SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu nun 1987 yılı tanımına göre: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir." Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI SOSYAL Eşitlik Kamu sağlığı Kültürel tarihi değ. Yaşanabilirlik Toplumsal katılım EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği ÇEVRESEL Kirletici emisyonları İklim değişimi Bio çeşitlilik Doğal alanların korunması Estetik

2 Ulaştırmanın sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri EKONOMİK Tıkanıklık Hareketlilik kısıtları Kaza hasarları Altyapı maliyetleri Tüketici maliyetleri Yenilenemez doğal kaynakların tüketilmesi SOSYAL Eşitsizlik Hareketlilik dezavantajları Sağlığa etkileri Toplumsal etkileşim Toplumsal yaşanabilirlik Estetik ÇEVRESEL Hava ve su kirliliği Doğal yaşam alanlarının kaybı Hidrolojik etkiler Yenilenemez doğal kaynakların tüketilmesi

3 2006 İstanbul Emisyon Envanteri Trafik Kaynaklı Emisyonlar

4

5 Sürdürülebilirlik Kavramlar Tanımlar Yenilenebilir kaynakların tüketim hızı bu kaynakların yeniden yaratılma hızlarını aşmamalı Yenilenemeyen kaynakların tüketim hızı yenilenebilir alternatiflerinin yaratılma hızını aşmamalı Hava ve çevre kirlilik oranları doğanın taşıma kapasitesini aşmamalı Gelişme (ve ulaşım) insan sağlığına ve ekosisteme zarar vermemeli Günümüzde ulaştırma sektörü ve çevresel etkiler Ulaştırma sektörü ve iklim değişikliği Avrupa Birliği sınırlarında yapılan 1998 tarihli çalışmada Karbondioksit (CO 2 ) emisyonlarının % 28 inin ulaştırma sektörü kaynaklı olduğu bulundu.

6 Bu oran artmakta Diğer insan etkinliklerinde yaratılan CO 2 miktarları azalmakta Ulaşım sektöründe yaratılan CO 2 miktarları hızla artmakta Avrupa Birliği 2001 yılı White Paper dökümanında yılları arasında ulaşım sektörünün yarattığı CO 2 miktarının % 50 oranında artacağı tahmininde bulunmakta. Günümüzde ulaştırma sektörü ve çevresel etkiler Ulaştırma sektörü ve iklim değişikliği CO 2 emisyonlarının sera etkisinde büyük payı var Ulaşım sektöründe yaratılan diğer gazlar da iklim değişikliği, çevre kirliliği ve ekolojik sistemin tahribi açısından tehlike taşımakta: metan azot monoksit ve azot oksitler (NO x havayolları kaynaklı) kloroflorokarbon (CFC soğutma sistemleri kaynaklı) Kaynak tüketimi ve ulaştırma sektörü Günümüzün ulaştırma sektöründe enerji gereksinimi % 99 oranında petrol Petrol ürünlerinin tüketiminden % 60 oranında ulaşım sektörü sorumlu Petrol yenilenemeyen bir kaynak Arazi ve doğal çevrenin tüketimi ve ulaştırma sektörü Ulaşım altyapısı en temel arazi kullanım türlerinden biri Ulaşım sistemleri ve bağlantıları (özellikle otoban ve diğer karayolları) doğal alanları kullanmakta Ulaşım ile kent çeperlerine erişim arttıkça kentler yayılmakta ve doğal çevreyi ve rezerv arazileri işgal etmekte İnsan sağlığı ve ulaştırma sektörü Kirlilik etkileri Gürültü etkileri

7 Trafik kazaları Trafik sıkışıklığı Daha fazla emisyon Stres Zaman kaybı Ulaştırma alt türleri ve sürdürülebilirlik Karayolu ve havayolu çevreyi en çok kirleten; Demiryolu ve denizyolu çevresel etkisi en az olan türlerdir Ulaştırma sektöründe ortaya çıkan CO 2 emisyonlarının % 84 ü karayolu sektörü kaynaklıdır (AB White Paper 2001) Karayolu ve havayolu en çok petrol tüketen ulaştırma sektörüdür Karayolu ve havayolu en çok arazi işgal eden türlerdir Ulaştırma alt türleri ve sürdürülebilirlik

8

9 Günümüz ulaştırma sektörü ne derece sürdürülebilir nitelikte? Yolcu ve yük taşımacılığında en ağırlıklı sektör karayolu Havayolunun payı az ancak taşımada en çok artış gösteren sektörlerden biri

10 1 0 0 % 9 0 % 8 0 % 7 0 % 6 0 % 5 0 % 4 0 % 3 0 % 2 0 % 1 0 % 0 % A vru p a T ü rk iy e H a va y o lu D e n iz y o lu D e m iry o lu K a ra y o lu Avrupa Türkiye Karayolu Demiryolu 6 2 Denizyolu Havayolu 5 2 Yolcu taşımacılığında ulaşım türlerinin payı Gelişmiş ülke kentlerinde kentsel ulaşımda özel otomobil hakim Gelişmekte olan ülke kentlerinde toplu taşıma ve yaya kullanımı yüksek ancak sürekli azalmakta; en büyük artış gösteren tür özel otomobil Tüm dünyada toplu taşıma kullanımı azalmakta Tüm dünyada yaya ulaşımı azalmakta Bisiklet ile ulaşım yok denilecek kadar az Kentsel ulaşımda çevreye dost türler: toplu taşıma(özellikle raylı sistemler), bisiklet, yaya Günümüz ulaştırma sektörü ne derece sürdürülebilir nitelikte? Kentler arası ulaşımda (yük ve yolcu taşımada) hakim olan sistemler sürdürülebilir değil Kentsel ulaşımda hakim olan sistemler sürdürülebilir değil Sürdürülebilir Ulaşım için Karayolları ve otomobilin hakimiyeti dikkate alınarak: Temiz yakıt türlerinin kullanılması özendirilmeli

11 Karayolları ve otomobilin hakimiyetini değiştirmek için: Çevreyi en az kirleten ulaşım türleri kullanılmalı (Demiryolları, deniz ve su yolları, toplu taşım, yaya ve bisiklet) Arazi kullanım ve kent planlarıyla otomobil kullanım gereksinimini azaltan; toplu taşım, yaya ve bisiklet kullanımını özendiren kentler tasarlanmalı Ulaşım gereksinimini ve talebini azaltmak için İletişim Teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılmalı Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak yakıt türlerinin kontrolü Temiz yakıt kullanımı için teşvikler Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından öne sürülen Kurşunlu Benzin Kullanımının Aşamalı Olarak Kaldırılması bildirgesi uyarınca bu bildirgeyi imzalayan ülkeler 1 Ocak 2005 tarihine kadar karayolu araçlarında kurşunlu benzin kullanımına son vereceklerdir. Türkiye bu belgeyi imzalamamıştır. Çevreye zararlı yakıt kullanımında denetleme ve ceza sistemleri AB 2001 White Paper politika dökümanı uyarınca karayolu araçları çevreye olan olumsuz etkilerine göre ücretlendirileceklerdir. Petrole alternatif yakıt kullanan araçlar için ücretlendirme olmayacaktır. Çevreyi kirleten öder ilkesine dayalı ücretlendirme politikası tüm Birlik kapsamında uygulanacak olup, aday ülkelerde de buna uyumlu sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak petrole alternatif yeni teknolojiler Yeni teknolojiler Elektrik enerjisi kullanan araçlar Güneş enerjisi kullanan araçlar Rüzgar enerjisi kullanan araçlar Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak çevreye dost türlerin desteklenmesi Yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ve denizyolları Demiryollarının yaygınlaştırılması, modernize edilmesi Deniz ve su yollarının yaygın kullanımı, hizmet düzeylerinin artırımı Sistemler arası entegrasyon

12 Kentsel ulaşımda yeşil türler : toplu taşım, yaya ve bisiklet Yeni sistemlerin geliştirilmesi: metro, hafif raylı, tramvay, otobüs yolları Trafikte hafif raylı, tramvay ve otobüs sistemlerine öncelik veren çözümler Yayalaştırma, yaya yolları, yaya öncelikli kent mekanları tasarımı Bisiklet yolları, bisiklet parkları, bisiklet öncelikli trafik çözümleri Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak otomobil kullanımı kontrolü ve kısıtlamalar Fiziksel müdahaleler ile özel otomobil kullanımını kısıtlama Kent merkezinde yayalaştırma, trafikte toplu taşıma önceliği Toplu taşıma hatlarına özel yol tahsis ederek otomobil yolu kapasitesini azaltma Kaldırımları genişleterek otomobil yolu kapasitesini azaltma Merkezi alanlarda otomobil parkı kapasitesini sınırlı tutma Parasal yöntemler ile özel otomobil kullanımını kısıtlama Petrol fiyat ve vergilerinde artışlar Otomobil park fiyatlarında artışlar Kentin belli bölgelerine (örn. kent merkezi) otomobil ile girişin ücretlendirilmesi Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak kent planları Özel otomobil kullanım gereksinimini en aza indiren tasarımlar Yaygın olmayan, yoğun kent dokuları Karma arazi kullanımı ile ev, işyeri, rekreasyon kullanımlarını bir arada yürüme mesafesi içinde sunmak En çok yolcu çeken temel etkinlik merkezlerini yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemleri (raylı sistemler gibi) ile birbirine bağlamak Toplu taşım, yürüme ve bisiklet türlerini özendiren tasarımlar Otomobil gerektirmeyecek mesafelerin benimsenmesi (az yaygın form) Temel kullanımlara toplu taşıma duraklarında yer verilmesi

13 Toplu taşıma boyunca yoğun konut kullanımlarının diğer kullanımlarla (karma arazi) beraber tasarlanması Kullanımlar arası yaya yollarıyla bağlantılar; yaya ve bisiklet alanları... Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak İletişim Teknolojilerinden Faydalanma Araçlı yolculuk yerine bilgisayar kullanımı Evden çalışma Uzaktan eğitim E-bankacılık E-devlet E-alışveriş Sürdürülebilir Ulaşım kapsamında SGP İklim Değişikliği proje alanları Bilinçlendirme ve Farkındalığı artırmaya yönelik toplumsal projeler Çevreyi kirleten türler konusunda bilinçlendirme Çevreyi kirleten türlerin alternatifsiz olmadığının anlaşılması Trafik sıkışıklığının çözümünün yeni yollar olmadığının anlaşılması Özel otomobil yerine toplu taşıma kullanımının (özellikle yoğun saatlerde, kent merkezi yolculuklarında) kentlilik sorumluluğu olduğunun anlaşılması Kentlilerin otomobil yolları yerine yaya sistemleri içeren yeşil ve açık alan sistemleri için kamuoyu yaratmasına yönelik çalışmalar (örn: Londra daki Squares for All = Kent Meydanları Herkes İçindir hareketi) Kampanyalar, Toplantılar, İlan ve Afişler, Kent Çalıştayları, Örnek Alan Uygulamaları Yaya alanlarını artırma, iyileştirme projeleri Kampanyalar Yerel Yönetimler ile ortak Örnek Alan Uygulamaları Yaya alanları ile temel toplu taşıma duraklarını entegre etmeye yönelik tasarım ve uygulama projeleri

14 Bisiklet Yolları uygulamaları Bisiklet yolları ve park yerleri Bisiklet ile yaya alanlarının entegrasyonu Bisiklet ile toplu taşımanın entegrasyonu Bisiklet kullanımına yönelik kampanyalar Toplu taşıma kullanımını destekleyici uygulamalar Otobüs Yolları uygulaması Toplu taşıma Yaya sistemleri entegrasyonunu artırıcı uygulamalar Trafik Yönetimi ile toplu taşıma öncelikli çözümlerin denenmesi Otobüslerin trafikte bekleme sürelerinin en aza indirilmesi; dolayısıyla yolculukların daha kısa sürede yapılabilmesi Örnek hatlarda veya alanlarda çevre etkisi en az olan yeni teknolojilerin denenmesi Yeşil Otobüsler Trafik Yönetimi Toplu taşıma öncelikli sinyalizasyon ve kavşak uygulamaları Bisiklet öncelikli sinyalizasyon ve kavşak uygulamaları Yaya yoğun alanlarda trafik sakinleştirme/durultma (traffic calming) yöntemleriyle yaya öncelikli güvenli alanların oluşturulması

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI MİSYONUMUZ Vakfın amacı, içinde yaşadığımız ortamda, teknolojinin ve endüstrinin sağlamış olduğu olanakların yanı sıra çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, çöp yönetimine

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü;

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; 17.10.1996 tarih ve 4199 sayılı kanunun 45.maddesi ile kurulmuştur. Trafik Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüten Emniyet Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak, üniversite

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU Haziran 2015 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Celal Tolga İmamoğlu, Proje Yöneticisi, Ulaştırma Yüksek Mühendisi Merve Akı, Yüksek

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ÖZET BİLGİ - İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. İSTANBUL'DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ANKET BİLGİLERİ...7 1.1 Genel Hareketlilik Bilgileri...7 1.2 Hareketlilik Oranları...9 1.3 Ulaşım

Detaylı