T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490 Milletlerarası Andlaşmalar 23 Nisan 1998 tarihinde Pekin'de imzalanan ekli "Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Onikinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 7/7/1998 tarihli ve EİGY-792 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVIT î. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Dr. t. ÇELEBİ M. YILMAZ R, ŞAHİN B. KARA Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK M. TAŞAR H. GEMİCİ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR M. TAŞAR Prof. Dr. N. ÇAĞAN Ulaştırma Bakam Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ M. C. ERSÜMER İ. TALAY Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kültür Bakam İ.GÜRDAL E. TARANOĞLU Dr. İ. AYKUT Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 480. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Onikinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 15 Aralık 1982 tarihinde Pekin'de imzalanan Türk-Çin Ekonomik, Sınai ve Teknik işbirliği Karma Komitesi Mutabakat Zaptı uyarınca kurulan Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi, Onikinci Dönem Toplantısını Nisan 1998 tarihleri arasında Pekin'de yapmıştır. Türk Heyetine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Çin Heyetine de Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanı Sayın Shı Guangsheng başkanlık etmişlerdir. Her iki Heyetin üyeleri sırasıyla Ek (I) ve Ek (Il)'de gösterilmiştir. ÇHC'yi ziyareti sırasında Sayın Işın Çelebi, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın Li Lanqin ve Devlet Konseyi Üyesi Sayın Wu Yi tarafından kabul edilmiş ve İnşaat Bakanı Sayın Yu Zhengsheng ve Çin Sivil Havacılık Genel İdaresi Bakanı Sayın Chen Guangyi ile görüşmelerde bulunmuştur. Heyetler arasındaki görüşmeler, iki ülke arasındaki sıcak ve dostane ilişkileri ve ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı yarar esasına göre güçlendirmek ve daha da geliştirmek arzularını yansıtan nazik bir hava içerisinde geçmiştir. Açılış oturumunda, Heyet Başkanları ülkelerinin ekonomik durumları hakkında kapsamlı açıklamalar yapmışlar, Türkiye ile Çin arasındaki tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmişlerdir. Taraflar, 1998 Şubat ayında dönemin Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanı Sayın Wu Yi ile Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem arasında mutabık kalınan Eylem Planı'nın, ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu ve 12. KEK Toplantısına zemin teşkil ettiğini kabul etmişlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 2 Eylül Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Toplantılar sırasında, karşılıklı ilgi duyulan çeşitli konular müzakere edilmiş ve görüşmelerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. I. TİCARİ İLİŞKİLER 1-Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin gelişimini gözden geçirmişler ve geçen Karma Ekonomik Komite Toplantısından bu yana ticaret hacminin artmış olmasını memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, karşılıklı yarar ve denge esasına göre ikili ticareti daha da geliştirmek için ortak çaba sarfetme arzusunda olduklarını belirtmişlerdir. Bu amaçla Taraflar, ticarete konu olacak malların sayısının genişletilmesi, yeni maddelerin tespit edilmesi, ticaret kanallarının düzeltilmesi ve ticaret şeklinin çeşitlendirilmesi için gereken yeni önlemlerin alınmasını kararlaştırmışlardır. Türk Tarafı, Çin'e gerçekleştirilecek ihracatın 1999 yılında en az 300 milyon Dolar seviyesine çıkarılması arzusunu ifade etmiştir. Çin Tarafı, Türkiye'nin bu arzusunu anlayışla karşıladığını ve Türk firmaları ve ihracatı geliştirme kuruluşlarınca Çin'de düzenlenecek pazar tanıtım programlarını memnuniyetle karşılayacağını ifade etmiştir. Taraflar ayrıca, özel sektör ve kamu teşebbüslerinin birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik etmek ve desteklemek için gerekli tedbirleri almak konusunda anlaşmışlardır. Taraflar, birbirlerinin ülkelerindeki pazar ihtiyacına göre ihraç edilebilir iş'ari mal listelerini teati etmeyi kararlaştırmışlardır. 2, Taraflar, iki ülkenin ilgili kuruluşlarınca, ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında yürütülen ihracatı geliştirme faaliyetlerinin önemini vurgulamışlar ve ilgili ticareti geliştirme kuruluşlarını, aralarındaki bağları sağlamlaştırmaları ve işbirliğini artırmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, Çin'in Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) ile Türkiye'nin İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini desteklediklerini ifade etmişlerdir. Türk Tarafı, İGEME'nin CCPIT ile bir "İşbirliği Anlaşması" imzalamaya hazır olduğunu belirtmiştir. Taraflar Türk Çin İş Konseyi'nin, bilgi temini ve doğrudan temasların geliştirilmesi yoluyla potansiyel ortakların biraraya getirilmesinde önemli rol oynayan faaliyetlerini de memnuniyetle not etmişlerdir. 3. Taraflar, ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacak olan, karşılıklı ziyaretlerin, fuar ve sergilere katılımın ve birbirlerinin ülkelerinde seminerler düzenlenmesinin," her iki ülkenin iş çevrelerine gerekli bilgilerin sağlanması ve iş çevreleri ile ilgili kuruluşlar arasındaki doğrudan temasların artırılması açısından taşıdığı önemi vurgulamışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Bu kapsamda Taraflar, dönemin ticaretten sorumlu Devlet Bakanı başkanlığındaki bir Türk Ticaret Heyetinin 1996 Eylül ayında Çin'i ziyaret etmesini, Türkiye'nin, 1997 Nisan ayında'97 Pekin Uluslararası Fuarına katılmasını, Çin'in "İzmir Uluslararası Fuarı"na 14. kez iştirak etmesini,"1997 Ekim ayında İstanbul'da "Çin Malları Fuarı"nın düzenlenmesini ve Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'nce (CCPIT) Nisan 1998 tarihlerinde Pekin ve Şangay'da düzenlenen "Yatırım ve İşbirliği İmkanları" Seminerlerini memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, bu tür faaliyetleri daha da teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususunda anlaşmışlardır, Türk tarafı, Çin tarafına 1998 Eylül ayında Şangay'da düzenlenecek "Food and Hotel Asia" Fuarı'na katılacağını, Türk kuru meyve ihracatının artırılması amacıyla 1998 Mayıs ayında Çin'de bir program düzenleneceğini ve bir ticaret heyetinin 1999 yılında Çin'i ziyaret edeceğini bildirmiştir, Bunların yanısıra Türk Tarafı, Türk inşaat malzemelerinin tanıtılması amacıyla, 1999 yılının ilk yarısında Pekin ve/veya Şangay'da bir sergi ve tanıtım faaliyetinin düzenleneceğini belirtmiştir. Türk Tarafı, Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) organizatörlüğünde ithalatçı ve yatırımcılardan oluşacak bir Çin heyetinin Türkiye'yi ziyaretine ilişkin davetini tekrarlamıştır, 4. Taraflar, Türk Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 1998 Şubat ayında Çin'i ziyareti sırasında, iki ülke tüccarlarının doğrudan temaslarını ve bilgi akışını kolaylaştıracak olan "Türk Ticaret Merkezi'nin açılmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Taraflar, birbirlerinin ülkelerinde ticaret ofisi açılmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak arzularını da belirtmişlerdir. 5. Taraflar, ülkelerinde doğrudan yatırım yapılmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması hususunda anlaşmışlardır. Türk tarafı ayrıca, Türkiye'deki yatırım imkanlarını araştırmak üzere resmi yetkililer ve işadamlarından oluşacak bir Çin heyetini 1998 yılında Türk Serbest Bölgelerine davet etmiştir. 6. İki ülke işadamlarının turizm alanındaki büyük işbirliği potansiyeline değinen Türk Tarafı, bu alanda ilgili yetkililer ve kuruluşların uzman ve bilgi değişimi yoluyla işbirliğine gidebileceklerini ifade etmiştir. Taraflar, Türk Hava Yolları'nın Çin'e doğrudan seferler başlatmasıyla, turizm faaliyetlerinin mutlaka canlanacağı yö ündeki inançlarını belirtmişlerdir. 7. Taraflar, Çin Kalite ve Teknik Denetleme Devlet Bürosu (CSBTS) ile Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) uzun zamandan beri temaslarda bulunduklarını ve dostluğa dayanan işbirliği ilişkisi sürdürdüklerini memnuniyetle not etmişler ve uluslararası alanda bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususunda anlaşmışlardır. Türk Tarafı ayrıca, TSE'nin, CSBTS'yi, 1990 Mart ayında, iki kuruluş arasında imzalanan "İşbirliği Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Anlaşması"nı gözden geçirmek, faaliyet alanlarını genişletmek ve güncelleştirmek üzere Türkiye'ye davetini tekrarlamıştır. Çin Tarafı bu daveti kabul etmiştir. 8. Taraflar, ikili ticareti kolaylaştırmak için iki ülkenin bankacılık kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede, Türk Tarafı, Çin Tarafından, Türk Garanti Bankası'na Şanghay'da bir temsilcilik ofisi açması için gerekli izni en kısa zamanda vermesini talep etmiştir. Çin Tarafı, Türk Tarafının bu talebinden haberdar olduğunu ve temsilcilik ofisinin bazı formalitelerin tamamlanmasını müteakip en kısa zamanda açılabileceğini bildirmiştir. Türk Tarafı, Türk EXIMBANK'ın Çin ticari bankalarına sigorta kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede, Türk EXIMBANK, Çin bankaları tarafından açılacak 360 güne kadar vadeli akreditifler kapsamında Türkiye'den Çin'e yapılacak ihracata sigorta kolaylığı sağlayacaktır. 9. Taraflar, Çin Ticari İnceleme Firması'nın (CCIC), Çin'e ihraç edilecek Türk mallarının yüklenmesinden önce "Nihai İnceleme Belgesi" vermek ve iki tarafça uygun görülecek diğer faaliyetleri yürütmek üzere Türkiye'de bir daimi ofis açması imkanlarını görüşmeyi kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede Çin Tarafı, Türk Tarafının desteğini talep etmiştir. 10. Çin Tarafı, ikili ticaretin gelişmesine zarar veren, Türk Tarafınca Çin'in Türkiye'ye ihraç ettiği elektrod, seramik, universal torna tezgahlan ve sitrik asit gibi mamullere uygulanan anti-damping vergisi ile polivinil alkol ve cep çakmaklarına karşı yürüttüğü anti-damping soruşturmasından duyduğu derin endişeyi bildirmiştir. Bu kapsamda Çin Tarafı, Türkiye'nin Çin ile ilgili "piyasa dışı ekonomi" tanımını kaldırmasını talep etmiştir. Türk Tarafı, Çin ürünlerine karşı yeni bir anti-damping soruşturmasının açılması halinde Çin'e, piyasa ekonomisi ülkesi muamelesi yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Taraflar, iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların dostça müzakereler yoluyla halledilmesi ve bu tür durumların tekrarını azaltmak veya kaçınmak için ortak çaba sarfedilmesi gerektiğini yinelemişlerdir. 11. Türk Tarafı, Çin Tarafına bazı Çin firmalarının, ürünlerinde Türk "Hereke-Seide" markası ile desenini kullanmaya devam ettiğini bildirmiştir. Bu çerçevede Çin Tarafı, Türk Tarafının 1996 yılındaki talebi üzerine ciddi bir soruşturma yapıldığını ve iddia edilen hiç bir Çin firmasının "Hereke Seide" markası ve desenini kullanmadığını gösteren soruşturma sonucunun Türk Tarafına iletildiğini belirtmiştir. Çin tarafı ayrıca, Türk Tarafının yeterli bilgi temin etmesi halinde, gerekeni yapacağını ifade etmiştir. 12. Türk Tarafı, Çin Tarafına, Çin Tarım Bakanlığı ile Çin Karantina Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan, Ege Denizi Bölgesindeki şark tütünlerinin mavi küf hastalığından önemsiz ölçüde etkilendiğini belirten Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Haziran 1992 tarihli raporu hatırlatmıştır. Bu çerçevede, Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Çin Karantina Hizmetleri Merkezini, yakın gelecekte, bu konu ile ilgili görüşmeler yapmak üzere İzmir'e davet etmiştir, II. EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ Sanayi Alanında İşbirliği 13. İkili sanayi işbirliğini geliştirme çabasıyla Taraflar, teknolojik projeler ile ilgili bilgi değişiminde bulunulması ve sanayi projeleri üstlenmeleri için saygın firmalarını birbirlerine tavsiye etmeleri konularında anlaşmışlardır. 14. Türk Tarafı, Türk Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin, ilgili Çin kuruluşları ile şeker pancarı boşaltma ve temizleme tesisleri ile hasat makinaları konularında işbirliği yapma arzusunu ifade etmiştir! Çin Tarafı, Çin Uluslararası Tarım ve Hayvancılık ve Balıkçılık İşbirliği firmasının Türk kuruluşlarıyla bu tür işbirliğine ilgi duyduğunu belirtmiştir. İşbirliği ile ilgili ayrıntılar, iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında görüşülecektir. 15. Türk Tarafı, eğitim programlarının, işbirliğinin artırılmasındaki etkili sonuçlarını dikkate alarak, Çin Tarafını, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından 1998 yılında, çimento üretimi ve çimento sanayiinde modern bakım teknolojileri konularında düzenlenecek uluslararası eğitim programlarına katılmaya davet etmiştir. Çin Tarafı, bu davete teşekkür etmiş ve konuyu ilgili Çin kuruluşlarına ileteceğini ve onları bu tür uluslararası eğitim programlarına katılmaya teşvik edeceğini belirtmiştir. 16. Taraflar, her iki ülkede Türk ve Çin firmaları arasında ortak teşebbüsler, anahtar teslimi tesis inşaatları, teknik hizmetler, ortak tasarım, ortak üretim ve YİD projeleri de dahil olmak üzere aşağıdaki alanlarda işbirliği imkanlarının araştırılmasını kararlaştırmışlardır. - Elektrik santralleri - Metalürji sanayii - İnşaat malzemeleri - Gıda işleme - Telekomünikasyon teçhizatı - Gemi inşaatı - Demiryolu sanayii Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 - Deri işleme - Dayanıklı tüketim mallan - Oto yedek parçaları - Sentetik ve suni lifle - İnşaat ve müteahhitlik hizmetleri 17. Taraflar, ilgili firma ve kuruluşlarının Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesini Geliştirme Projesi (GAP) konusunda ortak yatırımlara gitmelerini ve teknik döküman ve bilgi değişimi yoluyla işbirliği yapmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 18. Taraflar, şirketlerini, iş ilişkileri kurmaları için desteklemek konusunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede Çin tarafı, bir çimento fabrikasını anahtar teslimi esasına göre 10 yıl vadeli kredi ile kurma önerisinde bulunmuştur. Enerji Alanında İşbirliği 19. Taraflar, kömür madenciliği alanında iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında sürdürülen işbirliğini gözden geçirmişlerdir. 20. Taraflar, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çin Kömür Sanayi Bakanlığı arasında, madencilik teçhizatı üretimi alanında, Temmuz 1997 tarihli protokolün imzalanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 21. Türk Tarafı, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK), birkaç yıl önce SSCB'den satın alınan ANSCH tipi kazı teçhizatının kullanılır hale getirilmesi için Çin Tarafının tecrübelerinden yararlanmak istediğini bildirmiştir. Çin Tarafı, TTK'nın, Çin in ilgili kuruluşu olan Çin Milli Kömür Madenciliği Mühendislik Teçhizat Grubu İthalat/İhracat Firması (CME) ile doğrudan temas etmesi gerektiğini belirtmiştir. 22. Çin Tarafı, TTK'nın CME'ye yapacağı ödemenin gecikmesinden duyduğu endişeyi ifade etmiştir. Türk Tarafı, konuyu araştırmayı ve sonucundan Çin Tarafına bilgi vermeyi kabul etmiştir. 23. Türk Tarafı, Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA), Karma Ekonomik Komitesi 10. Dönem Toplantısının Mutabakat Zaptında belirtilen konularda, ilgili Çin Kuruluşları ile işbirliğini canlandırmak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı : (Mükerrer) arzusunda olduğunu tekrarlamıştır. Çin Tarafı, sözkonusu işbirliğinin, Toprak ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Çin Jeo-Mühendislik firması tarafından takip edilmesini önermiştir. 24. Türk Tarafı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, ilgili Çin kuruluşu ile enerji tasarrufu programları konusunda teknik döküman ve bilgi değişiminde bulunmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Çin Tarafı, bu teklifi Çin kuruluşlarına iletecektir. 25. Taraflar, iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında enerji santrallarının inşaatı ve finansmanı alanlarında sürdürülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve yeni somut projelerin tespit edilmesi amacıyla bu işbirliğinin devam ettirilmesi yönündeki arzularını belirtmişlerdir. 26. Taraflar, iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında küçük hidro-elektrik santraller inşaatı alanındaki uzman değişimini memnuniyetle not etmişlerdir. Türk Tarafı, Çin Tarafını, Türkiye'deki küçük hidro-elektrik santrallerin inşaatı konusunda 1998 yılında düzenlenecek olan seminere davet etmiştir. Çin tarafı, bu teklife teşekkür etmiş ve ilgili Çin kuruluşlarını seminere katılmaları için teşvik edeceğini belirtmiştir. Müteahhitlik Alanında İşbirliği 27. Taraflar, kendi müteahhitlik firmalarının uluslararası tecrübelerine değinmişler ve birbirlerinin ülkelerindeki inşaat piyasasına girme arzularını belirtmişlerdir. Taraflar birbirlerinin yurtiçi inşaat piyasasına girebilmek amacıyla firmalarını, müteahhitlik alanında ortak girişimler oluşturmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 28. Taraflar, firmalarını, proje müteahhitliği alanındaki işbirliğini güçlendirmeleri ve üçüncü ülkelerde pazarlar bulmaları için teşvik edeceklerdir. 29. Taraflar, iki ülke kuruluşları arasında tasarım müşavirliği alanındaki işbirliğini geliştireceklerdir. Ulaştırma Alanında İşbirliği 30. Taraflar, uygun zamanda "Kara Yolu Ulaştırması Anlaşması" konusundaki müzakerelere başlamaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Konu, Çin Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye Ulaştırma Bakanlığınca takip edilecektir. 31. Türk Tarafı, ikili ticaretin geliştirilmesinde, deniz taşımacılığındaki hızın önemine değinerek, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı, T.A.Ş'nin, Çin milli denizcilik şirketi ile deniz nakliyatında, özellikle konteyner taşımacılığı alanında işbirliği yapma arzusunu iletmiştir. Çin Tarafı, konuyu Çin milli denizcilik şirketlerine iletmeyi kabul etmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 2 Eylül 1998-Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: Türk Tarafı, doğrudan havayolu bağlantısının, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini vurgulayarak, Çin Tarafından, 1999 yılı yazında haftada,jki defa olmak üzere İstanbul-Pekin- Şanghay-İstanbul, seferlerini başlatmayı planlayan THY'na, Şanghay'da-iniş noktası verilmesini talep etmiştir. Çin Tarafı, iki ülke-arasındaki doğrudan havayolu bağlantısının önemini kabul etmiştir. Karma Komitenin bu dönemki toplantısında, Türk Heyeti ile Çin Sivil Havacılık Genel İdaresi arasında verimli görüşmeler yapılmıştır. Taraflar, iki ülke arasındaki sivil havacılık alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Türk Tarafınca gündeme getirilen, THY için Şanghay'ın ikinci bir terminal olması konusu, iki ülke ilgili yetkilileri tarafından bir karara varılmak üzere 1998 Ağustos ayından önce görüşülecektir. Bilimsel ve Teknik İşbirliği 33. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve ÇHC Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST), ikili bilimsel ve teknik işbirliğini, 30 Ekim 1990 tarihinde TÜBİTAK ile SSTCC arasında imzalanan "Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nda belirtilen alanlarda karşılıklı ziyaretlerle güçlendirme arzularını ifade etmişlerdir. Taraflar, somut projelerin tespit edilmesi için etkili tedbirler almayı kararlaştırmışlardır. 34. Çin Tarafı, Türk Tarafına 12 adet proje teklif etmiştir. Türk Tarafı, ilgili kuruluşları tespit edecek ve mümkün olan en kısa zamanda Çin Tarafına bildirecektir. 35. Taraflar, her iki ülkedeki ilgili kuruluşları bu projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntıların görüşülmesi için teşvik edeceklerdir, 36. Taraflar, Çin Devlet Sismoloji Bürosu ile Türkiye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2 yıl süreli "Mutabakat Zaptı" çerçevesinde, deprem araştırma alanında yararlı işbirliğinin yürütüldüğünü memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, bu işbirliğini devam ettirme ve güçlendirme arzularını ifade etmişlerdir. 37. Türk Tarafı, Çin Tarafına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Avrupa Tabii Afetler Eğitim Merkezi (AFEM) tarafından düzenlenen eğitim programları hakkında bilgi vermiş ve,çin tarafını, bu programlara katılmaya ve bu alanda ortak programlar hazırlamaya davet etmiştir, Türk Tarafı ayrıca, 1998 Haziran ve Ekim aylarında "Afet Yönetiminde Fiziksel Planlama ve Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanılması Semineri" ile "Afete karşı Hazırlık ve Yöneticilik Kursları" düzenlenmesinin planlandığını bildirmiştir: Bu kapsamda Türk Tarafı, AFEM tarafından hazırlanan videofilm ve eğitim malzemelerini temin etmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) 38. Çin Tarafı, Türk uzmanlarını, MOST'un Uluslararası İşbirliği Dairesi'nin desteği ile Çin'deki üniversitelerin ve araştırma birimlerinin koordinatörlüğünde düzenlenen "1998 Uluslararası Eğitim Programı"na katılmaya davet etmiştir. 39. Taraflar, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Çin Teknoloji Pazar Yönetimi ve Geliştirme Merkezi'nin (SINOTECHMART) küçük ve orta ölçekli sanayilerle ilgili teknik bilgi ve teknoloji değişimi alanındaki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını tekrarlamışlardır. Tarım Alanında İşbirliği 40. Taraflar, Türkiye Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile,çin Tarım Bakanlığının aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtmişlerdir. - Pirinç üretimi, tohum ve fidecilik teknikleri, pirinç ve pamuk hastalıkları ve sürüngenlerle mücadele konularında bilgi ve doküman değişimi - Deneme mahiyetinde tohum değişimi - Her iki ülkede yürürlükte bulunan kimyevi gübre üretimi, dağıtımı ve bakımı ile ilgili kuralların değişimi, - Çeşitli fidelerin üretimi ve ticaretinde işbirliği - Türkiye'de ve Çin'deki soda gölünde bulunan inci balığı yetiştiriciliği alanında ilgili kuruluşlar arasında işbirliği - Türk uzmanlarının, Çin'de sazan balığı yetiştirilmesi alanında eğitimi, - Hayvan sağlığı, gıda ve yem araştırması ile ilgili döküman ve bilgi değişimi, - Tarım makina ve aletleri imalatında işbirliği Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Türk Tarafı, Türk Heyetine gösterilen sıcak ve samimi karşılamadan dolayı Çin Tarafına takdirlerini ve derin şükranlarını bildirmiştir. Taraflar, Karma Komitenin gelecek Toplantısının, diplomatik kanallar aracılığıyla kararlaştırılacak bir tarihte Pekin'de yapılması hususunda anlaşmışlardır. 23 Nisan 1998 tarihinde Pekin'de, İngilizce iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Dr. Işın ÇELEBİ Devlet Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Adına Shi Guangshehg Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanı TÜRK HEYETİ LİSTESİ Reyhan ATMACA Yavuz ARINS0Y Mehmet Nuri EZEN Kaya YAŞINOK İzzet Fehmi GÜNEŞ Muammer ORAL : Devlet Bakanı, Heyet Başkanı ı Müsteşar Yardımcısı, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTH), Teknik Heyet Başkanı ı Müsteşar Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genel Müdür, Ekonomik İşler Genel Dışişleri Bakanlığı : Başkan Yardımcısı, GAP İdaresi Başkanlığı Müdürlüğü, ı Genel Müdür Yardımcısı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM : Genel Müdür Yardımcısı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, DTM Tülin Akif YÜCEL AYHAN ı Genel Müdür Yardımcısı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ı Daire Başkanı, Avrupa Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Ergül TANYERİ ı Daire Başkanı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM Ateş YURTTAŞ ı Daire Başkanı, Eximbank Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) ÇİN HEYETİ LİSTESİ Sayın Shi Guangsheng Bay Chao Fuyao Bay Zhang Changyou MOFTEC Bakanı, Heyet Başkanı Genel Müdür Yardımcısı, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Ticaret ve Hizmet Grubu Başkanı Müfettiş Yardımcısı, Dış Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü, MOFTEC Ekonomik İşbirliği Grubu Başkanı Bay Qin Zhang Bay Sun Jie Bay Li Jingli Bayan Shang Ming Bayan Liu Yingjun Bay Zhang Liping Bay Zhang Yingxin Bay Xue Qin Bay Ma Goliang Bay Chen Genlin Müşavir, Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Protokol Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür, Antlaşmalar ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür Yardımcısı, Ticaret Politikası ve Kalkınma Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür Yardımcısı, Dış Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü, MOFTEC Müdür, Protokol Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Protokol Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Asya İşleri Genel Müdürlüğü, MOFTEC Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 2 Eylül Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Bay Wang Wei Bay Han Wuhao Memur, Ticaret Yönetimi Genel Müdürlüğü, MOFTEC Memur, Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı TÜRKİYE'NİN ÇİN'E İHRAÇ EDEBİLECEĞİ SEÇİLMİŞ MADDELER İŞ'ARI LİSTESİ Canlı hayvanlar (Kümes hayvanları eti ve sakatatı) Yenilebilen Meyveler (fındık,kuru incir,kuru üzüm,kuru kayısı) Un ve diğer huhubat ürünler Tütün ve tütün mamulleri Maden cevherleri,curuf ve kül (Alüminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş alüminyum cevherleri, Krom cevheri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri) Anorganik kimyasallar (boratlar ve peroksoboratlar,gübreler,mineral ve kimyevi gübreler) Deri eşyalar Odun hamuru Kağıt ve karton tuvalet (rulo ve yaprak şeklinde gazete kağıdı, tuvalet ve yüz temizlik için ince kağıt) Çimento Seramik mamülleri (sıhhi tesisat, yer ve duvar karoları) Cam ve cam eşyalar. Demir-Çelik Makina ve mekanik cihazlar (gaz kompresörler, buzdolapları, radiatörler, televizyonlar) Araç ve gereçler (otomobil ve diğer motorlu araçlar,özel amaçlı motorlu araçları) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Agreed Minutes of the Twelfth Session of the Turkish-Chinese Joint Economic & Trade Committee Meeting The Turkish-Chinese Joint Economic and Trade Committee established in accordance with the Agreed Minutes of the Turkish- Chinese Joint Committee on Economic, Industrial and Technical Cooperation signed on December 15, 1982 in Beijing between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Turkey held its Twelfth Session.in Beijing from April 21 to April 23, The Turkish Delegation was led by H.E. isin Celebi, State Minister of the Republic of Turkey and the Chinese Delegation was led by H.E. Shi Guangsheng, Minister of Foreign Trade and Economic Cooperation of the People's Republic of China. The composition of the two delegations are listed in Annexes I and II respectively. During his visit, H.E. isin Celebi was received by H.E. Li Lanqing, Executive Vice Premier of the State Council and H.E. Madam Wu Yi, State Councilor of the People's Republic of China and had meetings with Their Excellencies, Mr. Yu Zhengsheng, Minister of the Ministry of Construction; Mr. Chen Guangyi, Minister of General Administration of Civil Aviation of China. The discussions between the two parties took place in a cordial atmosphere reflecting the warm and friendly relations between the two countries and their desires to strengthen and further develop their commercial and economic relations on the basis of mutual benefit. At the plenary session, the heads of the two delegations made comprehensive presentations on the economic situation of their respective countries and reviewed the trends in the overall bilateral trade and economic relations between Turkey and China. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Both sides agreed that Plan of Action which was agreed upon during the meeting between H.E. Madam Wu Yi, the then Minister of Foreign Trade and Economic Cooperation and H.E. Ismail Cem, Minister of Foreign Affairs, in February 1998 effectively promoted the development of bilateral trade and economic cooperation, and set the basis for the 12 m Session the Joint Economic and Trade Committee Meeting. During the meetings, various issues of mutual interest were discussed and the results of these deliberations are summarized as follows: I. Trade Relations 1. Both sides reviewed the development of trade between the two countries and noted with satisfaction that the volume of trade had increased since the last session of the Joint Economic Committee Meeting. The two sides expressed their willingness to make joint efforts to further promote the bilateral trade ona> mutually advantageous and balanced basis. To this end, the two sides agreed to adopt new appropriate measures to expand the range of commodities exchanged, to identify new major items, to smoothen the trade channels and to diversify the trade pattern. The Turkish side expressed its desire to increase Turkish exports to China át least to a level of 300 million dollars in The Chinese side expressed its full understanding of the Turkey's desire and extended its welcome to the marketing promotion programs to be organized in China by Turkish firms and export promotion organizations. Both sides also agreed to take necessary measures to encourage and support the private and state-owned enterprises to cooperate with each other. Both sides agreed to exchange the indicative list of its exportable items according to the requirement bf the markets of each other's country. 2. The two sides underlined the significance of export promotion activities carried out by the concerned organizations of the two countries in enhancing trade relations and reiterated to encourage their respective trade promotion organizations to deepen their links and cooperation. The two sides expressed their support for the further cooperation between the Chinese Council for Promotion of International Trade ( CCPIT ) and the Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) Export Promotion Center of turkey ( IGEME ). The Turkish side reiterated its readiness of IGEME to sign a " Cooperation Agreement " with CCPIT. The two sides also noted with satisfaction the activities of the Turkish-Chinese Business Council, which played an important role in bringing potential partners together by providing information and promoting direct contacts. 3. Both sides underlined the importance of reciprocal visits, participation in trade fairs and exhibitions, and organization of seminars in the territory of each other's country, in providing necessary information to the business communities and. enhancing direct contacts between the business circles and relevant organizations of the two countries, which would pave the way for further, cooperation in bilateral trade and economic relations. Within this context, the two sides noted with satisfaction the visit of a Turkish Trade Delegation to China in September 1996 headed by the then State Minister responsible for trade, the Turkey's participation in '97 Beijing International Fair in April 1997, the China's participation in 14 th "Izmir International Fair", the organization of "Chinese Commodities Fair" in Istanbul' in October 1997, and the seminars on "Investment and cooperation Possibilities" organized by the Foreign Economic Relations Board of Turkey ( DEIK ) and China Council for Promotion of International Trade ( CCPIT ) on April 23rd and 24th, 1993 m Beijing and Shanghai respectively. The two sides agreed to further encourage and facilitate such activities. The Turkish sides informed the Chinese side that, Turkey would participate in "Food and Hotel Asia Fair" that would be organized in Shanghai in September 1998, a program would be organized in China for the promotion of exports of Turkish dried fruits in May 1998, and a trade delegation would visit China in Besides these, the Turkish side also stated that an exhibition and promotion activities would be organized in Beijing or/arid Shanghai in the first half of 1999 to promote the Turkish Yuriitme ve idare Bolumii Sayfa : 16

17 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 construction materials. The Turkish side renewed its invitation, to the Chinese side regarding the visit of a Chinese delegation to be composed of importers and investors under the organization of the Undersecretariat for Foreign Trade (UFT). 4. The two sides expressed their satisfaction at the opening of the " Turkish Trade Center " in Shanghai during the visit of the Turkish Foreign Affairs Minister H.E. Ismail Cem to China in February 1998, which would help to establish direct links between he traders of the two countries and to facilitate the flow of information. Both sides also expressed their willingness to encourage and facilitate the establishment of business office in each other's country. 5. The two sides both agreed to encourage and facilitate the direct investment in the territory of each other's country. The Turkish side also extended an invitation to the Chinese side to organize a Chinese delegation to be composed of government officials and entrepreneurs to visit Turkish Free Zones in 1998 to explore the possibilities of investment in Turkey. 6. Refeirmg to huge potential to cooperate in tourism for the entrepreneurs of both countries,' the Turkish side, expressed that the relevant authorities and organizations could cooperate through exchanges of expertise and information in this field. Both sides expressed their belief that, with the initiation of direct flights between Turkey and China by Turkish Airlines, tourism activities would absolutely gain momentum. 7. The two sides noted with satisfaction that China State Bureau of Quality and Technical Supervision ( CSBTS ) and Turkey Standard Institution ( TSE ) had been in contact for a long time and enjoyed a friendly cooperative relation, and agreed to further cooperate "in international activities. The Turkish side also renewed the invitation of the TSE to CSBTS to visit Turkey to review, enlarge and update the scope of the "Cooperation Agreement" signed between TSE and CSBTS in March The Chinese side accepted the invitation. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) 8. The two sides agreed to encourage the cooperation between banking organizations of the two countries to facilitate the bilateral trade. In this context, the Turkish side requested the Chinese side to grant the necessary permission to Garanti Bankai of Turkey to open' a representative office in Shanghai in the possible shortest time. The Chinese side expressed its full cognition of the Turkey's request and stated that the opening of the representative office would be realized as soon as possible after the completion of some formalities. The Turkish Side expressed the willingness of Turkish EXIMBANK to extend an insurance line facility to Chinese commercial banks. Within the framework of this facility, Turkish EXIMBANK will provide insurance cover for exports from Turkey to China under the Letter of Credits to be issued by the Chinese Banks within the credit terms up to 360 days. 9. Both sides agreed to discuss the possibility of establishing a permanent office of China Commercial Inspection Company ( CCIC ) in Turkey which would issue " Final Inspection Certificates " for'the Turkish products to be exported to China before their shipping and would undertake other activities to be agreed upon by two sides. Within this context, the Chinese" side also requested the assistance from the Turkish side; 10. The Chinese side expressed its deep concern over antidumping duty imposed by the Turkish side on the Chinese products electrode, ceramics,.universal machinery-tool and citric acid and the antidumping investigation on polyvinyl alcohol and pocket lighters exported to Turkey, which were harmful to the development of bilateral trade; Within this context, the Chinese side requested Turkey's removal of the "label of non-market economy" qn China. The Turkish side expressed, its readiness to treat China as market, economy country in case of any new anti-dumping investigation on Chinese products. The two sides reiterated to settle trade disputes between the two countries through friendly consultations and to make joint efforts to reduce or avoid the recurrences of such cases. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 2 Eylül Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : The Turkish side ihformed the Chinese side that some Chinese companies are still using'the Turkish "Hereke-Seide" brand and. design on their products. Within this context, the Chinese side stated that, at the request of the Turkish side in 1996, it had undertaken a serious investigation and informed the Turkish side the result of the investigation, which states that none of the alleged Chinese companies had ever used the brand and design of "Hereke-Seide". The Chinese side also stated that, if the Turkish side could provide sufficient information, the Chinese side would take necessary actions accordingly. 12. The Turkish side reminded the Chinese side the report dated in June 1992 prepared by the Ministry of Agriculture of China and the Chinese Headquarter of the Quarantine Services indicating that oriental tobacco in the Aegean Sea Region was only slightly affected by blue mould illness. 'Within this context, the Agean Tobacco Exporters Union submitted its invitation to be conveyed to the Chinese Headquarter of the Quarantine Services to visit Izmir, Turkey for consultation on this matter in the near future. II. Economic and Technical Cooperation Industrial Cooperation 13. With an effort to promote the bilateral industrial cooperation, both sides agreed to exchange information on technological projects, and to recommend reputable companies to each other for undertaking industrial projects. 14. The.Turkish side expressed the desire of Turkish Sugar Factories Co. to cooperate with 'the relevant Chinese organizations in sugar beet evacuating and cleaning units and sugar beet harvest machinery. The Chinese side expressed that China International Cooperation Company for Agriculture, Livestock and Fishery is interested in such cooperation with the Turkish organization. The details YUıUtme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 2 Eylül Sayı: (Mükerrer) of the cooperation should be discussed between the concerned organizations of China and Turkey. 15. The Turkish side, considering the effective results of training programs in enhancing cooperation, extended an invitation to the Chinese side to participate in the international training programs that will be organized by the Union of Cement Producers of Turkey in 1998 on the technology of cement production and modern maintenance technologies in the.' cement industry, ' The Chinese side expressed thanks for the invitation and would convey the, ( information to the concerned Chinese organizations and would encourage, them to participate in such international training programs. 16. Both sides agreed to explore the cooperation possibilities in the following fields in various forms, including joint ventures, turn key plant building, technical services, joint designing, joint production, and BOT projects, between the Turkish and Chinese firms in the two countries: - Power stations, - Metallurgical industry, - Building materials, - Food processing, - Telecommunicatipn equipment, - Ship building, - Railway industry, - Leather processing, - Durable consumer goods, - Auto spare parts, - Synthetic and artificial fibbers, - Construction and contracting services 17. Both sides agreed to encourage their.relevant firms and organizations to establish joint ventures and to cooperate through exchange of technical documentation and information on the Southeastern Anatolia Regional Development Project (GAP) of Turkey. Yiiriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 25 Haziran 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26563 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/12264 1 Aralık 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ekim 1998 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ekim 1998 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ekim 1998 PAZARTESİ Sayı: 23484 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı;

Detaylı

Türk - Slovak Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 98/ Bakanlar Kurulundan

Türk - Slovak Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 98/ Bakanlar Kurulundan 24.09.1998 Perşembe Sayı: 23473 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türk - Slovak Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH- DÜNYA SIRALAMASI : 4,9 trilyon ABD $ (2009) 2. Büyük Ekonomi (Dünya Bankası) 5,5 trilyon ABD $ (2010 EIU tahmini) NÜFUS KİŞİ BAŞINA GSYİH (Satın alma

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar 20.05.2003 Salı Sayı: 25113 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Yunanistan I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 8 Ekim 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26313 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2006/10920 20 Ocak 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Yunan Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara

Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne saygılarını sunar ve aşağıdaki hususları iletmekten onur duyar. 13-14 Ekim 2010 tarihleri arasında Taşkent te 6. Uluslararası

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: yaounde@ekonomi.gov.tr Tel:00 237 22 21 80 23 Adres: Turkish Embassy Office Boulevard de l'urss 1782 B.P. 35155 Bastos-Yaounde-CAMEROUN

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Sayı : B.02.1.DTM / /05/2009 S İ R K Ü L E R (G-2009 / 092)

Sayı : B.02.1.DTM / /05/2009 S İ R K Ü L E R (G-2009 / 092) Sayı B.02.1.DTM.5.15.01.07 /006220 06/05/2009 Konu Suriye Ticaret Heyeti İVEDİ-SÜRELİ S İ R K Ü L E R (G-2009 / 092) Sayın Yetkili, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL beraberinde resmi ve özel sektör

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı