RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ"

Transkript

1 RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

2 RASTGELE BİR SİNYAL Gürültü rastgele bir sinyal olduğu için herhangi bir zamandaki değerini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple tekrarlayan sinyallerde de kullandığımız ortalama güç kavramını kullanarak gürültünün büyüklüğünü ifade ederiz. Bu integralde kullanılan T periyodu gürültü sinyalinin en düşük frekanslı parçasının periyodunun birkaç katı olacak şekilde alınır.

3 GÜRÜLTÜ SPEKTRUMU Herhangi bir sinyalin 10 khz frekansındaki değerini ölçmek için diğer bütün spektrumu filtreleyip 10 khz deki ortalama gücünü ölçmemiz gerekir

4 GÜRÜLTÜ SPEKTRUMU Gürültü sinyalinin her bir frekansta 1 Hz lik filtrelerden geçirilmiş halinin gücü ölçüldüğünde spektral güç dağılımı S x (f)elde edilmiş olur.

5 SPEKTRAL GÜÇ DAĞILIMI (SGD) S x (f)in altında kalan toplam alan x(t)nin ortalama gücüne eşittir. İki taraflı spektrada sol taraf sağ tarafın simetriğidir fakat güç eksenindeki değerler yarıya bölünmüştür. Sonuçta alttaki alan aynıdır. Çift taraflı Tek taraflı

6 DİRENÇ GÜRLÜTÜSÜ R1 değerine sahip bir direncin tek taraflı SGD si aşağıdaki gibidir. Denklemde k= J/KBoltzmann sabitidir, T mutlak sıcaklıktır.böylesi bir SGD dağılımı beyaz olarak anılır çünki beyaz ışık gibi bütün frekans değerlerinden eşit güç miktarında sinyali içinde barındırır. (a) Bu gürültü voltajının ortalama güç değeri nedir? (b) S v (f)nin birimi nedir? (c) 50Ωluk bir direncin oda sıcaklığında 1 Hz deki gürültü voltajını hesaplayın.

7 DİRENÇ GÜRLÜTÜSÜ (a) S v (f)in altındaki alan sonsuz olarak görünmektedir. Bu durum mümkün değildir çünki dirençteki gürültünün kaynağı ortamdaki sonlu ısıdır. Gerçekte S v (f)f> 1 THz frekanslarında azalmaya başlar ve toplam gürültü enerjisi sonlu hale gelir. Bu durumda direnç gürültüsü gerçekte beyaz değildir.

8 DİRENÇ GÜRLÜTÜSÜ (b) S v (f)in birimi (V /Hz)dir. Bu durumda SGD yi aşağıdaki gibi yazmak mümkündür V = 4kTR n Burada V n V n in 1 Hz bant genişliğindeki ortalama gücünü temsil etmektedir. Burada ortalama işlemi aynı gürültü farklı zamanlarda birkaç sefer ölçülerek alınır. Bunu belirtmek için üst çizgi kullanılır.

9 DİRENÇ GÜRLÜTÜSÜ (c) T=300 K de 50 Ωluk bir direnç için = 4kTR = V n = V n V Hz V n = 0.91 nv Hz

10 TRANSFER FONKSİYONU ETKİSİ SGD nin tanımlanmasındaki en büyük sebep deterministik sinyaller için frekans ekseninde kullanılan operasyonların rastgele sinyaller içinde kullanılmasını sağlamaktır. Çıkıştaki SGD girişteki SGD nin devrenin transfer fonksiyonunun mutlak değerinin karesiyle çarpılmasıdır. Karenin sebebi SGD vin V li olmasıdır.

11 CİHAZ GÜRÜLTÜSÜ Herhangi bir cihazın gürültüsü seri bağlanmış bir voltaj kaynağı yada paralel bağlanmış bir akım kaynağı olarak modellenebilir. Kaynağın kutuplarının yönü önemli değildir fakat bu kutupların hesaplamalar sırasında aynı olması önemlidir.

12 ÖRNEK Aşağıdaki şekilde görülen RLC devresinin çıkışındaki gürültü voltajının SGD sini çiziniz R 1 in gürültüsünü I n1 gürültü kaynağı olarak modellediğimizde V n /I n1 oranı RLC devresinin toplam empedansı olan Z T ye eşittir. Bu durumda f 0 da L 1 ve C 1 rezonansa girerek devreyi R1 den ibaret hale dönüştürür ve bu noktada gürültü 4kTR 1 e eşit olur. f 0 ın altındaki ve üstündeki frekanslarda devrenin empedansı düşer ve çıkıştaki gürültü voltajıda düşer

13 DEVRE GÜRÜLTÜSÜ Pasif ve resiprokal bir devrenin iki terminali arasından görünen empedansın reel kısmı Re{Z out }ise bu devrenin bu iki terminal arasından görünen termal SGD si 4kTRe{Z out } olur.

14 MOSFET de GÜRÜLTÜ Doyum bölgesinde çalışan bir MOS transistörün termal gürültüsü şekilde görülen akım kaynağı yada voltaj kaynağı şeklinde modellenebilir.

15 MOSFET de GÜRÜLTÜ Burada γuzun kanallı transistörlerde 0.67 den kısa kanallı transistörlerde ye kadar değişen bir katsayıdır. g m ise kısa kanal etkisi W görmezden gelindiğinde g = µ C V V dir m n ox L ( ) GS T

16 KAPI DİRENCİNİN GÜRÜLTÜSÜ Yüksek frekans devrelerinde kullanılan transistör tasarımlarında kapı uzunluğu fazla olduğundan kapı direncinin termal gürültüsü de görmezden gelinemeyecek kadar fazla olur. Fakat kapı direncinin gürültü modellemesi klasik direnç gürültüsüne göre farklı olduğundan ayrıca belirtilmesi gerekir.

17 KAPI DİRENCİNİN GÜRÜLTÜSÜ Şekil a daki gibi bir kapı için kapı direnci dir. Burada R kapı iletkeninin birim karesinin direncidir. Bu kapı direncinin SGD si RG 4kT dir. 3 İyi bir tasarımda

18 TİTREŞİM GÜRÜLTÜSÜ Titreşim gürültüsü kapı yalıtkanı ile yarıiletken yüzey arasında hapsolmuş yüklerin yol açtığı frekansın tersiyle orantılı SGD ye sahip bir gürültüdür. Titreşim gürültüsünün SGD si: Bu gürültü voltajı kapı terminaline seri bağlanır.

19 TİTREŞİM GÜRÜLTÜSÜ Şeklindeki titreşim gürültüsü voltajı şekilde görüldüğü gibi bir akım kaynağı şekline dönüştürülüp de bağlanabilir. Bu durumda akım kaynağının değeri aşağıdaki gibidir.

20 KÖŞE FREKANSI Köşe frekansı titreşim gürültüsünün değerinin termal gürültüye eşit olduğu frekans değeridir. Hesaplamada kapı direncinin gürültüsü görmezden gelinmiştir

21 BJT GÜRÜLTÜSÜ Bipolar transistörlerin base emitör ve kollektör terminallerinin iç dirençleri gürültü oluştururlar. Bunların haricinde bipolar transistörlerde shot gürültüsü denen bir gürültü vardır. Bu gürültü şekilde görülen iki akım kaynağı ile modellenir.

22 GİRİŞTE GÖSTERİLEN GÜRÜLTÜ Herhangi bir gürültülü devrenin içindeki gürültü kaynakları girişte gürültü voltajı ve gürültü akımı olarak iki kaynaklı bir şekilde gösterilebilir.

23 GİRİŞTE GÖSTERİLEN GÜRÜLTÜ Gürültü voltajını bulmak için iki devrenin de girişleri kısa devre yapılır ve çıkıştaki gürültü voltajları birbirine eşitlenir. Gürültü akımını bulmak için iki devrenin girişleri açık devre yapılır ve çıkıştaki gürültü voltajları eşitlenir.

24 GÜRÜLTÜ KATSAYISI Gürültü katsayısı bir devrede girişten çıkışa SNR (sinyal gürültü oranı) in ne kadar değiştiğini gösteren bir parametredir. Bu parametre sadece devrenin gürültüsüne bağlı değildir. Aynı zamanda önceki basamaktan gelen SNR değerinede bağlıdır. Örneğin giriş sinyalindeki gürültü değeri sıfır olsaydı NF sonsuz olurdu.

25 GÜRÜLTÜ KATSAYISI

26 NF GÜRÜLTÜ KATSAYISI = 1+ α V n A v 1. V Rs Yukarıda verilen gürültü katsayısı formülünün sağ tarafı aşağıdaki şekilde sadeleştirilebilir. A 0 = α n, out = Vn + A v V Rs = 4kTR s V A 4kTR 0 s

27 GÜRÜLTÜ KATSAYISI Gürültü katsayısını hesaplamanın iki yöntemi vardır. 1. Toplam çıkış gürültüsünü devrenin voltaj kazancına böleriz ve çıkan sonucu kaynak gürültüsü olan R s in gürültüsüne göre normalize ederiz.. Yükselticinin kendi çıkış gürültüsünü hesaplarız bunu voltaj kazancına böleriz çıkan sonucuda R s in gürültüsüne göre normalize ederiz çıkan sonuca bir ekleriz. Vn 1 NF = 1+. α A V v Rs

28 ÖRNEK Şekildeki R p direncinin gürültü katsayısını hesaplayın.

29 ÖRNEK Şekilde görünen ortak source devresinin gürültü katsayısını R S kaynak direncine göre hesaplayınız. M 1 FET inin kapasitanslarını ve titreşim gürültüsünü görmezden geliniz ve I 1 akım kaynağının ideal olduğunu varsayınız.

30 ÇÖZÜM Gürültü kaynakları eklenince devre şekildeki hale döner. Devreyi analiz ettiğimizde gürültü katsayısı aşağıdaki gibi çıkar.

31 KASKAD BAĞLANTIDA NF Tek bir basamak için: Vn 1 NF = 1+. = 1+ α A V v Aşağıda görülen kaskad bağlantıya tek bir blok gibi bakarsak hesaplamamız gerekenler bloğun çıkış gürültü voltajı ve yansımaları da hesaba katan voltaj kazancıdır. Rs V A n 0 A 1. V Rs 0 = α A v

32 KASKAD BAĞLANTIDA NF Yansımaları hesaba katan voltaj kazancı: Unutulmaması gerekir ki 1. basamağın girişinde yansıma olduğu gibi 1. basamağın çıkışı ile. basamağın girişi arasında da yansıma olur ve bu yansıma sağ altta görülen devre kullanılarak hesaplanır.

33 KASKAD BAĞLANTIDA NF İki basamağın çıkışta oluşturduğu gürültü önce birinci basamağın çıkış gürültüsünün birinci ile ikinci arasındaki yansıma katsayısı ve ikinci basamğın voltaj kazanıcının her ikisinin kareleriyle çarpılması ve bu sonuca ikinci basamağın çıkış gürültüsünün eklenmesiyle bulunur. V n = V n + V n1 ( R + R ) in R in out1 A v

34 KASKAD BAĞLANTIDA NF Bulunan değerler NF formülüne yerleştirilince RS n t V A V NF + = ( ) 1 1 v out in in n n n A R R R V V V + + =

35 KASKAD BAĞLANTIDA NF Toplam NF değerini birinci ve ikinci basamakların NF değeri cinsinden aşağıdaki gibi ifade ederiz. NF t formülünün ikinci kısmının paydası kullanılabilir güç kazancı olarak bilinir ve tam uyumlu bir yüke verilen maksimum çıkış gücünün (P out,av ) tam uyumlu bir kaynaktan alınan maksimum giriş gücüne (P S,av ) oranıdır.

36 KASKAD BAĞLANTIDA NF O halde ikinci basamağın NF değeri birinci basamağın kullanılabilir güç kazancı oranında azalmış olur. Bu formülü çok basamaklı kaskad bağlantılar için aşağıdaki gibi genelleyebiliriz. Bu demek oluyor ki kaskad bağlantılarda sonradan gelen basmakların gürültüsü önemsiz hale geliyor ve gürültüsü en önemli olan basamak ilk basamak oluyor. Hatırlanacağı gibi eğrisellikte durum tam tersidir.

37 ÖRNEK Şekildeki gibi kaskad bağlanmış ortak source devresinin gürültü katsayısını hesaplayınız. FET kapasitanslarını ve titreşim gürültülerini görmezden geliniz.

38 ÇÖZÜM Öncelikle NF

39 ÖRNEK Şekilde görülen devrenin gürültü katsayısını hesaplayınız. FET kapasitanslarını titreşim gürültüsünü, kısa kanal etkilerini, ve body etkisini görmezden geliniz.

40 ÇÖZÜM Kısa kanal etkisini görmezden gelirsek r 0 sonsuz olur.

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 İletim Hatları İLETİM HATLARI İletim hatlarının tarihsel gelişimi iki iletkenli basit hatlarla (ilk telefon hatlarında olduğu gibi) başlamıştır. Mikrodalga enerjisinin

Detaylı

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound 1 SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound Levent GÜNER Prof.Dr. İclal ERGENÇ ÖZET : Bu bölümde, ses nasıl oluşur, nasıl duyarız, yapısı nasıldır, bilim adamlarının bu konular üzerindeki çalışmaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 3 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1 GİRİŞ Modern elektronik aletler genellikle bir yada daha fazla da güç kaynaklarına ihtiyaç duyar. Günlük işlerimizi yaparken farkında olmadan kullandığımız güç kaynakları karşımıza bazen cep telefonumuzu

Detaylı

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR YAR ĐLTK DOĞRULTUU LMALAR Yarı iletken doğrultucularda ana elemanlar olarak; diyot, konvansiyonel tristör, triac, kapıdan tıkanabilen tristör (TO), bipolar güç transistörü, güç MOSFT i ve yalıtılmış kapılı

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarında Karşılaştırma, Bastırma ve Isınma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Teorik Bilgiler ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Güç elektroniği devreleri ile güç dönüşümü anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

Uydu Haberles me Sistemleri

Uydu Haberles me Sistemleri Uydu Haberles me Sistemleri Ders Notu ver. 2.08 Gökhan Çınar 10 S ubat 2015 İçindekiler 1 Giriş 3 1.1 Desibel Kavramı............................ 5 1.2 Düzlemsel Elektromagnetik Dalgalar................

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4.1 Genel Metotla Hesaplama 9.4.1.1 Grafik uygulaması 9.4.1.2 Sayısal (numerik) uygulama 9.4.2 Formül Metoduyla Hesaplama 9.4.2.1 Isıtma ve soğutma eğrileri

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı