ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER"

Transkript

1 ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN 6111 SAYILI KANUNA (TORBA KANUN) İLİŞKİN REHBER ANKARA-2011

2 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011

3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME İKİNCİ BÖLÜM ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ) Yapılandırma Kapsamına Giren Vergiler ) Yapılandırma Kanunu Esnafa Ne Getiriyor? ) Taksitlerin Ödenmesi ) Kredi Kartı İle Ödeme ) Son Başvuru Tarihi ) Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Durumu ) Taksitlendirilen Borca Borcu Yoktur Yazısı Verilecek ) Hacizler Ödeme Nispetinde Kaldırılacak ) Kapsama Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları )Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları )Vergi Cezaları ) İdari Para Cezaları ) Diğer Amme Alacakları ) 5736 Sayılı Kanuna Göre Ödenmesi Gereken Vergi ve Vergi Cezaları ) İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler )Geçici Vergiler ) Motorlu Taşıtlar Vergisi ) Elektrik ve Su Borçları ) Dava Açılamayacak ) Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Vergi ve Cezalar ) Vergi Mahkemesindeki Vergi ve Cezalar ) Bölge İdare Mahkemesindeki veya Danıştay daki Vergi ve Cezalar ) Uzlaşma Aşamasındakiler ) Yeni Beyan Edilen Vergilerin Ödenmesi Gerekiyor...28

4 Torba Kanun Rehberi - TESK ) Dava Açılamayacak ) İnceleme Aşamasındaki Vergiler ) Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyan ve Bildirimler ) Basit Usule Tabi Olanların Yanlarında Çalışanlar...30 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM )ESNAF VE SANATKÂRLARA İNCELEME SİGORTASI GELDİ ) Gelir Vergisinde Matrah Artırımı ) Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı ) Katma Değer Vergisinde Artırım ) Gelir (Stopaj) Vergisinde Artırım...40 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ) STOK, KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESAPLARININ DÜZELTİLMESİ...47 BEŞİNCİ BÖLÜM ) SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER )Kapsama Giren Borçların Türü ve Kapsadığı Dönemler )Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli ) 6111 sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılandırma Usul ve Esasları )Prim, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı Borçlarının Genel Olarak Hesaplanması ) 1/1/1980 İla 24/2/2011 (Dahil) Tarihleri Arasında Geçen Süreler İçin Hesaplama ) 31/12/1979 ve Öncesindeki Süreler İçin Hesaplama ) Aslı Ödenmiş Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi İçin Hesaplama ) İdari Para Cezalarının Genel Olarak Hesaplanması ) 24/2/2011 Tarihi ve Öncesinde Kesinleşmiş İdari Para Cezası Borçları İçin Hesaplama ) 24/2/2011 Tarihi İtibariyle Kesinleşmemiş İdari

5 Para Cezası Borçları İçin Hesaplama ) Prim, İdari Para Cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Paylarının Peşin veya Taksitler Halinde Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Borcun Ödenme Süres ) Genel Olarak Peşin Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Borcun Ödeme Süresi ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Peşin Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Borcun Ödeme Süresi ) Genel Olarak Taksitler Halinde Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Taksitlerin Ödenme Süresi ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Taksitler Halinde Ödenecek Tutarının Hesaplanması ve Taksitlerin Ödenme Süresi ) SSK dan Emekli Olup Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Başlayanlar ) Bağ-Kur dan Emekli Olup, Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Devam Edenler ) Emekli Sandığından Emekli Olup, Esnaf ve Sanatkar Olarak Çalışmaya Devam Edenler ) Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Aylıklardan Kesilmesi ) Sigortalılık Süresi Durdurulanların Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler ) SGK Tarafından Fazla veya Yersiz Olarak Ödendiği Tespit Edilen Gelir ve Aylıklara İlişkin Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler ) Ödeme Yükümlülüklerinin Yasal Süresi Dışında Yerine Getirilmesi ) Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi ) Peşin Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçlular Yönünden ) Taksitle Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçlular Yönünden ) Taksit Ödeme Yükümlülükleri Açısından )Cari Aylara İlişkin Primlerin Ödeme Yükümlülükleri Açısından )Yeniden Yapılandırma Hakkının

6 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 Kaybedilmesi Halinde Bakiye Borçların Tahsili ) 2008 Yılında Prim Borçları Yeniden Yapılandırılan Ancak Taksitleri Ödeyemediği İçin Yapılandırması Bozulanlara İlişkin Usul ve Esaslar ) Kapsama Giren Borçlular ) İhya Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli ) İhya Kapsamında Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Ödeme Süresi ) Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği ) Esnaf ve Sanatkarlarımızın ve Hak Sahiplerinin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları ) Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar ) Prim İndirim ve Teşvikleri İle Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerden Yararlanılması ) Kapsama Giren Borçlar Nedeniyle, Taşınır ve Taşınmaz Mallara Konulan Hacizler İle Alınan Teminatlar ) Hak ve Alacak Hacizlerinin Kaldırılması ) Taşınır ve Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması ) Kapsama Giren Alacaklar Dolayısıyla Yapılan İtiraz ve Açılan Davalardan Feragat Edilmesi ) İade Edilmeyecek Sosyal Güvenlik Borçları ) Borçların Kredi Kartı İle Ödenmesi )Sigortalılıkları Durdurulanlardan Yapılandırmadan Yararlanmak İsteyenlerin İhya İşlemleri ) İsteğe Bağlı Sigortaya İlişkin Düzenlemeler ) Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalıların Sigortalılık Durumu ) Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin Değerlendirilmesi ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Sonra Başlayanların Hizmetlerinin Çakışması ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Önce Başlayanların 1/3/2011 Tarihinden Sonra Hizmetlerinin Çakışması ) Sigortalılığı 1/3/2011 Tarihinden Önce Başlayanların 1/3/2011 Tarihinden Önce Hizmetlerin Çakışması ) Ticari Taksi, Dolmuş Ve Benzeri Nitelikteki

7 Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında çalışan Şoförlerin Sigorta Şartları...79 ALTINCI BÖLÜM ) MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişiklikler )Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun kapsamına alınması ) On ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu Beceri Eğitimi Yaptırmayan İşletmelerin Mali Yükümlülüğü ) Beceri Eğitimine Gelen Öğrencilere Ödenecek Ücretler ) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler ) Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerleri (Ticari Taksi, Dolmuş vb.) ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların İşsizlik Sigortası Kapsamına Alınması ) İşsizlik Sigortası Fonunun Aktif İstihdam Tedbirlerinde Kullanımı ) Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerleri (Ticari Taksi, Dolmuş vb.) ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanması ) Torba Kanun le Getirilen İstihdama İlişkin Teşvikler ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Getirilen Teşviklerden Birlikte Yararlanma ) Genç ve Kadın İstihdamı ile Yeni İstihdam Yaratılması Konusunda Getirilen Teşvikler...87 YEDİNCİ BÖLÜM KOSGEB DESTEK VE KREDİ GERİ ÖDEMELERİ KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER )KOSGEB Destek ve Kredilerinin Geri Ödenmesi...91

8 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 SEKİZİNCİ BÖLÜM )DİĞER DÜZENLEMELER ) 120 TL nin Altında Kalan İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmemesi ) Sigara Cezasını Kesme Yetkisinin Belediyelerden Alınması ) Araçların Tescili İşlemlerini Yapacak Kuruluşlar ) Kazazedenin Tedavisinin Devlet Tarafından Yapılması ) Türkiye Bankalar Birliği Nezdinde Risk Merkezi kurulması DOKUZUNCU BÖLÜM )EKLER ) TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları Tablosu )Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurularda Kullanılacak Form Örnekleri )Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında Kullanılacak Form Örnekleri...108

9 ÖNSÖZ 6111 sayılı kısa adıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Torba Kanun), Parlamentoda kabul edilerek nihayet kanunlaştı. Bu Kanunun çıkarılmasının gerekliliği konusundaki temel fikrin oluşturulması, Kanunun hazırlanması, Parlamentoya sunulması ve sonuçta hayata geçirilmesi sürecinde Konfederasyonumuz inisiyatif almış, aktif rol üstlenmiş ve hatta öncülük görevi yapmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızın çözülmesi gereken en önemli sorunlarından ikisini oluşturan, birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesi konusunda faiz ve gecikme zamlarını ortadan kaldırarak sadece yıllara göre enflasyon oranında fark ilave ederek, borçları 36 aya kadar taksitlendiren bir ödeme sistemine dayanan bu Kanunun, camiamız mensuplarını mutlu kıldığını ve onlara rahat bir nefes aldırdığını düşünüyorum. 18 inci olağan genel kurulumuza Ana Muhalefet Partisi Lideri ile birlikte katılarak bizleri onurlandıran ve yıllardan beri ısrarla yapılmasını istediğimiz böyle bir yasal düzenlemeyi biraz gecikmeli de olsa, düşünceden uygulamaya geçiren başta Sayın Başbakanımız ve Hükümetimize, yine olumlu destekleriyle yasanın çıkarılmasına ve olgunlaştırılmasına katkı sağlayan tüm siyasi partilerimize ve milletvekillerimize teşkilatım adına minnet, şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunda kısa adıyla Torba Kanun olarak da isimlendirilen 9

10 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 yasal düzenleme; nerede ise üçyüz maddeye yakın, çok kapsamlı ve hemen hemen akla gelebilen her konuda ayrı düzenlemeler içeriyor. Kanunun uygulanmasına ilişkin Tebliğler de yüzlerce sayfadan oluşuyor. Bu çerçevede, vergi, sosyal güvenlik ve diğer kamuya olan borçlara ilişkin yasal hükümler, kolay anlaşılabilecek, içinden rahatlıkla çıkılabilecek, basit ve sade bir dil anlatımı gerektiriyor. Uygulamayı basit, yalın ve pratik hale getirebilmek açısından bir Başvuru Rehberi nin hazırlanmasının uygun, gerekli ve yerinde olacağı Konfederasyonumuzca değerlendirilmiş ve elinizde bulunan bu kitapçık hazırlanmıştır. Kitapçık hazırlanırken; kullanımı kolaylaştırmak, gereken bilgiye hızlı, rahat ve pratik olarak ulaşmak için kitapçık bölümlere ayrılmış ve her bir bölüm kendi içinde bağımsız bir konuya tahsis edilmiştir. Kitapçığın teşkilatımızı en çok ilgilendiren konuları kapsadığını, örneklerle donatıldığını, başvuru dilekçelerine kitapçığın ekler bölümünde yer verildiğini özellikle belirtmek isterim. Bu kitapçığın; teşkilat mensuplarımıza ve tüm teşkilatımıza yararlı, uygulamada yardımcı ve yol gösterici olmasını dilerim. Bendevi PALANDÖKEN TESK GENEL BAŞKANI 10

11 1. BÖLÜM YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME 11

12 Torba Kanun Rehberi - TESK

13 BİRİNCİ BÖLÜM 1- YILLIK AİDAT VE KATILMA PAYI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜ- ZENLEME Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile esnaf ve sanatkârların, üyesi oldukları meslek odalarına olan aidat borçları ile meslek odalarının birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona olan katılma payı borçları için bir ödeme kolaylığı sağlandı. Buna göre, yukarıda belirtilen söz konusu borçların anapara asıllarının 2 Eylül 2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlar için tahakkuk eden gecikme zamlarının tamamı silinecektir. Esnaf ve sanatkârların, birikmiş aidat borçları için getirilen bu kolaylıktan yararlanabilmeleri için üyesi oldukları esnaf ve sanatkârlar odasına yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Meslek odalarının ise, üyelerinin bu kanun kapsamındaki ödemelerini, düzenleyecekleri gelir makbuzunda açıkça belirtmeleri, ileride doğabilecek ihtilafların önlenebilmesi açıksından oldukça önemlidir. 13

14 Torba Kanun Rehberi - TESK

15 2. BÖLÜM ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 15

16 Torba Kanun Rehberi - TESK

17 İKİNCİ BÖLÜM 2-ESNAF VE SANATKÂRLARIN VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6111 sayılı Torba Kanunla, esnaf ve sanatkârlarımızın vergi borçları ile vergi cezaları yeniden yapılandırıldı ve bu borçlara, 36 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı getirildi. 2.1) Yapılandırma Kapsamına Giren Vergiler Esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetleri gereğince vergi dairelerine beyan ettikleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir stopaj vergisi, geçici vergi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi ve harçların tamamı yapılandırma kapsamına giriyor. Ayrıca, belediyelere ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisi gibi vergiler ve harçlar ile gümrüklere ödenen vergiler de yapılandırma kapsamına alındı. Yine, vergilerle birlikte bir vergi aslına bağlı olarak düzenlenen veya vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları da yapılandırma kapsamına girmiş bulunuyor. 2.2) Yapılandırma Kanunu Esnafa Ne Getiriyor? Yapılandırma kanunu, tarihinden önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş vergi, vergi cezası, prim, idari para cezaları, gümrük vergileri ve vergi cezaları ile bunlar için hesaplanmış gecikme faizi, gecikme zammı, cezai faiz gibi kapsama giren tüm borçların yeniden yapılandırılmasına ve peşin ve kademeli olarak 36 aya varan vade seçenekleri ile ödenmesine imkan sağlıyor. Öncelikle şunu hemen belirtelim, vergi, prim ve benzeri borçların asılları yani anaparalarında kesinlikle bir af veya indirim söz konusu değil. İndirim, cezalarda ve gecikme faizi ile gecikme zammı gibi fer i alacaklarda yapılacak. Birikmiş borçların asıl büyük kısmı da zaten ana borçtan değil, bunlardan oluşuyor. Vadesinde ödenmemiş olan veya bir vergi incelemesi ya da benzeri bir nedenle sonradan tahakkuk edip de dava konusu yapılan vergiler için hesaplanmış gecikme zammı, gecikme faizi gibi borçların tamamı siliniyor. Bunların yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) yeni bir faiz 17

18 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 hesaplanıyor. Hesaplanacak olan bu yeni faiz, eski uygulamanın duruma göre bazı yıllarda 3 te birine, bazı yıllarda ise 13 te birine kadar düşebiliyor. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle faiz indiriminin sağladığı avantaj açıkça görülebilir. TEFE / ÜFE YE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ VE SAĞLANAN AVANTAJ Yıllık TEFE/ÜFE 27,30 13,50 13,20 2,66 11,12 5,79 8,10 5,79 8,59 Yıllık gecikme faizi / zammı 87,00 81,00 48,00 38,00 32,00 30,00 30,00 29,45 22,30 Farkı (Avantajı) 59,70 67,50 34,80 35,34 20,88 24,21 21,90 23,66 13,71 İndirim Oranı 3 te 1 6 d a 4 te te 1 3 te 1 4 te 1 4 te 1 5 te 1 3 te 1 Yukarıdaki tabloya göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesiyle bulunacak tutar, borcun peşin ödenmesi halinde geçerli olacak, borcun taksitlendirilmesi halinde yıllık yüzde 5 oranında ayrıca bir faiz eklenecek. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde 12, 18, 24 ve 36 aylık vadeler belirlenebiliyor. Vadeye göre hesaplanan yeni borç tutarına eklenecek faiz oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. VADEYE GÖRE BORÇLARA EKLENECEK FAİZ ORANI TAKSİT SAYISI VADE FAİZ ORANI KATSAYI 6 12 AY % 5 1, AY % 7 1, AY % 10 1, AY % 15 1,15 Vadeye göre eklenecek faiz tutarı, yukarıdaki tabloda en son sütunda yer alan katsayı ile çarpılarak bulunacak. Örneğin, daha önce TL tutarındaki vergi borcunun yeniden yapılandırılması suretiyle 700 TL ye düştüğünü kabul edelim. Bu 700 TL nin 36 ayda ve 18 eşit taksitte ödenmesinin borçlu tarafından talep edilmesi halinde; 700 X 1,15 = 805 TL tutarındaki borç 44,72 TL olarak iki ayda bir ödenecek. 18

19 2.3) Taksitlerin Ödenmesi Ödemeler her iki ayda bir yapılacak. Yeniden yapılandırılan vergi ve prim borçlarının aynı anda ödenmesi esnaf ve sanatkârları zor durumda bırakabileceği düşüncesiyle bir ay vergi, diğer ay sosyal güvenlik prim taksitleri ödenecek. Vergilerde ilk taksit ödemesi Mayıs/2011 ayı içinde, primlerde ise Haziran/2011 ayı içinde yapılacak. 2.4) Kredi Kartı İle Ödeme 6111 sayılı torba kanun kapsamında yapılandırılan borçlar, kredi kartıyla da ödenebilecek. Taksitlendirilen borçlar, kredi kartı ile ödeme konusunda anlaşma yapan bankalar tarafından aynı şekilde kredi kartına da yansıtılacak. Örneğin, altı taksitte ödeme seçeneğini tercih eden bir esnaf, borcunun tamamını kredi kartına taksitlendirdiğinde, bu borç, banka tarafından Mayıs/2011 Temmuz/2011 Eylül/2011 Kasım/2011 Ocak/ Mart/2012 aylarındaki ekstrelere yansıtılacak. 2.5) Son Başvuru Tarihi Kanundan yararlanmak için başvurular, Kanunun yayımlandığı ayı takip eden ikinci ayın son gününe, yani Nisan/2011 sonuna kadar yapılacak. Nisan ayının son günü tatil gününe rastladığından başvurular, 2 Mayıs 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek sayılı Kanunun borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve stok affı maddelerinden yararlanmak için ilgili kamu idaresine başvuruda bulunacak esnaf ve sanatkârlar için başvuru dilekçesi örnekleri, rehberin sonunda yer almaktadır. 2.6) Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Durumu 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan borçların taksitlerinin zamanında ödenmesi gerekiyor. Süresinde ödenmeyen en fazla iki taksit, en son taksitin ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenirse, yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen taksitler için normal gecikme zammının iki katı oranında gecikme zammı tahsil edilecek. İkiden fazla taksitin zamanında ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulacak ve kalan taksitler, yapılandırmadan önceki tutarlar üze- 19

20 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 rinden tahsil edilecek. Bu durumda yapılandırma kapsamında ödenen taksitler geçerli sayılacak ve borcun tamamı değil, sadece ödenmeyen kısım eski tutarı üzerinden tahsil edilecek. 2.7) Taksitlendirilen Borca Borcu Yoktur Yazısı Verilecek Torba kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıran esnaf ve sanatkârlar, ticari faaliyetlerinin bir gereği olarak bankalar ile diğer özel ve kamu kurumlarına borcu yoktur yazısı vermek istemeleri halinde, taksit ödemelerini ihlal etmedikleri sürece bağlı oldukları vergi dairelerinden vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı alabilecekler. 2.8) Hacizler Ödeme Nispetinde Kaldırılacak Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için daha önce yapılmış bir haciz işleminin bulunması halinde, bu hacizler, ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecek. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, borcun tamamının peşin veya kredi kartına taksit uygulamak suretiyle ödenmesi durumunda; -Daha önce tatbik edilmiş hacizler tamamen kaldırılacak. -Motorlu taşıtların satış ve devrine ilişkin ilişik kesme belgesi verilebilecek. 2.9) Kapsama Giren Borçlar ve Yapılandırma Şartları Yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırılması talep edilecek vergi ve vergi cezalarının ne şekilde hesaplanacağını belirtmek için kapsamdaki vergi ve vergi cezalarının 4 başlık altında değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. -Kesinleşmiş vergi ve vergi cezaları -Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan vergi ve vergi cezaları -İnceleme aşamasındaki vergiler -Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan edilen vergiler 2.9.1)Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları tarihinden önce beyan edilmiş ve vadesi de yine tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve 25 Şubat 2011 tarihine kadar henüz ödenmemiş vergilere ait gecikme zammı ve/veya gecikme faizi ile bu borçlar için tahakkuk ettirilmiş olan vergi cezalarının tamamı silinecek. Bunun yerine vade tarihinden itibaren, 25 Şubat 2011 tarihine kadarki 20

21 süre için enflasyon (TEFE/ÜFE) oranında yeni ve öncekine kıyasla daha düşük bir faiz hesaplanacak. Hesaplanan yeni borç tutarı, 36 aya kadar vadelendirilebilecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacak. Buna göre 36 ay vadelendirilen bir borç, 18 taksitte ödenmiş olacak. Yapılandırılan borcun vadelendirilmesi halinde, bu borca yıllık yüzde 5 oranında ayrıca faiz eklenecek )Vergi Cezaları tarihinden önceki dönemlere ait olup bir vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da yapılandırma kapsamında bulunuyor. Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş bu vergi cezalarının yarısı ve bu cezalara uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek. Cezanın kalan yarısına enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) bir faiz uygulanacak ve hesaplanan yeni tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek ) İdari Para Cezaları tarihinden önce kesilmiş trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri nedeniyle düzenlenen cezalar, köprü geçiş ücretleri nedeniyle kesilen cezalar gibi tüm idari para cezaları (sigara yasağına uyulmaması için düzenlenenler hariç) Kanun kapsamına alındı. Yukarıda belirtilen idari para cezalarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacaklar silinecek. Bunun yerine enflasyon oranında bir gecikme faizi hesaplanacak ve idari para cezasının aslı ile birlikte 36 aya varan vade ile ödenebilecek ) Diğer Amme Alacakları Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer tüm amme alacakları da Kanun kapsamında yeniden yapılandırılıyor. Amme alacaklarının asılları ile bunlara enflasyon oranında hesaplanan tutarın peşin veya 36 aya varan vade ile ödenmesi halinde bu amme alacaklarına uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı, cezai faiz gibi alacaklar silinecek ) 5736 Sayılı Kanuna Göre Ödenmesi Gereken Vergi ve Vergi Cezaları Hatırlanacağı üzere, yargının iş yükünün hafifletilmesi amacıyla 2008 yılında Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun çıkarılmıştı. Bu kanun uyarınca, bir vergi veya vergi cezası nede- 21

22 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 niyle yargıya başvurulan durumlarda, açılmış davalardan vazgeçilmesi veya dava süresi geçmemiş ise dava açılmaması koşuluyla vergi ve vergi cezalarında uzlaşmaya gidilerek, uzlaşılan tutarın binde 2 oranında bir faiz uygulanması suretiyle 18 eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu. Ancak, özellikle 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu borçların taksitlerinin bir kısmı zamanında ödenemedi. Bu durumda olanlar da yeniden yapılandırmadan faydalanabilecekler ve kalan borçlarını 36 aya varan vade ve 18 eşit taksitte ödeyebilecekler ) İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Türk vergilendirme sisteminde, genellikle mükellefin beyanına dayanan bir yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemde esnaf ve sanatkârlar, kendi beyan ettikleri vergiler için dava açamazlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Ancak, bazı durumlarda herhangi bir cezaya muhatap kalınmaması için vergi beyan edilmekle birlikte, beyanname verme sırasında beyannameye ihtirazi kayıt konularak dava açma yolu açık tutulabilir. İşte bu yolla beyan edilen vergiler de yapılandırma kapsamında bulunuyor ) Geçici Vergiler 2010 yılında tahakkuk etmiş ve henüz ödenmemiş olan geçici vergiler de yapılandırma kapsamına giriyor. Buna göre, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan geçici vergilere uygulanan gecikme zammı silinecek ve bunun yerine enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) yeni bir faiz hesaplanacak. Geçici vergiler, 2010 yılına ait olup da Mart ve Nisan aylarında verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden mahsup edilecek ve bu Kanundan yararlanmak için bu vergilerin ödenme şartı aranmayacak ) Motorlu Taşıtlar Vergisi Diğer vergilerde olduğu gibi motorlu taşıtlar vergisi de yapılandırma kapsamına alındı. Buna göre, 2010 ve önceki dönemlere ait olup henüz ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi için tahakkuk etmiş olan gecikme zammının tamamı silinecek. Bunun yerine verginin aslı ile TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek. 22

23 Bu vergide diğerlerine göre özellik gösteren bir husus bulunuyor. Bilindiği üzere, motorlu taşıtlar vergisinin vadesinde ödenmemesi halinde taşıtların fenni muayenesi ve satışı yapılamıyor. Bu kanundan yararlanarak motorlu taşıtlar vergisinin taksitlendirilmesi halinde, taşıtların fenni muayenesi yapılabilecek. Ancak, taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde eski hükümler geçerli olacak ve taksitler ödeninceye kadar taşıtların fenni muayenesi yapılamayacak. Bununla beraber, araçların satış ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla, birikmiş motorlu taşıtlar vergisi borcunun taksitlendirilmesi halinde araçların fenni muayenesi yapılabilecek ancak, borcun tamamı ödenene kadar satış ve devir işlemleri yapılamayacak ) Elektrik ve Su Borçları tarihinden önce vadesi geldiği halde henüz ödenmemiş olan su, atık su ve elektrik borçlarının asılları ile bu borçlar için TEFE/ ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarın 36 aya varan vade ile ödenmesi halinde söz konusu borçlar için daha önce hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi borçların tamamı silinecek. Bilindiği üzere bazı elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. Bazıları da özelleştirme sürecinde. Özelleştirilen şirketlere olan elektrik borçları da amme borcu olmaktan çıkıyor. Bu nedenle, bu şirketlere olan elektrik borçları yapılandırma kapsamında bulunmuyor. Ancak, bu şirketler kendileri istemeleri halinde esnaf ve sanatkârlarımızın birikmiş elektrik borçlarını yapılandırabilirler. Özelleştirilen ve özelleştirme sürecinde bulunmakla beraber fiili devri tamamlanan elektrik dağıtım şirketlerinin listesi aşağıdadır. 1. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 2. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. 3. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 4. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 5. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 6. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 7. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 23

24 Torba Kanun Rehberi - TESK Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 9. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 10. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 11. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Bu şirketlere olan elektrik borçlarının yeniden yapılandırılıp yapılandırılmadığı, adı geçen şirketlere başvurularak öğrenilebilir ) Dava Açılamayacak Yukarıda açıklanan borçlardan dolayı yeniden yapılandırmadan yararlanabilmek için söz konusu borçlar nedeniyle dava açılmaması, varsa açılmış davalardan vazgeçilmesi ve diğer kanuni yollara başvurulmaması gerekiyor ) Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Vergi ve Cezalar Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi, geçici vergi, KDV, muhtasar gibi beyannameler vergi dairesine verildikten sonra (ihtirazi kayıtla verilenler hariç) bu vergiler için dava açılamıyor. Bir başka ifade ile esnafa, tüccara, şirketlere ve diğer vergi mükelleflerine kendi beyan ettikleri vergiye itiraz hakkı tanınmıyor. Bunun dışında, herhangi bir nedenle, örneğin bir vergi incelemesi veya beyannamede verginin yanlış hesaplandığının tespit edilmesi nedeniyle salınan vergiler için itiraz edilebiliyor. Bu tür durumlarda başvurulması gereken ilk yer, vergi mahkemeleri. İlk başvuru mercii olması nedeniyle vergi mahkemelerine ilk derece yargı mercileri veya ilk derece mahkemeleri deniliyor. Vergi mahkemelerinde verilen kararlara, duruma göre ya bölge idare mahkemeleri ya da Danıştay nezdinde itiraz (temyiz) edilebiliyor. Bu mahkemelere de ikinci derece mahkemeleri deniliyor. Bu mahkemelerde verilen kararlar kesin kararlar oluyor ve başka bir itiraz mercii veya üçüncü derece mahkemeleri bulunmuyor. Bu Kanunla, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya yansımış veya mahkemeye başvurma süresi geçmemiş olan vergi ve cezaların da yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Böylelikle hem idare belki dava sonunda alamayacağı verginin bir kısmını almış olacak, hem de mükellef, yıllarca sürecek davaları takip etmek yerine 24

25 makul bir tutar ödeyerek bu borçtan kurtulmuş olacak. Yapılandırmanın ne şekilde olacağı ise, itirazların hangi aşamada olduğuna göre değişiyor. Aşağıdaki tabloda, yargının hangi aşamasındaki vergi ve cezalara ne şekilde kolaylık sağlandığı gösterilmektedir. KESİNLEŞMİŞ VEYA DAVA AŞAMASINDAKİ VERGİ VE CEZALAR VERGİDE İNDİRİM CEZADA İNDİRİM FAİZ VE GECİKME ZAMMI ÖDEME ŞEKLİ VERGİ MAHKEMESİNDEKİ VERGİ VE CEZALAR % 50 % 100 Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE 18 taksitte 36 aya kadar vade BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE DANIŞTAYDAKİ VERGİ VE CEZALAR Vergi Mah. kararı mükellefin lehine ise Vergi Mah. kararı mükellefin aleyhine ise Vergi Mah. kararı Böl. İd. Mah. veya Danıştayca bozulmuşsa % 80 % 100 YOK % 100 % 50 % 100 % 20 üzerinden TEFE/ÜFE Verginin tamamı üzerinde TEFE/ ÜFE Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ ÜFE 18 taksitte 36 aya kadar vade ile ödenebilir Vergi Mah. kararı tasdik veya tadilen tasdik edilmişse Bozulan kısmın %50 si % 100 Gecikme faizi ve Gecikme zammı yerine TEFE/ ÜFE Tasdik edilen vergilerin tamamı ödenecek, bozulan kısmın yüzde 50 si silinecek. ASLA BAĞLI OLMAYAN VERGİ VE GÜMRÜK VERGİSİ CEZALARI Vergi Mahkemesindekiler - % 75 Alınmayacak Vergi Mah. kararı mükellefin lehine ise - % 90 Alınmayacak Karar tasdik veya tadil edilmişse - % 75 Alınmayacak 18 taksitte 36 aya kadar vade ile ödenebilir ) Vergi Mahkemesindeki Vergi ve Cezalar Tablodan da anlaşılacağı üzere, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle vergi mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilerin yarısı silinecek. Ayrıca, bunlar için daha önceden hesaplanmış bir vergi cezası varsa bu cezalar ile gecikme faizinin tamamı silinecek. Bunların yerine davaya konu olan verginin yarısı ile bu tutar 25

26 Torba Kanun Rehberi - TESK 2011 üzerinden TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak olan faiz ödenecek. Örnek vermek gerekirse, bir inceleme sırasında eksik beyan edildiği tespit edilen TL tutarındaki vergi ve bunun 3 katı oranında kesilmiş TL tutarındaki vergi cezası için vergi mahkemesinde dava açılmış olsun. Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ayrıca 600 TL tutarında da gecikme faizi hesaplanmış olduğunu kabul edelim. Bu örneğe göre, torba kanundan yararlanacak olan esnafın, TL tutarındaki vergisinin yarısı olan 500 TL ile TL tutarındaki vergi cezası ve 600 TL tutarındaki gecikme faizinin tamamı silinecek. Kalan 500 TL tutarındaki vergi için yaklaşık olarak 200 TL tutarında bir faiz hesaplandığı varsayımıyla esnafın toplam borcu TL den 700 TL ye inmiş olacak. VERGİ MAHKEMESİNDEKİ VERGİ VE CEZA MEVCUT DURUM KALDIRILAN TUTAR ÖDENECEK TUTAR VERGİ 1.000TL 500 TL (%50) 500 TL (% 50) CEZA TL TL YOK FAİZ 600 TL 400 TL (Tahmini) 200 TL (Tahmini) TOPLAM TL TL 700 TL ) Bölge İdare Mahkemesindeki veya Danıştaydaki Vergi ve Cezalar 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle vergi mahkemelerinde sonuçlanmış olup, duruma göre bölge idare mahkemesi veya Danıştaya itirazda bulunulmuş olan, henüz itiraz edilmemiş olmakla beraber, itiraz süresi geçmemiş olan vergi ve cezalar, vergi mahkemesinde verilmiş olan karara göre yeniden yapılandırılabilecek. Buna göre, vergi mahkemesindeki davayı mükellef kazanmış ve idare bölge idare mahkemesine veya Danıştaya itiraz etmişse, bu durumda vergilerin yüzde 80 i, bu vergilere bağlı cezalar ile gecikme faizi veya gecikme zammının tamamı silinecek. Verginin kalan yüzde 20 si ile bu tutar üzerinden enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) hesaplanacak olan tutar 36 aya varan vade ile ödenebilecek. 26

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

2011120 SAYILI GENELGE

2011120 SAYILI GENELGE Konu: 61 11 Sayılı Torba Kanun Hk. Tarih:01.03.2011 ODALARA 2011120 SAYILI GENELGE Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de On5yirmi5.com Vergi ve prim borcu affı TBMM'de Maliye Bakanlığı'nın takibindeki vergi alacakları ile SGK'nın prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 15.09.2014 tarih ve 2246 sayılı (64 nolu genelge) yazısı. Haziran ayında TBMM

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR:

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: SİRKÜLER TARİHİ : 22/10/2013 SİRKÜLER NO : 2013/80 TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6495

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ 6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ Bilindiği üzere, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN ÖNSÖZ Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren 6552 sayılı Kanun, 11/09/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli

Detaylı

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda TORBA YASA olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Eyyup İnce İVDB Grup Müdürü 1 of 13 Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/23 İstanbul, 10 Mart 2006 KONU : Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının

Detaylı

BORÇ YAPILANDIRMASI, STOK BEYANI VE KISMİ AF KANUNU Başvuru Kaynağı ve Yol Haritası

BORÇ YAPILANDIRMASI, STOK BEYANI VE KISMİ AF KANUNU Başvuru Kaynağı ve Yol Haritası BORÇ YAPILANDIRMASI, STOK BEYANI VE KISMİ AF KANUNU Başvuru Kaynağı ve Yol Haritası ŞUBAT 2011 1 2 Değerli meslektaşım Bugüne dek mesleğimizle ilgili tüm gelişmeleri, bütün boyutlarıyla, en ince ayrıntısına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin 19.08.2013 SİRKÜLER (2013 60) Konu: 6495 Sayılı Kanunun Geçici 2 /2 nci Maddesiyle 31.12.2010 Tarihinden Önce Verilen ve Bu Maddenin Yürürlük Tarihi Olan 02.08.2013 Tarihine Kadar Ödenmemiş Bulunan İdari

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 1 Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı EKİM 2014 KAPSAMA GİREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı, - Belediyeler - Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010

Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010 Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ndaki, tahsilatın hızlandırılması ve stok affına ilişkin hükümler. Özet: 29 Kasım 2010

Detaylı

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR Sayfa 1 / 6 KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR 09 Haziran 2014 I. Kamu Maliyesi ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler II. Basın Özetleri III. Haftalık Vergi Takvimi I. KAMU MALİYESİNDE

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84

5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84 İstanbul, 22.08.2013 5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir.

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir. Sirküler Tarihi : 19.09.2014 Sirküler No : 2014-4 KONU : 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.22.G.4-24.10.2013 Özet Bülten : :Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması (6495 Sayılı Kanun Geç. Md.2/2) Hakkında Değerli Müşterimiz; Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (6552 Sayılı Kanun)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (6552 Sayılı Kanun) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (6552 Sayılı Kanun) Recep Bıyık YMM 24 Eylül 2014 İçerik Af Uygulamalarıyla İlgili Genel Açıklamalar Kanun un Kapsamı ve Dönemi Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 997 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/26

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/26 İstanbul, 14.03.2011 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/26 12.03.2011 tarih ve 27872 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 02 Haziran 2008 SirkÅler SirkÅler Numarası : Elit - 2008/19 Sosyal GÅvenlik Kurumu Prim BorÉları Yapılandırılıyor Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey KadıkÖy İstanbul Telefon:

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

5. Kanun kapsamında hangi kesinleşmiş vergi borçları yeniden yapılandırılabilir?

5. Kanun kapsamında hangi kesinleşmiş vergi borçları yeniden yapılandırılabilir? 1. 6111 Sayılı Kanunun Geneli Hakkında Neler Söylenebilir? Kanun un başlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Đle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1)

GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1) GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Tebliğin amacı, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Bilindiği üzere, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Detaylı

5. Tüm Borçlar için Başvuru Zorunlu 7 mudur?...

5. Tüm Borçlar için Başvuru Zorunlu 7 mudur?... içindekiler SAYFAI'.JO GENEL AÇIKLAMA....... A.KESiNLEŞMiŞ VE ihtilafli BORÇLAR, PiŞMANUKLA 5 BEYAN VE inceleme AŞAMASINDAKi işlemlere ilişkin AÇIKLAMALAR.,...,.... httag.g!)/.eirgiler Kanun Kapsamında

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 11325 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı 24 Kasım 2010 Mali Bülten No: 2010/87 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 11 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Yahya ARIKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Başta vergi ve sigorta primi olmak üzere devlete olan borçların ödenmesinde kolaylık getiren

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı 1 Eylül 2014 KAPSAMA GİREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI ÖZET : İç Genelgeye göre; Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk

Detaylı