ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU"

Transkript

1 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014

2 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ... ii HARİTALAR DİZİNİ... ii GİRİŞ Planlama Alanının Ülke ve Bölgesindeki Yeri Planlama Alanının Coğrafi Yapısı Nüfus ve Demografik Yapı Ekonomik Yapı Sanayi Turizm Tarım Hayvancılık Sosyal Yapı Aile Yapısı Eğitim Durumu Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Konumu Karayolu Havayolu Denizyolu Demiryolu Yönetimsel Yapı, İdari Bölünüş Planlama Alanı Yakın Çevresinde Bulunan Kıyı Tesisleri Planlama Alanı ve Yakın Çevresindeki Özel Kanunlara Tabi Alanlar Mülkiyet Bilgisi Üst Ölçek Plan Kararları Planlama Alanı Yakın Çevresi Mer i İmar Planları Halihazır Harita Bilgisi Plana İlişkin Raporlar Plan Kararları Plan Notları i

4 TABLOLAR DİZİNİ Tablo.1. Alanya ya Gelen Yabancı Turistleri Türkiye ve Antalya İçindeki Payı... 7 Tablo.2. Antalya ya Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Aylara Göre Dağılımı... 7 Tablo.3. Alanya nın Yılları Arasındaki Turizm Geliri... 8 Tablo.4. Alanya da Hizmet Veren Belediye İşletme Belgeli Tesisler... 9 Tablo.5. Alanya da Hizmet Veren Bakanlık İşletme Belgeli Tesisler... 9 Tablo.6. 6 Yaş Üstü Nüfusta Okuma Yazma Bilme Oranı Tablo.7. 6 Yaş Üstü Nüfusta Bitirilen Eğitim Düzeyi Tablo.8. Antalya İli Yol Ağı ve Satıh Durumu Tablo.9. Alanya İlçesinin Karayolu İle Bazı Önemli Merkezlere Uzaklığı Tablo.10. Antalya Havalimanı na İnen Uçak, Yolcu Sayıları ve Milletlere Göre Dağılımı Tablo.11. Alanya İlçesinde Bulunan Turizm Merkezleri Tablo.12. Planlama Alanı Noktaları ve Bu Noktalara Ait Koordinat Değerleri HARİTALAR DİZİNİ Harita 1. Ülke ve Bölgesindeki Yeri Harita 2. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uzak Uydu Görüntüsü Harita 3. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Yakın Uydu Görüntüsü Harita 4. Bölgesel Ulaşım Ağı İçindeki Konumu Harita 5. Önemli Merkezlere Uzaklıklar Harita 6. İl Sınırları Harita 7. İlçe Sınırları Harita 8. Belediye Sınırları Harita 9. Planlama Alanı Yakın Çevresindeki Kıyı Tesisleri Harita 10. Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı Harita 11. Kestel (Antalya) İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Harita 12. Kestel (Antalya) 2 No lu Bölge Uygulama İmar Planı Harita 13. Türkiye Deprem Durumu Harita 14. Yerleşime Uygunluk Harita 15. Jeoloji Durum Harita 16. Nazım İmar Planı Şeması ii

5 GİRİŞ Bu Plan Açıklama Raporu Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sun Set Beach Hotel in güneyinde ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bulunan, büyüklüğü ise 419,40 m² olan iskele için hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında, sosyal, ekonomik ve fiziki bilgilerinin ortaya çıkartılmasını ve planlamayı yönlendirecek olan verilere ulaşılarak planlamaya konu alan içerisinde alanın doğal ve kültürel özelliklerini koruyarak sağlıklı ve sürdürülebilir kullanım kriterleri esas alınarak yapılacak planlamaya altlık oluşturmayı amaçlamaktadır. Söz konusu plan açıklama raporu hazırlanırken, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Plan açıklama raporunun içeriği, plan gerekçesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler, yerinde yapılan tespitler ve planlama alanında yapılan diğer plan ve etütler ile bu bilgiler doğrultusunda getirilen plan kararlarında oluşmaktadır. 1

6 1. Planlama Alanının Ülke ve Bölgesindeki Yeri Planlama alanının sınırları içinde kaldığı Antalya ili Akdeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. İl in yüzölçümü km² ile Türkiye nin yaklaşık % 2,7 sini oluşturmaktadır. İlin kara sınırlarını kuzeyde yer alan Toros Dağları oluşturmaktadır. Antalya nın güneyinde Akdeniz, doğusunda İçel, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında ise Muğla illeri vardır. Planlamaya konu alan Antalya ilinin doğusunda bulunan Alanya İlçesi Kestel Mahallesinde yer almaktadır. Kestel Mahallesi Alanya ilçe merkezinin doğusunda yer almakta olup, güneyde Akdeniz, doğuda Mahmutlar Mahallesi, kuzeyde Yaylalı Mahallesi ve batıda ise Alanya ilçe merkezi ile çevrilidir. Planlama alanı sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi nin doğusunda yer almaktadır. Planlamaya konu alanın büyüklüğü, 419,40 m² dir. Harita 1. Ülke ve Bölgesindeki Yeri Harita 2. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uzak Uydu Görüntüsü Harita 3. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Yakın Uydu Görüntüsü 2. Planlama Alanının Coğrafi Yapısı Antalya ili Türkiye nin güneybatısında doğu boylamları ile kuzey enlemleri arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar ile çevrilidir. Akdeniz Bölgesi nin batısında bulunan Antalya ilinin ortalama olarak %77,8 i dağlık, %10,2 si ova, %12,2 si ise engebeli arazilerden oluşmaktadır. Akarsular ve Faylar tarafından derin bir biçimde yarılmış olan Toros Dağları ve yüksek platolar geniş yayılım alanına sahiptir. Toroslar Tersiyer de (III. jeolojik zaman) oluşmuş Alp-Himalaya sistemine bağlı genç kıvrım dağlarıdır. Torosların Batı Toroslar olarak bilinen kesimi ilin büyük bir kısmını kaplar ve Antalya Körfezi nin her iki yanında da yer alır. Körfezin batısında, güneybatı-kuzeydoğu yönünde, doğuda ise kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanır. Antalya daki önemli yükseltiler Akdağ, Susuz Dağları, Alaca Dağ, Bey Dağları ve Geyik Dağlarıdır. Antalya Körfezi nin batısında Teke Platosu yer alır. Batı ve Orta Toroslar arasında Göksu nun kanyon vadilerle yardığı Taşeli Platosu bulunur. Taşeli platosunun sadece batı kesimleri il sınırları içinde yer alır. Antalya ilinde ovalar esas olarak güneyde Akdeniz e açılan kıyılarda göze çarpar. Batı Torosların genel olarak kıyıya paralel uzanması nedeniyle kıyıdaki ovalar içerilere kadar sokulamamakta, hatta Antalya Körfezi batısında ve doğu kanadında dar bir sahil şeridi manzarası göstermektedir. Bunların içinde en önemli olanları Kasaba, Demre, Finike, Antalya ve Alanya ovalarıdır. Kıyı gerisindeki ovalar ise yüksek dağlar arasında kalmış havzalarda yer alır. Antalya ilinde yer şekillerindeki farklılık dikkat çekicidir. Bu farklılıkta ilin içinde bulunduğu sahanın uzun bir zaman diliminde değişik şekillendirici kuvvetlerin etkisinde kalması önemli rol oynamıştır. İlde traverten, kireçtaşı, dolomit ve kireçtaşı ile dolomit arasında kalan çeşitli geçiş tipi 2

7 özelliğindeki çözünebilen kayaçlar egemendir. Bu açıdan topografyanın ana karakterini çözünme (karstlaşma) sürecinin etkisiyle oluşan karst temsil eder. Karstik şekillenmede başta tektonizma olmak üzere akarsuların rolü önemli olmuştur. Kıyı veya akarsu dinamiklerine ait şekillerin de bulunduğu sahanın bugünkü görünümünü kazanmasında karstlaşmanın, genç tektonik hareketlerin ve akarsuların, hem geçmiş jeolojik devirlerde hem de günümüzde artarak veya azalarak sürdürdüğü etkinlikler önemlidir. Çoğunlukla kireçtaşlarından oluşmuş dağ ve plato alanlarında temelde çözünme olayları ile şekillenmiş lapya, dolin, uvala, polye, mağara, düden ve karstik vadi gibi şekiller yaygındır. Turistik öneme sahip mağaralar ise Karain ve Kocain (Antalya), Zeytintaşı (Serik), Altınbeşik (İbradi), Damlataş ve Dim (Alanya) ile Yalandünya (Gazipaşa) mağaralarıdır. Karstta su yerüstünden çok yeraltındadır. Bu yüzden yüksek kesimler çoğunlukla susuzluk sorunu yaşarken; alçak kesimlerde, kıyı ve vadi boylarında, sular karstik kaynaklar şeklinde ortaya çıkar. Antalya da bilinen en önemli karstik kaynak Kırkgöz Kaynaklarıdır. Bu kaynakların suları Bıyıklı Düdeni vasıtasıyla yeraltında intikal eder ve Düdenbaşı Kaynakları şeklinde tekrar yüzeye çıkar. Antalya ilinde karstik kaynaklardan beslenen, üzerinde şelale bulunan diğer bir akarsu Manavgat Çayı dır. Toros Dağları'ndan kaynaklanan ve dağların uzanımını çoğunlukla dikine kesecek tarzda bir kuruluş düzenine sahip olan Antalya akarsuları, daha çok dere ve çaylardan oluşur. Karstik kaynaklarla beslenenler dışındakilerin rejimi düzensizdir. Düden ve Manavgat Çayı dışında ilin diğer önemli akarsuları Köprü, Aksu, Dim, Alakır ve Korkuteli Çayı dır. Manavgat Çayı üzerinde Oymapınar, Alakır Çayı üzerinde Alakır, Korkuteli Çayı üzerinde ise Korkuteli Barajı vardır. Sulama amaçlı bu barajlardan sadece Oymapınar Barajı enerji ve içme suyu sağlanmasında da kullanılır. Antalya ilinde göllerin çoğu ilin batı kesiminde yer alır. Küçük alanlı olan bu göllerin kapladıkları alan kurak olan yaz devresinde oldukça küçülür. Yağışlı devrede ise taşarak çevreleri bataklık halini alır. İlde yer alan başlıca göller; Karagöl, Avlan Gölü, Söğüt Gölü ve Ova Gölü dür. Avlan Gölü tarım alanı açmak amacıyla 1976 yılında kurutulmuş, ancak saha ekolojisinin bundan ciddi zarar görmesi üzerine 1997 yılında tekrar su tutulmaya başlanmıştır. Batıda Eşen Çayı ndan doğuda Kaledron (Kaldıran) Çayı na kadar uzanan Antalya ili kıyılarının uzunluğu 640 km. dir. Bu kıyı uzunluğu, Akdeniz Bölgesi kıyı uzunluğunun % 40 ını oluşturur. Antalya nın batı kıyılarında dağların kıyıdan itibaren hemen yükselmesi dalga aşındırmasının etkisini arttırarak falezlerin oluşmasına neden olmuştur. Köyceğiz-Kemer arasında ve Antalya çevresinde falezlere sıkça rastlanır. Antalya kenti batısında Konyaaltı Plajı yer alır. Kentin doğusundan başlayıp planlama alanını da içine alan Side ve Gazipaşa yakınlarına kadar uzanan kıyı şeridinde ise ince kumullu Lara, Karpuzkaldıran, Belek ve Kundu plajları bulunur. Bu kıyılarda yere yer yalıtaşlarına rastlanmaktadır. Planlamaya konu alanın sınırları içerisinde bulunduğu Alanya ilçesinin kuzeyi Torosların bir parçası olan Geyik ve Akçalı Dağları nın birleştiği yükseklikleri 1000 metreyi aşan tepe ve platolardan oluşan kıyı silsileleri ile çevrilidir. Burada yerli halk tarafından yayla olarak yazları yaşanan yerler mevcuttur. Alanya irili ufaklı rejimleri düzensiz olan birçok akarsuya sahiptir. Akarsuların debileri mevsimlere göre farklılıklar gösterir. 3

8 Az veya çok sulama amacıyla kullanılan bu akarsuların en önemlileri Alara Çayı, Kargı Çayı, Serapsu Çayı, Oba Çayı ve Dim Çayıdır. Alara Çayı; Manavgat ile Alanya ilçeleri arasındaki sınırı çizmektedir. Dim çayında bulunan küçük regülatör tesisi mesire yeri olarak da kullanılmaktadır. Dim Çayı üzerinde halen proje aşamasında olan Dim Barajı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Planlama çalışması yapılan alanın sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi Akdeniz kıyısında bir yerleşme olmasına karşı sırtını Batı Toroslara dayamıştır. Mahallenin batısında Antalya İlinin önemli çaylarından olan Dim Çayı bulunmaktadır. Mahalle merkezine 6 km uzaklıkta olan Dim Çayı Torosların eteklerinden doğup 60 km lik bir kolla sularını Akdeniz e boşaltmaktadır. Kestel Mahallesinin bir diğer önemli coğrafi değeri ise Dim Mağarasıdır. Dim Mağarası, Dim Çayı Vadisi nin güney yamaçlarında yer almaktadır. Denizden yüksekliği 232 m olan Dim Mağarası doğal ve karstik bir mağaradır. Dim Mağarası 360 m uzunluğunda yatay, m genişliğinde ve yüksekliğindedir. Mağara içi çok çeşitli ve zengin damlataş oluşumları ile kaplıdır. Günümüzde bu gelişim yer yer devam etmektedir. Mağaranın sonunda, girişten 17 m daha derinde 200 m² su yüzeyi bulunan küçük bir göl bulunmaktadır. Kestel Mahallesi sınırlarında yer alan Gökbel Yaylası mahallede yer alan önemli coğrafi oluşumlardan bir diğerdir. 3. Nüfus ve Demografik Yapı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununda tarihinde yapılan değişiklikle; bu tarihten sonra yapılacak il yerel seçimleri ile birlikte Antalya ili mülki sınırlarının tamamı Antalya Büyükşehir Belediyesi nin sınırı kabul edilmiştir. İlçe sınırları ise aynı yasa ile korunmuş olup ilçe sınırları içerisinde kalan belde belediyeleri kapatılmış ve ilçe merkezlerinin mahalleleri durumuna gelmiştir. Kestel Mahallesi 30 Mart 2014 tarihine kadar belde belediyesi statüsüne sahip iken, bu tarihten sonra Alanya ilçesinin mahallesi statüsüne dönüşmüştür. Bu doğrultuda 2013 yılı başında açıklanan TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Antalya il geneli nüfusu kişidir. Bu nüfusun tamamı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında kentsel nüfus olarak değerlendirilmiştir. Aynı verilere göre Alanya ilçesinin nüfusu ise kişidir. Bu nüfusun da tamamı kentsel nüfus olarak değerlendirmiş olup herhangi bir kırsal nüfustan bahsetmek söz konusu değildir. Planlama alanının sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesinin nüfusu ise kişi olarak tespit edilmiştir. 4. Ekonomik Yapı Antalya ilinin ekonomisinde turizm, ticaret ve tarım ön planda olup son dönemlerde sanayi faaliyetleri de gelişme göstermektedir. Bunun dışında Antalya da hayvancılık ve madencilik faaliyetleri de diğer sektörlere nazaran daha az gelişmiş olmasına rağmen, kentin ekonomisine katkıda bulunan faaliyetlerdendir. Antalya da 1970 li yıllara kadar düşük bir seviye de kalmış olan ticaret sektöründe bu tarihten sonra çeşitli hareketlenmeler olmuştur lerde gelişen turizm hareketi ile birlikte konaklama ve dinlenme tesisleri ile birlikte farklı iş kollarında lüks mağazalar açılmıştır. 4

9 Antalya'daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34'ünü oluşturan önemli bir ağırlığa sahiptir. Antalya'da ihracatın %67'si ve ithalatın %60'ı Avrupa Birliği üye ülkeleri ile gerçekleşmektedir. Türkiye'de serbest ticaret bölgesine olanak veren yasanın 1985 yılında çıkmasından bu yana Türkiye'de 21 serbest ticaret bölgesi kurulmuştur. Bunlardan ikincisi olan Antalya Serbest Ticaret Bölgesi 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şu an m²'lik bir alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Antalya'nın Konyaaltı Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Planlama çalışmasının yapıldığı Kestel Mahallesinin ekonomisini ağırlıklı olarak turizm, tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Yerleşmede hizmet kalitesi yüksek birçok otel ve konaklama tesisi ile çok sayıda turistik restoran bulunmaktadır. Planlama alanının bulunduğu bölgenin yakın çevresinde ise temel ekonomik sektör turizme dayalıdır Sanayi Antalya, Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine göre 7. ili olmasına rağmen sanayi alanında Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun temel nedeni olarak Antalya'da turizmin ve tarımın ön planda olması şeklinde açıklanabilir. Sanayi sektörünün gayrisafi hasıla içindeki payı Türkiye genelinde %28 iken, Antalya'da %7 düzeyindedir. Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi payı sadece %4,3 gibi bir oranda kalmaktadır yılında Bakanlar Kurulu'nun verdiği onayla yapımına başlanan Antalya Organize Sanayi Bölgesi, bir yıl iki aylık bir sürenin ardından tamamlanıp 370 hektarlık bir alanda faaliyet göstermeye başlamıştır yılında çevresindeki 294 hektarı da bünyesine katarak 664 hektarlık bir alana yayılmıştır. Antalya-Burdur karayolunun 26. kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2 batıda ve 1 doğuda olmak üzere toplam üç giriş kapısına sahiptir. %84.86'lık bir doluluk oranına sahip OSB'de 179 firmaya ait 208 adet alan tahsis edilmiştir. Alanya ilçesinde sanayi çok gelişmiş olmamakla birlikte turizme ve gıdaya dayalı bazı üretim tesisleri ile küçük çaplı imalathaneler faaliyet göstermektedir Turizm Antalya Türkiye'de İstanbul'la birlikte turizmin lokomotifi konumundadır. Antalya, dört mevsimde de turizm olanaklarının ve tesislerinin olduğu bir ildir. Antalya'da kültür turizmi başta olmak üzere deniz, spor, sağlık, kış, kongre, yayla, mağara, kamp ve inanç turizmi yapılabilmekte bu turizm seçenekleri için tesisler bulunmaktadır. Antalya da kültür turizminin ağırlıklı olarak yapıldığı yerler kıyı şeridinin çeşitli yöreleridir. Bu bölgelerde Kaleiçi, tarihi yapılar, tarihi cami ve kiliseler bulunmaktadır. Antalya da deniz turizmi de yine kıyı şeridi boyunca yapılmaktadır. Sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri ile birlikte özellikle 1980 li yıllardan sonra yörede gerçekleştirilen turizm yatırımları ve hız kazanan turistik hareketler sonucunda Alanya aldığı yerli ve yabancı göçü ile birlikte hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Alanya 1950 li yıllara kadar küçük bir 5

10 balıkçı kasabası, narenciye ve muz üretimine dayalı bir tarım kentiyken, bugün ülke genelinde turizm sektörünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Yörede çalışan nüfusun büyük bölümünün tarım sektöründe istihdam edilmesi ve özellikle kırsal kesimin halen ana geçim kaynağını bu sektörün oluşturmasına karşın turizm, yapılan yatırımlar ve sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam olanaklarıyla günümüzde Alanya nın öncelikli sektörü konumu haline gelmiştir li yıllarda Damlataş Mağarası nın şifalı havası nedeniyle sağlık amaçlı iç turizm hareketlerinin ortaya çıkması ve yine bu yıllarda Almanların yöreye gelmeye başlamasıyla Alanya turizmle tanışmıştır. Bireysel olarak seyahat eden turistlerin Alanya yı ziyaret etmeleri 1970 li yıllarda ilçede ev pansiyonculuğunun gelişmesine yol açmıştır yılında Turizmi Teşvik Kanunu nun çıkarılmasıyla Alanya nın doğu ve batısı turizm merkezi olarak ilan edilmiş ve bu durum ilçede turistik yatırımlara hız kazandırmıştır. Başta konaklama tesisleri olmak üzere gerçekleştirilen turistik yatırımlarla o yıllarda başlayan kitlesel turistik hareketler bölgede yoğunluk kazanmış ve Alanya Türkiye de kitle turizminin başladığı ilk yöre olmuştur lı yıllara kadar turizmdeki hızlı gelişimini sürdüren Alanya, 1991 yılında yaşanan körfez krizinin olumsuz sonuçlarından etkilenmiştir. Alanya da kent ile iç içe girmiş bir turizm gelişimi turistik tesislerin yanında başta yiyecek içecek sektörü olmak üzere seyahat işletmeleri, eğlence işletmeleri ve diğer sektörlerin de gelişmesini sağlamıştır lı yılların ortalarında otellerin yanında apart otel işletmeleri de giderek artış göstermiştir. Son yıllarda ilçede yabancılara yönelik konutlar yapılmaya başlanmıştır. Sadece arasındaki üç yıllık bir dönemde on binin üzerinde konut yapılmış ve satışı gerçekleştirilmiştir. Böylece inşaat ve emlak sektöründe de büyük bir canlanma yaşanmıştır 1990 lı yıllara kadar Alanya ya gelen yabancı turistlerin neredeyse tamamını Alman turistler oluştururken, sonraki yıllarda turist profili değişmeye başlamış ve başta Rusya olmak üzere, Hollanda, Ukrayna, Polonya ve İskandinav ülkelerinden gelen turistlerin oranları önemli ölçüde artmıştır yılında Alanya yı ziyaret eden yabacı turistler içinde ilk sırada Alman turistler yer alırken, bunu sırasıyla Rus, İskandinav, Polonyalı, Çek, Hollandalı, İngiliz ve çevre ülkelerinden (Sırbistan, Makedonya, Bulgar, Yugoslav, Suriye, İrlanda, Estonya, Macar, Sloven, Slovak, Hırvat, Litvanya, Romanya,) gelen turistler izlemiştir (ALTİD, Turizm İstatistikleri, 2011). Alanya ya gelen turistlerin yıllar itibariyle ve sayıları ile Türkiye ve Antalya içindeki payları aşağıdaki tabloda görülmektedir yılında bir milyonu aşan yabancı turist sayısı 2003, 2006 ve 2009 yıllarında bir önceki yıla göre azalmıştır. Son iki yılda Antalya ya gelen turist sayısında önemli artışlar olmuştur yılında Antalya ya gelen yabancı turist sayısının bir önceki yıla göre % 12,10 arttığı dikkate alınarak, 2011 yılında Antalya ya gelen yabancı turist sayısı ve Alanya ya gelen turist sayısı da civarında hesaplanmıştır. 6

11 Tablo.1. Alanya ya Gelen Yabancı Turistleri Türkiye ve Antalya İçindeki Payı Yllar Türkiye Antalya Alanya Antalya'nın Payı (%) Alanya'nın Payı (%) Türkiye Antalya ,73 7,96 21, ,17 7, , , ,54 7,13 21, ,18 7,04 22, ,67 6,56 20, ,46 6,50 20, ,50 6,11 20, ,60 6,45 19, ,26 7,94 23,89 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Alanya da turizm sezonu genel olarak Mart-Nisan aylarında başlamakta ve Kasım ayı sonuna kadar sürmektedir. Kışın açık olan turistik tesisler olmakla birlikte turistlerin Alanya yı ziyaretleri özellikle Haziran- Eylül ayları arasındaki dönemde yoğunlaşmaktadır. Alanya yı ziyaret eden turistlerin aylara göre dağılımını yansıtacak yeterli veri olmamakla birlikte bu durum, Antalya yı ziyaret eden turistlerin aylara göre dağılımı ile benzerlik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda Antalya ya gelen yabancı turistlerin yılları arasında aylara göre dağılımı verilmiştir. Tablo incelendiğinde yabancı turistlerin son dört yılda Antalya ya en çok Haziran- Eylül ayları arasındaki dönemlerde geldiği görülmektedir. Yerli turistler ise Alanya ya bayram tatillerinde ve özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun olarak gelmektedirler. Tablo.2. Antalya ya Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 7

12 Turist sayılarının yanında turizm sektörü açısından diğer önemli bir konu turizmden elde edilen gelirdir. Alanya nın turizm gelirinin hesaplanmasında Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin yıllar itibariyle ortalama harcama miktarlarından yararlanılmıştır. Turizm gelirinin tespit edilmesi yıllarında Turizm Bakanlığı ve Devlet İstatistik Kurumu tarafından, 2003 yılından itibaren ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası tarafından Çıkış Yapan Ziyaretçi Anketi sonuçlarından elde edilen bilgiler kullanılarak yapılan hesaplamalar ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye nin yıllık turizm gelirleri ve ziyaretçi başına ortalama harcama miktarları belirtilen yöntemle hesaplanırken, bölgesel düzeyde bu hesaplamalarla ilgili bir istatistikî veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Alanya nın turizmden elde ettiği gelirin belirlenebilmesi için Türkiye ye gelen yabancı turistlerin yaptığı ortalama harcama miktarları dikkate alınarak bir hesaplama yoluna gidilmiştir. Alanya nın yıllar itibariyle yabancı turistlerden elde ettiği tahmini turizm gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo.3. Alanya nın Yılları Arasındaki Turizm Geliri Yıllar K.B.O.H ($)* Yabancı Turist Toplam Gelir ($) Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinde 2011 yılı için 565 $ olarak açıklanan yabancı ziyaretçi başına ortalama harcama miktarı göz önüne alınarak, Alanya nın 2011 yılı için turizm geliri $ olarak hesaplanmıştır. Bir önceki yıla göre yabancı turist sayısındaki artış sonucunda turizm geliri büyük bir sıçrama yaparak % 39 oranında artışa neden olmuştur. Alanya da hizmet veren konaklama tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli ve belediye belgeli tesisler olarak faaliyet göstermektedir. Turizmi Teşvik Kanunu nun çıkarılmasından sonra, 1983 yılında Alanya da bakanlık işletme belgeli konaklama tesislerinde 3141 olan yatak kapasitesi tarihi itibarı ile 311 (Yatırım belgeli dahil) tesiste toplam e ulaşmıştır. Bu tesislerden yatak kapasitesine sahip 26 tesis proje safhasında olup, 285 tesiste toplam yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir. 8

13 Tablo.4. Alanya da Hizmet Veren Belediye İşletme Belgeli Tesisler Sınıflandırma Haziran 2011 Haziran 2012 Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak Bakanlık Belgeli Belediye Belgeli Toplam Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde, Alanya da en çok 3 ve 4 yıldızlı otellerin bulunduğu ve 2011 yılında, bu tesislerin yatak kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 53 ü 5 yıldızlı otel ve 4 ü 5 yıldızlı tatil köyü olmak üzere 57 adet büyük ölçekli konaklama tesisinde toplam yatak kapasitesi mevcuttur. Alanya da Bakanlık belgeli pansiyon bulunmamakla birlikte, 36 adet müstakil apart otel ise yatak kapasitesine sahiptir. Tablo.5. Alanya da Hizmet Veren Bakanlık İşletme Belgeli Tesisler Sınıflandırma Haziran 2011 Haziran 2012 Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak ***** **** *** ** * Apart (A) Butik Tatil Köyü ***** Tatil Köyü**** Toplam Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Alanya da turizm yatırım belgeli tesislerdeki yatak kapasitesinin büyük bölümünü 3 ve 4 yıldızlı konaklama tesisleri oluşturmaktadır. Halen Alanya bölgesinde yatırım ve proje safhasında yatak kapasitesine sahip 26 tesis bulunmaktadır. İlçede bakanlık belgeli konaklama tesislerinin yanında belediye belgeli konaklama tesisleri de önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda sayılarda azalma olsa da mevcut konaklama kapasitesinin % 32 si Belediye Belgeli olarak faaliyet göstermektedir. Otel, motel, pansiyon ve apart otel statülerinde belgelendirilen bu tesislerden, özellikle apart oteller 1990 lı yılların ortalarından itibaren hızla gelişme göstermiş ve şehirle iç içe bir turizm gelişimine neden olmuştur li yıllarda bakanlık belgeli büyük ölçekli konaklama tesislerinin hizmete girmesi sonucunda, apart otellerin sayılarında bir azalma görülmüştür yılında 541 adet belediye belgeli tesisteki toplam yatak kapasitesi e ulaşarak, Turizm Bakanlığı ndan belgeli tesislerin olan yatak sayısına yaklaşmıştır. Ancak son yıllarda çoğunluğu kent merkezinde yer alan küçük ölçekli otellerin yavaş yavaş azaldığı görülmektedir. Bunda her şey dâhil satış sisteminin yaygınlaşması ve büyük ölçekli tesislerin 9

14 çoğalması en önemli etkendir. Yine de 2011 yılı sonu itibari ile ilçede toplam 377 belediye belgeli tesiste toplam yatak mevcuttur. Alanya ya gelen turist sayıları zaman içinde Türkiye ye ve Antalya ya gelen turist sayılarındaki artış ve azalışa bağlı olarak değişim göstermektedir. 2003, 2006 ve 2009 yıllarında gelen turist sayısı bir önceki yıla göre azalma görülmüştür. Bu durum başta ekonomik kriz olmak üzere küresel ya da ulusal düzeyde yaşanan çeşitli olaylara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak yılları aralığına baktığımızda Antalya ya gelen turist sayısı 2008 yılına göre bakıldığında 2009 yılında küçük bir azalma dışında artış göstermektedir. Turist sayılarındaki bu artış ve azalışlarla birlikte Alanya da 2010 yılında yatak kapasitesi 2011 yılında olmuştur. Planlama alanının sınırları içerisinde yer aldığı Kestel Mahallesi nde yukarıda da ifade edildiği üzere turizm yerleşme ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yerleşmede hizmet kalitesi yüksek birçok otel ve konaklama tesisi ile çok sayıda turistik restoran bulunmaktadır. Plana konu olan İskele Sunset Beach otelin kıyı bandında yer almaktadır. Söz konusu otelde 229 oda, 16 suit, 20 içten geçmeli oda, engelli odaları, sigara içilmeyen odaları mevcuttur. Bununla beraber otelde 600 kişilik restoran, açık-kapalı ve aqua, park çocuk kulübü, 80 kişilik konferans salonu gibi tesisleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca bilardo, masa tenisi, 1 adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, su sporları, sauna, Türk hamamı, fitness, center, masaj, disco, lobby bar, pool bar, disco bar, alışveriş merkezi, kuaför, oyun alanı, çocuk büfesi gibi hizmetleride bünyesinde gerçekleştirecek tesis ve donanıma sahiptir. Bu özellikleri ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamakta olan otel, bölgede ekonomiye önemli miktarda katkı sağlayan bir tesis özelliği taşımaktadır Tarım Antalya ili sahip olduğu Antalya Ovası ile tarımsal potansiyel ve ekolojik uygunluk açısından Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. İl Türkiye deki toplu ekilebilir, dikilebilir alanların %1,6 sına sahiptir. Ancak ilin tarımsal üretim değeri bakımından yaptığı katkı (%4,3) daha büyüktür. Kentin son beş yıl içindeki hızlı gelişmesine paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü kendi yapısında da derin değişimlere uğramıştır. İlin tarımsal üretim yapısı; üretimdeki çeşitlilik ve pazara yönelik üretim açısından dikkat çekmektedir. Antalya ili ülkemizde en önemli turunçgil yetiştiricisi iller arasında olup, portakal üretiminde %30'luk payla ilk sırayı almaktadır. (DİE, 1998) Diğer yandan Türkiye cam sera alanının %80'i, plastik sera alanının ise %50'si Antalya'da bulunmaktadır. Yine dış piyasaya yönelik kesme çiçek üretiminden aldığı %90 payla Antalya ili merkez durumundadır. Antalya yöresi tarımsal üretim deseninde yıllardır buğday ve pamuk ürünleri ağırlık taşımıştır. Ancak son yıllarda özellikle pamuk üretim alanında önemli azalışlar yaşanmaktadır. İlde geçmiş yıllarda ha civarında alana sahip olan pamuk ekimi, 1998'de ha.'a kadar düşmüştür. Bu durumun büyük ölçüde pamuktan elde edilen net karın geçmiş yıllara göre azalması ile örtü altı tarımı ve turunçgil üretiminin pamuğa göre çok daha karlı olmasından kaynaklandığı bildirilmektedir. 10

15 Kentin hızlı gelişmesine paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü kendi yapısında da derin değişimlere uğramıştır yılında nüfusun dörtte üçü tarımsal sektörlerden geçiniyorken 2000 yılında bu oran %49'a düşmüştür. Mevcut tarım arazileri, hektardır. Son yıllarda turizmin gelişmesine paralel olarak artan şehirleşme beraberinde tarım arazilerinin küçülmesini de getirmiş olup, tarımsal ürün arzındaki azalma sebze ve meyve fiyatlarını arttırmıştır. Fiyat artışlarına bağlı olarak da tarım arazileri değer kazanmıştır. Tüm bunların sonucunda, nadasa bırakılarak ekilmeyen tarım arazileri her geçen yıl azalmıştır yılında nadasa bırakılan arazi miktarı bir önceki yıla göre iki katın üzerinde bir artış göstermiştir de toplam ekilebilir arazilerin % 5,66 sı nadasa bırakılırken, bu oran 2011 de % 26,20 ye ulaşarak son beş yıl içerisindeki en yüksek oran olmuştur. Alanya da açık tarım alanlarındaki azalışa karşın, devamlı artan sera alanlarında da gerileme yaşanmıştır yılında ise az da olsa bir artış görülmektedir; toplam sera alanı, 2006 ya göre %4,08 oranında artarak, toplam dekara çıkarken, 2008 de bir önceki yıla göre %13,40 oranında bir gerileme ile dekara gerileyerek, son altı yılın en düşük örtülü tarım alanı kaydedilmiştir yılında ise toplam örtülü tarım alanında bir değişiklik yaşanmamıştır. Planlama çalışmasına konu alanın sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi nde turizmin yanı sıra tarımda yerleşmenin ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Yerleşmede örtüaltı yetiştiriciliği (seracılık) yaygın olarak yapılmaktadır. Domates, patlıcan, salatalık ve muz seralarda yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Ayrıca muz, portakal, mandalina, limon ve yenidünya üretimi yerleşmenin önemli gelir kaynaklarını teşkil etmektedir. Planlamaya konu alanın bulunduğu bölgede kıyı kenar çizgisinin kara tarafında turizm faaliyetleri yapılmaktadır. Herhangi bir tarımsal üretim söz konusu değildir Hayvancılık Antalya İli Türkiye hayvancılığına en büyük katkıyı küçükbaş hayvan varlığı ile yapmaktadır. İlin arazi yapısı nedeniyle hayvan varlığında kıl keçisi en büyük payı almaktadır. Yayla kesimlerinde kıl keçisi ve koyunculuk, kısmen süt sığırcılığı, sahilde ise süt sığırcılığı ve tavukçuluk ağırlık kazanmaktadır. Arıcılık; gezginci arıcılık şeklinde yapılmakla beraber, Antalya ili arıcılık için ideal bir kışlatma bölgesidir. İl genelinde balık çiftlikleri hızla yaygınlaşmakta olup, balık üretimi sektöründe de Antalya ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Şehrin kuzeyindeki Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda ise balık çeşitlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Antalya İlinde modern besicilik tesislerinin olmaması, küçük ölçekli besiciliğin köy ve yaylalara kayması nedeniyle ürünlerinin toplanmasında yaşanan güçlükler Alanya da hayvan varlığının azalmasının başlıca nedenleridir. Bütün teşviklere rağmen bakımı zor olan ipekböceği ve yaş koza üretimi ise her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Hayvancılık alanında zaman zaman devletin verdiği teşvikler ile sayısı artan hayvan varlığı, yine ekonomik problemlere bağlı olarak zayıflamaktadır yılında 2009 yılına göre; sığır sayısı %24,16, kıl keçisi sayısı % 42,73, at sayısı %18,9, katır sayısı %16,47, eşek sayısı %13,33, kanatlı miktarı %17,46, arı kovanı sayısı %0,04 ve ipek böceği sayısı %19,15 azalmıştır. Sayılarında artış 11

16 kaydedilen hayvanlar sadece koyun ve deve olup artış oranları sırasıyla %22,34 ve %4,16 olarak gerçekleşmiştir yılında ise bu azalma eğilimi sona ermiş sığır sayısı % 4,6 lık artışla adede ulaşmış aynı şekilde koyun sayısı da %3,5 artışla adede ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl en dikkat çekici artış % 15,48 lik ve %38,46 lık artışla kanatlılar da ve arı kovanında yaşanmıştır. Genel olarak bakıldığında son yıllarda hayvansal üretim kalemlerinin çoğunluğunda daralma görülmektedir. Son yıllarda yün-yapağı, kıl, balmumu ve yaş koza üretimi artmıştır. Et Kırmızı et üretimi ve deri sayısında ise yarı yarıya düşüş gözlenmiştir. Alanya da hayvancılık özellikle özel sektör tarafından kurulan et ve et ürünlerini işleyen tesislerin artması ile daha bilinçli yapılır hale gelmiştir. Yetiştirilen hayvanların etleri kesimden sonra bu tesislerde işlenmeye başlanmıştır. Alanya da beslenen ev, kümes ve besi hayvanlarının insan sağlığını etkilememesi için Tarım İlçe Müdürlüğü bünyesinde koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları devam etmektedir. Alanya da her yıl ortalama hayvanın kontrolü yapılırken hastalıklara karşı da aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Aşılama çalışmaların bir kısmı devlet tarafından programlanan koruyucu aşılama, bir kısmı ise hayvan sahipleri tarafından talep edilen aşılama çalışmalarıdır. Alanya'nın 60 km gibi uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen zaman içinde balık yuvalarının tahrip edilmesi ve bilinçsiz avlanma nedeniyle balıkçılık ve balık rezervinin zenginliği fazla gelişmemiştir. Özellikle dışarıdan Karadeniz Bölgesinden gelen büyük balıkçı motorları ile açıkta avlanan balıkçılar deniz ürünlerinde büyük artış yaratmaktadır. Alanya da azalma trendi yaşayan balık avcılığı zaman zaman Karadeniz veya Marmara bölgesinden gelen ve açıkta avlanan büyük balıkçı tekneleri sayesinde bir artış göstermektedir. Deniz ürünleri, lezzeti nedeni ile turistlerin tercih ettiği bir yiyecektir dan 2007 ye %16.5 oranında artarak 265,7 tona çıkan su ürünleri üretimi, 2007 den 2008 e yaklaşık %129 gibi ciddi bir oranda artarak son yılların en yüksek üretim miktarına ulaşmıştır yılında ciddi bir düşüş yaşansa da 2010 ve 2011 yıllarında tekrar artış eğilimine girmiş ve 2011 yılında toplam kg olarak gerçekleşmiştir. Kestel Mahallesi nde küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği de ekonomiye girdi oluşturmaktadır. Az sayıda vatandaşın gerçekleştirdiği küçük ve büyük baş hayvan besiciliği yapılarak elde edilen et ve süt ürünleri de ekonomiye katkıda bulunmaktadır. 5. Sosyal Yapı 5.1. Aile Yapısı 2012 yılı TUİK verilerine göre aile yapısı incelendiğinde, ülkemizde hanehalkı sayısı , ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3,7 dir. Bu değer Antalya il genelinde ise 3,3 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere Planlama alanının sınırları içerisinde bulunduğu Antalya il genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye geneline göre daha küçüktür Eğitim Durumu TUİK 2013 verilerine göre ülke genelinde 6 yaş üstü nüfusta okuma yazma bilme oranı Türkiye genelinde %93,66 dır. Bu değer Antalya il genelinde Türkiye ortalamasının üstünde olup %95,47 dir. Alanya da ise 6 yaş üstü nüfusta okuma yazma bilme oranı %95,17 olup Türkiye 12

17 ortalamasının üstünde, Antalya il genelinin altındadır. Kestel Mahallesinde ise okuma yazma bilme oranı Türkiye, Antalya ve Alanya dan yüksek olup %95.92 dir. Tablo.6. 6 Yaş Üstü Nüfusta Okuma Yazma Bilme Oranı Türkiye Antalya Alanya Kestel Mahallesi (*) Nüfus (6 + Yaş) 68,735,145 Okuma Yazma Bilen Sayısı 64,374,134 Oran (%) Nüfus (6 + Yaş) 1,918,729 Okuma Yazma Bilen Sayısı 1,831,757 Oran (%) Nüfus (6 + Yaş) 236,553 Okuma Yazma Bilen Sayısı 225,120 Oran (%) Nüfus (6 + Yaş) 5,904 Okuma Yazma Bilen Sayısı 5,663 Oran (%) Kaynak: TUİK, 2012 ve 2013 yılı verileri * Türkiye, Antalya ve Alanya verileri 2013 yılına ait olup, Kestel Mahallesi verileri ise 2012 yılına aittir. Tablo.7. 6 Yaş Üstü Nüfusta Bitirilen Eğitim Düzeyi Türkiye Geneli Antalya Alanya Kişi Oran (%) Kestel Mahallesi (*) Kişi Oran (%) Kişi Oran (%) Kişi Oran (%) Okuma yazma bilmeyen 2,654, , , Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 14,053, , , , İlkokul mezunu 14,994, , , , İlköğretim mezunu 13,018, , , , Ortaokul veya dengi okul mezunu 2,828, , , Lise veya dengi okul mezunu 12,085, , , Yüksekokul veya fakülte mezunu 6,706, , , Yüksek lisans mezunu 532, , Doktora mezunu 154, , Bilinmeyen 1,706, , , Toplam (6 üstü yaş grubu) 68,735, ,918, , , Kaynak: TUİK, 2012 ve 2013 yılı verileri * Türkiye, Antalya ve Alanya verileri 2013 yılına ait olup, Kestel Mahallesi verileri ise 2012 yılına aittir. Planlama alanının sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi nde TUİK verilerine göre 6 yaş üstü nüfusta, ilkokul mezunlarının oranı %30,10 dur. Bu oran Alanya, Antalya ve Türkiye genelinin üstünde bir değerdir. Kestel Mahallesinde ilköğretim mezunu olanları oranı ise %21,41 dir. Bu değer ilkokulda olduğu gibi yine Alanya, Antalya ve Türkiye deki ortalamanın üstünde bir değerdir. Planlama alanının bulunduğu yerleşmede ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı %3,69, lise 13

18 veya dengi okul mezunlarının oranı %15,46, yüksekokul veya fakülte mezunlarının oranı ise %4,52 dir. Bu değerler Alanya, Antalya ve Türkiye ortalamalarının altında kalmaktadır. Mahalle sınırlarında yüksek lisans mezunu ve doktora mezunu tespit edilememiş olup bitirilen eğitim düzeyi bilinmeyenlerin oranı ise %3 tür. 6. Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Konumu Antalya iline karayolu, havayolu ve deniz yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Alanya; karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşımından birlikte yararlanılabilen turistik merkezlerden birisidir. Üç ulaşım yolundan faydalanma olanağına sahip olan Alanya'ya yurt içinden gelenler kara yolunu, yurt dışından gelenler ise hava yolu ve kara yolunu tercih etmektedir. Alanya limanının özelleştirilmesinden sonra denizyolu da özellikle Kıbrıs-Alanya seferleri, dünyanın değişik bölgelerinden gelen büyük yolcu gemileri ve yatlar ile hareketlenmiş ve her geçen gün artan yolcu sayısı ile büyük bir ulaşım alternatifi halini almıştır. Antalya-Alanya arasında deniz otobüsü seferlerinin yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kıbrıs hattı için yeteri kadar tanıtım yapılamaması bu hattan beklenen yoğunluğun gerçekleşmesini engellemektedir. Alanya ve Antalya'nın diğer bölgelerle demir yolu bağlantısı bulunmamakla birlikte Antalya- Nevşehir-Kayseri demiryolu çalışmaları halen devam etmektedir Karayolu Antalya ili, ulusal karayolu ağına devlet yolu tanımında olan altı ana aks ile bağlantılıdır. Coğrafi konumun da özendirdiği bu durum, ekonomik yapıyı da etkiler biçimde ilin ulaşımında karayolunu daima öne çıkarmıştır. İl merkezine ise üç aks ile girilmektedir. Yüksek standartlı Antalya- Mersin (E-24) karayolu, Antalya-Isparta devlet yolu, Seydişehir-Konya-Ankara devlet yolu Antalya ilinin ülke karayolları sistemi ile bağlantısını sağlayan ana yollarıdır. Antalya yı kuzeyde Torosları aşarak Burdur ve Afyon kentleri üzerinden Batı ve Orta Anadolu ya, doğuda ise kıyı şeridini izleyerek Silifke ve Mersin üzerinden Doğu Anadolu ya bağlar. Antalya kentini batıda Finike, Kaş, Fethiye gibi kıyı yerleşmelerine bağlayan karayolu da bölgesel düzeyde önem taşır. Antalya il genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan toplam km yol bulunmaktadır. Bu yolların 1997 km si Devlet Yolu statüsünde, 1444 km si ise İl Yolu statüsündedir. Karayolları ağında yer alan yolların tamamına yakınının sathi kaplaması yapılmış durumdadır. Tablo.8. Antalya İli Yol Ağı ve Satıh Durumu 13.Bölge Antalya Asfalt Betonu Sathi Kaplama Toplam Parke Stabilize Toprak Diğer Yollar Şebeke Uzunluğu Devlet Yolu İl Yolu Toplam Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 14

19 Alanya ilçe merkezinde Karayolları 133.Şb. yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen yollardan Alanya şehir merkezi, Gündoğmuş şehir merkezi, Gazipaşa-Anamur ve Akseki-Beyşehir yolları 133. (Alanya) Şubenin sorumluluk sahasında kalmaktadır. Planlama alanının sınırları içerisinde yer aldığı Alanya ilçesi karayolu açısından son derece elverişli bir konuma sahiptir. Antalya yı Mersin e bağlayan D-400 karayolu Alanya ve planlamaya konu alanın bulunduğu Kestel Mahallesi sınırları içerisinden geçmektedir Planlama alanının bulunduğu Alanya ilçesi Antalya il merkezine 138 km, İstanbul a 838 km, Ankara ya 534 km uzaklıktadır. Planlama alanının bazı önemli merkezlere olan uzaklıklarını gösterir tablo aşağıda verilmiştir. Tablo.9. Alanya İlçesinin Karayolu İle Bazı Önemli Merkezlere Uzaklığı Önemli Merkezler Uzaklık (km) Antalya 138 İstanbul 838 Ankara 534 İzmir 610 Bursa 676 ALANYA Edirne 1072 Samsun 912 Trabzon 1189 Kayseri 614 Erzurum 1257 Kars 1420 Van 1345 Şanlıurfa 775 Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 6.2. Havayolu Antalya il sınırları içerisinde 2 adet havaalanı bulunmaktadır. Bunlar Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanıdır. Söz konusu havaalanlarının varlığı Antalya ili ve ilçelerinin ulaşım bağlantılarını güçlendirmekte ve söz konusu yerleşmelerin ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Antalya Havalimanı: Antalya il merkezinin 10 km doğusunda yer almaktadır. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi 2010 yılında Antalya Havalimanı na uçak ve yolcu gelmiştir yılında ise hem uçak sayısında hem de gelen yolcu sayısında 2010 yılına göre ciddi bir artış yaşanmıştır yılında kişi Antalya Havaalanına giriş yapmıştır yılında Antalya Havaalanına inen toplam uçak 2010 yılına göre %10,7 lik bir artış gösterirken toplam yolcu sayısında ise ortalama %13,6 lık bir artış yaşanmıştır yılındaki uçak ve yolcu sayıları Antalya Havalimanı nın en yüksek verilerini oluşturmaktadır. 15

20 Tablo.10. Antalya Havalimanı na İnen Uçak, Yolcu Sayıları ve Milletlere Göre Dağılımı Yıl İç Hat Seferleri Dış Hat Seferleri Toplam Dış Hat Seferleriyle Gelen Giden Yolcuların Milliyetleri Uçak Yolcu Uçak Yolcu Uçak Yolcu %41 Alm, %18 Rus %8 Hol %36 Alm, %18 Rus, %7 Hol %34 Alm, %21 Rus, %6 Hol %30 Alm, %22 Rus, %5 Hol %27 Alm, %27 Rus, %5 Hol %28 Alm, %27 Rus, %5 Hol %27 Alm, %27 Rus, %5 İng. %5Hol, %4 Ukr, %3 Fra, %2 Nor %26 Rus, %25 Alm, %5 Hol, %4 İng, %3.5 İsveç, %3.2 Ukr Kaynak: DHMİ verileri Gazipaşa Havalimanı: Alanya ilçesine uzaklığı 45 km dir. Gerek Antalya Havalimanı gerekse Gazipaşa Havalimanına karayolu ile kolaylıkla ulaşılabilir bir mesafede olması Alanya ya gelen ziyaretçilerin turistlerin önemli bir tercih sebebidir. Bu durum gerek Alanya merkezinin gerekse çevresinde yer alan mahalli yerleşmelerin turizm potansiyelini arttırmaktadır. Gazipaşa Havalimanı nın İç hatlarda Ankara ve İstanbul a seferleri bulunurken, dış hatlarda yaz döneminde Almanya nın 3 kentine karşılıklı seferleri bulunmaktadır Denizyolu Antalya Limanı: Ülkemizin önemli limanlarının başında gelmektedir. İl genelinde Antalya Limanı dışında birçok yat limanı ve balıkçı barınağı bulunmaktadır. Yılda 8 milyon yabancı turisti ağırlayan, Türkiye turizmi ve ticareti açısından hızlı bir gelişim gösteren Antalya'da m² alan üzerine kurulan liman, İzmir-Mersin arasındaki 624 deniz millik kıyı şeridi üzerindeki en büyük organize ve mendireklerle korunan liman olma özelliği taşımaktadır. Antalya ilinin en batı uç noktası olan Kemer çıkışında yer alan Antalya Limanı'nın açık deniz bağlantısı Akdeniz'dir. Yüksek standartta karayolları ile Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli sanayi ve turizm merkezlerine bağlıdır. Yüksek iç/dış yolcu kapasitesine sahip Antalya havaalanı ile birlikte bölgenin önemli bir ulaşım merkezi haline gelmesinde, Antalya Limanı'nın tamamlayıcı bir rolü vardır. Antalya Limanı'nda 200, 170 ve 140 metre uzunluğunda ve tümü ISPS sınırları kapsamında korunmakta olan 3 rıhtım, yolcu rıhtımı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu rıhtımlara yanaşan ve uluslararası cruise taşımacılığı yapan yolcu gemilerine hizmet vermek üzere 709 m² kapalı alana sahip bir yolcu salonu bulunmaktadır. Alanya Limanı: Alanya'nın bir sahil şehri olmasının yanında kalenin bulunduğu yerin doğal bir liman meydana getirmesi denizyolu ulaşımına elverişli bir imkân yaratmıştır. Bu doğal liman içinde bir balıkçı barınağı ile bir iskele vardır. Alanya limanı uluslararası deniz trafiğine açıktır. İsrail 16

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU MAYIS-2011 400/043 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME. ISO 9001

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA

ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA 1 PARSEL E AİT DEĞERLEME RAPORU ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ( KEMER RESORT OTEL ) 07 HAZİRAN 2012 FRM.01.07/ Rev.0 Form Uygulama Tarih :01.09.2010 Rev.Tarihi: İÇİNDEKİLER

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LYKIA LODGE KAPODOKYA UÇHİSAR /NEVŞEHİR 30.11.2012 2012/400-89 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması 2 II.3. Antalya İl Özel İdaresi

Detaylı

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI İÇİNDEKİLER I) MEKANSAL ANALİZLER 1 1) Çanakkale ili 1 3 2) Ayvacık İlçesi 3 4 3) Assos 4 4) Proje Alanının konumu 4 6 5) Proje Alanının Yakın Çevresi 6 9 6) Algılanabilirlik 9 7) Topografik ve Jeolojik

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

Geniş bir alana yerleşen Fethiye de; 71 köy muhtarlığı,1 merkez ve 12 belde olmak üzere toplam 13 Belediye ve 51 mahalle muhtarlığı mevcuttur.

Geniş bir alana yerleşen Fethiye de; 71 köy muhtarlığı,1 merkez ve 12 belde olmak üzere toplam 13 Belediye ve 51 mahalle muhtarlığı mevcuttur. I. GİRİŞ Fethiye, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesiminde, Muğla iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 3.059 km²'dir. Muğla ili de dahil en geniş yüzölçümüne sahiptir.doğu ve Güneydoğu'da Antalya ili, güney, güneybatı

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı