EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI"

Transkript

1 EĞİTİM KURUMLARINDA IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN WEB TABANLI EĞİTİM YAZILIMI WEB-BASED EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE TRANSITION FROM IPv4 TO IPv6 IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS Fevzi DAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ahmet DEMİRÖZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sedat ERSÖZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, ÖZET: Ticari, sosyal veya başka nedenlerle internetin çok sık kullanılır olması, internetin her geçen gün daha da büyümesine neden olmaktadır. IPv4 adres alanı yetersizliği başta olmak üzere, gerçek zamanlı uygulamalardaki sorunlar, uçtan uca ve sürekli bağlantı yetersizliği, güvenlik problemleri gibi sorunlar nedeniyle, bahsedilen sorunları çözmek üzere IPv6 protokolü, IPv4 protokolünün yerini almaktadır. Teknik ve yasal zorunluluklar da Dünya ve Türkiye genelinde IPv6 ya geçişi desteklemektedir. Özellikle teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı eğitim kurumlarında IPv6 geçiş zorunlu hale gelmektedir. Birçok eğitim kurumu geçiş sürecini kendi öz kaynakları ile tamamlamaya çalışmaktadır. Ancak bu durumda da istenildiği zaman teknik destek verilmemekte ve yeterli kaynaklara erişilememektedir. Özellikle bilgi ve deneyim eksikliği birçok kurumun geçiş sürecinden uzak durmasına ya da geçiş sürecine başladıktan bir süre sonra vazgeçmesine neden olmaktadır. Bu çalışma da IPv6 gereksinimi, teknik özellikleri, adres yapısı hakkında ön bilgiler verilmiş, örnek kampüs ağı incelenerek IPv6 geçişi sağlanmıştır. Daha sonra da IPv4 ten IPv6 ya geçiş sürecini tamamlamış bu eğitim kurumu referans alınmış ve web tabanlı yazılım kullanılarak yol gösterici örnek bir uygulama ortaya koyulmuştur. Anahtar Kelimeler: IPv6, IPv4, Bilgisayar Ağları, Web Tabanlı Yazılım ABSTRACT: The Internet s commercial, social or other reasons, is used very often, the internet leads to more growth day by day. The IPv6 protocol has replacing the IPv4 protocol to solve the problems mentioned that especially lack of IPv4 address space, problems in real time applications, lack of end-toend and continuous connection, security problems. Technical and legal obligations also support the transition to IPv6 in the World and Turkey. IPv6 transition becomes necessary, especially in educational institutions that technology is used intensively. Many educational institutions working to complete the transition process with its own resources. But in this case is not technical support and sufficient resources is inaccessible at any time. In particular because of the lack of knowledge and experience, many institutions away from the transition process or they have given up on the start of the transition process after a while. In this study, as background information, IPv6 requirements, technical details and addressing system is explained, sample campus network is investigated and the transition to IPv6 is provided. Then this educational institution that completed the transition process from IPv4 to IPv6 was taken for reference and a sample application that guiding is reveal by using the web-based software. Keywords: IPv6, IPv4, Computer Networks, Web-Based Software 1. GİRİŞ Günümüzde hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri bilişim teknolojileridir. Her alanda bilgisayar teknolojileri ve mimarileri kullanılmaktadır. Bu durum eğitim sürecinde de kendini göstermektedir. Günümüzde örgün eğitimin yanında bilgisayar teknolojileri kullanılarak verilmekte olan çeşitli eğitimler mevcuttur. Teknoloji yardımı ile verilen bu eğitimler zaman ve mekan problemlerini ortadan kaldırmakta ve içeriğe erişmekte ve tekrar kullanımında büyük bir esneklik sağlamaktadır. Ortaya çıkan yeni teknolojilerin öğrenilmesinde ve kullanılmasında internet tabanlı eğitim çok önemli bir yere sahiptir. Eskiden ortaya çıkan bir teknolojinin ülkemize gelmesi ve uygulanması yılları bazen on yılları bulurken günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan yeni bir teknoloji veya kavram kısa bir süre içerisinde tüm dünya ile hemen hemen aynı anda kullanılabilmektedir. Teknoloji alanında son yıllardaki en önemli gelişmelerden birisi internetin ortaya çıkması ile birlikte kullanılmaya başlanan IPv4 ün

2 yetersiz kalarak yerini IPv6 nın almasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte çoğu elektronik cihaza IP adres verilmek istenmektedir. Bunun getirdiği en büyük sorun bu sistemler için kullanılabilecek IPv4 adres kapasitesinin yetersiz kalmasıdır. IPv4 sistemi 4,294,967,296 farklı adres atamasına olanak sağlayan bir iletişim protokolü olmasına rağmen kullanılan adres sınıf sistemi nedeniyle verimli kullanılamamaktadır. Internet Protokolünün asıl amacı ağlar arasında bilgi hareketliliğini sağlamaktır. IPv6, temelinde IPv4 ten daha fazla yeteneğe sahiptir. IPv6 yı IPv4 ten ayıran en temel özellik 32 bitlik yerine 128 bitlik genişletilmiş adres alanına sahip olmasıdır. Bu genişlemenin sağlamış olduğu teorik adreslenebilir düğüm sayısı = 3,4 x adettir. Adres alanın genişlemesi ile internete erişimi olan tüm cihazlar için benzersiz izlenebilir bir IPv6 adresi olabilecektir. IPv6, ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik, uçtan uca erişim, servis kalitesi (QoS), VoIP, IP tabanlı TV (IPTV) gibi ticari işlemlerde sağlamlık sunmaktadır (Amoss ve Minoli, 2008). IPv6 ile gelen bir özellik te IPv4 e göre daha esnek bir yapıya sahip olmasıdır. IPv4 nün standart başlık yapısı değişmiş ve IPv6 temel başlık yapısının beraberinde çeşitli uygulamalarda ihtiyaca göre eklenebilen eklenti başlıkları kullanılabilmesini sağlayan esnek bir başlık yapısı oluşturulmuştur. Güvenlik için geliştirilmiş olan Internet Protocol Security (IPSec) IPv4 te kullanılan NAT yapısı nedeniyle kullanım zorluğu ile karşılaşılıyorken IPv6 ile bu güvenlik protokolü de sorunsuz kullanılabilir duruma gelmektedir. Türkiye de ise 8 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarının en geç 31 Ağustos 2013 tarihine kadar ise internet üzerinden verdikleri kamuya açık tüm hizmetleri IPv6 yı destekler hale getirmeleri gerektiği belirtildi. IPv6 geçiş aşamalarında yapılan çalışmaların çoğu teorik bilgi ve modellere dayanmaktadır. Ayrıca servis sağlayıcıların kendi üzerinde ve otonom sistemler seviyesinde IPv6 teknolojisinin desteklenmesiyle ilgili yapılan ileri seviye işlemlerin çoğu ilgili kurum ve kuruluşların kendileri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle IPv6 geçini yapmaya çalışan kurum ve kuruluşlar ciddi bilgi ve deneyim eksikliği ile karşılaşmaktadırlar. Geçiş süresindeki deneyim eksikliği birçok kurum ve kuruluşun geçiş süresine daha temkinli bakmasına neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada bir kampüs ağında geçiş sürecinde yaşanan tecrübeler web tabanlı ortamda hazırlanarak paylaşılmıştır. Hazırlanan web tabanlı içerik ortamı PHP, HTML ve CSS dilleri kullanılarak oluşturulmuştur. Web Tabanlı Eğitimin kullanılması, paylaşılan içeriğin kolay erişilebilir bir yapıda sunulmasını sağlamıştır. Bu kapsamda IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için kılavuz olabilecek web tabanlı bir eğitim içeriği hazırlanmıştır. 2. METODLAR VE YÖNTEMLER Internet günlük yaşamın her alanında kullanılarak kolaylıklar ve yenilikler getirdiği gibi eğitim alanında da kullanılmaya başlanarak çeşitli katkılar yapmıştır. Klasik öğrenme-öğretme sürecinde yüz yüze ve eşzamanlı gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri Internet altyapısı sayesinde zaman ve mekân kısıtlarından kurtulabilmiştir. Gelişen ve değişen dünya eğitim ve öğretim metotlarında değişiklere neden olmaktadır. Öğrenci ve öğretmenin aynı zamanda ve aynı mekânda olmasını gerektiren klasik öğrenme sisteminde aynı zamanda ve aynı mekân anlayışı yetersiz kalmaktadır. Bu durumda kendi kişisel veya kendine bağlı olmayan nedenlerden dolayı aynı zaman ve mekanda olamayan öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamamaktadır İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve internetin yaygın kullanılması, uzaktan eğitim ortamlarına web ortamının da eklenmesini sağlamıştır. Web tabanlı eğitim, eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü, bilgisayarın bir araştırma ve iletişim amacıyla, öğretim ve sunum aracı olarak kullanıldığı eğitim modeli olarak tanımlanabilir. Web tabanlı öğretim, öğretimin uzaktaki kişilere verilmesi amacıyla web in bir araç olarak kullanıldığı yeni bir yaklaşım olarak görülebilir. Web tabanlı eğitimin günümüzde kabul görmesinin ve popülaritesinin giderek artmasının en temel nedeni eğitimin zamandan ve mekandan bağımsız oluşudur. Web tabanlı eğitimin bu esnek ve bağımsız yapısı iş hayatı nedeniyle zaman sıkıntısı çeken ya da eğitimin verildiği yerde fiziki olarak bulunamayan kişiler için önemli bir tercih nedeni oluşturmuştur (Aslantürk, 2002). Web tabanlı eğitim ile kişilerin aynı kaynaklara eşit derecede istediği zaman ulaşması imkan verilerek eğitimde fırsat eşitliği sağlanır. Klasik eğitimde sunulan kaynaklardan çok daha büyük ve geniş kaynak sunulur. Öğrenci ders içerikleri içindeki daha önceden bildiği konuları atlama, anlamadığı konuları ise istediği kadar tekrar etme şansına sahiptir. Ders anlatımları resim, ses, görüntü, animasyon ve simülasyonlarla zenginleştirilerek dersin eğitim kalitesi klasik sisteme oranla çok arttırılabilir. Ders materyalleri öğretmen tarafından istenildiği anda güncellenebilir veya değiştirilebilir. Web tabanlı eğitim göz önüne alınarak bir ihtiyaç haline gelmiş olan Internetin alt yapısında kullanılan Internet Protokolünün yeni teknolojisi IPv6 nin Web Tabanlı Eğitimi bu çalışmada yer almaktadır.

3 Internet Protokolü (IP), ağ protokolleri tarihinin en başarılı olanıdır (Beijnum, 2006). IPv4 tabanlı ağlarda başlıca sorunlardan biri kurum ve kuruluşlara dağıtılacak IP bloklarının bitmiş olmasıdır. Bunun ilk sebebi IPv4 adres uzayının verimsiz bir şekilde tasarlanmasıdır. İkinci sebep ise kullanıcı ve IP kullanan bilgisayar sayısının her geçen gün artması, buna bağlı olarak da internet ortamının hızlı bir şekilde büyümesidir. Ayrıca kullanıcılar daha kaliteli hizmet istemekte ve IPv4 ise bu isteklere karşılık verememektedir (Kabal vd., 2007). Uçtan uca iletişim sağlayan gerçek zamanlı uygulamalarda IPv4 ten daha sonra geliştirilen NAT mekanizması kullanılması problem yaratmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için bir sonraki adım ise IPv6 dır (Desmeules, 2003; Loshin, 2004). Genişletilmiş IP adres alanı, yükseltilmiş adresleme hiyerarşisi desteği, basitleştirilmiş kullanıcı adresleme, basitleştirilmiş adreslerin otomatik yapılandırılması (daha kolay yeniden adresleme, DHCPv6, broadcast olan Address Resolution Protocol (ARP) yerine komşu keşfi), geliştirilmiş çoklu-yayın yönlendirme yeteneği, rasgele-yayın adres, geliştirilmiş güvenlik (güvenlik eklenti başlıkları, birleştirilmiş veri bütünlüğü), daha iyi gezicilik (yönlendirme eklenti başlığı), daha iyi performans (broadcast olan ARP yerine komşu keşfi, parçalama yok, başlık hesaplama yok, akış etiketi, öncelik, birleştirilmiş kalite hizmetleri) IPv6 nın getireceği faydalardandır (Brown vd., 2002). IPv4, internetwork bir protokol olarak gerçek güvenlik özellikleri olmadan tasarlanmıştır. Güvenlik, araştırma ve akademik ortamlarda kullanılan ağ protokolünde büyük ölçüde bir problem oluşturmamaktadır. Ancak genel iş ve tüketici ortamlarında zararlı saldırıların artması yıkıcı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durum IP ağlardaki güvenliğin önemini arttırmaktadır. RFC 2401 de IPSec tanımlanmıştır. IPSec, Internet için bir güvenlik mimarisi değil, Internet Protokolü için bir güvelik mimarisi sağlamaktadır (Loshin 2004). İnternetteki düğümlerin çoğu IPv4 kullanmaktadır. IPv6 için çalışan sistemler tasarlandıktan sonra IPv4 kullanan kaynakların tamamen IPv6 üzerinden çalışması ihtiyacı duyulacaktır. Bunun içinde IPv4 ten IPv6 ya geçişte bu değişimde bir süreç alacaktır. IETF tarafından dikkatle ve sorunsuz olarak IPv6 göçün gerçekleşmesi için ikili yığın (dual stack) ve tünelleme olarak iki temel teknoloji tasarlanmıştır. Sadece IPv4 ve sadece IPv6 tabanlı cihazlar birbirleriyle doğrudan iletişim kuramazlar. Bu iki teknoloji sayesinde IPv4 ve IPv6 kullanan teknolojiler birbirleri uyumlu olmasa bile IPv6 geçiş yapılabilmektedir (Hagino, 2004). Mevcut geçiş yöntemleri içerisinde İkili yığın, bu süreci en kolay ve verimli gerçekleştirecek yöntemdir (Bektaş vd., 2011). IPv6 yavaş yavaş IPv4 ün yerini alacaktır ve geçiş sürecinde bu iki protokol beraber kullanılacaktır. Geçiş aşamasının daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için hükümetler, şebeke işletmecileri ve ürün satıcıların aktif rol almaları gerekmektedir. Hükümetler yönerge, teşvik ve adres genel tahsisi politikası üretmelidir. Şebeke işletmecileri, çekirdek taşıma şebekeler üzerinde IPv6 yı desteklemelidir. Ürün satıcıları ise ikili yığın ve IPv6 uç cihazlarının teknik çözümlerini geliştirmelidir. Ayrıca geçiş planlı bir şekilde yapılmalı, maliyet analizleri araştırılmalı ve karşılaşılabilecek riskler göz önüne alınmalıdır. Türkiye de IPv6 ya geçişte geleceğe dair bazı öngörülerin yapılmasına ve kurumlar, kuruluşlar, donanımlar ve servisler açısından bazı kısıtlamalar getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesi için bir plan hazırlanmıştır (Bektaş vd., 2011). Bu geçiş planında, sürecin uzun bir süre alması nedeniyle IPv4 ve IPv6 protokollerinin ikili yığın olarak birlikte çalışması beklenmekte ve gerekmektedir. Kasım 2010 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan 1. aşamada 3. seviye anahtarlama cihazları, yönlendirici cihazlar, güvenlik cihazları ve kurum tarafından internet üzerinden dışarıya verilen hizmetlerin (web servisi, eposta servisi, ftp, vb.) envanter çalışmasında değerlendirilmesi ve bu yazılım/donanım için geçiş aşamalarının tanımlanması ve envanter çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. Haziran 2011 Mayıs 2012 tarihleri arasındaki 2. aşamada kurumların servis sağlayıcılarına IPv6 üzerinden bağlantı sağlamış olmaları hedeflenmektedir. Haziran 2012 Mayıs 2013 tarihleri arasındaki 3. aşamada yalın IPv6 kullanarak internete bağlanacak olan kullanıcıların en geç Haziran 2013 tarihine kadar ortaya çıkması beklenmektedir (Bektaş vd., 2011). Çalışma kapsamında adında bir domain ve Linux tabanlı bir host alanı satın alınmıştır. Hazırlanan tüm materyaller adresinde yayınlanmıştır. Çalışma kapsamında HTML, PHP ve CSS programlama dilleri kullanılmıştır. PHP dilinin gerek ücretsiz olması gerekse de kullanımının kolay olması tercih edilmesinde önemli etkenlerdendir. Hazırlanan içerikler temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar teorik ve uygulama bilgisinin yer aldığı eğitim içeriği ile bu içerikleri okuyan / inceleyen kullanıcıların kendilerini test edebileceği değerlendirme bölümleridir. Hazırlanan içerikler HTML ve CSS dilleri kullanılarak hazırlanmıştır. Editör olarak Adobe Dreamweaver CS6 kullanılmıştır. Ayrıca içeriklerin hazırlanması süresinde çeşitli görsellerden ve şekillerden yararlanılmıştır. İçerik bölümünde IPv4 ve IPv6 ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra IPv6 ya neden gereksinim duyulduğu verilmiştir. Bunun yanında Muğla Üniversitesinde IPv4 ten IPv6 ye geçiş süreci

4 ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve deneyimler paylaşılmıştır. Değerlendirme kısmında ise Adobe Presenter adlı içerik ve sınav geliştirme aracı kullanılmıştır. Bu aracın kullanımının son derece kolay olması ve SCROM tabanlı içerikler üretilebilmesine izin vermesi tercih sebebidir. Şekil 2.1 de değerlendirme sayfasına ait bir ekran görüntüsü yer almaktadır. Değerlendirme bölümünde verilen teorik bilgiler ve deneyimler ile ilgili on soruluk bir değerlendirme sınavı hazırlanmıştır. Böylece konu üzerinde çalışan kullanıcıların kendilerini temel düzeyde test etmeleri sağlanmıştır. Şekil 2.1 Değerlendirme Sınavı Ekranı 3. BULGULAR Yapılan çalışma sonucunda Şekil 3.1 deki gibi bir web tabanlı içerik oluşturularak adı altında yayınlanmıştır. Bu çalışma IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kurum, kuruluş veya kişiler için önemli bir kaynak haline gelmiştir. İçeriklerden ziyade geçiş sürecinin adım adım açıklanması ve deneyimlerin paylaşılması bu sürece yeni başlayan bazı kullanıcılara rehberlik etmiştir. Oluşturulan çalışmanın iletişim bölümü üzerine çok sayıda dönütler gelmiştir. Ayrıca geçiş sürecinde yaşanan problemlerle ilgili çok sayıda soru sistem üzerinden alınmıştır. Bu soruların ve dönütlerin büyük kısmına kampüs ağındaki geçiş süreci dikkate alınarak cevaplar verilerek deneyimler paylaşılmıştır. IPv4 ten IPv6 geçiş sürecinde teknik olarak geçiş süreci aşağıda özetlenmiştir. Şekil 3.1 Hazırlanan Web Tabanlı İçerik Sayfası Kampüslerde IPv4 ten IPv6 ya geçiş sürecinde bazı ön işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler var olan ağ yapısının incelenmesi ve geçiş sürecinin genel hatları ile planlanmasını kapsar. Geçişin planlı bir şekilde aşama aşama yapılması ileride karşılaşılması muhtemel sorunların çözümünde ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. IPv6 nın Örnek Kampüs Ağına Adaptasyonu tasarım ve uygulama aşamasında mevcut yapı, gelecekte olabilecek yapı düşünülerek mevcut anahtarlama cihazları, yönlendirme cihazları ve diğer donanımsal imkanlara bağlı olan kısıtlamalarla gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Örnek kampüs uygulamasında kampüs ağ topolojisi, mevcut bağlantılar, binalar, binalarda kullanılan IPv4 blokları, anahtarlama cihazları, yönlendirme cihazları yerleşimi incelenmiştir. Kurum içerisinde IPv6'nın sağlıklı bir şekilde kullanımı için ilk cihaz olan metro switch IPv6 paketlerini

5 işleyerek gerekli yönlendirmeleri yapabilmelidir. Omurga switch ise IPv6 paketlerini işleyerek yönlendirmesinin yanında birden fazla sanal ağ oluşturabilmelidir. Kenar switchler ise IPv4 kullanılırken IPv6 paketlerini tanımak dışında başka ek özelliklere ihtiyaç duymadan dahil oldukları IPv6 bloğu için ağ erişimini sağlamaktadır. Bu özelikleri karşılayabilmesi açısından metro switch olarak 3Com 4800G kullanılmıştır. Omurgalar arası bağlantılarda ise mevcut 3Com 7757 anahtarlama cihazları yanında 3com 4800G anahtarlama cihazı kullanılarak IPv6'yı destekleyen ayrı bir alt ağ oluşturulmuştur. Kenar switchler üzerinde IPv6 için sadece erişim adresi tanımlanmıştır. Çalışır bir test ağının oluşumundan sonra yapılacak işlem ise mevcut yapı üzerindeki yönlendirici, metro switch, omurga switch, kenar switch olarak kullanılan switchler, DHCP, DNS, WEB, FTP gibi servislerde yapılandırma ve güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Çalışmada güvenlik nedeniyle gerçek IP adresleri kullanılmamış benzetilerek yayınlanmıştır. Bir ağ içerisindeki kaynakların performanslı ve sistematik kullanımı için IPv4 te olduğu gibi IPv6 da da benzer temel bazı servisler mevcuttur. Bunların başında IPv6 organizasyonunu sağlayan DHCPv6, IPv6 dan ada veya addan IPv6 ya çözümleme yapan DNS, internet sitelerinin organizasyonu için WEB servisi ve kaynak paylaşımı için FTP servisi yer almaktadır. Kullanılacak servislerin kurulacağı sistem olarak yaygın bir kullanıma sahip olan Windows 2008 R2 Sunucu tercih edilmiştir. Örnek kampüs ağında topolojisinin incelenmesi, uygulanabilecek IPv6 yapısı tasarımı, sunucu yapılandırmalarının denemeleri sonrası mevcut yapı üzerinde Şekil 3.2 deki IPv6 yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıda önce Bilgi İşlem Merkezi, daha sonra da Mühendislik Fakültesi nde IPv6 ve IPv4 ikili yığın olarak çalışmaya başlaması için gereken switch yapılandırma adımları; Metro switch yapılandırması, Omurga switch yapılandırması, Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi kenar switchlerinin yapılandırmaları olarak sıralanabilir. Şekil 3.2 Örnek Kampüs IPv6 yapısı Metro switchte (3Com 4800G) kampüs ile Telekom arasındaki bağlantının oluşturulması işlemi yapılmaktadır. Vlan 111 içerisinde ULAKBİM tarafından verilmiş olan IPv6 adresi girilmektedir. Omurga switchte (3Com 4800G) Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi nde IPv6 kullanımı için iki farklı vlan içerisinde IPv6 adres tanımlamaları ile ağ geçitleri oluşturulmaktadır. Bilgi İşlem Merkezi için 3Com 4500, Mühendislik Fakültesi için 3Com 4800G kenar switchlerinin işlevi oluşturulan vlanları istenilen portlara taşıyarak bilgisayarların IPv6 kullanımını sağlamaktır. 4. SONUÇ Yapılan uygulama web tabanlı öğretim ile kullanıcılara sunulmuştur. Kampüs ağında veya işletmelerde IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kurum veya kuruluşlar için kolay erişilebilir bir kaynak olan web ortamında adresine aktarılmıştır. İçeriğin devamında da son olarak değerlendirme kısmı ile sorular sorularak tam olarak kavratılamayan konulara geri dönüş yaparak konunun tekrardan irdelenmesi yapılabilmektedir. Yapılan çalışmada Pv4 ten IPv6 ya geçiş süreci web tabanlı olarak verilmiştir. Böylece içeriğin ve deneyimlerin Kampüs ağında veya işletmelerde IPv4 ten IPv6 ya geçiş yapmak isteyen kurum veya kuruluşlar için kolay erişilebilir bir yapıda olması sağlanmıştır. Hazırlanan web tabanlı içerik ortamı PHP, HTML ve CSS dilleri kullanılarak yazılmıştır. Yazılan sistem adresinde yayınlanmıştır.

6 İçerikte örnek kampüs için IPv4 üzerinden çalışan mevcut intranet altyapısı incelenmiştir. Metro switch ve Omurga switchin IPv6 desteğinin olmadığı tespit edilmiştir. Metro switch, IPv6 desteği olan 3com 4800G switch ile değiştirilmiştir. Omurga switchlerin maliyeti fazla olduğu için mevcut IPv6 trafiğini kaldırabilecek 3Com 4800G switch kullanılarak IPv6 trafiğinin IPv4 trafiğinden ayrılması ve ayrı switchlerde organize edilmesine neden olmuştur. Mevcut IPv4 yapısı bozulmadan, omurga switchlerde alt ağları belirleyen VLAN lara IPv6 adres tanımlamaları yapılarak ikili yığın şekilde çalışabilmesi düşünülmüştür. Ayrı bir VLAN da IPv6 adres tanımlamaları ile sistemin sadece IPv6 çalışabilmesi de sağlanabilmektedir. Yapının bozulmaması ve IPv6 tam desteklenme sürecine kadar ikili yığın çalışılması uygun görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucu kampüs içerisinde IPv6 adres dağılımının mevcut IPv4 yapısını bozmadan nasıl olabileceğine dair öngörüde bulunulmuştur. Windows Server 2008 R2 işletim sitemi üzerinde DNS, DHCP, WEB ve FTP hizmetlerinin IPv6 için kullanılabilirliği test edilmiştir. İnceleme ve testlerden sonra Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi için switch ve servis yapılandırmaları düzenlenerek internet ortamında IPv6 adres üzerinden çalışan web sitelerine erişim sağlanmış ve IPv6 adres ile çalışan web hizmeti verilmeye başlanmıştır. IPv6 üzerinden çalıştırılarak istemcilerin kullanımına açılan bu sistem teknik yetersizliklerden dolayı kampüs ağının tamamına uygulanamamış, Bilgi İşlem Merkezi ve Mühendislik Fakültesi olarak iki birimle sınırlandırılarak gerçekleştirebildiği aktarılmıştır. Çalışma süresince yapılan testler ve incelemeler sonucunda IPv6 nın intranet ve internet ortamında çalışabilmesine rağmen IPv4 ten IPv6 ya geçişte donanımsal ve yazılımsal sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunun çözümü için donanımlar üzerinde çalışan yazılımların güncellenmesi, güncelleme yeterli gelmiyorsa donanımların değişimi söz konusudur. Küçük bir ağ için fazla maliyetli gözükmese bile kampüs ağında veya daha genişletip Dünya genelinde düşünüldüğünde geçişin maliyetli olması kaçınılmaz olduğu tespit edilmiştir. 5. KAYNAKLAR Amoss J. J., Minoli D., Handbook of IPv4 to IPv6 Transition, Taylor & Francis Group, LLC, Florida, 227p. Aslantürk O., Bir Web tabanlı uzaktan eğitim sisteminin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Beijnum, V. I., Running IPv6, Springer-Verlag Inc., New York, 266p. Bektaş O., Soysal M., Orcan S.. Türkiye İçin IPv6 Geçişi Zaman/Aşama Planı Önerisi. IPv6 Konferansı, 12 Ocak 2011, Ankara. Bildiriler: Brown S., Browne B., Chen N., Fong P. J., Harrell R., Knipp E., Saylors B., Webber R., Parenti E., Configuring IPv6 for Cisco IOS, Syngress Publishing, Inc., Rockland, 362p. Davies J., Understanding IPv6, Microsft Press, Washington, 498p. Desmeules R., Cisco Self-Study: Implementing IPv6 Networks (IPV6), Cisco Press, Indianapolis, USA, 504p. Erdoğan K., IPv4 ten IPv6 ya Geçis Süreci İçin IPv6 Tünel ve Sanal Hedef IP Teknikleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eskiyörük D., 2008, Internet Protokol Version 6 (IPv6) [online], Ankara, [Ziyaret Tarihi: ]. Gai S., Internetworking Ipv6 With Cisco Routers 1998, McGraw-Hill Companies, Columbus, USA, 448p. Gündüz K., Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi (Yakın Doğu Üniversitesi Örneklemi), Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Hagino J., IPv6 Network Programming, Elsevier Inc., Burlington, 361p. Kabal O., Akçiçek D., Kadayıf İ.. IPv4 Ağlarının IPv6 Ağlarına Entegrasyonu. Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak 2 Şubat 2007, Kütahya. Kadayıf İ.,Kabal O., IPv4 Ağlarının IPv6 Ağlarına Entegrasyonu, Profe No: , Çanakkale, 76p. Loshin P., IPv6: Theory, Protocol and Practice, Elsevier, Inc., San Francisco, 536p. Özen Ü. ve Kahraman S., Web tabanlı uzaktan eğitimde sistem tasarım, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, p., Stanek W. R., Windows Server 2008 Enine Boyuna, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1482p.

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

İPv4 İLE İPv6 PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİNİN İPV6 İLE SAĞLANMASI

İPv4 İLE İPv6 PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİNİN İPV6 İLE SAĞLANMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Sistemleri Bölümü İPv4 İLE İPv6 PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİNİN İPV6 İLE SAĞLANMASI Sunu Planı Giriş İPv4 ile İPv6 Karşılaştırması

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları. Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 6 Mayıs 2010

IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları. Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 6 Mayıs 2010 IPv6 Saldırı Araçları ve IPv6-GO Uygulamaları Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 6 Mayıs 2010 Sunum İçeriği Kısaca IPv6 Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi IPv6 Geliştirme Ortamı (IPv6-GO)

Detaylı

IPv6 Ağlarında VoIP NETAŞ. 12-13 Ocak 2011. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi

IPv6 Ağlarında VoIP NETAŞ. 12-13 Ocak 2011. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 IPv6 Ağlarında VoIP Ali Katkar Hakkı Asım Terci Ceyda Gülen Akyıldız Rıdvan Özaydın İçerik Giriş VoIP Kavramları IPv4 ile Yaşanan

Detaylı

IPv4 Teknolojisi ile IPv6 Teknolojisinin Performanslarının Karşılaştırılması

IPv4 Teknolojisi ile IPv6 Teknolojisinin Performanslarının Karşılaştırılması Teknolojisi ile IPv6 Teknolojisinin Performanslarının Karşılaştırılması Melek Soyhan, N. Özlem Ünverdi Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul meleksoyhan@gmail.com,

Detaylı

IPv6 Geçiş Yöntemleri Analizi

IPv6 Geçiş Yöntemleri Analizi Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 IPv6 Geçiş Yöntemleri Analizi Selçuk COŞAN Dünyada IP IANA(Internet Assigned Numbers Authority) Dünyada ve IPv6 adreslerinin sorumluğu

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPv6 da Bir Sonraki Adım Yazarlar Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPV6 Adresi Aldık Ya Sonra? ADSL vs ile bağlantı IPV4/IPV6 Kurum Personeli Đstemci IPv4

Detaylı

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem VoIP nedir? VoIP için Kullanılan

Detaylı

Yeni Nesil IP Protokolü (IPv6) ve Güvenlik

Yeni Nesil IP Protokolü (IPv6) ve Güvenlik Yeni Nesil IP Protokolü (IPv6) ve Güvenlik Onur BEKTAŞ (onur at ulakbim.gov.tr) Murat SOYSAL (msoysal at ulakbim.gov.tr) 23/12/2006 InetTR 1 İçerik IPv6 Tanıtım, Giriş. IPv6 nın güvenlik yönünden artıları.

Detaylı

HAFTA-3 ARP (Address Resolution Protocol) (Adres Çözümleme Protokolü)

HAFTA-3 ARP (Address Resolution Protocol) (Adres Çözümleme Protokolü) HAFTA-3 ARP (Address Resolution Protocol) (Adres Çözümleme Protokolü) BİLİNMESİ GEREKEN BAZI DONANIMLAR SWITCH HUB ROUTER HUB-SWITCH Hub ve Switch bilgisayarları birbirleri ile iletişim kurmak ve birbirine

Detaylı

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi 05.12.2013 TRscaler Technology Solutions SİSTEM MİMARİSİ: Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi Teknik Şartnamesinde

Detaylı

ULAKNET IPv6 Tecrübeleri

ULAKNET IPv6 Tecrübeleri ULAKNET IPv6 Tecrübeleri Onur BEKTAŞ onur at ulakbim. gov. tr 13 Şubat 2008 TK 1 İÇERİK ULAKBİM & ULAKNET tanıtım. Dünyadaki durum. ULAKNET IPv6 Tarihçe. Yaşadığımız Sorunlar. Önerilerimiz. Sorular. 13

Detaylı

IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM

IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM IPv4 TEN IPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM Kenan ERDOĞAN 1 Nursel AKÇAM 2 1,2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 06570, Ankara e-posta:

Detaylı

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri

Gündem. VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri VLAN Kavramı Gündem VLAN nedir? Nasıl Çalışır? VLAN Teknolojileri Paylaşılan LAN sınırlamaları Kullanıcılar fiziksel olarak sınırlı Altağlar Hub lara bağlı Kullanıcılar yerlere guruplu Bir segmette güvenlik

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd.Doç. Dr. Birim BALCI Ofis : MUH 310 Ofis Saatleri : Telefon : 0216 626 10

Detaylı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı - ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı - ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPv6 da Bir Sonraki Adım V1.1 Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı - ULAK/CSIRT Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO IPV6 Adresi Aldık ya Sonra? IPv4 IPv6 Intranet IPv4

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu Hizmetin Sunum Sürecinde. Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu Hizmetin Sunum Sürecinde. Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Hizmet Envanteri Tablosu Hizmetin Sunum Sürecinde Sıra No 1. Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu 710.04 Hizmetin Adı E-Posta hesabı açma İşlemleri Hizmetin Tanımı İşe yeni başlayan

Detaylı

Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi. Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Danışmanı fatih.ozavci@gamasec.net

Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi. Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Danışmanı fatih.ozavci@gamasec.net Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Danışmanı fatih.ozavci@gamasec.net Konular VoIP Güvenliği VoIP Güvenlik Denetim Süreci Denetim Kapsamının Belirlenmesi Ağ Altyapısı Analizi

Detaylı

Đstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı. 9 Kasim 2007 INET-TR Ankara

Đstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı. 9 Kasim 2007 INET-TR Ankara IPV6 TÜNELLEME TEKNĐKLERĐ Gökhan AKIN gokhan.akin@itu.edu.tr Asım GÜNEŞ asim.gunes@itu.edu.tr Đstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı 9 Kasim 2007 INET-TR Ankara IPV6 Tünelleme AMAÇ:

Detaylı

IPv6 Güvenliği. Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 2 Haziran 2010

IPv6 Güvenliği. Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 2 Haziran 2010 IPv6 Güvenliği Emre YÜCE - TÜBİTAK ULAKBİM 2 Haziran 2010 Sunum İçeriği Kısaca IPv6 IPv6 Saldırı IPv4 ile benzerlik gösteren saldırılar IPv6 ya özgü saldırılar Ağ tarama ve Keşif (Reconnaissance) yöntemleri

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

IPv6:Uluslararası Çalışmalar ve Türkiye de Durum. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı. 12-13 Ocak 2011, IPv6 Konferansı, ANKARA

IPv6:Uluslararası Çalışmalar ve Türkiye de Durum. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı. 12-13 Ocak 2011, IPv6 Konferansı, ANKARA IPv6:Uluslararası Çalışmalar ve Türkiye de Durum Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı 12-13 Ocak 2011, IPv6 Konferansı, ANKARA İçerik IPv6 IPv6 nın IPv4 e Göre Üstünlükleri IPv6 ya Geçişi Zorlayıcı Nedenler Uluslararası

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi İçerik Giriş Nereden nereye? Proje aşamaları IPv6-GO IPv6 Durum Tespit Anketi Nereden Nereye? (ULAKNET)

Detaylı

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI 3 Sertifika Programının Amacı 4-5 Eğitim Haritası 6 Telekomünikasyon

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 9(2) (2013) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 9(2) (2013) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 9(2) (2013) Available online at www.e-lse.org Determination of the IPv6 Transition Policies in Sakarya University Hayrettin Evirgen a, Ahmet Sertol Köksal b,

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com ICND1 - Interconnecting Cisco Network Devices-1 1. Basit Ağ oluşturma Ağ Fonksiyonları Ağ Güvenliği Bilgisayardan bilgisayara iletişim modeli TCP/IP's İnternet Katmanı TCP/IP's Taşıma Katmanı Paket İletim

Detaylı

Çoklu Dağıtım (Multicast) Servisi

Çoklu Dağıtım (Multicast) Servisi Çoklu Dağıtım (Multicast) Servisi Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Multicast Nedir? Multicast, çoklu ortam verilerinin

Detaylı

AĞ TEKNOLOJİLERİ DURUM TESPİT KOMİSYONU (AT-DTK) IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi. Yusuf ÖZTÜRK ULAKBİM 24 Mayıs 2010

AĞ TEKNOLOJİLERİ DURUM TESPİT KOMİSYONU (AT-DTK) IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi. Yusuf ÖZTÜRK ULAKBİM 24 Mayıs 2010 AĞ TEKNOLOJİLERİ DURUM TESPİT KOMİSYONU (AT-DTK) IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi Yusuf ÖZTÜRK ULAKBİM 24 Mayıs 2010 Kuruluş amacı Ağ Teknolojileri Durum Tespit Komisyonu (AT- DTK) çalışma usul ve esaslarının

Detaylı

Kampüs Ağında Sanal Özel Ağ Yapılandırması

Kampüs Ağında Sanal Özel Ağ Yapılandırması Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Kampüs Ağında Sanal Özel Ağ Yapılandırması Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır BİR KÜTÜPHANEDE AĞ OLUŞUMU VE WEB SAYFASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ Tamer TEKGÜL Şube Müdürü Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı *Marmara Üniversitesi

Detaylı

IPv6 DA FARKLI YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠNĠN BAġARIMI

IPv6 DA FARKLI YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠNĠN BAġARIMI IPv6 DA FARKLI YÖNLENDĠRME PROTOKOLLERĠNĠN BAġARIMI Mevlüt DOĞRU 1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa DANACI 2 1: SGK Hizmet Sunumu Genel Müd. Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Dai. BaĢk. Mamak/ANKARA mevlutdogru@sgk.gov.tr

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir

Detaylı

ĐPv4 ten ĐPv6 ya Geçiş Süreci Đçin ĐPv6 Tünel Ve Sanal Hedef ĐP Yöntemleri

ĐPv4 ten ĐPv6 ya Geçiş Süreci Đçin ĐPv6 Tünel Ve Sanal Hedef ĐP Yöntemleri ten ya Geçiş Süreci Đçin Ve Sanal Hedef ĐP Yöntemleri Kenan ERDOĞAN 1 Đrfan KARAGÖZ 2 Nursel AKÇAM 3 1 Türktelekom, Ankara 2,3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gazi

Detaylı

DHCP kurulumu için Client/Server mimarisine sahip bir ağ ortamı olmalıdır ki bu da ortamda bir Domain Controller olmasını zorunlu kılar.

DHCP kurulumu için Client/Server mimarisine sahip bir ağ ortamı olmalıdır ki bu da ortamda bir Domain Controller olmasını zorunlu kılar. Lab3-DHCP Server DHCP Nedir? Dynamic Host Configuration Protocol, Dinamik İstemci Ayarlama Protokolü. Sisteminizde 500 adet bilgisayar olduğunu ve bunlara tek tek ayrı ayrı IP adresi verilmesi gerektiğini

Detaylı

NETFİLTER VE LİNUX TABANLI BİR FİREBOX TASARIMI

NETFİLTER VE LİNUX TABANLI BİR FİREBOX TASARIMI NETFİLTER VE LİNUX TABANLI BİR FİREBOX TASARIMI Gürkan KARABATAK Fırat Üni. Enformatik Bölümü gkarabatak@firat.edu.tr Yrd.Doç.Dr Hasan H.BALIK Fırat Üni. Mühendislik Fakültesi balik@firat.edu.tr ÖZET Günümüzde

Detaylı

Ağ Trafik ve Forensik Analizi

Ağ Trafik ve Forensik Analizi Ağ Trafik ve Forensik Analizi Zararlı Yazılım Analiz ve Mücadele Merkezi TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Ağ Forensik Analizi Tanım Bilgisayar ağlarının herhangi saldırıya karşın izlenmesi ve analiz

Detaylı

Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi. Fatih Özavcı Bilgi Güveniği Danışmanı

Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi. Fatih Özavcı Bilgi Güveniği Danışmanı Özgür Yazılımlar ile VoIP Denetimi Fatih Özavcı Bilgi Güveniği Danışmanı fatih.ozavci at gamasec.net gamasec.net/fozavci Konular VoIP Güvenliği VoIP Güvenlik Denetim Süreci Denetim Kapsamının Belirlenmesi

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Kampüs Ağ Yönetimi. Ar. Gör. Enis Karaarslan Ege Ü. Kampüs Network Yöneticisi. Ege Üniversitesi BİTAM Kampüs Network Yönetim Grubu

Kampüs Ağ Yönetimi. Ar. Gör. Enis Karaarslan Ege Ü. Kampüs Network Yöneticisi. Ege Üniversitesi BİTAM Kampüs Network Yönetim Grubu Kampüs Ağ Yönetimi Ar. Gör. Enis Karaarslan Ege Ü. Kampüs Network Yöneticisi Ege Üniversitesi BİTAM Kampüs Network Yönetim Grubu 27.02.2006 Ar.Gör.Enis Karaarslan 1 İÇERİK 1. Kampüs Ağları 2. Fiziksel

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

UlakNet IPv6 Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr

UlakNet IPv6 Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr UlakNet IPv6 Görev Gücü Oluşumu Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr Dünyada IPv6 Çin ve Japonya IPv6 kullanımında lider. Avrupa Birliği 6Net,Euro6IX,6Diss projeleri. Avrupa Akademik Ağı Geant 2003 yılından

Detaylı

İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler...

İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler... İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler... 1.BÖLÜM: BASİT BİR AĞ OLUŞTURMAK 1.1.AĞ NEDİR? 1.2.AĞ FONKSİYONLARINI KEŞFETME 1.3.BİR AĞI OLUŞTURAN FİZİKSEL BİLEŞENLER 1.4. BİR AĞIN ÖZELLİKLERİ 1.5. FİZİKSEL VE

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Programlama Dilleri 354 6 2+2 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu Doç. Dr. O. Adem

Detaylı

Ipv6 Destekli Özgür Video Konferans Yazılımı: Fi6en

Ipv6 Destekli Özgür Video Konferans Yazılımı: Fi6en Ipv6 Destekli Özgür Video Konferans Yazılımı: Fi6en Necdet Yücel 1, Kaan Ozdincer 2 Cem Sönmez 3 1 nyucel@comu.edu.tr 2 kozdincer@comu.edu.tr 3 cem@comu.edu.tr Özet: Bu çalışmada, internet kullanımın yaygınlaşması

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

Bilgisayar Ağlarında Özel Konular (COMPE 435) Ders Detayları

Bilgisayar Ağlarında Özel Konular (COMPE 435) Ders Detayları Bilgisayar Ağlarında Özel Konular (COMPE 435) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar Ağlarında Özel Konular Ders Kodu COMPE 435 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz 1 Sunum Planı Misyon Vizyon İdari Kadro Mevcut Durum Hedefler ve Çalışma Planı 26.05.2011 ue.atilim.edu.tr 02 Misyon Üniversitemiz ilke olarak, uzaktan eğitim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3004

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3004 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİLGİSAYAR AĞLARI Dersin Orjinal Adı: COMPUTER NETWORKS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: CME 004

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Minimum Enerji, Maksimum İş Kasım 2011 www.manas.edu.kg 1 FİZİKİ ALTYAPI KTMU İnternet Band Genişliği KTMU İnternet Band Genişliği

Detaylı

Türkiye İçin IPv6 Geçişi Zaman/Aşama Planı Önerisi. Onur Bektaş, Murat Soysal, Serkan Orcan

Türkiye İçin IPv6 Geçişi Zaman/Aşama Planı Önerisi. Onur Bektaş, Murat Soysal, Serkan Orcan Türkiye İçin IPv6 Geçişi Zaman/Aşama Planı Önerisi Onur Bektaş, Murat Soysal, Serkan Orcan İçerik Aşama / Zaman planının cevaplaması gereken sorular Dünyadaki Durum IPv6 Geçişi Zaman/Aşama Planı Yapısı

Detaylı

HAFTA-2 ARP(Address Resolution Protocol- Adres Çözümleme Protokolü)

HAFTA-2 ARP(Address Resolution Protocol- Adres Çözümleme Protokolü) HAFTA-2 ARP(Address Resolution Protocol- Adres Çözümleme Protokolü) IP Adresi IP adresleri bir bilgisayarı adreslemeyi amaçlayan 32 bitlik bir bilgidir. Aynı cadde ve sokak adları gibi bölümlüdür ve tek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 1

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 1 Yerel Ağlar (LANs) ve Ethernet ÖN BİLGİ Yerel Ağ ve Ethernet Bilgisayar ağları, yerel ve geniş alan ağları olarak

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı Dr. Enis Karaarslan Ege Üniversitesi Network Yönetim Grubu Danışmanı 11/4/2009 Dr. Enis KARAARSLAN 1 HEDEF Ege Üniversitesi Bilgisayar Ağı (Computer Network) ) altyapısını,

Detaylı

Gökhan AKIN. ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK-CSIRT Güvenlik Grubu Üyesi. http://www2.itu.edu.tr/~akingok

Gökhan AKIN. ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK-CSIRT Güvenlik Grubu Üyesi. http://www2.itu.edu.tr/~akingok DHCP SERVĐSĐNE YENĐ BĐR BAKIŞ Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK-CSIRT Güvenlik Grubu Üyesi http://www2.itu.edu.tr/~akingok DHCP Servisi Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131: IP bazlı

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

KAMPÜS AĞLARINDA ETKİN BANT GENİŞLİĞİ YÖNETİMİ

KAMPÜS AĞLARINDA ETKİN BANT GENİŞLİĞİ YÖNETİMİ KAMPÜS AĞLARINDA ETKİN BANT GENİŞLİĞİ YÖNETİMİ Enis Karaarslan Muğla Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Vedat Fetah Ege Üniversitesi, BİTAM Kampüs Network Yönetim Grubu Gökhan Akın İstanbul Teknik

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2. İçerik. IP ICMP MAC Tracert

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2. İçerik. IP ICMP MAC Tracert Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2 İçerik IP ICMP MAC Tracert 1 IP Protokolü Ağ katmanı paketlerin kaynaktan hedefe ulaşmasından sorumludur.

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs Ağı Yenileme Sürecindeki Çalışmalar ve Dinamik VLAN Yapısına Geçiş

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs Ağı Yenileme Sürecindeki Çalışmalar ve Dinamik VLAN Yapısına Geçiş Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs Ağı Yenileme Sürecindeki Çalışmalar ve Dinamik

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ Doküman No: BİDBF04 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU ŞUBAT 2013 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Dünyada bilişim sektörünün önemi ve durumu bilinen bir gerçektir. Üniversiteler, bu sektörün kullanıcısı olmakla birlikte, aynı zamanda geliştirilmesi ve üretilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 YENİ NESİL ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı taradından finanse edilen ISTKA/ 2015/YGI

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU PHP Nedir? Platformdan bağımsız (işletim Sistemi) dinamik web sayfaları

Detaylı

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (COMPE 436) Ders Detayları

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (COMPE 436) Ders Detayları Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (COMPE 436) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları COMPE 436 Her İkisi 3

Detaylı

SAÜ.NET. Kampüs İçi Kablosuz Ağ ve Merkezi Kimlik Doğrulama İşlemleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1/ 22. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

SAÜ.NET. Kampüs İçi Kablosuz Ağ ve Merkezi Kimlik Doğrulama İşlemleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1/ 22. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1/ 22 SAÜ.NET Kampüs İçi Kablosuz Ağ ve Merkezi Kimlik Doğrulama İşlemleri 2/ 22 SAÜ.NET 1. SAÜ Ağ Alt Yapısı 2. Ortaya Çıkan Yeni İhtiyaçlar 3. LightWeight Sistem 4. Yeni Oluşturulan Kablosuz Ağ Bileşenleri

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNİN KÖPRÜ MODUNDA ÇALIŞTIRILMASI VE GÜVENLİK DUVARI İŞLEMLERİ

LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNİN KÖPRÜ MODUNDA ÇALIŞTIRILMASI VE GÜVENLİK DUVARI İŞLEMLERİ LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNİN KÖPRÜ MODUNDA ÇALIŞTIRILMASI VE GÜVENLİK DUVARI İŞLEMLERİ Belge Hakkında Bu belge GNU Free Documentation Licence ı ile kaynak gösterilmek ve önceden yazarından izin alınmak kaydıyla

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ Bilişim Teknolojileri (BT) kavramı, bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bilişim Teknolojileri, sadece

Detaylı

IPv6 ve UlakNet Geçi planı. Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M

IPv6 ve UlakNet Geçi planı. Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M IPv6 ve UlakNet Geçi planı Hayrettin BUCAK TÜB TAK - ULAKB M 20 Yılı A kın Bir Süre Önce IP bundan yakla ık 20 yılı a kın bir süre önce geli tirilmi bir teknolojidir. lk olarak kısıtlı bir ekilde (askeri

Detaylı