Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ"

Transkript

1 TUTD 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10.Kasım.2010 Maritime Pine-Beach-Antalya Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları Doç.Dr.Sadık ARDIÇ SB Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hast, Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi

2 Kasım Baylor College Of Sleep Disorders Center, Houston Texas-ABD

3 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). 1.İnsomnialar, 2. Uykuya Bağlı Solunum Hastalıkları, 3. Solunumsal hastalıklara bağlı olmayan hipersomniler, 4. Uykunun Sirkadian Ritm bozuklukları, 5. Parasomniler, 6. Uykuya bağlı hareket bozuklukları, 7. İzole semptomlar,görünüş olarak normal varyantlar ve çözümlenemeyen konular, 8. Diğer uyku hastalıkları.

4 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). o I. Uykuya bağlı solunum hastalıkları ; o A. Santral uyku apne sendromu: o 1. Primer sentral uyku apne sendromu, o 2. Tıbbı sorunlara bağlı diğer sentral uyku apneler; o o o a. Cheyne Stokes Solunumu, b. Yüksekliğe bağlı peryodik solunum, c. Bir medikal soruna bağlı Sentral uyku apne (a ve b dışı), o 3. İlaç ve Madde Bağımlılığına bağlı Sentral Uyku Apne sendromu o 4. İlaç ve Madde Bağımlılığına bağlı diğer uykuda solunum hastalıkları, o 5. İnfant primer uyku apnesi

5 Santral Uyku Apne (Primer Santral Uyku Apne) o Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS), AASM nin1999 kriterlerine göre (A+B+C) o A. Aşağıdakilerden en az birisi bulunmalıdır (başka etkene bağlanamıyorsa) o 1. Gündüz aşırı uyku hali o 2. Gece sık arousal veya uyanma o B. Polisomnografide saptanan Santral apne hipopne indeksi > 5 o C. Uyanıklık pco2 < 45 mmhg

6 Santral Apne Santral Apne: Uyku sırasında hem solunum çabası,hem de hava akımının olmamasıdır.

7 Özefagiyal Basınç Ölçülmesi

8 Santral Uyku Apne Sendromu (Primer Santral Uyku Apne) o Uykuda görülen apne ve hipopnelerin % 50 sinden fazlasının santral tipte nolması; o Santral apne indeksinin > 5 olması ve beraberinde semptomların da eşlik etmesi durumunda; o Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS)ndan söz edilir.

9 SUAS Epidemiology o Cheyne-Stokes solunumu (CSR), santral uyku apne ile bilikte (CSA) [CSR-SUA] bir solunum hastalığı olarak % oranında ilerlemiş konjestif kalp yetmezlikli olgularda görülür.

10 SUAS Epidemiyoloji o Kronik Kalp Yetmezliğinde uykuya bağlı solunumsal hastalıklar santral uyku apne(sua) ve Cheyne Stokes solunum/peryodik solunum(csr). o Bu iki klinik durumun basit birlikteliğini tanımlayabilmek için için SUA/CSR denir.

11 SUASendromu-CS Solunumu (CSA-CSR) o Polisomnografik olarak; tidal volümun kreşendodekroşendo tarzında değişim episodları ile birlikte santral apne ve hipopnelerin varlığı ile karakterizedir. Thoracic Abdominal Airflow

12 Santral Uyku Apne Sendromu-Cheyne Stokes Solunumu (CSA-CSR) o Sounum hastalığı kreşendo-dekreşendo tidal volümun peryodlarının değişimi ile birlikte varolan santral apneler ve hipopnelerle karakterizedir o İlerlemiş kalp yetmezliğinin artmış prevalansı ile birliktedir

13 SUA-CSR ve OUAS Arasında Overlap o Tkacova ve arkadaşları, KKY li olguda OUAS ve SUAS aynı gecede varsa ; o Gecenin başlangıcında OUAS una ilişkin olayların, o Gecenin sonunda ise SUAS una ilişkin olayların baskın olduğunu göstermişlerdir.

14 SUA-CSR ve OUAS Arasında Overlap o Buna karşın, genellikle KKY de hem OUAS hemde SUAS predominansı olabilir. o Bazen aynı vakada iki klinik bir arada bulunabilir. o Hangi nedenlerle aynı gecenin bir kısmında OUAS una ve diğer kısmında SUAS una ilişkin olaylar olduğu açık değildir.

15 SUAS da Pratik Noktalar o Santral ve obstiruktif olaylar arasında devamlılık vardır. o Buna karşın SUA-CSR ve OUAS özel patofizyoloji nedeniyle net olarak ayrı klinik durumlardır. o Hem santral, hem de obstruktif olayları gösteren olgularda, bir durumdan diğerine değişim olasıdır, bu olgulara miks sendrom denir.

16 Santral Uyku Apne Oluş Mekanizması Üst solunum yolu refleksleri Nörolojik ve mekanik etkiler Uyku evreleri değişmesi Solunum İşi Solunum dengesizliği CO2, O2

17 Santral Uyku Apneyi Arousal Tetikler

18 Uykuya Bağlı Solunum Hastalıkları (International Classification of Sleep Disorders-2) (ICSD- 2)) o A.Santral uyku apne sendromu: o 1. Primer santral uyku apne sendromu, o 2. Tıbbı sorunlara bağlı diğer santral uyku apneler; o o o a. Cheyne Stokes Solunumu, b. Yüksekliğe bağlı peryodik solunum, c. Bir medikal soruna bağlı Santral uyku apne (a ve b dışı) o 3. İlaç ve Madde Bağımlılığına bağlı Santral Uyku Apne sendromu o 4. İlaç ve Madde Bağımlılığına bağlı diğer uykuya bağlı solunum hastalıkları, o 5. İnfant primer uyku apnesi

19 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). o I. Uykuya bağlı solunum hastalıkları ; o A. Santral uyku apne sendromu: o B. Obstruktif Uyku Apne Sendromu: o 1. Erişkin obstruktif uyku apne sendromu o 2. Çoçukluk obstruktif uyku apne sendromu

20 Uykuya Bağlı Solunum Hastalıkları (International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2)) o B.Obstruktif Uyku Apne Sendromu: o 1. Erişkin obstruktif uyku apne sendromu o 2. Çoçukluk obstruktif uyku apne sendromu

21 İnspiratuvar Solunum Çabasına Göre Apne Sınıflaması o Apne demek için herhangi bir desaturasyon derecesi gerekmez. o Apneler hava akımı ve inspiratuvar solunum çabası durmasına göre adlandırılır.

22 Obstruktif Apne

23 o Obstrüktif Apne: Uyku sırasında solunum çabasının sürmesine karşın ağız ve burunda hava akımının olmamasıdır. Obstrüktif Apne

24 Apne Skorlama Kuralları o Bazal değerlere göre termal sensor kaydının % 90dan fazlasının ani düşmesi, o Olayın en az 10 saniye sürmesi o Apne için amplitud azalması olayın süresinin % 90 nından fazlasını kaplaması gerekir

25 o Mikst apne: Başlangıçta santral tipte olan apnenin, solunum çabasının başlamasına rağmen sürmesidir. Mikst Apne

26 Hipopne: On saniye veya daha fazla süre ile oksijen saturasyonunda % 3 lük düşme ya da arousal gelişimi ile birlikte hava akımında en az %50 azalma olmasıdır. Hipopne

27 Hipopne Tanımı İçin Kurallar Nazal kanülle(basınç) uyku sırasında yapılan kayıtta, solunum amplitüdünün zemin değere göre en az %30 oranında azalması Obstrüktif olayın en az 10 saniye sürmesi

28 Hipopne Tanımı İçin Kurallar Bir önceki olay zemininde % 4lük desatürasyon varlığı. Hipopne için amplitud azalması kriterinin olayın süresinin % 90nın dan fazlasını kaplaması gerekir

29 Hipopne Tanımı İçin Kurallar (Alternatif) o o Nazal kanülle(basınç) yapılan kayıtta,uyku sırasında solunum amplitüdünün zemin değere göre en az %50 oranında azalması Obstrüktif olayın en az 10 saniye sürmesi o Bir önceki olay zemininde % 3lük desatürasyon yada arousalla birlikteliği. o Hipopne için amplitud azalması kriterinin olayın süresinin % 90 nından fazlasını kaplaması gerekir

30 Arousal Arousal: o Uyku sırasında, daha yüzeyel uyku evresine ya da uyanıklık durumuna ani geçişlerdir. Abdomen o Apne ve hipopneyi sonlandırır.

31 İndeks Tanımları o Apne İndeksi(Aİ): Uyku sırasında saatteki apne sayısıdır. o Apne Hipopne İndeksi(AHİ): Uyku sırasında saatteki apne ve hipopnelerin sayısıdır. o Solunumsal Arousal İndeksi: Uyku sırasında saatteki arousal sayısıdır. o Respiratuvar Disturbance İndeks(RDI): Saatte görülen AHI ve RERA ların toplamıdır.

32 OUAS da Prevelans o OUAS da prevalans (AHI > 5) %17 - %25.9 o OUAS, AHI > ve GAU eşlik ediyorsa %3.1 - %4 o Erişkinlerde OUAS olası genel prevalans % 5 dir. o Kadın/ Erkek 1 / 2 dir. o Post-menopozal dönemde kadınlarda sıklık erkeklerle aynıdır.

33 Table 1. Yaş,cins ve göre hastalık gruplarına göre yüzde prevalans değerleri Hasta Sayıları Normal KOAH Olası OUAS KOAH+ Olası OUAS Erkek < Total Kadın < Toplam S.Ardıç ve Ark.

34 OUAS da Fizyopatoloji Genel Faktörler: Yaş Cinsiyet Obesite Horlama İlaçlar Genetik

35 OUAS da Fizyopatoloji Anatomik Faktörler: Spesifik anatomik lezyonlar Boyun çapı Baş boyun pozisyonu Nazal obstruksiyon

36 OUAS da Fizyopatoloji o Mekanik Faktörler: o Havayolu çapı ve şekli(normal, horlayan, apneik ) o Supin pozisyonu ( FRK düşer) o ÜSY rezistansı (uykuda 2-3 kat artar ) o Transmural basınç (intraluminal basınç)

37 NORMAL HORLAYAN APNEİK

38 OUAS da Fizyopatoloji o Mekanik Faktörler: o Farengeal komplians (UARS) o Torasik kaudal traksiyon (inspiratuvar torasik aktivite) o Vasküler faktörler (Venöz staz) o Mukozal adheziv kuvvetler (Hava yolu ödemi)

39 OUAS da Fizyopatoloji o Nöromuskuler Faktörler: o Yaygın görüş, üst hava yolu açıklığının,üst hava yolu dilatör kas aktivitesi ile, inspirasyon sırasında oluşan kollabe edici intraluminal basınç arasındaki denge ile sağlandığıdır.

40 OUAS Patofizyolojisi o Üst solunum yolu volumü o Farinks Kollapsibilitesi o ÜSY kas aktivitesi o Solunum kontrol o instabilitesi o Kimyasal duyarlılığın o değişmesi o ÜSY savunma refleksinin azalması

41 OUAS Patofizyolojisi o Üst solunum yolu volumü o Farinks Kollapsibilitesi o ÜSY Kas Aktivitesi o Solunum kontrol o instabilitesi o Kimyasal duyarlılığın o değişmesi o ÜSY savunma refleksinin azalması

42 Çeşitli Klinik Durumlarda ÜSY de Geçiş ve Kitle Özellikleri Yumuşak Doku Kemik Çatı Havayolu Çapı Normal Şişmanlık Küçük Maksilla ve Mandibula

43 OUAS Kranio-Fasiyal Morfoloji Fasiyal yapının ön kısmının kısalığı, Mandibulanın vertikal pozisyon alması Retromandibula ya da bi-retromaxilla

44 OUAS Patofizyolojisi Üst solunum yolu volumü Farinks Kollapsibilitesi ÜSY Kas Aktivitesi Solunum kontrol instabilitesi Kimyasal duyarlılığın değişmesi ÜSY savunma refleksinin azalması

45 Üst Solunum Yolunda Tıkanıklığın Olduğu Segment BURUN SEGMENTİ HİPOFARİNKS SEGMENTİ TIKANIKLIK SEGMENTİ

46 Farinks Kollapsı Morrell et al. Eur Respir J. 2002; 20:451-7

47 OUAS Patofizyolojisi Gözden Geçirilmesi Burun Larinks ofarinks Kollapsibilitesi okritik basınç oüsy çapına oüsy şekline oelastik yapılara, oyüzey gerilim kuvvetleri operifaringeal dokulara oüsy kas aktivitesine bağlıdır.

48 OUAS Patofizyolojisi o Üst solunum yolu volumü o Farinks Kollapsibiliesi o ÜSY Kas Aktivitesi o Solunum kontrol instabilitesi o Kimyasal duyarlılığın değişmesi o ÜSY savunma refleksinin azalması

49 Uykuda Refleksler Azalır Koruyucu Farinks Refleksi

50 ÜSY Düzeyinde İnflamasyon Horlamanın oluşturduğu travma ve vibrasyona bağlı gelişebilir. Farinks refleksinin fonksiyonunu değiştirebilir. Paulsen et al. AJRCCM 2002;166:

51 Farinksin Koruyucu Refleksi Kaybolur OUAS da periferal nöröpati oluşur. Nöröpatinin şiddeti AHI ile koreledir. Palatofaringeal kas ve bacak kasında biyopsiler. Lokal faringeal nöral lezyon: Fassikular atrofi Friberg D. AJRCCM 1998;157:

52 OUAS da farinksin koruyucu refleksi kaybolur mu? OUAS da Negatif Basınca Düşük Cevap EMG (%max) Basınç (cm H2O) Mortimore AJRCCM 1997;156:867-73

53 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu o o o o AHI > 5 ve klinik semptomların birlikte olduğu sendromdur: Horlama, Tanıklı apne, Gündüz aşırı uyku eğilimi

54

55 Ateş Metabolik bozukluklar Endokrin bozukluklar Sistemik hastalıklar İlaçlar Narkolepsi Fokal lezyon Klein-Levin Prader-Willi Miyotonik Distrofi Ensefalit Psikiyatrik hastalıklar Şizofreni Mevsimsel Affektif Bozukluk İMSS Hipersomnisi Serebral Palsy Kafa Travması Serebral Radyoterapi Nörolojik Hastalıklar Gündüz Aşırı Uyku Eğilimi Uyku deprivasyonu Sirkadyen ritim bozuklukları Uyku bölünmesi Gürültü Işık OSA,CSA Sosyal faktörler Sirkadyen ritim bozuklukları İlaçlar Jet Lag Vardiyalı iş DSPS ASPS Düzensiz uyku- Uyanıklık paterni UARS PLMS Ağrı Huzursuzluk İlaçlar

56

57 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu o Sınıflama o RDİ< 5 Normal(?) o RDİ 5-15 Hafif o RDİ Orta o RDİ > 30 Ağır

58 o EEG, EOG, EMG (Submental) o Oro-Nazal Hava Akımı (Airflow) otorako-abdominal Hareketler o Oksimetre o EKG o EMG (Tibial) o Vücut Pozisyonu o Trakeal mikrofon Polisomnografi

59 Sleep Disorders Centers,Baylor College of Medicine,

60 Obstüriktif Uyku Apne Sendromu (Polisomnografi Bulguları) o Yüzeyel uykuda (NREM evre 1,2) artma, o Derin uyku (NREM evre 3,4) ve REM periyodunda azalma o Sık tekrarlayan apne, hipopne, arousal lar o Sık tekrarlayan O 2 desatürasyonu epizodları o Klinik önemi olan olgularda RDI > 15

61 Obstüriktif Uyku Apne Sendromu (Polisomnografi Bulguları)(2) o REM uykusunda apnelerin sıklığı, süresi, oksijen desatürasyonunun derecesi ve süresinde artma o Apne sırasında bradikardi, postapneik taşikardi ve aritmiler

62 Uyku Apnea Birlikte Olan Önemli Klinik Durumlar Kardiovaskuler Komplikasyonlar Metabolik Komplikasyonlar Nöro-Psikiatrik Komplikasyonlar

63 Nöröpsikiyatrik Semptomlar o o o o o o o o o Uyanınca baş ağrısı Yetersiz ve bölünmüş uyku İnsomnia Karar verme yeteneğinde azalma Hafıza zayıflaması, unutkanlık Karakter ve kişilik değişiklikleri Çevreye uyum güçlüğü Depresyon, anksiyete, psikoz Uykuda anormal motor aktivite

64 Kardiyopulmoner Semptomlar o Uykuda boğulma hissi, o Atipik göğüs ağrısı, o Nokturnal aritmiler, o Kardiak aritmiler, o İskemik kalp hastalığı, o Hipertansiyon, o Sağ ventrikül disfonksiyonu, o Pulmoner hipertansiyon, o Serebrovasküler hastalık,

65 Obstirüktif Uyku Apne Sendromu Hipoksi Kardiyo-Vaskuler Komplikasyonlar İskemik KV Hastalık Hipertansiyon İskemi/Reperfuzyon Hasarlanması Aterosikleroz Endoteliyal Fonksiyon Bozuk Oksidatif Stres Carbonyl Stres Bratisl Lek Listy 2003: 104:

66 Obstruktif Uyku Apne Sendromu Arousal PaO 2, PaCO 2 İntratorasik Basınç Sempatik aktivite Katakolaminler Myokardiyal O2 dağılımı Akut Kronik Kardiyak iskemi Kardiyak aritmi Kardiyak hipertrofi Kardiyak yetmezlik LV duvar basıncı Kardiyak O 2 ihtiyacı KH KB Hipertansiyon Atım volümü

67 Diğer Semptomlar o o o o o o o Ağız kuruluğu Gece terlemesi Nokturnal öksürük Nokturi, enürezis Libido azalması,enpotans İşitme kaybı Gastro-özofageal reflü

68 OUAS da Bilişsel İşlevler o Yönetsel fonksiyonlar bilişsel kontrol işlemidir; o Problem çözme esnekliği, o Planlama,cevap verme yetisi baskılanması, o Dikkat oluşturma, o Amaca yönelik davranışın düzenlenmesi, o Bilginin devamlılığı ve bilginin işlenmesi, o Amaca yönelik davranışın düzenlenmesini kapsar. o Thomas R.J., et all.j Appl Physiol 2005; 98:

69 OUAS da Bilişsel İşlevler o Uykusuzluktan (sleep deprivation) sonra bireyde; o Yönetsel fonksiyonlarda yetmezlik oluşur. o Unutma sıklığında artma, o Basit matematiksel işlemleri çözmede yavaşlama, o Dikkat gerektiren işlerde yanlış yanıt oluşturma gözlenir. o Uyku Apne Sendromu ve Narkolepsi gibi uyku kalitesinin bozulduğu klinik durumlarda kısa bellek bozulması önemli bir yetmezliktir. o Trafik ve iş kazaları yapmaya eğilim. o Thomas R.J., et all.j Appl Physiol 2005; 98:

70 Uyku Bozulması Dinlendirici Uykunun Bozulması Aralıklı Hipoksi ve Hiperkapni Hücresel ve Kimyasal Hemostaz Bozulması Davranışsal Baskılanma Prefrontal Kortikal Fonksiyon Bozukluğu Kognitif Yönetsel Sistemin Fonksiyon Bozulması Hareket Yeteneği Arousal ve İfadenin Regulasyonu Kısa Bellek Analiz/ Sentez Durumsal Bellek Gündüz Anormal etkilenmeler Mental Bilgi oluşturmada problemler Kötü plan yapma ve gelişigüzel yönetsel plan Organizasyon bozulması Kötü karar verme/karar oluşturma Rijit düşünce Dikkati toplamada güçlük ve motivasyon azlığı Duygusal karasızlık ( Sallanan Ruh Hali') Artmış aktivite/tepkisellik (özellikle çocuklarda) BeebeD.W.,Gozal D. J. Sleep Res.2002;11, 1-16

71 OUAS da İnflamasyon OUAS İnflamasyon KlinikSonuçlar

72 OUAS da Hipoksi / Reoksijenasyon o Hipoksi/reoksijenasyon peryodları OUAS nun karakteristiği olup, o Serbest Oksijen Radikalleri (SOR) aracılığı ile tekrarlayan reperfüzyon injurisine neden olur. o İskemi / Reperfüzyon SOR bağlı miyokard da hücre fonksiyon bozukluğu yapar.

73 Intermitant Hipoksi Ksantine Oksidaz Mitokondriyal Disfonksiyon Homosistein ROS Transkripsiyon Faktörleri Aktivasyonu HIF- I VEGF Endotelin-1 Eritropoetin HSP70 Glikolitik enzimler Monosit Aktivasyonu Lenfosit Aktivasyonu Endotel Hücresi Aktivasyonu Adezyon Moleküli Expression Monosit,Lenfosit / Endotel Adezyonu Endotel Fonksiyon Bozukluğu Damar Hastalığı Lipoprotein oksidasyon Sleep Med Rev :35-51

74 OUAS da kardiyovaskuler sonuçların ortaya çıkması otonomik ve ventilatuvar kemorefleksin potansiyalize olmasıyla ilişkilidir Asfiksi OUAS Tekrarlayan Arousal Hipoksi Hiperkapni Asidoz Otonom Sinir Aktivasyonu Rekürren Uyku Bölünmesi GAUH Kognitif Disfonk Hipotalomo-Hipofizer Testikuler Fonk. Kaybı Eritropoez Aterogenez Sist.Vazo Konstrüksi Pulm.Vazo Konstrüksi Bradikardi Kardiak İskemi Azalmış Libido Polisitemi Vaskuler Hastalık Sistemik HT Pulmoner HT Kardiak Aritmi Ani ölüm

75 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). II. Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar; 1. Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, 2. Konjenital Sentral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu, 3. Tıbbı durumların neden olduğu UB Hipovent/Hipok, 4. Akciğer parankim ve Vaskuler patolojilerin neden olduğu UB Hipovent/Hipok, 5. Alt Solunum Yolları Obstruksiyonunun neden olduğu UB Hipovent/Hipok 6. Nöromuskuler ve Göğüs Duvarı rahatsızlığının neden olduğu UB Hipovent/Hipok

76 Alveoler Hipoventilasyon o Akciğerlere giren ve çıkan havada oksijen alımı ve karbondioksit atılımının sağlamada yetersiz kalmasıdır. o Hipoksemiyle bereber hiperkapnin belirgin sebebidir. o Çoğunlukla akciğer parankimi radyolojik olarak normaldir. o Gerçek ya da rölatif hipoventilasyon vardır

77 Uykuya Bağlı Hipoventilasyon o Normal bireyde uykuya bağlı hipoventilasyonda; Hafif hipoksi PaO mmhg azalmayla, Hiperkapni PaCO 2 da 3-10 mm Hg yükselmeyle gelişir. o Bu değişiklikler normal bireyde klinik olarak önemsizdir, kötü klinik sonuçlara neden olmaz. o Bu fizyolojik etkiler farklı uyku evrelerinde görülmesine karşın, özellikle REM uykusunda belirginleşir. o Uykuda FRC düşer.

78 Alveoler Hipoventilasyon o Alveolar hipoventilasyon PaCO 2 (hiperkapni ) ın yükselmeyle giden yetersiz solunum eylemidir, o Alveolar hipoventilasyona birçok hastalık neden olur ve bunlar Hipventilasyon sendromları olarak bilinir o Alveolar hipoventilasyon aynı zamanda hipokseminin nedenidir. o Bundan ötürü bu hastalarda klinik olarak çok belirgin hipoksemi gelişir. o Hipoksemi- hiperkapni birlikteliği hipoventilasyon sendromlarında klinik bulguları kötüleştirir.

79 Hastalıkta Uykuya Bağlı Hipoventilasyon- Hipoksi o Hipoventilasyon ve Hipoksi ile seyreden solunum bozukluklarında temel bozukluk: o Organizmanın ürettiği CO2 ın akciğerden atılamaması;akciğerde birikmesine neden olmasıdır. o O2 den zengin havanın akciğerlere alınamamasıdır.

80 Hastalıkta Uykuya Bağlı Hipoventilasyon- Hipoksi o Bunun sonucunda; o PaCO2 ı artar, hiperkapni gelişir, o PaO2 azalır (azalmış oksijen alımına bağlı) hipoksi gelişir.

81 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). II. Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar; 1. Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, 2. Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu. 3. Tıbbı durumların neden olduğu UB Hipovent. / Hipok. 4. Akciğer parankim ve Vaskuler patolojilerin neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 5. Alt Solunum Yolları Obstruksiyonunun neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 6. Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı rahatsızlığının neden olduğu UB Hipovent./ Hipok.

82 Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, o Nörölojik hastalıklar; o Arnold-Chiari malformasyonu, o Beyin Tümörleri, o Beyinde yer işgal eden lezyonlar, o Damarsal malformasyonlar, o Santral Sinir Sistemleri infeksiyonları o İnme, o Beyin cerrahiye ilişkin girişimler.

83 Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, o Gece Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NPPV) ; nörömuskuler hastalığı ile birlikte, baş ağrısı, gündüz aşırı uyku hali(eds), uyku güçlüğü ve kognitif disfonksiyon olanlarda endikedir.

84 Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, o Semptomları olmayan ancak PaCO2>45mmHg, PaO2<60mmHg olan olgularda,nppv endikedir. o Bireyde gündüz PaCO 2 >50 mmhg ve oksijen saturasyonu (SpO2)<%92 ise hastaya gündüzde ventilasyon desteği verilmelidir.

85 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). II. Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar; 1. Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, 2. Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu, 3. Tıbbı durumların neden olduğu UB Hipovent. / Hipok. 4. Akciğer parankim ve Vaskuler patolojilerin neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 5. Alt Solunum Yolları Obstruksiyonunun neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 6. Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı rahatsızlığının neden olduğu UB Hipovent./ Hipok.

86 Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu (CCHS) o Heterojen ciddi bir hastalık, Ondine s curse. o Uykuda kalıcı hipoventilasyon varlığı ve PaCO2 > 60 mmhg oluşu tanı kriteridir. o Solunum kontrol anormallikleri baskın özelliktir, o Bunun dışında otonomik sinir sistemi, azalmış kalp hızı değişiklikleri, azalmış soluk soluk arası değişim intervali, bradikardi, Vagusun aracılık ettiği senkop, asistolu, yutkunma bozukluğu, o Göze ilişkin anormallikler vardır.

87 Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu(CCHS) o Tedavi edilmeyen hastalarda kronik hiperkapni, hipoksi, siyanoz, kor pulmonale, ödem, retardasyon, epilepsi ve ölüm olur. o Diğer yaygın komplikasyonlar, gastroösefagial motilite bozuklukları, reflü, hipotoni, bol terleme, infeksiyona ilişkin ateş olmaması ve pnömoni gelişimidir. o Ölüm uzun süren solunum desteğine bağlı komplikasyonlar ve bağırsak hastalıklarına bağlıdır

88 Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu(CCHS) o Hastalığın erken tanısı ve solunum düzeltilmesi, olası riskleri önler. o Bu olgulara uykuda mekanik solunum desteği verilir. Bu destek 24 saate kadar uzatılabilir. o Trakeostomi ile mekanik destek verilir. o Oronazal, nazal maske ile NIMV verilir. o Diyafram pacemaker konulması yarar sağlar.

89 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). II. Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar; 1. Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, 2. Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu, 3. Tıbbı durumların neden olduğu UB Hipovent. / Hipok. 4. Akciğer parankim ve Vaskuler patolojilerin neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 5. Alt Solunum Yolları Obstruksiyonunun neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 6. Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı rahatsızlığının neden olduğu UB Hipovent./ Hipok.

90 Tıbbı Durumların neden olduğu UB Hipovent/ Hipok. Burada çeşitli tıbbı sorunlar, anestezi alınması, ilaç kullanımı gibi faktörler solunumu olayını yavaşlatır. Daha önce açıklanan mekanizmalarla hipoksemik- hiperkapnik durum oluşur.

91 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). II. Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar; 1. Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, 2. Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu, 3. Tıbbı durumların neden olduğu UB Hipovent. / Hipok. 4. Akciğer parankim ve Vaskuler patolojilerin neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 5. Alt Solunum Yolları Obstruksiyonunun neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 6. Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı rahatsızlığının neden olduğu UB Hipovent./ Hipok.

92 Akciğer Parankim ve Vaskuler Patolojileri Bağlı UB Hipovent./ Hipok Send. o Kistik Fibrozis, o İntertisiyel pnömoniler, o Hipersensivite pnömonileri, o Pulmoner Hipertansiyon, o Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli, o Hemoglobinopatiler(Orak Hücreli Anemi),

93 Akciğer Patolojileri o Alveol kollapsı (atelektazi) o Alveol içi sıvı dolması (transüda, eksuda, kan) o Akciğer içi vasküler şant

94 Artmış Ventilasyon/ Perfüzyon Pulmoner Emboli Damar Spazmı

95 Diffüzyon Bozukluğu o Alveol ve kapiller membran kalınlaşması sonucu gaz alış verişinin bozulması durumudur. o Genellikle tek başına solunum yetmezliği sebebi değildir, efor sırasında çıkan hipoksemiden sorumludur. o Akciğerin vasküler hastalıkları ve İPF gibi interstisyel alanı tutan hastalıklarda oluşur.

96 Diffüzyon Bozukluğu

97 Akciğer Parankim ve Vaskuler Patolojilere Bağlı UB Hipovent./ Hipok. o Oksijen tedavisi, o Non invasiv mekanik ventilasyon tedavisi o a.cpap o b.bilevel PAP o c. Ek oksijen tedavisi o Orak Hücreli Anemide transfüzyon ve cerrahi gerekebilir.

98 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). II. Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar; 1. Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, 2. Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu, 3. Tıbbı durumların neden olduğu UB Hipovent. / Hipok. 4. Akciğer parankim ve Vaskuler patolojilerin neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 5. Alt Solunum Yolları Obstruksiyonunun neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 6. Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı rahatsızlığının neden olduğu UB Hipovent./ Hipok.

99 Amfizem Pulmoner Emboli Artmış Ventilasyon/ Perfüzyon Damar Spazmı

100 Sekresyon Daralmış Havayolu Azalmış Ventilasyon/ Perfüzyon

101

102 Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksi KOAH olgularında gaz değişimindeki bozulma ve hipoventilasyonun varlığı, özellikle REM uykusunda klinik önemi olan hipoksi ve hiperkapni gelişmesine neden olur. Nokturnal oksijen desaturasyonu (NOD) ve kötü uyku kalitesi, polisitemi,kor pulmonale, aritmiler ve artmış mortalite riski ile birliktedir.

103 Alt Solunum Yolları Obstruksiyonuna Bağlı UB Hipovent./ Hipok. o KOAH da standart tedaviye, ek olarak uzun süreli CPAP tedavisinin hava yolu obstruksiyonu ve gaz değiş tokuşunu düzelterek, o KOAH ve OUAS lı olguda yaşam kalitesini artırdığı ve hastaneye yatışı azalttığı görülmüştür. (Mansfi eld et al 1999; Pauwels et al 2001; G KOAH ve OUAS lı olguda OLD 2005).

104 Alt Solunum Yolları Obstruksiyonuna Bağlı UB Hipovent./ Hipok. KOAH ve OUAS lı olguda CPAP la ek oksijen tedavisinin belirgin iyileşme sağladığı.orta yaşlı 55 erkekte altı aylık CPAP tedavisi sonucunda gündüz hipoksisi KOAH ve OUAS birlikteliği olan % 22olguda devam etmiştir. (de Miguel et al 2002). CPAP tedavisi OUAS da görülen, pulmoner ve sistemik hipertansiyonu azaltarak tedaviyi kolaylaştırır. (Arias et al 2006; Campos-Rodriguez et al 2007).

105 spike patern

106

107 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). II. Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar; 1. Uykuya Bağlı İdiopatik Non-Obstruktif Hipoventilasyon, 2. Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu, 3. Tıbbı durumların neden olduğu UB Hipovent. / Hipok. 4. Akciğer parankim ve Vaskuler patolojilerin neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 5. Alt Solunum Yolları Obstruksiyonunun neden olduğu UB Hipovent./ Hipok. 6. Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı rahatsızlığının neden olduğu UB Hipovent./ Hipok.

108 Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı Rahatsızlığının Neden Olduğu UB Hipovent./ Hipok. o Obesite Hipoventilasyon Sendromu(OHS) o Nöromuskuler Hastalıklar: o o o ALS,Spinal Kord İnjurisi,Miyasteni Gravis, Eaton-Lambert Synd,Toksik-Metabolik myopatiler,post polio sendromu, Charcot-Marie-Tooth Sendromu. o Diğer Göğüs Duvarı hastalıkları: o o Kifoskolyoz, Ankilozan Spondilit, Travmaya bağlı göğüs kafesi hareket sınırlılığı, Plevral Patolojiler

109 Obesite Hipoventilasyon Sendromu(OHS) o Obesite, o Günlük Hiperkapni ve Hipoksemi varlığı, o Polisitemi, o Sağ ventrikuler yetmezlik vardır(pht, Korpulmonale) o Günlük alveolar hipoventilasyon( PaO2<70mmHg, PaCO2> 45mmHg), o BKI > 30-35k/m2 dir. o Gündüz aşırı uykululuğu

110 Obesite Hipoventilasyon Sendromu(OHS) Tedavi; o Kilo verme tedavinin önemli bir basamağıdır. o Diet,tek başına zor bir tedavi yaklaşımdır. o Bariatrik cerrahi yöntemlerle sonuç iyidir. o Laporaskopik Bariatrik cerrahi emniyetlidir. o Non invasiv mekanik ventilasyon tedavisi o o o a.cpap b.bilevel PAP c. Ek oksijen tedavisi

111 Obesite Hipoventilasyon Sendromu(OHS) Tedavi o İki grup halinde sınıflanan zayıflamayı hedefleyen birçok cerrahi girişim yöntemi var: o I. Gastrik Sınırlama Girişimleri; o Vertikal Bandajlı Gastroplasti (VBG), o Adjustable Gastrik Bandaj (AGB), o Roux-en-Y Gastrik Bypass (RYGB). o o II. Malabsorpsiyona Neden olan Girişimler o Biliopankreatik Diversiyon (BPD) o Duodenal switch ile Biliopankreatik Diversiyon (BPD-DS). o Tüm girişimler şişmanlığı önlemede oldukça başarılıdır.

112 Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı Rahatsızlığının Neden Olduğu UB Hipovent./ Hipok. o Obesite Hipoventilasyon Sendromu(OHS) o Nöromuskuler Hastalıklar: ALS,Spinal Kord İnjurisi,Miyasteni Gravis, Eaton-Lambert Synd, Toksik-Metabolik myopatiler,post polio sendromu, o Charcot-Marie-Tooth Sendromu. o Diğer Göğüs Duvarı hastalıkları: Kifoskolyoz, Ankilozan Spondilit, Travmaya bağlı göğüs kafesi hareket sınırlılığı, Plevral Patolojiler

113 Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı Patolojisinin Neden Olduğu UB Hipovent./ Hipok. o Nöromuskuler Hastalıklar: o (ALS,Spinal Kord İnjurisi,Miyasteni Gravis, Eaton-Lambert Send, Toksik-Metabolik myopatiler,post polio sendromu,charcot-marie-tooth Sendromu.) o Hafif olgularda ek oksijen tedavisi yararlıdır. o Nokturnal non invasiv mekanik ventilasyon, o Bilevel PAP, o Noninvasiv İntermitatnt Positif Pressure Ventilasyon (NIPPV) o Trakeostomi aracılığı ile Mekanik Ventilasyon

114 Nörömuskuler ve Göğüs Duvarı Rahatsızlığının Neden Olduğu UB Hipovent./ Hipok. o Obesite Hipoventilasyon Sendromu(OHS) o Nöromuskuler Hastalıklar: o o o ALS,Spinal Kord İnjurisi,Miyasteni Gravis, Eaton-Lambert Synd,Toksik-Metabolik myopatiler,post polio sendromu, Charcot-Marie-Tooth Sendromu. o Diğer Göğüs Duvarı hastalıkları: o o Kifoskolyoz, Ankilozan Spondilit, Travmaya bağlı göğüs kafesi hareket sınırlılığı, Plevral Patolojiler

115 Diğer Göğüs Duvarı Hastalıklarında Tedavi o Diğer Göğüs Duvarı hastalıkları: o (Kifoskolyoz, Ankilozan Spondilit, Travmaya bağlı göğüs kafesi hareket sınırlılığı, Plevral Patolojiler) o Bilevel PAP, o Noninvasiv İntermitatnt Positif Pressure Ventilasyon (NIPPV) o Noninvasiv İntermitant Positif Pressure Ventilasyon (NIPPV)+ Oksijen tedavisi

116 International Classification of Sleep Disorders-2 (ICSD- 2). o III. Uykuya Bağlı Diğer Solunumsal Hastalıklar; o Uyku apne / Uykuya bağlı solunumsal Hastalıklar(Sınıflandırılamayanlar)(SRBD, NOS)

117 Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu (UARS) o Apne ve/ veya hipopneye yol açmadan, üst solunum yolunda rezistans artışı sonucu toraks içi başınçta belirgin artışa yol açan ve sonunda kısa süreli, sık tekrarlayan arousallarla sonlanan ; gündüz aşırı uyku eğilimi ile karakterize klinik durumdur.

118 UARS da Beklenen PSG Bulguları o Negatif polisomnografi o Oksijen desatürasyonu yok veya hafif düzeyde o NREM evre 3, 4 de belirgin azalma o EEG de sık tekrarlayan, kısa süreli arousal lar o -10 cm H 2 O dan daha yüksek intratorasik negatif basınç artışı

OUAS Tanı ve Tedavisi

OUAS Tanı ve Tedavisi Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Toplantısı Acıbadem Hastanesi-Kayseri 25.Şubat.2012 OUAS Tanı ve Tedavisi Doç.Dr.Sadık ARDIÇ SB Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hast, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

UAS da Oto CPAP Titrasyonu

UAS da Oto CPAP Titrasyonu TUTD 14.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 2. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi 6-10 Ekim 2013 Hilton Otel-Bodrum UAS da Oto CPAP Titrasyonu Doç.Dr.Sadık Ardıç Acıbadem Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Solunumsal Olayların Skorlanması

Solunumsal Olayların Skorlanması Solunumsal Olayların Skorlanması Dr. Hikmet FıratF SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Merkezi SOLUNUMSAL OLAYLAR Solunum parametreleri PSG nin vazgeçilmez

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU. Dr. M. Sezai Taşbakan Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D.

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU. Dr. M. Sezai Taşbakan Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU Dr. M. Sezai Taşbakan Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. 1 Sunum Planı Tanım - görülme sıklığı Klinik tanı - Risk faktörleri - Yakınma ve öykü - Fizik muayene Tanı yöntemleri

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI OUAS SUAS CSS UHHS Obstrüktif Uyku Apne

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM. BOZUKLUKLARıNıN POLISOMNOGRAFIK DEĞERLENDIRMESI. Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR

UYKUDA SOLUNUM. BOZUKLUKLARıNıN POLISOMNOGRAFIK DEĞERLENDIRMESI. Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARıNıN POLISOMNOGRAFIK DEĞERLENDIRMESI Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR TARİHÇE 1929 Berger EEG nin ilk kez kaydedilmesi 1957

Detaylı

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar TEDAVİ ENDİKASYONLARI Doç.Dr. Remzi ALTIN Karaelmas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku sırasında meydana gelen gaz değişimlerine paralel

Detaylı

Uykuda Solunumsal Skorlama; Geçmişten -------Günümüze. Dr. Hikmet Fırat

Uykuda Solunumsal Skorlama; Geçmişten -------Günümüze. Dr. Hikmet Fırat Uykuda Solunumsal Skorlama; Geçmişten -------Günümüze Dr. Hikmet Fırat SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit. ve Araş. Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tbc Kliniği & Uyku Bozuklukları Tanı - Tedavi Merkezi SKORLAMA

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI Dr. Oya İTİL 1. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ( OSAS) 2. Santral Uyku Apne Sendromu ( CSAS) 3. Üst Solunum Yolu Rezistans Sendromu ( UARS) 4. Obezite Hipoventilasyon Sendromu

Detaylı

SANTRAL UYKU APNE SENDROMU. Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay A.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları AD

SANTRAL UYKU APNE SENDROMU. Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay A.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları AD SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay A.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları AD Santral Uyku Apne Sendromu Tanım Patofizyoloji Epidemiyoloji Sınıflama* Klinik özellikler ve sonuçları Tanısal değerlendirme

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Polisomnografi Raporunun Hazırlanması ve Yorumlanması

Polisomnografi Raporunun Hazırlanması ve Yorumlanması Polisomnografi Raporunun Hazırlanması ve Yorumlanması Dr. Hikmet FIRAT SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi ANKARA KONU AKIŞ

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM OLAYLARI SKORLAMASI

UYKUDA SOLUNUM OLAYLARI SKORLAMASI UYKUDA SOLUNUM OLAYLARI SKORLAMASI DR. SİBEL ÖZKURT PAÜ Tıp Fak. Göğüs Hast. AB.D 15. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ 01-05 Kasım 2014 SUNUM PLANı Solunum olaylarını skorlama tarihçesi Solunum kayıtları ve

Detaylı

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri;

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 20.4.15. Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları (NĐMV) A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 1. NĐMV cihazı verilecek hastalıklar; Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına

Detaylı

Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar

Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar Uykuda Solunumsal Olayların Skorlanması-Tanımlar Doç. Dr. Mehmet Ünlü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Uykuda solunum bozuklukları Uyku sırasında solunum şeklinde patolojik

Detaylı

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU OSAS ve kardiyovasküler hastalıklar OSAS ve serebrovasküler hastalıklar OSAS ve hipertansiyon OSAS ve şeker metabolizması

Detaylı

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI. Dr. Oya İTİL DEÜTF Göğüs Hastalıkları AD İZMİR

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI. Dr. Oya İTİL DEÜTF Göğüs Hastalıkları AD İZMİR UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI Dr. Oya İTİL DEÜTF Göğüs Hastalıkları AD İZMİR Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin, çeşitli uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve periyodik olarak kesilmesidir.

Detaylı

TUTD Teknisyen Sertifikasyon Kursu Solunumsal Skorlama. Dr. Ahmet U. Demir

TUTD Teknisyen Sertifikasyon Kursu Solunumsal Skorlama. Dr. Ahmet U. Demir TUTD Teknisyen Sertifikasyon Kursu Solunumsal Skorlama Dr. Ahmet U. Demir Plan Solunum, ventilasyon, oksijen saturasyonu Solunum olayları, kurallar ve örnekler Çocuklarda solunum olayları, kurallar Kanın

Detaylı

SOMNOGRAFİDE SOLUNUM KAYITLARI TEMEL BİLGB

SOMNOGRAFİDE SOLUNUM KAYITLARI TEMEL BİLGB POLİSOMNOGRAF SOMNOGRAFİDE SOLUNUM KAYITLARI TEMEL BİLGB LGİLERLER Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ UÜTF Göğüs G s Hastalıklar kları AD BURSA www.uykubozuklugu.com POLİSOMNOGRAF SOMNOGRAFİDE SOLUNUM KAYITLARI

Detaylı

Dr. Hikmet FIRAT. SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast./ANKARA. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi

Dr. Hikmet FIRAT. SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast./ANKARA. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi Dr. Hikmet FIRAT SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast./ANKARA Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi USB Sınıflaması Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri NIMV Çeşitleri

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Dr. Ahmet Uğur Demir

Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Dr. Ahmet Uğur Demir Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Dr. Ahmet Uğur Demir 1. SUA tanımı nedir? 10 soruda SUAS Santral apne Ha B T Uyku sırasında üst havayolunda tıkanıklık olmadan tekrarlayan apne tablosu Obstrüktif apne

Detaylı

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa ICSD3: Parasomniler Farklar & Yenilikler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa Uyku bozuklukları sınıflaması Ortak bilimsel dil kullanmak Standart tanı ve tedavi yaklaşımları için uygun zemin Hastalık

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI. Dr. Oya İTİL DEÜTF Göğüs Hastalıkları AD İZMİR

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI. Dr. Oya İTİL DEÜTF Göğüs Hastalıkları AD İZMİR UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI Dr. Oya İTİL DEÜTF Göğüs Hastalıkları AD İZMİR UYKU Uyku sağlıklı fonksiyon için yaşamsal önem taşıyan karmaşık bir davranıştır. Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin, çeşitli

Detaylı

Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu

Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu OLGU OLGU 35 Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu 221 Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu Sibel Öktem Ayık, Galip Akhan Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

Uykusuzluk Yakınması İle Gelen Hastaya Yaklaşım. Dr. Hakan KAYNAK

Uykusuzluk Yakınması İle Gelen Hastaya Yaklaşım. Dr. Hakan KAYNAK Uykusuzluk Yakınması İle Gelen Hastaya Yaklaşım Dr. Hakan KAYNAK Uykusuzluk Birçok kişi için = Uyku ilacı Uyku hekimi için =??? Kabus 1979 Sınıflaması Diagnostic Classification of Sleep and Arousal Disorders

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Kardiyovasküler sistem regülasyonu Lokal Refleks Santral regülasyon Otonom sinir sistemi Sempatik Parasempatik Kalp:

Detaylı

Uykuda Solunum ve Kardiyovasküler Sistemlerdeki değişiklikler. Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD

Uykuda Solunum ve Kardiyovasküler Sistemlerdeki değişiklikler. Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD Uykuda Solunum ve Kardiyovasküler Sistemlerdeki değişiklikler Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD Uykuda Kardiyovasküler fizyoloji; Santral ve Otonomik Regülasyon Santral sinir sistemi(sss)

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu

Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromu Dr.Levent Karasulu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarı Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Uyku sırasında soluk hava akımı

Detaylı

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Havayolu Basınç (PAP) Tedavisi Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Sunum Planı: Tanım, Epidemiyoloji, Solunum yetmezliği (SY) tipleri, Solunum yetmezliği patofizyolojisi, Solunum yetmezliği

Detaylı

Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller

Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörofizyoloji Bilim Dalı Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

UAS da PAP Titrasyonu

UAS da PAP Titrasyonu TUTD 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10.Kasım.2010 Maritime Pine-Beach,Antalya UAS da PAP Titrasyonu Doç.Dr.Sadık Ardıç Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Kardiyovasküler sistem regülasyonu Lokal Refleks Santral regülasyon Otonom sinir sistemi Sempatik Parasempatik Kalp:

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi Teknisyen : Evren SÖNMEZIŞIK CPAP OSAS tedavisinde birinci seçenektir.

Detaylı

DİYABET VE UYKU BOZUKLUKLARI

DİYABET VE UYKU BOZUKLUKLARI DİYABET VE UYKU BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Yusuf ÖZKAN F.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ 49. Diyabet Kongresi, 18 Nisan 2013, ANTALYA Sunu planı Diyabet

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Yeni Uyku Bozuklukları Sınıflaması (ICSD-3) Uykuda Solunum Bozukluklarında Neler Değişti?

Yeni Uyku Bozuklukları Sınıflaması (ICSD-3) Uykuda Solunum Bozukluklarında Neler Değişti? Derleme Review 139 Yeni Uyku Bozuklukları Sınıflaması (ICSD-3) Uykuda Solunum Bozukluklarında Neler Değişti? New Classification of Sleep Disorders (ICSD-3) What Has Changed in Sleep Breathing Disorders?

Detaylı

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı?

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP Yüksek devirli bir jeneratör Basıncı

Detaylı

UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu

UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu 1 Sunum Planı OSAS tanım-prevalansı Klinik tanı - Risk faktörleri

Detaylı

Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği BİPAP MODLARI Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği American Academy of Sleep Medicine, International Classification of Sleep Disorders, Third

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP (Continious Positive

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SEMPTOM PREVALANSI

DENİZLİ İL MERKEZİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SEMPTOM PREVALANSI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DENİZLİ İL MERKEZİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SEMPTOM PREVALANSI UZMANLIK TEZİ DR.BAHATTİN POLAT DOÇ.DR. SİBEL ÖZKURT DENİZLİ-2007

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN.

Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal & Kardiyak Skorlama MUSTAFA GAZİAYGÜNEŞ UYKU TEKN. Arousal,uykunun EEG frekansındaki ani değişim ile yüzeyselleşmesidir. Aurosalın Kuralları KURAL 1 EEG frekans değişikliğinin arousal olarak skorlanması

Detaylı

Uyku Bozuklukları Sınıflaması ve Ayırıcı Tanısı

Uyku Bozuklukları Sınıflaması ve Ayırıcı Tanısı Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 10 Uyku Bozuklukları Sınıflaması ve Ayırıcı Tanısı Oğuz KÖKTÜRK* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Dizinin daha önceki bölümlerinde

Detaylı

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi TANIM Horlama ve buna eşlik eden solunum düzensizlikleri ile karakterize klinik tablolardır.

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

PAP CİHAZLARI VE MODLARI. Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

PAP CİHAZLARI VE MODLARI. Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği PAP CİHAZLARI VE MODLARI Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları Obstrüktif uyku apne Sendromu Santral Uyku

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

Sendromu (OUAS) Sonuçlar. ları. Uz.Dr. Banu Gülbay AÜTF Göğüs Hastalıkları AD

Sendromu (OUAS) Sonuçlar. ları. Uz.Dr. Banu Gülbay AÜTF Göğüs Hastalıkları AD Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sonuçlar ları Uz.Dr. Banu Gülbay AÜTF Göğüs Hastalıkları AD OUAS OUAS; Uyku da tekrarlayan Üst Solunum Yolu obstrüksiyonları (+), eşlik eden Artmış solunum çabası,

Detaylı

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM uyku iliģkili parasomniler; REM uyku davranıģ bozukluğu Tekrarlayan izole uyku paralizisi Kabus bozukluğu REM UYKU DAVRANIġ BOZUKLUĞU

Detaylı

SOLUNUM FİZYOPATOLOJİSİNE GİRİŞ

SOLUNUM FİZYOPATOLOJİSİNE GİRİŞ SOLUNUM FİZYOPATOLOJİSİNE GİRİŞ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Solunum düzensizliklerini saptama yöntemleri Kan gazları ve ph Akciğer işlevi testleri: Statik solunum testleri: Akciğer

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

UYKUYA BAĞLI SOLUNUM HASTALIKLARI

UYKUYA BAĞLI SOLUNUM HASTALIKLARI UYKUYA BAĞLI SOLUNUM HASTALIKLARI Dr. Oya İtil Dokuzeylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin, çeşitli uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul Polisomnografi için hastanın hazırlanması Hasta, polisomnografi tetkiki için;

Detaylı

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Dr. Kürşat Uzun Sunum düzeni Epidemiyoloji Solunum yetmezliğinin Patofizyolojisi Sınıflama-Tanım Akut Hipoksemik SY Hiperkapnik SY Tedavi Epidemiyoloji

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (OSAS) Dr. Caner Çavdar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (OSAS) Dr. Caner Çavdar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (OSAS) VE HİPERTANSİYON Dr. Caner Çavdar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D AD Nefroloji BD B.D 85 kd kadar farklı uyku hastalığı ğ vardır, 8 ana başlıkta

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 20082010 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE UYKU Hypnos (Uyku Tanrısı) Nyks (Gece Tanrısı) Hypnos (uyku tanrısı) ve Thanatos (ölüm tanrısı) Morpheus

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Dr Çağlar Çuhadaroğlu

Dr Çağlar Çuhadaroğlu KARDİYAK İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tanıya katkı Solunumsal olayların yansımaları Tüm arousalların yansımaları Dr Çağlar Çuhadaroğlu Etyopataojenezin anlaşılması Tanıya Primer uyku sorunları Apne, hipopne

Detaylı

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar?

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR. AKG analizi ile Asit Baz dengesi Oksijenizasyon Gaz alışverişi

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Uyku ve Uyanıklık Sırasında Solunum Fonksiyonu

Uyku ve Uyanıklık Sırasında Solunum Fonksiyonu TUTD 17. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Kursu 26 Şubat - 2 Mart 2014, Belek-ANTALYA Uyku ve Uyanıklık Sırasında Solunum Fonksiyonu Prof.Dr.Sadık Ardıç Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLİKLERİ

SOLUNUM YETMEZLİKLERİ SOLUNUM YETMEZLİKLERİ Prof. Dr. Mehmet GÜL Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı KONYA & Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL Giriş Solunum,

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARIN EŞLERİNDE YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARIN EŞLERİNDE YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARIN EŞLERİNDE YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYONUN

Detaylı

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Noninvazif Mekanik Ventilasyon 1. Büyük çocuk ise önce ne yapacağını anlat 2. Uygun nasal veya oranazal maske kullan 3. Uygun ve hastayı rahatsız etmiyecek şekilde yerleştir

Detaylı

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu Türk Uyku Tıbbı Derneği Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği Tarafından Avrupa Uyku Tıbbı Merkezleri için Belirlenmiş Akreditasyon Başvuru Formu Tarih: A. ÇALIŞANLAR: 1. Uyku Tıbbı Merkezinin Adı: a. Adres:

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Çocuklarda ve Gençlerde Uykuda Solunum Bozuklukları. Dr. Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuklarda ve Gençlerde Uykuda Solunum Bozuklukları. Dr. Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Çocuklarda ve Gençlerde Uykuda Solunum Bozuklukları Dr. Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Çocuklarda uykuda solunum bozuklukları (ICSD3) Obstruktif uyku apne sendromu

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi Burak Arpacı, Pınar Koç, Mustafa Çağrı Öcalan, Elif Sungur, B. Yüsra Şirin Danışman: Doç. Dr. Şerife Savaş Bozbaş

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

SY Tanımı SY Sınıflaması SY Fizyopatoloji Klinik ve FM Bulguları SY Olan Hastaya Yaklaşım SY Tedavisi

SY Tanımı SY Sınıflaması SY Fizyopatoloji Klinik ve FM Bulguları SY Olan Hastaya Yaklaşım SY Tedavisi Dr. Ümran TORU SUNUM PLANI SY Tanımı SY Sınıflaması SY Fizyopatoloji Klinik ve FM Bulguları SY Olan Hastaya Yaklaşım SY Tedavisi Hipoksemi: Arteriel PaO2 < 80mmHg - Hafif: PaO2 60-80mmHg - Orta: PaO2 40-60mmHg

Detaylı

SANTRAL UYKU APNESİ Dr.A.Levent Karasulu GİRİŞ: Uyku sırasında nefesin kesilmesi üst hava yolunda bir obstrüksiyon (obstrüktif apne), solunum çabası kaybı (santral apne) veya her ikisinin de beraber görülmesinden

Detaylı

Uyku Bozukluklarının Kardiyovasküler Sisteme Etkileri. Dr. Ahmet Uğur Demir

Uyku Bozukluklarının Kardiyovasküler Sisteme Etkileri. Dr. Ahmet Uğur Demir Uyku Bozukluklarının Kardiyovasküler Sisteme Etkileri Dr. Ahmet Uğur Demir Plan 1. gözlemler 2. Uykuda solunum bozuklukları 3. İnsomni 4. Huzursuz Bacaklar Sendromu/Periyodik Ekstremite Hareketi Uyku Bozukluğu

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 02 KASIM 2016, ÇARŞAMBA 03 KASIM 2016, PERŞEMBE A SALONU B SALONU C SALONU AÇILIŞ 10:45-11:00 NORMAL UYKU 1

BİLİMSEL PROGRAM 02 KASIM 2016, ÇARŞAMBA 03 KASIM 2016, PERŞEMBE A SALONU B SALONU C SALONU AÇILIŞ 10:45-11:00 NORMAL UYKU 1 BİLİMSEL PROGRAM 02 KASIM 2016, ÇARŞAMBA 08:00-24:00 GİRİŞ İŞLEMLERİ 03 KASIM 2016, PERŞEMBE A SALONU B SALONU C SALONU 17. ULUSAL UYKU TIBBI 09:00-09:30 AÇILIŞ TÖRENİ 20. UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ KURSU 7.

Detaylı

UYKU HASTASINA KLİNİK YAKLAŞIM. Dr.Burcu Oktay Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

UYKU HASTASINA KLİNİK YAKLAŞIM. Dr.Burcu Oktay Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği UYKU HASTASINA KLİNİK YAKLAŞIM Dr.Burcu Oktay Mardin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku ile ilişkili yakınmalar genel popülasyonda oldukça yaygındır. 7 kişiden 1 i kronik uyku problemi Uykusuzluk

Detaylı

Solunumsal Çabaya Bağlı Arousal (=Respiratory Effort Related Arousal =RERA)

Solunumsal Çabaya Bağlı Arousal (=Respiratory Effort Related Arousal =RERA) BASİT HORLAMA TANI VE TEDAVİSİ ÜST SOLUNUM YOLU REZİSTANS SENDROMU (UARS) TANI VE TEDAVİSİ Dr. Remzi Altın BASİT HORLAMA TANI VE TEDAVİSİ Erişkin insanların yaklaşık 50'i horlar. Horlama, erkeklerde ve

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu

Santral Uyku Apne Sendromu Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 20 Santral Uyku Apne Sendromu Oğuz KÖKTÜRK*, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Santral uyku apne

Detaylı