Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... başyazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... başyazı"

Transkript

1

2 başyazı Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... Pancar şekeri sektörünün yeniden yapılandırılmaması sonucu kaybedeceğimiz yerli katma değer ile geniş istihdam yelpazesinin kapanacak olması bu ülke vatandaşları için son derece talihsiz bir gidişata sebebiyet verecektir. 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı

3 Yeni dönem, tarih sayfalarına yazılan 10 Ağustos 2014 tarihi ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Halkımızın ilk defa cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmesinin ardından başlayan yeni süreç, siyasi alanın yeniden inşasını içermektedir. Türkiye de cumhurbaşkanlığı makamının doğrudan halk tarafından seçilmesi itibariyle siyasi fonksiyonu önemli ölçüde değişmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı nın değişen anlamı; devlet ile halkı aynı perspektifte ele alan demokratik bir makam haline dönüştürmesinde gizlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ın seçilmesinin ardından Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı makamlarını Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu na devretmesi ve açıklanan 62. Hükümet programı, ülkemizin rotasını yönlendireceği yeni dönemin kilit çizgilerini ortaya koymaktadır. Beklentimiz, birlik ve beraberlik kıstası içerisinde milletimiz, devletimiz ve biz çalışanlar için yeni sürecin demokrasi içerikli kurumsallaşma temeli esasında ilerlemesidir. İnsan onurunu dayanak kabul eden anlayışın yeni hükümet programında öngörülen restorasyon sürecinde hakim kılınmasıdır. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek üzere, ülke gerçeklerini gözeten şeffaf politikalarla fırsat eşitliği ve sosyal adaletin tesisini ön planda tutan stratejik hedeflerin kararlılıkla sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Bir milletin en büyük sermayesi insan kaynağıdır.. 76 milyon nüfusuyla ülkemizin sahip olduğu gerek doğal gerekse de stratejik ve ekonomik tüm imkânları yeni Türkiye nin güç kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu güç kaynaklarını kullanarak ortak akıl ve organizasyon ile geleceğimizi şekillendirmek, Türkiye nin hızla ilerlemesine katkı sağlamak hepimizin sorumluluğu dahilindedir. Bölgemizde yaşanan siyasi dönüşüm ve çatışma süreçleri er ya da geç yerini yeni bir ortama bırakacaktır. Takip eden değil, takip edilen olmak için ülkemiz imajının, oluşturacağımız siyasi derinlik ile toplumsal sermayemizin sinerji oluşturan tamamlayıcı ilişkisi ile güçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz bu sinerjiyi kullanarak katma değeri yüksek üretimi, demokratik yönetimi, canlı sivil toplumu ile nitelikli kalkınma sürecini şaha kaldırmalıdır. Aynı zamanda, ülkemizin geri kalmış bölgeleri başta olmak üzere bütün bölgelerimizde gelir ve refah düzeyini dengeli bir şekilde dağıtacak şekilde organize olmak ve mevcut potansiyellerimizi değerlendirmek, ülkemiz insanını merkez alan temel bir yaklaşım olacaktır. başyazı 3

4 başyazı Onuncu Kalkınma Planı nda da yer aldığı üzere, ülke insanının refah seviyesini artırma ve gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı azaltma hedefi çerçevesinde, Türkiye nin büyüme performansının daha ileri seviyelere taşınması ve yenilikçi bir üretim yapısıyla tahkim edilmesi amaçlanmıştır. Temel anlamda ise ülkemiz potansiyeli, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete geçirerek, kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla yeniden şekillenen dünya ekonomisinde uluslararası iş bölümü ve üretim yapısı hiyerarşisinde Türkiye nin konumunun aşamalı olarak üst basamaklara çıkarılması hedeflenmektedir. Plan dahilinde ülkenin büyüme performansını istikrarlı hale getirip daha üst seviyeye taşıyabilmek için bir taraftan yüksek düzeyde üretken yatırımlara, diğer taraftan da nüfusun daha büyük bölümünün ekonomik olarak aktif hale gelmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal politikaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin gerekliliğini ortaya koyan bu hedeflere ulaşmada, kalkınma potansiyelimizi güçlendirecek sosyal amaçlı üretim alanlarına yönelmek, yerli kaynaklarımıza ilişkin enerji üretim programını işletmek, kayıt dışı ile mücadele etmek zorunluluğu doğmaktadır. Ülkemiz hedeflerine ulaşma konusunda taşıdığı stratejik rol ile Tarım ve Gıda sektörü; toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan, altyapı sorunlarını çözerek örgütlülük ve verimlilik artışı ile yüksek talebe dayalı üretim yapısı ekseninde uluslar arası rekabet gücünü arttırabilir, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir alan olarak görülmelidir. Kaldı ki ülkemiz, coğrafi konumu ve iklim olanaklarının yanı sıra, sahip olduğu genç nüfusu, artan alım gücü ve genişleyen iç pazarı nedeniyle pek çok ülkeye kıyasla avantajlı konumdadır. Dünyada ve bölgemizde söz sahibi olacağımız bir ülke konumuna erişmek üzere kalkınmanın ana taşıyıcıları olan tarım ve sanayi endüstrilerine temel önceliğin verilmesi önemlidir. Kaldı ki bu sektörün yapı taşlarından şeker pancarı tarımı ve pancar şekeri endüstrisinin muazzam altyapısını değerlendirmemek, 62. Hükümet programında yer alan hedeflerin gerçekleşme gücünü zayıflatabilecektir. Nitekim pancar şekeri sektörünün yeniden yapılandırılmaması sonucu kaybedeceğimiz yerli katma değer ile geniş istihdam yelpazesinin kapanacak olması bu ülke vatandaşları için son derece talihsiz bir gidişata sebebiyet verecektir. Türkiye nin önümüzdeki dönemde, şekerin yıldız ülkesi olması adına yapılandıracağı yeni üretici bazlı sektör modeliyle ülkemize yakışır üretim hamlesini biran önce başlatması gereklidir.

5 Bu yaklaşımla, Türkiye yi küresel aktör haline getirmede üzerine düşen sorumluluğu istekli ve kararlı bir şekilde omuzlarında taşıyan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi Çalışanları, halk sağlığından gıda güvenliğine, sürdürülebilir üretimden kırsal kalkınmaya kadar ülkemiz menfaatlerini koruma üzerine kurulu sistematiğin bir parçası olma amacını sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımla. başyazı

6 içindekiler ŞEKER-İŞ SENDİKASI ADINA İMTİYAZ SAHİBİ İsa GÖK Genel Başkan 8 10 Haber Danıştay dan NBŞ Kotalarına Fren Haber Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Effat Güney Doğu Avrupa Konseyi nde Önemli Mesajlar Verdi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Basri GÜZEL Editör Önsel ÜNAL Yönetim Yeri Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Karanfil Sok. No: 59 Bakanlıklar/ANKARA Tel: Faks: Organizasyon ve Hazırlık Aren Tanıtım Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Dr. Mediha Eldem Sok. 38/15 Kızılay / ANKARA Tel: Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 21. Cad. 598 Sk. No: 20 Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: Baskı Tarihi: Yayın Türü: Yaygın süreli Ücretsiz Dağıtılmaktadır. (3 aylık dergi) Şeker-İş Dergisi Basın Meslek İlkelerine Uyar 12 > Haber Şeker-iş Sendikası Genel Başkanı Gök: Kayıt Dışılığa En Güzel Cevap Şeker Fabrikalarıdır Haber Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Taşeronlaştırma ve İş Cinayetlerinin Celladı Özelleştirme İdaresi dir < 19 Haber < 30 Şeker-İş Sendikası ndan Bir Hukuk Zaferi Daha

7 içindekiler 34 Haber Türk-İş Genel Başkanı Atalay Hükümetin Özelleştirme Hedeflerini Eleştirdi 38 > 49 > Haber Türkiye nin Şeker iyle Oynanıyor Haber Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin: Şeker Fabrikaları AVM Olmamalı

8 Şeker Özel Danıştay dan NBŞ Kotalarına Fren 8 şeker-iş dergisi ekim 2014

9 Şeker-İş Sendikası nın her yıl artırılan Nişasta Bazlı Şekerlerin kotalarına ilişkin itirazını Danıştay haklı buldu Dünyada bugün bir yandan yapay tatlandırıcıların sağlığa zararları tartışılırken, gıda skandallarına hergün bir yenisinin eklendiği ülkemizde, diğer yandan özellikle insan sağlığına olumsuz etkileri tartışılan Nişasta Bazlı Şekerlerin kotasının her yıl kademeli olarak Bakanlar Kurulu nca artırılmasına yönelik tepki ve itirazlar da sürüyor. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker- İş in, Bakanlar Kurulu nca onaylanarak 24 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan pazarlama yılında Nişasta Bazlı Şekerler(NBŞ) için belirlenen kotanın yüzde 25 artırılmasına ilişkin itirazını Danıştay yerinde bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Danıştay 13. Dairesi nin 15 Eylül 2014 tarihli oybirliğiyle aldığı kararında Kota artırımına ilişkin şartlar oluşmadığından pazarlama yılında Nişasta Kökenli Şekerler için Şeker Kurulu tarafından ayrılan kotanın, sakaroz kökenli şekerler için ayrılan kotayla ilgilendirilmeksizin yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ise yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir denilerek Şeker-İş in itirazını haklı buldu. Üç üye kota artırımına itiraz etti Şeker Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kurul Başkanı NBŞ kotasının yüzde 34 oranında artırılmasını ve artırılan kota miktarının tamamının glukoza ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirirken, bir Kurul üyesi NBŞ kotasının yüzde 35 oranında artırılması ve artırılan kota miktarının 2/3 ünün glukoza ayrılması gerektiğini, diğer bir üyesi ise NBŞ kotasının yüzde 50 oranında artırılması yönünde görüşünü bildirdi. Diğer üç üye ise NBŞ kotalarında artış yapılmaması fikrinde birleştiler. Çoğunluğun sağlanamaması ve karar alınamaması üzerine Kurul Başkanı ve üyeleri konuya ilişkin şahsi görüşlerini içeren gerekçelerini bir dosyayla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na gönderdi. Bakanlık ise konuyu Bakanlar Kurulu na taşıdı. Bakanlar Kurulu da pazarlama yılında NBŞ ler için Şeker Kurulu tarafından 244 bin 400 ton olarak belirlenen kotanın yüzde 25 oranında artırılmasına karar verdi. Böylece Şeker Kurulu Başkanı ve bazı üyelerinin Nişasta Bazlı Şekerler için 61 bin tonluk ek ilave kota artışı taleplerinin de önüne geçilmiş oldu. Pancar şekeri talebinin yurt içi üretimle karşılanmasında bir sorun bulunmadığı halde Bakanlar Kurulu na NBŞ kotasının arttırılması yönünde sunulan görüşler ve bu doğrultudaki çabalar bir kez daha boşa çıkmıştır. Kararla gelecek nesiller kurtarıldı Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök yaptığı açıklamada kazanının pancar şeker sektörü ve halk sağlığı olduğunu söyledi. Gök, Ülkemiz menfaatlerini gözetmekten uzak, sektörel geleceği hiçe sayan ve yetkisini kötüye kullanan Şeker Kurumu nun haksızlığı bir kez daha ispat edilmiştir. Kota artırımına karşı çıkan üç kurul üyesine şeker pancarı üreticisi, şeker işçisi ve sektörden ekmek yiyen milyonlarca insan adına teşekkür ediyorum. Pancar şekeri talebinin yurt içi üretimle karşılanmasında bir sorun bulunmadığı halde Bakanlar Kurulu na NBŞ kotasının arttırılması yönünde sunulan görüşler ve bu doğrultudaki çabalar bir kez daha boşa çıkmıştır. Danıştay, Bakanlar Kurulu nu da yanıltan Şeker Kurumu nun bu talebini ülkemiz ekonomisine azımsanamayacak boyutta katma değer sağlayan şeker sektörünün zarar göreceği gerekçesiyle reddetmiştir. Bu önemli kararla, kazanan pancar üreticisi, şeker işçisi olmuştur diye konuştu. Şeker Kurumu Bakanlar Kurulu nu yanıltma çabasında Şeker-İş Sendikası nın gerek hukuki gerekse meşru tüm çalışmalarına dayanak teşkil eden haklı davasından bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Gök, amacı şeker sektörünü düzenlemek değil, NBŞ sektörüne hizmet etmek olan Şeker Kurumu nun Başkanı ve bazı üyelerinin, raporlarıyla Bakanlar Kurulu nu yanıltma çabasında olduğunu iddia etti. Gök şöyle konuştu: NBŞ ile Türkiye ye bedel ödettirilmek isteniyor Üzülerek görmekteyiz ki yabancı yatırım adı altında ülkemize gelen ve uluslararası rekabette rakibimiz olan ülkelerin pazarını genişleten, Truva atı olan bazı çok uluslu nişasta bazlı şeker üreticisi şirketler, elde ettikleri yüzde lere varan karlarla pancar şekeri sanayinde önemli kapasite kayıplarına neden olmaktadırlar. İşin bir başka boyutu ise dünyanın en pahalı NBŞ tüketiminin ülkemizde tüketilmesidir. İşte kapasiteleri olduğu halde üretimlerinin kotalarla sınırlandırıldığını iddia eden NBŞ üreticilerinin üretimlerini ihraç etmemelerinin altında yatan en önemli neden de ülkemizde elde ettikleri bu tatlı karlardır. Fransız yazar Balzac ın da söylediği gibi Her büyük servetin arkasında bir suç gizlidir. Milli şeker sektörünü küresel şeker kartellerinin çıkarlarına alet edenler ise bu suçun yolunu açanlardır. Şeker Özel 9

10 Şeker Özel Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Effat Güney Doğu Avrupa Konseyi nde Önemli Mesajlar Verdi Gök: İnsan Haklarını İhlal Eden İşverene Diğer Ülkelerle Ortak Bir Mücadele Oluşturulmalı Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçi Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Gıda ve Tarım İşçileri Sendikaları Güney Doğu Avrupa Bölgesel Konseyi nin kurulmasına ilişkin toplantıya katıldı. Kendi ülkelerinde sendikal haklara saygılı ve duyarlı olan çok uluslu şirketlerin, kendi ülkeleri dışındaki yatırımlarında aynı hassasiyeti göstermediklerinin altını çizen Gök, bu şirketlerin insan hakları ihlalleri yaptığını söyledi. Bu şirketlere karşı diğer ülkelerin ortak bir mücadele başlatması gerektiği çağrısını da yapan Gök, Sendikası nın bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğunu söyledi Ekim 2014 tarihleri arasında Slovenya nın Toplice kasabasında yapılan toplantıya Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İlhan Özyurt katıldı. Slovenya nın ev sahipliğini yaptığı toplantıya Türkiye nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Romanya, Karadağ ve Hırvatistan dan gıda ve tarım işkolunda faaliyet gösteren toplam 10 sendika katıldı. Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Sendikaları Federasyonu (EF- FAT) Genel Sekreteri Harald WIEDENHOFER da hazır bulunduğu toplantı öncesi katılımcılar ve EFFAT Genel Sekreteri, başarılı çalışmalarını dikkatle izledikleri Şeker-İş Sendikası nın Konsey toplantısına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Toplantının açılış sonrası genel tartışmalar bölümünde söz alan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ün sözleri toplantıya damgasını vurdu. Konuşmasına Şeker- İş i ve Şeker-İş Sendikası nın ülkemiz kadar yurtdışında da dikkatle izlenen özelleştirme ve NBŞ karşıtı mücadelelerini özetleyerek küresel sendikalardan beklentilerini sıralayarak başlayan Gök, katılımcı ülkelerin sendika başkanlarına insan hakkı ihlali yapan çok uluslu şirketlere karşı ortak bir tavır sergilenmesi çağrısını yaptı. 10 şeker-iş dergisi ekim 2014

11 Çokuluslu şirketler insan hakları ihlalleri yapıyor Kendi ülkelerinde sendikal haklara saygılı ve duyarlı olan çok uluslu şirketlerin, kendi ülkeleri dışındaki yatırımlarında aynı hassasiyeti göstermediklerinin altını çizen Gök,, Sendika olarak bu tür uluslararası toplantı ve örgütlenmelerden beklentimiz, çok uluslu şirketlere karşı ortak bir mücadele çerçevesi oluşturulmasıdır. Gerektiğinde bir ülkede insan haklarını ihlal eden işverene diğer ülkelerde de bir mücadele başlatılmasıdır dedi. Küresel emek dayanışmasının ancak bu tür ortak işbirliği ile gerçekleşeceğine de vurgu yapan Gök, Şeker-İş Sendikası nın bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğunu söyledi. Taşeronlaşma sendikal örgütlenmenin önünde en büyük engel İsa Gök, taşeronlaşma konusunda da İşyerlerinde taşeron uygulaması ve sürekli işlerde geçici iş ilişkisi ile ödünç işçilik yoluyla geçici iş ilişkilerinin yaygınlaşması sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engellerdir diye konuştu. Bu uygulamaların özellikle gıda sektöründe oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken İsa Gök taşeronlaşmanın her yerde üstesinden gelinmesi gereken büyük bir sorun olduğuna da vurgu yaptı. Bu konudaki önerilerini de açıklayan Gök, bu soruna çözüm olarak uluslararası hukukun hazırladığı sözleşmelerle kısmi bir koruma getirilen geçici iş ilişkileri, belirli süreli iş sözleşmelerinde olduğu gibi taşeronlaşma sorunlarının da uluslararası boyuta taşınarak güvenceli bir çalışma ortamı kurulması gerektiğini kaydetti. İsa Gök ün konuşması katılımcı sendika başkanları üzerinde son derece etkili olurken, özellikle Bulgaristan ve Sırbistan tarım ve gıda sendikaları Türkiye görüşü olarak adlandırdıkları bu görüşe tam destek verdiklerini dile getirdiler. Toplantıda söz alan EFFAT Genel Sekreteri Sayın Wıedenhofer ise bu taleplere son derece olumlu yaklaştıklarını ve gereğini yapacaklarını ifade etti. Wıedenhofer, Şeker-İş in tekrar küresel sendikalara dönmesi arzusunu açıkça ifade ettiğini ve üye olmamasına rağmen Kasım 2014 tarihlerinde Viyana da yapılacak olan EFFAT Genel Kurulu na Şeker-İş i misafir statüsü ile davet ettiklerini duyurdu. Toplantının son bölümünde çalışanların sorunlarını daha geniş bir çerçevede ele alarak, küreselleşme karşısında bölgesel işbirliğini geliştirmek ve sendikaların teknik kapasitelerini daha da arttırmak amacıyla eğitim seminer ve çalışmaları düzenlemek üzere Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçi Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Gıda ve Tarım İşçileri Sendikaları Güney Doğu Avrupa Bölgesel Konseyi kuruluş anlaşması ele alındı. Şeker-İş Müzakere Katılım Belgesini imzaladı Bu görüşmeler başlamadan önce Konsey Geçici Başkanı Slovenya Tarım ve Gıda İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Boris Frajnkovıc, Şeker-İş i de aralarında kurucu üye olarak görmek istediklerini ve Bölgesel Konsey e Türkiye den alınmak istenen tek üyenin Şeker-İş Sendikası olduğunu açıkça belirtti. İsa Gök Başkanlığı ndaki Şeker- İş heyeti konuyu aralarında müzakere ettikten sonra katılma belgesini imzaladı. Bu katılım toplantıya katılan tüm sendika başkanları tarafından coşkuyla karşılandı. EFFAT dan Şeker-İş e önemli davet Bundan sonra geleceğe yönelik programların görüşülmesine geçildi. Bu görüşmelerde öncelikle İsa Gök, Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Başkanlar Kurulu toplantısına davet edildi yılında yapılacak ilk toplantının ise 2015 yılı Nisan ayı başında Antalya da yapılması kararlaştırıldı. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ün toplantının bölgesel çalışma sorunları ve işbirliğinin yanı sıra işçilerin bilgilendirilmesi ve işçilere danışılması hakkındaki AB Yönergesi hakkında bir seminer yapılmasına ilişkin hususları kapsaması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Böylece ülkemizdeki tüm çalışanların bu son derece önemli konunun uygulanması hakkında uluslararası uzmanlardan bilgi alması mümkün kılındı. Toplantı sırasında Gök ve EFFAT Genel Sekreteri Wıedenhofer özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Wıedenhofer Şeker-İş i tekrar EFFAT ta görme arzularını yineledi. Gök de konuyu yönetim kurulunda görüşeceklerini açıkladı. İkili görüşmenin ardından Genel Başkan İsa Gök, ayrıca örgütlenmeye çalışılan İngiliz Compass Group a bağlı Obasan ve Sofra da yaşanan gelişmeler ve örgütlenme sorunlarını açıkladıktan sonra EFFAT ın aktif desteğini istedi. Wıedenhofer, konuyu özetleyen bir yazının kendilerine gönderilmesini isteyerek, bu sorunları görüşülmek üzere Avrupa İş Konseyleri ne taşıyacaklarını ve ayrıca İngiltere de Compass Group ta örgütlü sendikalarla temasa geçeceklerini belirtti. Son olarak toplantı sonrası Sırbistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Sırbistan Gıda İşçileri Sendikası Genel Başkanı Dragan Zarabıca İsa Gök ü ziyaret ederek Mart 2015 içinde yapılacak olan genel kurullarına şeref misafiri olarak davet etti. Gök de bu davete teşekkür ettikten sonra, şartların uygun olması halinde katılabileceklerini beyan etti. Sonuç olarak Şeker-İş in tekrar küresel emek örgütleri alanına attığı bu ilk adım bile önemli bir etki sağladı. Şeker Özel 11

12 Şeker Özel Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Kayıt Dışılığa En Güzel Cevap Şeker Fabrikalarıdır Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye de halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen gıda terörünün en önemli sebebinin kayıt dışılık ve buna bağlı olarak merdiven altı imalat olduğunu belirtti. Türkiye nin özellikle stratejik sektörlerde özelleştirme politikasının yeniden gözden geçirilmesinin zamanının geldiğine vurgu yapan Gök, şeker fabrikalarının ekonomik büyüklüğü, vergi, istihdam, millî gelir ve sağlık boyutlarıyla kayıt dışılığa verilecek en güzel cevap olduğunu kaydetti. 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, gıda güvenliğinin sağlanmasının halk sağlığının korunması ve gıda üretimi için yaşamsal öneme sahip bir konu olduğuna işaret etti. Gıda güvenliğinin üretimden tüketime her aşamasının hassasiyet isteyen, kontrol altında belli bir bilinçle hareket edilmesi gereken bir konu olduğuna değinen Gök, Türkiye de özelleştirilmek istenen şeker sektörünün yaşamsal nitelikli fonksiyonları yerine getiren sektörlerin başında geldiğini iddia etti. Bugün Türkiye de gelir düzeyi düşük 12 şeker-iş dergisi ekim 2014

13 Şeker Özel büyük halk kesimlerinin çaresiz biçimde ucuz ürünlere yönelmesiyle tüketim tuzağına düştüğünü belirten Gök, gıda güvenliğinin bugün halk sağlığını tehdit eden küresel bir konu haline geldiğini kaydetti. Gök, Bu ürünler insanlarımızı ciddi sağlık riskleri ile karşı karşıya getiriyor. Bunların sonucunda ülkemizde sağlık harcamaları korkunç boyutlara ulaşırken, hem devlete yük getiriyor, hem de adeta bir gıda terörü tablosu ortaya çıkıyor dedi. Kayıt dışına en güzel cevap şeker fabrikalarıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın Başbakanlığı döneminde arsa değerleri iyi analiz edilmediği gerekçesiyle iptal ettiği ancak geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından gelecek dönem özelleştirilecek kurumlar arasında gösterilen şeker fabrikalarının Bazıları yılda 7 gün çalışıyor, Türkiye de tüketilen şeker dünya fiyatlarının iki katı, 77 milyon insan cezalandırılıyor gibi içi boş söylemlerle yeniden günah keçisi ilan edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirten Gök, şeker fabrikalarının devlete yük olmadan Türkiye ekonomisine sağladığı 2 milyar doların üzerinde katma değerle kayıt dışılığa verilecek en güzel cevap olduğunu kaydetti. Polonya ve Hollanda özelleştirmelerinden ders çıkarılmalı Asıl kayıt dışılığın bu fabrikaların özelleştirilmesiyle yaşanacağını iddia eden Gök, Gerçek olan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO nun 2014 Gıda Görünüm Raporu nda açıkladığı 2013/2014 yılı şeker üretiminde meydana gelecek azalmanın temel nedeninin yeni sezon için ekili pancar alanlarına getirilen kota kısıtlaması ve buna paralel olarak halkın sağlığını olumsuz etkileyen nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) kotasının her yıl artırılmasıyla kamuoyunda farklı bir algının oluşturulmak istenmesidir. Hal böyle iken devlet eliyle şeker pancarını ve dolayısıyla şeker sektörünü tu kaka ederek NBŞ leri aynı kategoride sınıflandırmak, şeker fabrikalarının sırtına pranga vurmak ve kamburlaştırmaktan başka bir şey olmayacaktır. Özelleştirme İdaresi nin akli selim düşünerek, yaptığı hatadan bir an önce dönmesinde ve şeker fabrikalarının üzerinden elini çekmesinde fayda vardır ifadesini kullandı. Türkiye de uygulanan iktisadi politikaların kamu işletmeleri üzerinde denenmiş yaklaşımlarının bugüne kadar yanlışlığı ortaya çıkmasına rağmen özelleştirme uygulamalarının üzerinde ısrarla durmanın mantığını da anlayamadıklarını dile getiren Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, yetkililere Polonya ve Hollanda nın geçmişte pişmanlık duydukları şeker fabrikaları özelleştirmelerine göz atmaları çağrısında bulundu. FAO nun16 Ekim tarihini her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutladığı bu günde gereken tedbirler alınmadığı taktirde sürdürülebilir tarımsal üretimi risk altına girmiş, gıda güvenliği tartışılır hale gelmiş, dış alıma bağımlı ve gıda dış satımında sorunlar yaşayan bir Türkiye ye dönüşmenin zor olmadığını vurgulayan Gök, sözlerini şöyle tamamladı: Şeker, insanoğlunun beslenme hakkının içerisinde yer alan önemli bir gıda maddesi, stratejik bir üründür. Özellikle siyasi karar vericiler bazı çevrelerin şeker fabrikaları üzerinde yürüttüğü linç kampanyasıyla estirilen savunmasız, dışlanmış ve çaresiz sektör şeker sektörü havasından çıkmalı, kapsamlı stratejiler geliştirmelidirler. Şu bilinmelidir ki, ne pancar üreticisi, ne şeker işçisi ne de şeker sektöründen ekmek yiyen milyonlarca insan asla savunmasız ve çaresiz değildir. 13

14 Şeker Özel Şeker-İş Sendikası Şube Başkanları Toplantısı Ankara Genel Merkez Binasında Gerçekleştirildi Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: Üretici Bazlı Kalkınma Modelimiz Türkiye ye Büyük Katkı Sağlayacak Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, konuşmasında Ortadoğu da cereyan eden gelişmeler ile dünya ekonomisi ve Türkiye ye yansımaları, taşeron çalıştırma, sendikal örgütlenme, özelleştirme politikaları, şeker fabrikalarında yaşanan kadro sıkıntıları ve gıda sektörüne değindi. İsrail in Gazze ye yönelik havadan, denizden ve karadan yürüttüğü orantısız gücün, aralarında çok sayıda masum çocuk ve kadın olmak üzere sivil halkın ölümüne yol açtığını, bunun vicdani ölçüleri hiçe saymak anlamına geldiğini söyledi. Gök, Dünyanın akan kana ve gözyaşına kayıtsız kalması bir yana ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin İsrail Devletinin yaptıklarını meşrulaştırıcı açıklamaları Gazze ye uygulanan ablukanın ne denli büyük olduğunu göstermektedir. İçinde bulunduğumuz tarihsel dönem ancak ve ancak, yoğun siyasal istikrarsızlığın yaşandığı, uluslararası sistem normlarının ihlal edildiği ve şiddet dalgalarının güçlükle durdurulduğu bir zaman dilimi olarak tanımlanabilir diye konuştu. Ülkemizin işsizlik ve cari dengesinde; ciddi, somut bir başarısızlığın söz konusu olduğunun ifade eden Gök, Türkiye nin 6 yıllık zaman zarfında kişi başına gelir düzeyinde yerinde saydığını ve ileri gidemediğini söyledi. Gök, Bu düzey orta gelir tuzağı olarak adlandırılmaktadır. Buradan öteye gidebilmenin yolu ise yapısal reformlardan geçmektedir. dedi. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin en stratejik sektörlerinden birinin gıda sanayi olduğunun altını çizen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, dünyaya yön veren ülkelerin politik tartışmalarının boyut değiştirdiğini, yeni silahın gıda sektörü üzerinden kullanılmaya başlandığını kaydetti. Gök şöyle konuştu: Bu noktada, pancar şeker sektörünün önünde açılmamış bir kapı olarak özelleştirme programı durmaktadır. Sanayimizin programdan çıkarılmasının ardından, sektörümüzü yenileyecek, gelişimini hızlandıracak yeni bir üretim organizasyon projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada Sendika olarak geliştirdiğimiz 14 şeker-iş dergisi ekim 2014

15 üretici bazlı kalkınma modelimiz politika üretimine aktif katkı sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınma öncüsü Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş nin bu kapsamda ele alınması, özellikle ülkemizin doğu bölgesinde yer alan sosyal amaçlı şeker fabrikalarının bu önemli politika belgeleri ile uyum gösteren bir yeniden yapılanma sürecine dahil edilmesi ülkemiz adına sektörel tüm paydaşları gözeten etkin bir yaklaşım olacaktır. Konuşmasında Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 Mayıs 2014 tarihli Türkiye de özelleştirme uygulamalarının analizi çalışmasına da değinen Gök, mevcut durumun kamuoyuna çizilen tablonun oldukça uzağında olduğunun çalışmayla açık bir şekilde dile getirildiğini vurguladı. Gök, Özellikle, Türkiye de özelleştirme uygulamalarının başarısızlığı, tercih edilen özelleştirme yöntemlerinin olumsuz sonuçları, özelleştirme sonrası KİT lerin Hazine üzerindeki yükünün azalmadığı, aksine temettü ödeyen karlı işletmeler özelleştirildiği için net yükün arttığına vurgu yapılmıştır. Söz konusu saptamalar, pancar şeker sanayine ilişkin üretici bazlı sektörel kalkınma modelimizin ne denli doğru bir yöntemi yansıttığını göstermektedir. Bu dikkat çekici saptamaların yeni dönem hükümet kararlarında yer bulacağına inanıyor; yarattığı yerli katma değer büyüklüğü ile sosyo-ekonomik sermayemizi destekleyen milli şeker üretimimizin yeni üretim güvencesi sistemi ile yeniden dizaynının, çok yönlü bir gelişim ve kalkınma hamlesi olacağını vurgulamak istiyorum. Üretimin devamlılığı noktasında yaşanan kadrolu eleman sıkıntısının giderilmesi, geçici statüdeki kampanya ve mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmeleri konusu önemini korumaktadır. Sanayimize ilişkin kadro talebimizin gerekliliğini ortaya koyan çalışmalarımız, talebimiz karşılanıncaya dek devam edecek; çözüm bulunması adına Sendikamız Genel Merkezi tüm şubeleri ile birlikte her türlü fedakarlığı göstermeye devam edecektir şeklinde konuştu. Gök: Sanayimizin programdan çıkarılmasının ardından, sektörümüzü yenileyecek, gelişimini hızlandıracak yeni bir üretim organizasyon projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada Sendika olarak geliştirdiğimiz üretici bazlı kalkınma modelimiz politika üretimine aktif katkı sağlayacaktır. Torba tasarının gündeme gelmesiyle bir ilkin daha gerçekleştiğine değinen Gök, Alt İşveren İlişkisi ve İş Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Hakkında Bir Değerlendirme yayımlamıştır. Alt işveren ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusu, 1949 yılının şartlarına göre hazırlanan 94 sayılı ILO sözleşmesine dayanmaktadır yılının ekonomik ve sosyal şartlarına göre hazırlanmış 94 sayılı ILO sözleşmesi temel olarak; müteahhit ve taşeron olarak kavramlaştırılan alt işveren ilişkisinde, alt işveren işçilerine tanınan haklar ile asıl işverenin işçilerine tanınan hakların ve çalışma şartlarının aynı olmasını öngörmüştür. İşte bu düzenleme ile alt işveren ilişkisinden doğan çalışma hayatı sorunlarının çözümünde temel bir ilke belirlenmiştir. Bu ilkeye göre, alt işveren işçilerinin çalışma şartları ile asıl işveren işçilerinin çalışma şartları eşit düzeyde olmalıdır. Sözleşme, sadece alt işverenler için değil, işyerini devralan işverenler için de aynı sonucun gerçekleşmesini istemektedir. Bu nedenle, taşeronlar veya mukaveleyi devralan şahıslar tarafından yapılan işler hakkında uygulanır. hükmü getirilmiştir. Sözleşme hükümleri getirdiği temel ilke hariç, 1949 yılının şartlarına göre çok ileri bir düzeydedir. Ancak 2014 yılının şartları bakımından aynı sonuca ulaşmak mümkün değildir dedi. Şeker Özel 15

16 Şeker Özel 16 şeker-iş dergisi ekim 2014

17 Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: İftar Sofranızın Tadı Kaçmasın! Şeker-İş Sendikası Ramazan öncesi merdiven altı tatlı ve yemeğe dikkat çekti Şeker Özel Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş, Ramazan ayında sirkülasyonun fazla olması sebebiyle merdiven altı imalatlar ile kaynağı belli olmayan ürünler konusunda halkı uyardı. İftar alışverişi yapan vatandaşların gıda ürünlerini satın alırken özel hassasiyet göstermeleri gerektiğinin altını çizen Gök, özellikle merdivenaltı yemek ve tatlı imalatı yapan işletmelerin hem sektörü hem de insan sağlığını olumsuz yönde tehdit ettiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan gıda hammadde fiyatları, yaşanan iklim değişikliklerinin sebze ve meyve fiyatlarını ve ürün kalitesini olumsuz etkilemesine sebep olması, merdiven altı, kayıt dışı veya bu anlayış çerçevesinde hareket eden firmaların yarattığı sektöre ağır maliyet getiren haksız rekabetin sonuçları ile gıda sektörü her geçen gün daha da derinleşiyor Şeker-İş Sendikası Ramazan ayında özellikle teknolojik ve hijyenik üretimden yoksun üretilen ve merdiven altı diye tabir edilen gıda maddelerinin satışının engellenmesinin halk sağlığı açısından hayati boyutuna dikkat çekti. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Ramazan öncesi tavan yapan ve sağlık açısından risk oluşturan merdiven altı ürünlere kesinlikle itibar edilmemelidir diye konuştu. Atık yağ tüketen motor yağı tüketmiş gibi olur Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ister istemez bir arz talep dengesinin oluştuğunu ifade eden Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, özellikle iftar sofralarımızın vazgeçilmezi olan tatlıların yapımında pancardan üretilen şeker yerine tatlandırıcı kullanılmasının saatlerce aç kalan mideyi olumsuz etkileyebileceğini, defalarca kullanılan ve atık yağ halini alan yağların tüketilmesinin ise tabiri caizse motor yağını tüketmekle eş değer olabileceğini iddia etti. Tüketiciler ucuz gıdaya taviz vermemeli Merdivenaltı işletmelerin, insan sağlığını ve hijyenik kuralları gözetmeksizin sektöre adım attığını belirten Gök, bu durumun sektöre ciddi yatırım yapmış, hijyene önem veren ve personelini sürekli olarak eğitimden geçiren işletmeleri kırmızı alarm durumuna getirdiğini söyledi. Sıkı denetimlerle bu işletmelerin önüne geçilebileceğini ve böylece insanların gıda terörüyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Gök, şöyle konuştu: Özellikle yemek, hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Ülkemizde gıda sektörünün milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip olduğu düşünülürse merdiven altı üreticilerin karlarının korkutucu boyutlara ulaşması, ülkemizi hem vergi kaybına uğratacak hem de diğer düzgün üretim yapan şirketleri olumsuz yönde etkileyerek bir çok işyerinin iflasına neden olabilecektir. Hileli ve gıda güvenliği kriterleri dikkate alınmadan üretilmiş her gıdanın insan sağlığını kısa ve uzun vadede tehdit edeceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Bize göre yemeği veren kadar yemek hizmetini satan alanlar da gıda terörüne davetiye çıkarmakta ve suç işlemektedirler. Bu nedenle tüketicilerin gıda konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir. Bilinçli gıda tüketicisi, ne yediğini bilmeli, ucuz gıdaya taviz vermemeli, merdiven altı işletmeleri tercih etmemeli ve aldığı ürünü sorgulamalıdır. Önce kendi sağlığımız için sonra da yaşadığımız toplumun birer parçası olarak bu sorumluluğumuzun farkında olmalı ve toplumu bu yönde bilgilendirmeliyiz. Bu vesileyle Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 17

Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi

Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi başyazı Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi Geleceğe umutla bakan Türkiye nin inşası için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel

Detaylı

2011 e girerken Türkiye gerçeği

2011 e girerken Türkiye gerçeği başyazı 2011 e girerken Türkiye gerçeği Türkiye ekonomik ve sosyal sorunlar açısından olduğu kadar siyasal ve uluslararası sorunlar bakımından da bir yılı geride bıraktı. Geride kalan dönemde sorunlara

Detaylı

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası MART 2015 SAYI: 33 KOOP-İŞ Büyümeye devam ediyor 28.089 32.508 34.553 36.095 41.325 Hedef 50.000 Üye 2013 2014 2015 Çoğunluk Tespiti Yazısını

Detaylı

Türkiye Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz Sempozyumunda TEK YÜREK oldu...

Türkiye Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz Sempozyumunda TEK YÜREK oldu... Yıl: 2 Sayı: 6 Ocak 2012 Ücretsizdir Tarım Sektörünün Öncü Kuruluşlarından Gövde Gösterisi... Türkiye Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz Sempozyumunda TEK YÜREK oldu... na Türkiye nin 28

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu

Merhaba, Yayın Kurulu Merhaba, Açılım Dergisi olarak yeni sayımızla, yeni konularla tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz Bu sayımızda da ilginizi çekecek konularla bir kez daha sizlere ulaşırken, Samsun ve Odamız

Detaylı

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı.

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Genel Kurulumuzun açılışı 06 Aralık 2013 tarihinde protokol konuşmaları ile başladı. 7 Aralık tarihinde üye firmalarımızın

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

Tıbbi ve aromatik bitkiler

Tıbbi ve aromatik bitkiler Mart Nisan 2009 Sayı:21 SEKTÖREL FORUM Tıbbi ve aromatik bitkiler Antalya Ticaret Borsası yönetimi, 4 yıllık yol haritasını çizdi Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB başkanlığına seçildi 04 08 16 BORSA

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

Ekonomimiz ihracat yoluyla büyüyecek

Ekonomimiz ihracat yoluyla büyüyecek ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ TEMMUZ 2012 1 Ostim Medya A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Yayın Koordinatörü Selin DOĞAN ATAK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Barış YURTSEVER Yayın Kurulu Orhan AYDIN Sıtkı ÖZTUNA

Detaylı

Yeni Umutlarla 2012'ye

Yeni Umutlarla 2012'ye / kapak BorsaVizyon 3 BORSAVİZYON Sayı : 97 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sabri HEMDİL Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ

Detaylı

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması Başkanlar Kurulumuz Afyonkarahisar da Toplandı Memiş: Yeni Türkiye nin Demokrasisi, Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli YIL:5 SAYI:18 EYLÜL 2014»10 H i z m e t Sağlık-Sen den Coşkulu Sendikacılığında

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAYIS - HAZİRAN 2014 YÜZKIRKÜÇ DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Editörden Sevgili okurlar;

Detaylı

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 46 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel Sekreter) Yayın Kurulu Ramazan

Detaylı

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı BAŞKAN ÖZER, TOBB YÖNETİM KURULU NDA

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı BAŞKAN ÖZER, TOBB YÖNETİM KURULU NDA Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 69. Genel Kurul öncesinde TOBB delegelerine hitap etti. Birlik merkezinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Başbakan Erdoğan, istikrarın ve güven ortamının önemine

Detaylı

TEKSTIL DEVLERI 1 YILDA YÜZDE 27 BÜYÜDÜ TEKSTIL PUANLARI NEDEN DÜŞÜYOR? HAZIR GIYIMIN KÂRI DA VERGISI DE ARTTI SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN!

TEKSTIL DEVLERI 1 YILDA YÜZDE 27 BÜYÜDÜ TEKSTIL PUANLARI NEDEN DÜŞÜYOR? HAZIR GIYIMIN KÂRI DA VERGISI DE ARTTI SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN! TEKSTİL İŞVEREN TÜRKIYE TEKSTIL SANAYII İŞVERENLERI SENDIKASI AYLIK DERGISI SAYI: 404 EYLÜL 2014 SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN! SEKTÖRÜMÜZ SOSYAL SORUMLULUKTA VITES YÜKSELTTI TÜRKIYE TEKSTIL SANAYII

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL:7 SAYI: 45 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

SGK BÜLTEN EYLÜL 2012

SGK BÜLTEN EYLÜL 2012 SGK BÜLTEN EYLÜL 2012 41 RÖPORTAJ EYLÜL 2012 BÜLTEN Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar 42 SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2 SALİHLİ TİCARET BORSASI 49 YIL : 2015 SAYI : 2 OCAK 2015 ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' Borsamız 2014 2015 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonunu Törenle Açtı Bölgemizin Laboratuar İhtiyacına Akıllı

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

Vergi Rekortmenleri Ödüllendirildi. VII. Ticaret ve Sanayi Şurası Düzenlendi. 37 STK dan Başbakan a Mektup. TOBB 70. Mali Genel Kurulu Yapıldı

Vergi Rekortmenleri Ödüllendirildi. VII. Ticaret ve Sanayi Şurası Düzenlendi. 37 STK dan Başbakan a Mektup. TOBB 70. Mali Genel Kurulu Yapıldı Vergi Rekortmenleri Ödüllendirildi 10 SİVAS TİCARET ve SANAYİ ODASI Adına İmtiyaz Sahibi Osman YILDIRIM Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Orhan KOÇYİĞİT Yayın Kurulu Zeki ÖZDEMİR Osman YILDIZ

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü ISSN: 1307-4415 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ İlhan İŞMAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Ayşe Nur KUNDUZ Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN Mahmut YILDIZ

Detaylı