MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI"

Transkript

1 MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI Ferdi Kaza Ölüm Sürekli Sakatlık Kritik Hastalık : TL : TL : TL Gündelik Tazminat : 100 TL * 5 gün yıllık maksimum TL Yurt Dışı İkinci Görüş teminatında, ilk gidiş için muafiyet veya ek ödeme talep edilmeyecektir. ATM Hırsızlık Acil Sağlık : TL : TL YAŞ GRUBU PRİM ÖDEME ŞEKLİ : yaş : 299 TL : Kredi kartı ve Şeker hesaba 10 eşit taksit FERDİ KAZA SİGORTANIN KONUSU: İşbu Poliçe ile Sigortalı, yukarıda belirtilen limitler çerçevesinde ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile aşağıda belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmıştır. İşbu poliçede aksi belirtilmediği sürece yaş aralığı için teminat verilebilir. KAZA SONUCU ÖLÜM KLOZU: Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir. KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK KLOZU: Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir. Poliçede belirtilen sürekli sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda, poliçe ihbara gerek olmaksızın tazminatın ödendiği tarihten itibaren ilgili kişi için münfesih olur. 1

2 ATM HIRSIZLIK Sigortalının kendisine ait Şekerbank tarafından verilmiş Debit Card ile veya kredi kartıyla, Şekerbank veya yurtiçi diğer banka ATM lerinden para çektikten sonra ATM nin 50 metre çevresi ile sınırlı alanda gaspa veya hırsızlığa uğraması neticesinde oluşabilecek finansal zararlar teminat limiti dahilinde karşılanır. Bu teminat nakit paranın çalınmasına karşı teminat sağlamakta olup, kartların çalınması ve alışverişlerde kullanımı ya da çalınan kartlardan nakit para çekilmesi teminat haricidir. Hırsızlık ve GASP hasarlarında şikayete ilişkin polis kayıtları dikkate alınarak hasar değerlendirmesi yapılacaktır. ÖZEL ŞARTLAR: -Sigortalının kullanımına tahsis edilmiş olan asıl ve/veya üçüncü kişi tarafından sigortalıya tahsis edilmiş olan ek Şekerbank Bonus Kredi Kartlarının ve/veya Şekerbank Debit Kartlarının tamamı teminat limitleri dahilinde ATM' de Hırsızlık Güvencesi ve Ferdi Kaza Güvencesi kapsamındadır. -İşbu poliçe bahsi geçen gasp ve hırsızlık olaylarının, Hırsızlık Genel Şartlarında ki hırsızlık tanımına uygun olarak ispatlanması gerekmektedir. -Sigortalının kullanımına tahsis edilmiş olan Şekerbank Bonus Sanal Kartı sadece Ferdi Kaza Güvencesi kapsamındadır, fiziki kredi kartları olmadıkları için ATM'de Hırsızlık Güvencesi kapsamında değildir. -İşbu poliçe, sadece kart sahiplerinin uğrayacakları zararlar için teminat sağlar. -Hasar ihbarının olayın gerçekleşmesinden itibaren 24 saat içinde yapılması şarttır. ACİL SAĞLIK SİGORTASI 1. Acil Yardım Tıbbi Tedavi Teminatı (Yıllık TL Limitli):Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza / belirtilen acil hallere ilişkin hastalık gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun'i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağın azami %10'una kadar tazmin olunur. Tedavi masraflarının meteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısı ile mesul üçüncü şahıslara karşı ödemiş olduğu meblağ kadar sigortalının yerine geçer. Her bir hasarda 50 TL muafiyet uygulanacaktır. Aşağıda tanımlanan teminatların tamamı yıllık TL teminat tutarına göre limitlendirilecektir 1.1. Acil Cerrahi Yatış Teminatı: Tanımlanan acil durum nedeniyle cerrahi müdahale ve/veya yatış gerektiren durumlarda, cerrahi müdahale ve/veya yatışa ilişkin ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzemeleri giderleri yıllık limit dahilinde ödenir. 2

3 1.2. Acil Dahili Yatış Teminatı: Tanımlanan acil durum nedeni ameliyatsız yatışlara ve/veya sigortalının yatmasını gerektirmeyen cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ve doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması doktorca gerekli görülen standart korse ve ortopedik destekleyiciler, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon vb. giderleri, elektrokardiyografiler, röntgen, MR, tüm diagnostik laboratuar testleri ve hasta bakım hizmetleri giderleri yıllık limit dahilinde ödenir Oda Yemek Teminatı: Tanımlanan acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yattığı her tam gün için oda-yemek (standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır) ve hemşirelik hizmetlerine ait giderler yıllık limit dahilinde ödenir Yoğum Bakım Teminatı: Tanımlanan acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yoğun bakım ünitesinde geçirdiği her tam gün için yoğun bakım hizmetlerine ait giderler poliçede yıllık limit dahilinde ödenir. TIBBİ ACİL DURUM HİZMETLERİ KAPSAMI: 1- Akut Batın, Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları (Örn. Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı), 2- Akut Masif Kanamalar, Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve ekstremite kanamaları gibi, 3- Ani Felçler, 4- Astım Krizi ve Akut Solunum Problemleri, 5- Ciddi Alerji Anaflaktik Tablolar, Hastayı şoka sokan alerjik durumlar (Örn. Penisilin alerjisi), 6- Uzuv Kopmaları, 7- Ciddi Yanıklar (Birinci derece olmayan yanıklar), 8- Her Tür Koma Durumu, 9- Donma, Soğuk Çarpması, 10- Elektrik Çarpması, 11- Isı Çarpması, 12- Kalp Krizi ve Ritim Bozuklukları, Ağır Hipertansiyon Krizleri, 13- Menenjit (Beyin zarı iltihabı), Ensefalit (Beyin iltihabı), Beyin Apsesi, 14- Tüm İskelet Sistemi Kırıkları, 15- Renal Kolik (Ağır böbrek sancısı) (ESWL vb. Tedavi ve operasyonlar hariç), 16- Suda Boğulma, 3

4 17- Trafik Kazası, 18- Yüksek Ateş (39,5 üzeri), 19- Yüksekten Düşme, 20- Ağır Zehirlenmeler, GENEL İSTİSNALAR: 1- Sigortalı ya da lehdarın, SBN Sigorta / IPA bilgisi olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları, sigortalının şuuru kapalı ise açılana kadar, açık ise azami 48 saat içinde bildirimde bulunmadığı takdirde geri alma hakkı olmayacaktır. 2- Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar kapsam dışıdır: 2.1 Savaş, istila, yabancı düşman harekatı, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, isyan, ayaklanma, terörist saldırılar, askeri inzibati güçler, halk hareketleri sonucu oluşan zararlar, iklim şartları sebebi ile oluşan hasarlar, sel, deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan durumlar, 2.2 Sigortalının bir suça iştiraki. 2.3 Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması nedeniyle oluşan sağlık giderleri, tehlikeli sporların yapılması sırasında meydana gelecek sakatlanma ve yaralanmalar (amatör havacılık, delta kanat, planör, paraşütçülük, parasailing yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık, kayak, rafting, tüplü dalış, binicilik, vb.) ile, spor müsabakaları ve yarışlar (her tür spor karşılaşması, otomobil, motosiklet yarışları vb.) sırasında meydana gelebilecek her tür sağlık giderleri, sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması yada hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı kapsam dışıdır. 2.4 Sigortalının meşru müdafaa hariç herhangi bir kavga / dövüşe karışması nedeniyle hasar. 2.5 Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen ionizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim, kimyasal, biyolojik veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen veya bunların yol açtığı sağlık giderleri. 2.6 İş bu genel şartlar kapsamında, talepte bulunan poliçe sahibini temsil ya da poliçe sahibine aracılık eden herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri. 2.7 Kritik Hastalıklarda 56 yaş üzer kapsam dışıdır. 2.8 Sigortalı olunmadan önce var olan rahatsızlık ve hastalıklarla ilgili her türlü giderler ile bu hastalıkların periyodik devamlılık ve nükslerinden kaynaklanan giderler, 2.9 Teminat kapsamında olmayan her türlü tetkik ve tedavi giderleri, 2.10 İntihar ve intihar girişimi 4

5 2.11 Dekompresyon ( Dalgıç ) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum 2.12 Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar Yeni Doğan Komaları 2.14 Başlamış Doğum Faaliyetleri ( Su kesesinin boşalması ) 2.15 Poliçe geçerlilik süresince adli bir kaza sonucu meydana gelmedikçe rekonstrüksiyon gerektiren durumlar haricindeki tüm estetik ve plastik cerrahiler Profesyonel ve hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden (dağcılık, solunum cihazı ile dalma, uçak ve planör pilotluğu, motosiklet kullanımı (sürücü ve yolcu dahil), paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma, müsabaka ve yarışmalarda ata binme, kayak yapma, vb.) doğan tedavi giderleri istisnadır Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle başlatılmış salgın hastalıklar 2.18 İlaç olarak kabul edilmeyen malzemeler, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiş tüm ilaçlar ile her türlü external protezler ve destek protezleri (Yatarak Tedavi Teminatı bünyesinde değerlendirilemeyecek olanlar), vücudun günlük ihtiyacını karşılamak ve/veya genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan vitamin mineral kombinasyonları ve/veya beslenme düzenleyici preparatlara (baston, bileklik, topuk, askılık, evde kullanılan nemlendiriciler, vücuda dışarıdan takılan cihazlar sargı bezleri, ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar, gözlük-lens, lens solüsyonu, diş macunu ağız ve diş bakım preparatları, steril deniz suları, vb.) ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair giderler, 2.19 Gerekli ihbarın yapılması sonrası Anlaşmasız sağlık kuruluşlarının kullanılması halinde, yapılan tedavi/ameliyat için ödenecek toplam tutar emsal hastanelerde oluşacak ortalama bedelden yüksek olamaz Gebelik ve gebeliğe bağlı her türlü komplikasyon ve tedaviler, 2.21 Vajinal kanama, burun kanaması vb. bölgesel kanamalarda hipovolemi sebep olmayacak hafif düzeydeki kanamalar, 2.22 Mesleki hastalıklar ve iş kazaları, 3- Acil tıbbi tedaviler için poliçede belirtilmiş olan muafiyet tutarı ( Her bir tedavi gideri hasarında 50 TL muafiyet uygulanacaktır.) 4- Hasar ihbar süresi 30 gün olup 30 günü aşan hasarlar teminat dışıdır. 5

6 KRİTİK HASTALIKLAR TEMİNATI TEMİNAT KLOZU/ÖZEL ŞARTLAR: Sigortalının herhangi bir risk doğuracak mesleğe, spora, eğlenceye ya da faaliyete girişmesi durumu varsa önceden Sigortacıya bildirmek durumundadır. Buna istinaden de Sigortacı ek bir prim tahsil etmeye yetkilidir. Eğer böyle bir durum önceden haber verilmezse, bu aktivitelerden doğacak herhangi bir hastalık veya yaralanma ödenmeyecektir. Herhangi bir hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı en kısa zamanda Sigortacıya haber etmekle yükümlüdür. Sigortalı da en kısa zamanda yetkili bir doktora medikal tedavi için başvurmak durumundadır. Hastalık ve yaralanmadan dolayı oluşacak ölüm de en kısa zamanda sigortacıya bildirilmelidir. Tüm tıbbi kayıtlar, yazışmalar ve gerekli belgeler sigortacının veya atadığı bir danışmanın tetkikine uygun halde verilmelidir. Bu kişiler hasarın araştırılması konusunda her türlü yetkiye sahiptir. Sigortalı tarafından herhangi bir dolandırıcılık, gizleme ya da kasıt durumunda, sigortayı etkileyecek bunlara ilişkin bir durumda, bu sigorta geçersiz, hükümsüz olacaktır. GENEL TEMİNAT/UYGULAMA: Bu sigorta altında sigortalanacak tüm kişilerin herhangi bir fiziksel veya ruhsal bozukluk veya sakatlığının olmadığı ve tekrarlayan herhangi bir hastalıktan muzdarip olmadığı garanti edilmektedir. Bu sigortada hasar talebi yalnızca bir kez yapılabilir, başka iki tane daha kritik hastalıktan muzdarip olunsa dahi, bu değişmez. YAŞ SINIRI: Bu sigorta, sadece yaş arasındaki kişiler için geçerlidir. POLİÇE İPTALİ: Fesih işleminin yapılabilmesi için iptal talebi ile poliçe tanzim tarihi arasındaki tarihin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir. 30 günü geçmeyen poliçeler mebdeinden iptal edilir. 30 günü geçen durumlarda, prim iadesi yapılmaz. 30 gün içinde dahi olsa kişiye ödenen veya muallak hasar varsa fesih yapılmaz. Fesih yapılmış poliçeler daha sonra yürürlüğe alınamaz. TEHLİKELİ (KRİTİK) HASTALIKLAR: Aşağıda belirtilen kritik hastalıklara istinaden, teminat tarihinden önce olmayan ve daha sonra ortaya çıkan hastalığa, semptomlara istinaden belirtilen teminat tutarını nakit olarak sigortalıya öder. 1. Mivokard Enfarktüsü (Kalp Krizi) Yetersiz kan akımı nedeniyle kalp kasının kısmi ölümü. Tanıyı koyan doktorun detaylı tıbbi raporu ve tanı koymak için gerekli olan tetkiklerin sonuçlarının gösterilmesi gereklidir. 6

7 2. İnme - Felç Serebrovasküler hastalık olarak da adlandırılır. Belirtileri 24 saatten daha fazla süren ve nörolojik hasara sebebiyet veren herhangi bir serebrovasküler vaka olarak tanımlanır. Vaka, beyin dokusunun enfarktüsü, beyin kanaması veya beyin dışındaki bir oluşumdan kaynaklanan emboliye bağlı olabilir. Geçici iskemik atak özellikle hariç tutulmuştur. 3. Kanser Bu hastalık, hücrelerin kontrol edilemeyen bir şekilde büyüyüp doku içine ve diğer dokulara yayılması ile karakterize edilen habis bir veya birden fazla tümörün varlığı ile tanımlanır. Çevre organlara invazyon, uzak organlara metastaz yapma özelliği taşırlar. Tanı histopatolojik olarak kanıtlanmalıdır. Hodgkin Hastalığı gibi lenfatik sistemin malin hastalıkları ile Lösemi bu tanıma dahildir. Bu hastalık tanımına aşağıdakiler dahil değildir; a- Prekanseröz lezyonlar ve in situ kanserler b- Kaposi Sarkomu (HHV8) virüsü varlığında ortaya çıkan kanserler c- HIV virüsü mevcudiyeti halinde ortaya çıkan bütün lenfoma türleri d- Habis, yayılmacı melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri e- Malign Melanom dışındaki tüm cilt kanserleri f- Evre 1'in altındaki tüm kanserler 4. Böbrek Yetmezliği Böbrek yetmezliğinin son safhasına erişildiği ve her iki böbreğin de fonksiyon yeteneğini geri dönüşümsüz ve tümüyle kaybetmesi sonucu böbrek diyalizi ve böbrek nakli gerektiren durumlardır. 5. Önemli Organ Nakli Ameliyatı Sigortalıya resmi olarak işlevlerini yitirmeleri nedeniyle Kalp, Akciğer, Karaciğer, Pankreas, İnce Bağırsak, Böbrek veya Kemik iliği nakli yapılmasıdır. 6. Kol veya Bacak Kaybı ( Paraplejia ) Her iki bacağın veya her iki kolun, toplam olarak ve geri dönüşü olmayacak şekilde kaybıdır. ( Uygun ve de kayıtlı bir uzman doktor tarafından teşhisinin yapılması gerekmektedir ). Sakatlık kalıcı olmalı ve de uygun nörolojik kanıt bulunmalıdır. 7. Körlük Her iki gözün de daimi ve iyileşemeyecek şekilde görme gücünü tamamen kaybetmesi durumudur. Bu durumdaki bir körlüğün uzman bir göz doktoru tarafından hazırlanacak bir rapor ile kanıtlanması gerekir. 8. Multiple Sclerosis (MS) Multiple Sclerosis (MS); Beyin ve omurilikte demiyelinizasyon ile karakterize olan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Multiple Sclerosis hastalığının, nörolojik bulgu ve belirtilerle şekillenen en az iki atakla ortaya çıkması, semptomlarının en az altı aydan beri devam etmiş olması ve nöroloji uzmanı bir doktor tarafından, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi vb. modern muayene teknikleriyle hiçbir kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde teşhis edilmesi gerekir. 7

8 TEHLİKELİ HASTALIK DURUMUNDA TAZMİNAT TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: -Sigortalı tarafından tanzim ve imza edilmiş tehlikeli hastalık tazminat talep belgesi ile tehlikeli hastalık tazminatına konu olan hastalıkla ilgili doktor muayene ve tıbbi teşhis ve tetkik raporları, - Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı, - Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler. - Sigorta Poliçesi GÜNDELİK HASTANE TAZMİNATI Gündelik Hastane teminatı, kişinin Kaza veya Hastalık Sonucu Hastaneye yatmasına istinaden verilen bir teminattır. Olay başına maksimum teminat 100 TL ve 5 gün sınırlı olmakla birlikte yıllık teminat 5000 TL dir. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük bekleme süresi olup ilk 90 gün içinde gerçekleşecek vakalar teminat dışıdır. Hastaneye yatılan ilk gün için teminat geçerli değildir. GÜNDELİK TAZMİNAT TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: - Tedavi ile ilgili raporlar, - Kaza sonucu hastane gündelik tazminat talebi ise kaza tespit tutanağı, - Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı, - Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler. - Sigorta Poliçesi KAPSAM DIŞI HALLER: 1. Semptomların veya tedavinin sigortalı kişide mevcut durumda olduğu ve de sigorta başlangıcından önce oluştuğu haller kapsam dışıdır. 2. Eğer sigortalı, yukarıda belirtilen hastalıkların teşhisinden sonra 30 gün yaşamazsa, teminat kapsam dışıdır. 3. Hastane peşin tazminat ödemesinde ve kritik hastalıklarda 90 günlük bekleme süresi vardır. YURTDIŞI İKİNCİ GÖRÜŞ HİZMETİ Teşhis edilen önemli hastalıklarla ilgili en iyi tetkik ve tedavi yöntemine ulaşabilmeleri için hazırlanmış olan bu program Türkiye genelinde ve / veya Amerika Birleşik Devletleri nde konunun uzmanı sağlık kuruluşlarından tıbbi görüş alma olanağı sağlar. Karşılaşılan tıbbi durumla ilgili olarak mevcut hastalığının tedavisine ilişkin başka görüşleri de alma isteğinden dolayı olabilir. Kapsam Dahilindeki Hastalıklar - Belirli Bir Tedavi Sürecinden Geçmiş, İleri Evre Metastatik Kanser - Organ Yetmezlikleri - Alzheimer Hastalığı - Parkinson Hastalığı 8

9 - HIV Enfeksiyonları - Kardiyomyopatiler - Spinal Kord Tümörleri ve Cerrahi/Prosedürel İşlem Gerektiren Durumlar - Multiple Skleroz - Kalp Kapak Hastalıkları - Pediatrik Nörosirurjik Durumlar - Pediatrik Kardiyak Hastalıklar *IPA listede bulunmayan hastalıklarla ilgili olarak da ikinci görüs organize edebilir, bu duruma IPA nın tıbbi kadrosu karar verir. Karar, söz konusu hastalığın/hastalıkların T.C. sınırları içinde var olan sağlık olanaklarının yeterli olmadığı durumları dikkatte almak esasına dayanır. İkinci Görüş Hizmeti alabilmek için dikkate alınacak kriterler aşağıdaki gibidir: a) Yurtdışı 2. Görüs Hizmetinden yararlanabilmek için tanının poliçe sahibi olunmasının ardından en az 3 ay sonra konulmus olması esastır. b) İkinci görüs hizmetinin alınabilmesi için sigortalıyı tedavi eden Doktorun detaylı Epikriz Raporu ve yapılan tüm tetkiklerin sonuçları gereklidir. IPA Medikal Ekibi gerek duyduğu takdirde, raporun hazırlanabilmesi için gereken başka bilgileri/belgeleri isteme hakkına sahiptir. Programın Koşulları 1) Aynı konsültana gidilmesi halinde müşteriden ilk gidiş için muafiyet veya ek ödeme talep edilmeyecektir. IPA aynı tıbbi durum için ikinci kez ikinci görüş taleplerini değerlendirmeye alacak ve IPA 'ya ödenmek üzere USD muafiyet talep edecektir. 2) Bir kereden sonraki her bir İkinci Görüş Hizmeti, USD müşteri tarafından karşılanacak şekilde sağlanacaktır. ÇALISMA ESASLARI: a. IPA çağrı merkezi tam gün devamlı ve kesintisiz hizmet verecektir. b. IPA, Yurtdısı İkinci Görüs hizmetlerini Sigortalı ve/veya SBN Sigorta nın talebi üzerine IPA İstanbul Medical Ekibinin onayı ile gerçekleştirecektir. c. Yurtdısı İkinci Görüs Hizmetinden yararlanmak isteyenler IPA nın İstanbul merkezini tam gün, kendisine verilmis olan (0216) nolu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar. Adını ve soyadını, poliçe numarasını ve geçerlilik tarihini, kendisine ulasılabilecek yer ve telefon numarasını, karsılastığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir. d. Yurtdısı İkinci Görüs Hizmetinden yararlanmak isteyenler, telefon ile yada SBN Sigorta aracılığı ile IPA İstanbul, Medical Ekip Yetkilisi'ne İkinci Görüş talebinde bulunacağı sağlık durumu hakkında bilgi vermek ve kendisine sorulan sorulara bilgisi dahilinde doğru cevap vermekle yükümlüdür. Bilgi ve cevapların kasten yanıltıcı olması halinde IPA'ya herhangi bir sorumluluk atfedilmeyecektir. e. IPA Yurtdısı İkinci Görüs hizmeti dahilinde kapsam dahilindeki hastalıklar için SBN Sigorta dan ek ücret talep etmeyecektir. 9

10 f. SBN Sigorta Yurtdısı İkinci Görüş Hizmetinden yararlanmak isteyenler, IPA İstanbul Medical Ekip Yetkilisinin dosya açılabilmesi için, isteyeceği belgeleri hazırlayıp teslim eder. g. Sigortalı, hastalığının gelişimi ile ilgili, tahlil sonuçları ve tüm raporlarını tarih sırası ve kendi doktorunun görüşlerini içeren detaylı dosyasını iletmekle yükümlüdür. h. IPA Yurtdışı İkinci Görüş Hizmeti Medikal Ekip Yetkilisi'nin, Sigortalının talebini alıri. IPA, Yurtdısı ikinci Görüş Hizmeti verdiği sigortalılara ilişkin bilgileri düzenli olarak SBN Sigorta'ya bildirecektir. j. IPA Sigortalılar ile ilgili tüm bilgileri (Doktor Adı, tetkik, teşhis, tedavi, yatış, ameliyat ayrıntıları ile röntgen, MR sonuç raporları) Hasta Tıbbi Kayıt Sistemi altında toplayacak ve Hastane Ofislerinin bulunduğu hastanelerden IPA Yazılımı aracılığı ile SBN Sigorta'ya ulaştıracaktır. k. SBN Sigorta her hafta bası IPA'dan o ay içinde hizmet alabilecek aktif poliçe sahiplerinin listesini derhal manyetik ortamda, Kisi sayısı ile birim fiyatları hesaplanarak bilahare yazılı şekilde IPA' ya bildirecektir. Taraflar mutabakatlarını bu sekilde gerçeklestireceklerdir. l. SBN Sigorta sigortalının adı soyadı, poliçe numarası, hizmetin geçerli olduğu dönem, adres bilgileri, satın aldığı hizmetlere ait bilgileri IPA'ya teslim etmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin doğruluğundan şüphe olusması halinde taraflar ilgili şirket nezdindeki girişimleri müştereken yaparlar. m. SBN Sigorta IPA'ya ait IPA İstanbul Medical ekibinin telefon numarası ile gerekli bilgileri sigortalılara uygun bulacağı yöntemler ile bildirir-duyurur. n. IPA, isbu sözlesme kapsamı içinde gerçeklestirilen hizmetlerin bilgisini SBN Sigorta'ya bir önceki ayı bir sonraki ayın ilk on bes günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük elektronik posta yoluyla ve/veya manyetik ortamda, gerçeklestirilecektir. Sözleşmedeki ilgili düzenlemeler her halükarda ve ayrıca saklıdır. o. Mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikmeler hariç, Yurtdışı ikinci görüş hizmetine iliksin sonuçlar ortalama 4 hafta, maksimum 6 haftada sigortalıya ulastırılmaktadır. ÖZEL ŞARTLAR: -Hasar ihbarının olayın gerçekleşmesinden itibaren 24 saat içinde yapılması şarttır. -Yukarıda verilmiş olan teminatlar olay başı ve yıllık ödenecek maksimum limitlerdir. -İşbu poliçe, sadece kart sahiplerinin uğrayacakları zararlar için teminat sağlar. -İşbu poliçe tanzim tarihine kadar hasarsız olmak kaydıyla düzenlenmiştir. TÜM TEMİNATLARA UYGULANACAK İSTİSNALAR Bu sigorta, Sigortalı Kişide bu sigortanın satın alındığı sırada mevcut olan tıbbi bir durumundan kaynaklanan hasarların sonuçlarını teminat altına almaz. Bu Sigorta, aşağıdakilerin herhangi bir şekilde sebep olduğu veya katkı yaptığı tazminat taleplerini teminat altına almaz: 1. Harp, harp ilan edilmiş olsun veya olmasın, düşmanlıklar veya her türlü harp faaliyeti veya iç savaş. 10

11 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. Bu istisnanın amacı bakımından, bir terör eylemi, tek başına veya bir örgüt veya devlet adına veya bir örgütle veya devletle bağlantılı olarak hareket eden bir kişinin veya grubun (veya grupların), bir devleti etkilemek ve/veya halkta ya da halkın bir kesiminde korku yaratmak kastıyla siyasal, dini, ideolojik amaçlarla veya benzeri amaçlarla ya da gerekçelerle işlediği, güç veya şiddet kullanımına ve/veya bunun tehdidine de başvurulduğu bir eylem anlamında kullanılmıştır. 3. Nükleer reaksiyon, nükleer radyasyon veya radyoaktif bulaşma. 4. Deprem, yanardağ patlaması, sel, nükleer radyasyon veya radyoaktif kirlilik, ilan edilmiş veya edilmemiş savaş ve terörizmle ilgili olay ya da her türlü olağan dışı sismik veya meteorolojik olaylar. 5. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) veya HIV'in (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) ve/veya AIDS dahil, HIV'le ilgili bir Hastalığın uzattığı veya hızlandırdığı veya sebep olduğu bir durum ve/veya bunun, sebebi ne olursa olsun, karşılıklı etkileşim türevi veya varyasyonları. 6. Alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı, alerji, sinirsel veya zihinsel bozukluklar veya damar hastalığı. 7. Bir Doktor tarafından verilmedikçe veya bir Doktor tarafından yazılmadıkça ve Doktorun talimatlarına uygun olarak alınmadıkça, ilaçların veya uyuşturucu maddelerin Sigortalı Kişi üzerindeki etkisinden veya alkolün etkisinden kaynaklanan kaza sonucu bedeni yaralanma. 8. Ayaklanmaya, greve, halk hareketlerine veya barışı bozan eylemlere iştirak. 9. Kayıtlı bir ticari uçakta biletli yolcu olmak haricinde, her türlü havacılık faaliyetine iştirak. 10. Kendi kendini yaralama. 11. Nevrozlar, psikonevrozlar, psikopatiler veya psikozlar, anksiyete, stres, yorgunluk veya zihinsel veya duygusal hastalıklar ve her tipte bozukluklar. 12. Motorlu bir araç, tekne veya taşıtın kullanıldığı her türlü yarış. 13. Sigortalı Kişinin kasıtlı olarak istisnai bir tehlikeye atılması (insan hayatını kurtarma girişimi hariç) veya yasadışı bir fiil işlerken maruz kalınan yaralanma. 14.Motosiklete binme (sürücü veya yolcu olarak), halat veya kılavuz kullanılmasını gerektiren dağcılık veya kayaya tırmanma, yamaç paraşütü, planör, serbest atlama, bungee jumping, polo, engelli koşu, avcılık, ücret karşılığında yapılan spor, kar veya buz dahil kış sporları, profesyonel futbol, Sigortalı Kişinin Açık Deniz Dalma Sertifikası olmaması veya ehliyetli bir eğitmenle en fazla 30 metreye dalması haricinde tüplü veya tüpsüz olarak dalma, bir ülkeden diğerine keşif gezilerine veya bir geminin mürettebatına katılma. 15.Hamilelik, doğum, düşük veya bu durumlar sebebiyle alınan izin, annelik durumundan kaynaklanan gönüllü veya zorunlu dinlenme dönemleri ve Sigortalı tarafından talep edilmiş gönüllü ücretsiz izin durumu. 11

12 16.Teminat altında olan herhangi bir kazanın sonucunda tıbbi bir acil durum nedeniyle yapılmadığı sürece estetik veya plastik cerrahi operasyonları. 17. Sigortalı Kişinin tavsiye, tanı, tedavi veya danışmanlık hizmetleri aldığı veya Sigortalı Kişinin bu Sigortanın başlangıç tarihinde bildiği veya makul olarak biliyor olması gerektiği veya Sigortalı Kişinin bu Sigortanın başlangıcından önceki herhangi bir zamanda tedavi gördüğü sağlık şartları. 18. Bu Sigortanın başlangıç tarihinden önce tanı konmuş veya tedavi edilmiş bir kanserin nüksetmesi veya bunun herhangi bir formunun/sekelinin ortaya çıkması. 19.Tıbbi olarak zorunlu olmayan veya kendi kendine yapılan tedaviler. 20. İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 6- a), b), c), d), e), f) ve g) halleri teminat kapsamı dışındadır. 21. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 5-te belirtilen haller işbu sigorta kapsamı dışındadır. 22.İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, aşağıda yazılı olan iş kollarında, faaliyet gösteren kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında meydana gelecek olan kazalar teminat haricidir; *İnşaat / montaj / yıkım işlerinde çalışanlar *Yüksek yerlerde çalışanlar(anten kurucuları, cam silenler vb.) *Havayolu uçuş personeli ve mürettebatı *TSK personeli *Madenler, taş ocakları, yer altı ve deniz altında çalışanlar *Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı özelliği olan kimyevi maddeleri üreten, işleyen, imha eden, depolayan ve kullanan yerlerde çalışanlar *Denizyolu, gemi ve tersane çalışanları ve bu faaliyetleri yürüten işletmelerde çalışanlar *Polis ve silahlı güvenlik elemanları *Haddehane çalışanları 12

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

GENEL SAĞLIK HİZMET PAKETİ

GENEL SAĞLIK HİZMET PAKETİ Aktivasyon No : AK2015 GENEL SAĞLIK HİZMET PAKETİ DİKKAT AKTİVASYON YAPMAYI UNUTMAYINIZ Değerli müşterimiz Genel Sağlık Hizmet Paketi içinde bulunan Acil Sağlık Sigortası ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeniz

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ TEMİNATLAR Teminat limiti- Coğrafi Alan Dünya (Abd,Kanada,Japonya ve Türkiye hariç) 30.000.-EUR ABD,Kanada,Japonya 50.000.-USD Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın,

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde, T.C hudutları dahilinde, katıldığı turda aniden hastalanmaları ve/veya herhangi

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta(bundan sonra

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI

ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI Genel Özellikler Acil Sağlık Sigortası ürününün yüksek sağlık sigorta primlerini karģılayamayan müģterilerimiz için sunulmaktadır. MüĢterilerin acil müdahale gerektiren bir durumla

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Skoda Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Skoda marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM

Detaylı

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı