Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... başyazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... başyazı"

Transkript

1

2 başyazı Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... Pancar şekeri sektörünün yeniden yapılandırılmaması sonucu kaybedeceğimiz yerli katma değer ile geniş istihdam yelpazesinin kapanacak olması bu ülke vatandaşları için son derece talihsiz bir gidişata sebebiyet verecektir. 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı

3 Yeni dönem, tarih sayfalarına yazılan 10 Ağustos 2014 tarihi ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Halkımızın ilk defa cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmesinin ardından başlayan yeni süreç, siyasi alanın yeniden inşasını içermektedir. Türkiye de cumhurbaşkanlığı makamının doğrudan halk tarafından seçilmesi itibariyle siyasi fonksiyonu önemli ölçüde değişmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı nın değişen anlamı; devlet ile halkı aynı perspektifte ele alan demokratik bir makam haline dönüştürmesinde gizlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ın seçilmesinin ardından Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı makamlarını Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu na devretmesi ve açıklanan 62. Hükümet programı, ülkemizin rotasını yönlendireceği yeni dönemin kilit çizgilerini ortaya koymaktadır. Beklentimiz, birlik ve beraberlik kıstası içerisinde milletimiz, devletimiz ve biz çalışanlar için yeni sürecin demokrasi içerikli kurumsallaşma temeli esasında ilerlemesidir. İnsan onurunu dayanak kabul eden anlayışın yeni hükümet programında öngörülen restorasyon sürecinde hakim kılınmasıdır. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek üzere, ülke gerçeklerini gözeten şeffaf politikalarla fırsat eşitliği ve sosyal adaletin tesisini ön planda tutan stratejik hedeflerin kararlılıkla sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Bir milletin en büyük sermayesi insan kaynağıdır.. 76 milyon nüfusuyla ülkemizin sahip olduğu gerek doğal gerekse de stratejik ve ekonomik tüm imkânları yeni Türkiye nin güç kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu güç kaynaklarını kullanarak ortak akıl ve organizasyon ile geleceğimizi şekillendirmek, Türkiye nin hızla ilerlemesine katkı sağlamak hepimizin sorumluluğu dahilindedir. Bölgemizde yaşanan siyasi dönüşüm ve çatışma süreçleri er ya da geç yerini yeni bir ortama bırakacaktır. Takip eden değil, takip edilen olmak için ülkemiz imajının, oluşturacağımız siyasi derinlik ile toplumsal sermayemizin sinerji oluşturan tamamlayıcı ilişkisi ile güçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz bu sinerjiyi kullanarak katma değeri yüksek üretimi, demokratik yönetimi, canlı sivil toplumu ile nitelikli kalkınma sürecini şaha kaldırmalıdır. Aynı zamanda, ülkemizin geri kalmış bölgeleri başta olmak üzere bütün bölgelerimizde gelir ve refah düzeyini dengeli bir şekilde dağıtacak şekilde organize olmak ve mevcut potansiyellerimizi değerlendirmek, ülkemiz insanını merkez alan temel bir yaklaşım olacaktır. başyazı 3

4 başyazı Onuncu Kalkınma Planı nda da yer aldığı üzere, ülke insanının refah seviyesini artırma ve gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı azaltma hedefi çerçevesinde, Türkiye nin büyüme performansının daha ileri seviyelere taşınması ve yenilikçi bir üretim yapısıyla tahkim edilmesi amaçlanmıştır. Temel anlamda ise ülkemiz potansiyeli, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete geçirerek, kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla yeniden şekillenen dünya ekonomisinde uluslararası iş bölümü ve üretim yapısı hiyerarşisinde Türkiye nin konumunun aşamalı olarak üst basamaklara çıkarılması hedeflenmektedir. Plan dahilinde ülkenin büyüme performansını istikrarlı hale getirip daha üst seviyeye taşıyabilmek için bir taraftan yüksek düzeyde üretken yatırımlara, diğer taraftan da nüfusun daha büyük bölümünün ekonomik olarak aktif hale gelmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal politikaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin gerekliliğini ortaya koyan bu hedeflere ulaşmada, kalkınma potansiyelimizi güçlendirecek sosyal amaçlı üretim alanlarına yönelmek, yerli kaynaklarımıza ilişkin enerji üretim programını işletmek, kayıt dışı ile mücadele etmek zorunluluğu doğmaktadır. Ülkemiz hedeflerine ulaşma konusunda taşıdığı stratejik rol ile Tarım ve Gıda sektörü; toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan, altyapı sorunlarını çözerek örgütlülük ve verimlilik artışı ile yüksek talebe dayalı üretim yapısı ekseninde uluslar arası rekabet gücünü arttırabilir, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir alan olarak görülmelidir. Kaldı ki ülkemiz, coğrafi konumu ve iklim olanaklarının yanı sıra, sahip olduğu genç nüfusu, artan alım gücü ve genişleyen iç pazarı nedeniyle pek çok ülkeye kıyasla avantajlı konumdadır. Dünyada ve bölgemizde söz sahibi olacağımız bir ülke konumuna erişmek üzere kalkınmanın ana taşıyıcıları olan tarım ve sanayi endüstrilerine temel önceliğin verilmesi önemlidir. Kaldı ki bu sektörün yapı taşlarından şeker pancarı tarımı ve pancar şekeri endüstrisinin muazzam altyapısını değerlendirmemek, 62. Hükümet programında yer alan hedeflerin gerçekleşme gücünü zayıflatabilecektir. Nitekim pancar şekeri sektörünün yeniden yapılandırılmaması sonucu kaybedeceğimiz yerli katma değer ile geniş istihdam yelpazesinin kapanacak olması bu ülke vatandaşları için son derece talihsiz bir gidişata sebebiyet verecektir. Türkiye nin önümüzdeki dönemde, şekerin yıldız ülkesi olması adına yapılandıracağı yeni üretici bazlı sektör modeliyle ülkemize yakışır üretim hamlesini biran önce başlatması gereklidir.

5 Bu yaklaşımla, Türkiye yi küresel aktör haline getirmede üzerine düşen sorumluluğu istekli ve kararlı bir şekilde omuzlarında taşıyan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi Çalışanları, halk sağlığından gıda güvenliğine, sürdürülebilir üretimden kırsal kalkınmaya kadar ülkemiz menfaatlerini koruma üzerine kurulu sistematiğin bir parçası olma amacını sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımla. başyazı

6 içindekiler ŞEKER-İŞ SENDİKASI ADINA İMTİYAZ SAHİBİ İsa GÖK Genel Başkan 8 10 Haber Danıştay dan NBŞ Kotalarına Fren Haber Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Effat Güney Doğu Avrupa Konseyi nde Önemli Mesajlar Verdi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Basri GÜZEL Editör Önsel ÜNAL Yönetim Yeri Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Karanfil Sok. No: 59 Bakanlıklar/ANKARA Tel: Faks: Organizasyon ve Hazırlık Aren Tanıtım Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Dr. Mediha Eldem Sok. 38/15 Kızılay / ANKARA Tel: Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 21. Cad. 598 Sk. No: 20 Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: Baskı Tarihi: Yayın Türü: Yaygın süreli Ücretsiz Dağıtılmaktadır. (3 aylık dergi) Şeker-İş Dergisi Basın Meslek İlkelerine Uyar 12 > Haber Şeker-iş Sendikası Genel Başkanı Gök: Kayıt Dışılığa En Güzel Cevap Şeker Fabrikalarıdır Haber Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Taşeronlaştırma ve İş Cinayetlerinin Celladı Özelleştirme İdaresi dir < 19 Haber < 30 Şeker-İş Sendikası ndan Bir Hukuk Zaferi Daha

7 içindekiler 34 Haber Türk-İş Genel Başkanı Atalay Hükümetin Özelleştirme Hedeflerini Eleştirdi 38 > 49 > Haber Türkiye nin Şeker iyle Oynanıyor Haber Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin: Şeker Fabrikaları AVM Olmamalı

8 Şeker Özel Danıştay dan NBŞ Kotalarına Fren 8 şeker-iş dergisi ekim 2014

9 Şeker-İş Sendikası nın her yıl artırılan Nişasta Bazlı Şekerlerin kotalarına ilişkin itirazını Danıştay haklı buldu Dünyada bugün bir yandan yapay tatlandırıcıların sağlığa zararları tartışılırken, gıda skandallarına hergün bir yenisinin eklendiği ülkemizde, diğer yandan özellikle insan sağlığına olumsuz etkileri tartışılan Nişasta Bazlı Şekerlerin kotasının her yıl kademeli olarak Bakanlar Kurulu nca artırılmasına yönelik tepki ve itirazlar da sürüyor. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker- İş in, Bakanlar Kurulu nca onaylanarak 24 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan pazarlama yılında Nişasta Bazlı Şekerler(NBŞ) için belirlenen kotanın yüzde 25 artırılmasına ilişkin itirazını Danıştay yerinde bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Danıştay 13. Dairesi nin 15 Eylül 2014 tarihli oybirliğiyle aldığı kararında Kota artırımına ilişkin şartlar oluşmadığından pazarlama yılında Nişasta Kökenli Şekerler için Şeker Kurulu tarafından ayrılan kotanın, sakaroz kökenli şekerler için ayrılan kotayla ilgilendirilmeksizin yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ise yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir denilerek Şeker-İş in itirazını haklı buldu. Üç üye kota artırımına itiraz etti Şeker Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kurul Başkanı NBŞ kotasının yüzde 34 oranında artırılmasını ve artırılan kota miktarının tamamının glukoza ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirirken, bir Kurul üyesi NBŞ kotasının yüzde 35 oranında artırılması ve artırılan kota miktarının 2/3 ünün glukoza ayrılması gerektiğini, diğer bir üyesi ise NBŞ kotasının yüzde 50 oranında artırılması yönünde görüşünü bildirdi. Diğer üç üye ise NBŞ kotalarında artış yapılmaması fikrinde birleştiler. Çoğunluğun sağlanamaması ve karar alınamaması üzerine Kurul Başkanı ve üyeleri konuya ilişkin şahsi görüşlerini içeren gerekçelerini bir dosyayla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na gönderdi. Bakanlık ise konuyu Bakanlar Kurulu na taşıdı. Bakanlar Kurulu da pazarlama yılında NBŞ ler için Şeker Kurulu tarafından 244 bin 400 ton olarak belirlenen kotanın yüzde 25 oranında artırılmasına karar verdi. Böylece Şeker Kurulu Başkanı ve bazı üyelerinin Nişasta Bazlı Şekerler için 61 bin tonluk ek ilave kota artışı taleplerinin de önüne geçilmiş oldu. Pancar şekeri talebinin yurt içi üretimle karşılanmasında bir sorun bulunmadığı halde Bakanlar Kurulu na NBŞ kotasının arttırılması yönünde sunulan görüşler ve bu doğrultudaki çabalar bir kez daha boşa çıkmıştır. Kararla gelecek nesiller kurtarıldı Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök yaptığı açıklamada kazanının pancar şeker sektörü ve halk sağlığı olduğunu söyledi. Gök, Ülkemiz menfaatlerini gözetmekten uzak, sektörel geleceği hiçe sayan ve yetkisini kötüye kullanan Şeker Kurumu nun haksızlığı bir kez daha ispat edilmiştir. Kota artırımına karşı çıkan üç kurul üyesine şeker pancarı üreticisi, şeker işçisi ve sektörden ekmek yiyen milyonlarca insan adına teşekkür ediyorum. Pancar şekeri talebinin yurt içi üretimle karşılanmasında bir sorun bulunmadığı halde Bakanlar Kurulu na NBŞ kotasının arttırılması yönünde sunulan görüşler ve bu doğrultudaki çabalar bir kez daha boşa çıkmıştır. Danıştay, Bakanlar Kurulu nu da yanıltan Şeker Kurumu nun bu talebini ülkemiz ekonomisine azımsanamayacak boyutta katma değer sağlayan şeker sektörünün zarar göreceği gerekçesiyle reddetmiştir. Bu önemli kararla, kazanan pancar üreticisi, şeker işçisi olmuştur diye konuştu. Şeker Kurumu Bakanlar Kurulu nu yanıltma çabasında Şeker-İş Sendikası nın gerek hukuki gerekse meşru tüm çalışmalarına dayanak teşkil eden haklı davasından bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Gök, amacı şeker sektörünü düzenlemek değil, NBŞ sektörüne hizmet etmek olan Şeker Kurumu nun Başkanı ve bazı üyelerinin, raporlarıyla Bakanlar Kurulu nu yanıltma çabasında olduğunu iddia etti. Gök şöyle konuştu: NBŞ ile Türkiye ye bedel ödettirilmek isteniyor Üzülerek görmekteyiz ki yabancı yatırım adı altında ülkemize gelen ve uluslararası rekabette rakibimiz olan ülkelerin pazarını genişleten, Truva atı olan bazı çok uluslu nişasta bazlı şeker üreticisi şirketler, elde ettikleri yüzde lere varan karlarla pancar şekeri sanayinde önemli kapasite kayıplarına neden olmaktadırlar. İşin bir başka boyutu ise dünyanın en pahalı NBŞ tüketiminin ülkemizde tüketilmesidir. İşte kapasiteleri olduğu halde üretimlerinin kotalarla sınırlandırıldığını iddia eden NBŞ üreticilerinin üretimlerini ihraç etmemelerinin altında yatan en önemli neden de ülkemizde elde ettikleri bu tatlı karlardır. Fransız yazar Balzac ın da söylediği gibi Her büyük servetin arkasında bir suç gizlidir. Milli şeker sektörünü küresel şeker kartellerinin çıkarlarına alet edenler ise bu suçun yolunu açanlardır. Şeker Özel 9

10 Şeker Özel Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Effat Güney Doğu Avrupa Konseyi nde Önemli Mesajlar Verdi Gök: İnsan Haklarını İhlal Eden İşverene Diğer Ülkelerle Ortak Bir Mücadele Oluşturulmalı Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçi Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Gıda ve Tarım İşçileri Sendikaları Güney Doğu Avrupa Bölgesel Konseyi nin kurulmasına ilişkin toplantıya katıldı. Kendi ülkelerinde sendikal haklara saygılı ve duyarlı olan çok uluslu şirketlerin, kendi ülkeleri dışındaki yatırımlarında aynı hassasiyeti göstermediklerinin altını çizen Gök, bu şirketlerin insan hakları ihlalleri yaptığını söyledi. Bu şirketlere karşı diğer ülkelerin ortak bir mücadele başlatması gerektiği çağrısını da yapan Gök, Sendikası nın bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğunu söyledi Ekim 2014 tarihleri arasında Slovenya nın Toplice kasabasında yapılan toplantıya Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İlhan Özyurt katıldı. Slovenya nın ev sahipliğini yaptığı toplantıya Türkiye nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Romanya, Karadağ ve Hırvatistan dan gıda ve tarım işkolunda faaliyet gösteren toplam 10 sendika katıldı. Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Sendikaları Federasyonu (EF- FAT) Genel Sekreteri Harald WIEDENHOFER da hazır bulunduğu toplantı öncesi katılımcılar ve EFFAT Genel Sekreteri, başarılı çalışmalarını dikkatle izledikleri Şeker-İş Sendikası nın Konsey toplantısına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Toplantının açılış sonrası genel tartışmalar bölümünde söz alan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ün sözleri toplantıya damgasını vurdu. Konuşmasına Şeker- İş i ve Şeker-İş Sendikası nın ülkemiz kadar yurtdışında da dikkatle izlenen özelleştirme ve NBŞ karşıtı mücadelelerini özetleyerek küresel sendikalardan beklentilerini sıralayarak başlayan Gök, katılımcı ülkelerin sendika başkanlarına insan hakkı ihlali yapan çok uluslu şirketlere karşı ortak bir tavır sergilenmesi çağrısını yaptı. 10 şeker-iş dergisi ekim 2014

11 Çokuluslu şirketler insan hakları ihlalleri yapıyor Kendi ülkelerinde sendikal haklara saygılı ve duyarlı olan çok uluslu şirketlerin, kendi ülkeleri dışındaki yatırımlarında aynı hassasiyeti göstermediklerinin altını çizen Gök,, Sendika olarak bu tür uluslararası toplantı ve örgütlenmelerden beklentimiz, çok uluslu şirketlere karşı ortak bir mücadele çerçevesi oluşturulmasıdır. Gerektiğinde bir ülkede insan haklarını ihlal eden işverene diğer ülkelerde de bir mücadele başlatılmasıdır dedi. Küresel emek dayanışmasının ancak bu tür ortak işbirliği ile gerçekleşeceğine de vurgu yapan Gök, Şeker-İş Sendikası nın bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğunu söyledi. Taşeronlaşma sendikal örgütlenmenin önünde en büyük engel İsa Gök, taşeronlaşma konusunda da İşyerlerinde taşeron uygulaması ve sürekli işlerde geçici iş ilişkisi ile ödünç işçilik yoluyla geçici iş ilişkilerinin yaygınlaşması sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engellerdir diye konuştu. Bu uygulamaların özellikle gıda sektöründe oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken İsa Gök taşeronlaşmanın her yerde üstesinden gelinmesi gereken büyük bir sorun olduğuna da vurgu yaptı. Bu konudaki önerilerini de açıklayan Gök, bu soruna çözüm olarak uluslararası hukukun hazırladığı sözleşmelerle kısmi bir koruma getirilen geçici iş ilişkileri, belirli süreli iş sözleşmelerinde olduğu gibi taşeronlaşma sorunlarının da uluslararası boyuta taşınarak güvenceli bir çalışma ortamı kurulması gerektiğini kaydetti. İsa Gök ün konuşması katılımcı sendika başkanları üzerinde son derece etkili olurken, özellikle Bulgaristan ve Sırbistan tarım ve gıda sendikaları Türkiye görüşü olarak adlandırdıkları bu görüşe tam destek verdiklerini dile getirdiler. Toplantıda söz alan EFFAT Genel Sekreteri Sayın Wıedenhofer ise bu taleplere son derece olumlu yaklaştıklarını ve gereğini yapacaklarını ifade etti. Wıedenhofer, Şeker-İş in tekrar küresel sendikalara dönmesi arzusunu açıkça ifade ettiğini ve üye olmamasına rağmen Kasım 2014 tarihlerinde Viyana da yapılacak olan EFFAT Genel Kurulu na Şeker-İş i misafir statüsü ile davet ettiklerini duyurdu. Toplantının son bölümünde çalışanların sorunlarını daha geniş bir çerçevede ele alarak, küreselleşme karşısında bölgesel işbirliğini geliştirmek ve sendikaların teknik kapasitelerini daha da arttırmak amacıyla eğitim seminer ve çalışmaları düzenlemek üzere Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçi Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Gıda ve Tarım İşçileri Sendikaları Güney Doğu Avrupa Bölgesel Konseyi kuruluş anlaşması ele alındı. Şeker-İş Müzakere Katılım Belgesini imzaladı Bu görüşmeler başlamadan önce Konsey Geçici Başkanı Slovenya Tarım ve Gıda İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Boris Frajnkovıc, Şeker-İş i de aralarında kurucu üye olarak görmek istediklerini ve Bölgesel Konsey e Türkiye den alınmak istenen tek üyenin Şeker-İş Sendikası olduğunu açıkça belirtti. İsa Gök Başkanlığı ndaki Şeker- İş heyeti konuyu aralarında müzakere ettikten sonra katılma belgesini imzaladı. Bu katılım toplantıya katılan tüm sendika başkanları tarafından coşkuyla karşılandı. EFFAT dan Şeker-İş e önemli davet Bundan sonra geleceğe yönelik programların görüşülmesine geçildi. Bu görüşmelerde öncelikle İsa Gök, Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Başkanlar Kurulu toplantısına davet edildi yılında yapılacak ilk toplantının ise 2015 yılı Nisan ayı başında Antalya da yapılması kararlaştırıldı. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ün toplantının bölgesel çalışma sorunları ve işbirliğinin yanı sıra işçilerin bilgilendirilmesi ve işçilere danışılması hakkındaki AB Yönergesi hakkında bir seminer yapılmasına ilişkin hususları kapsaması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Böylece ülkemizdeki tüm çalışanların bu son derece önemli konunun uygulanması hakkında uluslararası uzmanlardan bilgi alması mümkün kılındı. Toplantı sırasında Gök ve EFFAT Genel Sekreteri Wıedenhofer özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Wıedenhofer Şeker-İş i tekrar EFFAT ta görme arzularını yineledi. Gök de konuyu yönetim kurulunda görüşeceklerini açıkladı. İkili görüşmenin ardından Genel Başkan İsa Gök, ayrıca örgütlenmeye çalışılan İngiliz Compass Group a bağlı Obasan ve Sofra da yaşanan gelişmeler ve örgütlenme sorunlarını açıkladıktan sonra EFFAT ın aktif desteğini istedi. Wıedenhofer, konuyu özetleyen bir yazının kendilerine gönderilmesini isteyerek, bu sorunları görüşülmek üzere Avrupa İş Konseyleri ne taşıyacaklarını ve ayrıca İngiltere de Compass Group ta örgütlü sendikalarla temasa geçeceklerini belirtti. Son olarak toplantı sonrası Sırbistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Sırbistan Gıda İşçileri Sendikası Genel Başkanı Dragan Zarabıca İsa Gök ü ziyaret ederek Mart 2015 içinde yapılacak olan genel kurullarına şeref misafiri olarak davet etti. Gök de bu davete teşekkür ettikten sonra, şartların uygun olması halinde katılabileceklerini beyan etti. Sonuç olarak Şeker-İş in tekrar küresel emek örgütleri alanına attığı bu ilk adım bile önemli bir etki sağladı. Şeker Özel 11

12 Şeker Özel Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Kayıt Dışılığa En Güzel Cevap Şeker Fabrikalarıdır Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye de halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen gıda terörünün en önemli sebebinin kayıt dışılık ve buna bağlı olarak merdiven altı imalat olduğunu belirtti. Türkiye nin özellikle stratejik sektörlerde özelleştirme politikasının yeniden gözden geçirilmesinin zamanının geldiğine vurgu yapan Gök, şeker fabrikalarının ekonomik büyüklüğü, vergi, istihdam, millî gelir ve sağlık boyutlarıyla kayıt dışılığa verilecek en güzel cevap olduğunu kaydetti. 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, gıda güvenliğinin sağlanmasının halk sağlığının korunması ve gıda üretimi için yaşamsal öneme sahip bir konu olduğuna işaret etti. Gıda güvenliğinin üretimden tüketime her aşamasının hassasiyet isteyen, kontrol altında belli bir bilinçle hareket edilmesi gereken bir konu olduğuna değinen Gök, Türkiye de özelleştirilmek istenen şeker sektörünün yaşamsal nitelikli fonksiyonları yerine getiren sektörlerin başında geldiğini iddia etti. Bugün Türkiye de gelir düzeyi düşük 12 şeker-iş dergisi ekim 2014

13 Şeker Özel büyük halk kesimlerinin çaresiz biçimde ucuz ürünlere yönelmesiyle tüketim tuzağına düştüğünü belirten Gök, gıda güvenliğinin bugün halk sağlığını tehdit eden küresel bir konu haline geldiğini kaydetti. Gök, Bu ürünler insanlarımızı ciddi sağlık riskleri ile karşı karşıya getiriyor. Bunların sonucunda ülkemizde sağlık harcamaları korkunç boyutlara ulaşırken, hem devlete yük getiriyor, hem de adeta bir gıda terörü tablosu ortaya çıkıyor dedi. Kayıt dışına en güzel cevap şeker fabrikalarıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın Başbakanlığı döneminde arsa değerleri iyi analiz edilmediği gerekçesiyle iptal ettiği ancak geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından gelecek dönem özelleştirilecek kurumlar arasında gösterilen şeker fabrikalarının Bazıları yılda 7 gün çalışıyor, Türkiye de tüketilen şeker dünya fiyatlarının iki katı, 77 milyon insan cezalandırılıyor gibi içi boş söylemlerle yeniden günah keçisi ilan edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirten Gök, şeker fabrikalarının devlete yük olmadan Türkiye ekonomisine sağladığı 2 milyar doların üzerinde katma değerle kayıt dışılığa verilecek en güzel cevap olduğunu kaydetti. Polonya ve Hollanda özelleştirmelerinden ders çıkarılmalı Asıl kayıt dışılığın bu fabrikaların özelleştirilmesiyle yaşanacağını iddia eden Gök, Gerçek olan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO nun 2014 Gıda Görünüm Raporu nda açıkladığı 2013/2014 yılı şeker üretiminde meydana gelecek azalmanın temel nedeninin yeni sezon için ekili pancar alanlarına getirilen kota kısıtlaması ve buna paralel olarak halkın sağlığını olumsuz etkileyen nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) kotasının her yıl artırılmasıyla kamuoyunda farklı bir algının oluşturulmak istenmesidir. Hal böyle iken devlet eliyle şeker pancarını ve dolayısıyla şeker sektörünü tu kaka ederek NBŞ leri aynı kategoride sınıflandırmak, şeker fabrikalarının sırtına pranga vurmak ve kamburlaştırmaktan başka bir şey olmayacaktır. Özelleştirme İdaresi nin akli selim düşünerek, yaptığı hatadan bir an önce dönmesinde ve şeker fabrikalarının üzerinden elini çekmesinde fayda vardır ifadesini kullandı. Türkiye de uygulanan iktisadi politikaların kamu işletmeleri üzerinde denenmiş yaklaşımlarının bugüne kadar yanlışlığı ortaya çıkmasına rağmen özelleştirme uygulamalarının üzerinde ısrarla durmanın mantığını da anlayamadıklarını dile getiren Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, yetkililere Polonya ve Hollanda nın geçmişte pişmanlık duydukları şeker fabrikaları özelleştirmelerine göz atmaları çağrısında bulundu. FAO nun16 Ekim tarihini her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutladığı bu günde gereken tedbirler alınmadığı taktirde sürdürülebilir tarımsal üretimi risk altına girmiş, gıda güvenliği tartışılır hale gelmiş, dış alıma bağımlı ve gıda dış satımında sorunlar yaşayan bir Türkiye ye dönüşmenin zor olmadığını vurgulayan Gök, sözlerini şöyle tamamladı: Şeker, insanoğlunun beslenme hakkının içerisinde yer alan önemli bir gıda maddesi, stratejik bir üründür. Özellikle siyasi karar vericiler bazı çevrelerin şeker fabrikaları üzerinde yürüttüğü linç kampanyasıyla estirilen savunmasız, dışlanmış ve çaresiz sektör şeker sektörü havasından çıkmalı, kapsamlı stratejiler geliştirmelidirler. Şu bilinmelidir ki, ne pancar üreticisi, ne şeker işçisi ne de şeker sektöründen ekmek yiyen milyonlarca insan asla savunmasız ve çaresiz değildir. 13

14 Şeker Özel Şeker-İş Sendikası Şube Başkanları Toplantısı Ankara Genel Merkez Binasında Gerçekleştirildi Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: Üretici Bazlı Kalkınma Modelimiz Türkiye ye Büyük Katkı Sağlayacak Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, konuşmasında Ortadoğu da cereyan eden gelişmeler ile dünya ekonomisi ve Türkiye ye yansımaları, taşeron çalıştırma, sendikal örgütlenme, özelleştirme politikaları, şeker fabrikalarında yaşanan kadro sıkıntıları ve gıda sektörüne değindi. İsrail in Gazze ye yönelik havadan, denizden ve karadan yürüttüğü orantısız gücün, aralarında çok sayıda masum çocuk ve kadın olmak üzere sivil halkın ölümüne yol açtığını, bunun vicdani ölçüleri hiçe saymak anlamına geldiğini söyledi. Gök, Dünyanın akan kana ve gözyaşına kayıtsız kalması bir yana ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin İsrail Devletinin yaptıklarını meşrulaştırıcı açıklamaları Gazze ye uygulanan ablukanın ne denli büyük olduğunu göstermektedir. İçinde bulunduğumuz tarihsel dönem ancak ve ancak, yoğun siyasal istikrarsızlığın yaşandığı, uluslararası sistem normlarının ihlal edildiği ve şiddet dalgalarının güçlükle durdurulduğu bir zaman dilimi olarak tanımlanabilir diye konuştu. Ülkemizin işsizlik ve cari dengesinde; ciddi, somut bir başarısızlığın söz konusu olduğunun ifade eden Gök, Türkiye nin 6 yıllık zaman zarfında kişi başına gelir düzeyinde yerinde saydığını ve ileri gidemediğini söyledi. Gök, Bu düzey orta gelir tuzağı olarak adlandırılmaktadır. Buradan öteye gidebilmenin yolu ise yapısal reformlardan geçmektedir. dedi. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin en stratejik sektörlerinden birinin gıda sanayi olduğunun altını çizen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, dünyaya yön veren ülkelerin politik tartışmalarının boyut değiştirdiğini, yeni silahın gıda sektörü üzerinden kullanılmaya başlandığını kaydetti. Gök şöyle konuştu: Bu noktada, pancar şeker sektörünün önünde açılmamış bir kapı olarak özelleştirme programı durmaktadır. Sanayimizin programdan çıkarılmasının ardından, sektörümüzü yenileyecek, gelişimini hızlandıracak yeni bir üretim organizasyon projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada Sendika olarak geliştirdiğimiz 14 şeker-iş dergisi ekim 2014

15 üretici bazlı kalkınma modelimiz politika üretimine aktif katkı sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınma öncüsü Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş nin bu kapsamda ele alınması, özellikle ülkemizin doğu bölgesinde yer alan sosyal amaçlı şeker fabrikalarının bu önemli politika belgeleri ile uyum gösteren bir yeniden yapılanma sürecine dahil edilmesi ülkemiz adına sektörel tüm paydaşları gözeten etkin bir yaklaşım olacaktır. Konuşmasında Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 Mayıs 2014 tarihli Türkiye de özelleştirme uygulamalarının analizi çalışmasına da değinen Gök, mevcut durumun kamuoyuna çizilen tablonun oldukça uzağında olduğunun çalışmayla açık bir şekilde dile getirildiğini vurguladı. Gök, Özellikle, Türkiye de özelleştirme uygulamalarının başarısızlığı, tercih edilen özelleştirme yöntemlerinin olumsuz sonuçları, özelleştirme sonrası KİT lerin Hazine üzerindeki yükünün azalmadığı, aksine temettü ödeyen karlı işletmeler özelleştirildiği için net yükün arttığına vurgu yapılmıştır. Söz konusu saptamalar, pancar şeker sanayine ilişkin üretici bazlı sektörel kalkınma modelimizin ne denli doğru bir yöntemi yansıttığını göstermektedir. Bu dikkat çekici saptamaların yeni dönem hükümet kararlarında yer bulacağına inanıyor; yarattığı yerli katma değer büyüklüğü ile sosyo-ekonomik sermayemizi destekleyen milli şeker üretimimizin yeni üretim güvencesi sistemi ile yeniden dizaynının, çok yönlü bir gelişim ve kalkınma hamlesi olacağını vurgulamak istiyorum. Üretimin devamlılığı noktasında yaşanan kadrolu eleman sıkıntısının giderilmesi, geçici statüdeki kampanya ve mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmeleri konusu önemini korumaktadır. Sanayimize ilişkin kadro talebimizin gerekliliğini ortaya koyan çalışmalarımız, talebimiz karşılanıncaya dek devam edecek; çözüm bulunması adına Sendikamız Genel Merkezi tüm şubeleri ile birlikte her türlü fedakarlığı göstermeye devam edecektir şeklinde konuştu. Gök: Sanayimizin programdan çıkarılmasının ardından, sektörümüzü yenileyecek, gelişimini hızlandıracak yeni bir üretim organizasyon projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada Sendika olarak geliştirdiğimiz üretici bazlı kalkınma modelimiz politika üretimine aktif katkı sağlayacaktır. Torba tasarının gündeme gelmesiyle bir ilkin daha gerçekleştiğine değinen Gök, Alt İşveren İlişkisi ve İş Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Hakkında Bir Değerlendirme yayımlamıştır. Alt işveren ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusu, 1949 yılının şartlarına göre hazırlanan 94 sayılı ILO sözleşmesine dayanmaktadır yılının ekonomik ve sosyal şartlarına göre hazırlanmış 94 sayılı ILO sözleşmesi temel olarak; müteahhit ve taşeron olarak kavramlaştırılan alt işveren ilişkisinde, alt işveren işçilerine tanınan haklar ile asıl işverenin işçilerine tanınan hakların ve çalışma şartlarının aynı olmasını öngörmüştür. İşte bu düzenleme ile alt işveren ilişkisinden doğan çalışma hayatı sorunlarının çözümünde temel bir ilke belirlenmiştir. Bu ilkeye göre, alt işveren işçilerinin çalışma şartları ile asıl işveren işçilerinin çalışma şartları eşit düzeyde olmalıdır. Sözleşme, sadece alt işverenler için değil, işyerini devralan işverenler için de aynı sonucun gerçekleşmesini istemektedir. Bu nedenle, taşeronlar veya mukaveleyi devralan şahıslar tarafından yapılan işler hakkında uygulanır. hükmü getirilmiştir. Sözleşme hükümleri getirdiği temel ilke hariç, 1949 yılının şartlarına göre çok ileri bir düzeydedir. Ancak 2014 yılının şartları bakımından aynı sonuca ulaşmak mümkün değildir dedi. Şeker Özel 15

16 Şeker Özel 16 şeker-iş dergisi ekim 2014

17 Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: İftar Sofranızın Tadı Kaçmasın! Şeker-İş Sendikası Ramazan öncesi merdiven altı tatlı ve yemeğe dikkat çekti Şeker Özel Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş, Ramazan ayında sirkülasyonun fazla olması sebebiyle merdiven altı imalatlar ile kaynağı belli olmayan ürünler konusunda halkı uyardı. İftar alışverişi yapan vatandaşların gıda ürünlerini satın alırken özel hassasiyet göstermeleri gerektiğinin altını çizen Gök, özellikle merdivenaltı yemek ve tatlı imalatı yapan işletmelerin hem sektörü hem de insan sağlığını olumsuz yönde tehdit ettiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan gıda hammadde fiyatları, yaşanan iklim değişikliklerinin sebze ve meyve fiyatlarını ve ürün kalitesini olumsuz etkilemesine sebep olması, merdiven altı, kayıt dışı veya bu anlayış çerçevesinde hareket eden firmaların yarattığı sektöre ağır maliyet getiren haksız rekabetin sonuçları ile gıda sektörü her geçen gün daha da derinleşiyor Şeker-İş Sendikası Ramazan ayında özellikle teknolojik ve hijyenik üretimden yoksun üretilen ve merdiven altı diye tabir edilen gıda maddelerinin satışının engellenmesinin halk sağlığı açısından hayati boyutuna dikkat çekti. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Ramazan öncesi tavan yapan ve sağlık açısından risk oluşturan merdiven altı ürünlere kesinlikle itibar edilmemelidir diye konuştu. Atık yağ tüketen motor yağı tüketmiş gibi olur Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ister istemez bir arz talep dengesinin oluştuğunu ifade eden Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, özellikle iftar sofralarımızın vazgeçilmezi olan tatlıların yapımında pancardan üretilen şeker yerine tatlandırıcı kullanılmasının saatlerce aç kalan mideyi olumsuz etkileyebileceğini, defalarca kullanılan ve atık yağ halini alan yağların tüketilmesinin ise tabiri caizse motor yağını tüketmekle eş değer olabileceğini iddia etti. Tüketiciler ucuz gıdaya taviz vermemeli Merdivenaltı işletmelerin, insan sağlığını ve hijyenik kuralları gözetmeksizin sektöre adım attığını belirten Gök, bu durumun sektöre ciddi yatırım yapmış, hijyene önem veren ve personelini sürekli olarak eğitimden geçiren işletmeleri kırmızı alarm durumuna getirdiğini söyledi. Sıkı denetimlerle bu işletmelerin önüne geçilebileceğini ve böylece insanların gıda terörüyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden Gök, şöyle konuştu: Özellikle yemek, hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Ülkemizde gıda sektörünün milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip olduğu düşünülürse merdiven altı üreticilerin karlarının korkutucu boyutlara ulaşması, ülkemizi hem vergi kaybına uğratacak hem de diğer düzgün üretim yapan şirketleri olumsuz yönde etkileyerek bir çok işyerinin iflasına neden olabilecektir. Hileli ve gıda güvenliği kriterleri dikkate alınmadan üretilmiş her gıdanın insan sağlığını kısa ve uzun vadede tehdit edeceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Bize göre yemeği veren kadar yemek hizmetini satan alanlar da gıda terörüne davetiye çıkarmakta ve suç işlemektedirler. Bu nedenle tüketicilerin gıda konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir. Bilinçli gıda tüketicisi, ne yediğini bilmeli, ucuz gıdaya taviz vermemeli, merdiven altı işletmeleri tercih etmemeli ve aldığı ürünü sorgulamalıdır. Önce kendi sağlığımız için sonra da yaşadığımız toplumun birer parçası olarak bu sorumluluğumuzun farkında olmalı ve toplumu bu yönde bilgilendirmeliyiz. Bu vesileyle Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 17

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 TÜSİAD, Türk tarım sektörünün tüm unsurlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

AB Çevre Ödülleri Yenilikçi Şirketleri Ödüllendirmeye Devam Ediyor

AB Çevre Ödülleri Yenilikçi Şirketleri Ödüllendirmeye Devam Ediyor AB Çevre Ödülleri Yenilikçi Şirketleri Ödüllendirmeye Devam Ediyor Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye 2016 Programı birincileri ve finalistleri, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Türkiye Odalar

Detaylı

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -TEMEL PARAMETRELERE BAKTIĞIMIZ ZAMAN SOSYAL GÜVENLİK TÜRKİYE AÇISINDAN RİSK OLMAKTAN ÇIKTI -EMEKLİLERİMİZİN YÜZLERİNİN GÜLMESİ

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 47 Tarih: 08.12.2014

FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 47 Tarih: 08.12.2014 FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 47 Tarih: 08.12.2014 SEYDİKEMER ESNAF ODASINDAN FTSO YA ZİYARET Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Harun Sağır ve ekibi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı

Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ: -YENİ BİR BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ, BU EYLEM PLANIMIZ BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI -EYLEM PLANINDA

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

SGK da Asgari İşçilik İncelemeleri ve Uzlaşma Çalıştayı Yapıldı

SGK da Asgari İşçilik İncelemeleri ve Uzlaşma Çalıştayı Yapıldı SGK da Asgari İşçilik İncelemeleri ve Uzlaşma Çalıştayı Yapıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA KURUCA: -ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI SADECE İNŞAAT SEKTÖRÜYLE SINIRLI DEĞİLDİR. EĞİTİM,

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor?

PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor? PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor? Fakültemiz ile Deniz Sanayicileri Derneği 6 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor?

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER BOE/Carney, "Faizler piyasaların beklediğinden daha yakın zamanda artabilir" İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'de faiz oranlarının

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun Afyonkarahisar Ziyaretine geldiği sırada Yön. Kur. Bşk.

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ VE YASASI DÜZENLENMEDEN TÜRKİYE'DE SU YÖNETİMİ DÜZELMEZ

SULAMA BİRLİKLERİ VE YASASI DÜZENLENMEDEN TÜRKİYE'DE SU YÖNETİMİ DÜZELMEZ SULAMA BİRLİKLERİ VE YASASI DÜZENLENMEDEN TÜRKİYE'DE SU YÖNETİMİ DÜZELMEZ 1 Ekim 2013 topraksuenerji- DSİ, 1.8 milyon hektar tarım alanındaki sulama sistemlerini büyük bir oranda sulama birliklerine devretti.

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011 Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği Nisan 2011 Sayın Bakanım (Tarım Bakanı ordaysa), Değerli katılımcılar, Hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli etkinlik vesilesiyle

Detaylı

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı!

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! Türkiye ve Kıbrıs'ta lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren 20 Üniversitenin yanı sıra Ulaştırma,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Mobil SGK Araçları Yollarda

Mobil SGK Araçları Yollarda Mobil SGK Araçları Yollarda ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -SOSYAL GÜVENLİKTEKİ GÜVENSİZLİK DÖNEMİNİ KAPATIP, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ -HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

Türkiye, e-ticarette yüzde 5 e ulaştı

Türkiye, e-ticarette yüzde 5 e ulaştı Türkiye, e-ticarette yüzde 5 e ulaştı Mart 30, 2012-1:01:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Türkiye'de geçen yıl e-ticaret rakamı 20 milyar lira, 10 milyar doların üzerine

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ Daha iyi bir yaşam için Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun uzun olduğunu biliyor ve biz, bu yolu paydaşlarımız ile beraber yürüyerek öncelikli alanlarımızı güçlendiriyoruz.

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması

45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması 45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması İktisadi Kalkınma Vakfı nın Sayın Başkanı, Sayın Büyükelçiler, Kıymetli basın mensupları Hanımefendiler

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı