TICARET. ODASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007-5. TICARET. ODASı"

Transkript

1 YAYıNNO : İSTANBUL TICARET ODASı

2 İSTANBUL TİcARET ODASı... TURKIYE'DE KALIPÇILIK SEKTORUNUN BUGUNU VE YARıNı SEMİNER YAYıN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilrnek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAGRI MERKEZİ Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks : (212) E-posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Y AYıNA HAZıRLıK, BASKı, CİLT.."...,.. -EUROMAJO """ ENTEGRE MATBAACILIK ANONİM şirketi Sanayi Caddesi No: Çobançeşme-Yenibosna / İSTANBUL Tel: (212) (pbx) Faks: (212)

4 i.-.. ONSOZ Başta otomotiv, beyaz eşyra ve elektronik olmak üzere, üretime dönük tüm sektörler için hayati önevı taşıyan "kalıpçılık" sektörü, dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi Tijrk sanayiinde de ayrıcalıklı konumunu muhafaza etmektedir. İstihdama katkısı ve katma değer yaratılmasındaki etkin rolü bilinen bu sektör, teknolojik gelişmelere de son derece açık olup, sürekli izlenmeye ve uygulama alanındaki yenilikler yönünden güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. Odamız yıllardan beri sektörün bu özelliklerinin bilincinde olmuş ve çeşitli etkinliklerle kalıpçılık konusuna dönük ilgisini canlı tutmuştur. Bu çerçevede, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli araştırmalar, toplantı ve seminerler yapmış ve bu dalda ki öncü çalışmalarıyla üyelerine bilgi akışını sağlamaya gayret etmiştir. Bu çalışmalardan biri de, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Kalıpçılık Sektörünün Bugünü ve Yarını" semineridir. Seminerimizin gördüğü ilgi ve talep üzerine yapılan konuşmaların yazılı hale getirilmesinin özellikle toplantımıza katılamayan KOBİ'lerimize faydalı olacağı düşünülerek, elinizde bulunan yayınımız hazırlanmıştır. Konunun uzmanlarının verdiği bilgilerin KOBİ'lerimiz ve diğer ilgililerin vizyonunu geliştirmesi dileğiyle, seminer ile ilgili çalışmalara katkıda bulunan tüm konuşmacılara, tüm katılımcılara ve başta Recep Dayıoğlu olmak üzere seminer organizasyonunun gerçekleştirilmesinde görevalan KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi çalışanlarına teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 içindekiler Açış Konuşması Tahsin Öztiryaki 7 İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı i. OTURUM Oturum Başkanı Harun Masatoğlu 10 Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kalıpçılık Programları Prof.Dr. Mehmet Emin Yurci 15 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Malzemesi İmalat Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Otomobil Endüstrisinin Saç Kalıp İhtiyacına Bir Bakış İsmail Mehmet Yeyinmen 26 FORM 2000 Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Otomotiv Sanayinde Kalıpçılık Mustafa Bintaş 32 Mubitek Genel Müdürü SORU CEVAP 37

7 I1.0TURUM Oturum Başkanı Harun Masato ğı u 52 Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kalıpçılığın Makine Sektörüne Katkılan Hasan B üyükdede 54 İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi'nde Kalıpçılık Eğitimi Prof.Dr. Ahmet Özdemir 57 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Kalıpçılık ve İlgili Konularda Dünyadaki Araştırma Kurumlan ve Üniversite Sanayi İşbirliği Örnekleri Doç.Dr. Haydar LivatyalL 70 İstanbul Teknik Üniveristesi Makina Fakültesi Öğretim Üyesi Küreselleşme Sürecinde Türk Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Kalıplan Refik Diri 81 Karel Kalıp Genel Müdürü SORU CEV AP.88

8 Açış KONUşMASı T AHSİN ÖZTİRYAKİ İSTANBUL TİcARET ODASı YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Değerli katılımcılar, değerli hocalarımız, İstanbul Ticaret Odasına geldiğiniz ve toplantımızı onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. HayatImızda önemli olan, değeri bizler ve sanayiciler tarafından bilinen ama, halkımız tarafından çok da fazla algılanınamış olan kalıpçılık mesleğini, enine boyuna tartışacağımız bir toplantı başlayacak. Kalıp dediğimiz zaman, bugün üzerimize giydiğimiz elbise de kalıpla üretiliyor, ayakkabıda kalıpla üretiliyor, beyaz eşya da kalıpla üretiliyor, otomobil de kalıpla üretiliyor. Dolayısıyla biz farkına varmadan, kalıpla her gün iç içeyiz. sektörü bence sanayimizin en ana sektörlerinden bir tanesi. Eğer kalıpçılık sektörü bu işi iyi başaramazsa, sanayimizin gelişmesi tamamen yabancı kaynaklara bağlı olarak gelişeceği muhakkaktır. Kalıpçılık hammadde kadar önemli. Hammaddeyi de bulabiliriz, satın alabiliriz dünyanın her yerinden ama, iyi kalıpçılarımız yoksa, iyi kalıp sanayimiz yoksa, tamamen dışa bağımlı olduğumuzda bu işi çözemeyiz şeklinde düşünüyorum. Evveliyatta ben soğuma kalıbıyla ve kesme kalıbıyla alakalıyım, soğuma kalıbını yapmak için bir sarı malzemeye ihtiyaç vardı. Bugünkü adıyla amko. Münih'in hafifkuzeybatısında, ufak bir kasabada, ufak bir firmada yapılırdi. Ben ayda iki kere filan oraya gidip, amko sipariş verir, onları bekler, çeşitli yollarla ithalatın da zor olduğu günlerde onları getirmeye çalışırdık. Bu söylediğim 80 li, 70 ve 80 li yıllar arasında, yine hepinizin bildiği gibi, 70 li, 80 li yıllarda Türkiye Avrupa'dan getirmiş olduğu ikinci el makinelerle sanayileşti, işçi permileriyle, bütün fabrikaların, eskilerini, hurdalarını toplayarak buraya geldi ve sanayileşti. Ama bugün kalıp sektörüne baktığımızda, Türkiye'nin beyaz eşyadaki gücü, otomotivdeki gücü, bence tamamen kalıpçılık sektörünün Türkiye'de gelişmesine paraleldir. Yani makine kadar önemli olan bir yatırım, kalıp yatırımı, kolay bir yatırım değil. Makineyi alırsınız, herhangi bir kalıpla çalıştırabilirsiniz. Ama kalıbı yapıp, başarılı olamazsanız, o kalıp atılacak bir malzeme olarak gözükür. Dolayısıyla kalıpçılığı doğru yapmak lazım. Türkiye'nin şu anda iddia ettiği, tasarlanınış ürünlerle, marka olmak yolunda çalışması gerektiği inancı hepimizde var herhalde. Eğer biz doğru ürünler yapamazsak, satılabilir doğru ürünler, iyi tasarlanmış ürünler yapamazsak, bunları satamayız ve katma

9 değeri oluşturamayız. Kalıpçılık sektörü bence iyi tasarlanmış, satılabilir ürünlerin yapılması halinde, Türkiye'ye çok büyük katma değerler katacak diye düşünüyorum. Bu anlamda kalıpçılığın öneminin iyi algılaması lazım Türkiye'nin. Bu konuyla ilgili hocalanm burada, bütün problemleri veya olabilecekleri tartışacaklar, biz de onlara şahit olacağız inşallah. İstanbul Ticaret Odası olarak bu konuda neler yaptığımızı söylemek gerekirse, İstanbul Ticaret Odası olarak bizler sizleri, birtakım yabancı yatırımcılarla, bir borsa çalışmamız var, yan sanayi borsası diye, karşılıklı eşleştirmeye çalışarak sizleri bu konuda en azından satabilir, üretilebilir, yani pazar yaratarak üretmeyi artırarak destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü geçmişte sadece atölyelerde yapılan, daha sonra herkesin kendi bünyelerinde yaptığı, kalıpçılık sektörü bugün artık fabrikalaşmış durumdadu. Geçmişte İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de yapılan kalıpçılık sektörü bugün bence Türkiye orijinli olmaya başlamış vaziyette, eskiden plastik kalıpların birçoğu İtalya'da yapıludi. Gerçi şimdi Çin baskısının altındasınız diye düşünüyorum. ÇinIilerde çok ucuz kalıplar yapılıyor. Bunları da aşmanın yolu, bence kalıbı iyi yapıp, iyi tasarlayıp, sanayiye kolay yoldan ulaştrrmaktu. Çin'de kalıp yaptrrmak ucuz olabilir ama, hiç de buraya getirip onları kullanmak kolay değil. Bunu yaşayanlardan birisi olarak söylüyorum. İstanbul Ticaret Odası olarak yakın zamanda yaptığımız borsa çalışmasının dışında, önümüzdeki günlerde bir Fransız heyet gelecek, Fransa' daki kalıp ve model market derneğinin üyeleri. Burada bir toplantı yapacaklar 11 Aralık'ta, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Bunu size duyurmak istiyorum. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Kalıpçılığın ne kadar zor, ne kadar meşakkatli, başlarken sadece demir parçası, sonra ortaya çıkacak ürünü hayal ederek, yani sizler birer sanatçısınız aslında, kalıpçının teknolojisi olabilir, tekniği olabilir ama bence kalıpçılığın sadece tekniği ve teknolojisi yok. Kalıbın kendi içerisinde bir ustalık payı da var. Bazı tecrübelere de dayanarak yapılacak bir hadise diye düşünüyorum. Hepinize bugün bu çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. AHMET ŞENKAL: Sayın Öztiryaki'ye çok teşekkür ediyoruz. İki otururndan oluşacak seminerimizi başiatıyoruz. Şimdi oturumu idare etmek üzere, hem oturumumuzu idare edecek, hem değerli yorumlarını daha evvelden yapacağını tahmin ettiğimiz Harun beyi oturum başkanlığına davet ediyorum. Kendisi Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Harun bey oturumu size emanet ediyorum. Buyurunuz efendim.

10 i. OTURUM

11 OTURUM BAŞKANı HARUN MASATOGLU ULUSLARARASI KALıP ÜRETİcİLERİ BİRLİGİ YÖNETİM KURULU BAŞKANı Sayın başkan vekilim, İstanbul Ticaret Odası'nın değerli yetkilileri, sevgili davetliler, değerli arkadaşlarım, meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de kalıpçılığın bugünü ve yannı konulu, bu seminer ümit ediyorum ki İstanbul sanayicilerine ve İstanbul kalıpçılarına bir ışık tutacaktır. Özellikle Türkiye'de uluslararası alanda faaliyet gösteren uluslararası kalıp üreticileri birliğine destek verecektir. Bu çalışmalarla ülkemizin kalıpçılık sektörünü birlikte daha yukarıya taşımış olacağız. Değerli arkadaşlar, Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliğini tanıtan küçük bir sunum yapacağım ama, Tahsin bey gibi, ben de kendi bilgi birikimimden yararlanarak sizlere Türkiye'de kalıpçılık dün nasıldı, bugün nasıl, yann nasıl olmalıdır? Onu aktarmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de biliyorsunuz kalıpçılık sektörü, daha doğrusu kalıp sanayii, çok eski geçmişlere dayanmıyor. Türkiye sanayi devriminde maalesef çok gerilerden geldi. Bütün dünya 1900'lerde sanayi devrimini tamamladığında, Osmanlı savaş yapıyordu. Cumhuriyetimizin kurulmasıyla Atatürk'ümüzün 1933'lerde başlattığı sanayi hamlesi, beraberinde gelen Türkiye'nin özellikle savunma sanayiine yönelik ihtiyacı artmıştır. Makine Kimya bu amaçla kurulmuştur. Makine Kimya mermi, ve silah, yapmaya başlamış bu silahlan ve mermileri de kendi ürettiği kalıplarıyla yapmıştır. Türkiye'de beyaz eşya sektörünün 1963, 64'lerde faaliyete geçmesine kadar kalıpçılık yaklaşık 30 sene kadar duraklama yaşamıştır. Beyaz eşya sektörünün ihtiyacı olan kalıplann yapımına kadar Türkiye'de yaklaşık 30 senelik bir dönem de hiçbir faaliyet yapılamamıştır. Bu aradaki ikinci dünya savaşı, ekonomik problemler vs. nedeniyle böyle dönem tüm dünyanın bir çok sıkıntı yaşandığı bir dönem olmuştur. Diğer arkadaşlarım ve meslektaşlanın gibi ben de 1963 yılında, endüstri meslek lisesini yeni bitirmiş, bu sanayiye adım atmış birisiyim.1963 'te çalışma hayatına başladım. O dönemlerden sonra da kendime bir yol çizmeye başladım. Ne yapayım, diye düşündüm, makine mi, kalıp mı, parça mı? vs. derken, benim de yönüm, makine ve kalıp şeklinde oldu yılından itibaren de elektronik sanayiinde kalıp üretmeye başladım. Bu alanda hem mesleki yönden yüksek tahsil yaptım, hem de atölye çalışması yaparak 10

12 kalıp ürettim. Türkiye'deki kalıp sanayii, 1971 'lerde özellikle iki otomobil fabrikasının Türkiye'de üretime geçmesiyle, büyük yükseliş yaparak, süratle gelişim göstermiştir. Bunu istatistikler gösteriyor. daha sonra 1980'lerde özellikle bilgisayar sistemlerinin devreye girmesiyle, kalıpçılık sektörü süratle gelişmiş, 1990'larda Bilgisayar destekli çizim programları CAD ve Bilgisayar destekli işleme programları CAM ile Bilgisayar destekli CNC tezgahlar ile kalıpçılık gelişerek kalıp işleme yüksek hızlı tezgahlarda yapılmaya başlanmıştır. Bilgisayar teknoloji~inin Türkiye'ye girdiği dönemlerden itibaren kalıpçılık yükseliş trendini hızlandırmış bu oranda da Türkiye bugünlere gelmiştir. Bugün yaklaşık 4-5 metre ebatlı tezgahlarda, özellikle otomotiv sanayinin ihtiyacı olan kalıplar yapılmaktadır. Otomotiv sanayiine yönelik olarak yapılan bu kalıplarda kullanılan bir çok şey yurt dışına bağımlıdır. Ayrıca, kalıp üretiminde kullanılan Makine, Kesici takım, CAD ve CAM programları teknolojik olarak yurt dışına bağımlıdır. Türkiye' de üretilmemektedir. Türkiye' de üretilenler sınırlıdır.makine, kesici takımlar, programlar açısından yurt dışına bağımlı, olan bu sektörün güçlü bir yanı vardır. Yetişmiş işgücü ve insan kaynaklarıdır. İşte bu kaynağı iyi yetiştirmeli ve iyi değerlendirmeliyiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bu potansiyeli diğer her şeyin üstündedir. İnsan her şeyden önce gelmektedir. Kalıp tasarımla başlar. Tasarım yetişmiş elemanla yapılır. Türkiye'nin kalıpçılık alanındaki ekonomik gücü, yetişmiş işgücüyle, tasarım gücüyle, araştırma geliştirme gücüyle, ortaya çıkacaktır. Kalıpçılık alanındaki elemanların yetişmesiyle iş gücümüz süratle artacak bundan sonra da özellikle 2010'lu yıllarda Türkiye kalıpçılık alanında önemli bir konuma gelecektir. Bunun için de bizim bu aşamada yapmamız gereken özellikle endüstri meslek liseleri, meslek yüksek okulları, üniversitelerimiz ile, iyi bir işbirliği yaparak, bugünkü seviyemizi birkaç basamak yükseğe taşımak olacaktır. Geçen hafta Kore' deydim, Kore' de şöyle bir uygulama yapmışlar. Kalıpçılar için kalıp organize sanayi bölgesi kurmuşlar. Bu organize sanayi bölgesinde sadece kalıpçılar ve kalıp yan sanayi firmaları var. Örneğin hazır kalıp seti üreticisi, standart kalıp elemanları üreticisi çelik satıcısı gibi kalıp için gerekli olan hemen hemen her şey bu organize sanayi bölgesi içinden temin edilmektedir. Böylece lojistik masrafları yok denecek kadar azdır. Her şey burada bitiriliyor. Biraz önce meclis başkanımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte konuştuk. İstanbul Ticaret Odası'nın hem eğitime ve kalıpçılık organize sanayi bölgesine yönelik bir takım çalışmaları olduğunu duydum, çok sevindim. Kore bunu gerçekleştirmiş. Biz neden gerçekleştirmeyelim? Sadece ka1ıpçıların bulunduğu, 11

13 organize sanayi bölgeleri oluştuunuşlar ve kalıpçılar, ısıl işlemcisiyle, CNC'ile, CAD/CAM ile tasarımla, kalıp detay parçaları üretenleriyle, böyle bir bölgede muazzam üretimler yapıyorlar ve çok süratli kalıp üretiyorlar. Onun için Türkiye süratle böyle bir bölgenin yapılması lazım.yapılması gerekenleri gerçekleştirmeliyiz, öyle veya böyle bu kabuğu kırmalıyız. Aksi halde az gelişmiş ülkeler sınıfına düşeceğiz. Çünkü Türkiye'de kalıpçılık sektörü, makine sektörü ile paralel çalışan bir sektördür. Malzeme sektörünü destekleyen, ısıl işlem sektörünü destekleyen, bir taraftan bunlarla beraber birlikte çalışan bir sektördür. Kalıpçılık sektörü Diğer taraftan otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma sanayi, tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de destekleyen bir sektördür. Yani bunların hepsinin ortasında olan kalıpçılık sektörüdür. Türkiye'de Kalıpçılık sektörünün Bugüne kadar bu kadar geri planda olmasına, ben inanamıyorum geri kalınışlığı değil. Geri planda olmasını anlayamıyorum. Uluslararası kalıp Üreticileri Birliği, Türkiye'de 2002 yılında kuruldu. Bursa merkez olmak üzere 33 üyesi Bursa'da olan, şu anda 58 üyesi olan bir birliktir. Bakanlar kurulu karanyla kurulmuş, olan ve Türkiye'yi temsil eden en büyük birliktir. Dolayısıyla böyle bir birliğin, bugün kurulmuş olması, bizler için son derece önemlidir. Geçmiş dönem başkanımız Erkalıp, ve Ermetal şirketler grubunun sahibi, sayın Fahrettin Gülener tarafından büyük gayretleri sonucu kurulmuş olan uluslararası kalıp üreticileri birliğinin Yönetim Kurulu başkanlığını 2004 yılından bu yana üstlenmiş bulunuyorum. Birliğin faaliyetlerini uluslararası boyutta yürütmeye çalışıyorum. bundan sonra da yürütmeye devam edeceğim. Öncelikle bu birliğe İstanbu1'daki kalıpçı fırmaların üye olması lazım. Bursa'da şu anda 33 olan üye sayısı, İstanbul'dan 5 üyemiz, İzmir'den 2 üyemiz, Konya'dan 2 üyemiz olmak üzere çeşitli şehirlerden üyelerimiz var. Türkiye'de yaklaşık 7 bin civannda kalıpçı olduğunu tahmin ediyoruz, Çeşitli sanayi odalarından henüz daha bunun envanterini çıkarabilmiş değiliz. 7 bin civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu kalıpçı fırmaların % ı O unun üye olması halinde, yaklaşık 700 civarında üyesinin olması gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla büyük veya küçük kalıp çı atölyelerine ve firmalanna sahip olan İstanbul 'un özellikle Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliğine üye olmak suretiyle, Türkiye'de ve birlik içinde örgütlenmeyi sağlayabileceklerine inanıyorum. Örgütlenme sonucunda Türkiye'de Kalıpçılık birkaç basamak yukarıya taşınmış olacaktır. Bugün İspanya, Portekiz, Kore, gibi kalıp sanayisi Türkiye'ye benzeyen ülkeler, Örgütlenmeyi tamamlamışlardır. İspanya'da Ascarnm adında kalıpçılar birliği var. Daha öncelerde İspanyanın 12

14 kalıp yapım kabiliyeti 800 milyon dolarken, şu anda 2 milyar 650 milyon dolar civarında kalıp ihracatı var. Türkiye'nin kalıp ihracatı ne kadar? İçinde bir miktar da otomobil yedek parçası ihracatı olmakla beraber 250 milyon dolar civarında. Uludağ ihracatçılar birliğinden alınan bilgidir. makine kalıp otomobil parçası karışımı olan ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği kanalıyla yapılan ihracat miktarı ile beraber milyon dolardır. Makine ihracatı daha fazladır. Miktarını tam olarak bilmiyorum. Makine daha fazla, kalıp kısmı daha az. Dolayısıyla Türkiye'nin artık kalıp ihracatında da önemli bir söz sahibi olması gerekiyor. Biz diyoruz ki, Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Bizim vizyonumuz budur. Bundan sonra Türkiye'nin kalıp yapım gücünü, bütün dünyaya açacağız. Bizim kendi aramızda rekabet etmek değil, uluslararası alanda, uluslararası arenalarda rekabet etme gibi bir vizyonumuz ve görevimiz var. Dolayısıyla Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği, bundan sonra Türkiye'deki kalıpçıları bir çatı altında toplayarak, Türkiye'nin kalıp yapım gücünü bütün dünyaya açacaktır. O yüzden bütün arkadaşlarımızı, uluslararası kalıp üreticileri birliği içinde görmek istiyoruz. İspanya kalıp üreticileri birliği ascarnrn 1934 yılında kurulmuş, Portekiz 1964, kore 2000 de kurulmuş, Kore bizden iki sene önce kurulmuş, biz 2002 de kurulabilmişiz. Halbuki Türkiye'de kalıpçılık 1933 den bu yana var. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu tür birliği, bu tür bir demek yada sivil toplum kuruluşunu, en azından 1960'lı, 70'li yıllarda hayata geçirmesi ve güçlenmesi gerekirdi. Tamam, o gün geç kalmışız, ama bundan sonra önümüzde çok daha güçlü bir vizyon var. O vizyon bizim yetişmiş işgücümüz, üniversitelerimiz, bilgi gücümüz ve çeşitli kurumlarımız. Dolayısıyla biz de inanıyoruz ki, yetişen gençliğimiz, bilgili, dinamik, inançlı, her şeyiyle beraber ülkesi için çalışacak yardım edecek, hizmet edecektir. Gençlerimiz yetişmiş teknolojilerini birkaç basamak yukarıya taşıyacaktır. işgücü ile kalıpçılık Değerli arkadaşlar, bizim üyelerimiz arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi üniversitelerimiz var. Bu üniversiteler bizim onur üyelerimizdir. Bu üniversitelerin değerli hocalarından, Prof. Dr. Mehmet Emin Yurci hocam konuşmacı olarak bizimle birlikte bilgilerini bizlerle paylaşacak. Sayın hocamı kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun. Form 2000 firmasının temsilcisi İsmail Mehmet Yeyinmen arkadaşımız, 13

15 Buyurun Mehmet bey, 2 sene önce Mehmet Yeyinmen beyle Bursa'da da birlikteydik. MUBİTEK fınnasından konuşmacımız makine yüksek mühendisi Mustafa Bintaş, bilgilerini bizimle paylaşacak, buyurun Mustafa bey. Ben Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği hakkında kısa bir konuşmadan sonra mikrofonu diğer konuşmacı1ara bırakacağım ve oturum sırasında bilgilerimizi yine ara konuşmalarla aktarmış olacağım. Beni dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyor ve konuşmasını yapmak üzere, Mehmet Emin hocama söz veriyorum. Buyurun hocam. 14

16 YILDIZ TEKNİK ÜNİvERSİTESİ'NDE KALIPÇILIK PROGRAMLARI MEHMET EMİN YURCİ YILDIZ TEKNİK ÜNİvERSİTESİ MAKİNE MALZEMESİ VE İMALAT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALı BAŞKANı istanbul Ticaret Odası'nın Sayın Başkan Vekilleri, Sayın Yöneticileri, Değerli Üyeler ve Değerli Konuklar, Konuşmama başlamadan önce sizleri saygıyla selamlıyorum. 5-6 yıl kadar önce, yine bu salonda geniş katılımlı bir panel vesilesiyle toplanmıştık. Kalıp imalat Sanayimiz bünyesinde yapmış olduğumuz uzunca süren anket çalışmalarının ardından, arkadaşım Dr. Muzaffer Tamer ile birlikte hazırladığımız "Kalıp imalat Sanayimizin Teknik Sorunları ve Çözüm Önerileri" isimli bir rapor söz konusu panelde tartışmaya açılmıştı. O panelin ardından da, dönemin Bursa Milletvekili Sayın Fahrettin OÜLENER'in öncülüğünde, Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) doğdu. Şimdi o günlerin heyecanını tekrar yaşattıkları için, Sayın Yöneticilerimize ve bu çalışmanın başlatılmasında öncü olup teşvik eden o zamanki Meslek Komitesi Başkanı Sayın Hasan Büyükdede'ye şükran borcumu ifade etmek istiyorum. Efendim, şimdi de bu toplantı vesilesiyle, bizden "Bu konu ile ilgili olarak üniversitelerinizde neler yapıyorsunuz; kalıpçılıkla ilgili olarak neler yapıyorsunuz?" diye sorulmaktadır. Bu bakımdan, kısıtlı zaman içinde bunun üzerinde durmağa çalışacağım. Tabii ki, sanayimizle alakalı olarak söylemek istediklerimiz de vardı. Ama bunları bir başka toplantıya ertelemeyi düşünüyorum veya sorular kapsamında eğer zaman bulursam bu konuda da kısaca görüşlerimi belirtmek isterim. Şimdi efendim, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki kalıpçılık eğitimi ve etkinliklerine ilaveten, buradaki konuşmada üzerinde durmağa çalışacağım konular, ilgili disiplinler ve dersler olacaktır. Proje ve bitirme tezleri ile sanayi işbirliği kapsamında ne gibi etkinlikler var? Bunların üzerinde durmağa çalışacağım. Herşeyden önce, kalıp dediğimiz takım seri imalatta çok önemli bir araç; kalıpçılık ayni zamanda makine imalat sanayinin temeli ve okulunu oluşturuyor. Daha sonra, oradan yetişen elemanlar makine imalatçısı oluyor. Halen, gelişmiş pres imalatçılarımızın zamanında kalıpçı olduklarını hatırlayacak olursak, 15

17 bunun ne kadar önemli olduğunu görürüz. Tüm sektörlere hizmet veren, teknik eleman yetiştiren bir kurumdur kalıpçılık. Bunun için üzerinde durulması gerekiyor. Bugün, özellikle talaşsız imalat makineleri alanında, bir dünya gücü olan ve üstün rekabet gücü olan kuruluşlarımız var; iftihar ettiğimiz. Gönül ister ki, onlardan daha erken başlamış olan talaşlı imalat tezgahları imalatımız da bu aşamaya; hak ettiği yere tekrar gelsin. İşte bu kuruluşların temeli, panelin konusu olan kalıpçılık çalışmalarına dayanıyor. Talaşsız imalat tezgahları yapan kuruluşlarımız, bugün için sanayimizin en büyük sorunu olan katma değer yaratma konusunda büyük katkılar sağlıyor. büyük problem de, aslında yine bu katma değer sorunu ile yakından ilgili görünüyor. Hepimiz yakından biliyoruz; evvelce imal edilemeyen Şimdi, kalıpçılıktaki en karmaşıklıktaki ve büyüklükteki parçalar artık imal edilebiliyor. Zamanında hiç söz konusu olmayan yeni malzemeler var. Bunlar kritik malzemeler; daha sert saclar, daha akıcı plastik malzemeler vb. Boyut ve biçimde ortaya çıkan ve aşılması gereken teknolojik zorluklara şekillendirme zorluklarını da katmamız gerekiyor. Ayrıca, gün geçtikçe yeni yöntemler uygulamaya konuyor. Örneğin, sinterleme yönteminde, daha gelişmiş bir teknik olan Powder Injection Molding (PIM) yöntemi ortaya çıktı. Diğer kalıplı imalat alanlarında da pek çok gelişme kaydedildi. Sayabileceğimiz daha pek çok husus var. Bütün bu konuları takip edebilmemiz ve teknolojiyi yakalamamız gerekiyor ve katma değeri yaratabilmek için biz üniversitelere düşen görev, bu teknolojik atılımlarda sanayicimize yardımcı olmak; kendisinin ayıramadığı zamanı ve işgücünü vererek Ar-Ge 'ye destek olmaktır. Bu arada, buna paralelolarak kendimizi de geliştirmektir. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde dal eğitim programları bulunmaktadır. Söz konusu dalların arasındaki "İmalat Teknolojisi Dalı" bizim kalıpçılıkla ilgili olan programımızdır. Burada, söz konusu bilgileri verirken, zaman zaman da yeri geldikçe, görüşlerimi kısaca ifade edeceğim. Burada, sıkça rastladığımız bir davranış şekli var: Bazen, israrla adında "kalıp" sözcüğü geçen programlar aranıyor. Yapılan konuşmalarda, bu konu sanki ülkemizin büyük bir eksikliğiymiş gibi gösteriliyor. Esasen bu söylem tarzı, kapsam daraltma anlamına geliyor ve kanımca bizi yanlışlara götürebiliyor. Teknolojiyi uygularken, kalıbın dışındaki makine, proses ve malzeme konularını da gözardı etmememiz gerekiyor. Her şeyden önce, bu yanlışa düşmemek lazım. Aslında üst başlığın, kalıp yerine, biçimlendirme teknolojisi olması gerekmektedir. Bu üst başlık, kalıp ile birlikte, yukarıda belirtilen diğer üç önemli imalat öğesini de kapsamaktadır. çünkü bunlar dışlandığı takdirde, kalıp, anlamsız içi boş bir bloktan ibaret kalır! Buradaki 16

18 sorun, terminolojik olmaktan ziyade, başlığın a1tının doldurulması ile ilgili vurgunun öneminin büyük olmasındandır. Nitekim, yukanda adı geçen imalat Teknolojisi Dalımız, istanbul Teknik Üniversitesi'nde ve dünyanın birçok üniversitesinde "imalat Mühendisliği Bölümü" olarak yer almaktadır. Günümüzde, kalıbın veya yine bir kalıp türü olan fikstürün girmediği herhangi bir imalat yöntemi düşünebilir misiniz? Esasen kalıp, çok eski bir tanımlama; yani insanlık metali tanımaya başladığından itibaren kalıbı tanımış. Taştan oyma kalıplar, daha soma killi topraktan kalıplar; hep o çağlardan itibaren seri imalatta kullanıla gelmiş. Kalıpçıya, Makine Mühendisliğinin tüm ana bilim dallarıyla ilgili temel formasyonların kazandırılması gerekiyor. Bu anabilim dallanınıza baktığımızda, konunun, başta mensubu olduğum Makine Malzemesi ve imalat Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere; Konstrüksiyon, Mekanik, Makine Teorisi ve Dinamiği, Termodinamik vb. tüm disiplinler ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz: Önceki yıllarda hakim olan ve söz konusu disiplinleri "Ka1ıpçılık" adı altında toplama şeklindeki bir yaklaşım tarzının, günümüzün gerçekleri karşısında yetersiz kaldığı görüşündeyiz. Etkin gelişmelerin, ancak uzmanlaşma ve disiplinler arası ekip çalışması ile sağlanabileceğini öngörüyoruz. çünkü, kalıplı imalatta ön plana çıkan ve çözümlenmesi gereken birçok fiziksel problem var. Bunlar, birbirlerinden çok ayrı uzmanlık alanlarını işaret ediyor. Bu yansıda, plastik enjeksiyon kalıbı, dövme kalıbı, sac şekillendirme, ve sinterleme kalıbı ele alınarak, başarılı bir imalat için hakimiyet sağlanması gereken fizikselolaylar sıralanmaktadır. Mesela, bir örnek olmak üzere ilkini ele alacak olursak, plastik enjeksiyon kalıbında, sıvı plastiğin akışı, reoloji, ısı transferi; ayın anda ısıtma ve soğutmanın birlikte yapılması, kendini çekme, kalıptaki dinamik ve korozif zorlanmalar, kalıbın muhtelif elemanları için belirlenen hareketleri sağlayabilecek çeşitli hareket mekanizmaları ve senkronizasyonu, otomasyon, çevrim kontrolü vb. pek çok önemli konu var. Keza, diğerlerinde de benzeri şeyleri söyleyebiliriz. Tüm kalıplar için söyleyebileceğimiz ortak bir özellik var: Yüksek performans; yani basma adedi. Bir başka ifade ile, bu ayni zamanda, kalıp için "öngörülen performans" demektir. Her zaman için bunun fazla olması da istenmeyebilir. Kalıbın yeterli oranda ve istenilen adedi basması; maliyetin buna göre ayarlanması sanayicimizin başlıca sorunu olmaktadır. Parçadaki ölçü ve biçim tamlığı; yani kalite ile birlikte, maliyet ekonomisinin de sağlanması gerekmektedir. Bir kalıbın üzerinde, mekanik, hidrolik, pnömatik ve elektronik her türden kontrol yer alabilmetedir. Ayrıca, yerine göre, bir kalıp bağlandığı makineden bile pahalı l7

19 olabilmektedir. Şimdi tekrar yansılara dönecek olursak, burada imalat Teknolojisi Dahmızın Öğretim Planında yer alan lisans dersleri ile bunların içerikleri var. Zamanımız olmadığı için bunları geçiyorum. Burada, kahpçıhkla ilgili olan ders isimleri ile içeriklerini kırmızı renkle işaretledim. Kırmızı renk ile işaretlediklerim doğrudan ilgili olanlar. Fakat, aslında diğer dersler de bunlarla ilgilidir. Burada, çok tabii olarak "değiştirilebilir (interchangeable)" imalat fikrinin; yani seri imalatın söz konusu olduğu her alanda kahba ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Hatta daha da ileri giderek, kalıp başlığının altına haddelerne işleminde kullanılan haddeleri; ki bunlar da birer açık kalıptır, ekstrüzyon ve çekme matrislerini de dahil edebiliriz. Bütün bu takımlara, kum, seramik ve kokil kalıplar ile; imalatında hemen her malzemenin kullanıldığı prototip kalıplan da dahil edilirse, konunun ne kadar geniş kapsamlı olduğu görülür. "Üniversitelerimizde kalıpçılığa önem verilmiyor; kalıpçılık bölümleri açılmıyor." şeklindeki kaygılara mahal olmadığını düşünüyorum. Birçok seçkin üniversitemizde, bu konuya imalat alanı içerisinde fazlasıyla önem verildiğini görüyor ve buna inaruyorum. Bizim Makine Mühendisliği Bölümü bünyesindeki imalat Teknolojisi isimli dal eğitimimiz 30 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu bölüm veya dalın adını kalıpçılık olarak koymuş olsak bile, sırf konstrüksiyon bilgisiyle yetinmek mümkün olamayacak ve yine işin özüne; yani imalat teknolojisine zorunlu bir dönüş yapılacaktı. Ayru şekilde, yüksek lisans programımızda da kalıpçılıkla ilgili dersler vardır. Bu arada, sahip olduğumuz potansiyeli ifade etmek bakımından işte burada muhtelif laboratuarlarımızın olanaklarını görmekteyiz. Vakit olmadığı için bunları hızla geçiyorum. Bu yansılarda, bilgisayar laboratuarlarırnız ile yazılım imkanlarırnız gösterilmektedir. Bunlara ilave edilecek bir bilgisayar laboratuarının hazırlığı sürmektedir. Tezgah kapasitemiz olarak şimdiye kadar alışılmış tezgahlanınız vardı. Eksik olmasınlar, Takım Tezgahları iş Adamları Dayanışma Derneği (TiAD)'ın hibe desteğiyle sağlamış olduğumuz CNC tezgahlanmız bunlara ilave oldu. Ayrıca, CAM eğitimi setimiz de bulunmaktadu. Şimdi, biraz da projelere değinmek istiyorum. Yapmış olduğumuz çalışmaların bu sanayi kolu için önemli olduğunu düşünüyorum ve bunların bazılarını sizlerle paylaşarak tartışmak istiyorum. Görüşlerinizi almak istiyorum. Yaptınlan çeşitli projeler ile öğrenciler için önemli eğitim kazanımlarının gerçekleştiğine 18

20 inanmaktayız. Konuya, ilgili yayın taramaları ve araştırmalar ile başlıyoruz. Önce, gerekli olabilecek tüm bilgileri derliyorlar. Çeşitli derslerden edindikleri bilgileri ayıklayıp, bunları kullanabilme pratiğini ediniyorlar. Çünkü kalıpçılık tekniğinde, örneğin malzeme, makine elemanları, mukavemet bilgisi vb. birçok bilginin bir araya getirilmesi ve kullanılması gerekiyor. Burada hedeflenen hususları, bağımsız çalışma alışkanlığını kazanma, hesaplama tecrübelerini kazanma, çizim tecrübelerini kazanma ve varılan sonuçları değerlendirebilme şeklinde açıklayabiliriz. Bu çalışmalar nelerden oluşuyor? Şimdi, Makine Tasarımı 1, 2, 3 projeleri ile Bitirme Tezi olmak üzere, dört ayrı çalışma yapıyor öğrenci. Biz, bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bunların kendisine önemli kazanımlar sağladığını düşünüyoruz. Burada, ayni zamanda bilgiyi kullanma ve bağımsız proje yapma konusunda; kendine güven duygusu ve tecrübe kazanma konusunda eğitilmiş oluyor. Kalıplı imalat konusu ile ilgili olarak verilen projelerde; buradaki hedef çok tabii olarak en doğruyu bulma iddiasını taşımıyor. Yani, en mükemmel kalıbı yapamayacaktır öğrenci. Bunu takdir edersiniz. Ancak, kalıp projelendirme çalışmalarında herhangi bir yanlışlığın yapılmamasını istiyoruz. Herhangi bir hata olmaması; kalıbın çalışabilir olması gerektiğini söylüyoruz. Evet, bu yansıda da, tamamlanan veya yürütülmekte olan muhtelif tezler, proje ve çalışma konuları var. Burada, kalıpçılığın hemen her alanında yapılmış olan; kalıp işlenmesi konusunda, kalıp tasarımları veya çeşitli teknolojik konularda yapılmış olan birçok çalışma yer alıyor. Bunların içinde, çeşitli platformlarda sunulanlar var; bildiri şeklinde sunulanlar var. Proje olanlar var. Örneğin, "bunlardan birisi, tüp biçimli parçaları verilen tolerans değerleri dahilinde biçimlendirilebilecek kalıpların, otomatik tasarımını yapacak yazılımı geliştirme" çalışmasıdır. Bu çalışma, Viyana'daki IMEKO 2000 Kongresinde, başarılı bildiriler arasında ödüllendirilmiştir. Şimdi, burada zaman çerçevesinde, bunların birkaç tanesine daha göz atalım: Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarımızdan bazıları; belki salonda bulunan değerli katılımcıları ilgilendirmeyebilir. Çünkü, bunlar çok geniş bir alana yayılmış olan konulardır. Ancak, zaman zaman hakim görüş olarak ortaya çıkan bir haksız tespiti müsaadenizle burada ifade etmek istiyorum. Hep söylenegeldiği gibi, üniversitelerin kabuğunda olmadığını; tüm olanaksızlıklara rağmen, uygulamalardan ve dış dünyadan uzak kalmadıklarının artık kabul edilmesini rica ediyoruz. Şimdi, bizlerin, sanayi ile yoğun bir şekilde işbirliği kurma çabaları içinde olduğumuza; örneğin, şu yansılarda, yük ve külfet getirecek yeni proje önerileri ile değil; sanayinin değerlendirmelerine açık 19

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 SANAL ÖLÇME UYGULAMASI Özet Uygulamanın temel amacı Otomotiv sac kalıpçılığında, kalıptan elde edilen parçanın kalite seviyesinin

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ ROKETSAN IN DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI VE ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN SUNULMASI Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ 1/15 ROKETSAN GENEL TANITIMI ROKETSAN, Türkiye'deki

Detaylı

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN KALIP SEKTÖRÜ NOTU Gelişen teknoloji ile birlikte kalıp sektörü çok büyük bir ilerleme kaydetmiş, daha önceden kalıp ile üretilmesi düşünülemeyen parçalar bugün kalıp sektörü için çok kolay imal edilebilecek

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

PLASTİK KALIP TEKNİSYENİ

PLASTİK KALIP TEKNİSYENİ TANIM Plastik kalıplarının çizimlerini yaparak tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Gerekli şartlar sağlandığında atölyede kalıp üretimini yapan bilgisayarlı tezgâhlarda üretim programını hazırlayan

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ TANIM Metalürji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi,

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş; TRS İleri Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi nde tamamı kapalı olan

Detaylı

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip.

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip. Saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, Sayın Kamu Temsilcilerimiz, Akademik Camiamızın Değerli Temsilcileri, Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları, Sayın Konuklar, Hoş

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KALIP TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL KALIP TEKNİSYENİ TANIM Metal veya metal olmayan makine parçalarının istenilen ölçülerde en az malzeme, insan gücü ve takım tezgâhları (presler, enjeksiyon makineleri vb.) yardımıyla, en kısa sürede üretilebilmesini sağlayan

Detaylı

GÖLCÜK MESLEK YÜKSEK OKULU 7. DÖNEM ÖĞRENCİLERİ KOCAELİ FABRİKAMIZDA BECERİ EĞİTİMİNE BAŞLADI Sabahattin Gücin Eğitim Uzmanı İnsan Kaynakları Direktörlüğü 2001 yılında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ile Kocaeli

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir. Bölüm: Makine ve Metal Teknolojileri Program: Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programın Tanıtımı: Okulumuz Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 1980 1981 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. 4702 sayılı

Detaylı

Kalıp üretiminde. güvenilir ortağınız

Kalıp üretiminde. güvenilir ortağınız Kalıp üretiminde güvenilir ortağınız Çeliğe şekil veriyoruz Standart kalıp ürünlerinde lider konuma yükselmiş olan Meusburger, yüksek kalitede standart parça üreterek 10.000 i aşan kalıpçı ile çalışmaktadır.

Detaylı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı Panelistler: Erdoğan Güneş (Ankara Üniversitesi), Abdullah Kutlu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Gelenekler Geçmişimiz Geleceğin Teminatıdır,

Gelenekler Geçmişimiz Geleceğin Teminatıdır, 1825 Gelenekler Geçmişimiz Geleceğin Teminatıdır, İnsan etkileşimi her zaman tüm oluşumların merkezinde olmuştur. Aile şirketi Gontermann-Peipers ın uzun geçmişi de şirket başarısının devamlılığının yalnızca

Detaylı

METALÜRJİ TEKNİSYENİ

METALÜRJİ TEKNİSYENİ TANIM Metalürji Teknisyeni, topraktan çıkarılan maden filizlerinin (cevherlerinin) işlenmesi, hammaddeye ve mamul maddeye dönüştürülmesi aşamalarında metalürji mühendisi ve teknikerine yardım eden kişidir.

Detaylı

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık OTOMOTĐV SANAYĐĐ DERNEĞĐ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık Tolga YALGI Kıdemli Satınalma Müdürü Toyota Motor Europe 9 Haziran 2009 Türkiye

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

data M Roll Form Teknoloji partneriniz

data M Roll Form Teknoloji partneriniz data M Roll Form Teknoloji partneriniz YAZILIM BÖLÜMÜ COPRA RF ve COPRA FEA RF: Uzun yıllar boyu diğer CAD yazılımlarını kullanan bir metal şekillendirme firması neden COPRA RF ve COPRA FEA RF kullanmaya

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

TEGEP te Neler Oluyor?

TEGEP te Neler Oluyor? Gündem Mayıs 2013 02 TEGEP te Neler Oluyor? Eğitim ve gelişim alanında referans olabilecek çalışmalar kapıda! 07 TEGEP - ASTD İşbirliği 05 Zirvede Buluşalım! 09 Tegep Eğitim Profesyonellerini Geliştiriyor

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

KALİTE POLİTİKAMIZ. www.livakalip.com

KALİTE POLİTİKAMIZ. www.livakalip.com Tarihçemiz; Kalıp üreticisi olarak Liva kalıp, 1993 yılından beri farklı fabrikalarda özellikle otomotiv plastik kalıpları üzerine imalat bölümlerinde çalışmış ve buradaki bilgi birikimiyle kalıp imalatı

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ Necmi Gürsakal 1 I. GİRİŞ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa daki 250 Büyük Firma Araştırması nın 2000 yılı sonuçlarını yayınladı. 1997 yılından başlayarak 2000 yılına kadar

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 29

ÖĞRENME FAALİYETİ 29 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 29 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyet sonucunda, makine teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Teknolojinin gelişmesi

Detaylı

BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Firma Tanıtımı BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Telefon: 0232 479 58 10 Faks: 0232 479 25 85 E-Posta: info@bozdagendustri.com Otomotiv sektöründeki güçlü tedarikçiniz. Bozdağ

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

İntörn Mühendislik Yelpazesini Genişleteceğiz

İntörn Mühendislik Yelpazesini Genişleteceğiz İntörn Mühendislik Yelpazesini Genişleteceğiz KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük, intörn mühendisliğin Türkiye de ilk kez Kahramanmaraş ta başladığını belirterek, Gelecek yıllarda da diğer mühendislik fakültelerinin

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres:

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres: Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket odalar-bounces@tobb.org.tr [odalar-bounces@tobb.org.tr], TUĞBA ÇETİN [tugba.cetin@tobb.org.tr] adına Tarih: 18 Ağustos 2010 Çarşamba 14:54 Kime: odalar

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları.

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Daha verimli ve daha yüksek basınçlı su temini için çalışıyoruz. Bu, 25 bar ın üzerine çıkılması anlamına geliyor. Wilo nun pompa

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ KOSGEB TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ KOSGEB TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ KOSGEB TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DERNEK BİLGİLERİ Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, 19 Mayıs 2003 tarihinde kurulmuş, Girişimci ruha sahip iş adamı iş kadınlarından, kamu ve

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ TANIM Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeni

Detaylı

Hürriyet Ege 31 Ağustos 2013

Hürriyet Ege 31 Ağustos 2013 Hürriyet Ege 31 Ağustos 2013 Sabah Egeli - 31 Ağustos 2013 Yeni Asır 31 Ağustos 2013 22 Kasım 2013 Sabah 18 Aralık 2013 Milliyet Ege 18 Aralık 2013 Sabah Egeli 18 Aralık 2013 Yeni Asır 19 Aralık 2013 Milliyet

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745 Yapay görme ile kalite sürekli denetim altında Yapay görme teknolojilerinin üretim dünyasına iki büyük faydayı birarada sunduğunu söyleyen ISRA Vision Vistek Genel Md. Yardımcısı Serkan Çakır, "Her üretimin

Detaylı

OKULUMUZ ALANLARI. - Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Programlarına kayıtlı öğrencilerimiz,

OKULUMUZ ALANLARI. - Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Programlarına kayıtlı öğrencilerimiz, OKULUMUZ ALANLARI 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılması sebebiyle okulumuzda, sadece 9. sınıf öğrencileri bulunmakta olup, bu yıl için meslek alanlarında eğitim öğretim yapılamamaktadır. 2014-2015

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı - TAYSAD Dünya da Otomotiv Sanayisi - Sıralama 1) ÇIN 2) JAPONYA 3) A.B.D. 4) ALMANYA 5) GÜNEY KORE 6) BREZILYA 7) HINDISTAN 8) ISPANYA 9) MEKSIKA 10) FRANSA 11) KANADA 12) TAYLAND 13) IRAN 14) BĠRLEġĠK

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Einstein Geleceğin mesleğini arayan üniversite adaylarını,

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Petrol ve doğalgazın

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Hasan Hüseyin Sönmez İçerik 1. Üniversitemiz 2. Elektronik Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ FORUMU

İSTANBUL SANAYİ FORUMU İsmail Selçuk AKSOY 42. Grup Meclis Üyesi 26. Grup Termoplastik ve Galalit Eşya Sanayii 28. Grup Kauçuk Sanayii 39. Grup Enjeksiyon ile Elde Edilen Plastik Mamulleri Sanayii 42. Grup Budünöz ve Vakum ile

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

Kauçuk ve Kauçuk Metal Bileşiminde Aradığınız Partner

Kauçuk ve Kauçuk Metal Bileşiminde Aradığınız Partner Kauçuk ve Kauçuk Metal Bileşiminde Aradığınız Partner ISKA Kauçuk Metal Plastik San. Ve Tic. A.Ş Fabrikamız Akdeniz kıyısındaki Hatay ın İskenderun ilçesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ISKA Kauçuk

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

Sayın DEİK Başkanım, Kıymetli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, Hepinizi Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Sayın DEİK Başkanım, Kıymetli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, Hepinizi Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Sayın DEİK Başkanım, Kıymetli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, Hepinizi Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bu akşam, Ambargo Sonrası İran: Ekonomik ve Ticari Etki Analizi

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı