Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA"

Transkript

1 Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA

2 Misyonumuz Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır. Vizyonumuz Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan; güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır.

3 Temel Değerlerimiz Güvenilirlik Adalet Tarafsızlık Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik) Saydamlık Sorumluluk bilinci Çözüm odaklılık Yetkinlik Sürekli gelişim Katılımcılık

4 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

5 Kanunun Temel Gerekçesi Uluslararası finans piyasalarında başlayan ve tüm sektörleri etkisi altına alan küresel ekonomik kriz, ülkemizde de dış talebin düşmesine bağlı olarak ekonomik daralmaya neden olmuştur. Sağlam makro ekonomik temelleri ve kriz sürecinde aldığı önlemler sayesinde, Türkiye ekonomisi Dünyadan pozitif yönde ayrışarak hızlı bir toparlanma sürecine girmiş, 2010 yılında da bu süreç devam etmiştir. Bununla birlikte, dış talebin düşmesi ve buna bağlı mal ve hizmet satış gelirlerindeki azalma, kredi teminindeki güçlükler işletmelerin üretim kapasitelerini tam olarak kullanamamalarına ve buna bağlı olarak nakit dengelerinin bozulmasına neden olmuş ve bazı işletmelerin kamuya yönelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde gecikmelere sebebiyet vermiştir. Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamlılığını temin etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak, maliye ve para politikalarının daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amaçlarıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

6 Kanunla Getirilen İmkanlar Kesinleşmiş alacaklar için ödeme kolaylığı getirilmektedir. İhtilaflı alacaklar için davadan vazgeçmek şartıyla ödeme kolaylığı getirilmektedir. İnceleme aşamasındaki alacaklar için ödeme kolaylığı getirilmektedir. Matrah ve vergi artırımı ile mükelleflere geçmiş yıllara ilişkin olası risklerini ortadan kaldırma imkanı verilmektedir. İşletmelerdeki mallarını beyan ederek kayıt altına almak isteyen, işletmede olmayan mallarını da herhangi bir ceza ödemeden kayıtlardan çıkarmak isteyenlere önemli avantajlar sağlanmaktadır. Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname vererek vergilerini beyan eden mükelleflere pişmanlık zammı yerine bu vergilerini enflasyon oranında güncelleyerek ödeme imkanı sağlanmaktadır. Yapılandırılan borçların taksit ile ödenmesi imkanı getirilmektedir.

7 Kapsam Kanun kapsamına esas olarak; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları Gümrük vergileri, idari para cezaları ve fer ileri İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezaları İl özel idarelerinin asli ve fer i alacakları Belediyelerin; vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı alacakları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları girmektedir.

8 Vergi Dairelerine Hangi Borçlar İçin Başvurulacaktır? Vergi dairelerine; Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, Vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları, Bazı idari para cezası alacakları için başvurulacaktır.

9 Kesinleşmiş Alacaklar Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Vergiler tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ile tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar Kanun kapsamındadır. Kanun Kapsamına Giren Diğer Amme Alacakları Vadesi tarihinden önce olan, Ecrimisil Kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları Destekleme ve fiyat istikrar fonu alacakları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmediği için vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve süresinde ödenmediği için vergi dairelerine intikal ettirilen sulama tesisleri işletme ve bakım ücreti, sulama tesisleri yatırım bedeli gibi alacaklar Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar gibi amme alacakları

10 Kanun Kapsamında Yapılandırılacak İdari Para Cezaları tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL nin (faiz hariç) üzerinde olan; Trafik idari para cezası, Karayolu taşıma idari para cezası, Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası, Seçim para cezası, Nüfus para cezası 120 TL nin altında idari para cezası borcu bulunanlar Kanundan yararlanmak için hiçbir başvuruda bulunmayacak, işlemler idare tarafından sonuçlandırılacaktır.

11 Kesinleşmiş kamu alacakları için Kanun dan yararlanılması durumunda, ödenecek ve silinecek tutarlar Ödenecek Tutarlar Silinecek Tutarlar Vergi/Gümrük vergisi aslının tamamı Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50 si Gümrük vergisi aslına bağlı olmayan idari para cezalarının % 50 si Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, ödenecek tutar üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslına bağlı kesilen cezaların tamamı Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50 si Gümrük vergisi aslına bağlı olmayan idari para cezalarının % 50 si Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

12 Örnek: Mükellefin, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadeli 2.500TL gelir (stopaj) vergisi ile 2.050,11 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 4.550,11 TL borcu bulunmaktadır. Mükellefin, Kanundan yararlanması halinde ödenecek tutar ve tahsilinden vazgeçilecek tutar aşağıda gösterilmiştir. Mevcut Borç Tutarı Ödenecek Borç Tutarı Gelir (Stopaj) Vergisi Gecikme Zammı TL Gelir (Stopaj) Vergisi TL Güncelleme Tutarı (% 24,7623) TL 619 TL Toplam TL Toplam TL Örnekte kuruş haneleri ihmal edilmiştir. Borçları Kanun kapsamında yapılandırılan mükelleflere vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı verilecektir.

13 Örnek: 10/2/2009 vadeli, 537 TL tutarlı trafik para cezasının, Kanundan yararlanılmak suretiyle ödenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile kanundan yararlanması halinde ödenecek tutar şu şekilde olacaktır. Faiz Hesaplanan Süre 10/2/ /2/2011 İdari Para Cezası Tutarı Faiz Oranı Faiz Tutarı Toplam TEFE/ÜFE Oranı TEFE/ÜFE Tutarı 537 % ,25 % 18,87 101,33 Ödenmesi Gereken Tutar İdari Para Cezası : 537,00 TL % 125 Faiz : 671,25 TL Kanundan Yararlanılması Halinde Ödenecek Tutar İdari Para Cezası TEFE/ÜFE Tutarı : 537,00 TL : 101,33 TL TOPLAM : 1.208,25 TL TOPLAM : 638,33 TL

14 TEFE/ÜFE Hesaplaması (100 TL) Dönem Gecikme Zammı/ Faizi Oranı TÜFE/ÜFE Oranı Ocak 2000-Şubat TL 197 TL Ocak 2001-Şubat TL 168 TL Ocak 2002-Şubat TL 102 TL Ocak 2003-Şubat TL 74 TL Ocak 2004-Şubat TL 60 TL Ocak 2005-Şubat TL 47 TL Ocak 2006-Şubat TL 44 TL Ocak 2007-Şubat TL 33 TL Ocak 2008-Şubat TL 25 TL Ocak 2009-Şubat TL 19 TL

15 Yararlanma Şartları Düzenlemeden yararlanılması; 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları İlgili tutarların kanunda belirlenen süre ve şekilde ödenmesi, Dava açılmaması, dava açılmışsa davadan vazgeçilmesi, Kanun yollarına başvurulmaması, Tahsilât işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri, koşullarına bağlıdır.

16 Vergi ve sigorta prim borçları dışında kapsama alınan kamu alacaklarına ilişkin bir özet tablo Kapsam Ödenecek/Silinecek Borç Tutarı Koşullar / Yapılacak İşlemler Belediyelerin kapsama giren asli ve fer i alacakları Vadesi tarihinden önce olduğu halde Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer i alacaklar Vadesi tarihinden önce olduğu halde Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları Vadesi tarihinden önce olduğu halde Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer i alacaklar Alacak aslının tamamı ile TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir. Alacak aslının tamamı ile TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir Genel ödeme süresinde ödenir. Genel ödeme süresinde ödenir.

17 OSB nin elektrik, su alacakları ile yönetim aidatları alacakları tarihi itibariyle ödeme süresi geçtiği halde Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar Düzenleme kapsamında işlem yapılmasına OSB müteşebbis heyetleri/genel kurulları yetkilidir. Alacak aslının tamamı ile TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir. Kanun un yayımını izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok oniki taksitte tamamen ödenir. TEDAŞ veya hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları Vadesi tarihi itibariyle geldiği halde Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan alacaklar Alacak aslının tamamı ile TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Alacaklara ilişkin ferilerin tamamı silinir. Kanun un yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuru, üçüncü aydan başlamak üzere ödeme. Dava konusu edilmiş alacaklarda, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücreti ilk taksitle birlikte ödenir.

18 TRT nin elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklanan alacakları tarihine kadar bildirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin olup, Kanun un yayımlandığı tarihe kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan elektrik enerjisi satış bedeli ve bandrol ücretleri tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup, Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş idari para cezaları KOSGEB in desteklerden kaynaklanan alacakları tarihinden önce kullandırılan ve Kanun un yayımı tarihinden önce uygunsuzluğu tespit edilmiş olan veya bu tarih itibariyle geri ödemeleri ihlal edilmiş olan alacaklar Alacak aslı ile TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanan tutar ödenecek İdari para cezalarının % 25 i ödenecek Faiz ve gecikme faizinin tamamı ile idari para cezalarının % 75 i silinecek Destekten kaynaklanan alacak tutarının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Faizin tamamı silinir Dava açılmaması, açılan davalardan vazgeçilmesi koşulu ile düzenlemeden yararlanılır. Genel ödeme süresinde ödenir. Takip masraflarının ilk taksitle birlikte ödenmesi gerekir. Davalardan vazgeçilir. Genel ödeme süresi içinde ödenir. Yargılama giderleri ve vekalet ücretleri ilk taksitle birlikte ödenir.

19 Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla kullandırılan kredi alacakları Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla tarihinden önce kullandırılan ve Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan kredi alacakları Alacak aslının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Fer ilerin tamamı silinir Kanun un yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulur Kanun un yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok onsekiz eşit taksitte ödenir. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarından, tarihi itibariyle vadesi geldiği halde Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olanlar Kamu arazilerinin tahsisinden kaynaklanan alacaklar Orman sayılan yerler, Hazine'nin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi tarihi itibariyle geldiği halde Kanun un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları Alacak aslının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Fer ilerin tamamı silinir Alacak aslının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Gecikme zammı ve faiz gibi fer ilerin tamamı silinir Kanun un yayımı tarihini izleyen dördüncü ayın sonuna kadar başvurulur. Kanun un yayımı tarihini izleyen dokuzuncu aydan başlamak üzere beş eşit taksitte ödenir. Kanun un yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok onsekiiz eşit taksitte ödenir

20 Orman Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Milli Parklar Kanunu kapsamında yapılan tahsislerden kaynaklanan alacaklar Orman Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Milli Parklar Kanunu kapsamında yapılan tahsislerden kaynaklanan, vadesi tarihi itibariyle geldiği halde Kanun un yayımı tarihinde ödenmemiş olan; arazi tahsis bedeli, ağaçlandırma bedeli, ağaçlandırma ve erozyon kontrol bedeli, yüzde 3 proje bedeli ve toprak bedeli Alacak aslının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Gecikme zammı ve faiz gibi fer ilerin tamamı silinir. SGK mülkiyetindeki taşınmazları kiralanmasından kaynaklanan alacaklar SGK mülkiyetindeki taşınmazları kiralanmasından kaynaklanan, vadesi tarihi itibariyle geldiği halde Kanun un yayımı tarihinde ödenmemiş olan kira alacakları Kira alacağının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Gecikme zammı ve faiz gibi fer ilerin tamamı silinir. Kanun un yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok onsekiiz eşit taksitte ödenir. Kanun un yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok onsekiiz eşit taksitte ödenir. İl özel idareleri ve belediyeler ile iştiraklerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan alacakları İl özel idareleri, belediyeler, bağlı kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların irtifak hakkı ve kiralanmasından kaynaklanan, vadesi tarihi itibariyle geldiği halde Kanun un yayımı tarihinde ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye belirlenen organlar yetkilidir. Alacak aslının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Gecikme zammı ve faiz gibi fer ilerin tamamı silinir. Kanun un yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok onsekiiz eşit taksitte ödenir. Dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi zorunludur. Yargılama giderleri ve vekalet ücretleri ilk taksitle birlikte ödenir.

21 Vakıflar Genel Müdürlüğünün kira alacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan, vadesi tarihi itibariyle geldiği halde Kanun un yayımı tarihinde ödenmemiş olan kira bedelleri RTÜK reklam payı alacakları Özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan yıllık brüt reklam gelirlerinden alınan pay ile eğitime katkı payı TOBB ve bağlı odaların aidatları Kanun un yayımı tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan alacaklar Kira aslının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Gecikme zammı ve faiz gibi fer ilerin tamamı silinir. Alacak aslının tamamı ile bu tutar için TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar ödenir Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer ilerin tamamı silinir. Aidat borç asıllarının tamamı ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir. Kanun un yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulur. Ödenecek tutar taksitlendirilebilir Kanun un yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar RTÜK e başvurulur. Kanun un yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok onsekiz eşit taksitte ödenir. Dava ve icra takiplerine ilişkin yargılama masrafları, ilk taksitle birlikte ödenir. Kanun un yayımını izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir.

22 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereği doğan aidat alacakları Kanun un yayımı tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan alacaklar Aidat borç asıllarının tamamı ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir. Kanun un yayımını izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre doğan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona katılma payı borçları Kanun un yayımı tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan alacaklar Aidat borç asıllarının tamamı ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir. Kanun un yayımını izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir. Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları Kanun un yayımı tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan alacaklar Aidat borç asıllarının tamamı ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir. Kanun un yayımını izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Birliğe olan birlik payı borçları Kanun un yayımı tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan alacaklar. Aidat borç asıllarının tamamı ödenir. Fer i alacakların tamamı silinir. Kanun un yayımını izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir.

23 Nazan ASLAN Bereketli İÖO Ergani / DİYARBAKIR

24 İhtilaflı Alacaklar Kanun un yayımlandığı 25/02/2011 tarihi itibariyle, dava açma süresi henüz geçmemiş olan veya vergi mahkemesinde dava açılmakla beraber henüz dava kararı çıkmamış tarhiyatlar için Kanun hükümlerinden yararlanılması durumunda ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek alacaklar Ödenecek Tutarlar Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, ödenecek tutar üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar Silinecek Tutarlar Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

25 İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise vergi mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır. Son dava kararının mükellef lehine (terkin) olması halinde ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar Ödenecek Tutarlar İlk tarhiyata / tahakkuka esas alınan vergi/gümrük vergisi aslının % 20 si Asla bağlı olmayan cezaların % 10 u Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, ödenecek tutar üzerinden TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Silinecek Tutarlar Vergi/Gümrük vergisi aslının % 80 i Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların % 90 ı Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı

26 İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise vergi mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır. Son dava kararının idare lehine (tasdik) veya kısmen idare lehine (tadilen tasdik) olması halinde ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar Ödenecek Tutarlar Tasdik edilen vergi/gümrük vergisi aslının tamamı Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının % 25 i Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, ödenecek tutar üzerinden TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı

27 Örnek: Mükellefin defter ve belgelerinin Ocak/2008 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu mükellef adına ,-TL katma değer vergisi tarh edilmiş ve ,-TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 3/2/2010 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mahkemece bir karar verilmemiştir. Mükellefin Mart 2011 itibariyle potansiyel vergi, ceza ve faiz yükü aşağıdaki gibidir: Alacak Tutarı Gecikme Zammı Tutarı Gecikme Faizi Tutarı Toplam ,00 TL (KDV) ,00 TL (Vergi Ziyaı Cezası) TOPLAM ,84 TL ,00 TL ,84 TL ,84 TL ,84 TL ,68 TL

28 Mükellef 6111 sayılı kanundan yararlanmak isterse davadan vazgeçmesi şartıyla toplam ödeyeceği tutar ise aşağıdaki gibidir: Alacak Tutarı Vergi aslının %50 sinden vazgeçiliyor Gecikme Zammı Tutarı Yerine TEFE/ÜFE Güncelleme Tutarı Gecikme Faizi Tutarı Yerine TEFE/ÜFE Güncelleme Tutarı Toplam ,00 TL (KDV) 0,00 TL (Vergi Ziyaı Cezası) TOPLAM Vergi aslına bağlı cezanın tamamından vazgeçiliyor 3.306,12 TL 5.620,00 TL ,12 TL ,12 TL Yapılandırma sonucu sağlanan avantaj ,56 TL

29 Eğer aynı mükellef hakkında aynı tarih aralığında vergi mahkemesinde olumlu bir karar çıkmışsa, 6111 sayılı kanundan yararlanmak isteyip davadan vazgeçmesi şartıyla toplam ödeyeceği tutar ise aşağıdaki gibidir: Alacak Tutarı Vergi aslının %80 inden vazgeçiliyor Gecikme Zammı Tutarı Yerine TEFE/ÜFE Güncelleme Tutarı Gecikme Faizi Tutarı Yerine TEFE/ÜFE Güncelleme Tutarı Toplam ,00 TL (KDV) 0,00 TL (Vergi Ziyaı Cezası) TOPLAM Vergi aslına bağlı cezanın tamamından vazgeçiliyor 1.322,45 TL 2.248,00 TL ,45 TL ,45 TL Yapılandırma sonucu sağlanan avantaj ,23 TL

30 Kanun un yayımı tarihi (25/02/2011) itibariyle uzlaşma başvurusunda bulunulmuş, ancak; Uzlaşma günü verilmemiş veya Uzlaşma günü gelmemiş ya da Uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte dava açma süresi geçmemiş alacaklar da düzenleme kapsamına girmektedir. Bu aşamadaki tarhiyatlar için getirilen olanaktan yararlanılması durumunda uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır: Ödenecek Tutarlar Silinecek Tutarlar Vergi aslının % 50 si Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, ödenecek tutar üzerinden TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslının kalan % 50 si Vergi aslına bağlı cezaların tamamı Gecikme faizi/ gecikme zammı tutarının tamamı

31 Yararlanma Şartları Düzenlemeden yararlanılması; 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları, İlgili tutarların kanunda belirlenen süre ve şekilde ödenmesi, Dava açılmaması, dava açılmışsa davadan vazgeçilmesi, Kanun yollarına başvurulmaması, koşullarına bağlıdır.

32 İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacaklar Kanun da yer alan incelemeye başlama ve incelemenin sonuçlandırılması tanımları aşağıdaki gibidir: İncelemeye başlama Vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması İncelemenin tamamlanması İnceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesi.

33 Kanun un yayımlandığı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine de gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır. Yapılan tarhiyat için de Kanun un 4. maddesi hükmünden aşağıda belirtilen şekilde yararlanılabilecektir. Ödenecek Tutarlar Tarh edilen verginin % 50 si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25 i Gecikme faizi yerine Kanun un yayımlandığı tarihe kadar, ödenecek tutar üzerinden, TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Kanun un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25 i Silinecek Tutarlar Tarh edilen verginin kalan % 50 si Vergi aslına bağlı cezaların tamamı Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75 i Gecikme faizinin tamamı İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın kalan % 75 i

34 Devam eden incelemelerle ilgili önemli süreler Konu Süre İnceleme bitirme süresi Matrah artırımında bulunulması halinde, Kanun un yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren bir ay bitirilmeyen incelemelere devam edilmez. Matrah artırımı yapılmaması durumunda, incelemenin bitirilmesi için belirli bir süre sınırı yoktur. Başvuru süresi İhbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru. Ödeme zamanı İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksit.

35 Pişmanlıkla verilen beyannameler üzerine ödenecek ve silinecek alacaklar Ödenecek Tutarlar Verginin aslının tamamı Pişmanlık zammı yerine, ödenecek tutar üzerinden TEFE/ÜFE ye göre hesaplanacak tutar Silinecek Tutarlar Vergi cezalarının tamamı Pişmanlık zammının tamamı Kendiliğinden verilen beyannameler üzerine ödenecek ve silinecek alacaklar Ödenecek Tutarlar Verginin / Gümrük vergisinin tamamı Gecikme faizi yerine, ödenecek tutar üzerinden TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Silinecek Tutarlar Vergi cezalarının tamamı Gecikme faizinin tamamı

36 Emlak vergisiyle ilgili bildirim üzerine ödenecek ve silinecek alacaklar Ödenecek Tutarlar Silinecek Tutarlar Emlak vergisinin tamamı Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi cezasının tamamı Gecikme faizinin ve gecikme zammının tamamı

37 Adem ÖZEL Cumhuriyet İÖO Şemdinli / HAKKARİ

38 Matrah ve Vergi Artırımı Kanun da matrah ve vergi artırımı aşağıdaki vergilerle sınırlı olarak düzenlenmiştir Gelir vergisi Kurumlar vergisi Katma değer vergisi Gelir vergisi stopajı Ücretler üzerinden hesaplanan stopaj Serbest meslek işleri nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden hesaplanan stopaj Yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri üzerinden hesaplanan stopaj Kira ödemeleri üzerinden hesaplanan stopaj Gerçek kişi çiftçilerden satın alınan zirai ürünler ile hizmetler için yapılan ödemeler, Esnaf muaflığından yararlanan gerçek kişilere mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler Kurumlar vergisi stopajı (Tam mükelleflere yapılan ödemeler için) Yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri üzerinden hesaplanan stopaj Kooperatiflere ödenen kira bedelleri üzerinden hesaplanan stopaj Kurumlar vergisi stopajı (Dar mükelleflere yapılan ödemeler için) Yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri üzerinden hesaplanan stopaj

39 Matrah/Vergi artırımında bulunulması, artırımda bulunulan yılları ile sınırlı olarak ve yukarıda bahsedilen vergi türleri için daha sonra; Vergi incelemesi Ek tarhiyat yapılmasını engellemektedir.

40 Gelir Vergisi Matrah Artırımı Yıl Matrah Artırım Oranları Asgari Artırım Tutarı (İşletme Hesabı) Asgari Artırım Tutarı (Bilanço Esası Ve Serbest Meslek Kazancı) Vergi Oranı 2006 % % % % % 20 % % % 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. Artırılan matrah tutarları Kanunda belirtilen asgari tutarlardan az olamayacaktır.

41 GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5 idir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10 udur. Yıl Asgari Artırım Tutarı (Basit Usul) Asgari Artırım Tutarı (Gayrimenkul Sermaye İradı Sahipleri)

42 Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi (A)'nın yıllık beyannamede beyan ettiği gelir vergisi matrahı, 2006 yılı için TL, 2007 yılı için TL, 2008 yılı için TL ve 2009 yılı için ise TL'dir. Mükellef, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin gelir vergisi matrahlarını Kanun hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurmuştur. Bu mükellefin Kanuna göre ödeyeceği gelir vergisi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Yıllar İlgili Yıllar Vergi Matrahı (TL) (1) Artırım Oranı (2) Artırılan Matrah Tutarı (TL) (1x2) (3) Asgari Matrah (TL) (4) Hesaplamaya Esas Matrah (TL) (3 veya 4'den Fazla Olanı) (5) Vergi Oranı (6) Ödenecek Gelir Vergisi (TL) (5x6) (7) % % % % % % % % Toplam

43 Ödeme Peşin ödeme durumunda; TL defaten ödenecektir. Ödemenin taksit imkanından yararlanılarak yapıldığı varsayıldığında; - 6 taksitle ödenmesi durumunda; taksit tutarı: [( x 1,05)/6=] 1.820,00 TL, - 9 taksitle ödenmesi durumunda; taksit tutarı: [( x 1,07)/9=] 1.236,44 TL, - 12 taksitle ödenmesi durumunda; taksit tutarı: [( x 1,10)/12=] 953,33 TL, - 18 taksitle ödenmesi durumunda; taksit tutarı: [( x 1,15)/18=] 664,44 TL olacaktır. Görüldüğü üzere mükellefimiz iki ayda bir sadece 664,44 TL ödeyerek, ve 2009 yılları için hakkında yapılabilecek GV inceleme riskini sıfırlamaktadır

44 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Yıl Matrah Artırımı Oranları Asgari Artırım Tutarları Vergi Oranı 2006 % % % % % % % % 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI KAMUOYUNDA TORBA AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 6111 SAYILI KANUNUN

Detaylı