KONİKLER. Bir dik koni ile bir düzlemin değişik açılarda kesişmesi ile oluşan arakesite KONİK denir. ÇEMBER NOKTA ELİPS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONİKLER. www.celalisbilir.com. Bir dik koni ile bir düzlemin değişik açılarda kesişmesi ile oluşan arakesite KONİK denir. ÇEMBER NOKTA ELİPS"

Transkript

1 KNİKLER ir ik koi ile ir üzlei eğişik çılr kesişesi ile oluş rkesite KNİK eir ÇEMER NK İPERL ÇKIŞIK İKİ DĞRU PRL KESİŞEN İKİ DĞRU Ş KÜME 84 wwwellisiliro

2 İN NLİİK İNCELENMESİ KKIND GENEL İLGİLER, IRLMLR MERKEZİL NIM: Düzlee sit iki okt uzklıklrı tolı sit ol oktlrı geoetrik erie (küesie elis eir (, elisi erkezi `(, ` (, (, Ḟ `(, P(, (,,`,,` elisi köşeleri,`: elisi oklrı (, [`]: elisi sl eksei (üük ekse [`]: elisi eek eksei (küçük ekse ` = elisi sl ekse uzuluğu ` = elisi eek ekse uzuluğu ` = elisi oklr rsı uzklığı + ` = oluğu = ır İN ÇEMERLERİ P + P` = P oktsıı özel olrk oktsı getireli: ik üçgeie isgor ğıtısı ile + = ele eilir Ḟ Elisi sl Elisi eek çeeri çeeri ( + = ( ` + = *N: Merkezi oklr iri ve rıçı ol çeere oğrult çeeri eir eks R e ılrı İN DENKLEMİ sl ekse (oklrı uluuğu ekse eksei sl ekse (oklrı uluuğu ekse eksei ise ise ` ` ` + = Elis ile ir oğruu iririe göre uruu + = ise oğru elise teğettir + < ise oğru elisi kesez + > ise oğru elisi frklı iki okt keser orl = + teğet elisi ile = + oğrulrı verilsi ` = + İN DIŞ MERKEZLİĞİ ir elisi oklrı rsıki uzklığı, elisi sl ekseii uzuluğu orı elisi ış erkezliği eir = + ` α Ḟ ` e = osα elisi ış erkezliği eir e = = osα e = < 1 ir e < 1 85 UYRI eğetlik şrtı forül ugulırke her z i sıki sıır Elisi sl ekseii eksei olsı ir şei eğiştirez wwwellisiliro

3 Elisi litik ieleesi hkkı geel ilgiler, htırltlr eğeti eğe oktlrıı kooritlrı = ve = (, EĞEİN DENKLEMİ elisie üzerieki (, oktsı çizile teğeti eklei; (, oğrusuu eklei = + (, eğet oğrusu = osα = siα İN PRMERİK DENKLEMİ İN KİRİŞİ VE ÇPLRI Elis üzerieki iki oktı irleştire oğru rçsı elisi ir kirişi eir Elisi erkezie geçe herhgi ir kirişie e elisi ir çı eir olu si α + os α = 1 eşitliğie Souç olrk : Elisi sosuz sı kiriş ve çı vrır ç kiriş İN LNI Elisi lı = π eks R e ılrı İN DİK KESİŞEN EĞELERİ K (, = + = İN DĞRULMNI ` İN PRMERESİ M = = ± oğrulrı elisi oğrultlrı eir (Doğrult göre e elis tıı ılilir! M = N = olsu MN = = K oktlrıı geoetrik eri ir erkezil çeerir ir elisi iririe ik teğetlerii kesi oktlrıı geoetrik eri ir erkezil çeerir Deklei e + = + ( u MNJ çeeri eir EREM: ir elisi oklrı elisi herhgi ir teğetie ol uzklıklrıı çrılrı sittir K N `M = K `L = = M K N L ` N MN : elisi retresi 86 wwwellisiliro

4 Elisi litik ieleesi hkkı geel ilgiler, htırltlr EREM: MERKEZİL LMYN LER elisii = + oğrusu rlel ol kirişlerii ort oktlrıı geoetrik erii eklei: = ( elisi ir çıı ekleiir β+ β β ` α ` M ` α α+ ` = ` = ` = = + Merkezii kooritlrı M(α, β ol elisi eklei; = ( α ( β EREM: (, oktsı elisii içie ir okt olsu, ort oktsı (, ol kirişi (kirişi tşı MERKEZİN KRDİNLRI: M(α, β KÖŞELERİN KRDİNLRI: DKLRI; oğruu eklei: P (, R eks R e ılrı (α +, β `(α, β (α +, β (α, β + `(α, β `(α, β KÖŞELERİNİN KRDİNLRI PLMI: 4(α α + β β DKLRIN KRDİNLRI PLMI: (α α + β β PR oğrusuu eklei; + = + DÖNDÜRÜLMÜŞ LER KUUP DĞRUSU Elisie ışıki P(, oktsı çizile teğetler elise ve oktlrı teğet olsu: oğrusu elisi KUUP DĞRUSU eir oğrusuu eklei P(, C + D + E + = şeklieki koik eklei ir elis eklei olileeği geel koik ekleie hseilişti α P oğrult ` ış erkezlik e = P' P oğrult olu, li teri u eşitlikte gelir li terii ok etek içi elise α ereelik öe ugulır wwwellisiliro

5 İPERLÜN NLİİK İNCELENMESİ KKIND GENEL İLGİLER, IRLMLR İPERL NIM: Düzlee sit iki okt ol uzklıklrı frkı sit ol oktlrı geoetrik erie İPERL eir K L K K` = L` L = ` = uzuluğu hierolü sl ekse uzuluğu eir (, ` `(, (, ` `(, ` `(, (, (,, `(,, (,, `(, hierolü köşeleriir (,, `(, oktlrı hierolü oklrı ` = hierolü sl ekse uzuluğu ` = hierolü eek ekse uzuluğu ` = hierolü oklr rsı uzklığı = ve = sitotlrı (hierolü strt ekleie 1 erie zrsk ele eile ekle sitotlrı eklei olur eks R e ılrı İPERLÜN ÇEMERLERİ ve PRMERESİ + = (sl çeer [ ] hierolü P ` retresi = = ` + = (eek çeer Merkezi oklr iri ve rıçı ol çeere hierolü oğrult çeeri eir İPERLÜN DIŞ MERKEZLİĞİ oklr rsı uzklık e = ierolü ış erkezliği = = ır köşeler rsı uzklık e > 1 İPERLÜN DĞRULMNI = ± oğrulrı hierolü oğrultlrı eir Merkezi hierolü oğı( `, rıçı hierolü sl ekse uzuluğu( eşit ol çeere DĞRULMN ÇEMERİ eir İKİZKENR İPERL Ekse uzuluklrı eşit ol ( = hierollere eir sitotlrı = ve = oğrulrıır ierol ile ir oğruu iririe göre uruu = 1 ierolü ile = + oğrulrı verilsi Elisteki teğet ol koşulu ol + = ekleie erie zrsk hierol içi teğet ol şrtı ol + = eklei ele eiliş olur : İPERLÜN DENKLEMİ P(, ` (, ` (, * + = ise oğru hierole teğet * + > ise oğru hierolü frklı iki okt keser Kesi oktsıı kooritlrı ortk çözü ile uluur * + < ise oğru hierolü kesez P` P = oluğu iki okt rsı uzklık ğıtısı = 1 eklei ele eilir N: klr eksei üzerie ise = seθ = tθ Pretrik = 1 eklei ele eilir ekle 88 EĞEİN DENKLEMİ = 1 ierolü üzerieki P(, oktsı çizile teğeti eklei; : = 1 wwwellisiliro

6 PRLÜN NLİİK İNCELENMESİ KKIND GENEL İLGİLER, IRLMLR NIM: Düzlee sit ir oğrusu ve oğrusu üzerie ulu sit ir oktsı veriliş olsu oğrusu uzklığı, oktsı uzklığı eşit ol oktlrı geoetrik erie PRL eir ; rolü oğrultı ; rolü sietri eksei ; rolü retresi ; rolü köşesi(tee oktsı E e = = 1 (ış erkezlik EK K K` PRLÜN DENKLEMİ K(, P(, = oğrult ok Sietri eksei E (, (, P = PK eşitliğie = eklei ele eilir = k X eksei üzerie ise ; E` eks R e ılrı PRLÜN PRMERESİ Prolü oğı sietri ekseie ik çizile kirişi uzuluğu PRLÜN PRMERESİ eir ( < PRL İLE İR DĞRUNUN İRİRİNE GÖRE DURUMU = rolü ile = + oğrulrı verilsi ( = ` ( > = = ( = [`] rolü retresi = ( = ise oğru role teğettir ( < ise oğru rolü kesez ( > ise oğru rolü frklı iki okt keser eğeti eğe oktsıı kooritlrı; (, = = EĞEİN DENKLEMİ Sietri eksei ok Sietri eksei ok = Prolüe üzerieki P(, oktsı çizile teğeti eklei = ( + = oğrult k Y eksei üzerie ise; = oğrult Prolüe üzerieki P(, oktsı çizile orli eklei = ( = ok Sietri eksei oğrult = oğrult Sietri eksei ok = = 89 N: eğet ve orl ekleleri türevle e kol uluilir orl = ( + (, teğet = wwwellisiliro

7 Prolü litik ieleesi hkkı geel ilgiler, rt oktsı verile kirişi i tşı şı oğruu eğii e eğet et eğe oktsıı kooritlrı 1 DURUM 1 DURUM = + = + = (, oğrusuu eğii; = = (, = eğeti eğe oktsıı kooritlrı DURUM = + DURUM = + = (, = = oğrusuu eğii; = 3 DURUM = = (, = + eks R e ılrı eğeti eğe oktsıı kooritlrı (, 3 DURUM = = + oğrusuu eğii; = eğeti eğe oktsıı kooritlrı (, 4 DURUM = + 4 DURUM = + = (, = eğeti eğe oktsıı = oğrusuu eğii; = 9 kooritlrı (, wwwellisiliro

8 = oğrult KNİKLER KLERİN KRŞIL ILŞIRM LSU -1- (ÜÇÜ `(, K K = L L = = uzuluğu hierolü sl ekse uzuluğu eir (, ÜÇÜ İR RD İPERL PRL K(, P(, K L P ` ` Ḟ P + P = P e = < 1 (ış erkezlik e = > 1 (ış erkezlik e = = 1 (ış erkezlik PK Dış erkezliğe göre e elis, hierol, rol tılrıı ıliliğii uutlı P ` Ḟ ` = oğrult = elisi sl ekse uzuluğu = elisi eek ekse uzuluğu = oğrult = oğrult = oğrult (, ok (, Sietri eksei = P = PK + = = 1 = ` + = = 1 = ` = = Pretresi: Elisi ile = + oğrusu verilsi = 1 ierolü ile = + oğrusu = Prolü ile = + oğrusu verilsi verilsi * + = ise oğru elise teğet * + < ise oğru elisi kesez * + > ise oğru elisi frklı iki okt keser : kıs rı ekse : uzu rı ekse * = ise hierol oğru teğet * > ise oğru hierolü kesez Pretresi: * < ise oğru hierolü frklı iki okt keser Pretresi: ( = ise oğru role teğettir Değe oktsı ( < ise oğru rolü kesez ( > ise oğru rolü frklı iki okt keser (, ir 91 wwwellisiliro

9 KNİKLER KLERİN KRŞIL ILŞIRM LSU -- (ÜÇÜ ÜÇÜ İR RD İPERL PRL Elisi sl Elisi eek çeeri çeeri ( + = ( + = ` ` + = (sl çeer + = (eek çeer *N: rolü çeerleri YKUR! *N: sl çeer her z üük çeerir *N: sl çeer her z hierolü tee oktlrı geçer PSİN N DĞRULMN ÇEMERLERİ İPERLÜN N DĞRULMN ÇEMERLERİ Merkezi elisi oğı ( ` ve rıçı Merkezi hierolü oğı ( ` ve elisi sl ekse uzuluğu ( eşit ol çeere oğrult çeeri eir rıçı hierolü sl ekse uzuluğu ( eşit ol çeere oğrult çeeri eir *N: oğrult çeerleri YKUR! ekleleri: ekleleri: sl ekse eksei ise sl ekse eksei ise sl ekse eksei ise sl ekse eksei ise ( + = 4 + ( = 4 ( + = 4 + ( = 4 ( + + = 4 + ( + = 4 ( + + = 4 + ( + = 4 PSİN N DİK D K KESİŞ İŞEN EĞELER ELERİ ir elisi iririe ik teğetlerii kesi oktlrıı geoetrik eri ir erkezil çeerir + = + ( u MNJ çeeri eir İPERLÜN N DİK D K KESİŞ İŞEN EĞELER ELERİ ir hierolü iririe ik teğetlerii kesi oktlrıı geoetrik eri ir erkezil çeerir Deklei + = PRLÜN N DİK D K KESİŞ İŞEN EĞELER ELERİ Prolü ik kesişe teğetlerii kesi oktlrıı geoetrik eri rolü oğrult oğrusuur LM KŞULU İPERL LM KŞULU PRL LM KŞULU + + C + D + E + = ekleie = 4C olk üzere; < ve C ve ise, ekle elis elirtir te oğrult rultı vr + + C + D + E + = ekleie = 4C olk üzere; > ve ekle çrlrı rılıors hierol elirtir te oğrult rultı vr + + C + D + E + = ekleie = 4C olk üzere; = ve ekle çrlrı rılıor ise rol elirtir 1 te oğrult rultı vr 9 wwwellisiliro

10 KNİKLER KLERİN KRŞIL ILŞIRM LSU -3- (ÜÇÜ ÜÇÜ İR RD eğet et eğe oktsıı kooritlrı İPERL eğet et eğe oktsıı kooritlrı PRL eğet et eğe oktsıı kooritlrı (, P(, = + = + = + = = (, = ve Elisi eğe kirişi i (kutu oğrusu P(, = = ve (, = 1 eğeti eğe oktsıı kooritlrı (, ierolü eğe kirişi (kutu oğrusu Prolü eğe kirişi(kutu oğrusu = 1 P(, P(, = ; ; = 1 ; = ( + GENEL KNİKLERDE KLERDE EĞE E DENKLEMLERİ PRİK İLGİ; + + C + D + E + = Dekleii ktsılrı uruu göre, ir koik üretei oluğuu ilioruz Verile u eğrie üzerieki P(, oktsı çizile teğeti eklei: ( + C + D( + E( + = PRİK İLGİ; + + C + D + E + = Deklei ile verile eğrie D E e e z iri sıfır frklı ise orijie u eğrie çizile teğeti eklei: D + E + = PRİK İLGİ; = K (hierol Deklei ile verile eğrii (hierolü üzerieki P(, oktsı çizile teğeti eklei: + = K 93 wwwellisiliro

11 GENEL KNİK DENKLEMİ KKIND GENEL İLGİLER, IRLMLR GENEL KNİK DENKLEMİ Düzlee sit ir okt (, ve sit ir oğru ( uzklıklrı orı (e sit ol oktlrı (P(, oluşturuğu şekle koik eir (e hoş tı eğil i? : (, : Koiği oğrultı (, : Koiği oğı P(, P(, : Koik üzerieki eğişke okt + + = P rı sit olu u or koiği ış erkezliği eir P + + C + D + E + = ekleie 1DURUM: = 4C olk üzere; oş küe elirtir < ise ekle elis, çeer, okt, = C ve = ise ekle çeer, okt oş küe elirtir C ve ise ekle elis, okt oş küe elirtir DURUM: = ise ekle rol, rlel iki oğru, çkışık iki oğru oş küe elirtir Dekle çrlrı rıliliors rlel iki oğru çkışık iki oğru elirtir Dekle çrlrı rılıor ise rolür P e = ( ış erkezlik = koiği isii elirlee or P e < 1 ise P(, oktlrı ir elis ı üzerieir e > 1 ise P(, oktlrı ir hierol ı üzerieir e = 1 ise P(, oktlrı ir rol ı üzerieir P e = P İki okt rsı uzklık Noktı oğru ol uzklığı eks R e ılrı 3DURUM: > ise ekle hierol, kesişe iki oğru elirtir Dekle çrlrı rıliliors kesişe iki oğru elirtir Dekle çrlrı rılıors hierol elirtir P e = = P ( + ( Dekle üzeleir ve gerekli kısltlr ılırs; ÇEMER İPERL PRL < < > = + + C + D + E + = geel koik eklei ele eilir(iz u eklee ir l koik üretei e ieiliriz İşte u ekle ktsılrı uruu göre: elis hierol rol çeer oş küe rlel iki oğru kesişe iki oğru çkış iki oğru okt elirtir u koikler içerisie çeer ekleie li ife uluz Ne ilgiç!!!! ir üşüeli klı sıl oluor ir elis ekleie, ir hierol ekleie, ir rol ekleie li ir ife uluilior : C + D + E + = geel koik eklei üzeleiğie ( + ( = şeklie ir ekle ele eiliors u ekle see (, ikilisi ile sğlır ki u ozuluş ir elis ol oktı ife eer + + C + D + E + = geel koik eklei üzeleiğie (k > olk üzere ( + ( = k şeklie ir ekle ele eiliors, u eklei çözü küesi oş küe olu u ozuluş ir elistir + + C + D + E + = geel koik eklei üzeleiğie ( + + = şeklie ir ekle ele eiliors, u eklei çkışık iki oğru oluğuu gösterirdiğer urulrı siz üşüee çlışı wwwellisiliro

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır?

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır? İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU DURUM 1 PARALEL DOĞRULAR ve doğruları paralel doğrular ise eğimleri eşittir. Yani / / m 1 =m 2 Ayr ıca : a 1 x+b 1 y+c 1 =0 =0} / / a 1 a 2 = b 1 c 1 c 2 Örnek...1 :

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ

BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ HAREKET TARIHLERI 17-24 MAYIS 2015 / 07-14 HAZIRAN 2015/ 26 TEMMUZ-02 AGUSTOS 2015.Gün: İstanbul Singapur Siz değerli isafirleri

Detaylı

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA. Yarış a ı ko usu ve kapsa ı : LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE

ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE SORU 1)Aynı düzlemde bulunan A,B,C vektörlerinin bileşenlerinin değerleri nelerdir?

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Kavrama Soruları - iziksel iş ile günlük hayatta alışık oluğumuz iş kavramları aynımıır? - Kuvvet ve yer eğiştirmenin sıfıran farklı oluğu urumlara iş sıfır olabilir mi? 3-

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı