DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ"

Transkript

1 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR le KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS wth DEA, TOPSIS and VIKOR Mehmet PEKKAYA Bülent Ecevt Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Say. Yön. AD, ZONGULDAK Mesut AKTOGAN Blgsayar Mühends, Bülent Ecevt Ünverstes nde Uzman ve SBE Öğrencs, ZONGULDAK ÖZ Gelşmelere bağlı olarak, özellkle dzüstü ve tablet blgsayarlar gb taşınablr blgsayarlara olan lg, Türkye çn sayısal olarak nüfusuna yakın olduğu düşünüleblr. Bu çalışmada, dzüstü blgsayarlar çn seçm sıralaması yapma ve dzüstü blgsayar seçmnde dkkate alınan krter önem dereceler DEA ve çok krterl karar verme teknkleryle ncelenmştr. AHP ve AHP-DEA bleşm krter önem dereceler belrlenmesnde önerlrken; dzüstü blgsayar seçm sıralamaları çn DEA, TOPSIS ve VIKOR yöntemler temelnde 7 senaryo üzernden sıralamalar yapılmıştır. Analz sonuçlarına göre, ağırlıklandırma AHP le olup sıralama TOPSIS ve ağırlıklandırma AHP-DEA bleşm le olup sıralama VIKOR olan senaryoların dzüstü blgsayar seçm sıralamalarında kullanışlı olduğuna karar verlmştr. Anahtar Sözcükler: Dzüstü blgsayar seçm, AHP, DEA, TOPSIS, VIKOR ABSTRACT Dependng on the developments, there s a tendency especally portable computer such as laptop, tablet computers that may be consdered numercally close to the populaton for Turkey. In ths study, makng the choce orderng and the prortes of the crtera for laptops have been nvestgated va DEA and mult crtera decson makng technques. AHP and composton of AHP-DEA has been suggested for determnng prortes of crtera; selecton orderng of laptop s conducted va 7 scenaros that based on DEA, TOPSIS and VIKOR methods. Accordng to the analyss, sortng va TOPSIS wth the AHP n weghtng and sortng va VIKOR wth AHP-DEA composton n weghtng, has decded for laptop selecton rankng. Keywords: Laptop selecton, AHP, DEA, TOPSIS, VIKOR ISSN:

2 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN 1. Grş Günümüzde, kşsel veya kurumsal olarak hemen tüm çalışanlar çn blgsayar gerekl ve ayrılmaz br teknolojk araç olmuştur. Türkye de çoğu çalışanın ş ortamında veveya kşsel olarak kullandığı blgsayarlar, öğrencnn kşsel olarak kullandığı blgsayarlar düşünüldüğünde, nüfusa eşdeğer sayıda blgsayarın kullanıldığı düşünüleblr. Tcar hayat, blm ve teknolojdek gelşmelere de bağlı olarak karmaşık ve tekrarlı hesaplamaların kısa sürede ve hatasız yaptırılması, blgsayarlara taleb arttırmaktadır. Blgsayar alesne olan bu talep, kşsel blgsayar, dzüstü blgsayar (DB), netbook, ultrabook, tablet, akıllı blgsayar gb zamanla değşen br terch yelpazesnde olduğu görülmektedr. Masaüstü blgsayar yerne dzüstü ve tablet blgsayarlar gb taşınablr blgsayarların kullanımı her gün daha da terch edlr duruma gelmektedr Bu çalışma, çok sayıda alternatf markamodele sahp DB lerde seçm sıralama yapma şlem çn ncel karar yöntemler uygulanablrlğn göstermektedr. DB harcnde dğer blgsayar ales ürünler çn de benzer şeklde çalışmalar yapılablr. Güncel uygulamalar çn yeterl kapasteye sahp ve uygun fyatlı DB seçm, DB almak steyen kullanıcı çn öneml br sorundur. Bu çalışmanın k amacı vardır. Brncs, DB alımında dkkate alınan başlıca krterlern önem derecelernn belrlenmesdr. İknc amacı se DB seçm çn alternatfler terch sıralaması yapan bazı ncel yaklaşımları karşılaştırmalı olarak değerlendrmektr. Bu anlamda, çalışmamızda ver zarflama analz (Data Envelopment Analyss, DEA) ve çok krterl karar verme (ÇKKV) yöntemlernden bazıları analzlerde kullanılmıştır. Lteratürde, bu çeşt DB seçmde bu yöntemler genelde yalnız kullanmakta veveya bu çalışmaya göre daha az sayıda krterler dkkate alınarak analzler yapılmakta olduğu gözlenmştr. Çalışmamız, (1) DB seçmnde dkkate alınan krterlern önem derecelernn belrlenmes; (2) ÇKKV ve DEA dan elde edlen ağırlık katsayılar üzernden yen br ağırlıklandırma önerlmes; (3) 58 adet gb çok sayıda alternatf (karar verme brm, KVB) arasından 18 alt krter gb çok sayıda krtern dkkate alarak seçm sıralaması yapılablrlğ; (4) karşılaştırmalı olarak 3 farklı yöntem çn 7 farklı senaryo üzernden sıralama yapılması ve karşılaştırılmalı değerlendrlmes açısından lteratüre katkı yapacağı düşünülmüştür. Bu yöntemlern terch edlme gerekçeler kısaca aşağıdak gb özetleneblr. DB lern teknk özellklerne göre çok farklı donanımlara sahp olması ve farklı markaların sunduğu çok sayıda seçenekler, söz konusu teknk özellklerekrterlere göre DB seçmn etknlk analzyle değerlendrlebleceğn gösterr. DB lere at teknk özellklern krterlern çıktılar ve DB ye ödenen parasal mktar grd olarak değerlendrlerek, DB seçm problem etknlk analzlernde yaygın olarak kullanılan DEA le uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca kullanıcı çn, DB lern markamodellere göre dkkate alınan çok sayıda krtern varlığı, DB seçmn ÇKKV problem olarak dkkate alınableceğn göstermektedr. Başlıca ÇKKV yöntemler, analtk hyerarş sürec (Analytcal Herarchy Process, AHP), TOPSIS (Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton), ANP (Analytc Network Process), ELECTRE (Elmnaton et Chox Tradusant la REalte), VIKOR (VIseKrterjumska Optmzacja I Kompromsno Resenje), PROMETHEE (Preference Rankng Organzaton METHod for Enrchment Evaluaton), GRA (Grey Relatonal Analyss) olarak sıralanablr (Pekkaya ve Başaran, 2011). Çalışmamızda, DEA yanısıra ÇKKV teknklernden ÇKPM (Çok krterl puanlama model), AHP, TOPSIS ve VIKOR yöntemler kullanılmıştır. AHP, krterlern önem derecelernn belrlenmesnde, TOPSIS ve VIKOR DB lern seçm sıralamasında kullanılmıştır. KVB sayısının çok olması, ELECTRE ve PROMETHEE gb yöntemlernn seçm sıralaması hesaplamaları açısından kullanılablrlğn zorlaştırdığından, bu çalışmada TOPSIS ve VIKOR gb seçm sıralama sürecn daha pratk yapan yöntemlere yer verlmştr. 108

3 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp Analzlerde kullanılan krter puanlarına at verler çn Gold ve Hızlıal nternet stelernden elde edlrken, krter önem dereceler ve marka puanlamasında uzman görüşü alınmıştır. DB konusunda çok alternatf marka, model, tp olması çalışmada bazı kısıtlamalara gdlmesne neden olmuştur. Her blgsayar alternatf çn standart ver elde etmek çn araştırmada sadece DB ler üzernde durulmuş, ayrıca bazı karşılaşılan problemlerden dolayı şletm sstem Wndows ve şlemcs ntel olan seçenekler araştırmaya dahl edlmştr. Blgsayar seçm üzernde lteratürde az sayıda blmsel çalışma olup rastlanan lk çalışmaların analzlernde AHP kullandıkları gözlenmştr (Zvran, 1993; Borthck ve Schener, 1988). Düzakın ve Demrtaş (2005), 18 ram, 23 şlemc, 9 sabt dsk, 17 ekran kartı arasından seçm çn 8-13 kadar grdçıktı değşken kullanılarak ayrı ayrı DEA kullanarak blgsayar donanım parçası seçm sıralamaları gerçekleştrmşlerdr. Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2010), 8 krter ağırlığının belrlenmesnde Bulanık AHP kullanmış ve 5 DB alternatfnn sıralanmasında ELECTRE yöntem kullanılmıştır. Erpolat ve Cnemre (2011), 51 adet DB seçm sıralamasında 9 krter dkkate almış, ağırlık kısıtlamasız DEA ve ağırlık kısıtlamalı DEA le değerlendrmeler yapmışlardır. Çalışmanın knc bölümü kullanılan modellern teors üzernde dururken, üçüncü bölümde konu le uygulama bulgularına yer verlmştr. Sonuç bölümünde, bulgular değerlendrlmştr. 2. DEA ve Bazı ÇKKV Yöntemler 2.1. Etknlk ve DEA Vermllk ve performans brbrne yakın kavramlardır. Vermllk, üretlen mal ve hzmetlern etkenlk ve etkllk ölçümlerne; performans se belrl amaçları, hedefler, görev ve sorumlulukları yerne getreblme oranı olarak fade edleblr. Vermllk, çıktı toplamının grd toplamına oranı olarak modelleneblr. Grdlern azaltılarak veya çıktıların artırılması suretyle vermllğn artırılableceğ söyleneblr. Performans ölçümünde, değşkenlern ağırlıklandırılarak tek çıktı ve tek grd oranı üzernden hesaplanan oran analz nn yanısıra parametrk yöntemler ve parametrk olmayan yöntemler olmak üzere üç yaklaşım vardır. Parametrk yöntemlerden en yaygın olarak kullanılan, grdler ve çıktılar arasında fonksyon tahmn edlerek değerlendrlen regresyon analz ken 1957 de Farel tarafından ortaya atılan ve 1978 de Charnes vd. tarafından gelştrlen DEA parametrk olmayan yöntemlerden en çok blnendr (Düzakın ve Demrtaş, 2005; Erpolat ve Cnemre, 2011). Çok sayıda grdye karşılık tek çıktı olduğu durumlarda, DEA ya göre terch edlmes gereken parametrk yöntemlerden regresyon analzdr. Ancak uygulamada, çıktı değşken sayısı brden fazla olduğu durumlarda, verlern orjnal ölçü brmleryle çok sayıda çıktıyı modele alan DEA nın terch edldğ görülmektedr. DEA, alternatfler arasında görel faktör etknlğ belrlemek üzere kullanılır. Alternatfler arasında etkn olarak belrlenen br KVB nn, KVB lern tam sayım yapılması durumunda mutlak verml olarak belrlenmeyeblr. Grd ve çıktı sayıları KVB den fazla olursa, DEA etknlk ayrıştırma gücü zayıflamakta ve çoğu KVB etkn olmaktadır. Bu sorunu aşmak çn KVB sayısının grd-çıktı toplamının 2 veya 3 katı olması önerlr (Ramanathan, 2006). DEA da, her KVB çn kısıtlar dahlnde ayrı ayrı doğrusal programlama model çözülmekte, KVB lere at etknlk skoru 0 le 1 arasında değer almaktadır. Etknlğ 1,00 olan KVB, görel etkn olduğu kabul edlr. DEA, model çözümünde değşkenlere uygun ağırlıklar ataması çn k kısıt dkkate alınmaktadır: ağırlıklar belrlenrken hçbr KVB nn etknlğ %100 ü geçmemes ve ağırlıklar negatf değere sahp olmamasıdır. 109

4 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN Tablo 1. Başlıca Etknlk Ölçüm Modeller Model Amaç Fonksyon Kısıtlar Çıktı (Y r ) grd (X ) oranın maksmze eden klask doğrusal programlama model; 1978 de Chanes vd. tarafından gelştrlen (çıktı odaklı) CCR model; toplam etknlğ hesaplar de Banker vd. tarafından gelştrlen BCC model; teknk etknlğ hesaplar. h h makk. h = s r = 1 m uy r vrx rk rk s makk. = uryrk r = 1 s makk. r rk r = 1 = u Y -n 0 s r = 1 m uy r vx rj j s m uy r - vx vx # 1; ur, v $ 0 rj rk r = 1 m k # 0 ; = 1; ur, v $ 0 s m uy r rj - vx j + n r = 1 m vx Not: Xj $ 0, Yrj $ 0, KVB j = 1,2,...,n ; çıktılar r = 12,,..., s ; grdler 2,,... m Kaynak: Adler vd. (2002) ve Ulucan (2002) den düzenlenmştr AHP k r 0 # 0 = 1; u, v $ f AHP, kl karşılaştırmalarla krter ağırlıklarının belrlenmesnde ve krterlere göre alternatfler arasında seçm sıralaması yapmak çn KVB puanlamaların hesaplanmasında kullanılan, Saaty (1980) tarafından gelştrlen br yöntemdr. AHP, çok farklı alanda özelkle krter ağırlıklarının belrlenmes ve ÇKKV problemlernn seçm sıralama şlemnde ağırlık grds sağlaması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Pekkaya ve Çolak 2013; Pekkaya ve Başaran, 2011; Hamzaçeb ve Pekkaya, 2011). Tablo 2. AHP de Krterlern Değerlendrme Ölçeğ Puan Tanım Açıklama 1 Eşt derecede öneml Her k krter de amaca eşt etkde bulunur. 3 Orta derecede öneml Br krter dğerne göre braz daha fazla terch edlr. 5 Güçlü derecede öneml Br krter dğerne göre çok daha fazla terch edlr. 7 Çok güçlü derecede öneml Br krter dğerne göre çok güçlü şeklde terch edlr. 9 Son derece öneml Br krter dğerne göre mümkün olan en yüksek derecede terch edlr. 2,4,6,8 Ara değerlerdr AHP, krterlere göre önem derecelernn belrlenmesnde, duyarlılığı yüksek ve genel kabul görmüş br kl karşılaştırma ölçeğ kullanmaktadır (Tablo 2). Ayrıca, krterlern kl karşılaştırmalarını yapan cevaplayıcı çn çapraz tutarlılıkları br bütün olarak endekse çevrmekte (Tablo 3 de CR) ve tutarlı olmayan brm görüşler değerlendrmeye dahl etmemektedr. AHP de krterlern önem derecelernn hesaplaması Tablo 3 de özetlenmştr. İlk 3 adım, ağırlıkların 110

5 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp hesaplanmasını gerçekleştrrken, son k adım se kl karşılaştırmalardak çapraz tutarlıkları kontrol eder. Tutarlılığın sağlanması çn tutarlılık oranının 0,10 nun altında olması beklenr. Bu açıdan AHP, yargıların oran ölçeğnde krter ağırlıklarına çevrlmesnde güçlü br ncel yöntem olarak kabul edlr (Pekkaya ve Çolak, 2013). Tablo 3. AHP le Krter Ağırlıkların Belrlenme Aşamaları Adım İşlem Açıklama R V R V 1 a12 a1j b11 b12 b1j S g W S g W Görüş alınarak, Tablo 2 dek ölçeğe uygun S1 a12 1 g a2jw Sb21 b22 g b2jw 1 B = S h h j h W = S h h j h W olarak 19, 18,, 8, 9 şeklnde 17 farklı skora S W S W sahp B=[b j ] matrs oluşturulur. 1 a1j 1 a2j g 1 b1 b2 g bj T X T X 2 c j = b j n bj B matrs kend sütun toplam değerleryle normalze edlerek [c j ] matrs elde edlr. 3 n j w = 1 n c j C matrsn satır değerler toplamı krter sayısına (n) bölünerek her br krter çn ağırlık değerler (W sütun matrs) hesaplanmış olur. 4 n wd m = D=B*W D matrs değerlernn kend ağırlığına oranlarının ortalaması (λ) hesaplanır. İkl karşılaştırmalara at B matrs le W çarpılarak D matrs oluşturulmuştur. 5 ^m -nh ^n-1h CR = RI RI: Rassallık ndeks Kaynak: Hamzaceb ve Pekkaya (2011) dan uyarlanmıştır. B matrsndek kl karşılaştırmaların tutarlılığı (CR) hesaplanır. Tutarlılık 0,10 dan küçük olmalıdır. n : RI:,58,90 1,12 1,24 1, ÇKPM ÇKPM, ağırlıklar ve en deale uzaklıklardan zyade krter bazlı KVB puanları kullanılarak hesaplanan, seçm sıralamasında en bast ve pratk kullanıma sahp ÇKKV yöntemlerndendr. Kısaca, krter temell normalze edlen karar matrs (A) verlernn, KVB temelnde toplam KVB skorlarının hesaplanmasına dayanır. Br krtern olduğundan daha büyük etk vermemes çn, ölçü brmler veya ölçüm aralığı farklı olan krter verler çn doğrusal veya vektörel normalzasyon kullanılır. ÇKPM yöntemyle her br KVB puanlarının P j = a j w le hesaplanablr (Ayaş ve Pekkaya, 2008) ÇKPM göre KVB lernn puan hesaplamaları normalzasyonlar da dkkate alınarak Tablo 4 de gösterlmştr. 111

6 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN Tablo 4. KVB lernn ÇKPM Göre Puanlarının Hesaplanması Büyük sayı terch Doğrusal Normalzasyon le n aj - mn( a) edlen se Pj = mak ( a ) mn ( a ) - $ w Vektörel Normalzasyon le P j = a n j j j = 1 a 2 j $ w n 1 aj n mak( a) - aj Pj = j edlen se Pj = mak ( a ) mn ( a ) $ w 2 - ( 1 aj) Küçük sayı terch j = 1 $ w Not: KVB (seçenek) sayısı j, krter sayısı ve karar matrs elemanları a j dır TOPSIS ve VIKOR TOPSIS yöntem, Hwang ve Yoon nun 1981 dek çalışması referans alınarak 1992 de Chen ve Hwang tarafından gelştrlmştr (Jahanshahloo vd., 2006). TOPSIS ve ÇKPM, dğer ÇKKV yöntemlerne göre daha pratk sıralama yapmakta olduğundan terch edlmektedr. En pratk br süreçlerle hesaplama yapması açısından ÇKPM, deal çözüme en yakın ve negatf deal çözüme en uzak olma prensbne dkkate alarak alternatflern seçm sıralamasını yapması yönünden TOPSIS avantajlıdır. TOPSIS yöntemnn aşamaları Tablo 5 de sıralanmıştır. VIKOR, 1998 de Oprcovc tarafından ÇKKV yöntem olarak uygulanablrlğ sunulmuştur (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Aynı ölçeğe sahp olmayan ve brbryle çelşeblen krterlern olduğu karmaşık problemlern çözümlenmes çn gelştrlen br ÇKKV yöntem olarak fade edlr (Oprcovc ve Tzeng, 2004; Chang, 2010). Tablo 5 de Q hesaplamasından görüldüğü üzere VIKOR, grup fayda değer ve breysel en büyük pşmanlık değer arasında uygulamacının ağırlıklandırmasına bağlı olarak bleşk puan hesaplamaktadır. Her br krter temelnde KVB lernn en deal noktaya olan uzaklıkları veya pşmanlıkları dkkate alınmakta, uygulamacının steğne bağlı olarak en büyük pşmanlık değerne daha fazla önem verleblmektedr. Bu durum, deal noktaya uzak olan KVB n, en yüksek pşmanlıkla da besleyerek seçmden uzaklaştırmaktadır. TOPSIS ve VIKOR yöntemlernn her ks de, her br krter temelnde KVB seçm sıralaması çn deal referans noktaya olan uzaklıklar toplamını dkkate almaktadır. Bu k yöntemn öneml farkı normalzasyonda ve uygulamacıya göre VIKOR un pşmanlığa vereceğ önemde yatmaktadır. Normalzasyon açısından TOPSIS; vektörel normalzasyon üzernden hesaplama yaparken, VIKOR doğrusal normalzasyon üzernden seçm sıralamalarını hesaplar. Doğrusal olmayan yapılarda TOPSIS n daha gerçekç sıralama yapableceğ söyleneblr. VIKOR yöntem se yüksek pşmanlığın uygulamacı çn belrleyc olduğu durumlarda uygulamacıya esneklk sağlamaktadır. 112

7 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp Tablo 5. TOPSIS ve VIKOR Yöntemlernn Süreçler TOPSIS Hücre elemanları a j olmak üzere karar matrs (A) hazırlanır. A matrs elemanları standardze edlr. r j = a j n a 2 j Ağırlıklı standardze karar matrs aşağıdak formülle oluşturulur. Buradak w, toplamları 1 veren, her br krtere at ağırlıklardır. v = w $ r j j ; Krter temell, KVBlerde en çok stenen deal (A * ) ve en stenmeyen negatf deal (A - ) çözümler belrlenr. Buradak J faydayı, J se malyet temsl etmektedr. * ' A = #_ mak vj j! J),( mn vj j! J- - ' A = #_ mn vj j! J),( mak vj j! J - Her alternatfn, deal ve deal olmayan çözüm setnden sapmalar hesaplanır. n n * * - - Dj = ( vj - v) ; Dj = ( vj -v ) 2 VIKOR Hücre elemanları f j olmak üzere karar matrs hazırlanır. Her br krter çn en y (f *) ve en kötü (f - ) değerler belrlenr. * f = mak( f ); f - j j = mn( fj) j Her br KVB ne yönelk ortalama grup fayda değer çn S ve en büyük pşmanlık değer çn R hesaplanır. n * * w( f - fj) w( f - fj) S j = * - ; R j = Mak * - ( f - f) ( f - f) Grup fayda değerne verlen ağırlığın (v) artığı breysel pşmanlığa ağırlık (1- v) olarak atanarak Q j hesaplanır. S j (R j ) nn mnmumu S * (R * ) ken S j (R j ) nn maksmumu S - (R - ) dr. * * vs ( j- S ) ( 1 -v)( Rj-R ) Q j = - * + - * ( S - S ) ( R - R ) S j, R j ve Q j değerler ayrı ayrı küçükten büyüğe doğru sıralanır. Q j göre sıralamalar temel alınır ve sıralamadak lk KVB ye A, sonrakler B, C, olarak smlendrlr. 6-7 Her KVBn deal çözüme bağıl uzaklıkları hesaplanır. C * - D ( D * - j = j j-dj) İdeal çözüme bağıl uzaklıklara göre terch sıralaması, büyük sayıdan küçük sayıya doğru yapılır. Not: KVB ler: j= 1,2,, J ve krterler: = 1,2, n. Kaynak: Pekkaya ve Başaran (2011) ve Yararlı (2010:23-42). Karar verc çn aşağıdak k şartın tatmn edlmes beklenr. 1) Kabul edleblr avantaj (C1 çn); Q(B)-Q(A) DQ; DQ=(1(J-1)) 2) Kabul edleblr stkrar (C2 çn); Sıralamanın tamamında S j, R j ve Q j aynı sırada yer alır. 3. Dzüstü Blgsayar Seçm Sıralaması Üzerne Br Uygulama 3.1. Seçenekler ve Krterler Temelnde Verler DB seçm sıralaması üzerne yapılan uygulamada, çoğu krter çn Gold (2013) ve Hızlıal (2013) web stelernden elde edlmş olan pyasa verler kullanılmıştır. Sadece marka ana krterne at alt krterlern puanlandırılmasında (parça kaltes, görüntüdzayn ve servs hzmet) ve krter ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılmak üzere krterlern kl karşılaştırmasında çoğunluğu blgsayar mühends olan 42 uzmanın görüşü alınmıştır. Bahs geçen 42 uzmanın çoğu blgsayar mühends ken gers blgsayarblg şlem konusunda ünverstede uzman kadrosunda görev yapan veya kendn bu konuda gelştren akademsyenlerden oluşmaktadır. 113

8 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN Tablo 6. DB Seçmnde Dkkate Alınan Krterler ve Puanlar Ana Krterler Alt Krterler İsm İsm Örneğn 1 İşlemc türü İ7 çn 7; İ3 çn 3, Hız: Çalışma hızını 2 İşlemc hızı 2,6 Mhz çn 2,6; 1,7 MHz çn 1,7 belrleycler 3 Sabt dsk hızı 5400 Rpm çn 5,4; 7200 Rpm çn 7,2 Marka: Marka majına at puan Kapaste: Hdd, Ram ve ekran kartı kapasteler Görüntü: Ekran özellkler ÇevDğ: Çevre donanımları ve dğer özellkler 6 Fyat: Modeln fyatı 18 Modeln fyatı 4 Parça kaltes 1-10 arası marka puanı 5 Görüntüdzayn 1-10 arası marka puanı 6 Servs hzmet 1-10 arası marka puanı 7 Sabt dsk 750 Gb çn 7,5; 500 Gb çn 5 8 Ram 8 Gb çn 8; 4 Gb çn 4 9 Ekran kartı 2 Gb çn 2; 1 Gb çn 1; tümleşk se 0 10 Çözünürlük 1366x768 çn 1,057 (=1366* ) 11 Boyutlar 15,6 ve 14 çn 1, dğerler çn Kart okuyucu 3 n 1 çn 3 vb., en yüksek (Mult reader) 8 13 Pl Pl dayanma süres 5 saat se 5 14 CDDVD Bast DVD yazıcı çn 1; en yüksek (Blueray) 8 15 Kamera Varsa 1, yoksa 0 16 Fzksel ağırlık Yön değştrlerek; 2,7 kg çn 2,3 (=5-2,7) 17 USB portu 2 adet 2.0 usb ve 1 adet 3.0 usb varsa 7 (=2*2+3) Web stelernden alınmış en ucuz 2 fyatın ortalaması Not: Marka alt boyut puanları, uzman görüşlernden elde edlrken dğer verler, Gold ve Hızlıal stelernden (www. gold.com.tr; alınmıştır. Teknk özellklerde ÇKKV çn büyük sayı terch edlrken DEA çn çıktı ve DB fyatı ÇKKV çn küçük sayı terch edlrken DEA çn grddr. DB terchnde özellkle dkkate alınan ana krterlere at yapı, uzman ön görüşü ve lteratürde kullanılan krterler dkkate alınarak belrlenmştr. Altı ana krter le 18 alt krter sm ve çerkler Tablo 6 da raporlanmıştır. Tablodak Örneğn sütunundan da görüldüğü üzere, alt krterlere at verlen puanlamalarda, mümkün olduğunca krtere at orjnal sayı skorunu koruyan değerler atanmıştır. Marka alt krterlerne at puanlamalar çn 11 farklı marka 3 alt krter temelnde ayrı ayrı 1-10 ölçeğnde uzmanların puanları kullanılmıştır. Fyat ve fzksel ağırlığa at krterlerde, uygulamacı açısından düşük skor arzulanırken dğer krterler çn yüksek skorlar DB nn terch edlmesne neden olduğu blnmektedr. DB seçm ağırlık krterne at değerler 5 gb yüksek br sayıdan çıkartılarak, krter çn yüksek skorlar arzu edleblr duruma getrlerek, DB fzksel ağırlığı krter dğer krterlerle aynı yönlü yapılmıştır. Bu anlamda DEA çn fyat krter grd ve dğer krterler se ödenen paraya bağlı olarak elde edlen fayda bağlamında çıktı krterler olarak dkkate alınmıştır. TOPSIS ve VIKOR a göre hesaplamalarda se fyat krter çn arzulanan düşük puan ken dğer krterlerde arzulanan yüksek puan temelnde analzler gerçekleştrlmştr. Örneğn ekran boyutu kşye göre farklı kşsel terchler üzernden hareket edleblr. Ancak bu krter çn, uzman görüşü alınarak da 15,6 ve 14 ekran boyutu çn 1 skoru, dğer ekran boyutlarının DB lere daha yüksek fyata neden olabldğnden dğer ekran boyutlarına uzman yargısına dayanarak 2 skoru verlmştr. Bu özel durum, kşsel yargının karıştığı örneğn CDDVD krter puanlamalarında da dkkate alınmıştır. 114

9 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp Analzde kullanılmak üzere Gold ve Hızlıal stelernden, her blgsayar alternatf çn standart ver elde etmek çn araştırmada sadece DB ler KVB olarak dkkate alınmış, şletm sstem Wndows ve şlemcs ntel olan KVB ler üzernde analzler yapılmıştır. Pyasadak alternatflerden, mevcut krter verlerne ulaşılmış olan 58 adet DB veya KVB belrlenmştr. Analzlere dahl edlen bu 58 KVB Ek 1 de lstelenmştr. Bu KVB lerden, DEA sonucunda etkn olarak belrlenenlere at teknk özellkler Ek 2 de sunulmuştur Krterlern Önem Dereceler DB terchnde özellkle dkkate alınan ana 6 krter çn br tane ve lk 5 ana krtere at alt krterler çn ayrı ayrı beş tane olmak üzere toplam 6 adet kl karşılaştırma tablosu uzmanlar tarafından doldurulmuştur. Uzmanların 6 adet kl karşılaştırma tablosundan, altışar ağırlık matrs elde edlmştr. Tutarlılık oranı Saaty (1980) yaklaşımının sıkı tutulmasından ve blg kaybetmemek çn Dodd vd. (1993) ne göre rastsal yapıda olmadığı düşünülen brm görüşlere at verler tutarlı kabul edlerek AHP ağırlıkları hesaplanmıştır (Pekkaya ve Çolak, 2013). Örneğn 6 ana krtere at ağırlıklar, Dodd vd. toleranslı tutarlıklar dkkate alındığında 36 uzman görüşü üzernden belrlenmştr. Örneğe dayalı AHP varsayımlarının olmaması yanısıra Saaty ve Vargas (2006:4) ın 30 brmn ortak görüşünden oldukça başarılı br sonuç çıkarılableceğn göstermes, 36 uzman görüşünden elde edlen blglern AHP çn yeterl olduğunu göstermektedr. Tablo 7 dek AHP le belrlenmş her 6 ağırlık matrs hesaplaması; anlamlı tutarlığa sahp olduğu kabul edlen brmlern kl karşılaştırma skorlarının geometrk ortalamalarından oluşturulan tek kl karşılaştırma matrs üzernden gerçekleştrlmştr. Böylece, tablodak ağırlık matrs çn kullanılan verlerdek tutarlılıklar 0,10 nun altında olmuştur. Tablo 7. DB Seçmnde Krterlern Önem Dereceler Ana Krter ve Ağırlığı (AHP) Hız 0,27418 Marka 0,13247 Kapaste 0,14801 Görüntü 0,13662 İsm Ana Krterdek Ağırlık (AHP) Genel Ağırlığı (AHP) DEA Katsayı Ortalamaları AHP-DEA Ortalaması Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 1 İşlemc türü 0, , , , İşlemc hızı 0, , , , Sabt Dsk hızı 0, , , , Parça Kaltes 0, , , , Görüntüdzayn 0, , , , Servs hzmet 0, , , , Sabt dsk 0, , , , Ram 0, , , , Ekran kartı 0, , , , Çözünürlük 0, , , , Boyutlar 0, , , ,

10 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN Tablo 7 devamı 5 6 ÇevDğ 0,10054 Fyat 0, Kart okuyucu 0, , , , Pl 0, , , , CDDVD 0, , , , Kamera 0, , , , Ağırlık 0, , , , USB portu 0, , , , Modeln fyatı 1, , , , Not: DEA katsayı ortalamaları, Sen2 de (Tablo 9 da açıklanmıştır) DEA le çözümde elde edlen 58 KVB krterlerne atanan katsayıların krter temell ortalamalarının, orjnal kend değşken verlernn ortalamaları le çarpımından elde edlmştr. AHP-DEA ortalaması se AHP le standartlaştırılmış DEA katsayılarının artmetk ortalamalarıdır. AHP den elde edlen ana krterlern önem dereceler dkkate alındığında, DB alımında %27,42 DB nn şlem gerçekleştrme hızı ve %20,82 DB nn fyatı etkl olmaktadır. Sonrasında %14,80 le DB nn depolama kapastes gelrken DB nn görüntü özellkler ve markası se sırasıyla %13,66 ve %13,25 dkkate alınmalıdır. Çevresel donanıma se % 10,05 önem verlmektedr. Bu durum, kullanıcıların DB alırken %48,24 DB hızına at özellkler ve fyatına bakıldığını göstermektedr. Alt krterler dkkate alındığında en öneml konuma fyat (%20,82) yerleşrken bunu DB hızı (%15,42) zlemekte ve DB hızından özellkle şlemc hızının kastedldğ görülmektedr. 18 adet alt krterden ekran çözünürlüğü (%10,28), parça kaltes (%7,55), ekran kartı kapastes (%7,54), şlemc türü (%6,55), ram kapastes (%5,79) ve sabt dsk hızı (%5,45) le dkkate alınması gereken dğer özellkler olarak sıralanmaktadır. CDDVD özellğ (%0,76), kart okuyucular (%0,81), kamera (%1,07), DB nn görüntüsüdzaynı (%1,67), sabt dsk kapastes (1,88) ve DB fzksel ağırlığı (%2,09) satın almalarda pek dkkate alınmayan krterler olarak değerlendrlmştr. AHP le belrlenen önem dereceler, uzmanların görüşler doğrultusunda olması gereken ağırlıklar olarak düşünüleblr. Ancak frmalar, müşterlern stek taleplerne göre pyasaya ürün sürmekte ve fyatlarını belrlemekte olduğu kabul edleblr. Bu durumda, DB ye verlen bedel grds karşılığından DB özellklern alınan çıktılar olarak değerlendren DEA, pyasa verlernden hang krterlere daha çok önem verldğ blgsn vereblr. DEA etknlk skorları hesaplama aşamasında, her KVB çn ayrı yapılan doğrusal programlama çözüm sürecnde brm bazında krterlere yapılan atamalar gerçekleştrmektedr. DEA optmzasyon sürecnde, dğer seçeneklere göre KVB ye at krter puanlarından ayırt edc skora sahp olanlara katsayı ataması yaptığından hareketle, atanan katsayıların etknlkte öneml krter olduğu düşünülmüştür. Bu anlamda, krter temelnde KVB ler çn Sen2 de krterlere atanan katsayıların, krtern önem derecesnde belrleyc krter olduğu kabul edleblr. Sen2 de krterlere atanan katsayıların ortalamaları ölçü brmnden arındırma amaçlı olarak krterlern ortalama pyasa ham verleryle çarpılarak Tablo 7 dek DEA Katsayı Ortalamaları elde edlmştr. Bu değerlern, pyasa kullanıcıları tarafından dkkate alınan ağırlıklar hakkında blg verdğ düşünüleblr. Elde edlen bu katsayılar, AHP ağırlıklarıyla karşılaştırıldığında çalışmaya orjnallk kattığı düşünüleblr. DEA katsayı ortalamalarına göre, pyasa kullanıcıları ve bu bağlamda frmalar, en çok DB fyatını dkkate alırken, sonrasında sırasıyla şlemc türü, sabt dsk kapastes, parça kaltes ve ekran kartı kapastes gb özellklere önem verdğ söyleneblr. AHP le elde edlen önem dereceler le DEA katsayı ortalamalarının bazı açılardan çelştğ Tablo 8 dek 0,05 de statstksel olarak anlamlı olmayan ve zayıf düzeydek 116

11 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp ,316 Spearman korelasyon değeryle de desteklenmektedr. Bu durumda, uzmanların daha çok blgsayarın ş hayatı çn brm fyat-teknk özellkler temelnde karşılaştırma yaparken, pyasa kullanıcılarının daha çok breysel olarak görüntüdzayn, sabt dsk kapastes, kart okuyucu, CD DVD gb özelkler daha çok önem verdğ söyleneblr. Pearson Korelasyonlar DEA Katsayı Ortalamaları AHP-DEA Ortalaması AHP Ağırlığı Tablo 8. Ağırlıklar Arasındak Korelasyonlar DEA Katsayı Ortalamaları Spearman Sıra Korelasyonlar DEA Katsayı,712 * Ortalamaları AHP-DEA,840 *,979 * Ortalaması AHP Ağırlığı,316 DEA Katsayı Ortalamaları,856 *,709 * Not: Korelasyonlar, krterlern ağırlıkkatsayı serlernden hesaplanmış olup, statstksel olarak 0,01 de anlamlı olanlar yıldızlanmıştır. Kolmogorov-Smrnov testne göre sadece AHP sers %5 de normal dağıldığı kabul edlrken, dğer serler normal dağılmadığından Spearman sıra korelasyon katsayılarının dkkate alınması uygun olacaktır. Bu çalışmada öner olarak, DEA katsayı ortalamaları dkkate alınarak AHP den elde edlen önem dereceleryle yenlenerek AHP-DEA Ortalaması le yen br ağırlıklandırma değerler elde edlmştr. Bu değerler, normalze edlmş DEA katsayı ortalamaları [yen(w)= wtoplam(w)] le AHP ağırlıklarının artmetk ortalaması alınmak suretyle elde edlmştr. AHP-DEA ortalaması sersndek ağırlıklar, AHP ağırlıkları ve DEA katsayı ortalamaları le anlamlı ve yüksek korelasyona sahp olduğu Tablo 8 de gözlenmştr. Bu yüksek korelasyonlar, AHP-DEA ortalama sersnn, krter ağırlık sern temsl edebleceğn göstermektedr. Böylece, Tablo 9-10 da gözlenen DB seçm sıralamasında Sen4 de TOPSIS yöntemyle sıralamada ve Sen7 de VIKOR yöntemyle sıralamada AHP-DEA ortalama sers, krterlern ağırlıkları olarak kullanılmıştır Senaryolara Göre Dzüstü Blgsayar Seçm Sıralamaları DB lern seçm sıralamasında DEA, TOPSIS, VIKOR olmak üzere 3 farklı yöntem ve 7 farklı senaryo kullanılmıştır (Tablo 9). Sen1 ve Sen2 CCR model üzernden DEA; Sen3 ve Sen4 de TOPSIS; Sen5, Sen6 ve Sen7 de se VIKOR üzernden sıralama yapılmıştır. Sen3, Sen5 ve Sen6 da AHP den elde edlen ağırlıklar kullanılmışken, Sen4 ve Sen7 de AHP-DEA ortalama ağırlıkları üzernden seçm sıralamaları yapılmıştır. Tablo 9 da belrtlen senaryolara göre elde edlen DB seçm sıralamaları Tablo 10 da raporlanmıştır. Ser skorları arasındak uyum uyumsuzluk açısından, KVB sayısı 30 un üzernde olduğu çn serler arasındak lşk düzey çn Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve Tablo 11 de sunulmuştur. DEA le yapılan sıralamalarda, Sen1 de 6 ana krter kullanıldığında görel etkn KVB sayısı 11 ken Sen2 de 18 alt krtere göre görel etkn KVB sayısı 24 olarak hesaplanmıştır. Sen1, sıralamalarda ayrışmayı daha y sağladığı görülürken, krterler üzernde daha ayrıntılı blgy Sen2 vermektedr. Sen1 ve Sen2 sonuçlarına göre lk 11 KVB nn görel etkn olduğu belrlenmş, bu sonucu Sen3, Sen4 ve Sen7 de oldukça desteklemektedr. Görel etkn KVB lere at teknk özellkler Ek 2 dedr. 117

12 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN Tablo 9. DB Seçm Sıralamaları çn Senaryolar Senaryo Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 Sen5 Sen6 Sen7 Yöntem ve Açıklamalar Altı ana krterlere at normalze edlmş puanlar dkkate alınarak 58 KVB seçm sıralaması puanları, CCR model üzernden DEA uygulanarak elde edlmştr. DEA, seçeneğe göre çok sayıda değşken olması durumunda, seçm sıralamasında çok sayıda etkn KVB verdğ blnmekte ve Tablo 10 dak Sen2 den de görülmektedr. Sen2 dek gb toplam 18 krter yerne 6 ana krtere ndren Sen1 de yapılarak bu problem aşılmaya çalışılmıştır. Ana krterlere at puanlar, AHP le belrlenmş alt krter ağırlıkları, vektörel normalze edlmş karar matrs kullanılarak ÇKPM le hesaplanmıştır. Ver yapısını oldukça koruyan ve en pratk ÇKKV yöntem olması açısından, ana krtere puan hesaplamaları çn Sen1 de ÇKPM kullanılmıştır. Toplam 58 KVB ve 18 krtere at ham verler kullanılarak CCR model üzernden DEA uygulanmıştır. Ham verler üzernden DEA uygulanması ve 18 krtere at katsayıların elde edlmes açısından Sen1 e göre Sen2 daha avantajlı olmakta; Sen2 nn 24 KVB etkn olarak belrlenmesne neden olmakta ve seçm sıralamasında ayrışmayı zayıflatmaktadır. KVB lern etknlk ayrışmasında Sen1 daha başarılı sonuçlar sunmuştur. Toplam 58 KVB, AHP le belrlenen 18 krtere at önem dereceler le TOPSIS yöntem kullanılarak seçenekler arasında seçm sıralamaları yapılmıştır. Sen3 den farklı olarak, AHP den elde edlen ağırlıklar yerne AHP-DEA ortalama sers kullanılarak TOPSIS le seçm sıralaması yapılmıştır. Toplam 58 KVB, AHP le belrlenen 18 krtere at önem dereceler le VIKOR yöntem (v=0,5) kullanılarak seçenekler arasında seçm sıralaması yapılmıştır. Buradak v=0,5 le grup faydası ve olumsuzluktan kaçınmayı temsl eden pşmanlığa eşt ağırlık verlmştr. Toplam 58 KVB, AHP le belrlenen 18 krtere at önem dereceler le VIKOR yöntem (v=0,2) kullanılarak seçenekler arasında seçm sıralaması yapılmıştır. Buradak v=0,2 le grup faydasına %20 ve pşmanlığa %80 önem verlmştr. Sen5 den farklı olarak, AHP den elde edlen ağırlıklar yerne AHP-DEA ortalama sers kullanılarak VIKOR le sıralama yapılmıştır. Korelasyonlar ncelendğnde, AHP ağırlıkları kullanılan VIKOR le gerçekleştrlen Sen5 ve Sen6 seçm sıralamaları dğer sıralamalara göre farklı yapıda olduğu görülmektedr. Bu açıdan, Sen5 ve Sen 6 yı dğerlernden ayırmak gerekr. Söz konusu ayrışan sonuçlar, VIKOR yöntemnn pşmanlığa daha çok önem vermesnden ve ağırlıklara yüksek duyarlılığa sahp olmasından kaynaklandığı söyleneblr. Ayrıca Sen5 n kabul edleblr stkrar şartını (C2) da sağlamaması, Sen5 n sonuçlarına temknl yaklaşılması gerektğn ortaya koymaktadır. Ayrıca, br DB nn br boyuttak skoru krter deal puanına ağırlıklandırılmış en büyük uzaklığa sahp pşmanlık skoru, hem grup faydasında hem de breysel pşmanlıkta k kere cezalandırılarak KVB nn seçm sıralamasında altlara düşmesne neden olduğu dkkate alınmalıdır. 118

13 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp Tablo 10. DB lern Senaryolara Göre Seçm Sıralamaları Kod Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 Sen5 Sen6 Sen7 Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 1 Exp_2 1, , , , , , , Del_7 1, , , , , , , Del_1 1, , , , , , , Exp_3 1, , , , , , , Hp_1 1, , , , , , , Hp_6 1, , , , , , , Len_1 1, , , , , , , As_4 1, , , , , , , Exp_1 1, , , , , , , Del_3 1, , , , , , , Sny_6 1, , , , , , , Sms_2 0, , , , , , , Del_4 0, , , , , , , As_7 0, , , , , , , Sms_4 0, , , , , , , Acr_3 0, , , , , , , Hp_3 0, , , , , , , Tsh_1 0, , , , , , , Tsh_2 0, , , , , , , Sms_3 0, , , , , , , Tsh_5 0, , , , , , , Acr_2 0, , , , , , , Del_5 0, , , , , , , Csp_2 0, , , , , , , As_6 0, , , , , , , Hp_5 0, , , , , , , Csp_3 0, , , , , , , Del_2 0, , , , , , , Hp_2 0, , , , , , , Hp_7 0, , , , , , , Csp_5 0, , , , , , , Sms_5 0, , , , , , , As_2 0, , , , , , , Csp_1 0, , , , , , ,

14 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN Tablo 10 devamı 35 As_3 0, , , , , , , Csp_4 0, , , , , , , Del_6 0, , , , , , , As_5 0, , , , , , , Sny_2 0, , , , , , , Sny_3 0, , , , , , , Del_8 0, , , , , , , As_8 0, , , , , , , Acr_1 0, , , , , , , As_10 0, , , , , , , Tsh_3 0, , , , , , , Sny_5 0, , , , , , , Sny_7 0, , , , , , , Sms_6 0, , , , , , , Sny_4 0, , , , , , , As_9 0, , , , , , , Tsh_4 0, , , , , , , Sms_1 0, , , , , , , Sny_1 0, , , , , , , Hp_4 0, , , , , , , Sms_7 0, , , , , , , As_1 0, , , , , , , As_11 0, , , , , , , Fj_1 0, , , , , , , Not: VIKOR senaryolarında, kabul edleblr avantaj (C1) Sen5, Sen6 ve Sen7 çn sağlanmış, kabul edleblr stkrar (C2) Sen6 ve Sen7 çn sağlanmıştır. Tablo 11. Senaryolara Göre Pearson Korelasyonları Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 Sen5 Sen6 Sen2,907 * Sen3,769 *,785 * Sen4,684 *,684 *,897 * Sen5 -,043 -,003,026 -,316 * Sen6,110,191,385 *,142,813 * Sen7,754 *,783 *,917 *,836 *,201,491 * Not: Senaryolardan elde edlmş puanlar (yönlern uyarlamak çn, VIKOR senaryolarındak puanlar 1 den çıkartılarak korelasyon analzlernde kullanılmıştır) statstksel olarak 0,05 de anlamlı olanlar yıldızlanmıştır. 120

15 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp Sen3, AHP le belrlenen krter ağırlıkları kullanılarak TOPSIS üzernden hesaplanan seçm sıralamasını vermektedr. Pratk ve lteratürde benzer seçmler çn genel kabul görmüş br yöntem olması açısından terch edleblr br yöntemdr. Ancak, TOPSIS n ağırlık çeştlenmesne duyarlılığı yüksek olması (Olson, 2004:722) ve AHP yargı yoğun olması bu senaryonun zayıf yönlerdr. VIKOR un karmaşık yapıdak ve brbryle çelşen krterlerde çözüm sunması açısından TOPSIS den kaynaklanan bu sorunu aşacağı düşünüleblr (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Ancak Sen5 ve Sen6 sonuçları, VIKOR tarafından dkkate alınan yoğun pşmanlığın sıralama sonuçlarını çok değştrdğ gözlenmştr. Bu durumda, AHP den elde edlen ağırlıkların DEA katsayılarıyla brleştrlerek oluşturulan AHP-DEA ortalama sersnn ağırlık olarak kullanıldığı Sen4 ve Sen7 nn önem seçm sıralamasında artmaktadır. Fakat Tablo 11 dek korelasyon tablosuna göre, Sen3 ün Sen4 e göre seçm sıralamasını daha y temsl ettğ dğer senaryolarla arasındak lşkden görüleblr. Korelasyon tablosu sonuçları, Sen3 ve Sen7 seçm sıralama sonuçlarının Sen5 ve Sen6 harcndek dğer serlerle oldukça yüksek lşk çnde olduğunu doğrulamaktadır. 4. Sonuç Günümüzde, kşsel veya kurumsal olarak tcar hayat, blm ve teknolojdek gelşmelere de bağlı olarak, blgsayar taleb her geçen gün arttırmaktadır. Breyn veya kurumun htyacı doğrultusunda fyatdonanım anlamında ve kaynakların verml kullanılması açısından en uygun blgsayar seçm önemldr. Çalışmanın amacı, DB seçmnde dkkate alınan krtelern önem derecelernn belrlenmes, AHP-DEA bleşm br yaklaşım da çeren farklı yöntem önerlmes ve senaryolarla karşılaştırmalı seçm sıralamalarının değerlendrlmes olarak özetleneblr. DB seçm sıralaması çn DEA ve ÇKKV yöntemlernden TOPSIS ve VIKOR kullanılmıştır. Lteratürde, bu çeşt blgsyar seçmde genelde daha az sayıda KVB ve krterler dkkate alınarak analzler yapılmıştır. Çalışmamız, (1) DB seçmnde dkkate alınan krterlern önem derecelernn belrlenmes; (2) ÇKKV ve DEA dan elde edlen ağırlıkkatsayılar üzernden yen br ağırlıklandırma önerlmes; (3) lteratüre göre daha çok sayıda KVB n ve daha çok sayıda krter dkkate alarak seçm sıralaması yapması; (4) 7 farklı senaryoda 3 farklı yöntem üzernden seçm sıralama yapılması ve karşılaştırılmalı değerlendrlmes açısından lteratüre katkı yapacağı düşünülmektedr. Bu çalışmada, DB alımında dkkate alınan başlıca krterlern önem derecelernn belrlenmesnde AHP yöntem uygulanarak ve ayrıca AHP-DEA bleşm br süreç önerlerek DB seçm krterler çn ağırlıkların belrlenebleceğ gösterlmştr. AHP-DEA bleşm süreçle ağırlıkların belrlenmes, uzman görüşü ve pyasanın terch eğlmn çeren br ağırlıklandırma olarak değerlendrlmştr. Ağırlıklandırma sonuçları, DB seçmnde başta DB fyat ve DB şlem hızına at krterlern ön planda tutulması gerektğn göstermştr. Ekran çözünürlüğü, parça kaltes ve DB kapaste özellklernn de oldukça dkkate alınması gerektğ oran ölçeğnde yüzdesel olarak elde edlmştr. KVB ne göre değşkenkrter sayısının yüksek olması, DEA de etkn KVB sayısını artırmakta ve sıralama açısından KVB arasındak ayrışmayı azaltmaktadır. DEA ya göre gerçekleştrlen seçm sıralamasında KVB de ayrışma, daha az krterle (Sen1) daha y yapılmıştır. Ancak daha çok krterle yapılan Sen2, KVB etknlğnn değerlendrlmesnde değşkenkrter temell olarak uygulamacıya daha fazla blg vermektedr. VIKOR yöntemnn pşmanlığa daha fazla önem vermes ve ağırlıklara yüksek duyarlılığa sahp olması, AHP ağırlıkları kullanılarak VIKOR le gerçekleştrlen seçm sıralamaları dğer sıralamalara göre farklı yapıda olduğu göstermştr. Ayrıca bu çalışma, VIKOR gb tatmn edlmes 121

16 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN gereken şartların olduğu br yönteme, çok sayıda KVB nn olduğu seçm sıralama çn problem oluşturduğundan daha temknl yaklaşılması gerektğn göstermştr. AHP-DEA brleşmden elde edlen ağırlık katsayılarıyla üstesnden gelnerek dğer VIKOR senaryolarına göre daha geçerl seçm sıralaması Sen7 de elde edlmştr. Ancak AHP den elde edlen ağırlıklarla uygulanan TOPSIS sürecnn, AHP-DEA brleşmden elde edlen katsayılar kullanılarak uygulanan TOPSIS sürecnden daha terch edleblr olduğu gözlenmemştr. Araştırma bulguları ışığında, Sen1, Sen3, Sen 4 ve Sen7 nn KVB seçm sıralamasının daha anlamlı sonuçlar verdğ, seçm yapmadan önce özellkle Sen3 (ağırlıklandırma AHP, seçm sıralama TOPSIS) veveya sen7 ye (ağırlıklandırma AHP-DEA bleşm, seçm sıralama VIKOR) göre sıralamaya bakılması gerektğne karar verleblr. Kaynakça Adler, N., L.Fredman ve Z.Snuany-Stern (2002). Revew of Rankng Methods n the Data Envelopment Analyss Context, European Journal of Operatonal Research, 140, Ayaş, N. ve M. Pekkaya (2008). Türk Sgorta Sektörünün Avrupa Brlğ Ülkelerne Göre Çok Krterl Puanlama Model le Karşılaştırılması, Türkye-Avrupa Brlğ Sektörel Rekabet Analzler, Ed.: S. Bekmez, Ankara:Nobel Yay., Bortck, A.F. ve J.H. Schener (1998). Selecton of Small Busness Computer Systems: Structurng a Mult- Crtera Approach, Journal of Informaton Systems, Fall 1988, Chang, C.-L. (2010). A Modfed VIKOR Method for Multple Crtera Analyss, Envron Mont Assess, 168, Dodd, F. J., H.A. Donegan, ve T.B.M. McMaster (1993). A Statstcal Approach to Consstency n AHP, Mathl. Comput. Modellng, 18(6), Düzakın, E. ve S. Demrtaş (2005). En Uygun Performansa Sahp Kşsel Blgsayarların Oluşturulmasında Ver Zarflama Analznn Kullanımı, Ç.Ü. Sos.Bl. Ensttüsü Dergs, 14(2), Erpolat, S. ve N. Cnemre (2011), Notebook Seçmnde Hbrt br Yaklaşım: Analtk Hyerarş Yöntemne Dayalı Ver Zarflama Analz, İ.Ü. İşletme Fakültes Dergs, 40(2), Ertuğrul, İ. ve N. Karakaşoğlu (2010). Electre ve Bulanık AHP Yöntemler le Br İşletme İçn Blgsayar Seçm, Dokuz Eylül Ünv. İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs,25(2), Hamzaçeb, C. ve M. Pekkaya (2011). Determnng of Stock Investments wth Grey Relatonal Analyss, Expert Systems wth Applcatons, 38(8), August 2011, Jahanshahloo, G.R., F.H. Lotf ve M. Izadkhah (2006). An Algorthmc Method to Extend TOPSIS for Decson- Makng Problems wth Interval Data, Appled Mathematcs and Computaton, 175(2), Olson, D.L. (2004); Comparson of Weghts n TOPSIS Models, Mathematcal and Computer Modellng, 40, Oprcovc, S. ve G.-H. Tzeng (2004); Compromse Soluton by MCDM Methods: A Comparatve Analyss of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operatonal Research, 156, Pekkaya, M. ve N. Çolak (2013). Ünverste Öğrenclernn Meslek Seçmn Etkleyen Faktörlern Önem Derecelernn AHP le Belrlenmes, The Journal of Academc Socal Scence Studes, 6(2), February 2013, Pekkaya, M. ve S. Başaran (2011). Konaklama İşletmeler Hzmet Kaltes Boyutları Önem Derecelernn AHP le Belrlenmes ve İşletmelern Hzmet Kaltesne Göre TOPSIS le Sıralanması, Mal Ufuklar, 5(15),

17 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp Ramanathan, R. (2006), Data Envelopment Analyss for Weght Dervaton and Aggregaton n the Analytc Herarchy Process, Computers & Operatons Research, 33, Saaty, T.L. (1980). The Analytc Herarchy Process, New York: McGraw-Hll. Saaty, T.L. ve L.G. Vargas (2006). Decson Makng wth Analytc Network Process. New York: Sprnger. Ulucan, A. (2002). İSO500 Şrketlernn Etknlklernn Ölçülmesnde Ver Zarflama Analz Yaklaşımı: Farklı Grd Çıktı Bleşenler ve Ölçeğe Göre Getr Yaklaşımları İle Değerlendrmeler, A.Ü. Syasal Blgler Fakültes Dergs, 57(2), Yararlı, K. (2010). Karar Verme Yöntemler, Ankara:Detay Yayıncılık. Zvran, M. (1993). A Comprehensve Methodology for Computer-Famly Selecton, Journal of Systems and Software, 22(1), Gold, tarh tbaryle Hızlıal, tarh tbaryle. 123

18 Mehmet PEKKAYA ve Mesut AKTOGAN Ek 1. Analzlere Dahl Edlen DB ler No Kod Model No Kod Model 1 Acr_1 Acer V5-471PG-53338G50MASS 30 Exp_3 Exper Karzma A5V-C53 2 Acr_2 Acer E1-571G-53234G50MNKS 31 Hp_1 Hp C6G55EA G6-2212ST 3 Acr_3 Acer V3-571G-53216G75MAII 32 Hp_2 Hp D4M67EA DV6-7200ET 4 As_1 Asus G46VW-CZ093H 33 Hp_3 Hp G6-2203ST 5 As_2 Asus K56CB-XO029H 34 Hp_4 Hp C1X36EA 14nc 6 As_3 Asus K55VD-SX023H Hp_5 Hp C6D34EA U 14nc 7 As_4 Asus S550CM-CJ026H 36 Hp_6 Hp G6-2212ET C6G54EA 8 As_5 Asus K56CA-XX008H 37 Hp_7 Hp DV6-7200ET C0V57EA QM 9 As_6 Asus N56VZ-S4283H QM 38 Len_1 Lenovo Z As_7 Asus K55VJ-SX235H 39 Sms_1 Samsung NP530U4C-S03TR C5 11 As_8 Asus K55VD-SX640H 40 Sms_2 Samsung NP300E5C-U07TR 12 As_9 Asus N56VZ-S4250H 41 Sms_3 Samsung NP350V5C-S0JTR 13 As_10 Asus X301A-RX150H 13.3nc 42 Sms_4 Samsung NP350E7C-S01TR 14 As_11 Asus G75VX-CV056H 17.3nc 43 Sms_5 Samsung NP350V5C-S0ETR 15 Csp_1 Casper Nrvana Cn.mg Sms_6 Samsung NP550P5C-S05TR 16 Csp_2 Casper Nrvana CN.GLI3210A 45 Sms_7 Samsung NP700G7C-S02TR 17 Csp_3 Casper Nrvana CN.GLI3120B 46 Sny_1 Sony Vao VPCEH2KFXB 18 Csp_4 Casper Nrvana CN.GLI3120A 47 Sny_2 Sony Vao SVE1512P1EB Csp_5 Casper Nrvana CN.GLI3632A 48 Sny_3 Sony Vao SVE1512H6EW Del_1 Dell 3521 N22W45C 49 Sny_4 Sony Vao SVE1712W1EB 21 Del_2 Dell 3521 G53W81C 50 Sny_5 Sony Vao SVE1512S1EW 22 Del_3 Dell 3521 B00W23C 51 Sny_6 Sony Vao SVE1112M1EB Syah 23 Del_4 Dell 5521 R33W81C Kırmızı 52 Sny_7 Sony Vao SVE1512H1EW Del_5 Dell Inspron 3521 B21W45C 53 Tsh_1 Toshba L850-1R5 25 Del_6 Dell Inspron 7520 S61W81C 54 Tsh_2 Toshba L850-1R6 26 Del_7 Dell 3521 X21W45C 55 Tsh_3 Toshba P855-34D 27 Del_8 Dell Inspron 7520 S61P81 56 Tsh_4 Toshba L750-1MP Kırmızı 28 Exp_1 Exper Ultranote A4B-C06 57 Tsh_5 Toshba C Exp_2 Exper Ultranote Q5V-C15 58 Fj_1 Fujıtsu Lfebook U7720MF021TR 5 Not: Fyat (TL) ve özellkler, Mayıs 2013 de Gold ve Hızlıal stelernden alınmıştır. 124

19 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014, ss The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014, pp Ek 2. Sen1 ye Göre Görel Etkn olan 11 KVB Krter İşT İş.H DH Sa.D Ram EkrK Çöz. Boy KO Pl DVD Kam Agır USB Fyat As_4 5 1,7 5,4 7, , , Del_1 3 1,9 5, , , Del_3 1 1,1 5,4 3, , , Del_7 3 1,8 5, , , Exp_1 1 1,8 5,4 3, , , Exp_2 5 2,6 5,4 7, , , Exp_3 3 1,8 5,4 3, , , Hp_1 5 2,5 5, , , Hp_6 5 2,5 5, , , Len_1 5 2,5 5, , , Sny_6 5 1,7 5, , , Not: Etkn KVBlern, marka alt krterler harcndek ham puanlardır. 125

20

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder Br Hava Emşl Hassas Ekm Maknası le Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekm Davut KARAYEL Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Maknaları Bölümü, Antalya dkarayel@akdenz.edu.tr Özet: Ocakvar ekm, toprak çersnde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül Muğla-Mlas/Bodrum Havaalanı Yen Dış Hatlar Termnal Bnası Jr: Mustafa A. Aslaner (başkan), Mustafa Atk, Mehmet Eğlmez, Orhan Şahnler, Fath Gorbon, Affan Yatman, Sat Kozacıoğlu. Ödüller: 1. Ödül: 2. Ödül:

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları S Ü Fen Fa Fen Derg Sayı 36 () 83-94, KONYA En Küçü Etl Doz Düzeyn Belrleme Yöntemlernn Karşılaştırmaları Murat HÜSREVOĞLU, Hamza GAMGAM * Gaz Ünverstes, Fen Edebyat Faültes, İstatst Bölümü, Tenoullar,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı