Ayşegül Altıkardeşler 1, Ümit Arslan 1. e-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayşegül Altıkardeşler 1, Ümit Arslan 1. e-posta: uarslan@uludag.edu.tr"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 1-8 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Pas Hastalığı (Uromyces appendiculatus (Pers.: Pers.) Unger) na Karşı Reaksiyonları ve Bazı Fungisitlerin Etkisi * Ayşegül Altıkardeşler 1, Ümit Arslan 1 1 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü-Bursa e-posta: Özet: Bu çalışmada, Bursa ilinden 2004 yılında toplanan Fasulye Pası (Uromyces appendiculatus) nın 10 izolatına karşı bazı fasulye çeşitlerinin kontrollü koşullardaki reaksiyonları araştırılmıştır. Ayrıca, Fasulye Pası na karşı ruhsatlı fungisitlerden Kükürt, Mancozeb ve Propineb ile ruhsatlı olmayan Captan ın tam, yarım ve çeyrek dozlarının etkisi kontrollü koşullarda belirlenmiştir. Farklı dayanıklılık genlerini içeren uluslararası çeşitlerden Aurora (Ur-3), CNC (?), Great Northern 1140 (Ur-7), Mexico 309 (Ur-5), PC-50 (Ur-9, Ur-12), PI (Ur-11), PI (?) ve Redlands Pioneer (?) denenen tüm izolatlara karşı bağışık, diğer 3 çeşit Early Gallatin (Ur-4), Golden Gate Wax (Ur-6) ve Montcalm (?) ın duyarlı olduğu belirlenmiştir. Ticari çeşitlerden Alman Ayşe yüksek ve orta derecede dayanıklı, diğer 9 çeşit duyarlıdır. Captan, Kükürt, Mancozeb ve Propineb in denenen tüm dozları istatistiki olarak aynı etkiyi göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Fasulye Pası, Uromyces appendiculatus, çeşit reaksiyonu, fungisitler Reactions of Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars Against Bean Rust (Uromyces appendiculatus (Pers.: Pers.) Unger) and Efficacy of Some Fungicides Abstract: In this study, the reactions of some bean cultivars were determined under controlled conditions against 10 isolates of bean rust (Uromyces appendiculatus) collected from Bursa province in In addition, the efficacy of 100, 50 and 25 % of label dose of registered fungicides (Sulphur, Mancozeb, Propineb) and Captan that was not registered against bean rust was evaluated under controlled conditions. International cultivars containing different resistance genes, Aurora (Ur-3), CNC (?), Great Northern 1140 (Ur-7), Mexico 309 (Ur-5), PC-50 (Ur-9, Ur-12), PI (Ur-11), PI (?) and Redlands Pioneer (?) were immune to all tested isolates, while the other 3 cultivars Early Gallatin (Ur-4), Golden Gate Wax (Ur-6) and Montcalm (?) were susceptible. Among the commercial cultivars, Alman Ayşe, was highly resistant and moderately resistant, and the other 9 cultivars were susceptible. The efficacy of Captan, Sulphur, Mancozeb and Propineb at all tested doses was not significantly different. Key Words: Bean rust, Uromyces appendiculatus, cultivar reaction, fungicides * Yüksek Lisans Tezinden hazırlanmıştır. 1

2 Giriş Fasulye Pası (Uromyces appendiculatus (Pers.: Pers.) Unger) dünyanın birçok bölgesinde fasulye (Phaseolus vulgaris L.) üretimini sınırlayan en önemli hastalıklardan biridir (Mmbaga ve ark. 1996, Park ve ark. 2003). Hastalık Türkiye de yaygın olup, özellikle geniş çapta fasulye üretimi yapılan bölgelerde bazı yıllar önemli kayıplara neden olmaktadır (Karaca 1965, Karahan 1971). Bu hastalık kuru ve taze fasulyelerde % verim kaybına neden olmaktadır (Lindgren ve ark. 1995). Hastalığın kontrolünde dithiocarbamate grubundan bazı fungisitler (Pohronezny ve ark. 1987, Yücer 2003), konukçu dayanıklılığı ve çeşitli kültürel önlemler kullanılmaktadır. Fasulye Pası na karşı dayanıklı çeşitlerin kullanımının etkili, güvenli ve ekonomik olduğu birçok araştırıcı tarafından bildirilmektedir (Mmbaga ve ark. 1996, Faleiro ve ark. 2000, Alzate-Marin ve ark. 2004). Fasulye Pası na karşı dayanıklı çeşit ve ıslah hatları geliştirilerek üretime sunulmuştur (Stavely ve ark. 1989, Stavely ve Steinke 1990, Stavely ve McMillan 1992, Coyne ve ark. 1994, Stavely ve ark. 1994). Bu çalışmanın amaçları, Fasulye Pası na karşı ticari fasulye çeşitlerinin reaksiyonlarını belirlemek, yurtdışından sağlanan farklı genleri içeren çeşitlerin Fasulye Pası na karşı dayanıklılık ve duyarlılık reaksiyonlarını saptamak ve bazı fungisitlerin etkisini belirlemektir. Materyal ve Yöntem Araştırmada kullanılacak pas izolatlarını belirlemek amacıyla, Bursa nın fasulye yetiştiriciliği yapılan Gürsu (Merkez ilçe), Kestel (Merkez ilçe), Nilüfer (Özlüce köyü, Ürünlü köyü), Osmangazi (Yiğitali köyü), Yenişehir (Merkez ilçe, Çardak, Çeltikçi, Karasıl ve Yolören köyleri) deki tarlalardan 2004 yılında fasulye ekiminden 4-6 hafta sonra ve meyve doldurma-olgunlaşma dönemlerinde paslı yapraklar toplanmıştır. Araştırmada, farklı dayanıklılık genlerini içeren uluslararası çeşitler; Aurora (Ur-3), CNC (?), Early Gallatin (Ur-4), Golden Gate Wax (Ur-6), Great Northern 1140 (Ur-7), Mexico 309 (Ur-5), Montcalm (?), PC- 50 (Ur-9, Ur-12), PI (Ur-11), PI (?) ve Redlands Pioneer (?), Prof.Dr. James R. Steadman (Nebraska Üniversitesi, Bitki Patolojisi Bölümü, A.B.D.) dan temin edilmiştir. Ticari çeşitlerin tohumları ise farklı tohum firmalarından sağlanmıştır. Bu çeşitlerden Alman Ayşe (Toba Tohumculuk) ve Boncuk (İstanbul Tohumculuk) sırık fasulye grubunda yer alırken diğer çeşitler Atlanta ve Nassau (Holland Select) Ebro (Asgrow) Gina, Magnum, Romano ve Volare (May Tohumculuk) Nazende (Uludağ Tohumculuk) oturak fasulye grubundandır. Fasulye çeşitlerinin reaksiyonlarını belirlemek amacıyla, ilk önce duyarlı çeşit Gina kullanılarak (Arslan ve ark. 2006) tek püstül izolatları elde edilmiştir. Bu amaçla duyarlı çeşit (2 bitki/saksı) kontrollü koşullarda (20 ±2 C, nisbi nem % 75±5, 12 saat fotoperiyot, ışık şiddeti 167 µe/m 2 /s) iklim odasında yetiştirilmiştir. Bitkilerin inokulasyonu, ilk yaprakların % ı geliştiğinde (tohum ekiminden yaklaşık 10 gün sonra) yapılmıştır. İnokulasyon için hazırlanan 2x10 4 uredospor/ml spor süspansiyonuna 40 µl/l Tween 20 eklenmiş ve bir el spreyi ile yapraklara püskürtülmüştür. İnokule edilen bitkiler, penetrasyon koşullarını oluşturmak amacıyla 24 saat süreyle karanlıkta polietilen torbalarla örtülmüştür. İnokulasyonun ilk günü iklim odasındaki sıcaklık 18±2 C ye ayarlanmış ve bitkiler 24 saat karanlık koşullarda bırakılmıştır. Diğer günler bitkiler yukarıda belirtilen 2

3 koşullarda tutulmuştur. İnokulasyondan 6-7 gün sonra gelişen tek püstüller yeterli büyüklüğe ulaşınca steril bir bistüriyle alınmış ve bu tek püstüller tekrar duyarlı çeşit üzerinde çoğaltılmıştır. Tek püstül izolatları arasında olabilecek spor bulaşmalarını engellemek amacıyla; saksılar şeffaf polietilen torbalarla bir bölme oluşturacak şekilde çevrelenmiştir. Bu şekilde toplam 10 adet tek püstül izolatı oluşturulmuştur. Tek püstül izolatlarının her biri, kontrollü koşullarda yetiştirilmiş çeşitlere (2 bitki/saksı, 2 saksı/çeşit) inokule edilmiştir. İnokulasyon zamanı, tekniği ve koşulları yukarıda belirtildiği şekildedir. İnokulasyondan 12 gün sonra her bir yapraktaki tesadüfi olarak seçilen 5 püstülün çapları dijital bir kumpas kullanılarak ölçülmüş, Çizelge 1. de verilen (1-6) skalasına göre çeşitlerin reaksiyonları belirlenmiştir. Fungisitlerin Fasulye Pası na etkisinin belirlenmesi amacıyla duyarlı çeşit Gina her saksıda üç tohum olacak şekilde saksılara ekilmiştir. Bitkilerin çıkışından sonra yaklaşık olarak aynı büyüklükte yaprakları olan iki bitki bırakılmıştır. Denemede kullanılan fungisitlerin (Captan, Kükürt, Mancozeb ve Propineb) etkisinin belirlenmesi amacıyla fungisitler tam doz, yarım doz ve çeyrek doz olarak kullanılmıştır (Çizelge 2). Bu fungisitlerin 100 ml su içerisinde hazırlanmış dozları bitkilerin yapraklarına bir el spreyi ile homojen bir şekilde uygulanmıştır. Bu bitkiler, uygulamadan 2 saat sonra Yenişehir- Karasıl dan elde edilen izolatın 2x10 4 uredospor/ml+40 µl/l Tween 20 yoğunluğundaki spor süspansiyonu ile inokule edilmiştir. Deneme, iklim odasında yukarıda belirtilen kontrollü koşullarda yapılmıştır. İnokulasyondan 12 gün sonra her bir saksıdaki 4 yaprağın püstülleri sayılmıştır. Her bir uygulamadaki püstül sayıları, kontroldeki püstül sayıları ile karşılaştırılarak fungisitlerin yüzde (%) etkisi bulunmuştur. Çizelge 1. Fasulye Pası (Uromyces appendiculatus) na karşı çeşit reaksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan skala (Stavely ve ark. 1983) Skala Değeri Simptom Reaksiyon 1 Simptom yok I (Bağışık) 2 Lekeler nekrotik veya klorotik 0.3 mm çapından küçük, sporulasyon (püstül) yok HR (Yüksek derecede dayanıklı) 2 + Lekeler mm çapında, sporulasyon (püstül) yok HR (Yüksek derecede dayanıklı) 2 ++ Lekeler 1-3 mm çapında, sporulasyon (püstül) yok HR (Yüksek derecede dayanıklı) Lekeler 3 mm çapından daha büyük, sporulasyon (püstül) yok HR (Yüksek derecede dayanıklı) 3 Püstül çapı 0.3 mm den küçük R (Dayanıklı) 4 Püstül çapı mm MR (Orta derecede dayanıklı) 5 Püstül çapı mm MS (Orta derecede duyarlı) 6 Püstül çapı 0.8 mm den büyük S (Duyarlı) 3

4 Çizelge 2. Araştırmada kullanılan fungisitler ve dozları (Yücer 2003) Fungisitin Adı, Aktif Madde Oranı ve Formülasyon Ticari Adı Firma Dozu (g/100 l su) Captan %50 WP Koruma Captan Koruma Kükürt % 80 WG Solfa Hektaş Mancozeb % 80 WP Dikotan M-45 Koruma Propineb % 70 WP Antracol Bayer Tam doz, 2 Yarım doz, 3 Çeyrek doz Deneme 3 tekerrürlü (her bir tekerrürde 2 saksı) olarak kurulmuş ve sonuçların güvenirliği açısından 2 kez tekrar edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesinde Minitab İstatistik Paket Programı (Minitab 1991) kullanılmıştır. Bulgular ve Tartışma Bu çalışmada, farklı dayanıklılık genlerini içeren fasulye çeşitlerinden Aurora (Ur-3), CNC (?), Great Northern 1140 (Ur-7), Mexico 309 (Ur-5), PC-50 (Ur-9, Ur-12), PI (Ur-11), PI (?) ve Redlands Pioneer (?) ın Fasulye Pası izolatlarına karşı bağışık (I) olduğu bulunmuştur (Çizelge 3). Dolayısıyla bu bağışıklık Ur-3, Ur-7, Ur-5, Ur-9, Ur-12 ve Ur-11 genleri ile sağlanmıştır. Bulgularımıza benzer şekilde Steadman ve ark. (2002), Mexico 309 (Ur-5), PI (Ur-11) ve Aurora (Ur-3) yı dayanıklı bulduklarını ve Güney Afrika daki fasulye yetiştiriciliği programlarında kullandıklarını bildirmektedirler. Aynı araştırıcılar Tanzanya da PI (Ur-11) nın dayanıklılığını kıracak izolatların bulunduğunu yalnız bu izolatların, Mexico 309 (Ur-5) ve Aurora (Ur-3) nın dayanıklılığının kırılmasında başarısız olduklarını kaydetmişlerdir. Bulgularımızla uyumlu diğer çalışmalarda Ur-5 ve Ur-11 in A.B.D. de pasa dayanıklılıkta rol oynayan önemli genler olduğu belirlenmiştir (Stavely 2000, Alzate-Marin ve ark. 2004). Bulgularımızdan farklı olarak A.B.D de bazı ırklara karşı Ur-4 ün dayanıklı olduğu bildirilmektedir (Kely ve ark. 1994). Ticari fasulye çeşitlerinden Alman Ayşe nin 8 izolata (GM, KM, NÜ, OY, YÇE, YM, YK ve YY) yüksek derecede dayanıklı (HR: Highly Resistant), 2 izolata (NÖ ve YÇ) ise orta derecede dayanıklı (MR: Moderately Resistant); diğer çeşitlerin tüm izolatlara karşı duyarlı (S: Susceptible) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). Türkiye nin çeşitli illerinden sağlanan 9 Fasulye Pası izolatına karşı çalışmamızda kullandığımız çeşitlerden farklı 60 çeşidin reaksiyonlarının belirlendiği bir çalışmada sadece N-50 ve Warox un tüm izolatlara karşı dayanıklı olduğu bildirilmektedir (Katırcıoğlu 1994). 4

5 Çizelge 3. Fasulye çeşitlerinin Fasulye Pası (Uromyces appendiculatus) izolatlarına karşı kontrollü koşullarda reaksiyonları Farklı Genleri İçeren Çeşitler İzolatlar Skala Değerleri GM KM NÖ NÜ OY YÇ YÇE YM YK YY Reaksiyon Aurora (Ur-3) I CNC (?) I Early Gallatin (Ur-4) S Golden Gate Wax (Ur-6) S Great Northern 1140 (Ur-7) I Mexico 309 (Ur-5) I Montcalm (?) S PC-50 (Ur-9, Ur-12) I PI (Ur-11) I PI (?) I Redlands Pioneer (?) I Ticari Çeşitler Alman Ayşe HR, MR Atlanta S Boncuk S Ebro S Gina S Magnum S Nassau S Nazende S Romano S Volare S GM: Gürsu Merkez, KM: Kestel Merkez, NÖ: Nilüfer Özlüce, NÜ: Nilüfer Ürünlü, OY: Osmangazi Yiğitali, YÇ:Yenişehir Çardak, YÇE: Yenişehir Çeltikçi, YM: Yenişehir Merkez, YK: Yenişehir Karasıl, YY: Yenişehir Yolören 1: Simptom yok, 2: Lekeler nekrotik veya klorotik 0.3 mm çapından küçük, sporulasyon (püstül) yok, 4: Püstül çapı mm, 6: Püstül çapı 0.8 mm den büyük I: Bağışık, HR: Yüksek derecede dayanıklı, MR: Orta derecede dayanıklı, S: Duyarlı Çizelge 4. Fasulye Pası na karşı denenen fungisitlerin kontrollü koşullarda etkisi Fungisitler Dozlar (g/100 litre su) Yapraktaki Püstül Sayısı Etki (%) Kontrol a 0.00 b Captan b a b a b a Kükürt b a b a b a Mancozeb b a b a b a Propineb b a b a b a 1 Tam doz, 2 Yarım doz, 3 Çeyrek doz, Duncan testi P<

6 Fasulye Pası na karşı fungisitlerin etkisini belirlemek amacıyla yapılan denemede, ruhsatlı olmayan Captan, ruhsatlı Kükürt, Mancozeb ve Propineb in tam, yarım ve çeyrek dozlarının fasulye pası na etki oranları değerlendirildiğinde denenen dozlar arasında istatistiki olarak bir fark olmadığı, aynı düzeyde etkili oldukları bulunmuştur (Çizelge 4). Kontrollü koşullarda yapılan bu denemelerin sonuçları, bu konuda tarla koşullarında yapılacak çalışmalara yön vermesi açısından önemlidir. Sonuç Bursa ilindeki Fasulye Pası izolatlarına karşı farklı genleri içeren 11 çeşitten sadece Aurora (Ur-3), CNC (?), Great Northern 1140 (Ur-7), Mexico 309 (Ur-5), PC-50 (Ur-9, Ur- 12), PI (Ur-11), PI (?) ve Redlands Pioneer (?) ın bağışık olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle Ur-3, Ur-7, Ur-5, Ur-9, Ur-12 ve Ur-11 dayanıklılık ıslahı çalışmalarında kullanılabilecek aday genlerdir. Ticari çeşitlerden ise sadece Alman Ayşe nin dayanıklı diğer çeşitlerin duyarlı olduğu belirlenmiştir. Dayanıklı bulunan Alman Ayşe çeşidinin üreticiler tarafından yaygın olarak yetiştirilmesi durumunda olası pas epidemileri engellenmiş olacaktır. Dayanıklılık sürekli değildir. Bu nedenle ıslahçılarla fitopatologların işbirliği halinde bir yandan patojen ırklarındaki varyasyonları izlerken diğer yandan da dayanıklı çeşit belirleme çalışmalarına ağırlık vermeleri gerektiği kaçınılmazdır. Denenen fungisitlerin, kontrollü koşullarda tam, yarım ve çeyrek dozlarının aynı düzeyde etkili bulunması bu fungisitlerin Fasulye Pası na karşı oldukça etkili olduğunu göstermektedir. İnsan ve çevre sağlığının giderek önem kazandığı, kimyasal savaşım için harcanan girdilerin yüksek olduğu günümüzde, düşük dozlarda kullanılan bir fungisitin sağlayacağı yararlar çok önemlidir. Bulgularımız, bu fungisitler ile özellikle tarla koşullarında planlanacak denemelerde çeşitli dozların oluşturulmasında yol gösterici olması açısından önemlidir. Teşekkür Bu çalışmada, farklı dayanıklılık genlerini içeren uluslararası çeşitlerin tohumlarını gönderen Prof. Dr. James R. Steadman (Nebraska Üniversitesi, Bitki Patolojisi Bölümü, A.B.D.) a teşekkür ederiz. Kaynaklar Alzate-Marin, A.L., T.L.P.O. Souza, V.A. Ragagnin, M.A. Moreira and E.G. Barros Allelism tests between the rust resistance gene present in common bean cultivar Ouro Negro and genes Ur-5 and Ur-11. J. Phytopathol., 152: Arslan, U., İlhan K. and O.A. Karabulut Evaluation of food additives and lowtoxicity compounds for the control of bean rust and wheat leaf rust. J. Phytopathol., 154: Coyne, D.P., D.S. Nuland, D.T. Lindgren and J.R. Steadman Chase pinto dry bean. HortScience 29:

7 Faleiro, F.G., W.S. Vinhadelli, V.A. Ragagnin, R.X. Correa, M.A Moreira and E.G. Barros RAPD markers linked to a block of genes conferring rust resistance to the common bean. Genet. Mol. Biol., 23: Karaca, İ Sistematik Bitki Hastalıkları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 107, Cilt II. İzmir, S: Karahan, O Sebze Hastalıkları ve Mücadele Usulleri. T.C. Tarım Bak. Zir. Müc. ve Zir. Kar. Gn. Md. Mesleki Kitaplar Serisi. Ayyıldız Matbaası, Ankara, S: Katırcıoğlu, Y.Z Çeşitli bölgelerden temin edilen bazı fasulye örneklerinin bazı fasulye pası (Uromyces appendiculatus (Pers) Unger) izolatlarına karşı reaksiyonlarının saptanması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 3-4, Kely, J.D., S.D. Haley, L. Afanador, P.N. Miklas and J.R. Stavely Application of RAPD markers for disease resistance breeding in beans. Ann. Rep. Bean Impr. Coop., 37: Lindgren, D.T., K.M. Eskridge, J.R. Steadman and D.M. Schaaf A model for dry bean yield loss due to rust. HortTechhnology 5: Minitab, Minitab Reference Manual Release 8. PC. Version. Minitab Inc., State College, P.A. Mmbaga, M.T., J.R. Steadman and J.R. Stavely The use of host resistance in disease management of rust in common bean. Integ. Pest Manag. Rev., 1: Park, S.O., D.P. Coyne, J.R. Steadman and P.W. Skroch Mapping of the Ur-7 gene specific resistance to rust in common bean. Crop Sci., 43: Pohronezny, K., J. Francis and W.G. Fong Strategies for chemical control of snap bean rust in Florida and their compatibility with Canadian residue tolerances. Plant Dis., 71: Stavely, J.R Pyramiding rust and viral resistance genes using traditional and marker techniques in common bean. Ann. Rep. Bean Impr. Coop., 43: 1-4. Stavely, J.R., G.F. Freytag, J.R. Steadman and H.F. Schwartz The 1983 bean rust workshop. Ann. Rep. Bean Impr. Coop., 26: iv-vi. Stavely, J.R., J.R. Steadman, D.P. Coyne, D.T. Lindgren Belneb rust resistant-1 and 2 great northern dry bean germplasm. Hort Science 24: Stavely, J.R. and J, Steinke BARC-rust resistant bush wax bean germplasm lines. HortScience 25: Stavely, J.R. and R.T. McMillan BARC-rust resistant-bush, fresh- market green bean germplasm lines. HortScience 27: Stavely, J.R., J.D. Kelly and K.F. Grafton BelMiDak-rust resistant navy dry bean germplasm lines. HortScience 29: Steadman, J.R., M.A. Pastor-Corrales and J.S. Beaver An overview of the 3rd bean rust and 2nd bean common bacterial blight international workshops, March 4-8, 2002 Pieter maritzburg, South Africa, Ann. Rep. Bean Impr. Coop., 45:

8 Yücer, M.M Tarım İlaçları Hasat Yayıncılık Ltd. Şti. ISBN s:

Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi

Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi ANADOLU 20 (2) 2010 ANADOLU, J. of AARI 21 (1) 2011, 36-43 MARA Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

The Effects of Various Inactivation Treatments on Seed Germination Characteristics in Vegetable Seeds Infected with the Viruses

The Effects of Various Inactivation Treatments on Seed Germination Characteristics in Vegetable Seeds Infected with the Viruses J. Turk. Phytopath., Vol. 39 No. 1-3, 45-66, 2010 ISSN 0378-8024 The Effects of Various Inactivation Treatments on Seed Germination Characteristics in Vegetable Seeds Infected with the Viruses Ismail Can

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

The Comparison of the Sensitivity of Viral Detection Methods in Certain Vegetable Seeds. İsmail Can PAYLAN Semih ERKAN Müge ERGÜN Ayşe ÇANDAR

The Comparison of the Sensitivity of Viral Detection Methods in Certain Vegetable Seeds. İsmail Can PAYLAN Semih ERKAN Müge ERGÜN Ayşe ÇANDAR J. Turk. Phytopath., Vol. 40 No. 1-3, 21-31, 2011 ISSN 0378-8024 The Comparison of the Sensitivity of Viral Detection Methods in Certain Vegetable Seeds İsmail Can PAYLAN Semih ERKAN Müge ERGÜN Ayşe ÇANDAR

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com.

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com. THE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZERS WHICH ARE APPLIED AS BASE AND LIQUID DRESSING IN A GREENHOUSE ON THE GROWTH, YIELD AND FRUIT QUALITY IN TOMATO Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** * Bilecik Tarım

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ ( 2-6 Mart 2015 / ANTALYA)

BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ ( 2-6 Mart 2015 / ANTALYA) BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ ( 2-6 Mart 2015 / ANTALYA) A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE, SÜS BİTKİLERİ VE BAKLAGİL HASTALIKLARI ALT ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Erhan KOÇAK 1 Mustafa KAN 2 Numan E. BABAROĞLU 1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri *

Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 87-95 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa Piyasasında Satılan Hazır Toz Çorbaların Mikrobiyolojik ve Bazı Kimyasal Özellikleri

Detaylı

Drop Transportation Efficiency of Different Types of Spray Nozzles into Potato Canopies

Drop Transportation Efficiency of Different Types of Spray Nozzles into Potato Canopies Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 81-90, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ-ÖZEL SEKTÖR PROJE SONUÇ RAPORU BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ Mehmet

Detaylı

Bursa İli Alüviyal Tarım Topraklarının Verimlilik Durumları ve Potansiyel Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi *

Bursa İli Alüviyal Tarım Topraklarının Verimlilik Durumları ve Potansiyel Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Sayı 1, 115-130 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İli Alüviyal Tarım Topraklarının Verimlilik Durumları ve Potansiyel Beslenme

Detaylı

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hülya AKAT 1 Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN 1 Özlem AKAT 2 Bülent YAĞMUR 3 İbrahim YOKAŞ 1 1 Muğla Sıtkı

Detaylı

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 36-53 MARA ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI Turgay DĐZDAROĞLU Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENTS

İÇİNDEKİLER CONTENTS İÇİNDEKİLER CONTENTS Sayfa No 1. Doç.Dr.Kadriye ÇAĞLAYAN Hatay İlindeki Bağlarda Görülen Bazı Virüs Hastalıklarının Elısa Yöntemi ile Saptanması Detecüon ofsome Vırus Diseases ofgrapevines by Elisa in

Detaylı