HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI"

Transkript

1 HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI İzmir Semra ÇELİKLİ Danışman: Ali Osman Karababa

2 Tanımlar Olağandışı Durum (ODD)... *Meydana gelebileceği herkes tarafından bilinen beklenmeyen olaylar *Doğa veya insan eliyle oluşturulmuş, insanların hayatlarını sosyal ve ekonomik faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek en olumsuz ve nadir olaylar *Çok sayıda yaralanma ve ölümlerle birlikte büyük çapta fiziksel tahriple sonuçlanan olaylardır *Doğanın insanlara oynadığı sıra dışı olaylardır

3 Doğal ODD lar Meteoroloji Kaynaklı Doğal ODD lar SEL ÇIĞ KURAKLIK FIRTINA DOLU YILDIRIM ŞİDDETLİ YAĞIŞ KAR ORMAN YANG. DON SICAKLIK SİS OZON TABAKASI VS. Meteoroloji Kaynaklı Olmayan Doğal ODD lar DEPREM VOLKANİK PATLAMALAR İnsan Kaynaklı ODD lar ENDÜSTRİYEL AFET. YANGINLAR NÜKLEER AFET. BARAJ KAZALARI KİMYASAL KAZALAR TERÖR SABOTAJ TRAFİK KAZALARI BİNA YIKILMALARI UÇAK KAZALARI

4 Türkiye de Meydana Gelen ODD lar: % 61 DEPREMLER % 15 HEYELANLAR % 14 SU BASKINLARI % 5 KAYA DÜŞMELERİ (1999)

5 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA YAPILANMA ODD ÖNCESİ ODD ANINDA ODD SONRASI Normal durum Örgütlenme Korunma Hazırlık Etki Yanıt Rehabilitasyon Yeniden Yapılanma Normal duruma dönüş

6 *Afet Tıbbı artık, bir eğitim dalıdır ve bu konuda -Dünyada, -Türkiye de, sayısız kurslar, toplantılar düzenlenmektedir. *Bu konudaki çabalar ve gelişmeler son yıllarda tüm dünyada artmıştır.

7 Devletlerin ve hükümetlerin -tedbir almasına, -kaynak aktarmasına -araştırma için yasalar çıkarmasına rağmen... ODD lar nedeni ile oluşan maddi ve manevi kayıplar azalmamakta aksine artmaya devam etmektedir.

8 *Çünkü... - Her gün yeni kimyasal maddeler, - Silahlar icat edilmekte, üretilmekte ve taşınmaktadır. *Nükleer santraller kurulmaya ve kullanılmaya devam etmektedir. *Ülkemizde de olduğu gibi geri kalmış ülkelerde, deprem kuşağı olarak adlandırılan alanlar üzerine yapılanma engellenememektedir.

9 HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI

10 HEICS=HOSPİTAL EMERGENCY INCIDENT COMMAND SYSTEM

11 *1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri nde ülke çapında her türlü afete karşı ortak kullanılabilecek bir sistem üzerinde çalışılırken ülke çapında itfaiye teşkilatlarınca kullanılan Firescope adlı bir sistemden modifiye edilerek Incident Command System (ICS) ortaya çıkmıştır. *Bu sistem daha sonra sivil ve özel kuruluşlarca da kullanılmaya başlanmıştır. *Bu çalışmanın ardından Hospital Emergency Incident Command System - HEICS 1987 yılında ortaya çıkmıştır.

12 Dünyada bu sistem ne sıklıkla kullanılmaktadır? *Kaliforniya da: 1992 yılında yapılan bir araştırmada bu eyaletteki hastanelerin % 56 sının bu planı uygulamakta olduklarını göstermiştir. *Amerika Birleşik Devletleri: Yapılan tam bir araştırma olmadığı için kaç tane hastanede kullanıldığı tam olarak bilinememektedir.

13 Gerçek ODD larda kaç tane hastane bu planı uygulamışlardır? * 1997 yılında yapılan bir araştırmada hastanelerin % 39 unun gerçek anlamda kullanıldığını göstermiştir. * Bu hastanelerinde % 82 si bu plan hakkında pozitif geribildirim verirken hiç bir hastane plan hakkında negatif görüş bildirmemiştir.

14

15 Görevliler Başkan (Ekip Başı, Komutan) Yetkililer Şefler Direktörler Sorumlular

16 Görev kartı Pozisyona Atanan Kişi:.. Rapor Vereceğiniz Kişi:.. Komuta Merkezi:.....Telefon:

17 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-I Görevleri: - Hastane ODD planını organize eder ve harekete geçirir. -Kriz yönetim merkezini kurar ve yönetir. -ODD planının uygulama içeriğini belirler, gerekirse hastaneyi boşaltma işlemini başlatır.

18 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-II I. Derece Öncelikli Görevleri - HODD Başkanı görevi gereği HAP' ı harekete geçirir. -Görev tanımını okur. - İlgili yeleği giyer. -Tüm Şefleri ve Tıbbi Personel Direktörü (TIPED) nü görevlendirir, aşağıdaki paketi dağıtır. * Her pozisyon için görev tanımları * Pozisyonlarını tanımlayan yelekler * Kullanılacak formlar

19 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-III - Halkla İlişkiler Yetkilisi (HİY), Kurumlar arası Koordinasyon Yetkilisi (KUKOY) ve Güvenlik Yetkilisi'ni tayin eder, görev tanımlarını dağıtır. -Tüm şeflerin ve TIPED' in 5 10 dakika içinde katılacakları bir durum ve hareket planı toplantısı düzenler ve bunun onlara duyurulmasını sağlar. -Bir kişiyi kayıt tutma amacıyla görevlendirir. - Var olan duruma ilişkin raporları alır, şefler ve TIPED ile ilk Hareket Planını tartışır. Bir sonraki adımı belirler.

20 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-IV -Lojistik şefinden hastanenin hasar durumunu içeren ön bilgileri bir rapor halinde alır, hastanenin boşaltılmasının gerekip gerekmediğini değerlendirir. -Planlama Şefi nden hasta sayısı ve durumları ile ilgili bilgileri alır. *Olay anından itibaren 4, 8, 24 ve 48. saatlerde hastanenin projeksiyon raporları ister ve gerekli projeksiyonların uyarlanmasını sağlar.

21 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-V - Kurumlar arası Koordinasyon Yetkilisinin diğer kurumlarla bağlantı kurduğundan ve bilgi sağlandığından emin olur. - Ek yatak gerekebileceğini göz önüne alarak öncelikle taburcu edilebilecek hastaları belirler.

22 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-VI II. Derece Öncelikli: - Şefler tarafından ihtiyaç duyulan ve talep edilen gereksinimleri sağlar. - Şeflerden durum raporlarını almak için rutin brifingleri düzenler.

23 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-VII - Hastane başhekimi ve diğer yöneticileri durum hakkında bilgilendirir. - Personel, doktor ve gönüllülerin, * yiyecek * barınma ihtiyacı hakkında şeflerle görüşür, - Gerekli ihtiyaçları saptar. - Hareket planı belirler.

24 HASTANE ODD PLANI BAŞKANI-VIII III. Derece Öncelikli: - Medya ilişkilerinin HİY'since yürütülmesini sağlar. - Tüm personel, gönüllü ve hastaları stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemler. Endişelerini Psikolojik Destek na (PİDES) rapor eder. - Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar. - Diğer tüm sorunlar.

25 HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ(HİY)-I Görev: Medyaya ve halka bilgi sağlar. I. Derece Öncelikli: - HODD Başkanından görev alır. -Tüm görev tanımlarını okur ve tüm organizasyon şemasını gözden geçirir. - İlgili yeleği giyer. - HODD Başkanından haberlerin içeriğinde yapılacak kısıtlamaları öğrenir.

26 HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ(HİY)-II - Hasta tedavi alanlarından ve Kriz Merkezi'nden uzakta bir Haber ve Bilgilendirme Merkezi (HABİM) oluşturur.

27 HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ(HİY)-III II. Derece Öncelikli - Verilen, duyurulan tüm haberlerin HODD Başkanının bilgisi dahilinde olduğundan emin olur. - Durum Değerlendirme Birim (DUDES) ile işbirliği yaparak basına birinci basın bildirisini yayınlar. Bunun dışında açıklanan her şeyi tekrar DUDES' e nakleder.

28 HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ(HİY)-IV II. Derece Öncelikli: - Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanları oluşturur - ( Güvenlik Yetkilisi ile birlikte). - Olayda yer alan diğer kurumlarla ve onları HİY ve KUKOY ile iletişim kurarak bilgilendirmede koordinasyonu sağlar.

29 HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ(HİY)-V III. Derece Öncelikli - Şeflerden uygun oldukça gelişmelerle ilgili rapor alır. - Medyayı yaralıların durumu hakkında bilgilendirir. - Gönüllü olmak isteyenlerle iletişimi sağlar. - Medya yolu ile halka yapılacak çağrılar konusunda İnsan Gücü ( İGS ) ile işbirliği yaparak karar verir.

30 HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ(HİY)-VI - Tüm personel, gönüllüler ve hastalar stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemlenir. * Endişelerini Psikolojik Destek na rapor eder. * Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

31 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETKİLİSİ (KUKOY)-I Görevi: Diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişim kurar. I. Derece Öncelikli: - HODD Başkanından görev alır. - Bu görev tanımlarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir. - İlgili yeleği giyer. - HODD Başkanından brifing alır.

32 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETKİLİSİ (KUKOY)-II - HABSOR ile Kriz Merkezinde bağlantı kurar. İnsan Gücü'nden bir ya da daha fazla yardımcı alır. - Uygun iletişim ve mesaj akışını sağlayabilmek için bölgenin ve ilin Acil Organizasyon Şemalarını inceler (HİY ile koordinasyon).

33 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETKİLİSİ (KUKOY)-III -Gerektiğinde *hastaneler arası, *il ve/veya ülke Kriz Merkezleri ile acil iletişim ağı... Açıklama için aşağıdaki bilgileri toplar: *Hastanelerin, hastaların hemen ve sonraki saatlerde gelişine göre hasta bakım kapasiteleri * Var olan veya olası personel, kaynak vb. sıkıntısı *Başka hastanelere tekerlekli sandalye veya sedye ile taşınacak hastaların sayısı *Diğer birimler tarafından talep edilen gereksinimler (personel, araç, erzak, vb.)

34 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETKİLİSİ (KUKOY)-IV - HABSOR ile acil iletişim ağını kullanarak, hastaneler arası, il ve/veya ülke Kriz Merkezi ile iletişim kurar. *Hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi aktarır. - Her bir kurumun KUKOY'u ile iletişim kurar ( il Kriz Merkezi gibi ). * Devletin resmi koordinasyon yetkililerine de hastanedeki gelişmeler hakkında bilgi verilmesini sürdürür.

35 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETKİLİSİ (KUKOY)-V II. Derece Öncelikli: - Gereksinim duyulan yardımı ve bilgiyi hastaneler arası acil iletişim ağından veya il ve ülke Kriz Merkezi nden ister. - Kurumlar arası problemler hakkında personelden gelen istek ve şikayetleri alır. - Gönüllülerin referans bilgilerinin doğruluğu hakkında karşılaşılabilecek problemler için İGS'ye yardımcı olur. - İlgili personele görevlendirildikleri birim hakkında varsa özel bilgileri verir (Örn; toksik dekontaminasyon )

36 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETİKİLİSİ (KUKOY)-VI III. Derece Öncelikli - Hastane şartları uygun olduğunda, hastane dışında gönüllü olarak çalışmak isteyen hekim ve diğer hastane çalışanları hakkında TIPED' e ve İGS' ye yardımcı olur. - Eğer gerekliyse, resmi olarak istenen malzemelerin ve ne şekilde gönderilebileceklerinin dökümünü yapar.

37 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETKİLİSİ (KUKOY)-VII - Uygun makamlara verilmek üzere yaralılar ile ilgili şu verileri hazırlar. * Kabul edilen yaralı sayısı ve tedavi edilmiş yaralanmalarının türleri *Hastaneye yatırılan ve taburcu edilen veya başka bir kuruma sevk edilen hastaların sayıları, ölü sayısı. *Yaralıların kişisel bilgileri (adı, cinsiyeti, yaşı, adresi, yaralanmasının ciddiyeti ve durumu).

38 KURUMLARARASI KOORDİNASYON YETKİLİSİ (KUKOY)-VIII - Tüm personel, gönüllüler ve hastalar stres belirtileri gözlemlenir. -Endişelerini PİDES' e rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

39 GÜVENLİK YETKİLİSİ-I Görev: Gözetim yapar, kurtarma operasyonları ve tehlikeli durumlarda güvenliği sağlar. Ortamın güvenliğini sağlar, trafik ve güvenliği organize eder.

40 GÜVENLİK YETKİLİSİ-II I. Derece Öncelikli: - HODD Başkanından görev alır. - Bu görev tanımlarını okur ve organizasyon tablosunu gözden geçirir. - İlgili yeleği giyer. - HODD Başkanından brifing alır. - Birimin ODD planını ve personel tanımlama politikasını kontrol eder.

41 GÜVENLİK YETKİLİSİ-III - Güvenlik birimine bağlı ulak sistemi oluşturur. - Yasak bölgelerden yetkisiz kişileri çıkartır. Taşıma ile ambulans giriş, çıkış noktalarını belirlemek için işbirliği yapar. - Kriz merkezi, triyaj, hasta bakım, morg ve diğer hassas noktaları izinsiz girişlerden korur.

42 GÜVENLİK YETKİLİSİ-IV II. Derece Öncelikli: - HASTES ile iletişim kurar ve güvenliği olmayan bölgelere "Girilmez" işaretlerini yerleştirir. Güvenlik görevlilerini, tüm tehlikeli ve güvensiz durumların belirlenmesi ve HASTES'e rapor edilmesi konusunda sürekli duyarlı kılar. - Boşaltılan alanlara yetkisiz personel girişlerini engeller. - Gereksinim halinde itfaiye ve polisle KUKOY aracılığıyla ilişki kurar.

43 GÜVENLİK YETKİLİSİ-V - Herhangi tehlikeli, zararlı ya da güvenliği ilgilendiren bir durum karşısında, HAPKOM Birim Sorumlularını bilgilendirir. - Gönüllülerin referansları ve özellikleri açısından verdikleri bilgilerin doğruluğunun kontrolünde İGS ve TİPES'e yardımcı olur. Daha çok sayıda potansiyel gönüllüleri karşılamaya hazır olur. - HIY ile medyaya ayrılacak yerler için görüşür.

44 GÜVENLİK YETKİLİSİ-VI - HODD Başkanı ile rutin brifinglerini gerçekleştirir. -Taşıt ve yaya trafik kontrolünü sağlar. - Yiyecek, su, tıbbi malzeme ve kan kaynaklarını korur. - Güvenlik personelini tüm hareketleri ve gözlemleri kaydetmeleri konusunda bilgilendirir. - Güvenlik personeliyle rutin brifinglerini gerçekleştirir. - Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini gözlemler. Endişelerini PİDES' e rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

45 LOJİSTİK ŞEFİ-I Görev: Fiziki ortamın bakımı ve yiyeceklerin yeterli düzeyde olması, korunak, tıbbi malzeme sağlayacak kaynaklarla ilişkili girişimleri organize eder ve yönetir.

46 LOJİSTİK ŞEFİ-II I. Derece Öncelikli: - HODD Başkanından görev alır. Görevleri, yetki tanımlarını, formları ve yelekleri içeren paketi alır. - Tüm görev tanımlarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir. - İlgili yeleği giyer. - HODD Başkanından brifing alır.

47 LOJİSTİK ŞEFİ-III -Lojistik Birim Sorumluları içerisinden, *Alt Yapı ve Teknik Hizmetler (AYTES), *Haberleşme Hizmetleri (HABSOR), *Taşıma (TASOR), *Ayniyat ve Yemekhane nu tayin eder, görev tanımlarını ve yeleklerini dağıtır.

48 LOJİSTİK ŞEFİ-IV - Birim Sorumlularına şu anki durum hakkında bilgi verir, hareket planını belirtir ve gelecek brifing zamanını tespit eder. - Kriz Merkezinin yakınlarında bir Lojistik Merkezi kurar. - HODD Başkanı, AYTES ve HASTES ile birlikte Zarar Belirleme Toplantısı yapılır.

49 LOJİSTİK ŞEFİ-V II. Derece Öncelikli: - Birim Sorumluları ve memurlarından düzenli bilgi ve güncelleştirmeleri alır, tüm alanların son durumlarına bakar, DUDES'e son bilgileri aktarır. - HODD Başkanı ile sık iletişim kurmalıdır. - Döner Sermaye Şefi, HABSOR ve KUKOY'dan yardım alarak gerekli ihtiyaçları karşılar.

50 LOJİSTİK ŞEFİ-V III. Derece Öncelikli - Tüm görüşmelerin HABSOR'e bildirimini sağlar. - Yapılan işleri ve alınan kararları bir düzen ve sıra içinde kaydeder. - Tüm personel, gönüllü ve hastaların stres belirtileri yönünden gözlemler.

51 PLANLAMA ŞEFİ-I Görevi: Planlama ile ilgili çalışmaların tüm yönlerini organize eder ve yönetir. Kritik bilgi/verilerin dağıtıldığından emin olur. Mevcut durumun ve kaynakların gelecekte ne durumda olacağına dair bilgileri tüm birim sorumlularından alır ve uzun vadeli planlar yapar. Birimin hareket planını yazar ve dağıtır.

52 PLANLAMA ŞEFİ-II I. Derece Öncelikli: - HODD Başkanından görevlendirmeleri ve görev tanımlamalarını içeren paketi alır. -Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir. -Uygun yeleği giyer. - HODD Başkanından brifing alır. - İGS'den dokümantasyon için yardımcı alır. - Planlama Birim Sorumlularını (DUDES, İGS, TIPES, HABSOR) tayin eder, görev tanımlamalarını ve yeleklerini dağıtır.

53 PLANLAMA ŞEFİ-III - HODD Başkanı ile toplantı yaptıktan sonra Birim Sorumluları ile görüşür. - Bir planlama/enformasyon merkezi kurar. - Kurumun olaya özgü hareket planını hazırlayıp yazılı hale getirir. Bu planının kopyalarını HODD Başkanı ve tüm diğer Şeflere dağıtır. - Planlama Birim Sorumlularından ve Şeflerinden Olağandışı Durum başladığı andan itibaren 4, 8, 24 ve 48 saat sonrasına ilişkin olası durumlar ile ilgili hareket planlarını alır. Gerekiyorsa bu raporların teslimi için zaman belirler.

54 PLANLAMA ŞEFİ-IV II. Derece Öncelikli: - Uygun oldukça brifingler ve güncelleştirilmiş planları alır. Kurumun hareket planını güncelleştirmeye ve dağıtmaya devam eder. - Sürekli güncelleştirilen hareket planını görüşmek üzere Planlama Birim Sorumlularını, Şefleri ve HODD Başkanını kapsayan planlama toplantılarının zamanlarını belirler.

55 PLANLAMA ŞEFİ-V III. Derece Öncelikli: - Uygun aralıklarla Şeflerden ve Planlama Birim Sorumlularından olası gelişmelere yönelik aktivite raporlarını almaya devam eder. - HABSOR tarafından tüm çağrıların yönlendirildiğinden/kaydedildiğinden emin olur. - Tüm personel, gönüllü ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemler.

56 DÖNER SERMAYE ŞEFİ (DÖSER)-I Görev: Finansal kaynakların kullanımını düzenler. Hastanenin tıbbi bakım görevini yerine getirebilmesi için gerekli kaynakların ve hizmetlerin durumunu gözden geçirir. Acil durum ile ilgili giderlerin dokümantasyonunu denetler.

57 DÖNER SERMAYE ŞEFİ (DÖSER)-II I. Derece Öncelikli: - HODD Başkanından görevlendirme alır. Görev tanımlarını içeren paketi alır. - Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir. - İlgili yeleği giyer. - HODD Başkanından brifing alır. - Satın alma sorumlusunu tayin eder. İlgili görev tanımlamalarını ve yetkilerini dağıtır.

58 DÖNER SERMAYE ŞEFİ (DÖSER)-III - HODD Başkanı ile toplantı yaptıktan sonra Birim Sorumluları ile konferans düzenlenmesi ve bölüm hareket planını belirler. - Finansal Bölüm Operasyon Merkezi kurar ve uygun dökümantasyon / kayıt personelini görevlendirir.

59 DÖNER SERMAYE ŞEFİ (DÖSER)-IV II. Derece Öncelikli: - Satın Alma tarafından her sekiz saatte bir sunulan personel, kaynak ve çeşitli harcamalarla ilgili finansal durum raporunun onaylar. - HODD Başkanından uygun şekilde brifing ve güncelleştirmeler alır. Görüşülen finansal durum raporlarını uygun şef ve birim sorumlularına iletir. - Birimlerin durum hareket planlarının ve sonlandırma prosedürlerinin güncelleştirilmesi için planlama toplantılarının zamanlarını belirler.

60 DÖNER SERMAYE ŞEFİ (DÖSER)-V III. Derece Öncelikli: - Personel ve kaynak için yapılan tüm isteklerin eş zamanlı olarak bir kopyasının HABSOR na iletildiğinden emin olur. - Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini gözlemler.

61 TIBBİ PERSONEL DİREKTÖRÜ (TİPED)-I Görev :Tıbbi bakım verilen alanların önceliklerine göre hekimleri organize eder ve atar, HODD başkanına tıbbi personel ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunur.

62 TIBBİ PERSONEL DİREKTÖRÜ (TİPED)-II I. Derece Öncelikli: - Operasyon Şefi'nden görevlendirme alır. - Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir. - İlgili yeleği giyer. - Operasyon Şefi ve diğer operasyon birim direktörleriyle brifing ve ilk hareket planının hazırlanması için toplantı yapar.

63 TIBBİ PERSONEL DİREKTÖRÜ (TİPED)-III - TİPES ile tıbbi personelin işe alınması ve görevlendirilmesine yardımcı olmak için toplantı yapar, tıbbi personelin uzmanlıkları ile ilgili bilgilerin doğruluğunu değerlendirmede yardımcı olur. - Operasyon Şefi, Tıbbi Bakım Direktörü (TİBAD) ve Hemşirelik Hizmet Birim (HEBİS) ile toplanarak mevcut hasta bakım gereksinimlerini belirler ve geleceğe yönelik olasılıkları değerlendirir. - Tıbbi personelin erken taburcu olabilecek hastaların belirlenmesinde tıbbi destek vermelerini sağlar.

64 TIBBİ PERSONEL DİREKTÖRÜ (TİPED)-IV II. Derece Öncelikli: - HODD Başkanı ile mevcut ve gelecekteki tıbbi personel gereksinimi ile ilgili toplantı yapar. Gerekirse sonraki toplantıların zamanını belirler. - Tıbbi Bakım Direktörü (TİBAD) ile iletişim kurularak tüm hasta baıım alanlarında hizmet sunum ve kalitesini izler.

65 TIBBİ PERSONEL DİREKTÖRÜ (TİPED)-V III. Derece Öncelikli: - Tıbbi bakım personelinin zaman çizelgesinde sürekliliğin sağlandığından emin olur; gerekirse İGS'den sekreter alır. - Son durumu görüşmek üzere gerekli sıklıkta Operasyon Şefi ile görüşür. - Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Endişelerini PİDES e rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

66 OPERASYON ŞEFİ I Görev: Operasyon bölümünü organize eder ve yönetir. HODD Başkanın direktiflerini yerine getirir. Tıbbi Hizmetler, Destek Hizmetler, İnsani Hizmetler alt birimlerini koordine eder ve denetler.

67 OPERASYON ŞEFİ II I. Derece Öncelikli: - HODD Başkanından görevlendirme alır. - Görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir. - İlgili yeleği giyer. - HODD Başkanından brifing alır. - Tıbbi Personel Direktörü (TİPED), Tıbbi Bakım Direktörü (TİBAD), Destek Birimleri Direktörü (DEBİD) ve İnsani Hizmetler Direktörü (İHİD) ile toplanarak görev tanımlarını içeren paketleri verir.

68 OPERASYON ŞEFİ III - Operasyon birim direktörleriyle son durum hakkında görüşür ve ilk hareket planının hazırlanması için toplantı yapar. Sonraki toplantı için zaman belirler. - Kriz merkezine yakın Operasyon Merkezi'ni kurar. -TİPED, TİBAD, HEBİD ile toplanarak mevcut ve gelecekteki hasta bakım gereksinimleri ile ilgili planları yapar.

69 OPERASYON ŞEFİ IV II. Derece Öncelikli: - Brifing ve birim hareket planlarının güncelleştirilmesi için tüm birim direktörleri ile toplantı tarihlerini belirler. - Tıbbi Hizmetler, Destek Hizmetleri ve İnsani Hizmetler alt birimlerine gerekli personel ve malzemenin sağlandığından emin olur. - Operasyon bölümünün durumu hakkında HODD Başkanını düzenli olarak bilgilendirir.

70 OPERASYON ŞEFİ V III. Derece Öncelikli: - Tüm haberleşmelerin bir kopyasının HABSOR'e gönderildiğinden emin olur, tüm karar ve yapılanları dökümante eder. - Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini gözlemler. Endişelerini PİDES e rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

71 Tıbbi Bakım Direktörü Tıbbi bakım direktörü Görevi: Hastanenin tüm tıbbi bakım alanlarında verilen hizmeti organize eder ve yönetir Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

72 Tıbbi Bakım Direktörü Yataklı Birimler Görevleri: Yataklı birimleri yönetir Yataklı birimlerdeki hastaların tedavilerinin devamını sağlar. Düzenli ve kontrollü hasta taburcu işlemlerinin devamını sağlar Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

73 Tıbbi Bakım Direktörü Cerrahi Görevi: Hastaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mevcut durumda cerrahi bakımı en iyi seviyede sağlar ve kontrol eder. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

74 Tıbbi Bakım Direktörü Dahiliye sorumlusu Görevi: Hastaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mevcut durumda dahili bakımı en iyi seviyede sağlar ve kontrol eder. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

75 Tıbbi Bakım Direktörü Yoğun Bakımlar Görevi: Hastaların yoğun bakım ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayabilmek için gerekli düzenlemeleri ve kontrolleri yapar. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

76 Tıbbi Bakım Direktörü Hemşirelik Bakım Hizmetleri Görevi Yatmakta olan ve yeni hastaların genel hemşirelik ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılar,hizmetin sürekliliğini sağlar. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

77 Tıbbi Bakım Direktörü Poliklinik sorumlusu Görevi Poliklinik binalarını, halen hastanede yatmakta olan ve yeni başvuran hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlar Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

78 Tıbbi Bakım Direktörü Acil Tedavi Birimleri Görev Hasta triyaj işlemlerini başlatır ve yönetir. Triyaj kategorilerine göre yaralıların tedavilerini düzenler ve tedavi alanlarını yönetir. Hasta taburcu işlemlerinin kontrolünü sağlar. Morg hizmetlerini yönetir. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

79 Tıbbi Bakım Direktörü Triyaj Görev Yaralıları öncelikleri ve yaralanmalarına göre sınıflandırır, ilgili tedavi alanlarına gidişlerini sağlar. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

80 Tıbbi Bakım Direktörü Kırmızı Alan Görev *Triyaj alanından gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder *Kırmızı alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur *Kırmızı alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Hasta Çıkış Yeşil alan Morg

81 Tıbbi Bakım Direktörü Sarı Alan Görev *Triyaj alanından gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder *Yeşil alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan *Sarı alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır. Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Yeşil alan Hasta Çıkış Morg

82 Tıbbi Bakım Direktörü Yeşil Alan Görev *Triyaj alanından gönderilen hastalara verilecek hizmeti koordine eder *Yeşil alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan *Yeşil alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır. Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Yeşil Alan Hasta Çıkış Morg

83 Tıbbi Bakım Direktörü Hasta Çıkış Görev: *Hastane içerisindeki tüm alanlardan yapılacak kontrollü taburcu işlemlerini düzenler ve yürütür. *Hasta çıkış işlemleri sırasında yeterli sayıda malzeme ve personel olmasını sağlayarak hasta çıkış akışını kolaylaştırır. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Yeşil Alan Hasta Çıkış Morg

84 Tıbbi Bakım Direktörü Tıbbi Personel Direktörü Morg Görev *Ölen hastaları toplar, muhafaza eder ve kimliklerini belirler. *Uygun hastaları taburcu edebilmesi için Hasta Çıkış na yardımcı olur. Yataklı Birimler Cerrahi Dahiliye Yoğun Bakımlar Poliklinik Hemşirelik Bakım Hizmetleri Acil Tedavi Birimleri Triaj Kırmızı Alan Sarı Alan Yeşil Alan Hasta Çıkış Morg

85 Dünyada Kullanılan ODD planlarından örnekler *HEICS=HOSPITAL EMERGENCY INCIDENT COMMAND SYSTEM *OMP=ORGANIZATION FOR MASS ADMISSION OF PATİENTS İN THE HOSPITAL *DMP=DISASTER MANAGEMENT PLAN

86 ALMANYA LbVzz-zSkWW&md5=d f83652b6575f7eb54deab14&ie=/sdarticle.pdf

87

88

89

90

91 OLAĞANDIŞI DURUM YÖNETİM PLANI Genel DMS ODD nin yapılandırılması Görev tanımları Fonksiyonların tanımlanması Lokal Acil Tıp Sistemi ve ODD yönetimi sistemiyle DMP koordinasyonu Çatının oluşturulması Kablosuz iletişim araçlar Uyarı ve yönlendirme işaretleri Dökümantasyon materyalleri Planın tüm ekibe anlatılması Uygulamaların yapılması

92 DMP nin Aktivasyonu İletişim araçlarının aktivasyonu İlk olarak komuta yapısının kurulması Yetkilerin tanımlanması Çalışanların ve ekibin bilgilendirilmesi İç ODDlar Ambulansların yeterliliğinin sağlanması Sorumlu alanın yeterliliğinin ve taşıma kapasitesinin tanımlanması Hemşirelerin boşaltma ve taşıma için bilgilendirilmesi Özel durumda trafik düzeni Dışarıdan gelecek acil araçlarının güvenliği ve tanımlanması Tahliyenin başlatılması Dışarıdan gelecek vakalar için ayrılabilecek yatak sayısı Dış ODDlar Dışarıdan gelecek acil araçlarının güvenliği ve tanımlanması Hemşirelerin boşaltma ve taşıma için bilgilendirilmesi Özel durumda trafik düzeni Uyarı ve yönlendirme işaretlerinin yerleştirilmesi

93 Direkt etkilenen hastaların güvenli alana tahliyesi Yangın kapılarının kapanması Asansörlerin inaktive edilmesi Her kata iletişim araçlarının yerleştirilmesi Her hastanın etiketlenmesi Eğer gerekiyorsa acil elektrik ağı kurulması Etkilenen ve gereksinilen personelin tanımlanması Öncelikli tahliye yerlerinin listesi Tahliyeye üst katlardan aşağı doğru başlatılması Her hastanın etiketlenmesi Etkilenen ve gereksinilen personelin tanımlanması *Cerrahi gereksinim *Yoğun Bakım gereksinimi *Tıbbi bakım gereksinimi *Destek gereksinimi *Tahliyesi mümkün olanlar Bölgedeki hastanelerin ve tahliye alanlarının belirlenmesi Taşımada öncelikli hastaların listesi Gönderilen yerlerin dökümantasyonu Tahliye ve taburcu olmaya uygun hastalar Ayaktan bakılacak ve cerrahi gerektiren hastaların triyajı Tahliye bölgesinin açıkça belirtilmesi

94 OMP=ORGANIZATION FOR MASS ADMISSION OF PATİENTS İN THE HOSPITAL Avusturya, Almanya, İsviçre...

95 OMP-I 1-Temel gereksinimler 2-Hastane yönetiminin yapısı ve organizasyonu 3-Alarm ve mobilizasyon 4-Acil hakları ve yetkileri 5-Kabul ve tedavi kapasitesi 6-Hasta kayıt ve kabulü 7-Hasta transport rotasının önceden belirlenmesi 8-Tıbbi sınırlılıklar

96 OMP-I 9-Gerekli çalışma alanlarının belirlenmesi 10-İletişim 11-Koruyucu önlemler 12-Tıbbi, cerrahi ve genel kaynaklar 13-İç ve dış danışma 14-Bakım 15-Trafik düzeni ve kontrolü 16-Yetersizlikler ve fazlalıklar 17-Görev tanımları ve kontrol listeleri

97

98 HASTANELER İÇİN OLAĞANDIŞI DURUM NEDİR? Hastane ve sağlık kuruluşunun kapasitesini aşan her tür olay. Aniden ve aynı zamanda... *Toplumsal olaylar, *Arızalar ( elektrik kesilmesi, su kesilmesi, su basması vs.), *Sanitasyon sistem arızaları *Deprem, sel, vs. bulunduğu bölgeyi ilgilendiren tüm ODD lar, *Acil servise yakın olan bir yerde çoklu yaralanmalı trafik kazası veya yangın...

99 Hastane ODD yapılanması öncesi... *Bölgedeki ODD riskleri nelerdir? ( Risk Analizi) *Hastanenin kapasitesi ve yükümlülükleri nelerdir? *Planın ilgili mevzuat ve yasalara uyum ve eşgüdümü sağlanabilir mi?

100 Hastane ODD Planlama Süreci I *Planlamayı yapacak otoritenin belirlenmesi *Planlama komitesi oluşturulması *Risk analizi *Planın amaçlarının belirlenmesi *Yönetim yapısının tanımlanması

101 Hastane ODD Planlama Süreci II *Sorumlulukların belirlenmesi *Kaynak Analizi *Planın yazılı hale getirilmesi *Planın uygulama ile test edilmesi *Planın belli aralıklarla güncellenmesi

102 Hastane ODD Planı Esasları-I *Risk analizi *Plan aktivasyonu *İl ODD planı ile entegrasyonu *Hastane çalışanlarının alarma geçirilmesi *Görev tanımları *Çalışanların barınma ve ulaşım gereksinimleri

103 Hastane ODD Planı Esasları-II * Lojistik yönetimi (gıda, ilaç, su, tıbbi malzeme) * Giriş, trafik, kalabalık kontrolü * Basın ile ilişkilerin düzenlenmesi * Tahliye ve alternatif muayene alanlarının belirlenmesi * Tahliye durumunda tıbbi kayıtların düzenlenmesi * Yedekleme imkanlarının tanımlanması

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI AMAÇ: Bu planın amacı; bir afet sonrasında, hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak,

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPISI 720S00013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE. İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İLK YARDIM, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZASYONU Giriş Dünyada ve Türkiye de ilk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı