ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının değerlendirilmesi. 2 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının değerlendirilmesi. KARAR ÖZETİ Ticari Sicil Gazetesi incelenmiş, Av... söz konusu A.Ş. 'te Yönetim Kurulu ı 1136 sayılı kanunun 11/f maddesi gereğince faaliyetin avukatlık ile birleşen işlerden olduğu görüldüğünden yapılacak işlem bulunmadığına, Ticari Sicil Gazetesi incelenmiş, in söz konusu A.Ş. 'te Yönetim Kurulu ı Yrd. olup 1136 sayılı kanunun 11/f maddesi gereğince faaliyetin olduğun içinde azda olduğundan avukatlık ile birleşen işlerden olduğu görüldüğünden yapılacak işlem bulunmadığına,

2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, hakkında Yönetim Kurulumuzca verilen karara karşı yapılan itiraz doğrultusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün... tarihli yazısı ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun... tarih,... esas ve...karar sayılı kararını bildiren yazısının değerlendirilmesi AV.... Baromuz Disiplin Kurulu lığı'nın... Esas sayısıyla sürdürülmekte olan kovuşturma dosyalarına ulaşan Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,... Esas ve... sayılı kararı doğrultusunda, hakkında lık Kanunu 71 ve 72/a maddelerine göre işlem yapılması ihtimaline binaen Yönetim Kurulu toplantısına davet edilen tarihli savunmasının değerlendirilmesi. Baro levhasına yazılarak avukatlık ruhsatı alınmasının memuriyetle birlikte lık mesleğinin yürütüleceği anlamına gelmediği için TBB Yönetim Kurulunun...E sayılı kararına uyularak... ruhsatname verilmesine, (Av. Akan ın karşı oyuyla, oy çokluğuyla) Av. K. 72., 5/a, 74. maddeleri gereğince bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmesine,

3 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nca hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı 2 yıl süre ile işten çıkarma cezasının infazının ertelenmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi AV ANKARA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ait adresli web sayfası ve ilgili avukatın televizyon programlarında yapmış olduğu konuşmalara ilişkin olarak hazırlanan hukuk müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. Ankara Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nün, harç iadesi talimatlı müzekkerelerde vekaletname talep edilmesine yönelik uygulamanın sonlandırılması talepli başvurumuz doğrultusunda sunmuş olduğu cevabi yazının değerlendirilmesi. Talebin kabulü ile 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile işten yasaklanmasına, kararın ilgiliye ve ilgili yerlere tebliğine, Av. K. 43/2 ve 51 madde gereğince disiplin soruşturması açılmasına, ayrıca 55. madde TBB Reklam Yönetmeliği 8 ve 11. madde ile Meslek Kurulları 7 ve 8. maddenin ihlalleri açısından Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca aykırılığın sona erdirilmesi için 'e uyarı yazısı gönderilerek tebliğden itibaren 15 gün içinde aykırılığın sonra erdirilmediğinin tespiti halinde re'sen disiplin soruşturulması açılabileceğinin bildirilmesine, (YK Av. Küçük'ün yokluğunda) Cevabi yazıda belirtilen genelge ve TBB'nin 14/01/2015 tarih 511 sayılı yazısı incelenerek rapor hazırlanmak üzere dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdii ile gerekli başvuruları yapmak üzere Divan'a yetki verilmesine,

4 8 RE'SEN Genç lar Kurulu tarafından 11/06/2015 tarihinde ABEM'de saat: Genç lar Kurulu tarafından 11/06/2015 tarihinde ABEM'de saat: 18.30'da yapılacak olan CMK-Adli Yardım konulu serbest kürsü 18.30'da yapılacak olan CMK-Adli Yardım konulu serbest kürsü yapılmasına, panelin baro web sayfasında ve panolarda ilanına, hakkında 9 SOSYAL DEMOKRAT Sosyal Demokrat lar ABEM Konferans Salonunun Sosyal Demokrat lar Derneği'ne AVUKATLAR DERNEĞİ Derneği'nin 01/06/2015 tarihli 11/06/2015 tarih saat: arası 500-TL. ücret karşılığı dilekçesi hakkında tahsisine, 10 RE'SEN Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisinden adet basılması Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisinden adet basılmasına, hakkında AV. NEJDET GÖĞÜSDERE Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ı Av. Nejdet Göğüsdere'nin, tarihinde ABEM'de düzenlenmesi planlanan uzlaştırmacı eğitimine ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. CMK 253 ve devamı kapsamında baromuzdan yapılacak uzlaştırmacı avukat taleplerinin baromuzca oluşturacak uzlaştırmacı avukat listesinden karşılanmasına, anılan listeye kayıt olmak için son 1 yıl içerisinde baromuzca düzenlenmiş ceza hukuku uzlaştırmacı eğitimi sertifikası sahip olma şartı aranmasına, bu kapsamda 16/06/2015 tarihinde ABEM Konferans salonunda eğitim düzenlenmesine, katılımın 175 kişi ile sınırlandırılmasına, katılım ücretinin 100-TL. olarak belirlenmesine, mevcut kararın ve eğitim programının baro web sayfası ve panolarda ilanına ve sms yolu ile duyurulmasına, katılımcılara öğlen yemeği ve çay-kahve ikramına,

5 AV. İLHAN GÜREL AV. MUSTAFA AYDOS Av. İlhan Gürel'in Türk Sanat Müziği Korosu Sorumlusu olarak sürdürmekte olduğu görevinden istifa ettiğini bildiren ve Av. Mustafa Aydos'un anılan göreve talip olduğunu bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi AV. OĞUZ EVREN KILIÇ Av. Oğuz Evren Kılıç'ın, Baromuz bünyesinde Yelken ve Deniz Sporları Kulübü kurulması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi AV. OĞUZ EVREN KILIÇ Av. Oğuz Evren Kılıç'ın, Baromuz bünyesinde Motorsiklet Kulübü kurulması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. 15 MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ Mülteci Hakları Merkezi'nin, Baromuz Adli Yardım Merkezi'nde görevli avukatlar için tarihinde uzmanlaşma semineri düzenleme talebini içeren ve bu doğrultuda Baromuzun da desteklerini isteyen yazısının değerlendirilmesi. Ankara Barosu Türk Sanat Müziği Korosu Sorumlusu olarak Av. Mustafa Aydos'un görevlendirilmesine, Baromuz bünyesinde Yelken ve Deniz Sporları Kulübü kurulmasına, Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi olarak Av. M.E. Arıkan'ın belirlenmesine, Baromuz bünyesinde Motorsiklet Kulübü kurulmasına, Koordinatör Üyesi olarak Av. Canduran'ın belirlenmesine, Başvurunun değerlendirilmek üzere Mülteci Hakları Merkezi Koordinatör Üyesi Av. Canduran'a tevdiine,

6 16 RE'SEN Gelincik Merkezi için bağış toplanmak üzere Ankara Valiliği'nden alınan yetki belgesinin yenilenmesi hususunun ABDULKERİM ÇEVİK Ankara Üniversitesi Birleşik Hukukçular Kulübü tarafından, Ceride-i Kantar Dergisi'nin 70. yılı kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler için Baromuzdan destek talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi AV. GÜLSEMİN KAYA CMK Uygulama Merkezi ı Av. Gülsemin Kaya'nın, Ankara Barosu CMK Yürütme Kurulu ve CMK Uygulama Merkezi Yönergesi değişiklik talebi ve gerekçesini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 19 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/609 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... tevkil yetkisi talebinin Aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla yardıma muhtaç şiddet mağduru kadın, çocuk ve lgbt bireylere her türlü katkıda bulunabilmek için tüm ülke çapında 1 yıl süreyle banka/sms ile yardım toplama kampanyasının uzatılmasına, yardım kampanyasından sorumlu olmak üzere Baro Müdürü Erhan Fırıncı, Muhasebe Müdürü Murat Çelik ve Personel Yalçın Yıldız'ın görevlendirilmelerine, Bütçe uygulamaları kapsamında talebin reddine, CMK Uygulama Merkezi ı Av. Gülsemin KAYA nın tarihli CMK Uygulama Merkezi Yönergesi Değişiklik talebinin kısmen kabulüne, gece-gündüz menüsünün aktif hale getirilmesi ile ayrı bir otopsi listesinin oluşturulması ve özellikle ücretli çalışan avukatlar bakımından hafta sonu seçeneğinin aktif hale getirilmesine, konuyla ilgili gerekli yönerge değişikliğini hazırlamak üzere YK Av. Gürler'e yetki verilmesine, tarih ve 4598 sayılı talebi incelendi, avukatın yetki belgesinin lık Kanunu nun 18. Maddesine göre onaylanmasına, ayrıca gönüllü avukatın bundan önceki dava ve duruşmalara katılmadığı da dikkate alınarak adli yardım merkezince işlem yapılmasına,

7 20 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/1071 sayılı dosyasında talepçi... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun tarih ve 4543 sayılı dilekçesi incelendi, istemcinin verdiği bilgiler ekonomik yararın bulunmadığını göstermekte olduğundan, Adli Yardım Merkezinin değerlendirmesi de yönerge ve yönetmeliğe uygun olduğundan, itirazın istişaren reddine, tarih ve 4522 sayılı itirazı incelendi, istemcinin verdiği bilgiler ekonomik yararın bulunmadığını göstermekte olduğundan, Adli Yardım Merkezinin değerlendirmesi de yönerge ve yönetmeliğe uygun 21 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/1229 sayılı dosyasında talepçi... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun olduğundan, itirazın istişaren reddine, 22 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/1245 sayılı dosyasında talepçi... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun 23 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/1323 sayılı dosyasında talepçi... 87,60-TL vekaletname masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun 24 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/579 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun tarih ve 4490 sayılı itirazı incelendi, istemcinin geliri ile orantılı olmayan borç ödemeleri olup, ek gelirlerini açıklamaması karşısında ekonomik yararının olmadığı görülmekle, itirazın istişaren reddine, tarih ve 4567 sayılı dilekçesi incelendi, istemcinin sığınma evinde kalması, gelirinin olmaması dikkate alındığında, vekaletname masraflarının Adli Yardım fonundan karşılanmasına, tarih ve 4599 sayılı dilekçesi incelendi, ın mükerrer ücret tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında yönergenin 37/3 maddesinin uygulanması mümkün değildir. Zira bu hüküm alınmış bir ücretin mükerrer istenmesi halinde uygulanacak bir hüküm olup, avukatın ilk ücreti dahi ödenmemiş durumdadır. Bu itibarla, itirazın istişaren kabulüne,

8 25 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/1178 sayılı dosyasında talepçi...adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun 26 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2970 sayılı dosyasında talepçi... yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun Staj listesine yazılmasını isteyen... dosyasının Staj listesine yazılmasını isteyen... dosyasının tarih ve 4391 sayılı itirazı incelendi, istemcinin hane gelirlerini çelişkili bildirmesi, evlerinin avukat tutabilecek durumda olduğu kanaati uyandırmakta ve görüşmeci avukatın izlenimleri de bunu doğrulamakta olduğundan, itirazın istişaren reddine,... hakkında tarih ve 1102 sayılı talebi incelendi, istemcinin açtığı davanın reddedildiği,ilamda harç ve yargılama giderine hükmedildiği anlaşılmaktadır. Bu giderler istemcinin karşılaması gereken giderler olup, ayrıca mahkeme ilamının tebliğe çıkmadan hüküm ifade etmediği ve istemciye de ulaşılamaması göz önüne alındığında her hangi bir giderinin fondan ödenmesi de mümkün değildir. ın talebi yerinde olmadığından, talebin reddine, istemciye merkez tarafından ulaşılması için gerekli araştırmanın yapılmasına, Hakları Merkezinden rapor alınmasına, talebin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine, Hakları Merkezinden rapor alınmasına, talebin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine, Staj listesine yazılmasını isteyen... Hakları Merkezinden rapor alınmasına, talebin bir sonraki dosyasının Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine, 30 STJ.AV.İBRAHİM İLKKAN CİHAN Staj sicil sayılı İbrahim İlkkan CIHAN'ın askerlik nedeniyle dondurduğu stajına kaldığı yerden devamı istemi

9 Stj.sicil sayılı... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılması konusunun. 32 MUHASEBE Yorum Basın Yayın San. Ltd. Şti'nin, seri numaralı, tarihli, Ankara Barosu Dergisi 2015/1 sayısı basımı karşılığı KDV dahil 6.300,20.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun SAVAŞ BAYAR Baro Levhası'ndan silinme istemi... Stj.sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılmasına, Yorum Basın Yayın San. Ltd. Şti'nin, seri numaralı, tarihli, 6.300,20.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, EMEL TURHAL KAYSERİ BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı ÇAĞDAŞ EKER İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı MIKAİL MUSTAFA ŞAHİN KIRŞEHİR BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı MÜRŞİDE ATEŞ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi

10 ŞAHİKA ARDA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi ASLIHAN KIZIKLI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi EBRU ASLANBAŞ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi SADIK KÖSE Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi TUĞÇE KILIÇ TUĞÇE KILIÇ, Baromuzdan ANTALYA BAROSU'na nakil gitme istemi YİĞİT KARAHAN YİĞİT KARAHAN, Eski: İREM ERSOY (18306), Yeni: VOLKAN ATAKUL (17611) GÜLAFER SEVDE BEY GÜLAFER SEVDE BEY, Eski: MEHMET RASİM KUSEYRİ (10831), Yeni: SEZGİ ŞAHİN (20875) ÖZGE ÖZGE, Eski: FATMA GÜNEŞ (20004), Yeni: SERDAR ÜLKÜ (21299) OSMAN YILDIZ Baro Levhası'na yazılma istemi

11 MELDA NUR BALCI Baro Levhası'na yazılma istemi HARUN BOZKURT Baro Levhası'na yazılma istemi AHMET SELÇUK GÖK Baro Levhası'na yazılma istemi FARUK BAL Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi BİLAL OYTUN ÇELİK Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi NEJLA ER Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi FATMA OFLAZ Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi ŞÜKRÜ ŞAHAN Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi BEGÜM ALAÇAM EMİNE YASAN TRABZON BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi

12 YUNUS EMRE CENGİZ MURAT ÜNLÜ AV. CEVAT ÇAKMAK OSMAN BALIKÇI KADİR TARHAN İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin hakkındaki dilekçesinin hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, hakkındaki dilekçesinin hakkındaki yazısının hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

13 İŞL İŞL İŞL İŞL MÜLTECİ HAKLARI KURULU İŞL İŞL İŞL hakkındaki dilekçesinin. TBB Yönetim Kurulu'nun. tarih ve... E.... K. sayılı kararı uyarınca şikayetçinin şikayet ettiği avukatın...olduğu ve soruşturmanın... hakkında yürütülmesi gerekçesiyle dosyanın lığımıza gönderilmesine karar verilmiş olup, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen 1. düşünce örneğiyle birlikte değerlendirilerek her 2 dosyanın birleştirilmesine ve hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Mülteci Hakları Kurulu'nun Bilgi edinildi, Mülteci Hakları Kurulu ve Divan'ı ile üye 03/06/2015 tarihli tutanağının listesinin baro web sayfasında ilanına, incelenmesi, hakkındaki dilekçesinin...ve (Eski kayıtlı)... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki hakkındaki... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,

14 İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL hakkındaki hakkındaki lık Kanunu Yönetmeliği'nin 66/2. maddesi uyarınca işlem yapılmasına yer olmadığına... ve... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,... konu hakkında bilgi istenmesine,... konu hakkında bilgi istenmesine,... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,... konu hakkında bilgi istenmesine,... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,

15 İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki... konu hakkında bilgi istenmesine,... konu hakkında bilgi istenmesine,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,... konu hakkında bilgi istenmesine,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Avans yokluğundan işlem yapılmasına yer olmadığına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,... konu hakkında bilgi istenmesine,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

16 İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,... ve... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... ve... bilgi istenmesine... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına,... ve... bilgi istenmesine hakkındaki dilekçesinin... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına,

17 /Ş.203 sayılı disiplin İŞL hakkındaki. 2014/Ş.287 sayılı disiplin 2014/Ş.227 sayılı disiplin 2014/Ş.267 sayılı disiplin 2014/Ş.243 sayılı disiplin 2014/Ş.251 sayılı disiplin 2014/Ş.201 sayılı disiplin 2014/Ş.215 sayılı disiplin 2015/Ş.85 sayılı disiplin yazı yazılarak Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 12.maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilmesine,... hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,, ve hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, TBB Yönetim Kurulu'nun... tarih ve... E. ve... K. sayılı kararı gereğince hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,

18 İNSAN HAKLARI MERKEZİ GELİNCİK MERKEZİ 2015/Ş.111 sayılı disiplin 2015/Ş.50 sayılı disiplin 2014/Ş.396 sayılı disiplin 2014/Ş.230 sayılı disiplin 2014/Ş.352 sayılı disiplin 2014/Ş.244 sayılı disiplin İnsan Hakları Merkezi'nin 04/06/2015 tarihli raporu hakkında Gelincik Merkezi'nin 01/06/2015 tarihli hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av..., Av..., hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Rapor doğrultusunda gerekli izinlerin alınmasına, izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eken ve İnsan Hakları Merkezi üyelerinden oluşacak bir heyetin adı geçen hükümlülerle görüşerek Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamalarına, ABEM 8. katın 15/06/2015 tarihi saat:15.00'de Gelincik Merkezi'nin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği toplantısı için tahsisine, toplantı da çay-kahve kuru pasta ikramı yapılmasına, Adalet Bakanlığı Mağdur İşleri Daire lığı'na ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne davet yazısı gönderilmesine,

19 ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FOTOĞRAF KULÜBÜ AV. ALP KAYA Çocuk Hakları Merkezi'nin 04/06/2015 tarihli dilekçesinin Fotoğraf Kulübü'nün 02/06/2015 tarih ve sayılı yazısı hakkında Hukuk Projeleri Araştırma ve Geliştirme Kurulu'nun 02/06/2015 tarih ve sayılı yazısı hakkında ABEM 8. katın 11/06/2015 tarih saat: saatleri arasında Pedro Almadovar'ın "Annem Hakkında Her Şey" film gösterimi ve Prof Dr. Bahar Gökler ile söyleşi için tahsisine, ABEM Atilla Sav Sergi Salonu'nun 08-21/06/2015 tarihleri arasında Fotoğrafçılık Kulübünün dönemi faaliyetlerine ilişkin sergi için tahsisine, sergi tarihlerinin sms ve panolarda ilanına, Bilgi edinildi, 126 STJ. AV. DİLAN PEKESEN Baro levhasına yazılma istemi 127 STJ. AV. MEHMET GÜMÜT Hatay Barosuna nakil istemi STJ. AV. DAMLA SEZER 112-İŞL Baro levhasına yazılma istemi,... hakkındaki. Her ne kadar... tarih ve... nolu karar ile avans yokluğu nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiş olsa da şikayetçi şikayet avansını 27/01/2015 tarihinde yatırdığı ancak makbuzu dosyaya sunmadığı, karar verildikten sonra makbuzun dosyaya intikal ettirildiği anlaşıldığından Yönetim Kurulumuzun... tarih ve... sayılı kararının kaldırılmasına,.. nolu dosya üzerinden değerlendirmenin devamına, 'ın dilekçesi hakkında...'den bilgi istenilmesine,

20 RE SEN Toplumsal Olaylara Müdahale Kurulu (TOMAK) lığına Av. Doğan Erkan, Yardımcılıklarına Av. Deniz Özbilgin, Av. Ömer Ata, Av. Murat Can Anadol, Av. Ertunç Alisbah ın, liğine Av. Özge Şimşek Çağlayan ın, Saymanlığına Av. Hamdi Cihan Baykal ın atanmalarına, (Av. Gürler in karşı oyuyla, Oyçokluğuyla karar verildi) KARŞI OY : Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından TOMAK Divanı na yapılan atamaya aşağıdaki nedenlerle şerh düşüyorum; 1- Yönetim Kurulu tarafından TOMAK adı altında oluşturulan Kurul un, oluşturulma gerekçesi Haziran 2015 zaman aralığında Gezi Eylemleri olarak adlandırılan toplumsal olayların yıldönümü ile yerel seçimlerin çakışması ve bu nedenle yeniden olaylar çıkması ihtimaliydi. İş bu kararın alındığı zamandan şimdiye kadar öngörülen çap ve biçimde olaylar yaşanmamıştır. Gerekçesi ortada çıkmayan ve şu halde gerekçesiz kalan, bu nedenle saikini bilmediğim yeni bir kurulun oluşturulmasına şerh düşmekteyim. 2- Ankara Barosu bünyesinde CMK Merkezi bulunmakta olup, TOMAK adlı yapı bu kurulun altında faaliyet gösteren bir alt kurul olarak öngörülmüştür. CMK nın faaliyetlerinde hiçbir aksama olmamasına, tüm taleplerin şimdiye kadar eksiksiz yerine getirilmesi ve hatta toplumsal olaylarda bazen müdafii sayısının şüpheli sayısını geçecek şekilde savunma işi icra edilmesine rağmen böyle bir alt kurulun oluşturulması gereksizdir. TOMAK, CMK alt kurulu iken; şahsımın da Ankara Barosu CMK Kurulu koordinatör üyesi olması vesilesiyle alt kurulun da koordinatörüyken, alt kurulun bağımsız kurul olması yönündeki talep ve gerekçelerden haberdar dahi Gülfer olmamam Emir nedeniyle şerh düşmekteyim. 3- TOMAK alt kurulunun CMK alt kurulu olması, CMK Kurulunun bu yöndeki görüşünün alınması ve gerekçesinin sorulması yönündeki itirazım üzerine konu CMK Kuruluna gönderilmiştir. CMK Divanı tarafından, TOMAK alt kurulunun bağımsız kurul olması yönündeki talebin yersiz ve doğru olmadığı yönünde karar verilmesine rağmen Yönetim Kurulu tarafından böyle bir kararın alınması doğru olmamıştır.

21

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.......'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1...... Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av....in Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi hakkında Baromuz Yönetim Kurulu'nca verilen... tarih,... sayılı karara karşı yapılan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65984 AV.. lık Kanunu 5/g ve 72/a maddelerine aykırı durumu sebebiyle Tüm dosya münderecatının incelenerek Yönetim Kurulu'na rapor 25.05.2016 tarihli Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA F456N O DOSYA NO 1 RE'SEN İLGİLİ 2 44724 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KONU Akit televizyonunda 10 Kasım 2015 tarihinde yapılan yayınla ilgili yasal yollara başvurulması hususunun değerlendirilmesi. KARAR

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda hakkında işlem yapılmasına binaen, Av....sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2... TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 68406 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dairesi lığı'nın, Merhum Av... takip etmekte olduğu Esas sayılı dosyası için görevlendirme talep eden yazısı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1.. İLGİLİ KONU A.Ş. Müdürlüğü'nün, Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminde bulunan.. staj yaptığı dönemde almış olduğu ücretler toplamını bildiren cevabi yazısının değerlendirilmesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Ankara... İdare Mahkemesi'nin, davacı... vekili Av.... yürütmenin durdurulması istemi doğrultusunda alınan... esas numaralı, 26... tarihli istemin reddine ilişkin kararı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA NO NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av.... hakkında Baromuz Yönetim Kurulunca verilen karara karşı yapılan itirazla ilgili dosyanın, Adalet Bakanlığı'nın...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV. Av. hakkında verilen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin günlü, Esas, Karar sayılı kararı ile Yargıtay. Ceza Dairesi'nin Esas, Karar sayılı ve 27.11.2012 tarihli kararlarının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi Başkan tarafından güncel olaylar hakkında bilgilendirme yapıldı. 2. CCBE'nin 21 Ocak 2011 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Daimi Komite Av. Serhan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV....... Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan Av.... sicil dosyasının Baromuz levhasından silinmesi ihtimaline binaen incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 67382 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın Av. hakkında daha önce verilen. gün ve.. Esas,.. Karar sayılı altı ay süre ile işten çıkarma cezasının, TBB Disiplin

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi alınan, Baromuz levhasına yeniden kaydının yapılmasına ilişkin 21.06.2016 tarihli dilekçe hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 62466 AV. Türkiye Barolar Birliği lığı'nın hakkında verilen karara karşı yapılan itiraz doğrultusunda, Adalet Bakanlığı'nın tarih ve sayılı kararını içeren yazısının 2 62469

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 56816 AV.... Av.... askerlik yaptığı dönemde tahakkuk ettirilen kesenek borçlarının silinmesi talepli dilekçesinin 2 55986 AV.... Av....... ilinde görev yapıyor olması sebebiyle

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 63888 AV... İLGİLİ KONU. Barosu Üyesi iken Baromuz levhasına naklen yazılan Av. hakkında alınan Türkiye Barolar Birliği yazısı doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, duruşma tutanaklarını duruşma bitiminde teslim etmeyen Dilekçenin Hakları Merkezi ne tevdii

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014 Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim 2297 Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2298

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 RE'SEN 24.02.2016 tarihinde Adalet Bakanlığı ile imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" uyarınca hazırlanan IOS ve Android işletim sistemli

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Av...., Baromuz levhasına yeniden yazılma başvurusu esnasında lık Kanunu'nun 72/2 maddesi uyarınca kendisinden tahsil edilen 2.946,00.TL. bedelin iadesi istemiyle

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Av....... Baro lığı'nca gönderilen 08.12.2015 tarih ve 2015/774 sayılı yazıya ilişkin yanıtlarını içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 54180... HASTANESİ... Hastanesi

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 İLGİLİ 2 70035 AVUKAT HASAN COMBA 3 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 4 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI KONU 'ın Baromuz Levhasına olarak yazılma talebi hakkındaki 22.09.2014 günlü dilekçesinin dosyası ile

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. 2. 3. 4. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, 31 Ekim 2011 günlü Yönetim Kurulu toplantısında "Davanın, müdahil olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından takip edilmesine, Hukuk İşleri Müdürlüğünce

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.... 2 39101 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara... Mahkemesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı, Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... E.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı