Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Temmuz Baskı: Ekim Baskı: Aralık 2006 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Öncü Basımevi Ankara, 0 (312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) Web: e-posta: ii

2 ÖNSÖZ 1990 li yılların başlarında, son 10 yıldaki bilgi birikimi insanlığın başlangıcından bugüne kadarki bilgi birikiminden daha fazladır denilmekteydi. Bilişim alan uzmanları ve araştırmacılar 1990 lı yılların sonlarına doğru bu söylemi bilgi birikimi her 5 yılda ikiye katlanmaktadır şeklinde değiştirdiler. Bu süre daha sonra ise her 2 yılda bir şeklinde değişti. Günümüzde bu süre iyice kısalmış durumdadır. Bilginin bu kadar hızlı bir şekilde çoğalmasının arkasında bilindiği gibi, bilgi teknolojileri alanında gerçekleşen yenilikler bulunmaktadır. Bilişim teknolojilerinde sürekli olarak gelişmeler ve yenilikler olmakta, bu teknolojiler daha çok insanın yaşamını etkilemekte ve bu teknolojiler yaygınlaştıkça onlara erişim de giderek daha kolay olmaktadır. Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini de etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerinin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına itmektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin eğitim alanına yansımalarından birisi öğretim malzemelerinin bilgisayar ortamına taşınması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan ayrıca İnternet yoluyla da etkileşimin boyutu gitgide artan bir önem kazanmaktadır. Bir öğretim materyalinin temel amacı hedeflenen kitleye eğitsel potansiyelinden en üst düzeyde yararlanma olanağını vermesi olduğu söylenebilir. Öğretim materyalleri, özellikle bilgisayar teknolojileri sayesinde buna zemin hazırlayarak etkili öğrenmelerin gerçekleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kitap öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımını önemseyen eğitimcilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap, eğitimcilere çeşitli öğretim materyallerini hazırlama, geliştirme, kullanma ve değerlendirme sürecinde yol göstermeye çalışmakta, onlara teknolojiyi öğretmeöğrenme süreçleriyle bütünleştirmelerinde yardımcı olmayı ve bunları değişik örneklerle somutlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kitabın, eğitimcilere öğretim teknolojilerini kullanırken ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarında önemli katkılar getireceği umulmaktadır. Umarım bu kaynak kitap her düzeyde eğitimcilere yol gösterici işlevini gereği gibi yerine getirir. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Ankara, Aralık 2006 iii

3 İÇİNDEKİLER Önsöz...iii İçindekiler... v 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR (s. 1-14) Temel Kavramlar: Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi, Sistem Yaklaşımı, Öğretim Teknolojisi... 2 İletişim Süreci... 5 İletişim Sürecinin Temel Ögeleri... 6 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı... 9 Araçların Sınıflandırılması ve Öğrenme ile Bağlantısı Özet Tartışma Soruları BÖLÜM ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARLANMASI, HAZIRLANMASI VE SEÇİMİ (s ) Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları Yöntem, Araç ve Materyallerin Seçimi Materyal Seçiminde Uygulanacak Ölçütler Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü Görsel Ögeleri Anlama ve Yorumlama Görsel Tasarımda Amaçlar Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Materyalleri Çekici Kılan Unsurlar (Destekleyici Unsurlar) Tasarımda Biçimsel Yapı Tasarımda Düzenlemeler Özet Tartışma Soruları v

4 3. BÖLÜM SUNUM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI (s ) Yansılar (Saydamlar) Yansıların Boyutları Yansıların Hazırlanması Yansıların Hazırlanması ile İlgili Somut Öneriler Basılı Bir Metni Aynen Kullanmanın Yaratabileceği Sakıncalar Yansıların Kullanımında (Yansıtılmasında) Maskeleme Tekniğinin Kullanılması Katlama Teknikleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanmanın Üstünlükleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanımının Doğurabileceği Olumsuzluklar/ Sınırlılıklar Yansıları Arşivleme Bir Materyal Geliştirme Aracı Olarak Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Makinesi Türleri Özet Tartışma Soruları BÖLÜM ÖĞRETİMDE GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR (s ) Öğretimde Görsel İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi Öğretme-Öğrenme Ortamlarında Yaygın Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Araçlar A- Yansıtma Özelliği Olan Görsel Araçlar B- Yansıtma Özelliği Olmayan Görsel Araçlar ve Alan Gezileri C- Basılı Materyaller D- Gösteri Yerleri E- İşitsel Araçlar F- Hareketli Araçlar (Görüntüler) G- Bilgisayarlar H- İletişim (Telekomünikasyon) Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar Araçları Seçerken/Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Görsel İşitsel Araçların Eğitim Ortamına Katkıları Sınıflarda Kullanılan Araçların Özellikleri Görsel Araçlar Kitaplar Yazı ve Gösterim Tahtaları Resimler Çizimler vi

5 Çizelgeler (Şemalar) Kavram Haritaları Grafikler Gerçek Eşyalar ve Modeller Yansıtıcılar (Projektörler) Bilgisayar Teknolojileri İşitsel Araçlar Radyo Pikap ve Plâklar Teyp, Ses Bantları ve CD ler Görsel ve İşitsel Araçlar Film Makinesi ve Hareketli Filmler Kapalı Devre Televizyon Video Teknoloji Destekli Araçlar Teletekst ve Videotekst Teknolojileri Etkileşimli Video İletişim Uyduları Özet Tartışma Soruları BÖLÜM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI (s ) İletişim Teknolojileri ve Eğitimdeki Uygulamaları Televizyon ve Video ile Öğretim Kapalı Devre Televizyon Video ile Öğretim Konferanslar Çoklu Ortamlar (Multi-Media Systems) Teletekst ve Videotekst Teknolojileri Teletekst Videotekst Etkileşimli (interactive) Video Etkileşimli Video Sisteminin İşleyişi Etkileşimli Video ile Geleneksel Eğitimin Karşılaştırılması İletişim Uyduları Özet Tartışma Soruları vii

6 6. BÖLÜM EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (s ) Bilgisayar Nedir? Donanım ve Yazılım Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir? Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitimin Üstünlükleri Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları Bilgisayar Destekli Öğretim Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Eğitim Yönetimi (BDEY) Bilgisayar Destekli Eğitim Yönetiminin Üstünlükleri Eğitim Yazılımları ve Türleri Alıştırma ve Uygulama (Pratik) Yaptırma Yazılımları (Drill and Practice) Alıştırma ve Uygulama Yaptırma Yazılımlarını Değerlendirme Ölçütleri Öğretici Yazılımlar (Tutorials) Öğretici yazılımları değerlendirme ölçütleri Benzetim (Simulation)Yazılımları Benzetim Yazılımlarını Değerlendirme Ölçütleri Problem Çözme (Problem Solving) Yazılımları Problem Çözme Yazılımları Değerlendirme Ölçütleri Eğitsel Oyunlar (Educational Games) Uygulama Yazılımları (Application software) İletişim Yazılımları (Communication software) Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Sözcük İşlem Yazılımları (Word Processing Programs) Bir Sözcük İşlemci Yazılımında Yapılabilecek Bazı İşlemler Hesap Tablosu (Elektronik Tablolama, Spreadsheet) Sunum Programları (Presentation Software) Veri Tabanı Programları (Database) PowerPoint Sunum Programını Kullanarak Bir Sunu Hazırlama Tasarım Şablonu Seçeneğini Kullanma Boş Sunu Seçeneğini Kullanma Akıllı İçerik Sihirbazını Kullanarak Bir Sunu Hazırlama Slaytları Görüntüleme Biçimleri Sunuları Biçimlendirme Özet Tartışma Soruları viii

7 7. BÖLÜM İNTERNET NEDİR? (s ) İnternet Nedir? İnternet Nasıl Ortaya Çıktı? Yerel ve Geniş Bölge Bilgisayar Ağları TCP/IP Nedir? İnternet in Çalışma Sistemi ve Özellikleri İnternet (Bilgi) Kaynakları-Servisleri Elektronik Posta (e-posta) Tartışma Listeleri (Discussion Lists veya Mailing Lists) Tartışma Listelerine Örnekler Telnet Sohbet Odaları (Internet Relay Chat, IRC) Dosya Aktarımı (File Transfer Protocol, FTP) Gopher Web (World Wide Web, WWW, W3) İnternet e Bağlanma ve İnternet Servis Sağlayıcıları İnternet te Adresler (Adreslerin Anatomisi) İnternet Alan Adları (Domain Names) İnternet te Araştırma-Arama/Tarama Yapma Türkiye de İnternet Uzaktan Eğitim ve İletişim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan Eğitimin Kullanım Amaçları Uzaktan Eğitim Sisteminin Türleri ve Seçimi Etkileyen Değişkenler Uzaktan Eğitim Sisteminin Özellikleri Web Temelli Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitime Yönelik Eleştiriler İletişim Teknolojileri ve Eğitimdeki Uygulamaları Türkiye deki Çeşitli Uzaktan Eğitim Uygulamaları Özet Tartışma Soruları BÖLÜM ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ DEĞERLENDİRME (s ) Öğretim Materyallerini Değerlendirme Öğretim Etkinliklerini Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Nedir? Ölçme Çeşitleri Ölçek Bir Ölçme Aracında Aranan Nitelikler ix

8 Testlerin Sınıflandırılması Değerlendirme Nedir? Program Değerlendirme Değerlendirme Türleri Eğitim Amaçlı Bilgisayar Programlarını Değerlendirme Öğretim Materyallerini Değerlendirme Görsel Tasarım Biçimsel Yapıyı Değerlendirme Formu Çoklu Ortam Setlerini Değerlendirme Formu Basılı Materyalleri Değerlendirme Formu Yansıtma Özelliği Olmayan Görselleri Değerlendirme Formu Yansıtma Özelliği Olan Görselleri Değerlendirme Formu İşitsel Materyalleri Değerlendirme Formu Video ve Filmleri Değerlendirme Formu Bilgisayar Yazılımlarını Değerlendirme Formu Özet Tartışma Soruları EKLER (s ) Türkiye deki Eğitim Teknolojisi Merkezleri Türkiye deki Eğitim Teknolojisi Merkezleri (Eğitim Teknolojisi Üretim ve Hizmet Birimleri) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilgiye Erişim Merkezi MEB Hizmet Üretim ve Dağıtım Birimleri Okullarda Bilgi Teknolojisi (BT) Sınıfları Anadolu Üniversitesi nde Eğitsel Televizyon Programları Açıköğretim Fakültesi Eğitim Televizyonu (ETV) Açıköğretim Fakültesi Programları Görsel Tasarımcılara ve Uygulayıcılara Sunumlarla İlgili Somut Öneriler Sunuculara, Sunuları Süresince Uymaları Gereken Temel İlkeler Konusunda Uyarılar Basılı Materyallerin Tasarımı Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Eğitimciler İçin Webden Çeşitli Kaynaklar İngilizce Öğrenme-Öğretme Kaynakları Kaynakça Sözlükçe Ad Buldurusu Konu Buldurusu Yazar Hakkında x

9 Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR İçindekiler Temel Kavramlar: Eğitim, Ö ğretim, Eğitim Teknolojisi, Sistem Yaklaşımı, Ö ğretim Teknolojisi Eğitim, Ö ğretim, Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Ö ğretim Teknolojisi İletişim Süreci o İletişim Sürecinin Temel Ö geleri o İletişim Süreci ve YaşantıAlanı Araç ların Sınıflandırılmasıve Ö ğrenme ile Bağlantısı Özet Tartışma Soruları

10 2 Ö ğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde eğitim, öğretim, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisi, iletişim süreci ve bu sürecin öğretim etkinlikleriyle olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Temel Kavramlar: Eğitim, Ö ğretim, Eğitim Teknolojisi, Sistem Yaklaşımı, Ö ğretim Teknolojisi Öğretim teknolojilerinin neler olduğuna ve bu teknolojilerin öğretim etkinliklerindeki yeri ve önemine geçmeden önce eğitim, öğretim, teknoloji, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi gibi kavramların kısaca açıklanmaları gerekmektedir. Eğitim Ertürk (1997) eğitimi bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlamaktadır. Çilenti (1984) ise tanımlamasını öğrenme kavramıyla bağlantılı olarak yapmakta ve öğrenme, ya bir davranış değişikliğinin veya yeni bir davranışın oluşması; eğitim ise içinde yaşanılan toplumca arzu edilen davranışların bireyde oluşturulması sürecidir demektedir. Ö ğretim Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi için planlanan, kasıtlı ve sistematik eğitim (Demirel, 2003) olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır. Eğitim ve teknoloji insan yaşamının daha etken duruma getirilmesinde önemli rolü olan iki temel öğedir. Her iki öğe de insanın doğal ve sosyal çevresine egemen olma yolunda gösterdiği çabalarda başvurduğu iki temel araç olmuştur (Alkan, 1998). Eğitim Teknolojisi Eğitimin tanımı bu şekilde yapıldıktan sonra, eğitim teknolojisinin eğitim süreci içindeki yerinin saptanabilmesi için program geliştirme kavramının ne olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Çilenti (1984) program geliştirmeyi eğitimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi işlemleri olarak tanımlamakta ve program geliştirmede eğitimin planlanması, eğitimin yürütülmesi ve değerlendirme olmak üzere üç temel aşamanın bulunduğunu

11 Bölüm 2 ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARLANMASI, HAZIRLANMASI ve SEÇİMİ İçindekiler Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları Yöntem, Araç ve Materyallerin Seçimi Materyal Seçiminde Uygulanacak Ölçütler Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü Görsel Ögeleri Anlama ve Yorumlama Görsel Tasarımda Amaçlar Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Materyalleri Çekici Kılan Unsurlar (Destekleyici Unsurlar) Tasarımda Biçimsel Yapı Tasarımda Düzenlemeler Özet Tartışma Soruları

12 16 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, öğretim etkinliklerini plânlarken öğretim materyallerinin hazırlanması ve tasarımında uyulması gerekli ilkeler üzerinde durulmuştur. Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları Yöntem, Araç ve Materyallerin Seçimi Öğretimde bir aracın kullanımı her şeyden önce bir yöntemin, bir aracın ve bir materyalin sistematik bir şekilde seçilmesini gerekli kılar. Bu seçim sürecinin üç aşaması bulunmaktadır: Gerçekleştirilmesi planlanan öğrenme etkinliğine uygun bir yöntemin seçilmesi Yöntemin uygulanmasına elverişli bir araç biçiminin (format) seçilmesi Seçilen araç biçimine uyumlu materyallerin seçilmesi, değiştirilmesi ve tasarımı Bir materyal tasarlarken birtakım süreçler yaşanır. Bu süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Sürecin ilk basamağı bir hedef analizinin yapılmasıdır. Bu aşamada hedefin hangi hedef alanıyla ilgili olduğu sorusunun yanıtı verilir. Hedefin, hedef alanlarından bilişsel, duyuşsal veya psikomotor alanlarından hangisiyle ilgili olduğuna bağlı olarak farklı seçim ve tasarım ilkelerinin uygulanması gerekebilir. Hedef kitlenin (öğrenenin) özelliklerinin belirlenmesi basamağında çeşitli durumlara bakılır. Örneğin, bireylerin öğrenmeleri beklenen konuyla ilgili olarak halihazırda sahip oldukları ön öğrenmeler (bilgi ve beceriler) belirlenir. Bu basamakta ayrıca bireylerin bireysel ve sosyal özellikleri (bireylerin yaşı, güdülenme düzeyleri, tutumları, beklentileri vb.), öğrenme stilleri (bilgiyi işleme alışkanlıklarıdır) ve zekâ profilleri de incelenir. Sürecin bir sonraki basamağında bir içerik analizi yapılır. İletilmek istenen mesajın türüne göre mesaj farklı biçimlerde tasarlanır. İçerik ve aracın bütünleştirilmesi basamağında hedefe, içeriğe ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak çeşitli formatlar seçilir. Materyal, bu ölçütler göz önünde bulundurularak geliştirilir. Bu aşamadan sonra materyal, öğrenme ortamında kullanılmaya hazır durumdadır. Bu uygulama aşamasından sonra son olarak değerlendirme aşaması gelir.

13 Bölüm 3 SUNUM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI İçindekiler Yansılar (Saydamlar) Yansıların Boyutları Yansıların Hazırlanması Yansıların Hazırlanması ile İlgili Somut Öneriler Basılı Bir Metni Aynen Kullanmanın Yaratabileceği Sakıncalar Yansıların Kullanımında (Yansıtılmasında) Maskeleme Tekniğinin Kullanılması Katlama Teknikleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanmanın Üstünlükleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanımının Doğurabileceği Olumsuzluklar/ Sınırlılıklar Yansıları Arşivleme Bir Materyal Geliştirme Aracı Olarak Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Makinesi Türleri Özet Tartışma Soruları

14 32 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, öğretim etkinlikleri sırasında kullanılacak materyallerden yansıların hazırlanması, tasarımı, bunların öğrenme ortamına getirdikleri katkılar ve bunların kullanımlarında uyulması gerekli kurallar üzerinde durulmuştur. Yansılar (Saydamlar) Yansılar, bir sunucu tarafından bir ekrana yansıtmak amacıyla bir tepegözde kullanılan geniş boyutlu slaytlara denebilir. Yansılar aracılığıyla kavramlar, süreçler, rakamsal gerçekler, istatistikler ve plânlar görsel olarak sunulur ve özetlenir. Sunular küçük gruplara yapılabileceği gibi, ortalama büyüklükteki sınıflara veya geniş gruplara da yapılabilir. Bazı kullanımlarda tahtaya yazma işini ortadan kaldırma işlevini görürler. Sunularda hazır yansılar (satın alınıp) kullanılabileceği gibi çalışma yapraklarından, sözcük işlemci, sunu ve grafik programlarından alınan bilgisayar çıktıları da doğrudan tepegözler aracılığıyla yansıtılabilir. Bu yolla sunu yaparken zamanı etkili bir şekilde kullanabilmek mümkün olabilmektedir. Günümüzde tepegözler yerini hızla bilgisayar yansıtıcılarına (video projektörleri) bırakmaktadırlar. Bu nedenle tepegöz yansısı hazırlama yerine bilgisayar görüntülerinin projektörlerde yansıtılması yoluna gidilmektedir. Bu amaçla yaygın olarak sunu programları kullanılmaktadır. Günümüzde sunu materyallerini hazırlarken en yaygın kullanılan program Microsoft PowerPoint isimli programdır. Bu ve benzeri sunu programlarında bir grup slayttan oluşan sunular hazırlanır. Bir tepegözde kullanmak üzere hazırlanan bir sunuda bir grup asetat bulunurken bir PowerPoint sunusunda da bir grup slayt bulunur. Bu bölümdeki tepegöz yansılarıyla ilgili yerleri incelerken ele alınan ilke ve kuralların bilgisayar sunuları için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. Örneğin tepegöz yansılarıyla ilgili ilkeler PowerPoint sunusundaki slaytlar için hemen hemen aynen geçerlidir. Yansılar da diğer öğretim materyallerinin hazırlanması ve kullanılmasında olduğu gibi bir plânlama yapmayı gerektirir. Bu yüzden bir kontrol listesini gözden geçirmenin sayısız yararları vardır. Sunucunun hitap ettiği kitlenin özellikleri nelerdir? Yansılar hangi hedef davranışların gerçekleşmesine yarayacak veya hangi amaca hizmet edecek? Bir içerik plânı hazırlandı mı? Yansılar amaçlara ulaşmada uygun materyaller mi? Başka materyallerle birlikte kullanımı daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir mi? Her yansı ile ilgili olarak bir içerik düzenlemesi yapıldı mı?

15 Bölüm 4 ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR İçindekiler Öğretimde Görsel İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi Öğretme-Öğrenme Ortamlarında Yaygın Olarak Kullanılan Görsel- İşitsel Araçlar Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar Araçları Seçerken/Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Görsel İşitsel Araçların Eğitim Ortamına Katkıları Sınıflarda Kullanılan Araçların Özellikleri Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel ve İşitsel Araçlar Video Teknoloji Destekli Araçlar Özet Tartışma Soruları

16 54 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde öğretim etkinliklerini plânlarken öğretim materyallerinin tanıtımı ve kullanım özellikleri üzerinde durulmuştur. Bir öğretim etkinliği planlanırken, bu etkinlikle öğrencilere kazandırılacak hedef ve davranışların hangi öğrenme ortamında kazandırılacağı ve öğrenme ortamının nasıl düzenleneceğinin belirtilmesi çok önemlidir. Görsel ve işitsel araçlarla oluşturulacak öğrenme ortamının önceden iyi planlanmış olması öğretimin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Eğitimde görsel ve işitsel araçlar, gerçekleştirilmek istenen öğrenmelerin kalıcı izli olmasını sağlaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı izli ve buna paralel olarak unutma da o kadar geç olmaktadır. Öğrenmelerin kalıcı olması için verilen uyarıcıların birden fazla duyu organına hitap edecek şeklide düzenlenmesi ifadesinden de günümüzde çoklu ortamlar anlaşılmaktadır. Öğretimde Görsel İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi Bir öğretme (ve öğrenme) etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap e- derse öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı izli olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır. Başka bir ifadeyle, öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem daha çabuk hem de daha kalıcı izli olmaktadır. Eğitim araçları eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlamak için öğretmen ve yetiştiricilere en büyük yardımcıdır. Ancak araçların en mükemmelinin bile öğretmenin yerini tutamayacağını unutmamak gerekir. Öte yandan araçlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, uygun olarak kullanılmadıkları zaman yararlı olamazlar. Araştırma sonuçlarına göre insanlar: Okuduklarının İşittiklerinin Gördüklerinin Söylediklerinin Görüp işittiklerinin Yapıp söylediklerinin hatırlamaktadırlar. % 10 unu % 20 sini % 30 unu % 70 ini % 50 sini % 90 ını Sınıf ortamında öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi hatırlayabilmelerini sağlamak için de çoklu ortamların (çoklu ortam özelliklerini taşıyan öğrenme durumlarının) düzenlenmesi önem taşımaktadır. Sınıf içinde çoklu ortam

17 Bölüm 5 İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI İçindekiler Televizyon ve Video ile Öğretim o Kapalı Devre Televizyon o Video ile Öğretim Konferanslar Çoklu Ortamlar (Multi-Media Systems) Teletekst ve Videotekst Teknolojileri o Teletekst o Videotekst Etkileşimli (interactive) Video o Etkileşimli Video Sisteminin İşleyişi o Etkileşimli Video ile Geleneksel Eğitimin Karşılaştırılması İletişim Uyduları Özet Tartışma Soruları

18 88 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, öğretim etkinlikleri sırasında hangi iletişim teknolojilerinin kullanılabileceği, bu iletişim teknolojilerinden nasıl yararlanılabileceği, bunların öğrenme ortamına getirdikleri katkılar ve kullanımlarında uyulması gerekli kurallar üzerinde durulmuştur. Televizyon ve Video ile Öğretim İletişim sistemleri içinde, televizyon yayını denince tek yönlü ses ve görüntü iletimi nin söz konusu olduğu bir sistemden söz edilmektedir. Bu tür bir sistemde ses, müzik, hareketsiz fotoğraflar, grafikler ve hareketli resimler bulunabilmektedir. Ancak bunlar tek yönlü olduğu için genelde bir geri bildirim-etkileşim bulunmamaktadır. Bu tür yayınlara örnek olarak Yayın istasyonları aracılığıyla yayın, Uydular aracılığıyla yayın, Mikrodalga yayıncılığı, Kapalı Devre TV yayını ve Kablolu TV yayını verilebilir. Bunların arasından özellikle Kapalı Devre TV yayını eğitim amacıyla en yaygın kullanım alanı bulunan yayın türüdür. Televizyon etkili bir kitle iletişim aracıdır. Kodlanmış anlamlı bilgileri iletme, yansıtma ve sunma kapasitesine sahiptir. Bu süreçleri sisteme giren ve çıkan bilgi arasında uyum sağlamak, ileticinin amacı ve içeriği ile alıcının algısal ve yanıtsal davranışı arasındaki psiko-fizik uyumu düzenlemek için uygular. Görüntü, ses ve hareket özelliklerine sahip olan ve çok sayıda sunuş biçimi bulunan televizyon eğitim alanında başlıca şu amaçlarla kullanılmaktadır: Okur yazarlık gibi temel eğitim sorunlarını çözmede bir seçenek olabilmekte, Eğitim hizmetlerini yaygınlaştırma işlevi görebilmekte, Okulların sağlayamadıkları ders araçlarını sunarak eğitimde maliyeti düşürmekte, Eğitimin kalitesini yükseltmekte, Öğretmene zaman kazandırarak bireysel ilgilenmelere zemin hazırlayabilmekte Yetişkin eğitimine yaptığı katkılarla toplumsal kalkınmayı hızlandırmaktadır.

19 Bölüm 6 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI İçindekiler Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir? Bilgisayar Destekli Öğretim Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı Eğitim Yazılımları ve Türleri Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Sözcük İşlem Yazılımları (Word Processing Programs) Hesap Tablosu (Elektronik Tablolama, Spreadsheet) Sunum Programları (Presentation Software) Veri Tabanı Programları (Database) PowerPoint Sunum Programını Kullanarak Bir Sunu Hazırlama Özet Tartışma Soruları

20 104 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde öğretim etkinliklerini plânlarken ve uygularken bilgisayarın nasıl yardımcı bir araç olarak kullanılabileceği üzerinde durulmuş, ayrıca Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yönetimi gibi kavramlar ele alınmıştır. Bilgisayar Nedir? Bilgisayar gerek sayısal gerekse alfabetik verileri işleyen elektronik bir aygıttır. Bilgisayar, verileri belirli bir program mantığı içinde okuyarak, onları kendi anlayabileceği bir dile çeviren ve sonuçları kullanıcıya sunan, ayrıca verileri saklayabilen ve belleğinde tutabilen elektronik bir araçtır. Bilgisayarlar: Kendilerine verilen verileri alır, verilen komutları izleyerek bu verileri bilgi oluşturacak şekilde işlerler. Çok miktardaki veriyi kısa sürede işleyebilir ve çok fazla miktarda bilgiyi unutmadan saklayabilirler. Aritmetik ve mantık işlemlerini son derece hızlı yapabilirler. İnsan tarafından yapılan iş ve işlemlerin yapılmasını kolaylaştırırlar ve yaptıkları işlemleri hızlı, güvenli ve hatasız yaparlar. Donanım ve Yazılım Bilgisayarların kendilerine verilen verileri işleyebilmeleri için iki şeye ihtiyaçları vardır: Donanım ve yazılım. Donanım, bilgisayarın tüm fiziksel birimlerine verilen addır. Yazılım ise, bilgisayarların görevlerini yerine getirebilmeleri için onlara verilen tüm bilgiler ve komut listeleridir. Bilgisayarlar iki tür yazılım kullanır. Birincisi işletim sistemi yazılımları ve diğeri de özel amaçlar için yazılmış olan uygulama yazılımları dır. İşletim sistemi yazılımları bilgisayarların temel işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Uygulama yazılımları da belirli işleri tamamlayabilmelerine olanak verir. İşletim sistemi yazılımı bilgisayarı denetleyen, işleten ve bilgisayar yazılımları ile donanımının birlikte nasıl çalışacağı ile ilgili ilkeleri düzenleyen ve bilgisayar için yaşamsal önemde olan bir dizi programdır. İşletim sistemi, bilgisayarın verimli olarak işletimini de sağlar.

21 Bölüm 7 İNTERNET NEDİR? İçindekiler İnternet Nedir? İnternet (Bilgi) Kaynakları-Servisleri İnternet e Bağlanma ve İnternet Servis Sağlayıcıları İnternet te Adresler (Adreslerin Anatomisi) İnternet Alan Adları (Domain Names) İnternet te Araştırma-Arama/Tarama Yapma Türkiye de İnternet Uzaktan Eğitim ve İletişim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan Eğitimin Kullanım Amaçları Uzaktan Eğitim Sisteminin Türleri ve Seçimi Etkileyen Değişkenler Uzaktan Eğitim Sisteminin Özellikleri Web Temelli Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitime Yönelik Eleştiriler İletişim Teknolojileri ve Eğitimdeki Uygulamaları Türkiye deki Çeşitli Uzaktan Eğitim Uygulamaları Özet Tartışma Soruları

22 138 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, İnternet kavramının tanımı, İnternet in nasıl ortaya çıktığı, İnternet kaynaklarının neler olduğu ve bu kaynaklardan eğitimde nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulmuştur. İnternet Nedir? İnternet, milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayarak iş dünyası, devlet kuruluşları ve eğitim kuruluşları arasında dünya çapında iletişim yapma olanağı sağlayan uluslararası bir bilgisayar ağıdır (Network of networks). İnternet dünya çapında herkese açık bir haberleşme ağıdır. Ancak hiçbir organizasyon İnternet in sahibi değildir ve onu kontrol etmemektedir. Bu yapının parçaları olan ağlar, devlet kuruluşları, üniversiteler, gönüllü organizasyonlar ve ticari kuruluşlarca çalıştırılmaktadır. İnternet Nasıl Ortaya Çıktı? İnternet in başlangıcı ABD savunma bakanlığının bilgisayar ağları üzerine araştırma yapan ARPA (Advanced Research Projects Agency) isimli bir projeyi desteklemeye başladığı 1960 lı yıllara dek uzanır. Bu projede amaç, değişik türdeki ve değişik yerlerdeki bilgisayarların birbirleriyle haberleşebildiği bir bilgisayar ağını geliştirmekti. Savunma bakanlığı iş yaptığı büyük silah üreticisi firmalar ile askeri alanda araştırmalar yapan üniversiteler arasında bir bağlantı kurmak istiyordu. Ancak burada şunu da eklemek gerekir: Bu projenin asıl gizli olan amacı bir olası nükleer savaşa karşı savunucu önlemler geliştirmekti. Yerel ve Geniş Bölge Bilgisayar Ağları 1960 lı ve 1970 li yıllarda yüzlerce Yerel Bilgisayar Ağları (Local Area Networks, LAN) ve Geniş Bölge Bilgisayar Ağları (Wide Area Networks, WAN) geliştirilmişti. Yerel bilgisayar ağlarında (YBA), birbirlerine kısa mesafe uzaklıklarda olan bilgisayarlar kablolar ve bilgisayar donanımlarıyla birbirlerine bağlanmakta idiler. Geniş bölge bilgisayar ağlarında (GBBA) ise birbirlerine uzak mesafelerde bulunan çok sayıda bilgisayar telefon hatlarına benzer hatlarla birbirlerine bağlı olarak çalışmaktaydılar. Her YBA ve GBBA da değişik türde bilgisayarlar ve değişik tip düzenlemeler bulunmaktaydı.

İletişim. Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ISBN

İletişim. Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ISBN 7. BASKI Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ISBN 978-9944-919-10-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER SINIFTA TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI Teknoloji

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 8. BASKI Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ISBN 978-9944-919-10-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü Tepegöz ÖĞRETĠM ARAÇLARI VE ETKĠLĠ KULLANIMI Bayburt Üniversitesi, Egitim Fakültesi www.sakipkahraman.wordpress.com o Üzerinde hareketli bir parça taşıyan büyük bir kutu olan tepegöz basit bir araçtır.

Detaylı

4/9/15. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Sunum Materyallerinin Hazırlanması. PowerPoint Slaytları. Sunum Materyallerinin Hazırlanması

4/9/15. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Sunum Materyallerinin Hazırlanması. PowerPoint Slaytları. Sunum Materyallerinin Hazırlanması Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sunum Materyallerinin Hazırlanması Sunum Materyallerinin Hazırlanması PowerPoint Slaytları ve Tepegöz Saydamları Hazırlama Yansıların Hazırlanması Yansı Hazırlarken

Detaylı

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri)

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) Yansıtılan görsel materyaller, durağan resimlerin bir ekranda büyütülerek gösteriminden oluşan medya biçimleridir. 1 2 Modern Öğretim Araç-Gereçleri

Detaylı

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video İçerik İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı Öğretici TV ve Video Internet tabanlı öğretici TV ve video Mobil öğrenme ve araçları Karma öğrenme ve araçları Öğretici TV TV tek yönlü olarak kodlanmış

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları

Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları 3. Bölüm Öğretimde Materyal Kullanımının Faydaları Soyut öğrenmeleri somutlaştırma Karmaşık öğrenmeleri basitleştirme Öğrenmede gerçek yaşantılar sağlama Görmesi ve ulaşması mümkün olmayan yaşantılara

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

23.05.2014. Genel özellikleri: YAZI VE GÖSTERİM TAHTALARI. Dezavantajları İletişim Doğru Kullanım Görsellik Okunabilirlik

23.05.2014. Genel özellikleri: YAZI VE GÖSTERİM TAHTALARI. Dezavantajları İletişim Doğru Kullanım Görsellik Okunabilirlik YAZI VE GÖSTERİM TAHTALARI Kara/Beyaz/Yeşil tahta Elektronik tahtalar Askı/kanca tahtası Pazen tahta Manyetik tahta Dosya tahta (Flip charts) Bülten tahtası Genel özellikleri: Avantajları Erişilebilirlik

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri)

YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri) YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri) Klasik Öğretim Araç-Gereçleri Gerçek nesneler Modeller Alan gezileri Yazılı/Basılı materyaller Resimler ve Grafikler Şemalar Çizgi Resimler

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ GİRİŞ Haberleşme ve İletişim Teknolojisi HİT, bu alanda önceki yıllara ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Bu derste öğrenciler, bilgisayar ve donanımları (DVD,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ (BİT) Dil Ağırlıklı Liseler Haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ (BİT) Dil Ağırlıklı Liseler Haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ (BİT) Dil Ağırlıklı Liseler Haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati Giriş Bilişim Teknolojisi, çağdaş insan hayatının ana alanlarından birini, günlük etkinliklerin ayrılmaz parçası

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Ders izlencesi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır?

Detaylı

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER Televizyon ve video TV ve Video 1 TV ve Video Çevre Düzenleme 1. Ekrana uzaklık en az 2 m. 2. Öğrenci ekran mesafesi = ekran büyüklüğü x 12 3. Ters V 4. TV, Göz hizasının 30

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Sosyal Yapı ve Eğitim Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN Yrd. Dç. Dr. Ahmet Çoban Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim ISBN 978-605-318-441-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİL-109 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEMİH ÇALIŞKAN SOFTWARE (YAZILIM) O Sahip olunan bilgisayarların üzerine, onları verimli bir şekilde kullanmak için, çeşitli programlar yüklenir. Bu programların

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

TEKNOLOJI ve MEDYA. We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995)

TEKNOLOJI ve MEDYA. We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995) TEKNOLOJI ve MEDYA We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995) Düsünelim Farkli iletisim teknolojilerinin ve medyanin özellikleri nelerdir, bunlar uzaktan egitimde nasil kullanilabilirler?

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI 1 Bilgisayar Elemanları SAKLAMA (disk, disket, CD..) GİRİŞ ÜNİTESİ (fare, klavye, tarayıcı, Barkod, dokunmatik ekran, optik okuyucu vb.) RAM (geçici) MERKEZİ İŞLEM ÜNİTESİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Görsel Araç-Gereç ve Materyaller İki-Boyutlu Görsel Materyaller Resimler Grafikler Çizimler Çizelgeler Posterler Kavram Haritaları Karikatürler Üç-Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesneler Modeller Maketler

Detaylı

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları:

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları: Ders için kendi hedefleriniz ve öğrencilerin kazanımları Öğretimimizdeki ilk hedef seçmiş olduğumuz konuyu problem tabanlı öğrenme yöntemine uygun bir şekilde anlatmaktır. Bunun yanında ders düz anlatım

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

Gömülü Sistem Tasarımı. Dr. Deniz TAŞKIN

Gömülü Sistem Tasarımı. Dr. Deniz TAŞKIN Gömülü Sistem Tasarımı Dr. Deniz TAŞKIN PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Ekim 2012 Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi, No: 11/3, Cağaloğlu (Fatih)/İstanbul

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 ENFORMATİK İÇERİK Ders izlencesi Muafiyet sınavı hakkında bilgi Bilgisayara giriş 2 Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI EDİTÖR: MUSTAFA SARITAŞ RÜÇHAN ÖZKILIÇ MUSTAFA SARITAŞ AYSAN ŞENTÜRK UĞUR AVCI NİHAT ÇALIŞKAN ENGİN KARADAĞ Mayıs / 2007 i Editör: Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARITAŞ

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet 2015 2016 Akademik Yılı Öğr. Gör. Gülten Güngörmüş gulteng@baskent.edu.tr Oda No: B- 202 Öğr. Gör. Gizem Öğütcü ogutcu@baskent.edu.tr Oda No:

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (2)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (2) Ögretimde Kullanılan Teknikler (2) Öğretim Tekniklerini Sınıflandırma Yaygın Olarak Kullanılan Teknikler A- Grupla Öğretim Teknikleri: Beyin Fırtınası Soru-Cevap Drama ve Rol Yapma Benzetim Mikro Öğretim

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Ankara 2016 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yazar: Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Tüm Hakları Saklıdır. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık

Detaylı

Editör: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN (Gazi Üniversitesi)

Editör: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet ARIKAN (Gazi Üniversitesi) Editör: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet ARIKAN (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY (Orta Doğu Teknik

Detaylı

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software)

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Yazılım (Software) Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/egitimtv 2 Yazılım Daha önce de bahsettiğimiz gibi; yazılım, bilgisayar üzerinde çalışan

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar

BDE Avantajlar & Dezavantajlar BDE Avantajlar & Dezavantajlar 1 Öğrenme Hızı Katılımcı Öğrenme Çeşitlilik Kayıt Tutma Uygunluk Zamandan Bağımsızlık Görsel Çekicilik Güdüleme Özel Durumlar Tutarlılık Etkinlik ve Etkililik Bilgi Yönetimi

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN

Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri. Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri 1 Erdal Gökhan KAPUCUOĞLU Ali AKIN İÇERİK Uzaktan Eğitimin Yayın Yolu ile Öğretilmesi İşitsel Teknolojiler Radyo Teyp-Ses Kaseti Telefon

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI 1. Çevremdeki Bilgiler 2. Bilgisayarım 3. Renkli Dünyam 4. Yazmaya BaĢlıyorum 1.BASAMAK

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı