YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA"

Transkript

1 YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı özel eitim okullarından, akranlarıyla birlikte eitim aldıı en az sınırlayıcı ortamda eitim olan kaynatırmaya kadar çeitlilik göstermektedir. Kaynatırmayı, özel eitim gerektiren bireylerin bir kısmının, yetersizlii olmayan akranlarıyla birlikte eitim ve öretimlerini sürdürebilmelerini salayan eitim modeli olarak tanımlayabiliriz lerde Avrupa ve Amerika da balayan ve herkese eit eitim fırsatı salanması düüncesinin eitsel bir sonucu (Özyürek, 1994) olan kaynatırma eitimi hızla yaygınlamıtır. Bu uygulamaya bizden uzun yıllar önce balamı olan Batı'da eitimin niteliini belirleyen mekân, teknik donanım, eitim materyalleri gibi fiziksel koullarla ilgili düzenlemelerin yapıldıı, sınıf mevcutlarının genellikle kaynatırmaya uygun olduu, kaynatırma okullarında sınıf öretmenlerini destekleyen destek personelin genellikle bulunduu bilinmektedir. Yetersizlii olan gruplar içinde en yeni tanılanmı grup olan ve bu nedenle daha az tanınan otistik özellikleri olan çocuklarla ilgili kaynatırma uygulamalarında, yaanan sorunları aratıran ve çözüm önerilerini içeren çalımalarda daha yeni ve daha azdır. Batı da Otistik çocukların kaynatırma eitimi ile ilgili çalımalarda eitim personelinin yaadıı sorunlar; Kaynatırma sürecinde yer alan okul müdürlerinin, öretmenlerin, yardımcı öretmenlerin ve dier uzmanların bu süreçte, aldıkları eitimi yetersiz gördükleri, bu nedenle de kaynatırmanın örencisinin bu süreçten yeterince yararlanıp yararlanamayacaına yönelik kaygılar yaadıkları, Okul müdürlerinin, kaynatırma programının örenciler üzerindeki etkileri hakkında, sınıf öretmenlerinin ise programın kendileri üzerindeki etkisi hakkında daha çok kaygılandıkları, Deneyimli olan öretmenlerin ve uzmanların, deneyimi olmayan öretmenlere göre otistik çocuklarla baetmede kendilerine daha çok güvendikleri, deneyimi daha az olan öretmenlerin özellikle eitim programının otistik çocua uyarlanması ve problem davranılarıyla baa çıkmada güçlükler yaadıı, hem sınıf öretmenlerinin hem de kaynak oda öretmenlerinin kaynatırma uygulamasına yönelik genel olarak olumlu tutumlar gösterdikleri, ancak kaynatırma konusunda gönüllü olanların daha olumlu tutumlara sahip oldukları ve çocuun sınıfa uyum sürecinde gereken destei gösterdikleri, otistik çocuklarla daha önce çalımı ve eitim almı olan öretmenlerin ve uzmanların kendilerine daha fazla güvendikleri ve daha olumlu tutumlara sahip oldukları, görülmektedir (McGregor E, Campbell E.,2002; A.Charles SLOAN, Robert BOSMAN; Mel Ainscow, Peter Farrel,David Tweddle ve George Malki,1999; Lillian Janzen, Lorraine Wilgosh and Linda McDonald,NAS 2004). Sorunların daha çok öretmenler ve dier kaynatırma personelinin nitelii ve eitim programlarının içeriinin düzenlenmesiyle ilgili konularda younlatıı belirtilmektedir. Eitimcilerin, ibirlikli öretim ve ibirlikli danımanlık uygulamalarında direnç göstermelerinin kaynakları incelendiinde; statükoyu devam ettirme, baarısızlık ve kızgınlık, profesyonel gurur, uygulanan metodun çeitli ekillerde algılanması olduu 1

2 görülmütür. Eitimciler, yardım istemeyi profesyonel olarak gururlarına yediremedikleri, yeni yöntemleri uygularken baarısız olmaktan korktukları için alıtıkları yöntemler dıında yeni uygulamaları örenme, yetersiz oldukları alanlarda özel eitim destek personelinden yardım istemede isteksiz davranmaktadır. Otistik çocukların kaynatırma sınıfında eitilmesinin otistik çocuklar ve dier çocuklara etkilerini aratıran çalımalarda; Downing (1996)'in niteliksel aratırmasında üç otistik örencinin özel sınıftan kaynatırma sınıfına geçmesinden sonra akademik ve sosyal becerilerinde gelime olduunu, bu nedenle ailelerinin memnuniyet düzeylerinde artma olduunu ve ayrıca, kaynatırma örencilerinin sınıftaki dier çocukların akademik baarısını olumsuz etkilemediini ve otistik çocuun problem davranılarının süresinde ve sıklıında azalma olduunu, Lara J.Hall, Jodie A. McGregor (2000) çalımalarında üç otistik çocuun akranlarıyla ilikilerini anaokulundan ilköretim süresi boyunca inceledikleri boylamsal çalımalarında bu çocukların, sınıf arkadaları tarafından teneffüs ve oyun saatlerinde oyun arkadaı olarak seçildiklerini ve sosyal davranılarında sınıf arkadalarını model aldıklarını ve benzerlik gösterdiini, Jennifer Katz ve Pat Mirenda; Baker, Wang, & Walberg, (1995); Peltier, 1997; Staub&Peck (1995); otistik çocukların özel eitim sınıflarına yerletirilmesi yerine kaynatırma sınıflarına yerletirilmesinin olumlu etkileri olarak engelli ve engelli olmayan örencilerin sosyal ve geliimsel açıdan avantajlı konuma geldiklerini, belirtmilerdir. Yukarıda özetlenen tüm aratırma bulgularında dikkati çekici olan otistik çocukların kaynatırılması ile ilgili toplumsal kabulün yüksek olduu, ancak eitim sisteminde kaynatırma uygulamasının ileyiiyle ilgili ve özellikle de eitim profesyonellerinin niteliinin artırılmasına yönelik sistemi iyiletirici çalımalara gereksinim duyulduuna vurgu yapılmasıdır. Kaynatırma Eitimi Sisteminin yiletirilmesine Yönelik Öneriler 14 Avrupa ülkesinde kaynatırma uygulamalarının paylaıldıı ve ortak stratejilerin oluturulduu çalımanın 2005 raporu incelendiinde; kaynatırma eitiminin etkili olabilmesi için eitim süreciyle ilgili 7 faktör olarak, birlikli eitim, ibirlikli örenme, birlikte problem çözme, heterojen gruplar oluturma, etkili eitim için BEP hazırlama, alternatif eitim stratejileri gelitirme, ev eitim sistemleri gelitirme vurgulanmaktadır. Otistik özellikleri olan çocukların kaynatırma uygulamalarında baarıyı arttırmak amacıyla yukarıdaki önerilere ek olarak, öretmenler ve dier eitim personeline yönelik öneriler; Tüm öretmenlerin, yardımcılarının, farkındalıklarını artırmak ve otizmi daha iyi anlamaları için eitilmeleri, Öretmen eitimi ile ilgili birimin otistik çocukların örenme özelliklerini dikkate alan bir eitim modülü gelitirmesi, Öretmenlere çocukların özelliklerine göre programı farklılatırma becerisi kazandırılması, 2

3 Öretmenlerin en az 1 tam gün boyunca uzman kiilerce eitilmesi, Öretmenlere BEP oluturma eitimi verme planının hayata geçirilmesi, Yardımcı öretmenlere otizmi de kapsayan hizmet içi programlarının uygulanması, Okul idarecilerinin otizm hakkında farkındalıklarının artması için eitim almaları, Kaynatırma okullarında destek özel eitimi görevinde yer alan kaynak oda öretmenlerinin bu süreçteki önemli/merkezi rolü nedeniyle daha iyi eitilmelerini salayacak eitim programlarının gelitirilmesi, Öretmenlere, yardımcı sınıf öretmenleriyle nasıl çalıacaklarını öretmek amacıyla eitim yapılması önerilmektedir. Otistik Spektrum çinde Kaynatırma Eitiminden Yararlanabilmeyi Belirleyen Etkileyen Faktörler 1- IQ Düzeyi a- IQ arası olanlar Akademik Becerilerde Güçlük Çekerler: Matematikte, Okuduunu anlamada, Yazmada b- 100 ve Normal Üstü IQ veya Özel Yetenekliler Örenme ile ilgili güçlük çekmezler Matematik ve okumayı genellikle okul öncesi dönemde kazanırlar. Yazmayı genellikle sevmezler 2- Otizmin Derecesi Deiikliklere yönelik dirençleri çabuk kırılabilenler. Tekrarlayıcı(streotipik) hareketleri bir sosyal ortamı bozmayacak düzeyde olanlar Kendine ve çevresine yönelik agresif davranıları olmayanlar. Sınırlı da olsa sosyal iletiime girenler 3- letiim- Dil Düzeyi Alıcı Dili, yaına yakın düzeyde olanlar (günlük yaamda konuulanları anlayabilme) fade Edici Dili, sorulara cevap verebilme düzeyinde olanlar (eitimin gerektirdii asgari ölçüde konuabilme) Otistik spektrum içinde bu özelliklere sahip olmaları nedeniyle kaynatırma eitiminden en çok yararlanan grup ise yüksek ilevli otistikler ve asperger sendromlulardır. Kaynatırma Sürecini Etkileyecek Otizmin Doasından Kaynaklanan Dier Özellikler A- Farklı Bilisel Yapı Ve Örenme Özellikleri 1-Motivasyonları Yetersizdir lgi alanlarına ve sevdikleri eyleri yapma konusunda çok istekli olurlar. Yeni ve ilgi alanlarına girmeyen eyleri örenme merakı ve içsel motivasyonları azdır. Ödüllendirerek güdüleme, dısal motivasyon yaklaımı etkili olmaktadır. 3

4 2-Genelleme Yapma Becerileri Sınırlıdır Bir materyalle, bir durumda ve belli bir ortamda örendikleri becerileri baka bir ortama, duruma aktarma, farklı materyallerle yapma becerileri sınırlıdır. Daha önce kazandıı bilgi ve becerileri yeni okulunda, yeni öretmen ve yeni arkadaları yanında tekrarlaması zaman alabilir. 3-Gözlem Yaparak (taklit) Örenme Sınırlıdır Çevreyi izleme, olan bitene dikkat etme ve taklit yoluyla örenme düzeyleri yeterli deildir. Gözlemlemesini istediimiz olaya, davranıa dikkatini çekmek ve Sen de Ali gibi at gibi uyarılarla modeli taklit etmesini özendirmeliyiz. 4-Her Geliim Alanında Farklı Düzeyde Olabilirler Temel kavramları örenmekte güçlük çekebilir, fakat matematikte çok ileri düzeyde olabilir. Çok iyi konuabilir fakat sosyal iliki düzeyi çok az olabilir. 5-Anlama, Anlamlandırmada Oldukça Çok Yetersizlik Gösterirler Olaylar, davranılar, beceriler arasındaki balantıları anlamakta güçlük çeker. Neden-sonuç ilikisini anlamakta güçlük çeker. Çevresinde olanları, bulunduu sosyal ortamda kendisinden ne beklendiini anlamakta güçlük çeker. Kuralları, özellikle sosyal kuralları anlamakta güçlük çeker. 6-Ayrıntılara Takılıp Bütünü Algılamakta Güçlük Çekerler Tahtada yazılı cümlede tek bir sözcüe takılıp dierlerini yazmayabilirler. Kitap sayfasında bir resme takılıp okumayı durdurabilirler. B- Zayıf Sosyal Beceriler 1- Düündüklerini fazla açık ve dorudan ifade edebilir 2-Olaylara farklı açılardan bakabilme güçlüü yaar 3-Duygularını kontrol etmekte güçlük çeker. Umutsuzlua kapılma ve öfke kontrolü sorunları yaar. 4-Empati kurma eksiklii yaar 5-Yakın arkadalık kurmakta zorlanır 6-Sorunlarla baa çıkma becerileri zayıftır Büyük ve küçük sorunları ayırt edemez Sorunun kapsamını kestirmekte zorlanır. Sorunu anlatmayı, yardım istemeyi ve nerden yardım alacaklarını bilemez C- Dil-letiim Güçlükleri 1-steklerini ifade etmek dıında konumaktan holanmazlar 2-yelikleri ve zamirleri kullanmakta zorlanırlar 3-lgi alanlarına giren konularla ilgili takıntılı bir ekilde sürekli konumak isterler. 4-Duygularını ifade eden konumalar yapmazlar 5-Deneyimlerini, yaantılarını paylaan sosyal sohbetler yapmazlar 6-Olaylar arasındaki ilikileri, neden sonuç balantılarını kavrama anlatmada güçlük yaarlar 7-Dinleme ve konuma da sıra beklemede zorlanırlar. Bu nedenle iletiimi sürdürmede uygun yanıtları vermede zorluk yaarlar. Bu özellikler özellikle iletiim balatma veya balatılan iletiimi sürdürmede güçlüklere yol açar.kendini ifade etmek ve deneyimlerini paylamaktan holanmayan, olaylar arasındaki ilikileri yeterince kuramayan, bu nedenle sosyal ortama yeterince katılamayan, otistik çocuklar arkada olarak çok fazla tercih edilmezler. Konumalarının daha çok ilgi alanlarıyla sınırlı olması akranlarının onları farklı, garip olarak algılamalarına neden olur. 4

5 Kaynatırma Eitimine Balarken Yaanan Stres Ve Stresin Yol Açtıı Problemler Bir çocuu yeni bir okula balatmak kendisi ve çevresi için stres kaynaıdır. Yeni Ortam Öretmen Arkadalar Kurallar Rutinlerini bozar, Kendini güvende hissettirmez Yeni Ortama alımak Öretmene alımak Arkadalara alımak Kuralları örenmek Rutinler oluturmak zaman alır. Bu nedenle okulun ilk günleri; Ajite olabilir, Hırçın, agresif davranabilir, Streotipik davranıları artabilir, Daha önceki performansından daha düük performans gösterebilir. Dier Stres Yaratan Durumlar Ortamda belirsizlik, planlarda deiiklik olması, Beklemeyi gerektiren durumlar Olası tehlikeler, hasta olmak, gereksinimlerini bildirememek Eyalarını kaybetme, hayır denme, azarlanma vb tatsız olaylar Hediye alma, takdir edilme vb ho olaylar. Gürültü, engellenme, dokunulma, kalabalık hissi, Yanlı yapan biri, kendini gösterememe Parlak ıık veya yetersiz ıık Ritüeli tamamlayamama, ritüelin engellenmesi Yiyecek veya içeceinin istedii anda hazır olmaması lk Günlerdeki Stresi En Aza ndirmek çin Kullanılabilecek Bazı Geçi Yaklaımları Çocuu yeni okuluna, sınıfına götürerek önceden tanıtın Yanında güvendii birisi olmasını salayın lk ziyareti ders dıı ve ortamın sessiz olduu bir zamanda yapın Okulun açılacaı günü somutlatıran semboller hazırlayın Okulun öretmenin ve arkadalarını fotoraflarıyla okulu tanıtan bir albüm hazırlayın lk günlerde sevdii, alıtıı çalımaların yapmasına izin verin. Sınıf etkinliklerine hemen katılmasını beklemeyin. Kızgın, sinirli olduu zaman, vurmak yerine sünger topu sıkmak gibi rahatlayacaı alternatif yollar salayın. 5

6 Kaynatırma Sürecinde Yapılması Gereken Düzenlemeler A) Örenme Özelliklerini Dikkate Alarak Sınıf Programında Yapılacak Deiikliklere Karar verme Okul programının içeriinde çocuk için yapılabilecek deiiklikler belirlenmelidir Eitim Programını Bireyselletirme (BEP Hazırlama) Ekibi Sınıf öretmeni Müdür Aile Özel eitim öretmeni Okul psikolou / rehber öretmen Terapistler (konuma-dil, fiziksel ve mesleki ) Sosyal çalıma elemanından oluur. Bu kiiler arasındaki iletiim ve ibirlii hizmet koordinatörü veya vak a yöneticisi ile (okul rehber öretmeni) salanabilir. Bu ekip, çocukla ilgili bilgileri toplama, paylama, ortak görü oluturma, kaynatırma örencisi ile ilgili motivasyon yaratma, çalımalarda uyum ve uzlamayı salamayı amaçlar. BEP hazırlarken yararlanılacak kaynaklar Tıbbi deerlendirme Aileden alınan bilgiler Eitsel deerlendirme bu bilgilere ek olarak daha önce çocukla çalımı terapistler, eitimciler, bakıcılar ve ailelerden; Çocuun daha önceki eitim sürecinde; Hangi yöntemler ie yaramıtır? Hangi yöntemlerden kaçınılmalıdır? Çocuun sevdikleri ve sevmedikleri nelerdir? Çocuk huzursuzluunu/endiesini nasıl ifade ediyor? Daha önceleri bu durumlarda neler yapılmı? Çocuk gereksinimlerini ve duygularını nasıl ifade ediyor? Çocuun duyusal uyaranlara, sese ııa, kokuya, dokunmaya nasıl tepkiler veriyor? Rutin yaam ve çevresindekilerle ilgili deiikliklere nasıl tepkiler veriyor? örenilmelidir. Bu kaynaklardan her birinden alınan bilgilerle BEP içeriinin oluturulması ve kullanılacak yöntemlere karar verilir. Çocuk için çok karmaık ve soyut olan alanların belirlenmesi, bu becerilerin kazandırılmasında bireysel destek eitim programına gereksinimi olup olmadıına karar vermek, Puan, marka sistemleri, sevdii etkinlii ödül olarak kullanma (ör. Bilgisayar), yiyecek ve sosyal ödüller içinden, çocuk için hangi çalımada hangi pekitireçlerin en etkili olduunu belirlemek gerekir. Program Yaparken Sevdii, lgi duyduu alanlar ve duyusal tercihlerinden yararlanmak gerekir. Bir çalımada hitap edilen duyu sayısı arttıkça bireyin katılımı ve ilgisi artar (çoklu duyusal yaklaım) Ör. Sayarken nesnelere dokunur, arkı ritmi ve renkler kullanılabilir. Çoklu duyusal yaklaım kullanılırken, çocuun duyusal tercihleri, duyarlılıkları dikkate alınmalıdır. Çocuun duyusal tercihleri bir konuya, etkinlie katılımını dorudan etkileyebilir. Ör. Yazmaktan holanmayan, kokulara duyarlı bir çocuk kokulu kalemle yazmaya motive olabilir. Mavi renge takıntılı bir çocuun mavi kalemle veya mavi deftere yazması performansını olumlu etkileyebilir. 6

7 Programın / Bilginin Görselletirilmesi itsel girdileri algılamakta zorluk çekerler, bu nedenle yalnızca sözel yönerge çou zaman yeterli olmaz. Yönergenin yazılı olduu kart, resim veya nesne daha etkili olur. Günlük programı ve rutinleri görselletirerek sınıfa asma veya örencinin defterinin ön sayfasına, sırasına yerletirmek olabilir. Böylece ne yapacaını, ne zaman bahçeye çıkacaını, ne zaman yemek yiyeceini bilir ve bir aktiviteden dierine daha kolay geçi yapar. Bilginin içeriini deitirmek her zaman gerekmeyebilir. Bazen sadece sunu tarzını deitirmek yeterli olabilir. Kelimelerin yanına resimler semboller koymak, yazıdaki bazı bölümlerin altını çizmek, renklendirmek gibi yöntemler algılamasını kolaylatırır. Öretmenin veya ailenin görevlerin/ çalımaların olduu günlük programı her gün programın içeriine göre önceden hazırlaması bazı çocuklar için gerekli olabilirken, bazı çocuklar için sadece, Genel yönergeler/ sabit bir göre eması yeterli olabilir. Aaıdaki örnek deiik biçimlerde, ders sayısı, teneffüs sayısı veya dier detaylara göre gelitirilebilir. Eer gerekliyse her çalımanın ödülü de emada belirtilebilir. Kitabını aç arkıya katıl Bahçeye çık (teneffüs) Tahtadaki yazıyı yaz Resim yap Öle yemei tatili 7

8 Programda Rutinler Oluturma Otistik özellikleri olan örenciler daha sonra ne olacaını bilirlerse daha rahat ederler. Yapacaklarının, çevresindeki olayların sırasını tahmin edebilme, anlama olanaı verir. Küçük deiiklikler yapılan /esnetilen sürekli bir program, güvenlik hissini arttırır ve baarılı olduunu hissetmesini salar. Her çalımayı ne kadar yapacaını bilmesi, yaptıı ie takılıp tekrar tekrar yapmasını engelleyecei için önemlidir. Yazacaı yeri iaretleme, 5 satır veya zil çalıncaya kadar vb biti zamanını ve yapacaı çalımanın ne kadar olacaını algılamasını salayacak somut göstergeler olmalıdır. Programda Olacak Deiiklikleri, Ne Zaman Deieceini Yazılı Programa aretleme Programda yapılacak deiiklik program kâıdına not alınırsa çocuk önceden deiiklii bilir ve deiikliin yaratacaı endie ve stres, bunların yol açabilecei alama ya da huysuzluk nöbetleri önlenmi olur. Ör. Son derste beden eitimi saatinde spor salonu yerine parka gidilecekse, çocuun programında spor salonu çizilip üzerine park yazılmalı veya resmi konulmalıdır. B) Beklentileri ve Kuralları/ Sınırları Belirleme Okul kuralları, sınıf, bahçe, kantin, servi aracı, spor salonu vb. için açık ve net bir biçimde belirlenmi olmalı. Çocuk hangi ortamda neler yapmasının beklendiini ve neleri yapmaması gerektiini bilmeli. Çocuun her zaman yanında taıyacaı ve gerektiinde bakacaı kurallar kitapçıı hazırlanabilir. Küçük bir not defterinin her sayfasına, kullandıı bütün sosyal alanlarla ilgili kurallar yazılabilir. Yeni yerler eklendikçe örnein müzeye gidilecekse, bir gün önceden yeni bir sayfaya oradaki kurallar madde madde yazılır ve çocukla tekrar edilerek hem yeni yerler yeni durumlarla ilgili kuralları kavraması kolaylatırılır, hem de günlük rutindeki deiiklie hazlıklı olması salanır. (Bu konuda metnin devamında uygulama örnei bulunmaktadır.) C) Sınıf/Eitim Ortamını Yapılandırma Ortam mümkün olduunca dikkatini daıtmayacak veya bir detaya takılmayacak ekilde düzenlenmeli, ya da örenci tahtayı dorudan/ net görebilecek bir yere oturtulmalıdır. Çok fazla uyaranın olmadıı bo bir duvar yanında oturmak kendini daha güvende hissetmesini salayabilir. Sık sık sınıftan çıkmaya çalııyorsan bir çocuksa, kapıdan uzak bir yere oturtulmalıdır. Eer öretmen çocuun sık dıarı çıkması gerektiini düünüyorsa, kapıya yakın sıra uygun olabilir. Çocuun çok uyarıldıında veya stresli olduunda ortaya çıkacak problem davranılarını engellemek için rahatlayacaı bir alan yaratılması uygundur. Böyle bir alan yaratılamazsa sınıfın dıına çıkarmak bir süre rahatlamasını salamak yararlı olabilir. Sınıf ok gürültü olduunda kulaklık takması, kulaına pamuk koyması gibi yöntemler strese girmesini engelleyici olabilir. Yanına oturtulacak örenci empati yapabilen, ona ilgi göstermi, liderlik özellii olan çocuklardan biri olmalıdır. Sıkıık bir oturma düzeni otistik çocuu rahatsız edici olabilir. Çocukları rahatsız ediyorsa veya rahatsız oluyorsa bir süre yalnız oturması tercih edilebilir. Sevdii bir objeyi, eyayı yanında bulundurmasına izin vermek, özellikle okulun ilk günlerinde kendini daha rahat hissetmesini salayabilir. D) letiim Tarzı ve Kullanılan Dile Dikkat Etme Çocua adıyla hitap edin. gel diye seslendiimizde kendisini çaırdıınızı anlamayabilir. Ali gel derseniz kendisinin çarıldıından emin olur. Çocuun fiziksel seviyesine inerek ve göz temas kurarak konuulmaya çalıın. Uzun ve birkaç aamalı sözel yönerge vermekten kaçının. 8

9 Defterimizi açıyoruz, tahtaya yazdıım cümleleri yazıyoruz. Uzun ve karmaık gelebilir. Sınıfa bu yönergeyi verdikten sonra yanına gelip Ali defterini aç diyebilir, defterini açtıktan sonra tahtadaki yazıyı yaz diyebilirsiniz. Yönergeleri aama aama verince ne yapacaını daha iyi anladıını unutmayın. Balangıçta genel ifadeler yerine, özel yönergeler kullanın. Örnein, imdi kitabımızı açıyoruz yerine Ali kitabını aç. Çocuk kavradıkça özel yönergeleri azaltabiliriz. steinizi/yönergeyi kısa, net ve kesin bir ifade ile söyleyin. Çocuk bunu isterse yapacaı bir çalıma gibi algılamamalı. Ör. Yazar mısın? yazmak istersen yaz, istemiyorsan yazmayabilirsin gibi anlaılır, bunun yerine yaz seçim yapmasını deil kesinlikle yazması gerektiini anlamasını salar. Ses tonumuzu söylediklerimizi destekleyecek ekilde kullanın. Kararlılık ve kesinlik ses tonumuza yansımalı. Sözlerinizi jest ve mimikler, semboller veya somut objelerle pekitirin. Bilgiyi ilemden geçirmesi (anlaması) için zaman tanıyın. Sözel tekrar yaparsa (ekolali), buna dikkat çekmeyin; görmezden gelin veya dikkatini baka yöne çekin. Ekolalinin bir görevi veya kendinden istenileni anlamadıı zaman ortaya çıktıını unutmayın; yönergeyi basitletirerek yenileyin. Soyut, mecazi, ve e anlamlı kelimeler, deyimler, (belki, bazen, eer vb.) belirsizlik ve alay içeren, aka içeren ( seni gidi seni ) sözcüklerden kaçının. Olumsuz, eletirici ifadeler yerine baardıklarını öven, motive edici, giriimciliini destekleyen bir dil kullanın. Sakin bir ses ve sakin davranılarla yaklaın. Övgüyü ne için yaptıınızı vurgulayın. Hepsini bitirdin, aferin gibi. Çocuun çıkardıı seslere (vokalizasyon) tepki vermeyin. Bu davranıın kasti ve kontrollü olmadıını, katılımı artıkça seslerin azalacaını unutmayın. letiim çabalarından sonra sakinlemesi-gevemesi için zaman tanıyın. Yeni isteklerinizi bundan sonra dile getirin. Çocuk yanınızdayken onun hakkında konumaktan kaçının. E) Sosyal Etkileimi Destekleyici Düzenlemeler Yapma Kendini megul eden ekilde oynama düzeyi yeterli deildir. Bu nedenle zıplamak, komak, sallanmak vb. tekdüze oyunlar oynar. Yalnız oynamayı tercih eder, grup oyunlara katılmakta zorlanır, Katılımını salamak için küçük bir fiziksel, sözel yönlendirme gerekebilir. Bazen oyuna katılır, ama oyunun / etkinliin kuralını anlamakta bu nedenle sürdürmekte zorlanabilir, katılımının kesintiye uradıı noktada küçük bir fiziksel, sözel yönlendirme ile kurala uygun davranıı yapması salanabilir. Taklit gerektiren oyunları oynamakta zorlanabilir. Model olmak veya uygun modele dikkati çekmek ne yapacaını açıklamak gerekebilir. Yüzünüze bakarak iletiim kurmadıında ne hissettiinizi ve ne istediinizi anlamayabilir. Yüzünüzü görecek ekilde konumak anlamasını kolaylatırır. Sosyal ortamlarda uygun davranıları, uygun iletiim becerilerini göstermekte güçlük çeker. Model olmak, uygun davranıı yapan yaıtını model olarak göstermek, uygun davrandıında övücü, destekleyici davranmak gerekir. Sınıfta, bir sosyal durum için uygun olan ve olmayan davranıların prova edildii sosyal beceri eitimi, role bürünme, sosyal beceri not defteri, sosyal öyküleri okumak, kendisinin de olduu sosyal öyküler yazmak gibi tekniklerle alıtırmalar yapmak etkilidir. Empati eksiklii nedeniyle, karısındakini anlamakta güçlük çekerler. Duyguların öretilmesi, kendisinin ve karısındakinin ne hissettiini fark etme, duygularını uygun biçimlerde ifade etme becerisini gelitirmek için kendim hakkındaki her ey kitapçıı, kendisi ve ailesi, arkadaları ile ilikisine odaklanan sosyal öyküler, dramatizasyon vb teknikler kullanılabilinir. 9

10 F)Arkadalarla likileri Gelitirme 1-Sınıf arkadalarıyla yapılabilecek Çalımalar Okulun ilk haftasında otistik örencinin olmadıı bir zamanda sınıf arkadalarıyla bir görüme yapın. Otizm olayını fazla irdelemeden, otistik bireyin yetersizliklerinden fazla bahsetmeden, ortak korkularımız ve farklılıklarımızdan bahsedin. Nasıl davranacakları ve konuacaklarıyla ilgili bazı basit örnekler verin. Sınıf arkadalarına olumlu bir dil kullanmayı öretin. kalemimi attın defol yerine lütfen kalemimi al ve geri ver gibi. Öretmen otistik çocukla konumanın dier arkadalarıyla olduu gibi yapılmasını söyleyebilir. Ör. hikâye okunurken kıpırdayan bir arkadaını doru otur ve dinle diye uyarabilir. Oyun veya etkinlik sırasında imdi senin sıran, imdi benim sıram gibi sözel yardımlarla arkadalarına destek olabileceklerini model olarak gösterin. Çocuun güçlü olduu yanlardan yararlanın, ikili veya grup çalımasında bu yanları kullanın. Ör. Çocuk hecelemede iyi ise arkadalarına yardım ettirin. Yakın dost / antrenör arkada sisteminden yararlanın; Antrenör arkada otistik arkadaını özürlü bir birey deil eit artlardaki bir birey olarak görmeli, ancak sorun yaadıı, yardıma gereksinim duyduu alanlar, becerileri, ilgi alanları nasıl davranmanın ie yaradıı gibi konularda da bilgi sahibi olmalıdır. Antrenör arkada, sosyal ortamlarda selamlama ve dier iletiim davranılarına model olmak, gerektiinde sözel ipucu vermek, oyuna veya sohbete katılacaı ortamlara götürmek, gerektiinde fiziksel yardım ve yönlendirme yapmak, karmaık konuları akaları vb. anlamasına yardımcı olmak gibi pek çok konuda otistik çocua yardımcı olabilir. Ancak onun da çocuk olduu ve bu rol modeli görevinin elenceli olması gerektii unutulmamalıdır. 2-Otistik Çocukla Yapılabilecek Çalımalar Otistik çocuklar yaıtlarıyla etkileime girmek için uygun ifadeleri kullanmakta zorlanırlar. Sözlerini sakınmazlar, fazla dürüst, dorudan ifade ederler, bu nedenle kırıcı olabilirler. Çocua, etkileim dili ve yapısı, belirli durumlarda kullanabilecei uygun ifadeleri öretmek gerekir. Öretmen, antrenör arkada model olabilir veya uygun modellere dikkatini çekilebilir. Video ile uygun iletiim örneklerini göstermek etkili olabilir. Modeldeki dili, davranıları, sosyal iletiimi arttıran ipuçlarını vurgulamak gerekir. Yazılı senaryolar ve role bürünme ile pratik yapmasını salamak, örnein, öle Yemeinde kullanılacak diyalogları senaryo ile çalıılarak prova etmek, yemek saatinde uygun ifadeleri kullandıında ödüllendirmek. Suflörlük yöntemi kullanılabilinir. letiim için o anda uygun olan ifade öretmen veya antrenör arkada tarafından sufle edilebilir. Örendii uygun davranıları her durumda ve her ortamda kullanmakta zorlanabilir, gerektiinde hatırlaması için yardımcı olmak gerekebilir. Ör. sırada önüne geçen bir arkadaına vurmak yerine sırana geç uyarısını örettiimiz bir örenci, böyle bir durumla karılatıında, ne yapması gerektiini hatırlayıp, bunu hemen uygulayamayabilir. Bizim hatırlaması için ipucu vermemiz veya bir süre daha model olmamız gerekebilir. Yardım spontan ekilde uygun davranıları gösterinceye kadar gerektii ölçüde verilmelidir. G) Problem Davranıları Azaltma Problem davranıın ve bazı hareketlerin özellikle öretmeni sinirlendirmeye yönelik kasıtlı davranılar olduunu düünmeyin. Problem davranıın kaynaını/ nedenini belirleme o Kullandıımız kelimeyi/cümleyi anlamama o Yüz ifademizi/beden dilini anlamama o Ortamda kendisinden ne beklendiini anlamama o Duyarlı olduu uyaranlara derece derece alıtırma o Stres belirtilerini fark etme, uygun yoldan ifade etme yollarıyla ilgili çalımalar yapma, Ör. Sakinletirici egzersizler yaptırma, sünger top sıktırma vb. 10

11 * Bekleme, boluk vb belirsizlik içeren durumlar o Programda, rutinde yapılan deiiklikler o Bir ey yapma konusunda zorlama, irade savaı yapma o Yapamayacaı zor bir beceriyi yapmasını isteme Problem davranıın nedenini belirlediimizde ve nedeni ortadan kaldıran düzenlemeler yaptıımızda; örnein zor gelen beceriyi bir alt aamadan çalımaya baladıımızda, anlamadıı cümleyi daha basit ve açık ifade ettiimizde, vb. veya problem davranıı oluturan çevreyi düzenlediimizde çou zaman bu davranıı kolayca sonlandıracaktır. Örnein; o Çocuu ajite eden uyaranı, aırı duyarlı olduu ses, ıık, koku, tad vb ortamdan uzaklatırmak o Kulaklık, güne gözlüü vb araçlarla uyaranın iddetini azaltmak o Vurduu sert nesneler sabit ise minder vb. yumuak nesneler koymak vb Problem davranıın niteliine uygun düzeltme yöntemlerinden birini kullanma Eer istenmeyen davranı yukarıda belirtilen nedenine dair düzenlemelerle/ yöntemlerle sonlandırılamazsa o time out o ödülü geri çekme o fiziksel engelleme, ısırdıı bileine bileklik takma vb o uygun olmayan davranı yerine, ilevsel olanı öretme o görmemezlikten gelme vb tekniklerinden hangisinin hangi davranı için en uygun olduunu belirlemek ve tutarlı ekilde uygulamak gerekmektedir. H) Ev ve Okul Arasındaki Balantı- birliini Salama Veli öretmen ilikisinde en etkili iliki yüz yüze yapılan görümelerdir. Koordinatörün bakanlıında yapılan okuldaki kaynatırma ekibiyle toplantılar, öretmenle veya dier uzmanlarla yapılan düzenli görümeler sorunları belirleme, ortak çözüm bulma ve tutarlı bir ekilde uygulamayı salar. Telefon görümeleri, öretmen veya destek personelle yapılan görümelerdir. Tek yöntem olarak kullanıldıında etkili olmaz. Yazılı iletiim, yanlı anlaılmalara karı en açık yöntemdir. Tek iletiim yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Öretmenin çok zamanını almamak ve yanlı anlamalara izin vermemek için defterde maddeler halinde veya iaret koyabilecei kontrol listeleri gibi düzenlenmelerle iletiimi salamak tercih edilmelidir. Okuldan eve, evden okula gerekli bilgiler bu yöntemle düzenli aktarılabilinir. Servis oförü, yardımcı personel, hizmetli gibi çocuun sık iletiimde bulunduu kiiler çocuk hakkında bilgilendirilmelidir. Hangi durumda ne yapacakları ve nasıl iletiim kuracakları açık ve net olmalıdır. 11

12 Ülkemizde Otistik Çocukların Kaynatırılmasıyla lgili Çalımalar Ülkemizde özel eitime gereksinim duyan bireyler içinde tanı ve eitim uygulamaları açısından en yeni grup olan otistiklerle ilgili eitim süreci, tanı süreciyle yıllar öncesinde balamı olmasına ramen; MEB tarafından ayrı bir grup olarak tanımlanmaları 1999 yılında OÇEM projesiyle yapılmıtır. OÇEM Projesinin amacı; bireysel farklılıkları ve otistik özelliklerinden dolayı mevcut eitim öretim ortamlarından yararlanamayan 3 15 ya grubundaki otistik çocukların, özelliklerine uygun ortamlarda ve gelitirilen programlarla ülke genelinde eitim ve öretimlerini salamak olarak tanımlanmaktadır. Eitim modeli incelendiinde; Baımsız OÇEM ile; yalnızca otistik çocukların eitildii özel eitim kurumundaki eitim, Baımlı OÇEM ile, ilköretim okulu bünyesinde 3 9 otistik çocuun eitildii "Otistik Çocuklar Eitim Merkezi"nde verilen eitimin tanımlandıı görülmektedir. Kaynatırma yoluyla eitim ise, OÇEM'e devam eden çocuklardan rehber öretmenin yönlendirmesiyle, performansları uygun olanların belirlenen okulda, sürede ve planlanan bir programda eitilmeleri olarak tanımlanmaktadır. OÇEM lere devam etmeyen çocukların hangi süreçle ve nasıl kaynatırılacaı ise belirsiz/ cevapsız olarak durmaktadır. Hangi özelliklere sahip otistik çocukların kaynatırma programından yararlandırılacaı ise OÇEM Projesi Uygulama Yönergesinin 5. maddesinin e fıkrasında düzenlenmi ve buna göre, "sosyal ve akademik beceriler yönünden gelimi örencilerin performanslarına uygun kaynatırma programından faydalandırılacaı" belirtilmitir. Baımlı OÇEM bünyesinde kaynatırmadan yararlanabilecek otistik çocuklar için kriterler ; 1-lköretim çaında olmak, 2-Tuvalet eitimini tamamlamı olmak, 3-Sözel iletiim kurmak 4-Youn davranı problemleri (alama, öfke nöbetleri vb.) olmamak 5-Otistik özelliklerinden baka bir engeli bulunmamak 6-Eitim öretimini engellemeyecek derecede psikomotor geliimine sahip olmak olarak belirlenmitir ya dıında kalan çocukların nasıl eitilecei, bebeklikten yetikinlie yaam boyu eitimin nasıl salanacaının da belirlenmemi olduu görülmektedir. Ülkemizde MEB nın otistik çocukların eitimlerini ele alan çalımaları incelendiinde; Otistik çocukların baımlı OÇEM'lerde kaynatırılması ve genel olarak bu projenin deerlendirilmesi ile ilgili, ileyite yaanan sorunları belirleyen ve aksayan yönlerin giderilmesi için çözüm önerilerinin tartııldıı aratırmaların, çalımaların olmadıı görülmektedir. Otistik çocukların normal sınıflarda kaynatırma eitimi süreci ile ilgili yapılmı herhangi bir çalımaya rastlanmamıtır. 12

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM EDTÖRLER Ara. Gör. Hanife ÖZÇELK Prof. Dr. Çiçek FADILOLU Prof. Dr. Meltem UYAR Doç. Dr. Bülent KARABULUT zmir, 2010 KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Bu kitap Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları... VALİLİĞİNE (Millî

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı