kaynakları ortaya koyan ayrıntılı bir mali plandır. 1.Faaliyet Bütçesi ve Gerekçelendirilmesi a) Projenin uygun maliyetleri nelerdir? b) Araç, hizmet özellikleri nelerdir? c) Maliyet neden gerekli? d) Maliyetlerin, faaliyetlerle ilgisi nedir? 2.Finansman Kaynakları e) Proje maliyetlerini kim, ne kadarını karşılayacak? 69

70 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU MALĠYET KOġULLARI Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi(nihai denetim hariç) Sadece Yararlanıcı veya ortakları tarafından gerçekleştirilmesi Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliğinin sağlanması Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, Orijinal belgelerle desteklenmesi MALĠYET TÜRLERĠ Uygun Doğrudan Maliyetler Uygun Dolaylı Maliyetler (idari maliyetler) Uygun Olmayan Maliyetler 70

71 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Uygun Doğrudan Maliyetler Projede görevli personelin maaşları, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Kamu görevlilerinin maaşları, yalnızca yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul edilmektedir) Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri yurtiçi 75 TL'yi, yurtdışı 200 TL'yi aşmamalıdır) Yeni ekipman satın alımları (Projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği için zorunlu olmayan ekipmanlar için kiralama yöntemi ile hizmet alımı yapılmalıdır) Yapım işleri ve kontrolörlük maliyetleri Nihai Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarı TL yi aşıyorsa) Hizmet alımları Sarf malzemesi maliyetleri Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

72 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Uygun Dolaylı Maliyetler (Ġdari Maliyetler) Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen Genel idari giderleri karşılamak üzere (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) Proje toplam uygun maliyetinin en fazla %3 ü kadar belirlenmiş maliyetler 72

73 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler Bütçede İnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları alt toplamı, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %10'unu aşamaz. Yapım(inşaat) işleri harcamaları toplamı Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %30'unu aşamaz. % 30 inşaat kısıtı sadece Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı için geçerlidir. 73

74 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler Yapım(inşaat) işleri harcamaları toplamı mali destek tutarının %30 unu geçemez. Uygun Maliyet Toplamı(Bütçe) Hibe Oranı Hibe Miktarı Maksimum İnşaat % % % % 30 inşaat kısıtı sadece Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı için geçerlidir. 74

75 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler İnsan kaynakları ve seyahat harcamaları alt toplamı mali destek tutarının %10 unu geçemez. Uygun Maliyet Toplamı(Bütçe) Hibe Oranı Hibe Miktarı Maksimum İK ve Seyahat % % %

76 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Uygun Olmayan Maliyetler Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri Başvuru Formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyet kalemleri Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler Borçlar; zarar veya borç karşılıkları Faiz borcu Taşıt satın alma giderleri 76

77 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Uygun Olmayan Maliyetler Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İkinci el ekipman satın alma giderleri Kur farkından doğan zararlar Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler Proje ortağı ya da iştirakçisinden yapılan mal veya hizmet alımı maliyetleri 77

78 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ

79 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ Toplam 6 bütçe başlığı (ara ve genel toplam hariç) bulunmaktadır. Maliyetler bu başlıklar altına dağıtılmalıdır. 1.İnsan Kaynakları 2.Seyahat 3.Ekipman-Malzeme 4.Diğer Maliyetler, Hizmetler 5.Diğer 6.Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 5 e kadar) 7.İdari Maliyetler (6 nin Maksimum %3 ü) 8.Toplam Uygun Proje Maliyeti(6+7)

80 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 1. Ġnsan Kaynakları Proje kapsamında istihdam edilecek yeni personelin brüt maliyeti (maaş + sosyal sigorta + vergi) Maaşlarda alt limit, brüt asgari ücret olmalıdır. Kamu görevlilerinin sadece yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyettir. Toplantılara konuşmacı olarak katılacaklara verilecek günlük harcırahlar Başvuru sahibinin hizmet alımı yolu ile yaptıracağı işlerde görev alan personelin masrafları insan kaynakları maliyetleri içinde gösterilemez.

81 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 1. Ġnsan Kaynakları Günde 8 saat çalışma, tam zamanlı kabul edilir. Kısmi zamanlı personel için, çalıştığı zaman yüzde (%) olarak bütçe kaleminin tanımında verilir ve süre, birim sütununda belirtilir. Projede kimlerin görev yapacağı bilinmiyorsa, uygun personel bulmanın ve göreve başlatmanın alacağı zaman göz önünde bulundurulmalı ve proje faaliyetleri ile bütçesi buna uygun şekilde düzenlenmelidir.

82 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 1. Ġnsan Kaynakları Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde muhtelif giderleri kapsar. Harcırah ve maaş giderleri yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdikleri tutardan ya da piyasa tutarından fazla olmamalıdır. Yolculuk ve gündelik giderleri Maliye Bakanlığının her yıl için belirlediği Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın 3 katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir.(yurtiçi 75 TL, Yurtdışı 200 TL yi aşmamalıdır)

83 Özel Özel Tanımlamalar Tanımlamalar 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 1. Ġnsan Kaynakları 1. Ġnsan Kaynakları Giderler Birim Miktar Özellik Gerekçesi Bütçe BaĢlığı Bütçe Maddesi Ġlgili Faaliyet Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar) Teknik Proje Koordinatörü Aylık Teknik Personel (3 personel, toplam 4 ay) Yeni Satırlar Aylık 12 *Daha önce uluslararası proje yürütmüş *10 yıl deneyimli *Projede teknik çizimleri yapabilecek * İlgili programları kullanabilen Projenin deneyimli bir koordinatör tarafından yürütülme zorunluluğu *Proje yürütülürken ihtiyaç olan projelendirme faaliyetleri 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 0. Proje ekibinin ve ofisinin kurulması 2.000, ,00 700, , İdari /Destek Personeli Muhasebeci (% 50) Aylık 8 350, ,00

84 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 2. Seyahat Uluslararası Seyahat : Proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır. Yerel UlaĢım : Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilir. (uçak, taksi, otobüs vs.) Bütçede belirtilen seyahatlerin Faaliyetler (4.4) Bölümünde de açıklanarak gerekçelendirilmesi gerekir.

85 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 2. Seyahat Giderler Birim Miktar Özellik Gerekçesi Ġlgili Faaliyet Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 2. Seyahat 2.1. Yurt dışı seyahat Ankara - Stockholm Seyahati (2 kişi gidiş) Gidiş- Dönüş 2 *Uçakla ulaşım sağlanacaktır Projemizin yurtdışı fuarında tanıtımı sağlanacaktır 4. Görünürlük Faaliyetlerinin yürütülmesi 420,00 840, Yurt içi seyahat Bingöl Ankara Seyahati (2 kişi gidiş) Gidiş- Dönüş 2 *Otobüsle ulaşım sağlanacaktır. Projemiz yürütülmesi aşamasında 2 uzman yerinde inceleme yapacaktır. 2. Proje Yatırımlarının Gerçekleştirilmesi 80,00 160,00 Seyahat Alt Toplamı 920,00

86 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 3. Ekipman-Malzeme Proje faaliyetleri kapsamında makine, ekipman ve malzemelerin satın alma ve kiralama giderleri Sadece yeni ekipman ve malzeme satın alımı Ekipman masraflarına nakliye ve montaj bedelleri dahil Maliyeti TL yi geçen mal ve ekipman için 2 adet proforma fatura, teknik şartname. Teknik şartname madde madde anlaşılır olmalı ve faturalarla aynı mantık sırası çerçevesinde birim, miktar belirterek verilmelidir.

87 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 3. Ekipman-Malzeme Giderler Birim Miktar Özellik Gerekçe Ġlgili Faaliyet Birim Maliyet Toplam Maliyet 3. Ekipman ve Malzeme 3.1 Araç kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Masaüstü Bilgisayar adet GHz İşlemci Hızı, 80 GB Harddisk Eğitim teknik çizimleri de içereceği için ilgili yazılımlar için uygun özellikler 5. Mesleki eğitim düzenlenmesi 830,00 830, Lazer Yazıcı adet X dpi çözünürlük Teknik çizimlerin, çıktı alınarak katılımcılara dağıtımı. 5. Mesleki eğitim düzenlenmesi 300,00 600,00 Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 1.430,00 87

88 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 4. Diğer Maliyetler, Hizmetler Yayınlar, etüd, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, mali hizmetler, inşaat ve kontrolörlük işleri veya konferans, seminer maliyetleri gibi hizmetin tamamen ihale edileceği maliyetler burada belirtilir. Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri tanıtım faaliyetleri altında gösterilir.

89 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 4. Diğer Maliyetler, Hizmetler Talep edilen destek miktarı TL'yi geçiyorsa veya Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilirse : Yeminli Mali Müşavirler Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi ne mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru Sahibinden istenen teminat masrafları, uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Sözleşme süresi içinde gerçekleşen ve yararlanıcı ile üçüncü şahıslar arasında proje kapsamında gerçekleşecek olan teminat maliyetleri, havale, eft vb. maliyetler bütçelendirilecektir.

90 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 4. Diğer Maliyetler, Hizmetler Konferans seminer maliyetleri hesaplanırken, eğitmenlerin veya katılımcıların ulaşım giderleri burada gösterilecektir. Kontrolörlük işleri ve diğer kalemi altında inşaat işleri kontrolörlüğü için yapılacak işler ile ilgili maliyetler belirtilecektir (Sadece çok büyük inşaat işlerinde). İnşaat maliyetleri Bayındırlık İskan Bakanlığınca yayınlanan inşaat ve tesisat analiz ve birim fiyatları üzerinden hesaplanmalıdır.

91 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ Maliyetler Birim Mikta r Özellik Gerekçesi Ġlgili Faaliyet Birim Maliyet Toplam Maliyet 4. Diğer maliyetler,hizmetler 5.1 Yayınlar Eğitim Kitapçığı adet 30 20x30 Boyut, Kapak selefon, iç sayfalar 1. hamur Verilmesi planlanan eğitimlerde kullanılmak üzere 5. Mesleki Eğitim Düzenlenme si 4,00 120,00TL 5.2 Etüd,araştırma 5.3 Denetim maliyetleri 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme,tercümanlar 5.6 Mali hizmetler 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 5.8 Tanıtım faaliyetleri 5.9.İnşaat İşleri Kontrolörlük işleri ve diğer

92 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 5. Diğer Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetler bu başlık altında bütçelendirilir. Eğitim gibi hizmet alım maliyetleri bu başlık altında bütçelendirilmelidir.

93 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 7. Ġdari Maliyetler(Uygun Dolaylı Maliyetler) Projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı maliyetler Seyahatler kalemi altına girmeyen ilave ulaşım masrafları Daha önce öngörülemeyen bir toplantıya katılım masrafı Ofis, kırtasiye ve sarf malzemelerine ilişkin giderler Sigorta ve güvenlik giderleri Uygun doğrudan maliyetler toplamının %3 ünü aşmamalıdır. Bu kısım boş bırakıldığı takdirde, talep edilmemiş sayılacaktır. Değerlendirme aşamasında idari giderler üzerinde gerektiği takdirde kesintilere gidilebilecektir.

94 1. FAALĠYET BÜTÇESĠ 7. Ġdari Maliyetler Başvuru sahibinin ve ortaklarının mevcut ofis/şubesi kullanılıyorsa: Haberleşme Kira Elektrik, su ve ısınmaya ilişkin giderler ofisin geri kalan kısımlarından ve/veya faaliyetlerinden ayrıştırılabilir bir şekilde belgelerle desteklenmeli Kur farkları, vergi, resim ve harçlar bu kalem altında karşılanamaz.

95 2. BEKLENEN FĠNANSMAN KAYNAKLARI Başvuru sırasında, proje bütçesi içerisinde harcama kalemlerinin yanında finansman kaynak planının da sunulması gerekmektedir. Bütçede başvuru sahibinin ve ortaklarının sağlayacakları eş finansman miktarı ile varsa sponsor veya iştirakçilerin sağlayacakları maddi katkı ve Ajanstan talep edilen destek tutarı belirtilmelidir. Tabloda projeye katkı yapacak diğer kurum/kuruluşların katkıları toplam uygun proje maliyetinin yüzdesi cinsinden de hesaplanır. Projenin uygulaması sırasında projeden elde edilmesi beklenen bir gelir varsa buna da yer verilmelidir. Toplam beklenen finansman kaynakları ve faaliyet bütçesi toplamı aynı olmalıdır.

96 ÖDEMELER Ön, Ara ve Nihai ödeme olarak yapılır. Ön ödeme Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek olup, hibe destek tutarının %40 ı kadar olabilecektir. Ön ödeme, sözleşme imzalanmasını takip eden 45 gün içerisinde (teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmesi kaydıyla) proje hesabına aktarılır SATIN ALMA ĠġLEMLERĠ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, satın alma faaliyetlerini bu kanun çerçevesinde yapar. Bu kanuna tabi değilse Ajansın Proje Uygulama Rehberinde yer alan usullere göre yapacaktır. Sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl mülkiyeti başkasına devredilemez, rehin ve teminat olarak gösterilemez, başka iş için kullanılamaz. 96

97 BUNLARA DĠKKAT EDELĠM BÜTÇEYĠ DOLDURDUKTAN SONRA Mevcut tablodaki formüllerin yapısına ve otomatik olarak hesaplanan değerlere dikkat edilmeli Başvuru Formu Bölüm 1 bölümünde verilen tutarlarla, bütçe aynı olmalı Bütçedeki sınırlamalara dikkat edilmeli Birim fiyat ve adetlere dikkat edilmeli Aritmetik toplam ve çarpım işlemlerinin doğruluğuna dikkat edilmeli Başvuru Formu Bölüm 4.4 de geçen tüm faaliyetler maliyetlendirilmeli Giderler başka kalemler altında tekrar edilmemeli Bu bütçe ile projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının kontrolü yapılmalı Bütçenin Değerlendirme Tablosu Bölüm 5 soruları doğrultusunda kontrolü yapılmalı Bütçe maliyetleri sadece uygun maliyetler olabilir. Projenin eksik bütçelendirilmesi elenme sebebi olabilir.

98 TURİZM VE SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Max. Proje Bütçesi Proje Bütçesi Min. Proje Bütçesi 200 Bin 500 Bin 1 Milyon 1,5 Milyon 2 Milyon 3,5 Milyon 5 Milyon 7 Milyon Destek Oranı %75 %75-25 ARASI Ajans Desteği 150 Bin Min. Destek Tutarı 375 Bin 750 Bin 1,125 Milyon 1,5 Milyon 1,75 Milyon 1,75 Milyon 1,75 Milyon Maksimum Destek Tutarı

99 TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Max. Proje Bütçesi Min. Proje Bütçesi 600 Bin 1 Milyon 1,5 Milyon 2 Milyon Proje Bütçesi 67 Bin 100 Bin 200 Bin 400 Bin Destek Oranı %75 %75-25 ARASI Ajans Desteği 50 Bin Min. Destek Tutarı 75 Bin 150 Bin 300 Bin 450 Bin 500 Bin 500 Bin 500 Bin Maksimum Destek Tutarı

100 BAġVURULAR NASIL YAPILACAK? Başvuru Dosyaları: Başvuru Formu (EK A), Bütçe (EK B), Mantıksal Çerçeve Tablosu (EK C), Kilit Personelin Özgeçmişleri (EK D) ve Yetkilendirme Belgesi (EK E) ile rehberde belirtilen sıralamaya göre diğer destekleyici belgeler şeklinde sıralanarak 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. 100

101 BAġVURULAR NASIL YAPILACAK? SON BAġVURU TARĠHĠ: 15/08/2011 SAAT 20:00 Başvuru dosyası teslim edilmeden önce web adresimizden, «BaĢvuru Veri GiriĢ Formu» doldurularak sistem tarafından üretilen Ön Kayıt Kodu alınmalıdır. Başvuru zarfının üzerine; 2011 Yılı Turizm ve Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve TRB1/2011/MDP/01/(Ön Kayıt Kodu) veya 2011 Yılı Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve TRB1/2011/MDP/02/(Ön Kayıt Kodu) açık bir şekilde yazılmalıdır. 101

102

103

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETĠMĠ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETĠMĠ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETĠMĠ ĠÇĠNDEKĠLER PROJE NEDĠR? MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 1. Sorun Analizi 2. Hedef Analizi 3. Strateji Analizi 4. Paydaş Analizi PLANLAMA AġAMASI 1. Faaliyet ve Zaman Planlaması 2. Kaynak Planlaması

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir?

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir sistematiktir. Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 3 İHRACAT VE

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI EĞĐTĐM TOPLANTISI Ocak-Şubat 200 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI EĞİTİM TOPLANTISI Ocak 2011 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Bütçe Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile Kalkınma Ajansları tarafından kullanılan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı 1 2 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı TRB1 Bölgesi nde; mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, turizm faaliyetlerinin

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, Bütçe - faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Programın Amacı Programın amacı; TRB2 bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler 0 1. İnsan Kaynakları 0 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 0 1.1.1 Teknik Aylık 12 700

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aşama vardır:

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aşama vardır: 1 Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarını, bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur. Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2016, Ankara MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2016, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe Bölümü

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar

MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar MALİ DESTEK PROGRAMLARI Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar 2 PROJE NEDİR? Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli amaçlara ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani ve fiziksel

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM,

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI Sunum Planı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı 2016 Yılı Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı Uygunluk

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. 2010-2013 TR61 BÖLGE PLANI III. MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2 TR61 2010-2013 BÖLGE PLANI Ulusal öncelikleri

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje planlaması ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan bir analitik süreç ve

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 09.30-10.00 Kayıt 10.00-10.30 Açılış Ankara Kalkınma Ajansı Kısa Tanıtımı 10.30-11:15 Program Amaç ve Öncelikleri 11.15-11:30 Kahve Arası 11:30-12:00

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES 2013) Bilgilendirme Toplantısı Tarih : 29.07.2013 PROGRAM Açılış EDES 2013 Tanıtım Sunumu 2011 ve 2012 Yılları EDES Projelerimiz EDES 2013 Uygulama Usul ve Esasları Başvuru

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla,

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM?

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM? DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BAŞVURUMU NASIL HAZIRLARIM? Mali Destek Programı Nedir? Mali Destek Programı; aynı genel amaçları paylaşan küçük ölçekli projeleri seçmek ve finanse etmek için oluşturulan

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr Proje Bütçelendirme Rıfat Ünal Sayman Bütçe - Tanım Mali kaynakları planlanan hedeflere sistematik olarak bağlamanın aracı. En basit anlamıyla bütçe, belli bir gelecek dönem için beklenen gelir ve giderleri

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı: 10.000.000 TL 2011

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı Bilgilendirme Sunumu 16.01.2013 Çarşamba Saat 09.00 Gündem 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları: Sanayi Üretiminin Arttırılması

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

Destek Türü Üst Limit Destek Oranları

Destek Türü Üst Limit Destek Oranları KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI Bu program ile; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje planlaması ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan bir analitik süreç ve

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI TR82-2011-KOBİ TR82-2011-ÇTA SUNUM İÇERİĞİ Yasal Çerçeve 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Dönemi Sözleşme

Detaylı

Her şey bir fikirler başlar. Her fikir bir proje midir? FİKİR PROJELENDİRME UYGULAMA

Her şey bir fikirler başlar. Her fikir bir proje midir? FİKİR PROJELENDİRME UYGULAMA Net olarak tanımlanan amaçların, belirli bir yerde, belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. Her şey bir fikirler başlar FİKİR

Detaylı

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı: Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı