ACCESS PLATFORMUNDA SQL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACCESS PLATFORMUNDA SQL"

Transkript

1 ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ

2 DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı isimlerin bir kere yazılması için DISTINCT deyimi kullanılır. Distinct ifadesi Select deyiminden sonra belirtilir ve tekrarlanması istenmeyen alanınbaşında yazılır. SELECT DISTINCT [BOLUM KODU] FROM OGRENCILER Bu SQL ifadesi ile OGRENCILER tablosunda kaç farklı bölümde öğrenci olduğu görülebilir. OGRENCILER tablosunda birbirinden farklı bölüm numaraları listelenmiş olacaktır. SORGU-1 : SQL - Basit SELECT - (DISTINCT PERCENT) İŞLEV : Öğrenciler tablosundaki aynı olmayan kayıtların tümü listelenir. SELECT DISTINCT (adi & " " & soyadi) AS öğrenci FROM öğrenciler;

3 SORGU-2 : SQL - Basit SELECT - (PERCENT) İŞLEV : Öğrenciler tablosundaki aynı olmayan ilk 5 kayıt için ad ve soyad alanlarındaki verileri listeler. SELECT TOP 5 (adi & " " & soyadi) AS öğrenci FROM öğrenciler ORDER BY soyadi DESC;

4 SORGU-3 : SQL - Basit SELECT - (DISTINCT, PERCENT) İŞLEV : Öğrenciler tablosundaki aynı olmayan kayıtlardan ilk 6 kayıt listelenir. SELECT DISTINCT TOP 6 (adi & " " & soyadi) AS öğrenci FROM öğrencilerğ ORDER BY (adi & " " & soyadi) ASC;

5 SORGU-4 : SQL - Basit SELECT - Öğrencilerin i gittiği kurslar - (LIKE) İŞLEV : Öğrenciler ve kurslar tablolarından, ad, soyad, kurs adı, kurs süresi bilgilerini adının ilk harfi S, soyadının son harfi L olan öğrenciler için listeler SELECT [adi], [soyadi],[kurs adı] AS [kursun adı], [kurs süresi i(ay)] FROM öğrenciler LEFT JOIN kurslar ON öğrenciler.[ogrenci no] = kurslar.[ogrenci no] WHERE [adi] Like 'S*' AND [soyadi] Like '*L';

6 SORGU-5 : SQL - Basit SELECT - Öğrencilerin i gittiği kurslar-(is not null) İŞLEV : Öğrenciler ve kurslar tablolarından, ad, soyad, kurs adı, kurs süresi bilgilerini seçerek yalnızca kurs süresinin tabloya veri olarak girildiği kayıtları sergiler SELECT [adi], [soyadi], [kurs adı] AS [kursun adı], [kurs süresi i(ay)] FROM öğrenciler LEFT JOIN kurslar ON öğrenciler.[ogrenci no]=kurslar.[ogrenci no] WHERE [kurs süresi (AY)] IS NOT NULL;

7 SORGU-6 : SQL - Basit SELECT - Öğrencinin i çalıştığı ğ yerler - koşul yok İŞLEV : Öğrenciler ve iş deneyimleri tablosundan ad, soyad, kurum adı, çalıştığı kurum, giriş tarihi bigilerini kriter olmaksızın listeler. SELECT [adi] & " " & [soyadi] AS [Öğrencinin adı soyadı], [kurum adı] AS [çalıştığı ğ kurum], [giriş ii tarihi] i FROM öğrenciler LEFT JOIN [is deneyimleri] ON öğrenciler.[ogrenci no]=[is deneyimleri].[ogrenci no];

8 SORGU-7 : SQL - Basit SELECT - Öğrencininğ çalıştığı ş ğ yerler (between) ile koşul koyarak. İŞLEV : Öğrenciler ve iş deneyimleri tablosundan ad, soyad, kurum adı, çalıştığı kurum, giriş tarihi bilgilerini kriter koyarak ; burada ile arasındaki tarihler arasında işe girenler. SELECT [adi] & " " & [soyadi] AS [Öğrencinin adı soyadı], [kurum adı] AS [çalıştığı kurum], [giriş tarihi] FROM öğrenciler LEFT JOIN [is deneyimleri] ON öğrenciler.[ogrenci no] = [is deneyimleri].[ogrenci no] WHERE [giriş tarihi] Between #1/1/2001# And #1/1/2004#;

9 SORGU-8 : SQL İÇ İÇE SELECT - Öğrencinin aldığı dersler - IN (SELECT) İŞLEV : Öğrenciler ve aldığı dersler tablolarından bir select sorgusunda, kriter olarak ogrenci no alanındaki değerlerin Dersler tablosundaki dersin adı alanı içinde yer alan değerlere ğ eşit olan kayıtları listeler. SELECT [adi] AS Deyim1, [soyadi] AS Deyim2, [dersin adı], [dersin kredisi] FROM öğrenciler INNER JOIN [aldığı dersler] ON öğrenciler.[ogrenci no]=[aldığı dersler].[ogrenci no] WHERE [dersin adı] IN ( SELECT [dersin adı] FROM [dersler yedek] );

10 SORGU-9 : SQL İÇ İÇE SELECT - MAX, MIN İŞLEV : Öğrenciler, aldığığ dersler ve öğrenciğ başarı durumu tablolarından oluşan bir seçim sorgusunda, kriter olarak bağıl değerlendirme tablosundaki not alanında yer alan değerlerden EN BÜYÜĞÜNDENküçükolanbaşarı notuna sahip olan kayıtları sergiler. SELECT * FROM öğrenciler INNER JOIN ([aldığı dersler] LEFT JOIN [öğrenci başarı durumu] ON ([aldığı dersler].[ogrenci no]=[öğrenci başarı durumu].[ogrenci no]) AND ([aldığı dersler].[ders kodu]=[öğrenci başarı durumu].[ders kodu])) ON öğrenciler.[ogrenci no]=[aldığı dersler].[ogrenci no] WHERE ([öğrenci başarı durumu].[vize notu]*0.4+[öğrenci başarı durumu].[final notu]*0.6+[öğrenci başarı durumu].[kanaat notu]*0.1) < (SELECT MAX([bağıl değerlendirme].not) FROM [bağıl değerlendirme]);

11 SORGU-10 : SQL -İÇ İÇE SELECT - ANY İŞLEV : Öğrenciler, aldığı dersler ve öğrenci başarı durumu tablolarından oluşan bir seçim sorgusunda, kriter olarak bağıl değerlendirme tablosundaki not alanında yer alan değerlerden HERHANGİ BİRİSİNDEN olan başarı notuna sahip olan kayıtları sergiler. SELECT * FROM öğrenciler INNER JOIN ([aldığı dersler] LEFT JOIN [öğrenci başarı durumu] ON ([aldığı dersler].[ogrenci no]=[öğrenci ğ başarı ş durumu].[ogrenci ][ no]) AND ([aldığı ğ dersler].[ders kodu]=[öğrenci başarı durumu].[ders kodu])) ON öğrenciler.[ogrenci no]=[aldığı dersler].[ogrenci no] WHERE ([öğrenci başarı durumu].[vize notu]*0.4+[öğrenci başarı durumu].[final notu]*0.6+[öğrenci başarı durumu].[kanaat notu]*0.1) >ANY (SELECT ([bağıl değerlendirme].not)from[bağıl değerlendirme]);

12 SORGU-11 : SQL - GROUP SELECT - En uzun kurs alan 5 öğrenci İŞLEV : Öğrenciler ve kurslar tablosu üzerinden bir grup sorgusu; en uzun kurs alan 5 öğrenciyi iilisteler. l Listeleme büyükten küçüğe doğrudur. SELECT TOP 5 [adi] & " " & [soyadi] AS [öğrencinin adı soyadı],sum([kurslar.kurs süresi (AY)])AS[En çok kurs süresi (AY)] FROM öğrenciler INNER JOIN kurslar ON öğrenciler.[ogrenci no]=kurslar.[ogrenci no] GROUP BY [adi], [soyadi] ORDER BY SUM(kurslar [kurs süresi (AY)]) DESC ORDER BY SUM(kurslar.[kurs süresi (AY)]) DESC, öğrenciler.adi ;

13 SORGU-12 : SQL - GROUP SELECT iş tecrübesi HAVING İŞLEV : Öğrenciler ve iş deneyimleri tablosundan, ad ve soyad üzerinden grup oluşturarak, ilk işe giriş ve en son işten çıkış tarihlerini listeleyen, kriter olarak en az iki iş ş yerinde çalışmış ş ş olmayı ön gören bir sorgu. SELECT UCase([adi]) AS [Öğrencinin adı], UCase([soyadi]) AS [Öğrencinin Soyadı], Min([is deneyimleri].[giriş tarihi]) AS [işe ilk başladığı ldğ tarih], Max(([çıkış tarihi])) AS [En son işten ayrılış tarihi], Count([is deneyimleri].[kurum yeri]) AS [çalıştığı iş yeri sayısı] FROM (öğrenciler LEFT JOIN [is deneyimleri] ON öğrenciler.[ogrenci no]=[is deneyimleri].[ogrenci no]) LEFT JOIN kurslar ON öğrenciler.[ogrenci no]=kurslar.[ogrenci no] GROUP BY UCase([adi]), UCase([soyadi]) HAVING (((Count([is deneyimleri].[kurum yeri]))>=2)) ORDER BY Min([is deneyimleri].[giriş tarihi])desc;

14 SORGU-14 : SQL - GROUP SELECT - Öğrencilerin aldığı toplam krediler İŞLEV : Öğrenciler ve aldığı dersler tablosu adi ve soyadi alanları üzerinden grup sorgusu oluşturarak, alınan toplam krediler listelenir. SELECT öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi, SUM(VAL(LEFT$([aldığı dersler].[dersin kredisi],1))+val(right$([aldığı dersler].[dersin kredisi],1))) AS [toplam kredi] FROM öğrenciler INNER JOIN [aldığı dersler] ON öğrenciler.[ogrenci no]=[aldığı dersler].[ogrenci no] GROUP BY öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi;

15 SORGU-15 : SQL -GROUP SELECT-aldığı kursların sayısı (IN) İŞLEV : Öğrenciler ve kurslar tabloları üzerinden bir grup sorgusu ile istenilen kritere uygun (IN yapısı içinde) kurs sayılarını listeler. SELECT (Ö.adi & " " & Ö.soyadi) AS [öğrencinin adı - soyadı], COUNT(K.[kurs adı]) AS [gittiği kurslarınsayısı] sayısı] FROM öğrenciler AS Ö RIGHT JOIN kurslar AS K ON Ö.[ogrenci no] = K.[ogrenci no] WHERE (((VAL([K].[kurs süresi (AY)]))>3)) GROUP BY Ö.adi, Ö.soyadi HAVING (((Öadi) (((Ö.adi) IN ("sevil","seval","derya")));"seval" "derya")));

16 SORGU-16 : SQL - ÇAPRAZ - aldığı kredilere göre dağılım İŞLEV : Öğrenciler ve aldığı dersler tablolarından TRANSFORM SUM(VAL(Left$([aldığı dersler].[dersin kredisi],1))+val(right$([aldığı dersler].[dersin kredisi],1))) AS toplam SELECT öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi FROM öğrenciler INNER JOIN [ldğ [aldığı dersler] ]ON öğrenciler.[ogrenci no]=[aldığı dersler].[ogrenci no] WHERE [aldığı dersler].[dersin kredisi] NOT IN ("2+2","2+1") 2+1 GROUP BY öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi ORDER BY öğrenciler.soyadi DESC PIVOT [aldığı dersler].[dersin kredisi];

17 SORGU-17 : SQL - ÇAPRAZ - Başarı notu ortalamaları İŞLEV : Öğrenciler ve aldığı dersler tabloları üzerinden bir çapraz sorguda, der adlarına göre alınan vize notlarının ortalamaları listeleniyor. TRANSFORM AVG([öğrenci başarı durumu].[vize notu]) AS [Ortalamavize notu] SELECT öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi FROM (öğrenciler INNER JOIN [aldığı dersler] ON öğrenciler.[ogrenci no]=[aldığı dersler].[ogrenci no]) LEFT JOIN [öğrenci başarı durumu] ON ([aldığı dersler].[ogrenci no]=[öğrenci başarı ş durumu].[ogrenci ][ no]) AND ([aldığı ğ dersler].[ders ][ kodu]=[öğrenci başarı durumu].[ders kodu]) GROUP BY öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi PIVOT [aldığı dersler].[dersin adı];

18 SORGU-18 : ÇAPRAZ SELECT - öğrencilerin derslere göre dağılımı İŞLEV : Öğrenciler ve aldığı dersler tabloları üzerinden bir çapraz sorguda, derslere göre öğrenci dağılımı listeleniyor. TRANSFORM COUNT([aldığı dersler].[dersin adı]) AS [Saydersin adı] SELECT öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi FROM öğrenciler INNER JOIN [aldığı dersler] ON öğrenciler.[ogrenci no] = [aldığı dersler].[ogrenci no] GROUP BY öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi PIVOT [aldığı ğ dersler].[dersin ][ adı];

19 SORGU-19 : ÇAPRAZ SELECT - öğrencilerin bölümlere göre dağılımı İŞLEV : Öğrenciler tablosu üzerinden çapraz sorguda, ada ve soyada göre gruplama yapılarak bölümlere göre öğrenci dağılımı listeleniyor. TRANSFORM COUNT(öğrenciler.[bolum kodu]) AS [Saybolum kodu] SELECT öğrenciler.adi, ğ öğrenciler.soyadi, ğ COUNT(öğrenciler.[bolum kodu]) AS [Aynı ismi taşıyan öğrenci sayısı] FROM öğrenciler GROUP BY öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi ORDER BY öğrenciler.soyadi ASC PIVOT öğrenciler.[bolum adı];

20 SORGU-20 : SQL - CREATE TABLE BOŞ TABLO İŞLEV : İstenilen özellikte bir tablo yaratma sorgusu CREATE TABLE [Boş tablo] ([AD SOYAD] TEXT(10), [SICIL NO] INTEGER NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY, [DOĞUM TARİHİ] DATE, [YAŞI] BYTE, [TC KIMLIK NO] LONG UNIQUE, [KISA BILIMSEL SAYI ] SINGLE, [UZUN BILIMSEL SAYI] DOUBLE, [FOTOGRAF] OLEOBJECT, [ÇALIŞMA SÜRESİ] TIME, [MAAŞI] CURRENCY, [ÖZ GEÇMİŞ] MEMO);

21 SORGU-21 : SQL - CREATE TABLE BOŞ TABLO2 İŞLEV : İstenilen özellikte bir tablo yaratma sorgusu CREATE TABLE [BOŞ TABLO2] ( Adi TEXT, Soyadi TEXT(10), Ogrencino INTEGER NOT NULL, [TC NO] INTEGER, PASSWORD INTEGER UNIQUE, CONSTRAINT SART1 PRIMARY KEY (Ogrencino), CONSTRAINT INDEX1 UNIQUE([TC NO]) );

22 SORGU-22 : SQL - DROP COLUMN -BOŞ TABLO den alan sil İŞLEV : İstenilen özellikte bir tablo yaratma sorgusu ALTER TABLE [BOŞ TABLO] DROP COLUMN fotograf,yaşi;

23 SORGU-23 : SQL - ADD COLUMN -BOŞ TABLO den alan sil İŞLEV : İstenilen özellikte bir tablo yaratma sorgusu ALTER TABLE [BOŞ TABLO] ADD COLUMN fotograf2 OLEOBJECT, YAŞI2 BYTE UNIQUE NOT NULL;

24 SORGU-24 : SQL KAYIT SİL - SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar İŞLEV : İstenilen kritere uygun kayıtlar silinir. DELETE * FROM [SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar] WHERE adi=[öğrenci iismii giriniz]; iii]

25 SORGU-25 : SQL KAYIT SİL - SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar İŞLEV : İstenilen kritere uygun kayıtlar silinir. DELETE FROM [SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar] WHERE soyadi NOT IN (SELECT soyadi FROM y ( y öğrenciler);

26 SORGU-26 : SQL - INSERT INTO - TEST İŞLEV : Kullanıcı tarafından girilen değerler istenilen tabloya eklenir. INSERT INTO TEST ([ogrenci no], adı, soyadı, adresi i) VALUES (12342, "kubilay", "BALCI", "İstanbul Üniversitesi Fen Fakültes Fizik Bölümü Vezneciler İSTANBUL");

27 SORGU-27 : INSERT INTO [SQL - SELECTINTO öğrencinin gittiği kurslar] İŞLEV : Kullanıcı tarafından parametre olarak girilen değerlerin istenilen tabloya eklenir INSERT INTO [SQL - SELECT INTO öğrencinin i gittiği iği kurslar] ( adi, soyadi, [kursun adı], [kurs süresi (AY)] ) İ SELECT [İsim giriniz], [soyad giriniz], [kurs adı giriniz], [kurs süresi giriniz];

28 SORGU-28 : SQL - INSERT INTO - TEST (İKİ TABLODAN) İŞLEV : İstenilen tablodan seçilen alanlardaki değerler istenilen bir diğer tabloya eklenir INSERT INTO [SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar] ( adi, soyadi, [kursun adı], [kurs süresi (AY)] ) SELECT öğrenciler.adi, öğrenciler.soyadi, kurslar.[kurs adı], kurslar.[kurs süresi (AY)] FROM öğrenciler LEFT JOIN kurslar ON ğ öğrenciler.[ogrenci no]=kurslar.[ogrenci no];

29 SORGU-29 : SQL - SELECT INTO - öğrencinin gittiği kurslar TABLO YARAT İŞLEV : Bir tablodan seçilen alanlar ile yeni bir tablo yaratılır. SELECT Ö.adi, Ö.soyadi, K.[kurs adı] AS [kursun adı],k. [kurs süresi (AY)] INTO [SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar] FROM öğrenciler AS Ö LEFT JOIN kurslar AS K ON Ö.[ogrenci no]=k.[ogrenci no];

30 SORGU-30 : INSERT INTO [SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar] İŞLEV : Kullanıcı tarafından parametre olarak girilen değerlerin istenilen tabloya eklenir SELECT Ö.adi AS [Öğrencinin ADI], Ö.soyadi AS [Öğrencinin ğ Soyadı], K.[kurs adı] AS [kursun adı], [kurs süresi (AY)] INTO [SQL - SELECT INTO öğrencinin gittiği kurslar] FROM öğrenciler AS Ö LEFT JOIN kurslar AS K ON Ö.[ogrenci no]=k.[ogrenci no];

31 SORGU-31 : TABLO YARAT - KURSLAR İŞLEV : Bir tablodan seçilen alanlar ile yeni bir tablo yaratılır. SELECT [kurslar].[öğrencinin adı - soyadı], [kurslar].[aldığı[aldığı kurs], [kurslar].süresi, süresi [kurslar].konusu, konusu [kurslar].yeri INTO [TABLO YARAT KURSLAR] FROM [Basit SELECT sorgu - öğrencilerin aldığı kurslar] AS kurslar;

32 SORGU-32 : TABLO YARAT - KURSLAR İŞLEV : Bir tablodan seçilen alanlar ile yeni bir tablo yaratılır. UPDATE TEST SET cinsiyet = "E" WHERE cinsiyet IS NULL;

33 SORGU-33 : TABLO YARAT - KURSLAR İŞLEV : Bir tablodan seçilen alanlar ile yeni bir tablo yaratılır. UPDATE TEST, [ÖĞRENCİ BİLGİLERİ] SET TEST.cinsiyet = "E", [ÖĞRENCİ BİLGİLERİ].[bolum BİLGİLERİ][bol mad] adı] = "MATEMATİK";

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Veri Tabanı-I 9.Hafta

Veri Tabanı-I 9.Hafta Veri Tabanı-I 9.Hafta SELECT komutu 1 SELECT YAPISI SELECT FROM [WHERE ] , veritabanından değerleri alınacak olan kolonların listesidir. kolon_listesi

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını belirt.

SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını belirt. SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: SELECT FROM SEÇ GELİŞ ÖRNEK: 1) Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele. ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını

Detaylı

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL) Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili adı altında yeni bir makale dizisine başladık "SQL sorgulama dili" adlı makale dizimiz bittikten sonra "Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek"

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı