Türkiye de Kurumsal Yönetim *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kurumsal Yönetim *"

Transkript

1 Bankacılar Dergisi, Sayı 53, 2005 Türkiye de Kurumsal Yönetim * Uluslararası Finans Enstitüsü Önsöz Kurum, gelişmekte olan piyasalara sermaye akımlarının artması üzerine, bu piyasalarda özsermaye portföyünde 70 milyar dolarlık pay sahibi olan 16 önde gelen aktif yönetimi firmasının kıdemli yöneticilerini Uluslararası Finans Kurumu nun (IIF in) Özsermaye Danışma Grubu nu kurmak üzere Ocak 2001 yılında davet etmiştir. Alliance Capital Ltd. in Gelişmekte Olan Piyasalar Özsermaye lerinin (Emerging Markets Equities) Genel Müdürü ve yatırım sorumlusu Edward Baker tarafından yönetilen toplantıda, Kurumun üyelik esaslarına kısmi ilgi duyan gelişmekte olan piyasalara sahip ülkelerde kurumsal yönetim düzenlemelerini yürürlüğe koymayı amaçlamıştır. İlk kez Şubat 2002 yayımlanan ve 2003 yılında gözden geçirilen IIF Kurumsal Yönetim İlkeleri (IIF İlkeleri olarak kullanılacaktır) yatırım ortamını, azınlık hissedarlarının yönetim kurullarının yapısı ve sorumlulukları ile şirket yönetimi ve şirket mülkiyetinin şeffaflığı için yönergeler yayımlayarak yatırım ortamının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Şirket/hissedar ilişkilerinin ölçülmesi bağlamında IIF İlkeleri ilkelerinin standart olarak uygulanmasına yönelik stratejiler ülke odaklıdır. Ülke Çalışma Kolları Brezilya, Çin, Hindistan, Lübnan, Meksika, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye de oluşturulmuştur. Temmuz 2004 te Türkiye Çalışma Kolu, İstanbul ve Ankara da Edward Baker tarafından yönetilen ve hükümet, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, özel şirketler, hukuk firmaları, rating kuruluşlarının yöneticileri ve kurumsal yönetim ile ilgili danışmanların yanı sıra TÜSİAD, CGFT, KYD, YASED gibi Türk endüstrisinin kurumsal yönetiminde aktif rol alan özel sektör gruplarının ve Alliance Capital den Sanem Bilgin, Sabancı Üniversitesi nden Melsa Ararat ve IIF ten Richard Gordon ın katılımları ile toplantılar düzenlemiştir. Özet Değerlendirme Kurumsal Yönetim in yasal ve kurumsal çerçevesi özellikle geçmiş bir kaç yılda IMF ile işbirliği halinde tamamlanan yapısal reformlara paralel şekilde gelişmiştir. Gelişme ilk olarak 1981 yılında Sermaye Piyasaları Kanunu nun kabulü ve SPK nın oluşturulması ile daha sonra SPK tarafından muhasebe ve denetim standartları için resmi tebliğ ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin -uyum ya da açıklama temelinde- çıkarılması ile başlamıştır. Firma Yönetim Kurulu gözetim fonksiyonunu güçlendirmek için ayrıca yeni SPK düzenlemeleri oluşturulmuştur. Ticaret Kanunu nda şu anda yapılmakta olan değişiklik taslağında Türkiye nin kurumsal yönetim altyapısında bir çok önemli eksikliklerin olduğu söylenmektedir. * IIF-Institute of International Finance, (April 2005), Corporate Governance in Turkey: An Investors Perspective, Equity Advisory Group,Task Force Report. Çeviren: M. Ayfer Kitiş, Diğde Çalık ve Şaban Toros, TC Ziraat Bankası A.Ş Organizasyon Bölümü. 121

2 Uluslararası Finans Enstitüsü Bu çabalara rağmen birtakım problemler mevcuttur. Türkiye özsermaye kültürünü geliştirmekte olmasına rağmen nispeten az sayıda firma İMKB de işlem görmektedir. Bu işlem gören firmaların çoğu tek bir hissedar tarafından yönetilmekte, bu da azınlık hissedarları için alınan birçok önlemi etkisiz kılmaktadır. SPK nın Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturacağı ile ilgili planı açıklamasına rağmen, İMKB de işlem gören firmaların SPK prensiplerine uyduklarını söylemek neredeyse imkansızdır. Çok az sayıda firma SPK prensiplerine uymaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki tipik ciddi uygulama ve yürürlüğe koymadaki zayıflıklar, Türkiye de düzenleyici otoritelerin istekli çabalarını ve kurumsal yönetim çerçevesindeki zayıflıkları belirleme çabalarını gölgelemektedir. Ama yine de Türkiye nin Avrupa ile birleşme beklentisi değişim için önemli bir katalizör olup, Türkiye nin Kurumsal Yönetim uygulamaları bu çerçevede hızla gelişebilecektir. Bu zemine rağmen Çalışma Kolu Raporu, aşağıdaki alanlarda ilerlemeler kaydedildiğini belirtmektedir. Mülkiyet yapılarında şeffaflık, Uluslararası finansal raporlama standartlarına, enflasyon muhasebesine ve konsolide raporlamaya uyum, İdareci olmayan üyelere sahip denetleme komitelerinin kurulması ve denetleme standartlarının yükseltilmesi, Halka açık şirketler üzerinde düzenleyici gözetim, Bankaların ve finansal kurumların düzenleme ve denetleme çerçevesi. Çalışma Kolu nun yapmış olduğu çalışmalara dayanarak Türkiye deki kurumsal yönetimin geliştirilmesi, ivme kazanması ve sorunların giderilmesi için aşağıda yer alan görüşler tavsiye edilmiştir: Çoklu oy hakkının ortadan kaldırılmasına yönelik adım atılması, örneğin bunun ortadan kaldırılması için belirli bir zaman dilimine ihtiyaç duyulması, Çoğunluk hissesine sahip ortakların yönetici atamalarındaki özel haklarının kaldırılması ve atama komisyonlarınca seçilmiş atamaların kısıtlanması ve oy hakkının küçük bir yüzdesine sahip hissedarlara atama haklarının tanınması, Hissedar anlaşmazlıklarının hakem kararı ile çözülmesi, İMKB deki firmaların iyi kurumsal yönetim bağlılıkları için, IIF ilkeleri temel alınarak kurumsal yönetim kurallarının tarafsız alt küme anahtarlarının yaratılması, Yöneticilerin hatalarından dolayı görevden uzaklaştırılması amacıyla SPK nın güçlendirilmesi, SPK kurumsal yönetim ilkelerinin uygun hukuki bağlayıcı kurallara, düzenlemelere, şartlara dönüştürülmesi. Çeşitli tahminlere göre halka açık Türk firmaların yaklaşık yarısı aileler ya da ilgili kuruluşlarca, genellikle çoklu oy hakkı sağlayan kurucu hisseleri ve/veya yönetim kurulu atama hakları aracılığıyla kontrol edilmektedir. Sonuç olarak, azınlık hissedarlarının haklarının korunması tam ifşaat ve titiz finansal raporlamaya dayanmaktadır. Bu iki alanda Türkiye geçmiş yıllara göre önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye deki şirket topluluklarının bu kuralları uygulamasını zor bir hale getirmesine rağmen, zaruri kurallar firma sahipleri ve ilişkili taraflar arasındaki işlemlere saygı göstermek şartı ile geniş ifşaatları gerekli kılmaktadır. Kural dışı alım satım yasaklanmıştır. Yeni kanunlar; enflasyon muhasebesi ve 2005 yılından itibaren IFRS ye (Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi) adaptasyonu ve 122

3 Bankacılar Dergisi konsolide raporlamayı zorunlu olarak gerektirmektedir. SPK bu Kanunların izlenmesi ve uygulanmasında aktif bir rol oynamıştır. İMKB 30 endeksi şirketlerinin bir süredir IFRS ye uygun raporlama yapmasına rağmen, tutarlılık son zamanlarda çıkarılan yasal değişikliklerle sağlanmıştır. Birçok yönetim kurulu halen oy haklarının çoğunluğunu elinde tutan hissedardan bağımsız hareket edememektedir. Bir araştırmaya göre borsaya kote firmaların yüzde 80 inin en az bir yönetim kurulu üyesi, şirket kontrolünü elinde tutan aile mensubudur. Ortalama olarak yönetim kurulu üyelerinin üçte birinden fazlası kontrolü elinde tutan ailenin aynı soyadına sahip üyesidir ve bu çalışma evlilik dolayısıyla kurulan akrabalığı ve uzaktan akrabalığı da kapsamamaktadır. Kurul prosedürleri sıklıkla kağıt üzerinde olup, denetim ve planlama gereğince gerçekleştirilememektedir. Yeni SPK şartlarına göre, firma kurulları idareci olmayan bir kurul üyesi tarafından yönetilen ve çoğunluğu idareci olmayan üyelerden oluşan denetleme komitelerine sahip olmalıdır. SPK ilkeleri, zaruri olmamakla birlikte, hem kurul adaylarının atanması hem de tazminat konularını ele alan kurumsal yönetim komitelerinin kurulmasını tavsiye etmektedir. Çok az şirket SPK ilkelerinin tavsiyesi doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesini yönetim kuruluna dahil etmektedir. Bu konulardan bazılarını ele alan Ticaret Kanunuyla ilgili düzeltme taslakları hazırlanmaktadır. Düzeltme taslaklarını hazırlayan komite, fazla ketum olduğu ve özel sektöre yeterince danışmadığı için eleştirilmiştir. Hükümet yetkilileri, çalışma kolu üyelerine, kanun tasarısı meclise gönderilmeden önce taslağın özel sektör ile birlikte tartışmaya açılarak yorumların dikkate alınacağını temin etmişlerdir. Uyum ve şeffaflık esaslarıyla uygulanan SPK ilkeleri, kimi eksikliklere dikkat çekmekte olup, hisse sahiplerinin haklarına geniş biçimde yer vermektedir, bir hisseye karşılık bir oyu desteklemekte ve bağımsız kurul üyelerinin rolü ve kurul uygulama ve prosedürleri ile ilgili önemli yönergeleri sağlamaktadır. Yine de bazı istisnalar haricinde bu kurallar şu anda tam olarak takip edilmemektedir. SPK, İMKB nin ilkeleriyle ve derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine uyumlu bir hisse senedi piyasası endeksi oluşturma girişim planlarını duyurmuştur. Ancak bazı ilkeler uyumluluğun değerlendirilmesini oldukça öznel hale getirebilecek bir şekilde hazırlanmıştır. Bu endeksin, ayrı bir pazara karşı olarak (örneğin Brezilya daki yeni pazar) nasıl çalışılacağı konusu açık değildir. Çalışma Kolu; bağımsız derecelendirme maliyetinin ücret listesindeki kalifiye şirketlere önerilen yüzde 50 indirimin çok üstünde olabileceğinden endişe etmektedir. Ayrıca firmalar endekse uygun olmalarına rağmen bağımsız derecelendirme raporlarının kendilerinin kurumsal yönetim yapısındaki eksikliklerini ortaya çıkaracağından endişe duymaktadırlar. Değişik derecelendirme şirketlerince yapılan derecelendirmelerin karşılaştırılması konusunda kaygılar da bulunmaktadır. Yine de SPK beş firma hak kazandıktan sonra endekse başlayacağını ilan etmiştir. Bu esnada SPK borsaya kote bütün firmaların 2005 yıllık raporlarının içinde yer alması gereken bir Kurumsal Yönetim Uyum Raporu tasarlamıştır. Söz konusu rapor firmalardan uyumun olmadığı alanları belirlemelerini talep edecek, bu da firmaların kurallara uyma konusunda nasıl performans gösterdiklerinin iç yüzünün görülmesini sağlayacaktır. Eğer Endeks yaklaşımı çalışmazsa, Türkiye Çalışma Kolu, SPK nın ayrı bir İMKB listesi için temel oluşturacak IIF ilkelerine dayanan öznel olmayan, anahtar yönetim kurallarından bir alt küme yaratması gerektiğini düşünmektedir. Zaman içerisinde, bu kurallar tüm piyasalar için genişletilebilir. 123

4 Uluslararası Finans Enstitüsü İlgili bütün kanunların ve SPK yönergelerinin düzenlenmiş, kapsamlı ve güncel bir derlemesinin olmaması, uygulamaların gerçekleştirilmesini ve etkin yönetimini güçleştirmektedir. Türkiye Çalışma Kolu, SPK nın, kurumsal yönetim kuralları konusunda kapsamlı bir ana esaslar yönergesi hazırlaması gerektiğine inanmaktadır. Bu ana esaslar yönergesi (SPK internet sitesinde mevcuttur) yukarıda önerilmiş olan kurumsal yönetim piyasası kurallarına ilişkin kanun ve yönergelerin yanısıra SPK ilkelerindeki kalan diğer tavsiyeleri içermelidir. Etkin kural yürütmelerinin noksanlığı diğer bir endişe kaynağıdır. SPK, izleme ve icra/uygulama özelliklerini geliştirirken, Türkiye nin ağır ceza ve sivil mahkeme süreçleri, hantal prosedürlere, kanunlar konusunda yetersiz bilgiye sahip davacı ve hakimlere, yüksek sayıdaki dava sayısına bağlı olarak verimsiz kalmaktadır. Birçok prosedürle ilgili sorunu çözmesi beklenilen bir adli reform yasa tasarısı hükümet tarafından gözden geçirilmekle birlikte, bu yasa tasarısı eğitim ve dava sayısı konularını içermemektedir. Türkiye Çalışma Koluna ilişkin dile getirilen önemli bir sorun, grubun ana hissedarlara parti ilişkileri yoluyla sürekli olarak kar ayırmalarıdır. Bu tür faaliyetlerin cezası büyük olduğu halde, başarılı kovuşturmaların sayısı nispeten azdır. Zorunlu tahkim hükümleri azınlık hissedarlara, mahkemeye başvurmadan sözleşmeleri hükümsüz kılma ve ödemeleri geri alma dahil olmak üzere tazminat elde etme fırsatı yoluyla biraz destek sağlayabilmektedir. SPK ihlallerinin büyük kısmı piyasa manipülasyonuyla ilgilidir. Gözetim alanındaki en son gelişmeler SPK nin usulsüzlükleri daha etkili bir şekilde saptamasına olanak tanımalıdır. Bu raporda Çalışma Kolu nun toplantıları sırasında, tek ana hissedar kontrolü ve etkisiz olan Yönetim Kurulu ndan kaynaklanan problemlere odaklanarak tartışılan ana noktaları değerlendirilmektedir. Ayrıca, Türkiye deki özsermaye finansmanın oynadığı küçük rolü oluşturan güçleri ve bu güçlerin Türk ekonomisinin Avrupa Birliği ile birleşirken nasıl değişmesinin beklendiği de raporda ayrıca ele alınmaktadır. IIF ilkeleri ile karşılaştırmalı Türk kurumsal yönetim yapısı analizi, zorunlu kurallar ve SPK ilkelerinden yapılan alıntıların yer aldığı bir özetle birlikte verilmiştir. Bu raporun amacı Türkiye nin, IIF Özsermaye Danışma Grubu nun gelişmekte olan piyasa ülkelerinden oluşturmalarını istediği yatırım ortamını ne derece sağlayabildiğine ilişkin bir değerlendirme sunmaktır. Raporla diğer Çalışma Kolu raporlarında olduğu gibi, Türkiye deki kurumsal yönetime ilişkin ayrıntılı bir durum tespit raporu sunulması bu raporun amacı olmadığı gibi ne Çalışma Kolu ne de IIF bu rapordaki bilgilerin tam ya da doğru olduğunu herhangi bir şekilde iddia ya da garanti edemez. 124 Ana Kurumsal Yönetim Konuları Gelişen Özsermaye Kültürü Diğer birçok gelişmekte olan piyasalar gibi, Türkiye nin az gelişmiş bir özsermaye kültürü vardır. Son yıllarda piyasa kapitalizasyonu gayri safi milli hasılanın yüzde i oranında değişmekteydi. Bu seviye OECD ortalaması olan yüzde 135 in oldukça altındadır. Sadece 290 şirket İMKB de yer almaktadır. Gelir açısından en büyük 500 Türk şirketinden sadece 1/5 i kayıtlıdır. Halka açıklık oranı yüzde 20 ile 25 arasında düşük orandadır. Piyasa işlemleri borsa hacminin dörtte üçünü oluşturan aktif olarak ticaret yapan 25 şirket üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Türk şirketlerinin çoğu, bir grup sahibi bankanın etrafında organize olmuş holdinglerin bir parçasıdır. En büyük beş iş grubu İMKB de işlem gören firmaların

5 Bankacılar Dergisi değerinin yarısını oluşturmaktadır. Holdingteki bir şirket kayıtlı olduğunda, diğer üye şirketleri denetleyen ana şirket genellikle kayıtlı olmamaktadır. Ücret değişimi ve transfer fiyatlaması, piramit şeklindeki ve çapraz ortaklık yapılarında önemli bir problemdir. Bu sene gerçekleşecek olan zorunlu konsolide raporlama bu tür suistimal durumlarının saydam olmasını sağlayacaktır. Genel olarak özsermaye piyasasına erişimi olmayan firmaların, IIF kurumsal yönetimin merkezinde yer alan azınlık hissedarlara koruma sağlamak için fazla bir teşvikleri olmayacaktır. Bu korumalara değer veren bir kurumsal kültür olmadan, yatırımcıların özsermaye marketini yatırım yapmak için iyi bir yol olarak görme olasılığı azalmaktadır. Türkiye de bu durum özsermaye finansmanına olan ilk talebin düşük bulunması sonucunda azınlık hissedar haklarına verilecek önemin azalmasına yol açmıştır. Bu durum, hissedar yatırım arzının düşük olmasına ve özsermaye finansman maliyetinin yüksek olmasıyla sonuçlanmıştır. Geçmiş Dönemdeki Zayıf Yapısal ve Makroekonomik Politikalar Türk firmalarının sermaye piyasalarını benimsememelerinin birçok sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi, özel kurumsal finans talebi üzerinde olumsuz etki yapan zayıf yapısal ve makroekonomik politikalar tarihidir lere kadar Türk ekonomisi devlet iktisadi teşekküllerinin karışık yapısını yöneten ve piyasa girişine kısıtlamalar getiren bir hükümet tarafından yönetiliyordu. Devlet hükümet kontrolünü en üst seviyeye çıkarmak ve rekabeti ve firmaların yatırım fırsatlarını en az seviyeye indirmek için özel sektör firmalarıyla anlaşma yapmıştır. Bu durum özel yatırım sermayesi ihtiyacının nispeten düşük olmasına yol açmış ve devlet güvencesi dolayısıyla banka kredilerinin dikkatsizce yapılmasına neden olmuştur. Makroekonomik politikaların mirası her zaman özel yatırımları teşvik etmemiştir. Merkez Bankası yoluyla finanse edilen sürekli hükümet bütçe açıkları, 1980 lerde ortalama yüzde 50 lerde, 1990 larda ise ortalama yüzde 70 lerde seyreden yüksek enflasyona, 1996 da yüzde 30 un üzerinde zirve yapan yüksek reel faiz oranlarına, 1980 ve 90 lardaki ortalaması nispeten düşük ekonomik büyümeye yol açmıştır. Bu durum firmaların karlı yatırım fırsatlarını engellemiştir. Ayrıca garantili hükümet tahvillerinin yüksek faizli olması mevcut özel sermayenin büyük bir kısmının erimesine sebep olmuştur. İstikrarsız hükümetler, ordunun müdahaleleri politik istikrarsızlığı, faiz oranlarını arttırmış ve özel sektör yatırım fırsatlarını kısıtlamıştır. Diğer önemli problem başarısız vergi yönetimiydi. Kayıtlı firmaların nispeten doğru finansal bilgileri sağlaması onları gelir vergisi için önemli bir hedef haline getirmiştir. Personeli yetersiz olan Türk vergi otoritesi kayıtlı olmayan firmaların yıllık hesap denetiminin yapılmasını öncelikle ele almadığı için, kayıtlı firmalar vergilerin haksız bir kısmını ödemek zorunda kalmışlardır. Hükümet ve özel sektör görevlileri tarafından vergi yükü hakkındaki kaygılar firmaların kayıtlı olmak istememesinin nedeni olarak sürekli bir şekilde dile getirilmektedir. Son olarak özel emeklilik fonlarının piyasaya girişi çok yeni olup, sektör henüz gelişmemiş durumdadır. Emeklilik fonları ve diğer büyük yatırımcıların, şirketler kurumsal yöneticiler için oy kullanmasına izin verilmiyordu. Bunun sonucunda iyi kurumsal yönetimle ilgilenen kurumsal yatırımcının azlığı Türkiye yi diğer daha gelişmiş piyasalardan ayırmaktadır. 125

6 Uluslararası Finans Enstitüsü 126 Ucuz Sermaye ve Yüksek Kar İçin Aile Kontrolünü Destekleme Diğer gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde olduğu gibi en büyük Türk firmalarının çoğu aile hakimiyetindedir. İMKB de işlem gören firmaların yüzde 45 inde hisse senetleri sahiplerinden tek bir tanesi oy hakkının yüzde 50 den fazlasını elinde tutmaktadır. Hesaplar değişmekle beraber Türkiye deki firmaların en azından 3 te 4 ünden fazlası ailelere aittir ya da bir aileye bağlı holding tarafından kontrol edilmektedir. Ana hissedarlar firmalarının üzerinde limitsiz kontrole sahip olmayı önemsemektedir. Sıkı kontrolü sağlamak için, aile bireyleri yeterince vasıflı olmadığı halde bazı durumlarda firmada yüksek ücretli işlere veya yan gelirlere sahip olmaktadır. Ayrıca denetleyen hissedarlar bazı durumlarda alışıla gelmiş şekilde şirket varlıklarının kullanılması gibi yollarla karı düşürerek azınlık yatırımcıyı aldatma yoluna gitmektedir. Bir çok aile şirketi yüksek iş standartlarını korumasına rağmen, medyada büyük ölçüde yer alan birkaç durum azınlık hissedarlarına haksız muamelenin önemli bir kurumsal yönetim sorunu olduğunu göstermektedir. Örneğin, 1999 yılında SPK Türk Tuborg ile ana şirketi Yaşar Holding ve Yaşar Holdinge bağlı firmalar arasında yapılan işlemleri incelemiştir. İnceleme sonucunda, Bimpas (Tuborg un pazarlama şirketi) tarafından sahip olunan Tuborg hisselerinin Selçuk Yaşar a (Yaşar Holding in sahibi) satıldığı ve ödemenin aslında 2 sene sonra yapıldığı SPK tarafından tespit edilmiştir. Tuborg ayrıca Altınyunus Otel (diğer Yaşar Holding şirketi) ile 15 yıllığına 15 odayı ilan edilen fiyatların üzerinde kiralamıştır. Bunlara ek olarak, Tuborg ana sözleşmesini ihlal ederek diğer bir Yaşar Holding firması olan Desa ya piyasa fiyatının altında varlık satarken Yaşar Vakfı na varlık bağışında bulunmuştur. Son olarak SPK Türk Tuborg un batmasını engellemek için Yaşar Holding in bankası olan Yaşarbank tan hisse satın aldığından şüphelenmiştir. Bu durum ispatlanamamış fakat Yaşarbank en sonunda iflas etmiş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na alınmıştır. Yaşar Holding bu olaydan sonra kurumsal yapısını geliştirmiş ve etkili iç denetim yapısına sahip Türkiye de iyi bilinen bir firma haline gelmiştir. Ayrıca, bundan sonraki süreçte bankacılık sisteminin düzenlemeleri kökten değişmiş ve firmalar arası borçlanma artık çok yaygın bir şekilde kullanılmamıştır. Aile, Firma Piyasaya Açılmasına Rağmen Kontrolü Elinde Tutuyor Kurucuların birden çok oy hakkının bulunmasının veya imtiyazlı hisselerin yaygınlığı aile kontrolünü sağlamak için kullanılan ana mekanizmadır. Bazı durumlarda aile oy haklarının çoğunluğuna sahip olmayabilir ancak yöneticileri tayin etmek için gereken özel nitelikli hisseleri elinde tutulabilir. Ayrıca kayıtlı firmalarda tek bir hissedar bir holdingin bünyesindeki çatışan veya piramit mülkiyet yapısını kullanarak kontrol edebilir. Böyle bir kurumsal ortamda azınlık haklarını korumak için yapılmış düzenlemeler çok etkili olamamaktadır. Mesela bazı kararlarda gereken hissedar onayına ilişkin ilkeler, oylama azınlık hissedarlarını içermeyecek şekilde olursa etkisiz kalacaktır. Kurullarda azınlık hissedar temsili ve bağımsız yöneticilerin bulunuşunu anlamsız kılacaktır. Çoğunlukla Türkiye deki kayıtlı firmalardaki oylama, azınlık hissedarlarını içermeyecek şekilde olmaktadır. Ayrıca, diğer gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde, aile merkezli yapısı olan firmalarda durum çoğunlukla aynı olduğundan, kurullar çoğunlukla ana hissedar tarafından alınan kararları üstünde düşünmeden onaylar. Bir çok firma kurulları yönetici olmayan üyelerden oluşmasına rağmen, yönetici olmayan üyeler genellikle küçük azınlık oluşturup ana hissedarın izini takip edip kurulda az bir rol oynarlar. Genelde ikincil kurullarda görev yaptıklarından bu etkilerini azaltır. Çok yaygın bir uygulama da yöneticilere çok az veya hiç ücret vermemektir.

7 Bankacılar Dergisi Bu durum yöneticilerin kurullarda çalışmalarında caydırıcı bir rol oynamakta ve bazı bağımsız yöneticilerin bağımsız hareket etmekteki tereddütlerinin nedeni olarak görülmektedir. SPK Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinin şirket performansı tabanlı olmasını tavsiye etmektedir. TÜSİAD bir tartışma dokümanı olarak firma kurul prosedürleri ve uygulamalarına i- lişkin bir kanun taslağı oluşturmuş, ancak şu ana kadar hiçbir firmanın bu dokümana uyduğu bildirilmemiştir. Ekonomiye, ana hissedarının performanstan çok hakimiyete değer veren aile şirketleri hakim olduğu sürece kurumsal yönetimin tüm seviyelerinin gelişmesi çok zor olabilir. Kuralların Uygulanmasının Yetersiz Olması Zorunlu kuralların güçlü bir şekilde uygulanması sorun yaratmaktadır. SPK büyük bir güce, giderek artan vasıflı ve profesyonel personel sahip olmasına rağmen, ülkedeki zayıf yönetim kültürü geleneği, verimsiz ve genellikle yararsız hukuk sistemi tarafından engellenmektedir. Temyizde başvurulan SPK kararları mahkemeler tarafından kabul görmemektedir. Hukuk sistemindeki temyizden kaçınma arzusu SPK nin koyduğu idari cezaların küçük olmasının sebeplerinden biri olabilmektedir. SPK nın internet sitesinde Sermaye Piyasası Kanunu nun ihlalin tam olarak ifşası ve suçlamaların son durumu görülememektedir. Türkiye, pek çok gelişmekte olan piyasada şirket faaliyetlerinin raporlanması yoluyla iyi kurumsal yönetimi ve azınlık hissedar haklarını desteklemede önemli bir rol oynayan finansal basının zayıf olduğu bir ülkedir. Pek çok gelişmekte olan piyasada basın, sadece kuralları ihlal eden şirketleri teşhir etmekle kalmaz; aynı zamanda iyi kurumsal yönetim uygulamalarını izleyenlere de övgüyle yer verir. Türkiye de finansal basın küçük ve monopol bir yapıya sahip olup ve kurumsal yönetim kurallarının uygulanmasında ters etkiye sebep olacak biçimde oldukça az etkiye sahiptir. Gelecek İçin Öngörüler Kurumsal yönetim, Türkiye nin ekonomisini Avrupa ile entegre etmeye ve kurumlarını Avrupa daki kurumlarla uyumlaştırmaya çalışması nedeniyle muhtemelen gelişecektir. Kamu şirketlerinin özelleştirilmeye başlanması, beraberinde piyasaya giriş için yasal engellerin ortadan kaldırılması ve devletin genel ekonomiye doğrudan müdahalesinin azalması, dikkatin kurumsal yönetimin önemine odaklanmasına yardım etmektedir. Son iki yılda Türkiye nin sermaye piyasasının daha derinleşmesini sağlayan yapısal ve makroekonomik politikalarda çarpıcı bir dönüşüme sahne olmuştur. Son bir kaç yıl içerisinde, IMF destekli program altında, kamu kesimi faiz dışı fazla GSMH nin yüzde 5 ini aşmış, bu da 2001 yılında yüzde 92 olan net kamu borcunun 2004 yılında GSMH ye oranının yüzde 65 e ineceği beklentisine neden olmuştur. Reel faizlerin şu sıralar hala yüksek olmasına rağmen, kamu borçlanma yükü azaldıkça reel faizler de düşecektir. Reel GSMH belirgin şekilde artmış ve arasında ortalama artış oranı yüzde 8 olmuştur. Bu belirgin yapısal ve makroekonomik gelişmelerin hem rekabeti hem de karlı yatırım olanaklarını büyük miktarda artırması böylelikle daha ucuz özel sektör finansmanı talebinin yükselmesine yol açması beklenmektedir. Gelişmeler mikro düzeyde de yaşanmıştır. Büyük holdinglerin yakın zamana kadar finansmanlarının çoğunu karşıladığı birçok grup bankası Fon a devredilmiştir. Sonuç olarak 127

8 Uluslararası Finans Enstitüsü geriye kalan bankalar daha sıkı gözetim altında olup grup içi borçlanmalar artık daha ender gerçekleşmektedir. Bankacılık sektörünün şeffaflığını ve kalitesini artırmak için bir çok yasal değişiklik yapılmıştır. 27 Haziran 2001 tarihli Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin uygulamaya konulmasıyla, kredi riski yoğunlaşmasını engellemek için risk grup tanımlaması ve bir grubun doğrudan veya bağlantılı borçlanma kredi hesaplaması uygulamaya konulmuştur. Bankaları, hisse senedi sahiplerini ve iştirakleri aynı risk grubunda değerlendiren bu düzenleme, risk yoğunlaşmasını önleyecek ve bankacılık sektörünün aktif yapısını geliştirecektir. Bir risk grubuna açtığı toplam krediler Bankalar Kanunu nda öngörülen sınırları aşan bankalar, bu risk gruplarına dahil kişilere ve firmalara başka kredi açmayacaklardır. Bankalar, öngörülen sınırları aşan kredi tutarlarını 2006 sonuna kadar dereceli olarak azaltarak bitirmelidirler. Büyük ortaklarından borçlanmanın bir finansman metodu olmaktan yavaş yavaş çıkması ile birlikte, firmalar finansmanlarını daha fazla şeffaflaştırabilmek için sermaye piyasalarına başvurmaya daha meyilli hale gelmiştir. Bankalarda kurumsal yönetimi geliştirmeye yönelik yaptırımlara, yönetim kurulunun bağımsızlığın önemli bir unsuru olduğunu düzenleyen hükümlere, bağlı firmalara verilen kredilere ilişkin düzenlemelere ve risk yönetimine daha geniş yer veren yeni bir bankalar kanununun çıkarılması beklenmektedir. Aynı zamanda, vergi yönetimi alanında da gelecek vaat eden gelişmeler olmuştur. Hükümet bu sorunun önemini kavrayarak kayıtdışı şirketlerdeki gelir vergisinin yönetimini geliştirecek ve geniş bir vergi mükellefi biriminin yaratılmasını içerecek bir reform üzerinde IMF ve diğer kuruluşlarla çalışmaktadır. Şu anda, Türk şirketlerinin bu değişen şartlara nasıl yanıt vereceklerini tahmin etmek güçtür. Yine de, pek çok Türk şirketinin iyi kurumsal yönetim uygulamaları geliştirmek için çalışmalara başladıkları kaydedilmelidir. Eğer bu şirketler daha rekabetçi ve karlı olan yeni Türk ekonomisinde başarılı olurlarsa (diğerleri başarısızken), gelecekte önemli bir katalizör olarak hareket edeceklerdir. Bu, şirket varlıklarının kendilerine değil şirkete ait olduğu fikri ile başa çıkamayan büyük hissedarların düşünce yapısında büyük ölçekli bir değişim gerektireceğinden zor/uğraştırıcı bir süreçtir. 128 Türkiye de Kurumsal Yönetim Çerçevesi Türkiye de, SPK biri kayıtlı, diğeri kayıtlı olmamasına rağmen 250 den fazla hissedarı olan iki farklı kamu/genel şirket grubu tanımlamaktadır. Bunların her biri için farklı yasal rejimler vardır. Bu rapor, kayıtlı firmalara uygulanan kuralları dikkate almaktadır. Azınlık Hissedarlarının/Küçük Hissedarın Korunması Türk Yasaları IIF ilkelerinde küçük hissedarların korunmasına ilişkin anahtar ana noktaların yaklaşık olarak üçte ikisine hitap etmektedir. SPK ilkeleri ile birlikte bu yasalar neredeyse tüm ana noktalara hitap etmektedir. Önemli gelişmeler için çoklu oylama haklarının ve kurucu hisseler için yönetim adaylık haklarındaki imtiyazların azaltılması alanında olmalıdır. Oy Hakkı Ticaret Kanunu vekaletle oylamaya olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, bazı şirketlerin küçük hissedarların oy haklarını uygulamalarını zor hale getirmek için karmaşık vekaletle oylama prosedürleri kullandıklarına dair raporlar bulunmaktadır. Sonuç olarak, SPK vekaletle oy kullanma prosedürlerini ayrıntılarıyla tam olarak açıklayan bir tebliğ yayımlamıştır. SPK Prensipleri aynı zamanda bir şirketin ana sözleşmesinde vekaletle oy kullanmayı

9 Bankacılar Dergisi sınırlayan hükümler bulunamayacağını da belirtmektedir. Vekaletle oy kullanma sistemlerinin suistimali SPK nin bu inisiyatiflerini/girişimlerini ortadan kaldırmakta gibi görünmektedir. IIF ilkeleri, bütün konularda/yayınlarda bir hissedara bir oy koşulunu talep etmektedir. Türkiye de ne oy hakkı olmayan hissedara ne de çoklu oy hakkı olan hissedara ilişkin zorunlu bir sınırlama bulunmamaktadır. Oy hakkı olmayan hissedarın nadir olmasına karşın, çoklu oy hakkı olan hissedar pek çok kayıtlı firmada bulunmakta ve çoklu oy hakkının aileler tarafından şirketlerin kontrolünü ele geçirmek için bir yol olarak kullanıldığından bahsedilmektedir. SPK Prensipleri oylama ayrıcalıklarından kaçınılması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, Ticaret Kanunu nda çoklu oy hakkının kaldırılması yönünde bir değişiklik tasarı aşamasında olup uzun süredir söz konusu değişiklik yapılamamıştır. IIF ilkeleri, çeşitli/birikimli/toplu oylamaya olanak vermektedir. Türkiye de, toplu/birikimli oy kullanma gönüllülük esasına dayanır (garip bir biçimde, bu sadece 500 den fazla hissedarıyla kayıtlı olmayan şirketler için zorunludur) SPK Prensipleri toplu/birikimli oylamanın bir şirketin ana sözleşmesinde içerilmesi gerektiğini belirtmektedir. Şirket Sermaye Yapısı IIF ilkeleri, birleşmelerin ve büyük aktif/varlık hareketlerinin hissedarlarının onayını gerektirmesini şart koşmaktadır. Türkiye de birleşmeler hissedarların onayını gerektiren şirketin ana sözleşmesinde bir değişimi gerektirmektedir; ancak büyük aktif hareketleri hissedarların onayını gerektirmemektedir. Bununla birlikte, SPK Prensipleri bölünme ve satış, rehin satışı ya da önemli varlıkların kiralanmasını içeren bütün önemli kararların hissedarların onayını gerektirdiğini belirtmektedir. Mülkiyetin/sahipliğin tek elde toplanması nedeniyle böyle bir onayın sadece bir formalite olarak kalmasına rağmen, pek çok şirket bu uygulamayı izlememektedir. IIF ilkeleri, bir hissedarın hissesi yüzde 35 i geçtiğinde tüm hissedarlara eşit davranılacak şekilde kamu/genel/halka senetleri devralma teklifi yapılmasını istemektedir. Yasa aynı zamanda dağıtılmış hisse senedi sermayesinin makul eşiğini aşan bir telif yapıldığında, belirgin bir payın senetleri devralma teklifi yoluyla yapılmasını şart koşmaktadır. Yasa aynı zamanda bir birleşme ya da devralma altında küçük hissedarların hisselerini piyasa rayici üzerinde bir değerle satma hakları olması gerektiğini belirtmektedir. Türkiye de, senetleri devralma teklifi bir hissedarın hissesi/karı oy hakkının yüzde 25 ini geçtiğinde ya da ele geçen hisse yüzde 25 i geçmese de yönetim kontrol değişikliği durumunda sözkonusu olmaktadır. Bu aynı zamanda, bir hissedarın karı oy hakkının başlangıçta yüzde 25 ile yüzde 50 si arasında İMKB ve yüzde 10 oranında ya da 12 aylık bir sürede artıyorsa söz konusu olmaktadır. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Taslağında değerlendirmeler hakkında hükümler bulunmaktadır. IIF ilkeleri, sermaye artışı durumunda hissedarlar için şufa/önalım hakkını şart koşmaktadır. Türkiye de Ticaret Kanunu hissedarların önalım hakkı olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda, bu hakkın kamunun elindeki hisselerin (outstanding shares) sermayesinin çoğunluğunu elinde tutanın oylarıyla sınırlandırılabileceğini de belirtmektedir. SPK nın yönetiminde, yetkilendirilmiş hisse sermayesi sistemi ile görevlendirilen kayıtlı şirketler (kayıtlı şirketlerin pek çoğunun uyguladığı şekilde) şufa/önalım haklarının sınırlandırılma yetkisini yönetim kuruluna devredebilirler. Aynı zamanda, SPK her türlü sınırlamanın tüm hissedarlara eşit şekilde uygulanmasını gerektirmekte ve hissedarlar arasında eşitsizlik 129

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (sayfa 7) Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bölüm 2 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : GENEL BİLGİLER A. İŞLETMENİN VİZYONU

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001 FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER Haziran 2001 Uluslararası Finans Kurulu (IFC) Ve Dünya Bankası nın müşterek bir teşebbüsü olan Yabancı Yatırım Danışmanlık Servisi Türkiye Hükümeti nin, Hazine

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155 Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta B irliğimizin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2007

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17 Ocak 2008 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı