AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI"

Transkript

1 Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır, her sorunun tek bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav süresi 180 dakikadır. 3. Sınavda her dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı eksiltecektir. 4. Sınav seti Evre 1, Evre 2 (Blok 1,2,3,4), Evre 3, Evre 4 (Blok 1,2,3,4), 4. Sınıf ve 5. Sınıf kapsamlarının her birinden sorular içermektedir. 5. Sınav setinde hangi sorunun hangi bloğa/sınıfa ait olduğu verilmemiştir. Sorular bloklara ya da anabilim dallarına göre belirli bir sıralama içinde değildir. Sizlerden; tüm soruları okuyarak bildiğinizden emin olduğunuz soruları yanıtlamanız ve bilmediklerinizi boş bırakmanız beklenmektedir. 6. Sınav sırasında; bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan (hesap makinesi, el bilgisayarı, cep telefonu vb.) araçlar kullanılamaz. 7. Yanıtlar, optik okuyucu formuna kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir. 8. Sınav bitiminde optik okuyucu formunu; adınız, soyadınız, numaranız, sınıfınız ve kitapçık türünü doğru yazdığınızdan emin olarak teslim ediniz. 9. Öğrenciler sınav salonundan en erken (sınav başlama saatinden) 30 dk. sonra ayrılabilir. 10. Sınav süresi bitmeden ayrılan öğrencilerin soru kitapçıklarını almalarına izin verilmeyecektir. Sınav sonlandırıldıktan sonra salondan ayrılan öğrenciler sınav kitapçıklarını alabilirler. 11. Sınav sırasında kopya çekme girişiminde bulunan öğrencilerin yanıt kağıdı sınav gözetmeni tarafından alınarak tutanakla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilecektir. Sınav yanıtlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Başarılar Dileriz EÜTF Gelişim Sınavı Komisyonu

2 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI (20) SORULARI 1 Aspirin aşağıdaki kan hücrelerinden hangisini olumsuz olarak etkiler? a) eritrosit b) lökosit c) monosit d) trombosit e) lenfosit 2 65 yaşında erkek hastanın prostat iğne biopsisinde iki hücre tabakalı geniş ve dilate glandlar arasında yer alan belirgin nükleollü, küboidal hücrelerin oluşturduğu, düzensiz gelişmiş küçük ve çok yakın yerleşmiş (sırt sırta vermiş) glandlar izleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) prostatik atrofi b) prostat adenokarsinomu c) prostatın nodüler hiperplazisi d) kronik prostatit e) ürotelyal karsinom 3 Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda giderek daha çok önem kazanacak hastalıklar içinde ön plana çıkması beklenen hangisidir? a) onkoserkiyazis b) filariyazis c) kolera d) sıtma e) giardiyazis Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 2 20 Mart 2010

3 4 Cerrahi rezeksiyon, bronş karsinomlu hastaların %10 ile %90 ında tedavi edicidir. Aşağıdakilerden hangisi, bu oranlar arasındaki farklılığın nedenlerinden biri değildir? a) tümörün bulunduğu evre b) tümörün histolojik cinsi c) uygulanan cerrahi rezeksiyonun genişliği d) hastanın performans durumu e) tümörün geliştiği akciğer lobu 5 Hepatit A ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) serumda antihav IgM saptanması akut hepatit tanısını koydurur b) HAV IgG titresi hastalığın ilk haftasından itibaren artmaya başlar ve hayat boyu kalır c) çocuklarda subklinik hepatit A enfeksiyonu nadir olarak görülür d) hepatit A virüsü eter ve aside dayanıklıdır 6 Böbrek üstü bezinin medullasının salgı kontrolünde sempatik sinir sisteminin etkisi nedir? a) adrenalin salgısını artırır b) noradrenalin salgısını azaltır c) asetil kolin salgısını azaltır d) asetil kolin salgısını artırır e) salgı denetimine etkisi yoktur 7 Duodenum un hangi bölümü hareketlidir? a) pars superior duodeni nin üst parçası b) pars superior duodeni nin alt parçası c) pars descendens duodeni d) pars inferior duodeni e) pars ascendens duodeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 3 20 Mart 2010

4 8 Aşağıdaki kırıklardan hangisi çocuklarda yüksek şüpheli istismar kırığı olarak kabul edilmektedir? a) metafiz kırığı b) klavikula kırığı c) epifiz ayrılmaları d) sternum kırığı e) diafiz kırıkları 9 İlerlemiş prostat kanserlerinin tedavisinde GnRH analogları ve orşiektomi ile birlikte kullanılan antiandrojenik ilaç hangisidir? a) gossipol b) flutamid c) bikatulamid d) finasterid e) dudasterid 10 Bilimsel araştırmalara başlanmadan önce özellikle hasta ve gönüllü güvenliği açısından protokolü inceleyen kurul hangisidir? a) fakülte kurulu b) üniversite yönetim kurulu c) akademik kurul d) anabilim dalı kurulu e) araştırma etik kurul 11 Febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonunu önlemek için eritrosit süspansiyonuna hangi işlem uygulanır? a) 25 Gy gamma irradiasyon b) lökosit filtrasyonu c) yıkama + 25 Gy gamma irradiasyon d) transfüzyonu sonlandırma e) mikroagregat filtre ile transfüzyon Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 4 20 Mart 2010

5 12 Psoriaziste en sık görülen tırnak değişikliği hangisidir? a) Beau çizgileri b) splinter hemoraji c) tırnak batması d) yüksük tırnak e) kahverengi renk değişikliği 13 Yaygın ağrıları ve halsizliği olan 63 yaşındaki kadın hasta bu rahatsızlığın nedeninin kemik erimesi olup olmadığını danışmak üzere başvuruyor. Güneş alerjisi ve laktoz intoleransı olduğu anlaşılan hastanın fizik bakısı sırasında paytak yürüyüşü dikkat çekiyor. Bu hasta için hangi ön tanı ile hangi tetkikler istenir? a) osteomalazi: kanda Ca, IF, 25 OH vitamin D, alkalen fosfataz; 24 saatlik idrarda Ca b) osteoporoz: kanda Ca ve IF; kemik dansitesi c) primer hiperparatiroidi: kanda Ca, IF, PTH; 24 saatlik idrarda Ca d) Paget hastalığı: kanda Ca, IF ve alkalen fosfataz, PTH e) osteogenezis imperfekta: kan Ca, IF ve alkalen fosfataz; direkt kemik grafileri 14 Tuzlu suda boğulma olaylarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) plazma kandan alveollere geçer b) plazma elektrolitleri artar c) hemoliz nedeni ile hiperpotasemi oluşur d) plazmanın alveol içine geçmesine bağlı hipovolemi oluşur e) primer akciğer ödemine bağlı hipoksi oluşur Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 5 20 Mart 2010

6 15 Zona glomeruloza kaynaklı bir tümörün aşırı hormon üretmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenir? a) sodyum düzeyinde yükseklik b) kan şekeri düzeyinde düşüş c) kan kalsiyum düzeyinde yükseklik d) dehidratasyon e) ketoasidoz riskinde artış 16 İnsanların ayakta ve dik durmasını sağlayan en önemli kas hangisidir? a) iliopsoas b) gluteus maksimus c) gluteus medius d) kuadriseps femoris e) triseps surae 17 Aşağıdakilerden hangisi gastroözofageal reflü hastalığının eksraözofageal bulgularından bir tanesi değildir? a) öksürük b) diş minesinde kayıp c) dispepsi d) göğüs ağrısı e) ses kısıklığı 18 Aşağıdakilerden hangisi dermatomiyozitin tipik deri bulgularındandır? a) Raynaud fenomeni b) malar raş c) sklerotik plaklar d) heliotrop eritem ve gottron papülleri e) kronik ürtiker Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 6 20 Mart 2010

7 19 Barsaklardan emilen yağlar ilk önce hangi formda ve hangi yolla taşınır? a) kolesterol halinde lenf dolaşımıyla b) fosfolipidler halinde kan dolaşımıyla c) fosfolipidler halinde lenf dolaşımıyla d) şilomikronlar halinde lenf dolaşımıyla e) şilomikronlar halinde kan dolaşımıyla 20 İnvivo fertilizasyonun beklendiği yardımcı üreme tekniği aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? a) gamet intrafallopian transfer (GİFT) b) zigot intrafallopian transfer (ZIFT) c) pronukleer stage transfer (PROST) d) tubal embriyo transferi (TET) e) intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve embriyo transferi (TCST ET) 21 Aşağıdakilerden hangisinin su tutucu özelliği vardır? a) deoksi şekerler b) şeker fosfatları c) şeker alkolleri d) glikozidler e) şeker asidler 22 Aşağıdakilerden hangileri genellikle travma dışı nedenlerle olur? I- epidural kanama II- subdural kanama III- subaraknoidal kanama IV- intraserebral (parankimal ) kanama a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) II ve IV e) III ve IV Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 7 20 Mart 2010

8 23 Stres tipte idrar kaçırma için hangisi doğrudur? a) üretral hipermobilite önemli nedenlerinden birisidir b) ani ortaya çıkan güçlü işeme isteği ile idrar kaçırma olarak tanımlanır c) Detrusor aşırı aktivitesi sonucu ortaya çıkar d) eforla idrar kaçırma olmaz e) altın standart tedavisi antikolinerjik ilaç kullanımıdır 24 Kemik sintigrafisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) günümüzde en çok kullanılan radyofarmasötik Tc99m-MDP dir b) kullanılan radyofarmasötik kemik yüzeyindeki hidroksiapatit kristallerine bağlanır c) radyofarmasötiğin kemikteki tutulumunu kemiğin kanlanması da etkiler d) kemik sintigrafisi özgül (spesifik) bir yöntemdir 25 Aşağıdaki madde birikimlerinden hangisi doku yıkımına yol açar? a) karaciğerde yağlanma b) skuamoz epitelde glikojen birikimi c) hemokromatozis d) böbrek tüp epitelinde proteinozis e) melanozis 26 Ketoasidoz tedavisinde beyin ödemi nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? a) hızla insülin verilmesi b) HCO 3 verilmesi c) sıvı açığının saatte düzeltilmesi d) günlük sıvının 4000 cc/m 2 den fazla verilmesi e) kan şekerinin hızla düşürülmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 8 20 Mart 2010

9 27 Epidural hematomlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) kanamaların 2/3 ü arteriyel kaynaklı olup orta menengial arterin anterior ve posterior dallarından kaynaklanır b) venöz kaynaklılarda sinüsten olan kanamalar epidural mesafede birikir c) kırılan kemik kenarlarında olan kanamalar epidural kanama nedeni olabilir d) bilgisayarlı tomografide bikonveks görünümü vardır e) subarakroid kanamanın epidurale sızması ile oluşabilir 28 Aşağıdakilerden hangisi neural crest kökenli olup endokrin özellik göstermektedir? a) Clara hücresi b) C hücresi c) esas hücre d) Goblet hücresi e) oksifil hücre 29 Hücre nukleusu için gerekli proteinlerin sentezi nerede yapılır? a) GER na bağlı ribozomlarda b) AER da c) Golgi kompleksinde d) mitokondri de e) sitoplazmada serbest ribozomlarda 30 Aşağıdaki enzimlerden hangisinin katalizlediği reaksiyonda serbest radikal oluşmaz? a) glutatyon peroksidaz b) ksantin oksidaz c) NADPH oksidaz d) myeloperoksidaz e) sitokrom oksidaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 9 20 Mart 2010

10 31 Meme kanseri tanısı ile adjuvan kemoterapi almakta olan kadın hasta nötropenik ateş ile başvuruyor. Fizik bakıda C ateş ve alopesi dışında herhangi bir bulgu saptanmıyor. Yandaş başka hastalığı olmayan bu hastanın ayaktan tedavisinde hangi antibiyotikler tercih edilmelidir? a) amoksisilin klavulanat + metronidazol b) amoksisilin klavulanat + siprofloksasin c) sefuroksim aksetil + metronidazol d) sefuroksim aksetil + klindamisin 32 Anüsten itibaren 13cm den başlayan, 3x3 cm. boyutlarında kas tabakasında sınırlı rektum adeno Ca için en uygun ameliyat yöntemi nedir? a) Hartmann operasyonu b) transanal lokal eksizyon c) anterior rezeksiyon d) Miles operasyonu (abdomino-perineal rezeksiyon) e) total kolektomi + ileorektal anastomoz 33 Aşağıdaki çözeltilerden hangisi hipotoniktir? (tüm birimler: mosm/l) a) 250 b) 300 c) 350 d) Aşağıdakilerden hangisi özefagus kanseri için predispozan faktör değildir? a) tylosis b) Peterson-Kelly sendromu c) Barret özefagusu d) akalazya e) Schatzki halkası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

11 35 Aşağıdaki hormonlardan hangisi kan ketoasit seviyelerini azaltır? a) glukagon b) insülin c) somatostatin d) pankreatik polipeptid e) kortizol 36 Menenjit düşünülen hastanın beyin omurilik sıvısı incelemelerinde hücre sayısı 600/mm 3 (%90 lenfosit), protein 400 mg/dl, şeker 10mg/dl pandy (++++) ise aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülmelidir? a) Herpes simplex virüs b) Streptococcus pneumoniae c) Mycobacterium tuberculosis d) Lenfositik koryomenenjit virüs e) Lysteria monocytogenes 37 Anne sütü, gözyaşı gibi vücut sıvılarında bulunan immunglobulin hangisidir? a) IgA b) IgD c) IgE d) IgG e) IgM 38 Diyafram kası dışında inspirasyondan sorumlu diğer önemli kas grubu hangisidir? a) internal interkostal kaslar b) eksternal interkostal kaslar c) rectus abdominis kası d) transversus abdominis kası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

12 39 9 yaşında erkek çocuk karın ağrısı nedeni ile Çocuk Hastalıkları Polikliniğine başvuruyor. Yapılan fizik bakıda; ağırlık: 23kg (Ağ SDS: -1,3) boy: 130cm (boy SDS:-0,4) VKI: 13,6 kg/m 2. VKI SDS : -1,8 bulunuyor. Laboratuvar testlerinde, rutin idrar bakısında idrar glikoz (++), keton (++), kan şekeri: 580 mg/dl olduğu saptanıyor. Anamnezde, baba ve ağabeyin insülin kullandığı belirleniyor. İzlemde kan şekeri yüksekliği devam eden olguda olası ön tanı nedir? a) Tip 1 diyabetes mellitus b) MODY c) geçici hiperglisemi d) raslantısal hiperglisemi e) Tip 2 diyabetes mellitus 40 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) pulmoner emboli ön tanılı bir hastada akciğer perfüzyon sintigrafisi tanıda yeterlidir b) solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda perfüzyon ve ventilasyon defekti birlikte görülür c) opere olacak akciğer tümörlü bir vakada postoperatif rezidü akciğer fonksiyonunu saptamak için kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi yapılabilir d) pulmoner embolili bir hastanın sintigrafik bulgusu, uyumsuz perfüzyonventilasyon defektidir (bozulmuş perfüzyon normal ventilasyon) 41 Peptik ülser tedavisinde Helicobacter pylori eradikasyonu amacı ile kullanılan antibiyotik hangisidir? a) klindamisin b) klaritromisin c) kloramfenikol d) siprofloksasin e) linkomisin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

13 42 Kalça ağrısı ve topallama yakınması ile başvuran, öyküsünde kortizon kullandığı anlaşılan 40 yaşındaki hastada direkt grafi normal bulunmuştur. Bu hasta için hangi görüntüleme yöntemi ile inceleme uygundur? a) bilgisayarlı tomografi b) ultrasonografi c) manyetik rezonans görüntüleme d) sintigrafi yaşında kadın hasta, dört aydır hemen her gün ortaya çıkan kaşıntılı, deriden kabarık, basmakla solan ve yaklaşık 12 saatte kaybolma eğiliminde olan ürtiker lezyonlarından yakınıyor. Sorgulamada olayı tetikleyen herhangi bir etmen ve fiziksel bir faktör saptanmıyor. Sistem değerlendirmesi olağan olarak değerlendiriliyor. Bu hastanın durumuyla ilgili hangi önerme doğrudur? a) bu hastada tanımlanan hastalık otozomal dominant geçiş modeli gösterir b) deri lezyonları büyük olasılıkla alerjenlere bağlı olarak gelişmektedir c) hastanın serum kompleman düzeyleri düşüktür d) hastada mast hücreleri üzerinde bulunan yüksek afiniteli IgE reseptörlerine karşı otoantikorlar bulunabilir 44 Lomber ağrı, 40 C disüri, pollaküri şikayetleriyle gelen hastaya ilk yaklaşım olarak aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) idrar kültürü istenmesi b) kan kültürü istenmesi c) Gr (-) bakteri spektrumlu geniş parenteral antibiyotik başlanması d) yatak istirahati e) retrograd pyelografi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

14 45 Aşağıdakilerden hangisi 18 C lu doymuş yağ asididir? a) oleik asid b) palmitik asid c) linoleik asid d) araşidonik asid e) stearik asid 46 Etanol metabolizmasında asetaldehidden asetil Ko-A oluşumu hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir? a) endoplazmik retikulum b) mitokondri c) ribozom d) Golgi cisimciği e) sitoplazma 47 Eritrazma nın etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Staphylococcus aureus b) Corynebacterium minutissimum c) Streptococcus pyogenes d) Bacillus pyocyaneus e) Corynebacterium tenuis 48 Aşağıdakilerden hangisi hepatit B virusu infeksiyonunun immün tolerans döneminin özelliklerindendir? a) HBeAg pozitif, HBV DNA yüksek, ALT yüksek b) HBeAg pozitif, HBV DNA yüksek, ALT normal c) HBeAg negatif, HBV DNA yüksek, ALT yüksek d) HBeAg negatif, HBV DNA düşük, ALT normal e) HBeAg negatif, HBV DNA düşük, ALT yüksek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

15 49 Eroziv gastritin en çok görüldüğü alan hangisidir? a) korpus b) fundus c) antrum d) kardiya e) diffüz mide 50 Atopik dermatit tedavisinde kullanılan topikal immünmodülatör ajan hangisidir? a) dithranol b) vitamin D3 analogları c) pimecrolimus d) anthralin e) topikal antihistaminik 51 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi demir tedavisi için yanlıştır? a) çocuklarda per-oral tedavi ilk seçenektir b) oral tedavi için Fe ++ tuzları ilk seçenektir c) tedaviye yanıt Hb artışı ile kolayca izlenebilir d) parenteral demir tedavisi için Fe ++ seçilir 52 Aşağıda belirtilen cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hangisinde mutlaka kombine ilaç kullanma gerekliliği vardır? a) kronik hepatit B b) gonore c) HIV enfeksiyonu d) genital klamidya enfeksiyonu e) sifiliz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

16 53 Demir eksikliği anemisi tedavisiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) çocukta sıklıkla oral yol seçilir b) emilim bozukluğunda intra-venöz kullanılabilir c) oral yol seçildiğinde iki aylık tedavi yeterlidir d) oral yol seçildiğinde (++) değerli demir tercih edilir 54 Aşağıda enfeksiyon ajanları ve yol açtıkları doku yanıtları verilmiştir. Buna göre, verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) M. tuberculosis-granülomatöz yangı b) Hepatit B virus-hepatositlerde buzlu cam görünümü c) streptokok, stafilokok-süpüratif yangı d) Candida albicans-sitomegalik değişiklikler e) Human papilloma virus-koilositoz 55 Ağırlık kaybı nedeni ile başvuran dört yaşında bir olguda etiyolojide öncelikle hangi neden düşünülmez? a) tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu b) uzamış ateş c) renal tübuler asidoz tip 1 d) çölyak hastalığı e) giardiazis 56 Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenidir? a) malignite (PTH ilişkili pepid) b) kronik böbrek böbrek yetmezliği c) hipomagnezemi d) parathormon eksikliği e) vitamin D eksikliği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

17 57 Ciddi karbonmonoksit zehirlenmelerinde karboksi hemoglobin düzeyi hangi sınırlardadır? a) % b) % c) % d) % Sperm sayısı 11 milyon /ml olarak saptanan erkeğe ait bulgu aşağıdakilerden hangisine uyar? a) teratozoospermi b) azospermi c) oligospermi d) aspermi e) asthenospermi 59 Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalık anemisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) her ikisinde de serum ferritin düzeyi düşüktür b) her ikisinde de serum demir bağlama kapasitesi artmıştır c) her ikisinde de serum demir düzeyi düşüktür d) her ikisinde de serum demir bağlama kapasitesi düşüktür e) her ikisinde de serum ferritin düzeyi normaldir 60 İntrauterin kazanılan fötal enfeksiyonlar TORCH olarak adlandırılır. Bu grup içinde sıklığı giderek artan hangisidir? a) toxoplazmosis b) rubella enfeksiyonu c) herpes enfeksiyonu d) sitomegalovirus enfeksiyonu e) sifiliz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

18 61 Okul çağı çocuğunda ( latans dönem) aşağıdakilerden hangisi bir psikopatoloji işareti değildir? a) öğrenme ve dikkat sorunları b) akran ilişkilerinden kaçınma c) regresif davranışlar d) soyutlama yeteneğinin gelişmesi e) uyku, yeme problemleri 62 Koroner kan akımı aşağıdaki durumlardan hangisinde azalır? a) beta adrenerjik blokaj b) arteriyel Po 2 de azalma c) arteriyel Pco 2 de artma d) sistemik kan basıncında azalma e) vagal uyarı 63 İdrar bakısı normal olup, radyolojik olarak renal patoloji saptanmayan olguda GFR 70 ml/dakika bulunuyor. Bu tablo aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? a) evre 1 kronik böbrek hastalığı b) evre 2 kronik böbrek hastalığı c) evre 3 kronik böbrek hastalığı d) evre 4 kronik böbrek hastalığı e) bu olguda kronik böbrek hastalığı olduğu söylenemez 64 Ayırıcı tanıda sıtma ve Kala azar hastalıklarının her ikisinin de düşünülmesini sağlayan ortak klinik bulgu ya da bulgular aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? a) pansitopeni b) titreme-ateş-terleme ile periyodik olarak gelen nöbetler c) splenomegali ve anemi d) günde iki kez yükselen intermittant ateş e) sarılık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

19 65 Çoğunlukla beyin ve kas dokusunu etkileyen Mitokondrial DNA mutasyonlarının Nükleer DNA ya göre daha fazla olması nasıl açıklanabilir? a) mtdna daki replikasyon hızının düşük olması b) Koruyucu histon proteinlerinin çok miktarda bulunmaması c) Serbest oksijen radikallerinin düşük konsantrasyonda olması d) İntron bölgelerinin olmaması e) Gen sayısının az olması 66 Aşağıdakilerden hangisi lumber ponksiyonun kontrendikasyonlarından biri değildir? a) süt çocuğu döneminde pulsasyon veren fontanel b) bilinç bozukluğu, 3. ve 4. kranial sinirlerin felci c) solunum bozukluğu, hipertansiyon bradikardi d) kardiyo-pulmoner resusitasyona gereksinim olan şok tablosu e) lumbar ponksiyon yapılacak cilt bölgesinde enfeksiyon 67 Mitral kapak stenozlarında ultrasonla kan akış hızı ölçümleri yapılarak, mitral kapağın ne kadar açık olduğunun kapağın iki tarafı arasındaki basınç farkından hesaplanması hangi yasaya dayanır? a) Poiseuille yasası b) Bernouilli yasası c) Weber-Fechner yasası d) Stoke yasası e) Snell yasası 68 Pedikulozis (bitlenme) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) saç biti kirpik ve kaşlara yerleşmez b) saç biti larvasına sirke adı verilir ve kıldan kolayca ayrılır c) kasık biti cinsel ilişki ile geçmez d) saç biti en çok erkek çocuklarda görülür e) vücut biti vücuda yapışık yaşar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

20 69 Hiperkalsemi tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kan kalsiyum düzeylerini en hızlı düşüren ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) disodyum hidrojen fosfat b) alendronat c) kalsitonin d) disodyum EDTA e) hidrokortizon 70 Aşağıdakilerden hangisi akciğerde hava artışı anlamına gelmektedir? a) amfizem b) pnömotoraks c) atelektazi d) astma bronşiyale 71 Bel ağrısı tedavisinde istirahatin ideal süresi konusundaki görüşlerden hangisi yanlıştır? a) dört günden fazlası yararlı değildir b) iki haftadan uzun süreli istirahat olumsuz etkilidir c) aktif kalmak yatak istirahatinden daha iyi sonuç verir d) mekanik bel ağrılarında en az 10 gün yatak istirahati önerilmelidir e) günlük sıradan aktiviteler sürdürülmelidir 72 Doğumsal metabolik hastalıklar enerji elde edilmesinde/kullanımında bozukluğa bağlı oluşabilir. Bu bilgiye uymayan hastalık grubunu işaretleyiniz. a) yağ asit oksidasyon bozuklukları b) karnitin metabolizma bozuklukları c) lizozomal depo hastalıkları d) mitokondrial hastalıklar e) glukoneogenez bozukluklar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

21 73 Çocuklarda 0-2 yaş grubunda subfebril ateş, ekspiratuvar dispne, wheezing bulguları ile ortaya çıkan ve %60 respiratuvar synsitial virusla gelişen hastalık hangisidir? a) bronkopnömoni b) akut laringotrakeit c) stafilokok pnömonisi d) akut bronşiolit e) aspirasyon pnömonisi 74 Rahim tahliyesinin etik kurallara uygun olmadığı durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) ağır kromozomal anomalili 20 haftalık gebelik b) ağır fetal kardiak anomalili 18. haftasındaki gebelik c) son adet tarihine göre 8 haftalık gebeliğin ailenin isteği ile tahliyesi d) 22. gebelik haftasında fetuste bilateral renal agenezi e) 12. gebelik haftasında düşük tehdidi nedeniyle gebelik tahliyesi istemi 75 Konjenital kalp cerrahisinde uygulanan palyatif girişimlerden olmayan seçenek hangisidir? a) arteriyel switch operasyonu b) pulmoner arter banding operasyonu c) sistemik pulmoner şant operasyonu d) kava-pulmoner şant operasyonu e) balon atriyal septostomi 76 İlaçlar ile oluşan tip IV immun yanıta örnek verilebilecek ilaç-reaksiyon eşleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) dipiron-agranülositoz b) penisilin-sistemik anafilaksi c) formaldehid-temas dermatiti d) metildopa-ilaç ateşi e) metisilin-intersitisyel nefrit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

22 77 Erken mide kanserinde aşağıdaki girişimlerden hangisi uygulanmaz? a) endoskopik mukozal rezeksiyon b) Wedge rezeksiyon c) segmenter rezeksiyon (parsiyel gastrektomi) d) pilor koruyucu gastrektomi e) total gastrektomi 78 Eşler arasında akrabalık olması durumunda hangi tip hastalıkların oluşumu açısından risk artar? a) otozomal dominant b) X e bağlı dominant c) multifaktoriyel hastalık d) otozomal resesif e) somatik hücre mutasyonlar 79 Cinsel disfonksiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) en ön planda organik ve psikolojik nedenler rol oynar b) çoğunlukla erkeğe ait problemler rol oynar c) çoğunlukla kadının problemidir d) ön planda çoğunlukla sosyal-kültürel ve psikolojik faktörler rol oynar 80 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ülkemizde yardımcı üreme tekniği endikasyonlarından değildir? a) tubal faktöre bağlı infertilite b) endometriosis c) idiopatik infertilite d) Küstner Rokitansky Meier sendromu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

23 81 Böbrekte filtrasyon fonsiyonu hangi hücreler arasında gerçekleşir? a) endotel-juxtaglomerular hücre b) podosit-endotel c) endotel-mezangeal hücre d) mezangeal hücre-juxtaglomerular hücre e) juxtaglomerular hücre-podosit 82 Erken evre mide kanserini, en iyi tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? a) mukoza ve submukozada sınırlı mide karsinomudur b) kas tabakasını tutmuş, serozaya ulaşmamış mide karsinomudur c) küçük kanserlerdir d) uzak metastaz yapmamış (kemik, karaciğer) kanserlerdir 83 Amniyotik sıvıda fosfatidilgliserol tayini aşağıdakilerden hangisinin tanısında yararlıdır? a) fetal diyabet b) fetal hiperlipoproteinemi c) hidrops fetalis d) fetal akciğerlerin olgunlaşması e) maternal membranların prematür rüptürü 84 Medullar tiroid kanseri için tedavi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? a) total veya totale yakın tiroidektomi+santral kompartmandaki lenfatiklerin çıkarılması b) nodül eksizyonu c) tek taraflı lobektomi d) radyoaktif iyot e) anormal C hücrelerin tahribi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

24 85 Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal trombofili için tarama testlerinden değildir? a) aktive protein C direnci ölçümü b) protein S aktivite ve düzey ölçümü c) protrombin G20210A mutasyonu bakılması d) antitrombin aktivite ve düzey ölçümü e) trombosit sayımı 86 Gebelikte Rh immunizasyon fizyopatolojisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rh pozitif annenin, Rh negatif eritrositlerle karşılaşması b) fetusun hemolitik hastalığı ilk gebelikte ağır seyreder c) ilk oluşan antikorlar, daltonluk, IgM tipi antikorlardır d) immunizasyon için bilinen en düşük fetal kan miktarı 10ml dir 87 Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı kanserlerinde karşılaşılan acil problemler arasındadır? a) kafa içi basınç artımı sendromu b) akut karın obstrüksiyonu c) vena cava superior sendromu d) gastrointestinal kanama e) pulmoner kanama 88 Aşağıdakilerden hangisi postpartum endometrit için risk faktörlerinden değildir? a) erken membran rüptürü b) koryoamnionit c) uzamış doğum eylemi d) vajinit veya servisit varlığı e) 38. gebelik haftasında normal spontan vaginal doğum olması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

25 89 Dünya Sağlık Örgütü çocuklarda ateş 39 C yi geçmedikçe antipiretik kullanılmasını önermemektedir. Aşağıdaki ilaçlar arasında hangisi sadece analjezik ve antipiretik etkilidir? a) asetil salisilik asit b) asetaminofen c) ibuprofen d) metamizol yaşında kadın hasta, acil servise sağ göz kapağında ani olarak ortaya çıkan şişlik yakınmasıyla başvuruyor. Bir süre sonra nefes darlığına neden olan dilde şişme gelişiyor ve hastanın entübe edilmesi gerekiyor. Hastanın fizik muayenesinde ürtikere rastlanmıyor. Öyküde hastanın 4 hafta önce hipertansiyon nedeniyle yeni bir ilaca başlandığı öğreniliyor. Bu ilaç hangisi olabilir? a) amlodipine b) enalapril c) prazosin d) indapamid e) atenolol 91 En ağır yüz yumuşak doku yaralanması hangisidir? a) kontüzyon b) abrazyon c) travmatik tatuaj d) delinme e) avulsiyon Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

26 92 Rh uygunsuzluğunda fetal anemiyi en iyi gösteren non-invasiv metod hangisidir? a) direkt Coombs testi b) indirekt Coombs testi c) orta serebral arter en yüksek tepe sistolik (MCA PSV) akım hızı Doppleri d) umbilikal arter en yüksek tepe sistolik (MCA PSV) akım hızı Doppleri e) amniotik sıvı volümü 93 Plasentanın fonksiyonel dokusundaki hangi değişiklik fetal gelişimi olumsuz etkiler? a) fonksiyonel villus yüzeyinin %30 unda fibrin birikimi b) plasenta fetal sap damarlarının %50 sinde tromboz c) plasenta parankiminin %10 dan fazlasında infarkt d) sitotrofoblast sayısında azalma e) Wharton jölesinin miktarında azalma 94 Aşağıda belirtilen hastalıklardan hangisi kolitis ülseroza seyrinde gelişebilir? a) peptik ülser b) multifokal atrofik gastrit c) ankilozan spondilitle birlikte bulunan karaciğer hastalıkları d) jejunumda inflamasyon e) özellikle duodenum 3.kısımında olan duodenal inflamasyon 95 Aşağıdakilerden hangisi spinal okkült malformasyon değildir? a) ayrık omurilik malformasyonu b) kalın filum terminale c) lipomeningomiyelosel d) miyelomeningosel e) miyelosistosel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

27 96 Th2 sitokinler alerjik inflamasyondan sorumlu bir grup sitokine verilen isimdir. Aşağıdakilerden hangisi Th2 sitokinler arasında sayılabilir? a) IL-4 b) IL-6 c) IL-8 d) IL-10 E) IL Peptik ülser patogenezinde defansif faktörlerden olan mukoza bariyeri (preepiteliyal savunma mekanizması) aşağıdakilerden hangisidir? a) prostaglandin sentezi ve prostaglandin sentetaz b) onarım, büyüme faktörleri c) mukoza kan akımı, mukozal mikrosirkülasyon d) müküs, bikarbonat (HCO - 3 ) ve hidrofobik tabaka e) apikal membran sıkı bileşkeler 98 Eritrositlerde ATP üretimi hangi yolakda sağlanır? a) oksidatif fosforilasyon b) 2,3 bisfosfogliserat yolu c) heksoz-monofosfat yolu d) Rappaport-Luebering döngüsü e) Embden-Mayerhof yolu 99 Aşağıdaki antimalaryal ilaçlardan hangisinin nörotoksik etki potansiyeli nedeniyle epilepside kullanılması sakıncalıdır? a) proguanil b) metlokin c) doksisiklin d) primakin e) primetamin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

28 100 Aşağıdakilerden hangisi sekonder dismenore sebepleri arasında sayılmaz? a) pelvik enflamatuvar hastalık b) RIA c) endometriozis d) adezyonlar e) hymen imperforatus 101 Aşağıdakilerden hangisi immün yetmezlik düşündüren bir sinyal değildir? a) kronik ve rekürrent enfeksiyonlar b) nadir gözlenen ajanlar ve fırsatçı patojenlerle oluşan enfeksiyonlar c) nutrisyonel anemiler d) infeksiyonlarda yetersiz iyileşme ve tedaviye yetersiz yanıt e) kronik diyare ve malabsorbsiyon tablosu 102 Baş, boyun ve göğüs boşluğunun sağ tarafı, sağ üst ekstremite, sağ akciğer ve karaciğerin diafragmatik yüzünün lenf damarlarını hangi yapı toplar? a) cisterna chyli b) ductus thoracicus c) truncus lymphathicus dexter d) trunci intestinales e) truncus subclavius dexter 103 Gebeliğin geç döneminde görülen benign kolestatik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) gebeliğin intrahepatik kolestazı b) gebeliğin akut yağlı karaciğeri c) preeklamptik karaciğer hasarı d) otoimmun hepatit e) hiperemezis gravidarum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mart 2010

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı