TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR PANEL (12 EKİM 2001)

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazannın ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odası'nm görüşlerini yansıtmaz. Ocak 2002 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tel Faks E. Posta (212) (12 Hat) (212) BASKI: SU MATBAACILIK LTD. ŞTİ. Adres Göktaş Sok. 5/15 Çemberlitaş Tel (212) i^aks (212)

4 ÖNSÖZ Ülkemiz, deprem ve sel gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı, başta trafik kazaları olmak üzere birçok alanda kaza oranının dünya ortalamalarının üzerinde olduğu bir ülke durumundadır. Her felaketten sonra da görüldüğü gibi, felaket yaşandıktan sonra değil yaşanmadan önce önlem alınması ve bu çerçevede sigorta güvencesi sağlanması büyük önem arzetmektedir. Ülkemizin ekonomik potansiyeli itibariyle dünyanın en gelişmiş sigorta sektörlerinden birine sahip olması gerekirken konuya ilişkin istatistiklere bakıldığında Gayri Safi Milli Hasıla büyüklüğü bakımından dünyada 16. sırada iken, toplam sigorta primi üretiminde ancak ilk 40 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemiz sigortacılığının gelişmesi ve devletin bu konudaki giderlerinin en aza indirilmesi açısından insanlanmızın ve işletmelerimizin gelecek için kendilerini güvenceye almalan ve daha da önemlisi sigorta konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Odamız, ülkemizin kalkınması, ekonomimizin geliştirilmesi ve ticari hayatın canlandınimasına yönelik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında üyelerimize, iş dünyasına ve diğer ilgililere yardımcı olmak ve çalışmalanna katkıda bulunmak üzere araştırmalar, etütler hazırlamakta, toplantılar, paneller düzenlemektedir. Sigortacılık faaliyetlerinin ülkemiz açısından taşıdığı önem gözönünde bulundurularak sektörün durumu, sorunlan, beklentileri ve giderek önem kazanan bireysel emeklilik gibi konuların tartışılması amacıyla "Türkiye'de Sigortacılık Sektörünün Sorunlan ve Yeni Açılımlar" başlıklı bir panel düzenlenmiş olup, panelin ses kayıtları bir kitap haline getirilmiştir. Yayınımızın konuyla ilgili yetkililere, üyelerimize ve iş dünyasına yararlı olmasını diler, konuşmacı olarak katılan değerli uzmanlara, panelimize yoğun ilgi gösteren üyelerimize, sektör temsilcilerine ve panelin organizasyonunu gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Araştırma Raportörü Taluy Emil'e teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Özaslan

5

6 Sunuş Konuşmaları Mehmet YILDIRIM 7 İTO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar OKUYAN 10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oturum Başkanı Cemal ZAĞRA Koç Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi I. OTURUM Sektörel Durum ve Mevcut Sorunlar Çetin ALANYA 19 Ray Sigorta A.Ş. Gn. Md., Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Bşk. Yrd. Aydın SİLİVRİLİ 24 İTO Meclis Üyesi Prof. Dr. Samim ÜNAN 31 İstanbul Ünv. Hukuk Fakültesi Deniz ve Sigorta Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Ayşe KARABULUT Karabulut Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sahibi I. Oturuma Katkılar 39 II. OTURUM Yeni Açılımlar ve Özel Emeklilik Sigortası Oturum Başkanı Cemal ZAĞRA 48 Koç Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Namık DAĞALP.49 Hazine Müst. Sigortacılık Genel Müdürü Ali Haydar ELVEREN.52 Hazine Müst. Sigortacılık Gn. Md. Daire Bşk. Kemal OLGAÇ. 63 Koç Allianz Sigorta A.Ş. Genel Müdürü UmurÇULLU. 68 Yapı Kredi Yaşam Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yrd. II. Oturuma Katkılar 71 Ek: Tablolar...75

7

8 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILDIRIMIN SUNUŞ KONUŞMASI Sayın Bakanım, değerli konuklar, değerli panelistler, İstanbul Ticaret 0dası'nın "Türkiye'de Sigortacılık Sektörünün Sorunları ve Yeni Açılımlar" paneline hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sigortacılık sektörünü ele alacağız. Sigortacılık sektörü ülkemizde gerçek potansiyelini değerlendiremeyen sektörlerimizden birisidir. Ülkemiz bugün gerçekten çok önemli siyasi ve iktisadi sorunlarla karşı karşıyadır. Yıllardır başaşağı bir eğilimle gerileyen bir ekonomi, kronik enflasyon, elverişsiz iş ortamı, artan işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği gibi pek çok önemli sorunlarımız vardır çözmemiz gereken. Bunlara ilaveten içeride ve dışanda mücadele etmemiz gereken bir terör belası, hassas coğrafyamızın getirdiği siyasi risklere, bir de bölgemizde patlak veren savaşlar eklendi ve bize yansımaları ile mücadele etmeye çalışıyoruz, ulus olarak. Ancak, bu yoğun gündemimiz arasında temel sorunlanmızı ve güncel problemlerimizi de çözmek zorunda olduğumuzu unutmamak gerekmektedir. İstanbul Ticaret Odası, yıllardır ülkemizin kalkınması, ekonomimizin geliştirilmesi için elinden geldiğince çalışmaktadır. Bu çerçevede, karar alıcılara ve diğer ilgililere yardımcı olmak ve çalışmalarına katkıda bulunmak üzere araştırmalar, etütler hazırlamakta; toplantılar, paneller düzenlemektedir. Bu çalışmalar sayesinde ortaya çıkan görüş ve önerileri de, antipatik olmayı da göze alarak, her platformda ısrarla dile getirmekte; doğruları belirtmekten kaçınmamaktadır. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar; bugün burada hem konunun yetkilileri, hem ilgilileri ve hem de uzmanları bulunmaktadır. Kendileri sektörün bugünkü durumunu ve özellikle bireysel emeklilik gibi yeni alternatifleri enine boyuna ele alıp, yapılması gerekenleri dile getireceklerdir. Sözlerimizi daha fazla uzatmak istemiyorum, ancak bazı hususlara değinmeden de geçemeyeceğim. Sigorta konusu Türkiye açısından çok önemli bir konudur. Ülkemiz maalesef deprem, sel gibi doğal felaketlerin sıkça yaşandığı, başta trafik kazaları olmak üzere, birçok alanda kaza oranının dünya ortalamalarının çok üzerinde olduğu bir ülke durumundadır. Bu şartlarda Türk sigorta sektörünün dünyanın en gelişmiş sigorta sektörlerinden biri olması gerekmektedir. Ancak halkımızda hakim olan kadercilik

9 anlayışı, felaket yada kaza gelmeden önce tedbir alma alışkanlığının gelişmemiş olması ve sigorta şirketlerinin hatalı uygulamaları, sigortaya olan ilgi ve güveni azaltmaktadır. Bunun sonucu olarak Türkiye, sigorta sektöründeki gelişme itibariyle oldukça gerilerde kalmakta, gelişmiş ülkeler bir tarafa gelişmekte olan bir çok ülkenin de gerisine düşmektedir. Gayri Safi Milli Hasıla büyüklüğü bakımından 16. sırada iken, toplam prim üretiminde ilk 40 ülke arasına zor girebilmekte, kişi başına prim üretiminde ise ilk 50 ülke arasına bile girememektedir. Tüm yasal zorlamalara rağmen, 2000 yılında Türk sigorta sektörünün toplam prim üretimi GSMH'nın %1,6'sı seviyelerinde kalmıştır. Bu oran Yunanistan, Rusya gibi ülkelerde bile bizim iki katımıza yakındır. Ülkemiz sigortacılığının gelişmesi açısından insanlarımızın gelecek için kendilerini güvenceye almaları, sigorta konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Deprem felaketlerinden sonra görüldüğü gibi, felaket yaşandıktan sonra değil yaşanmadan önce sigorta önlemi alınmalıdır. Bundan sonra yaşanacak bir doğal felakette devletin gerekli yardımları yapamayacağı aşikardır. Bugün geldiğimiz noktada, insanlann hastalık, sakatlık veya yaşlılıkta devletin sosyal güvenlik kurumlarından alacağı yardımların yeterli olmayacağı ve mutlaka ek bir desteğe ihtiyaçları olacağı konularında toplumun bilinçlendirilmesi lazımdır. Bu konuda devlete ve.sigorta şirketlerine büyük görevler düşmektedir. Bu bakımdan, öncelikle sektörde yaşanan mevzuat sorunları giderilmeli, sigorta alanında faaliyet gösteren bir üst kurum oluşturularak sektör bu üst kurum tarafından yönlendirilmeli ve denetlenmen, meslek disiplin altına alınmalı, artık önüne gelen sigortacılık yapmamalı, sigorta şirketlerinin sosyal güvenlik alanında bir alternatif olarak faaliyet gösterebilmeleri ve bazı sigorta dallannda, sigortalılann istediklerinde sosyal sigortalar yerine özel sigorta şirketlerini tercih edebilme imkanı sağlanmalı ve bireysel emeklilik uygulaması biran önce hayata geçirilmelidir. Bireysel emeklilik konusundaki gelişmeler maalesef insanların artık her şeye olan güvenlerini yitirmeye başladığı bugünkü olağanüstü kriz ortamında dikkatlerden kaçmaktadır. Aylardır devam eden ağır ekonomik krizin etkisi ile bunalan vatandaşlarımız medyamızın da hatalı yayınlarıyla bir de savaş psikolojisine sokulmuştur. Tedirginlik içerisine giren insanlarımız birikimlerini giderek artan bir eğilimle ellerinde tutmak istemekte, tasarruflar ekonominin dışına, yastık altına kaymaktadır. Bu gidişin durdurulması yönünde etkili bir önlemin alındığı da görülmemektedir.

10 Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklanmız; Yaşanan ekonomik krizin çözümü için öncelikle reel kesimin desteklenmesi gerektiği bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Sigorta sektörü ise reel kesime kaynak yaratan ve piyasaların istikrarını sağlayan sektörlerin başında gelmektedir, bu açıdan sigorta alanındaki gelişme krizin çözümüne de katkıda bulunacaktır. Bugün burada ortaya çıkacak değerlendirme ve önerilerin hayata geçirilmesini Odamız takip edecek, gereken çabayı gösterecektir. Sözlerime son vermeden önce, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, tüm panelistlere ve katılımcılara teşekkür eder, panelimizin sigorta sektörümüz ve ülkemiz ekonomisi açısından faydalı sonuçlar yaratmasını diler saygılar sunarım.

11 ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANI YAŞAR OKUYAN'IN SUNUŞ KONUŞMASI İstanbul Ticaret Odası'nm Sayın Başkanı, değerli yöneticileri, değerli katılımcılar, değerli konuklar, İstanbul Ticaret Odamız'ın düzenlediği, Türkiye'de Sigortacılık Sektörünün Sorunları ve Yeni Açılımlar panelinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum öncelikle memnuniyeti ifade ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, aslında bu konuda benim Bakanlığımı ve beni doğrudan doğruya ilgilendiren özel emeklilik sistemleridir, ama geneliyle ilgili olarak da birkaç görüşümü sizle paylaşmak istiyorum. Demin Sayın Başkan da ifade etti, aslında olması, gelmesi lazım gelen çizgiden çok uzak bir noktadadır, sigortacılık sektörümüz ve yine aslında bütün dünyada sigortacılığın gelişmesi, adeta o ülkelerin medeniyet göstergelerinden birisi olarak algılanır. Ben de hasbelkader kısa ticari hayatımızda, bir sigorta şirketinin de bir müddet Ankara'da temsilciliğini yaptığımız için, hasbelkader sigortacılıkla ilgili, çok az da olsa, sınırlı da olsa, bunun faaliyetleriyle ilgili bizzat yaşadığımız, oradaki sorunları, bildiğimi zannediyorum. Tabii her şeyin başında da güven unsuru esastır, yani her şeyde ekonomimizle ilgili olsun, siyasi hayatımızla ilgili olsun, getirdiğiniz bütün tedbirler, gelip güven noktasında bir başka kulvarda tartışmaya tabi tutulur, çıkardığınız ne yasa olursa olsun aldığınız ne tedbir olursa olsun, uygulamada iyi neticeyi kısa sürede alabilmeniz de güvenle paralel değerlendirmeye alınır. Burada güven konusunda sigorta sektöründe zaman zaman geçmişe doğru gittiğimizde, en azından bunu zedeleyecek, bazı davranışların olduğunu da biliyoruz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir, ama bir iki örnek vermek gerekirse, iyi anlatılamama, bir poliçedeki karınca duası gibi yazıları yazan ile, o poliçenin ne manaya geldiğini bilmeyen, o sigortada o poliçeyi imzalayan kişi arasında, eğer iyice bir diyalog kurup, anlatılmamışsa, daha sonra o sigorta poliçesinin gereği hasıl olduğunda, çok ciddi sorun çıkmaktadır. Bu sektörün içinde olanlar bunu daha iyi değerlendireceklerdir. Ben vatandaş olarak yangınla ilgili, bir sigorta poliçesi yaptırdığımda, bilmezdim ki onun alt kademesinde, bir çok detay var, farklı farklı prime muhatap olan, ama sonuçta yangın dediğimiz çerçevenin içerisinde yaptırdığım sigorta poliçesini kapsamı alanı dışında kalmış olan hususlar var. Dairenizi yaptırıyorsunuz veya işyerinizi yangın poliçesi yaptırdınız, rahatsınız zannediyorsunuz, ama yarın bir yangın gündeme geldiğinde, bir bakıyorsunuz ki, ben şunları şunları ödemem, şunlar kapsam dışında, şunların primini siz yatırmadınız, bu poliçenizin dışında değerlendirmesi oluyor. Örneğin, işte yangına müdahale eden itfaiye orada su sıktığı vakit, eşya-

12 ların sudan tahrip olması, eğer poliçenizde bu detay yoksa, farklı bir noktaya getirilebiliyor. Şimdi bu örneği şunun için arz ediyorum. Sadece böyle ve buna benzer örnekler bile sigortacılıkta önemli sorunlann yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle vatandaşla, o sigorta kuruluşları arasında, işte belki burada yapılması lazım gelen en önemli tedbir, bu noktada vatandaşla muhatap olan kimselerin, burada vatandaşla o poliçeyi imzalayan arkadaşlanmızın belki o poliçenin kapsamını, biraz daha detaylı bir şekilde paylaşmaları gerekebilir. Bu örnek veya başka örnekler tam konum değil, ama ben sadece genelinde de sigorta sektörünün mevcut durumu ve gelişmesindeki problemler de ele alındığı için, bu örnekle de görüşlerimi paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlarım, zannediyorum ikinci oturumda ele alınacak, bireysel emeklilik sistemleri, bu bildiğiniz gibi Sosyal Güvenlik Reform Yasası'nm genel çerçevesi içerisinde ve tamamlayıcı bir unsur olarak hayata geçirildi. Ve zannediyorum 7 Ekim itibariyle de yürürlüğe girdi ve sanıyorum Dış Ticaret Müsteşarlığımız, Hazine Müsteşarlığımız, bu konuyla da ilgili yönetmelikleri tamamlama aşamasına gelmiştir. Ve yine zannediyorum ki internette bu yönetmelik taslakları da yayınlanmış ve sektörün ilgili, kurum ve kuruluşlann bu konudaki değerlendirmeleri istenmiştir. Ben ümit ediyorum ki çok kısa süre içerisinde bu yönetmelikleri de kesinleştirip, fiili uygulamaya geçilecektir. Burada bu konuyla ilgili zaten daha geniş bilgi, Ali Haydar Elveren arkadaşımız buradalar, onlar verecekler öyle ümit ediyorum. Tabii Tuncay Bey yok değil mi? Tuncay arkadaşımızın da hakikaten Ali Haydar arkadaşımızın da bu konuda büyük emekleri olmuştur. Bu yasaların hazırlık aşamasında kendilerine de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Burada temel amaç, bireyleri emekliliklerinde ek bir gelir sağlayarak, refah düzeylerinin artırılmasıdır. Bu sistemin, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı özelliği de buradan kaynaklanmaktadır. Bir ara kamusal sigorta kurumlarının lağvedileceği, özelleştirileceği, bu özel emeklilik imkânı getiren, bu Bireysel Emeklilik Yasası'nm hayata geçmesiyle bunların tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı tartışmalan yaşanmıştı. Bunlar yanlış tartışmalardır. Çünkü kamusal sigorta kurumlarının yerini tutacak, ikame edecek bir sigorta anlayışı yoktur. Tam tersine, demin de arz ettiğim gibi, sistemi tamamlayan bir unsur olarak ele alınmıştır ve çıkartılan yasa da bunu öngörmüştür. Burada çok önemli bazı ayrıntılar var. Sadece bu bireysel emeklilik sisteminin devreye girmesiyle, bu sisteme dahil olan kişinin, yurttaşın, kendi emeklilik gelirlerine ilave, kendi tasarrufları oranında, kendi diledikleri zaman

13 dilimi içerisinde o yasanın verdiği genel çerçevedeki güvenceler altında, kendi tasarrufunun değerlendirilmesi ve sonuçta da emekli olma aşamasında kamusal sigorta kurumundan aldığı emekli maaşına ilaveten bu özel emeklilik sisteminden de ilave bir maaş almasından ibaret değildir. Bu ona sağlanan önemli bir imkândır, önemli bir avantajdır. Bir çok OECD ülkesinde, bir çok Avrupa ülkesinde Amerika'da, Japonya'da veya birçok ülkede bu sistem zaten yıllardan beri var olan bir sistemdir. Bu, bireye olan önemli katkısının yanı sıra, bu sistemin devreye girmesiyle, esas ekonomimize ve istihdama ve yatırımlara da ilişkili olarak çok küçümsenmeyecek oranda katkısının olabileceğini düşünüyorum. Bunun çeşitli ülkelerdeki uygulamalarına baktığımızda, bu emeklilik fonlarının, hakikaten çok küçümsenmeyecek boyutlarda bir meblağı kendi bünyesinde barındırdıkları ve bu fonlarla yatırımların organize edildiği ve sonuçta da o ülkelerin istihdam sorununun çözümünde çok ciddi katkı sağladığını biliyoruz. Bir kaç örnek verilebilir. Örneğin İtalya'da bugünkü tarih itibariyle toplam fon miktarı, 36.3 milyar dolara ulaşmıştır. Bu da Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYİH) yaklaşık %3'lük bir kısmı temsil etmektedir. Almanya'da bu rakam 136 milyar dolar civarındadır, fondaki toplam miktar ve bu da GSYİH'nın %5.8'ine karşılıktır. Ama bazı ülkeler var ki, bu rakamlar çok daha ileri bir boyuta gelmiştir. Örneğin Hollanda^da milyar dolar fonda biriken para vardır. Ve bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nm karşılığı da %87.3'tür. Çok büyük bir rakam ve demek ki Hollanda'da bu emeklilik fonu, adeta ekonominin ana unsuruna dönüşmüştür. Etkileme sonuçları itibariyle, İngiltere'de milyar dolardır. Burada fonda biriken meblağ, GSYİH itibariyle %74.7'sine tekabül etmektedir. Japonya'da 1 trilyon 919 milyar dolar civarında bir birikim sağlanmıştır. %41.8'e eş değerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4 trilyon 303 milyar dolar, bu fonda biriken paradır ve bu da Amerika'nın GSYİH'nın yaklaşık %58'ine karşılıktır. Bu rakamlar hiç de küçümseyemeyeceğimiz, gözardı edemeyeceğimiz, çok önemli ekonomik dinamikleri harekete geçirebilecek rakamlardır ve Türkiye maalesef bu gerçeklerden bir çok konuda olduğu gibi, uzun yıllar bihaber olarak kalmış, yaşantısını sürdürmüştür. İşte bu göstergeler de bize şunu ifade etmektedir ki, bireysel emeklilik ile ilgili çıkardığımız yasa ve bunun fiilen yürürlüğe girmesinden itibaren, sadece buna muhatap olan vatandaşın emeklilikle ilgili kendi tasarrufları oranında, emekli olduktan sonra alacağı yaşlılık maaşı, ki düzgün ismi odur ama bizde hep emekli maaşı adlandırılır. Ona ilave edeceği önemli katkıların yanı sıra, ülkenin ekonomisi bakımından da çok ciddi sorunların çözümünde önemli katkı sağlayabilecek bir potansi-

14 yele de sahiptir. Onun için Özel Emeklilik Yasası'nı çok önemsiyoruz. Ve bunun önümüzdeki süreç içerisinde çok sağlıklı bir platform üzerinde işlemesini sadece hü~ kümet olarak değil, bütün bu devletin bir vatandaşı olarak da canı gönülden temenni ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, burada bazı ülke deneyimlerinden de bazı örnekler paylaşabiliriz. Mesela Latin Amerika ülkelerinde son 5-6 yıl içerisinde bu reform uygulamaları gerçekleşmiş ve bu çerçevede bu özel emeklilik fonlarıyla ilgili önemli gelişmeler kat edilmiştir. Mesela, Arjantin'de 1994 yılında bu uygulamaya geçilmiş, şu anda fondaki miktar 11.5 milyar dolara ulaşmıştır. Bolivya'da 97 yılında geçilmiş, orada çok fazla bir kaynak teşekkül etmemiş, ama Brezilya'da 1994 yılından itibaren, geçen 7 yıllık süreç içerisinde 78.3 milyar dolar bu fonda birikim sağlanmıştır ve bugün Brezilya'da hakikaten bu fon etkin bir rol oynamaktadır. Ekonominin belli dengeler üzerinde yürümesi bakımından, örneğin Meksika'da 1998 yılında bu fon yürürlüğe girmiş, 3 yıl gibi kısa bir sürede 10.6 milyar dolarlık bir birikim sağlanmıştır. Bunlar yani GSYİH bakımından Meksika'nın %2.7'sine karşılıktır. Şili'de 1981 yılında, o çok önceleri başlamış, fondaki miktar 42 milyar dolar civarındadır. Tabii burada bu birikimleri o ülkelerin nüfuslarını da dikkate alarak değerlendirirsek, daha sağlıklı bir karşılaşma yapma imkânı olabilir. Şimdi bizim Türkiye'de de aslında hiç bu yasa çıkmadan önce de bildiğiniz gibi, emeklilik tarzında, sigorta faaliyetlerimiz vardı, belli yasalar çerçevesinde ve bu manada çok önemli bir katılım sağlanmadığı halde veya halk, buna katılacak olan yurttaş çok fazla bir bilgi sahibi yapılmadığı halde, bu fonda biriken miktar 1.2 milyar dolar olmuştur. Şu andaki durum itibariyle, şimdi bu özel emeklilik sistemiyle eğer demin sözlerimin başında sizlerle paylaştığım ve sektörün ve diğer konularına bir örnek olarak verdiğimde de güven diye başladığımız, o tartışmadan, mümkün olabildiğince uzak bir noktada, yani güven unsurunu hiç zedelemeyecek tarzda bir platforma bu sistem oturtulursa, bu sistemin fevkalade önemli ve kısa süre içerisinde önemli mesafe kat edebileceğinizi ifade edebilirim. Burada önemli olan demin yine arz ettiğim gibi, güven meselesidir. İşte burada bir talihsizliğimiz var, maalesef, ekonomimizdeki bu zor ve olumsuzluğun öne çıktığı bir süreçte biz bu emeklilik sistemini hayata geçiriyoruz, bu belki bu sistemin önündeki bana göre en önemli handikaptır. Burada sektörün içindeki kuruluşlar, buna ilgi duyan kuruluşlar, sivil toplum örgütlerimiz bu manada bu sektörle ilgili olarak, belki bunu bir ortak çalışmanın sonunda, bir ortak konuyu anlatımını getirecek, konuyu halkla paylaşabilecek bir ortak gi-

15 rişime belki ihtiyaç olabilir. Çünkü işin neticesinde güven dediğimiz unsurda, tereddütlerin tamamen ortadan kalkması ve bu çıkan yasanın bu noktada hangi güvenceleri de beraberinde getirdiğini, bununla ilgilenebilecek olan kişilere, çok iyi anlatılması lazım. Eğer sistem iyi izah edilemezse, baştan çok tereddüt ve soru işaretleri gündeme gelir, o da iştiraklerin asgari düzeyde kalmasına yol açabilir diye endişemi paylaşıyorum. Bu konuda tabii ki kamu olarak da elimizdeki imkânlarla, özellikle konudan doğrudan doğruya ilgili olan Hazine Müsteşarlığımız, gerekli açıklamalarda, aydınlatıcı faaliyetlerde bulunurlar, bulunacaklar. Ama bence bize işi bırakmadan, özel sektör olarak bu işle ilgilenen kurumlar, kuruluşlar olarak bunu bir ortak çabayla alınacak bir karar neticesinde belki ortak bir reklam kampanyasıyla, bir tanıtım faaliyetiyle belli bir süre bu konunun halkla paylaşılmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, buradan son olarak ifade etmek istediğim bir konu, sektör itibariyle, bütün diğer sektörlerdeki sorunlar, üç aşağı beş yukarı, bu tabii sigortacılık sektöründe de yaşıyoruz, ekonomideki olumsuzluklar dediğiniz vakit, doğrudan doğruya sigortacılık kesimindeki sektöre de yansımaları kaçınılmaz. Ama bir şeyi hatırdan çıkartmamamız lazım. Belki de sigorta bu en zor dönemde daha fazla iyi aydınlatılabilirse, iyi anlatılabilirse, bu sektörün önünün belki de bu zor dönemde, zor süreçte daha açık olduğunu da düşünebiliriz. Şimdi depremle ilgili de Sayın Başkan demin ifade etti. Evet, mesela yüzyılın en büyük felaketi olan 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerine muhatap olduk. Benim kendi seçim bölgem olan Yalova da dahil 5 il, hakikaten çok büyük tahribata uğradı, 20 binin üzerinde insanımızı kaybettik. 50 binin üzerinde yaralı insanımız, ona da şükrediyoruz kurtardık ve 178 bin konut ve işyeri hasar gördü, bunların içinde 'ü oturulamaz halde. Şimdi bunlan da hemen akabinde bu hadiseden sonra, bildiğiniz gibi, depremle ilgili bir sigorta, zorunlu sigortacılık fiiliyata geçirildi, yasasını çıkardık, ama orada da aldığımız mesafe çok sınırlı. İşte bu tanıtım eksikliği, bilgilendirme eksikliği, şimdi zorunlu hale getirmek meseleyi çözmüyor. Zorlayıcı tedbirler alabilirsiniz ama, ona eğer inanç, sisteme inancı öne çıkartmazsanız, o zorunlu olduğu için, bir formül bulup onu nasıl alt edebilirim veya oradan nasıl yakamı sıyırabilirim anlayışı çok öne çıkar. Onun için bu zorunluluk yerine, belli şartlarda zorunluluk mutlaka gereklidir onu kabul ediyorum. Ama gönüllülük esasını öne çıkartacak, bir anlayışı öne çıkartmamız lazım. Bunun için de en önemli hadise, tanıtım ve paylaşımdır. Bilgi paylaşımıdır, halkla, kamuoyuyla bunun gerekliliği üzerinde mutlaka bire bir olsun, iletişim araçları yoluyla olsun, tanıtım faaliyetleri, reklam aracılığıyla olsun, ama mutlaka bu bilgi paylaşımını öne çıkartmamız lazım gelir diye düşünüyorum.

16 Burada da özel sektöre çok önem düşüyor. Her şeyi devletten bekleyen bir anlayıştan da uzaklaşmamız lazım. Devletin yapacağı işler sınırlıdır. Ama esas işi alıp götürecek olan öze! sektördür, özel sektör bu açıdan meseleye yaklaşırsa, öyle zannediyorum ki, bu ekonomideki zor olan dönemde, sigortacılık sektörünün, sorunlannı aşmada, çözmede, ve hele hele bu özel emeklilik sistemiyle olsun, deprem sigortasıyla olsun, önemli bir aktivite kazanabileceğini değerlendirebiliriz. Ben İstanbul Ticaret Odamız tarafından düzenlenen bu panelin hayırlı olmasını diliyorum. Bu paneldeki bütün tebliğleri arkadaşlarımız da takip ediyorlar, onları değerlendireceğiz, benim Bakanlığım'la ilgili olan kısım demin de arz ettiğim gibi, fevkalade sınırlı, ama biz de diğer hükümet üyesi, konuyla ilgili Bakanlar'a, Maliye Bakanımız'a, Hazine'den Sorumlu Devlet Bakanımız'a da buradaki konuşmalan, arkadaşlanmız ve biz ileteceğiz. Ben panelin hayırlı olmasını diliyorum ve panelist arkadaşlanmıza basanlar diliyorum. Sizlere saygılar sunuyorum.

17

18 I. OTURUM Sektörel Durum ve Mevcut Sorunlar Oturum Başkanı Cemal ZAĞRA Koç Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KONUŞMACILAR Çetin ALANYA Ray Sigorta A.Ş. Gn. Md., Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Bşk. Yrd. Aydın SİLİVRİLİ İTO Meclis Üyesi Prof. Dr. Samim ÜNAN İstanbul Ünv. Hukuk Fakültesi Deniz ve Sigorta Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Ayşe KARABULUT Karabulut Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sahibi

19 OTURUM BAŞKANI: Cemal ZARA Koç Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hepinize saygılar sunarak, iki bölümden oluşacak toplantımızı açıyorum efendim. Birinci bölümde, dört arkadaşımız var. Onlara bildiri mi demek lazım, tebliğ mi demek lazım? Adını siz koyun isterseniz, bildirilerini sunacaklar. Ondan sonra iki bölümün arasındaki konu birazcık farklı olduğu için, sizlerden gelecek suallere, tebliğleri yahut bildirileri sunacak arkadaşlara cevap hakkı vereceğim. Ondan sonra bir ara vereceğiz, sonra ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölüm daha ziyade bireysel emekliliği ilgilendiren bir konudur, bireysel emeklilik ile ilgili yine 4 arkadaş görüşlerini açıklayacaklar, ondan sonra size tekrar söz vereceğim. Soruları olan varsa, o arkadaşlara yöneltmenizi rica edeceğim. O arkadaşlardan da cevapları alacağız, şimdi izninizle ilk bölüm için oturuma tebliğ sunacak arkadaşlarımı yerlerine davet ediyorum. Lütfen buyursunlar efendim. Efendim bildirilerini sunacak arkadaşlan size uzun uzun tanıtmaya gerek yok. Ama ben kısa olarak kendilerini kısaca tanıtayım istiyorum. Sayın Çetin Alanya, Ray Sigorta Genel Müdürü ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkan Yardımcısı. Sayın Aydın Silivrili, İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi. Prof. Dr. Samim Ünan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi, Sayın Ayşe Karabulut, Karabulut Sigorta Limited Şirketinin sahibi. Efendim ilk konuşmacımız. Sayın Çetin Alanya, kendilerini bildirilerini sunmak üzere, buraya davet ediyorum.

20 Çetin ALANYA Ray Sigorta A.Ş. Genel l\/lüdürü, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkan Yrd. Sayın Başkan teşekkür ediyorum, İstanbul Ticaret Odası'na düzenledikleri bu panele beni de davet ettikleri için ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Konumuz önce Türkiye sigorta sektöründe bir durum tespiti yapmak, ondan sonra da sorunlar hakkında görüşlerimizi iletmek. Durum tespiti derken önce dünya sigortacılığı nerede, Türkiye nerede ona kısaca bir bakmak istiyorum. Elimizdeki rakamlar dünya sigortacılığı açısından, 1999 yılı sonuçları, 2000 sonuçları bir iki ay sonra açıklanacak. Buna göre dünya sigortacılık üretimi 2 trilyon 325 milyar dolar. Bu üretimin %91'ini Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya ve Okyanusya ülkeleri sağlamakta, bakiye %9 da gelişmekte olan ülkelerden elde edilmekte. Bu 2 trilyon 325 milyar dolarlık üretimin %61'i, hayat sigortalarından, %39'u hayat dışı branşlardan elde edilmekte. Demek ki dünya sigortacılığında hayat sigortaları branşı, hayat dışı sigortalar branşına göre çok daha büyük ve bir daha önemli. Dünyada 1999 yılında kişi başına 387 dolar prim harcaması var. Yani her bir dünya vatandaşı ortalama olarak 387 dolar sigorta harcaması yapıyor, ama gelişmiş ülkelere baktığımızda bu ortalama yaklaşık dolar. Gelişmekte olan ülkelerde, kişi başına ortalama 40 dolar olduğu için dünya ortalaması 387 dolara düşüyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus toplamı, gelişmiş ülkelerdekinden daha fazla olduğu için, ortalama 387 dolara düşüyor. Türkiye bu tablonun neresinde? 1999 yılı sonuçlarına göre söyleyeceğim. Sonra 2000 ve 2001 arz edeceğim. Türkiye 1999 yılı sonu itibariyle, 2 milyar 318 milyon dolarlık üretimle bu dünya sıralamasında 39. sırada, pazar payı da binde 10 civarında. Kişi başına harcama 35 dolar, yani dünya ortalaması az gelişmiş ülkeler ortalamasının da altında. Böylece dünyanın oldukça geri bir noktasında bulunuyor. Örneği biraz daha çarpıcı hale getirmek için, bazı rakamlar vermek istiyorum. Mesela prim üretimi İspanyada 34 milyar dolar, Türkiye'de 2.3 milyar dolar, Yunanistan'da 2.5 milyar dolar. İsrail'de 6 milyar dolar, Polonya'da 4.5 milyar dolar, Meksika'da 8 milyar dolar gibi rakamlarda. Kişi başına prim Türkiye'de 35 dolar. İsrail'de dolar. Finlandiya'da dolar, Yunanistan'da 245 dolar. Polonya'da 117 dolar, Meksika'da 85 dolar. Bu ülkelerin sigorta sektörlerinin Gayri Safi Milli Hasıla'daki payları da Türkiye'de %1.2, Amerika'da %8.5, İngiltere'de %13, Yunanistan'da %2, Finlandiya'da %9. Bu tablodan hemen şunu çıkartmak mümkün. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, Polonya da aday. 38 milyon nüfuslu Polonya'da kişi başına harcama yaklaşık 3 katımız. Bizim 2 katımız kadar prim üretiyor. Komşumuz Yunanistan'ın prim üretimi yaklaşık bizim seviyemizde, bizle bir kaç 100 milyon dolar daha üstü. Ama kişi başına prim harcaması bizim 7 katımız. 6 milyonluk İsrail'de sigorta harcaması bizim 29 katımız. Bir zamanlar ulaşmayı hayal

21 ettiğimiz Güney Kore vardı, bilirsiniz. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra Güney Kore ekonomisine ulaşacağız denirdi. Güney Kore'nin prim üretimi 48 milyar dolar, bizim 2.3 milyar dolarımıza karşılık ve Güney Kore'de sigorta sektörü Gayri Safi Milli Hasıla'nın %8.5'i oranında yılının özelliğine gelelim, Türkiye'de 2000 yılı itibariyle 40 tane hayat dışı, 22 tane de hayat sigorta şirketi faaliyet gösterdi, bunlardan 11 tanesi bilanço zararı gösterdi. Bazıları o kadar küçük karlar gösterdiler ki, gösterdikleri karlarla işte Göztepe'de, Erenköy'de bir apartman dairesi satın alabilirsiniz, demek ki çok ağır makyajlı bilançolar oldu. Bazı şirketler var ki, bunların"sonuçları kendi öz kaynaklarının zararları, daha doğrusu öz kaynaklarının %75'ini aştı ve sektör bayağı sallanmaya başladı. Haziran 2001 sonu itibariyle üretime baktığımızda, bu yılın ilk 6 ayındaki üretim, sağlık sigortaları dahil hayat dışı branşlarda 956 trilyon lira, yafiii Haziran sonu kuru ile bakarsak, 755 milyon dolar. Hayat branşında 211 trilyon lira, yani 165 milyon dolar, toplamda ilk 6 aylık üretimimiz 920 milyon dolar. Kurların bugünkü seviyelerde devam ettiği varsayılırsa, yıl sonu itibarîyle üretimimizin yaklaşık en kabasından 2 milyar dolar olması beklenir. Bu sonuçla da Türkiye 39'unculuktan, İran'ın gerisine 45'inciliğe düşüyor. Dolardaki değer artışı, bizi sıralamada daha geriye bırakıyor. Yine Haziran 2001 sonu itibariyle baktığımızda, hayat dışı branşlarda (40 şirket artık 37'ye düştü, 3 şirket faal değil 2001 yılında) üretimin %80'inin ilk 12 şirket tarafından yapıldığını, bakiye %20'sinin de 25 şirket tarafından paylaşıldığını görüyoruz. Ama piyasa payları, her birine baktığımızda, %0.3 %0.5, en kabasından % 0.6, bir de geride kalan %20'lik bölüm var. Bu şunu gösteriyor bize, aynen bankacılıkta olduğu gibi sigortacılıkta da önümüzdeki birkaç yıl zarfında piyasanın çok daha büyük bir bölümü, %80'in üzerindeki bir bölümü, şirket tarafından yapılacak, kalan şirketler ya var ama adı sanı duyulmayan, yahut da bitkisel hayatta küçük şirketler olarak devam edecek ve piyasa tane anlamlı pazar payına sahip olan sigorta şirketleri tarafından paylaşılacak. Şimdi tabii bu niye böyle oldu: 1980 yılına geldiğimiz zaman, 18, 20 tane sigorta şirketi vardı. O tarihten itibaren, özellikle 83 ve daha sonra da 90'dan itibaren çok sayıda sigorta şirketi kuruldu. Bu bir soruna işaret ediyor. Sektörün %80'inin 12 şirket tarafından yönlendirilmesi, prim üretiminin 12 şirket tarafından sağlanması, sigorta şirketlerinin gereğinden fazla, çok olduğuna işaret ediyor. Demek ki ülkenin bu kadar çok sigorta şirketine ihtiyacı yok. Şimdi biz Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeyiz, 10 yıl sonra mı, 15 yıl sonra mı bilemiyorum ama, iyimser bir görüşle Avrupa Birliği'ne üye olacağız. Burada Avrupa Birliği'ndeki finansal sektörün kriterlerine bir bakmak istiyorum yılı sonunda Lizbon'da toplanan zirve, finansal hizmetler için, ki sigortacılık da bunun içerisindedir, üç tane önemli kriter koydu. Birincisi, daha liberal bir finansal sistem, ikincisi, daha rekabetçi bir finansal sistem, üçüncüsü tüketici hakları daha fazla koruyan bir finansal sistem. Yani burada anahtar cümle, tüketici haklarını

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRKİYE NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI SİGORTA EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİDİR. KURUCULARIMIZ TSEV, 1970 Yılında; Türkiye Sigorta ve Şirketleri Birliği ve Milli Reasürans T.A.Ş.

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 13 1. BÖLÜM: BU KİTAP NE ANLATIYOR? Kitabın Amacı Ne?... 15 Kimler İçin Yazıldı?... 15 2. BÖLÜM: NEDEN SİGORTA YAPTIRAYIM Kİ?

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 13 1. BÖLÜM: BU KİTAP NE ANLATIYOR? Kitabın Amacı Ne?... 15 Kimler İçin Yazıldı?... 15 2. BÖLÜM: NEDEN SİGORTA YAPTIRAYIM Kİ? İÇİNDEKİLER Önsöz..................................................... 13 1. BÖLÜM: BU KİTAP NE ANLATIYOR? Kitabın Amacı Ne?........................................... 15 Kimler İçin Yazıldı?...........................................

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

HÜR SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU - 1 -

HÜR SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - HÜR SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - GENEL MERKEZ VE BÖLGE ADRES BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK Büyükdere Cad. Hür Han No:15/A Şişli İSTANBUL Tel : 212 232 20 10 Fax : 212 230 52 90 Hasar İhbar Hattı

Detaylı

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 07/06/2007 26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2007 tarihine kadar geçen

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006 Katedilecek daha çok yol var...! Sektöre Genel Bakış... Yurdışı ve özellikle de gelişmiş ülkelerdeki durum incelendiğinde sigortacılık sektöründeki büyümenin ekonomik refah düzeyi ve toplumdaki sigorta

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

TERÖR VE ANARŞİ, SOSYAL SORUNLARI ÇOK KOLYA İSTİSMAR EDİYOR. BU ANLAMDA, ÜLKENİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT EDEN EN ÖNEMLİ SORUNDUR.

TERÖR VE ANARŞİ, SOSYAL SORUNLARI ÇOK KOLYA İSTİSMAR EDİYOR. BU ANLAMDA, ÜLKENİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT EDEN EN ÖNEMLİ SORUNDUR. ESFENDER KORKMAZ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 4 MART 2009 BASIN TOPLANTISI AKP İKTİDARI, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYE YÖNELİK HİÇBİR ÖNLEM ALMADIĞI VE BİR KRİZ YÖNETİMİ OLUŞTURMADIĞI İÇİN, EKONOMİK KRİZ TABANA VURDU,

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

Ahmet Pura: Dijitaldeki kontrolsüz büyüme korkutuyor

Ahmet Pura: Dijitaldeki kontrolsüz büyüme korkutuyor Ahmet Pura: Dijitaldeki kontrolsüz büyüme korkutuyor Son yıllarda en hızlı ve anlamsız büyüyen mecranın dijital reklam olduğunu belirten Ahmet Pura, Hiç kimse bunun ne olduğunu anlamadı. Bomba duruyor

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR 5 Kasım 2010, Cuma Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, 2011 yılı bütçe görüşmelerini yakından takip ederken,

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu İç Organizasyon Yapısı Sigorta işletmesinin fonksiyonlarına göre: Hukuk, yatırım, acenteler, reklam, satın alma, tahsilat ve üretim bölümleri

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK!

BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK! BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK! BESBELLİ DESTEK HAYAT SİGORTASI AVANTAJLARINIZ I. Hedeflediğiniz Birikimleriniz Güvence Altında BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası ile sigortalının vefat riskine

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ SAYI : 2016/150 TARİH : 29.01.2016 TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET TÜRMOB, 76. Başkanlar

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Ekonomimizin performansı her geçen gün ilerlemeye devam ediyor.

Ekonomimizin performansı her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. 2007 TEMMUZ - SEKTÖREL Sigortacılık Sektörü Büyük Bir Değişimle Karşı Karşıya Erdem ALPTEKİN Ekonomimizin performansı her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Kimine göre 2 ileri 1 geri, kimine göre hızlı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ E-BÜLTEN Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bireylerin çalışırken tasarruf etmesini ve emekliliklerin de elde edecekleri gelirin artmasını sağlamasının

Detaylı

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi,

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KONULU ÇALIŞTAY AÇILIŞ KONUŞMASI Dr. Vahdettin ERTAŞ SPK Başkanı

Detaylı

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor.

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor. Sayın Başkan, Değerli Basın mensupları, Odamızın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 65. Hükümetimiz, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI TANIM Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Bankada hesap açma,

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları,

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Şubat ayı meclis toplantımızda sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

Tanrı Zar Atmaz Ya FED?

Tanrı Zar Atmaz Ya FED? Tanrı Zar Atmaz Ya FED? Yaklaşık 10 yıllık küresel finans krizinin başladığı yer olan Amerika, krizi dünyaya ithal etmekle kalmadı, bunu kendi bünyesinde de çok ağır yaşadı aslında Özelikle 2008-2009 sürecinde

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Genel Olarak - Amaç ve kapsam genişletilmiş acentelik faaliyetlerinin sektöre olan güveni artırıcı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek 4 Haziran 2012, Pazartesi AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek Uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ne getirilen teşviklerin sektörün

Detaylı

PROTOKOL KONUŞMALARI. Prof. Dr. Vedat AKGİRAY Tevfik BİLGİN Mustafa ÖZYÜREK

PROTOKOL KONUŞMALARI. Prof. Dr. Vedat AKGİRAY Tevfik BİLGİN Mustafa ÖZYÜREK 4/28/11 11:55 AM Page 27 PROTOKOL KONUŞMALARI Prof. Dr. Vedat AKGİRAY Tevfik BİLGİN Mustafa ÖZYÜREK PROTOKOL KONUŞMALARI 1 vedat akgiray:layout 1 1 vedat akgiray:layout 1 4/28/11 11:55 AM Page 28 28 1

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi 4/28/11 12:00 PM Page 67 DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP kürşad Sait BaBUçcU İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi GENEL OTURUM II 1 u?nal tekinalp:layout

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katından Fazla Parayı 10,5 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU Tarih: 14.06.2015 Sayı: 2015 / 2 AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM SEN) Ekonomi Servisi tarafından hazırlanan

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem 1 2 3 Yaşlanan nüfus devletler ve kişiler için riskler taşıyor Sosyal güvenlik sistemleri sürdürülebilir değil

Detaylı

INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007

INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007 Sponsored by the Japanese Government INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES Swissôtel, Istanbul 13 April 2007 Role of institutes and training centers Turkish

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ (5.3.2012 - R.G. 47 - EK III - A.E. 142 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa.) Madde 68 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu

SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu SGK Başkanı Fatih Acar CNBC-E nin Canlı Yayın Konuğu Oldu SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 11 İŞÇİNİN ACI BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMESİ HERKESİ DERİNDEN YARALADI. - TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ VE

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016 Türkiye Sigorta Sektörü Raporu 216 Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 216 Allianz Hakkında Dünyanın en güçlü finans topluluklarından, Brand Finance "Global 5" araştırmasına göre Dünyanın En Değerli Sigorta

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011 Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği Nisan 2011 Sayın Bakanım (Tarım Bakanı ordaysa), Değerli katılımcılar, Hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli etkinlik vesilesiyle

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı