Tiyatro, Başlangıç Düzeyindeki Mesleki Eğitim için Geliştirme Metodu [İyi uygulamaları kapsayan kısa kılavuz]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tiyatro, Başlangıç Düzeyindeki Mesleki Eğitim için Geliştirme Metodu [İyi uygulamaları kapsayan kısa kılavuz]"

Transkript

1 Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Tiyatro, Başlangıç Düzeyindeki Mesleki Eğitim için Geliştirme Metodu [İyi uygulamaları kapsayan kısa kılavuz] Ref. num.: IT1-LEO Cup: G33D

2 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Bu yayın yazarın kendi görüşünü yansıtmaktadır, burada geçen hiçbir bilgi için Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz. 2

3 SUMMARY BÖLÜM 1 AVRUPA 2020: Mesleki Eğitim alanında hedefler ve zorluklar... 4 BÖLÜM 2 Hedef kitlenin temel özellikleri... 4 Toplumsal sağlığa tehdit... 4 Karmaşık bir olgu... 5 Başarısızlık kime aittir?... 5 Kim kimi yarı yolda bırakmaktadır?... 5 Bugünlerde genç olmak. Olası profiller... 5 Alternatif eğitim ve öğretim... 6 BÖLÜM 3 Erken okul terklerine karşı TİYATRO çalıştayı... 8 "Cosquillas Tiyatrosu" nedir?... 8 "Cosquillas Tiyatrosu" neden kaynak olarak alınmıştır?... 8 "Centre for Studies Opera Don Calabria" ve erken okul terklerini önlemek için bir sinerji olarak "cosquillas" yöntemi... 8 Erken okul terki ve tiyatral aktivite ile kendi kendine yardım yolları... 9 Gruplardaki sinerjinin eğitimsel çalışmaları ve araştırma noktaları... 9 Doğaçlama tiyatrosu Yöntem BÖLÜM 4 TİYATRO hareket-eğitimi içindeki aktiviteler Tiyatral aktivitede müziğin etkisi Grup içinde yaratıcı yazma alıştırmaları Yetişkinlere sorular BÖLÜM 5 Ülkedeki bazı eğitim kurumlarında tiyatral yöntemin örnekleri

4 BÖLÜM 1 AVRUPA 2020: Mesleki eğitim alanında hedefler ve zorluklar Avrupa 2020, Avrupa Birliği nin ekonomik büyüme için on yıllık dönemdeki stratejisidir. Yalnızca şu anda birçok üye ülkenin ekonomisindeki krizleri yenmek olarak değil, aynı zamanda şu anda geçerli büyüme modelindeki eşitsizliği yok etmeye ve daha akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik gelişim için koşulları oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, Avrupa Birliği kendine on yıllık dönemde tamamlanacak beş hedef koymuştur. İstihdam, araştırma ve inovasyon, sosyal kapsayıcılık ve yoksullukta azalma, iklim, enerji ve eğitim alanlarını temel almaktadır. Eğitim ve öğrenime daha iyi erişim (özellikle mesleki eğitime), devamsızlık ve motivasyon eksikliği gibi durumların azalmasında önemli bir faktördür ve öğrencilere ikinci bir şans tanımaktadır. Okul terki olgusu, Avrupa da her yıl 6 milyon genç insanın (okuyan kitlenin yüzde 14 lük oranı) kendilerini işsizlik, yoksulluk ve marjinalleşme gibi risklere atarak okulu terk etmesi gerçekliğiyle sınırlandırılamaz. Bu olgu genelde düşük orta seviye eğitim görmüş olan 18 ve 24 yaş arasındaki gençleri etkilemektedir. Bireyleri etkilediği gibi erken okul terki ekonomik büyüme ve rekabetçiliği de olumsuz etkilemektedir. Modern ve teknolojik olarak gelişmiş ekonomiler yetenekli işgücü gerektirdiği gibi, ayrıca okuldan ayrılan kişiler, sosyal hizmetleri kullanarak devlet bütçesine ek yük haline gelmektedir. Avrupa Birliği nin bu olguyla mücadele etmek için oluşturduğu plan bu oranın 2020 yılında %10 un altına düşmesini hedeflemektedir. Bu plan, üye devletlerde tüm okul dönemlerini kapsayan politikalar geliştirilmesini, erken okul terkine neden olan faktörlerin azaltılmasını, kaynaktan problemlerin çözümüne gidilmesini ve okula dönmek isteyenlere ikinci bir şans verilmesini öne sürmektedir. Plan üç temele dayanmaktadır: Önleme Erken çocukluk döneminde yüksek eğitim standartlarındaki eğitime eşit erişimin sağlanması. Bütün öğrencilerin derse katılmasını destekleyen önlemler alınmalıdır (göçmenlerin çocukları için dil desteği verilmesi gibi). Müdahale Uyarıcı işaretlerin ortaya çıkması aşamasında (dersten kaçma, yetersiz katılım gösterme gibi), mentörlük gibi önlemlerin ortaya çıkarılması ve velilerle işbirliğini geliştirerek kişisel öğrenmenin desteklenmesi önemlidir. Telafi Okulu terk eden kişilerin daha sonraki dönemlerde devam edebilmeleri için şans verilmesi gerekmektedir. İkinci şans okulları ise geleneksel eğitimin dışında daha küçük sınıflarda, daha kişiselleştirilmiş ve esnek eğitim metotlarını uygulamalıdır. Okul terklerinin azaltılması, Avrupa 2020 Stratejisi nin büyüme ve istihdama yönelik beş hedefinden biridir. BÖLÜM 2 Hedef kitlemizin temel özellikleri Toplumsal sağlığı tehdit Erken okul terkleri gençlerin refahı açısından ciddi bir tehdit olarak algılanmaktadır, çünkü zarar görenler genellikle sorumluluk sahibi yetişkinlerden oluşmamaktadır. Bu durumun göstergelerinin çeşitli ve karmaşık olduğu kabul ediliyorsa, nedenlerinin kültürel, toplumsal, ekonomik ve eğitimsel yönleriyle çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu da aynı şekilde kabul edilmelidir. Centro Studi Opera Don Calabria - Città del ragazzo ve Mesleki Eğitim Otoritesinin deneyimleri bizim her gün ve yüksek bir seviyede iletişim halinde bulunmamızı ve yaş, eğitim seviyesi, etnik orijin, öğrenme yeteneği, olası ya da açık bir durumdaki rahatsızlık gibi çeşitli düzeylerde özelliklere sahip bilgilerin yer alması gerekliliğini ortaya koymuştur. 4

5 Karmaşık bir olgu Erken okul terkleri karmaşık bir olgudur: bu yüzden, günümüzde bile hala tek bir evrensel tanımlaması yoktur. Başarısızlık, seçim, okul terki, devamsızlık, tekrar, okula geri dönüş, yeni ve eski okur-yazarlık gibi terimler bu başlığa teorik ve pragmatik bir yaklaşımı işaret etmektedir. Kimin başarısızlığı? Okul başarısızlığından bahsederken bunu öğrencinin gözünden inceleyebiliriz. Okul başarısızlığı, reddetme, tekrarlama, yetersiz öğrenme, hastalık, erken okul terki gibi göstergelere sahiptir. Okulun gözünden bu konuya bakıldığında ise bir kısmı okulun kendisinden kaynaklanan öğrenci sorunları ve zorluklarını işaret etmekte sonuçta çözümde yetersiz kalmaktadır. Öğrencinin okul terkine neden olabilen reddetme ve tekrarlama olguları, hem kişisel karakteristiklerden hem de aile ve sosyal sınıf aidiyetine bağlı toplumsal eksiklilerden kaynaklanmaktadır. Etki, kendini gerçekleştirebilme ve sosyal değerlendirmelerde olumsuz bir sonucu işaret etmektedir. Birçok çeşidiyle genel anlamda okulda başarısızlık kavramı, genç nüfusu gerçek yaşama hazırlama gibi temel bir göreve sahip ülke eğitim sisteminin başarısızlığı olgusuyla çok benzerdir. Kim kimi yarı yolda bırakmaktadır? Okulun ve toplumun doğrudan sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Okul terkleri genelde daha derin bir anlama sahiptir: Bu durum, gençlerin performanslarında ya da kendi beklentilerinden farklı oluşan gerçekliği kabullenmelerinde ve art arda gelen başarısızlıklardan doğan devamsızlık sorunuyla bölünen eğitimlerine mal olmaktadır. Bu yaşananlar, başarısızlığa tepki olarak ortaya çıkan okula karşı asi davranışlara hatta okul bırakmaya kadar giden yetersizlik ve kapasite eksikliği düşüncelerine neden olmaktadır. Okul, yetişkin kimliği oluşmasında en önemli faktörlerden biridir ve dolayısıyla bu konuda başarısızlığa da neden olabilmekte, gencin okul terkine veya depresyona girmesine yol açıp kendisini değersiz, yetersiz ve umutsuz hissetmesine kadar gidebilmektedir. Devam eden akademik başarısızlık ise hayal kırıklıklarının birikmesiyle travmatik sonuçlara ulaşabilmektedir. Bugünlerde genç olmak: Olası profiller Bir eğitim kurumu olarak, Centro Studi Opera Don Calabria, kendisini erken dönem okul terki yaşayan genç insanlara somut çözümler üretmek için ortaya çıkan bir organizasyon olarak tanımlamaktadır. Günümüzün gençliğinin bir yansıması olarak kurumumuza katılan gençlerin özellikleri nelerdir? Profilleri nasıldır? Günümüzün gençlerinden konuşmak, bir kaç yıl öncesinden çok daha karmaşıktır. Yeni nesiller standartlaşma ve farklılaşma arasında bölünmektedir: Bir yandan gençler kendi içlerinde karmaşık ve farklılaşmış varlıklar olarak hissederlerken, diğer taraftan da aynı hal ve davranışları paylaşan homojen bir grup olarak hareket etmektedirler. Bazı kesişen konular, mesela, gençlik büyümesi ve buna bağlı yetişkinlikteki değişimler olarak görülebilir. Bunlar, eğitimin sonuçlanmasını erteleyebilir, iş hayatına geçişi, aileden ayrılmayı veya kendi ailesini kurma olgularını etkileyebilmektedir. Yetişkinlik sınırı ve bireyin kendi otonomisini kazanma tavrı zaman içinde birbirlerine karışmaktadır. Zaman içinde, genç nüfusun değer yönlenmeleri sabit kalır. Sabit olan, ebeveyn rolleri ve eğitimsel aile tarzları ile ilgili dönüşümlerin korunmasıdır. Geleneksel okul ile ilişki karmaşık görünmektedir: Bir taraftan öğretmenler önemli bir referans olarak kalırken, diğer taraftan da gençlerin gerçek ihtiyaçlarını anlamadaki eksiklikleriyle yüzeysel kalabilmektedirler. Bunun yanında, geleneksel toplumsal kurallara bağlılıkta artan bir azalma görülmektedir: Her şeyden çok ailevi ve karşı cinsle ilişkilerde, ama bunun yanında ekonomik ilişkiler ve devlet kurallarında da azalma görülmektedir. 5

6 Toplumun psikolojik ve fiziksel dengesini değiştiren faktörler ile alakalı davranışlar olduğu kadar şiddet ve Vandalizm davranışlarındaki uyuşmazlık da çok iyi bilinmektedir. Ayrıca, okulda ve işte kişisel iletişim araçları olarak medyanın ve yeni teknolojilerin artan öneminin yanında, iş piyasasına girebilmek için gerekli becerilerin önemi de çok iyi bilinmektedir. Aynı zamanda, aile kaynaklarına ve kültürel mirasa dayalı olarak artan bir dijital eşitsizlik olduğu da ayrı bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Genç nüfus bir bütün olarak dengesiz var oluşu, yapısal belirsizliği, planlama eksikliği ile karakterize edilmektedir ama bunun yanında gençler kendilerini geri çekmeyerek bu duruma karşı tepkili görünmektedirler. Bize sunulan geri çevrilemez olumlu etkileri (her zamankinden çok özgürlük, kendini gerçekleştirebilmek için büyük fırsatlar, uluslararasılaşma ve daha çok olanaklar vb.) içinde yaşadığımız büyük ölçüde küreselleşmiş ve karmaşık toplum gençlerin arasında çok kolay bir şekilde problemler ve krizler ortaya çıkarabilmektedir. Gençler, onlara her şeyi sunan ama bunun yanında oldukça çaba gerektiren toplumda kendilerini değerli hissetmekte zorluk çekebilmektedir. Olası seçeneklerin çokluğu, günümüzde, gençlerin üzerine henüz hazır olmadıkları sorumluluklar yüklemektedir, özellikle de aile, eğitim kurumları tarafından ya da önemli yetişkin modelleriyle desteklenmedikleri sürece bu yük artmaktadır. Bu yüzden, bağımlılık ya da çarpık davranışlara kolayca dönüşebilecek binlerce olanak ve çağdaş toplumun sayesinde; okulda, arkadaşlıklarda, erken dönem aşk deneyimlerinde yaşanan küçük başarısızlıklar bireylerin değerlerinde ve kararlarında krizlere neden olmaktadır. Alternatif Eğitim ve Öğretim Emilia Romagna da mesleki eğitim sistemi, profesyonel Mesleki Eğitim Merkezleri ve Enstitüleri tarafından yapılmaktadır. Mesleki eğitim alt sisteminde, öğrencilerin % arasındaki oranı okul terklerinden, başarısızlıklarından ya da ertelemelerinden gelmektedir. Gelen öğrenci karakteristiğine dayanan hedeflerimizde, şu anda geleneksel okul sisteminden farklı alternatif eğitim yaklaşımlarını takiben; eğitim desteği, kapsama, kurtarma ve yeniden motivasyon üzerine yoğunlaşmaktayız. Geleneksel yaklaşımlara benzeyen pedagojik yaklaşımlar tekrarlanamaz, çünkü işe yaramazlar ve daha fazla tepki ve isteksizlik yaratırlar; okuldan terk riski altındaki gençler esnek ve kişiselleştirilmiş, pratik becerilere odaklanan laboratuvar çalışmaları ve iş deneyimleri gibi somut deneyimlere dayanan alternatif yanıtlara ihtiyaç duyarlar. Bunlar, gençleri kendi hayat planları hakkında düşünmeye ve kaynak durumundaki yetişkinlerle olumlu ilişkiler içinde bulunmaya yönlendirerek; olumlu yönlerini ortaya çıkarır ve onları başarıya teşvik eder. Makers ın mevcut yükselişine bakabiliriz ve son teknolojik yeniliklerle donatılmış Fab Laboratuarları nın önemimi görebiliriz. Bu laboratuvarlar, çevre şartlarının pratik ve yaratıcı öğrenmeyi desteklediği bir ortamda yaratıcı kullanımın ve bir şeye el emeğini katmanın derslikleri haline gelmişlerdir ve belki de mevcut bilgisayar sınıflarının yerini alabilirler. Bu durum, sanat şeklindeki teknolojiler yerine daha basit olanı yapabilme imkânı sunduğumuz bu gençlerin, özellikle de zor şartlardaki kişilerin katılımını arttırırken onların kaçışlarını önlemeye yardımcı olur. 6

7 Model İki Temel Kılavuza Dayanmaktadır: 1) Aşağıdaki yönlere dayanan pedagojik kalitenin etik değeri: - Öğrencinin merkezde olması - Öğrencinin birey olarak sayılması - Bireysel cinsi, etnik ve dini farklılıkların gözetilmesi - Öğrenme ve etkinlikleri anlamlandırmayı amaçlayan devamlı bir araştırma içinde olması - Öğrenme ve yapmayı paylaşma ve birleştirebilme. - Seçme ve sonuç bulabilme becerisi. 2) Aşağıdaki yönlere dayanan öğrenme kalitesi: - Öğrencilerle birlikte tartışarak elde edilmiş esnek ve kişiselleştirilmiş bir yapı oluşturma - Eğitimleri konusunda öğrencilerin sorumlu, işbirliğine açık ve temel aktörler haline gelmelerinin sağlanması - Vatandaşlık için gerekli temel yeteneklerin kazanılması ve geliştirilmesine imkân verilmesi - Öğrenmeyi öğrenmeye teşvik edilmesi ve öğrenmede bilinç oluşturulması. Alternatif Eğitim Seansları ve Edinilen Beceriler İtalya Ulusal Kılavuzu na göre, mesleki eğitimde bizim bölgesel sistemimiz temel becerileri geliştirmeyi ve okuldan terkleri önlemeyi amaçlayan üç yıllık niteliklilik eğitimi sunmaktadır. Başlangıç düzeyindeki mesleki eğitim sistemi de mesleki becerilerin kazanımını hedefler ve okul sistemi ile mesleki eğitim içindeki ortak eğitimsel kredilerin öngörülmesini amaçlar. Üç yıllık dersler, zorunlu eğitim için oluşturulan İtalyan yasalarının gerektirdiği temel becerileri verebilmelidir. Bu temel beceriler dört kültürel alana (dilsel, matematiksel, bilimsel/teknolojik, sosyal-tarihsel) ve farklı profesyonel becerileri kalifikasyonlarla alakalı teknik ve profesyonel becerilere bölünmüştür. To promote educational success for all students, especially those at high risk of dropping out and dispersion, are also provided customized training, even experimental ones, to be held at Vocational Training Centers and/or in collaboration with Professional Institutes. Bizim deneyimlerimiz ele alındığında, eğitimimizdeki kapsayıcı teatral etkinlikler kolaylaştırıcı ve kişiye özel yönlerin gelişimine odaklanacaktır. Böylece, tiyatro çalışmalarında uygulanan birçok etkinlik sayesinde temel beceri alanlarını kavramamızı güçlendirip geliştirebiliriz; örnek vermek gerekirse, özellikle vatandaşlıkla ilgili olanları, mesela öğrenmeyi öğrenme, planlama, iletişim, bir araya gelme ve katılma, bağımsız ve sorumluluk sahibi bir şekilde hareket etme, bilgiye ulaşma ve onu yorumlama. Tiyatro çalışmalarında, özellikle paralel sokakları kullanma amacıyla yapılan buluşma şeması, duygusal katılımı geliştirmekte ve kendi ile ilgili risk almayı öğretmektedir. Bu etkinlikler, kendi bilişsel yani idrak yöntemlerini geliştirmeye yönelik pedagojik bakış açısından çok önemlidir. 7

8 BÖLÜM 3 Erken okuldan ayrılmaya karşı TİYATRO çalışması "Cosquillas Tiyatrosu" nedir? Centro Studi Opera Don Calabria Città del Ragazzo, geçtiğimiz birkaç yıldır, "Cosquillas Tiyatro derneği ile işbirliği halindedir. "Cosquillas Tiyatro 90 lı yılların sonunda doğuştan engelli bir grup çocuğun sosyal entegrasyonu ile ilgilenen daha geniş bir eğitimsel projede edinilen deneyimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu olumlu deneyim, 2004 yılında yasal ve formal olarak "Cosquillas" adlı derneğin kurulmasına ve yıllar içerisinde birçok farklı profesyonel alandan gelen bir grup insanın (eğitimci, pedagog, tiyatro uzmanı ve iletişim asistanı) tiyatro çalışmaları düzenlemesine ve bu alanda Ferrara ve Modena bölgelerindeki farklı kurumlarla işbirlikleri düzenlenmesine kadar ilerlemiştir. Doğuştan ve sonradan oluşan engeller ve zihinsel bozukluklar ile ilgili deneyimler edinmelerinin yanında temel eğitim kurumlarında ebeveyn ilişkileri üzerine ve orta öğretim kurumlarında ergenlik rahatsızlıkları alanında iyileşme ve erken okul terkleri alanlarında eğitim çalışmaları yapmışlardır yılından bu yana, bölgenin eğitim kurumları ile işbirliklerinde önemli bir süreç başlamış ve Ferrara Üniversitesi nin de aralarında bulunduğu birçok kurumla teatral ve eğitimsel metodolojiler konusunda eğitimcilerin ve uygulayıcılarım eğitimi ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bu bize cosquillas tiyatrosunun nasıl iki alan üzerinde ilerlediğini anlatmaktadır: Teatral ve eğitimsel alanlar. Tiyatro çalışmalarından söz ederken, biz sadece tiyatroyu bir sanat olarak uygulayan etkinlikler serisinden değil, aynı zamanda eğitimsel ve sosyal alanları da kapsayan bir çerçeve içindeki süreçleri de içinde barındırmaktadır yılının Aralık ayından bu yana, cosquillas resmi bir grup olmayı bırakmış ve aynı metodoloji ve uygulayıcılarla serbest meslek olarak çalışmalarına devam etmektedir. Neden "cosquillas tiyatrosu" kaynak olarak kullanılmıştır? Cosquillas tiyatrosu eğitimi, gelişim ya da istihdam aracı olmasından önce, bir kişisel gelişim aracı olarak ele almaktadır. Bunun nedeni ise eğitimin birbirine kaynaşmış iki önemli elemandan yani motivasyon ve teknikten ayrı düşünülememesidir. Bir kişinin başarısı bu iki faktörün bir araya gelmesine bağlıdır. Eğer teknik araçlara sahip değilseniz yüksek bir motivasyona sahip olmanız da yeterli olamayacaktır, diğer taraftan teknik olarak ustalık motivasyonunuzun az olması durumunda tek başına işe yaramayacaktır. Kişisel eğitim hayat boyu süren bir süreçtir. Adaptasyon, esneklik ve bilginin sürekli güncellenmesini gerektirir. Hayat boyu Öğrenme denilen kavram, hayat için öğrenme ya da hayat süresince öğrenme, katılımcıların bir grup içerisinde kendileri ve diğerlerine ait birlikteliğin bilgi, özellik, yetenek ve iş yapılma şeklinin farkına vardığı iyi bir grup çalışmasına hazırlanmasında çok önemlidir. Centre for Studies Opera Don Calabria ve "Cosquillas Tiyatrosu", erken okul terklerini önlemek için bir sinerji Psikolojik veya sosyal rahatsızlık sahibi kişiler, kendi dengelerini tehlikeye sokacak müdahaleleri azaltmak veya yok etmek için savunma mekanizması kurarlar. Ama bu katı savunma mekanizması dışardan rahatsızlığın görünümü olarak belirebilir ve kendini körükleyen bir mekanizmaya dönüşerek zaman içinde durumu daha kötüye çevirebilir. Cosquillas Tiyatrosu eğitimsel ilişki kurarak, gizli kalan kişisel potansiyeli ortaya çıkarmak, geliştirmek ve güçlendirmek için teatral laboratuvar aktivitelerini kullanır. Bu deneysel proje sınırsız insan potansiyelinin tanınmasıyla başlamıştır. İç dünyayı tanıma ve davranış paradigmalarının eleştirel olarak yenilenmesiyle ortaya çıkarılan çalışmada, kendi deneyimlerinden yaralanmak üzere iç kaynaklarının organizasyonu ile öğrencilere yaratıcı düşünceler geliştirmelerini sağlayacak eğitimsel ve sosyal süreçlerin geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlayacak teknikler uygulanmaktadır. 8

9 Erken okul terkleri ve kendi kendine yardım yolları olarak teatral aktivite Erken okul terklerinin problematik doğası genç insanların tarihinde bir anda ortaya çıkmamıştır, ama birçok rahatsızlık işareti olan, temel bilgi eksikliğinin bulunduğu ya da okul performansının ve motivasyonunun tehlikede olduğu durumların sonucudur. Bu durumlar, genelde gençlerin ailevi, eğitimsel ve sosyal geçmişlerinden kaynaklandığı gibi, sınıf içindeki ilişkiler ve eğitimi etkileyecek okul dışı deneyimler gibi birçok nedene sahiptir. Entegrasyon ve Okul Devamsızlığı projesi içerisinde Consquillas Tiyatrosu tarafından uygulanan aktiviteler, öğrencinin topluluğunda bir iyileşmeyi teşvik ederek, ergenlikteki gençlerin kendilerine yardım yollarını değerlendirmede, kurmada ve uygulamada temel rol oynamalarını hedeflemektedir. Erken okul terklerinin etkilerini azaltmak için yapılan çalışmaların etkisini arttırabilmek için; katılan oyunculardan oluşan sinerjik eylemi organize etmeyi sağlayan bir müdahale yöntemi ortaya koyar, çalışma araçları ve bunların uygulama süreçlerini ortaya çıkarır, deneyimlerin çoğunu devamlı gelişme mantığı içerisinde yapar. Bunun yanında, bu müdahale ile okuldaki iletişimin geliştirilmesi, gençleri çalışmaya motive edilmesi ve kendi özerkliklerine kavuşabilmeleri için yöntemsel destek sunulması amaçlanmıştır. Eğitimsel çalışma ve gruplarda sinerji arayışı Eğitimsel çalışma çoğunlukla rahatsızlığı genel içeriğe daha uygun olabilecek farklı yollarla anlatılacak alternatif kanalların aranması yoluyla gerçekleşir. Başlangıçta her şeyden önce bireyin eğitimsel ilişkisine odaklanmak çok önemlidir, bu olmadan herhangi bir çıktı alabilmek mümkün değildir. Çalışmaları yöneten direktörler/eğitimciler olarak, bizler bütün savunmaları kırmak ve katılımcıları test etmek amacıyla oyunlara katılan ilk kişilerizdir. Kişinin kendisine, karakterine ve korkularına saygısına, limitlerini kabul etmesi ve daha sonra ise ileri gitmek için alternatif metotlar üretmesi ile ulaşılabilir. Bir kişi güçlü yanlarını ortaya çıkarmalı ve zorlandığı yerleri de bir armağan olarak kabul etmelidir, böylece hep birlikte başarabilir ve hep beraber iyi hissedebilirler. Birçok deneyime katılan genç gruplardan gözlemlerimize dayanarak, ortaya çıkan temel ihtiyaçlar şunlardır: 1. Kapsama; 2. Sağlam ve kararlı sınır çizgileri; 3. Yeni şartlara adaptasyon için yeterli zaman; 4. Farklı duygusal dilleri okuma konusunda yetişkinlerin aracılığı; 5. Özgür ifade koşullarına bağlama yeteneği; 6. Kapıyı açık bulabilmek, deneyimlerinde ve kendi durumlarını yönetmede gidip geri dönebilme şansı; 7. Zor zamanlarda destek; 8. Kendi davranışlarını ve başkalarının davranışlarını anlama ve okuyabilme; 9. Gerçek ihtiyaçları belirleyebilme becerisi; 10.Yargılamayan bir çevre; 11. Birleştirici kurallar; 9

10 12. Kurallara saygılı; 13.Güçlü yanlarına öncelik vermek, çoğunlukla nasıl görüleceğini bilmeyenlerce örtbas edilen bir yandır. Doğaçlama Tiyatrosu Doğaçlama beden teknikleri, kendi iletişim yolları hakkında çok az bir farkındalığa sahip ve düşük dil yetenekleri ile gençlerin başrollerde olduğu yerde, önerileri ortaya koymak için en uygun metotlardan biridir. Beden, hareketler, müzik yoluyla doğaçlama, deneyimlemeye ve günlük hayatta keşfedilemeyen vücut potansiyelinizle oynamanıza olanak tanıyan diyalog durumlarının ortaya çıkmasını sağlar. Bu, her birimizin içinde zaten mevcut potansiyel iletişim becerileriyle birlikte hayali ve semboliği içinde bulunduran boyutu keşfetmemizi sağlayan bir fiziksel deneyimi tecrübe etmemize olanak tanıyan ve birçok kanalın birleşilmesiyle oluşan bir yeniden yaratıcı ve psikomotor yapı tarafından başarılır. Yöntem Tamamen (beden dili, yüz ifadeleri ve daha da fazlası kelimelerle yapılan) teatral olandan başlayarak, eğitim içerikleri adım adım tanıştırılır. Çalışmalarda yapılan içerikler yıllık öğretim planının bir parçasıdır. BÖLÜM 4: TİYATRO Hareket-Eğitimi içindeki Aktiviteler 1) Topla Oynanan Çember Oyunu 1. İsim, bakış, takma ad ve topu bütün vücut ile iletme: Bütün bunlar oyunu gençlerin kendileri, diğerleri ve dünya ile ilgili bilgi ve deneyimi yaşadıkları bir zaman dilimi haline getirmektedir. 2. Hayatını kullandığın iletişim tavrıyla ilerletmek. 3. Kendi iletişim stilinin avantajlarını kullanarak sözlü ve sözlü olmayan iletişim ile potansiyeli geliştirmek. Oyunun amacı yeni parametreler ve kurallarla bir grup oluşturmak, alan ve fiziksel motor kabiliyetlerini keşfetmeyi sağlamak; kişisel dinamikleri saklayan ve ortaya çıkaran kullanımlarla kendi utangaçlığının farkına varmak. Burada siz ilk oyun kurallarını belirlersiniz: orada olmak, birini fark etmek, fark edilmek, değiştirmek, kaybolmak, birbirini bulmak. Burası sosyalleşme bağlamında kişinin entegrasyonunu geliştirmeye başladığın yerdir. Sadece ben onlara güvendiğimde onlar bana güvenecektir, beni güldürdüklerini düşünmeyi bıraktığım anda onlar da benimle alay etmeyecektir Bir kere güven ilişkisi kurulunca, kişiler birbirlerinin hayatına dalmayı bırakacaklardır. Üzerine düşülebilecek güvenli bir döşek yaratarak, kişilerle güven inşa etme yoluyla size grubun içine katılma şansı tanıyacaktırlar. 10

11 Nasıl oynanır: Oyun, eşit aralıklarla sandalyeler üzerinde çember şeklinde oturmuş bir grup insanla başlar. Bir nesne, genellikle top, isimler söylenerek geçirilir. Burada grup oluşumu ve yeni arkadaşlarla kendini yönetmenin ilk aşaması başlamış olur. Her turun başında ortaya atılan özel talepler yoluyla diğerleriyle küçük bir dünya inşa edersiniz. Her turun sonunda, gençlerin kendi olası cevaplarının banalliğinden utanmalarına fırsat vermeden ve kendilerini ifade etmeye hazır olanların iyi inceleme yeteneklerini vurgulayarak, ne olduğuna dair özel sorular yöneltilir. Oyunun çıktısı, onların günlük maskeleri değil, yeteneklerinin beklenmedik güzelliğidir. Kişisel ve henüz paylaşılmış dünyaya değişimden etkilenerek katılan bütün ötekilerin önünde yer alan sadece kendileridir. 2) Şekiller Oyun beden dili haline gelir: Nasıl olmak istiyorsanız o şekilde ön planda olduğunuz bir sosyal ortamda kişinin fizikselliğini keşfedişinden kaynaklanan direnmeye rağmen. Burada kişinin sakladığı ve eğer takdir eden kimse olmazsa ortaya çıkarmayacağı yönünü ortaya çıkarmasında grubun geribildirimi (feedback) çok önemlidir. Ortamın önemi daha da net bir hal alır: Ben birçok şeyimdir ve birçok şey olabilirim, bana bu şekli veren beni kuşatan şeylerdir. Bir kişinin korkularına, güvensizliklerine ve zayıflıklarına saygı duymak ve onları paylaşmak, iletişim açışından çok olumlu yanlara sahiptir. Rekabetçiliğin dinamiklerini ortadan kaldırmak için bir kişi katılımcı ve ortaklığa dayalı çalışmayı teşvik edebilir. Her kişinin göze çarpan özelliği güçlendirilerek diğerlerinden kendilerini korumak zorunda kalmadan kendi potansiyellerini gösterebilmeleri sağlanabilir. Motor, bilişsel ve ilişkisel yeteneklerini arttıran bir çalışmadır. Grubun yeni düşüncelerini açmasını sağlayan bir çalışma duygusal olarak tamamlanmıştır. İlk aşamadan sonra grup ve içindeki katılımcılar aynı oranda güvende, korunmuş ve dinlenmiş hissederler. Bu, diğerlerinin arasında GERÇEK BEN olanı BEDEN yoluyla ortaya çıkararak tiyatronun kendi hedeflerine ulaşmada bir bahane olarak yer aldığı sanatsal bir eğitim durumudur. Düşünce tarzımızın sayesinde GÜZELLİK temel hale gelir ve bir haline gelen eşlerin bedenlerini koruma içgüdüsüyle müziğin zevkine kapılıp gidilir. Nasıl oynanır: Çalışma eşler olarak ayrılmak ile başlar. Genelde başlangıçta öğretmenler/yönetmenler/eğitimciler bu çiftlerden birini oluştururlar. Çalışma bir öğretmen, öğrenci ve ortaya konulan bir sandalye ile başlar. Müziğin yardımıyla, ilk kişi ortaya çıkar, burada sandalye kendilerini diğerlerinin önünde çıplak hissetmemesi için bir destektir. Ortaya çıkan kişi bakışları ve bedeniyle bir pozisyon alır ve heykele dönüşerek durur. Şimdi sıra ikinci arkadaşındır ve bu kişi fotoğrafı tamamlamak için diğer arkadaşının yanında bir şekil alır. Birkaç saniye durduktan sonra çiftler birbirlerini alkışlar ve diğer başka bir çifte geçilir. Bu çalışma teatral sahnelerin oluşturulması açısından da büyük teknik değere sahiptir. Bunun yanında, bütün çiftler çıktıktan sonra en sonda tüm grubun birlikte ortaya çıkarak yer alması ise duygusal bir öneme sahiptir. Burada, aynı anda, aynı seviyede ve aynı ortak alanda paylaşılan her kişi ayrı bir hikâye, her hikâye ayrı bir sahne haline dönüşür. İlk buluşmada bile bir sonuç alabilirsiniz. 11

12 3) Ayna Eğitimsel amaçlar için uyarlanmış klasik ve eğlenceli bir aktivitedir. Diğer kişi bakılmak ve görülmek zorundadır. Sözlü olmayan bir iletişimle, karşımızdaki insanın karakterini, potansiyelini, o an ne yaptığını anlamaya çalışırız. İki kişi karşılıklı olarak bir bütün haline gelince çalışma başarıya kavuşabilir. Çalışmanın anlamlı olabilmesi için, diğer kişinin fiziksel ve duygusal dünyasına katılmak için kendinizi bırakmanız gerekmektedir. Başkalarının ihtiyaçlarını anlayacağım ve paylaşacağım, ne zaman ki, kendi hayatımda kendime doğru saygınlığı verebildiğimde. Bu bölüm en dinamik olan kısımdır. Bu çalışma içerisinde, grup uyumun güzelliğiyle mutlu olmaktadır. Kişisel olmayan, ama karşımızdakinin endişeleri için uğraştığımız ve ona saygı duyduğumuz bir paylaşım yaşanır. Ayna oyunu, ancak karşılıklı çiftlerin birbirlerinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını anladıkları bir aşamaya girildiğinde başarılı olmaktadır. Nasıl oynanır: Ortada karşılıklı ve olabildiğince akın iki sandalye, üzerinde oturan iki öğrenci yer alır. Verilen müziğe paralel olarak gelişen şekilde yaratıcı hareketler sergilenir. Bir taraf yönetir, diğer taraf da hareketlerini takip eder (ama taklit etmez). Görev tamamlandıktan sonra, çiftler rolleri değişirler. Çalışma gruplar halinde ve değişik seviyedeki zorluklarla uygulanabilir. (ayakta, daha uzaktan vb.) 4) Bakış "Ben şu anda buradayım! Ben güçlüyüm ve yalnız değilim. Bundan sonra hiçbir zaman. Bu çalışmada, öğrenciler yanlış anlaşılma korkusu olmadan birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar. Bunu yapmak zorunlu olduğu için bu bahaneyi kullanabilir ve bu yolla da günlük yaşantınızın izin vermediği kadar rahatsızlıklardan arınmış bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Nasıl Oynanır: Diğerleri seyirci olarak seni izlerken, çemberde daha önceden hazırlıklı ve bilinçli olan arkadaşlarının bakışlarına katlanmak, ortada ayakta durmak ve müziğe eşlik etmek zorundasın. Her arkadaşının gözünde yardım bulursun. Gözlerin yanlış algılamaya karşı bir silah olduğunu anlamak her bir kişi için otuz saniye kadar sürer. Özgürlük ve hafiflik hissi yaratmak için oluşturan gösterişli bir çalışmadır. Bu aşamadan sonra, burada edinilen deneyimi korunma ihtiyacı için dış hayattaki insanlarla paylaşma sonucu ortaya çıkabilmektedir. 5) Selamlama Bu benim! Ve şimdi bana bak. Bu bana bağlı! " Bu çalışmada, büyük konsantrasyon gerektiren bir an vardır. Bir kişinin bazı detaylarının ilk ve doğru olarak paylaşıldığı ilk aşamadır. Birbirleriyle tartışma zamanı verilmesi zaman içinde gelişmelerini sağlar. 12

13 Nasıl Oynanır: Ortada bir öğrenci, arkadaşlarının önünde ayakta durur ve ilk defa dış izleyicilere alışmaya başlar. Normal yürüme pozisyonunu alması istenir. Müzikle birlikte ne olduğunu veya kim olduğunu mimik dışındaki küçük hareketlerle anlatır. Altında yatan mesaj: BEN BUYUM olarak ortaya çıkar. Çalışmanın amacı o anda duygularından ortaya çıkan hareketler serisinin sentezini yapmaktır. Zaman içinde değişim gösterme sebebi de budur. Bu alıştırmanın bitme süresi zamana bağlı değil, öğrencinin kendi mesajını karşıya ilettiğine dair inancıdır. Teatral Aktivitelerde Müziğin Etkisi Laboratuvarlar sürekli müzik olanağına ve iyi bir ses sistemine sahip olmalıdır. İşin korunması için çok önemli bir faktördür. Gizlemeye yarayan özellikleri olan dekor ve kostümler olmadan, müzik aktivitelerin fiziksel bir şey arkasına saklanmadan yapılabilmesini sağlar. Müzik bir araştırma anına özgü olarak ele alınabilir ya da diğer bir taraftan özel bir soru sormak için bir sonuç olabilir. Grupta Yaratıcı Yazma Alıştırmaları Bu çalışma oyunun öykü yapısını belirleyici bir alıştırmadır. Grupla alakalı anlamlı bir cümle ile başlarsınız. Bu büyük grubu, cümleyi devam anlamlı şekilde devam ettirecek cümleler kuracak iki alt gruba ayırırsınız. Daha sonra, bu iki alt grubu (en az iki kişiden oluşan) dört küçük gruba bölersiniz ve bu gruplar da hikâyeyi seçtikleri en uygun sona göre devam ettirirler. Sonuç olarak ortaya herkes için bir hikâyeden başlayan ve daha sonra birçok farklı hikâyelere uzanan bir tablo ortaya çıkar. Bu çalışmanın birçok yararı vardır: 1) birçok farklı dinamiklerle grup çalışması yapılmasını sağlar (gruptaki rol, parçalar arasındaki çatışma, yazma becerisinin zayıflığına bağlı güvensizlikler, düşüncelerini ifade etmekte zorluklar, ortaya çıkma ihtiyacı, anlatma ihtiyacı, saklama ihtiyacı, karşı karşıya gelme korkusu) 2) kademeli oluşan bir farkındalık (grup her seferinde daha da dar alanlara doğru kısıtlanır) 3) kişisel olarak konuşabilme olanağı ve sonrasında bağımsızca seçim yapabilme ve sonunda bireye ait olanı ve gerçek ihtiyaçlarını seçebilme. Yetişkinlere Sorular Her katılımcı adını belirtmeden kaynak yetişkinine (anne, baba, öğretmen, arkadaş vb.) bir soru hazırlar. Sorular bir kutunun içine konulur ve gruba tek tek okunur. Grubun her üyesi her soruya kişisel yorumlarını yapar ve böylece adını vermeden kendi hazırladığı soruya da cevap vermiş olur. Bu çalışma, eğer güven ve saygı ortamı içerisinde gerçekleştirilirse, başkasıyla (kaynak referans) empatiyi teşvik eder. Ben merkezli bir dünyadan başkalarının dünyasına geçmeye yardımcı olur. 13

14 BÖLÜM 5 Bölgenin Bazı Eğitim Kurumlarında Uygulanan Teatral Aktivite Örnekleri Ferrara bölgesindeki mesleki eğitim okullarındaki öğrencilere, teatral cosquillas yönteminin uygulandığı üç örnek deneyim aktarılacaktır. 1) Centro Studi Opera Don Calabria "Città del Ragazzo" (Ferrara) ile birlikte, okul bırakma riski olan ikinci sınıf ortaokul öğrencilerine yönelik aktivite ( ) Centro Studi Opera Don Calabria "Città del Ragazzo", bir sertifikalı eğitim merkezi olarak, bir ya da daha fazla okul başarısızlığından sonra kendilerini mesleki eğitime yönlendirmiş olan zor durumdaki öğrencilere, ikinci bir şans ve alternatif bir okul sağlayarak yardımcı olmaktadır. Bu alandaki on yıllık deneyim sonucunda, Centro Studi Opera Don Calabria şunu çok iyi anlamıştır ki, reddedilme deneyimi veya okul sistemiyle olumsuz bir etkileşim öğrencilerin hayatını farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Bu öğrencinin zor zamanlarının sonucu olabilir ya da diğer bir taraftan, öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamayan bir okul sisteminden kaynaklanabilir. Nedeni ne olursa olsun, genellikle erken okul terklerine veya kişinin amaçlarının çöküşüne neden olur. Başka bir deyişle, gelecek sosyal ve profesyonel hayatlarını etkileyecek seçimlere yol açar. Erken okul terkinin problematik doğası geçmişte bir an içinde ya da aniden oluşmamaktadır, ama birçok farklı durumun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır: huzursuzluk, sıkıntı sinyalleri ya da temel bilginin eksik olduğu durumlar, ya da okul performansı ve motivasyonunun ortadan kalktığı durumlar gibi. Bu durumların genelde öğrencinin ailevi, eğitimsel ve sosyal geçmişinde derin kaynakları olduğu gibi, sınıf ilişkileri veya okul dışı deneyimler de eğitimi etkileyebilmektedir. Centro Studi Opera Don Calabria "Città del Ragazzo", bu nedenle, erken okul terkinin etkilerini limitli hale getirebilme için, bütün oyuncuların mesleki eğitime katıldığı ve iş araçları üreterek, bunları uygulamaya koyarak ve deneyimlerinden yararlanarak aktif rol aldığı bir model izlemektedir. Bu model, coasquillas yöntemiyle, mesleki eğitim yolunu tiyatro çalışmalarıyla birleştirmektedir. Amaç, okuldaki iletişimi geliştirmek, gençleri çalışmaya motive etmek ve kendi özerkliklerine kavuşmaları için için onları yöntemsel olarak desteklemektir. Grup: Grup 8 kişiden oluşmaktadır: biri engelli 4 kız öğrenci ve yaşları arasında 4 erkek öğrenci. Grup Dinamiklerinin Analizi: Çok büyük bir grup olmamasına rağmen, grup 3 alt gruba bölünmüştür: ikişer erkekten oluşan 2 erkek grubu ve bir kızlar grubu. Kültürel ve etnik farklılıklara rağmen, kızlar grubu daha yakın ve birlikte çalışmaya istekli, ihtiyaç duyulduğunda arkadaşlarına yardıma hazır ve içsel tartışmalarını aşmaya çalışan bir özellik sergilemiştir. Ayrıca, kızlar grubu çok fazla materyal hazırlamış ve tiyatro çalışmaları dışında da bulaşarak çalışmalarına devam etmiştir. Diğer iki erkek grubu genelde dışardaki problemlerini sınıfa getirerek grubun geri kalanının çalışmasını engellemiş ve böyle davranarak kurallara karşı gelmişlerdir. Derslerin sonuna yaklaşıldığında, erkeklerin 14

15 hepsi yeni bir şeyler ortaya atarak ve mevcut çalışmalarının geliştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek daha fazla çalışma gereğinden ve daha iyi hazırlanma ihtiyacından bahsetmişlerdir. Katılımcıların bu ihtiyaçları, böyle bir grup oluşmadığının fark edilmesinden doğmaktadır. Amaçlar: Çalışma motivasyonu ve kendi kişiliklerini zenginleştirecek dil yeteneklerinin kazanılması: Özellikle sözcükler konusunda yoksulluk çeken insanlar kendi duygularını ifade etmekte, kendi güvenliklerini sağlamada ve diğer insanlarla barışçıl ilişkiler kurmakta zorluk çekerler. Model: Tiyatro çalışma aktiviteleri, katılımcıların önde giden rollerine odaklanmak ve bu bireysel boyutu grubun içine yedirebilmek amacıyla, bir tiyatro uzmanı ve bir eğitimciden oluşan iki uygulayıcının ortak çalışmalarına dayanan bir metot kullanmaktadır. Cosquillas Tiyatrosu tarafından bu projede uygulanan aktiviteler aşağıdaki konulara dokunmaktadır: 1. Oyunu, bir kişinin kendinin, başkasının ve dünyanın deneyim ve bilgilerini ortaya koyduğu bir alana çıkartmaktadır. (Diğerleriyle, yeni şartlar ve grup kurallarıyla sosyalleşmek için Çember: burada/orada, far et/fark edil/ değiş/ kaybol/ tanış) 2.İletişim yoluyla potansiyelin geliştirilmesi (sözlü ve sözlü olmayan); 3. Tiyatro yöntemiyle ifade edilen paylaşılan yansımalarla kendi duygularını aktarmak; 4. Herkese dikkat göstermen gereken Ayna isimli beden çalışması yapmak; 5. Sanat çalışması isimli beden çalışması: güçlü yönlerini kullanmak üzere beden dili halini alır, anların mekanizasyonu ve içerik depolama açısından önemlidir. Sonuçlar: Tiyatroda, katılımcılar ifade eden yapma biçimi deneyimlediler: yüz ifadeleriyle, el hareketleriyle, alan kullanımlarıyla ve daha birçok hareketleriyle, hem mimiklere hem de motor kullanımına başvurdular. Değinilen aktiviteler iletişimsel bir amaca hizmet etmektedir: kendine güvenme ve başkalarıyla paylaşma yoluyla sosyal bir deneyim elde edilmiştir. Projede kullanılan teatral ifade ve iletişim aktiviteleri: 1. Kendi yapılanmanı ve entegrasyonunu geliştirmek, 2.Sosyal entegrasyonu artırmak; 3. Algılama, motor, bilişsel ve sosyal becerilerin gelişmesini desteklemek; 4. Her kişinin nasıl yapacağı ve ne olacağı alanlarını genişletmek; 5. Kendine güveni inşa etmek; 6. Sözlü ve sözlü olmayan iletişim yöntemleriyle sosyalleşmeyi sağlamak; 7. Deneyim ve anlam paylaşımını geliştirmek; 15

16 Tiyatro deneyimi, mesleki eğitim yolunda farkındalığı arttırmak, diğerlerinin farkına varmak ve onları kabul etmek, olmadan eğitim aktivitelerinin anlamsızlaştığı amaçları ve planları paylaşmak için iyi bir fırsattır. Cosquillas tiyatrosunun temel hedeflerinden biri, sadece bir öğrenme yeri olarak değil ama aynı zamanda kızlar ve erkeklerin hayatlarını ellerine aldıkları bir yer olarak okulun değerini vurgulamaktır. 2) Ferrara da bir Ortaokulda yürütülen aktiviteler: "Kimse dışarda değil ( ) Cosquillas teatral yöntemine dayanan aktiviteler hem mesleki hem de devlet okullarındaki terki önlemek için kullanılabilir ve öğretmenler tarafından okul bırakma riski taşıdığı belirtilen öğrenciler hedeflenir. Burada, Ferrara da bir ortaokulda (devlet okulu) önleyici bir yöntem olarak uygulanan ve okulu bırakma riski taşıyan öğrencilere yardımcı olan Kimse dışarda değil adlı projeden bir örnek göreceğiz. Grup: Grup, aynı okulda değişik sınıflardan gelen 10 öğrenciden oluşmaktadır. Dokuz erkek çocuk, belirgin sosyal problemlere sahipti ve bu sebeple ilişki zorlukları, dikkat eksikliği gibi problemleri vardı. Bir tanesinin ise Down sendromu vardı. Grup Dinamiklerinin Analizi: Çalışabilecek güçte ergen gençlerde, genellikle büyük kişisel rahatsızlık, zorluk ve problemler bu benim dünyamın bir parçası değil şeklinde bir görüşe neden olur. Eğitimsel meditasyon ile uygulayıcılar, farklı dilleri kullanan bir iletişim köprüsü oluşturarak, katılımcıların kendilerinin farkına vardığı uyum anlarını arttırmaya çalışırlar. Bu durum katılımcılara, kaynak yetişkin tarafından ayarlanan ve birçok insan tarafından büyüme ve kendilerinden başka duygu ve ihtiyaçlara sahip kişileri fark etmeye sağlayan, ilişkinin yeni dinamiklerini deneyimleme imkânı tanımaktadır. Problemler daha önceden öngörülenlerdendir: dışlanma ve kalıplaşmış yaklaşımların sömürülmesidir. Grup dinamikleri ve içerik geliştirme üzerine kısa bir dönem yapılan yapılan çalışmalardan sonra, erkek çocukların yanlış davranışları günden güne daha da çok kanıtlanmıştır, bu nedenle bunları sınırlamak için grubun bazı kurallar öne sürmesi gerekmektedir. Bu grubun ortak amaçlarını paylaşmayan bir katılımcıyı dışlamasına kadar gidebilmektedir. Hedefler ve Metodlar: Eğitimsel çalışma çoğunlukla rahatsızlığı değişik yollarla ortaya çıkaracak alternatif kanalların aranması ile yapılmaktadır. Bu çalışmaların hepsi kişisel ve grup olarak eğitimsel ilişkileri incelemektedir; bu ilişkilerle ilgili çalışma yapılmadan hiçbir sonuca ulaşılması mümkün değildir. Yönetmenler/eğitimciler oyunlarda bizzat yer almakta; ayrıca kişiye ve kişilik karakterlerine saygı göstererek, öğrencinin korkularını ve limitlerini kabullenerek, alternatif yollarla onu daha ileriye taşımaya çalışarak, öğrencinin güçlü yönlerini vurgulayıp zorlukları birlikte çözümleyerek bütün bariyerleri yıkmaya çalışmaktadır. Bu temelde, değişik deneyimlere katılan birçok genç grubu gözlemlemiş bulunmaktayız ve burada ortaya çıkan temel ihtiyaçlar şöyle sıralanabilir: 16

17 1. Kapsama; 2. Sağlam ve kararlı sınır çizgileri; 3. Yeni şartlara adaptasyon için yeterli zaman; 4. Farklı duygusal dilleri okuma konusunda yetişkinlerin aracılığı; 5. Özgür ifade koşullarına bağlama yeteneği; 6. Kapıyı açık bulabilmek, deneyimlerinde ve kendi durumlarını yönetmede gidip geri dönebilme şansı; 7. Zor zamanlarda destek; 8. Kendi davranışlarını ve başkalarının davranışlarını anlama ve okuyabilme; 9. Gerçek ihtiyaçları belirleyebilme becerisi; 10.Yargılamayan bir çevre; 11. Birleştirici kurallar; 12. Kurallara saygılı; 13.Güçlü yanlarına öncelik vermek, çoğunlukla nasıl görüleceğini bilmeyenlerce örtbas edilen bir yandır. Proje 3 ayda tamamlanmıştır. Sonuçlar: Her katılımcı uygulayıcı eğitimin başında ve sonundaki durum ve davranışları değerlendirip karşılaştırdı. Böylece, öğretmenlere ve ebeveynlere kişisel motivasyon ve buna göre tasarlanabilecek araçlar ve kişisel eğitim seçenekleri ile ilgili kullanışlı bilgiler sağlanmış oldu. Özellikle, aşağıdaki makro belirteçler saptanmıştır: 1. Katılım düzeyi (ilgisizlik, ilgi, sunulan içeriğin algılanması, katılımcıların konuya dâhil olması, isteklilik vb.). 2. İfade tarzları (sözlü ve sözlü olmayanların hepsi) 3. Davranış biçimleri ( uygulayıcılara, gruba ve grubun bireysel üyelerine göre) 4. Farkındalık düzeyi (kendine güven, iletişim kanalları, kendi kendine sorgulama yeteneği vb.) 5. Öğrenme yeteneği (kelime işleme ve içeriği çıkarma, bilgi, konsantrasyon seviyesi, bilişsel yetenek vb. 17

18 3) Ferrara Bölgesindeki bir Ortaokulda ilk Deneyim olarak Gerçekleştirilen "İnsan Değerleri ve Müfredatlar arası Amaçlar arasında Teatral Dersler ( ) Bu örnekte de aktiviteler okul yapısı içerisinde önleyici amaçlarla gerçekleştirilmiştir ama bu sefer bütün sınıf projenin parçasıdır. Bu deneysel proje insanın, özellikle de gençlerin, sonsuz potansiyelinin tanınmasıyla başlar. Aktiviteler aynı zamanda katılımcılara, okul konularını anlamak ve onlarla baş edebilmek için gerekli araç, bilgi ve yetenekleri kazanmaları için yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ders, öğrencileri sınavlarına hazırlamak için alternatif bir yol olarak, öğrenme için motivasyonel bir araç olarak ve daha sonraki eğitim aşamalarında okul terklerini önleyici bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Tiyatro çalışmasıyla, katılımcıların kendi deneyimleri hakkında yaratıcı düşünceler üretmeye başlayabilecekleri eğitimsel ve sosyal süreci kuvvetlendirecek ve destekleyecek teknikler kullanılır; burada başvurulan deneyimler çoğu zaman üzücü ya da problemli olabilir fakat öğrenci burada fark etmeden ve dolayısıyla acı çekmeden bu deneyimlerine başvurmuş olur. Bu aktiviteler, büyük bir dikkat ve farkındalık ile oynayan deneyimli uygulayıcıların rehberliğinde gerçekleştirilir. Grup: Grup, Ferrara bölgesindeki bir ortaokuldaki sınıflardan birinin tüm öğrencilerinden ve bunlara başka bir sınıftan katılan, kendi için kişisel bir çalışma programı hazırlanmış bir öğrenciden oluşmaktadır. İki sınıfın öğretmenleri de projeye dâhil olmuştur. Temel amaç: zorunlu okuldan ayrılma sınavı için öğrenciyi hazırlamak ve onun sosyalleşmesini sağlamak. Amaçlar: 1. Sosyalleşme 2. Konsantrasyon ve hafızayı güçlendirmek ( beden hafızasını kullanmak) 3. Ritim ve koordinasyon duygusunu geliştirmek 4. Hareket yönteminden de yararlanarak kişisel özellikleri keşfetmek 5. Alan keşfi ve buna bağlı psikomotor farkındalığı 6. Koreografideki hareketler 7 Coğrafi ve sembolik yanların grafik-şekilsel çevirileri 8. Gazete haberlerine dayanan hikâyelerin dramatizasyonu 9. Tiyatro performansı hazırlama 10. Konu ile alakalı tarihsel, coğrafi ve sosyal bağları içeren bilgiler kazanmak Ders aynı zamanda okul müfredatındaki bazı konuları içeren kapsamları da işlemek üzere tasarlanmıştır: 1. İtalyanca: farklı özelliklerdeki birçok dokümanı analiz etmek, bir senaryo yazmak ve onu oynamak. 18

19 2. Tarih: Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin sosyoekonomik durumu 3. Müzik: müzisyenler desteğiyle oyunun müziğini araştırmak ve söylemek, Latin Amerika ve Afrika müzikleri ve geleneksel enstrümanları kullanılmıştır. 4. Sanat: senaryoyu hazırlamak ve Güney Amerikalı ve Afrikalı sanatçıların çalışmalarını incelemek 5. Teknoloji: sınav materyalini Microsoft Office programları (Word, Excel, PowerPoint) ile hazırlamak; Latin Amerika ve Afrika daki enerji kaynakları ve bunların sosyal yansımaları. 6. Yabancı Diller: yabancı dilde yapılan bazı esprilerin çalışılması, bir şiir metni çalışmak ve Latin Amerika daki bazı geleneksel öyküleri öğrenmek (İspanyolca olarak) 7. Din: Latin Amerika ve Afrika nın dinleri 8. Coğrafya: Latin Amerika ve Afrika daki ülkeler 9. Bilim: bulaşıcı hastalıklar (özellikle cüzzamı çalışırken), biyomedikal özellikler ve coğrafi yayılma oranları, bağışıklık sistemleri, ilaçlar, Latin Amerika ve Afrika coğrafi yapısı. Bireysel ders planı izleyen öğrenci için de aynı dersler yer almıştır, fakat bireysel içeriklerle işlenmiştir. Metot: Temel bir başlık seçilmiştir: yolculuk. Bu görüş bir tema ile birlikte yürümektedir: Ergenlikten yetişkinliğe giden içsel yolculuk. Proje, haftada 2-3 saatten oluşan ve öğrenciler kadar öğretmenlerin de aktif katıldığı birçok aktivite ile Aralık ayından Hazirana kadar sürmüştür. Her hafta konular farklıdır, çünkü bütün konular işlenmeye çalışılmış ve sadece birkaçı üzerine yükleme yapmaktan kaçınılmıştır. Metodoloji: Tamamen teatral olandan (önce duyguları ve anlamları vücut dili ve yüz ifadeleriyle ortaya koyma, sonra ise daha fazlasını kelimelerle yapma) başlayarak eğitim içeriği sunulmuştur. Öğretmenler, içeriğin bağımsız bir parçası olarak bireysel görüşlerini savunabilmişlerdir. Derslerde işlenen içerik okulun yıllık eğitim planının içinde yer almış ve bu nedenle sene sonunda bir sınavla ölçülmüştür. Metodolojik Öğretme Yolu Ad, bakış, takma ad, topu tüm bedeninle yandakine iletmek. Bu yapılanların hepsi oyunu, kendileri, diğerleri ve dünya hakkında bilgi ve deneyim edinme alanı haline getirmektedir. Hayatınızı, kullandığınız iletişim yoluyla süreçlendirmek. Kendi iletişim stilinizin özelliklerinin avantajlarını kullanarak, potansiyelimizi sözlü ve sözlü olmayan iletişim ile geliştirmek. 1) Topla çember oyunu. Ad, bakış, takma ad, topu tüm bedenini kullanarak başkasına iletmek. Oyunun amacı, yeni parametreler ve kurallarla bir grup oluşturmak, alan ve dolayısıyla psikomotor farkındalığını keşfetmek, kendi utangaçlığını sakladığın ya da ortaya çıkardığın kişisel dinamiklerinin kullanımı ile utangaçlığın farkına varmaktır. 19

20 2) "Motorsikletçilik Günlüğü" ( Diarios de Motorbiking : 2004 yapımı, Walter Salles tarafından yönetilen film) ve "Quando sei nato non puoi più nasconderti" (2005 yapımı, İtalyan direktör Marco Tullio Giordana tarafından yönetilen film) izlenmesi. Çalışma, filmin görüntüleri üzerinden teatral laboratuvar teknikleri ile geliştirilmiş eğitimsel ve terapatik anlamlara sahip bazı konuların gençlere tanıtılmasıdır. 3) Filmden bir karakter seçip dış özelliklerini ve diğer yanlarını ortaya çıkarmak. 4) Filmden imajların bulunduğu karelerin kişisel olarak her katılımcıyı etkilediği şekilde yeniden oynanması. 5) Filmin konusu üzerine yazılan gazete haberlerinin okunması. İtalya daki yasal olmayan mültecilerinkine kıyasla Latin Amerika nın sosyal durumuna dikkat çekilmesi. 6) Duygusal temsilin çalışma bedeni 7) Serbest oluşumlar için şema: herkes tarafından bilinen bir kelime ile başlayarak, kendi deneyim ve kişisel bilginiz ile alakalı diğer birçok kelime/şekil elde edilmesi; tamamen farklı sonuçlara ulaşmak. Oyunun amacı, birbirini dinleyerek oluşturulan grup dinamiklerini yaratmaktır. 8) Kendi karakterini yaratmak: nüfus cüzdanı, kültürel arka plan, sosyal sınıf. 9) Sahne karakterini temsil etmek: Karakter yoluyla Latin Amerika nın tarihsel, coğrafi ve sosyal özelliklerini öğrenmek. 10) Yabancı dillerde şarkılar dinlemek. (İspanyol, Portekizce ve Afrika dilleri) 11) M.L. King şiirlerini okumak: "Olduğunun her zaman en iyisi ol". 12) Latin Amerika ve Afrika ülkeleri üzerine başlıkları tartışmak: temel coğrafya (büyük şehirleri, nüfusu, başkent, coğrafi ve yapısal özellikleri ve ilgili problemler), kültürel ve tarihsel yönleri (yer alan kültürlerin incelenmesi ve bazı tarihin kolonileşme, kölelik- ırkların ve kültürlerin bir potada erimesiyle oluşan sosyal problemler). 13) Latin Amerika ve Afrika nın coğrafi haritasının yeniden üretilmesi: coğrafi yeniden üretim taslağı çalışması (temel coğrafi özelliklerin pozisyonu). 14) Beden çalışması ve öğretme yönlerinin bir araya getirilmesi ile oluşan teknikle küçük oyunlar ortaya çıkarılması. 15) Herkesin star olduğu ve diğerlerinin de bunun içinde ye aldığı çerçeveler oluşturmak. 16) Bireysel ve grup olarak sözlü iletişimi geliştirmek. 17) Bireysel ve grup olarak dışavurumcu metodları geliştirmek ( yazarak ya da grafiklerle). Bu deneysel bir projedir ve gençlerin cevaplarına göre içindekilerin dozu ve seçimi öğrenciye uygun olarak değiştirilmiş ya da geliştirilmiştir: onları ne etkiler, hangi duygular hayatlarının bir parçasıdır. Böylece, okul ve aktörler arasındaki sürekli diyalogların sonucu olarak sürekli değişen ve gelişen süreç halindeki orijinal senaryoların üretilmesine neden olmaktadır. Sadece bu yolla, bütün katılan oyuncuların yaratıcılık ve sezilerine olanak tanımış olmaktayız ve bu deneyim eğitimsel amaçlarında başarı şansına sahip bulunmaktadır. 20

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Lojistikte Güncel Konular LOG425 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm.

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm. Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm www.bmw-eu.net Proje numarası: 2013-1-PT1-LEO05-15778 MENTORLARIN IŞYERİNDE SERTİFİKALANDIRILMASI Kredi başlık Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm Koordinasyon

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Ders No : 0310330313 Teorik : 2 Pratik : 6 Kredi : 5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ İÇİNDEKİLER Kişilik Testleri 3-22 Öğrenme Modeli Testleri 23-32 Dikkat Testleri 33-42 Düşünme Becerileri Testleri 43-48 Dikkat Setleri 49-54 Oyunlar 55-60 YÜKSEK BAŞARI İÇİN; Benego

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN OYUN DRAMA VE TİYATRO TEKNİKLERİ PROJE UYGULAMA 2016 ÖĞRETMENLİK AKTÖRLÜKTÜR Bireyler arasında

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde - PDF Flyer - Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde Çocuk Gündüz Bakımevimiz, Hannover-Kleefeld Evangelisch-lutherische Petrigemeinde ye aittir ve Aşağı Saksonya nın en eski kuruluşlarından

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

Medya ve Teknoloji Yolu ile Erken Yıllarda Öğrenmeyi Arttırma: Benimle Oynar Mısın? &

Medya ve Teknoloji Yolu ile Erken Yıllarda Öğrenmeyi Arttırma: Benimle Oynar Mısın? & Medya ve Teknoloji Yolu ile Erken Yıllarda Öğrenmeyi Arttırma: Benimle Oynar Mısın? & www.acevokuloncesi.org Erken Yaşlar & Televizyon 2-3 yaşındaki çocuklar haftada ortalama 11 saatlerini televizyon başında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 İçindekiler Giriş Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 Kafamızın içindeki bariyer Hiçbir şeyi hak etmediğini sanan kadın Yanlış bir hayata çakılıp kalan adam

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi İ Ç G Ö R Ü ANNE BABALARA KILAVUZ-2 Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi Boş Zaman Nedir? Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra kendisi

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Abdullah Tokur İlkokulu Müdürlüğü ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Abdullah Tokur İlkokulu Müdürlüğü ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Abdullah Tokur İlkokulu Müdürlüğü Sayı : 110237749 / 745.01.02 / 345 22/12/2015 Konu : Akran Zorbalığının Önlenmesinde Avrupa Birliği Yaklaşımları ve Yöntemleri konulu projemizin

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ Ünite 1 SUNUMUN ÖNEMİ VE Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ SUNUŞ VE ÖNEMİ Eğitim ve/veya meslek yaşamımız boyunca başarımızın önemli bir kısmı, yazılı, sözlü ve görsel iletişimi ne derece iyi yapabildiğimiz ile

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı