TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ PORTALI. Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ PORTALI. Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER"

Transkript

1 TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ PORTALI Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER

2 PROJE KONUSU Türkiye'de Kent Bilgi Sistemleri (KBS), ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak standartları tanımlayan teknik bir mevzuatın bulunmamasından dolayı, sistemlerin birbirleri ile entegre olamaması, ortak tecrübenin oluşmaması neticesinde oluşan kaynak israfı vb. gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için özellikle yerel yönetimler tarafından kullanılan mekânsal nitelikli verilerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

3 PROJENİN AMACI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın CBS konusundaki görevine dayalı olarak ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ülke düzeyinde KBS mekânsal veri standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

4 PROJENİN KAPSAMI Projenin katılımcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile proje kapsamında pilot amaçlı veri/bilgi kullanımı ve analizi gerçekleştirilecek paydaşlar; Konya Özel İdaresi, Denizli Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Belediyesi, Maraş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Pendik Belediyesi, Alanya Belediyesi, Etimesgut Belediyesi ve İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ve İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi olarak belirlenmiştir.

5 PROJENİN KAPSAMI Proje 9 iş paketinden oluşmaktadır; Mevzuat Analizi, Kurumsal Analizler, Veri/Kullanıcı Gereksinimi Analizi, Uluslararası Standartların Analizi, Kavramsal Veri Modeli Tasarımı, Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi, KBS Veri Değişim Formatının Geliştirilmesi Raporlama/Yaygınlaştırma Faaliyetleri İdari ve Mali Modellemenin Yapılması ve Taslak Mevzuatın Hazırlanması

6 İP1 Mevzuat Analizi: KBİSS Projesinin ileri iş adımlarında ve nihayetinde Türkiye için KBS standartlarının belirlenmesine yönelik girdi veri/bilgilerinin tespitine yardımcı olacak, mevzuat beklentilerini ortaya koymak amacıyla iş paketi kapsamında istenilen bilgilerin toplanması hedeflenmektedir. Bu amaçla KBİSS_Mevzuat_Analiz_Formu formu, KBİSS projesine özgü tasarlanarak üretilecektir. Mevzuat analizi çalışmasında, ülkemizde bulunan 7 farklı üniversite (İTÜ, KTÜ, GYTE, Erciyes, Aksaray, Ondokuz Mayıs, Gümüşhane) ve kurum mensubu uzman-akademisyenler yer alması planlanmaktadır. Her bir mevzuat için üretilen formlar, oluşturulan proje çekirdek komisyonunca irdelenerek proje kapsamında veri standardı geliştirilmesini destekleyecek nitelikte raporlanacaktır.

7 İP1 Mevzuat Analizi: İP-1. Mevzuat Analizlerine yönelik olup, öncelikle ülkemizde var olan yasal altyapıda yerel yönetimlere yönelik kent bilgi sistemi hizmetlerini ilgilendiren mevzuat hükümlerinin tespiti ve irdelenmesi amaçlanmıştır. Böylece projenin ilerleyen safhalarında KBS için gerekli standartların geliştirilmesinde mevzuat taleplerini karşılayacak çözümlerin üretilmesi yanında, aynı zamanda mevcut KBS uygulamalarının gerçekleşmesinde mevzuata uymayan işlerin de tespit edilerek gerekli yasal düzenlemelerin öngörülmesi hedeflenmiştir.

8 İP2 Kurumsal Analizi: Bu çalışmada, ülkemizde farklı kentsel karakteristiğe sahip ve değişik idari düzeydeki yerel yönetim birimlerinde, hâlihazırda Kent Bilgi Sistemi (KBS) işleten belediye ve özel idareleri ile altyapı kurum/kuruluşlarında alan çalışması olarak Kurumsal Analiz yapılarak Türkiye de yerel idarelerde kent bilgi sistem potansiyeli, kurulumu ve işletim düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

9

10

11

12 Kurumsal Analiz Sonuç Türkiye de KBS yaklaşımlarında bir paralellik taşımadığı, KBS nin potansiyel bileşenlerinde yapısal farklılıklar gösterdiği, teknolojiye olan olumlu ilgi yanında, bilgi yönetiminde henüz nitelikli güce erişilemediği dolayısıyla KBS organizasyonu ve uygulama esaslarında kent bilgisinin etkin kullanım ve paylaşımı için idari, politik ve teknolojik boyutlarıyla, çok yönlü, güçlü, bütüncül bir ulusal kent bilgi sistemleri standart birliğinin tesisine gereksinim olduğu saptanmıştır.

13 İP3 Veri/Kullanıcı Gereksinim Analizi: Kullanıcı/veri gereksinim analizi için formlar oluşturulmuştur. İdare tarafından paydaş kurum olarak belirlenen belediyeler ile temas kurularak, belediyede harita verisi üreten/kullanan birimler ve işleri belirlenmiştir. Belirlenen 13 kurumun KBS kullanan müdürlükleri ve birimleri incelenmiş, belirlenen işlere yönelik uygulama/fonksiyon tabloları ve veri/kullanıcı gereksinim analizi tabloları üretilmiştir. Her bir kurum ve alt birimde gerçekleştirilen analizi çalışmaları sonucuna göre belirlenen öncelikli işlere ait analizler bu rapor kapsamında bütünleştirilecektir. Bu anlamda ilgili işlerin yasal dayanakları ve uygulama süreçleri incelenmiş, UML diyagramları kullanılarak süreç/iş akışları ifade edilmiştir. Ayrıca yerel yönetimlerde veya yerelde KBS kapsamında irdelenebilecek mevcut projeler belirlenmiş ve teknik/veri altyapısı yönleriyle raporlanmıştır.

14 İP4 Uluslararası Standartların Analizi: Proje kapsamında hedeflenen, tüm yerel yönetimlerin coğrafi veri yönetimine yönelik ortak kullanabileceği standartlar, stratejiler ve politikaları belirlemektir. Böylelikle yerel düzeyde başarılı KBS uygulamaları dikkate alınarak, bu ülkelerdeki ulusaldan yerel düzeye kabul görmüş coğrafi veri politikaları ve KBS gelişim süreci irdelenecektir. Belirlenen başarılı örneklerde, coğrafi veri katalogları, uygulama şemaları ve veri değişim modellerine ait öne çıkan özellikler incelenecektir. KBS ye temel altlık oluşturabilecek standartların incelenmesi hususunda ise, başarılı KBS uygulamalarında kabul görmüş standartlar belirlenecektir. Veri standartları farklı organizasyonlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu çalışmada, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO- International Organisation for Standardisation), Açık Coğrafi Bilgi Konsorsiyumu (OGC- Open Geospatial Consortium) ve Avrupa Konumsal Veri Altyapısı Girişimi (INSPIRE-Infrastructure for Spatial Information in Europe) tarafından gerçekleştirilen standart çalışmaları irdelenecektir.

15 İP4 Uluslararası Standartların Analizi: Günümüzde kent yönetimine yönelik farklı tematik alanlarda üretilen coğrafi verinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte kullanılması önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Coğrafi verinin kullanımında karar verme sürecine katkı sağlayarak zaman ve emek yönünden bilgi kaybını önleyecek bir yapının oluşturulması için bu sistemlerin yerelden uluslararası düzeye birlikte çalışabilirliği söz konusu olmuştur. Ancak ülkelerin ekonomik, idari ve kültürel yapısına bağlı olarak CBS/KBS uygulamaları farklılık göstermektedir. Yerel düzeydeki coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği söz konusu olduğunda, Konumsal Veri Altyapısı (KVA) olarak ifade edilen yaklaşımla, standartlar, politikalar ve teknik bileşenler belirlenmelidir. Avrupa Birliği aday ülkesi olarak Türkiye için KBS yönelik gerçekleştirilecek uygulamalarda, öncelikle Avrupa düzeyinde coğrafi veriye erişim için belirlenen teknik standartlar ve politikaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerdeki CBS stratejilerine ve standartlarına göre Türkiye de uygulanabilecek yaklaşımlar belirlenebilir.

16 İP4 Uluslararası Standartların Analizi: Proje kapsamında çeşitli fizibilite çalışmalarında başarılı görülmüş gelişmiş ülkelerdeki KVA ve KBS çalışmaları irdelenmiştir. Örnek ülke olarak, ABD; Avrupa dan Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya; Avustralya belirlenmiştir. Avrupa ülkelerinden belirlenen örnekler, esdi-net+ (URL-1) ve JRC INSPIRE analizlerinde başarılı bulunan çalışmalardan seçilmiştir. Analizi yapılan ülkeler ve bölgeleri aşağıdaki gibidir; Almanya-Kuzey Ren-Westfalya İtalya-Lombardy ve Piedmond İspanya- Katalonya ve Navarra Hollanda ABD- Massachusetts ve Minneapolis-St.Paul Avustralya- Victoria

17 İP5 - Kavramsal Veri Modeli Tasarımı: Yerel düzeyde mekânsal veri yönetimini ve KBS uygulamalarını destekleyen ve mekânsal veri gruplarına yönelik veri standardı üretilmesini ve verilerin birlikte çalışabilirliğini sağlayan Jenerik Kavramsal Model Bileşenleri belirlenmektedir. KBS Kavramsal Model Bileşenlerinin belirlenmesinde İP4 kapsamında ele alınan standartlar ile uluslararası düzeyde kabul görmüş mekânsal veri modellerinin karakteristikleri; genel yapı, ISO ve OGC standartları kullanım düzeyi, Veri Modeli bileşenleri, Veri Sınıflandırma, Karmaşık nesneler ve arasındaki ilişki, Veri Sunumu ve Veri modelleme araçları gibi bileşenlere göre irdelenecektir. INSPIRE Jenerik Kavramsal Model inde ve ilgili INSPIRE uygulama kurallarında coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği için tanımlanan bileşenler; INSPIRE Prensipleri, Terminoloji, Referans Modeli, Uygulama Şeması ve Detay Kataloglama Kuralları, Koordinat Referansı ve birim tanımlama, Tanımlayıcı Yönetimi, Kayıtların Yönetimi, Metaveri, Veri Bakımı ve kalitesi ve Veri transferi ve veriler arasında tutarlılık vb. özelliklere göre incelenecektir.

18 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Kapsam TRKBİS Kavramsal Model TUCBS temel alınarak geliştirilmiştir. İlkeler ve esaslar, referans modeli, ölçek-çözünürlük ve genelleştirme yaklaşımları, genel detay modeli, detay kataloğu, uygulama şeması kuralları, geometri, topoloji, coğrafi nesnenin tanımlanması ve zamansal yönetimi, metaveri, veri temaları, veri kalitesi ve veri paylaşımı bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenler temel alınarak belirlenen TRKBİS veri temalarına ait veri modelleri ve uygulama şema standartları geliştirilebilir. Bu kapsamda, kavramsal model bileşenleri temel alınarak TRKBİS standartlarının belirlenmesi sürecinde AD(Adres), AK(Arazi Kullanım), AO(Arazi Örtüsü), BI(Bina), BO(Bitki Örtüsü), JN(Jeodezik Altyapı),KH(Kamusal Hizmet Servisleri), KM(Kent Mobilyaları), SK(Su Kütlesi) ve UL(Ulaşım) detay sınıflarına ait UML uygulama şemaları, detay katalogları ve GML tabanlı uygulama şemaları üretilmektedir.

19 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Bileşenleri

20 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Amaç TRKBİS projesi kapsamında yerel yönetimlerin üreteceği veri setleri ve servislerine yönelik oluşturacakları metaveri bilgilerinin standartlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretilecek olan TRKBİS standartlarının TUCBS portallarda kullanılacak metaveriye uyumlu olması amaçlanmaktadır. Kapsam TUCBS metaveri esaslarına tutarlı olması öncelikli olarak hedeflenmektedir. ISO Core 19115, INSPIRE metaverideki tanımlanan bileşenler ve ülkedeki metaveri gereksinimleri kapsamındaki içermelidir. Yerel yönetimlerdeki analiz gereksinimleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Metaveri bileşenleri veri seti, servis, detay düzeyinde incelenerek hazırlanmıştır.

21 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Bu yaklaşımlar da dikkate alınarak, coğrafi veri kullanıcısının ihtiyacı olan coğrafi veri setlerine ve servislerine ulaşması, bilgi edinmesi ve kullanmasında, TUCBS metaveri bileşenleri, 25 i zorunlu toplam 61 adet metaveri bileşeni olmak üzere aşağıdaki 9 anabaşlıkta tanımlanmıştır. 1. Veri Kimliği 2. Sınıflandırma 3. Anahtar Kelime 4. Coğrafi Konum 5. Veri Standardı ve Referans Bilgileri 6. Zamansal Referans 7. Coğrafi Veri Kalitesi ve Geçerlilik 8. Veri Kullanım Hakkı / Dağıtımı 9. Metaveri Referans Bilgiler

22 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Veri kullanıcısı, yazılım /donanım bağımsız olarak, ihtiyacı olan veriye elektronik iletişim ağları üzerinden erişebilmeli ve kullanabilmelidir. Metaveriler, kamu kullanımına açık olmalıdır. Konumsal veriler, dağıtık veritabanı mimarisinde sorumlu kurum/kuruluş bünyesinde saklanmalı ve güncellenmelidir. Metaveriler, TUCBS portalında kullanıma sunulmalıdır. Konumsal veriler güncelleştikçe, bu verilere ilişkin metaveriler de sorumlu kurum/kuruluş tarafından güncellenmeli ve söz konusu metaveri merkezine gönderilmelidir. Kullanıcılar metaveri merkezine internet üzerinden bağlanarak, tüm veriler hakkındaki verilere (metaverilere) erişebilmeli ve sorgulayabilmelidir.

23 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Verinin Kimliği Veri kaynağının adı, tanımlaması ve üreticisi gibi coğrafi veri setlerini kullanıcının tanımasına yönelik bilgileri içerir. 5 i zorunlu olmak üzere 10 adet metaveri elemanından oluşmaktadır.

24 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Sınıflandırma Veri setlerini ve servislerinin bulunduğu kategoriyi tanımlayarak doğrudan kullanım amacını ifade eder. 1 adeti zorunlu 2 adet metaveri elemanından oluşmaktadır.

25 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Anahtar Kelime Kullanıcının veri setleri ve servislerine ulaşmada kolaylık sağlayacak tanımlayıcı anahtar kelimeleri ifade eder. 1 adet zorunlu 2 adet metaveri elemanından oluşmaktadır.

26 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Coğrafi Konum Verinin bulunduğu yeri ifade ederek kullanıcının istediği konuma ait veriye ulaşmasında yardımcı olur. 1 adeti zorunlu olmak üzere 2 adet metaveri elemanından oluşmaktadır

27 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Veri Standardı ve Referans Bilgileri Verinin öznitelik ve geometri gibi özellikleriyle içeriğini ifade eder ve konumlandığı jeodezik referans sistemini tanımlar. 5 adeti zorunlu olmak üzere 9 adet metaveri elemanından oluşmaktadır.

28 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Zamansal Referans Veri setlerinin güncelliği hakkında bilgi verir. 2 adeti zorunlu olmak üzere 5 adet metaveri elemanından oluşmaktadır.

29 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Coğrafi Veri Kalitesi ve Geçerlilik Verinin kullanıma uygunluğunu ve tutarlılığını test etmek için veri yaşı ve kaynak veri vb. veri kalitesi değerlendirmesi bilgileri içerir. 4 adeti zorunlu olmak üzere 12 adet metaveri elemanından oluşmaktadır

30 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Veri Kullanım Hakkı / Dağıtımı Kullanıcıların veri paylaşımı olanaklarını tanımlamada 2 adeti zorunlu olmak üzere 10 adet metaveri elemanından oluşmaktadır.

31 İP5 - Kavramsal Veri Modeli-Metaveri Uygulama Esasları Metaveri Referans Bilgileri Coğrafi veri setleri ve servisleri için üretilen bu metaveri elemanlarının güncelliği ve kullanımıyla ilgili kullanıcıya bilgi sağlar. 2 adeti zorunlu olmak üzere 9 adet metaveri elemanından oluşmaktadır.

32 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi: İP.3 kapsamında belirlenen KBS iş tanımları ve KBS de mevcut veri dikkate alınarak KBS veri grupları Dokümanı oluşturulacaktır. İP.5 da belirlenen veri standardı geliştirme ve uygulama şeması kuralları dikkate alınarak, INSPIRE metodolojisine göre KBS veri standartları geliştirilecektir. Her bir coğrafi veri grubuna ait mekânsal veri tabanı modeli için standart uygulama şemaları tanımlanacaktır. Uygulama Şeması Kuralları, ISO Veri Modelleme, ISO Uygulama Şeması ve ISO Veri Kataloglama standartları ve ilgili diğer ISO/TC 211standartlarına göre tasarlanacaktır.

33 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi: Genel tasarım metodolojisi olarak; - Tasarımda veritabanı soyutlaması yapılarak veri temalarında tanımlanacak detay sınıfları belirlenecektir. - Detay sınıflarının özelliklerinin belirlenmesinde öncelikle İP 3 kapsamında belirlenen mevcut projelerdeki mevcut veri içerikleri tanımlanmıştır. - İP1 kapsamında mevzuatlarda belirlenen veri içerikleri detay sınıfı özelliklerinde tanımlanacaktır. - İP 3 raporunda KBS kapsamında belirlenen işlere yönelik belirlenen veri ihtiyaçları detay sınıflarına ait öznitelik, geometri, değer kümesi, vb. özellikler olarak belirlenecektir. - KBS veri standardı ihtiyacına göre İP 4(1) de belirlenen uluslararası KBS standartlarından örnek alınabilecek veri içerikleri tanımlanacaktır.

34 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi-Temel Veri Temaları TRKBİS.AD Adres Veri Teması Adres teması; herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi açısından tanımlanmasıdır. Adres, coğrafi yer isimlerini de içermektedir. Adres, posta kodu, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Adres bileşenleri yerel düzeyde yapılan numarataj çalışmaları ile üretilmektedir.

35 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi-Temel Veri Temaları TRKBİS.AK Arazi Kulanım Veri Teması Arazi kullanım teması, arazinin kullanımını ve fonksiyonunu tanımlar. Tarım ve erozyon gibi afet konuları haricinde daha güzel kentler için de öncelikli bir temadır. Konut, Sanayi, Meydan, Park, Mezarlık gibi fonksiyon tipleri bahsi geçen kullanımlara örnek teşkil etmektedir.

36 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi-Temel Veri Temaları TRKBİS.AO Arazi Örtüsü Veri Teması Arazi Örtüsü veri teması; yapılaşmış alanlar, tarımsal alanlar, ormanlar ve yarı doğal alanlar, sulak ve ıslak alanlar ve su kütlelerinin oluşturduğu yer yüzeyinin fiziksel ve biyolojik örtüsüdür. TRKBİS.BI Bina Veri Teması Yapı, karada ve suda, daimi veya geçici, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ve bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. Bina ise; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan sanayi, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapılar olarak tanımlanmıştır.

37 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi-Temel Veri Temaları TRKBİS.BO Bitki Örtüsü Veri Teması Bitki örtüsü,bir bölgeye ait bitki topluluklarını ifade eden genel terimdir, bitkilere ait takson, yaşam şekli, yapı, mekânsal yaşam genişliği gibi detay konularını ifade etmez. Bitkiler; mekansal konumlarına, yaşam periyotlarına, türlerine has özelliklerine ve iklime göre gruplandırılır. Yapılan bu sınıflandırma çalışmalarına flora denir. Floraların birleşiminden bitki örtüsü elde edilir. TRKBİS.KHKamusal Hizmet Servisleri Veri Teması Kamusal Hizmet Servisleri; yerel kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel hizmet kuruluşlarının tümüdür. Kent bilgi sistemleri açısından değerlendirildiğinde, kamusal hizmet servislerinin sorumluluk alanlarının belirlenmesi yerel yönetimlerde birlikte çalışabilirlik, idari ve sosyal açıdan kolaylık sağlayacaktır.

38 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi: TRKBİS.KMKent Mobilyası Veri Teması Kent mobilyaları şehir kimliği öğeleridir. Sokaktaki her şey bu kimliğin belirleyicisidir; taksi durakları, toplu taşıma durakları, çöp konteynırları, oturma grupları, aydınlatma ve elektrik direkleri, bariyer ve istinat duvarları, ilan reklam panoları, baca, ızgara, menhol, rogar, telekom kutusu, trafolar, trafik yatay ve düşey işaretleri, kavşaklar ve yaya ve taşıt geçitlerine ait bilgiler. TRKBİS.SK Su Kütlesi Veri Teması Su, çevremizde görünen veya görünmeyen şekilde daima bulunan ve yaşam için çok önemli bir kaynaktır. Şehirleşme faaliyetlerinde büyük bir öneme sahiptir. Doğal olarak su kütleleri, ulaşım açısından yeri doldurulamayacak niteliktedir.bunun yanında doğal sınırları meydana getirmektedir.

39 İP6 - Mekânsal Veri Standartlarının Belirlenmesi: TRKBİS.UL Ulaşım Veri Teması Ulaşım veri grubu; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile ilişkili ulaşım ağlarının ve detayların yönetimi için bütünleşik bir yapı sağlar. Ulaşımı temsil eden coğrafi veri; çizgi geometride ulaşım ağları, ağ kesişim noktaları ve alan geometride ulaşım ağ alanları bilgilerini içermektedir.

40 İP7 - KBS Veri Değişim Formatının Geliştirilmesi: KBS ye yönelik veri değişim formatının belirlenmesinde OGC GML 3.X standardında tanımlanan kurallar ve bileşenler temel alınacaktır. İP.6 kapsamında veri grupları için UML uygulama şemaları ile tanımlanan detay sınıfları ve bunlara ait öznitelik, geometri, değer kümesi, vb. özellikler; üretilen yazılım ve dönüşüm araçları,ile XML tabanlı GML formatına dönüştürülerek KBS.gml üretilecektir.

41 İP8 - İdari ve Mali Modellemenin Yapılması ve Taslak Mevzuatın Hazırlanması: Belediyelerden İP.2 ve İp.3 kapsamında yapılan analizler sonucu şartnameler, KBS ye yönelik bütçe kullanımı ve kullanılan iç yönetmelikle elde edilecektir. Proje beklentilerine göre analiz edilerek örnek alınabilecek yönleri tespit edilecektir. Yurtdışında yerel düzeydeki KBS uygulamalarının işletilmesine yönelik başarılı örnekler de temin edilerek Türkiye de KBS uygulamalarında kullanılabilir yönleriyle belirlenecektir.

42 İP9 - Raporlama/ Yaygınlaştırma Faaliyetleri: Proje kapsamında hazırlanan ve idareye sunulan web sitesi; projede yaygınlaştırma etkisi sağlamak amacıyla sosyal paylaşım yaklaşımıyla oluşturduğu üye grupları ile, ilgili KBS kullanıcılarına proje çıktılarının yayımlanması, proje kapsamında yapılacak toplantı, çalıştay vb. organizasyonların duyurulması, KBS ile ilgili temel bilgilendirmenin yapılması, proje kapsamında yapılacak elektronik anket vb.nin uygulanması ve elektronik forum oluşturulması gibi amaçlara hizmet edecektir. Toplantı, çalıştaylar vb. de katılımcılara sunulmak için bilgilendirme dokümanları hazırlanacaktır. Belediyeler ve yerel yönetimler için KBS konusunda multimedya tanıtım materyalleri ve kitapçıklar hazırlanacaktır. Projenin tanıtımının yapılması; projede çıkacak sonuç ürünler kapsamında yapılacak analizlerin sunulması ve geniş katılımlı değerlendirilmesi ve KBS ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri; özel idareler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve idare katılımı ile bir çalıştay düzenlenecektir.

43

44 KAYNAK

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) VE BB LER İÇIN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) VE BB LER İÇIN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (TUCBS) VE BB LER İÇIN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISI T. Yomralıoğlu 1, A. Ç. Aydınoğlu 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul,

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici kbsgml GML

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

COĞRAFİ VERİ SETLERİ VE SERVİSLERİNİN TANIMLANMASINDA METAVERİ KULLANIMI

COĞRAFİ VERİ SETLERİ VE SERVİSLERİNİN TANIMLANMASINDA METAVERİ KULLANIMI Co rafyac lar Derne i Y ll k Kongresi Bildiriler Kitab 19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, stanbul COĞRAFİ VERİ SETLERİ VE SERVİSLERİNİN TANIMLANMASINDA METAVERİ KULLANIMI ÖZET Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İZLENEN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Mekansal Adres Kayıt Sistemi Gündem İzlenen Çalışma Yöntemi Mevzuat Analizi Yetkili İdare Ziyaretleri Gereksinim Modellemesi Çalıştay

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ 1. PROJE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Proje Kodu: MAKS Rapor Kodu: MAKS- 1PCS- 10 Sürüm: 1.0 16.12.2011 SÜRÜM TARİHÇESİ Sürüm Tarih Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ 2- METAVERİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ 2- METAVERİ UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ 2- METAVERİ UYGULAMA ESASLARI Yüklenici Alt yüklenici Temmuz 2012 - 1 - İçindekiler 1 Amaç... 4 2 Kapsam...

Detaylı

İP2 Kurumsal Analiz - Amaç

İP2 Kurumsal Analiz - Amaç T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje: KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ İP.2 Kurumsal Analiz Doç. Dr. Arif Cagdas AYDINOGLU İTÜ İP2 Kurumsal

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri Kurum / Kuruluş Adı Kurum / Kuruluş Adı Kısaltması Kurum / Kuruluş Adresi Semt / İlçe

Detaylı

Otomasyon Sistemi. Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara

Otomasyon Sistemi. Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara Otomasyon Sistemi Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara Amaç : Mekansal planlama sürecinin bilgi teknolojileri kullanılarak takip edilebilir ve sorgulanabilir biçimde; doğru,

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ ADRES VERİ MODELİ Proje Kodu: MAKS Rapor Kodu: MAKS-VeriModeli-AD Sürüm: 2.0 03.10.2012 Bu doküman Mekansal Adres Kayıt ve Çevrimiçi Emlak

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Yrd. Doç Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Coğrafi Bilgi Teknolojileri Haritalar, yer ve yol bulmanın

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi CBS 2007 T.10 PLANLAMA A. Ç.. AYDINOĞLU, H. SARIALİOĞLU LU Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim im Dengelerinin İrdelenmesi Arif Çağdaş AYDINOĞLU Giriş Nüfus ve istatistik

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

1.1.1.7.3. Sürecin başlama ve bitiş koşulları,

1.1.1.7.3. Sürecin başlama ve bitiş koşulları, SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİK ŞARTNAME TASLAĞI Hazırlayan Erkan Karaarslan ve Çalışma Arkadaşları Teknik Şartnamenin Aşamaları 1.1. Süreçlerin İdare nin talep ettiği standartlarda analiz edilerek modellenmesi

Detaylı

COĞRAFİ VERİ YÖNETİMİNDE STANDART KAVRAMI

COĞRAFİ VERİ YÖNETİMİNDE STANDART KAVRAMI COĞRAFİ VERİ YÖNETİMİNDE STANDART KAVRAMI A.Ç. Aydınoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul. aaydinoglu@itu.edu.tr ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS),

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu - 18 2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR 19-22 Mayıs 2016 Belek, Antalya 1 Kamu Bilişim Platformu - 18 İçindekiler

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

1. ANALİZ ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRMESİ

1. ANALİZ ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRMESİ T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 1. ANALİZ ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRMESİ Mekansal Adres Kayıt Sistemi Gündem 2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Mevzuat Veri Modeli Konumsal

Detaylı

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) TAKBİS- MEGSİS NEDİR? MEGSİS: Kadastro verilerinin sayısal olarak toplanarak, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve

Detaylı

Saye Nihan Çabuk1 1 Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Saye Nihan Çabuk1 1 Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Kent Bilgi Sistemleri Saye Nihan Çabuk1 1 Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir sncabuk@anadolu.edu.tr Özet: Kent Bilgi Sistemleri (KBS), bir kente ait grafik ve grafik olmayan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5

ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 0 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 8 2. Organizasyon

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

«GEOKODLAMA» PROJESİ

«GEOKODLAMA» PROJESİ «GEOKODLAMA» PROJESİ Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı ÜreIminin GerçekleşIrilmesi «GEOKODLAMA» PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanlığı geokodlama.csb.gov.tr

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MAKS VERİ MODELİ Mekansal Adres Kayıt Sistemi Gündem 2 Dayanak Adres Standardı Adres Bileşenleri MAKS Kapsamındaki Katmanlar Yetkili İdare Katman Bilgileri Katman

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2.1 Sürümü Güncellemeleri Hakkında Not

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2.1 Sürümü Güncellemeleri Hakkında Not Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi. Sürümü Güncellemeleri Hakkında Not Mayıs 0. Genel Güncelleme ve Değişiklikler.. Yeni Sınıflandırma Sistemi Kurumların, Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine

Detaylı

Denizli İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Denizli İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Denizli İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Mutlu ALKAN Strateji Geliştirme Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi İçerik Denizli İl Özel İdaresinde CBS Çalışmalarının Kısa Hikayesi

Detaylı

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE IKONAIR PROJESİ Evrim DOĞAN ÖZTÜRK Uzman Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şb. Md. Hava Yönetimi Dai. Bşk. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROJE 3. ÇALIŞTAYI 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

İSTANBUL AFET BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI

İSTANBUL AFET BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI İSTANBUL AFET BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI M. Şahin, C. Ünen, D. Uçar, Z. Çoşkun, E. Tarı, U. Özerman, N. Musaoğlu Amaç Bir doğal afet durumunda, özellikle afet yönetimi ve hasar tahmininde kullanılabilecek,

Detaylı

KENT BĠLGĠ SĠSTEMĠ STANDARTLARININ BELĠRLENMESĠ PROJESĠ

KENT BĠLGĠ SĠSTEMĠ STANDARTLARININ BELĠRLENMESĠ PROJESĠ KENT BĠLGĠ SĠSTEMĠ STANDARTLARININ BELĠRLENMESĠ PROJESĠ KENT BĠLGĠ SĠSTEMĠ ĠġLETĠM DURUMU Büyükşehir Belediyeleri İl Belediyeleri İlçe Belediyeleri a, b ve c toplamı (a) (b) (c) (d) 1 TEMEL PROBLEMLER

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml plangml AMAÇ ELLE ÇİZİM YAPILAN VE KAĞIT ORTAMINDA ÇOĞALTILAN CAD YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE CD ORTAMINDA PAYLAŞILAN CBS YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE WEB ÜZERİNDEN PAYLAŞILAN 1 AMAÇ

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu www.emienerji.com Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu Doğru ve hızlı çözümler sunar. HAKKIMIZDA Emi Enerji A. Ş. 1974 ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Emi Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Daha Geniş Teknik Kapsam

Daha Geniş Teknik Kapsam TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Daha Geniş Teknik

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Yönetim Sistemleri Kurulumu

Yönetim Sistemleri Kurulumu Yönetim Sistemleri Kurulumu TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi Bilgi ve İletişim Sistemleri Sanayi, Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Sti. Adres (Merkez): Mustafa Kemal Mahallesi 2131. Sokak 27/22

Detaylı

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNİN KURACAKLARI KENT BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA MEVZUAT RAPORU

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNİN KURACAKLARI KENT BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA MEVZUAT RAPORU BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNİN KURACAKLARI KENT BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA MEVZUAT RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Temmuz 2012 - 2 - İçindekiler 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 DAYANAK...

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul Göç Araştırması Pilot Çalışması Gerekçesi Göç, kültürel ve ekonomik gerilimlerin sonucu ve aynı zamanda onları yaratan bir olgu olarak, İstanbul da sosyal ve ekonomik

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri

1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri 1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri Tema ayrımlı özel durumlar ve / veya ek gereksinimler, Bölüm 1.2 'de tanımlanan referans sistemleri, alt bölümde yer alan ölçü birimleri ve coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yol kullanıcılarında trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik kısa film hazırlanmasıdır. Hazırlanacak filmlerde işlenebilecek

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ile İlişkisi Süleyman S. BİRHAN Uygulama ve Koordinasyon Daire Başkanı

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Müdürlüğün Görevleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar Araştırma Müdürlüğü'nün görevleri kapsamında yaptığı çalışmalar şunlardır : YILLIK YATIRIM PROGRAMI

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ŞARTNAME DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL ÖDÜLLER

ŞARTNAME DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL ÖDÜLLER ŞARTNAME DEĞERLENDİRME Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri ne başvuru amacıyla ve gerekli başvuru standartlarına uygun olarak gönderilen projelerin değerlendirilmesi; kendi alanlarında uzman, mesleki

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı