ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER"

Transkript

1 ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER ANKARA-2011

2 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011

3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME İKİNCİ BÖLÜM ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ) Yapılandırma Kapsamına Giren Vergiler ) Yapılandırma Kanunu Esnafa Ne Getiriyor? ) Taksitlerin Ödenmesi ) Kredi Kartı İle Ödeme ) Son Başvuru Tarihi ) Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Durumu ) Taksitlendirilen Borca Borcu Yoktur Yazısı Verilecek ) Hacizler Ödeme Nispetinde Kaldırılacak ) Kapsama Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları )Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları )Vergi Cezaları ) İdari Para Cezaları ) Diğer Amme Alacakları ) 5736 Sayılı Kanuna Göre Ödenmesi Gereken Vergi ve Vergi Cezaları ) İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler )Geçici Vergiler ) Motorlu Taşıtlar Vergisi ) Elektrik ve Su Borçları ) Dava Açılamayacak ) Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Vergi ve Cezalar ) Vergi Mahkemesindeki Vergi ve Cezalar ) Bölge İdare Mahkemesindeki veya Danıştay daki Vergi ve Cezalar ) Uzlaşma Aşamasındakiler ) Yeni Beyan Edilen Vergilerin Ödenmesi Gerekiyor...28

4 Torba Kanun Rehberi - TESK ) Dava Açılamayacak ) İnceleme Aşamasındaki Vergiler ) Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyan ve Bildirimler ) Basit Usule Tabi Olanların Yanlarında Çalışanlar...30 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM )ESNAF VE SANATKÂRLARA İNCELEME SİGORTASI GELDİ ) Gelir Vergisinde Matrah Artırımı ) Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı ) Katma Değer Vergisinde Artırım ) Gelir (Stopaj) Vergisinde Artırım...40 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ) STOK, KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESAPLARININ DÜZELTİLMESİ...47 BEŞİNCİ BÖLÜM ) SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER )Kapsama Giren Borçların Türü ve Kapsadığı Dönemler )Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli ) 6111 sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılandırma Usul ve Esasları )Prim, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı Borçlarının Genel Olarak Hesaplanması ) 1/1/1980 İla 24/2/2011 (Dahil) Tarihleri Arasında Geçen Süreler İçin Hesaplama ) 31/12/1979 ve Öncesindeki Süreler İçin Hesaplama ) Aslı Ödenmiş Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi İçin Hesaplama ) İdari Para Cezalarının Genel Olarak Hesaplanması ) 24/2/2011 Tarihi ve Öncesinde Kesinleşmiş İdari Para Cezası Borçları İçin Hesaplama ) 24/2/2011 Tarihi İtibariyle Kesinleşmemiş İdari

5 Para Cezası Borçları İçin Hesaplama ) Prim, İdari Para Cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Paylarının Peşin veya Taksitler Halinde Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Borcun Ödenme Süres ) Genel Olarak Peşin Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Borcun Ödeme Süresi ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Peşin Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Borcun Ödeme Süresi ) Genel Olarak Taksitler Halinde Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Taksitlerin Ödenme Süresi ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Taksitler Halinde Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Taksitlerin Ödenme Süresi ) SSK dan Emekli Olup Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Başlayanlar ) Bağ-Kur dan Emekli Olup, Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Devam Edenler ) Emekli Sandığından Emekli Olup, Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Devam Edenler ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Aylıklardan Kesilmesi ) Sigortalılık Süresi Durdurulanların Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler ) SGK Tarafından Fazla veya Yersiz Olarak Ödendiği Tespit Edilen Gelir ve Aylıklara İlişkin Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler ) Ödeme Yükümlülüklerinin Yasal Süresi Dışında Yerine Getirilmesi ) Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi ) Peşin Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçlular Yönünden ) Taksitle Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçlular Yönünden ) Taksit Ödeme Yükümlülükleri Açısından )Cari Aylara İlişkin Primlerin Ödeme Yükümlülükleri Açısından )Yeniden Yapılandırma Hakkının

6 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 Kaybedilmesi Halinde Bakiye Borçların Tahsili ) 2008 Yılında Prim Borçları Yeniden Yapılandırılan Ancak Taksitleri Ödeyemediği İçin Yapılandırması Bozulanlara İlişkin Usul ve Esaslar ) Kapsama Giren Borçlular ) İhya Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli ) İhya Kapsamında Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Ödeme Süresi ) Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği ) Esnaf ve Sanatkarlarımızın ve Hak Sahiplerinin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları ) Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar ) Prim İndirim ve Teşvikleri İle Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerden Yararlanılması ) Kapsama Giren Borçlar Nedeniyle, Taşınır ve Taşınmaz Mallara Konulan Hacizler İle Alınan Teminatlar ) Hak ve Alacak Hacizlerinin Kaldırılması ) Taşınır ve Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması ) Kapsama Giren Alacaklar Dolayısıyla Yapılan İtiraz ve Açılan Davalardan Feragat Edilmesi ) İade Edilmeyecek Sosyal Güvenlik Borçları ) Borçların Kredi Kartı İle Ödenmesi )Sigortalılıkları Durdurulanlardan Yapılandırmadan Yararlanmak İsteyenlerin İhya İşlemleri ) İsteğe Bağlı Sigortaya İlişkin Düzenlemeler ) Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalıların Sigortalılık Durumu ) Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin Değerlendirilmesi ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Sonra Başlayanların Hizmetlerinin Çakışması ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Önce Başlayanların 1/3/2011 Tarihinden Sonra Hizmetlerinin Çakışması ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Önce Başlayanların 1/3/2011 Tarihinden Önce Hizmetlerin Çakışması ) Ticari Taksi, Dolmuş Ve Benzeri Nitelikteki

7 Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında çalışan Şoförlerin Sigorta Şartları...79 ALTINCI BÖLÜM ) MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişiklikler )Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun kapsamına alınması ) On ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu Beceri Eğitimi Yaptırmayan İşletmelerin Mali Yükümlülüğü ) Beceri Eğitimine Gelen Öğrencilere Ödenecek Ücretler ) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler ) Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerleri (Ticari Taksi, Dolmuş vb.) ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların İşsizlik Sigortası Kapsamına Alınması ) İşsizlik Sigortası Fonunun Aktif İstihdam Tedbirlerinde Kullanımı ) Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerleri (Ticari Taksi, Dolmuş vb.) ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanması ) Torba Kanun le Getirilen İstihdama İlişkin Teşvikler ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Getirilen Teşviklerden Birlikte Yararlanma ) Genç ve Kadın İstihdamı ile Yeni İstihdam Yaratılması Konusunda Getirilen Teşvikler...87 YEDİNCİ BÖLÜM KOSGEB DESTEK VE KREDİ GERİ ÖDEMELERİ KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER )KOSGEB Destek ve Kredilerinin Geri Ödenmesi...91

8 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 SEKİZİNCİ BÖLÜM )DİĞER DÜZENLEMELER ) 120 TL nin Altında Kalan İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmemesi ) Sigara Cezasını Kesme Yetkisinin Belediyelerden Alınması ) Araçların Tescili İşlemlerini Yapacak Kuruluşlar ) Kazazedenin Tedavisinin Devlet Tarafından Yapılması ) Türkiye Bankalar Birliği Nezdinde Risk Merkezi kurulması DOKUZUNCU BÖLÜM )EKLER ) TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları Tablosu )Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurularda Kullanılacak Form Örnekleri )Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında Kullanılacak Form Örnekleri...108

9 ÖNSÖZ 6111 sayılı kısa adıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Torba Kanun), Parlamentoda kabul edilerek nihayet kanunlaştı. Bu Kanunun çıkarılmasının gerekliliği konusundaki temel fikrin oluşturulması, Kanunun hazırlanması, Parlamentoya sunulması ve sonuçta hayata geçirilmesi sürecinde Konfederasyonumuz inisiyatif almış, aktif rol üstlenmiş ve hatta öncülük görevi yapmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızın çözülmesi gereken en önemli sorunlarından ikisini oluşturan, birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesi konusunda faiz ve gecikme zamlarını ortadan kaldırarak sadece yıllara göre enflasyon oranında fark ilave ederek, borçları 36 aya kadar taksitlendiren bir ödeme sistemine dayanan bu Kanunun, camiamız mensuplarını mutlu kıldığını ve onlara rahat bir nefes aldırdığını düşünüyorum. 18 inci olağan genel kurulumuza Ana Muhalefet Partisi Lideri ile birlikte katılarak bizleri onurlandıran ve yıllardan beri ısrarla yapılmasını istediğimiz böyle bir yasal düzenlemeyi biraz gecikmeli de olsa, düşünceden uygulamaya geçiren başta Sayın Başbakanımız ve Hükümetimize, yine olumlu destekleriyle yasanın çıkarılmasına ve olgunlaştırılmasına katkı sağlayan tüm siyasi partilerimize ve milletvekillerimize teşkilatım adına minnet, şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunda kısa adıyla Torba Kanun olarak da isimlendirilen 9

10 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 yasal düzenleme; nerede ise üçyüz maddeye yakın, çok kapsamlı ve hemen hemen akla gelebilen her konuda ayrı düzenlemeler içeriyor. Kanunun uygulanmasına ilişkin Tebliğler de yüzlerce sayfadan oluşuyor. Bu çerçevede, vergi, sosyal güvenlik ve diğer kamuya olan borçlara ilişkin yasal hükümler, kolay anlaşılabilecek, içinden rahatlıkla çıkılabilecek, basit ve sade bir dil anlatımı gerektiriyor. Uygulamayı basit, yalın ve pratik hale getirebilmek açısından bir Başvuru Rehberi nin hazırlanmasının uygun, gerekli ve yerinde olacağı Konfederasyonumuzca değerlendirilmiş ve elinizde bulunan bu kitapçık hazırlanmıştır. Kitapçık hazırlanırken; kullanımı kolaylaştırmak, gereken bilgiye hızlı, rahat ve pratik olarak ulaşmak için kitapçık bölümlere ayrılmış ve her bir bölüm kendi içinde bağımsız bir konuya tahsis edilmiştir. Kitapçığın teşkilatımızı en çok ilgilendiren konuları kapsadığını, örneklerle donatıldığını, başvuru dilekçelerine kitapçığın ekler bölümünde yer verildiğini özellikle belirtmek isterim. Bu kitapçığın; teşkilat mensuplarımıza ve tüm teşkilatımıza yararlı, uygulamada yardımcı ve yol gösterici olmasını dilerim. Bendevi PALANDÖKEN TESK GENEL BAŞKANI 10

11 1. BÖLÜM YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME 11

12 Torba Kanun Rehberi - TESK

13 BİRİNCİ BÖLÜM 1- YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜ- ZENLEME Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkârların, üyesi oldukları meslek odalarına olan aidat borçları ile meslek odalarının birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona olan katılma payı borçları için bir ödeme kolaylığı sağlandı. Buna göre, yukarıda belirtilen söz konusu borçların anapara asıllarının 2 Eylül 2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlar için tahakkuk eden gecikme zamlarının tamamı silinecektir. Esnaf ve sanatkârların, birikmiş aidat borçları için getirilen bu kolaylıktan yararlanabilmeleri için üyesi oldukları esnaf ve sanatkârlar odasına yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Meslek odalarının ise, üyelerinin bu kanun kapsamındaki ödemelerini, düzenleyecekleri gelir makbuzunda açıkça belirtmeleri, ileride doğabilecek ihtilafların önlenebilmesi açıksından oldukça önemlidir. 13

14 Torba Kanun Rehberi - TESK

15 2. BÖLÜM ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 15

16 Torba Kanun Rehberi - TESK

17 İKİNCİ BÖLÜM 2-ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6111 sayılı Torba Kanunla, esnaf ve sanatkârlarımızın vergi borçları ile vergi cezaları yeniden yapılandırıldı ve bu borçlara, 36 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı getirildi. 2.1) Yapılandırma Kapsamına Giren Vergiler Esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetleri gereğince vergi dairelerine beyan ettikleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir stopaj vergisi, geçici vergi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi ve harçların tamamı yapılandırma kapsamına giriyor. Ayrıca, belediyelere ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisi gibi vergiler ve harçlar ile gümrüklere ödenen vergiler de yapılandırma kapsamına alındı. Yine, vergilerle birlikte bir vergi aslına bağlı olarak düzenlenen veya vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları da yapılandırma kapsamına girmiş bulunuyor. 2.2) Yapılandırma Kanunu Esnafa Ne Getiriyor? Yapılandırma kanunu, tarihinden önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş vergi, vergi cezası, prim, idari para cezaları, gümrük vergileri ve vergi cezaları ile bunlar için hesaplanmış gecikme faizi, gecikme zammı, cezai faiz gibi kapsama giren tüm borçların yeniden yapılandırılmasına ve peşin ve kademeli olarak 36 aya varan vade seçenekleri ile ödenmesine imkan sağlıyor. Öncelikle şunu hemen belirtelim, vergi, prim ve benzeri borçların asılları yani anaparalarında kesinlikle bir af veya indirim söz konusu değil. İndirim, cezalarda ve gecikme faizi ile gecikme zammı gibi fer i alacaklarda yapılacak. Birikmiş borçların asıl büyük kısmı da zaten ana borçtan değil, bunlardan oluşuyor. Vadesinde ödenmemiş olan veya bir vergi incelemesi ya da benzeri bir nedenle sonradan tahakkuk edip de dava konusu yapılan vergiler için hesaplanmış gecikme zammı, gecikme faizi gibi borçların tamamı siliniyor. Bunların yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) yeni bir faiz 17

18 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 hesaplanıyor. Hesaplanacak olan bu yeni faiz, eski uygulamanın duruma göre bazı yıllarda 3 te birine, bazı yıllarda ise 13 te birine kadar düşebiliyor. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle faiz indiriminin sağladığı avantaj açıkça görülebilir. TEFE / ÜFE YE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ VE SAĞLANAN AVANTAJ Yıllık TEFE/ÜFE 27,30 13,50 13,20 2,66 11,12 5,79 8,10 5,79 8,59 Yıllık gecikme faizi / zammı 87,00 81,00 48,00 38,00 32,00 30,00 30,00 29,45 22,30 Farkı (Avantajı) 59,70 67,50 34,80 35,34 20,88 24,21 21,90 23,66 13,71 İndirim Oranı 3 te 1 6 d a 4 te te 1 3 te 1 4 te 1 4 te 1 5 te 1 3 te 1 Yukarıdaki tabloya göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesiyle bulunacak tutar, borcun peşin ödenmesi halinde geçerli olacak, borcun taksitlendirilmesi halinde yıllık yüzde 5 oranında ayrıca bir faiz eklenecek. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde 12, 18, 24 ve 36 aylık vadeler belirlenebiliyor. Vadeye göre hesaplanan yeni borç tutarına eklenecek faiz oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. VADEYE GÖRE BORÇLARA EKLENECEK FAİZ ORANI TAKSİT SAYISI VADE FAİZ ORANI KATSAYI 6 12 AY % 5 1, AY % 7 1, AY % 10 1, AY % 15 1,15 Vadeye göre eklenecek faiz tutarı, yukarıdaki tabloda en son sütunda yer alan katsayı ile çarpılarak bulunacak. Örneğin, daha önce TL tutarındaki vergi borcunun yeniden yapılandırılması suretiyle 700 TL ye düştüğünü kabul edelim. Bu 700 TL nin 36 ayda ve 18 eşit taksitte ödenmesinin borçlu tarafından talep edilmesi halinde; 700 X 1,15 = 805 TL tutarındaki borç 44,72 TL olarak iki ayda bir ödenecek. 18

19 2.3) Taksitlerin Ödenmesi Ödemeler her iki ayda bir yapılacak. Yeniden yapılandırılan vergi ve prim borçlarının aynı anda ödenmesi esnaf ve sanatkârları zor durumda bırakabileceği düşüncesiyle bir ay vergi, diğer ay sosyal güvenlik prim taksitleri ödenecek. Vergilerde ilk taksit ödemesi Mayıs/2011 ayı içinde, primlerde ise Haziran/2011 ayı içinde yapılacak. 2.4) Kredi Kartı İle Ödeme 6111 sayılı torba kanun kapsamında yapılandırılan borçlar, kredi kartıyla da ödenebilecek. Taksitlendirilen borçlar, kredi kartı ile ödeme konusunda anlaşma yapan bankalar tarafından aynı şekilde kredi kartına da yansıtılacak. Örneğin, altı taksitte ödeme seçeneğini tercih eden bir esnaf, borcunun tamamını kredi kartına taksitlendirdiğinde, bu borç, banka tarafından Mayıs/2011 Temmuz/2011 Eylül/2011 Kasım/2011 Ocak/ Mart/2012 aylarındaki ekstrelere yansıtılacak. 2.5) Son Başvuru Tarihi Kanundan yararlanmak için başvurular, Kanunun yayımlandığı ayı takip eden ikinci ayın son gününe, yani Nisan/2011 sonuna kadar yapılacak. Nisan ayının son günü tatil gününe rastladığından başvurular, 2 Mayıs 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek sayılı Kanunun borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve stok affı maddelerinden yararlanmak için ilgili kamu idaresine başvuruda bulunacak esnaf ve sanatkârlar için başvuru dilekçesi örnekleri, rehberin sonunda yer almaktadır. 2.6) Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Durumu 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan borçların taksitlerinin zamanında ödenmesi gerekiyor. Süresinde ödenmeyen en fazla iki taksit, en son taksitin ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenirse, yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen taksitler için normal gecikme zammının iki katı oranında gecikme zammı tahsil edilecek. İkiden fazla taksitin zamanında ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulacak ve kalan taksitler, yapılandırmadan önceki tutarlar üze- 19

20 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 rinden tahsil edilecek. Bu durumda yapılandırma kapsamında ödenen taksitler geçerli sayılacak ve borcun tamamı değil, sadece ödenmeyen kısım eski tutarı üzerinden tahsil edilecek. 2.7) Taksitlendirilen Borca Borcu Yoktur Yazısı Verilecek Torba kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıran esnaf ve sanatkârlar, ticari faaliyetlerinin bir gereği olarak bankalar ile diğer özel ve kamu kurumlarına borcu yoktur yazısı vermek istemeleri halinde, taksit ödemelerini ihlal etmedikleri sürece bağlı oldukları vergi dairelerinden vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı alabilecekler. 2.8) Hacizler Ödeme Nispetinde Kaldırılacak Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için daha önce yapılmış bir haciz işleminin bulunması halinde, bu hacizler, ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecek. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, borcun tamamının peşin veya kredi kartına taksit uygulamak suretiyle ödenmesi durumunda; -Daha önce tatbik edilmiş hacizler tamamen kaldırılacak. -Motorlu taşıtların satış ve devrine ilişkin ilişik kesme belgesi verilebilecek. 2.9) Kapsama Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları Yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırılması talep edilecek vergi ve vergi cezalarının ne şekilde hesaplanacağını belirtmek için kapsamdaki vergi ve vergi cezalarının 4 başlık altında değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. -Kesinleşmiş vergi ve vergi cezaları -Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan vergi ve vergi cezaları -İnceleme aşamasındaki vergiler -Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan edilen vergiler 2.9.1)Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları tarihinden önce beyan edilmiş ve vadesi de yine tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve 25 Şubat 2011 tarihine kadar henüz ödenmemiş vergilere ait gecikme zammı ve/veya gecikme faizi ile bu borçlar için tahakkuk ettirilmiş olan vergi cezalarının tamamı silinecek. Bunun yerine vade tarihinden itibaren, 25 Şubat 2011 tarihine kadarki 20

21 süre için enflasyon (TEFE/ÜFE) oranında yeni ve öncekine kıyasla daha düşük bir faiz hesaplanacak. Hesaplanan yeni borç tutarı, 36 aya kadar vadelendirilebilecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacak. Buna göre 36 ay vadelendirilen bir borç, 18 taksitte ödenmiş olacak. Yapılandırılan borcun vadelendirilmesi halinde, bu borca yıllık yüzde 5 oranında ayrıca faiz eklenecek )Vergi Cezaları tarihinden önceki dönemlere ait olup bir vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da yapılandırma kapsamında bulunuyor. Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş bu vergi cezalarının yarısı ve bu cezalara uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek. Cezanın kalan yarısına enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) bir faiz uygulanacak ve hesaplanan yeni tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek ) İdari Para Cezaları tarihinden önce kesilmiş trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri nedeniyle düzenlenen cezalar, köprü geçiş ücretleri nedeniyle kesilen cezalar gibi tüm idari para cezaları (sigara yasağına uyulmaması için düzenlenenler hariç) Kanun kapsamına alındı. Yukarıda belirtilen idari para cezalarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacaklar silinecek. Bunun yerine enflasyon oranında bir gecikme faizi hesaplanacak ve idari para cezasının aslı ile birlikte 36 aya varan vade ile ödenebilecek ) Diğer Amme Alacakları Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer tüm amme alacakları da Kanun kapsamında yeniden yapılandırılıyor. Amme alacaklarının asılları ile bunlara enflasyon oranında hesaplanan tutarın peşin veya 36 aya varan vade ile ödenmesi halinde bu amme alacaklarına uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı, cezai faiz gibi alacaklar silinecek ) 5736 Sayılı Kanuna Göre Ödenmesi Gereken Vergi ve Vergi Cezaları Hatırlanacağı üzere, yargının iş yükünün hafifletilmesi amacıyla 2008 yılında Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun çıkarılmıştı. Bu kanun uyarınca, bir vergi veya vergi cezası nede- 21

22 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 niyle yargıya başvurulan durumlarda, açılmış davalardan vazgeçilmesi veya dava süresi geçmemiş ise dava açılmaması koşuluyla vergi ve vergi cezalarında uzlaşmaya gidilerek, uzlaşılan tutarın binde 2 oranında bir faiz uygulanması suretiyle 18 eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu. Ancak, özellikle 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu borçların taksitlerinin bir kısmı zamanında ödenemedi. Bu durumda olanlar da yeniden yapılandırmadan faydalanabilecekler ve kalan borçlarını 36 aya varan vade ve 18 eşit taksitte ödeyebilecekler ) İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Türk vergilendirme sisteminde, genellikle mükellefin beyanına dayanan bir yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemde esnaf ve sanatkârlar, kendi beyan ettikleri vergiler için dava açamazlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Ancak, bazı durumlarda herhangi bir cezaya muhatap kalınmaması için vergi beyan edilmekle birlikte, beyanname verme sırasında beyannameye ihtirazi kayıt konularak dava açma yolu açık tutulabilir. İşte bu yolla beyan edilen vergiler de yapılandırma kapsamında bulunuyor ) Geçici Vergiler 2010 yılında tahakkuk etmiş ve henüz ödenmemiş olan geçici vergiler de yapılandırma kapsamına giriyor. Buna göre, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan geçici vergilere uygulanan gecikme zammı silinecek ve bunun yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) yeni bir faiz hesaplanacak. Geçici vergiler, 2010 yılına ait olup da Mart ve Nisan aylarında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden mahsup edilecek ve bu Kanundan yararlanmak için bu vergilerin ödenme şartı aranmayacak ) Motorlu Taşıtlar Vergisi Diğer vergilerde olduğu gibi motorlu taşıtlar vergisi de yapılandırma kapsamına alındı. Buna göre, 2010 ve önceki dönemlere ait olup henüz ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi için tahakkuk etmiş olan gecikme zammının tamamı silinecek. Bunun yerine verginin aslı ile TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek. 22

23 Bu vergide diğerlerine göre özellik gösteren bir husus bulunuyor. Bilindiği üzere, motorlu taşıtlar vergisinin vadesinde ödenmemesi halinde taşıtların fenni muayenesi ve satışı yapılamıyor. Bu kanundan yararlanarak motorlu taşıtlar vergisinin taksitlendirilmesi halinde, taşıtların fenni muayenesi yapılabilecek. Ancak, taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde eski hükümler geçerli olacak ve taksitler ödeninceye kadar taşıtların fenni muayenesi yapılamayacak. Bununla beraber, araçların satış ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla, birikmiş motorlu taşıtlar vergisi borcunun taksitlendirilmesi halinde araçların fenni muayenesi yapılabilecek ancak, borcun tamamı ödenene kadar satış ve devir işlemleri yapılamayacak ) Elektrik ve Su Borçları tarihinden önce vadesi geldiği halde henüz ödenmemiş olan su, atık su ve elektrik borçlarının asılları ile bu borçlar için TEFE/ ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarın 36 aya varan vade ile ödenmesi halinde söz konusu borçlar için daha önce hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi borçların tamamı silinecek. Bilindiği üzere bazı elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. Bazıları da özelleştirme sürecinde. Özelleştirilen şirketlere olan elektrik borçları da amme borcu olmaktan çıkıyor. Bu nedenle, bu şirketlere olan elektrik borçları yapılandırma kapsamında bulunmuyor. Ancak, bu şirketler kendileri istemeleri halinde esnaf ve sanatkârlarımızın birikmiş elektrik borçlarını yapılandırabilirler. Özelleştirilen ve özelleştirme sürecinde bulunmakla beraber fiili devri tamamlanan elektrik dağıtım şirketlerinin listesi aşağıdadır. 1. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 2. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. 3. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 4. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 5. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 6. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 7. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 23

24 Torba Kanun Rehberi - TESK Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 9. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 10. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 11. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Bu şirketlere olan elektrik borçlarının yeniden yapılandırılıp yapılandırılmadığı, adı geçen şirketlere başvurularak öğrenilebilir ) Dava Açılamayacak Yukarıda açıklanan borçlardan dolayı yeniden yapılandırmadan yararlanabilmek için söz konusu borçlar nedeniyle dava açılmaması, varsa açılmış davalardan vazgeçilmesi ve diğer kanuni yollara başvurulmaması gerekiyor ) Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Vergi ve Cezalar Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi, geçici vergi, KDV, muhtasar gibi beyannameler vergi dairesine verildikten sonra (ihtirazi kayıtla verilenler hariç) bu vergiler için dava açılamıyor. Bir başka ifade ile esnafa, tüccara, şirketlere ve diğer vergi mükelleflerine kendi beyan ettikleri vergiye itiraz hakkı tanınmıyor. Bunun dışında, herhangi bir nedenle, örneğin bir vergi incelemesi veya beyannamede verginin yanlış hesaplandığının tespit edilmesi nedeniyle salınan vergiler için itiraz edilebiliyor. Bu tür durumlarda başvurulması gereken ilk yer, vergi mahkemeleri. İlk başvuru mercii olması nedeniyle vergi mahkemelerine ilk derece yargı mercileri veya ilk derece mahkemeleri deniliyor. Vergi mahkemelerinde verilen kararlara, duruma göre ya bölge idare mahkemeleri ya da Danıştay nezdinde itiraz (temyiz) edilebiliyor. Bu mahkemelere de ikinci derece mahkemeleri deniliyor. Bu mahkemelerde verilen kararlar kesin kararlar oluyor ve başka bir itiraz mercii veya üçüncü derece mahkemeleri bulunmuyor. Bu Kanunla, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya yansımış veya mahkemeye başvurma süresi geçmemiş olan vergi ve cezaların da yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Böylelikle hem idare belki dava sonunda alamayacağı verginin bir kısmını almış olacak, hem de mükellef, yıllarca sürecek davaları takip etmek yerine 24

25 makul bir tutar ödeyerek bu borçtan kurtulmuş olacak. Yapılandırmanın ne şekilde olacağı ise, itirazların hangi aşamada olduğuna göre değişiyor. Aşağıdaki tabloda, yargının hangi aşamasındaki vergi ve cezalara ne şekilde kolaylık sağlandığı gösterilmektedir. KESİNLEŞMİŞ VEYA DAVA AŞAMASINDAKİ VERGİ VE CEZALAR VERGİDE İNDİRİM CEZADA İNDİRİM FAİZ VE GECİKME ZAMMI ÖDEME ŞEKLİ VERGİ MAHKEMESİNDEKİ VERGİ VE CEZALAR % 50 % 100 Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE 18 taksitte 36 aya kadar vade BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE DANIŞTAYDAKİ VERGİ VE CEZALAR Vergi Mah. kararı mükellefin lehine ise Vergi Mah. kararı mükellefin aleyhine ise Vergi Mah. kararı Böl. İd. Mah. veya Danıştayca bozulmuşsa % 80 % 100 YOK % 100 % 50 % 100 % 20 üzerinden TEFE/ÜFE Verginin tamamı üzerinde TEFE/ ÜFE Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ ÜFE 18 taksitte 36 aya kadar vade ile ödenebilir Vergi Mah. kararı tasdik veya tadilen tasdik edilmişse Bozulan kısmın %50 si % 100 Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ ÜFE Tasdik edilen vergilerin tamamı ödenecek, bozulan kısmın yüzde 50 si silinecek. ASLA BAĞLI OLMAYAN VERGİ VE GÜMRÜK VERGİSİ CEZALARI Vergi Mahkemesindekiler - % 75 Alınmayacak Vergi Mah. kararı mükellefin lehine ise - % 90 Alınmayacak Karar tasdik veya tadil edilmişse - % 75 Alınmayacak 18 taksitte 36 aya kadar vade ile ödenebilir ) Vergi Mahkemesindeki Vergi ve Cezalar Tablodan da anlaşılacağı üzere, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle vergi mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilerin yarısı silinecek. Ayrıca, bunlar için daha önceden hesaplanmış bir vergi cezası varsa bu cezalar ile gecikme faizinin tamamı silinecek. Bunların yerine davaya konu olan verginin yarısı ile bu tutar 25

26 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 üzerinden TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak olan faiz ödenecek. Örnek vermek gerekirse, bir inceleme sırasında eksik beyan edildiği tespit edilen TL tutarındaki vergi ve bunun 3 katı oranında kesilmiş TL tutarındaki vergi cezası için vergi mahkemesinde dava açılmış olsun. Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ayrıca 600 TL tutarında da gecikme faizi hesaplanmış olduğunu kabul edelim. Bu örneğe göre, torba kanundan yararlanacak olan esnafın, TL tutarındaki vergisinin yarısı olan 500 TL ile TL tutarındaki vergi cezası ve 600 TL tutarındaki gecikme faizinin tamamı silinecek. Kalan 500 TL tutarındaki vergi için yaklaşık olarak 200 TL tutarında bir faiz hesaplandığı varsayımıyla esnafın toplam borcu TL den 700 TL ye inmiş olacak. VERGİ MAHKEMESİNDEKİ VERGİ VE CEZA MEVCUT DURUM KALDIRILAN TUTAR ÖDENECEK TUTAR VERGİ 1.000TL 500 TL (%50) 500 TL (% 50) CEZA TL TL YOK FAİZ 600 TL 400 TL (Tahmini) 200 TL (Tahmini) TOPLAM TL TL 700 TL ) Bölge İdare Mahkemesindeki veya Danıştaydaki Vergi ve Cezalar 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle vergi mahkemelerinde sonuçlanmış olup, duruma göre bölge idare mahkemesi veya Danıştaya itirazda bulunulmuş olan, henüz itiraz edilmemiş olmakla beraber, itiraz süresi geçmemiş olan vergi ve cezalar, vergi mahkemesinde verilmiş olan karara göre yeniden yapılandırılabilecek. Buna göre, vergi mahkemesindeki davayı mükellef kazanmış ve idare bölge idare mahkemesine veya Danıştaya itiraz etmişse, bu durumda vergilerin yüzde 80 i, bu vergilere bağlı cezalar ile gecikme faizi veya gecikme zammının tamamı silinecek. Verginin kalan yüzde 20 si ile bu tutar üzerinden enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) hesaplanacak olan tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek. 26

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

2011120 SAYILI GENELGE

2011120 SAYILI GENELGE Konu: 61 11 Sayılı Torba Kanun Hk. Tarih:01.03.2011 ODALARA 2011120 SAYILI GENELGE Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet sayfası aracılığıyla

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 66 (Adalet Adalet ve ve Kalkınma Kalkınma Partisi Grup Partisi Başkanvekili Grup Başkanvekili Milletvekili Süreyya Kayseri Sadi Bilgiç in Milletvekili Teklifi) Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde

Detaylı

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de On5yirmi5.com Vergi ve prim borcu affı TBMM'de Maliye Bakanlığı'nın takibindeki vergi alacakları ile SGK'nın prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TPC BORÇLARI HANGİLERİDİR?

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TPC BORÇLARI HANGİLERİDİR? 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının yeniden yapılandırılarak borç yükünün önemli ölçüde azaltılması

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 15.09.2014 tarih ve 2246 sayılı (64 nolu genelge) yazısı. Haziran ayında TBMM

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında.

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 365 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 12.09.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 KONU: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: TARİH : 22/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/98 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736) 19 Ağustos

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN ( )

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN ( ) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (19.08.2016) AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının sulh

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU 19 AĞUSTOS 2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU 6736 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR:

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: SİRKÜLER TARİHİ : 22/10/2013 SİRKÜLER NO : 2013/80 TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6495

Detaylı

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ 6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ Bilindiği üzere, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 19.08.2016 Sayı: 2016/153 Ref:4/153 Konu: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Bu sirkülerimizde, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) YAYIMLANDI 28.11.2016/138-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) YAYIMLANDI ÖZET : 6736 Sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 19 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN ÖNSÖZ Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren 6552 sayılı Kanun, 11/09/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

DUYURU: /22

DUYURU: /22 DUYURU: 25.08.2016/22 03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamına vergi

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 İstanbul, 30.11.2010 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 Bilginize Sunulur. Bu sirkülerimizde Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 15 Kasım

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler 2016-044 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun; Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümler 6736 sayılı

Detaylı

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016

DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER. Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Haluk Erdem BDO DENET 27 Eylül 2016 DAVA VEYA UZLAŞMA SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış ya da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri

Detaylı

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda TORBA YASA olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Sayısı 29812 Resmi Gazete Tarihi 25.08.2016 Amaç ve Kapsam Kesinleşmiş Gümrük Vergileri Alacağında

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 1 Tamim Tarihi : 09.09.2016 Tamim No : 2016/10 Tamim Konusu : 6736 Sayılı Kanun ve İlgili Tebliğ Düzenlemeleri Dağıtım : Bütün Şirketler TAMİM Kamuoyunda Af Kanunu olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı

Detaylı

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Eyyup İnce İVDB Grup Müdürü 1 of 13 Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Özet Bazı Alacakların Yeniden la; - Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, - İhtilaflı alacakların tasfiyesine, - Matrah artırımına, - Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, - Varlık Barışı uygulamasına

Detaylı