TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013

2 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ İHALE İÇİN İSTENİLEN TEKNİK BELGELER MUAYENE TESLİMAT DİĞER KONULAR...9 2

3 1. TEKNİK TANIMLAR 1.1. Kan Torba Sistemi: Ana kan torbası ve transfer torbalar ile torbalara entegre (bütünleşmiş) edilmiş olan hortum, diversiyon torbası, iğne, örnek alma çıkışı ve güvenlik kilidinden oluşan, CPD ve SAG-M ek solüsyon içeren, Top & Bottom şeklinde dizayn edilmiş, PVC den üretilmiş kapalı sistem Dörtlü SAG-M Top & Bottom Kan Torbası: Lökosit miktarı azaltılmış eritrosit, trombosit ve plazma elde etmeye ve saklamaya uygun, SAG-M ek solüsyonu ile eritrosit süspansiyonunun kullanım süresini 42 (kırk iki) güne uzatan torba sistemi Diversiyon Torbası (Initial Aliquat Diversion Pouch): Donasyon işlemi sırasında damardan gelen kanın ilk kısmının ana torbaya gitmesini engelleyerek ayrı bir torbada biriktirilmesini sağlayan ve böylelikle alınan tam kandaki bakteriyel kontaminasyon riskini önemli ölçüde azaltan sistem SAG-M: Saline (NaCl) Adenin Glikoz Mannitol maddelerinin uygun oranlarda birleştirildiği ek solüsyon CPD: Sitrat Fosfat Dekstroz maddelerinin uygun oranlarda birleştirildiği antikoagülan solüsyon Buffy-Coat: Tam kanın santrifüjü sonrası kan torbasının orta kısmında toplanmış hücrelerin (trombositler ve lökositler) oluşturduğu katman. 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2.1. Firmanın önerdiği Dörtlü Top&Bottom SAG-M li Kan Torbası ile tek donasyon ile alınan tam kandan buffy-coat u arındırılarak lökositten azaltılmış eritrosit, trombosit ve plazma elde edilebilmelidir Önerilen kan torba sisteminin ana torbası, en az 450 ml (±%10) en fazla 500 ml (±%10) tam kan alımına uygun olmalıdır. Torbanın CPD antikoagülan solüsyon içeriği, tam kan hacminin %14 ü kadar olmalıdır (450 ml tam kan alımına uygun torba için 63 ml, 500 ml tam kan alımına uygun torba için ise 70 ml CPD antikoagülan solüsyon içermelidir) Önerilen Dörtlü Top&Bottom SAG-M li Kan Torbası kan torba sisteminde; üstten hortum ile bağlı en az 300 ml bir adet plazma torbası ve en az 300 ml lik bir adet transfer torbasıyla ana torbaya alttan bağlı içerisinde eritrositlerin +2/+6 C de 42 gün saklanmasına olanak sağlayan 100 ml SAG-M solüsyonu bulunan en az 300 ml lik bir adet torba bulunmalıdır. (Firma nın 500 ml tam kan alımına uygun kan torba sistemi teklif etmesi durumunda SAG-M solüsyonu 110 ml olmalıdır) Eritrositlerin içinde kalacağı transfer torbanın transfüzyon öncesi uygunluk testlerinde kullanılacak örneğin alınacağı hortuma ait segmentlerde aynı kod veya seri numarası basılmış olmalı, bu numaralar kolay okunur nitelikte olmalı ve hiçbir şekilde silinmemelidir. Bu sagmentler en az 7 (yedi) cm, en çok 11 (on bir) cm aralıklarla işaretlenmiş olmalı ve hortum en az 6 (altı) segmente ayrılmış olmalıdır Kan Torba Sistemi Türk Kızılayı nda halen kullanılmakta olan tam otomatik ekstraktör cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır Kan torba sistemi ISO 3826 İnsan kan ve kan bileşenleri için plastik, katlanabilir torbalar standardına uygun olmalıdır ve firmalar bunu kalite kontrol test sonuçları ile belgelemelidir Kan torba sisteminin tasarımı ve imalatı, kan ve kan bileşenlerinin, güvenli ve uygun toplanması, saklanması, işlenmesi, taşınması, ayrılması ile verilmesini 3

4 sağlayacak şekilde olmalıdır. Kan torba sistemi, tamamen kapalı bir sisteme sahip olmalıdır Kan torba sistemi, ISO de belirtilen transfüzyon setleriyle beraber kullanıldığında uyumlu olmalı ve aynı zamanda Türk Kızılayında kullanılmakta olan soğutmalı santrifüj cihazlarının godesinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır Ana kan torbası, transfer torbaları ve bağlantı hortumları; şeffaf, renksiz, esnek, steril, apirojen, toksik madde içermeyecek şekilde ve kırılmaz olmalıdır Torba iç kenar dönüşleri, pıhtı oluşumunu önlemek amacına uygun ve oval şekilde tasarlanmış olmalıdır Kan torba sisteminin hortumları gözle muayene edildiğinde; çatlak, kabarma, kıvrılma veya başka kusur bulunmamalıdır Kan torbasına bağlı kan alma hortumu, iğne bitiminden ana torba girişine kadar (Şekil1: A ile H arası mesafe,a-b-c-e-h yolu) en az 90 cm, en çok ise 135 cm uzunluğunda olmalıdır. Şekil 1: Bu örnek şekil, şartnamede istenilen özelliklerin daha net anlaşılması amacıyla konulmuştur Kan torba sistemine ait iğnenin bağlı bulunduğu hortumda, gerektiğinde kan akışını durdurmak için diversiyon torbası çatalından (Şekil1: C) sonra amaca uygun bir klemp (Şekil1: E) bulunmalıdır Hortum üzerinde, damardan ilk gelen kanın ana kan torbası içinde bakteriyel kontaminasyon riskini azaltmak için amaca uygun nitelikte tasarlanmış bir diversiyon torbası (Şekil1:G) ve vakumlu kan alma tüpüne uyumlu örnek alma çıkışı (Şekil1: F) bulunmalıdır. Örnek alma çıkışı, Şekil1:F de gösterildiği şekilde olabileceği gibi diversiyon torbası üzerinde veya kan dolum yönünde klempten (Şekil1: D) sonra gelmek şartıyla alternatif yerleşimlerde de olabilir. 4

5 2.15. Diversiyon torbası, tarama ve gruplama testleri için kan numunesi alımına uygun olmalı ve antikoagülan madde içermemelidir Diversiyon torbasının hortumunda, gerektiğinde kan akımını durduracak bir klemp (Şekil1: D) yer almalıdır Diversiyon torbasının sıvı alma hacmi ISO de belirtildiği şekilde en az 35 ml olmalıdır Kan torba sistemindeki iğnenin kalınlığı 16 G (Gauge) olmalıdır Kan torba sisteminin iğnesi, toplama hortumuyla birleşik olmalı ve koruyucu kapakla kapatılmış olmalıdır. Koruyucu kapak, saklama esnasında kan torbasından antikoagülan solüsyonun sızmasını önlemeli, akış yolunun sterilliğini devam ettirmeli ve kolayca çıkarılabilir olmalıdır Kan torba sisteminde kan alma işlemi bittikten sonra kanı alan personelin biyoemniyetini sağlayacak şekilde tasarlanmış, iğneyi sabit bir şekilde muhafazaya alan bir güvenlik kilidi mekanizması bulunmalı ve kullanım sonrasında kilitlendiğinde iğnenin geri çıkışı, kullanıcı müdahalesi durumunda bile mekanizma tarafından engellenmelidir Kan torba sisteminin torba çıkış ağzında iç yüzeyin sterilliğini devam ettirmek için daha önce açılıp açılmadığını gösteren, hava geçirmez olarak kapatılmış koruyucu bulunmalıdır Ana torba kenarlarında ve altında kan torbasının kullanımını engellemeyen uygun asma ve konumlandırma yerleri olmalıdır. Bu yapılar, transfüzyon esnasında çatlamadan ve yırtılmadan yer çekimi kuvvetine dayanabilecek dirençte olmalıdır Kan torba sistemi, Avrupa Farmakopesi ne uygun geçerli metotlarla tamamen steril edilmiş olmalıdır Kan torba sisteminin etiketi kolaylıkla soyulmamalıdır. Etiketin herhangi bir soyulma girişimi, etiketin harabiyeti ile sonuçlanmalıdır. Kapasitesine kadar doldurulmuş kan torbası, 24 saat süreyle (4 ± 2) C sıcaklıkta saklanıp (-30±5) C sıcaklıkta 24 saat süre ile bekletildikten sonra (37 ± 2) C sıcaklıktaki suda 1 saat süre ile tutulduğunda, kan torba sisteminin etiketi soyulmamalıdır Kan torba sisteminin etiketleri üzerinde ISO ve/veya ISO ve/veya ISO standartlarında belirtilen en az aşağıdaki bilgiler ve/veya semboller yer alacaktır: Solüsyon içeriğinin ve kullanım amacının açıklaması, Ana torbadaki antikoagülan solüsyon ve transfer torbadaki ek solüsyonun yapısı, formülasyonu ve hacmi (ml cinsinden) veya kütlesi (gram cinsinden) ve her bir torbada toplanabilecek olan kan ve kan bileşenlerinin hacmi (ml cinsinden) veya kütlesi (gram cinsinden), Sterilite şartlarına haiz olduğunu belirten ifade, Apirojen veya nonpirojen olduğunu belirten ifade, İmalatçının adı ve adresi ve/veya sorumlu tedarikçinin adı ve adresi Son kullanma tarihi, (Son kullanma tarihi, tekli veya ikili ambalaj üzerinde de yer alabilir) Lot numarası, CE (Conformity of Europe) işareti ve CE ürün numarası, 5

6 ISBT 128 Standart Technical Specification a (en az Version a) uygun barkod Torbalar tek tek veya en fazla ikili olacak şekilde; steril, açma çentiği bulunan veya kolay açılır bir ambalaj içinde, katlanmadan düz olarak yerleştirilmiş olmalıdır. Söz konusu tekli veya ikili ambalajlar, ayrıca çoklu olacak şekilde de (örneğin; beşli, sekizli, vb gibi) plastik veya alüminyum paket içinde yer alabilir Ambalajlar veya varsa paketler, karton koliler içinde yer alacaktır. Bir koli içinde en fazla 40 (kırk) adet kan torba sistemi bulunacaktır. Koliler nakil ve depolama şartlarına dayanıklı olacaktır Şeffaf olmayan ambalajların veya varsa paketlerin üzerinde en az bir etiket bulunmalı ve bu etiket aşağıdaki bilgileri içermelidir; İmalatçının adı ve adresi ve/veya sorumlu tedarikçinin adı ve adresi, Son kullanma tarihi, Lot numarası İçeriğindeki kan torba sistemi adedi, Kan torba sisteminin paketten çıkarıldıktan sonra kaç gün kullanılabileceğini gösteren bilgi Ambalaj, koli ve varsa paketlerde delik, çatlak, yırtık ve diğer herhangi bir tahribat bulunmamalıdır Karton kolinin üzerinde en az bir etiket bulunmalıdır. Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir; İmalatçının adı ve adresi ve/veya sorumlu tedarikçinin adı ve adresi, Son kullanma tarihi, Lot numarası, Koli İçeriğindeki kan torba sistemi adedi, Bir kolinin içeriğindeki kan torbalarının tamamı koli etiketinde belirtilen lot numarasından olmalıdır Torbalar, teslim tarihinde, en az 8 (sekiz) ay miatlı olmalıdır. Firma, üretim planlarını, sevkiyat ve teslim planlarına paralel olarak yapacaktır. Periyodik planlar, gerekli görülen durumlarda Türk Kızılayı tarafından revize edilebilir Kan torba sistemindeki iğne, penetrasyonda minimum direnç gösterecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. Kan Bağışçısı şikâyetlerinin, Kan Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait iğne şikâyetleri oranının üzerine çıkması durumunda, Firma Kan Torba Sisteminin iğnesine yönelik düzeltici ve önleyici faaliyet gerçekleştirecektir. Firma bunu taahhüt edecektir. 6

7 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN TEKNİK BELGELER 3.1. Önerilen kan torbalarının üretici firma, üretimin yapıldığı ülke ve marka/model bilgisinin yer aldığı tablo (bakınız Tablo ). Tablo: Kan Torbası sistemlerinin üretici firması, üretimin yapıldığı ülke ve marka /modele ait bilgiler Dörtlü SAG-M Top&Bottom Kan Torba Sistemi Üretici Firma Üretimin yapıldığı Ülke Marka/Model 3.2. Sözleşme imzalandıktan sonra Madde 3.1 de belirtilmiş olan tablodaki bilgiler, her parti teslimatında firma tarafından belgelenecektir. Tabloda geçen torbanın üretildiği ülkenin değişmesi söz konusu ise, Türk Kızılayı nın onayı ile değişiklik yapılabilecektir Önerilen kan torba sistemini ve/veya teklif edilen kan torba sistemi ile aynı marka/model in-line filtreli veya filtresiz top&bottom kan torba sistemini yurt dışında kullanan hastane veya kan merkezlerinin referans listesi (Yurt dışı referans listesinde kan torbasının cinsi ve sayısı, hangi tarihler arasında kullanıldığı, kullanıcının adresi ve telefon numaraları açık olarak belirtilecektir) Yabancı üreticiler için Firma nın teklif ettiği kan torba sistemi ve/veya teklif edilen kan torba sistemi ile aynı marka / model in-line filtreli veya filtresiz top&bottom kan torba sistemi son 5 (beş) yıl içinde en az 2 (iki) Avrupa Birliği veya G-8 (Group of Eight) ülkelerinde 1 (bir) yıldan az olmamak kaydıyla ve (on bin) adetten az olmamak üzere rutin kan bankacılığı işlemlerinde kullanılmış olacaktır ve bu husus belgelenecektir. Belgede kan bankası direktörünün imzası ve kurumun kaşesinin bulunduğu yazıda kaç yıl süre ile ve kaç adet kullanıldığına dair bilgiler yer alacaktır Yerli üreticiler için Firmanın teklif etmiş olduğu kan torba sistemi ve/veya teklif edilen kan torba sistemi ile aynı marka / model in-line filtreli veya filtresiz top&bottom kan torba sistemi son 5 (beş) yıl içinde en az bir üniversite hastanesinde ve en az 1 (bir) yıl süre ile (on bin) adetten az olmamak üzere rutin kan bankacılığı işlemlerinde kullanılmış olacaktır ve bu husus belgelenecektir. Belgede kan merkezi yöneticisinin imzası ve kurumun kaşesinin bulunduğu yazıda kaç yıl süre ile ve kaç adet kullanıldığına dair bilgiler yer alacaktır. Yerli üreticiler için 3.4 maddesi aranmayacaktır Önerilen kan torba sisteminin orijinal kataloğundan bir adet ve yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe tercümesi olacaktır İthal ürünler için üretici firma tarafından verilen ve üretim yapılan ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya apostile onaylı ve noter tasdikli yetkili distribütörlük belgesi Türkçe noter tasdikli tercümeleri ile birlikte verilmelidir Yerli üreticiler için İmalata yeterlilik belgesi / Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş Kapasite Raporu (Son üç yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) 3.9. Firma yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname. (İhaleye teklif veren Firma, teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayarak teknik 7

8 şartnamenin her maddesini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olacaktır.) Üretici Firma nın noter onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya EN ISO ve bu belgelerin TÜRKAK onay belgesi verilecektir Kan torba sisteminin noter onaylı CE (Conformity of Europe) belgesi verilecektir Üretici firmaya ait GMP (İyi Üretim Uygulamaları) Kalite Belgesi verilecektir İhaleye katılan firmanın noter onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TÜRKAK onay belgesi verilecektir, Hatalı üretildiği tespit edilen kan torbalarının geri çağırılması ile ilgili olarak üretici / ithalatçı Firma nın yazılı prosedürü verilecektir Kan torba sisteminin sterilizasyon metodu ile ilgili belge verilecektir Firmalar, kan torba sistemi iğnesine ait, son 1 yıl içerisinde alınmış penetrasyon test raporunu ihale dosyasında verecektir Firma nın malzemenin saklama koşulları ile ilgili yazılı prosedürü verilecektir. 4. MUAYENE Kan torbalarının muayeneleri aşağıdaki şartlarda yapılacaktır; 4.1. Firmalar, en geç ihale tarihine kadar, kan torba sisteminden orijinal ve açılmamış 1 (bir) koli numuneyi, Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Kontrol Araştırma ve Doğrulama Laboratuarına teslim edeceklerdir Sözleşme yapıldıktan sonra, teslim edilecek her parti kan torba sistemi dağıtımına ait, aynı/farklı lot numaralı kan torbalarından en az 4 adet numune Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ne (Ankara) Kontrol Araştırma ve Doğrulama Laboratuarına teslim edilecektir. Gerekli görülmesi halinde her lottan yeteri kadar numune firmadan talep edilerek yurt içi ve/veya yurt dışındaki laboratuarlara da gönderilebilecektir. Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi (Ankara) veya söz konusu laboratuarlar tarafından yapılacak muayenelerin neticesine göre olumlu muayene raporunun alınması ile birlikte kesin kabul yapılacaktır. Muayene sonucunun olumsuz çıkması durumunda firma aynı sayıda yeni lot numaralı ürünleri Orta Anadolu Bölge Kan Merkezine teslim edecektir. Muayene ile ilgili her türlü işlem masrafı Firma tarafından karşılanacaktır Torbaların Bölge Kan Merkezlerine ve/veya Kan Bağış Merkezlerine teslimi aşamasında teslim edildiği hizmet birimi sorumlularınca şartname koşulları içeriğine göre kullanım öncesinde veya sırasında muayeneleri yapılabilecektir Türk Kızılayının gerekli görmesi halinde, partiler halinde teslim edilecek kan torba sistemlerinin her farklı lotu için yurt içi ve/veya yurt dışındaki laboratuarlarda EN ISO standardının EK-A ve/veya EK-B ve/veya EK-C kısımlarında bahsedilen kriterlere uygunluğunun kontrolü test ettirilebilecektir ve bu kontrol testlerine ait tüm giderler firma tarafından karşılanacaktır. Firmanın teslim ettiği kan torba sistemlerine ait lotlardan herhangi birinin bu muayenelerde uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda idari şartname hükümleri uygulanacaktır Firma, sözleşme öncesinde ve/veya sonrasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret talep edemez. Kullanım öncesinde veya sırasında yapılacak muayenelerde uygun bulunmayarak iadesine karar verilen malzemelerin Türk Kızılayı depolarından alınması ve taşınması işlemleri Firmanın 8

9 sorumluluğunda olup, Firma bu işlemlerle ilgili her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kayıtsız şartsız peşinen kabul eder. 5. TESLİMAT 5.1. Dörtlü torbalar, Firma tarafından kapalı, orijinal ambalajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir Firma, söz konusu torbaları, Türk Kızılayının talebi doğrultusunda partiler halinde siparişte belirtilecek Bölge Kan Merkezlerine iadeli taahhütlü sipariş mektubunun tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edecektir. 6. DİĞER KONULAR 6.1. İhaleye giren Firmanın önereceği kan torba sistemi, tek bir üretici firma tarafından tek marka/model olarak imal edilmiş olmalıdır Türk Kızılayı nın gerekli görmesi durumunda, kan torba sistemleri, son kullanma tarihinden 3 (üç) ay önce Firmaya yazılı olarak haber verilmek kaydıyla miktarı ne olursa olsun en az 8 (sekiz) ay miatlı kan torba sistemleri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir T.C. Sağlık Bakanlığınca kan bankacılığı uygulamaları ile ilgili olarak iş bu şartnamenin yayınlanma tarihinden sonra yayınlanacak rehber, yönetmelik, genelge ve talimatlar gereğince, işbu teknik şartnamede yer alan teknik özelliklerden farklı kan torbası sistemlerinin kullanıma girmesi zorunluluğu doğarsa; Türk Kızılayı bu yeni teknik özelliklere uygun kan torbası sistemleri alımını Firmadan yapmak veya sonraki siparişlerini iptal ederek sözleşmeyi fesih etmekte tamamen serbesttir. Dr. Mustafa Narin Dr. Hatice Öztürk Adem Vural Müdür Birim Şefi Meslek Yetkilisi Serhat Öztürk Erdal Bolat Ferit Sönmez Meslek Yetkilisi Sorumlu Meslek Yetkilisi 9

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL-ÇALIŞMA KALİTE KONTROL SERUMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2014 Yılı Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal-Çalışma

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.-.. de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC)

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-12 (B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2003 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTKY. : 3958-462

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) : 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC Açıklama: 87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifi seri

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MEVZUAT: Kozmetik Kanun No: 3977 Kabul Tarihi: 23.02.1994 Kozmetik Yönetmeliği: 08.04.1994/21899 sayılı Resmi Gazete Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.1998/23244 Sayılı

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güvenlik Ürünleri Lisansı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. TOPLANTI İLE

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.01.2015/29244 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27844 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKKINDA

Detaylı