FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI"

Transkript

1 FANUC TORNA SİMÜLATÖR EĞİTİMİ NOTLARI SAYISAL DENETİM (NC- NUMERİCAL CONTROL) Sayısal denetim (SD); program satırlarındaki harf ve rakamların ikili sayı sistemindeki karşılığını bir banta deldikten sonra bu banta kodlanmış komutları okuyup, istenen hareketleri otomatik olarak yapabilen sistemlere denir. Tezgâh, çeşitli işleme fonksiyonlarını yerine getirmek için istenen düzen ve şekilde kodlanmış bilgiye cevap verir. Bu fonksiyonlar tezgâhın ana milinin pozisyonunu değiştirmeye, ana milinin dönme yönü ve hızını belirlemeye, takım seçimine, soğutucunun açma kapatma kontrolüne kadar farklı işlemleri kapsar. BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM (CNC COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile NC tezgâhlara bilgisayar adaptasyonu yapılıp yeni bir tezgâh komut işleme sistemi ortaya çıkmıştır. Özellikle bilgisayarların yapısının küçülmesi ve işlevlerinin büyümesinden sonra NC tezgâhların gerek eksen hareketleri gerekse tezgâhtaki diğer işlemleri bilgisayarda bulunan yazılım sistemleri ile yapılmaktadır. Bilgisayarlar NC tezgâhlara aşağıdaki özellikleri kazandırmıştır: Bilgilerin saklanması, Bilgiler üzerinde düzeltmelerin daha kolay yapılabilmesi, Yapılan programların simülâsyon ile kontrol edilebilmesi Otomasyon sistemleri ile birlikte çalışabilmesi, Bilgisayar destekli imalâttaki (CAM ) gelişmelerden sonra program yazılımlarında oluşturulan bilgileri işleyebilme uyumluluğu gibi birçok özellik kazanımı sağlanmıştır. Bilgisayarlı sayısal denetim; makine imalatında kullanılan takım tezgâhları, ağaç işleme, kaynak, alevle kesme, tel ve dalma erozyon, enjeksiyonla şekillendirme gibi çok geniş imalat işlemlerinde uygulanmaktadır. Özellikle daha az zamanda ve yüksek kalitede üretime duyulan ihtiyaç bilgisayarlı sayısal denetimli tezgâhların sanayide hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özel işlem gerektiren, hassas ölçü ve yüzey kalitelerini gerçekleştirmek günümüz teknolojisinde büyük ölçüde CNC tezgâhlarla mümkündür. CNC TEZGÂH VE SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI 1. Modern teknoloji kullanılır. 2. Seri üretime uygundur. 3. Dar toleranslarda üretim yapmayı mümkün kılar. 4. Zamandan tasarruf sağlar. 5. Enerjiden tasarruf sağlar. 6. Takım değiştirmek kolay ve çabuktur. 7. Takım ömrü daha uzundur. 8. Operatörden kaynaklanan okuma hataları olmaz. 9. Program yazarken veya tezgâhta çalışırken çeşitli uyarıcılar (ses, ışık veya metin) sayesinde problemin belirlenmesi kolaydır. 10. Simülasyon özelliği ile geometrik ve parametrik hatalar önceden belirlenir. 11. Mevcut program üzerinde değişikler kolayca yapılabilir. 12. Veri transferi yapmak mümkündür. 13. Programları saklama imkânı vardır. 14. Bazı işlemler çevrimler şeklinde pratikleştirilmiştir. 15. İlerleme kontrolü hassastır. 16. Devir sayısı ve ilerleme miktarı ayar aralığı geniştir. 17. Kesme hızı sabit tutularak değişken devirlerde çalışması sağlanabilir. 18. Bağlamadan kaynaklanacak hatalar en az indirilir. (Örnek) 1

2 19. Malzeme firesi daha azdır. 20. Daha temiz ortamda çalışmayı mümkün kılar. 21. Güvenli çalışma ortamı sağlar. 22. Soğutma daha iyi yapılabilir. 23. El becerisi yerine düşünce gücünü öne çıkarır. 24. Üretim sırasında insan müdahalesini en aza indirir. 25. Daha karmaşık parçaların üretimi kolaydır. 26. Özdeş parça üretimi (tekrar edilebilirlilik) mümkündür. 27. Daha kaliteli bir üretim yapmayı mümkün kılar. 28. Operatör birden çok tezgâhı yönetebilir. DNC DOĞRUDAN SAYISAL DENETİM (DNC: DİRECT NUMERİCAL CONTROL) DNC, imalat sanayide CNC tezgâhlar için yazılan programların merkezi bir bilgisayarda depolanarak ilgili CNC tezgâhlara gerektiği zaman yüklenmesi veya tezgâhlardan merkezi bilgisayara geri gönderilmesi işlemidir. CNC TEZGÂHLARDA KOORDİNAT SİSTEMLERİ CNC takım tezgâhlarındaki eksenler kartezyen koordinat sistemine göre tanımlanmaktadır. Tabla ve kesici hareketleri için eksen atamaları yapılır. Tezgâh iki eksende çalışıyorsa birbirine dik iki eksen, üç eksende hareket ediyorsa birbirine dik üç eksen tanımlanır. Eksenin bir yönü artı diğer yönü eksidir. Eksen yönleri tanımlanırken sağ el kuralı kullanılır. Şekilde gösterildiği gibi; parmak uçları + yönü gösterecek şekilde, baş parmak +X yönünü, işaret parmağı +Y yönünü ve orta parmak +Z yönünü göstermektedir. Sağ el kuralı ile eksenleri ve yönlerini belirleme 2

3 TORNA TEZGÂHINDA TEMEL EKSENLER CNC torna tezgâhında temel X ve Z eksenleri mevcuttur. Ayrıca bazı tezgâhlarda üçüncü bir eksen olarak C ekseni bulunur. Genelde X ve Z eksenleri üzerinde hareket eden kesici takımlar istenilen geometriyi oluşturarak üretim yaparlar. CNC torna tezgâhında Z ekseni fener mili boyunca, yer düzlemine paralel olan eksendir. +Z gezer puntaya doğru, -Z fener miline doğrudur. Yani kesici yatay eksende fener milinden uzaklaşırken +Z yönünde hareket eder. Fener miline yaklaşırken -Z yönünde hareket eder, silindirik tornalama bu eksende yapılır. Yatay Z eksenine (fener mili eksenine) dik olan eksen X eksenidir. Genelde 45º lik eğimli yüzey üzerine yerleştirilir. Kesici parçadan uzaklaşırken çapı büyür ve + X yönünde hareket çap küçülür ve -X yönünde hareket elde edilir. Alın tornalama bu eksende yapılır. Şekilde CNC torna tezgâhındaki X ve Z eksenleri ve yönleri görülmektedir Ş ekil 7.2: C N C torna tezgâhında eksenler CNC Torna tezgâhında eksenler FREZE TEZGÂHINDA TEMEL EKSENLER CNC freze tezgâhlarında üç temel eksen bulunur. Bunlar: X, Y ve Z eksenleridir. Dik işleme merkezinde tablanın boyuna ilerlemesini sağlayan X ekseni, enine ilerlemeyi sağlayan Y ekseni ve kesicinin aşağı yukarı ilerlemesini sağlayan Z eksenidir. Şekillerde dik işleme merkezinde temel eksenler ve yardımcı eksenler görülmektedir. Yatay işleme merkezinde yatay ilerleme X ekseninde, aşağı yukarı ilerleme Y ekseninde ve enine ilerleme Z eksenindedir Dik işleme merkezinde temel eksenler ve yönleri 3

4 CNC TORNA TEZGÂHINDA BULUNAN SIFIR NOKTALARI Makine sıfır noktası (M): İmalatçı firma tarafından belirlenen ve sonradan değiştirilemeyen sıfır noktasıdır. Fener milinin alnındaki merkez noktadır. Referans noktası (HOME) (R): X ve Z eksenlerinde aynadan sağda ve yukarıdaki en üst noktadır. Tezgâh açıldığında referans noktasına gönderilir. İş parçası sıfır noktası (W): Operatör tarafından belirlenen ve genellikle işin alın merkez noktası olarak tayin edilen noktadır. Kesicinin izleyeceği yol bu noktaya göre hesaplanır. Kesici sıfır noktası (T): Kesicinin konumunu belirlemek için kullanılan noktadır. Kesici ölçümü yapıldığında bu nokta kesicinin ucuna taşınmış olur. Takım değiştirme noktası (N): Takım değiştirme esnasında taretin geldiği noktadır. Operatör tarafından bu nokta programlanabilir. 4

5 TAHRİKLİ VE TAHRİKSİZ TAKIMLAR C ekseni fener mili eksenine dik veya paralel yönde frezeleme işlemleri yapmak, delik delmek için kullanılır. Tarete düşey tahrikli mandren bağlandığında ayna hareketi ile birlikte silindirik parçaların çevresinde frezeleme işlemleri, bölüntüler, eksene dik delikler delmek mümkündür. Tarete yatay tahrikli mandren takılarak, parçaların alnına frezeleme işlemleri yapılabilir. Böylece torna tezgâhına bağlanan parça sökülmeden, hem tornalama hem de frezeleme işlemleri, tek tezgâhta bitirilebilmektedir. Şekilde CNC torna tezgâhında eksenler görülmektedir. (örnek) CNC Torna tezgâhında eksenlerin çalışma koşulları Ş ekil 7.3: C N C to rn a tezg âh ın d a eksen lerin çalışm a ko şulları 5

6 CNC TORNA TEZGÂHLARINDA KOORDİNAT VE ÖLÇÜ SİSTEMLERİ 1-MUTLAK (ABSOLUTE) KOORDİNAT SİSTEMİ: Bütün ölçülerin iş sıfır noktasına göre verildiği sistemdir. G90 komutu ile ifade edilir. 2-EKLEMELİ (INCREMENTAL) KOORDİNAT SİSTEMİ: Ölçülerin bir önceki ölçüden sonra eklemeli olarak verildiği sistemdir. Takımın bulunduğu her nokta sıfır olarak kabul edilir, sonraki ölçü koordinatı bu noktaya göre verilir. Simetrik ve sık sık tekrar edilen işlemlerde (ardı ardına açılan kanallarda, alt programlarda) kullanılır. G91 komutu ile ifade edilir. 3- KUTUPSAL (POLAR) KOORDİNAT SİSTEMİ: Bir pozisyonu belli bir noktadan ve referans ekseninde ölçülen açı (derece) ile tanımlanır. Kutupsal koordinat sistemine göre çizilen resim ölçüleri trigonometrik bağıntılardan (dik üçgen) yararlanılarak mutlak veya eklemeli sisteme dönüştürülmelidir. 6

7 Kutupsal ölçülendirme Kutupsal ölçülendirme 1- KOORDİNAT SİSTEMİ UYGULAMALARI 7

8 FANUC SİSTEMDE ÇOK KULLANILAN G ve 2- M KOMUTLARI G00: Talaşsız hızlı ilerleme G01: Doğrusal hareket G02: Saat ibresi yönünde dairesel hareket G03: Saat ibresi tersi yönünde dairesel hareket G04: Duraklama zamanı G32: Vida açma G40: Kesici ucu yarıçap telafisi iptali G41: Kesici ucu yarıçap telafisi (takım işin solunda) G42: Kesici ucu yarıçap telafisi (takım işin sağında) G50: Fener mili devir sayısını sabitleme G54: İş parçası sıfır noktası tanımlama G90: Mutlak ölçülendirme G91: Eklemeli ölçülendirme G96: Sabit kesme hızı (m/dk) G97: Sabit devir sayısı (devir/dk) G98: İlerleme mm/dk G99: İlerleme mm/devir Hazır Çevrimler (Döngü) G70: İnce işleme çevrimi G71: Eksene paralel kaba tornalama çevrimi G72: Alına paralel kaba tornalama çevrimi G73: Profile paralel kaba tornalama çevrimi G74: Delme çevrimi G75: Kanal açma çevrimi G76: Vida çekme çevrimi M01: İsteğe bağlı durdurma M02: Program sonu M03: Fener milini saat ibresi yönünde döndürme M04: Fener milini saat ibresinin tersi yönünde döndürme M05: Fener milini durdurma M08: Soğutma sıvısını açma M09: Soğutma sıvısını kapatma M17: Alt program sonu M30: Program sonu ve başlangıca dönüş M98: Alt program çağırma EN ÇOK KULLANILAN G VE M KOMUTLARININ TANITIMI M KOMUTLARI: Makine fonksiyonları yardımcı fonksiyonlar (fener milinin çalıştırılması M03, M04, soğutma sıvısının açılıp kapanması M08, M09 gibi). G KOMUTLARI: Yol şartları. Kesici talaş kaldırırken veya talaşsız yaptığı hareketlerdir. (hızlı ilerleme G00, doğrusal hareket G01, dairesel hareket G02, G03 gibi). S: G96 komutu ile verilirse sabit kesme hızı (m/dak), fener milinin dönme yönü M04 G97 komutu ile verilirse sabit devir sayısı (dev/dak), fener milinin dönme yönü M03 F: İlerleme (mm/dev) T: Takım (kesici) T0101: İlk iki rakam takım istasyon numarasını, son iki rakam ofset sayfa numarasını bildirir. M3: Fener milini saat yönünde (sağa) döndürür. İş merkezinde yapılacak delik delme, delik içi işleme, delik büyütme, iç ve dış vida açma, kılavuz çekme gibi operasyonlarda kullanılır. M4: Fener milini saatin tersi yönde (sola) döndürür. Dış çap, iç çap, alın tornalama gibi operasyonlarda kullanılır. 8

9 TORNADA KESME HIZI, DEVİR SAYISI VE İLERLEME Kesme hızı ve devir sayısının bulunması: Kesicinin cinsine ve malzemelerin cinsine göre kesme hızları için çizelgelerden yararlanılır. Bulunan kesme hızına göre devir sayısı hesaplanır. Kesme hızı: V= π.d.n 1000.V m/dak. Devir sayısı: N= 1000 π.d Kesme ilerlemesi: f- Bir devirdeki yanal ilerleme mm/devir devir/dak. F- Bir dakikadaki yanal ilerleme mm/dak V F=N.f=. f π.d mm/dak. CNC torna tezgâhlarında bir devirdeki yanal ilerleme (f) kullanılır. Kesme hızı (V), devir sayısı (N) yerine (S) sembolü kullanılır. G96 komutunda S Kesme hızını, G97 komutunda S devir sayısını ifade eder. ÇEŞİTLİ MALZEMELER İÇİN ORTALAMA KESME HIZLARI TABLOSU m/dak. İŞLENECEK MALZEMENİN CİNSİ Çelik kesiciler HSS KESİCİLER Sert maden uçlar Kaba talaş İnce talaş Kaba talaş İnce talaş Ç 1020-Ç Ç 1040-Ç Ç 1060-Ç Çelik dökümler Dökme demirler Bronz, kızıl döküm Alüminyum, Alaşımları

10 N10 T0101 (Alın tornalama) (Takım değiştirme) N15 G50 S3500 (İş mili devir sayısını sabitleme) N20 G96 S220 M4 (Alın tornalama kesme hızı ve iş milini döndürme) N25 G0 X84 Z0 (Alın tornalama için konumlama) N30 G1 X-1.6 F0.2 M8 (Alın tornalama) N35 G0 X150 Z150 (Takım değiştirme noktasına gönderme) N40 M9 (Soğutma sıvısını kapatma) N45 T0101 (Dış Kaba tor.) (Takım değiştirme) N50 G96 S220 M4 (Kaba tornalama kesme hızı ve iş milini döndürme) N55 G0 X80 Z5 (Kesme için konumlama) N60G71 U2 R1 (Kaba tornalama çevrimi) N65 G71 P95 Q135 U1 W0.1 F0.2 N70 G42 G1 X35 Z2 (Takım ucu yarıçap telafisini açma) N75 G1 Z0 (Program) N80 G1 X45 Z-25 N85 G1 Z-40 N90 G1 X55 N95 G1 Z-59 N100 G1 X60 Z-85 N105 G1 X84 (İş parçasından çıkma) N110 G40 (Takım ucu yarıçap telafisini kapatma) N115 G0 X100 Z100 (Takım değiştirme noktasına gönderme) N120 M9 (Soğutma sıvısını kapatma) N125 T0707 (Dış İnce tor.) (İnce işleme için takım değiştirme) N130 G50 S3000 (Fener mili devrini sabitleme) N135 G96 S250 M4 (İnce işleme için kesme hızı ve fener milini döndürme) N140 G0 X80 Z2 (İnce işleme için konumlama) N145 G70 P95 Q135 (İnce işleme için programın tekrarı) N150 G0 X100 Z100 (Takım değiştirme noktasına gönderme) N155 M9 (Soğutma sıvısını kapatma) N160 M30 (Programın sonu) 10

11 ALIN TORNALAMA İÇİN KONUMLANDIRMA FANUC (KONTROL FANUC 21I CODE-A) 1 Ham parça Ø50x102 T0101 Alın tornalama kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G0 X54 Z0 N50 G1 X-1.6 F0.2 M8 N55 G0 X100 Z100 N60 M9 N75 M30 11

12 SİLİNDİRİK TORNALAMA İÇİN KONUMLANDIRMA 2 Ham parça Ø45x72 T0101 Alın tornalama kalemi T0303 Kaba tornalama kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X49 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X34 Z2 M8 N75 G01 X34 Z-15 F0.2 N80 G01 X40 Z-17 N85 G01 Z-40 N90 G01 X50 N95 G00 X100 Z100 M9 N100 M30 12

13 PAH İÇİN KONUMLANDIRMA 3 Ham parça Ø50x67 T0101 Alın tor. kalemi T0303 Kaba tor. kalemi N75 G01 X40 Z-2 F0.2 N80 G01 Z-35 N85 G01 X54 N90 G00 X100 Z100 M9 N95 M30 N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X54 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X32 Z2 M8 13

14 4 Ham parça Ø56x102 T0101 Alın tor. kalemi T0202 Kaba tor. kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X60 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0202 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X25 Z2 M8 N75 G01 X25 Z-10 F0.2 N80 G01 X39 N85 G01 Z-30 N90 G01 X50 N95 G01 Z-64 N100 G01 X60 N105 G00 X100 Z100 M9 N110 M30 14

15 FANUC 21 İ TORNALAMA ÇEVRİMLERİ: G71 DIŞ ÇAP KABA TORNALAMA ÇEVRİMİ (Eksene paralel) G71 U R G71 P Q U W F U R P Q U - Talaş derinliği - Geri çekilme miktarı - Başlangıç satır numarası - Bitiş satır numarası - X ekseninde bırakılacak ince işleme payı W - Z ekseninde bırakılacak ince işleme payı F - Kesme ilerlemesi İNCE İŞLEME ÇEVRİMİ G70 P Q P Q - Başlangıç satır numarası - Bitiş satır numarası 15

16 5 (G71) Ham parça Ø56x92 T0101 Alın tor. kalemi T0303 Kaba tor. kalemi T0505 İnce tor. kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X60 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X56 Z2 M8 N75 G71 U2 R1 N80 G71 P85 Q95 U1 W0.1 F0.2 N85 G00 X20 Z2 N90 G01 X20 Z-60 N95 G01 X58 N100 G00 X100 Z100 M9 N105 T0505 (Dış ince tornalama) N110 G50 S3500 N115 G96 S250 M4 N120 G00 X56 Z2 M8 N125 G70 P85 Q95 F0.1 N130 G00 X100 Z100 M9 N135 M30 16

17 G72 DIŞ ÇAP KABA TORNALAMA ÇEVRİMİ ( Alına paralel) G72 W R G72 P Q U W F W - Her defada alacağı talaş miktarı R - Geri çekilme miktarı P - Başlangıç satır numarası Q - Bitiş satır numarası U - X ekseninde bırakılacak ince işleme payı W - Z ekseninde bırakılacak ince işleme payı F - Kesme ilerlemesi G70 P Q 17

18 6 (G72) Ham parça Ø56x82 T0101 Alın tor. kalemi T0303 Kaba tor. kalemi T0505 İnce tor. kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X60 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X56 Z2 M8 N75 G72 W2 R1 N80 G72 P85 Q95 U1 W0.1 F0.2 N85 G00 X30 Z2 N90 G01 Z-50 N95 G01 X58 N100 G00 X100 Z100 M9 N105 T0505 (Dış ince tornalama) N110 G50 S3500 N115 G96 S250 M4 N120 G00 X56 Z2 M8 N125 G70 P85 Q95 F0.1 N130 G00 X100 Z100 M9 N135 M30 18

19 G73 DIŞ ÇAP KABA TORNALAMA ÇEVRİMİ (Profile paralel) G73 U W R G73 P Q U W F U - X ekseninde talaş derinliği W - Z ekseninde talaş derinliği R - Tekrar sayısı P - Başlangıç satır numarası Q - Bitiş satır numarası U - X ekseninde bırakılacak ince işleme payı W - Z ekseninde bırakılacak ince işleme payı F - Kesme ilerlemesi G70 P Q 19

20 7 (G73) Ham parça Ø40x102 T0101 Alın tor. kalemi T0202 Kaba tor. kalemi T0505 İnce tor. kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X44 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0202 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X40 Z2 M8 N75 G73 U12 W5 R6 N80 G73 P85 Q120 U1 W0.1 F0.2 N85 G00 X11 Z2 N90 G01 Z0 N95 G01 X21 Z-25 N100 G01 Z-35 N105 G01 X31 N110 G01 Z-45 N115 G01 X36 Z-60 N120 G01 X42 N125 G00 X100 Z100 M9 N130 T0505 (Dış ince tornalama) N135 G50 S3500 N140 G96 S250 M4 N145 G00 X40 Z2 M8 N150 G70 P85 Q120 F0.1 N155 G00 X100 Z100 M9 N160 M30 20

21 7 (G71) N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X44 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0202 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X40 Z2 M8 N75 G71 U2 R1 N80 G71 P85 Q120 U1 W0.1 F0.2 N85 G00 X11 Z2 N90 G01 Z0 N95 G01 X21 Z-25 N100 G01 Z-35 N105 G01 X31 N110 G01 Z-45 N115 G01 X36 Z-60 N120 G01 X42 N125 G00 X100 Z100 M9 N130 T0505 (Dış ince tornalama) N135 G50 S3500 N140 G96 S250 M4 N145 G00 X40 Z2 M8 N150 G70 P85 Q120 F0.1 N155 G00 X100 Z100 M9 N160 M30 21

22 G41, G42, G40 TAKIM YARIÇAP TELAFİSİ Kesici ucun iş parçası profilini doğru olarak işleyebilmesi için telafi komutlarının kullanılması gerekir. Eksene paralel olmayan eğik yüzeyler ile radüslü yüzeylerin işlenmesinde G41 veya G42 komutları kullanılır. Tezgah kumandası kesici radüsünü otomatik olarak tanır.programlanması gereken teorik kesici ucudur.kesici ucu telafisi kullanılmazsa (yükselen konturlarda büyük ölçü, alçalan konturlarda düşük ölçüler elde edilir. Eğik yüzeyler ile radüsler ölçüye uygun olarak işlenemez. Delik içinin işlenmesinde kesme işlemi aynaya doğru yapılıyorsa kesici işlenen yüzeyin solunda kaldığı için G41, Dış yüzeylerin işlenmesinde kesme işlemi aynaya doğru yapılıyorsa kesici işlenen yüzeyin sağında kaldığı için G42, edilir.) G40 Kesici uç telafisinin kapatılması.( Kesici profilin işlenmesini bitirdikten sonra telafi komutu iptal 22

23 23

24 9 Ham parça Ø56x92 T0101 Alın tor. kalemi T0303 Kaba tor. kalemi T0505 İnce tor. Kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın Tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X60 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X56 Z2 M8 N75 G71 U2 R1 N80 G71 P85 Q115 U1 W0.1 F0.2 N85 G42 G00 X10 Z2 N90 G01 Z-12 N95 G01 X37 Z-50 N100 G01 X47 N105 G01 X52 Z-65 N110 G01 X58 N115 G40 N120 G00 X100 Z100 M9 N125 T0505 (Dış ince tornalama) N130 G50 S3500 N135 G96 S250 M4 N140 G00 X56 Z2 M8 N145 G70 P85 Q115 F0.1 N150 G00 X100 Z100 M9 N155 M30 24

25 G02, G03 DAİRESEL İNTERPOLASYON İş parçası üzerindeki dairesel yüzeylerin işlenmesinde kullanılan komutlardır. G02 X Z. I. K. Saat ibresi yönünde dairesel hareket komutudur. X hedef noktası koordinatları Z hedef noktası koordinatları I X ekseni üzerinde radüs merkezi ile radüs başlangıç noktası arasındaki mesafe K Z ekseni üzerinde radüs merkezi ile radüs başlangıç noktası arasındaki mesafe G03 X Z. I. K. Saat ibresi tersi yönünde dairesel hareket komutudur. X hedef noktası koordinatları Z hedef noktası koordinatları I X ekseni üzerinde radüs merkezi ile radüs başlangıç noktası arasındaki mesafe K Z ekseni üzerinde radüs merkezi ile başlangıç noktası arasındaki mesafe ÖRNEK 25

26 N100 G01 X+80 Z-40 N105 G02 X+140 Z-105 I+40 K-20 N100 G1 X80 Z-50 N105 G3 X130 Z-80 I-15 K-50 26

27 G. X. Z. I. K. VEYA G. X. Z. R G. X. Z. I. K. VEYA G. X. Z. R G. X. Z. I. K. VEYA G. X. Z. R G. X. Z. I. K VEYA G. X. Z. R. G. X. Z. I. K. VEYA G. X. Z. R G. X. Z. I. K. VEYA G. X. Z. R 27

28 G2 X80 Z-40 I20 K0 veya G2 X80 Z-40 R20 G3 X80 Z-35 I0 K-15 veya G3 X80 Z-35 R15 G2 X60 Z-30 I15 K0 veya G2 X60 Z-30 R15 G2 X60 Z I20 K0 veya G2 X60 Z R20 G3 X60 Z-40 I0 K-20 veya G3 X60 Z-40 R20 G3 X60 Z-40 I-10 K-40 veya G3 X60 Z-40 R32 28

29 13 Ham parça Ø56x82 T0101 Alın tor. kalemi T0303 Kaba tor. kalemi T0505 İnce tor. Kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X60 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış yüzey kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X56 Z2 M8 N75 G71 U2 R1 N80 G71 P85 Q120 U1 W0.1 F0.2 N85 G42 G00 X12 Z2 N90 G1 X20 Z-2 N95 G1 Z-20 N100 G3 X40 Z-30 I0 K-10 N105 G01 Z-42 N110 G02 X56 Z-50 I8 K0 N115 G01 X58 N120 G40 N125 G00 X100 Z100 M9 N130 T0505 (Dış yüzey ince tornalama) N135 G50 S3500 N140 G96 S250 M4 N145 G70 P85 Q120 F0.1 N150 G00 X100 Z100 M9 N155 M30 29

30 PUNTALAMA, HAVŞA AÇMA VE DELME CNC torna tezgâhında delme işlemleri G01 kesme ilerlemesi komutu ile ya da delme çevrimi ile yapılır. Boyu çapının üç katını geçmeyen deliklere basit delik, boyu çapının üç katını geçen deliklere derin delik denir. Basit deliklerde puntalama ve havşa G01 komutu ile işlenir. Havşa açmada yüzeyin temiz çıkması için G04 duraklama süresi komutu kullanılır. Teknoloji komutu olarak G97 sabit devir sayısı ve M03 komutları kullanılır. G01 KOMUTU İLE DELME: T0101 G97 S500 M03 F0.1 G00 X0 Z2 M08 G01 Z-15 G04 X 0.1 (gerekli ise) G01 Z2 F1 (yavaş ilerleme ile geri çıkış) G00 X100 Z100 M9 G74 R G74 Z Q F FANUC 21İ TORNADA DERİN DELİK DELME ÇEVRİMİ R Z Q F - Geri çıkma miktarı - Delik derinliği - Her defada kesme miktarı (Mikron 1mm=1000 mikron) - Kesme ilerlemesi 30

31 16 Ham parça Ø50x100 T0101 Punta matkabı T0303 Ø 6 Matkap N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Punta matkabı) N35 G97 S1500 M3 N40 G00 X0 Z2 M8 N45 G01 Z-5 F0.1 N50 G04 X1 N55 G01 Z2 F1 N60 G00 X100 Z100 M9 N65 T0303 (φ 6 mm lik matkap) N70 G97 S1200 M3 N75 G00 X0 Z2 M8 N80 G74 R2 N85 G74 Z-70 Q5000 F0.1 N90 G00 X100 Z100 M9 N95 M30 KANAL AÇMA VE KESME Kanal açma G01 komutu ile yapılabileceği gibi G75 kanal açma çevrimi ile de yapılabilir. 31

32 T0404 G96 S80 M4 F0.1 G00 X94 Z-50 M08 G01 X66 G04 X0.1 G01 X94 F1 G00 X100 Z100 M9 (Kanal açmada kesme hızı ve ilerleme düşük alınmalıdır.) (Konumlama) (Kanalı açma) (Kanal dibinde bekleme 1/10 sn) (Yavaş ilerleme ile kanaldan çıkış) (Takım değiştirme noktasına gönderme) FANUC 21 İ TORNALAMA KANAL AÇMA ÇEVRİMİ G75 R G75 X Z Q P R F R X Z Q P R F - Geri çekilme miktarı - Kanalın iç çapı - Kanal başlangıç mesafesi (Z de) - Z ekseninde kayma miktarı (Mikron) - X ekseninde kayma miktarı (Mikron) - Geri çekilme miktarı - Kesme ilerlemesi 32

33 18 Ham parça Ø30x50 T0101 Kanal kalemi (3mm) N0005 G54 N0010 G40 G00 N0015 G99 N0020 M5 N0025 M9 N0030 T0101 N0035 G96 S80 M4 N0040 G00 X34 Z-13 M8 N0045 G75 R1 N0050 G75 X18 Z-16 Q2000 P2000 F0.1 N0060 G00 X100 Z100 M9 N0065 M30 KANALLARDA PAH KIRMA 33

34 20 Ham parça Ø30x50 T0101 Kanal kalemi (3mm) N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 N35 G96 S80 M4 N40 G00 X34 Z-13 M8 N45 G75 R1 N50 G75 X18 Z-16 P2000 Q2000 F0.1 N55 G00 X32 Z-18 N60 G01 U-6 W3 N65 G00 X32 N70 G00 Z-11 N75 G01 U-6 W-3 N80 G00 X34 N85 G00 X100 Z100 M9 N90 M30 VİDA SONU OLUĞU VE VİDA AÇMA Programda vida sonunda oluk varsa, bu oluk kaba tornalama sırasında yapılır. (TS 5265/4-5 DIN 76) 34

35 VİDA KALEMİNİ KONUMLANDIRMA X ekseninde diş üstü çapı+5 mm Z ekseninde vida başlangıç noktasından 3xP (3 x adım) kadar sağa konumlanır. FANUC 21İ TORNADA VİDA AÇMA ÇEVRİMİ G76 P xx xx xx Q R G76 X Z R P Q F P xx Finişten önceki tekrar sayısı (5-8 arasında) xx pah miktarı xx diş yüzeyinin açısı (30,55,60 ) Q R - Minimum talaş derinliği (mikron, paso sayısını etkiler) - İnce talaş payı 35

36 X Z R P Q F - Diş dibi çapı - Diş boyu - Konik açısı - Diş yüksekliği mikron cinsinden - İlk kesme derinliği mikron cinsinden - Kesme ilerlemesi (adım yazılır) 36

37 21 Ham parça Ø44x77 T0101 Alın tor. kalemi T0303 Kaba tor. kalemi T0505 İnce tor. kalemi T0606 Vida kalemi N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X48 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X44 Z2 M8 N75 G71 U2 R1 N80 G71 P85 Q115 U1 W0.1 F0.2 N85 G42 G00 X12 Z2 N90 G01 X20 Z-2 N95 G01 Z-30 N100 G01 X36 N105 G01 Z-55 N110 G01 X48 N115 G40 N120 G00 X100 Z100 M9 N125 T0505 (Dış ince tornalama) N130 G50 S3500 N135 G96 S250 M4 N140 G00 X44 Z2 M8 N145 G70 P85 Q115 F0.1 N150 G00 X100 Z100 M9 N155 T0707 (M20X1.5 diş açma) N160 G97 S850 M3 N165 G00 X25 Z4.5 M8 N170 G76 P Q80 R0.1 N175 G76 X Z-20.0 R0 P920 Q200 F1.5 N180 G00 X100 Z100 M9 N185 M30 ALT PROGRAMLAMA (FANUC) Fanuc torna programında alt program O harfi ile ifade edilir. (O 167 ) Alt program çağrılmadan önce kesici ana programda konumlanır. M98 P komutu ile (Örnekte M98 P167) alt program çağrılır. Alt programlama genellikle G91 eklemeli programlama komutu ile başlanır. G90 komutu ile eklemeli programlama iptal edilir. M99 komutu ile alt program sonlandırılır. 37

38 ÖRNEK: T0505 G96 S100 M4 F0.1 G00 X43.5 Z-26 M08 Alt program: M98 P167 O167 G00 Z-34 G91 M98 P167 G01 X-4.5 G00 Z-42 G04 X0.1 M98 P167 G00 X4.5 G00 X100 Z100 M09 G90 M30 M99 38

39 23 Ham parça Ø56x102 T0101 Alın tor. kalemi T0303 Kaba tor. kalemi T0505 İnce tor. kalemi T0707 Kanal kalemi (3mm) N5 G54 N10 G40 G00 N15 G99 N20 M5 N25 M9 N30 T0101 (Alın tornalama) N35 G50 S2500 N40 G96 S220 M4 N45 G00 X60 Z0 M8 N50 G01 X-1.6 F0.2 N55 G00 X100 Z100 M9 N60 T0303 (Dış kaba tornalama) N65 G96 S180 M4 N70 G00 X56 Z2 M8 N75 G71 U2 R1 N80 G71 P85 Q120 U1 W0.1 F0.2 N85 G42 G00 X20 Z2 N90 G01 X20 Z-16 N95 G01 X34 N100 G01 X40 Z-19 N105 G01 Z-65 N110 G02 X56 Z-73 R8 N115 G01 X58 N120 G40 N125 G00 X100 Z100 M9 N130 T0505 (Dış ince tornalama) N135 G50 S3500 N140 G96 S250 M4 N145 G00 X56 Z2 M8 N150 G70 P85 Q120 F0.1 N155 G00 X100 Z100 M9 N160 T0707 (5 mm lik kanal açma) N165 G96 S80 M4 N170 G00 X44 Z-33 M8 N175 M98 P123 N180 G00 Z-43 N185 M98 P123 N190 G00 Z-53 N195 M98 P123 N200 G00 X100 Z100 M9 N205 M30 O123 (Alt program) N5 G75 R1. N10 G75 U-14. W-2. P2000 Q2000 F0.1 N15M99 39

40 I. V ida anm a çapı gösterim i D =d II. H atve, V ida adım ı, A dım P III. IV. B ölüm D airesi Ç apı, B ölüm Ç apı d 2 =D 2 D iş D ibi Ç apı G enişliği V. D iş Yüksekliği V I. V II. Y uvarlaklık M atkap çapı I D =d M1 M2 M 2,5 II P 0,25 0,40 0,45 III D 2 =d 2 0,638 1,740 2,208 C ıvata d 3 0,693 1,509 1,948 IV S om un D 1 0,729 1,567 2,013 C ıvata h 3 0,153 0,245 0,276 V S om un H 1 0,135 0,217 0,244 VI R 0,036 0,058 0,065 V II Ø 0,75 1,60 2,10 M3 M 3,5 M4 0,50 0,60 0,70 2,675 3,110 3,545 2,387 2,764 3,141 2,459 2,850 3,242 0,307 0, ,271 0,325 0,379 0,072 0,087 0,101 2,50 2,90 3,30 M 4,5 M5 M6 0,75 0,80 1,00 4,013 4,480 5,350 3,580 4,019 4,773 3,688 4,134 4,917 0,460 0,491 0,613 0,406 0,433 0,541 0,108 0,115 0,114 3,70 4,20 5,00 M8 M 10 M 12 1,25 1,50 1,75 7,188 9,026 10,863 6,466 8,160 9,853 6,647 8,376 10,106 0,767 0,920 1,074 0,677 0,812 0,947 0,180 0,217 0,253 6, ,20 M 14 M 16 M 18 2,00 2,00 2,50 12,701 14,701 16,376 11,546 13,546 14,933 11,835 13,835 15,294 1,227 1,227 1,534 1,083 1,083 1,353 0,289 0,289 0,361 12,00 14,00 15,50 M 20 M 22 M 24 2,50 2,50 3,00 18,376 20,376 22,051 16,933 18,933 20,319 17,294 19,294 20,752 1,534 1,534 1,840 1, ,624 0,361 0,361 0,433 17,50 19,50 21,00 M 27 M 30 M 33 3, ,50 25,051 27,727 30,727 23,319 25,706 28, ,211 29,211 1,840 2,147 2,147 1,624 1,894 1,894 0,433 0,505 0,505 24,00 26,50 29,50 M 36 M 39 M 42 4,00 4,00 4,50 33,402 36,402 39,077 31,093 34,093 36,479 31,670 34,670 37,129 2,454 2,454 2,760 2,185 2,165 2,436 0,577 0,577 0, ,50 M 45 M 48 M 52 4,50 5,00 5,00 42,077 44,752 48,752 39,479 41,866 45,866 40,129 42,587 46,587 2,760 3,067 3,067 2,436 2,706 2,706 0,650 0,722 0,722 40, M 56 M 60 M 64 5,50 5,50 6,00 52,428 56,428 60,103 49,252 53,252 56,639 50,046 54,046 57,505 3,374 3,374 3,681 2,977 2,977 3,248 0,794 0,794 0,666 50,

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları G şifreleri (kodları) CNC programlarının yazımında kullanılan talaş kaldırma işlemlerini doğrudan ilgilendiren kodlardır. G kod numaraları G00 - G99 arasındadır.

Detaylı

olan X eksenidir. Bu iki eksenin kesiştiği nokta ise orijin noktasıdır. Referans olarak bu nokta kullanılır. Bu nokta, genellikle iş parçası sıfır nok

olan X eksenidir. Bu iki eksenin kesiştiği nokta ise orijin noktasıdır. Referans olarak bu nokta kullanılır. Bu nokta, genellikle iş parçası sıfır nok Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. bu nedenle gerek programlamada gerekse tezgahların çalışmasında

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI MUTLAK KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE O00012; ( Program numarası) T01 M06; (Birinci Takım, Taretteki takım değişti) G90 G54 G94 G97 G40; Mutlak koordinat sistemi, İş parçası

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

CNC Freze Tezgâhı Programlama

CNC Freze Tezgâhı Programlama CNC Freze Tezgâhı Programlama 1. Amaç CNC tezgâhının gelişimi ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olmak. Başarılı bir CNC programlama için gerekli kısmî programlamanın temellerini anlamak. Hazırlayıcı

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Yardımcı fonksiyonu (soğ. sıvısı, mili on/off) İlerleme miktarı Kesme hızı Blok(Satır) numarası Dairesel interpolasyonda yay başlangıcının yay merkezine X,Y veya

Detaylı

Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi

Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi 1 Tablo 1 - Tornalamada Kullanılan G Kodları Listesi Kod Açıklama Uygulama Alanı tandart / Opsiyonu G00 Talaşsız hızlı hareket ozisyonlama G01 Talaşlı doğrusal ilerleme F adresi altında G02 aatin dönüş

Detaylı

T.C. M.E.B. ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU

T.C. M.E.B. ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Kod (G) Açıklaması (CNC reze-orna) G Listesi rz rn G00 Pozisyona hızlı ilerleme (talaş almaksızın kesicinin boşta hızlı hareketi) G01 Doğrusal interpolasyon (talaş alma ilerlemesi ile doğrusal hareket)

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II. CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II. CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI II CNC Programlama ve Tornalama Uygulamaları DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Ocak 2013 KAYSERİ

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN Tel: +90 312 267 30 20 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~rkokcan/ E-mail_1: rkokcan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Kısa Program yazma-mdi

Kısa Program yazma-mdi TEZGAHIN AÇILMASI Kısa Program yazma-mdi TAKIM TUTUCUYU MAGAZİNE TAKMAK VE SÖKMEK CNC MAKİNE REFERANS VE SIFIR NOKTALARI CNC FREZEDE KOORDİNAT SİSTEMLERİ Bir CNC- Tezgahında bir iş parçasını üretebilmek

Detaylı

CNC'ye Giriş. CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar destekli kumanda) Makine Sıfır Noktası (G28)

CNC'ye Giriş. CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar destekli kumanda) Makine Sıfır Noktası (G28) ERSEM VE AB TÜRKİYE DELEGASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN YEREL KALKINMA GİRİŞİMLERİ HİBE PROGRAMI (CFCU/TR0405.02/LDI) PROJELERİ CNC PROGRAMLAMA DERS NOTLARI CNC'ye Giriş CNC:Computer Numerical Control (Bilgisayar

Detaylı

Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir.

Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. Koordinat Sistemi CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak matematiksel bağıntılarla ifade edilir. bu nedenle gerek programlamada gerekse tezgahların çalışmasında

Detaylı

BÖLÜM - 8 CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

BÖLÜM - 8 CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI BÖLÜM - 8 CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI 8. CNC TORNA TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI 1 CNC tezgahlar için yazılan programlar çeşitli sayı, sembol ve harflerden oluşmaktadır. Girilen bilgiler CNC

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CNC TORNA DENEY FÖYÜ Deney Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Emre ESENER Deney Yardımcısı: Arş.Gör. Emre SÖNMEZ Hazırlayan: Arş.Gör.

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ 1 Deneyin Amacı: Üretilmesi istenen bir parçanın, bilgisayar destekli

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI Deney n Amacı Talaşlı imalat tezgahlarının tanıtımı, talaşlı

Detaylı

Klasik torna tezgahının temel elemanları

Klasik torna tezgahının temel elemanları Klasik torna tezgahının temel elemanları Devir ayar kolları Dişli Kutusu Ayna Soğutma sıvısı Siper Ana Mil Karşılık puntası Çalıştırma kolu ilerleme mili (talaş mili) Araba Acil Stop Kayıt Öğr. Gör.Ahmet

Detaylı

T.C M.E.B ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Bilgisayar Sayısal Kontrollü ( CNC Dik işleme tezgahı kullanma ve programlama ) Sınav Soruları

T.C M.E.B ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Bilgisayar Sayısal Kontrollü ( CNC Dik işleme tezgahı kullanma ve programlama ) Sınav Soruları 1.) CNC freze yazdığımız programı neden simülasyon ile test edilmelidir? A) Seri imalata başlamadan önce tezgâh test programına ayarlı olduğu için. B) Program yazımından veya bilgi transferinde oluşabilecek

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları [ CNC TORNA-FREZE PROGRAMLAMA KURSU ]

Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları [ CNC TORNA-FREZE PROGRAMLAMA KURSU ] 1.) CNC freze yazdığımız programı neden simülasyon ile test edilmelidir? A) Seri imalata başlamadan önce tezgâh test programına ayarlı olduğu için. B) Program yazımından veya bilgi transferinde oluşabilecek

Detaylı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı DENEY NO : 3 DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı AMAÇ : NC tezgahların temel sistematiği, NC tezgahların çalışma ilkeleri ve özellikleri, programlama işlemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, BOXFORD

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri-II

MAK-204. Üretim Yöntemleri-II MAK-204 Üretim Yöntemleri-II Tornalama Đşlemleri (6.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Kesici Takım Geometrisi γ: Talaş açısı: Kesilen talaşın

Detaylı

Cnc freze programlama örnekleri

Cnc freze programlama örnekleri Cnc freze programlama örnekleri Cnc frezeleme örnek programlar.örnek cnc freze programları. Öğretmenler sınav hazırlarken,ödev verirken. CNC tezgahlar eğitimine başlayanlar ve operatörlük eğitimine başlayanlar

Detaylı

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.BİROL

Detaylı

SINUMERIK 810D/840D CNC FREZE PROGRAMLAMA. Ergün KESKİN

SINUMERIK 810D/840D CNC FREZE PROGRAMLAMA. Ergün KESKİN SINUMERIK 810D/840D CNC FREZE PROGRAMLAMA Makine Üzerindeki Noktalar M Makine sıfır noktası: Makine sıfır noktası tezgah tablasına üstten bakıldığında tezgah tablasının sol alt köşesidir ve değiştirilemez.

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

İmal Usulleri 2. Fatih ALİBEYOĞLU -2-

İmal Usulleri 2. Fatih ALİBEYOĞLU -2- İmal Usulleri 2 Fatih ALİBEYOĞLU -2- Giriş 1.Tornalama ve ilgili işlemler 2.Delme ve ilgili işlemler 3.Frezeleme 4.Talaş kaldırma merkezleri ve Tornalama merkezleri 5.Diğer talaş kaldırma yöntemleri 6.Yüksek

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ

Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları KILAVUZ 2016 Havalı Matkaplar, Kılavuz Çekmeler, Hava Motorları 1. Çalışma Prensibi Matkaplar, kılavuz çekmeler ve paletli tip hava motorları aynı çalışma prensibine sahiptir. Rotorlu (vane) motor ve dişli kutusu

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL)

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) Bilgisayarlı Sayısal Kontrol(CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 2 521MMI123

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 2 521MMI123 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 2 521MMI123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ 1. BÖLÜM CAD-COMPUTER AIDED DESIGN NE TASARLIYORUZ? - KATI MODELLER (SOLIDS) - -SACLAR(SHEET METAL) - -YÜZEYLER (SURFACES)

Detaylı

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar 1 HSS Matkaplar Teknisyenler için yeni ürünler Delme 2 Karbür Matkaplar 2 3 Takma Uçlu Matkaplar 2 Karbür Matkaplar Soğutma Kanallı Karbür Matkaplar, TB 20 ve TB 30 Ürün ilavesi 42-43 4 5 Raybalar ve havşa

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. ÜÇGEN VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. ÜÇGEN VİDA AÇMA AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Torna tezgâhında üçgen vida açabileceksiniz ARAŞTIRMA Torna tezgâhlarının olduğu işletmeleri ziyaret ederek, çalışanlardan üçgen vidalar hakkında bilgi alınız

Detaylı

MEKANİK TEKNOLOJİLERİ DERS NOTLARI

MEKANİK TEKNOLOJİLERİ DERS NOTLARI MEKANİK TEKNOLOJİLERİ DERS NOTLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEK OKULU TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Ahmet DURAK Teknoloji toplum ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için bilimin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 İmalat Yöntemleri MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Talaşsız İmalat Talaşlı İmalat Fiziksel-Kimyasal Hammaddeye talaş kaldırmadan bir şekil verilir Döküm Dövme Presleme Haddeleme

Detaylı

ME220T Tasarım ve İmalat TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI. 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri. Talaş Kaldırma

ME220T Tasarım ve İmalat TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI. 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri. Talaş Kaldırma TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing, Bölüm 22 ME220T Tasarım ve İmalat 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri Mehmet DEMİRKOL 1. Tornalama ve ilgili işlemler 2.

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü (CNC)

Detaylı

CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE VE ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDĠSLĠKTE DENEYSEL METODLAR DERSĠ CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETĠM ÜYESĠ YRD.DOÇ.DR.BĠROL

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN Tel: +90 312 267 30 20 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~rkokcan/ E-mail_1: rkokcan@hacettepe.edu.tr

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Torna Tezgahı ve Tornalama Đşlemleri (10.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Klasik torna tezgahının temel elemanları

Detaylı

Hazırladığım bu dosyayla sizlere yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Lütfen inceledikten sonra bana düşüncenizi ve eksiklerimi,isteklerinizi belirtin.

Hazırladığım bu dosyayla sizlere yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Lütfen inceledikten sonra bana düşüncenizi ve eksiklerimi,isteklerinizi belirtin. HAZIRLAYAN : Bora YURTTAŞ Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. CNC İşleme Merkezi Operatörü MAİL : mailto:bora.yurttas@gmail.com WEB : bora.yurttas.googlepages.com Dünya nın en kaliteli tezgah markalarından biri

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA 521MMI121

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA 521MMI121 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNADA PROGRAMLAMA 521MMI121 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Konik ve Kavisli yüzey Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır

Detaylı

CNC TORNA ve İŞLEME MERKEZİ KONTROL SİSTEM TASARIMI CNC TURNING & MILLING MACHINE CONTROL SYSTEM DESIGN

CNC TORNA ve İŞLEME MERKEZİ KONTROL SİSTEM TASARIMI CNC TURNING & MILLING MACHINE CONTROL SYSTEM DESIGN CNC TORNA ve İŞLEME MERKEZİ KONTROL SİSTEM TASARIMI CNC TURNING & MILLING MACHINE CONTROL SYSTEM DESIGN Özgür Acar 1, Dilek Bilgin Tükel 1 1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Üniversitesi,

Detaylı

Diş açma. Giriş. Tek Nokta Tornalama. Diş Frezeleme. Diş Taşlama. Diş Ovalama # /62

Diş açma. Giriş. Tek Nokta Tornalama. Diş Frezeleme. Diş Taşlama. Diş Ovalama # /62 Giriş Sıkma Bağlantı Hareket Kapatma Giriş Tek Nokta Tornalama Diş Frezeleme Diş Taşlama Diş Ovalama Giriş Dış diş Minör çap Majör çap İç diş Minör çap Majör çap Giriş Sağ yön Sol yön Giriş Tek ağızlı

Detaylı

Freze Tezgahları ve Frezecilik

Freze Tezgahları ve Frezecilik Freze Tezgahları ve Frezecilik Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım tezgahlarına

Detaylı

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ DÜZ DİŞLİ ÇARK AÇMA Düz Dişli Çarklar ve Kullanıldığı Yerler Eksenleri paralel olan miller arasında kuvvet ve hareket iletiminde kullanılan dişli çarklardır. Üzerine aynı profil ve adımda, mil eksenine

Detaylı

Tornada Punta Deliği açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Tornada Punta Deliği açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Tornada Punta Deliği açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır 4-

Detaylı

Torna tezgahının kısımları

Torna tezgahının kısımları Torna tezgahının kısımları Bu yazımızda torna tezgahının kısımları konusunu işleyeceğiz.torna tezgahı kısımları resimli anlatım şeklindedir. Tornanın kısımları her tesviyeci-tornacı tarafından bilinmelidir.tornanın

Detaylı

MLM 3005 TALAŞLI ÜRETİM TEKNİKLERİ

MLM 3005 TALAŞLI ÜRETİM TEKNİKLERİ MLM 3005 TALAŞLI ÜRETİM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI Doç.Dr. Mustafa Kemal BİLİCİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi C OO8 Temel İşlemler Atölyesi GSM:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Ezerek parlatma. iç çap mikroler ID. dış çap mikroler OD. iç konik mikroler MIC. düz yüzey mikroler MFF. dış konik mikroler MOC. www.aksan-tm.

Ezerek parlatma. iç çap mikroler ID. dış çap mikroler OD. iç konik mikroler MIC. düz yüzey mikroler MFF. dış konik mikroler MOC. www.aksan-tm. Ezerek parlatma iç çap mikroler ID dış çap mikroler OD YAMATO - Ezerek parlatma takımlarıyla işparçalarının parlatılması, ölçüye getirilmesi, yüzey sertleştirmesi saniyeler içinde tamamlanır Delik içi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1. Torna Tezgahları

Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1. Torna Tezgahları Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1 Parçaya kesici alet yönünde bir hareket vererek talaş kaldırmaya tornalamak, bu işlemleri yapan tezgahlara da torna tezgahları denir. Tornada genellikle eksenel hareketle dış iç

Detaylı

14.09.2014 TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI. Talaş Kaldırma - İşleme

14.09.2014 TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI. Talaş Kaldırma - İşleme TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI 1. Tornalama Torna Tezgahı 2. Frezeleme Freze Tezgahı 3. Delik Delme Matkap Tezgahı 4. Planyalama Planya Tezgahı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. FREZEDE DELİK DELME VE BÜYÜTME

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. FREZEDE DELİK DELME VE BÜYÜTME ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Frezede delik delme ve delik büyütme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Freze tezgâhlarının olduğu işletmeleri ziyaret ederek delik delinmiş parçalardan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

İMALAT ve KONTRÜKSİYON LABORATUVARI

İMALAT ve KONTRÜKSİYON LABORATUVARI İMALAT ve KONTRÜKSİYON LABORATUVARI CNC FREZE TEZGAHI (DİK İŞLEM MERKEZİ) ÇALIŞMA FÖYÜ Laboratuvar Çalışmasının Amacı: Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Makine Programı Atölyesinde bulunan Klasik ve CNC tezgahları

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri Mak-204 Üretim Yöntemleri II Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Parça tutturma tertibatları

Parça tutturma tertibatları Parça tutturma tertibatları Parçalar, l/d (l:parça uzunluğu, d:çap) oranına göre çeşitli şekillerde tezgaha bağlanır. Uzunluğu l < d olan parçalar sadece aynaya bağlanır (serbest tutturma) Uzunluğu l 2d

Detaylı

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 Küçük çaplarda 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip yeni parmak frezelerle CoroMill 390'ın kanıtlanmış performansı şimdi

Detaylı

FANUC CNC PROGRAMLAMA

FANUC CNC PROGRAMLAMA 1 2 3 FANUC CNC PROGRAMLAMA Fanuc programlama sistemi, CNC tezgâhlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Programlamada ISO kodları (M ve G kodları) kullanılmaktadır. Her kesici hareketi için bir G kodu

Detaylı

Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır 4- Kütük tanımlaması

Detaylı

BÖLÜM 25 TAŞLAMA VE DİĞER AŞINDIRMA İŞLEMLERİ

BÖLÜM 25 TAŞLAMA VE DİĞER AŞINDIRMA İŞLEMLERİ 25.1 TAŞLAMA BÖLÜM 25 TAŞLAMA VE DİĞER AŞINDIRMA İŞLEMLERİ Taşlama, taş adı verilen disk şeklindeki bir aşındırıcıyla gerçekleştirilen bir talaş kaldırma işlemidir. Taşın içinde milyonlarca küçük aşındırıcı

Detaylı

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni.

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni. Elektrik motoru \ Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l.------------ i---- \ \ Enine (Tabla) hareket düzeni Gezer punto Ana mil Talaş mili Şalter

Detaylı

Tezgahın Ana görevleri:

Tezgahın Ana görevleri: 1 Tezgahın Ana görevleri: Delik delme Delik büyütme Yüzey frezeleme işlemleri Yapılacak işlemin özelliğine ve kesici takımın cinsine göre devir sayıları ve ilerlemeler ayarlanmaktadır. Optik okuyucularla

Detaylı

tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121

tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121 tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121 »I-k t TMMOB MAKINA MÜHENDiSLERi ODASI OCAK1M7 YAYIN NO. 121 BASKI: Yon» BMM Y«y«ıSM«yM

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ. Talaş Kaldırma işleminin Temel Prensipleri TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMİ İLE ŞEKİLLENDİRME

ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ. Talaş Kaldırma işleminin Temel Prensipleri TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMİ İLE ŞEKİLLENDİRME Konu: ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMİ İLE ŞEKİLLENDİRME 1 TALAŞ KALDIRMA YÖNTEMİ İLE ŞEKİLLENDİRME 2 Talaş kaldırma yöntemi; dövme, döküm ve toz metalurjisi gibi yöntemlerle ulaşılamayan şekil

Detaylı

Alın Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Alın Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Alın Tornalamada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Alın tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır 4- Kütük

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNALAMA ÇEVRİMLERİ ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Freze Tezgahları ve Frezecilik. Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT

Freze Tezgahları ve Frezecilik. Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT Freze Tezgahları ve Frezecilik Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARI. Gümüşhane Üniversitesi, Makina Mühendisliği

CNC TORNA TEZGAHLARI. Gümüşhane Üniversitesi, Makina Mühendisliği CNC TORNA TEZGAHLARI 1 TORNALAMA En genel ifadeyle tornalama; iş parçasının döndüğü ve kesicinin ilerleyerek parçadan talaş kaldırdığı kesme işlemidir. Tornalama işlemi iç ve dış tornalama olmak üzere

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

ÖRNEK 1: Şeklideki parçanın taralı bölgesi 3 eşit pasoda işlenecektir. Buna göre cncproğramını yazınız.

ÖRNEK 1: Şeklideki parçanın taralı bölgesi 3 eşit pasoda işlenecektir. Buna göre cncproğramını yazınız. 1 ÖRNEK 1: Şeklideki parçanın taralı bölgesi 3 eşit pasoda işlenecektir. Buna göre cncproğramını yazınız. PROĞRAM 0888 T0101 M03 S1200 G00 X40 Z2 G01 Z-24 F0.1 X41 G00 Z2 X35 G01 Z-24 X36 G00 Z2 X30 G01

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNALAMA ÇEVRİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNALAMA ÇEVRİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNALAMA ÇEVRİMLERİ Ankara, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Frezeleme takım kompansasyonu # /49

Frezeleme takım kompansasyonu # /49 Frezeleme takım kompansasyonu Kesici pozisyonlandırma Dikkate alınması gereken: Aşağı frezeleme - Yukarı frezeleme. Aynı anda temas eden diş sayısı Giriş sorunları Çıkış sorunları Kesici pozisyonlandırma

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Dr. Salim ASLANLAR 8 DİŞ AÇMA 8.1 Kılavuz İle Diş Açma Deliklere diş açmada kullanılan yüksek hız çeliğinden yapılmış, üzerinde kesici dişleri bulunan aletlere Kılavuz denir. Metrik ve whitworth olarak yapılmışlardır. Şekil

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ Sandvik Coromant'tan kesici takımlar Döner takımlar RZLM DLİK DLM DLİK İŞLM TAKIM TUTUCU SİSTMLRİ 2012 DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi 1 Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin Tabloda listelenen

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

Modüler sistem Coromant EH

Modüler sistem Coromant EH Modüler sistem Coromant EH Küçük çaplar için takım esnekliği Erişimi zor olan parça kısımlarına ulaşılması ve takım grubunun mümkün olduğunca kısa ve kompakt tutulması karlı imalat için çok önemlidir.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri. Delme ve Raybalama. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak-204. Üretim Yöntemleri. Delme ve Raybalama. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak-204 Üretim Yöntemleri Delme ve Raybalama Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1 Delme ve Raybalama Delik delme işlemi talaşlı imalat

Detaylı

CNC torna programlama örnekleri

CNC torna programlama örnekleri CNC torna programlama örnekleri CNC torna örnek programlar İçindekiler: ( Resimlere tıkladığınızda ilgili sayfaya gider ) ÖRNEK 1: Şeklideki parçanın taralı bölgesi 3 eşit pasoda işlenecektir. Buna göre

Detaylı

Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir

Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir Kanal açmada izlenecek işlem sırası şu şekildedir 1- Tornalanacak parça çizilir 2- Translate komutu ile punta deliğine gelecek nokta 0,0,0 koordinatına taşınır 3- Tezgah seçimi yapılır 4- Kütük tanımlaması

Detaylı