MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101 FİZİK I PHYSICS I TUR101 TÜRK DİLİ I TURKISH I YDL101 YABANCI DİL I FOREIGN LANGUAGE I BLG102 MALZEME BİLGİSİ MATERIEL SCIENCE ELK103 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORITHMS AND PROGRAMMING I ALGORITHMS AND PROGRAMMING II ELK101 TEMEL ELEKTRONİK BASIC ELECTRONICS MAT101 MATEMATİK I CALCULUS I Toplam ELK104 DEVRE TEORİSİ I CIRCUIT THEORY I FZK102 FİZİK II PHYSICS II MAT102 MATEMATİK II CALCULUS II YDL102 YABANCI DİL II FOREIGN LANGUAGE II TUR102 TÜRK DİLİ II TURKISH II INS203 LİNEER CEBİR LINEAR ALGEBRA Toplam

2 3. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK201 DEVRE TEORİSİ II CIRCUIT THEORY II ELK203 ELEKTRİK DEVRELERİ LAB. ELECTRIC CIRCUITS LABORATORY ELK205 NÜMERİK ANALİZ I NUMERICAL ANALYSIS I ELK207 OLASILIK VE RASGELE DEĞİŞKENLER PROBABILITY AND RANDOM VARIABLES INS205 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK PROFESSIONAL LIABILITY AND ETHICS BLG209 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ ENGINEERING MATHEMATICS ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ PRINCIPLES OF ATATÜRK AND HISTORY OF REFORMS Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK202 ELEKTORMANYETİK ALAN TEORİSİ ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY ELK204 ELEKTRONİK-I ELECTRONICS-I ELK206 İŞARETLER VE SİSTEMLER SIGNALS AND SYSTEMS ELK208 INS208 INS201 SAYISAL TASARIM VE LAB. ELEŞTİREL DÜŞÜNME YÖNETİCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ÇEVRE KORUMA,İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ INTRODUCTION TO DIGITAL DESIGN AND LAB. CRITICAL THINKING, CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP ENVIRONMENTAL PROTECTION, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Toplam

3 5. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK301 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ ELECTROMAGNETICS WAVES THEORY ELK303 ELEKTROMANYETİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION ELK305 ELEKTRONİK II ELECTRONICS-II ELK307 HABERLEŞME TEORİSİ I COMMUNİCATIONS THEORY-I ELK309 MİKROİŞLEMCİLER VE LAB. MICROPROCESSORS AND LAB INS210 INS305 KALİTE GÜVENCESİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ STRATEJİK PLANLAMA,PROJE VE RİSK YÖNETİMİ QUALITY ASSURANCE AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS STRATEGIC PLANNING, PROJECT AND RISK MANAGEMENT Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK302 ELEKTRONIK DEVRELERİ LAB. ELECTRONICS CIRCUITS LAB ELK304 ELK306 INS306 GERİBESLEMELİ KONTROL SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİKTE SAYISAL PROGRAMLAMA SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUMA HİZMET UYG. FEEDBACK CONTROL SYSTEMS COMPUTATIONAL PROGRAMMING FOR ENGINEERS SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMMUNITY SERVICE TEKNİK SEÇMELİ I-II ELK308(Seçmeli) HABERLEŞME TEORİSİ II COMMUNICATIONS THEORY-II ELK310(Seçmeli) HABERLEŞME LAB. COMMUNICATIONS LAB ELK312(Seçmeli) TÜM DEVRE TASARIMI INTEGRATED CIRCUIT DESIGN ELK314(Seçmeli) GÜÇ SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ FUNDAMENTALS OF POWER SYSTEMS ELK316(Seçmeli) GÜÇ ELEKTRONİĞİ POWER ELECTRONICS ELK318(Seçmeli) ELEKTRİK MAKİNALARİ I ELECTRIC MACHINES-I Toplam

4 7. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK401 BİTİRME PROJESİ TASARIMI GRADUATION DESIGN PROJECT ELK403 İŞ YERİNDE UYGULAMA WORK PLACEMENT TEKNİK SEÇMELİ III-IV ELK405(Seçmeli) ELEKTRİK MAKİNALARI II ELECTRIC MACHINES-II ELK407(Seçmeli) SAYISAL İŞARET İŞLEME VE LAB. DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND LAB ELK409(Seçmeli) ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK VE OTOMASYON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND AUTOMATION ELK411(Seçmeli) ANTENLER VE YAYILIM ANTENNAS AND PROPAGATION ELK413(Seçmeli) AYDINLATMA TEKNİĞİ LIGHTING TECHNIQUE ELK415(Seçmeli) GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB. POWER ELECTRONICS LABORATORY ELK417(Seçmeli) ENERJİ İLETİMİ VE DAĞITIMI POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK402 BİTİRME PROJESİ GRADUATION PROJECT ISL302 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HUMAN RESEARCH MANAGEMENT ISL206 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW INS303 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ENGINEERING ECONOMY TEKNİK SEÇMELİ-V-VI ELK404(Seçmeli) TÜM DEVRE TASARIMI INTEGRATED CIRCUIT DESIGN ELK406(Seçmeli) YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ HIGH VOLTAGE TECHNIQUES ELK408(Seçmeli) ELEKTRİK SÜRÜCÜLERİ ELECTRICAL DRIVES ELK410(Seçmeli) GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMA POWER SYSTEMS PROTECTION ELK412(Seçmeli) ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ POWER GENERATION PLANTS Toplam

5 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English FZK101 FİZİK I Ders (saat/hafta) Lecture PHYSICS I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Prof.Dr.Emin Özbaş Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu dersin temel amacı, öğrencilere temel fiziğin mekanik ile ilgili kısmını lisans düzeyinde öğreterek ileride alacakları dersler için temel oluşturmanın yanı sıra analitik düşünmeyi geliştirerek öğrencilerin problemlere farklı açılardan bakmalarını sağlamaktır. The aim of this course is not only to teach students the fundamentals of classical mechanics at an undergraduate level, but also to improve their analytical thinking as well as enabling them to look at problems from different perspectives. Anlatım,Soru-Cevap,Sunum,Sorun/Problem Çözme,Eğitim-Uygulama Lecture,Questions/Answers,Presentation,Problem Solving,Practice Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) %25 %10 %5 Final Sınavı Final Examination 1 %60

6 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Ölçüm, Vektörler 2 Bir Boyutta Hareket 3 Düzlemsel Hareket 4 Parçacık Dinamiği-I 5 Parçacık Dinamiği-II 6 İş ve Enerji 7 Enerjinin Korunumu 8 Arasınav 9 Parçacık Sistemlerinin Dinamiği 10 Çarpışma 11 Dönme Kinematiği 12 Dönme Dinamiği 13 Dönme Dinamiği 14 Salınımlar Measurement, Vectors Motion in One Dımension Motion in a Plane Particle Dynamics I Particle Dynamics II Work and Energy The Conservation of Energy Midterm Exam The Dynamics of systems of Particles Collisions Rotational Kinematics Rotational Dynamics Rotational Dynamics Oscillations

7 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge Bu dersin sonunda öğrenciler; At the end of this course, the students; 1) Mekanikle ilgili temel kavramları anlar. 1) Understand basic of mechanic. 2) Fen bilimlerinin doğayı nasıl betimlediği 2) have an idea about how natural sciences describe hakkında fikir sahibi olur. nature. 3) Matematiksel kavramların fen bilimlerinde nasıl 3) have basic knowledge about how mathematical kullanıldığı hakkında temel bilgiler edinir. concepts are used in physical sciences. 4) Problemleri saptama, tanımlama ve çözme 4) gain skills on determining, defining and solving becerisi elde eder. problems. 5) Analitik düşünme alışkanlığını kazanır. 5) Develop the habit of analytical thinking. Beceri Skill 1) Analitik düşenceyi geliştirir. 1) Develop the analytical thinking. 2) Problemlere farklı açılardan bakma becerisi 2) Gain different point of wiev for the problems. kazanır. Yetkinlikler 1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Competences 1) Take resposibiliy as an individual and a member of team in the execution of the complex and unforeseen activities of the related engineering area. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 DÖÇ-11 P.Ö.Ç. 1 X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X P.Ö.Ç. 3 X X X P.Ö.Ç. 4 X X X X X P.Ö.Ç. 5 X X X X X X P.Ö.Ç. 6 X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X X X P.Ö.Ç. 9 X X P.Ö.Ç. 10 X X X P.Ö.Ç. 11 X X X

8 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English TUR101 Türk Dili l Turkish I Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr. Gör. Bahar Yazgan Lecturer Bahar Yazgan Türkçe Turkish Zorunlu Must Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. AKTS ECTS The aim of the course is to teach the student the place of Turkish language in world languages; its history, development, and structural features Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

9 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS TUR101 dersinin programının dağıtılması ve tanıtımı Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü durumu. Türkçenin ses özellikleri Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü anlatım (ortak yönleri, farkları) İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin nedir? Metnin yapısı Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar, adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık (anlamsalmantıksal bağlar): Sözbilimsel yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb. Kompozisyon yazma kuralları. Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan ileti) Metin üretim evreleri (amacı belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma) Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Paragraf çalışması 8 ARA SINAV MIDTERM EXAM 9 Metin üretim evreleri ve uygulama. Paragraf çalışması Distribution and introduction of the Turkish 101 course program Turkish among the world languages. Historical periods, development and current situation of Turkish language. Sound properties of Turkish Language. The importance of effective use of language (word choice and care and accuracy of usage), written and oral expression (commonalities, differences). What is communication? What is the text as a communication tool? The structure of the text. What are the criteria to be a text? Cohesion elements (linguistic, grammatical bonds): conjunctions, pronouns, reductions, lexical ties. Consistency (semantic-logical links): the description establishing rhetorical structures, cause and effect, condition, purpose, contrast, and etc. Essay writing rules. Basic concepts about essay (plan, paragraph, main and side posts) Text production phases (goal setting, discourse design, creation of ideas, building concepts network) Sentence and paragraph information, paragraph types. Paragraph workshop. Text production phases and implementation. Paragraph workshop. 10 Metin türleri. Anlatım biçimleri. Özet çıkarma Text types. Expression Forms. Summary extraction Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce). Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler üzerinden bilgilendirici metinler). Kompozisyon çalışması Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal metinler). Kompozisyon çalışması Okuma, etkin okuma yöntemleri. Metin çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, bakış açısı). Düşünce geliştirme yolları Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava hazırlık). Kompozisyon yazma Paragraph writing applications (basic idea). Text types and forms of expression (informative texts examples). Essay study Text types (literary texts through samples). Essay exercise. Reading, effective reading methods. Text analysis (subject, basic and secondary messages, themes, planning, perspective). Thought developement methods. Text analysis (subject repetition, exam preparation. Essay writing

10 Ders Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; At the end of this course, the students; 1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce 1) Learn the language link in the feeling of thinking the social bağlantısını, dilin toplumsal değerini öğrenir, value of linguistic description of the language. They learn Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini, tarihi Türkish's place among the world's languages and the historical gelişimini ve ses özelliklerini öğrenir. development of Turkish about the properties of sound. 2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve dili 2) Learn to use language effectively in written and oral etkili kullanmayı öğrenir. expressions properties 3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın aracı 3) Learn term of communication and create a the text of this olan metin oluşturmayı öğrenir. 4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin oluştururken kullanma becerisini kazanır. 5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir, kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti gibi unsurlarını uygular. 6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf uygulaması yapar. 7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir, bunları kullanma becerisi edinir, metnin oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda uygular. 8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir, özet çıkartma becerisi kazanır, bilgilendirici metinlerin özelliklerini öğrenir. 9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir, etkin okuma ve metin çözümleme yöntemlerini uygular, eksiklerini giderir. concept as communication tool. 4) Learn text, how to create a text and won the ability of criteria text. 5) Learn the rules of essay writing, the elements of the composition plan paragraphs and learn the basic message. 6) Learn about the range of sentence and paragraph structure and its translations. They use application of paragraph. 7) Learn writting rules and punctuation. They gain the ability to use them. They graspe the phases of the formation of the text and they implemente them in paragraphs 8) Learn about the types and forms of expression. They won summarizing skills. They learned about the properties of informative texts. 9) Learn about ways to promote thinking. They apply active reading and text analysis methods. They overcome the deficiencies. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 X

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish Yabanci Dil 1 İngilizce / English Foreign Language 1 YDL101 Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat Lecturer Hatice Çelikkanat Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır. The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical structures, to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary needed for A2 level, to define the structures they have already learned through reading materials and to express themselves orally and in writing, to recognize the listening materials at A2 level, and participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

12 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns) Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns) 2 Unit 1: "Where are you from?i'm from... Unit 1: "Where are you from?i'm from... 3 Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers 4 Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an 5 Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet 6 7 Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms) Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives 8 ARA SINAV MIDTERM EXAM 9 Unit 4 there is / there are (affirmative and negative) Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms) Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives Unit 4 there is / there are (affirmative and negative) 10 Unit 4 there is/there are (questions) Unit 4 there is/there are (questions) Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms) Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms) Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary 13 Unit 6 Adverbs of frequency Unit 6 Adverbs of frequency 14 Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms

13 Ders Öğrenme Çıktıları 1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler. 1) learn basic grammatical structures 2) temel okuma ve dinleme becerilerini geliştirirler. 3) akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri yazabilirler. 4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler 2) build up basic reading and listening skills 3) write informal paragraphs and letters 4) learn vocabulary to such an extent as to communicate at a basic level DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 X P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 X X X X P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15

14 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English BLG102 Ders (saat/hafta) Lecture MALZEME BİLGİSİ MATERIAL SCIENCE Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Malzeme bilgisi hakkında temel konulara hakim olarak çalışma alanındaki malzemeleri daha bilinçli tercih edebilme AKTS ECTS Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria The aim of this course is to provide students with the basic subjects about material knowledge and enable them to select the suitable materials in the workspace. Anlatım,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Eğitim-Uygulama Lecture,Questions/Answers,Problem Solving,Practice Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) %25 %10 %5 Final Sınavı Final Examination 1 %60

15 HAFTA Week 1 HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR Malzeme bilimine giriş, malzemelerin sınıflandırılması WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Introduction, material clasification 2 Atomik yapı ve Atomlararası bağlar 3 Kristal yapısı ve Yapı kusurları 4 Noktasal, çizgisel ve düzlemsel kusurlar 5 Malzemenin mekanik Özellikleri 6 Malzemenin Termal Özellikleri The structure of atom and atomic bonds stal structure and structural mistakes Point, Line, and plate mistakes Mechanical fature of the materials Thermal fature of the materials 7 Katılarda Bant Teorisi:Yalıtkanlar, İletkenler ve Yarıiletkenler Bond theory in Solid: Conductors, Insulators, and Semiconductors 8 Dielektrik malzemeler ve yalıtkanlık 9 Piozoelektrik, ferroelektrik ve pyroelektriklik Dielectric materials and Insulation Piozoelectric, ferroelectric, and pyroelectric 10 Malzemenin Elektriksel Özellikleri ve elektriksel iletkenlik Electrical features of material and electrical conductivity 11 Yarıiletkenlik ve yarıiletken aygıtlar 12 Malzemelerin manyetik özellikleri Semiconductors Magnetic features of material 13 Paramanyetik,diamanyetik ve ferromanyetik malzemeler Paramagnetic,diamagnetic ve ferromagnetic materials 14 Süperiletkenlik Superconductors

16 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Malzemeleri sınıflandırır. 2) Atomik yapıdan başlayarak atomlararası bağlar, kristal yapı ve yapı hatalarını tanımlar. 3) Malzemelerin mekanik özelliklerini ve uygulamalarını tanır. 4) Malzemelerin elektriksel özellikleri ve uygulamalarını tanımlar. 5) Malzemelerin manyetik özellikleri ve uygulamalarını tanır. Knowledge 1) Classify materials. 2) Define the atomic structure, starting from the interatomic bonding, crystal structure, and the structural errors. 3) Recognize the mechanical properties of materials and applications. 4) Identify the electrical properties of materials and applications. 5) Recognize the magnetic properties of materials and applications. Beceri Skill 1) İhtiyaca göre kullanabileceği malzemeyi belirler. 1) Determine the material according to the needs. Yetkinlikler 1) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Competences 1) Manage activities for the development of his/her subordinates within the framework of a project. 2) Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in his/her field with a critical approach. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 DÖÇ-11 P.Ö.Ç. 1 X X X P.Ö.Ç. 2 X X X P.Ö.Ç. 3 X X P.Ö.Ç. 4 X X X X X X P.Ö.Ç. 5 X X X X X X X P.Ö.Ç. 6 X X X P.Ö.Ç. 7 X P.Ö.Ç. 8 X X X P.Ö.Ç. 9 X X X P.Ö.Ç. 10 X X P.Ö.Ç. 11 X X X X X X

17 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English ELK103 Ders (saat/hafta) Lecture ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORITHMS AND PROGRAMMING I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Görevlisi Emin Bal Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu dersin amacı, bilgisayar programlama konusuna giriş yapmak, programlama ile ilgili genel kavramları ortaya koymak, algoritma kavramı, algoritmaların nasıl oluşturulacağı ve yapısal programlama konusuna değinmektir. The aim of this course is to provide students with the information about computer programming and present basic knowledge about structural programming, algorithm concept and the design of algorithms. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Anlatım,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Deney,Eğitim- Uygulama,Sunum Lecture,Questions/Answers,Problem Solving,Experiment,Practice,Presentation Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) %25 %10 %5 Final Sınavı Final Examination 1 %60

18 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Algoritma kavramı ve tasarımı 2 Akış diyagramları ve tasarımı Algorithm concept and design Flow charts and design 3 Programlama, programlama dili ve yapısal programlama kavramı Programming, programming language and structural programming concept 4 C programlama dilinin temel kavramları 5 Karar verme (koşul) yapıları 6 Tekrar (döngü) yapıları 7 Dizi (vektör) kavramı Basic concepts of C programming language Decision-making (condition) structures Repeat (loop) structure Array (vector) concept 8 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları Sorting and searching algorithms in arrays 9 Çok boyutlu diziler (matrisler) 10 Altprogram kavramı ve altprogramlı örnekler Multi dimensional arrays (matrices) Subprogram concept and examples 11 Özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri The concept of recursion and examples of recursive subprogram examples 12 Format kavramı ve girdi-çıktı formatlama Format concept and input output formatting 13 Dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar Using file and basic knowledge about files 14 Güncel algoritma örnekler Actual algorithm examples

19 Bilgi Ders Öğrenme Çıktıları Knowledge Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) İşletim,derleme ve hata ayıklama gibi problemlerin çözümü için bilgisayar kullanır 2) Giriş-Çıkış problemlerine uygun çözüm algoritmasını oluşturur ve C programlama dili ile kodlar ve tecrübe eder 3) Karar verme problemlerine uygun çözüm algoritmasını oluşturur ve C programlama dili ile kodlar ve tecrübe eder 4) Döngüsel problemlere uygun çözüm algoritmasını oluşturur ve C programlama dili ile kodlar ve tecrübe eder 5) Fonksiyonları kullanarak uygun çözüm algoritmasını oluşturur ve C programlama dili ile kodlar ve tecrübe eder 6) Tek boyutlu dizileri kullanarak uygun çözüm algoritmasını oluşturur ve C programlama dili ile kodlar ve tecrübe eder 7) Çift boyutlu dizileri kullanarak uygun çözüm algoritmasını oluşturur ve C programlama dili ile kodlar ve tecrübe eder 8) Yazılmış bir programı izler ve hataları bulur At the end of this course, the students; 1) Use computer for solving problems, such as execution, compilation, and debugging 2) Create the appropriate solution algorithm to inputoutput problems and encode and experiment with C programming language 3) Create the appropriate solution algorithm to decision making problems and encode and experiment with C programming language 4) Create the appropriate solution algorithm to loop problems and encode and experiment with C programming language. 5) Create the appropriate solution algorithm using functions and encode and experiment with C programming language 6) Create the appropriate solution algorithm using single subscripted arrays and encode and experiment with C programming language 7) Create the appropriate solution algorithm using double subscripted arrays and encode and experiment with C programming language 8) Trace the program code and perform debugging Beceri Skill 1) Alanında karşılaştığı problemleri çözer. 1) Solve the problems in their engineering field. 2) Alanı ile ilgili mevcut bilgi ve araçları kullanır. 2) Use available information and tools related to the field. Yetkinlikler 1) Algoritma ve akış diyagramları ile problemlerin çözümüne yönelik, kolay anlaşılabilir ve etkin program tasarlar. Competences 1) Design easily understandable effective programs with algorithms and flow diagrams to solve the problems.

20 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 DÖÇ-11 P.Ö.Ç. 1 X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X P.Ö.Ç. 3 X X P.Ö.Ç. 4 X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 5 X X X X X X X X P.Ö.Ç. 6 X X X X P.Ö.Ç. 7 X X P.Ö.Ç. 8 X X X X X P.Ö.Ç. 9 X X X X P.Ö.Ç. 10 X X X P.Ö.Ç. 11 X X X X X X X X

21 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English ELK101 Ders (saat/hafta) Lecture TEMEL ELEKTRONİK BASIC ELECTRONICS Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu dersin amacı, mühendislik fakültesinde eğitime başlayan öğrencilere genel mühendislik ve alan mühendisliğinin genel hususları hakkında bilgilendirerek ileriki yıllarda alacakları eğitime alt yapı oluşturmak. The aim of this course is to give a basic technical background to the students for their future general and spesific engineering education informing them general aspects of the engineering area. Anlatım,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Eğitim-Uygulama Lecture,Questions/Answers,Problem Solving,Practice Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) %25 %10 %5 Final Sınavı Final Examination 1 %60

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı