TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ."

Transkript

1 TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı ve TC Kimlik No su: İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, TURKNET İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKNET olarak anılacaktır) ve Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. nin (bundan böyle CERE AN olarak anılacaktır) Türkiye Ana Bayisi ve Çözüm Ortağı TELEKOM NET İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan böyle TELEKOM NET olarak anılacaktır) ile, yukarıda beyan edilen adreste ikamet eden... (bundan böyle İŞ ORTAĞI olarak anılacaktır) arasında imza edilmiştir. MADDE 1 - SÖZLEŞME nin KONUSU 1.1 İşbu SÖZLEŞME nin konusu TELEKOM NET ile İŞ ORTAĞI arasındaki TURKNET kurumsal telekomünikasyon hizmetlerinin ve CERE AN elektrik hizmetleri satışının doğrudan ve/veya alt temsilci teşkilatı ile satış ve pazarlanması ilişkilerinin düzenlenmesidir.

2 MADDE 2 - İŞ ORTAĞI NIN SORUMLULUK ALANI 2.1. İŞ ORTAĞI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmak kaydı ile coğrafi bir sınırlama olmaksızın TELEKOM NET in TÜRKİYE ANA BAYİSİ olduğu ve bu sözleşmede yazan firmalarının ürünlerini TELEKOM NET adına doğrudan ve/veya alt temsilci teşkilatı ile satış ve pazarlanmasına ve buna ilişkin alt temsilci sistemi kurulması ile münhasır olmayan yetkiye sahiptir. İŞ ORTAĞI kesinlikle bir CERE AN bayisi, ya da bir TURKNET bayisi değildir, İŞ ORTAĞI bir TELEKOM NET bayisidir. Dolayısı ile İŞ ORTAĞI nın TELEKOM NET iş ortaklık sözleşmesine istinaden TELEKOM NET in kendisini yetkilendirmesi ile CERE AN ve TURKNET firmalarının ürünlerini pazarlamak dışında bu firmalarla hiçbir hukuki bağı, bayiliği vs bulunmamaktadır Bununla birlikte işbu SÖZLEŞME, İŞ ORTAĞI na coğrafi bir bölge veya belli bir TURKNET hizmet sınıfının pazarlanmasına ilişkin tek satıcılık mahiyetinde bir hak vermekte olmayıp, İŞ ORTAĞI olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmak kaydı ile coğrafi bir sınırlama olmaksızın dilediği sayıda ALT TEMSİLCİ (bundan sonra bu SÖZLEŞME de ALT TEMSİLCİ olarak anılacaktır) atamakta veya işbu sözleşme şartları dahilinde doğrudan kurumsallara yönelik satış faaliyetinde bulunmakta serbesttir TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI tarafından atanacak her ALT TEMSİLCİ ile ayrı bir DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ imza altına alacaktır. İşbu SÖZLEŞME, İŞ ORTAĞI na ve İŞ ORTAĞI nın atadığı ALT TEMSİLCİ/ler e birlikte hareket etme hakkı vermez. Taraflar arasında imza altına alınmış olan işbu SÖZLEŞME sadece tarafları bağlar İŞ ORTAĞI tarafından atanacak olan ALT TEMSİLCİ ile ilgili TELEKOM NET in onayı gerekir. TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI tarafından atanacak ALT TEMSİLCİ yi reddetme hakkını saklı tutar. MADDE 3 İŞİN KAPSAMI 3.1. İŞ ORTAĞI işbu SÖZLEŞME süresince, işbu SÖZLEŞME kapsamına giren tüm hizmetleri yerine getirecektir. TELEKOM NET gerekirse İŞ ORTAĞI nın ayrıca görev tanımını kapsamlı olarak belirleyebilir. TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI na farklı ünvanlar verebilir ve TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI nın ünvanını İŞ ORTAĞI nın performansına göre belirler İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen diğer görevleri yanında, ilgili ürünlere yönelik promosyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunma görevini de ifa etmeyi kabul eder. TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI na görevini başarılı bir şekilde ifa edebilmesine yönelik gerekli teknik bilgiyi, malzeme ve iş ekipmanını sağlayacaktır SÖZLEŞME kapsamındaki her malzeme, iş ekipmanı, müşteri bilgisi ve ticari marka isimleri TELEKOM NET, TURKNET ve CERE AN ın münhasır mülkiyetindedir. Bunların İŞ ORTAĞI veya ALT TEMSİLCİ tarafından kullanılması, bunlar üzerinde gerek İŞ ORTAĞI na ve gerekse ALT TEMSİLCİ ye herhangi bir hak bahşetmez. 3.4 İŞ ORTAĞI yükümlülüklerini yerine getirirken aşağıdaki kurallara uymayı kabul eder: İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET in idari personeli, çalışanları ve sair görevlileri ile birlikte, işbirliği ve uyum içinde çalışmayı, TELEKOM NET ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamayı; TELEKOM NET in talebi üzerine kendisi ile birlikte ve/veya kendi yönetimi ve denetimi altında çalışacak eleman yetiştirmeyi, bunların faaliyetlerini idare ve denetlemeyi; Çalışması ve faaliyetleri ile ilgili olarak doğrudan doğruya TELEKOM NET in Genel Müdürü ne ve /veya TELEKOM NET tarafından gösterilecek kişi ve kuruluşlara düzenli bilgi vermeyi ve bunların talimatları uyarınca hareket etmeyi; TELEKOM NET in yeni bir yer açması veya iş yerini başka bir yere taşıması halinde TELEKOM NET talep ederse çalışmalarını bu işyerinde sürdürmeyi;

3 İŞ ORTAĞI, kendisinin ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer temsilcilerin iş kalitesinden sorumlu olmayı; MADDE 4 ÇALIŞMA YERİ 4.1. İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET in iş yerinde ve ayrıca müşterileri evlerinde, işyerlerinde ve kamuya açık alanlarda (ofis dışında) ziyaret etmek sureti ile çalışmayı kabul eder. Bu çalışmalar sırasında her türlü hukuki sorumluluk İŞ ORTAĞI na ait olup, işin ifası ile ilgili her türlü tedbir ve gerekli izinleri almak münhasıran İŞ ORTAĞI nın sorumluluğundadır. İŞ ORTAĞI nın TELEKOM NET işyeri ve mekanlarında çalışması, İŞ ORTAĞI na İş Hukukundan doğan bir hak vermeyeceği gibi, bu durum taraflar arasında işçi, işveren ilişkisine sebebiyet vermez ve/veya bu şekilde yorumlanamaz. MADDE 5 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 5.1. İşbu SÖZLEŞME tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreli olarak imza altına alınmıştır. ADAPTASYON SÜRESİ: Taraflar, işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri ve iş ile ilgili çalışmalara alışmak ve ilerideki çalışmalarına temel olmak üzere bir adaptasyon süresi kararlaştırmışlarıdır. Bu sürenin amacı, tarafların işbu sözleşme hak ve mükellefiyetlerine uymak konusunda bir çalışma yapabilmek isteğidir Adaptasyon süresi 3 ay olup, taraflar bu süre içerisinde SÖZLEŞME yi her zaman sebep göstermeksizin ve herhangi bir tazminat hakkı doğmaksızın feshedebilir. MADDE 6 - İŞ ORTAĞI NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME uyarınca TURKNET telekomünikasyon hizmetleri satışının ve CERE AN ın elektrik satışının hali hazırda yürürlükteki ve sözleşmenin devamı süresince yürürlüğe girecek mevzuata, CERE AN ın, TURKNET in ve dolayısı ile TELEKOM NET in talimatlarına ve kendisine bildirilen standartlara uygun olacağını, herhangi bir sebeple bunlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksine davranış sebebi ile gerek CERE AN, gerek TURKNET ve gerekse TELEKOM NET in uğradığı zararı talep hakkı bakidir. MADDE 7 - DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİ 7.1. TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi, TELEKOM NET in bir pazarlama ve satış projesi olup, bu projenin amacı, CERE AN elektrik hizmeti ile TURKNET telekomünikasyon hizmetlerinin kurumsal müşterilere (bundan sonra ABONE olarak da anılacaktır) doğrudan satış yöntemi ile pazarlanması ve satışıdır İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi ile kendisinin CERE AN a ve TURKNET e kazandırdığı müşteriler dışında yine kendisi gibi ALT TEMSİLCİLİK ler verebilir ve bu ALT TEMSİLCİ lerin satışları üzerinden de aşağıda belirtilen yüzdelerde PRİM e hak kazanabilir İŞ ORTAĞI nın TELEKOM NET Doğrudan Satış Sitemine kayıt olabilmesi için Madde 8.2.1, ve deki şartları yerine getirmiş olması gerekir İŞ ORTAĞI nın müşterilerinden PRİM hak edebilmesi için, en az 1 adet kurumsal müşteri adına TURKNET telekomünikasyon hizmeti açması ve bu hizmetlerin TURKNET sisteminde aktif (yani TURKNET üzerinden kullanmakta olduğu en az aylık 1000 dakika üreten telefon trafiği) olması gerekir, ya da en az bir adet aktif CERE AN faturası olması gerekir.

4 7.5. İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ YENİLEME ŞARTI: İŞ ORTAĞI nın prim hakkedebilmesi için sözleşme süresi bitiminde, İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ yenilemiş olması gerekir. İŞ ORTAĞI nın sözleşme yenilemek için maddesinde yazılan kariyer kademesine göre belirlenmiş İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ yenileme bedelini nakden veya kredi kartı ile ödemiş, ya da sözleşmenin imza tarihini takip eden 180 takvim günü içerisinde hali hazırda sahip olduğu ABONE lerinden elde ettiği hakkedişlerden ve/veya ilaveten bu 180 gün içerisinde getireceği ABONE lerden elde edeceği ilk prim hakkedişlerinden mahsup edilmek şartı ile bayilik ücretini ödemesi gerekmektedir. Şayet bu şart yerine getirilmemişse TELEKOM NET işbu sözleşmede İŞ ORTAĞI tarafından yazılmış elektronik posta adresine gönderilecek olan e-posta ile uyarılarak, bir takvim ayı içerisinde bayilik ücret bedelini ödemesini talep edecektir. Bu ücret ödenmediği takdirde, TELEKOM NET tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edecektir ve İŞ ORTAĞI o güne kadar getirdiği ABONE lerle ilgili oluşan hiçbir prim ile ilgili hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ni her yıl yenilemesi gerekmektedir. İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ 12 takvim ayı için geçerli olup, iş ortağının işbu sözleşmeyi imzalamasından 1 yıl sonra (12 takvim ayı sonra) sona erer. Sistemde kalarak gelir elde etmek isteyen İŞ ORTAĞI, İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ni yenileyerek o güne kadar kendisinin ve alt bayilerinin oluşturdukları CERE AN ve TURKNET müşteri portföyünden elde ettikleri gelirleri almaya devam eder. İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞME yenileme bedelini ödemeyerek İŞ ORTAKLIĞI nı yenilemeyen kişiler, TELEKOM NET tarafından işbu sözleşmede İŞ ORTAĞI tarafından yazılmış elektronik posta adresine gönderilecek olan e-posta ile uyarılarak, bir takvim ayı içerisinde İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞME yenileme bedelini ödeyerek bayiliklerini yenilemeleri gerektiği, aksi takdirde TELEKOM NET İŞ ORTAĞI sözleşmesinin geçerliliğini yitireceği bildirilecektir. Bu bildirimden itibaren geçen bir takvim ayı içerisinde bayiliklerini yenileyen İŞ ORTAĞI nın sözleşmesi, TELEKOM NET ile yapılan ilk sözleşmedeki ay ve gün esas alınarak, 12 takvim ayı boyunca aktifliğini ve geçerliliğini koruyacaktır. Şayet İŞ ORTAĞI sözleşme bitim tarihinde bayiliğini yenilemez ise, TELEKOM NET ten gelen e-posta ile yapılan bildirimdeki bayilik yenileme son tarihinden itibaren bayiliği iptal edilecektir. Bayilik yenilemesini yapmayan İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET firmasından bir daha hiçbir zaman gelir hak ve talep edemeyecektir. İŞ ORTAĞI işbu sözleşmeyi imzaladığında, işbu sözleşmedeki MADDE 8 de yazan İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ YENİLEME ŞARTI nı okumuş ve anlamış olduğunu, her 12 takvim ayında bir, sözleşmesini yenilemediği takdirde, sözleşmenin TELEKOM NET tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve İŞ ORTAĞI nın sözleşmesi fesih olunduktan sonra TELEKOM NET firmasından herhangi bir prim ödeme talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ bayilik ücreti ve yenileme bedeli kariyer planına göre şu şekildedir: TELEKOM NET bayilik ücreti 125+KDV dir, bu bedeli TELEKOM NET iş ortağının getireceği ilk müşterilerinden oluşacak ilk hakkedişlerinden tahsil etmek sureti ile alınacaktır. Bu bedel tahsil edildikten sonra iş ortağı hakkedişlerini almaya hak kazanacaktır. Böylece iş ortağı olurken hiçbir ön ödeme yapmadan iş ortağı olabilecek, bayilik ücretini bulacağı ilk müşterilerin hakkedişleri ile ödeyebilecektir. Ancak iş ortağı ilk 3 ay içerisinde hiçbir aktif fatura sahibi olamazsa, yani TURKNET ya da CERE AN ın fatura kestiği tek bir müşteri sahibi olamazsa TELEKOM NET iş ortağının sözleşmesini feshetmek hakkına sahiptir, iş ortağı ancak bayilik ücretini ödeyerek sözleşmesini devam ettirebilir. İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ SENELİK YENİLEME BEDELLERİ: GİRİŞİMCİ: yıllık 125.-TL+KDV, KAPTAN: yıllık 175.-TL+KDV, DİREKTÖR: yıllık TL, BAŞKAN: yıllık 500 TL+KDV dir. İŞ ORTAĞI bu bedeli, TELEKOM NET in sözleşme

5 bitim tarihinde göndereceği yenileme ile ilgili olan e-posta bildiriminde belirteceği banka hesap numarasına nakden yatırarak veya kredi kartı ile ödeyerek İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ni yenileyebileceği gibi, prim ödemelerinden kesinti yapılması yöntemi ile de ödeyebilir. Şayet İŞ ORTAĞI prim ödemelerinden kesinti yapılarak ödeme yolunu tercih ederse, bu bedel karşılanana kadar İŞ ORTAĞI ödeme alamaz, bu bedel karşılandıktan sonra tekrar ödemelerini almaya devam eder. Prim ödemelerinden kesinti yoluyla en fazla 3 ay içinde ödeme zorunluluğu vardır, şayet 3 aylık prim ödemesi yenileme bedelini karşılamıyorsa, karşılanmayan kısmı ile ilgili TELEKOM NET e-posta yolu ile bildirim yaparak en geç 30 gün içinde kalan bakiyeyi İŞ ORTAĞI ndan yatırmasını talep edecektir. İŞ ORTAĞI kalan bakiyeyi TELEKOM NET hesabına nakden veya kredi kartı ile ödemediği takdirde, İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ TELEKOM NET tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir Bir İŞ ORTAĞI, yukarda belirtilen ön koşulları yerine getirmek şartı ile en fazla 4. Seviye ye kadar PRİM alabilir. TELEKOM NET, 4. Seviye den sonra herhangi bir PRİM ödemesi yapmaz. İŞ ORTAĞI, 4. Seviyeden sonra herhangi bir PRİM talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder İŞ ORTAĞI nın TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi ne dahil edilebilmesi için; Kendisine ait nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi ni bu sözleşmenin ekine ilave etmelidir Türk Ticaret Kanunu nun 18. Maddesi uyarınca işbu anlaşmada taraflar: bildirimler, uyarılar, ihbarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar için elektronik postayı geçerli bildirim aracı olarak kabul edilecektir, İŞ ORTAĞI nın aksini bildirilmediği sürece geçerli e-posta adresi/adresleri bu sözleşmede beyan ettiği gibidir İŞ ORTAĞI na ait geçerli banka hesap bilgilerinin TELEKOM NET e bildirilmiş olması gerekir. MADDE 8 - TURKNET HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİR PAYLAŞIMI 8.1. İŞ ORTAĞI ile TURKNET telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanması ve satışına ilişkin gelir paylaşım hesaplamalarında, ABONE nin hizmet tüketimine karşılık TURKNET in düzenleyip tahsil ettiği vergiler hariç olan net fatura tutarı ile TURKNET in bayileri için belirlediği dakika paket fiyatlarına ve taahhütlü ya da taahhütsüz olmasına göre değişen müşteri kazandırma primleri esas alınır Prim hak edişi için gerekli önkoşullar; ABONE nin imza etmiş olduğu ve ekleri ile birlikte geçerli hizmet sözleşmesinin İŞ ORTAĞI tarafından TELEKOM NET e ulaştırılmış olması Abonelik sözleşmesinde kayıtlı olan sabit telefon numaralarına ilişkin başvuru ve gerekli işlemlerinin yapılmış ve ilgili telefon numaralarının TURKNET e yönlendirme işlemlerinin tamamlanmış ve müşterinin servisi kullanmaya başlamış olması ve ilgili ilk faturanın üretilmiş olması Ve ABONE nin TURKNET e fatura karşılığını ödemiş olmasıdır. (ABONEnin temerrüdü durumunda, ilgili prim, ABONE nin borcunu ödediği tarihte muacceliyet kesbetmiş olur.) 8.3. TELEKOM NET, yeni ABONE sayısı ve ortalama fatura tutarı gibi göstergeleri göz önünde bulundurarak İŞ ORTAĞI na uyguladığı gelir model ve esaslarını üçer aylık dönemler sonunda yapılacak performans ve müşteri değerlendirmesi sonuçlarına göre yeniden gözden geçirme ve lüzumlu görmesi halinde değiştirme hakkına sahiptir. TELEKOM NET, bununla birlikte ayrıca rekabet şartlarına göre gelir model ve esaslarını değiştirme hakkını

6 saklı tutar. Bu sebeple mevcut gelir ve model esasları İŞ ORTAĞI na ve/veya ALT TEMSİLCİ ye müktesep bir hak bahşetmez İŞ ORTAĞI nın şirketlere yönelik yapacağı TURKNET ses hizmetleri satış faaliyetleri karşılığında hak edeceği gelir modeli temel olarak, Ses Hizmeti Primi (bundan sonra PRİM olarak anılacaktır) olarak tek bir sınıf altında toplanmıştır PRİM; İŞ ORTAĞI ve İŞ ORTAĞINA bağlı olarak faaliyet gösteren ALT TEMSİLCİ tarafından TURKNET e kazandırılmış müşteriye her ay kesilen ses hizmetleri ile ilgili olarak işbu SÖZLEŞME nin 10. Maddesinde belirtilen başlıklar altında yazdığı şekliyle ödenir TELEKOM NET, satışları teşvik etmek amacı ile bu PRİM dışında başka ek primler (bundan sonra EK PRİM olarak anılacaktır) de oluşturup bu EK PRİM leri de belirlediği esaslara göre İŞ ORTAKLARI na dağıtabilecektir. Bu EK PRİMLER, İŞ ORTAKLARI için ek bir gelir olup bu primler ile ilgili hesap ve ödeme esasları TELEKOM NET tarafından belirlenecektir. TELEKOM NET bu EK PRİMLER i kaldırma, arttırma ve/veya oranlarını ve/veya hesaplama şekillerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu EK PRİMLER in daha önceden ödenmiş olması iş ortaklarına ve/veya ALT TEMSİLCİ ye müktesep bir hak bahşetmez. PRİM lerin tamamı ve/veya bir kısmı TURKNET ve/veya TELEKOM NET tarafından ileriye dönük olarak değiştirilebilir İŞ ORTAĞI tarafından getirilen bir ABONE nin, TURKNET te kalma süresi 4 ay bitmeden ayrılması durumunda, o ABONE ile ilgili İŞ ORTAĞINA ödenen müşteri kazandırma priminin % 50 si TELEKOM NET tarafından İŞ ORTAĞINDAN geri talep edilir. İŞ ORTAĞI bu geri ödemeyi sözleşme bitim tarihine kadar gelecek olan tüm prim haklarından mahsuplaşma yolu ile geri yapma yöntemini seçebilir, ancak sözleşme bitim tarihinde hala bir bakiye var ise, sözleşme yenilemeden önce bu bakiyeyi kapatmak zorundadır. MADDE 9 PRİMLER 9.1. DATA PRİMİ: Data primi sadece 1 kereye mahsus olarak, oluşan Müşteri Kazandırma Primi nin (bundan böyle MKP olarak adlandırılacaktır) % 50 sidir. DATA PRİMİ nde SÜREKLİ PRİM YOKTUR. SES HİZMETLERİ PRİM SİSTEMİ 9.2. SÜREKLİ PRİM: İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi nde SÜREKLİ PRİM hakkedişi konusunda gerekli olan ön koşulları yerine getirmek şartı ile 4 (dört) seviyede PRİM kazanabilir. İŞ ORTAĞI, kendi ismi altına kaydettiği 1. Seviye deki TURKNET müşterilerinin ses trafiği üzerinden 1. Seviyede % 6 PRİM e hak kazanırken 2. Seviyede kendi getirdiği ALT TEMSİLCİ lerin kazandırdığı müşterilerin ses trafiği üzerinden 2. Seviye de % 4, bu temsilcilerin getirdiği ALT TEMSİLCİ lerin ses trafiği üzerinden 3. Seviyede %2 ve en son olarak da 3. Seviye deki ALT TEMSİLCİ lerin getirdiği 4. Seviyedeki müşterilerin TURKNET ses trafiği üzerinden de 4. Seviye de %1 PRİM e hak kazanabilir. SÜREKLİ PRİM, TURKNET in ABONE ye kestiği faturanın neti üzerinden, yani fatura miktarından Katma Değer Vergisi (bundan böyle KDV olarak adlandırılacaktır) ve Özel İletişim Vergisi (bundan böyle ÖİV olarak adlandırılacaktır) düşüldükten sonra kalan rakam üzerinden hesaplanarak ödenir. Sürekli prim ABONE faturasını TURKNET in belirlediği tahsilat dönemi içinde ödediği zaman oluşur. Ancak ABONE faturasını 60 takvim günü içinde yapmazsa, daha sonra yapsa dahi TURKNET o ABONE ile ilgili hiçbir prim ödemesi yapmaz. İŞ ORTAĞI işbu sözleşmeyi imzaladığında, bu kuralı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

7 9.3. Her satış seviyesi ile ilgili PRİM yüzdeleri aşağıdaki gibidir: Seviye Ses Trafiği Prim Yüzdesi 1. SEVİYE Her yöne ses trafiği için % 6 2. SEVİYE Her yöne ses trafiği için 3. SEVİYE Her yöne ses trafiği için 4.SEVİYE Her yöne ses trafiği için % 4 % 2 % MÜŞTERİ KAZANDIRMA PRİMİ (bundan sonra bu SÖZLEŞME de MKP olarak adlandırılacaktır): İŞ ORTAĞI her bir yeni ABONE getirdiğinde, o ABONE nin TURKNET tarafından kesilen ilk faturasının, TURKNET in belirlemiş olduğu paket fiyatları üzerinden oluşan ve TURKNET in müşteri kazandırma primi olarak belirlediği rakam üzerinden kariyer basamaklarına göre aşağıda belirtilen yüzdeler çerçevesinde ödenecek primdir. Müşteri kazandırma primi sadece yeni ABONE nin ilk faturasının neti üzerinden (KDV ve ÖİV hariç) üzerinden ve sadece 1 kereye mahsus ödenir. MKP, SÜREKLİ PRİM de olduğu üzere faturanın neti üzerinden ödenmez, TURKNET in belirlediği MKP sistemi üzerinden ödenir. Dolayısı ile MKP her bir fatura için başka bir rakam tutardır. ABONE ye İŞ ORTAĞI tarafından kabul ettirilen dakika paketleri ve taahhütlü olup olmadığına göre değişen bu tutar aynı iki ses trafiğine sahip ve hat sayısına sahip iki ayrı ABONE için, taahhütlü ise başka, taahütsüz ise başka olmak üzere, iki ayrı MKP rakamı çıkabilir. Kariyer basamaklarına göre ödenecek MKP aşağıdaki gibidir: GİRİŞİMCİ : % 25 KAPTAN : % 50 DİREKTÖR: % 75 BAŞKAN : % KADEME HAVUZU Her İŞ ORTAĞI getirdiği her bir yeni ABONE için yukarıda belirlenen yüzdelerle MKP kazanmakla beraber, kariyer şemasında bir üst seviyeye yükselmek için gereken şartları yerine getirerek bir üst seviyeye çıktığında, o zamana kadar getirmiş olduğu her bir ABONE için KADEME HAVUZU nda birikmiş olan paraları almaya hak kazanır. KADEME HAVUZU nda biriken MKP yüzdesi her bir kademe için sabit olup, TURKNET tarafından belirlenen MKP yüzdesi olan % 25 oranı kadardır. Yani bir GİRİŞİMCİ, KAPTAN olduğu vakit, ne zaman olursa olsun, hiçbir zaman kısıtlaması olmadan, GİRİŞİMCİ iken getirdiği her bir ABONE si için, GİRİŞİMCİ iken kazandığı MKP ye ilaveten kademe havuzunda biriken parayı almaya hak kazanır. Yani kariyer kademesinde KAPTAN olan bir kişi, işbu anlaşmayı imzaladığı ilk günden itibaren, İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ni yenilediği müddet boyunca, getirdiği her bir yeni

8 ABONE için, MKP nin % 50 sini kazanmaya hak kazanmıştır. Bu % 50 nin, % 25 lik kısmını GİRİŞİMCİ iken almıştır, geri kalan % 25 lik kısmını da kariyerde bir üst kademe olan KAPTAN kademesine çıktığında KADEME HAVUZU nda biriken % 25 lerden alarak ilk günden itibaren getirdiği ABONE lerden % 50 MKP kazanmış olur. KAPTAN lık seviyesine yükselen her bir GİRİŞİMCİ, KAPTAN olduğu tarihten itibaren artık getireceği her bir yeni ABONE için % 50 MKP kazanmaya hak kazanacaktır. Buna ilaveten de KADEME HAVUZU na %25 MKP, DİREKTÖR kademesi için, ilaveten bir % 25 MKP de BAŞKAN kademesi için olmak üzere, iki adet % 25 lik MKP ilave edilecektir. Her bir kariyer kademesinde kazanılan ilave MKP, bir önceki kariyer kademesinde getirilen ABONE nin ilk faturası üzerinden TURKNET tarafından oluşturulan MKP nin % 25 idir. KAPTAN bir üst kademeye yükselip, DİREKTÖR olduğu zaman, gerek GİRİŞİMCİ olduğu zaman zarfında getirdiği her bir yeni ABONE den hak kazandığı MKP miktarı kadar (her bir yeni abone için toplam MKP nin %25 i) ilave MKP kazanır, gerekse de KAPTAN olduğu zaman zarfında getirdiği yeni ABONE lerden biriken, %25 lik dilimi almaya hak kazanır. Böylece DİREKTÖR olan her bir kişi, o güne kadar getirdiği her bir ABONE için TURKNET tarafından belirlenen MKP nin % 75 ini (GİRİŞİMCİ iken % 25 almıştı, KAPTAN olunca bir % 25 daha almıştı, DİREKTÖR olunca da bir % 25 daha aldı) kazanmış olur. DİREKTÖR olan kişiler, DİREKTÖR oldukları andan itibaren getirdikleri her bir yeni ABONE için artık % 75 MKP kazanmaya başlayacaklar ve ilaveten % 25 lik bir miktar da KADEME HAVUZU na ilave olarak BAŞKAN lık kademesi için birikmeye başlayacaktır. DİREKTÖR bir üst kademeye yükselip BAŞKAN olduğu takdirde, gerek GİRİŞİMCİ olduğu zaman zarfında getirdiği her bir yeni ABONE den hak kazandığı MKP miktarı kadar (her bir yeni abone için toplam MKP nin %25 i) ilave MKP kazanır, gerekse de DİREKTÖR olduğu zaman zarfında getirdiği yeni ABONE lerden biriken, %25 lik dilimi almaya hak kazanır. Böylece BAŞKAN olan her bir kişi, o güne kadar getirdiği her bir ABONE için TURKNET tarafından belirlenen MKP nin % 100 ünü (GİRİŞİMCİ iken % 25 almıştı, KAPTAN olunca bir % 25 daha almıştı, DİREKTÖR olunca da bir % 25 daha aldı, BAŞKAN olunca da son %25 i alarak) kazanmış olur. BAŞKAN olan kişiler, BAŞKAN oldukları andan itibaren getirdikleri her bir yeni ABONE için artık % 100 MKP kazanmaya başlayacaklardır. BAŞKAN lık seviyesinde KADEME HAVUZU bulunmamaktadır. İŞ ORTAĞI şayet bir kere emek sarf edip gerekli şartları yerine getirerek bir kariyer kademesine ulaştıysa, bir daha hiçbir zaman bir alt kademeye düşmez. İŞ ORTAĞI nın sponsor olduğu kişi kendisi ile aynı kariyer kademesine gelir veya bir üst kademeye çıkarsa, sponsor olduğu bu kişi veya kişilerin tamamından elde edeceği PRİM lerin tamamını elde etmeye devam eder PARA HAVUZU Kişinin kariyer kademesindeki kademesine bakılmaksızın, her bir İŞ ORTAĞI nın şahsen sponsor olduğu kişilerin (her kesin sadece bir alt kademesi) getireceği her bir yeni ABONE için oluşacak olan MKP nin % 10 u İŞ ORTAĞI nın PARA HAVUZU da birikmeye başlar. TELEKOM NET 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık tarihlerinde kesit alarak İŞ ORTAĞI nın geride kalan 3 aylık zaman dilimi zarfında sisteme bir adet GİRİŞİMCİ veya 500.-TL net ciro (KDV ve ÖİV hariç) getirip getirmediğine bakar. Şayet bir adet GİRİŞİMCİ ye sponsor oldu ise veya o 3 aylık dönemde yeni ABONE/ABONELER getirerek 500.-TL üzerinde net ciro kazandırdıysa, İŞ ORTAĞI o güne kadar PARA HAVUZU nda biriken tüm parayı almaya hak kazanır.

9 PARA HAVUZU boşaldıktan sonra, tekrar aynı şekilde çalışmaya başlayarak devam eder. Şayet yukarıda yazan tarihlerde, geriye dönük incelenen 3 aylık dönemde gereken şartlar yerine getirilmediyse, hak edişler PARA HAVUZU nda birikmeye devam eder. Ne zaman şartlar yerine getirilse o zaman PARA HAVUZU nda biriken paranın tamamı alınır DİREKTÖR NETWOK HAVUZU Tüm Türkiye deki Girişimci lerin ve Kaptan ların getirdikleri her bir yeni müşterinin ilk faturasında oluşan MKP nin %3 ü Direktör Network Havuzu nda toplanacak. 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde sistem kesit alarak geçmiş 6 ayda takımına bir Kaptan kazandıran ya da 500TL üzeri yeni müşteri cirosu kazandırıp kazandırmadığını kontrol eder. Bu iki şarttan birini yetiren Direktör ler arasında Direktör Network Havuzu nda biriken para eşit olarak dağıtılarak ödenir. Şayet bir Direktör sistemin kontrol ettiği altı aylık kesitte gerekli şartı yerine getiremediyse o altı aylık dönem için Direktör Network Havuzu ndan hiçbir gelir elde edemez BAŞKANLIK NETWORK HAVUZU Tüm Türkiye deki Girişimci lerin ve Kaptan ların getirdikleri her bir yeni müşterinin ilk faturasında oluşan MKP nin %7 si Başkan Network Havuzu nda toplanacak ve bu para 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde Başkan lar arasında eşit olarak dağıtılacaktır. MADDE 10 - PRİM ÖDEMELERİ Tüm PRİM ödemeleri, TELEKOM NET tarafından ilgili vergi ( stopaj ) kesinti/kesintileri yapılarak sadece banka havalesi yolu ile yapılır. İŞ ORTAĞI na hiçbir şekilde nakit ve/veya elden ödeme yapılmaz İŞ ORTAĞI na her ay yapılacak PRİM ödemesi İŞ ORTAĞI tarafından TELEKOM NET e bildirilecek kendi şahsı adına açılmış banka hesabına yapılır PRİM ödemeleri, her ay TELEKOM NET tarafından TURKNET in her bir müşteri için düzenlediği aylık tahsil edilmiş olan vergiler hariç ses hizmeti faturası üzerinden yukarıdaki tabloda verilen PRİM yüzdelerine göre hesaplanır ve her ayın ilk haftasında ödenir. İş bu sözleşme taraflar arasında her yıl yenilenerek devam ettiği sürece, TELEKOM NET yukarıda bahsi geçen primleri ödemeye devam edecektir. Primlerin muacceliyet kesbetmesi müşterilerin aylık faturalarını ödemesi ile gerçekleşecek olup, ödenmeyen faturalar prim hesaplamasından hariç tutulur. Prim ödemelerinin tek istisnası TURKNET firmasının TELEKOM NET e ödemeyi geciktirmesi veya yapmamasıdır. Gecikmenin olabileceği İŞ ORTAĞI tarafından kabul edilmekle beraber, TURKNET in hiç ödeme yapmaması halinde, İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET ile hukuki olarak TURKNET e karşı beraber hareket edecektir. SÜREKLİ PRİM, MKP, KADEME HAVUZU, PARA HAVUZU ile oluşacak gelir, ABONE faturasını TURKNET in belirlediği tahsilat dönemi içinde ödediği zaman oluşur. Bir ABONE faturasının ödemesini 60 takvim günü içinde yapmazsa, daha sonra yapsa dahi TURKNET o ABONE ile ilgili hiçbir prim ödemesi yapmaz. Dolayısı ile işbu SÖZLEŞME nin 10. Maddesinde yazan primlerin tamamı, hediye ve hediye puanı ile ilgili hiçbir hak oluşmaz, İŞ ORTAĞI işbu sözleşmeyi imzaladığında, bu kuralı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. İŞ ORTAĞI belli bir emek sarf ederek elde etmeye hak kazandığı hakkedişlerini dilediği tarihte, dilediği kişiye devredebilir. TELEKOM NET hiçbir bedel talep etmeden beyan edilen

10 yeni İŞ ORTAĞI nın ismini sisteme kaydederek hakkedişlerin kesintisiz yeni İŞ ORTAĞI na ödenmesinin devam etmesini sağlar. İŞ ORTAĞI, telekomünikasyon sektörü dahil olmak üzere, istediği herhangi bir sektörde istediği herhangi bir başka doğrudan satış sistemi ile çalışan şirketin bayisi, üyesi, iş ortağı, temsilcisi olabilir. Böyle bir durumda İŞ ORTAĞI hiçbir şekilde PRİM hakkedişlerini kaybetmez, ve/veya İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ nin iptali söz konusu olmaz. MADDE 10 CERE AN ELEKTRİK HİZMETLERİNE İLİŞKİK GELİR PAYLAŞIM CERE AN elektrik hizmetlerinin prim sistemi üründen ürüne değişiklik göstermekle beraber, en önemli ürün olan 3+21 ürününde, yani 3 AY BEDAVA 21 AY SABİT ürününde PRİM oranı aşağıdaki tabloda verilen şekilde uygulanacaktır TL brüt (tüm vergiler, fonlar vs içinde) olan bir müşteri faturasında, müşteri ödeme noktasına TL öderken İŞ ORTAĞI nın bu faturadaki kazancı aşağıdaki gibi olacaktır TL müşterinin ödediği CERE AN elektrik faturası İŞ ORTAĞI müşterisinin imzaladığı CERE AN sözleşme taahhüt süresince: Aylık: TL sürekli prime hak kazanacaktır. İŞ ORTAĞINI getiren sponsor aynı faturadan 3.95 TL, bir üst hat1.98 TL ve son olarakta 3. Hat 1.98 TL sürekli prime hak kazanacaktır. İŞ ORTAĞI bunun sadece TL brüt fatura için yapılmış bir örnek olduğunu, her faturada bu prim oranın elektrik kullanım miktarına göre değişeceğini kabul ve beyan eder. Bu oran kullanım arttıkça azalmakta, azaldıkça artmaktadır. TELEKOM NET, CERE AN firmasının 3+21 olarak adlandırılan ürünün neti üzerinden (tüm vergiler, fonlar, kayıp kaçak vs gibi devletin aldığı bölüm hariç) yani kullanılan MWh ile çıplak MWh fiyatının çarpımı ile oluşan çıplak aylık elektrik tüketimi üzerinden yüzde ortalama % 4 civarında bir kısmı İŞ ORTAKLIK kanalına aktarmaktadır. Bu oran daha kolay anlaşılsın diye üst limit brüt TL ye kadar fatura için geçerli olup, bahsi geçen oran kullanım yani fatura büyüdükçe CERE AN ın sisteminde hesaplamasını yaptığı oranda azalmaktadır. TELEKOM NET kanala aktardığı payın % 60 ını faturayı getiren İŞ ORTAĞI na, % 20 sini İŞ ORTAĞI nı getiren sponsora, % 10 nunu bir üst sponsora ve son % 10 luk dilimide üst sponsorun sponsoruna öder. Ödemeler İŞ ORTAĞI nın getirdiği müşteriye CERE AN ın kestiği faturanın son ödeme tarihi olarak yazan tarihe kadar ödendiyse, son ödeme tarihini takip eden ilk ay başındaki 5 iş günü içerisinde TELEKOM NET tarafından kanunen kesilmesi gereken stopaj kesildikten sonra İŞ ORTAĞI nın banka hesabına ödenir. İŞ ORTAĞI Garanti Bankası dışında bir banka ile çalışıyorsa ve internet bankacılığı ile yapılan TELEKOM NET ödemelerinde bir EFT ücreti oluşursa, TELEKOM NET bu masrafı İŞ ORTAĞI nın stopaj sonrası oluşan ödemesinden düşerek ödeyecektir. MADDE 11 - PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE KONTROLLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ ORTAĞI, CERE AN ve TURKNET tarafından hazırlanan reklam, tanıtım ve pazarlama yazılı, sözlü ve görsel materyallerde (afiş, broşür, reklam vb.) ve diğer nitelikli evrakları CERE AN ve TURKNET tarafından belirtilmiş olan şartlar dahilinde kullanma

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) yeni ve mevcut Taahhütlü Toplu

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Elektrik Abonelik Sözleşmesi Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 1-TARAFLAR Barbaros Mh. Çiğdem Sok. Nu.1/ 18 Ağaoğlu My Office Ataşehir / İstanbul adresinde kurulu bulunan BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile.. adresinde kurulu / mukim bulunan.. arasında

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR İş bu anlaşma Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:60/9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren GPN Bilişim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLAR ALIM-SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : /.. / SÖZLEŞME SERİ NO : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde 1. İş bu sözleşme tarafları; a) İstanbul, Esentepe,

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı