AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI"

Transkript

1 Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır, her sorunun tek bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav süresi 180 dakikadır. 3. Sınavda her dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı eksiltecektir. 4. Sınav seti Evre 1, Evre 2 (Blok 1,2,3,4), Evre 3, Evre 4 (Blok 1,2,3,4), 4. Sınıf ve 5. Sınıf kapsamlarının her birinden sorular içermektedir. 5. Sınav setinde hangi sorunun hangi bloğa/sınıfa ait olduğu verilmemiştir. Sorular bloklara ya da anabilim dallarına göre belirli bir sıralama içinde değildir. Sizlerden; tüm soruları okuyarak bildiğinizden emin olduğunuz soruları yanıtlamanız ve bilmediklerinizi boş bırakmanız beklenmektedir. 6. Sınav sırasında; bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan (hesap makinesi, el bilgisayarı, cep telefonu vb.) araçlar kullanılamaz. 7. Yanıtlar, optik okuyucu formuna kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir. 8. Sınav bitiminde optik okuyucu formunu; adınız, soyadınız, numaranız, sınıfınız ve kitapçık türünü doğru yazdığınızdan emin olarak teslim ediniz. 9. Öğrenciler sınav salonundan en erken (sınav başlama saatinden) 30 dk. sonra ayrılabilir. 10. Sınav süresi bitmeden ayrılan öğrencilerin soru kitapçıklarını almalarına izin verilmeyecektir. Sınav sonlandırıldıktan sonra salondan ayrılan öğrenciler sınav kitapçıklarını alabilirler. 11. Sınav sırasında kopya çekme girişiminde bulunan öğrencilerin yanıt kağıdı sınav gözetmeni tarafından alınarak tutanakla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilecektir. Sınav yanıtlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Başarılar Dileriz EÜTF Gelişim Sınavı Komisyonu

2 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI (20) SORULARI 1 Aspirin aşağıdaki kan hücrelerinden hangisini olumsuz olarak etkiler? a) eritrosit b) lökosit c) monosit d) trombosit e) lenfosit 2 65 yaşında erkek hastanın prostat iğne biopsisinde iki hücre tabakalı geniş ve dilate glandlar arasında yer alan belirgin nükleollü, küboidal hücrelerin oluşturduğu, düzensiz gelişmiş küçük ve çok yakın yerleşmiş (sırt sırta vermiş) glandlar izleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) prostatik atrofi b) prostat adenokarsinomu c) prostatın nodüler hiperplazisi d) kronik prostatit e) ürotelyal karsinom 3 Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda giderek daha çok önem kazanacak hastalıklar içinde ön plana çıkması beklenen hangisidir? a) onkoserkiyazis b) filariyazis c) kolera d) sıtma e) giardiyazis Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 2 20 Mart 2010

3 4 Cerrahi rezeksiyon, bronş karsinomlu hastaların %10 ile %90 ında tedavi edicidir. Aşağıdakilerden hangisi, bu oranlar arasındaki farklılığın nedenlerinden biri değildir? a) tümörün bulunduğu evre b) tümörün histolojik cinsi c) uygulanan cerrahi rezeksiyonun genişliği d) hastanın performans durumu e) tümörün geliştiği akciğer lobu 5 Hepatit A ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) serumda antihav IgM saptanması akut hepatit tanısını koydurur b) HAV IgG titresi hastalığın ilk haftasından itibaren artmaya başlar ve hayat boyu kalır c) çocuklarda subklinik hepatit A enfeksiyonu nadir olarak görülür d) hepatit A virüsü eter ve aside dayanıklıdır 6 Böbrek üstü bezinin medullasının salgı kontrolünde sempatik sinir sisteminin etkisi nedir? a) adrenalin salgısını artırır b) noradrenalin salgısını azaltır c) asetil kolin salgısını azaltır d) asetil kolin salgısını artırır e) salgı denetimine etkisi yoktur 7 Duodenum un hangi bölümü hareketlidir? a) pars superior duodeni nin üst parçası b) pars superior duodeni nin alt parçası c) pars descendens duodeni d) pars inferior duodeni e) pars ascendens duodeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 3 20 Mart 2010

4 8 Aşağıdaki kırıklardan hangisi çocuklarda yüksek şüpheli istismar kırığı olarak kabul edilmektedir? a) metafiz kırığı b) klavikula kırığı c) epifiz ayrılmaları d) sternum kırığı e) diafiz kırıkları 9 İlerlemiş prostat kanserlerinin tedavisinde GnRH analogları ve orşiektomi ile birlikte kullanılan antiandrojenik ilaç hangisidir? a) gossipol b) flutamid c) bikatulamid d) finasterid e) dudasterid 10 Bilimsel araştırmalara başlanmadan önce özellikle hasta ve gönüllü güvenliği açısından protokolü inceleyen kurul hangisidir? a) fakülte kurulu b) üniversite yönetim kurulu c) akademik kurul d) anabilim dalı kurulu e) araştırma etik kurul 11 Febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonunu önlemek için eritrosit süspansiyonuna hangi işlem uygulanır? a) 25 Gy gamma irradiasyon b) lökosit filtrasyonu c) yıkama + 25 Gy gamma irradiasyon d) transfüzyonu sonlandırma e) mikroagregat filtre ile transfüzyon Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 4 20 Mart 2010

5 12 Psoriaziste en sık görülen tırnak değişikliği hangisidir? a) Beau çizgileri b) splinter hemoraji c) tırnak batması d) yüksük tırnak e) kahverengi renk değişikliği 13 Yaygın ağrıları ve halsizliği olan 63 yaşındaki kadın hasta bu rahatsızlığın nedeninin kemik erimesi olup olmadığını danışmak üzere başvuruyor. Güneş alerjisi ve laktoz intoleransı olduğu anlaşılan hastanın fizik bakısı sırasında paytak yürüyüşü dikkat çekiyor. Bu hasta için hangi ön tanı ile hangi tetkikler istenir? a) osteomalazi: kanda Ca, IF, 25 OH vitamin D, alkalen fosfataz; 24 saatlik idrarda Ca b) osteoporoz: kanda Ca ve IF; kemik dansitesi c) primer hiperparatiroidi: kanda Ca, IF, PTH; 24 saatlik idrarda Ca d) Paget hastalığı: kanda Ca, IF ve alkalen fosfataz, PTH e) osteogenezis imperfekta: kan Ca, IF ve alkalen fosfataz; direkt kemik grafileri 14 Tuzlu suda boğulma olaylarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) plazma kandan alveollere geçer b) plazma elektrolitleri artar c) hemoliz nedeni ile hiperpotasemi oluşur d) plazmanın alveol içine geçmesine bağlı hipovolemi oluşur e) primer akciğer ödemine bağlı hipoksi oluşur Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 5 20 Mart 2010

6 15 Zona glomeruloza kaynaklı bir tümörün aşırı hormon üretmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenir? a) sodyum düzeyinde yükseklik b) kan şekeri düzeyinde düşüş c) kan kalsiyum düzeyinde yükseklik d) dehidratasyon e) ketoasidoz riskinde artış 16 İnsanların ayakta ve dik durmasını sağlayan en önemli kas hangisidir? a) iliopsoas b) gluteus maksimus c) gluteus medius d) kuadriseps femoris e) triseps surae 17 Aşağıdakilerden hangisi gastroözofageal reflü hastalığının eksraözofageal bulgularından bir tanesi değildir? a) öksürük b) diş minesinde kayıp c) dispepsi d) göğüs ağrısı e) ses kısıklığı 18 Aşağıdakilerden hangisi dermatomiyozitin tipik deri bulgularındandır? a) Raynaud fenomeni b) malar raş c) sklerotik plaklar d) heliotrop eritem ve gottron papülleri e) kronik ürtiker Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 6 20 Mart 2010

7 19 Barsaklardan emilen yağlar ilk önce hangi formda ve hangi yolla taşınır? a) kolesterol halinde lenf dolaşımıyla b) fosfolipidler halinde kan dolaşımıyla c) fosfolipidler halinde lenf dolaşımıyla d) şilomikronlar halinde lenf dolaşımıyla e) şilomikronlar halinde kan dolaşımıyla 20 İnvivo fertilizasyonun beklendiği yardımcı üreme tekniği aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? a) gamet intrafallopian transfer (GİFT) b) zigot intrafallopian transfer (ZIFT) c) pronukleer stage transfer (PROST) d) tubal embriyo transferi (TET) e) intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve embriyo transferi (TCST ET) 21 Aşağıdakilerden hangisinin su tutucu özelliği vardır? a) deoksi şekerler b) şeker fosfatları c) şeker alkolleri d) glikozidler e) şeker asidler 22 Aşağıdakilerden hangileri genellikle travma dışı nedenlerle olur? I- epidural kanama II- subdural kanama III- subaraknoidal kanama IV- intraserebral (parankimal ) kanama a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) II ve IV e) III ve IV Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 7 20 Mart 2010

8 23 Stres tipte idrar kaçırma için hangisi doğrudur? a) üretral hipermobilite önemli nedenlerinden birisidir b) ani ortaya çıkan güçlü işeme isteği ile idrar kaçırma olarak tanımlanır c) Detrusor aşırı aktivitesi sonucu ortaya çıkar d) eforla idrar kaçırma olmaz e) altın standart tedavisi antikolinerjik ilaç kullanımıdır 24 Kemik sintigrafisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) günümüzde en çok kullanılan radyofarmasötik Tc99m-MDP dir b) kullanılan radyofarmasötik kemik yüzeyindeki hidroksiapatit kristallerine bağlanır c) radyofarmasötiğin kemikteki tutulumunu kemiğin kanlanması da etkiler d) kemik sintigrafisi özgül (spesifik) bir yöntemdir 25 Aşağıdaki madde birikimlerinden hangisi doku yıkımına yol açar? a) karaciğerde yağlanma b) skuamoz epitelde glikojen birikimi c) hemokromatozis d) böbrek tüp epitelinde proteinozis e) melanozis 26 Ketoasidoz tedavisinde beyin ödemi nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? a) hızla insülin verilmesi b) HCO 3 verilmesi c) sıvı açığının saatte düzeltilmesi d) günlük sıvının 4000 cc/m 2 den fazla verilmesi e) kan şekerinin hızla düşürülmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 8 20 Mart 2010

9 27 Epidural hematomlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) kanamaların 2/3 ü arteriyel kaynaklı olup orta menengial arterin anterior ve posterior dallarından kaynaklanır b) venöz kaynaklılarda sinüsten olan kanamalar epidural mesafede birikir c) kırılan kemik kenarlarında olan kanamalar epidural kanama nedeni olabilir d) bilgisayarlı tomografide bikonveks görünümü vardır e) subarakroid kanamanın epidurale sızması ile oluşabilir 28 Aşağıdakilerden hangisi neural crest kökenli olup endokrin özellik göstermektedir? a) Clara hücresi b) C hücresi c) esas hücre d) Goblet hücresi e) oksifil hücre 29 Hücre nukleusu için gerekli proteinlerin sentezi nerede yapılır? a) GER na bağlı ribozomlarda b) AER da c) Golgi kompleksinde d) mitokondri de e) sitoplazmada serbest ribozomlarda 30 Aşağıdaki enzimlerden hangisinin katalizlediği reaksiyonda serbest radikal oluşmaz? a) glutatyon peroksidaz b) ksantin oksidaz c) NADPH oksidaz d) myeloperoksidaz e) sitokrom oksidaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 9 20 Mart 2010

10 31 Meme kanseri tanısı ile adjuvan kemoterapi almakta olan kadın hasta nötropenik ateş ile başvuruyor. Fizik bakıda C ateş ve alopesi dışında herhangi bir bulgu saptanmıyor. Yandaş başka hastalığı olmayan bu hastanın ayaktan tedavisinde hangi antibiyotikler tercih edilmelidir? a) amoksisilin klavulanat + metronidazol b) amoksisilin klavulanat + siprofloksasin c) sefuroksim aksetil + metronidazol d) sefuroksim aksetil + klindamisin 32 Anüsten itibaren 13cm den başlayan, 3x3 cm. boyutlarında kas tabakasında sınırlı rektum adeno Ca için en uygun ameliyat yöntemi nedir? a) Hartmann operasyonu b) transanal lokal eksizyon c) anterior rezeksiyon d) Miles operasyonu (abdomino-perineal rezeksiyon) e) total kolektomi + ileorektal anastomoz 33 Aşağıdaki çözeltilerden hangisi hipotoniktir? (tüm birimler: mosm/l) a) 250 b) 300 c) 350 d) Aşağıdakilerden hangisi özefagus kanseri için predispozan faktör değildir? a) tylosis b) Peterson-Kelly sendromu c) Barret özefagusu d) akalazya e) Schatzki halkası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

11 35 Aşağıdaki hormonlardan hangisi kan ketoasit seviyelerini azaltır? a) glukagon b) insülin c) somatostatin d) pankreatik polipeptid e) kortizol 36 Menenjit düşünülen hastanın beyin omurilik sıvısı incelemelerinde hücre sayısı 600/mm 3 (%90 lenfosit), protein 400 mg/dl, şeker 10mg/dl pandy (++++) ise aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülmelidir? a) Herpes simplex virüs b) Streptococcus pneumoniae c) Mycobacterium tuberculosis d) Lenfositik koryomenenjit virüs e) Lysteria monocytogenes 37 Anne sütü, gözyaşı gibi vücut sıvılarında bulunan immunglobulin hangisidir? a) IgA b) IgD c) IgE d) IgG e) IgM 38 Diyafram kası dışında inspirasyondan sorumlu diğer önemli kas grubu hangisidir? a) internal interkostal kaslar b) eksternal interkostal kaslar c) rectus abdominis kası d) transversus abdominis kası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

12 39 9 yaşında erkek çocuk karın ağrısı nedeni ile Çocuk Hastalıkları Polikliniğine başvuruyor. Yapılan fizik bakıda; ağırlık: 23kg (Ağ SDS: -1,3) boy: 130cm (boy SDS:-0,4) VKI: 13,6 kg/m 2. VKI SDS : -1,8 bulunuyor. Laboratuvar testlerinde, rutin idrar bakısında idrar glikoz (++), keton (++), kan şekeri: 580 mg/dl olduğu saptanıyor. Anamnezde, baba ve ağabeyin insülin kullandığı belirleniyor. İzlemde kan şekeri yüksekliği devam eden olguda olası ön tanı nedir? a) Tip 1 diyabetes mellitus b) MODY c) geçici hiperglisemi d) raslantısal hiperglisemi e) Tip 2 diyabetes mellitus 40 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) pulmoner emboli ön tanılı bir hastada akciğer perfüzyon sintigrafisi tanıda yeterlidir b) solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda perfüzyon ve ventilasyon defekti birlikte görülür c) opere olacak akciğer tümörlü bir vakada postoperatif rezidü akciğer fonksiyonunu saptamak için kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi yapılabilir d) pulmoner embolili bir hastanın sintigrafik bulgusu, uyumsuz perfüzyonventilasyon defektidir (bozulmuş perfüzyon normal ventilasyon) 41 Peptik ülser tedavisinde Helicobacter pylori eradikasyonu amacı ile kullanılan antibiyotik hangisidir? a) klindamisin b) klaritromisin c) kloramfenikol d) siprofloksasin e) linkomisin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

13 42 Kalça ağrısı ve topallama yakınması ile başvuran, öyküsünde kortizon kullandığı anlaşılan 40 yaşındaki hastada direkt grafi normal bulunmuştur. Bu hasta için hangi görüntüleme yöntemi ile inceleme uygundur? a) bilgisayarlı tomografi b) ultrasonografi c) manyetik rezonans görüntüleme d) sintigrafi yaşında kadın hasta, dört aydır hemen her gün ortaya çıkan kaşıntılı, deriden kabarık, basmakla solan ve yaklaşık 12 saatte kaybolma eğiliminde olan ürtiker lezyonlarından yakınıyor. Sorgulamada olayı tetikleyen herhangi bir etmen ve fiziksel bir faktör saptanmıyor. Sistem değerlendirmesi olağan olarak değerlendiriliyor. Bu hastanın durumuyla ilgili hangi önerme doğrudur? a) bu hastada tanımlanan hastalık otozomal dominant geçiş modeli gösterir b) deri lezyonları büyük olasılıkla alerjenlere bağlı olarak gelişmektedir c) hastanın serum kompleman düzeyleri düşüktür d) hastada mast hücreleri üzerinde bulunan yüksek afiniteli IgE reseptörlerine karşı otoantikorlar bulunabilir 44 Lomber ağrı, 40 C disüri, pollaküri şikayetleriyle gelen hastaya ilk yaklaşım olarak aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) idrar kültürü istenmesi b) kan kültürü istenmesi c) Gr (-) bakteri spektrumlu geniş parenteral antibiyotik başlanması d) yatak istirahati e) retrograd pyelografi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

14 45 Aşağıdakilerden hangisi 18 C lu doymuş yağ asididir? a) oleik asid b) palmitik asid c) linoleik asid d) araşidonik asid e) stearik asid 46 Etanol metabolizmasında asetaldehidden asetil Ko-A oluşumu hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir? a) endoplazmik retikulum b) mitokondri c) ribozom d) Golgi cisimciği e) sitoplazma 47 Eritrazma nın etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Staphylococcus aureus b) Corynebacterium minutissimum c) Streptococcus pyogenes d) Bacillus pyocyaneus e) Corynebacterium tenuis 48 Aşağıdakilerden hangisi hepatit B virusu infeksiyonunun immün tolerans döneminin özelliklerindendir? a) HBeAg pozitif, HBV DNA yüksek, ALT yüksek b) HBeAg pozitif, HBV DNA yüksek, ALT normal c) HBeAg negatif, HBV DNA yüksek, ALT yüksek d) HBeAg negatif, HBV DNA düşük, ALT normal e) HBeAg negatif, HBV DNA düşük, ALT yüksek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

15 49 Eroziv gastritin en çok görüldüğü alan hangisidir? a) korpus b) fundus c) antrum d) kardiya e) diffüz mide 50 Atopik dermatit tedavisinde kullanılan topikal immünmodülatör ajan hangisidir? a) dithranol b) vitamin D3 analogları c) pimecrolimus d) anthralin e) topikal antihistaminik 51 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi demir tedavisi için yanlıştır? a) çocuklarda per-oral tedavi ilk seçenektir b) oral tedavi için Fe ++ tuzları ilk seçenektir c) tedaviye yanıt Hb artışı ile kolayca izlenebilir d) parenteral demir tedavisi için Fe ++ seçilir 52 Aşağıda belirtilen cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hangisinde mutlaka kombine ilaç kullanma gerekliliği vardır? a) kronik hepatit B b) gonore c) HIV enfeksiyonu d) genital klamidya enfeksiyonu e) sifiliz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

16 53 Demir eksikliği anemisi tedavisiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) çocukta sıklıkla oral yol seçilir b) emilim bozukluğunda intra-venöz kullanılabilir c) oral yol seçildiğinde iki aylık tedavi yeterlidir d) oral yol seçildiğinde (++) değerli demir tercih edilir 54 Aşağıda enfeksiyon ajanları ve yol açtıkları doku yanıtları verilmiştir. Buna göre, verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) M. tuberculosis-granülomatöz yangı b) Hepatit B virus-hepatositlerde buzlu cam görünümü c) streptokok, stafilokok-süpüratif yangı d) Candida albicans-sitomegalik değişiklikler e) Human papilloma virus-koilositoz 55 Ağırlık kaybı nedeni ile başvuran dört yaşında bir olguda etiyolojide öncelikle hangi neden düşünülmez? a) tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu b) uzamış ateş c) renal tübuler asidoz tip 1 d) çölyak hastalığı e) giardiazis 56 Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenidir? a) malignite (PTH ilişkili pepid) b) kronik böbrek böbrek yetmezliği c) hipomagnezemi d) parathormon eksikliği e) vitamin D eksikliği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

17 57 Ciddi karbonmonoksit zehirlenmelerinde karboksi hemoglobin düzeyi hangi sınırlardadır? a) % b) % c) % d) % Sperm sayısı 11 milyon /ml olarak saptanan erkeğe ait bulgu aşağıdakilerden hangisine uyar? a) teratozoospermi b) azospermi c) oligospermi d) aspermi e) asthenospermi 59 Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalık anemisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) her ikisinde de serum ferritin düzeyi düşüktür b) her ikisinde de serum demir bağlama kapasitesi artmıştır c) her ikisinde de serum demir düzeyi düşüktür d) her ikisinde de serum demir bağlama kapasitesi düşüktür e) her ikisinde de serum ferritin düzeyi normaldir 60 İntrauterin kazanılan fötal enfeksiyonlar TORCH olarak adlandırılır. Bu grup içinde sıklığı giderek artan hangisidir? a) toxoplazmosis b) rubella enfeksiyonu c) herpes enfeksiyonu d) sitomegalovirus enfeksiyonu e) sifiliz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

18 61 Okul çağı çocuğunda ( latans dönem) aşağıdakilerden hangisi bir psikopatoloji işareti değildir? a) öğrenme ve dikkat sorunları b) akran ilişkilerinden kaçınma c) regresif davranışlar d) soyutlama yeteneğinin gelişmesi e) uyku, yeme problemleri 62 Koroner kan akımı aşağıdaki durumlardan hangisinde azalır? a) beta adrenerjik blokaj b) arteriyel Po 2 de azalma c) arteriyel Pco 2 de artma d) sistemik kan basıncında azalma e) vagal uyarı 63 İdrar bakısı normal olup, radyolojik olarak renal patoloji saptanmayan olguda GFR 70 ml/dakika bulunuyor. Bu tablo aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? a) evre 1 kronik böbrek hastalığı b) evre 2 kronik böbrek hastalığı c) evre 3 kronik böbrek hastalığı d) evre 4 kronik böbrek hastalığı e) bu olguda kronik böbrek hastalığı olduğu söylenemez 64 Ayırıcı tanıda sıtma ve Kala azar hastalıklarının her ikisinin de düşünülmesini sağlayan ortak klinik bulgu ya da bulgular aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? a) pansitopeni b) titreme-ateş-terleme ile periyodik olarak gelen nöbetler c) splenomegali ve anemi d) günde iki kez yükselen intermittant ateş e) sarılık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

19 65 Çoğunlukla beyin ve kas dokusunu etkileyen Mitokondrial DNA mutasyonlarının Nükleer DNA ya göre daha fazla olması nasıl açıklanabilir? a) mtdna daki replikasyon hızının düşük olması b) Koruyucu histon proteinlerinin çok miktarda bulunmaması c) Serbest oksijen radikallerinin düşük konsantrasyonda olması d) İntron bölgelerinin olmaması e) Gen sayısının az olması 66 Aşağıdakilerden hangisi lumber ponksiyonun kontrendikasyonlarından biri değildir? a) süt çocuğu döneminde pulsasyon veren fontanel b) bilinç bozukluğu, 3. ve 4. kranial sinirlerin felci c) solunum bozukluğu, hipertansiyon bradikardi d) kardiyo-pulmoner resusitasyona gereksinim olan şok tablosu e) lumbar ponksiyon yapılacak cilt bölgesinde enfeksiyon 67 Mitral kapak stenozlarında ultrasonla kan akış hızı ölçümleri yapılarak, mitral kapağın ne kadar açık olduğunun kapağın iki tarafı arasındaki basınç farkından hesaplanması hangi yasaya dayanır? a) Poiseuille yasası b) Bernouilli yasası c) Weber-Fechner yasası d) Stoke yasası e) Snell yasası 68 Pedikulozis (bitlenme) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) saç biti kirpik ve kaşlara yerleşmez b) saç biti larvasına sirke adı verilir ve kıldan kolayca ayrılır c) kasık biti cinsel ilişki ile geçmez d) saç biti en çok erkek çocuklarda görülür e) vücut biti vücuda yapışık yaşar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

20 69 Hiperkalsemi tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kan kalsiyum düzeylerini en hızlı düşüren ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) disodyum hidrojen fosfat b) alendronat c) kalsitonin d) disodyum EDTA e) hidrokortizon 70 Aşağıdakilerden hangisi akciğerde hava artışı anlamına gelmektedir? a) amfizem b) pnömotoraks c) atelektazi d) astma bronşiyale 71 Bel ağrısı tedavisinde istirahatin ideal süresi konusundaki görüşlerden hangisi yanlıştır? a) dört günden fazlası yararlı değildir b) iki haftadan uzun süreli istirahat olumsuz etkilidir c) aktif kalmak yatak istirahatinden daha iyi sonuç verir d) mekanik bel ağrılarında en az 10 gün yatak istirahati önerilmelidir e) günlük sıradan aktiviteler sürdürülmelidir 72 Doğumsal metabolik hastalıklar enerji elde edilmesinde/kullanımında bozukluğa bağlı oluşabilir. Bu bilgiye uymayan hastalık grubunu işaretleyiniz. a) yağ asit oksidasyon bozuklukları b) karnitin metabolizma bozuklukları c) lizozomal depo hastalıkları d) mitokondrial hastalıklar e) glukoneogenez bozukluklar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

21 73 Çocuklarda 0-2 yaş grubunda subfebril ateş, ekspiratuvar dispne, wheezing bulguları ile ortaya çıkan ve %60 respiratuvar synsitial virusla gelişen hastalık hangisidir? a) bronkopnömoni b) akut laringotrakeit c) stafilokok pnömonisi d) akut bronşiolit e) aspirasyon pnömonisi 74 Rahim tahliyesinin etik kurallara uygun olmadığı durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) ağır kromozomal anomalili 20 haftalık gebelik b) ağır fetal kardiak anomalili 18. haftasındaki gebelik c) son adet tarihine göre 8 haftalık gebeliğin ailenin isteği ile tahliyesi d) 22. gebelik haftasında fetuste bilateral renal agenezi e) 12. gebelik haftasında düşük tehdidi nedeniyle gebelik tahliyesi istemi 75 Konjenital kalp cerrahisinde uygulanan palyatif girişimlerden olmayan seçenek hangisidir? a) arteriyel switch operasyonu b) pulmoner arter banding operasyonu c) sistemik pulmoner şant operasyonu d) kava-pulmoner şant operasyonu e) balon atriyal septostomi 76 İlaçlar ile oluşan tip IV immun yanıta örnek verilebilecek ilaç-reaksiyon eşleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) dipiron-agranülositoz b) penisilin-sistemik anafilaksi c) formaldehid-temas dermatiti d) metildopa-ilaç ateşi e) metisilin-intersitisyel nefrit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

22 77 Erken mide kanserinde aşağıdaki girişimlerden hangisi uygulanmaz? a) endoskopik mukozal rezeksiyon b) Wedge rezeksiyon c) segmenter rezeksiyon (parsiyel gastrektomi) d) pilor koruyucu gastrektomi e) total gastrektomi 78 Eşler arasında akrabalık olması durumunda hangi tip hastalıkların oluşumu açısından risk artar? a) otozomal dominant b) X e bağlı dominant c) multifaktoriyel hastalık d) otozomal resesif e) somatik hücre mutasyonlar 79 Cinsel disfonksiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) en ön planda organik ve psikolojik nedenler rol oynar b) çoğunlukla erkeğe ait problemler rol oynar c) çoğunlukla kadının problemidir d) ön planda çoğunlukla sosyal-kültürel ve psikolojik faktörler rol oynar 80 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ülkemizde yardımcı üreme tekniği endikasyonlarından değildir? a) tubal faktöre bağlı infertilite b) endometriosis c) idiopatik infertilite d) Küstner Rokitansky Meier sendromu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

23 81 Böbrekte filtrasyon fonsiyonu hangi hücreler arasında gerçekleşir? a) endotel-juxtaglomerular hücre b) podosit-endotel c) endotel-mezangeal hücre d) mezangeal hücre-juxtaglomerular hücre e) juxtaglomerular hücre-podosit 82 Erken evre mide kanserini, en iyi tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? a) mukoza ve submukozada sınırlı mide karsinomudur b) kas tabakasını tutmuş, serozaya ulaşmamış mide karsinomudur c) küçük kanserlerdir d) uzak metastaz yapmamış (kemik, karaciğer) kanserlerdir 83 Amniyotik sıvıda fosfatidilgliserol tayini aşağıdakilerden hangisinin tanısında yararlıdır? a) fetal diyabet b) fetal hiperlipoproteinemi c) hidrops fetalis d) fetal akciğerlerin olgunlaşması e) maternal membranların prematür rüptürü 84 Medullar tiroid kanseri için tedavi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? a) total veya totale yakın tiroidektomi+santral kompartmandaki lenfatiklerin çıkarılması b) nodül eksizyonu c) tek taraflı lobektomi d) radyoaktif iyot e) anormal C hücrelerin tahribi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

24 85 Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal trombofili için tarama testlerinden değildir? a) aktive protein C direnci ölçümü b) protein S aktivite ve düzey ölçümü c) protrombin G20210A mutasyonu bakılması d) antitrombin aktivite ve düzey ölçümü e) trombosit sayımı 86 Gebelikte Rh immunizasyon fizyopatolojisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rh pozitif annenin, Rh negatif eritrositlerle karşılaşması b) fetusun hemolitik hastalığı ilk gebelikte ağır seyreder c) ilk oluşan antikorlar, daltonluk, IgM tipi antikorlardır d) immunizasyon için bilinen en düşük fetal kan miktarı 10ml dir 87 Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı kanserlerinde karşılaşılan acil problemler arasındadır? a) kafa içi basınç artımı sendromu b) akut karın obstrüksiyonu c) vena cava superior sendromu d) gastrointestinal kanama e) pulmoner kanama 88 Aşağıdakilerden hangisi postpartum endometrit için risk faktörlerinden değildir? a) erken membran rüptürü b) koryoamnionit c) uzamış doğum eylemi d) vajinit veya servisit varlığı e) 38. gebelik haftasında normal spontan vaginal doğum olması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

25 89 Dünya Sağlık Örgütü çocuklarda ateş 39 C yi geçmedikçe antipiretik kullanılmasını önermemektedir. Aşağıdaki ilaçlar arasında hangisi sadece analjezik ve antipiretik etkilidir? a) asetil salisilik asit b) asetaminofen c) ibuprofen d) metamizol yaşında kadın hasta, acil servise sağ göz kapağında ani olarak ortaya çıkan şişlik yakınmasıyla başvuruyor. Bir süre sonra nefes darlığına neden olan dilde şişme gelişiyor ve hastanın entübe edilmesi gerekiyor. Hastanın fizik muayenesinde ürtikere rastlanmıyor. Öyküde hastanın 4 hafta önce hipertansiyon nedeniyle yeni bir ilaca başlandığı öğreniliyor. Bu ilaç hangisi olabilir? a) amlodipine b) enalapril c) prazosin d) indapamid e) atenolol 91 En ağır yüz yumuşak doku yaralanması hangisidir? a) kontüzyon b) abrazyon c) travmatik tatuaj d) delinme e) avulsiyon Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

26 92 Rh uygunsuzluğunda fetal anemiyi en iyi gösteren non-invasiv metod hangisidir? a) direkt Coombs testi b) indirekt Coombs testi c) orta serebral arter en yüksek tepe sistolik (MCA PSV) akım hızı Doppleri d) umbilikal arter en yüksek tepe sistolik (MCA PSV) akım hızı Doppleri e) amniotik sıvı volümü 93 Plasentanın fonksiyonel dokusundaki hangi değişiklik fetal gelişimi olumsuz etkiler? a) fonksiyonel villus yüzeyinin %30 unda fibrin birikimi b) plasenta fetal sap damarlarının %50 sinde tromboz c) plasenta parankiminin %10 dan fazlasında infarkt d) sitotrofoblast sayısında azalma e) Wharton jölesinin miktarında azalma 94 Aşağıda belirtilen hastalıklardan hangisi kolitis ülseroza seyrinde gelişebilir? a) peptik ülser b) multifokal atrofik gastrit c) ankilozan spondilitle birlikte bulunan karaciğer hastalıkları d) jejunumda inflamasyon e) özellikle duodenum 3.kısımında olan duodenal inflamasyon 95 Aşağıdakilerden hangisi spinal okkült malformasyon değildir? a) ayrık omurilik malformasyonu b) kalın filum terminale c) lipomeningomiyelosel d) miyelomeningosel e) miyelosistosel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

27 96 Th2 sitokinler alerjik inflamasyondan sorumlu bir grup sitokine verilen isimdir. Aşağıdakilerden hangisi Th2 sitokinler arasında sayılabilir? a) IL-4 b) IL-6 c) IL-8 d) IL-10 E) IL Peptik ülser patogenezinde defansif faktörlerden olan mukoza bariyeri (preepiteliyal savunma mekanizması) aşağıdakilerden hangisidir? a) prostaglandin sentezi ve prostaglandin sentetaz b) onarım, büyüme faktörleri c) mukoza kan akımı, mukozal mikrosirkülasyon d) müküs, bikarbonat (HCO - 3 ) ve hidrofobik tabaka e) apikal membran sıkı bileşkeler 98 Eritrositlerde ATP üretimi hangi yolakda sağlanır? a) oksidatif fosforilasyon b) 2,3 bisfosfogliserat yolu c) heksoz-monofosfat yolu d) Rappaport-Luebering döngüsü e) Embden-Mayerhof yolu 99 Aşağıdaki antimalaryal ilaçlardan hangisinin nörotoksik etki potansiyeli nedeniyle epilepside kullanılması sakıncalıdır? a) proguanil b) metlokin c) doksisiklin d) primakin e) primetamin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

28 100 Aşağıdakilerden hangisi sekonder dismenore sebepleri arasında sayılmaz? a) pelvik enflamatuvar hastalık b) RIA c) endometriozis d) adezyonlar e) hymen imperforatus 101 Aşağıdakilerden hangisi immün yetmezlik düşündüren bir sinyal değildir? a) kronik ve rekürrent enfeksiyonlar b) nadir gözlenen ajanlar ve fırsatçı patojenlerle oluşan enfeksiyonlar c) nutrisyonel anemiler d) infeksiyonlarda yetersiz iyileşme ve tedaviye yetersiz yanıt e) kronik diyare ve malabsorbsiyon tablosu 102 Baş, boyun ve göğüs boşluğunun sağ tarafı, sağ üst ekstremite, sağ akciğer ve karaciğerin diafragmatik yüzünün lenf damarlarını hangi yapı toplar? a) cisterna chyli b) ductus thoracicus c) truncus lymphathicus dexter d) trunci intestinales e) truncus subclavius dexter 103 Gebeliğin geç döneminde görülen benign kolestatik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) gebeliğin intrahepatik kolestazı b) gebeliğin akut yağlı karaciğeri c) preeklamptik karaciğer hasarı d) otoimmun hepatit e) hiperemezis gravidarum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Prenatal tarama testleri kavramları Tarama testi: Normal vakalarda anormal sonuçlar, hasta vakalarda normal sonuçlar elde edilebilir.

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı