AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2005

2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGENS) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI NESLİHAN TEMİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 23/09/2005 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği/Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir.... Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. Lale DÖNBAK Cemil KARA Danışman Üye Yrd.Doç.Dr. Naciye KURTUL Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma KSÜ Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2003/7-9 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER... I ÖZET...II ABSTRACT... III ÖNSÖZ... IV ÇİZELGELER DİZİNİ...V ŞEKİLLER DİZİNİ... VI SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ...VII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Genel Bilgiler Majör Doku Uyuşum Kompleksi (Majör Histocompatibility Complex) İnsan Lökosit Antijeni (Human Leucocyte Antigen-HLA) HLA Antijenlerinin Sınıflandırılması Sınıf I Antijenler Sınıf II Antijenler Sınıf III Antijenler HLA Antijenlerinin Fonksiyonları Sınıf I Antijenlerinin Fonksiyonları Sınıf II Antijenlerinin Fonksiyonları HLA Genleri HLA Genlerinin Kalıtımı HLA Antijenlerinin Özellikleri HLA Toplum (Puplic ) ve Özel ( Private ) Antijenler Dengesiz Bağlantı ( Linkage Disequilibrium ) İmmün Cevap Genleri ( Ir ) HLA ve Hastalık HLA-Hastalık İlişkisi ile İlgili Hipotezler HLA Molekülleri Etiolojik Genlerin Reseptörleridir HLA Antijenik Peptid İçin Seçicidir T Hücre Reseptörü Hastalık Predispozisyonunu Belirler Hastalık Ojenleri HLA Moleküler Teklif Ederler (Moleküler mimik) HLA-Hastalık Birlikteliğinde Riskin Belirlenmesi HLA Doku Tiplemesi MATERYAL VE METOT BULGULAR VE TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER...32 KAYNAKLAR...34 EKLER...37 ÖZGEÇMİŞ...69 I

4 ÖZET KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET AKDENİZ BÖLGESİNDE HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTİGEN) TİPLERİ VE SIKLIĞININ SAPTANMASI NESLİHAN TEMİZ Yıl: 2005, Sayfa: 69 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Lale DÖNBAK Jüri: Yrd.Doç.Dr. Lale DÖNBAK Doç. Dr. Cemil KARA Yrd. Doç. Dr. Naciye KURTUL Bu çalışmada, Akdeniz bölgesindeki İnsan Lökosit Antijenlerinin (HLA) tipleri ve sıklığı saptanmıştır. Bu amaçla; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı İmmünoloji Birimi HLA verileri değerlendirilmiştir. Çalışmada 460 ı kadın, 450 si erkek olmak üzere; birbiri ile akrabalık ilişkisi bulunmayan toplam 910 kişinin verileri incelenmiş, her bir lökosit antijeninin frekansı hesaplanmıştır. Bu populasyonda; Sınıf I HLA dan 90, Sınıf II HLA dan 45 olmak üzere toplam 135 farklı lökosit antijeni incelenmiştir. Akdeniz Bölgesi nde en yaygın olarak görülen antijen HLA-BW6 olup, frekansı %75.38 dir. Bunu sırayla; %65.6, %42.97, %38.9, %28.68, %27.25, %27.14 frekanslarla HLA-BW4, HLA-DR52, HLA-A2, HLA-B5, HLA-DQ7, HLA-CW4, HLA-DR11 antijenleri izlemektedir. Bu populasyonda en az sıklıkla (%0.1) rastlanan HLA antijenleri; HLA-A10+74, -A21, - A25+29, -A24+25, -B18+35, -B32, -B39+67, -B48+81, -B55+7, -B67, -B73+35, - CW17+7, -DR7+9, -DR11+13, -DR15+7, -DR15+13, -DR15+16, -DR18, -DR19 dur. Anahtar kelimeler: MHC, HLA, populasyon genetiği, Akdeniz bölgesi. II

5 ABSTRACT UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF BIOLOGY MSc THESIS ABSTRACT DETERMINATION OF TYPES AND FREQUENCIES HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN) IN MEDITERRANEAN REGION NESLİHAN TEMİZ Year: 2005, Pages: 69 SUPERVISOR: Assit.Prof.Dr. Lale DÖNBAK Jury: Assist.Prof.Dr. Lale DÖNBAK Assoc.Prof.Dr. Cemil KARA Assist.Prof.Dr. Naciye KURTUL In this study, the types and frequencies of HLA have been determined in Mediterranean region. For the study, the HLA data of 910 unrelated individuals (460 women and 450 men) were taken from the Immunology Laboratory of the Center Laboratory, Medicine Faculty of Çukurova University and the types and the frequencies of each HLA have been determined. In this population, total 135 different leucocyte antigens (90 for class I HLA, 45 for class II HLA) have been observed. The most common HLA antigen in Mediterranean region is HLA-BW6 with the frequency of 75.38%. The other common HLAs are as follows: HLA-BW4 (65.6%), HLA-DR52 (42.97%), HLA-A2 (38.9%), HLA-B5 (28.68%), HLA-DQ7 (28.68%), HLA-CW4 (27.25%), HLA-DR11 (27.14%). HLA-A10+74, -A21, -A25+29, -A24+25, -B18+35, -B32, -B39+67, -B48+81, - B55+7, -B67, -B73+35, -CW17+7, -DR7+9, -DR11+13, -DR15+7, -DR15+13, - DR15+16, -DR18, -DR19 are the least common leucocyte antigens (%0.1) in the Mediterranean region. Key Words: MHC, HLA, population genetic, Mediterranean region. III

6 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Genetik yüksek lisans eğitimim süresince değerli katkıları ile tez konumun seçilmesinde ve oluşturulmasındaki yol göstericiliği için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Lale DÖNBAK a, Tezimin verilerinin temin edilmesi ve hazırlanmasında değerli bilgi ve deneyimleri ile yardımlarını esirgemeyen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı İmmünoloji Biriminden Dr. Salih ÇETİNER e ve immünoloji laboratuarı çalışanlarına, Ayrıca yardımlarından dolayı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Biriminden Dr. Sümeyra ALKIŞ a KSÜ 2003/7-9 nolu proje olarak bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki maddi katkıları nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu na teşekkür ederim. Eylül 2005 KAHRAMANMARAŞ IV

7 ÇİZELGELER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. HLA Sınıf I genleri... 8 Çizelge 2.2. HLA Sınıf II genleri Çizelge 2.3. HLA Sınıf III genleri Çizelge 2.4. Anne ve babadan, çoçuklara HLA antijenlerinin geçişi Çizelge 2.5. HLA ile hastalık ilişkisi Çizelge 2.6. Serolojik olarak incelenebilen HLA antijenleri Çizelge 2.7. HLA lokusunda allel sayısı ve serolojik karşılığı Çizelge 4.1. Toplam 910 kişide saptanan lökosit antijenlerinin kadın ve erkeklere göre dağılımı V

8 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.1. Sınıf I HLA molekülünün şematik görünümü... 4 Şekil 2.2. Sınıf II HLA molekülünün şematik görünümü... 4 Şekil 2.3. HLA gen bölgesinin 6. kromozom üzerindeki yerleşimi ve Sınıf I, II, III Bölgesi... 7 Şekil 2.4. HLA Sınıf I genlerinin şematik sunumu... 9 Şekil 2.5. HLA Sınıf II genlerinin şematik sunumu Şekil 2.6. HLA Sınıf III genlerinin şematik sunumu VI

9 EK ÇİZELGELER DİZİNİ EK ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Ek Çizelge 1. HLA sınıf I allel Ocak 2004 listesi...35 Ek Çizelge 2. HLA sınıf II allel Ocak 2004 listesi...48 VII

10 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ DNA MHC HLA TNF MLK TİGVHH Ir TCR MA cm KDa : Deoksiribonükleik Asit : Majör Histocompatibility Complex : Human Leucocyte Antigen : Tümör Nekrotizan Faktör : Karışık Lenfosit Kültürü : Transfüzyonla İlgili Graft Versus Host Hastalığı : İmmün Cevap : T Hücre Reseptörü : Molekül Ağırlığı : Santimorgan : Kilodalton VIII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ MHC (majör histocompatibility complex), şimdiye kadar çalışılan bütün omurgalılarda bulunan ve bağışıklıkla ilgili ve bağışıklıkla ilgili olmayan fonksiyonları olan bir grup gendir (Trowsdale, 1995; Gruen, 1997). MHC bağışıklığı denetlemekte ve doku uygunluğunda rol oynamaktadır (Snell, 1981). İnsanda MHC, insan lökosit antijenleri (HLA) olarak adlandırılır (Dorak, 2002). HLA, plazma membranında yer alan transmembran glikoproteinlerdir. HLA antijenleri yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre; Sınıf I (HLA-A, -B, -C), Sınıf II (HLA-DR, -DQ, -DP) ve Sınıf III (propedin faktör B(BF), C2, C4A, C4B) olmak üzere üç farklı gruba ayrılır. Sınıf I HLA molekülleri tüm çekirdekli somatik hücrelerde bulunur ve farklı yapıdaki birbirine nonkovalen bağlarla bağlanmış iki zincirden oluşurlar. Ağır zincir 45 KDa, küçük polipeptid zincir ise 12.5 KDa ağırlıkta olup β2 mikroglobulin adını alır. Plazma membranına gömülü olarak bulunan α1, α2, α3 olarak tanımlanan ekstrasellüler 3 domaini (kangalı) vardır. Sınıf I moleküllerinin hücre yüzeyine yerleşebilmeleri için β2 mikroglobuline gereksinim vardır. Sınıf II HLA molekülleri, Sınıf I antijenlerine kıyasla daha az sayıda hücrede (monositler, makrofajlar, dentritik hücreler, langerhans hücreleri, B-lenfositler ve T- lenfositler) bulunurlar. Bu gruptaki antijenlerin yapısı daha simetrik olup, birbirine non kovalent bağlarla bağlanmış 2α ve 2β polipeptid zincirinden oluşurlar. α zinciri yaklaşık 34 KDa, β zinciri ise 29 KDa ağırlığında bir glikoproteindir. Moleküler biyolojideki hızlı gelişmeler, RFLP (restriction fragment length polymorphism), PCR (polymerase chain reaction), DNA dizi analizi ve diğer yöntemlerin geliştirilmesi HLA genlerinin tanımlanmasına yardımcı olmuştur. İnsanda HLA antijenlerini kodlayan genler, 6. kromozomun kısa kolu üzerinde sentromere yakın bir bölgede ardışık olarak yer almaktadır (6p21.3). 4 santimorgan (cm) büyüklüğündeki bu bölgede 203 tane genin immün sistemle ilişkisi vardır. HLA sistemindeki genler polimorfiktir ve kodominant özellik gösterirler. Bir sonraki döle Mendel kurallarına uygun olarak aktarılırlar. Her bireyin HLA antijenleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık ve polimorfizm türlerin çeşitliliğini ve korunmasını sağlamaktadır (Mueller, 1997; Walter, 1997 ). Çok çeşitli populasyonlarda HLA antijenlerinin oluşumundan sorumlu genlerin dağılımı ve frekansları çalışılmıştır. Bu çalışmada ise Akdeniz Bölgesi nde HLA antijenlerinin dağılımı ve frekansları saptanmıştır. 1

12 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. Genel Bilgiler Majör Doku Uyuşum Kompleksi (Majör Histocompatibility Complex-MHC) MHC, şimdiye kadar çalışılan bütün omurgalılarda bulunan ve bağışıklıkla ilgili ve bağışıklıkla ilgili olmayan fonksiyonları olan bir grup gendir (Trowsdale, 1995; Gruen, 1997) yılında Landsteiner eritrosit antijenlerini keşfetmiş; kan transfüzyonu için grup uyuşumunun gerekliliğini ve doku/organ transplantasyonu için de doku antijenlerinin uyumundan söz etmiştir lu yıllarda Peter A. Gorer ve George D. Snell farelerde doku antijenlerinin varlığından söz etmiş ve bunların gen bölgesine doku uyuşum kompleksi adını vermişlerdir (Schwartz, 1996). Farelerde 17. kromozomdaki bu H-2 gen bölgesinin sentezini sağladığı doku antijenlerine de MHC antijenleri denmiştir (Qlerup ve Zetterguist, 1992; Schwartz, 1996; Çarin, 1997; Gürtekin ve ark., 1997; Sebik, 1998). MHC bağışıklığı denetlemekte ve doku uygunluğunda rol oynamaktadır (Snell, 1981). MHC moleküllerinin başlıca fonksiyonu; T-lenfositlerinin peptide bağlanmasını sağlamaktır. T hücrelerinin enfekte hücreleri tanıyabilmesi için; hücre yüzeyinde viral antijenlerle birlikte MHC antijenlerinin de olması gerekir. Bağışıklık dışındaki fonksiyonları arasında, dikkate değer biri; hücre yüzeyinde diğer reseptörlerle (değişik hormon reseptörleri, epidermal büyüme faktörü ve transferrin faktörle) etkileşimidir (Sverjgaard ve Ryder, 1976; Edidin, 1988). MHC; insanlar, fareler ve sıçanlarda üreme süreçlerine ve insanlar ve farelerde çiftleşmede seçmeye etki ederek üremeyi de önlemektedir (Satar, 1992) İnsan Lökosit Antijeni (Human Leucocyte Antigen-HLA) İnsanda MHC, insan lökosit antijenleri (HLA) olarak adlandırılır (Dorak, 2002). HLA, plazma memranında yer alan transmembran glikoproteinlerdir de Daussel tarafından insanlarda doku antijenleri tespit edilmiş, yine aynı yıl Van Rood ve arkadaşları tarafından çok transfüzyon olmuş lösemi hastalarının ve çok doğum yapmış kadınların %20-30 unun serumlarında lökositlere karşı oluşmuş (lökoaglütinan) antikorlar tespit edilmiştir. Böylece bu antijenlere HLA ismi verilmiştir. HLA aynı tür içinde bireysel farklılık gösteren bir allo antijendir (Çarin, 1997; Sebik, 1998). HLA nın transplantasyon reddindeki rolünden başka, immünolojik tanıma işleminde de çeşitli görevleri olduğu saptanmıştır. Örneğin; farklı lenfoid hücreler arasındaki ve lenfositlerle antijenler arasındaki etkileşimde rol oynamaktadır te, bazı HLA antijenlerinin bazı hastalıklarda artmış oranda olduğu saptanmıştır (Satar, 1992). Günümüzde çok sayıda anti-hla antikor keşfedilmiştir ve her iki üç yılda bir yenileri tanımlanmaktadır. Son yıllarda rekombinant DNA teknolojisiyle HLA genleri ve HLA moleküllerinin aminoasit dizilişi incelenebilmektedir (Satar, 1992). 2

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR HLA Antijenlerinin Sınıflandırılması HLA antijenleri yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre 3 farklı sınıfta gruplandırılır: a) Sınıf I Antijenler: Bu grupta HLA-A, -B, -C antijenleri yer alır. b) Sınıf II Antijenler: Bu grupta HLA-DR, -DQ, -DP antijenleri yer alır. c) Sınıf III Antijenler: Bu grupta properdin faktör B (BF), C2, C4A, C4B bulunur. Steroid 21 hidroksilaz A ve B de bu grupta yer alır. Sınıf I HLA hemen hemen bütün çekirdekli hücrelerin yüzeylerinde bulunur. Buna karşın Sınıf II HLA; monositler, makrofajlar, dentritik hücreler, B hücreleri ve uyarılmış T hücreleri gibi bazı hücrelerin yüzeylerinde bulunur. İnaktif devredeki T hücreler ise Sınıf II HLA taşımazlar (Serin, 1995). T hücreleri; Sınıf I HLA ya da Sınıf II HLA moleküllerini tanımalarına göre 2 ye ayrılır. Yüzeylerinde CD8 reseptörü taşıyanlar Sınıf I HLA antijenlerini; yüzeylerinde CD4 reseptörünü taşıyanlar Sınıf II HLA antijenlerini tanırlar (Serin, 1995). CD8(+) hücreler genellikle T-supresör/sitotoksik (Ts/c) (bastırıcı/öldürücü) hücreler; CD4(+) hücreler ise genellikle T helper (Th) (yardımcı) hücreler olarak adlandırılmaktadır (Schwartz, 1991) Sınıf I Antijenler Sınıf I antijenlere, klasik doku uygunluk antijenleri de denmektedir. HLA-A, -B, ve C, Sınıf I içinde yer alan antijenlerdir. Bu antijenler yapısal olarak molekül ağırlığı (MA) 4400 da olan polimorfik bir glikoproteinin (ağır zincir-α), 1200 da molekül ağırlığında ve B2-mikroglobulin yapısındaki bir polipeptid zincirine non-kovalent olarak bağlanmasıyla oluşur. Yapılan çalışmalar, ağır zincirin sentezinden sorumlu genlerin 6. kromozom üzerindeki HLA kompleksi içinde yer aldıklarını göstermiştir. Polipeptid zincirinin sentezinden sorumlu genler ise; 15. kromozom üzerinde yer almaktadır (Yeşilli, 1993). Toplam 339 amino asit içeren α-zinciri, α1, α2 ve α3 olarak adlandırılan üç kısma ayrılmaktadır. β2-mikroglobulin, hücre membranının dış yüzeyindeki α3 bölgesine nonkovalen olarak bağlanır (Çarin, 1997; Goulmy, 1997; Lewin, 1997; Duran ve Özeren, 1999). β2-mikroglobulin HLA molekülünde antijenik bir bölge oluşturmaz, fakat moleküllerin ekspresyonu için gereklidir. Konjenital olarak bir hücrede β2-mikroglobulin yoksa Sınıf I antijenik determinantlar exprese olamazlar. β2-mikroglobulin ayrıca serum ve idrarda serbest olarak ve tersiyer yapısı immunoglubulinlerin sabit bölgesine benzeyen 3

14 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR küçük globuler peptidler şeklinde bulunabilir. Sınıf I HLA antijenleri tüm nukleuslu hücreler ve trombositlerde değişik miktarlarda bulunur (Şekil 2.1)(Yeşilli, 1993) Sınıf II Antijenler Sınıf II antijenlerine, immunite ile ilişkili (immun-associated) antijenler de denir. HLA-DR, -DQ, -DP bu grupta yer alan antijenlerdir. Sınıf II antijenleri, α ve β olarak adlandırılan birbirina non-kovalent olarak bağlanmış iki polipeptid zincirinden oluşurlar (Şekil 2.2). Glikoprotein yapıda olan α-zinciri, 3400 da, β-zinciri ise 2900 da ağırlığındadır. Sınıf I antijenlerinden farklı olarak bu zincirlerin her ikisi de 6. kromozom üzerindeki HLA kompleksi içindeki genler tarafından kodlanırlar (Yeşilli, 1993). Sınıf II HLA molekülleri sınırlı bir hücresel dağılım gösterirler. Bunlar immünokompetan (immün sistemle ilişkili olan) hücreler, B-lenfositleri, antijen sunan hücreler (makrofajlar, dentritik hücreler, kupffer hücreleri) ve insanlarda uyarılmış T hücreleri üzerinde bulunurlar. Ayrıca normal şartlarda Sınıf II moleküllerini eksprese etmeyen hücreler (istirahat halindeki T hücreleri, endotelyal hücreler ve troid hücreleri) uyarıldıklarında Sınıf II HLA moleküllerini eksprese ederler (Yeşilli, 1993). Şekil 2.1 Sınıf I HLA molekülü Şekil 2.2 Sınıf II HLA molekü (Yeşilli, 1993) (Yeşilli, 1993) Sınıf III Antijenler Sınıf III antijenler kompleman sisteminin bileşenleri olup genetik olarak HLA kompleksi içindeki genler tarafından kodlanmaktadır. Bu grupta yer alan antijenler; properdin faktör B (BF), C2, C4A ve C4B antijenleridir. Steroid 21 hidroksilaz A ve B de bu grupta yer alır (Yeşilli, 1993). 4

15 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.2. HLA Antijenlerinin Fonksiyonları Sınıf I Antijenlerinin Fonksiyonları a) Sınıf I antijenler, nakledilen dokunun reddinde konakçının tanıdığı esas antijenlerdir. Sınıf I antijenler, T lenfositleri tarafından tanınan hedef antijenlerdir. Bir antijenin CD8 sitotoksik T-lenfosit (killer) tarafından tanınması için; antijenin Sınıf I antijeni ile kombine olması gerekir. Bu fenomen HLA restriksiyonu (kısıtlaması) olarak adlandırılır. Örneğin; bir virüs bir hücreyi enfekte ettiğinde, viral antijenleri peptid fragmanlarına ayrılır, daha sonra Sınıf I moleküllerince bağlanır ve CD8 sitotoksik T hücrelerine sunulur. T lenfositin antijen reseptörü viral peptidi ancak belirli bir Sınıf I HLA molekülü varlığında tanıyabilir. Bu CD8 sitotoksik T lenfositlerinin reseptörleri aynı viral antijeni içeren fakat farklı Sınıf II antijeni taşıyan hedef hücrelerini tanımazlar ve aynı Sınıf I antijeni taşıyan fakat farklı viral antijeni içeren hedef hücrelerini de tanımazlar ve dolayısıyla öldürmezler. Tanıma gerçekleştikten sonra T-lenfositleri viral antijeni taşıyan hedef hücreyi öldürürler (Schwartz, 1991). b) Sınıf I antijenlerinin bazı moleküller için reseptör rolü oynayabileceği ve hücre zarından taşıma işlevinde rol alabileceği de ileri sürülmüştür. β2-mikroglobulin CMV virüsü için reseptör olduğu, HLA-A3 ün hemokromatoziste demir için algaç görevi yaptığı görüşleri bunlardan bazılarıdır (Satar, 1992). İnterferon ve tümör nekrotizan faktör (TNF), Sınıf I ürünlerinin hücre yüzeyinde gözlenmesinde artışa neden olurken, steroidler ve prostoglandin E2 azalmaya neden olmaktadır (Yeğin, 1990). HLA-C ürünlerinin lökosit ve trombositlerdeki yoğunluğu azdır Sınıf II Antijenlerinin Fonksiyonları a) Sınıf II moleküllerinin fonksiyonu immün cevabın başlangıcında işleme tâbi tutulmuş antijenik peptid fragmanlarını CD4 T-lenfositlerine (helper) (yardımcı) sunmaktadır. Tıpkı CD8 T-lenfositlerinin, peptid fragmanlarını sadece Sınıf I molekülü ile tanıdığı gibi CD4 T-lenfositleri de peptid fragmanlarını sadece Sınıf II molekülleri ile tanır (Schwartz, 1991). b) Sınıf I antijenleri pek çok antijene karşı yüksek ya da düşük immün yanıt fenotipini belirler. Kişiler arasındaki immün yanıt farklılıkları, değişik Sınıf II moleküllerinin antijenlere karşı farklı affiniteye sahip olması veya T hücre reseptörünün (TCR) bunu tanımasındaki değişkenlikle açıklanabilir. Eğer bir kişinin HLA antijenleri belirli bir peptidle birleşmiyorsa o kişi o peptide immün yanıt veremez (Satar, 1992). c) Sınıf II antijenlerinin karışık lenfosit kültürünün (MLK) in vivo karşıtı olan Graft Versus Host reaksiyonlarından sorumlu olduğuna inanılmaktadır. MLK da yanıt 5

16 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR temelde DR ye karşı ise de DQ ve DP antijenleri de katkıda bulunmaktadır (Satar, 1992). Graft Versus Host: Lenfositler ve lökositler, yabancı doku antijenleri (HLA Sınıf I ve II antijenleri) taşıyan kan hücreleridir. İçerisinde bu hücrelerin olduğu kan ve kan komponentleri, immün sistemi zayıf olan hastaya (host) verildiğinde immün sistem tarafından reddedilecektir. İmmün sistemi zayıf ve/veya hastalıkları ya da tedavileri nedeniyle tamamen yok olmuş hastalar ise kendisine yabancı olan bu hücreleri reddedemez. Buna karşılık verilen kandaki immünolojik olarak sağlıklı hücreler, doku grubu farklı olan hastayı yabancı olarak tanır, aktive olur, çoğalır ve hastanın dokularını infiltre ederek organ fonksiyonlarını bozar. Hastanın ölümüne neden olan bu olaya Graft Versus Host Hastalığı (TİGVHH: Transfüzyonla İlişkili Graft Versus Host Hastalığı) denir. Hastalık transfüzyondan ortalama 1-2 hafta sonra başlar. Genellikle tablo akut seyirli olup nadiren kronik olgular bildirilmiştir. Ateş, sulu ve/veya kanlı ishal, hepatoselüler hasar ve buna bağlı sarılık, bulantı, kusma görülür. En çok hasar gören organların başında kemik iliği olduğundan hastaların %90 ında pansitopeni gelişir. Çoğu olgu ağır nötropeni sırasında gelişen enfeksiyonlarla kaybedilir. Akut GVHH özellikle ağır seyrediyorsa %90 oranında ölümle sonlanır. Bu nedenle hastalığı tedavi etmek yerine oluşmasını önlemek gerekir. En iyi yöntem, transfüze edilen kanın içindeki immünolojik yönden aktif hücrelerin çoğalmasını önlemektir. Bu amaçla uygun dozda gamma ışınlama yapılmalıdır. Böylece, komponentdeki lenfositler fonksiyonel olarak aktivitesini koruyacak fakat üreyemediğinden hasta dokularını infiltre edemeyecek ve TİVGHH na neden olamayacaktır. d) Sınıf II antijenlerin bazı antijenlere reseptör görevi yaptığı ve transmembran sinyal oluşturduğu üzerinde de durulmaktadır. Gamma interferon; makrofajlarda, maling melanoma hücrelerinde, bazı epitel hücrelerinde ve parankim (pankreas, troid) hücrelerinde DR ve DP antijenlerini arttırırken, prostoglandin E2, glukokortikoidler ve siklosporin-a ise ekspresyonu azaltan ajanlardır (Yeğin, 1990) HLA Genleri HLA antijenlerinin oluşumundan sorumlu genler 6. kromozomun kısa kolu üzerine sentromere yakın bir bölgede (6p21.31) yerleşmiş olup, yaklaşık olarak 4Mbp lik bir yer kaplar (Şekil 2.3). İlk tanımlamayı, Jan Klein 1977 yılında sınıf I, II, III şeklinde yapmıştır. Günümüzde HLA Sınıf III e ait olan bölgenin telomerik ucundaki 0.3 Mbp lik kısmın sınıf IV bölgesi olarak isimlendirilmesi önerilmektedir. Klasik HLA antijenleri sınıf I geni içindeki HLA-A, -B, -C bölgesinde (Çizelge 2.1) (Şekil 2.4) ve sınıf II geni içindeki HLA- DR, -DQ, -DP bölgesinde (Çizelge 2.2) (Şekil 2.5) kodlanmaktadır. Tüm sınıf I genler 3-6 kb, sınıf II genler ise 4-11 kb uzunluktadır (Browning ve ark., 1996). Klasik antijenleri kodlayan genler dışındaki sınıf I bölgesindeki diğer genler; HLA-E, -F, -G, -H, -J, -K, -L olup (Bodmer ve ark., 1999), bunlar arasından sadece HLA-E, -F, -G eksprese olmaktadır 6

17 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR (Le Bouteiller, 1994). Sınf III bölgesinin ise gen yoğunluğu oldukça fazladır (Çizelge 2.3) (Şekl 2.6). Ancak bunların bir kısmı immün sistem ile ilişkili değildir (Gruen ve ark., 1997; Aguado ve ark., 1996). Sınıf II bölgesinde klasik antijenleri kodlayan genlerin yanı sıra HLA-DM, -DN, -DO, TAP1, TAP2, LMP2 ve LMP7 gibi gen bölgeleri de bulunmaktadır (Charron, 1998). Şekil 2.3 HLA gen bölgesinin 6. kromozom üzerinde yerleşimi ve Sınıf I, II, III bölgeleri (Anonim, 2004) 7

18 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.1 HLA Sınıf I Genleri. Gen Genomik uznkluk (Kb) Kodlama bölgesi (nt) Aksesyon No MICB NM_005931, U65416, X91625 MICA NM_000247, X92841 HLA-B 2.7 Yaklaşık ör. AB (Bir çok allel) HLA-C ör. D83031 (Bir çok allel) OTF3 (POU5F1) , 1083 NM_0027, Z11899, Z11898 SC1-1 (TCF19) AB to AB HCR (PG8) AB CDSN (PSORS1, S) NM_0264, AF0330, L20815 GTF2H Y07595, NM_0517 CAK (DDR, EDDR1, NEP) NM_0954 DIF2 (PRG1, IEX1, IEX1L) NM_003897, AF083421, AF FLOT NM_ TUBB (M40) KIAA D79992 J00314; (Prot: P07437;G338695) PTD AF PPP1R10 (FB19) Y13247 ABC AF CAT U63336 GNL1 (HSR1) L25665, NM_ HLA-E TC M31469 ör. NM_005516, M20022 (Bir çok allel) ZNF NM_003449, U09825 ZNFB U34249 RFB (Y07829) HCGI X81006 HCGV X81003 HTEX4 (0.5) - AF HCGIX X95289, X92109 HLA-A ör. U83415, U (Bir çok allel) 8

19 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.1(Devam) HLA Sınıf I Genleri. HCG1V X81005 HCGII X810 HLA-G Ör. NM_002127, M32800 HLA-F (X17093) MOG X74511 GABBR AF Diubiquitin Y12653 MRG S78653 Hs6M Şekil 2.4 HLA Sınıf I genlerinin şematik sunumu (Anonim, 2004) Çizelge 2.2 HLA Sınıf II Genleri. 9

20 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Gen Genomik uzunluk (Kb) Kodlama bölgesi (nt) Aksesyon No DAXX NM_0350; AB5051 Bing NM_ TAPBP (Tapasin) NM_003190; AF RGL2 (HKE1.5) NM_ HKE AA369134; Z97184 BING Z97184; AF BING5 (Put.) AL GalT Y15061 RPS18 (KE3) X69150 SACM2L(ARE1) AJ006026; AF TATSF1 ; ZFN RING1 (RNF1) NM_ RING2 (KE6) D82060 RING5 (KE4) AF RXRB AF1261; M84820 COL11A U32169 DPB1 (SB) NM_ DPA1 (DPw3a1) M27487; X03100 DNA (DZA, DOA) NM_ RING X96670 DMA (RING6) NM_ DMB (RING7) NM_ LMP2 (RING12) NM_ TAP1 (RING4) L21208 LMP7 (RING10) U17497 TAP2 (RING11) AF DOB M26040; NM_ DQB1 (IDDM1) NM_

21 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.2 (Devam) HLA Sınıf II Genleri. DQA NM_ DRB U66826; NM_002124; M DRB U66825; U95819 DRA K171; M60334 BTN NM_0732 TSBP U60665 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Şekil 2.5 HLA Sınıf II genlerinin şematik sunumu (Anonim, 2004) 11

22 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.3 HLA Sınıf III Genleri. Gen Genomik uzunluk (Kb) Kodlama bölgesi (nt) NOTCH NM_ G HBX2 (PBX2, HOX12) X59842 RAGE AJ G hl-paat-alpha (G15) NM_ NG Aksesyon No PPT2 (G14) ; Y17958, NM_ NG CREB-RP (CREBL1) U31903 Tenascin X (TNXB) 56.9 Yaklaşık 12 Kb X71923-X71938 CYP21B M26856, M13935 C4B NM_000592, K02403 STK19 (G11) X77386 DOM3Z NM_ SKI2W X98378 RD (NELFE) L03411 Bf X72875 C X04481 NG35 (G10) NG G9a X69838 NG NEU (G9) U84246 G HSPA1B (HSP70-2) M59830, NM_ HSPA1A (HSP70-1) M59828, NM_ HSPA1L (HSP70-HOM) M59829, NM_ snrnp (SMRNP) (U85207) VARS1 (Val-TRS, G7a) NM_ NG NG MSH5 (MutSH5) AF

23 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.3 (Devam) HLA Sınıf III Genleri. NCC27 (CLIC1, G6, hrncc) U93205 DDAH (NG30, G6a) G6b (NG31) G6c (NG24) G6d (NG25) NG NG NG CSK2B X16312 BAT NG ApoM (NG20) AF BAT M33519 BAT M33509 AIF1 (G1, IRT1) U19713, NM_0623, (U95213, NM_ ) 1C AF AF LST1 (B144) AF LTB L115 TNF X394 LTA D002 IKBL (NFKBIL1) X77909 ATP6G AA4769, AA BAT Z37166, NM_

24 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Şekil 2.6 HLA Sınıf III genlerinin şematik sunumu (Anonim, 2004) 2.4. HLA Genlerinin Kalıtımı Tek bir kromozom üzerindeki her bir lokustaki allelerin kombinasyonu tek bir ünite olarak kalıtılır. Bu ünite haplotip olarak adlandırılır. Bireyler her bir ebeveynden bir kromozom aldıklarından biri anneden diğeri babadan gelen iki HLA haplotipine sahiptirler (Çizelge 2.4). Tüm HLA genleri kodominanttır, böylece herhangi bir HLA lokusundaki her iki allel de eksprese edilir. Örneğin A lokusu için 24 farklı allellik gen vardır. Belirli bir kromozom çifti (çocuğunki), bir kromozomun (annesininki) A lokusundaki 24 allellik genden herhangi birine (fakat sadece birine) ve diğerinin (babasınınki) A lokusundaki HLA-A alleli için heterozigot veya homozigot olmasına göre 1 veya 2 HLA-A hücre yüzey antijenine sahiptir. Benzer olarak hücreler, hücre yüzeyi üzerinde 1 veya 2 B, C, DR, DQ, DP antijenlerine sahiptir. Basit Mendel kalıtımına göre iki kardeşte 2 haplotipin birden aynı olma şansı %25, bir haplotipin ortak olma şansı %50, tamamen farklı haplotip olma şansı %25 dir (Dahl, 1980; Schwartz, 1991). HLA da çok sayıda gen lobları olduğuna göre normal bir populasyonda çok sayıda farklı haplotipler olacaktır. 14

25 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çizelge 2.4 Anne ve babadan, çocuklara HLA antijenlerinin geçişi (Yeğin, 1990). ANNE BABA H1* H2 H3 H4 A1 A3 A2 A9 B5 B7 B12 B14 CW1 CW2 CW3 CW5 DR1 DR3 DR4 DR7 DQ1 DQ3 DQ2 DQ4 DP1 DP2 DP3 DP4 A1 A2 A1 A9 A3 A2 A3 A9 B5 B12 B5 B14 B7 B12 B7 B14 CW1 CW3 CW1 CW5 CW2 CW3 CW2 CW5 DR1 DR4 DR1 DR7 DR3 DR4 DR3 DR7 DQ1 DQ2 DQ1 DQ4 DQ3 DQ2 DQ3 DQ4 DP1 DP3 DP1 DP4 DP2 DP3 DP2 DP4 *H1..H4 Haplotipler 2.5. HLA Antijenlerinin Özellikleri HLA Toplum (Puplic) ve Özel (Private) Antijenler Tek tip bir molekül üzerinde bulunan ve diğerlerinde bulunmayan HLA antijenlerine HLA özel antijenleri denir.hla toplum antijenleri ise; her birinde aynı HLA özel antijeni bulunan çeşitli HLA moleküllerinin ortak determinantıdır (Serin, 1995). Önceleri tek bir özel antijen olduğu düşünülen birçok HLA antijeninin sonraları birbiriyle çok yakın ilişkili 3 veya 3 antijen grubunun olduğu anlaşılmıştır. Bu özel antijenler, orijinal ve daha geniş spesifitedeki antijenlerin splitleri (dalları) olarak adlandırılmıştır. Örneğin; HLA-A25 (10) ve A26 (10) un anlamı HLA A25 ve -A26, HLA-A10 un splitleridir (Schwartz, 1991) Dengesiz Baglantı (Linkage Disequilibrium) İnsan çiftleşmesi rastlantısal olduğundan bir HLA lokusu üzerindeki belli bir allelin diğer bir HLA lokusu üzerindeki belli bir allelle birlikte bulunma sıklığının; her iki allelin toplumda bulunma sıklığının çarpımına eşit olması beklenir. Ancak bazı allel 15

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

Doğal Öldürücü Hücre İmmunglobulin-Benzeri Reseptör Genleri

Doğal Öldürücü Hücre İmmunglobulin-Benzeri Reseptör Genleri ARŞİV 2011; 20: 131 Doğal Öldürücü Hücre İmmunglobulin-Benzeri Reseptör Genleri Uzm.Dr. Özlem GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK* Giriş Doğal öldürücü hücreler (Natural Killer, NK) kemik iliğinden kaynaklanan büyük granüllü

Detaylı

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/127 Projenin Başlığı: BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Müzeyyen İZMİRLİ PROSTAT KANSERİNİN ELAC2 VE SRD5A2 GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

Detaylı

KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA

KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA Dr. Pelin ARICI UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Mete Kıroğlu ADANA

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVÎ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Adnan GÖRGÜLÜ ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SİGARA BIRAKMANIN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Uzmanlık Tezi Dr. Gül Özlem TÜRKKAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Şule AKÇAY 1 Ankara, 2008

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler güncel gastroenteroloji 15/1 Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler Fulya G. DEMİRÇEKEN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org.

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org. THD 2008 Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR Kurs Kitabı www.thd.org.tr İçindekiler 5 BİLİMSEL PROGRAM 7 MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KAYNAKLARI

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2008 ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI AUTOMATED CLASSĐFĐCATĐON OF

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA BÖLGESİ NDEKİ MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ REAL-TIME PCR İLE ÇEŞİTLİ VİRULANS GENLERİNİN (PVL, LukED, γ-hemolizin)

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı