EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI"

Transkript

1 EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI WEB-BASED EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE TRANSITION FROM IPv4 TO IPv6 IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS Fevzi DAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ahmet DEMİRÖZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sedat ERSÖZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, ÖZET: Ticari, sosyal veya başka nedenlerle internetin çok sık kullanılır olması, internetin her geçen gün daha da büyümesine neden olmaktadır. IPv4 adres alanı yetersizliği başta olmak üzere, gerçek zamanlı uygulamalardaki sorunlar, uçtan uca ve sürekli bağlantı yetersizliği, güvenlik problemleri gibi sorunlar nedeniyle, bahsedilen sorunları çözmek üzere IPv6 protokolü, IPv4 protokolünün yerini almaktadır. Teknik ve yasal zorunluluklar da Dünya ve Türkiye genelinde IPv6 ya geçişi desteklemektedir. Özellikle teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı eğitim kurumlarında IPv6 geçiş zorunlu hale gelmektedir. Birçok eğitim kurumu geçiş sürecini kendi öz kaynakları ile tamamlamaya çalışmaktadır. Ancak bu durumda da istenildiği zaman teknik destek verilmemekte ve yeterli kaynaklara erişilememektedir. Özellikle bilgi ve deneyim eksikliği birçok kurumun geçiş sürecinden uzak durmasına ya da geçiş sürecine başladıktan bir süre sonra vazgeçmesine neden olmaktadır. Bu çalışma da IPv6 gereksinimi, teknik özellikleri, adres yapısı hakkında ön bilgiler verilmiş, örnek kampüs ağı incelenerek IPv6 geçişi sağlanmıştır. Daha sonra da IPv4 ten IPv6 ya geçiş sürecini tamamlamış bu eğitim kurumu referans alınmış ve web tabanlı yazılım kullanılarak yol gösterici örnek bir uygulama ortaya koyulmuştur. Anahtar Kelimeler: IPv6, IPv4, Bilgisayar Ağları, Web Tabanlı Yazılım ABSTRACT: The Internet s commercial, social or other reasons, is used very often, the internet leads to more growth day by day. The IPv6 protocol has replacing the IPv4 protocol to solve the problems mentioned that especially lack of IPv4 address space, problems in real time applications, lack of end-toend and continuous connection, security problems. Technical and legal obligations also support the transition to IPv6 in the World and Turkey. IPv6 transition becomes necessary, especially in educational institutions that technology is used intensively. Many educational institutions working to complete the transition process with its own resources. But in this case is not technical support and sufficient resources is inaccessible at any time. In particular because of the lack of knowledge and experience, many institutions away from the transition process or they have given up on the start of the transition process after a while. In this study, as background information, IPv6 requirements, technical details and addressing system is explained, sample campus network is investigated and the transition to IPv6 is provided. Then this educational institution that completed the transition process from IPv4 to IPv6 was taken for reference and a sample application that guiding is reveal by using the web-based software. Keywords: IPv6, IPv4, Computer Networks, Web-Based Software 1. GİRİŞ Günümüzde hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri bilişim teknolojileridir. Her alanda bilgisayar teknolojileri ve mimarileri kullanılmaktadır. Bu durum eğitim sürecinde de kendini göstermektedir. Günümüzde örgün eğitimin yanında bilgisayar teknolojileri kullanılarak verilmekte olan çeşitli eğitimler mevcuttur. Teknoloji yardımı ile verilen bu eğitimler zaman ve mekan problemlerini ortadan kaldırmakta ve içeriğe erişmekte ve tekrar kullanımında büyük bir esneklik sağlamaktadır. Ortaya çıkan yeni teknolojilerin öğrenilmesinde ve kullanılmasında internet tabanlı eğitim çok önemli bir yere sahiptir. Eskiden ortaya çıkan bir teknolojinin ülkemize gelmesi ve uygulanması yılları bazen on yılları bulurken günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan yeni bir teknoloji veya kavram kısa bir süre içerisinde tüm dünya ile hemen hemen aynı anda kullanılabilmektedir. Teknoloji alanında son yıllardaki en önemli gelişmelerden birisi internetin ortaya çıkması ile birlikte kullanılmaya başlanan IPv4 ün

2 yetersiz kalarak yerini IPv6 nın almasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte çoğu elektronik cihaza IP adres verilmek istenmektedir. Bunun getirdiği en büyük sorun bu sistemler için kullanılabilecek IPv4 adres kapasitesinin yetersiz kalmasıdır. IPv4 sistemi 4,294,967,296 farklı adres atamasına olanak sağlayan bir iletişim protokolü olmasına rağmen kullanılan adres sınıf sistemi nedeniyle verimli kullanılamamaktadır. Internet Protokolünün asıl amacı ağlar arasında bilgi hareketliliğini sağlamaktır. IPv6, temelinde IPv4 ten daha fazla yeteneğe sahiptir. IPv6 yı IPv4 ten ayıran en temel özellik 32 bitlik yerine 128 bitlik genişletilmiş adres alanına sahip olmasıdır. Bu genişlemenin sağlamış olduğu teorik adreslenebilir düğüm sayısı = 3,4 x adettir. Adres alanın genişlemesi ile internete erişimi olan tüm cihazlar için benzersiz izlenebilir bir IPv6 adresi olabilecektir. IPv6, ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik, uçtan uca erişim, servis kalitesi (QoS), VoIP, IP tabanlı TV (IPTV) gibi ticari işlemlerde sağlamlık sunmaktadır (Amoss ve Minoli, 2008). IPv6 ile gelen bir özellik te IPv4 e göre daha esnek bir yapıya sahip olmasıdır. IPv4 nün standart başlık yapısı değişmiş ve IPv6 temel başlık yapısının beraberinde çeşitli uygulamalarda ihtiyaca göre eklenebilen eklenti başlıkları kullanılabilmesini sağlayan esnek bir başlık yapısı oluşturulmuştur. Güvenlik için geliştirilmiş olan Internet Protocol Security (IPSec) IPv4 te kullanılan NAT yapısı nedeniyle kullanım zorluğu ile karşılaşılıyorken IPv6 ile bu güvenlik protokolü de sorunsuz kullanılabilir duruma gelmektedir. Türkiye de ise 8 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarının en geç 31 Ağustos 2013 tarihine kadar ise internet üzerinden verdikleri kamuya açık tüm hizmetleri IPv6 yı destekler hale getirmeleri gerektiği belirtildi. IPv6 geçiş aşamalarında yapılan çalışmaların çoğu teorik bilgi ve modellere dayanmaktadır. Ayrıca servis sağlayıcıların kendi üzerinde ve otonom sistemler seviyesinde IPv6 teknolojisinin desteklenmesiyle ilgili yapılan ileri seviye işlemlerin çoğu ilgili kurum ve kuruluşların kendileri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle IPv6 geçini yapmaya çalışan kurum ve kuruluşlar ciddi bilgi ve deneyim eksikliği ile karşılaşmaktadırlar. Geçiş süresindeki deneyim eksikliği birçok kurum ve kuruluşun geçiş süresine daha temkinli bakmasına neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada bir kampüs ağında geçiş sürecinde yaşanan tecrübeler web tabanlı ortamda hazırlanarak paylaşılmıştır. Hazırlanan web tabanlı içerik ortamı PHP, HTML ve CSS dilleri kullanılarak oluşturulmuştur. Web Tabanlı Eğitimin kullanılması, paylaşılan içeriğin kolay erişilebilir bir yapıda sunulmasını sağlamıştır. Bu kapsamda IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için kılavuz olabilecek web tabanlı bir eğitim içeriği hazırlanmıştır. 2. METODLAR VE YÖNTEMLER Internet günlük yaşamın her alanında kullanılarak kolaylıklar ve yenilikler getirdiği gibi eğitim alanında da kullanılmaya başlanarak çeşitli katkılar yapmıştır. Klasik öğrenme-öğretme sürecinde yüz yüze ve eşzamanlı gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri Internet altyapısı sayesinde zaman ve mekân kısıtlarından kurtulabilmiştir. Gelişen ve değişen dünya eğitim ve öğretim metotlarında değişiklere neden olmaktadır. Öğrenci ve öğretmenin aynı zamanda ve aynı mekânda olmasını gerektiren klasik öğrenme sisteminde aynı zamanda ve aynı mekân anlayışı yetersiz kalmaktadır. Bu durumda kendi kişisel veya kendine bağlı olmayan nedenlerden dolayı aynı zaman ve mekanda olamayan öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamamaktadır İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve internetin yaygın kullanılması, uzaktan eğitim ortamlarına web ortamının da eklenmesini sağlamıştır. Web tabanlı eğitim, eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü, bilgisayarın bir araştırma ve iletişim amacıyla, öğretim ve sunum aracı olarak kullanıldığı eğitim modeli olarak tanımlanabilir. Web tabanlı öğretim, öğretimin uzaktaki kişilere verilmesi amacıyla web in bir araç olarak kullanıldığı yeni bir yaklaşım olarak görülebilir. Web tabanlı eğitimin günümüzde kabul görmesinin ve popülaritesinin giderek artmasının en temel nedeni eğitimin zamandan ve mekandan bağımsız oluşudur. Web tabanlı eğitimin bu esnek ve bağımsız yapısı iş hayatı nedeniyle zaman sıkıntısı çeken ya da eğitimin verildiği yerde fiziki olarak bulunamayan kişiler için önemli bir tercih nedeni oluşturmuştur (Aslantürk, 2002). Web tabanlı eğitim ile kişilerin aynı kaynaklara eşit derecede istediği zaman ulaşması imkan verilerek eğitimde fırsat eşitliği sağlanır. Klasik eğitimde sunulan kaynaklardan çok daha büyük ve geniş kaynak sunulur. Öğrenci ders içerikleri içindeki daha önceden bildiği konuları atlama, anlamadığı konuları ise istediği kadar tekrar etme şansına sahiptir. Ders anlatımları resim, ses, görüntü, animasyon ve simülasyonlarla zenginleştirilerek dersin eğitim kalitesi klasik sisteme oranla çok arttırılabilir. Ders materyalleri öğretmen tarafından istenildiği anda güncellenebilir veya değiştirilebilir. Web tabanlı eğitim göz önüne alınarak bir ihtiyaç haline gelmiş olan Internetin alt yapısında kullanılan Internet Protokolünün yeni teknolojisi IPv6 nin Web Tabanlı Eğitimi bu çalışmada yer almaktadır.

3 Internet Protokolü (IP), ağ protokolleri tarihinin en başarılı olanıdır (Beijnum, 2006). IPv4 tabanlı ağlarda başlıca sorunlardan biri kurum ve kuruluşlara dağıtılacak IP bloklarının bitmiş olmasıdır. Bunun ilk sebebi IPv4 adres uzayının verimsiz bir şekilde tasarlanmasıdır. İkinci sebep ise kullanıcı ve IP kullanan bilgisayar sayısının her geçen gün artması, buna bağlı olarak da internet ortamının hızlı bir şekilde büyümesidir. Ayrıca kullanıcılar daha kaliteli hizmet istemekte ve IPv4 ise bu isteklere karşılık verememektedir (Kabal vd., 2007). Uçtan uca iletişim sağlayan gerçek zamanlı uygulamalarda IPv4 ten daha sonra geliştirilen NAT mekanizması kullanılması problem yaratmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için bir sonraki adım ise IPv6 dır (Desmeules, 2003; Loshin, 2004). Genişletilmiş IP adres alanı, yükseltilmiş adresleme hiyerarşisi desteği, basitleştirilmiş kullanıcı adresleme, basitleştirilmiş adreslerin otomatik yapılandırılması (daha kolay yeniden adresleme, DHCPv6, broadcast olan Address Resolution Protocol (ARP) yerine komşu keşfi), geliştirilmiş çoklu-yayın yönlendirme yeteneği, rasgele-yayın adres, geliştirilmiş güvenlik (güvenlik eklenti başlıkları, birleştirilmiş veri bütünlüğü), daha iyi gezicilik (yönlendirme eklenti başlığı), daha iyi performans (broadcast olan ARP yerine komşu keşfi, parçalama yok, başlık hesaplama yok, akış etiketi, öncelik, birleştirilmiş kalite hizmetleri) IPv6 nın getireceği faydalardandır (Brown vd., 2002). IPv4, internetwork bir protokol olarak gerçek güvenlik özellikleri olmadan tasarlanmıştır. Güvenlik, araştırma ve akademik ortamlarda kullanılan ağ protokolünde büyük ölçüde bir problem oluşturmamaktadır. Ancak genel iş ve tüketici ortamlarında zararlı saldırıların artması yıkıcı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durum IP ağlardaki güvenliğin önemini arttırmaktadır. RFC 2401 de IPSec tanımlanmıştır. IPSec, Internet için bir güvenlik mimarisi değil, Internet Protokolü için bir güvelik mimarisi sağlamaktadır (Loshin 2004). İnternetteki düğümlerin çoğu IPv4 kullanmaktadır. IPv6 için çalışan sistemler tasarlandıktan sonra IPv4 kullanan kaynakların tamamen IPv6 üzerinden çalışması ihtiyacı duyulacaktır. Bunun içinde IPv4 ten IPv6 ya geçişte bu değişimde bir süreç alacaktır. IETF tarafından dikkatle ve sorunsuz olarak IPv6 göçün gerçekleşmesi için ikili yığın (dual stack) ve tünelleme olarak iki temel teknoloji tasarlanmıştır. Sadece IPv4 ve sadece IPv6 tabanlı cihazlar birbirleriyle doğrudan iletişim kuramazlar. Bu iki teknoloji sayesinde IPv4 ve IPv6 kullanan teknolojiler birbirleri uyumlu olmasa bile IPv6 geçiş yapılabilmektedir (Hagino, 2004). Mevcut geçiş yöntemleri içerisinde İkili yığın, bu süreci en kolay ve verimli gerçekleştirecek yöntemdir (Bektaş vd., 2011). IPv6 yavaş yavaş IPv4 ün yerini alacaktır ve geçiş sürecinde bu iki protokol beraber kullanılacaktır. Geçiş aşamasının daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için hükümetler, şebeke işletmecileri ve ürün satıcıların aktif rol almaları gerekmektedir. Hükümetler yönerge, teşvik ve adres genel tahsisi politikası üretmelidir. Şebeke işletmecileri, çekirdek taşıma şebekeler üzerinde IPv6 yı desteklemelidir. Ürün satıcıları ise ikili yığın ve IPv6 uç cihazlarının teknik çözümlerini geliştirmelidir. Ayrıca geçiş planlı bir şekilde yapılmalı, maliyet analizleri araştırılmalı ve karşılaşılabilecek riskler göz önüne alınmalıdır. Türkiye de IPv6 ya geçişte geleceğe dair bazı öngörülerin yapılmasına ve kurumlar, kuruluşlar, donanımlar ve servisler açısından bazı kısıtlamalar getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesi için bir plan hazırlanmıştır (Bektaş vd., 2011). Bu geçiş planında, sürecin uzun bir süre alması nedeniyle IPv4 ve IPv6 protokollerinin ikili yığın olarak birlikte çalışması beklenmekte ve gerekmektedir. Kasım 2010 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan 1. aşamada 3. seviye anahtarlama cihazları, yönlendirici cihazlar, güvenlik cihazları ve kurum tarafından internet üzerinden dışarıya verilen hizmetlerin (web servisi, eposta servisi, ftp, vb.) envanter çalışmasında değerlendirilmesi ve bu yazılım/donanım için geçiş aşamalarının tanımlanması ve envanter çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. Haziran 2011 Mayıs 2012 tarihleri arasındaki 2. aşamada kurumların servis sağlayıcılarına IPv6 üzerinden bağlantı sağlamış olmaları hedeflenmektedir. Haziran 2012 Mayıs 2013 tarihleri arasındaki 3. aşamada yalın IPv6 kullanarak internete bağlanacak olan kullanıcıların en geç Haziran 2013 tarihine kadar ortaya çıkması beklenmektedir (Bektaş vd., 2011). Çalışma kapsamında adında bir domain ve Linux tabanlı bir host alanı satın alınmıştır. Hazırlanan tüm materyaller adresinde yayınlanmıştır. Çalışma kapsamında HTML, PHP ve CSS programlama dilleri kullanılmıştır. PHP dilinin gerek ücretsiz olması gerekse de kullanımının kolay olması tercih edilmesinde önemli etkenlerdendir. Hazırlanan içerikler temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar teorik ve uygulama bilgisinin yer aldığı eğitim içeriği ile bu içerikleri okuyan / inceleyen kullanıcıların kendilerini test edebileceği değerlendirme bölümleridir. Hazırlanan içerikler HTML ve CSS dilleri kullanılarak hazırlanmıştır. Editör olarak Adobe Dreamweaver CS6 kullanılmıştır. Ayrıca içeriklerin hazırlanması süresinde çeşitli görsellerden ve şekillerden yararlanılmıştır. İçerik bölümünde IPv4 ve IPv6 ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra IPv6 ya neden gereksinim duyulduğu verilmiştir. Bunun yanında Muğla Üniversitesinde IPv4 ten IPv6 ye geçiş süreci

4 ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve deneyimler paylaşılmıştır. Değerlendirme kısmında ise Adobe Presenter adlı içerik ve sınav geliştirme aracı kullanılmıştır. Bu aracın kullanımının son derece kolay olması ve SCROM tabanlı içerikler üretilebilmesine izin vermesi tercih sebebidir. Şekil 2.1 de değerlendirme sayfasına ait bir ekran görüntüsü yer almaktadır. Değerlendirme bölümünde verilen teorik bilgiler ve deneyimler ile ilgili on soruluk bir değerlendirme sınavı hazırlanmıştır. Böylece konu üzerinde çalışan kullanıcıların kendilerini temel düzeyde test etmeleri sağlanmıştır. Şekil 2.1 Değerlendirme Sınavı Ekranı 3. BULGULAR Yapılan çalışma sonucunda Şekil 3.1 deki gibi bir web tabanlı içerik oluşturularak adı altında yayınlanmıştır. Bu çalışma IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kurum, kuruluş veya kişiler için önemli bir kaynak haline gelmiştir. İçeriklerden ziyade geçiş sürecinin adım adım açıklanması ve deneyimlerin paylaşılması bu sürece yeni başlayan bazı kullanıcılara rehberlik etmiştir. Oluşturulan çalışmanın iletişim bölümü üzerine çok sayıda dönütler gelmiştir. Ayrıca geçiş sürecinde yaşanan problemlerle ilgili çok sayıda soru sistem üzerinden alınmıştır. Bu soruların ve dönütlerin büyük kısmına kampüs ağındaki geçiş süreci dikkate alınarak cevaplar verilerek deneyimler paylaşılmıştır. IPv4 ten IPv6 geçiş sürecinde teknik olarak geçiş süreci aşağıda özetlenmiştir. Şekil 3.1 Hazırlanan Web Tabanlı İçerik Sayfası Kampüslerde IPv4 ten IPv6 ya geçiş sürecinde bazı ön işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler var olan ağ yapısının incelenmesi ve geçiş sürecinin genel hatları ile planlanmasını kapsar. Geçişin planlı bir şekilde aşama aşama yapılması ileride karşılaşılması muhtemel sorunların çözümünde ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. IPv6 nın Örnek Kampüs Ağına Adaptasyonu tasarım ve uygulama aşamasında mevcut yapı, gelecekte olabilecek yapı düşünülerek mevcut anahtarlama cihazları, yönlendirme cihazları ve diğer donanımsal imkanlara bağlı olan kısıtlamalarla gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Örnek kampüs uygulamasında kampüs ağ topolojisi, mevcut bağlantılar, binalar, binalarda kullanılan IPv4 blokları, anahtarlama cihazları, yönlendirme cihazları yerleşimi incelenmiştir. Kurum içerisinde IPv6'nın sağlıklı bir şekilde kullanımı için ilk cihaz olan metro switch IPv6 paketlerini

5 işleyerek gerekli yönlendirmeleri yapabilmelidir. Omurga switch ise IPv6 paketlerini işleyerek yönlendirmesinin yanında birden fazla sanal ağ oluşturabilmelidir. Kenar switchler ise IPv4 kullanılırken IPv6 paketlerini tanımak dışında başka ek özelliklere ihtiyaç duymadan dahil oldukları IPv6 bloğu için ağ erişimini sağlamaktadır. Bu özelikleri karşılayabilmesi açısından metro switch olarak 3Com 4800G kullanılmıştır. Omurgalar arası bağlantılarda ise mevcut 3Com 7757 anahtarlama cihazları yanında 3com 4800G anahtarlama cihazı kullanılarak IPv6'yı destekleyen ayrı bir alt ağ oluşturulmuştur. Kenar switchler üzerinde IPv6 için sadece erişim adresi tanımlanmıştır. Çalışır bir test ağının oluşumundan sonra yapılacak işlem ise mevcut yapı üzerindeki yönlendirici, metro switch, omurga switch, kenar switch olarak kullanılan switchler, DHCP, DNS, WEB, FTP gibi servislerde yapılandırma ve güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Çalışmada güvenlik nedeniyle gerçek IP adresleri kullanılmamış benzetilerek yayınlanmıştır. Bir ağ içerisindeki kaynakların performanslı ve sistematik kullanımı için IPv4 te olduğu gibi IPv6 da da benzer temel bazı servisler mevcuttur. Bunların başında IPv6 organizasyonunu sağlayan DHCPv6, IPv6 dan ada veya addan IPv6 ya çözümleme yapan DNS, internet sitelerinin organizasyonu için WEB servisi ve kaynak paylaşımı için FTP servisi yer almaktadır. Kullanılacak servislerin kurulacağı sistem olarak yaygın bir kullanıma sahip olan Windows 2008 R2 Sunucu tercih edilmiştir. Örnek kampüs ağında topolojisinin incelenmesi, uygulanabilecek IPv6 yapısı tasarımı, sunucu yapılandırmalarının denemeleri sonrası mevcut yapı üzerinde Şekil 3.2 deki IPv6 yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıda önce Bilgi İşlem Merkezi, daha sonra da Mühendislik Fakültesi nde IPv6 ve IPv4 ikili yığın olarak çalışmaya başlaması için gereken switch yapılandırma adımları; Metro switch yapılandırması, Omurga switch yapılandırması, Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi kenar switchlerinin yapılandırmaları olarak sıralanabilir. Şekil 3.2 Örnek Kampüs IPv6 yapısı Metro switchte (3Com 4800G) kampüs ile Telekom arasındaki bağlantının oluşturulması işlemi yapılmaktadır. Vlan 111 içerisinde ULAKBİM tarafından verilmiş olan IPv6 adresi girilmektedir. Omurga switchte (3Com 4800G) Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi nde IPv6 kullanımı için iki farklı vlan içerisinde IPv6 adres tanımlamaları ile ağ geçitleri oluşturulmaktadır. Bilgi İşlem Merkezi için 3Com 4500, Mühendislik Fakültesi için 3Com 4800G kenar switchlerinin işlevi oluşturulan vlanları istenilen portlara taşıyarak bilgisayarların IPv6 kullanımını sağlamaktır. 4. SONUÇ Yapılan uygulama web tabanlı öğretim ile kullanıcılara sunulmuştur. Kampüs ağında veya işletmelerde IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kurum veya kuruluşlar için kolay erişilebilir bir kaynak olan web ortamında adresine aktarılmıştır. İçeriğin devamında da son olarak değerlendirme kısmı ile sorular sorularak tam olarak kavratılamayan konulara geri dönüş yaparak konunun tekrardan irdelenmesi yapılabilmektedir. Yapılan çalışmada Pv4 ten IPv6 ya geçiş süreci web tabanlı olarak verilmiştir. Böylece içeriğin ve deneyimlerin Kampüs ağında veya işletmelerde IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kurum veya kuruluşlar için kolay erişilebilir bir yapıda olması sağlanmıştır. Hazırlanan web tabanlı içerik ortamı PHP, HTML ve CSS dilleri kullanılarak yazılmıştır. Yazılan sistem adresinde yayınlanmıştır.

6 İçerikte örnek kampüs için IPv4 üzerinden çalışan mevcut intranet altyapısı incelenmiştir. Metro switch ve Omurga switchin IPv6 desteğinin olmadığı tespit edilmiştir. Metro switch, IPv6 desteği olan 3com 4800G switch ile değiştirilmiştir. Omurga switchlerin maliyeti fazla olduğu için mevcut IPv6 trafiğini kaldırabilecek 3Com 4800G switch kullanılarak IPv6 trafiğinin IPv4 trafiğinden ayrılması ve ayrı switchlerde organize edilmesine neden olmuştur. Mevcut IPv4 yapısı bozulmadan, omurga switchlerde alt ağları belirleyen VLAN lara IPv6 adres tanımlamaları yapılarak ikili yığın şekilde çalışabilmesi düşünülmüştür. Ayrı bir VLAN da IPv6 adres tanımlamaları ile sistemin sadece IPv6 çalışabilmesi de sağlanabilmektedir. Yapının bozulmaması ve IPv6 tam desteklenme sürecine kadar ikili yığın çalışılması uygun görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucu kampüs içerisinde IPv6 adres dağılımının mevcut IPv4 yapısını bozmadan nasıl olabileceğine dair öngörüde bulunulmuştur. Windows Server 2008 R2 işletim sitemi üzerinde DNS, DHCP, WEB ve FTP hizmetlerinin IPv6 için kullanılabilirliği test edilmiştir. İnceleme ve testlerden sonra Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi için switch ve servis yapılandırmaları düzenlenerek internet ortamında IPv6 adres üzerinden çalışan web sitelerine erişim sağlanmış ve IPv6 adres ile çalışan web hizmeti verilmeye başlanmıştır. IPv6 üzerinden çalıştırılarak istemcilerin kullanımına açılan bu sistem teknik yetersizliklerden dolayı kampüs ağının tamamına uygulanamamış, Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi olarak iki birimle sınırlandırılarak gerçekleştirebildiği aktarılmıştır. Çalışma süresince yapılan testler ve incelemeler sonucunda IPv6 nın intranet ve internet ortamında çalışabilmesine rağmen IPv4 ten IPv6 ya geçişte donanımsal ve yazılımsal sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunun çözümü için donanımlar üzerinde çalışan yazılımların güncellenmesi, güncelleme yeterli gelmiyorsa donanımların değişimi söz konusudur. Küçük bir ağ için fazla maliyetli gözükmese bile kampüs ağında veya daha genişletip Dünya genelinde düşünüldüğünde geçişin maliyetli olması kaçınılmaz olduğu tespit edilmiştir. 5. KAYNAKLAR Amoss J. J., Minoli D., Handbook of IPv4 to IPv6 Transition, Taylor & Francis Group, LLC, Florida, 227p. Aslantürk O., Bir Web tabanlı uzaktan eğitim sisteminin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Beijnum, V. I., Running IPv6, Springer-Verlag Inc., New York, 266p. Bektaş O., Soysal M., Orcan S.. Türkiye İçin IPv6 Geçişi Zaman/Aşama Planı Önerisi. IPv6 Konferansı, 12 Ocak 2011, Ankara. Bildiriler: Brown S., Browne B., Chen N., Fong P. J., Harrell R., Knipp E., Saylors B., Webber R., Parenti E., Configuring IPv6 for Cisco IOS, Syngress Publishing, Inc., Rockland, 362p. Davies J., Understanding IPv6, Microsft Press, Washington, 498p. Desmeules R., Cisco Self-Study: Implementing IPv6 Networks (IPV6), Cisco Press, Indianapolis, USA, 504p. Erdoğan K., IPv4 ten IPv6 ya Geçis Süreci İçin IPv6 Tünel ve Sanal Hedef IP Teknikleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eskiyörük D., 2008, Internet Protokol Version 6 (IPv6) [online], Ankara, [Ziyaret Tarihi: ]. Gai S., Internetworking Ipv6 With Cisco Routers 1998, McGraw-Hill Companies, Columbus, USA, 448p. Gündüz K., Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (Yakın Doğu Üniversitesi Örneklemi), Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Hagino J., IPv6 Network Programming, Elsevier Inc., Burlington, 361p. Kabal O., Akçiçek D., Kadayıf İ.. IPv4 Ağlarının IPv6 Ağlarına Entegrasyonu. Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak 2 Şubat 2007, Kütahya. Kadayıf İ.,Kabal O., IPv4 Ağlarının IPv6 Ağlarına Entegrasyonu, Profe No: , Çanakkale, 76p. Loshin P., IPv6: Theory, Protocol and Practice, Elsevier, Inc., San Francisco, 536p. Özen Ü. ve Kahraman S., Web tabanlı uzaktan eğitimde sistem tasarım, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, p., Stanek W. R., Windows Server 2008 Enine Boyuna, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1482p.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU. IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU. IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU IPv4 AĞLARININ IPv6 AĞLARINA ENTEGRASYONU PROJE NO: 2006-20 Yrd. Doç.Dr. İsmail KADAYIF

Detaylı

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Ayhan AKBAL Fırat Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü ayhanakbal@gmail.com Hasan. H. BALIK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2237 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT UNIVERSITIES: A CASE STUDY Vahap TECİM * ve Yılmaz GÖKŞEN ** ÖZET Bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : Süleyman ALTAN

İmza : Öğrenci Adı Soyadı : Süleyman ALTAN i ii Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırılmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110 Tarık Kışla Fırat Sarsar Yüksel Deniz Arıkan EDUCATION SCIENCES Emrah Meşhur Received: May 2009

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

IPv6-GO Test Ağı Kurulumu

IPv6-GO Test Ağı Kurulumu IPv6-GO Test Ağı Kurulumu Onur Bektaş 1 Emre Yüce 2 Neşe Kaptan Koç 3 İlknur Gürcan 4 Serkan Orcan 5 Murat Soysal 6 Gökhan Eryol 7 Yusuf Öztürk 8 Yavuz Gökırmak 9 TÜBİTAK ULAKBİM, Ankara 1 e-posta: onur@ulakbim.gov.tr

Detaylı

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 57-80 Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KURUMSAL KAMPÜS AĞLARINDA OTOMATİK SANAL YEREL ALAN AĞ TASARIMLARI VE SERVİS KALİTESİ ANALİZLERİ

KURUMSAL KAMPÜS AĞLARINDA OTOMATİK SANAL YEREL ALAN AĞ TASARIMLARI VE SERVİS KALİTESİ ANALİZLERİ KURUMSAL KAMPÜS AĞLARINDA OTOMATİK SANAL YEREL ALAN AĞ TASARIMLARI VE SERVİS KALİTESİ ANALİZLERİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 15 Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı Ömer DEPERLİOĞLU 1, Yılmaz SARPKAYA 2 1 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 1.

ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 1. Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 2 Sayfa: (14-32) Makale ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ * İletişim yazarı YAKLAŞIMIYLA

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar Mustafa Alkan 1, Müberra Güngör 2 Gökhan Evren 3 malkan@tk.gov.tr mgungor@tk.gov.tr gevren@tk.gov.tr Özet: İnternet

Detaylı