AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2005

2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI NESLİHAN TEMİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 23/09/2005 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği/Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir.... Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. Lale DÖNBAK Cemil KARA Danışman Üye Yrd.Doç.Dr. Naciye KURTUL Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma KSÜ Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2003/7-9 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER... I ÖZET...II ABSTRACT... III ÖNSÖZ... IV ÇİZELGELER DİZİNİ...V ŞEKİLLER DİZİNİ... VI SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ...VII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Genel Bilgiler Majör Doku Uyuşum Kompleksi (Majör Histocompatibility Complex) İnsan Lökosit Antijeni (Human Leucocyte Antigen-HLA) HLA Antijenlerinin Sınıflandırılması Sınıf I Antijenler Sınıf II Antijenler Sınıf III Antijenler HLA Antijenlerinin Fonksiyonları Sınıf I Antijenlerinin Fonksiyonları Sınıf II Antijenlerinin Fonksiyonları HLA Genleri HLA Genlerinin Kalıtımı HLA Antijenlerinin Özellikleri HLA Toplum (Puplic ) ve Özel ( Private ) Antijenler Dengesiz Bağlantı ( Linkage Disequilibrium ) İmmün Cevap Genleri ( Ir ) HLA ve Hastalık HLA-Hastalık İlişkisi ile İlgili Hipotezler HLA Molekülleri Etiolojik Genlerin Reseptörleridir HLA Antijenik Peptid İçin Seçicidir T Hücre Reseptörü Hastalık Predispozisyonunu Belirler Hastalık Ojenleri HLA Moleküler Teklif Ederler (Moleküler mimik) HLA-Hastalık Birlikteliğinde Riskin Belirlenmesi HLA Doku Tiplemesi MATERYAL VE METOT BULGULAR VE TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER...32 KAYNAKLAR...34 EKLER...37 ÖZGEÇMİŞ...69 I

4 ÖZET KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGEN) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI NESLİHAN TEMİZ Yıl: 2005, Sayfa: 69 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Lale DÖNBAK Jüri: Yrd.Doç.Dr. Lale DÖNBAK Doç. Dr. Cemil KARA Yrd. Doç. Dr. Naciye KURTUL Bu çalışmada, Akdeniz bölgesindeki İnsan Lökosit Antijenlerinin (HLA) tipleri ve sıklığı saptanmıştır. Bu amaçla; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı İmmünoloji Birimi HLA verileri değerlendirilmiştir. Çalışmada 460 ı kadın, 450 si erkek olmak üzere; birbiri ile akrabalık ilişkisi bulunmayan toplam 910 kişinin verileri incelenmiş, her bir lökosit antijeninin frekansı hesaplanmıştır. Bu populasyonda; Sınıf I HLA dan 90, Sınıf II HLA dan 45 olmak üzere toplam 135 farklı lökosit antijeni incelenmiştir. Akdeniz Bölgesi nde en yaygın olarak görülen antijen HLA-BW6 olup, frekansı %75.38 dir. Bunu sırayla; %65.6, %42.97, %38.9, %28.68, %27.25, %27.14 frekanslarla HLA-BW4, HLA-DR52, HLA-A2, HLA-B5, HLA-DQ7, HLA-CW4, HLA-DR11 antijenleri izlemektedir. Bu populasyonda en az sıklıkla (%0.1) rastlanan HLA antijenleri; HLA-A10+74, -A21, - A25+29, -A24+25, -B18+35, -B32, -B39+67, -B48+81, -B55+7, -B67, -B73+35, - CW17+7, -DR7+9, -DR11+13, -DR15+7, -DR15+13, -DR15+16, -DR18, -DR19 dur. Anahtar kelimeler: MHC, HLA, populasyon genetiği, Akdeniz bölgesi. II

5 ABSTRACT UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF BIOLOGY MSc THESIS ABSTRACT DETERMINATION OF TYPES AND FREQUENCIES HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN) IN MEDITERRANEAN REGION NESLİHAN TEMİZ Year: 2005, Pages: 69 SUPERVISOR: Assit.Prof.Dr. Lale DÖNBAK Jury: Assist.Prof.Dr. Lale DÖNBAK Assoc.Prof.Dr. Cemil KARA Assist.Prof.Dr. Naciye KURTUL In this study, the types and frequencies of HLA have been determined in Mediterranean region. For the study, the HLA data of 910 unrelated individuals (460 women and 450 men) were taken from the Immunology Laboratory of the Center Laboratory, Medicine Faculty of Çukurova University and the types and the frequencies of each HLA have been determined. In this population, total 135 different leucocyte antigens (90 for class I HLA, 45 for class II HLA) have been observed. The most common HLA antigen in Mediterranean region is HLA-BW6 with the frequency of 75.38%. The other common HLAs are as follows: HLA-BW4 (65.6%), HLA-DR52 (42.97%), HLA-A2 (38.9%), HLA-B5 (28.68%), HLA-DQ7 (28.68%), HLA-CW4 (27.25%), HLA-DR11 (27.14%). HLA-A10+74, -A21, -A25+29, -A24+25, -B18+35, -B32, -B39+67, -B48+81, - B55+7, -B67, -B73+35, -CW17+7, -DR7+9, -DR11+13, -DR15+7, -DR15+13, - DR15+16, -DR18, -DR19 are the least common leucocyte antigens (%0.1) in the Mediterranean region. Key Words: MHC, HLA, population genetic, Mediterranean region. III

6 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Genetik yüksek lisans eğitimim süresince değerli katkıları ile tez konumun seçilmesinde ve oluşturulmasındaki yol göstericiliği için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Lale DÖNBAK a, Tezimin verilerinin temin edilmesi ve hazırlanmasında değerli bilgi ve deneyimleri ile yardımlarını esirgemeyen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı İmmünoloji Biriminden Dr. Salih ÇETİNER e ve immünoloji laboratuarı çalışanlarına, Ayrıca yardımlarından dolayı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Biriminden Dr. Sümeyra ALKIŞ a KSÜ 2003/7-9 nolu proje olarak bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki maddi katkıları nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu na teşekkür ederim. Eylül 2005 KAHRAMANMARAŞ IV

7 ÇİZELGELER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. HLA Sınıf I genleri... 8 Çizelge 2.2. HLA Sınıf II genleri Çizelge 2.3. HLA Sınıf III genleri Çizelge 2.4. Anne ve babadan, çoçuklara HLA antijenlerinin geçişi Çizelge 2.5. HLA ile hastalık ilişkisi Çizelge 2.6. Serolojik olarak incelenebilen HLA antijenleri Çizelge 2.7. HLA lokusunda allel sayısı ve serolojik karşılığı Çizelge 4.1. Toplam 910 kişide saptanan lökosit antijenlerinin kadın ve erkeklere göre dağılımı V

8 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.1. Sınıf I HLA molekülünün şematik görünümü... 4 Şekil 2.2. Sınıf II HLA molekülünün şematik görünümü... 4 Şekil 2.3. HLA gen bölgesinin 6. kromozom üzerindeki yerleşimi ve Sınıf I, II, III Bölgesi... 7 Şekil 2.4. HLA Sınıf I genlerinin şematik sunumu... 9 Şekil 2.5. HLA Sınıf II genlerinin şematik sunumu Şekil 2.6. HLA Sınıf III genlerinin şematik sunumu VI

9 EK ÇİZELGELER DİZİNİ EK ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Ek Çizelge 1. HLA sınıf I allel Ocak 2004 listesi...35 Ek Çizelge 2. HLA sınıf II allel Ocak 2004 listesi...48 VII

10 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ DNA MHC HLA TNF MLK TİGVHH Ir TCR MA cm KDa : Deoksiribonükleik Asit : Majör Histocompatibility Complex : Human Leucocyte Antigen : Tümör Nekrotizan Faktör : Karışık Lenfosit Kültürü : Transfüzyonla İlgili Graft Versus Host Hastalığı : İmmün Cevap : T Hücre Reseptörü : Molekül Ağırlığı : Santimorgan : Kilodalton VIII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ MHC (majör histocompatibility complex), şimdiye kadar çalışılan bütün omurgalılarda bulunan ve bağışıklıkla ilgili ve bağışıklıkla ilgili olmayan fonksiyonları olan bir grup gendir (Trowsdale, 1995; Gruen, 1997). MHC bağışıklığı denetlemekte ve doku uygunluğunda rol oynamaktadır (Snell, 1981). İnsanda MHC, insan lökosit antijenleri (HLA) olarak adlandırılır (Dorak, 2002). HLA, plazma membranında yer alan transmembran glikoproteinlerdir. HLA antijenleri yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre; Sınıf I (HLA-A, -B, -C), Sınıf II (HLA-DR, -DQ, -DP) ve Sınıf III (propedin faktör B(BF), C2, C4A, C4B) olmak üzere üç farklı gruba ayrılır. Sınıf I HLA molekülleri tüm çekirdekli somatik hücrelerde bulunur ve farklı yapıdaki birbirine nonkovalen bağlarla bağlanmış iki zincirden oluşurlar. Ağır zincir 45 KDa, küçük polipeptid zincir ise 12.5 KDa ağırlıkta olup β2 mikroglobulin adını alır. Plazma membranına gömülü olarak bulunan α1, α2, α3 olarak tanımlanan ekstrasellüler 3 domaini (kangalı) vardır. Sınıf I moleküllerinin hücre yüzeyine yerleşebilmeleri için β2 mikroglobuline gereksinim vardır. Sınıf II HLA molekülleri, Sınıf I antijenlerine kıyasla daha az sayıda hücrede (monositler, makrofajlar, dentritik hücreler, langerhans hücreleri, B-lenfositler ve T- lenfositler) bulunurlar. Bu gruptaki antijenlerin yapısı daha simetrik olup, birbirine non kovalent bağlarla bağlanmış 2α ve 2β polipeptid zincirinden oluşurlar. α zinciri yaklaşık 34 KDa, β zinciri ise 29 KDa ağırlığında bir glikoproteindir. Moleküler biyolojideki hızlı gelişmeler, RFLP (restriction fragment length polymorphism), PCR (polymerase chain reaction), DNA dizi analizi ve diğer yöntemlerin geliştirilmesi HLA genlerinin tanımlanmasına yardımcı olmuştur. İnsanda HLA antijenlerini kodlayan genler, 6. kromozomun kısa kolu üzerinde sentromere yakın bir bölgede ardışık olarak yer almaktadır (6p21.3). 4 santimorgan (cm) büyüklüğündeki bu bölgede 203 tane genin immün sistemle ilişkisi vardır. HLA sistemindeki genler polimorfiktir ve kodominant özellik gösterirler. Bir sonraki döle Mendel kurallarına uygun olarak aktarılırlar. Her bireyin HLA antijenleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık ve polimorfizm türlerin çeşitliliğini ve korunmasını sağlamaktadır (Mueller, 1997; Walter, 1997 ). Çok çeşitli populasyonlarda HLA antijenlerinin oluşumundan sorumlu genlerin dağılımı ve frekansları çalışılmıştır. Bu çalışmada ise Akdeniz Bölgesi nde HLA antijenlerinin dağılımı ve frekansları saptanmıştır. 1

12 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. Genel Bilgiler Majör Doku Uyuşum Kompleksi (Majör Histocompatibility Complex-MHC) MHC, şimdiye kadar çalışılan bütün omurgalılarda bulunan ve bağışıklıkla ilgili ve bağışıklıkla ilgili olmayan fonksiyonları olan bir grup gendir (Trowsdale, 1995; Gruen, 1997) yılında Landsteiner eritrosit antijenlerini keşfetmiş; kan transfüzyonu için grup uyuşumunun gerekliliğini ve doku/organ transplantasyonu için de doku antijenlerinin uyumundan söz etmiştir lu yıllarda Peter A. Gorer ve George D. Snell farelerde doku antijenlerinin varlığından söz etmiş ve bunların gen bölgesine doku uyuşum kompleksi adını vermişlerdir (Schwartz, 1996). Farelerde 17. kromozomdaki bu H-2 gen bölgesinin sentezini sağladığı doku antijenlerine de MHC antijenleri denmiştir (Qlerup ve Zetterguist, 1992; Schwartz, 1996; Çarin, 1997; Gürtekin ve ark., 1997; Sebik, 1998). MHC bağışıklığı denetlemekte ve doku uygunluğunda rol oynamaktadır (Snell, 1981). MHC moleküllerinin başlıca fonksiyonu; T-lenfositlerinin peptide bağlanmasını sağlamaktır. T hücrelerinin enfekte hücreleri tanıyabilmesi için; hücre yüzeyinde viral antijenlerle birlikte MHC antijenlerinin de olması gerekir. Bağışıklık dışındaki fonksiyonları arasında, dikkate değer biri; hücre yüzeyinde diğer reseptörlerle (değişik hormon reseptörleri, epidermal büyüme faktörü ve transferrin faktörle) etkileşimidir (Sverjgaard ve Ryder, 1976; Edidin, 1988). MHC; insanlar, fareler ve sıçanlarda üreme süreçlerine ve insanlar ve farelerde çiftleşmede seçmeye etki ederek üremeyi de önlemektedir (Satar, 1992) İnsan Lökosit Antijeni (Human Leucocyte Antigen-HLA) İnsanda MHC, insan lökosit antijenleri (HLA) olarak adlandırılır (Dorak, 2002). HLA, plazma memranında yer alan transmembran glikoproteinlerdir de Daussel tarafından insanlarda doku antijenleri tespit edilmiş, yine aynı yıl Van Rood ve arkadaşları tarafından çok transfüzyon olmuş lösemi hastalarının ve çok doğum yapmış kadınların %20-30 unun serumlarında lökositlere karşı oluşmuş (lökoaglütinan) antikorlar tespit edilmiştir. Böylece bu antijenlere HLA ismi verilmiştir. HLA aynı tür içinde bireysel farklılık gösteren bir allo antijendir (Çarin, 1997; Sebik, 1998). HLA nın transplantasyon reddindeki rolünden başka, immünolojik tanıma işleminde de çeşitli görevleri olduğu saptanmıştır. Örneğin; farklı lenfoid hücreler arasındaki ve lenfositlerle antijenler arasındaki etkileşimde rol oynamaktadır te, bazı HLA antijenlerinin bazı hastalıklarda artmış oranda olduğu saptanmıştır (Satar, 1992). Günümüzde çok sayıda anti-hla antikor keşfedilmiştir ve her iki üç yılda bir yenileri tanımlanmaktadır. Son yıllarda rekombinant DNA teknolojisiyle HLA genleri ve HLA moleküllerinin aminoasit dizilişi incelenebilmektedir (Satar, 1992). 2

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR HLA Antijenlerinin Sınıflandırılması HLA antijenleri yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre 3 farklı sınıfta gruplandırılır: a) Sınıf I Antijenler: Bu grupta HLA-A, -B, -C antijenleri yer alır. b) Sınıf II Antijenler: Bu grupta HLA-DR, -DQ, -DP antijenleri yer alır. c) Sınıf III Antijenler: Bu grupta properdin faktör B (BF), C2, C4A, C4B bulunur. Steroid 21 hidroksilaz A ve B de bu grupta yer alır. Sınıf I HLA hemen hemen bütün çekirdekli hücrelerin yüzeylerinde bulunur. Buna karşın Sınıf II HLA; monositler, makrofajlar, dentritik hücreler, B hücreleri ve uyarılmış T hücreleri gibi bazı hücrelerin yüzeylerinde bulunur. İnaktif devredeki T hücreler ise Sınıf II HLA taşımazlar (Serin, 1995). T hücreleri; Sınıf I HLA ya da Sınıf II HLA moleküllerini tanımalarına göre 2 ye ayrılır. Yüzeylerinde CD8 reseptörü taşıyanlar Sınıf I HLA antijenlerini; yüzeylerinde CD4 reseptörünü taşıyanlar Sınıf II HLA antijenlerini tanırlar (Serin, 1995). CD8(+) hücreler genellikle T-supresör/sitotoksik (Ts/c) (bastırıcı/öldürücü) hücreler; CD4(+) hücreler ise genellikle T helper (Th) (yardımcı) hücreler olarak adlandırılmaktadır (Schwartz, 1991) Sınıf I Antijenler Sınıf I antijenlere, klasik doku uygunluk antijenleri de denmektedir. HLA-A, -B, ve C, Sınıf I içinde yer alan antijenlerdir. Bu antijenler yapısal olarak molekül ağırlığı (MA) 4400 da olan polimorfik bir glikoproteinin (ağır zincir-α), 1200 da molekül ağırlığında ve B2-mikroglobulin yapısındaki bir polipeptid zincirine non-kovalent olarak bağlanmasıyla oluşur. Yapılan çalışmalar, ağır zincirin sentezinden sorumlu genlerin 6. kromozom üzerindeki HLA kompleksi içinde yer aldıklarını göstermiştir. Polipeptid zincirinin sentezinden sorumlu genler ise; 15. kromozom üzerinde yer almaktadır (Yeşilli, 1993). Toplam 339 amino asit içeren α-zinciri, α1, α2 ve α3 olarak adlandırılan üç kısma ayrılmaktadır. β2-mikroglobulin, hücre membranının dış yüzeyindeki α3 bölgesine nonkovalen olarak bağlanır (Çarin, 1997; Goulmy, 1997; Lewin, 1997; Duran ve Özeren, 1999). β2-mikroglobulin HLA molekülünde antijenik bir bölge oluşturmaz, fakat moleküllerin ekspresyonu için gereklidir. Konjenital olarak bir hücrede β2-mikroglobulin yoksa Sınıf I antijenik determinantlar exprese olamazlar. β2-mikroglobulin ayrıca serum ve idrarda serbest olarak ve tersiyer yapısı immunoglubulinlerin sabit bölgesine benzeyen 3

14 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR küçük globuler peptidler şeklinde bulunabilir. Sınıf I HLA antijenleri tüm nukleuslu hücreler ve trombositlerde değişik miktarlarda bulunur (Şekil 2.1)(Yeşilli, 1993) Sınıf II Antijenler Sınıf II antijenlerine, immunite ile ilişkili (immun-associated) antijenler de denir. HLA-DR, -DQ, -DP bu grupta yer alan antijenlerdir. Sınıf II antijenleri, α ve β olarak adlandırılan birbirina non-kovalent olarak bağlanmış iki polipeptid zincirinden oluşurlar (Şekil 2.2). Glikoprotein yapıda olan α-zinciri, 3400 da, β-zinciri ise 2900 da ağırlığındadır. Sınıf I antijenlerinden farklı olarak bu zincirlerin her ikisi de 6. kromozom üzerindeki HLA kompleksi içindeki genler tarafından kodlanırlar (Yeşilli, 1993). Sınıf II HLA molekülleri sınırlı bir hücresel dağılım gösterirler. Bunlar immünokompetan (immün sistemle ilişkili olan) hücreler, B-lenfositleri, antijen sunan hücreler (makrofajlar, dentritik hücreler, kupffer hücreleri) ve insanlarda uyarılmış T hücreleri üzerinde bulunurlar. Ayrıca normal şartlarda Sınıf II moleküllerini eksprese etmeyen hücreler (istirahat halindeki T hücreleri, endotelyal hücreler ve troid hücreleri) uyarıldıklarında Sınıf II HLA moleküllerini eksprese ederler (Yeşilli, 1993). Şekil 2.1 Sınıf I HLA molekülü Şekil 2.2 Sınıf II HLA molekü (Yeşilli, 1993) (Yeşilli, 1993) Sınıf III Antijenler Sınıf III antijenler kompleman sisteminin bileşenleri olup genetik olarak HLA kompleksi içindeki genler tarafından kodlanmaktadır. Bu grupta yer alan antijenler; properdin faktör B (BF), C2, C4A ve C4B antijenleridir. Steroid 21 hidroksilaz A ve B de bu grupta yer alır (Yeşilli, 1993). 4

15 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.2. HLA Antijenlerinin Fonksiyonları Sınıf I Antijenlerinin Fonksiyonları a) Sınıf I antijenler, nakledilen dokunun reddinde konakçının tanıdığı esas antijenlerdir. Sınıf I antijenler, T lenfositleri tarafından tanınan hedef antijenlerdir. Bir antijenin CD8 sitotoksik T-lenfosit (killer) tarafından tanınması için; antijenin Sınıf I antijeni ile kombine olması gerekir. Bu fenomen HLA restriksiyonu (kısıtlaması) olarak adlandırılır. Örneğin; bir virüs bir hücreyi enfekte ettiğinde, viral antijenleri peptid fragmanlarına ayrılır, daha sonra Sınıf I moleküllerince bağlanır ve CD8 sitotoksik T hücrelerine sunulur. T lenfositin antijen reseptörü viral peptidi ancak belirli bir Sınıf I HLA molekülü varlığında tanıyabilir. Bu CD8 sitotoksik T lenfositlerinin reseptörleri aynı viral antijeni içeren fakat farklı Sınıf II antijeni taşıyan hedef hücrelerini tanımazlar ve aynı Sınıf I antijeni taşıyan fakat farklı viral antijeni içeren hedef hücrelerini de tanımazlar ve dolayısıyla öldürmezler. Tanıma gerçekleştikten sonra T-lenfositleri viral antijeni taşıyan hedef hücreyi öldürürler (Schwartz, 1991). b) Sınıf I antijenlerinin bazı moleküller için reseptör rolü oynayabileceği ve hücre zarından taşıma işlevinde rol alabileceği de ileri sürülmüştür. β2-mikroglobulin CMV virüsü için reseptör olduğu, HLA-A3 ün hemokromatoziste demir için algaç görevi yaptığı görüşleri bunlardan bazılarıdır (Satar, 1992). İnterferon ve tümör nekrotizan faktör (TNF), Sınıf I ürünlerinin hücre yüzeyinde gözlenmesinde artışa neden olurken, steroidler ve prostoglandin E2 azalmaya neden olmaktadır (Yeğin, 1990). HLA-C ürünlerinin lökosit ve trombositlerdeki yoğunluğu azdır Sınıf II Antijenlerinin Fonksiyonları a) Sınıf II moleküllerinin fonksiyonu immün cevabın başlangıcında işleme tâbi tutulmuş antijenik peptid fragmanlarını CD4 T-lenfositlerine (helper) (yardımcı) sunmaktadır. Tıpkı CD8 T-lenfositlerinin, peptid fragmanlarını sadece Sınıf I molekülü ile tanıdığı gibi CD4 T-lenfositleri de peptid fragmanlarını sadece Sınıf II molekülleri ile tanır (Schwartz, 1991). b) Sınıf I antijenleri pek çok antijene karşı yüksek ya da düşük immün yanıt fenotipini belirler. Kişiler arasındaki immün yanıt farklılıkları, değişik Sınıf II moleküllerinin antijenlere karşı farklı affiniteye sahip olması veya T hücre reseptörünün (TCR) bunu tanımasındaki değişkenlikle açıklanabilir. Eğer bir kişinin HLA antijenleri belirli bir peptidle birleşmiyorsa o kişi o peptide immün yanıt veremez (Satar, 1992). c) Sınıf II antijenlerinin karışık lenfosit kültürünün (MLK) in vivo karşıtı olan Graft Versus Host reaksiyonlarından sorumlu olduğuna inanılmaktadır. MLK da yanıt 5

16 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR temelde DR ye karşı ise de DQ ve DP antijenleri de katkıda bulunmaktadır (Satar, 1992). Graft Versus Host: Lenfositler ve lökositler, yabancı doku antijenleri (HLA Sınıf I ve II antijenleri) taşıyan kan hücreleridir. İçerisinde bu hücrelerin olduğu kan ve kan komponentleri, immün sistemi zayıf olan hastaya (host) verildiğinde immün sistem tarafından reddedilecektir. İmmün sistemi zayıf ve/veya hastalıkları ya da tedavileri nedeniyle tamamen yok olmuş hastalar ise kendisine yabancı olan bu hücreleri reddedemez. Buna karşılık verilen kandaki immünolojik olarak sağlıklı hücreler, doku grubu farklı olan hastayı yabancı olarak tanır, aktive olur, çoğalır ve hastanın dokularını infiltre ederek organ fonksiyonlarını bozar. Hastanın ölümüne neden olan bu olaya Graft Versus Host Hastalığı (TİGVHH: Transfüzyonla İlişkili Graft Versus Host Hastalığı) denir. Hastalık transfüzyondan ortalama 1-2 hafta sonra başlar. Genellikle tablo akut seyirli olup nadiren kronik olgular bildirilmiştir. Ateş, sulu ve/veya kanlı ishal, hepatoselüler hasar ve buna bağlı sarılık, bulantı, kusma görülür. En çok hasar gören organların başında kemik iliği olduğundan hastaların %90 ında pansitopeni gelişir. Çoğu olgu ağır nötropeni sırasında gelişen enfeksiyonlarla kaybedilir. Akut GVHH özellikle ağır seyrediyorsa %90 oranında ölümle sonlanır. Bu nedenle hastalığı tedavi etmek yerine oluşmasını önlemek gerekir. En iyi yöntem, transfüze edilen kanın içindeki immünolojik yönden aktif hücrelerin çoğalmasını önlemektir. Bu amaçla uygun dozda gamma ışınlama yapılmalıdır. Böylece, komponentdeki lenfositler fonksiyonel olarak aktivitesini koruyacak fakat üreyemediğinden hasta dokularını infiltre edemeyecek ve TİVGHH na neden olamayacaktır. d) Sınıf II antijenlerin bazı antijenlere reseptör görevi yaptığı ve transmembran sinyal oluşturduğu üzerinde de durulmaktadır. Gamma interferon; makrofajlarda, maling melanoma hücrelerinde, bazı epitel hücrelerinde ve parankim (pankreas, troid) hücrelerinde DR ve DP antijenlerini arttırırken, prostoglandin E2, glukokortikoidler ve siklosporin-a ise ekspresyonu azaltan ajanlardır (Yeğin, 1990) HLA Genleri HLA antijenlerinin oluşumundan sorumlu genler 6. kromozomun kısa kolu üzerine sentromere yakın bir bölgede (6p21.31) yerleşmiş olup, yaklaşık olarak 4Mbp lik bir yer kaplar (Şekil 2.3). İlk tanımlamayı, Jan Klein 1977 yılında sınıf I, II, III şeklinde yapmıştır. Günümüzde HLA Sınıf III e ait olan bölgenin telomerik ucundaki 0.3 Mbp lik kısmın sınıf IV bölgesi olarak isimlendirilmesi önerilmektedir. Klasik HLA antijenleri sınıf I geni içindeki HLA-A, -B, -C bölgesinde (Çizelge 2.1) (Şekil 2.4) ve sınıf II geni içindeki HLA- DR, -DQ, -DP bölgesinde (Çizelge 2.2) (Şekil 2.5) kodlanmaktadır. Tüm sınıf I genler 3-6 kb, sınıf II genler ise 4-11 kb uzunluktadır (Browning ve ark., 1996). Klasik antijenleri kodlayan genler dışındaki sınıf I bölgesindeki diğer genler; HLA-E, -F, -G, -H, -J, -K, -L olup (Bodmer ve ark., 1999), bunlar arasından sadece HLA-E, -F, -G eksprese olmaktadır 6

17 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR (Le Bouteiller, 1994). Sınf III bölgesinin ise gen yoğunluğu oldukça fazladır (Çizelge 2.3) (Şekl 2.6). Ancak bunların bir kısmı immün sistem ile ilişkili değildir (Gruen ve ark., 1997; Aguado ve ark., 1996). Sınıf II bölgesinde klasik antijenleri kodlayan genlerin yanı sıra HLA-DM, -DN, -DO, TAP1, TAP2, LMP2 ve LMP7 gibi gen bölgeleri de bulunmaktadır (Charron, 1998). Şekil 2.3 HLA gen bölgesinin 6. kromozom üzerinde yerleşimi ve Sınıf I, II, III bölgeleri (Anonim, 2004) 7

18 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.1 HLA Sınıf I Genleri. Gen Genomik uznkluk (Kb) Kodlama bölgesi (nt) Aksesyon No MICB NM_005931, U65416, X91625 MICA NM_000247, X92841 HLA-B 2.7 Yaklaşık ör. AB (Bir çok allel) HLA-C ör. D83031 (Bir çok allel) OTF3 (POU5F1) , 1083 NM_0027, Z11899, Z11898 SC1-1 (TCF19) AB to AB HCR (PG8) AB CDSN (PSORS1, S) NM_0264, AF0330, L20815 GTF2H Y07595, NM_0517 CAK (DDR, EDDR1, NEP) NM_0954 DIF2 (PRG1, IEX1, IEX1L) NM_003897, AF083421, AF FLOT NM_ TUBB (M40) KIAA D79992 J00314; (Prot: P07437;G338695) PTD AF PPP1R10 (FB19) Y13247 ABC AF CAT U63336 GNL1 (HSR1) L25665, NM_ HLA-E TC M31469 ör. NM_005516, M20022 (Bir çok allel) ZNF NM_003449, U09825 ZNFB U34249 RFB (Y07829) HCGI X81006 HCGV X81003 HTEX4 (0.5) - AF HCGIX X95289, X92109 HLA-A ör. U83415, U (Bir çok allel) 8

19 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.1(Devam) HLA Sınıf I Genleri. HCG1V X81005 HCGII X810 HLA-G Ör. NM_002127, M32800 HLA-F (X17093) MOG X74511 GABBR AF Diubiquitin Y12653 MRG S78653 Hs6M Şekil 2.4 HLA Sınıf I genlerinin şematik sunumu (Anonim, 2004) Çizelge 2.2 HLA Sınıf II Genleri. 9

20 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Gen Genomik uzunluk (Kb) Kodlama bölgesi (nt) Aksesyon No DAXX NM_0350; AB5051 Bing NM_ TAPBP (Tapasin) NM_003190; AF RGL2 (HKE1.5) NM_ HKE AA369134; Z97184 BING Z97184; AF BING5 (Put.) AL GalT Y15061 RPS18 (KE3) X69150 SACM2L(ARE1) AJ006026; AF TATSF1 ; ZFN RING1 (RNF1) NM_ RING2 (KE6) D82060 RING5 (KE4) AF RXRB AF1261; M84820 COL11A U32169 DPB1 (SB) NM_ DPA1 (DPw3a1) M27487; X03100 DNA (DZA, DOA) NM_ RING X96670 DMA (RING6) NM_ DMB (RING7) NM_ LMP2 (RING12) NM_ TAP1 (RING4) L21208 LMP7 (RING10) U17497 TAP2 (RING11) AF DOB M26040; NM_ DQB1 (IDDM1) NM_

21 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.2 (Devam) HLA Sınıf II Genleri. DQA NM_ DRB U66826; NM_002124; M DRB U66825; U95819 DRA K171; M60334 BTN NM_0732 TSBP U60665 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Şekil 2.5 HLA Sınıf II genlerinin şematik sunumu (Anonim, 2004) 11

22 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.3 HLA Sınıf III Genleri. Gen Genomik uzunluk (Kb) Kodlama bölgesi (nt) NOTCH NM_ G HBX2 (PBX2, HOX12) X59842 RAGE AJ G hl-paat-alpha (G15) NM_ NG Aksesyon No PPT2 (G14) ; Y17958, NM_ NG CREB-RP (CREBL1) U31903 Tenascin X (TNXB) 56.9 Yaklaşık 12 Kb X71923-X71938 CYP21B M26856, M13935 C4B NM_000592, K02403 STK19 (G11) X77386 DOM3Z NM_ SKI2W X98378 RD (NELFE) L03411 Bf X72875 C X04481 NG35 (G10) NG G9a X69838 NG NEU (G9) U84246 G HSPA1B (HSP70-2) M59830, NM_ HSPA1A (HSP70-1) M59828, NM_ HSPA1L (HSP70-HOM) M59829, NM_ snrnp (SMRNP) (U85207) VARS1 (Val-TRS, G7a) NM_ NG NG MSH5 (MutSH5) AF

23 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.3 (Devam) HLA Sınıf III Genleri. NCC27 (CLIC1, G6, hrncc) U93205 DDAH (NG30, G6a) G6b (NG31) G6c (NG24) G6d (NG25) NG NG NG CSK2B X16312 BAT NG ApoM (NG20) AF BAT M33519 BAT M33509 AIF1 (G1, IRT1) U19713, NM_0623, (U95213, NM_ ) 1C AF AF LST1 (B144) AF LTB L115 TNF X394 LTA D002 IKBL (NFKBIL1) X77909 ATP6G AA4769, AA BAT Z37166, NM_

24 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Şekil 2.6 HLA Sınıf III genlerinin şematik sunumu (Anonim, 2004) 2.4. HLA Genlerinin Kalıtımı Tek bir kromozom üzerindeki her bir lokustaki allelerin kombinasyonu tek bir ünite olarak kalıtılır. Bu ünite haplotip olarak adlandırılır. Bireyler her bir ebeveynden bir kromozom aldıklarından biri anneden diğeri babadan gelen iki HLA haplotipine sahiptirler (Çizelge 2.4). Tüm HLA genleri kodominanttır, böylece herhangi bir HLA lokusundaki her iki allel de eksprese edilir. Örneğin A lokusu için 24 farklı allellik gen vardır. Belirli bir kromozom çifti (çocuğunki), bir kromozomun (annesininki) A lokusundaki 24 allellik genden herhangi birine (fakat sadece birine) ve diğerinin (babasınınki) A lokusundaki HLA-A alleli için heterozigot veya homozigot olmasına göre 1 veya 2 HLA-A hücre yüzey antijenine sahiptir. Benzer olarak hücreler, hücre yüzeyi üzerinde 1 veya 2 B, C, DR, DQ, DP antijenlerine sahiptir. Basit Mendel kalıtımına göre iki kardeşte 2 haplotipin birden aynı olma şansı %25, bir haplotipin ortak olma şansı %50, tamamen farklı haplotip olma şansı %25 dir (Dahl, 1980; Schwartz, 1991). HLA da çok sayıda gen lobları olduğuna göre normal bir populasyonda çok sayıda farklı haplotipler olacaktır. 14

25 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.4 Anne ve babadan, çocuklara HLA antijenlerinin geçişi (Yeğin, 1990). ANNE BABA H1* H2 H3 H4 A1 A3 A2 A9 B5 B7 B12 B14 CW1 CW2 CW3 CW5 DR1 DR3 DR4 DR7 DQ1 DQ3 DQ2 DQ4 DP1 DP2 DP3 DP4 A1 A2 A1 A9 A3 A2 A3 A9 B5 B12 B5 B14 B7 B12 B7 B14 CW1 CW3 CW1 CW5 CW2 CW3 CW2 CW5 DR1 DR4 DR1 DR7 DR3 DR4 DR3 DR7 DQ1 DQ2 DQ1 DQ4 DQ3 DQ2 DQ3 DQ4 DP1 DP3 DP1 DP4 DP2 DP3 DP2 DP4 *H1..H4 Haplotipler 2.5. HLA Antijenlerinin Özellikleri HLA Toplum (Puplic) ve Özel (Private) Antijenler Tek tip bir molekül üzerinde bulunan ve diğerlerinde bulunmayan HLA antijenlerine HLA özel antijenleri denir.hla toplum antijenleri ise; her birinde aynı HLA özel antijeni bulunan çeşitli HLA moleküllerinin ortak determinantıdır (Serin, 1995). Önceleri tek bir özel antijen olduğu düşünülen birçok HLA antijeninin sonraları birbiriyle çok yakın ilişkili 3 veya 3 antijen grubunun olduğu anlaşılmıştır. Bu özel antijenler, orijinal ve daha geniş spesifitedeki antijenlerin splitleri (dalları) olarak adlandırılmıştır. Örneğin; HLA-A25 (10) ve A26 (10) un anlamı HLA A25 ve -A26, HLA-A10 un splitleridir (Schwartz, 1991) Dengesiz Baglantı (Linkage Disequilibrium) İnsan çiftleşmesi rastlantısal olduğundan bir HLA lokusu üzerindeki belli bir allelin diğer bir HLA lokusu üzerindeki belli bir allelle birlikte bulunma sıklığının; her iki allelin toplumda bulunma sıklığının çarpımına eşit olması beklenir. Ancak bazı allel 15

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD HLA Tiplendirmesi PCR-SSP Türker Duman PhD Büyük Doku Uygunluk Kompleksi (Major Histocompatibility Complex - MHC) İlk olarak farklı fare suşlarında deri naklinin reddiyle tanımlanan genetik bölgedir Alloreaktiviteden

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal İnsan Lökosit Antijenleri Yapı ve İşlevleri Human Leukocyte Antigens, Structure and Functions Gülüzar Özbolat 1, Ebru Dündar Yenilmez 1, Abdullah

Detaylı

Büyük Doku Uyuşum Kompleksi

Büyük Doku Uyuşum Kompleksi ARŞİV 2011; 20: 159 Büyük Doku Uyuşum Kompleksi Uzm.Dr. Özlem GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK* GİRİŞ İmmün sisteminin kendinden olanı ve olmayanı tanıması için gerekli olan doku antijenlerini kodlayan gen bölgesi, Büyük

Detaylı

MHC. (Majör Histokompatibilite Kompleks) Ahmet GENÇ

MHC. (Majör Histokompatibilite Kompleks) Ahmet GENÇ MHC (Majör Histokompatibilite Kompleks) Ahmet GENÇ Sunu Akışı Tanım MHC Tipleri MHC Genleri ve Proteinleri Sınıf I Sınıf II Sınıf III HLA Tiplendirilmesi SSO SSP GİRİŞ Çocukluk çağında görülen birçok otoimmun,

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık

I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast hücreleri) Kompleman sistemi(direkt bakteri hücre membranı parçalayarak diğer immün sistem hücrelerin bunlara atak yapmasına

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ İMMÜN SİSTEM TİPLERİ I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast

Detaylı

BÖLGEMİZDEKİ HLA (HUMAN LÖKOSİT ANTİJENLERİ) DAĞILIMI

BÖLGEMİZDEKİ HLA (HUMAN LÖKOSİT ANTİJENLERİ) DAĞILIMI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BÖLGEMİZDEKİ HLA (HUMAN LÖKOSİT ANTİJENLERİ) DAĞILIMI Biyolog Pınar ETİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Akgün

Detaylı

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ Transplantasyon, hastaların hayatlarını kurtaran ve yaşam kalitesini yükselten bir tedavi yöntemidir. Nakilin başarısı, transplantasyon immünolojisindeki gelişmeler ile her

Detaylı

ANTİJENLER VE YAPILARI

ANTİJENLER VE YAPILARI ANTİJENLER VE YAPILARI IMMUNOJEN VE ANTIJEN nedir? Immun cevap oluşturan yabancı maddeler antijen veya immunojen olabilir. Immunojen; İmmun yanıt meydana getirme kabiliyetindeki herhangi bir madde Antijen

Detaylı

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2 BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN VE GSTT1 POLİMORFİZİMİNE KARŞI GELİŞEN ANTİKORLARIN ALLOGRAFT FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan

Detaylı

Trakya da Yaşayan Popülasyonun HLA-A, B ve DR Sıklığı Yönünden Değerlendirilmesi ve Balkan Popülasyonları ile Akrabalığının Gösterilmesi

Trakya da Yaşayan Popülasyonun HLA-A, B ve DR Sıklığı Yönünden Değerlendirilmesi ve Balkan Popülasyonları ile Akrabalığının Gösterilmesi Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):189-195 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Trakya da Yaşayan Popülasyonun HLA-A, B ve DR Sıklığı Yönünden Değerlendirilmesi ve Balkan Popülasyonları ile Akrabalığının

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bengü TOKAT, 1,2 Deniz KANCA, Tülin ÖZTÜRK, M.Fatih SEYHAN, Zerrin CALAY, Şennur İLVAN, Özlem KURNAZ-GÖMLEKSİZ, Hülya

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır.

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Allel: Bir genin seçenekli biçimi Wild Tip: Normal allel. Bireylerin çoğunda bulunan Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

Hümoral İmmün Yanıt ve Antikorlar

Hümoral İmmün Yanıt ve Antikorlar Hümoral İmmün Yanıt ve Antikorlar H. Barbaros ORAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Edinsel immün sistemin antijenleri bağlamak için kullandığı 3 molekül sınıfı: I.Antikorlar,

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

*Bağlı genler: *Krossing over oranı ve kromozom haritası: BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI

*Bağlı genler: *Krossing over oranı ve kromozom haritası: BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI *Bağlı genler: Bağlı genler, aynı kromozom üzerinde bulunan genlerdir. Örnek: Aşağıda bağlı genlerin krossing over oranları verilmiştir. Kromozom haritasını çıkarınız.

Detaylı

Sekansın Temelleri ve Sekans Bazlı Çalışma Doç. Dr. Fatih Özaltın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Ünitesi Nefrogenetik Laboratuvarı TİGED-24 Nisan 2011 Dalaman Çekirdekte DNA kromatin

Detaylı

kime aittir sorusuna cevap aranır.

kime aittir sorusuna cevap aranır. ADLİ BİYOLOJİK İNCELEMELER VE MOLEKÜLER GENETİK KURSU ÖRNEK OLGU SUNUMLARI İLE ADLİ GENETİK RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Adli bilimlerde genetik işaretler üç amaç için kullanılmaktadır. 1-Kimlik tayini

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın Dominant / resesif tanımları Otozomal ve gonozomal kalıtım nedir? İnkomplet dominant/ kodominant ne ifade eder? Pedigri nedir, Neden yapılır?

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Uluhan Sili 1, Abdurrahman Kaya 2, Selda Aydın 3, Nur Hondur 4, Ali Mert 5, Fehmi Tabak 4, Reşat Özaras

Detaylı

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD HÜCRE İÇİ MİKROBA YANIT Veziküle alınmış mikroplu fagosit Sitoplazmasında mikroplu hücre CD4 + efektör

Detaylı

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi KANSER AŞILARI Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi Bir Halk Sağlığı Sorunu Şu an dünyada 24.600.000 kanserli vardır. Her yıl 10.9 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2020 yılında bu rakam %50

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler

Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler Doç. Dr. Sibel Aylin Uğur İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü-Genetik 13. Ulusal Sinirbilim

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III

SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III 05 ARALIK 2016-06 OCAK 2017 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM. (1 Mayıs Haziran 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM. (1 Mayıs Haziran 2017 ) Dekan V. Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun amacı: 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN

Detaylı

Edinsel İmmün Yanıt Güher Saruhan- Direskeneli

Edinsel İmmün Yanıt Güher Saruhan- Direskeneli Edinsel İmmün Yanıt Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD Doğal bağışıklık Edinsel bağışıklık Hızlı yanıt (saatler) Sabit R yapıları Sınırlı çeşidi tanıma Yanıt sırasında değişmez Yavaş yanıt (Gün-hafta)

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

TRANSLASYON ve PROTEİNLER

TRANSLASYON ve PROTEİNLER TRANSLASYON ve PROTEİNLER Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 13 Aralık 2016 mrna daki baz sırasının kullanılarak amino asitlerin doğru sıra ile proteini oluşturmasını kapsayan olayların tümüne Translasyon veya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan 2016- EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLANGIÇ: 13 Şubat EĞİTİM-ÖĞRETİM BİTİŞ: 18 Mayıs Bitirme sınav tarihleri : 22 Mayıs-2 Haziran Bütünleme sınav tarihleri: 12-23

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İvesi Koyunlarında Mikrosatellite Lokuslarında Polimorfizmin Tespiti Proje Yürütücüsü: Profesör Doktor Ayhan ELİÇİN Proje Numarası: 20050711087

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) 1901206 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-I DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

HLA Tiplendirmesinde Yeni Nesil Dizileme. Dr. Türker DUMAN

HLA Tiplendirmesinde Yeni Nesil Dizileme. Dr. Türker DUMAN HLA Tiplendirmesinde Yeni Nesil Dizileme Dr. Türker DUMAN MHC MHC bölgesi Kr. 6p21 de lokalize olan 4 mega baz yaklaşık 220 gen Genomunun en yoğun bölgesidir, genomun büyüklük olarak yaklaşık % 0.1 ine

Detaylı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri (HBOC) %5-10 arası kalıtsaldır Erken başlama

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA VIRTUAL CROSS-MATCH UYGULAMASI PROF.DR.MAHMUT ÇARİN TIGED- 15 NİSAN 2010 BODRUM Patel ve Terasaki, N Engl J Med 1969; 280:735-739 Significance of the positive crossmatch

Detaylı

HAFTA III Bağlantı, Asosiyasyon, Haritalama

HAFTA III Bağlantı, Asosiyasyon, Haritalama Biyoteknoloji ve Genetik I HAFTA III Bağlantı, Asosiyasyon, Haritalama Prof. Dr. Hilâl Özdağ T.H. Morgan ve A.H. Sturtevant 1911 Morgan ın soruları: 1. Gen ayrılmasının kaynağı nedir? Janssens ve ark:

Detaylı

b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. İMMÜNOLOJİİ I-DERS TANIMLARI 1- Tanım: Konakçı savunma mekanizmalarının öğretilmesi. b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER GENETİK POLİMORFİZMLER Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Genomu bir kitap olarak düşünürsek... (Ridley, 2000) Kromozom olarak adlandırılan 23 bölüm Her bölüm birkaç bin hikayeden oluşur ki bunlar genlerdir.

Detaylı

Doğal Bağışıklık ve Alloantijenler Doç.Dr.Fulya İLHAN Fırat Üniversitesi İmmünoloji A.B.D. Elazığ Page 1 . Doğal bağışıklık elemanları allojenik yabancıyı nasıl tanımaktadır Page 2 Görev dağılımı NK NK

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis)

Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis) Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis) Mayoz bölünme sırasında aynı kromozom (bir kromatid) üzerindeki genler gametlere beraberce, başka bir ifade ile bağlı (zincirlenmiş)

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

b. Amaç: Gen anatomisi ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Gen anatomisi ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. TIBBİ GENETİK I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: DNA ve RNA yapısının öğretilmesi. b. Amaç: DNA nın genetik materyal olmasında moleküler yapısının önemi ve RNA yapısının proteine geçiş ve gen ekspresyonu kontrolündeki

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

TÜRKİYE DE DOKU BANKASI FAALİYETLERİ. Prof. Dr Fatma Savran-Oğuz ITF KİBANK

TÜRKİYE DE DOKU BANKASI FAALİYETLERİ. Prof. Dr Fatma Savran-Oğuz ITF KİBANK TÜRKİYE DE DOKU BANKASI FAALİYETLERİ Prof. Dr Fatma Savran-Oğuz ITF KİBANK Yıl 1957 Dr. E. Donnall Thomas tarafından ilk defa Kök hücre nakli 1990 Nobel Ödülü 1 millionth blood stem cell transplant marks

Detaylı

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Otozomal resesif kalıtım Akdeniz ve Ortadoğu kökenli populasyonlarda

Detaylı

GLUTEN SENSİTİF ENTEROPATİ(ÇÖLYAK HASTALIĞI) TANISINDA NON- İNVAZİV TANI TESTLERİ İLE İNVAZİV TANI TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GLUTEN SENSİTİF ENTEROPATİ(ÇÖLYAK HASTALIĞI) TANISINDA NON- İNVAZİV TANI TESTLERİ İLE İNVAZİV TANI TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI GLUTEN SENSİTİF ENTEROPATİ(ÇÖLYAK HASTALIĞI) TANISINDA NON- İNVAZİV TANI TESTLERİ İLE İNVAZİV TANI TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr.Yasemin Derya Gülseren Ali Kudret Adiloğlu, Mihriban Yücel, Levent Filik,

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir?

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir? KORDON KANI TESTİ Cord blood testing; Bebeğin kordon kanından yapılan testlerdir. Bebeğin sağlık durumunu görmek için yapılır. Doğumdan hemen sonra kordon kanı testi yapılacak ise göbek bağı bağlandıktan

Detaylı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 1949 yılında Orak Hücre Anemisi olan hastalarda elektroforetik olarak farklı bir hemoglobin tipi tanımlanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI 1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI Eksik baskınlık (ekivalentlik): Bazı karakterlerde allel genler, birbirine tam baskınlık göstermezler. Bireyler, bu karakterler

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ Hazırlayan: Meral YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30 IMMN 7001 İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR A 23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10:30 30 Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Takibi 10:30-12:30 7 Ekim İmmünülojide

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı.

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı. Bu dersin içeriği, Populasyonun tanımı, Alel ve genotip frekansı, Gen havuzu, Gen frekansı, Gerçek/Doğal populasyonlar ve ideal populasyonlar, Populasyon genetiğinin çalışma alanları, HW kanunu -giriş,

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTİ HLA ANTİKORLARI ve TAYİN YÖNTEMLERİ Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KONULAR ve AKIŞ PLANI NEDİR? NASIL OLUŞUR? NELERE NEDEN OLUR? CEVAP ARANAN SORULAR? NELER YAPILABİLİR?

Detaylı

HAFTA II Mendel Genetiği

HAFTA II Mendel Genetiği GENETĐK 111-503 HAFTA II Mendel Genetiği Doç. Dr. Hilâl Özdağ 1865 Gregor Mendel kalıtım kurallarının temellerini attı. http://www.dnaftb.org/dnaftb/1/concept/ 1 Seçilen Özellikler Hartl DL, Jones EW,

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU 02.05.2018-28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyokimya 15-15 Farmakoloji 18-18 İmmünoloji 18-18 Mikrobiyoloji

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ Gökhan Erdem GATA Tıbbi Onkoloji BD 19 Mart 2014 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya EPİDEMİYOLOJİ Epidemiyoloji, sağlık olaylarının görünme

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik Ders Kurulu Başkanı: Kurul 301 Akademik Yılın 1. Haftası Türkçe Eğitim Programı 5 Eylül Stem Hücresi ve Kemik İliği 6 Eylül Hemoglobinopatiler ve Talasemi Sendromları I 7 Eylül 8 Eylül Bilirubin Metabolizması

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır?

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır? BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrek nakli modern tıbbın en büyük başarılarından birisidir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir. Hastalar böbrek nakli olsa bile yaşamlarının

Detaylı

TC. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ İNSERSİYON/DELESYON (INDEL) MARKIRLARI VE TÜRKİYE POPULASYONU ARZU DÜVENCİ

TC. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ İNSERSİYON/DELESYON (INDEL) MARKIRLARI VE TÜRKİYE POPULASYONU ARZU DÜVENCİ TC. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ İNSERSİYON/DELESYON (INDEL) MARKIRLARI VE TÜRKİYE POPULASYONU ARZU DÜVENCİ 1 GİRİŞ Adli olayların aydınlatılmasında biyolojik örneklerin kimliklendirilmesi

Detaylı

X kromozomu (Devam) X STR Polimorfizmi 08.04.2008. Yaklaşık 6 µm uzunluğunda olup 165 milyon baz çifti içermektedir. Şimdiye kadar X kromozoma bağlı

X kromozomu (Devam) X STR Polimorfizmi 08.04.2008. Yaklaşık 6 µm uzunluğunda olup 165 milyon baz çifti içermektedir. Şimdiye kadar X kromozoma bağlı X kromozomu X KROMOZOMAL STR POLİMORFİZMİ Doç. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı & Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Yaklaşık 6 µm uzunluğunda olup 165 milyon baz çifti içermektedir. Şimdiye kadar X kromozoma

Detaylı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Prof. Dr. Ahmet Gül İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Romatoid Artrit Kronik simetrik poliartrit q Eklemde İnflammasyon

Detaylı

Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi

Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği, İzmir Avcılarda

Detaylı