BÜRO YÖNETĠMĠ ( 1.BÖLÜM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜRO YÖNETĠMĠ ( 1.BÖLÜM)"

Transkript

1 BÜRO YÖNETĠMĠ ( 1.BÖLÜM) BÜRO ORGANĠZASYONU Günümüzde iģletmelerde görülmekte olan iģler artarak karmaģık bir yapı haline gelmiģtir. Teknolojik geliģmelere bağlı olarak her alanda uzmanlık dalları geliģmiģtir. Büro yöneticisi büro organizasyonu konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bir büronun organize edilebilmesi için iģlerin belirlenmesi, düzenlenmesi gibi iģlemlerin gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. Büro organizasyonu yapılırken iģletmenin amaçları ve büro hizmetlerinin özellikleri esas alınmalıdır. Seçilecek organizasyon modeli iģletmeyi amacına ulaģtıracak ve planlarını gerçekleģtirecek en uygun yapıda bir model olmalıdır. Büronun ĠĢyerindeki Fonksiyonu: ĠĢletmelerde üretimin dıģında yönetim ile ilgili faaliyetlerin yapıldığı alanlara büro denir. Bürolarda üretilen esas ürün, bilgi ve bunlara bağlı belgelerdir. Özel ve kamu iģletmelerinin faaliyetlerinin belirli bir bölümü bürolarda yürütülmektedir. ÇalıĢma konusu ne olursa olsun bir iģletmede mutlaka büro hizmeti vardır. Hizmet üreten iģletmelerin büro hizmetleri mal üretenlere göre daha geniģtir. Büro faaliyetlerinde baģarı sağlanabilmesi için büro yöneticisinin iģletmenin genel amaçlarını, politikalarını, planlarını ve iģgören birimlerinin fonksiyonlarını iyi bilmesi gereklidir. Büro Yönetimi: Büro yönetimindeki esas amaç; insanlar ve maddi kaynaklar arasındaki uyumu sağlayıp iģlerin verimli bir Ģekilde yürütülmesini gerçekleģtirmektir. Verimlilik; yapılan iģte, üretilen mal ve hizmette kaynakların etkili kullanılmasıyla elde edilen sonuçtur. BÜRO ÇEġĠTLERĠ Açık Bürolar: Açık bürolar toplu halde çalıģma mekanları bulunan, 150 m² ile 3000 m² arasında büyüklüğü bulunan bürolara açık büro denir. Açık bürolarda 5 ile 100 kiģilik personel çalıģabilmektedir. Açık bürolarda gelen gidenin çokluğu çalıģanların hareketliliği nedeniyle oldukça yoğun bir faaliyet göze çarpar. Açık Büroların Yararları: 1. Binanın maliyeti düģer, 2. Daha ekonomiktir, 3. Yerden tasarruf sağlar, 4. Dekorasyon ve temizleme maliyeti düģer, 5. Kapı adedi ve koridorlar azalır, 6. HaberleĢme ve iģ akımı kolaylaģır, 7. Daha iyi fiziksel koģullar sağlanmasına elveriģlidir, 8. Daha etkin yönetime ve denetime uygundur. Açık Büroların Sakıncaları: 1. Özellikle para ile ilgili güvenilirliğin önemli olduğu türdeki iģlerde gizlilik azalır. 2. Ziyaretçiler ve genel hareketlilik iģteki dikkatin dağıtılmasına neden olur. 3. KonuĢmalar sessizliği bozabilir ve aģırı uğultu ve gürültü olabilir. 4. Salgın hastalıkların yayılmasına uygundur. 5. KiĢisel prestijin azaldığı kanısını yaratır. Kapalı ( Özel) Bürolar: 1 ile 4 kiģinin birlikte oturup çalıģtığı küçük odalardır. Plan, proje, muhasebe vb. iģlerin yürütüldüğü büro tipidir. Yönetici vb. kiģiler tek kiģilik bürolarda çalıģmalarını sürdürür. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 1 / 26

2 BÜROLARDA ORGANĠZASYONUN PLANLANMASI Planlama: Planlama ileriye bakıģ, ileriyi görüģtür. Planlama gereksinimlerle kaynakların dengeleģtirilmesidir. Bir plan içinde çalıģan büro yöneticisi ani olaylarla karģılaģmaz. Ġleride karģısına çıkabilecek herģeyi önceden düģünerek tedbirlerini almıģ, kaynaklarını hazırlamıģ olur. Böylece günlük ve ani olaylar büronun amacına yönelen esas çalıģmalara engel olmaz. Ayrıca planlama aniden çıkacak problemler karģısında ĢaĢkınlık, telaģ ve baģarısızlığa uğrama olasılığını baģtan önlemiģ olur. BÜRO ORGANĠZASYONU VE MODEL SEÇĠMĠ Büro organizasyonu ile iģletme organizasyonu arasında bir Ģekil farkı yoktur. Büro organizasyonu da iģletme organizasyon ilkelerine göre yapılmalıdır. Büro yöneticisi organizasyon konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bürosunu iģletmenin bütünü içerisindeki fonksiyonu göz önüne alarak organize etmelidir. Bir büronun organize edilebilmesi için iģlerin belirlenmesi, düzenlenmesi gibi iģlemlerin gerçekleģtirilmesi gerekir. Büro organizasyon modeli seçilirken iģletmenin amaçlarının en iyi hizmet edecek ve fonksiyonları yerine getirebilecek büro organizasyon modeli seçilmelidir. Seçilecek organizasyon modeli iģletmeyi amacına ulaģtıracak ve planlarını gerçekleģtirecek en uygun yapıda bir model olmalıdır. Seçilen organizasyon modeli yer, zaman ve içinde bulunulan Ģartlara göre değiģiklik gösterebilir. Diğer bir ifade ile her yerde ve Ģartta kurulabilecek belirli bir organizasyon modeli yoktur. Büro organizasyon modeli seçilirken Ģu faktörler göz önünde bulunmalıdır. 1) ĠĢletmenin amacı ve faaliyetleri, 2) ĠĢletmenin ömrü, 3) ĠĢletmenin karģılayacağı iģ yükü, 4) Uzman elemanlara olan ihtiyaç ve bunların sağlanabilme imkanları, 5) ĠĢ ile ilgili yasal düzenlemeler, 6) Parasal, maddi ve insani kaynaklar, 7) Amaca uygun araç ve gereçler, 8) Ġzlenecek politika, 9) Koordinasyon ve denetim sırasında karģılaģılabilecek problemler. BÜRO ORGANĠZASYONUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLER Faaliyette bulunan bir iģletmenin büro organizasyonunu değiģmeye zorlayan etkenler iki gruba ayrılır: 1) Ġç Etkenler a) Amacın değiģmesi b) Yönetim politikasının değiģmesi c) YerleĢme durumunun değiģmesi d) ĠĢ gücünün değiģmesi e) Yöneticilerin değiģmesi f) Bütçenin değiģmesi 2) DıĢ Etkenler a) Teknolojik geliģme b) HaberleĢme ve ulaģım imkanlarının hız kazanması c) Ġhtiyaçların değiģmesi d) Ekonomik ve sosyal hayattaki değiģmeler BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 2 / 26

3 BÜROLARDA VERĠMLĠLĠK Büro yönetimindeki esas amaç insanlar ve maddi kaynaklar arasındaki uyumu sağlayıp iģlerin verimli bir Ģekilde yürütülmesini gerçekleģtirmektir. Verimlilik; yapılan iģte, üretilen mal ve hizmette kaynakların etkili kullanılmasıyla elde edilen sonuçtur. Bürolarda verimliliği sağlamak için Ģu teknikler uygulanabilir: 1) ĠĢ dağıtım tekniği 2) ĠĢ akımı tekniği 3) Hareket ekonomisi tekniği ĠĢletmelerde görevli olanların kontrol edilmesi, verimliliği arttırmak için gerekli olan en önemli etkenlerdendir. Görevlilerin kontrol edilmesi sonucunda Ģu faydalar sağlanır: 1) Verilen iģin zamanında yapılması sağlanır. 2) ÇalıĢma temposu hızlanır. 3) Gereğinden fazla üretim yapılması ve stok artıģı önlenir. 4) ÇalıĢma saatlerine uyulması sağlanır. 5) Üretim maliyetinin yükselmesi önlenir. 6) ÇalıĢma sırasında gecikme ve duraklamalar önlenir. 7) Kalitenin yükselmesi sağlanır. BÜROLARDA Ġġ BÖLÜMÜ VE Ġġ DAĞITIM TEKNĠĞĠ Büro yöneticisi, personelin özellikleri, yetenekleri, bilgi, beceri düzeyleri ve görülecek iģin önem ve öncelik sırasını göz önüne alarak iģ bölümü yapmalıdır. Ġyi bir iģ bölümü, verimliliği arttıracaktır. ĠĢ bölümü yapabilmek için iģ dağıtım tekniğinden yararlanılır. ĠĢ dağıtım tekniği sayesinde büro yöneticisi personeller arasında iyi ve dengeli bir iģ bölümü yapabilir. ĠĢ dağıtım tekniği bürolarda yapılan iģlerin oluģması için, büro personelinin iģin hangi kısımlarını ne kadar zamanda yapmaları gerektiğini gösterir. ĠĢ dağıtım tekniği genellikle günlük iģlerin yapılmasında uygulanır. Bu tekniğin uygulanması için bir çalıģma süresi belirlenir. Bu süre inceleme yapılacak iģlerin çeģidine göre 1 ile 4 hafta arasında olabilir. Çalışma süresi seçildikten sonra sırasıyla şu işlemler yapılır: 1) ĠĢ gruplandırma tablosu hazırlanır. 2) Personel görev listesi belirlenir. 3) Personel görev listesi ile gruplandırma tablosu iģ dağıtım çizelgesinde birleģtirilir. ĠĢ Dağıtım Tekniğinin Uygulanmasının Yararları 1) Personelin bilgi, yetenek ve deneyimlerine uygun iģ yapmaları sağlanır. 2) ĠĢlerin tamamlanmasında kimlerin hangi aģamalarda görev yaptıkları belirlenebilir. 3) ĠĢe katılanların her birinin harcadıkları zaman belirlenir. 4) Her personelin kaç birim iģ çıkardığı belirlenir. 5) Yapılmayan iģler varsa ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanır. 6) ĠĢlerin zaman yönünden kontrolü sağlanır. 7) Büronun çalıģma amacından sapması önlenir. ĠĢ Dağıtım Tablosunun Analizi 1) Dikey Analiz: Bürolardaki iģ dağıtımlarında görev alan her gün personelin tek tek durumlarını eleģtirerek yapılabilecek değiģme ve değiģmeler ortaya konur. 2) Yatay Analiz: Yatay analiz ile her bir faaliyet türünün personel arasında nasıl dağıtıldığı gösterilmektedir. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 3 / 26

4 Ġġ AKIMI TEKNĠĞĠ Gerek bürolarda gerek iģyerlerinde hizmet yada mal üretimi iģi oluģturan çeģitli aģamaların bir biri peģine yapılmasıyla gerçekleģir. Diğer bir değiģle büro ve iģyerlerinde iģler, iģlemler ve üretim iģin bir tür akımı ile oluģur. ĠĢ akımı denen bu süreç gözden geçirilmez ve iyileģtirilmezse iģin ya da hizmetin maliyeti yükselir. Sürat düģer. Akım zincirine gereksiz kiģiler katılmıģ olur. Bu nedenle büro ve iģyerlerinde iģ akımının incelenmesi yarlı hatta zorunludur. ĠĢ akımı her iģin yapılmasında iģlerin sırasının kat edilen mesafenin sarf edilen zamanın bir iģ akım Ģeması ile gösterilip bunun üzerinde analiz yapılacak iģlemin basitleģtirilmesi amacını güder. ĠĢ Akım ġeması: ĠĢ akımını geliģtirmek için iģ akım Ģeması kullanılır. Bu Ģemada iģlemler sembollerle gösterilir. 1. ĠĢlem ( 0 ) 2. GeçiĢ ( ) 3. Ġnceleme ( ) 4. Bekleme ( D ) 5. Son ĠĢlem ( ) ĠĢ Akım ġemasının Hazırlanması ve Analizi ĠĢ akımı Ģemasının analizi ile Ģu amaçların gerçekleģtirilmesine çalıģılır. 1. ĠĢin görünmesindeki aģamalardan gereksiz olanların yok edilmesi. 2. Uygun olanların birleģtirilmesi, 3. ĠĢgörenler arasında iģin yeniden ve ölçülü Ģekilde dağıtımı, 4. ĠĢin yapıldığı aģamaların yer ve zamanlarının yeniden düzenlenmesi, 5. Verimin yükseltilmesi, ĠĢ akımı Ģemasının analizi için iģin tamamı ve her bir iģlem için Ģu sorular sorulup Ģu sonuçlara ulaģılmaya çalıģılır. SORU : Ne, Ne için Nerede, Ne zaman Nasıl Kim SONUÇLAR: Çıkarmak, yok etmek, elemek BirleĢtirmek, yer değiģtirmek ĠĢi basitleģtirme ve yöntem geliģtirme Yetki devri Büro yöneticileri iģ analizinde kullanılabilen yukarıda yazmıģ olduğumuz (5 N 1K) kuralının kullanılması ile analiz edilir. Bu kuralın iģin bütününe ve sonrada her iģlem için sorulması yok etmek, birleģtirmek, basitleģtirmek ve yetki devrine imkan tanır. Aksamalar iģ akım Ģeması üzerine kaydedilir. Bu Ģekilde yapılan analiz sonuçları göz önüne alınarak iģin bazı iģlemleri atılabilir, birleģtirilebilir, yeri değiģtirilerek yeniden düzenlenebilir. Elde edilen iģ akımı yeni bir iģ akımı tablosu üzerinde gösterilerek uygulanmaya baģlanır. Bu Ģekilde iģ akım tablosu hazırlanarak bunun analizi daha basit, çabuk, ucuz, daha az zaman ve daha az mesafe kat edilmesi ile geliģtirilmiģ olur. Sonuçta: gereksiz iģler, iģlemler, aģamalar ortadan kalkarak verim artırılmıģ olur. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 4 / 26

5 HAREKET EKONOMĠSĠ TEKNĠĞĠ ĠĢleri bütün ayrıntıları ile analiz edilerek en uygun çalıģma metodlarını bulmak. ÇalıĢanların vücut hareketlerinden en iyi verimi almak hareket ekonomisi tekniği amacını oluģturur. Bürolarda hareket ekonomisi tekniği uygulanmasıyla iģlerin kalite ve verimine artırma imkanı verir. Bu tekniğin uygulanması ile gereksiz hareketleri önleyerek insan gücünden, zamandan, mesafeden çalıģma yer ve alanları ve benzeri kaynaklardan en verimli sonuç alınabilir. Hareket ekonomisi tekniği ile insan vücudunun hareketlerini en aza indirerek enerji kullanımını ve yorulmayı en düģük düzeyde tutma amaçlanır. Bu Ģekilde kazanılan enerjinin diğer iģlerde kullanılarak verimliliğin artırılması amaçlanır. Yürür, döner, ayarlanabilir sekreter koltuğu, terzilerin prova yaparken iğnedenliklerini kollarına takmaları hareket ekonomisi tekniğini uygulama alanına girer. Hareket ekonomisi tekniği uygulanırken Ģu özellikler göz önüne alınmalıdır: 1. Büronun düzenine iliģkin özellikler 2. Büroda kullanılan araç ve gereçlere iliģkin özellikler 3. Personelin vücut hareketlerine iliģkin özellikler Büronunun düzenine yönelik hareketler: 1. Büroda kullanılan makine, araç ve gereçler belirli yerlerde bulunmalıdır. 2. Bu yerler kolayca ulaģılabilecek yerler olmalıdır. 3. Makine, araç ve gereçler iģ akımına uygun bir Ģekilde yerleģtirilmelidir. 4. ÇalıĢanı yormayacak oturma, kullanma ve görüģ Ģartları içinde bir büro düzeni oluģturulmalıdır. Büroda kullanılan makine, araç ve gereçlere ilişkin özellikler 1. Yapılan iģe uygun araç ve gereçler seçilmelidir. 2. Elemana uygun makineler tercih edilmeli gerekiyorsa değiģiklik yapılmalıdır. 3. Makineleri seçerken bakım, onarım imkanları yedek parçaları ve garanti özellikleri bulunan makineler seçilmelidir. 4. Koltuklar çok amaçlı türden olmalıdır. Personelin vücut hareketlerine ilişkin özellikler 1. ĠĢ yaparken uzanılacak yerler normal çalıģma alanı içerisinde olmalıdır. 2. Yapılacak hareketlerin sırası düzenlenerek uygun bir sıraya konulmalıdır. 3. Kol hareketleri düzenlenerek her iki el aynı anda boģ durmamalıdır 4. Ters yönde hareket yapılıyorsa kollar aynım anada ve simetrik çalıģmalıdır 5. Ġki el aynı zamanda harekete baģlamalı ve aynı zamanda hareketini tamamlamalıdır. BÜROLARDA YERLEġMENĠN ÖNEMĠ VE YER SEÇĠMĠ Bürolarda yapılacak yerleģme bir plan dahilinde olmalıdır. Bu nedenle kat ve büroların ölçekli bir planı yapılır. Büro tipine göre yerleģme planları hazırlanır. YerleĢme planında yerleģecek masa, dolap, iskemle vb. eģyaların maketleri veya sembolik resimleri kullanılır. Büro yöneticisi en uygun olanı seçer. Daha sonra plana göre büronun düzenlenmesi yapılır. Bürolarda yerleģmede iģ akımı göz önünde tutulmalıdır. YerleĢme yapılan iģletmede önce bürolar ile iģ yerleri arasındaki iģ akımı, daha sonra büro içindeki iģ akımı ele alınmalıdır. Belirli bir iģin bitirilmesi için görevli olan aynı katta yan yana ve büro içinde ilgili personel birbirine yakın olacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. ĠĢ akımına uymayan bir yerleģme düzeni katlarda, koridorlarda ve büro içinde gereksiz gidiģ-geliģlere neden olarak iģlerin verimini düģürür. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 5 / 26

6 Bürolarda iyi bir yerleģme yapabilmek için uyulması gereken ilkeler Ģunlardır: - Birbirleriyle ilgili iģgörenler yanyana masaya ya da odalara oturtulmalı. - Halkla iliģkisi olanlar giriģ katında ve kapıya yakın bulunmalıdır. - YerleĢme, görüģ ve denetimi kolaylaģtırmalıdır. - Açık bürolarda amirler personellerini görecek yerlerde oturmalıdır. - Her personelin kullandığı araģ ve gereçler kendisine yakın yerlerde bulunmalıdır. - Görülen iģe uygun standartta ve rahat kullanılabilen büro mefrusatı seçilmelidir. - Herkesin rahatça gelip geçmesi için yeterli geniģlikte geçitler bırakılmalıdır. - ĠĢ güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır. - Göze çirkin görülecek araç ve gereçler estetik bir Ģekilde düzenlenmelidir. YerleĢme biçimleri: Özellikle açık bürolarda masaları tren koltukları gibi arka arkaya dizerek oturmak monotonluk verir ve içi sıkar. Bu nedenlerle büyük salonlarda dağınık kümeler halinde asimetrik yerleģme uygundur. ÇalıĢanlara ve iģ sahiplerine ferahlık verir. On kiģiden az personelin çalıģtığı bürolarda masalar iki sıra halinde ve arka arkaya geometrik düzende yerleģtirilmelidir. YerleĢmede iģ yerlerinde iģ sahipleri ile ziyaretçilere ne tür kolaylık sağlamak amacı ile bazı tedbirlerin alınması zorunludur. Bunlar Ģöyle özetlenebilir: 1. Binalar, pavyonlar halinde ise: her birine A,B,C gibi harflerle yada kelimelerle isim verilmelidir. 2. Her binanın giriģ kapısı karģısında binadaki yerleģme durumunu gösteren bir bina planı asılmalıdır. Bu planda her katta hangi servisler bulunduğu yazılmalıdır. 3. Her kata asansör kapısı karģısına yada kat merdiveni baģına kat planı asılmalıdır. Kat planında o kattaki oda numaraları ve bunların karģısında o ada yada salonlarda yerleģmiģ olan büroların isimleri yazılmalıdır. BÜROLARDA YERLEġME ALANININ ÖNEMĠ Büroların bazı esaslara dayanarak düzenlenmesi yerden, araç ve gereçten ekonomi sağlanabileceği gibi hizmetin daha süratli, daha kısa mesafelerde, daha etkili, verimli ve rahat olarak yapılması olanağı da elde edilmiģ olur. Unutmamak gerekir ki; kuruluģ ve kurumlarda iģler personel ve malzemelerin yerleģtirilmesi ve bunların hareketleriyle sonuçlandırılır. ĠĢlerin rahat, basit usullerle yapılması iģin kalitesini ve verimliliğini etkiler. ÇalıĢma yerinin fiziksel koģulları da çalıģanlar ve verim üzerine olumlu ya da olumsuz etkiler yapmaktadır. Bir işyerinin seçiminde ve saptanmasında şu esaslar göz önünde tutulmalıdır: 1) KuruluĢun yaptığı iģin niteliği, özelliği ve iģ yükü 2) KuruluĢun büyüklüğü ve yapısı 3) Kurumun diğer kurumlarla iliģkisi 4) Halkla iliģki durumu ve derecesi 5) Personel miktarı, bunun azalma ve çoğalma olasılığı 6) Kurumun birimleri arasındaki iģ akımı 7) YerleĢilecek binanın kat ve odalarının inģaa durumu yönü ve fiziksel koģulları Hizmetin binaları saptanırken elde bir bina yoksa yeni bir bina mı yaptırılacağının, kira ile bir bina mı tutulacağının, yoksa bir bina mı satın alınacağının daha uygun ve ekonomik olacağı incelenmeli ve karara bağlanmalıdır. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 6 / 26

7 BÜROLARDA ESTETĠK VE DEKORASYON Verimi etkileyen faktörlerden biri de bürolardaki estetik ve dekoratif düzenlemelerdir. ĠĢ yeri ya da bürolarda yaģamımızın uzun yılları ve günümüzün önemli bir kısmı geçtiği göz önüne alınırsa bu yerlerin içinde huzurla rahat ve mutlu olarak yaģanabilir bir atmosfere sahip olması gerektiği kısaca benimsenir. En uygun atmosfer doğa koģulları olarak kabul edilir. Bu ilkeden hareket ederek; a) Renkler b) Dekorasyon c) Müzik d) Temizlik konuları içinde bulunur. Renkler: Renklerin moral, verim üzerindeki etkisi inkar edilemez. Renkler ıģığı tutarak az ya da çok yansıtarak gözleri ve çevreyi etkiler. Renkler; sıcak (ateģe benzer) ve soğuk (suya benzer) renkler olarak gruplandırılmaktadır. Kırmızı, turuncu, sarı, bal ve Ģarap renkleri sıcak renkler olarak kabul edilir. Koyu renkler (siyah, mor, kahverengi) hüzün verir, moral düģürür. Buna karģı açık renkler (beyaz, pastel, yeģil, sarı, pembe) iç açıcı, ferahlatıcı, rahatlatıcı ve sakinleģtirici renkler olarak tanımlanmaktadır. Kırmızı sinirlilik verici, yeģil ve mavi sakinleģtirici etkiye sahiptir. Sarı ve turuncu renkler dikkat çekici renkler olduğundan yol kavģaklarında sarı ampuller kullanılır. Renkler koyuldukça geceleri uzaktan görülme Ģansı azalmaktadır. Ġyi verim alınmayan bir büroda yapılan renk değiģikliğinin verimi olumlu olarak etkilediği çok görülmüģtür. Bu açıklamalar ıģığında denilebilir ki, bürolar pastel renklerle (açık yeģil, mavi, pembe, bej, gri) boyamalı özelikle küçük odalarda koru renklerden kaçınılmalıdır. Dekorasyon: Bürolardaki eģyaların renk ve biçimleriyle yerleģme düzenleri de verimi etkiler. ÇalıĢma yerlerinde kesinlikle gereksiz eģya bulunmamalıdır. Oda ve salonlarda görüģü kolaylaģtıran, görünüme çekicilik kazandıran, çevrede ferahlatıcı ve huzur veren eģyalar bulunmalıdır. Kullanılacak eģyaların lüks ve gösteriģli değil, sağlam, iģin gereklerine uygun, standart olması esas alınmalıdır. Dekoratörler çok kesin olmamak koģulu ile köģeli mobilyaların dikkatin dağılmasını önlediğini ileri sürmektedir. Estetik: Tek kiģilik odalar olsun içinde birçok kiģinin oturduğu açık bürolar olsun kiģilerin günlük yaģantılarının büyük kısmını içinde geçirdikleri çevrelerdir. Bu yerlerde çeģitli olayların yaģandığı düģünülürse buraları dinlendirici, rahatlatıcı, göze hoģ görünen, estetik niteliklere sahip olmasının önemi ve değeri ortaya çıkar. Bu nedenle büro ve iģ yerlerinde duvarların kontras renklerle boyanması duvar renklerinin tonunda ya da renkli perdeler takılması masalar üzerinde ya da yanlarında, pencere önlerinde çiçekler konmalıdır. Müzik: Büro ve iģyerlerinde dinlendirici bir müzik çalıģması personelin moralini olumlu bir biçimde etkileyecektir. Bu nedenle iģyerlerinde ve özellikle açık bürolarda 15 er dakikalık arayla yumuģak ve hafif tonlarda müzik çalınması önerilebilir. Temizlik: Büro ve iģyerlerinde bu açıklanan özelliklerin hepsinden önemlisi gerek oda ve salonların yer ve duvarlarının gerekse masa, iskemle, dolap vb. eģyanın çok temiz, bakımlı olmasına ve tozdan korunmasına özen gösterilmesidir. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 7 / 26

8 BÜRO ARAÇ-GEREÇ VE MAKĠNELERĠ SEÇĠM VE KULLANMA ESASLARI Büro araç-gereci ve makine almaya karar verirken bazı sorular sorulmalıdır: - Bu iģ elle mi, makine ile mi yapılırsa daha kaliteli, ekonomik ve verimli olur? - Ne tür, ne tip, hangi model, gereç ya da makineler o iģ, o üretim için uygun olur? - Alınacak gereç ya da makineler hizmet ya da mal üretimine en uygun düģeni olmalıdır. - Makine ve gereçler ucuz, sağlam, kullanıģlı, rahat türden olmalıdır. - Standart parçası bulunan bakımı, onarımı ülkede yapılan modeller seçilmelidir. - Ülkede ve çevrede alınacak makineyi kullanabilecek bakım ve onarımı yapabilecek servis ve teknisyen bulunmalıdır. - Konfor ve gösteriģ için sadelikten vazgeçilmemelidir. - Gerektiğinde satın alma yerine kiralama yoluna gidilmelidir. BÜROLARDA KULLANILAN ÖNEMLĠ MAKĠNE ÇEġĠTLERĠ - Otomatik ve standart yazı makineleri - Fotokopi ve teksir makineleri - Elektronik dizgi makineleri - Elektronik hesap makineleri - Postalama ve adresleme cihazları - Computerler, printerler - Telex formlarını ve diğer evrakı ciltleme makineleri - Mikrofil makineleri - Mini ve mikro bilgisayarlar - Hava temizleme makineleri - Banknot sayma, demir para sayma makineleri - Tepegözler, slayt makineleri BÜRO MAKĠNELERĠNĠN KULLANIM FAYDALARI 1) Makineler insan emeğine olan ihtiyacı azaltır. 2) ĠĢin maliyetini düģürür, verimliliğini arttırır. 3) Makineyle yapılan iģler daha düzenli ve temizdir. 4) Makineyle çalıģmanın yorgunluğu daha azdır. 5) Makineyle yapılan iģler iģin kontrol imkanını arttırır. BÜRO MAKĠNELERĠNĠ KULLANMA Bazı büro makineleri kısa sürede edinilen bilgiyle veya makinenin kullanma kılavuzu okunarak kullanılır. Bunlara mekanik yazı makineleri, dikte ve çevirme makineleri, hesap makineleri vb. örnek verilebilir. Baskı makinesi, ekranlı elektronik yazı makinesi gibi bir kısım büro makinelerini kullanmak ise belli bir süre eğitim gerektirir. Makine satan firmaların çoğu makine satın alan kuruluģun elemanlarını ücretsiz olarak eğitmektedir. Makine satın alırken eğitim sorunu olup olmadığını, varsa süresi ve ücretini sormalıdır. Makineyi kullanmaya baģlamadan önce çalıģma yerinin ıģık durumunu, havasını, sıcaklığını kontrol etmelidir. ÇalıĢmaya uygun değilse elveriģli Ģartları hazırlamalıdır. ÇalıĢma sırasında gerekli olacak yeterli miktarda malzeme el altında bulunmalıdır. Yedek Ģeridi, zarfın veya kağıdın bulunmaması iģlerin aksamasına, zamanında sonuçlanamamasına neden olabilir. Büro makinelerinde kullanılan diğer araç-gereçler: Bürolarda makinelerden baģka kağıt kıskaçları, toplu iğne, çeģitli silgiler ve kalemler, fihristli telefon ve adres defteri, kağıt raptiyeleri, makas, terazi, zarf açacağı, evrak sepeti, zamklı sünger, zamk, çıkartma etiket, ıstampa, ıstampa mürekkebi, pul defteri vb. büro araç ve gereçleri kullanılmaktadır. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 8 / 26

9 BÜRO Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI Genellikle, ofislerdeki iģ güvenliği yönünden, potansiyel riskler Ģunlardır: - DüĢme, takılma ve kaymalar, - Ellerdeki kesikler, - Bilgisayarlarla çalıģmalar esnasındaki sorunlar, - Yangın çıkması. Bu konulardaki kuralları aģağıdaki gibi sıralayabiliriz. DÜġME, TAKILMA VE KAYMALARI ÖNLEMEK Ofislerde normal Ģartlarda koģulmamalı, yürünmelidir. Ofisler temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yerdeki bir kalem veya kâğıt klipsi düģmelere neden olabilir. Telefon, bilgisayar, hesap makinası ve diğer elektrikli aletlerin kabloları, kordonları düzenli olmalı, takılıp düģmelere sebep olmamalıdır. Dolayısıyla sarkan, takılmaya neden olabilecek kablo ve kordonlar bantlanarak, söz konusu tehlikeler önlenmelidir. Dosya dolapları iģiniz bittikten sonra, hiçbir zaman açık durumda bırakılmamalı, derhal kapatılmalıdır. Merdivenlerden inerken ve çıkarken mutlaka merdiven trabzanları tutulmalıdır. Yürürken aynı zamanda evrak asla okunmamalıdır. Yükseklerdeki raflardan dosya, vs alınırken portatif merdiven kullanılmalıdır. Koltuk ve sandalyeler kontrol edilmelidir. Arızası, problemi olanlar onartılmalıdır. Kirli, yağlı ayakkabılarla ofise girilmemelidir. Dolapların üzerine dosyalar yığılmamalı, dolapların içine konulmalıdır. Ofislerde çalıģan bayan personel alçak ökçeli ayakkabı giymeyi tercih etmelidir. Ofislerin temizliğinde, ıslak zeminler derhal kurulanmalıdır. Zeminler kaygan temizleyiciler, deterjan vs ile temizlendiğinde, derhal kurulanmalıdır. Ofis zeminlerinde, kaymaya, takılmaya neden olabilecek yüzeyler derhal onartılmalıdır. ELLERDEKĠ KESĠKLERĠ ÖNLEMEK Evraklardaki zımba telleri mutlaka zımba teli sökeci ile çıkartılmalıdır. Makas, giyotin makas kullanılırken kesici uçlara dikkat edilmelidir. Yeni top kâğıtların kenarları kesici olabildiğinden dikkatli olunmalıdır. Telli dosyadan evrak çıkarırken, telin elinizi kesmemesine dikkat edilmelidir. BĠLGĠSAYARLARLA ÇALIġMA Bilgisayar ekranındaki görüntüde, titreģimler ve kararsız Ģekiller olmamalıdır. Klavye, rahat ve çalıģma pozisyonu sağlayacak uzaklıkta olmalıdır. Bilgisayar masası, monitör, sistem ünitesi ve klavyeyi rahat bir Ģekilde alacak boyutlarda olmalıdır. Fare ile masada rahat çalıģılabilinmelidir. Bilgisayar ekranı ve fon ortamı arasında yeterli aydınlanma olmalıdır. Mevcut ıģık kaynakları direkt parlaklığa ve yansımalara neden olmamalıdır. Bilgisayar ekran ve fon ortamı arasında yeterli aydınlanma olmalıdır. Mevcut ıģık kaynakları direkt parlaklığa ve yansımalara neden olmamalıdır. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 9 / 26

10 YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEMEK VE YANGINLA MÜCADELE Sigara izmaritleri hiçbir surette çöp sepetlerine atılmamalıdır. Mutlaka kül tablosu ve izmaritlikler kullanılmalıdır. Yalnız izin verilen yerlerde sigara içilmelidir. ArĢiv ve dosya odalarında sigara içmek yasaklanmalıdır. Mesai sonunda odanızdan ayrılırken ıģıklar söndürülmeli ve elektrikli aletlerin enerjisi mutlaka kesilmelidir. Odanızdaki tüm elektrikli aletlerin kablolarının, fiģ ve prizlerin uygun ve emniyetli olması sağlatılmalıdır. Binanızdaki yangın söndürücülerin yerleri mutlaka öğrenilmelidir. Yangın çıktığında binanızda mevcut söndürücülerle ilk müdahalede mutlaka bulunulmalıdır. Yangın telefonla, ilgili yerlere ihbar edilmelidir. Yangının yayılmasını önlemek için, odanızın kapı ve pencereleri kapatılmalı ve oda terkedilmelidir. Yanıcı, parlayıcı numuneler Laboratuvar haricindeki ofislerde hiçbir surette muhafaza edilmemelidir. OFĠS Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ POSTERLER / MESAJLAR OFĠSLERĠ TEMĠZ TUT KAZALARI ÖNLE. BASTIĞIN YERĠ DĠKKAT ET. DOSYA DOLAPLARINI KAPALI TUTUN. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARININ YERLERĠNĠ BĠL. YALNIZ ĠZĠN VERĠLEN YERLERDE SĠGARA ĠÇ. MALZEMELERĠ DÜġMEYECEK ġekġlde ĠSTĠFLE. ĠYĠ AYDINLANMAYAN YERLER KAZALARA NEDEN OLABĠLĠR. BÜRO YÖNETĠMĠ ( 2. BÖLÜM ) ( EVRAK KAYDI DOSYALAMA ARġĠVLEME ) KAYIT TUTMA GEREĞĠ: Gerek iģ hayatında, gerek özel hayatta kayıt tutmanın önemli bir yeri olduğu Ģüphesizdir. Kayıt tutmaksızın verimli ve baģarılı çalıģmaya imkan yoktur. Bu, yalnız günümüzde değil en eski çağlarda da lüzumu hissedilmiģ bir konudur. Babilliler toprak levhalara, Eski mısırlılar da taģlara kazmak suretiyle kayıt tutarlardı. Daha sonra papürüs kağıdı geniģ ölçüde kullanılmıģtır. Orta çağda parģömen kağıdının kullanılması ile yazılı haberleģme baģlamıģtır. Kayıtlar, olup bitmiģ veya olması beklenen vak aları bize istediğimiz anda hatırlatmaya yararlar. ĠĢ adamları günlük faaliyetlerini kayıtlarla düzenlerler. Kayıtların bazıları toplantı, randevu tespiti ve ziyaret saatleri gibi, geçici olup ait oldukları iģ bitinceye kadar bir değer ifade ederler. Büyük kısmı da süreklidir ve bize geçmiģte olup bitenler hakkında fikir vererek yeni problemlerin çözümünde yardımcı olurlar. ĠĢ hayatında elde edilecek baģarıda, her Ģeyden eve çok dikkatle ve tam olarak tutulmuģ, düzenli bir Ģekilde saklanmıģ bulunan kayıtların titizlikle manalandırılması ve değerlendirilmesinin önemi vardır. ĠĢ adamları, yöneticiler çoğu kez acele bir iģ için bazı dokümana muhtaç olurlar. Bu ihtiyacı karģılamak üzere bütün iģ yerlerinde önemli belgeler, raporlar ve gerekli bütün kayıtların dikkatle tanzim edilmiģ dosyalarda bulunması icap eder.saklanacak evrakın bir değerlendirmeğe tabi tutularak ayrılması gerekir. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 10 / 26

11 Kayıtların değerlendirme esasları: 1. Kayıtlar, yerinde ve haklı bir amaca hizmet etmelidir. 2. Kullanılacak tipte olmalı ve kıymeti takdir edilmelidir. 3. Lüzumsuz yazıģmayı önleyecek Ģekilde yapılmalıdır. 4. Belli bir sayıda ve gerekli kısımlardan kopya çıkarılmalıdır. 5. Koordine imkanı olan kayıtlar birleģtirilmelidir. Tipik Bir İşte Kayıtlar: ġahsi iģler,muhasebe, SatıĢlar, Faturalar, Reklamlar, Ġmalat ve Ġdari faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. ġüphesiz, bu faaliyetlerin herbiri de ihtiyacına cevap verebilecek dosyalar ve dosyalama malzemesine sahip olmayı zorunlu kılar. ÇeĢitli kayıtlar ilgili yerlerde, belli bir sıra ile saklanır. Önemli olan, bir iģ adamının veya yöneticin ihtiyacı olduğu anda, o bilgi kaydının kaldırıldığı yerden derhal çıkarabilmesi ve kendisine verilebilmesidir. Telefonda sipariģ kabul eden bir fabrika müdürü, mahiyetinde çalıģan bir Ģefi terfi ettirecek bir personel müdürü veya hastalarını dikkatle takip eden bir doktor olsun, her çalıģan, yönetici veya iģletme kayıtlara ve dosyalamaya mutlak surette muhtaçtır. ĠĢ adamları yanında, diğer mesleklere sahip insanlar da ister Avukat, DiĢ Tabibi, Mimar veya Hekim olsun iģlerindeki gidiģi takip ve baģarılarını kontrol için, hepsi de sağlıklı tutulmuģ kayıtlara muhtaçtır. BÜROLARDA EVRAK AKIġI ÇeĢitli kurumlarda evrak ve dosya iģlerini yürüten birimlerin amacı kurumun belirli amaçlarına yönelmiģ olarak görevini yapabilmesi için gerekli yazıģmaların çabuk, doğru ve az masraflı olarak yürütülmesini sağlamak, evrak ve dosyaları düzenli bir Ģekilde saklamak ve iģleri yapacak kiģilere iletmektir. EVRAKIN GELDĠĞĠ YER KuruluĢlara evrak, bağlı bulundukları örgütlerden, kendi Ģube ve taģra birimlerinden, diğer resmi dairelerden, özel ve tüzel kiģilerden gelmektedir. EVRAKIN GELĠġ ġeklġ - - PTT kanalıyla - - ÇeĢitli kuruluģların kuryeleri veya iģ sahibi kiģiler eliyle - - Faks, teleks, telsiz gibi haberleģme araçlarıyla EVRAKIN TESLĠM EDĠLECEĞĠ YER. Evrak bazı kuruluģlarda servisin yöneticisi, bazılarında, bir veya birkaç belirli memur, bazılarında ise serviste çalıģan bütün memurlar tarafından teslim alınmaktadır. EVRAKIN KAYDI Genellikle evrak genel evrak servisinde kaydedilmektedir. Bir kısım kuruluģta bu kayıt, iki veya daha fazla nüshalı föy üzerine yazılarak ayrıca birimlerde tekrar kayıt yapılması önlenmeye çalıģılmaktadır. Bazı kuruluģlarda da defter veya tek nüsha föy kullanıldığı için birim evrak kısımlarında ve daha alt kademelerde sayısı 1 ile 3 arasında değiģen çift kayıtlar yapılmaktadır. YANLIġ GELEN EVRAKA YAPILACAK ĠġLEM YanlıĢ gelen evrak yanlıģlık zarf açılmadan fark edildiği taktirde PTT dağıtıcılarına veya kuryelerine verilmek suretiyle iade edilmelidir. YanlıĢlık zarf açıldıktan sonra anlaģılırsa çoğunlukla geldiği yere kısmen de gideceği yer aynı Ģehir içinde olduğu takdirde gideceği yere gönderilmelidir. GELEN EVRAKIN ALINMASI VE KONTROLÜ Evrak servisine gelen evrak doğru gelip gelmediği numara ve imzalarının tamam olup olmadığı bakımından bir incelemeden geçirildikten sonra zimmetli veya zimmetsiz alınmaktadır. BÜRO YÖNETĠMĠ ĠKRAM TAġDEMĠR Sayfa 11 / 26

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK DOSYALAMA SİSTEMİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK DOSYALAMA SİSTEMİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK DOSYALAMA SİSTEMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI

SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 1263. maddesine göre sigorta Ģöyle tanımlanmıģtır. Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karģılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir

Detaylı

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir.

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir. Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ĠSGĠP (Türkiye`de ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıģtır.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ... ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ....... 9 A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR..

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu DERS NOTLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu DERS NOTLARI T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Bursa 2011 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri için hazırlamış olduğum bu

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı) KOBĠ`lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

5 S 1. SEIRI SEITON 3. SEISO SEIKETSU SHITSUKE 5S SĠSTEMĠ

5 S 1. SEIRI SEITON 3. SEISO SEIKETSU SHITSUKE 5S SĠSTEMĠ 5 S 1. SEIRI 2 SEITON 3. SEISO 4. SEIKETSU 5. SHITSUKE SEIRI Ayıklama-Sınıflandırma SHITSUKE Eğitim Disiplin 5S SĠSTEMĠ SEITON Düzenleme-Yerleştirme SEIKETSU SEISO Standartlaştırma Temizlik 5 S ; çalıģma

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI 2012 TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OTOMOBĠL SPORLARI FAALĠYETLERĠNĠN DÜZENLENMESĠNE DAĠR ORGANĠZASYON TALĠMATNAMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ REKLAMIN UNSURLARI 341TP0064 ANKARA,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi.

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK Sektörel AraĢtırmalar Serisi - 3 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayan: Muhammed RaĢid ÜNAL Uzman T.C. Fırat Kalkınma Ajansı Temmuz 2011, Malatya 1 Bu raporun her türlü yayın hakkı

Detaylı