Prof. Dr. Hakan Ozan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Hakan Ozan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji BD"

Transkript

1 Prof. Dr. Hakan Ozan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji BD

2

3 Sürdürülebilir Sağlık Sistemi Anahtar özellikler; Olabilirlik Hastalar ve aileleri, işverenler, hükümet Vergi mükellefi, tüketici, çalışan Uygunluk Hastalar, sağlık çalışanları Uyarlanabilirlik Sağlık ve sağlık uygulamaları statik değil (sağlık sistemi yeni hastalıklara, demografik değişimlere, bilimsel gelişmelere, dinamik teknolojilere adapte olabilmeli).

4 Performans yönetimi Sağlık hizmetleri yüksek oranda iş gücü gerektirir Sağlık hizmetleri işgücünün çalışma koşullarının dönüşümü Sağlık hizmetlerinde orantılı performans Çalışanın becerisi, motivasyonu ve bağlılığı

5 Performans yönetimi Sağlık çalışanının performansının toplam organizasyonal performansa katkısına göre ölçülmesi, izlenmesi ve artırılması. Çalışandan beklentiler açık, anlaşılabilir, gerçekçi ve objektif olarak ölçülebilir olmalıdır.

6 Performans yönetimi Finansal olmayan ödüller Finansal ödeme, düşük gelir düzeyli ülkelerde bile tek motivasyon unsuru değildir. Çalışanlar organizasyonun önemli ve açık bir misyonu olduğunu ve kendilerinin de bu organizasyonal çabanın bir parçası olduklarını bilmek isterler. Martínez and Martineau 2001

7 Performans yönetimi Finansal olmayan ödüller Yapılan işten zevk almak ve harcanan emeğin buna değer olduğunu hissetmek, çalışanın mesleki açıdan tatmin olmasını sağlar. Çalışanlar kendilerini toplumda iyi olarak kabul edilen bir uğraşının parçası olarak görmek isterler. Toplumdaki arkadaşlardan ve yöneticilerden kabul ve saygı görülmesi, takdir edilmesi önemlidir. Martínez and Martineau 2001

8 Birleşik Krallık da 61 hastahane İnsan kaynakları yönetimi ile hasta mortalitesi arasında oldukça güçlü ilişki Hasta sağlığını etkileyen faktörler; Yeterli eğitim, çalışana verilen değer ve ekip çalışmasının boyutu West et al Hasta tedavisinin sonuçları profesyonel hemşirelik hizmetlerinin niteliği ile ilişkili Hemşire bakımı, hemşire-hekim ilişkisi,hemşire otonomisi Sochalski and Aiken 1999; Aiken et al. 2002

9 Magnet Hastaneler ABD, hemşireler için çekici İlerici, organizasyonal görev verme Artmış mesleki tatmin Üstün hasta tedavi sonuçları Daha yüksek hasta tatmini İşyeri güvenlik düzeyinde artış Aiken et al. 1994, 1997; Aiken and Sloane 1997

10 Hastalardaki değişim Hastalıkları hakkında gittikçe artan bilgilenme Kılavuzlar İnternet Tüketici kültürünün yerleşmesi Beklentilerde artış Tedavinin konusu değil, partneri

11 Günümüze Bakmak Mortalitede büyük azalma Bulaşıcı hastalıklar HIV hariç Maternal Perinatal Nutrisyonel

12 Sağlık turistleri yurtdışına hangi tedaviler için gidiyor? Cosmetic Dental Infertility Obesity Orthopaedic surgery Oncologic surgery Ophthalmology surgery Cardiac surgery General surgery Gynaecology Medical spa Scan-Investigation Stem cell % Stem cell Scan-Investigation Medical spa Gynaecology General surgery Cardiac surgery Ophthalmology surgery Oncologic surgery Orthopaedic surgery Obesity Infertility Dental Cosmetic Treatment Abroad Medical Tourist Survey 2012

13 Yurtdışında kalış süresi Tedavi Ortalama konaklama (gün) Klinik Toplam Tümü 3,3 15,94 Kozmetik 1,89 13,60 Dental 1,41 14,86 İnfertilite 0,93 12,16 Obesite 3,86 6,90 Ortopedi 15,40 34,0 Treatment Abroad Medical Tourist Survey 2012

14 Yarına Uyanmak

15 Şehirleşme 15

16 Dünyada Hastalık Yükü World Bank 1992 WHO collaboration 2001 Dünyada yaş, cinsiyet, bölge ve nedene göre mortalite öngörüsü 135 mortalite nedeni Ülke verilerinin kümelenmesine dayalı 17 altbölge

17 PROJEKSİYONLAR Önümüzdeki 25 yıl içerisinde dünyada ölüm nedenleri, bulaşıcı hastalıklardan bulaşıcı olmayan hastalıklara Genç yaş grubundan ileri yaş grubuna doğru yön değiştirecek. World Health Statistics 2007

18 Nedenlere göre ölüm projeksiyonları World Health Statistics yılında ölümlerin önde gelen nedeni bulaşıcı olmayan hastalıklar İskemik kalp hastalığı Serebrovasküler hastalık (stroke) Kronik obstruktif pulmoner hastalık Kanserler listenin tepesine yükseliyor Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to PLoS Medicine [online journal],2006, 3(11):e442 (http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi= /journal.pmed , accessed 4 April 2007).

19 2030 da tüm ölümlerin %70 i bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı Şehirleşme Yaşlanma Sedenter yaşam tarzı Tütün tüketimi Hava kirliliği Radyasyon Kötü beslenme

20 Zihin ve Beden Kronik hastalıkları olan kişilerin sağlığına olumsuz etki Kaynak eksikliği Depresyon Yaşamboyu yüksek prevalans Anlamlı disabilite

21 Disability Adjusted Life Years Bir DALY, bir tam sağlık yılı eşdeğerinin kaybını temsil eder. Erken ölümle sonlanan ama disabilitesi düşük olan hastalık (kızamık, boğulma) yükünün ölümle sonlanmayan ama disabiliteye yol açan hastalık (körlüğe yol açan katarakt) yükü ile karşılaştırılması

22 Zihin ve Beden Depresyon 2002 yılında tüm dünyadaki toplam DALY cinsinden hastalık yükünün %4.5 i Kronikleşme eğilimi, tekrarlama ve disabiliteye yatkınlık Ölümcül olmayan hastalıkların en büyük bileşeni

23 Gelir düzeyine göre yaş grubundaki kadınlarda önde gelen hastalık yükleri Global Burden of Diseases, WHO 2004 update (2008)

24 Hastalık durumuna göre ortalama sağlık skoru (0-100) Depresyon ve diğer kronik bozuklukları olmayan >18 yaş bireylerde yüksek skor 90. Sadece tek bir kronik hastalığı olan erişkinlerde skor 80 Tek bir kronik hastalığı ve depresyonu olan erişkinlerde skor 73 Without Depression With Depression World Health Survey 2013

25 Önde gelen 10 hastalık yükünün değişim projeksiyonu Global Burden of Diseases, WHO 2004 update (2008)

26 Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp

27 Davranışsal risk faktörleri Hipertansiyon Obesite Hiperglisemi %22 koroner kalp hastalığı ölümü %16 serebrovasküler ölüm Hiperlipidemi Tütün kullanımı Sedenter yaşam Global ölümler Hiperlipidemi 13% Tütün kullanımı 9% Hiperglisemi 6% Sedenter yaşam 6% Obesite 5%

28 Yaşam Beklentisi (yıl) WHO Doğumda 60 yaşında Africa Americas SEAR Europe EMR WPR SEAR=South-East Asia Region, EMR=Eastern Mediterranean Region, WPR=Western Pacific Region Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2011 (http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality/en/). Incomegroup aggregates are based on the 2010 World Bank list of economies.

29 Yaşam Beklentisi (yıllar) Gelir Doğumda 60 yaşında Düşük Düşük orta Yüksek orta Yüksek Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2011 (http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality/en/). Income-group aggregates are based on the 2010 World Bank list of economies.

30

31

32

33

34 Sağlık hizmetleri işgücünde sürekli ve hızlı değişim Yeni rollerin uyarlanması Eski rollerin terkedilmesi Yeni oluşan iş-gücü gruplarının tanımlarıyla halen mevcut olanlar arasındaki ayrımın bulanık olması Darby 1998; Schneider et al. 1999; Dudley et al. 2000

35 Sağlık hizmetleri işgücünde sürekli ve hızlı değişim Beklentiler ve taleplerin artması Finans ve çalışma koşulları İş ve aile yaşamı arasındaki dengenin değişmesi İşgücünün değişen kompozisyonu Bayan doktor oranında artış ailelerde ve cinsiyetlerin rollerinde değişiklik Sağlık hizmeti sonuçlarını iyileştirme talebi Darby 1998; Schneider et al. 1999; Dudley et al. 2000

36 Sağlık hizmetleri sisteminde değişim Eğitim vermeye yönelik öğrenim programları Geleneksel yeteneklerden daha farklı becerilerin öğretilmesi Gelişmiş iletişim becerileri Ortak karar verme. Klinik karar verme sürecini destekleyebilecek yeni bilgi yönetim becerileri ve yeni araçlar Ekip oluşturma ve ekibi sürdürme becerileri

37 SONUÇ Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında insan kaynakları sıklıkla yük olarak görülmekte, başlıca öneme sahip bir yatırım olduğu düşünülmemekte Kronik problemler Arz-talep dengesizliği, Sağlık çalışanlarının yanlış dağılımı, beceri sorunları, kötü çalışma koşulları

38 SONUÇ Geleneksel personel idare modeli yerine, stratejiye dayanan ve insan kaynakları yönetiminin tüm araçlarını kullanan bir model Biscoe 2000

39 Sağlıkta trend analizi Uzun dönemli trend paternlerini daha sistematik analiz etme yaklaşımları Prediksiyon Eksplorasyon Tercihler ve seçim Henchey 1978; Garrett 1994; Bell 1997

40 Geleneksel işgücü planlaması Sosyoekonomik sistemler bilinebilir; Günümüze ve geçmişe bakarak, gelişen trendlere göre ekstrapole edilebilir. Berkhout and Hertin 2002

41 Oysa ki... Beklenmeyen değişimleri göz önüne alarak araştırmacı gözle geleceği çeşitli senaryolara göre predikte etmek Yeni geliştirilecek teknolojiler, ekonomik dalgalanmalar, politik transformasyonlar, vs. Godet 1987; Berkhout and Hertin 2002; Wehrmeyer et al. 2002).

42 Biyoteknolojide ortaya çıkan gelişmeler = Biyomühendis, Genetik teknisyeni/uzmanı Yaşlanmaya bağlı kronik hastalıklar ve kognitif bozukluklar = Evde bakım hemşiresi, fizyoterapist Kozmetoloji = Fitness director? Beauty manager? Skin care manager? Hair stylist?...

43 VE ŞİMDİ İŞİNİZİ TANIMLAYIN... Ne tür spa işletiyorsunuz? Spa menüleriniz neler? Daha sonra... Daha sonra... Daha sonra... Hangi ana veya ara elemanlara ihtiyacınız olduğuna karar verin

44 Hangi Limana Gideceğini Bilmeyen Gemiye Hiçbir Rüzgar Yardım Edemez

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA DA SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Carl-Ardy Dubois Martin Mckee Ellen Nolte ANKARA 2011 Sağlık Hizmetlerinde, Kapasite Planlama:

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi

Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010 Özet Bu planlama rehberi şehirlerde fiziksel aktivitenin arttırılması yoluyla sağlıklı ve aktif bir şehir yaratmak için hazırlanacak kapsamlı planlara yönelik fikirler, bilgiler ve araçlar sağlamaktadır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

SOMUT GERÇEK AVRUPA DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ

SOMUT GERÇEK AVRUPA DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ SOMUT GERÇEK AVRUPA DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ Rosanna Tarricone ve Agis D. Tsouros tarafından düzenlenmiştir. ÖZET Avrupa daki demografik, epidemiyolojik, sosyal ve kültürel trendler, geleneksel bakım yöntemlerini

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI Birincil, İkincil ve Üçüncül Korumaya Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER 3 MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ EMEL ÖZCAN, NUR KESİKTAŞ 8 MESLEKSEL KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI NAZMİ BİLİR 12 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı