ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER"

Transkript

1 ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER ANKARA-2011

2 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011

3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME İKİNCİ BÖLÜM ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ) Yapılandırma Kapsamına Giren Vergiler ) Yapılandırma Kanunu Esnafa Ne Getiriyor? ) Taksitlerin Ödenmesi ) Kredi Kartı İle Ödeme ) Son Başvuru Tarihi ) Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Durumu ) Taksitlendirilen Borca Borcu Yoktur Yazısı Verilecek ) Hacizler Ödeme Nispetinde Kaldırılacak ) Kapsama Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları )Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları )Vergi Cezaları ) İdari Para Cezaları ) Diğer Amme Alacakları ) 5736 Sayılı Kanuna Göre Ödenmesi Gereken Vergi ve Vergi Cezaları ) İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler )Geçici Vergiler ) Motorlu Taşıtlar Vergisi ) Elektrik ve Su Borçları ) Dava Açılamayacak ) Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Vergi ve Cezalar ) Vergi Mahkemesindeki Vergi ve Cezalar ) Bölge İdare Mahkemesindeki veya Danıştay daki Vergi ve Cezalar ) Uzlaşma Aşamasındakiler ) Yeni Beyan Edilen Vergilerin Ödenmesi Gerekiyor...28

4 Torba Kanun Rehberi - TESK ) Dava Açılamayacak ) İnceleme Aşamasındaki Vergiler ) Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyan ve Bildirimler ) Basit Usule Tabi Olanların Yanlarında Çalışanlar...30 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM )ESNAF VE SANATKÂRLARA İNCELEME SİGORTASI GELDİ ) Gelir Vergisinde Matrah Artırımı ) Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı ) Katma Değer Vergisinde Artırım ) Gelir (Stopaj) Vergisinde Artırım...40 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ) STOK, KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESAPLARININ DÜZELTİLMESİ...47 BEŞİNCİ BÖLÜM ) SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER )Kapsama Giren Borçların Türü ve Kapsadığı Dönemler )Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli ) 6111 sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılandırma Usul ve Esasları )Prim, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı Borçlarının Genel Olarak Hesaplanması ) 1/1/1980 İla 24/2/2011 (Dahil) Tarihleri Arasında Geçen Süreler İçin Hesaplama ) 31/12/1979 ve Öncesindeki Süreler İçin Hesaplama ) Aslı Ödenmiş Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi İçin Hesaplama ) İdari Para Cezalarının Genel Olarak Hesaplanması ) 24/2/2011 Tarihi ve Öncesinde Kesinleşmiş İdari Para Cezası Borçları İçin Hesaplama ) 24/2/2011 Tarihi İtibariyle Kesinleşmemiş İdari

5 Para Cezası Borçları İçin Hesaplama ) Prim, İdari Para Cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Paylarının Peşin veya Taksitler Halinde Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Borcun Ödenme Süres ) Genel Olarak Peşin Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Borcun Ödeme Süresi ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Peşin Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Borcun Ödeme Süresi ) Genel Olarak Taksitler Halinde Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Taksitlerin Ödenme Süresi ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Taksitler Halinde Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Taksitlerin Ödenme Süresi ) SSK dan Emekli Olup Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Başlayanlar ) Bağ-Kur dan Emekli Olup, Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Devam Edenler ) Emekli Sandığından Emekli Olup, Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Devam Edenler ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Aylıklardan Kesilmesi ) Sigortalılık Süresi Durdurulanların Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler ) SGK Tarafından Fazla veya Yersiz Olarak Ödendiği Tespit Edilen Gelir ve Aylıklara İlişkin Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler ) Ödeme Yükümlülüklerinin Yasal Süresi Dışında Yerine Getirilmesi ) Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi ) Peşin Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçlular Yönünden ) Taksitle Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçlular Yönünden ) Taksit Ödeme Yükümlülükleri Açısından )Cari Aylara İlişkin Primlerin Ödeme Yükümlülükleri Açısından )Yeniden Yapılandırma Hakkının

6 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 Kaybedilmesi Halinde Bakiye Borçların Tahsili ) 2008 Yılında Prim Borçları Yeniden Yapılandırılan Ancak Taksitleri Ödeyemediği İçin Yapılandırması Bozulanlara İlişkin Usul ve Esaslar ) Kapsama Giren Borçlular ) İhya Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli ) İhya Kapsamında Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Ödeme Süresi ) Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği ) Esnaf ve Sanatkarlarımızın ve Hak Sahiplerinin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları ) Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar ) Prim İndirim ve Teşvikleri İle Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerden Yararlanılması ) Kapsama Giren Borçlar Nedeniyle, Taşınır ve Taşınmaz Mallara Konulan Hacizler İle Alınan Teminatlar ) Hak ve Alacak Hacizlerinin Kaldırılması ) Taşınır ve Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması ) Kapsama Giren Alacaklar Dolayısıyla Yapılan İtiraz ve Açılan Davalardan Feragat Edilmesi ) İade Edilmeyecek Sosyal Güvenlik Borçları ) Borçların Kredi Kartı İle Ödenmesi )Sigortalılıkları Durdurulanlardan Yapılandırmadan Yararlanmak İsteyenlerin İhya İşlemleri ) İsteğe Bağlı Sigortaya İlişkin Düzenlemeler ) Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalıların Sigortalılık Durumu ) Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin Değerlendirilmesi ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Sonra Başlayanların Hizmetlerinin Çakışması ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Önce Başlayanların 1/3/2011 Tarihinden Sonra Hizmetlerinin Çakışması ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Önce Başlayanların 1/3/2011 Tarihinden Önce Hizmetlerin Çakışması ) Ticari Taksi, Dolmuş Ve Benzeri Nitelikteki

7 Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında çalışan Şoförlerin Sigorta Şartları...79 ALTINCI BÖLÜM ) MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişiklikler )Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun kapsamına alınması ) On ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu Beceri Eğitimi Yaptırmayan İşletmelerin Mali Yükümlülüğü ) Beceri Eğitimine Gelen Öğrencilere Ödenecek Ücretler ) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler ) Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerleri (Ticari Taksi, Dolmuş vb.) ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların İşsizlik Sigortası Kapsamına Alınması ) İşsizlik Sigortası Fonunun Aktif İstihdam Tedbirlerinde Kullanımı ) Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerleri (Ticari Taksi, Dolmuş vb.) ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanması ) Torba Kanun le Getirilen İstihdama İlişkin Teşvikler ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Getirilen Teşviklerden Birlikte Yararlanma ) Genç ve Kadın İstihdamı ile Yeni İstihdam Yaratılması Konusunda Getirilen Teşvikler...87 YEDİNCİ BÖLÜM KOSGEB DESTEK VE KREDİ GERİ ÖDEMELERİ KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER )KOSGEB Destek ve Kredilerinin Geri Ödenmesi...91

8 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 SEKİZİNCİ BÖLÜM )DİĞER DÜZENLEMELER ) 120 TL nin Altında Kalan İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmemesi ) Sigara Cezasını Kesme Yetkisinin Belediyelerden Alınması ) Araçların Tescili İşlemlerini Yapacak Kuruluşlar ) Kazazedenin Tedavisinin Devlet Tarafından Yapılması ) Türkiye Bankalar Birliği Nezdinde Risk Merkezi kurulması DOKUZUNCU BÖLÜM )EKLER ) TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları Tablosu )Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurularda Kullanılacak Form Örnekleri )Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında Kullanılacak Form Örnekleri...108

9 ÖNSÖZ 6111 sayılı kısa adıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Torba Kanun), Parlamentoda kabul edilerek nihayet kanunlaştı. Bu Kanunun çıkarılmasının gerekliliği konusundaki temel fikrin oluşturulması, Kanunun hazırlanması, Parlamentoya sunulması ve sonuçta hayata geçirilmesi sürecinde Konfederasyonumuz inisiyatif almış, aktif rol üstlenmiş ve hatta öncülük görevi yapmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızın çözülmesi gereken en önemli sorunlarından ikisini oluşturan, birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesi konusunda faiz ve gecikme zamlarını ortadan kaldırarak sadece yıllara göre enflasyon oranında fark ilave ederek, borçları 36 aya kadar taksitlendiren bir ödeme sistemine dayanan bu Kanunun, camiamız mensuplarını mutlu kıldığını ve onlara rahat bir nefes aldırdığını düşünüyorum. 18 inci olağan genel kurulumuza Ana Muhalefet Partisi Lideri ile birlikte katılarak bizleri onurlandıran ve yıllardan beri ısrarla yapılmasını istediğimiz böyle bir yasal düzenlemeyi biraz gecikmeli de olsa, düşünceden uygulamaya geçiren başta Sayın Başbakanımız ve Hükümetimize, yine olumlu destekleriyle yasanın çıkarılmasına ve olgunlaştırılmasına katkı sağlayan tüm siyasi partilerimize ve milletvekillerimize teşkilatım adına minnet, şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunda kısa adıyla Torba Kanun olarak da isimlendirilen 9

10 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 yasal düzenleme; nerede ise üçyüz maddeye yakın, çok kapsamlı ve hemen hemen akla gelebilen her konuda ayrı düzenlemeler içeriyor. Kanunun uygulanmasına ilişkin Tebliğler de yüzlerce sayfadan oluşuyor. Bu çerçevede, vergi, sosyal güvenlik ve diğer kamuya olan borçlara ilişkin yasal hükümler, kolay anlaşılabilecek, içinden rahatlıkla çıkılabilecek, basit ve sade bir dil anlatımı gerektiriyor. Uygulamayı basit, yalın ve pratik hale getirebilmek açısından bir Başvuru Rehberi nin hazırlanmasının uygun, gerekli ve yerinde olacağı Konfederasyonumuzca değerlendirilmiş ve elinizde bulunan bu kitapçık hazırlanmıştır. Kitapçık hazırlanırken; kullanımı kolaylaştırmak, gereken bilgiye hızlı, rahat ve pratik olarak ulaşmak için kitapçık bölümlere ayrılmış ve her bir bölüm kendi içinde bağımsız bir konuya tahsis edilmiştir. Kitapçığın teşkilatımızı en çok ilgilendiren konuları kapsadığını, örneklerle donatıldığını, başvuru dilekçelerine kitapçığın ekler bölümünde yer verildiğini özellikle belirtmek isterim. Bu kitapçığın; teşkilat mensuplarımıza ve tüm teşkilatımıza yararlı, uygulamada yardımcı ve yol gösterici olmasını dilerim. Bendevi PALANDÖKEN TESK GENEL BAŞKANI 10

11 1. BÖLÜM YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME 11

12 Torba Kanun Rehberi - TESK

13 BİRİNCİ BÖLÜM 1- YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜ- ZENLEME Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkârların, üyesi oldukları meslek odalarına olan aidat borçları ile meslek odalarının birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona olan katılma payı borçları için bir ödeme kolaylığı sağlandı. Buna göre, yukarıda belirtilen söz konusu borçların anapara asıllarının 2 Eylül 2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlar için tahakkuk eden gecikme zamlarının tamamı silinecektir. Esnaf ve sanatkârların, birikmiş aidat borçları için getirilen bu kolaylıktan yararlanabilmeleri için üyesi oldukları esnaf ve sanatkârlar odasına yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Meslek odalarının ise, üyelerinin bu kanun kapsamındaki ödemelerini, düzenleyecekleri gelir makbuzunda açıkça belirtmeleri, ileride doğabilecek ihtilafların önlenebilmesi açıksından oldukça önemlidir. 13

14 Torba Kanun Rehberi - TESK

15 2. BÖLÜM ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 15

16 Torba Kanun Rehberi - TESK

17 İKİNCİ BÖLÜM 2-ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6111 sayılı Torba Kanunla, esnaf ve sanatkârlarımızın vergi borçları ile vergi cezaları yeniden yapılandırıldı ve bu borçlara, 36 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı getirildi. 2.1) Yapılandırma Kapsamına Giren Vergiler Esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetleri gereğince vergi dairelerine beyan ettikleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir stopaj vergisi, geçici vergi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi ve harçların tamamı yapılandırma kapsamına giriyor. Ayrıca, belediyelere ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisi gibi vergiler ve harçlar ile gümrüklere ödenen vergiler de yapılandırma kapsamına alındı. Yine, vergilerle birlikte bir vergi aslına bağlı olarak düzenlenen veya vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları da yapılandırma kapsamına girmiş bulunuyor. 2.2) Yapılandırma Kanunu Esnafa Ne Getiriyor? Yapılandırma kanunu, tarihinden önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş vergi, vergi cezası, prim, idari para cezaları, gümrük vergileri ve vergi cezaları ile bunlar için hesaplanmış gecikme faizi, gecikme zammı, cezai faiz gibi kapsama giren tüm borçların yeniden yapılandırılmasına ve peşin ve kademeli olarak 36 aya varan vade seçenekleri ile ödenmesine imkan sağlıyor. Öncelikle şunu hemen belirtelim, vergi, prim ve benzeri borçların asılları yani anaparalarında kesinlikle bir af veya indirim söz konusu değil. İndirim, cezalarda ve gecikme faizi ile gecikme zammı gibi fer i alacaklarda yapılacak. Birikmiş borçların asıl büyük kısmı da zaten ana borçtan değil, bunlardan oluşuyor. Vadesinde ödenmemiş olan veya bir vergi incelemesi ya da benzeri bir nedenle sonradan tahakkuk edip de dava konusu yapılan vergiler için hesaplanmış gecikme zammı, gecikme faizi gibi borçların tamamı siliniyor. Bunların yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) yeni bir faiz 17

18 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 hesaplanıyor. Hesaplanacak olan bu yeni faiz, eski uygulamanın duruma göre bazı yıllarda 3 te birine, bazı yıllarda ise 13 te birine kadar düşebiliyor. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle faiz indiriminin sağladığı avantaj açıkça görülebilir. TEFE / ÜFE YE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ VE SAĞLANAN AVANTAJ Yıllık TEFE/ÜFE 27,30 13,50 13,20 2,66 11,12 5,79 8,10 5,79 8,59 Yıllık gecikme faizi / zammı 87,00 81,00 48,00 38,00 32,00 30,00 30,00 29,45 22,30 Farkı (Avantajı) 59,70 67,50 34,80 35,34 20,88 24,21 21,90 23,66 13,71 İndirim Oranı 3 te 1 6 d a 4 te te 1 3 te 1 4 te 1 4 te 1 5 te 1 3 te 1 Yukarıdaki tabloya göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesiyle bulunacak tutar, borcun peşin ödenmesi halinde geçerli olacak, borcun taksitlendirilmesi halinde yıllık yüzde 5 oranında ayrıca bir faiz eklenecek. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde 12, 18, 24 ve 36 aylık vadeler belirlenebiliyor. Vadeye göre hesaplanan yeni borç tutarına eklenecek faiz oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. VADEYE GÖRE BORÇLARA EKLENECEK FAİZ ORANI TAKSİT SAYISI VADE FAİZ ORANI KATSAYI 6 12 AY % 5 1, AY % 7 1, AY % 10 1, AY % 15 1,15 Vadeye göre eklenecek faiz tutarı, yukarıdaki tabloda en son sütunda yer alan katsayı ile çarpılarak bulunacak. Örneğin, daha önce TL tutarındaki vergi borcunun yeniden yapılandırılması suretiyle 700 TL ye düştüğünü kabul edelim. Bu 700 TL nin 36 ayda ve 18 eşit taksitte ödenmesinin borçlu tarafından talep edilmesi halinde; 700 X 1,15 = 805 TL tutarındaki borç 44,72 TL olarak iki ayda bir ödenecek. 18

19 2.3) Taksitlerin Ödenmesi Ödemeler her iki ayda bir yapılacak. Yeniden yapılandırılan vergi ve prim borçlarının aynı anda ödenmesi esnaf ve sanatkârları zor durumda bırakabileceği düşüncesiyle bir ay vergi, diğer ay sosyal güvenlik prim taksitleri ödenecek. Vergilerde ilk taksit ödemesi Mayıs/2011 ayı içinde, primlerde ise Haziran/2011 ayı içinde yapılacak. 2.4) Kredi Kartı İle Ödeme 6111 sayılı torba kanun kapsamında yapılandırılan borçlar, kredi kartıyla da ödenebilecek. Taksitlendirilen borçlar, kredi kartı ile ödeme konusunda anlaşma yapan bankalar tarafından aynı şekilde kredi kartına da yansıtılacak. Örneğin, altı taksitte ödeme seçeneğini tercih eden bir esnaf, borcunun tamamını kredi kartına taksitlendirdiğinde, bu borç, banka tarafından Mayıs/2011 Temmuz/2011 Eylül/2011 Kasım/2011 Ocak/ Mart/2012 aylarındaki ekstrelere yansıtılacak. 2.5) Son Başvuru Tarihi Kanundan yararlanmak için başvurular, Kanunun yayımlandığı ayı takip eden ikinci ayın son gününe, yani Nisan/2011 sonuna kadar yapılacak. Nisan ayının son günü tatil gününe rastladığından başvurular, 2 Mayıs 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek sayılı Kanunun borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve stok affı maddelerinden yararlanmak için ilgili kamu idaresine başvuruda bulunacak esnaf ve sanatkârlar için başvuru dilekçesi örnekleri, rehberin sonunda yer almaktadır. 2.6) Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Durumu 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan borçların taksitlerinin zamanında ödenmesi gerekiyor. Süresinde ödenmeyen en fazla iki taksit, en son taksitin ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenirse, yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen taksitler için normal gecikme zammının iki katı oranında gecikme zammı tahsil edilecek. İkiden fazla taksitin zamanında ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulacak ve kalan taksitler, yapılandırmadan önceki tutarlar üze- 19

20 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 rinden tahsil edilecek. Bu durumda yapılandırma kapsamında ödenen taksitler geçerli sayılacak ve borcun tamamı değil, sadece ödenmeyen kısım eski tutarı üzerinden tahsil edilecek. 2.7) Taksitlendirilen Borca Borcu Yoktur Yazısı Verilecek Torba kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıran esnaf ve sanatkârlar, ticari faaliyetlerinin bir gereği olarak bankalar ile diğer özel ve kamu kurumlarına borcu yoktur yazısı vermek istemeleri halinde, taksit ödemelerini ihlal etmedikleri sürece bağlı oldukları vergi dairelerinden vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı alabilecekler. 2.8) Hacizler Ödeme Nispetinde Kaldırılacak Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için daha önce yapılmış bir haciz işleminin bulunması halinde, bu hacizler, ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecek. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, borcun tamamının peşin veya kredi kartına taksit uygulamak suretiyle ödenmesi durumunda; -Daha önce tatbik edilmiş hacizler tamamen kaldırılacak. -Motorlu taşıtların satış ve devrine ilişkin ilişik kesme belgesi verilebilecek. 2.9) Kapsama Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları Yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırılması talep edilecek vergi ve vergi cezalarının ne şekilde hesaplanacağını belirtmek için kapsamdaki vergi ve vergi cezalarının 4 başlık altında değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. -Kesinleşmiş vergi ve vergi cezaları -Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan vergi ve vergi cezaları -İnceleme aşamasındaki vergiler -Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan edilen vergiler 2.9.1)Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları tarihinden önce beyan edilmiş ve vadesi de yine tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve 25 Şubat 2011 tarihine kadar henüz ödenmemiş vergilere ait gecikme zammı ve/veya gecikme faizi ile bu borçlar için tahakkuk ettirilmiş olan vergi cezalarının tamamı silinecek. Bunun yerine vade tarihinden itibaren, 25 Şubat 2011 tarihine kadarki 20

21 süre için enflasyon (TEFE/ÜFE) oranında yeni ve öncekine kıyasla daha düşük bir faiz hesaplanacak. Hesaplanan yeni borç tutarı, 36 aya kadar vadelendirilebilecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacak. Buna göre 36 ay vadelendirilen bir borç, 18 taksitte ödenmiş olacak. Yapılandırılan borcun vadelendirilmesi halinde, bu borca yıllık yüzde 5 oranında ayrıca faiz eklenecek )Vergi Cezaları tarihinden önceki dönemlere ait olup bir vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da yapılandırma kapsamında bulunuyor. Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş bu vergi cezalarının yarısı ve bu cezalara uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek. Cezanın kalan yarısına enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) bir faiz uygulanacak ve hesaplanan yeni tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek ) İdari Para Cezaları tarihinden önce kesilmiş trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri nedeniyle düzenlenen cezalar, köprü geçiş ücretleri nedeniyle kesilen cezalar gibi tüm idari para cezaları (sigara yasağına uyulmaması için düzenlenenler hariç) Kanun kapsamına alındı. Yukarıda belirtilen idari para cezalarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacaklar silinecek. Bunun yerine enflasyon oranında bir gecikme faizi hesaplanacak ve idari para cezasının aslı ile birlikte 36 aya varan vade ile ödenebilecek ) Diğer Amme Alacakları Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer tüm amme alacakları da Kanun kapsamında yeniden yapılandırılıyor. Amme alacaklarının asılları ile bunlara enflasyon oranında hesaplanan tutarın peşin veya 36 aya varan vade ile ödenmesi halinde bu amme alacaklarına uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı, cezai faiz gibi alacaklar silinecek ) 5736 Sayılı Kanuna Göre Ödenmesi Gereken Vergi ve Vergi Cezaları Hatırlanacağı üzere, yargının iş yükünün hafifletilmesi amacıyla 2008 yılında Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun çıkarılmıştı. Bu kanun uyarınca, bir vergi veya vergi cezası nede- 21

22 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 niyle yargıya başvurulan durumlarda, açılmış davalardan vazgeçilmesi veya dava süresi geçmemiş ise dava açılmaması koşuluyla vergi ve vergi cezalarında uzlaşmaya gidilerek, uzlaşılan tutarın binde 2 oranında bir faiz uygulanması suretiyle 18 eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu. Ancak, özellikle 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu borçların taksitlerinin bir kısmı zamanında ödenemedi. Bu durumda olanlar da yeniden yapılandırmadan faydalanabilecekler ve kalan borçlarını 36 aya varan vade ve 18 eşit taksitte ödeyebilecekler ) İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Türk vergilendirme sisteminde, genellikle mükellefin beyanına dayanan bir yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemde esnaf ve sanatkârlar, kendi beyan ettikleri vergiler için dava açamazlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Ancak, bazı durumlarda herhangi bir cezaya muhatap kalınmaması için vergi beyan edilmekle birlikte, beyanname verme sırasında beyannameye ihtirazi kayıt konularak dava açma yolu açık tutulabilir. İşte bu yolla beyan edilen vergiler de yapılandırma kapsamında bulunuyor ) Geçici Vergiler 2010 yılında tahakkuk etmiş ve henüz ödenmemiş olan geçici vergiler de yapılandırma kapsamına giriyor. Buna göre, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan geçici vergilere uygulanan gecikme zammı silinecek ve bunun yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) yeni bir faiz hesaplanacak. Geçici vergiler, 2010 yılına ait olup da Mart ve Nisan aylarında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden mahsup edilecek ve bu Kanundan yararlanmak için bu vergilerin ödenme şartı aranmayacak ) Motorlu Taşıtlar Vergisi Diğer vergilerde olduğu gibi motorlu taşıtlar vergisi de yapılandırma kapsamına alındı. Buna göre, 2010 ve önceki dönemlere ait olup henüz ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi için tahakkuk etmiş olan gecikme zammının tamamı silinecek. Bunun yerine verginin aslı ile TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek. 22

23 Bu vergide diğerlerine göre özellik gösteren bir husus bulunuyor. Bilindiği üzere, motorlu taşıtlar vergisinin vadesinde ödenmemesi halinde taşıtların fenni muayenesi ve satışı yapılamıyor. Bu kanundan yararlanarak motorlu taşıtlar vergisinin taksitlendirilmesi halinde, taşıtların fenni muayenesi yapılabilecek. Ancak, taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde eski hükümler geçerli olacak ve taksitler ödeninceye kadar taşıtların fenni muayenesi yapılamayacak. Bununla beraber, araçların satış ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla, birikmiş motorlu taşıtlar vergisi borcunun taksitlendirilmesi halinde araçların fenni muayenesi yapılabilecek ancak, borcun tamamı ödenene kadar satış ve devir işlemleri yapılamayacak ) Elektrik ve Su Borçları tarihinden önce vadesi geldiği halde henüz ödenmemiş olan su, atık su ve elektrik borçlarının asılları ile bu borçlar için TEFE/ ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarın 36 aya varan vade ile ödenmesi halinde söz konusu borçlar için daha önce hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi borçların tamamı silinecek. Bilindiği üzere bazı elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. Bazıları da özelleştirme sürecinde. Özelleştirilen şirketlere olan elektrik borçları da amme borcu olmaktan çıkıyor. Bu nedenle, bu şirketlere olan elektrik borçları yapılandırma kapsamında bulunmuyor. Ancak, bu şirketler kendileri istemeleri halinde esnaf ve sanatkârlarımızın birikmiş elektrik borçlarını yapılandırabilirler. Özelleştirilen ve özelleştirme sürecinde bulunmakla beraber fiili devri tamamlanan elektrik dağıtım şirketlerinin listesi aşağıdadır. 1. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 2. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. 3. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 4. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 5. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 6. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 7. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 23

24 Torba Kanun Rehberi - TESK Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 9. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 10. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 11. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Bu şirketlere olan elektrik borçlarının yeniden yapılandırılıp yapılandırılmadığı, adı geçen şirketlere başvurularak öğrenilebilir ) Dava Açılamayacak Yukarıda açıklanan borçlardan dolayı yeniden yapılandırmadan yararlanabilmek için söz konusu borçlar nedeniyle dava açılmaması, varsa açılmış davalardan vazgeçilmesi ve diğer kanuni yollara başvurulmaması gerekiyor ) Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Vergi ve Cezalar Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi, geçici vergi, KDV, muhtasar gibi beyannameler vergi dairesine verildikten sonra (ihtirazi kayıtla verilenler hariç) bu vergiler için dava açılamıyor. Bir başka ifade ile esnafa, tüccara, şirketlere ve diğer vergi mükelleflerine kendi beyan ettikleri vergiye itiraz hakkı tanınmıyor. Bunun dışında, herhangi bir nedenle, örneğin bir vergi incelemesi veya beyannamede verginin yanlış hesaplandığının tespit edilmesi nedeniyle salınan vergiler için itiraz edilebiliyor. Bu tür durumlarda başvurulması gereken ilk yer, vergi mahkemeleri. İlk başvuru mercii olması nedeniyle vergi mahkemelerine ilk derece yargı mercileri veya ilk derece mahkemeleri deniliyor. Vergi mahkemelerinde verilen kararlara, duruma göre ya bölge idare mahkemeleri ya da Danıştay nezdinde itiraz (temyiz) edilebiliyor. Bu mahkemelere de ikinci derece mahkemeleri deniliyor. Bu mahkemelerde verilen kararlar kesin kararlar oluyor ve başka bir itiraz mercii veya üçüncü derece mahkemeleri bulunmuyor. Bu Kanunla, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya yansımış veya mahkemeye başvurma süresi geçmemiş olan vergi ve cezaların da yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Böylelikle hem idare belki dava sonunda alamayacağı verginin bir kısmını almış olacak, hem de mükellef, yıllarca sürecek davaları takip etmek yerine 24

25 makul bir tutar ödeyerek bu borçtan kurtulmuş olacak. Yapılandırmanın ne şekilde olacağı ise, itirazların hangi aşamada olduğuna göre değişiyor. Aşağıdaki tabloda, yargının hangi aşamasındaki vergi ve cezalara ne şekilde kolaylık sağlandığı gösterilmektedir. KESİNLEŞMİŞ VEYA DAVA AŞAMASINDAKİ VERGİ VE CEZALAR VERGİDE İNDİRİM CEZADA İNDİRİM FAİZ VE GECİKME ZAMMI ÖDEME ŞEKLİ VERGİ MAHKEMESİNDEKİ VERGİ VE CEZALAR % 50 % 100 Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE 18 taksitte 36 aya kadar vade BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE DANIŞTAYDAKİ VERGİ VE CEZALAR Vergi Mah. kararı mükellefin lehine ise Vergi Mah. kararı mükellefin aleyhine ise Vergi Mah. kararı Böl. İd. Mah. veya Danıştayca bozulmuşsa % 80 % 100 YOK % 100 % 50 % 100 % 20 üzerinden TEFE/ÜFE Verginin tamamı üzerinde TEFE/ ÜFE Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ ÜFE 18 taksitte 36 aya kadar vade ile ödenebilir Vergi Mah. kararı tasdik veya tadilen tasdik edilmişse Bozulan kısmın %50 si % 100 Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ ÜFE Tasdik edilen vergilerin tamamı ödenecek, bozulan kısmın yüzde 50 si silinecek. ASLA BAĞLI OLMAYAN VERGİ VE GÜMRÜK VERGİSİ CEZALARI Vergi Mahkemesindekiler - % 75 Alınmayacak Vergi Mah. kararı mükellefin lehine ise - % 90 Alınmayacak Karar tasdik veya tadil edilmişse - % 75 Alınmayacak 18 taksitte 36 aya kadar vade ile ödenebilir ) Vergi Mahkemesindeki Vergi ve Cezalar Tablodan da anlaşılacağı üzere, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle vergi mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilerin yarısı silinecek. Ayrıca, bunlar için daha önceden hesaplanmış bir vergi cezası varsa bu cezalar ile gecikme faizinin tamamı silinecek. Bunların yerine davaya konu olan verginin yarısı ile bu tutar 25

26 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 üzerinden TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak olan faiz ödenecek. Örnek vermek gerekirse, bir inceleme sırasında eksik beyan edildiği tespit edilen TL tutarındaki vergi ve bunun 3 katı oranında kesilmiş TL tutarındaki vergi cezası için vergi mahkemesinde dava açılmış olsun. Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ayrıca 600 TL tutarında da gecikme faizi hesaplanmış olduğunu kabul edelim. Bu örneğe göre, torba kanundan yararlanacak olan esnafın, TL tutarındaki vergisinin yarısı olan 500 TL ile TL tutarındaki vergi cezası ve 600 TL tutarındaki gecikme faizinin tamamı silinecek. Kalan 500 TL tutarındaki vergi için yaklaşık olarak 200 TL tutarında bir faiz hesaplandığı varsayımıyla esnafın toplam borcu TL den 700 TL ye inmiş olacak. VERGİ MAHKEMESİNDEKİ VERGİ VE CEZA MEVCUT DURUM KALDIRILAN TUTAR ÖDENECEK TUTAR VERGİ 1.000TL 500 TL (%50) 500 TL (% 50) CEZA TL TL YOK FAİZ 600 TL 400 TL (Tahmini) 200 TL (Tahmini) TOPLAM TL TL 700 TL ) Bölge İdare Mahkemesindeki veya Danıştaydaki Vergi ve Cezalar 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle vergi mahkemelerinde sonuçlanmış olup, duruma göre bölge idare mahkemesi veya Danıştaya itirazda bulunulmuş olan, henüz itiraz edilmemiş olmakla beraber, itiraz süresi geçmemiş olan vergi ve cezalar, vergi mahkemesinde verilmiş olan karara göre yeniden yapılandırılabilecek. Buna göre, vergi mahkemesindeki davayı mükellef kazanmış ve idare bölge idare mahkemesine veya Danıştaya itiraz etmişse, bu durumda vergilerin yüzde 80 i, bu vergilere bağlı cezalar ile gecikme faizi veya gecikme zammının tamamı silinecek. Verginin kalan yüzde 20 si ile bu tutar üzerinden enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) hesaplanacak olan tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek. 26

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI KAMUOYUNDA TORBA AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 6111 SAYILI KANUNUN

Detaylı