T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490 Milletlerarası Andlaşmalar 23 Nisan 1998 tarihinde Pekin'de imzalanan ekli "Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Onikinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 7/7/1998 tarihli ve EİGY-792 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVIT î. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Dr. t. ÇELEBİ M. YILMAZ R, ŞAHİN B. KARA Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK M. TAŞAR H. GEMİCİ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR M. TAŞAR Prof. Dr. N. ÇAĞAN Ulaştırma Bakam Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ M. C. ERSÜMER İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakam İ.GÜRDAL E. TARANOĞLU Dr. İ. AYKUT Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 480. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Onikinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 15 Aralık 1982 tarihinde Pekin'de imzalanan Türk-Çin Ekonomik, Sınai ve Teknik işbirliği Karma Komitesi Mutabakat Zaptı uyarınca kurulan Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi, Onikinci Dönem Toplantısını Nisan 1998 tarihleri arasında Pekin'de yapmıştır. Türk Heyetine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Çin Heyetine de Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanı Sayın Shı Guangsheng başkanlık etmişlerdir. Her iki Heyetin üyeleri sırasıyla Ek (I) ve Ek (Il)'de gösterilmiştir. ÇHC'yi ziyareti sırasında Sayın Işın Çelebi, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın Li Lanqin ve Devlet Konseyi Üyesi Sayın Wu Yi tarafından kabul edilmiş ve İnşaat Bakanı Sayın Yu Zhengsheng ve Çin Sivil Havacılık Genel İdaresi Bakanı Sayın Chen Guangyi ile görüşmelerde bulunmuştur. Heyetler arasındaki görüşmeler, iki ülke arasındaki sıcak ve dostane ilişkileri ve ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı yarar esasına göre güçlendirmek ve daha da geliştirmek arzularını yansıtan nazik bir hava içerisinde geçmiştir. Açılış oturumunda, Heyet Başkanları ülkelerinin ekonomik durumları hakkında kapsamlı açıklamalar yapmışlar, Türkiye ile Çin arasındaki tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmişlerdir. Taraflar, 1998 Şubat ayında dönemin Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanı Sayın Wu Yi ile Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem arasında mutabık kalınan Eylem Planı'nın, ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu ve 12. KEK Toplantısına zemin teşkil ettiğini kabul etmişlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 2 Eylül Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Toplantılar sırasında, karşılıklı ilgi duyulan çeşitli konular müzakere edilmiş ve görüşmelerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. I. TİCARİ İLİŞKİLER 1-Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin gelişimini gözden geçirmişler ve geçen Karma Ekonomik Komite Toplantısından bu yana ticaret hacminin artmış olmasını memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, karşılıklı yarar ve denge esasına göre ikili ticareti daha da geliştirmek için ortak çaba sarfetme arzusunda olduklarını belirtmişlerdir. Bu amaçla Taraflar, ticarete konu olacak malların sayısının genişletilmesi, yeni maddelerin tespit edilmesi, ticaret kanallarının düzeltilmesi ve ticaret şeklinin çeşitlendirilmesi için gereken yeni önlemlerin alınmasını kararlaştırmışlardır. Türk Tarafı, Çin'e gerçekleştirilecek ihracatın 1999 yılında en az 300 milyon Dolar seviyesine çıkarılması arzusunu ifade etmiştir. Çin Tarafı, Türkiye'nin bu arzusunu anlayışla karşıladığını ve Türk firmaları ve ihracatı geliştirme kuruluşlarınca Çin'de düzenlenecek pazar tanıtım programlarını memnuniyetle karşılayacağını ifade etmiştir. Taraflar ayrıca, özel sektör ve kamu teşebbüslerinin birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik etmek ve desteklemek için gerekli tedbirleri almak konusunda anlaşmışlardır. Taraflar, birbirlerinin ülkelerindeki pazar ihtiyacına göre ihraç edilebilir iş'ari mal listelerini teati etmeyi kararlaştırmışlardır. 2, Taraflar, iki ülkenin ilgili kuruluşlarınca, ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında yürütülen ihracatı geliştirme faaliyetlerinin önemini vurgulamışlar ve ilgili ticareti geliştirme kuruluşlarını, aralarındaki bağları sağlamlaştırmaları ve işbirliğini artırmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, Çin'in Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) ile Türkiye'nin İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini desteklediklerini ifade etmişlerdir. Türk Tarafı, İGEME'nin CCPIT ile bir "İşbirliği Anlaşması" imzalamaya hazır olduğunu belirtmiştir. Taraflar Türk Çin İş Konseyi'nin, bilgi temini ve doğrudan temasların geliştirilmesi yoluyla potansiyel ortakların biraraya getirilmesinde önemli rol oynayan faaliyetlerini de memnuniyetle not etmişlerdir. 3. Taraflar, ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacak olan, karşılıklı ziyaretlerin, fuar ve sergilere katılımın ve birbirlerinin ülkelerinde seminerler düzenlenmesinin," her iki ülkenin iş çevrelerine gerekli bilgilerin sağlanması ve iş çevreleri ile ilgili kuruluşlar arasındaki doğrudan temasların artırılması açısından taşıdığı önemi vurgulamışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Bu kapsamda Taraflar, dönemin ticaretten sorumlu Devlet Bakanı başkanlığındaki bir Türk Ticaret Heyetinin 1996 Eylül ayında Çin'i ziyaret etmesini, Türkiye'nin, 1997 Nisan ayında'97 Pekin Uluslararası Fuarına katılmasını, Çin'in "İzmir Uluslararası Fuarı"na 14. kez iştirak etmesini,"1997 Ekim ayında İstanbul'da "Çin Malları Fuarı"nın düzenlenmesini ve Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'nce (CCPIT) Nisan 1998 tarihlerinde Pekin ve Şangay'da düzenlenen "Yatırım ve İşbirliği İmkanları" Seminerlerini memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, bu tür faaliyetleri daha da teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususunda anlaşmışlardır, Türk tarafı, Çin tarafına 1998 Eylül ayında Şangay'da düzenlenecek "Food and Hotel Asia" Fuarı'na katılacağını, Türk kuru meyve ihracatının artırılması amacıyla 1998 Mayıs ayında Çin'de bir program düzenleneceğini ve bir ticaret heyetinin 1999 yılında Çin'i ziyaret edeceğini bildirmiştir, Bunların yanısıra Türk Tarafı, Türk inşaat malzemelerinin tanıtılması amacıyla, 1999 yılının ilk yarısında Pekin ve/veya Şangay'da bir sergi ve tanıtım faaliyetinin düzenleneceğini belirtmiştir. Türk Tarafı, Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) organizatörlüğünde ithalatçı ve yatırımcılardan oluşacak bir Çin heyetinin Türkiye'yi ziyaretine ilişkin davetini tekrarlamıştır, 4. Taraflar, Türk Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 1998 Şubat ayında Çin'i ziyareti sırasında, iki ülke tüccarlarının doğrudan temaslarını ve bilgi akışını kolaylaştıracak olan "Türk Ticaret Merkezi'nin açılmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Taraflar, birbirlerinin ülkelerinde ticaret ofisi açılmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak arzularını da belirtmişlerdir. 5. Taraflar, ülkelerinde doğrudan yatırım yapılmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması hususunda anlaşmışlardır. Türk tarafı ayrıca, Türkiye'deki yatırım imkanlarını araştırmak üzere resmi yetkililer ve işadamlarından oluşacak bir Çin heyetini 1998 yılında Türk Serbest Bölgelerine davet etmiştir. 6. İki ülke işadamlarının turizm alanındaki büyük işbirliği potansiyeline değinen Türk Tarafı, bu alanda ilgili yetkililer ve kuruluşların uzman ve bilgi değişimi yoluyla işbirliğine gidebileceklerini ifade etmiştir. Taraflar, Türk Hava Yolları'nın Çin'e doğrudan seferler başlatmasıyla, turizm faaliyetlerinin mutlaka canlanacağı yö ündeki inançlarını belirtmişlerdir. 7. Taraflar, Çin Kalite ve Teknik Denetleme Devlet Bürosu (CSBTS) ile Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) uzun zamandan beri temaslarda bulunduklarını ve dostluğa dayanan işbirliği ilişkisi sürdürdüklerini memnuniyetle not etmişler ve uluslararası alanda bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususunda anlaşmışlardır. Türk Tarafı ayrıca, TSE'nin, CSBTS'yi, 1990 Mart ayında, iki kuruluş arasında imzalanan "İşbirliği Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Anlaşması"nı gözden geçirmek, faaliyet alanlarını genişletmek ve güncelleştirmek üzere Türkiye'ye davetini tekrarlamıştır. Çin Tarafı bu daveti kabul etmiştir. 8. Taraflar, ikili ticareti kolaylaştırmak için iki ülkenin bankacılık kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede, Türk Tarafı, Çin Tarafından, Türk Garanti Bankası'na Şanghay'da bir temsilcilik ofisi açması için gerekli izni en kısa zamanda vermesini talep etmiştir. Çin Tarafı, Türk Tarafının bu talebinden haberdar olduğunu ve temsilcilik ofisinin bazı formalitelerin tamamlanmasını müteakip en kısa zamanda açılabileceğini bildirmiştir. Türk Tarafı, Türk EXIMBANK'ın Çin ticari bankalarına sigorta kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede, Türk EXIMBANK, Çin bankaları tarafından açılacak 360 güne kadar vadeli akreditifler kapsamında Türkiye'den Çin'e yapılacak ihracata sigorta kolaylığı sağlayacaktır. 9. Taraflar, Çin Ticari İnceleme Firması'nın (CCIC), Çin'e ihraç edilecek Türk mallarının yüklenmesinden önce "Nihai İnceleme Belgesi" vermek ve iki tarafça uygun görülecek diğer faaliyetleri yürütmek üzere Türkiye'de bir daimi ofis açması imkanlarını görüşmeyi kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede Çin Tarafı, Türk Tarafının desteğini talep etmiştir. 10. Çin Tarafı, ikili ticaretin gelişmesine zarar veren, Türk Tarafınca Çin'in Türkiye'ye ihraç ettiği elektrod, seramik, universal torna tezgahlan ve sitrik asit gibi mamullere uygulanan anti-damping vergisi ile polivinil alkol ve cep çakmaklarına karşı yürüttüğü anti-damping soruşturmasından duyduğu derin endişeyi bildirmiştir. Bu kapsamda Çin Tarafı, Türkiye'nin Çin ile ilgili "piyasa dışı ekonomi" tanımını kaldırmasını talep etmiştir. Türk Tarafı, Çin ürünlerine karşı yeni bir anti-damping soruşturmasının açılması halinde Çin'e, piyasa ekonomisi ülkesi muamelesi yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Taraflar, iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların dostça müzakereler yoluyla halledilmesi ve bu tür durumların tekrarını azaltmak veya kaçınmak için ortak çaba sarfedilmesi gerektiğini yinelemişlerdir. 11. Türk Tarafı, Çin Tarafına bazı Çin firmalarının, ürünlerinde Türk "Hereke-Seide" markası ile desenini kullanmaya devam ettiğini bildirmiştir. Bu çerçevede Çin Tarafı, Türk Tarafının 1996 yılındaki talebi üzerine ciddi bir soruşturma yapıldığını ve iddia edilen hiç bir Çin firmasının "Hereke Seide" markası ve desenini kullanmadığını gösteren soruşturma sonucunun Türk Tarafına iletildiğini belirtmiştir. Çin tarafı ayrıca, Türk Tarafının yeterli bilgi temin etmesi halinde, gerekeni yapacağını ifade etmiştir. 12. Türk Tarafı, Çin Tarafına, Çin Tarım Bakanlığı ile Çin Karantina Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan, Ege Denizi Bölgesindeki şark tütünlerinin mavi küf hastalığından önemsiz ölçüde etkilendiğini belirten Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Haziran 1992 tarihli raporu hatırlatmıştır. Bu çerçevede, Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Çin Karantina Hizmetleri Merkezini, yakın gelecekte, bu konu ile ilgili görüşmeler yapmak üzere İzmir'e davet etmiştir, II. EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ Sanayi Alanında İşbirliği 13. İkili sanayi işbirliğini geliştirme çabasıyla Taraflar, teknolojik projeler ile ilgili bilgi değişiminde bulunulması ve sanayi projeleri üstlenmeleri için saygın firmalarını birbirlerine tavsiye etmeleri konularında anlaşmışlardır. 14. Türk Tarafı, Türk Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin, ilgili Çin kuruluşları ile şeker pancarı boşaltma ve temizleme tesisleri ile hasat makinaları konularında işbirliği yapma arzusunu ifade etmiştir! Çin Tarafı, Çin Uluslararası Tarım ve Hayvancılık ve Balıkçılık İşbirliği firmasının Türk kuruluşlarıyla bu tür işbirliğine ilgi duyduğunu belirtmiştir. İşbirliği ile ilgili ayrıntılar, iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında görüşülecektir. 15. Türk Tarafı, eğitim programlarının, işbirliğinin artırılmasındaki etkili sonuçlarını dikkate alarak, Çin Tarafını, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından 1998 yılında, çimento üretimi ve çimento sanayiinde modern bakım teknolojileri konularında düzenlenecek uluslararası eğitim programlarına katılmaya davet etmiştir. Çin Tarafı, bu davete teşekkür etmiş ve konuyu ilgili Çin kuruluşlarına ileteceğini ve onları bu tür uluslararası eğitim programlarına katılmaya teşvik edeceğini belirtmiştir. 16. Taraflar, her iki ülkede Türk ve Çin firmaları arasında ortak teşebbüsler, anahtar teslimi tesis inşaatları, teknik hizmetler, ortak tasarım, ortak üretim ve YİD projeleri de dahil olmak üzere aşağıdaki alanlarda işbirliği imkanlarının araştırılmasını kararlaştırmışlardır. - Elektrik santralleri - Metalürji sanayii - İnşaat malzemeleri - Gıda işleme - Telekomünikasyon teçhizatı - Gemi inşaatı - Demiryolu sanayii Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 - Deri işleme - Dayanıklı tüketim mallan - Oto yedek parçaları - Sentetik ve suni lifle - İnşaat ve müteahhitlik hizmetleri 17. Taraflar, ilgili firma ve kuruluşlarının Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesini Geliştirme Projesi (GAP) konusunda ortak yatırımlara gitmelerini ve teknik döküman ve bilgi değişimi yoluyla işbirliği yapmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 18. Taraflar, şirketlerini, iş ilişkileri kurmaları için desteklemek konusunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede Çin tarafı, bir çimento fabrikasını anahtar teslimi esasına göre 10 yıl vadeli kredi ile kurma önerisinde bulunmuştur. Enerji Alanında İşbirliği 19. Taraflar, kömür madenciliği alanında iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında sürdürülen işbirliğini gözden geçirmişlerdir. 20. Taraflar, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çin Kömür Sanayi Bakanlığı arasında, madencilik teçhizatı üretimi alanında, Temmuz 1997 tarihli protokolün imzalanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 21. Türk Tarafı, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK), birkaç yıl önce SSCB'den satın alınan ANSCH tipi kazı teçhizatının kullanılır hale getirilmesi için Çin Tarafının tecrübelerinden yararlanmak istediğini bildirmiştir. Çin Tarafı, TTK'nın, Çin in ilgili kuruluşu olan Çin Milli Kömür Madenciliği Mühendislik Teçhizat Grubu İthalat/İhracat Firması (CME) ile doğrudan temas etmesi gerektiğini belirtmiştir. 22. Çin Tarafı, TTK'nın CME'ye yapacağı ödemenin gecikmesinden duyduğu endişeyi ifade etmiştir. Türk Tarafı, konuyu araştırmayı ve sonucundan Çin Tarafına bilgi vermeyi kabul etmiştir. 23. Türk Tarafı, Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA), Karma Ekonomik Komitesi 10. Dönem Toplantısının Mutabakat Zaptında belirtilen konularda, ilgili Çin Kuruluşları ile işbirliğini canlandırmak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı : (Mükerrer) arzusunda olduğunu tekrarlamıştır. Çin Tarafı, sözkonusu işbirliğinin, Toprak ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Çin Jeo-Mühendislik firması tarafından takip edilmesini önermiştir. 24. Türk Tarafı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, ilgili Çin kuruluşu ile enerji tasarrufu programları konusunda teknik döküman ve bilgi değişiminde bulunmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Çin Tarafı, bu teklifi Çin kuruluşlarına iletecektir. 25. Taraflar, iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında enerji santrallarının inşaatı ve finansmanı alanlarında sürdürülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve yeni somut projelerin tespit edilmesi amacıyla bu işbirliğinin devam ettirilmesi yönündeki arzularını belirtmişlerdir. 26. Taraflar, iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında küçük hidro-elektrik santraller inşaatı alanındaki uzman değişimini memnuniyetle not etmişlerdir. Türk Tarafı, Çin Tarafını, Türkiye'deki küçük hidro-elektrik santrallerin inşaatı konusunda 1998 yılında düzenlenecek olan seminere davet etmiştir. Çin tarafı, bu teklife teşekkür etmiş ve ilgili Çin kuruluşlarını seminere katılmaları için teşvik edeceğini belirtmiştir. Müteahhitlik Alanında İşbirliği 27. Taraflar, kendi müteahhitlik firmalarının uluslararası tecrübelerine değinmişler ve birbirlerinin ülkelerindeki inşaat piyasasına girme arzularını belirtmişlerdir. Taraflar birbirlerinin yurtiçi inşaat piyasasına girebilmek amacıyla firmalarını, müteahhitlik alanında ortak girişimler oluşturmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 28. Taraflar, firmalarını, proje müteahhitliği alanındaki işbirliğini güçlendirmeleri ve üçüncü ülkelerde pazarlar bulmaları için teşvik edeceklerdir. 29. Taraflar, iki ülke kuruluşları arasında tasarım müşavirliği alanındaki işbirliğini geliştireceklerdir. Ulaştırma Alanında İşbirliği 30. Taraflar, uygun zamanda "Kara Yolu Ulaştırması Anlaşması" konusundaki müzakerelere başlamaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Konu, Çin Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Ulaştırma Bakanlığınca takip edilecektir. 31. Türk Tarafı, ikili ticaretin geliştirilmesinde, deniz taşımacılığındaki hızın önemine değinerek, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı, T.A.Ş'nin, Çin milli denizcilik şirketi ile deniz nakliyatında, özellikle konteyner taşımacılığı alanında işbirliği yapma arzusunu iletmiştir. Çin Tarafı, konuyu Çin milli denizcilik şirketlerine iletmeyi kabul etmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 2 Eylül 1998-Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: Türk Tarafı, doğrudan havayolu bağlantısının, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini vurgulayarak, Çin Tarafından, 1999 yılı yazında haftada,jki defa olmak üzere İstanbul-Pekin- Şanghay-İstanbul, seferlerini başlatmayı planlayan THY'na, Şanghay'da-iniş noktası verilmesini talep etmiştir. Çin Tarafı, iki ülke-arasındaki doğrudan havayolu bağlantısının önemini kabul etmiştir. Karma Komitenin bu dönemki toplantısında, Türk Heyeti ile Çin Sivil Havacılık Genel İdaresi arasında verimli görüşmeler yapılmıştır. Taraflar, iki ülke arasındaki sivil havacılık alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Türk Tarafınca gündeme getirilen, THY için Şanghay'ın ikinci bir terminal olması konusu, iki ülke ilgili yetkilileri tarafından bir karara varılmak üzere 1998 Ağustos ayından önce görüşülecektir. Bilimsel ve Teknik İşbirliği 33. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve ÇHC Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST), ikili bilimsel ve teknik işbirliğini, 30 Ekim 1990 tarihinde TÜBİTAK ile SSTCC arasında imzalanan "Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nda belirtilen alanlarda karşılıklı ziyaretlerle güçlendirme arzularını ifade etmişlerdir. Taraflar, somut projelerin tespit edilmesi için etkili tedbirler almayı kararlaştırmışlardır. 34. Çin Tarafı, Türk Tarafına 12 adet proje teklif etmiştir. Türk Tarafı, ilgili kuruluşları tespit edecek ve mümkün olan en kısa zamanda Çin Tarafına bildirecektir. 35. Taraflar, her iki ülkedeki ilgili kuruluşları bu projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntıların görüşülmesi için teşvik edeceklerdir, 36. Taraflar, Çin Devlet Sismoloji Bürosu ile Türkiye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2 yıl süreli "Mutabakat Zaptı" çerçevesinde, deprem araştırma alanında yararlı işbirliğinin yürütüldüğünü memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, bu işbirliğini devam ettirme ve güçlendirme arzularını ifade etmişlerdir. 37. Türk Tarafı, Çin Tarafına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Avrupa Tabii Afetler Eğitim Merkezi (AFEM) tarafından düzenlenen eğitim programları hakkında bilgi vermiş ve,çin tarafını, bu programlara katılmaya ve bu alanda ortak programlar hazırlamaya davet etmiştir, Türk Tarafı ayrıca, 1998 Haziran ve Ekim aylarında "Afet Yönetiminde Fiziksel Planlama ve Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanılması Semineri" ile "Afete karşı Hazırlık ve Yöneticilik Kursları" düzenlenmesinin planlandığını bildirmiştir: Bu kapsamda Türk Tarafı, AFEM tarafından hazırlanan videofilm ve eğitim malzemelerini temin etmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) 38. Çin Tarafı, Türk uzmanlarını, MOST'un Uluslararası İşbirliği Dairesi'nin desteği ile Çin'deki üniversitelerin ve araştırma birimlerinin koordinatörlüğünde düzenlenen "1998 Uluslararası Eğitim Programı"na katılmaya davet etmiştir. 39. Taraflar, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Çin Teknoloji Pazar Yönetimi ve Geliştirme Merkezi'nin (SINOTECHMART) küçük ve orta ölçekli sanayilerle ilgili teknik bilgi ve teknoloji değişimi alanındaki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını tekrarlamışlardır. Tarım Alanında İşbirliği 40. Taraflar, Türkiye Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile,çin Tarım Bakanlığının aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtmişlerdir. - Pirinç üretimi, tohum ve fidecilik teknikleri, pirinç ve pamuk hastalıkları ve sürüngenlerle mücadele konularında bilgi ve doküman değişimi - Deneme mahiyetinde tohum değişimi - Her iki ülkede yürürlükte bulunan kimyevi gübre üretimi, dağıtımı ve bakımı ile ilgili kuralların değişimi, - Çeşitli fidelerin üretimi ve ticaretinde işbirliği - Türkiye'de ve Çin'deki soda gölünde bulunan inci balığı yetiştiriciliği alanında ilgili kuruluşlar arasında işbirliği - Türk uzmanlarının, Çin'de sazan balığı yetiştirilmesi alanında eğitimi, - Hayvan sağlığı, gıda ve yem araştırması ile ilgili döküman ve bilgi değişimi, - Tarım makina ve aletleri imalatında işbirliği Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Türk Tarafı, Türk Heyetine gösterilen sıcak ve samimi karşılamadan dolayı Çin Tarafına takdirlerini ve derin şükranlarını bildirmiştir. Taraflar, Karma Komitenin gelecek Toplantısının, diplomatik kanallar aracılığıyla kararlaştırılacak bir tarihte Pekin'de yapılması hususunda anlaşmışlardır. 23 Nisan 1998 tarihinde Pekin'de, İngilizce iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Dr. Işın ÇELEBİ Devlet Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Adına Shi Guangshehg Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanı TÜRK HEYETİ LİSTESİ Reyhan ATMACA Yavuz ARINS0Y Mehmet Nuri EZEN Kaya YAŞINOK İzzet Fehmi GÜNEŞ Muammer ORAL : Devlet Bakanı, Heyet Başkanı ı Müsteşar Yardımcısı, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTH), Teknik Heyet Başkanı ı Müsteşar Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genel Müdür, Ekonomik İşler Genel Dışişleri Bakanlığı : Başkan Yardımcısı, GAP İdaresi Başkanlığı Müdürlüğü, ı Genel Müdür Yardımcısı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM : Genel Müdür Yardımcısı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, DTM Tülin Akif YÜCEL AYHAN ı Genel Müdür Yardımcısı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ı Daire Başkanı, Avrupa Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Ergül TANYERİ ı Daire Başkanı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM Ateş YURTTAŞ ı Daire Başkanı, Eximbank Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) ÇİN HEYETİ LİSTESİ Sayın Shi Guangsheng Bay Chao Fuyao Bay Zhang Changyou MOFTEC Bakanı, Heyet Başkanı Genel Müdür Yardımcısı, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Ticaret ve Hizmet Grubu Başkanı Müfettiş Yardımcısı, Dış Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü, MOFTEC Ekonomik İşbirliği Grubu Başkanı Bay Qin Zhang Bay Sun Jie Bay Li Jingli Bayan Shang Ming Bayan Liu Yingjun Bay Zhang Liping Bay Zhang Yingxin Bay Xue Qin Bay Ma Goliang Bay Chen Genlin Müşavir, Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Protokol Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür, Antlaşmalar ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür Yardımcısı, Ticaret Politikası ve Kalkınma Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür Yardımcısı, Dış Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür, Protokol Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Protokol Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 2 Eylül Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Bay Wang Wei Bay Han Wuhao Memur, Ticaret Yönetimi Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı TÜRKİYE'NİN ÇİN'E İHRAÇ EDEBİLECEĞİ SEÇİLMİŞ MADDELER İŞ'ARI LİSTESİ Canlı hayvanlar (Kümes hayvanları eti ve sakatatı) Yenilebilen Meyveler (fındık,kuru incir,kuru üzüm,kuru kayısı) Un ve diğer huhubat ürünler Tütün ve tütün mamulleri Maden cevherleri,curuf ve kül (Alüminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş alüminyum cevherleri, Krom cevheri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri) Anorganik kimyasallar (boratlar ve peroksoboratlar,gübreler,mineral ve kimyevi gübreler) Deri eşyalar Odun hamuru Kağıt ve karton tuvalet (rulo ve yaprak şeklinde gazete kağıdı, tuvalet ve yüz temizlik için ince kağıt) Çimento Seramik mamülleri (sıhhi tesisat, yer ve duvar karoları) Cam ve cam eşyalar. Demir-Çelik Makina ve mekanik cihazlar (gaz kompresörler, buzdolapları, radiatörler, televizyonlar) Araç ve gereçler (otomobil ve diğer motorlu araçlar,özel amaçlı motorlu araçları) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Agreed Minutes of the Twelfth Session of the Turkish-Chinese Joint Economic & Trade Committee Meeting The Turkish-Chinese Joint Economic and Trade Committee established in accordance with the Agreed Minutes of the Turkish- Chinese Joint Committee on Economic, Industrial and Technical Cooperation signed on December 15, 1982 in Beijing between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Turkey held its Twelfth Session.in Beijing from April 21 to April 23, The Turkish Delegation was led by H.E. isin Celebi, State Minister of the Republic of Turkey and the Chinese Delegation was led by H.E. Shi Guangsheng, Minister of Foreign Trade and Economic Cooperation of the People's Republic of China. The composition of the two delegations are listed in Annexes I and II respectively. During his visit, H.E. isin Celebi was received by H.E. Li Lanqing, Executive Vice Premier of the State Council and H.E. Madam Wu Yi, State Councilor of the People's Republic of China and had meetings with Their Excellencies, Mr. Yu Zhengsheng, Minister of the Ministry of Construction; Mr. Chen Guangyi, Minister of General Administration of Civil Aviation of China. The discussions between the two parties took place in a cordial atmosphere reflecting the warm and friendly relations between the two countries and their desires to strengthen and further develop their commercial and economic relations on the basis of mutual benefit. At the plenary session, the heads of the two delegations made comprehensive presentations on the economic situation of their respective countries and reviewed the trends in the overall bilateral trade and economic relations between Turkey and China. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Both sides agreed that Plan of Action which was agreed upon during the meeting between H.E. Madam Wu Yi, the then Minister of Foreign Trade and Economic Cooperation and H.E. Ismail Cem, Minister of Foreign Affairs, in February 1998 effectively promoted the development of bilateral trade and economic cooperation, and set the basis for the 12 m Session the Joint Economic and Trade Committee Meeting. During the meetings, various issues of mutual interest were discussed and the results of these deliberations are summarized as follows: I. Trade Relations 1. Both sides reviewed the development of trade between the two countries and noted with satisfaction that the volume of trade had increased since the last session of the Joint Economic Committee Meeting. The two sides expressed their willingness to make joint efforts to further promote the bilateral trade ona> mutually advantageous and balanced basis. To this end, the two sides agreed to adopt new appropriate measures to expand the range of commodities exchanged, to identify new major items, to smoothen the trade channels and to diversify the trade pattern. The Turkish side expressed its desire to increase Turkish exports to China át least to a level of 300 million dollars in The Chinese side expressed its full understanding of the Turkey's desire and extended its welcome to the marketing promotion programs to be organized in China by Turkish firms and export promotion organizations. Both sides also agreed to take necessary measures to encourage and support the private and state-owned enterprises to cooperate with each other. Both sides agreed to exchange the indicative list of its exportable items according to the requirement bf the markets of each other's country. 2. The two sides underlined the significance of export promotion activities carried out by the concerned organizations of the two countries in enhancing trade relations and reiterated to encourage their respective trade promotion organizations to deepen their links and cooperation. The two sides expressed their support for the further cooperation between the Chinese Council for Promotion of International Trade ( CCPIT ) and the Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 44 Temmuz 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

Türkiye-ABD ticareti rekora koşuyor

Türkiye-ABD ticareti rekora koşuyor Ayrıntılardaki Amerika Birleşik Devletleri USA in details ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone Sayfa 8 de DÜNYA / ÜLKE DOSYASI Ekim 2012 Türkiye-ABD ticareti rekora koşuyor 4 l Ayrıntılardaki

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Türkiye yüzünü bakliyat sektörüne mi dönüyor? Hububat ve bakliyat işleme sektörü bazında dünya gündemine baktığımızda, hububat her zaman bakliyattan bir adım önde durmaktadır.

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 45 Aralık 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 59 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2011 CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi CLEPA shaped its future in Istanbul TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS &

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı