İnsanlar tarafından insanlar için From people for people

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanlar tarafından insanlar için From people for people"

Transkript

1 İnsanlar tarafından insanlar için From people for people

2 Hoş geldiniz Welcome Her insan farklıdır Every person is dierent Kimisi küçüktür, kimisi büyük, kimisi yaşlıdır, kimisi genç, kiminin teni açıktır, kiminin koyu. Her insanın en iyi yaşam kalitesine ve en yüksek yaşam sevincine sahip olma hakkı vardır. Biz engelli insanları destekliyoruz. Mümkün olduğunca tasasızbir yaşamın tadını çıkarmaları için. Some are short, others tall, some are old, others young, some have light skin, others dark skin. Everybody has a right to an ideal quality and a maximum zest of life. We support people with a handicap, so that they can enjoy their lives as untroubled as possible. Seat up your Life! Seat up your Life!

3 İnsanlar tarafından insanlar için From people for people

4

5 İnsanlar İnsanlar tarafından insanlar için Kurumsal Ekip Değerler ve sorumluluk Vizyon ve misyon Yenilikler Teknik olanaklar Kalite Çevre Sertifikalar İnsanlar tarafından insanlar için İnsanlar ile insanlar için From people for people Company Team Values and responsibility Vision and mission Innovations Technical possibilities Quality Environment Certificates For people from people With people for people

6 ku > 4 Kişisel angajmanı yaşamak Living personal commitment

7 Biz bir aile kuruluşuyuz We are a family business Rehabilitasyona yönelik yardımcı araç ve gereçler planlayan ve pazarlayan bir şirket olarak oturma ve konumlanma konularına odaklandık. Çözümlerimiz çeşitli bedensel kısıtlılıkları olan insanlara hitap etmektedir yılından bu yana komple tedavi çözümleri ve tekil bileşenler geliştirmekte, üretmekte ve bireyselleştirmekteyiz. Ağırlık noktalarımız en zorlu talepleri karşılayan, kişiye özel tasarlanmış tedavi sistemleridir. As a corporation for planning and sale of rehabilitation equipment, our main focus lies on seating and positioning. Our solutions are directed towards people with dierent physical impairments. We develop, manufacture and individualize complete systems and single modules since Our focus points are customized care systems for challenging demands. Hastaya uygun tedavi sistemleri Patient-suitable care systems > 5

8 es E > 6 Birlikte yol almak Getting ahead together

9 olan Esas olan nedir What counts Her ekibin kendine göre güçlü yanları, her kurumun kendi yapısı vardır. Biz 30 u aşkın çalışanımızla optimal büyüklüğü bulduğumuz için mutluyuz. Güç görevleri dahi kurum içinde yerine getirecek kadar büyüğüz. Aynı zamanda her zorlukla kişisel olarak ilgilenecek kadar da küçüğüz. Ekip olarak birbirimizi kollarız. Mükemmel hizmet ve kusursuz ürün ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. Every team has its strengths, every corporation its structure. We are glad that we found our ideal size: more than 30 employees. We are large enough to handle diicult tasks in-house. At the same time we are small enough to take care of any challenge personally. As a team we take care of each other. We are dedicated to optimum service and perfect products. Hedeflere birlikte ulaşmak Reaching goals together > 7

10 Ku > 8 Özel insanlara yardımcı olmak Helping special people

11 değ Kurum değerleri Corporate values Hedefleri olanların onları hayata geçirmek için değerleri de olması gerekir. Bizim değerlerimiz net biçimde tanımlanmıştır. Biz insancıl ve yardımsever, güvenilir ve adiliz. Ürünlerimiz yüksek vasıflı, yenilikçi ve sürdürülebilirdir. Tutkuyla çözüme ve hedefe odaklı çalışırız. Değerlerimizi hem içeriye hem dışarıya dönük yaşarız. Dolayısıyla, herkes bizim kim olduğumuzu bilir. To fill goals with life, one also needs values. Our values are clearly defined. We are humane and caring, reliable and cooperative. Our products are high-quality, innovative and sustainable. We work passionately, solution- and goal-oriented. We live these values internally and externally. This way everybody knows what to expect from us. Sorumluluk üstlenmek Taking on responsibility > 9

12 V > 10 Olumlu yanları vurgulamak Setting a positive course

13 Vizyonumuz Misyonumuz Our vision our mission Oturmaya ve konumlanmaya yönelik bütünsel, bireysel ve hastaya uygun optimize edilmiş reha çözümlerimizle daha yüksek bir yaşam kalitesi sunuyoruz. Ürünlerimiz yenilikçi, yüksek vasıflı ve estetiktir. Oturma konumunu optimize eder ve yüksek terapötik yarar sağlarlar. Dahası, kolay kullanımlıdırlar. Çalışma tarzımız mesleki yetkinlik, birinci sınıf hizmet anlayışı ve kişisel bağlılıkla öne çıkmaktadır. Our rehabilitation solutions oer more quality of life in seating and positioning: optimized holistically, customized and patient-oriented. Our products are innovative, high-quality and esthetic. They help to optimize the seating position and oer a high therapeutic benefit. Additionally they are easy to handle. Our way to work is characterized by professional competence, primary service and personal engagement. İnsanlar tarafından insanlar için From people for people > 11

14 F > 12 Yeni yollar düşünmek Thinking in new ways

15 oluş Fikir oluşturmak Creating ideas 20 yılı aşkın süredir yenilikçi ve hastaya uygun tedavi seçeneklerini temsil ediyoruz. Hem kendimizi, hem ürünlerimizi kararlılıkla geliştiriyoruz. Varolan çözümleri sorguluyor ve duruma göre değiştiriyoruz. Yeni materyaller kullanarak ve yeni konstrüksiyon yöntemleri uygulayarak daha iyi çözümlere ulaşıyoruz. Ayrıca, ürün portföyümüzü ihtiyaca göre genişletiyoruz. Güncel geliştirme faaliyetlerimiz ayakta durma, yürüme ve yatma alanlarına yöneliktir. We stand for innovative and patient-oriented care systems for more than 20 years. We consistently advance ourselves and our products. We challenge existing solutions and modify them when necessary. Optimized solutions arise from using new materials or new construction options. Furthermore we expand our product portfolio tailored to suit market needs. We are currently developing new solutions for the areas of standing, walking and lying. Yenilikler gerçekleştirmek Realizing innovation > 13

16 Y > 14 Her yola başvurmak Pulling all the stops

17 te Yüksek teknoloji High-Tech En modern teknolojilerden ve yenilikçi üretim yöntemlerinden yararlanıyoruz. Böylece tekrarlanabilir kalite ve mümkün olduğu ölçüde uygun bir maliyet yapısı garanti ediliyor. CAD programlarıyla tasarlar, CNC destekli üretiriz. Son derece modern bir makine parkına sahibiz. Donanımımız arasında 3 boyutlu yazıcılar, su jetiyle kesme tesisleri ve bilgisayar destekli katlama makineleri de bulunmaktadır. Öte yandan çalışanlarımızın deneyimine de güveniriz. Onlar en küçük vidaya kadar her ayrıntıyı ve en ince ipliğe kadar her dikişi bilirler. We use most modern technologies and innovative production methods. This way we guarantee reproducible quality and a lean cost structure. We use CAD programs in engineering and a CNC control unit in production. Our machinery is most modern. Amongst others we use a 3d-printer and systems for water jet cutting and computeraided bending. On the other side we also count on our employees experience. They know each screw to the finest detail and each seam to the thread. Sağlam el işi Solid handcraft > 15

18 Ö > 16 Kalite güvencesi sağlamak Ensuring quality

19 yok Ödün yok Making no compromise Belirgin bir kalite yönetim sistemi uyguluyor ve en üst düzeyde üretim yapıyoruz. Bu noktaya müşterilerimiz ve paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz yoğun işbirliği sayesinde geldik. Ama burada durup kalmak da istemiyoruz. Bu yüzden, kendimizi geliştirmek ve rekabetçiliğimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun yolu seçilmiş ham madde kullanımı, kişisel angajman ve olağanüstü bir üretim derinliğinden geçiyor. Bunu Eitorf işletmemizde gerçekleştiriyoruz. We live a distinctive quality management system and manufacture at the highest level. We were able to reach this by an intensive cooperation with our customers and partners. We do not want to stall however. Hence we do everything necessary to improve and expand our competitive edge. Our way there is led by selected resources, personal engagement and an extremely high in-house production depth. We realize this in our production site in Eitorf. Made in Germany Made in Germany > 17

20 Do > 18 Eitorf an der Sieg Eitorf on the Sieg

21 bi Doğanın bir parçası olmak Being part of nature Merkezimizin bulunduğu Eitorf ta insan doğayla iç içedir. Buna değer veririz. Bundan dolayı, çevreyle ihtimamlı ve koruyucu bir ilişki içinde olmaya dikkat ediyoruz. Seçilmiş kaynaklardan yararlanıyor, az enerji tüketen teknolojiler kullanıyor ve sürdürülebilir üretim yöntemleri uyguluyoruz. Üretimde sağlık açısından sakıncalı olmayan malzemeler kullanıyor ve tüm yasal düzenlemelere uyuyoruz. Sadece tek bir dünyamız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. We are very close to nature in Eitorf, which we truly appreciate. Hence we pay attention to handle it in a mild and protective way. We use selected resources, integrate energy-saving technologies and work with sustainable manufacturing processes. We produce with sanitary nonhazardous materials and comply with all regulatory requirements. We act knowing that we have only one world. Onu korumalıyız Let s protect it > 19

22 Denetlenmiş kalite sunmak Oering certified quality DIN EN ISO 9001 ve DIN EN sertifikalıyız. Aynı zamanda Yardımcı Araç ve Gereçler Kalite Birliğinin (Qualitätsverbund Hilfsmittel e. V. - QVH) taleplerini de karşılıyoruz. Ürünlerimiz yasal sağlık sigortalarının yardımcı araç ve gereçler listesinde yer almaktadır. Tip onayına sahiptirler ve bir çoğu darbe testinden geçirilmiştir. Bazı ürünlerimiz olağanüstü ürün tasarımı olarak Red Dot Award (Kırmızı Nokta Ödülü) ile ödüllendirilmiştir. We are certified: DIN EN ISO 9001 and DIN EN We also comply with the requirements of the Quality Union Medical Devices (Qualitätsverbund Hilfsmittel e. V.). Our products are listed in the medical device directory of the statutory health insurance. They were successfully audited in technical-release and some in crash-test procedures. Some products were awarded the Red Dot Award for outstanding design. Ulusal ve uluslararası National and international > 20

23 İnsanlar için insanlar tarafından For people from people

24

25 İnsanlar İnsanlar tarafından insanlar için İnsanlar için insanlar tarafından Genel bakış Dinamik oturma Pasif oturma Aktif oturma Temel ürünler Aksesuar Özel imalatlar İnsanlar ile insanlar için From people for people For people from people Overview Dynamic seating Passive seating Active seating Basic products Accessories Custom-made products With people for people

26 ireysel ç > 22 Çeşitlilikli ürünler özel gereksinimler Manifold products special needs

27 Bireysel çözümler Individual solutions Komple sistemler Oturma sistemleri Şasiler Eklenti elemanları Complete systems Seating systems Undercarriages Attaching parts Standardize ürünler Standardized products > 23

28 D > 24 Duruşu desteklemek harekete izin vermek Giving support allowing movement

29 o Dinamik oturma Dynamic seating Dinamik tedavi konsepti AKTIVLINE bizim tarafımızdan geliştirilmiş ve patentlendirilmiştir. İnfantil serebral parezisi olan insanların tedavisinde çığır açmıştır. Sistem onları rijit sistemlerle sabitlemek yerine amaçlı biçimde hareketlere izin vermektedir. Bunun için pelvis ve dizlerdeki fizyolojik dönme noktalarından yararlanır. Özel bir yay sistemi kişiyi tekrar optimize oturma konumuna geri döndürür. Bu sayede hem vücudun hem de malzemenin yükü azalır. Bir yandan da şikayetsiz oturma sürelerini uzatarak yaşam kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunur. The dynamic care concept AKTIVLINE was developed and patented by us. It breaks new ground in caring for people with infantile cerebral palsy. Instead of rigidly fixing patients, this system allows them directed movement. Physiological pivotal points at the hip and the knees permit this. A special spring system guides the patient back to the original optimal seating position. This relieves body and material. In addition it increases untroubled seating periods and hence the quality of life significantly. AKTIVLINE Basis AKTIVLINE Standard AKTIVLINE Individuell AKTIVLINE Carbon Tek kelimeyle harika Simply brilliant > 25

30 P > 26 Duruşu desteklemek optimal konumlandırmak Giving support positioning perfectly

31 otu Pasif oturma Passive seating Pasif oturmaya yönelik özel tedavi gereçleri geliştirdik. Bunlar komplike şartlarda dahi optimize edilmiş oturma konumlarına izin vermektedir. Deformasyonları desteklemeye, duruş hatalarını dengelemeye ve dekübit yaralarını engellemeye olanak sağlarlar. Ayrıca, tedariğin uygulama sürelerini uzatırlar. Pasif tedarik sistemleri kullanıcının entegrasyonunu ilerletir. Yaşama daha kaygısız katılmanın yolunu açar. We developed special care systems for passive seating. They provide an optimal seating position even with complex conditions. They help embedding deformations, adjusting false posture and avoiding bedsore. In addition they allow a longer retention period in the care system. Passive care systems optimize the integration of the user. They support the possibility to participate in life more untroubled. MAGICLIGHT MAGICLINE ORTHOLIGHT ERGOLINE Passiv KOMBILINE MINY Untergestell SIMPLY LIGHT SIMPLY ROOMY NE ROOMY Tek kelimeyle daha iyi Simply better > 27

32 A > 28 Aktivite desteği oturmayı optimizasyonu Stimulate activity optimize sitting

33 otu Aktif oturma Active seating Aktif oturmaya yönelik çözümlerimiz kişinin öz mobilitesini destekleme ve geliştirme amaçlıdır. Harekete izin verme ve duruşu destekleme ögelerini fonksiyonel olarak birleştirir. Optimize edilmiş oturma konumu sayesinde mevcut aktivite desteklenir ve hareket yeteneği korunur. Bu şekilde, pek çok farklı talep bireysel bazda karşılanır ve yaşam sevinci artırılır. Our solutions for active seating support and stimulate autonomous mobility. They functionally combine the possibility to allow movement and oer support at the same time. The remaining activity is stimulated and the ability to move is maintained by an optimized seating position. They can be customized to individual requirements and increase the joy of life. ERGOLINE Aktiv ERGOLINE Carbon MINY Aktivrollstuhl Tek kelimeyle kullanışlı Simply convenient > 29

34 Temel > 30 Yaşamı kolaylaştırmak donanımı genişletmek Facilitate life extend equipment

35 Temel ürünler Basic products Günlük yaşamın üstesinden gelmeyi kolaylaştırmak ve optimize etmek için bir kullanışlı ek ürünler yelpazesi sunuyoruz. Bunlar gerek bakımı üstlenen kişilerin, gerek kullanıcıların belli durumların daha kolay üstesinden gelmelerine destek olurlar. Burada seçenekler duş ve tuvalet sandalyelerinden başlayıp terapi sandalyelerine ve öz aktiviteyi geliştirmeye yönelik tekerlekli yer yürüteçlerine kadar ulaşmaktadır. We oer a range of practical additional products for a more easy-going and optimal daily routine. They support custodians and users to cope with dierent situations in a relaxed manner. The range varies from a shower and toilet seat, a therapy chair to a special skateboard to promote activity. BÄRLY WOODY SPEEDY Tek kelimeyle harika Simply great > 31

36 Aksesu DYNALINE ALULINE Aksesuar > 32 Oturma optimizasyonu tedaviyi tamamlamak Optimize seating complete care systems

37 Aksesuar Accessories Hastaya uygun, bütünsel reha çözümleri sunuyoruz. Bunlara eklenti ve aksesuar parçalarından oluşan seçkin programımız da dahildir. Bu program baştan ayağa kadar alüminyum ve metal bileşenler kapsar. Repertuara çeşitli yastık elemanları, pek çok farklı tutucu ve askı dahildir. Bunların yanı sıra, değişik malzemelerden imal edilmiş, çok farklı amaçlara yönelik sabitleyicilerimiz bulunmaktadır. We oer integrated patient-oriented rehabilitation solutions. This includes also our selected program of related equipment. It contains aluminum and metal components from head to toe. Dierent upholstery elements, therapy tables and several holders belong to our repertoire. In addition we oer fixations made from dierent materials and for dierent purposes. DYNALINE ALULINE Aksesuar Tek kelimeyle daha iyi Simply better > 33

38 Özel im > 34 Olanı geliştirmek yeniyi oluşturmak Improve existing create new

39 Özel imalatlar Custom-made products Güçlü yönlerimiz, bireyselleştirilmiş çözümler geliştirmek ve gerçekleştirmektir. Bunlar arasında özel tasarım çözümlerini ve mevcut tedariklerin değiştirilmesi ve tamamlanmasını sayabiliriz. Bunun ötesinde, tekil bileşenleri veya komple sistemleri sıfırdan başlayarak geliştiriyoruz. Burada son derece esnek davranıyor ve basit bir ilkeye göre hareket ediyoruz: Siz bize taleplerinizi bildiriyorsunuz biz de size bir çözüm buluyoruz. Our strengths are the development and realization of individualized systems. Special design solutions as well as modifications and complements of existing systems belong to it. Moreover we develop completely new single components or even entire systems. In doing so we work highly flexible and according to a simple principle: You describe your requirements we find a solution for it. Hiçbir şey imkansız değil Nothing is impossible > 35

40 Yaşam kalitesini arttırma Increase the quality of life Ürünlerimizle şimdiye dek bu kadar insana yardımcı olduğumuz için mutluyuz. Tedavi araçlarımız genel olarak size yıllarca eşlik edecektir. İyi günlerde olsun güç durumlarda olsun, her zaman hazırlıklı olacaksınız. İşte bu açıdan da müşterilerimizden geri bildirim almak bizim için bu derece önemli. Çözümlerimizin sizinle birlikte yaşadıklarını biliyoruz. We are glad that we could help so many people with our products already. Our care systems usually accompany them over many years. In good times as well as in diicult situations our products are always ready for use. Therefore the feedback of our clients is extremely important for us. We know what our solutions go through together with you. Yaşam öyküleri yazmak Writing a life story > 36

41 İnsanlar ile insanlar için With people for people

42

43 İnsanlar İnsanlar tarafından insanlar için İnsanlar için insanlar tarafından İnsanlar ile insanlar için Teşekkür From people for people For people from people With people for people Acknowledgment 38

44 mkün o Alex f ve aile Alexanderf ve aile Filipe f ve aile Julia f ve aile Yunus f ve aile Lucy f ve aile Marie f ve aile > 38 Çok teşekkür ederiz Thank you very much indeed

45 orta Mümkün olanı ortaya koymak Showing what s possible Bu vesileyle tüm müşterilerimize, anne babalara ve bakıcılara, bize gösterdikleri güven ve samimiyetten dolayı teşekkür ederiz. Özellikle resim çekimleri sırasında verilen heyecanlı ve yalın destek için çok teşekkür ediyoruz. Resimlerin amacı mümkün olanı göstermek ve başkalarını mevcut olanla yetinmeyip daha fazlasını bekleme konusunda cesaretlendirmektir. Ve daha fazlasını alma konusunda da. We want to take the opportunity to thank all clients, parents and custodians for their trust and openness. We are especially thankful for the dedicated and uncomplicated support of taking the pictures. They are supposed to show what s possible and to reassure that you should not be satisfied with the given, but to always strive for better. And get it. Seat up your Life! Seat up your Life! > 39

46

47

48 Gesellschaft für Planung und Vertrieb von Rehabilitationshilfen mbh Im Auel 50f Eitor Germany T f F E. I. interco GmbH, Eitorf, 2014f Bilgi güncelliği Nisan 2014 Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır Status as per April 2014f Subject to technical alterations f without prior notification interco ve Seat up your Life! interco GmbH firmasının tescilli markalarıdır interco and Seat up your Life! are registered trademarks of interco GmbH

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 - Ingenico POS-tası, Ingenico yayınıdır. Ingenico Adına Sahibi Alpay Sidal Ingenico Ödeme Sistemleri A.Ș. ITU Teknokent ARI

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

HANSA INDUSTRIE-MIXER'e Hoşgeldiniz Welcome to HANSA INDUSTRIE-MIXER

HANSA INDUSTRIE-MIXER'e Hoşgeldiniz Welcome to HANSA INDUSTRIE-MIXER HANSA INDUSTRIE-MIXER'e Hoşgeldiniz Welcome to HANSA INDUSTRIE-MIXER Firma Portremiz A Company Portrait MERKEZIMIZ OUR CENTRE We are located between fields and meadows, on the outskirts of a small town

Detaylı

Türkçe/english. Automation. Ürünlere genel bakış / Product overview // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR

Türkçe/english. Automation. Ürünlere genel bakış / Product overview // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Automation Türkçe/english // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Ürünlere genel bakış / Product overview // ZORLU VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ ANAHTARLAMA

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

1 2 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com Türkiye bisküvi ve makarna pazarı ve geleceği Değerli okurlar, BBM Dergisi nin üçüncü sayısıyla yeniden karşınızdayız. Parantez Group olarak Türkiye deki

Detaylı

Güç. Hassasiyet. Ortaklık.

Güç. Hassasiyet. Ortaklık. Präzisionsplanetendişli precision gearboxes Güç. Hassasiyet. Ortaklık. power. precision. partnership. Redaksiyon editorial Güç ve hassasiyetle ikna etme. Ortaklıkla hayret uyandırma. Çok Sayın Bayanlar

Detaylı

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Önsöz Introduction Hiç şüphe yok ki: ProfilGate başarıdır! Almanya'da başarılı çıkışının ardından dünya çapında çok sayıda tanınmış şirketler kir

Detaylı

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler Solutions For Healthcare Environments Sağlık Alanları İçin Çözümler 2 Contents İçindekiler 01 02 03 04 Ideal solution suggestions for special needs Innovative solutions for improving life Product details

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview Extreme Türkçe/english // EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS Ürünlere genel bakış / Product overview // KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı