IP ADRESLEME VE ALT AĞLAR I. IP ADRESLEME VE ALT AĞLAR (SUBNETS) Internet gibi TCP/IP protokol grubunu kullanan bir ağa katılan her bilgisayara tek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IP ADRESLEME VE ALT AĞLAR I. IP ADRESLEME VE ALT AĞLAR (SUBNETS) Internet gibi TCP/IP protokol grubunu kullanan bir ağa katılan her bilgisayara tek"

Transkript

1 I. IP ADRESLEME VE ALT AĞLAR (SUBNETS) Internet gibi TCP/IP protokol grubunu kullanan bir ağa katılan her bilgisayara tek ve eşsiz bir IP adresinin otomatik veya statik olarak verilmesi gerekmektedir. Bu adresi kullanarak ağ üzerindeki bir bilgisayara ulaşım sağlanabilmektedir. 32 bitlik IP adresleri (IPv4) okunmasının kolaylaştırılması amacı ile dört adet 8 bitlik (oktet) bölümlerle ifade edilmektedir (ikiligösterim: desimal gösterim: ).

2 A. IP Adres Sınıfları Dünya üzerinde farklı büyüklükte birçok ağ bulunmaktadır. Internet bu ağların birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir ağdır. Internet'i oluşturan farklı büyüklükteki ağların farklı sayıda IP adresi kullanmaları gerekmektedir. IP adresinin yapısı bu durum göz önünde bulundurularak ağ adresi (Network ID) ve düğüm adresi (Host ID) denilen iki ayrı bölüme ayrılmaktadır. Ağ adresi bölümü bilgisayarın bulunduğu ağ (segment) numarasını, Düğüm (host) adresi ise bilgisayarın ya da ağ cihazlarının numarasını göstermektedir. Yönlendiriciler tüm yönlendirme işlemlerini ağ adreslerine bakarak gerçekleştirmektedir.

3

4

5

6 A Sınıfı Adresler A sınıfı adreslerde ağ adresi ilk 8 bit (oktet) ile belirlenirken geriye kalan 24 bit (3 oktet) ise o ağdaki bir bilgisayarların numarasını göstermektedir. Adreste ilk bit değeri daima 0 olduğundan ağ adresini belirleyen bölüm 0 ile 127 arasında olmaktadır. Fakat ve adresler özel amaçlarla kullanılmaktadır ( adresi varsayılan yönlendirme adresi yerel çevrim). Bu nedenle A sınıfı ağlar 126 adet olabilmektedir. Her bir ağda 2 24 adet ( ) bilgisayar numarası bulunabilmektedir. Fakat her bir ağ içerisinde ağı temsil eden bir ağ adres (X.0.0.0) ve o ağdaki makinelerin broadcast mesaj gönderebileceği bir adres (X ) bilgisayar adreslemede kullanılmamaktadır. Bu nedenle her bir A sınıfı ağda toplam adet ( ) bilgisayar adreslenebilmektedir. Ağ adres aralığı: Genelde A sınıfı adresler oldukça büyük firmalar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin IBM firması A sınıfı bir ağ kullanmaktadır.

7 B Sınıfı Adresler B sınıfı ağlarda ilk iki bit 1 ve 0 olacak şekilde sabittir. Bu iki bitin dahil olduğu 16 bit ağı temsil ederken sonraki 16 bit bilgisayar numaralarına ayrılmıştır. B sınıfı adresler ile adet (16.382) ağ ve her bir ağda adet (65.534) bilgisayar adreslenebilmektedir. Ağ adres aralığı: Bu tür adresler büyük ve orta boyutlarda ağlar için kullanılmaktadır. B sınıfı adresler genellikle ISS (Internet Servis Sağlayıcı - ISP, Internet Service Provider) veya büyük üniversiteler tarafından kullanılmaktadır.

8 C Sınıfı Adresler C sınıfı adres alanı içinde ağlar ilk üç biti 110 olacak şekilde 24 bit ile belirtilirken, her ağ içindeki bilgisayarlar numaraları 8 bit ile temsil edilir. Bir başka deyişle adet ( ) ağ ve her ağ içerisinde adet (254) bilgisayar adreslenebilmektedir. Ağ adres aralığı: C sınıfı adresleri genelde kamu kuruluşları kullanmaktadır.

9 D Sınıfı Adresler D sınıfı adresler özel amaçlı adresler olup bir datagramın birçok sisteme dağıtılması için kullanılır. D sınıfı adresler multicast (çoklu yayım) adresleri olarak bilinirler. Multicast adresleri bir verinin birçok bilgisayara veya ağ cihazına gönderilme işine verilen isimdir. Multicast adresleri kalıcı veya geçici olarak tanımlanmaktadır (yerel ağda bulunan tüm bilgisayar ve ağ cihazları), (yerel ağda bulunan yönlendiriciler) ve (yerel ağda yer alan OSPF yönlendiriciler) bu adreslere örnek olarak verilebilir. Geçici adreslerin ise kullanılmadan önce ağ üzerinde tanıtılması gerekmektedir.

10 E Sınıfı Adresler E sınıfı adresler adreslerin özelliği gizli tutulmakla beraber gelecekte kullanılmak üzere ayrılmışlardır. Özel Adresler IP adreslerinin ve IP sınıflarında bulunan bazı ağlar özel amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlardan ağın adresini temsil eden ve bir ağ içerisinde mesajlaşmayı sağlayan ağa veya alt ağa ait ilk ve son IP adreslerinden (B sınıfı bir IP aralığına sahip ağda, : ağ adresi, : broadcast adresi) yukarıda bahsetmiştik. Bu adresler dışında , , gibi ağ adresleri herkesin kullanımına açık özel adreslerdir. Ayrıca test amaçlı kullanılan ve her makinenin kendisini belirttiği kabul edilen IP adresi de bulunmaktadır.

11 B.IPV6 IPv6 (IP versiyon 6 veya IPNG - Yeni nesil IP), TCP/IP'nin yönlendirme katmanında kullandığı yeni geliştirilen bir protokoldür. Günümüzde kullanılan İP protokolü IPv4 olarak adlandırılmaktadır. Yeni geliştirilen bu protokolde IPv4'te yer alan fazlalıklar ve kısıtlamalar yeniden tasarlanmıştır. Ama IPv6 nın getirdiği en önemli yenilik adreslemenin 32 bitten 128 bite çıkarılmasıdır. Bu sayede özellikle mobil cihazlarında İnternet'e bağlanması ile gelecekte bir darboğaz olması tahmin edilen adreslenebilecek bilgisayar sayısı artırılmıştır. IPv4-32 bitlik adres: 2 32 = = 4, (adet IPv4 adresi) IPv6-128 bitlik adres: = = 3, (adet IPv6 adresi)

12 Örnek IPv6 Adresleri: 1235:0000:2134:0000:0123:AB56:A8CB:EFA4 (Uzun Gösterim) AC04:0000:0000:0000:BD32:2321:FE56:5465 (Uzun Gösterim) AC04::BD32:2321:FE56:5465 (Kısa Gösterim) 0:0:0:0:0:0:0: (IPv4 adresinin IPv6 adres formatındaki gösterimi) Ayrıca IPv6 ile güvenlik artırılmış, yeni İP başlık yapısı ile sadeleşme sağlanmış ve bu sadeleşmede özellikle seçimler (options) bölümü kaldırılarak yönlendiricilerin hızlanması sağlanmıştır. IPv6 protokolüne ait paket yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

13

14 IPv6 protokolü paket yapısında sürüm değeri İnternet protokolünün sürümünü göstermektedir. Bu değer 6 olarak ayarlanmaktadır. Öncelik paketi yönlendirirken kullanılacak değerdir. Akış etiketi günümüzde kullanılmasa da gerçek zamanlı uygulamalara özel bir servis sunması planlanmaktadır. Uzunluk paketteki verinin uzunluğunu göstermektedir. Sonraki başlık içinde bulunduğu paketten sonra paket olup olmadığı bilgisini içermektedir. Düğüm sayısı IPv4'te bulunan yaşam süresi ile aynı işlevdedir.

15 C Alt Ağlar Alt ağ kavramı kurumların IP adres havuzlarını daha etkili kullanmaları için geliştirilmiştir. Alt ağlara ayırma işlemi sahip olunan İP adreslerini daha küçük adres gruplarına parçalanması ile gerçekleştirilmektedir. Bu işlem düğüm numarasından bazı bitlerin ağ numarası olarak atanması ile mümkün olmaktadır. Normal koşullar altında kuruma tahsis edilen ağ sınıfı adresleri tüm bilgisayarları tek bir ağ altında toplamaktadır. Fakat kurum içerisinde yer alan ağ sisteminin ne şekilde tasarlanacağı kurumun yapısı ve ağın alt yapışma bağlı olmaktadır. Bazı durumlarda ağ içerisinde bulunan bilgisayarların alt ağlar oluşturması istenebilmektedir. Örneğin B sınıfı bir adres havuzuna sahip bir kurum toplam adet (65.534) bilgisayarı adresleyebilmektedir. Bu kurumda alt ağlar oluşturulmak istendiğinde bilgisayar numaralan için ayrılmış mevcut 16 bitin bir kısmı alt ağların adreslenmesi kalan kısmı da her bir alt ağdaki bilgisayar numarasını belirlemek amacı ile yeniden düzenlenebilmektedir.

16 D. Alt Ağ Maskesi Alt ağ maskesi (Subnet Mask), bir IP adresinin hangi ağda olduğunun belirlenmesi için kullanılan bir yapıdır. Bir bilgisayar başka bir bilgisayar ile doğrudan iletişime geçmesinin şartı aynı ağ üzerinde olmalarıdır. Eğer iki bilgisayar aynı ağ üzerinde değiller ise doğrudan iletişime geçemezler. Bu tip bir iletişim için yönlendiricilere ihtiyaç duyulmaktadır. İki bilgisayarın aynı ağda olmalarım anlamak için sadece IP adreslerine bakmak yeterli olmamaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için IP adresine ek olarak IP adresi içerisinde hangi bölümün ağı hangi bölümün bilgisayarı tanımladığı bilgisine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgi alt ağ maskesi kullanılarak elde edilmektedir.

17 İki bilgisayar birbiri ile iletişime geçmeden önce veriyi gönderecek bilgisayar kendi IP adresini ve hedef İP adresini alt ağ maskesi ile bit bazında "ve" ("and") işlemine tabi tutmalıdır. "Ve" işlemi sonucunda kaynak IP adresinin hangi ağda bulunduğu bilgisi, hedef bilgisayarınki ile karşılaştırılır. Karşılaştırılma sonucu aynı ise iki bilgisayar aynı ağda olduğundan veri yerel ağa gönderilir. Eğer karşılaştırma sonucu farklı çıkarsa kaynak diğer bilgisayarın başka bir ağda olduğunu anlamaktadır. Bunun sonucunda kaynak bilgisayar veriyi ağ geçidine (gateway) yollamaktadır. Bu nedenle alt ağ maskesinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Eğer alt ağ maskesi yanlış girilirse bilgisayarın diğer bilgisayarlarla iletişiminde sorun yaşanmaktadır.

18

19 Örnek olarak yukarıdaki şekilde yer alan IP adresi olan bilgisayarın IP adresi olan bilgisayara veri gönderdiğini düşünelim. Böyle bir durumda, veri gönderecek makine kendi IP adresini ve hedef IP adresini alt ağ maskesi ile "ve" işlemine tabi tutmaktadır. Kaynak Bilgisayar IP adresi için, ( ) - IP Adresi ( ) - Alt Ağ Maskesi ( ) - Ağ Adresi Hedef Bilgisayar IP adresi için, ( ) - IP Adresi ( ) - Alt Ağ Maskesi ( ) - Ağ Adresi Sonuç olarak bulunan her iki ağ adresi de eşit olduğundan bilgisayarların aynı ağda olduğu bulunmaktadır. Bu sayede veri yerel ağa gönderilmektedir.

20 Bir başka örnekte ise IP adresi olan bilgisayarın IP adresi olan bilgisayara veri gönderdiğini düşünelim. Bu durumda benzer işlem yine tekrarlanır. Kaynak Bilgisayar IP adresi için, ( ) - IP Adresi ( ) - Alt Ağ Maskesi ( ) -Ağ Adresi Hedef Bilgisayar IP adresi için, ( ) - IP Adresi ( ) - Alt Ağ Maskesi ( ) - Ağ Adresi

21 Sonuç olarak bulunan ağ adresleri aynı olmadığından kaynak bilgisayar hedef bilgisayar ile aynı ağda olmadıklarım tespit etmektedir. Bu tespit ile veri yönlendiriciye gönderilmektedir. IP adres dağıtımının otomatik olarak yapıldığı bir ağda, bilgisayarlara IP adresinin yanında alt ağ adresi ve ağ geçidi adresi de DHCP sunucusu tarafından gönderilmektedir.

22 EK BİLGİ : 1984 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Alan Adı Sistemi (DNS-Domain Name System), 256 karaktere kadar büyüyebilen alan isimlerini IP ye çevirmek için kullanılan bir yöntemdir. Alan adı sistemleri, DNS sunucuları ve çözümleyicilerinden oluşmaktadır. DNS sunucularında alan isimlerine karşı gelen IP adreslerinin bulunduğu bir tablo bulunmaktadır. DNS sunucusu üzerindeki tablo elle girilerek oluşturulmaktadır. Çözümleyiciler ise DNS sunucuların adresleri bulunmaktadır.

23 EK BİLGİ : DHCP TCP/IP protokol grubu kullanan bir ağda yer alan bilgisayarlar IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi adresi, DNS sunucu adresi ve WINS sunucu adresi gibi birtakım değerlere ihtiyaç duymaktadır. Özellikle IP adresinin bir ağda eşsiz (unique) olma şartı olduğundan dolayı çakışma olmayacak şekilde el ile girilmesi oldukça zor bir iştir. Diğer parametreler içinde benzer şeyler geçerlidir. Yani eğer parametreler yanlış girilirse iletişimde sorunlar oluşmaktadır.

24 Dinamik Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü (DHCP-Dynamic Host Transfer Protocol), bilgisayarlara yukarıda belirtilen parametreleri otomatik olarak dağıtan bir protokoldür. DHCP'nin ortaya çıkmasının en önemli amacı sistem yöneticilerinin işini kolaylaştırmaktır. DHCP, daha eski bir protokol olan ve benzer işleri gerçekleştiren BOOTP protokolünün geliştirilmişidir. DHCP protokolünü hayata geçirilebilmesi için ağ üzerinde DHCP sunucusuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sunucuda dağıtılacak IP adres aralığı, alt ağ maskesi, ağ geçidi adresi, DNS sunucu adresi ve WINS sunucu adresi parametreleri tanımlanması gerekmektedir.

25 IP adreslerinin otomatik olarak dağıtıldığı bir ağda IP adresini öğrenmek isteyen bilgisayar, DHCP sunucusuna başvurmalıdır. Fakat istemci ağ üzerindeki DHCP sunucusunun adresini bilmediğinden dolayı istek mesajını (DHCP Keşif - DHCP discover) broadcast olarak göndermektedir. Bu mesajı alan DHCP sunucusu eğer elinde uygun bir IP adresi varsa bunu alt ağ maskesi ile birlikte bir mesajı (DHCP öneri - DHCP offer) istemciye sunmaktadır. Eğer sunucunun elinde uygun bir IP adresi yoksa mesajı broadcast olarak yayınlamaktadır. DHCP öneri mesajının içerisinde adres kiralama süresi de yer almaktadır. Bu aşamada ağ geçidi, DNS sunucu ve WINS sunucu adreslerinin illa ki istemciye gönderilmesi şart değildir.

26 Bu mesajı alan istemci kendine gelen IP adresini kabul ettiğini bildirmek için DHCP istek (DHCP request) mesajını sunucuya iletmektedir. Sunucuya gelen DHCP istek mesajı ile birlikte işlemin tamamlandığını bildiren DHCP onay (DHCP acknowledment) mesajım istemciye göndermektedir. İstemci ancak bu mesajı aldığında TCP/IP haberleşmesini kullanmaktadır. Aksi takdirde IP adresi alamayan bir bilgisayar TCP/IP iletişimine geçememektedir. IP adresinin kullanımını bitiren bir bilgisayar başka bir istemcinin bu IP kullanabilmesi için IP adresini DHCP sunucuna iade edebilmektedir (DHCP Release). DHCP'nin en büyük avantajlarından biri IP havuzunu ekonomik olarak kullanabilmesidir. Bunu IP adreslerini kısıtlı bir süre için yani kiralık olarak vermesi ile sağlamaktadır. Bu sayede, DHCP iadesi yapılmamış fakat kiralama süresi dolmuş bir IP adresi tekrar kullanılabilmektedir.

27 (devam) E. Alt Ağlara Bölme Alt ağlara bölme işlemi verilen bir adres aralığının istenilen sayıda bölümleme işlemine verilen isimdir. Bir ağı alt ağlara ayırırken ilk önce kaç tane alt ağ istendiğine karar verilmelidir. 2 alt ağın kullanılamayacağı düşünülerek alt ağ belirlerken kaç adet bit kullanılacağı saptanmalıdır. Bu bitler çıkarıldıktan sonra geriye kalan bitlerle de alt ağlardaki bilgisayarlar tanımlanmalıdır. Bir sonraki işlemde yeni alt ağ maskesi belirlenmelidir. Bu yeni alt ağ maskesi alt ağ tanımı için kullanılan bitlerin yerlerine bir konulması ile belirlenmektedir. En son olarak da oluşturulan sistemde kaç adet yönlendirici kullanılacağı belirlenmelidir.

28 Bu işlemi bir örnek üzerinde göstermek yararlı olacaktır. İlk örnek olarak verilen bir C sınıfı adresin ( toplam 254 adet bilgisayar adreslenebilir.) kurumun yapışma uygun olarak 4 alt ağa bölümlenmesinin istendiğini düşünelim. Eğer bölümleme yapmaz isek C sınıfı bir adres için alt ağ maskemiz olmaktadır. Fakat örneğimizde bölümlerime istendiğinden ötürü bu alt ağ maskesi farklı olacaktır.

29 Alt ağlara ayırmak istediğimiz adres C sınıfı bir adres olduğundan dolayı ayırma işlemini son sekiz bit içerisinde gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu işlemi yaparken ayıracağımız alt ağların ilki ve sonuncusunun özel amaçlar ile kullanıldığından aslında 6 (4+2) adet alt ağa ihtiyaç olacaktır. 6 ağı işaretlemek için ise toplam 3 bit ayırmamız gereklidir. Eğer ağımızı 5'e veya 6'ya bölmek isteseydik yine 3 bit ağımızı 7'ye bölmek isteseydik 4 bit kullanmamız gerekecekti. C sınıfı adres aralığımızın ağ adresinin 3 bitini kullanarak yaptığımız bölme işlemi sonucu şu şekilde olmaktadır.

30

31 Bu bölme işleminde 0 ve 7 numaralı ağlar özel amaçlı olduğu için kullanılamamaktadır. Yani biz ağımızı 8'e bölmemize rağmen 6 tanesi kullanılabilir durumdadır. Ayrıca her bir alt ağ içerisinde 32 adet adres bulunmasına rağmen bunların ilki ve sonuncusu ağ içinde bilgisayar adresleme için kullanılamamaktadır. Bu nedenle alt ağlara ayırma işleminde toplam 6x30 = 180 adet bilgisayar adreslenebilmektedir. Buna ek olarak örneğimizde 4 alt ağa ihtiyacımız olduğundan ağ yapımızda iki ağ daha kullanılmayacaktır. Bir başka deyişle örneğimizde 4 ağda 30 bilgisayar toplam 120 bilgisayar adreslenecektir. Bu örnek eğer 5 alt ağa ayırma şeklinde değiştirilirse o zaman sonuç olarak 5 x 30 = 150 adet bilgisayar adreslenecektir.

32 Bu şekilde ayırma işlemi yapıldıktan sonra alt ağların kullanacağı alt ağ maskesi ise alt ağ için ayırdığımız 3 bitin 1 olması ile tespit edilmektedir. Yani bu örnek için alt ağ maskemiz ( ) olmaktadır. Görüldüğü gibi bu adres bölümlediğimiz 7. ağda yer almaktadır. Örnekte yer alan 7. alt ağın bilgisayar adreslemesinde kullanılamamasının önemli bir nedeni de budur. Örneğimizi test etmek amacı ile IP adresi olan bilgisayarın IP adresi olan bilgisayara veri gönderdiğini düşünelim. Kaynak bilgisayar ilk önce kendi IP adresini ve hedef IP adresini alt ağ maskesi ile "ve" işlemine tabi tutmaktadır.

33 Kaynak Bilgisayar IP adresi için, ve = Hedef Bilgisayar IP adresi için, ve = Sonuç olarak bulunan her iki alt ağ adresi de eşit olduğundan bilgisayarların aynı ağda olduğu bulunmaktadır. Bu sayede veri alt ağa gönderilmektedir. Eğer alıcı verisini IP sine sahip bilgisayara göndermek isteseydi. Kaynak Bilgisayar IP adresi için, ve = Hedef Bilgisayar IP adresi için, ve =

34 Sonuç olarak bulunan ağ adresleri farklı olduğundan kaynak bilgisayar hedef bilgisayar ile aynı ağda olmadıklarını tespit etmektedir. Bu tespit ile veri yönlendiriciye gönderilmektedir. II. IP YÖNLENDİRME Bilindiği gibi İnternet oldukça büyük çapta ve birçok ağın birleşiminden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde veri iletişimin yapılabilmesi için verinin kaynaktan hedefe yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönlendirme işleminin etkinliği ağın performansını doğrudan etkilemektedir. Kısacası TCP/IP ağlarının temel taşı olan yönlendirme, paketlerin bir ağda hedefe ulaşması için geçmesi gereken yolların belirlenme işidir.

35 Tek bölümden oluşan bir TCP/IP ağında yönlendirmeye gerek olmamaktadır. Bu tip bir yapıda veriler ağ içerisinde kalacağından iletişim için sadece IP adresi ve ağ maskesi yeterlidir. Fakat Internet böyle bir yapıda olmadığından bir yönlendirme işlemine gereksinim duyulmaktadır. TCP/IP ağlarında yönlendirme görevi, yönlendiriciler (router) ve geçit yolu (Gate-way) cihazları tarafından hedef IP adresi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bir ağın etkili ve hızlı bir biçimde veri alışverişi yapabilmesi bu cihazlara ve kullandıkları algoritmalara bağlıdır.

36 Yönlendirme işleminin gerçekleşmesini sağlayan yönlendirme protokolleri (routing protocols) hedefe giden olası yollar arasında en uygun yolu bulabilmek için parametre olarak yolun uzunluğu, bant genişliği ve yol üzerinde bulunan ara cihazların sayısını kullanmaktadır. Birçok farklı yönlendirme protokolü bulunmaktadır. Temel görevi hedefe varılmak için izlenecek yolun tespiti olan bu protokoller elde ettikleri verileri yönlendirme tablosu (routing table) üzerinde tutulmaktadır. Yönlendirme tabloları iletişime geçen her bilgisayar veya sunucu üzerinde tutulabilmektedir. Fakat bu yönlendirme tablosunu bu şekilde tutmak çok işlevsel olmamaktadır. Bunun yerine bu bilgiler varsayılan ağ geçidi üzerinde tutulmaktadır. Yönlendirme tabloları belirtildiği gibi yönlendirme protokolleri tarafından doldurulacağı gibi ağ sistem yöneticisi tarafından elle de doldurulabilmektedir.

37 Yönlendirme algoritmasının seçimi, uygun yönlendirme protokolün kullanımı ve yönlendirme tablolarının yapısı verinin yönlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu yapılar eğer düzgün oluşturulmaz ise ağ üzerinde IP paketlerinin iletimi oldukça uzun zaman alabilmekte ve hatta bu paketler kaybolabilmektedir. Yönlendiriciler merkez ve kenar yönlendiriciler olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Merkez yönlendiriciler kenar yönlendiricilerine göre daha fazla porta ve hızlı bir ağ erişimine sahiptir. Bu tip yönlendiriciler oldukça yoğun bir trafik içerisinde yer almakta olduklarından iyi bir donanıma ihtiyaç duymaktadır. Bu tip yönlendiriciler ağın merkezinde bulunduklarından hatasız ve sürekli çalışmaları oldukça önemlidir. Kenar yöneticiler ise genelde bir yerel ağı geniş alan ağlarına bağlamakta kullanılmaktadır.

38

39 1. Yönlendirme Algoritmalar* Yönlendirme algoritmaları yönlendirme işinde kullanılacak yönlendirme tablolarım hazırlamak için izlenen yollar olarak tanımlanabilmektedir. Genel olarak yönlendirme algoritmalarından yönlendirme işlemini doğru olarak gerçekleştirmesi, basit bir yapıya sahip olması (çok fazla işlem içermemesi), yönlendirmenin sağlam olması (ağda oluşabilecek sorunlarda yönlendirme işleminin kesilmemesi), istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi, yönlendirme sırasında bir çakışma olduğunda kurallara uygun olarak en iyi çözümü yerine getirmesi beklenen özelliklerdendir.

40 Genel amacı yönlendirme tablosunu en iyi şekilde doldurmak olan bu algoritmalar, tablo hazırlama yöntemlerine göre iki şekilde sınıflandırılmaktadır: Sabit (Static), Dinamik (Dynamic). Sabit yöntemde tablolar belli bir algoritma kullanılarak oluşturulmaktadır. Bu tablo yönlendirme işlemleri boyunca sabit olarak kullanılır ve ağdaki trafik farklılaşmalarına rağmen değiştirilmez. Böylelikle iki nokta arasında verinin ilerleyeceği yol önceden belli olmaktadır. Basit bir yapıya sahip olan statik yönlendirme ağ üzerinde belli yollarda tıkanıklığa neden olabilmektedir. Bu yöntemin başka bir olumsuz noktası ise bağlantılarda meydana gelebilecek kopmaların tablolarda güncelleme yapılmadığından dolayı yönlendirme işlemine olumsuz yansımasıdır.

41 Dinamik yöntemde ise tabloların ağın trafiğine göre sürekli güncellenmesi yapılmaktadır. Buna göre iki nokta arasında iletilen veri her seferinde farklı yolları kullanabilmektedir. Bu yapısı itibari ile daha karmaşık algoritmalara sahip olan dinamik yönlendirme, ağda oluşabilecek trafik değişimleri ve bağlantı kopmalarında farklı yollar kullanabilmektedir. Yönlendirme algoritmalarında paketin yönlendirilme işleminin yapıldığı yere göre iki şekilde sınıflandırılmaktadır: merkezi (Centralized), dağıtık (Distributed).

42 Merkezi yönlendirmede, paketin gönderilmesi sırasında üzerinden geçeceği yönlendiriciler gönderildiği yönlendirici tarafından belirlenmektedir. Bu şekilde yönlendirme işlemi veri yolculuğuna çıkarken belirlenmiş olmaktadır. Yönlendiriciler gelen paketi herhangi bir işlem yapmadan sıradaki yönlendiriciye iletmektedirler. Dağıtık yönlendirmede ise paketin ulaştığı her yönlendirici paket içerisinde yer alan hedef IP adresi baz alarak elindeki bilgiler ile paketi bir sonraki yönlendiriciye iletmektedir. Bu yöntemde paketin yolu başlangıçta değil süreç içerisinde belirlenmektedir.

43 a. Dijkstra En Kısa Yol Algoritması Dijkstra'nın 1959 yıllında geliştirdiği bu algoritmanın temel amacı bir graf üzerindeki iki nokta arasında en kısa yolun bulunmasıdır. Bu algoritma yönlendirme algoritmalarının atası olarak da kabul edilmektedir. Özellikle OSPF (Open Shortest Path First) ve IS-IS (Intermediate system to intermediate system) protokolleri içerisinde kullanılmaktadır. Bir ağ yapısı yönlendiricilerin birbirine bağlanma durumlarına göre bakıldığında bir graf yapısı göstermektedir. Dijkstra algoritması, iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi bulurken çeşitli ölçütler kullanabilmektedir: İki nokta arası coğrafi uzaklık, geçilen düğüm sayısı, ortalama trafik yükü veya düğümler arası veri gönderim zamanı. Dijkstra algoritması sonuç olarak kaynak düğümden diğer düğümlere giden en kısa yolları bulmaktadır. Aşağıda Dijkstra algoritması verilmektedir.

44

45 Bu algoritmanın daha iyi anlaşılabilmesi amacı ile aşağıdaki örnek ağ üzerinde işleyişi gösterilecektir. Örnekte kaynak düğümümüz A noktası olduğunu varsayarsak Dijkstra algoritması sonuç olarak A düğümünden diğer düğümlere giden en kısa yolları verecektir. Burada iki düğüm arası en kısa yol ölçütü olarak düğümler arası veri gönderim zamanı verilmektedir. Algoritmanın ilk adımı olarak tüm düğümlerin kaynak düğüme uzaklıkları maksimum olacak şekilde ayarlanmaktadır (Şekil 6.8).

46

47

48 Bir sonraki adımda ise A düğümüne komşu olan düğümleri incelen IP komşulara uzaklık değerleri atanmaktadır. A düğümüne komşu olmayanlar ise uzaklıkları henüz hesaplanmadığından uzaklık değerleri sonsuz olarak belirtilmiştir (Şekil 6.9).

49

50 A düğümüne uzaklığı hesaplanan düğümler arasında değeri en küçük olan B düğümünde benzer işlem tekrarlanmaktadır. Bu işlem sırasında D düğümünün değeri daha kısa sürede varılan başka bir yol bulunduğu için güncellenmektedir (Şekil 6.10). Daha sonraki adımlarda benzer şekilde graf üzerinde bulunan diğer düğümlerde işlenmektedir (Şekil Şekil 6.12).

51

52

53

54

55 Örnekte sonuç olarak A düğümünden diğer düğümlere olabilecek en kısa yollar bulunmaktadır. Farklı düğümler için de aynı yöntem kullanılarak en kısa uzaklıkların hesaplaması yapılabilmektedir. Bu algoritma daha önce anlatılan sınıflamalardan sabit yönlendirme algoritması sınıfına dahildir. Çünkü bu algoritma tarafından oluşturulan yönlendirme tablosu, yönlendirme işlemleri boyunca sabit olarak kullanılır ve ağdaki trafik farklılaşmalarına rağmen değiştirilmez. Yani ağda oluşabilecek bir bağlantının kopması veya tıkanıklık durumlarında düğümler arasındaki iletişim oldukça yavaş olmakta ya da hiç olmamaktadır.

56

57 Bellman-Ford algoritmasını bir örnek üzerinde göstermek daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır. Bu amaç ile Şekil 6.27'deki örnek ağ yapısı kullanılacaktır. Bellman-Ford algoritması temel olarak düğümlerin kaynaktan olan uzaklıklarına göre (geçilecek düğüm sayısı-hop) işlemektedir. İlk adım olarak graf üzerindeki tüm değerler başlangıç durumuna getirilmelidir (Şekil 6.14).

58

59

60

61

62

63 En son olarak da geçilecek düğüm sayısı 4 olarak belirlenir (Şekil 6.18).

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 6: IP Adresleme ve Yönlendirme BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. IP Adresleme ve Alt Ağlar (Subnets) 1. IP Adres Sınıfları 1. A sınıfı Adresler 2. B Sınıfı Adresler 3. C sınıfı Adresler 4. D Sınıfı

Detaylı

Öğr. Gör. Ümit ATİLA

Öğr. Gör. Ümit ATİLA Öğr. Gör. Ümit ATİLA Internette her bilgisayarın bir IP (ınternet protokol) adresi vardır. Bir bilgisayarın IP adresi varsa internet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulabilir. Ancak bu rakamları

Detaylı

Şekil 9.1 IP paket yapısı

Şekil 9.1 IP paket yapısı Bölüm 9 : IP PAKET YAPISI ve IP ADRESLEME Türkçe (İngilizce) karşılıklar Satır (word in IP) Tanıtıcı (identification) Parça no (Fragment offset) Yaşam süresi (Time-to-live) Başlık sınaması (Header checksum)

Detaylı

HAFTA-3 ARP (Address Resolution Protocol) (Adres Çözümleme Protokolü)

HAFTA-3 ARP (Address Resolution Protocol) (Adres Çözümleme Protokolü) HAFTA-3 ARP (Address Resolution Protocol) (Adres Çözümleme Protokolü) BİLİNMESİ GEREKEN BAZI DONANIMLAR SWITCH HUB ROUTER HUB-SWITCH Hub ve Switch bilgisayarları birbirleri ile iletişim kurmak ve birbirine

Detaylı

Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri

Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri 2/66 Yönlendiricilerin çalışma prensibini öğrenmek. Yönlendirici temellerini tanımlamak. Yönlendirici tablolarını tanımlamak ve kullanımını öğrenmek. 2 1 3/66 Yönlendirme,

Detaylı

IP Alt Ağlara Bölmek (Subnetting)

IP Alt Ağlara Bölmek (Subnetting) IP Alt Ağlara Bölmek (Subnetting) İçerik Giriş Tanım - Gerekçe Temel Bilgiler Oktet İkili Sayı Sistemi IP Sınıfları Network ID (Ağ Adresi) Broadcast Adresi Giriş Internet Protokolü (IP) ile haberleşen

Detaylı

DHCP kurulumu için Client/Server mimarisine sahip bir ağ ortamı olmalıdır ki bu da ortamda bir Domain Controller olmasını zorunlu kılar.

DHCP kurulumu için Client/Server mimarisine sahip bir ağ ortamı olmalıdır ki bu da ortamda bir Domain Controller olmasını zorunlu kılar. Lab3-DHCP Server DHCP Nedir? Dynamic Host Configuration Protocol, Dinamik İstemci Ayarlama Protokolü. Sisteminizde 500 adet bilgisayar olduğunu ve bunlara tek tek ayrı ayrı IP adresi verilmesi gerektiğini

Detaylı

HAFTA-2 ARP(Address Resolution Protocol- Adres Çözümleme Protokolü)

HAFTA-2 ARP(Address Resolution Protocol- Adres Çözümleme Protokolü) HAFTA-2 ARP(Address Resolution Protocol- Adres Çözümleme Protokolü) IP Adresi IP adresleri bir bilgisayarı adreslemeyi amaçlayan 32 bitlik bir bilgidir. Aynı cadde ve sokak adları gibi bölümlüdür ve tek

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 6: Ağ (Network) katmanı II 4.4 İnternet ağ katmanı fonksiyonları

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

Bir ağ içerisinde bulunan tüm cihazların bir IP adresi olmak zorundadır. Cihazlar haberleşmelerini bu IP adresi üzerinden sağlar ancak cihazların

Bir ağ içerisinde bulunan tüm cihazların bir IP adresi olmak zorundadır. Cihazlar haberleşmelerini bu IP adresi üzerinden sağlar ancak cihazların Öğr.Gör. Ümit ATİLA Bir ağ içerisinde bulunan tüm cihazların bir IP adresi olmak zorundadır. Cihazlar haberleşmelerini bu IP adresi üzerinden sağlar ancak cihazların birbirleri ile haberleşebilmeleri için

Detaylı

Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)

Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) TCP/IP (Devam) Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) Ağdaki iki bilgisayarın veya cihazın aynı ağda olduklarını anlamalarını sağlar. Sınıf IP adres Ağ No Host No Ağ bit sayısı Host bit sayısı Varsayılan Ağ Maskesi

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Bir IP adresi iki kısımdan oluşur. Bu kısımlar prefix (ön ek) ve suffix (son ek olarak) adlandırılır. Bu iki seviyeli hiyerarşi iletilen paketin yönlendirme

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

Internetin Yapı Taşları

Internetin Yapı Taşları Internetin Yapı Taşları Ali Erdinç Köroğlu III. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği 13 Mayıs 200 Milli Kütüphane - Ankara Internetin Yapı Taşları OSI Katmanı TCP Katmanı IP Katmanı IP Adresleme IP Sınıfları

Detaylı

Windows Server 2012 DHCP Kurulum ve Yapılandırma

Windows Server 2012 DHCP Kurulum ve Yapılandırma Windows Server 2012 DHCP Kurulum ve Yapılandırma DHCP, TCP/IP ağındaki makinelere IP adresi, DNS, Wins vb. ayarların otomatik olarak yapılması için kullanılır. Bu özellik ADSL modemlerin içerisinde de

Detaylı

CISCO AĞLARDA YÖNLENDĐRME

CISCO AĞLARDA YÖNLENDĐRME CISCO AĞLARDA YÖNLENDĐRME GĐRĐŞ Şirketinizdeki bilgisayarlar ile ya da Dünya üzerindeki bilgisayarlarla haberleşme gereksinimi, hangi yollarla bu bilgisayarlara ulaşılabilir sorusunu gündeme getirmiştir.

Detaylı

IP Adres Sınıfları A sınıfı:1-126 B sınıfı:128-191 C Sınıfı:192-223 D sınıfı:224-239 E sınıfı:240-254

IP Adres Sınıfları A sınıfı:1-126 B sınıfı:128-191 C Sınıfı:192-223 D sınıfı:224-239 E sınıfı:240-254 Alt Ağlara Bölme Internet Protokolü (IP) vasıtasıyla haberleşmek durumunda olan tüm cihazlar bu haberleşmeyi sağlayabilmek için dinamik ya da statik mutlaka bir ip adresine sahip olmalıdırlar. Cihazlar

Detaylı

Serdar SEVİL. TCP/IP Protokolü

Serdar SEVİL. TCP/IP Protokolü Serdar SEVİL TCP/IP Protokolü TCP/IP TCP/IP nin tarihi ARPANET ile başlayan Internetin tarihidir. Adreslerin dağıtımı NIC (Network Information Center) tarafından yapılır. Türkiye de ise bunu ODTÜ-TUBİTAK

Detaylı

Lab7-Dinamik Yönlendirme ve RIP

Lab7-Dinamik Yönlendirme ve RIP Lab7-Dinamik Yönlendirme ve Yönlendirme Ağ yöneticileri dinamik yönlendirme protokolünü temel olarak düşünürler. Ağın büyüklüğü, kullanılan hattın bant genişliği, ağ yönlendiricilerinin güç işlemleri,

Detaylı

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com ICND1 - Interconnecting Cisco Network Devices-1 1. Basit Ağ oluşturma Ağ Fonksiyonları Ağ Güvenliği Bilgisayardan bilgisayara iletişim modeli TCP/IP's İnternet Katmanı TCP/IP's Taşıma Katmanı Paket İletim

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

Internet in Kısa Tarihçesi

Internet in Kısa Tarihçesi TCP/IP Internet in Kısa Tarihçesi İlk geniş alan ağı olan ARPANET 1960 lı yılların ortasında askeri amaçlarla ortaya çıktı. Problem: Nükleer bir savaş esnasında telefon hatlarının çoğunun tahrip olması

Detaylı

IP Protokolü. IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak.

IP Protokolü. IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. IP Protokolü 2/66 IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. Ağ katmanında IP protokolüne yardımcı protokolleri öğrenmek. 2 1 3/66 İnternete bağlı her bilgisayarın kendine

Detaylı

IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. Ağ katmanında IP protokolüne yardımcı protokolleri öğrenmek.

IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. Ağ katmanında IP protokolüne yardımcı protokolleri öğrenmek. IP Protokolü 2/66 IP adreslerinin yapısını öğrenmek. IPv4 ve IPv6 arasındaki farkları sıralamak. Ağ katmanında IP protokolüne yardımcı protokolleri öğrenmek. 2 3/66 İnternete bağlı her bilgisayarın kendine

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2. İçerik. IP ICMP MAC Tracert

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2. İçerik. IP ICMP MAC Tracert Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları Dersi Lab. 2 İçerik IP ICMP MAC Tracert 1 IP Protokolü Ağ katmanı paketlerin kaynaktan hedefe ulaşmasından sorumludur.

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları YÖNLENDİRİCİLER Temel Bilgiler Vize Hazırlık Notları 1 Yönlendiriciler 1. YÖNLENDİRİCİLER 1.1. WAN Geniş Alan Bilgisayar Ağları (WAN, Wide Area Network) Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce

Detaylı

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI ITS-101A INTERNET EĞİTİM SİSTEMİ TCP/IP THE DOMAIN NAME SYSTEM (ALAN ADI SİSTEMİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Can EYÜPOĞLU

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

1001110.11010011.10010101.00001001 sayısının decimal karşılığı 156.211.149.9 dur.

1001110.11010011.10010101.00001001 sayısının decimal karşılığı 156.211.149.9 dur. ADRESLEME HAKKINDA GENEL BİLGİ Adresleme, paketlerin router lar tarafından yönlendirilmesinde önemli olmaktadır. Adresleme network ve host adresleri verilerek yapılır. Internet Protocol (IP) çokça kullanılan

Detaylı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPv6 da Bir Sonraki Adım Yazarlar Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPV6 Adresi Aldık Ya Sonra? ADSL vs ile bağlantı IPV4/IPV6 Kurum Personeli Đstemci IPv4

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd.Doç. Dr. Birim BALCI Ofis : MUH 310 Ofis Saatleri : Telefon : 0216 626 10

Detaylı

Algoritmalar. Çizge Algoritmaları. Bahar 2017 Doç. Dr. Suat Özdemir 1

Algoritmalar. Çizge Algoritmaları. Bahar 2017 Doç. Dr. Suat Özdemir 1 Algoritmalar Çizge Algoritmaları Bahar 201 Doç. Dr. Suat Özdemir 1 En Kısa Yol Problemi Çizgelerdeki bir diğer önemli problem de bir düğümden diğer bir düğüme olan en kısa yolun bulunmasıdır. Bu problem

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU TCP/IP PROTOKOL GRUBU Protokol belirli bir işi düzenleyen kurallar kümesidir. Ağ protokolleri

Detaylı

Active Directory Shema

Active Directory Shema Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU 23 Mar. 2016 Active Directory Shema IP Adres Ataması Her TCP/IP protokolünü kullanan ana bilgisayar mantıksal bir IP adresiyle tanımlanır. Bu adres TCP/IP kullanarak iletişim

Detaylı

Ağ Temelleri Semineri. erbil KARAMAN

Ağ Temelleri Semineri. erbil KARAMAN Ağ Temelleri Semineri erbil KARAMAN Gündem 1. 1. İnternet 2. 2. TCP // IP IP 3. 3. Ağ Analizi 4. 4. Ağ Güvenliği internet Yeni Varoluş Habitatı Bilgi Hız Özgürlük Dönüşüm iletişim Alış Veriş İnternet bağlantısı

Detaylı

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0 AĞ HİZMETLERİ Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Version 4.0 İSTEMCİ SUNUCU İLİŞKİSİ İnsanlar her gün başkalarıyla iletişim kurmak ve rutin görevlerini yerine getirmek için ağ ve İnternet üzerinden sağlanan hizmetleri

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

Gökhan AKIN. ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK-CSIRT Güvenlik Grubu Üyesi. http://www2.itu.edu.tr/~akingok

Gökhan AKIN. ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK-CSIRT Güvenlik Grubu Üyesi. http://www2.itu.edu.tr/~akingok DHCP SERVĐSĐNE YENĐ BĐR BAKIŞ Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK-CSIRT Güvenlik Grubu Üyesi http://www2.itu.edu.tr/~akingok DHCP Servisi Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131: IP bazlı

Detaylı

Active Directory için Fiziksel Ağ Altyapısını Tasarlamak

Active Directory için Fiziksel Ağ Altyapısını Tasarlamak Active Directory için Fiziksel Ağ Altyapısını Tasarlamak Designing the Physical Network Infrastructure for Active Directory Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 02-03 Nis. 2013 Öğr. Gör.

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR.

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA İNTERNET NEDİR? İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler...

İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler... İÇİNDEKİLER Ön söz... İçindekiler... 1.BÖLÜM: BASİT BİR AĞ OLUŞTURMAK 1.1.AĞ NEDİR? 1.2.AĞ FONKSİYONLARINI KEŞFETME 1.3.BİR AĞI OLUŞTURAN FİZİKSEL BİLEŞENLER 1.4. BİR AĞIN ÖZELLİKLERİ 1.5. FİZİKSEL VE

Detaylı

Bölüm3 Taşıma Katmanı. Transport Layer 3-1

Bölüm3 Taşıma Katmanı. Transport Layer 3-1 Bölüm3 Taşıma Katmanı Transport Layer 3-1 Bölüm 3: Taşıma Katmanı Amaç: Taşıma katmanı servisleri arkasındaki prensipleri anlamak multiplexing/ demultiplexing (çoklama) Güvenilir data transferi Akış kontrolü

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. OSI Başvuru Modeli ve Katmanları 1. Fiziksel Donanım Katmanı (1.Katman) 2. Veri Bağlantı Katmanı (2.Katman) 1.Mantıksal Bağ Kontrolü Ağ Katmanı 2.Ortama Erişim

Detaylı

IPv6 Geçiş Yöntemleri Analizi

IPv6 Geçiş Yöntemleri Analizi Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 IPv6 Geçiş Yöntemleri Analizi Selçuk COŞAN Dünyada IP IANA(Internet Assigned Numbers Authority) Dünyada ve IPv6 adreslerinin sorumluğu

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ DNS Nedir? 14545568 HİKMET TÜYSÜZ DNS DNS, Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 7

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 7 Özdevimli Yönlendirme Çizelgesi Günleme Protokolları Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 7.1 ve Çizim 7.2

Detaylı

NAT(Ağ Adresi Çeviricisi)

NAT(Ağ Adresi Çeviricisi) NAT/DHCP/NMAP NAT NAT(Ağ Adresi Çeviricisi) IPv4 te her IP adresi kullanılabilir durumda değil. Maks. 3,2 Milyar Bu yetersizlik sebebiyle NAT geliştirilmiştir. NAT arkasında yerel ağlarda kullanılmak amacıyla

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

TCP-IP PROTOKOLÜ MODÜLÜ

TCP-IP PROTOKOLÜ MODÜLÜ TCP-IP PROTOKOLÜ MODÜLÜ 1. TCP/IP ADRESİNİN SINIFLARI TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) bilgisayarların karşılıklı haberleşebilmesi için kullanılan en yaygın protokol kümesidir.

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

CHAPTER 9. DHCP Server

CHAPTER 9. DHCP Server 1 CHAPTER 9 DHCP Server 2 9.1 DHCP nedir? Bildiğiniz gibi bir ağda bulunan bilgisayarın birbirleri ile iletişim işinde bulunabilmeleri ve yine bu ağdaki internet bağlantısından faydalanabilmeleri için

Detaylı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı - ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı - ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPv6 da Bir Sonraki Adım V1.1 Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı - ULAK/CSIRT Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO IPV6 Adresi Aldık ya Sonra? IPv4 IPv6 Intranet IPv4

Detaylı

Hot Standby Router Protocol (HSRP)

Hot Standby Router Protocol (HSRP) Hot Standby Router Protocol (HSRP) HSRP, birden fazla yönlendiricinin veya üçüncü seviye bir anahtarlayıcının son kullanıcıya tek yönlendirici olarak görünmesini sağlayan protokoldür. Birden fazla yönlendirici

Detaylı

IPV6'DA MULTICAST KRİTİĞİ

IPV6'DA MULTICAST KRİTİĞİ IPV6'DA MULTICAST KRİTİĞİ Gökhan Akın - Mehmet Burak Uysal - Enis Karaarslan İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilgi İşlem Daire Bşk. Muğla Üniversitesi / Bilgisayar Müh. Bölümü AKADEMİK BİLİŞİM 2011 / İNÖNÜ

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Ağ, Linux Kullanıcıları / geliştiricileri için çok

Detaylı

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ

BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ BLGM 343 DENEY 8 * TCP İLE VERİ İLETİŞİMİ Amaçlar 1. TCP protokolünün öğrenilmesi 2. Ağ programlamada kullanacağımız sistem komutlarının öğrenilmesi 3. Ağ programlamanın kavranması TCP ile veri alışverişi

Detaylı

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma Çiğdem İNAN, M. Fatih AKAY Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı-ADANA İçerik Çalışmanın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TCP/IP PROTOKOLÜ 481BB0121 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Aktarım katmanında TCP ve olmak üzere iki protokol kullanılır. iletiminde sağlama yapılmadığı

Detaylı

IPv6 INTERNET PROTOCOL. Hüsnü Demir hdemir at metu.edu.tr

IPv6 INTERNET PROTOCOL. Hüsnü Demir hdemir at metu.edu.tr IPv6 INTERNET PROTOCOL V6 Hüsnü Demir hdemir at metu.edu.tr IPv6 Adres Biçimi : ile ayrılmış, 16-bit onaltılık sayı sistemi ile ifade edilen 128-bit adres biçimi. Onaltılık sayılarda büyük küçük ayrımı

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA VIII Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı DoD Referans Modeli - ARP ARP Address Resulation Protokol ARP Adres Çözümleme Protokolüdür. IP Adresi Donanım Adresi (MAC) DoD Referans Modeli

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 13-14 Kas. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Address Resulation Protokol Adres Çözümleme Protokolüdür. IP Adresi Donanım Adresi (MAC) Address

Detaylı

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016 Ağ Protokolleri Aysel Aksu Nisan, 2016 İçindekiler 1 Giriş................................................ 2 2 AĞ PROTOKOLLERİ....................................... 3 2.1 TCP/IP MİMARİSİ VE KATMANLARI.........................

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA VIII Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Internet Katmanı Protokolleri Internet Katmanı Protokolleri 4 protokolden oluşur. IP (Internet Protokol) Protokolü İnternet Kontrol Mesaj

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) GLBP, diğer protokollere göre (HSRP,VRRP) daha verimli ve etkilidir [16]. HSRP ve VRRP teknolojilerinde yönlendiriciler yedeklilik açısından aktif-pasif rollerini

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

IPv6 Ağlarında VoIP NETAŞ. 12-13 Ocak 2011. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi

IPv6 Ağlarında VoIP NETAŞ. 12-13 Ocak 2011. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 IPv6 Ağlarında VoIP Ali Katkar Hakkı Asım Terci Ceyda Gülen Akyıldız Rıdvan Özaydın İçerik Giriş VoIP Kavramları IPv4 ile Yaşanan

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 8. Ağ Adresi Dönüştürme (NAT-Network Address Translation)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 8. Ağ Adresi Dönüştürme (NAT-Network Address Translation) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 8 Ağ Adresi Dönüştürme (NAT-Network Address Translation) Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 8.1 de gösterilen

Detaylı

3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri

3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri 3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri CCNA 1 - Ağlara Giriş Yrd.Doç.Dr. Ersan Okatan v 1.0 Presentation_ID 1 3. Bölüm: Hedefler Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecek: Kuralların iletişimi kolaylaştırmak

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU NETWORK BÖLÜM-4 AĞ TOPOLOJİLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI Topoloji nedir? Kelime anlamı itibarı ile yerleşim planı demektir. Bir ağdaki bilgisayarların

Detaylı

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) VRRP teknolojisi IEEE temel alınarak geliştirilmiştir.[13] VRRP, HSRP gibi teknolojilerde olduğu gibi birden fazla yönlendiricinin veya üçüncü seviye bir anahtarlayıcının

Detaylı

Paloalto LDAP Yapılandırılması LDAP: Lightweight Directory Access Protocol DAP (Directory Access Protocol) API (Application Programming Interface)

Paloalto LDAP Yapılandırılması LDAP: Lightweight Directory Access Protocol DAP (Directory Access Protocol) API (Application Programming Interface) Paloalto Yapılandırılması LDAP LDAP: Açılımı Lightweight Directory Access Protocol olan LDAP, X.500 standardı ile tanımlanan dizin erişim protokolünün hafifletilmiş sürümüdür. İletişim protokolü TCP/IP

Detaylı

Đstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı. 9 Kasim 2007 INET-TR Ankara

Đstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı. 9 Kasim 2007 INET-TR Ankara IPV6 TÜNELLEME TEKNĐKLERĐ Gökhan AKIN gokhan.akin@itu.edu.tr Asım GÜNEŞ asim.gunes@itu.edu.tr Đstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı 9 Kasim 2007 INET-TR Ankara IPV6 Tünelleme AMAÇ:

Detaylı

İPv4 İLE İPv6 PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİNİN İPV6 İLE SAĞLANMASI

İPv4 İLE İPv6 PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİNİN İPV6 İLE SAĞLANMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Sistemleri Bölümü İPv4 İLE İPv6 PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİNİN İPV6 İLE SAĞLANMASI Sunu Planı Giriş İPv4 ile İPv6 Karşılaştırması

Detaylı

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-232C Ethernet RS232 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri ACT: Veri alınırken/yollanırken yanıp söner. DCD: Bağlantı kurulduğunda aktif olur. Bu sinyal RS232 portunun DCD pininden okunabilir.

Detaylı

Bölüm. Internet: Dayandığı Teknik Temeller

Bölüm. Internet: Dayandığı Teknik Temeller Bölüm Internet: Dayandığı Teknik Temeller 8 Bilgisayar Ağları Temelleri İletişim Ağları Yapısal Modeli Bu bölümde bilgisayar ağlarının birbirleri ile olan iletişimi (internetworking) konusunda bazı temel

Detaylı

TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak.

TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak. TCP/IP Modeli 2/66 TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak. OSI modeli ile TCP/IP modeli arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlamak. 2 3/66 Ağ üzerinde iki

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

INTERNET NEDİR? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı

INTERNET NEDİR? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı INTERNET NEDİR? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olanvesüreklibüyüyen bir iletişim ağıdır. Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "bilgiyi

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2. Ağ Modelleri

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2. Ağ Modelleri Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Ağ Modelleri Ağ Modelleri Bir ağ ğ bir noktadan diğer bir noktaya veri ileten donanım ve yazılımların

Detaylı

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi

Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi Bölüm 7 Ağ Yönetimi Ağ Yönetiminin Fonksiyonel Mimarisi a) Performans (Performance) Yönetimi b) Sistem Ayarları (Configuration) Yönetimi c) Hesap (Account) t)yönetimi i d) Hata (Fault) Yönetimi e) Güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ PROTOKOLLERİ ve AĞ GÜVENLİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5 Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 5.1 de gösterilen biçimde

Detaylı