KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, 2008 İskeleler (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HÜSEYİN MACİT YUSUF UN KKTC GEZİCİ BÜYÜKELÇİSİ GÖREVİNDEN ALINMASI (Önerge No:1413/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Gezici Büyükelçisi olarak atanan ve halen bu görevi sürdürmekte olan Hüseyin Macit Yusuf un, KKTC Gezici Büyükelçisi görevinden alınmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1511/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan FSP Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası'nın 346 ve 347. maddeleri uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) V. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI HARCAMALARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1529/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mart 2014 tarihlerinde (her iki tarih dahil) ülkemizde gerçekleştirilen V. Milli Eğitim Şurası ile ilgili yapılan ve önergeye ekli faturada belirtilen harcamaların ödenmesi için gereksinim duyulan 32, TL (Otuz İki Bin Yedi Yüz Elli Dokuz Türk Lirası) miktarın Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Döner Sermaye Birimi ne ödenmesine ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI DR. ÖMER GÜR VE BERABERİNDEKİ HEYETİN ANKARA ZİYARETİ (Önerge No:1562/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan a nezaket ziyareti gerçekleştirmek, söz konusu nezaket ziyareti vesilesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında tarihinde imzalanan Sağlık Hizmetleri Protokolü ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmek ve protokol uyarınca verilecek hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı birimlerinde yerinde tespit ve incelemelerde bulunmak üzere,14-17 Temmuz 2014 tarihlerinde Ankara ya giden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Katayon Kobat, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aykut Üretici, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Personeli Serhan Paşa ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nı temsilen Melek Gazi den oluşan heyetin, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, Ankara da bulundukları süre içerisindeki konaklama giderleri ve mevzuat gereği harcırahlarının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLECEK OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İTHAL İZNİ VERİLMESİ VE TÜM FONLARDAN MUAF TUTULMASI (Önerge No:1568/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Atıcılık Federasyonu Lisanslı, Atıcı Sporcu Hüseyin Cahitoğlu nun Ateşli Silahlar Tabanca branşında Türkiye ve Üçüncü Ülkelerde yapılan olimpik disiplin antrenman ve müsabakalarında kullanmak üzere, kendi imkanları ile yurtdışından ithal edeceği Olimpik Ateşli Tabancaya ithal izni verilmesine, Gümrük Vergisi, Resim Vergisi, Harç ve Fiyat İstikrar Fonu ndan muaf tutulmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GELEN TC EMNİYET MENSUPLARI (Önerge No:1569/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, ülkemizde meydana gelen bir olayla ilgili, 2-5 Ağustos 2014 tarihleri arasında KKTC ne gelen, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü nde görevli üç Emniyet mensubu ve dedektör köpeklerin, geliş-dönüş uçak bilet bedelleri TC. Emniyet Genel Müdürlüğü nce karşılandığından, ülkemizde bulundukları süre içerisindeki konaklama, yemek ve verilmesi muhtemel plaket giderleri ile Kıbrıs a özgü hediyelik eşya alım masraflarının Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı.

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DAÜ ADA IŞIĞI KOROSU NUN, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VII. ULUSAL 23 NİSAN ÇOCUK KOROLARI ŞENLİĞİ NE KATILIMI (Önerge No:1587/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Afyon da düzenlenen, Afyon Kocatepe Üniversitesi VII. Ulusal 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği ne, 32 koro elemanı ile Nisan 2014 tarihleri arasında katılan Doğu Akdeniz Üniversitesi Ada Işığı Korosu nun, Ankara-Afyon-Ankara arası otobüs transferleri ve koro elemanlarının 3 gece tam pansiyon konaklama giderlerinin karşılanması amacıyla, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, DAÜ-Koop Ltd. e 16,000 TL ödenmesine ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLECEK OLİMPİK SKEET ATIŞ TÜFEĞİ İÇİN İTHAL İZNİ VERİLMESİ VE TÜM FONLARDAN MUAF TUTULMASI (Önerge No:1588/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Olimpik Skeet branşı yurtdışı faaliyetlerinde ülkemizi başarı ile temsil eden KKTC Atıcılık Federasyonu Olimpik-Skeet Genç Milli Atıcı Önder Önderoğlu nun başarılarını yükseltmek ve ülkemizi yurtdışı temaslarda daha iyi derecelerle temsil etmek amacı ile yurtdışından ithal edeceği bir adet yeni Olimpik Skeet Tüfeği (12 kalibre çift kırma, bindirikli skeet atış tüfeği) için ithal izni verilmesine, Gümrük Vergisi, Resim Vergisi, Harç ve Fiyat İstikrar Fonu ndan muaf tutulmasına, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası nın 25 inci maddesi uyarınca, adı geçen sporcunun 21 yaş sınırı altında olması nedeniyle, yurtdışından ithal edeceği Olimpik Skeet Tüfeği nin babası İbrahim Önderoğlu adına hazırlanacak ithal izni ile işlem görmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DOLUDAN ZARAR GÖREN İLKBAHAR ÜRÜNÜ PATATES VE NARENCİYE ÜRETİCİLERİNİN TAZMİN EDİLMESİ (Önerge No:1591/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu nun tarih ve 25/2014 no lu kararı doğrultusunda, doludan zarar gören Valencia Portakal, King Mandalina ve İlkbahar Ürünü Patates üreticilerinin, aşağıdaki kıstaslar üzerinden Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde tazmin edilmelerine karar verdi. - King Mandalina : 348.-TL/TON - Valencia Portakal : 280.-TL/TON - Patates : 0,53.-TL/KG Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HAYVAN TAZMİNATI (Önerge No:1592/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü nün 8(2) maddesine ve Genel Tarım Sigortası Fon Yönetim Kurulu nun tarih ve 28/2014 no lu kararına atfen büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanları zarar gören hayvan üreticilerinin, 1 Temmuz Aralık 2014 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tazmin edilmelerine karar verdi. - Buzağı (1 Günlük) : 600 TL/Adet - Sığır Cinsi Hayvanlar : TL/KG - Küçükbaş Hayvanlar : TL/KG Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI NDA DÜZENLENECEK YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATINA KATILIM (Önerge No:1593/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, TC DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos 2014 tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı nda 2 şer gün süreli olarak iki bölümde gerçekleştirilecek Yangın Eğitimi ve Tatbikatı na Sivil Havacılık Dairesi Personeli I. Derece Meydan İtfaiye Memuru Hüseyin Hacıömer ve I. Derece İtfaiye Memuru Mete Arsu nun Ağustos 2014 tarihleri arasında ve I. Derece Meydan İtfaiye Memurları Ahmet Hoca ve Aşkın Meşeli nin Ağustos 2014 tarihleri arasında katılmalarına, anılan kişilerin katılım çerçevesinde belirtilen tarihlere göre temin edilecek, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama giderleri ve mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İZMİR ULUSLARARASI FUARI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM (Önerge No:1625/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 29 Ağustos 7 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir de düzenlenecek 83. İzmir Uluslararası Fuarı açılış törenine davetli olarak katılacak olan Sanayi Dairesi Müdürü Soley Akçaba, K.T.Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ve K.T. Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Reha Arar ın Ağustos 2014 tarihlerine bağlı olarak temin edilecek Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile Soley Akçaba nın mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Sanayi Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GCE A LEVEL SONUÇLARI İLE TC ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ KABULÜ İLE İLGİLİ ANKARA YA YAPILAN RESMİ ZİYARET (Önerge No:1596/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC uyruklu öğrencilerin TC Üniversitelerine GCE A Level sonuçları ile başvuru ve kabulu aşamasında yaşanan sorunların aşılabilmesi ve konu ile ilgili KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile TC YÖK Başkanlığı arasında yapılacak protokol öncesi bilgi alış-verişinde bulunmak amacıyla, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Yekta Saraç ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ile istişarede bulunmak, ayrıca TC Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül e resmi ziyarette bulunmak üzere, Ağustos 2014 tarihlerinda Ankara ya giden Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sevgi Değgin, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Müşavir Nazmiye Çelebi nin belirtilen tarihlere bağlı olarak Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri, mevzuat gereği yurtdışı görev yollukları ve yurtdışında bulundukları süre içerisinde doğan diğer resmi harcamalar ile Ankara daki ulaşım giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) EMITT 2015 İSTANBUL TURİZM FUARI YER KİRA ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1597/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın turizm sektörü ile birlikte Türkiye deki turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenecek EMITT-2015 Turizm Fuarı na katılım kapsamında kiralanacak, 56 m 2 lik alanın boş yer kira ücreti olan KDV dahil 14,359.- Euro nun, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Tanıtma, Ağırlama, Tören Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BUFAVENTO KALESİ NDEKİ DUVAR YAZILARININ SİLİNMESİ (Önerge No:1598/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, doğa yürüyüşü turizmi başta olmak üzere önemli turizm ziyaret yerlerimizden birisi olan Beşparmak Dağları na konuşlandırılan 3 kaleden biri olan Bufavento Kalesi ndeki duvar yazılarının silinmesi işinin Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi ne yaptırılmasına ve bu amaç için gerekli (KDV dahil) 20,242 TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TUR-2014 İSVEÇ TURİZM FUARI STAND YAPIM ÜCRETİ GECİKME ZAMMININ ÖDENMESİ (Önerge No:1599/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mart 2014 tarihleri arasında İsveç in Göteborg kentinde düzenlenen TUR-2014 İsveç Turizm Fuarı nda 25 m² lik alan üzerine yaptırılan standın yapım ücretinin, standı yapan İsveç firmasına geç gönderilmesi nedeni ile oluşan gecikme zammı 1,010.- SEK (İsveç Kronu) nun Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GEÇİTKÖY BARAJINDA BULUNAN SULAMA SALININ YER DEĞİŞTİRMESİ VE ELEKTRİK PANOSUNUN 104 KOTUNA ÇIKARILMASI (Önerge No:1600/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Alaköprü Barajı ndan aktarılacak suyun, Geçitköy Barajı içerisindeki çıkış noktasında bulunan sulama salının yerinin değiştirilmesi, aynı zamanda gelecek olan suyun ilk önce Geçitköy Barajı nda 100 kotuna çıkarılması düşüncesi ile 65 kotunda bulunan elektrik panasonun 104 kotuna çıkarılması amacı ile mevcut sistemin bozularak yeniden kurulumu ve eksiklerinin giderilmesi işinin önergeye ekli sunulan teklif doğrultusunda, KORMAN CONSTRUCTION LTD. e yaptırılması hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve bu iş için gerekli 118,000.-TL + KDV nin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen İçme Suları, İsale Hatları, Şebeke ve Türbin Yenileme ve Dere İslahı ve Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GİTAR PERFORMANS SANATÇISI OKAN ERSAN VE GRUBUNUN NANJING INTERNATIONAL JAZZ FESTİVALİ NE KATILIMI (Önerge No:1602/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nin kültürel ve sanatsal anlamda tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, Eylül 2014 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti nin en büyük kenti Şangay da uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek Nanjing International Jazz Festivali ne, Çin Kültür ve Çalışma Bakanlığı ndan resmi davet alan ülkemizin başarılı sanatçılarından Gitar Performans Sanatçısı, Besteci ve Kompozitör Okan Ersan ve grubunun katılmasını ve adı geçen sanatçının Ercan-Shangai-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli 2, TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İLKYARDIM EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE ÜLKEMİZE GELEN TC SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1603/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Acil Sağlık Hizmeti 112 Ambulans Ağı Gelişim ve Eğitim Çalışmaları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı na bağlı 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112 İstasyonları nda görevli personele (hemşire, att, paramedik) tarihleri arasında eğitim veren, TC Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ndan KKTC ne gelen önergeye ekli listede isim ve kalış süreleri belirtilen eğitimci personelin, KKTC nde kaldıkları süre içerisinde beliren iaşe ve ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ADLİ YILI AÇILIŞ TÖRENİ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1604/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, 16 Eylül 2014 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi salonunda yapılacak Adli Yılı Açılış Töreni ne, Devlet konuğu olarak katılmak üzere Eylül 2014 tarihleri arasında KKTC ne gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Dr. Alparslan Altan ve eşlerinin KKTC ziyaretleriyle ilgili tüm masrafların, söz konusu açılış kokteyli için yapılacak masraflar ile benzeri giderlerin Mahkemeler 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:1605/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Adli bir vaka ile ilgili olarak temin edilen emarelerin T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulabilmesi amacıyla, 1 Ağustos 2014 tarihinde görevli olarak günübirlik Ankara ya giden Polis Memuru İsmail Kaymaklılı nın Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:1607/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan, DEDEMAN TOURISM LTD. şirket isminin GOLDEN WINGS TRADING LTD. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19(1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:1608/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan, REFLEXTEAM RENT A CAR LTD. şirket isminin NBACCO TRADING LTD. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19(1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN İLACIN TEMİN EDİLMESİ (Önerge No:1609/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerin Kardiyoloji Servisleri nde hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere, gereksinim duyulan 100 adet İnj. Actilyse 50 mg Flk. ilacın önergeye ekli sunulan teklif doğrultusunda, Özün Eczanesi nden birim fiyat TL karşılığında temin edilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK GİRNE SPOR BİRLİĞİ MASA TENİSİ KAMPINA YURTDIŞINDAN GETİRİLECEK İKİ TAKIMIN HARCAMALARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1611/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ağustos 2014 tarihleri arasında KKTC nde gerçekleştirilecek Girne Spor Birliği Masa Tenisi kampına yurtdışından getirilecek iki takımın 30,000 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının (iaşe-ibate ve ulaşım) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan T.C Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:1612/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Kıbrıs ile ilgili son gelişmeler ve KKTC nin ekonomi ve turizm hedeflerini değerlendirmek üzere görüşmelerde bulunmak amacıyla, İstanbula gidecek olan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş ın, 23 Ağustos 2014 gidiş, 25 Ağustos 2014 dönüş olmak üzere, Ercan-İstanbul-Ercan uçak bileti bedeli, konaklama ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonunun Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU NDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1613/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşme süreleri uzatılan Taşınmaz Mal Komisyonu bünyesinde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Mütercim/Tercümanlar Hasan Şabanlar (Yunanca), Yazgı Sarıkamış (İngilizce), Opal Cenkler (İngilizce) ve Hukukçu Meliz Erdem için ayrı ayrı yapılan ve önergeye ekli sunulan sözleşme metinlerinin 4 üncü maddesinde yer alan barem 11 in 1 inci basamağından ifadesinin kaldırılarak, yerine barem 11 in 3 üncü basamağından ifadesi konmak ve ayni kararla sözleşme süreleri uzatılan Odacı/Şoförler Münür Şenel ve Doğan Gözütok için ayrı ayrı yapılan ve önergeye ekli sunulan sözleşme metinlerinin 4 üncü maddesinde yer alan barem 1 in 1 inci basamağından ifadesinin kaldırılarak, yerine barem 1 in 3 üncü basamağından ifadesi konmak suretiyle sözkonusu sözleşmelerin değiştirilerek, bahse konu kararın tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YÖDAK 2014 YILI UK-NARIC ÜYELİK AİDATI (Önerge No:1614/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Cumhurbaşkanlığı na bağlı Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu nun (YÖDAK), KKTC nin Bologna sürecine dahil olabilme çalışmalarının bir parçası olan UK-NARIC e üye olması nedeniyle, 2014 Yılı üyelik aidatının karşılanması amacı ile gereksinim duyulan aidat tutarı 2, Stg. (İki Bin Sterlin) karşılığı Türk Lirası nın KKTC Cumhurbaşkanlığı YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI NCA YAPILAN KATKILARIN ONAYI (Önerge No:1615/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve aşağıda konusu ve miktarı belirtilen toplam 1,510.5 Euro tutarında katkının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun Turizm Acentelerine kaleminden karşılanmasına karar verdi. Konu 1- Bakanlık onayı ile Kaleidoskop Turizm e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. Ödenecek Miktar 586,50 Euro 2- Bakanlık onayı ile Blue Line Travel e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. Toplam: Euro 1, Euro Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ERCAN HAVAALANI YER HİZMETLERİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME (Önerge No:1634/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname yi, Anayasa nın 112 nci maddesi uyarınca onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ne sunulmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:1616/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 25 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1617/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 56 ncı sırasında yer alan Levent Güler isminin iptal edilerek, Romen uyruklu Mihaela Florentina Güler e Girne İlçesi Yukarı Girne de Koçan No: 7176, P/H No: XII/21.E1, Parsel No: 700 üzerinde kain D Blok ta 3 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TC UYRUKLU MAHKUM ALİ HAMİT ÖZ ÜN TC DEVLETİ NE GERİ VERİLMESİ (Önerge No:1618/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, geri verilme isteminde bulunan ve geri verilme istemi Hukuk Dairesi nce uygun görülen TC uyruklu mahkum Ali Hamit Öz ün 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye atfen, TC Devleti ne geri verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ NE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1619/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 1 inci sırasında yer alan Ahmet Uçar-Fahriye Uçar isminin Ahmet Uçar-Fevziye Uçar olarak değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SEÇKİN KORKMAZ IN KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:1620/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, tarihinde hakkında ihraç kararı alınan ve Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tarihine kadar giriş yasağı kaldırılan, Ordu doğumlu Seçkin Korkmaz ın, eğitimine devam edebilmesi için Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca tarihine kadar KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SOSYAL HİZMET MEMURLUĞU GÖREVİNİ YÜRÜTEN PERSONELİN YETKİLENDİRİLMESİ (Önerge No:1621/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve bağlı şubelerde memur olarak görev yapan aşağıda isimleri belirtilen personelin, Suçlu Çocuklar, Gözetim Memurluğu ve Evlatlık konularında Mahkeme ye Sosyal İnceleme Raporu sunabilmeleri için Fasıl 157 Suç İşleyen Çocuklar Yasası, Fasıl 162 Suç İşleyenlerin Gözetim Altında Bulundurulması Yasası ile Fasıl 274 Evlat Edinme Yasası tahtında yetkili kılınmalarına karar verdi. Adı-Soyadı: 1. Osman Karamanlı 2. Gülten Aşık Aygün 3. Sedan Yılanlı 4. Sinem Köroğlu 5. Ayşe Günay 6. Hülya Köktebir 7. Mert Metinkal 8. Ümit Kurtoğlu 9. Bahire Soyer 10. Özgün Dostoğlu 11. Gülsen Merter 12. Bilal Genel 13. Narin Hasipoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NDE DÜZENLENECEK HİZMETİÇİ EĞİTİMLERE DAVET EDİLEN EĞİTMENLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1601/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KKTC nde düzenlenecek hizmetiçi eğitimler çerçevesinde; 3-6 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) düzenlenecek Etkili Eğitim İçin İletişim Semineri ne eğitmen olarak katılacak Yrd. Doç. Dr. Cengiz Tavukçuoğlu ile Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Fiziksel Uygunluk ve Yetenek Seçimi Semineri ne eğitmen olarak katılacak Prof. Dr. Ömer Şenel ve ayni tarihte düzenlenecek Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri (Spor Eğitim Modeli) Semineri ne eğitmen olarak katılacak Yrd. Doç. Dr. Seyfi Savaş ın Ankara-Ercan-Ankara geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ve konaklama giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE PARSELLERİN MEVCUT KULLANIMA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMESİ (Önerge No:1622/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı na Lefkoşa da su kuyusu ile bazı köylerde bina verilmesine ilişkin A sayı ve tarihli kararı tadil eden S(K-II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında belirtilen Esentepe köyü, Pafta/Harita XIII/14-15 köyiçinde kain 341, 342, 343, 344, 345, 346 ve 347 no lu parsellerde meydana gelen hudut münazarası sebebiyle, mevcut kullanım durumlarına göre yapılan ölçüm ve ifraz işlemleri neticesinde aşağıda belirtilen değişiklilklerin yapılmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. 1) A sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı nın kullanımına verilen parsellerin ifraz edildikten sonra, yeni oluşuma göre önergeye ekli haritada kırmızı ile boyanarak 342/ / / /1 olarak gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesi; 2) S(K-II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının 2 nci maddesinde belirtilen, içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı na ait telefon santral binası bulunan ve yapılan ifraz işleminden etkilenmemiş olan (önergeye ekli haritada yeşil ile boyanarak gösterilen 341/ /2 nolu parseller) parsellerin aynı kalması; 3) Gülser ve Aydın Yıldız adına kayıtlı bulunan konut parsellerinin 347/ /1+ 345/ / /3 olarak önergeye ekli haritada sarı ile boyanarak gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesi; 4) Önergeye ekli haritada mavi ile boyanarak gösterilen 348/1 +346/ /3 nolu parsellerin KKTC adına kaydedilmesi; 5) Kayıtların yeni şekli ile düzenlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü nün yetkili kılınması. İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/45 Kamu harcamalarında israfın önlenerek, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla aşağıdaki tasarruf önlemlerinin alınması uygun görülmüştür. KAPSAM Genel bütçeli daireler, katma bütçeli

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU Millete Efendilik Yoktur, Hizmet Vardır. Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Görev süremizin yarısından fazlasını yüz aklılığı ile geride bıraktık. Bu raporda, yılında yaptığımız

Detaylı