ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU"

Transkript

1 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014

2 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ... ii HARİTALAR DİZİNİ... ii GİRİŞ Planlama Alanının Ülke ve Bölgesindeki Yeri Planlama Alanının Coğrafi Yapısı Nüfus ve Demografik Yapı Ekonomik Yapı Sanayi Turizm Tarım Hayvancılık Sosyal Yapı Aile Yapısı Eğitim Durumu Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Konumu Karayolu Havayolu Denizyolu Demiryolu Yönetimsel Yapı, İdari Bölünüş Planlama Alanı Yakın Çevresinde Bulunan Kıyı Tesisleri Planlama Alanı ve Yakın Çevresindeki Özel Kanunlara Tabi Alanlar Mülkiyet Bilgisi Üst Ölçek Plan Kararları Planlama Alanı Yakın Çevresi Mer i İmar Planları Halihazır Harita Bilgisi Plana İlişkin Raporlar Plan Kararları Plan Notları i

4 TABLOLAR DİZİNİ Tablo.1. Alanya ya Gelen Yabancı Turistleri Türkiye ve Antalya İçindeki Payı... 7 Tablo.2. Antalya ya Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Aylara Göre Dağılımı... 7 Tablo.3. Alanya nın Yılları Arasındaki Turizm Geliri... 8 Tablo.4. Alanya da Hizmet Veren Belediye İşletme Belgeli Tesisler... 9 Tablo.5. Alanya da Hizmet Veren Bakanlık İşletme Belgeli Tesisler... 9 Tablo.6. 6 Yaş Üstü Nüfusta Okuma Yazma Bilme Oranı Tablo.7. 6 Yaş Üstü Nüfusta Bitirilen Eğitim Düzeyi Tablo.8. Antalya İli Yol Ağı ve Satıh Durumu Tablo.9. Alanya İlçesinin Karayolu İle Bazı Önemli Merkezlere Uzaklığı Tablo.10. Antalya Havalimanı na İnen Uçak, Yolcu Sayıları ve Milletlere Göre Dağılımı Tablo.11. Alanya İlçesinde Bulunan Turizm Merkezleri Tablo.12. Planlama Alanı Noktaları ve Bu Noktalara Ait Koordinat Değerleri HARİTALAR DİZİNİ Harita 1. Ülke ve Bölgesindeki Yeri Harita 2. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uzak Uydu Görüntüsü Harita 3. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Yakın Uydu Görüntüsü Harita 4. Bölgesel Ulaşım Ağı İçindeki Konumu Harita 5. Önemli Merkezlere Uzaklıklar Harita 6. İl Sınırları Harita 7. İlçe Sınırları Harita 8. Belediye Sınırları Harita 9. Planlama Alanı Yakın Çevresindeki Kıyı Tesisleri Harita 10. Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı Harita 11. Kestel (Antalya) İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Harita 12. Kestel (Antalya) 2 No lu Bölge Uygulama İmar Planı Harita 13. Türkiye Deprem Durumu Harita 14. Yerleşime Uygunluk Harita 15. Jeoloji Durum Harita 16. Nazım İmar Planı Şeması ii

5 GİRİŞ Bu Plan Açıklama Raporu Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sun Set Beach Hotel in güneyinde ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bulunan, büyüklüğü ise 419,40 m² olan iskele için hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında, sosyal, ekonomik ve fiziki bilgilerinin ortaya çıkartılmasını ve planlamayı yönlendirecek olan verilere ulaşılarak planlamaya konu alan içerisinde alanın doğal ve kültürel özelliklerini koruyarak sağlıklı ve sürdürülebilir kullanım kriterleri esas alınarak yapılacak planlamaya altlık oluşturmayı amaçlamaktadır. Söz konusu plan açıklama raporu hazırlanırken, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Plan açıklama raporunun içeriği, plan gerekçesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler, yerinde yapılan tespitler ve planlama alanında yapılan diğer plan ve etütler ile bu bilgiler doğrultusunda getirilen plan kararlarında oluşmaktadır. 1

6 1. Planlama Alanının Ülke ve Bölgesindeki Yeri Planlama alanının sınırları içinde kaldığı Antalya ili Akdeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. İl in yüzölçümü km² ile Türkiye nin yaklaşık % 2,7 sini oluşturmaktadır. İlin kara sınırlarını kuzeyde yer alan Toros Dağları oluşturmaktadır. Antalya nın güneyinde Akdeniz, doğusunda İçel, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında ise Muğla illeri vardır. Planlamaya konu alan Antalya ilinin doğusunda bulunan Alanya İlçesi Kestel Mahallesinde yer almaktadır. Kestel Mahallesi Alanya ilçe merkezinin doğusunda yer almakta olup, güneyde Akdeniz, doğuda Mahmutlar Mahallesi, kuzeyde Yaylalı Mahallesi ve batıda ise Alanya ilçe merkezi ile çevrilidir. Planlama alanı sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi nin doğusunda yer almaktadır. Planlamaya konu alanın büyüklüğü, 419,40 m² dir. Harita 1. Ülke ve Bölgesindeki Yeri Harita 2. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uzak Uydu Görüntüsü Harita 3. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Yakın Uydu Görüntüsü 2. Planlama Alanının Coğrafi Yapısı Antalya ili Türkiye nin güneybatısında doğu boylamları ile kuzey enlemleri arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar ile çevrilidir. Akdeniz Bölgesi nin batısında bulunan Antalya ilinin ortalama olarak %77,8 i dağlık, %10,2 si ova, %12,2 si ise engebeli arazilerden oluşmaktadır. Akarsular ve Faylar tarafından derin bir biçimde yarılmış olan Toros Dağları ve yüksek platolar geniş yayılım alanına sahiptir. Toroslar Tersiyer de (III. jeolojik zaman) oluşmuş Alp-Himalaya sistemine bağlı genç kıvrım dağlarıdır. Torosların Batı Toroslar olarak bilinen kesimi ilin büyük bir kısmını kaplar ve Antalya Körfezi nin her iki yanında da yer alır. Körfezin batısında, güneybatı-kuzeydoğu yönünde, doğuda ise kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanır. Antalya daki önemli yükseltiler Akdağ, Susuz Dağları, Alaca Dağ, Bey Dağları ve Geyik Dağlarıdır. Antalya Körfezi nin batısında Teke Platosu yer alır. Batı ve Orta Toroslar arasında Göksu nun kanyon vadilerle yardığı Taşeli Platosu bulunur. Taşeli platosunun sadece batı kesimleri il sınırları içinde yer alır. Antalya ilinde ovalar esas olarak güneyde Akdeniz e açılan kıyılarda göze çarpar. Batı Torosların genel olarak kıyıya paralel uzanması nedeniyle kıyıdaki ovalar içerilere kadar sokulamamakta, hatta Antalya Körfezi batısında ve doğu kanadında dar bir sahil şeridi manzarası göstermektedir. Bunların içinde en önemli olanları Kasaba, Demre, Finike, Antalya ve Alanya ovalarıdır. Kıyı gerisindeki ovalar ise yüksek dağlar arasında kalmış havzalarda yer alır. Antalya ilinde yer şekillerindeki farklılık dikkat çekicidir. Bu farklılıkta ilin içinde bulunduğu sahanın uzun bir zaman diliminde değişik şekillendirici kuvvetlerin etkisinde kalması önemli rol oynamıştır. İlde traverten, kireçtaşı, dolomit ve kireçtaşı ile dolomit arasında kalan çeşitli geçiş tipi 2

7 özelliğindeki çözünebilen kayaçlar egemendir. Bu açıdan topografyanın ana karakterini çözünme (karstlaşma) sürecinin etkisiyle oluşan karst temsil eder. Karstik şekillenmede başta tektonizma olmak üzere akarsuların rolü önemli olmuştur. Kıyı veya akarsu dinamiklerine ait şekillerin de bulunduğu sahanın bugünkü görünümünü kazanmasında karstlaşmanın, genç tektonik hareketlerin ve akarsuların, hem geçmiş jeolojik devirlerde hem de günümüzde artarak veya azalarak sürdürdüğü etkinlikler önemlidir. Çoğunlukla kireçtaşlarından oluşmuş dağ ve plato alanlarında temelde çözünme olayları ile şekillenmiş lapya, dolin, uvala, polye, mağara, düden ve karstik vadi gibi şekiller yaygındır. Turistik öneme sahip mağaralar ise Karain ve Kocain (Antalya), Zeytintaşı (Serik), Altınbeşik (İbradi), Damlataş ve Dim (Alanya) ile Yalandünya (Gazipaşa) mağaralarıdır. Karstta su yerüstünden çok yeraltındadır. Bu yüzden yüksek kesimler çoğunlukla susuzluk sorunu yaşarken; alçak kesimlerde, kıyı ve vadi boylarında, sular karstik kaynaklar şeklinde ortaya çıkar. Antalya da bilinen en önemli karstik kaynak Kırkgöz Kaynaklarıdır. Bu kaynakların suları Bıyıklı Düdeni vasıtasıyla yeraltında intikal eder ve Düdenbaşı Kaynakları şeklinde tekrar yüzeye çıkar. Antalya ilinde karstik kaynaklardan beslenen, üzerinde şelale bulunan diğer bir akarsu Manavgat Çayı dır. Toros Dağları'ndan kaynaklanan ve dağların uzanımını çoğunlukla dikine kesecek tarzda bir kuruluş düzenine sahip olan Antalya akarsuları, daha çok dere ve çaylardan oluşur. Karstik kaynaklarla beslenenler dışındakilerin rejimi düzensizdir. Düden ve Manavgat Çayı dışında ilin diğer önemli akarsuları Köprü, Aksu, Dim, Alakır ve Korkuteli Çayı dır. Manavgat Çayı üzerinde Oymapınar, Alakır Çayı üzerinde Alakır, Korkuteli Çayı üzerinde ise Korkuteli Barajı vardır. Sulama amaçlı bu barajlardan sadece Oymapınar Barajı enerji ve içme suyu sağlanmasında da kullanılır. Antalya ilinde göllerin çoğu ilin batı kesiminde yer alır. Küçük alanlı olan bu göllerin kapladıkları alan kurak olan yaz devresinde oldukça küçülür. Yağışlı devrede ise taşarak çevreleri bataklık halini alır. İlde yer alan başlıca göller; Karagöl, Avlan Gölü, Söğüt Gölü ve Ova Gölü dür. Avlan Gölü tarım alanı açmak amacıyla 1976 yılında kurutulmuş, ancak saha ekolojisinin bundan ciddi zarar görmesi üzerine 1997 yılında tekrar su tutulmaya başlanmıştır. Batıda Eşen Çayı ndan doğuda Kaledron (Kaldıran) Çayı na kadar uzanan Antalya ili kıyılarının uzunluğu 640 km. dir. Bu kıyı uzunluğu, Akdeniz Bölgesi kıyı uzunluğunun % 40 ını oluşturur. Antalya nın batı kıyılarında dağların kıyıdan itibaren hemen yükselmesi dalga aşındırmasının etkisini arttırarak falezlerin oluşmasına neden olmuştur. Köyceğiz-Kemer arasında ve Antalya çevresinde falezlere sıkça rastlanır. Antalya kenti batısında Konyaaltı Plajı yer alır. Kentin doğusundan başlayıp planlama alanını da içine alan Side ve Gazipaşa yakınlarına kadar uzanan kıyı şeridinde ise ince kumullu Lara, Karpuzkaldıran, Belek ve Kundu plajları bulunur. Bu kıyılarda yere yer yalıtaşlarına rastlanmaktadır. Planlamaya konu alanın sınırları içerisinde bulunduğu Alanya ilçesinin kuzeyi Torosların bir parçası olan Geyik ve Akçalı Dağları nın birleştiği yükseklikleri 1000 metreyi aşan tepe ve platolardan oluşan kıyı silsileleri ile çevrilidir. Burada yerli halk tarafından yayla olarak yazları yaşanan yerler mevcuttur. Alanya irili ufaklı rejimleri düzensiz olan birçok akarsuya sahiptir. Akarsuların debileri mevsimlere göre farklılıklar gösterir. 3

8 Az veya çok sulama amacıyla kullanılan bu akarsuların en önemlileri Alara Çayı, Kargı Çayı, Serapsu Çayı, Oba Çayı ve Dim Çayıdır. Alara Çayı; Manavgat ile Alanya ilçeleri arasındaki sınırı çizmektedir. Dim çayında bulunan küçük regülatör tesisi mesire yeri olarak da kullanılmaktadır. Dim Çayı üzerinde halen proje aşamasında olan Dim Barajı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Planlama çalışması yapılan alanın sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi Akdeniz kıyısında bir yerleşme olmasına karşı sırtını Batı Toroslara dayamıştır. Mahallenin batısında Antalya İlinin önemli çaylarından olan Dim Çayı bulunmaktadır. Mahalle merkezine 6 km uzaklıkta olan Dim Çayı Torosların eteklerinden doğup 60 km lik bir kolla sularını Akdeniz e boşaltmaktadır. Kestel Mahallesinin bir diğer önemli coğrafi değeri ise Dim Mağarasıdır. Dim Mağarası, Dim Çayı Vadisi nin güney yamaçlarında yer almaktadır. Denizden yüksekliği 232 m olan Dim Mağarası doğal ve karstik bir mağaradır. Dim Mağarası 360 m uzunluğunda yatay, m genişliğinde ve yüksekliğindedir. Mağara içi çok çeşitli ve zengin damlataş oluşumları ile kaplıdır. Günümüzde bu gelişim yer yer devam etmektedir. Mağaranın sonunda, girişten 17 m daha derinde 200 m² su yüzeyi bulunan küçük bir göl bulunmaktadır. Kestel Mahallesi sınırlarında yer alan Gökbel Yaylası mahallede yer alan önemli coğrafi oluşumlardan bir diğerdir. 3. Nüfus ve Demografik Yapı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununda tarihinde yapılan değişiklikle; bu tarihten sonra yapılacak il yerel seçimleri ile birlikte Antalya ili mülki sınırlarının tamamı Antalya Büyükşehir Belediyesi nin sınırı kabul edilmiştir. İlçe sınırları ise aynı yasa ile korunmuş olup ilçe sınırları içerisinde kalan belde belediyeleri kapatılmış ve ilçe merkezlerinin mahalleleri durumuna gelmiştir. Kestel Mahallesi 30 Mart 2014 tarihine kadar belde belediyesi statüsüne sahip iken, bu tarihten sonra Alanya ilçesinin mahallesi statüsüne dönüşmüştür. Bu doğrultuda 2013 yılı başında açıklanan TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Antalya il geneli nüfusu kişidir. Bu nüfusun tamamı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında kentsel nüfus olarak değerlendirilmiştir. Aynı verilere göre Alanya ilçesinin nüfusu ise kişidir. Bu nüfusun da tamamı kentsel nüfus olarak değerlendirmiş olup herhangi bir kırsal nüfustan bahsetmek söz konusu değildir. Planlama alanının sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesinin nüfusu ise kişi olarak tespit edilmiştir. 4. Ekonomik Yapı Antalya ilinin ekonomisinde turizm, ticaret ve tarım ön planda olup son dönemlerde sanayi faaliyetleri de gelişme göstermektedir. Bunun dışında Antalya da hayvancılık ve madencilik faaliyetleri de diğer sektörlere nazaran daha az gelişmiş olmasına rağmen, kentin ekonomisine katkıda bulunan faaliyetlerdendir. Antalya da 1970 li yıllara kadar düşük bir seviye de kalmış olan ticaret sektöründe bu tarihten sonra çeşitli hareketlenmeler olmuştur lerde gelişen turizm hareketi ile birlikte konaklama ve dinlenme tesisleri ile birlikte farklı iş kollarında lüks mağazalar açılmıştır. 4

9 Antalya'daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34'ünü oluşturan önemli bir ağırlığa sahiptir. Antalya'da ihracatın %67'si ve ithalatın %60'ı Avrupa Birliği üye ülkeleri ile gerçekleşmektedir. Türkiye'de serbest ticaret bölgesine olanak veren yasanın 1985 yılında çıkmasından bu yana Türkiye'de 21 serbest ticaret bölgesi kurulmuştur. Bunlardan ikincisi olan Antalya Serbest Ticaret Bölgesi 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şu an m²'lik bir alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Antalya'nın Konyaaltı Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Planlama çalışmasının yapıldığı Kestel Mahallesinin ekonomisini ağırlıklı olarak turizm, tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Yerleşmede hizmet kalitesi yüksek birçok otel ve konaklama tesisi ile çok sayıda turistik restoran bulunmaktadır. Planlama alanının bulunduğu bölgenin yakın çevresinde ise temel ekonomik sektör turizme dayalıdır Sanayi Antalya, Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine göre 7. ili olmasına rağmen sanayi alanında Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun temel nedeni olarak Antalya'da turizmin ve tarımın ön planda olması şeklinde açıklanabilir. Sanayi sektörünün gayrisafi hasıla içindeki payı Türkiye genelinde %28 iken, Antalya'da %7 düzeyindedir. Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi payı sadece %4,3 gibi bir oranda kalmaktadır yılında Bakanlar Kurulu'nun verdiği onayla yapımına başlanan Antalya Organize Sanayi Bölgesi, bir yıl iki aylık bir sürenin ardından tamamlanıp 370 hektarlık bir alanda faaliyet göstermeye başlamıştır yılında çevresindeki 294 hektarı da bünyesine katarak 664 hektarlık bir alana yayılmıştır. Antalya-Burdur karayolunun 26. kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2 batıda ve 1 doğuda olmak üzere toplam üç giriş kapısına sahiptir. %84.86'lık bir doluluk oranına sahip OSB'de 179 firmaya ait 208 adet alan tahsis edilmiştir. Alanya ilçesinde sanayi çok gelişmiş olmamakla birlikte turizme ve gıdaya dayalı bazı üretim tesisleri ile küçük çaplı imalathaneler faaliyet göstermektedir Turizm Antalya Türkiye'de İstanbul'la birlikte turizmin lokomotifi konumundadır. Antalya, dört mevsimde de turizm olanaklarının ve tesislerinin olduğu bir ildir. Antalya'da kültür turizmi başta olmak üzere deniz, spor, sağlık, kış, kongre, yayla, mağara, kamp ve inanç turizmi yapılabilmekte bu turizm seçenekleri için tesisler bulunmaktadır. Antalya da kültür turizminin ağırlıklı olarak yapıldığı yerler kıyı şeridinin çeşitli yöreleridir. Bu bölgelerde Kaleiçi, tarihi yapılar, tarihi cami ve kiliseler bulunmaktadır. Antalya da deniz turizmi de yine kıyı şeridi boyunca yapılmaktadır. Sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri ile birlikte özellikle 1980 li yıllardan sonra yörede gerçekleştirilen turizm yatırımları ve hız kazanan turistik hareketler sonucunda Alanya aldığı yerli ve yabancı göçü ile birlikte hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Alanya 1950 li yıllara kadar küçük bir 5

10 balıkçı kasabası, narenciye ve muz üretimine dayalı bir tarım kentiyken, bugün ülke genelinde turizm sektörünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Yörede çalışan nüfusun büyük bölümünün tarım sektöründe istihdam edilmesi ve özellikle kırsal kesimin halen ana geçim kaynağını bu sektörün oluşturmasına karşın turizm, yapılan yatırımlar ve sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam olanaklarıyla günümüzde Alanya nın öncelikli sektörü konumu haline gelmiştir li yıllarda Damlataş Mağarası nın şifalı havası nedeniyle sağlık amaçlı iç turizm hareketlerinin ortaya çıkması ve yine bu yıllarda Almanların yöreye gelmeye başlamasıyla Alanya turizmle tanışmıştır. Bireysel olarak seyahat eden turistlerin Alanya yı ziyaret etmeleri 1970 li yıllarda ilçede ev pansiyonculuğunun gelişmesine yol açmıştır yılında Turizmi Teşvik Kanunu nun çıkarılmasıyla Alanya nın doğu ve batısı turizm merkezi olarak ilan edilmiş ve bu durum ilçede turistik yatırımlara hız kazandırmıştır. Başta konaklama tesisleri olmak üzere gerçekleştirilen turistik yatırımlarla o yıllarda başlayan kitlesel turistik hareketler bölgede yoğunluk kazanmış ve Alanya Türkiye de kitle turizminin başladığı ilk yöre olmuştur lı yıllara kadar turizmdeki hızlı gelişimini sürdüren Alanya, 1991 yılında yaşanan körfez krizinin olumsuz sonuçlarından etkilenmiştir. Alanya da kent ile iç içe girmiş bir turizm gelişimi turistik tesislerin yanında başta yiyecek içecek sektörü olmak üzere seyahat işletmeleri, eğlence işletmeleri ve diğer sektörlerin de gelişmesini sağlamıştır lı yılların ortalarında otellerin yanında apart otel işletmeleri de giderek artış göstermiştir. Son yıllarda ilçede yabancılara yönelik konutlar yapılmaya başlanmıştır. Sadece arasındaki üç yıllık bir dönemde on binin üzerinde konut yapılmış ve satışı gerçekleştirilmiştir. Böylece inşaat ve emlak sektöründe de büyük bir canlanma yaşanmıştır 1990 lı yıllara kadar Alanya ya gelen yabancı turistlerin neredeyse tamamını Alman turistler oluştururken, sonraki yıllarda turist profili değişmeye başlamış ve başta Rusya olmak üzere, Hollanda, Ukrayna, Polonya ve İskandinav ülkelerinden gelen turistlerin oranları önemli ölçüde artmıştır yılında Alanya yı ziyaret eden yabacı turistler içinde ilk sırada Alman turistler yer alırken, bunu sırasıyla Rus, İskandinav, Polonyalı, Çek, Hollandalı, İngiliz ve çevre ülkelerinden (Sırbistan, Makedonya, Bulgar, Yugoslav, Suriye, İrlanda, Estonya, Macar, Sloven, Slovak, Hırvat, Litvanya, Romanya,) gelen turistler izlemiştir (ALTİD, Turizm İstatistikleri, 2011). Alanya ya gelen turistlerin yıllar itibariyle ve sayıları ile Türkiye ve Antalya içindeki payları aşağıdaki tabloda görülmektedir yılında bir milyonu aşan yabancı turist sayısı 2003, 2006 ve 2009 yıllarında bir önceki yıla göre azalmıştır. Son iki yılda Antalya ya gelen turist sayısında önemli artışlar olmuştur yılında Antalya ya gelen yabancı turist sayısının bir önceki yıla göre % 12,10 arttığı dikkate alınarak, 2011 yılında Antalya ya gelen yabancı turist sayısı ve Alanya ya gelen turist sayısı da civarında hesaplanmıştır. 6

11 Tablo.1. Alanya ya Gelen Yabancı Turistleri Türkiye ve Antalya İçindeki Payı Yllar Türkiye Antalya Alanya Antalya'nın Payı (%) Alanya'nın Payı (%) Türkiye Antalya ,73 7,96 21, ,17 7, , , ,54 7,13 21, ,18 7,04 22, ,67 6,56 20, ,46 6,50 20, ,50 6,11 20, ,60 6,45 19, ,26 7,94 23,89 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Alanya da turizm sezonu genel olarak Mart-Nisan aylarında başlamakta ve Kasım ayı sonuna kadar sürmektedir. Kışın açık olan turistik tesisler olmakla birlikte turistlerin Alanya yı ziyaretleri özellikle Haziran- Eylül ayları arasındaki dönemde yoğunlaşmaktadır. Alanya yı ziyaret eden turistlerin aylara göre dağılımını yansıtacak yeterli veri olmamakla birlikte bu durum, Antalya yı ziyaret eden turistlerin aylara göre dağılımı ile benzerlik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda Antalya ya gelen yabancı turistlerin yılları arasında aylara göre dağılımı verilmiştir. Tablo incelendiğinde yabancı turistlerin son dört yılda Antalya ya en çok Haziran- Eylül ayları arasındaki dönemlerde geldiği görülmektedir. Yerli turistler ise Alanya ya bayram tatillerinde ve özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun olarak gelmektedirler. Tablo.2. Antalya ya Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 7

12 Turist sayılarının yanında turizm sektörü açısından diğer önemli bir konu turizmden elde edilen gelirdir. Alanya nın turizm gelirinin hesaplanmasında Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin yıllar itibariyle ortalama harcama miktarlarından yararlanılmıştır. Turizm gelirinin tespit edilmesi yıllarında Turizm Bakanlığı ve Devlet İstatistik Kurumu tarafından, 2003 yılından itibaren ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası tarafından Çıkış Yapan Ziyaretçi Anketi sonuçlarından elde edilen bilgiler kullanılarak yapılan hesaplamalar ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye nin yıllık turizm gelirleri ve ziyaretçi başına ortalama harcama miktarları belirtilen yöntemle hesaplanırken, bölgesel düzeyde bu hesaplamalarla ilgili bir istatistikî veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Alanya nın turizmden elde ettiği gelirin belirlenebilmesi için Türkiye ye gelen yabancı turistlerin yaptığı ortalama harcama miktarları dikkate alınarak bir hesaplama yoluna gidilmiştir. Alanya nın yıllar itibariyle yabancı turistlerden elde ettiği tahmini turizm gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo.3. Alanya nın Yılları Arasındaki Turizm Geliri Yıllar K.B.O.H ($)* Yabancı Turist Toplam Gelir ($) Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinde 2011 yılı için 565 $ olarak açıklanan yabancı ziyaretçi başına ortalama harcama miktarı göz önüne alınarak, Alanya nın 2011 yılı için turizm geliri $ olarak hesaplanmıştır. Bir önceki yıla göre yabancı turist sayısındaki artış sonucunda turizm geliri büyük bir sıçrama yaparak % 39 oranında artışa neden olmuştur. Alanya da hizmet veren konaklama tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli ve belediye belgeli tesisler olarak faaliyet göstermektedir. Turizmi Teşvik Kanunu nun çıkarılmasından sonra, 1983 yılında Alanya da bakanlık işletme belgeli konaklama tesislerinde 3141 olan yatak kapasitesi tarihi itibarı ile 311 (Yatırım belgeli dahil) tesiste toplam e ulaşmıştır. Bu tesislerden yatak kapasitesine sahip 26 tesis proje safhasında olup, 285 tesiste toplam yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir. 8

13 Tablo.4. Alanya da Hizmet Veren Belediye İşletme Belgeli Tesisler Sınıflandırma Haziran 2011 Haziran 2012 Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak Bakanlık Belgeli Belediye Belgeli Toplam Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde, Alanya da en çok 3 ve 4 yıldızlı otellerin bulunduğu ve 2011 yılında, bu tesislerin yatak kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 53 ü 5 yıldızlı otel ve 4 ü 5 yıldızlı tatil köyü olmak üzere 57 adet büyük ölçekli konaklama tesisinde toplam yatak kapasitesi mevcuttur. Alanya da Bakanlık belgeli pansiyon bulunmamakla birlikte, 36 adet müstakil apart otel ise yatak kapasitesine sahiptir. Tablo.5. Alanya da Hizmet Veren Bakanlık İşletme Belgeli Tesisler Sınıflandırma Haziran 2011 Haziran 2012 Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak ***** **** *** ** * Apart (A) Butik Tatil Köyü ***** Tatil Köyü**** Toplam Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Alanya da turizm yatırım belgeli tesislerdeki yatak kapasitesinin büyük bölümünü 3 ve 4 yıldızlı konaklama tesisleri oluşturmaktadır. Halen Alanya bölgesinde yatırım ve proje safhasında yatak kapasitesine sahip 26 tesis bulunmaktadır. İlçede bakanlık belgeli konaklama tesislerinin yanında belediye belgeli konaklama tesisleri de önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda sayılarda azalma olsa da mevcut konaklama kapasitesinin % 32 si Belediye Belgeli olarak faaliyet göstermektedir. Otel, motel, pansiyon ve apart otel statülerinde belgelendirilen bu tesislerden, özellikle apart oteller 1990 lı yılların ortalarından itibaren hızla gelişme göstermiş ve şehirle iç içe bir turizm gelişimine neden olmuştur li yıllarda bakanlık belgeli büyük ölçekli konaklama tesislerinin hizmete girmesi sonucunda, apart otellerin sayılarında bir azalma görülmüştür yılında 541 adet belediye belgeli tesisteki toplam yatak kapasitesi e ulaşarak, Turizm Bakanlığı ndan belgeli tesislerin olan yatak sayısına yaklaşmıştır. Ancak son yıllarda çoğunluğu kent merkezinde yer alan küçük ölçekli otellerin yavaş yavaş azaldığı görülmektedir. Bunda her şey dâhil satış sisteminin yaygınlaşması ve büyük ölçekli tesislerin 9

14 çoğalması en önemli etkendir. Yine de 2011 yılı sonu itibari ile ilçede toplam 377 belediye belgeli tesiste toplam yatak mevcuttur. Alanya ya gelen turist sayıları zaman içinde Türkiye ye ve Antalya ya gelen turist sayılarındaki artış ve azalışa bağlı olarak değişim göstermektedir. 2003, 2006 ve 2009 yıllarında gelen turist sayısı bir önceki yıla göre azalma görülmüştür. Bu durum başta ekonomik kriz olmak üzere küresel ya da ulusal düzeyde yaşanan çeşitli olaylara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak yılları aralığına baktığımızda Antalya ya gelen turist sayısı 2008 yılına göre bakıldığında 2009 yılında küçük bir azalma dışında artış göstermektedir. Turist sayılarındaki bu artış ve azalışlarla birlikte Alanya da 2010 yılında yatak kapasitesi 2011 yılında olmuştur. Planlama alanının sınırları içerisinde yer aldığı Kestel Mahallesi nde yukarıda da ifade edildiği üzere turizm yerleşme ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yerleşmede hizmet kalitesi yüksek birçok otel ve konaklama tesisi ile çok sayıda turistik restoran bulunmaktadır. Plana konu olan İskele Sunset Beach otelin kıyı bandında yer almaktadır. Söz konusu otelde 229 oda, 16 suit, 20 içten geçmeli oda, engelli odaları, sigara içilmeyen odaları mevcuttur. Bununla beraber otelde 600 kişilik restoran, açık-kapalı ve aqua, park çocuk kulübü, 80 kişilik konferans salonu gibi tesisleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca bilardo, masa tenisi, 1 adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, su sporları, sauna, Türk hamamı, fitness, center, masaj, disco, lobby bar, pool bar, disco bar, alışveriş merkezi, kuaför, oyun alanı, çocuk büfesi gibi hizmetleride bünyesinde gerçekleştirecek tesis ve donanıma sahiptir. Bu özellikleri ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamakta olan otel, bölgede ekonomiye önemli miktarda katkı sağlayan bir tesis özelliği taşımaktadır Tarım Antalya ili sahip olduğu Antalya Ovası ile tarımsal potansiyel ve ekolojik uygunluk açısından Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. İl Türkiye deki toplu ekilebilir, dikilebilir alanların %1,6 sına sahiptir. Ancak ilin tarımsal üretim değeri bakımından yaptığı katkı (%4,3) daha büyüktür. Kentin son beş yıl içindeki hızlı gelişmesine paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü kendi yapısında da derin değişimlere uğramıştır. İlin tarımsal üretim yapısı; üretimdeki çeşitlilik ve pazara yönelik üretim açısından dikkat çekmektedir. Antalya ili ülkemizde en önemli turunçgil yetiştiricisi iller arasında olup, portakal üretiminde %30'luk payla ilk sırayı almaktadır. (DİE, 1998) Diğer yandan Türkiye cam sera alanının %80'i, plastik sera alanının ise %50'si Antalya'da bulunmaktadır. Yine dış piyasaya yönelik kesme çiçek üretiminden aldığı %90 payla Antalya ili merkez durumundadır. Antalya yöresi tarımsal üretim deseninde yıllardır buğday ve pamuk ürünleri ağırlık taşımıştır. Ancak son yıllarda özellikle pamuk üretim alanında önemli azalışlar yaşanmaktadır. İlde geçmiş yıllarda ha civarında alana sahip olan pamuk ekimi, 1998'de ha.'a kadar düşmüştür. Bu durumun büyük ölçüde pamuktan elde edilen net karın geçmiş yıllara göre azalması ile örtü altı tarımı ve turunçgil üretiminin pamuğa göre çok daha karlı olmasından kaynaklandığı bildirilmektedir. 10

15 Kentin hızlı gelişmesine paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü kendi yapısında da derin değişimlere uğramıştır yılında nüfusun dörtte üçü tarımsal sektörlerden geçiniyorken 2000 yılında bu oran %49'a düşmüştür. Mevcut tarım arazileri, hektardır. Son yıllarda turizmin gelişmesine paralel olarak artan şehirleşme beraberinde tarım arazilerinin küçülmesini de getirmiş olup, tarımsal ürün arzındaki azalma sebze ve meyve fiyatlarını arttırmıştır. Fiyat artışlarına bağlı olarak da tarım arazileri değer kazanmıştır. Tüm bunların sonucunda, nadasa bırakılarak ekilmeyen tarım arazileri her geçen yıl azalmıştır yılında nadasa bırakılan arazi miktarı bir önceki yıla göre iki katın üzerinde bir artış göstermiştir de toplam ekilebilir arazilerin % 5,66 sı nadasa bırakılırken, bu oran 2011 de % 26,20 ye ulaşarak son beş yıl içerisindeki en yüksek oran olmuştur. Alanya da açık tarım alanlarındaki azalışa karşın, devamlı artan sera alanlarında da gerileme yaşanmıştır yılında ise az da olsa bir artış görülmektedir; toplam sera alanı, 2006 ya göre %4,08 oranında artarak, toplam dekara çıkarken, 2008 de bir önceki yıla göre %13,40 oranında bir gerileme ile dekara gerileyerek, son altı yılın en düşük örtülü tarım alanı kaydedilmiştir yılında ise toplam örtülü tarım alanında bir değişiklik yaşanmamıştır. Planlama çalışmasına konu alanın sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi nde turizmin yanı sıra tarımda yerleşmenin ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Yerleşmede örtüaltı yetiştiriciliği (seracılık) yaygın olarak yapılmaktadır. Domates, patlıcan, salatalık ve muz seralarda yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Ayrıca muz, portakal, mandalina, limon ve yenidünya üretimi yerleşmenin önemli gelir kaynaklarını teşkil etmektedir. Planlamaya konu alanın bulunduğu bölgede kıyı kenar çizgisinin kara tarafında turizm faaliyetleri yapılmaktadır. Herhangi bir tarımsal üretim söz konusu değildir Hayvancılık Antalya İli Türkiye hayvancılığına en büyük katkıyı küçükbaş hayvan varlığı ile yapmaktadır. İlin arazi yapısı nedeniyle hayvan varlığında kıl keçisi en büyük payı almaktadır. Yayla kesimlerinde kıl keçisi ve koyunculuk, kısmen süt sığırcılığı, sahilde ise süt sığırcılığı ve tavukçuluk ağırlık kazanmaktadır. Arıcılık; gezginci arıcılık şeklinde yapılmakla beraber, Antalya ili arıcılık için ideal bir kışlatma bölgesidir. İl genelinde balık çiftlikleri hızla yaygınlaşmakta olup, balık üretimi sektöründe de Antalya ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Şehrin kuzeyindeki Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda ise balık çeşitlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Antalya İlinde modern besicilik tesislerinin olmaması, küçük ölçekli besiciliğin köy ve yaylalara kayması nedeniyle ürünlerinin toplanmasında yaşanan güçlükler Alanya da hayvan varlığının azalmasının başlıca nedenleridir. Bütün teşviklere rağmen bakımı zor olan ipekböceği ve yaş koza üretimi ise her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Hayvancılık alanında zaman zaman devletin verdiği teşvikler ile sayısı artan hayvan varlığı, yine ekonomik problemlere bağlı olarak zayıflamaktadır yılında 2009 yılına göre; sığır sayısı %24,16, kıl keçisi sayısı % 42,73, at sayısı %18,9, katır sayısı %16,47, eşek sayısı %13,33, kanatlı miktarı %17,46, arı kovanı sayısı %0,04 ve ipek böceği sayısı %19,15 azalmıştır. Sayılarında artış 11

16 kaydedilen hayvanlar sadece koyun ve deve olup artış oranları sırasıyla %22,34 ve %4,16 olarak gerçekleşmiştir yılında ise bu azalma eğilimi sona ermiş sığır sayısı % 4,6 lık artışla adede ulaşmış aynı şekilde koyun sayısı da %3,5 artışla adede ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl en dikkat çekici artış % 15,48 lik ve %38,46 lık artışla kanatlılar da ve arı kovanında yaşanmıştır. Genel olarak bakıldığında son yıllarda hayvansal üretim kalemlerinin çoğunluğunda daralma görülmektedir. Son yıllarda yün-yapağı, kıl, balmumu ve yaş koza üretimi artmıştır. Et Kırmızı et üretimi ve deri sayısında ise yarı yarıya düşüş gözlenmiştir. Alanya da hayvancılık özellikle özel sektör tarafından kurulan et ve et ürünlerini işleyen tesislerin artması ile daha bilinçli yapılır hale gelmiştir. Yetiştirilen hayvanların etleri kesimden sonra bu tesislerde işlenmeye başlanmıştır. Alanya da beslenen ev, kümes ve besi hayvanlarının insan sağlığını etkilememesi için Tarım İlçe Müdürlüğü bünyesinde koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları devam etmektedir. Alanya da her yıl ortalama hayvanın kontrolü yapılırken hastalıklara karşı da aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Aşılama çalışmaların bir kısmı devlet tarafından programlanan koruyucu aşılama, bir kısmı ise hayvan sahipleri tarafından talep edilen aşılama çalışmalarıdır. Alanya'nın 60 km gibi uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen zaman içinde balık yuvalarının tahrip edilmesi ve bilinçsiz avlanma nedeniyle balıkçılık ve balık rezervinin zenginliği fazla gelişmemiştir. Özellikle dışarıdan Karadeniz Bölgesinden gelen büyük balıkçı motorları ile açıkta avlanan balıkçılar deniz ürünlerinde büyük artış yaratmaktadır. Alanya da azalma trendi yaşayan balık avcılığı zaman zaman Karadeniz veya Marmara bölgesinden gelen ve açıkta avlanan büyük balıkçı tekneleri sayesinde bir artış göstermektedir. Deniz ürünleri, lezzeti nedeni ile turistlerin tercih ettiği bir yiyecektir dan 2007 ye %16.5 oranında artarak 265,7 tona çıkan su ürünleri üretimi, 2007 den 2008 e yaklaşık %129 gibi ciddi bir oranda artarak son yılların en yüksek üretim miktarına ulaşmıştır yılında ciddi bir düşüş yaşansa da 2010 ve 2011 yıllarında tekrar artış eğilimine girmiş ve 2011 yılında toplam kg olarak gerçekleşmiştir. Kestel Mahallesi nde küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği de ekonomiye girdi oluşturmaktadır. Az sayıda vatandaşın gerçekleştirdiği küçük ve büyük baş hayvan besiciliği yapılarak elde edilen et ve süt ürünleri de ekonomiye katkıda bulunmaktadır. 5. Sosyal Yapı 5.1. Aile Yapısı 2012 yılı TUİK verilerine göre aile yapısı incelendiğinde, ülkemizde hanehalkı sayısı , ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3,7 dir. Bu değer Antalya il genelinde ise 3,3 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere Planlama alanının sınırları içerisinde bulunduğu Antalya il genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye geneline göre daha küçüktür Eğitim Durumu TUİK 2013 verilerine göre ülke genelinde 6 yaş üstü nüfusta okuma yazma bilme oranı Türkiye genelinde %93,66 dır. Bu değer Antalya il genelinde Türkiye ortalamasının üstünde olup %95,47 dir. Alanya da ise 6 yaş üstü nüfusta okuma yazma bilme oranı %95,17 olup Türkiye 12

17 ortalamasının üstünde, Antalya il genelinin altındadır. Kestel Mahallesinde ise okuma yazma bilme oranı Türkiye, Antalya ve Alanya dan yüksek olup %95.92 dir. Tablo.6. 6 Yaş Üstü Nüfusta Okuma Yazma Bilme Oranı Türkiye Antalya Alanya Kestel Mahallesi (*) Nüfus (6 + Yaş) 68,735,145 Okuma Yazma Bilen Sayısı 64,374,134 Oran (%) Nüfus (6 + Yaş) 1,918,729 Okuma Yazma Bilen Sayısı 1,831,757 Oran (%) Nüfus (6 + Yaş) 236,553 Okuma Yazma Bilen Sayısı 225,120 Oran (%) Nüfus (6 + Yaş) 5,904 Okuma Yazma Bilen Sayısı 5,663 Oran (%) Kaynak: TUİK, 2012 ve 2013 yılı verileri * Türkiye, Antalya ve Alanya verileri 2013 yılına ait olup, Kestel Mahallesi verileri ise 2012 yılına aittir. Tablo.7. 6 Yaş Üstü Nüfusta Bitirilen Eğitim Düzeyi Türkiye Geneli Antalya Alanya Kişi Oran (%) Kestel Mahallesi (*) Kişi Oran (%) Kişi Oran (%) Kişi Oran (%) Okuma yazma bilmeyen 2,654, , , Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 14,053, , , , İlkokul mezunu 14,994, , , , İlköğretim mezunu 13,018, , , , Ortaokul veya dengi okul mezunu 2,828, , , Lise veya dengi okul mezunu 12,085, , , Yüksekokul veya fakülte mezunu 6,706, , , Yüksek lisans mezunu 532, , Doktora mezunu 154, , Bilinmeyen 1,706, , , Toplam (6 üstü yaş grubu) 68,735, ,918, , , Kaynak: TUİK, 2012 ve 2013 yılı verileri * Türkiye, Antalya ve Alanya verileri 2013 yılına ait olup, Kestel Mahallesi verileri ise 2012 yılına aittir. Planlama alanının sınırları içerisinde bulunduğu Kestel Mahallesi nde TUİK verilerine göre 6 yaş üstü nüfusta, ilkokul mezunlarının oranı %30,10 dur. Bu oran Alanya, Antalya ve Türkiye genelinin üstünde bir değerdir. Kestel Mahallesinde ilköğretim mezunu olanları oranı ise %21,41 dir. Bu değer ilkokulda olduğu gibi yine Alanya, Antalya ve Türkiye deki ortalamanın üstünde bir değerdir. Planlama alanının bulunduğu yerleşmede ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı %3,69, lise 13

18 veya dengi okul mezunlarının oranı %15,46, yüksekokul veya fakülte mezunlarının oranı ise %4,52 dir. Bu değerler Alanya, Antalya ve Türkiye ortalamalarının altında kalmaktadır. Mahalle sınırlarında yüksek lisans mezunu ve doktora mezunu tespit edilememiş olup bitirilen eğitim düzeyi bilinmeyenlerin oranı ise %3 tür. 6. Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Konumu Antalya iline karayolu, havayolu ve deniz yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Alanya; karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşımından birlikte yararlanılabilen turistik merkezlerden birisidir. Üç ulaşım yolundan faydalanma olanağına sahip olan Alanya'ya yurt içinden gelenler kara yolunu, yurt dışından gelenler ise hava yolu ve kara yolunu tercih etmektedir. Alanya limanının özelleştirilmesinden sonra denizyolu da özellikle Kıbrıs-Alanya seferleri, dünyanın değişik bölgelerinden gelen büyük yolcu gemileri ve yatlar ile hareketlenmiş ve her geçen gün artan yolcu sayısı ile büyük bir ulaşım alternatifi halini almıştır. Antalya-Alanya arasında deniz otobüsü seferlerinin yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kıbrıs hattı için yeteri kadar tanıtım yapılamaması bu hattan beklenen yoğunluğun gerçekleşmesini engellemektedir. Alanya ve Antalya'nın diğer bölgelerle demir yolu bağlantısı bulunmamakla birlikte Antalya- Nevşehir-Kayseri demiryolu çalışmaları halen devam etmektedir Karayolu Antalya ili, ulusal karayolu ağına devlet yolu tanımında olan altı ana aks ile bağlantılıdır. Coğrafi konumun da özendirdiği bu durum, ekonomik yapıyı da etkiler biçimde ilin ulaşımında karayolunu daima öne çıkarmıştır. İl merkezine ise üç aks ile girilmektedir. Yüksek standartlı Antalya- Mersin (E-24) karayolu, Antalya-Isparta devlet yolu, Seydişehir-Konya-Ankara devlet yolu Antalya ilinin ülke karayolları sistemi ile bağlantısını sağlayan ana yollarıdır. Antalya yı kuzeyde Torosları aşarak Burdur ve Afyon kentleri üzerinden Batı ve Orta Anadolu ya, doğuda ise kıyı şeridini izleyerek Silifke ve Mersin üzerinden Doğu Anadolu ya bağlar. Antalya kentini batıda Finike, Kaş, Fethiye gibi kıyı yerleşmelerine bağlayan karayolu da bölgesel düzeyde önem taşır. Antalya il genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan toplam km yol bulunmaktadır. Bu yolların 1997 km si Devlet Yolu statüsünde, 1444 km si ise İl Yolu statüsündedir. Karayolları ağında yer alan yolların tamamına yakınının sathi kaplaması yapılmış durumdadır. Tablo.8. Antalya İli Yol Ağı ve Satıh Durumu 13.Bölge Antalya Asfalt Betonu Sathi Kaplama Toplam Parke Stabilize Toprak Diğer Yollar Şebeke Uzunluğu Devlet Yolu İl Yolu Toplam Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 14

19 Alanya ilçe merkezinde Karayolları 133.Şb. yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen yollardan Alanya şehir merkezi, Gündoğmuş şehir merkezi, Gazipaşa-Anamur ve Akseki-Beyşehir yolları 133. (Alanya) Şubenin sorumluluk sahasında kalmaktadır. Planlama alanının sınırları içerisinde yer aldığı Alanya ilçesi karayolu açısından son derece elverişli bir konuma sahiptir. Antalya yı Mersin e bağlayan D-400 karayolu Alanya ve planlamaya konu alanın bulunduğu Kestel Mahallesi sınırları içerisinden geçmektedir Planlama alanının bulunduğu Alanya ilçesi Antalya il merkezine 138 km, İstanbul a 838 km, Ankara ya 534 km uzaklıktadır. Planlama alanının bazı önemli merkezlere olan uzaklıklarını gösterir tablo aşağıda verilmiştir. Tablo.9. Alanya İlçesinin Karayolu İle Bazı Önemli Merkezlere Uzaklığı Önemli Merkezler Uzaklık (km) Antalya 138 İstanbul 838 Ankara 534 İzmir 610 Bursa 676 ALANYA Edirne 1072 Samsun 912 Trabzon 1189 Kayseri 614 Erzurum 1257 Kars 1420 Van 1345 Şanlıurfa 775 Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 6.2. Havayolu Antalya il sınırları içerisinde 2 adet havaalanı bulunmaktadır. Bunlar Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanıdır. Söz konusu havaalanlarının varlığı Antalya ili ve ilçelerinin ulaşım bağlantılarını güçlendirmekte ve söz konusu yerleşmelerin ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Antalya Havalimanı: Antalya il merkezinin 10 km doğusunda yer almaktadır. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi 2010 yılında Antalya Havalimanı na uçak ve yolcu gelmiştir yılında ise hem uçak sayısında hem de gelen yolcu sayısında 2010 yılına göre ciddi bir artış yaşanmıştır yılında kişi Antalya Havaalanına giriş yapmıştır yılında Antalya Havaalanına inen toplam uçak 2010 yılına göre %10,7 lik bir artış gösterirken toplam yolcu sayısında ise ortalama %13,6 lık bir artış yaşanmıştır yılındaki uçak ve yolcu sayıları Antalya Havalimanı nın en yüksek verilerini oluşturmaktadır. 15

20 Tablo.10. Antalya Havalimanı na İnen Uçak, Yolcu Sayıları ve Milletlere Göre Dağılımı Yıl İç Hat Seferleri Dış Hat Seferleri Toplam Dış Hat Seferleriyle Gelen Giden Yolcuların Milliyetleri Uçak Yolcu Uçak Yolcu Uçak Yolcu %41 Alm, %18 Rus %8 Hol %36 Alm, %18 Rus, %7 Hol %34 Alm, %21 Rus, %6 Hol %30 Alm, %22 Rus, %5 Hol %27 Alm, %27 Rus, %5 Hol %28 Alm, %27 Rus, %5 Hol %27 Alm, %27 Rus, %5 İng. %5Hol, %4 Ukr, %3 Fra, %2 Nor %26 Rus, %25 Alm, %5 Hol, %4 İng, %3.5 İsveç, %3.2 Ukr Kaynak: DHMİ verileri Gazipaşa Havalimanı: Alanya ilçesine uzaklığı 45 km dir. Gerek Antalya Havalimanı gerekse Gazipaşa Havalimanına karayolu ile kolaylıkla ulaşılabilir bir mesafede olması Alanya ya gelen ziyaretçilerin turistlerin önemli bir tercih sebebidir. Bu durum gerek Alanya merkezinin gerekse çevresinde yer alan mahalli yerleşmelerin turizm potansiyelini arttırmaktadır. Gazipaşa Havalimanı nın İç hatlarda Ankara ve İstanbul a seferleri bulunurken, dış hatlarda yaz döneminde Almanya nın 3 kentine karşılıklı seferleri bulunmaktadır Denizyolu Antalya Limanı: Ülkemizin önemli limanlarının başında gelmektedir. İl genelinde Antalya Limanı dışında birçok yat limanı ve balıkçı barınağı bulunmaktadır. Yılda 8 milyon yabancı turisti ağırlayan, Türkiye turizmi ve ticareti açısından hızlı bir gelişim gösteren Antalya'da m² alan üzerine kurulan liman, İzmir-Mersin arasındaki 624 deniz millik kıyı şeridi üzerindeki en büyük organize ve mendireklerle korunan liman olma özelliği taşımaktadır. Antalya ilinin en batı uç noktası olan Kemer çıkışında yer alan Antalya Limanı'nın açık deniz bağlantısı Akdeniz'dir. Yüksek standartta karayolları ile Alanya, Mersin, Konya, Akşehir, Afyon, Burdur, Denizli gibi önemli sanayi ve turizm merkezlerine bağlıdır. Yüksek iç/dış yolcu kapasitesine sahip Antalya havaalanı ile birlikte bölgenin önemli bir ulaşım merkezi haline gelmesinde, Antalya Limanı'nın tamamlayıcı bir rolü vardır. Antalya Limanı'nda 200, 170 ve 140 metre uzunluğunda ve tümü ISPS sınırları kapsamında korunmakta olan 3 rıhtım, yolcu rıhtımı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu rıhtımlara yanaşan ve uluslararası cruise taşımacılığı yapan yolcu gemilerine hizmet vermek üzere 709 m² kapalı alana sahip bir yolcu salonu bulunmaktadır. Alanya Limanı: Alanya'nın bir sahil şehri olmasının yanında kalenin bulunduğu yerin doğal bir liman meydana getirmesi denizyolu ulaşımına elverişli bir imkân yaratmıştır. Bu doğal liman içinde bir balıkçı barınağı ile bir iskele vardır. Alanya limanı uluslararası deniz trafiğine açıktır. İsrail 16

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2. 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3. 1.2. Coğrafi Yapı... 3. 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4. 2.1. Nüfus...

İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2. 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3. 1.2. Coğrafi Yapı... 3. 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4. 2.1. Nüfus... İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3 1.2. Coğrafi Yapı... 3 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4 2.1. Nüfus... 4 2.2. Eğitim... 5 2.3. Sağlık... 6 3. EKONOMİ... 6 3.1. Sanayi... 6

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK 2013 UTEM PLANLAMA 2004 yılında faaliyete başlamış olup çağımızın son teknolojilerini kullanarak bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte fiziki planlama ve buna bağlı olarak

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari TÜRKİYE Turİzm Pİyasalari Araştirma Raporlari ANTALYA 10 ANTALYA TURİZM PİYASASI ARAŞTIRMASI, 2010 Antalya Araştırma Bölgesi Genel Ekonomik Görünüm Amaç Hazırlanan çalışmanın amacı Türkiye nin Turizm

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri ĐLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m 2 ) ĐMAR DURUMU FĐĐLĐ DURUMU AÇIKLAMA Alanya Kargıcak

Detaylı

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS SATILIK BODRUM - MİLAS İÇİNDEKİLER ÖZET BODRUM-MİLAS GENEL BİLGİ GAYRİMENKULÜN KONUMU NÜFUS ETKİ BÖLGESİ BODRUM-MİLAS BÖLGE HARİTASI BÖLGEDE YER ALAN ÖNEMLİ PERAKENDECİLER MÜLKİYET VE İMAR DURUMU SATIŞ

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l a i T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ClHMUtf /V.& i _ a \, ^./ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- 'V? 1 ^ - 5 lc5 H Konu:

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı