Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Temmuz Baskı: Ekim Baskı: Aralık 2006 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Öncü Basımevi Ankara, 0 (312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) Web: e-posta: ii

2 ÖNSÖZ 1990 li yılların başlarında, son 10 yıldaki bilgi birikimi insanlığın başlangıcından bugüne kadarki bilgi birikiminden daha fazladır denilmekteydi. Bilişim alan uzmanları ve araştırmacılar 1990 lı yılların sonlarına doğru bu söylemi bilgi birikimi her 5 yılda ikiye katlanmaktadır şeklinde değiştirdiler. Bu süre daha sonra ise her 2 yılda bir şeklinde değişti. Günümüzde bu süre iyice kısalmış durumdadır. Bilginin bu kadar hızlı bir şekilde çoğalmasının arkasında bilindiği gibi, bilgi teknolojileri alanında gerçekleşen yenilikler bulunmaktadır. Bilişim teknolojilerinde sürekli olarak gelişmeler ve yenilikler olmakta, bu teknolojiler daha çok insanın yaşamını etkilemekte ve bu teknolojiler yaygınlaştıkça onlara erişim de giderek daha kolay olmaktadır. Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini de etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerinin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına itmektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin eğitim alanına yansımalarından birisi öğretim malzemelerinin bilgisayar ortamına taşınması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan ayrıca İnternet yoluyla da etkileşimin boyutu gitgide artan bir önem kazanmaktadır. Bir öğretim materyalinin temel amacı hedeflenen kitleye eğitsel potansiyelinden en üst düzeyde yararlanma olanağını vermesi olduğu söylenebilir. Öğretim materyalleri, özellikle bilgisayar teknolojileri sayesinde buna zemin hazırlayarak etkili öğrenmelerin gerçekleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kitap öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımını önemseyen eğitimcilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap, eğitimcilere çeşitli öğretim materyallerini hazırlama, geliştirme, kullanma ve değerlendirme sürecinde yol göstermeye çalışmakta, onlara teknolojiyi öğretmeöğrenme süreçleriyle bütünleştirmelerinde yardımcı olmayı ve bunları değişik örneklerle somutlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kitabın, eğitimcilere öğretim teknolojilerini kullanırken ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarında önemli katkılar getireceği umulmaktadır. Umarım bu kaynak kitap her düzeyde eğitimcilere yol gösterici işlevini gereği gibi yerine getirir. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Ankara, Aralık 2006 iii

3 İÇİNDEKİLER Önsöz...iii İçindekiler... v 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR (s. 1-14) Temel Kavramlar: Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi, Sistem Yaklaşımı, Öğretim Teknolojisi... 2 İletişim Süreci... 5 İletişim Sürecinin Temel Ögeleri... 6 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı... 9 Araçların Sınıflandırılması ve Öğrenme ile Bağlantısı Özet Tartışma Soruları BÖLÜM ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARLANMASI, HAZIRLANMASI VE SEÇİMİ (s ) Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Seçimi Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları Yöntem, Araç ve Materyallerin Seçimi Materyal Seçiminde Uygulanacak Ölçütler Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü Görsel Ögeleri Anlama ve Yorumlama Görsel Tasarımda Amaçlar Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Materyalleri Çekici Kılan Unsurlar (Destekleyici Unsurlar) Tasarımda Biçimsel Yapı Tasarımda Düzenlemeler Özet Tartışma Soruları v

4 3. BÖLÜM SUNUM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI (s ) Yansılar (Saydamlar) Yansıların Boyutları Yansıların Hazırlanması Yansıların Hazırlanması ile İlgili Somut Öneriler Basılı Bir Metni Aynen Kullanmanın Yaratabileceği Sakıncalar Yansıların Kullanımında (Yansıtılmasında) Maskeleme Tekniğinin Kullanılması Katlama Teknikleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanmanın Üstünlükleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanımının Doğurabileceği Olumsuzluklar/ Sınırlılıklar Yansıları Arşivleme Bir Materyal Geliştirme Aracı Olarak Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Makinesi Türleri Özet Tartışma Soruları BÖLÜM ÖĞRETİMDE GÖRSEL - İŞİTSEL ARAÇLAR (s ) Öğretimde Görsel İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi Öğretme-Öğrenme Ortamlarında Yaygın Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Araçlar A- Yansıtma Özelliği Olan Görsel Araçlar B- Yansıtma Özelliği Olmayan Görsel Araçlar ve Alan Gezileri C- Basılı Materyaller D- Gösteri Yerleri E- İşitsel Araçlar F- Hareketli Araçlar (Görüntüler) G- Bilgisayarlar H- İletişim (Telekomünikasyon) Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar Araçları Seçerken/Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Görsel İşitsel Araçların Eğitim Ortamına Katkıları Sınıflarda Kullanılan Araçların Özellikleri Görsel Araçlar Kitaplar Yazı ve Gösterim Tahtaları Resimler Çizimler vi

5 Çizelgeler (Şemalar) Kavram Haritaları Grafikler Gerçek Eşyalar ve Modeller Yansıtıcılar (Projektörler) Bilgisayar Teknolojileri İşitsel Araçlar Radyo Pikap ve Plâklar Teyp, Ses Bantları ve CD ler Görsel ve İşitsel Araçlar Film Makinesi ve Hareketli Filmler Kapalı Devre Televizyon Video Teknoloji Destekli Araçlar Teletekst ve Videotekst Teknolojileri Etkileşimli Video İletişim Uyduları Özet Tartışma Soruları BÖLÜM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI (s ) İletişim Teknolojileri ve Eğitimdeki Uygulamaları Televizyon ve Video ile Öğretim Kapalı Devre Televizyon Video ile Öğretim Konferanslar Çoklu Ortamlar (Multi-Media Systems) Teletekst ve Videotekst Teknolojileri Teletekst Videotekst Etkileşimli (interactive) Video Etkileşimli Video Sisteminin İşleyişi Etkileşimli Video ile Geleneksel Eğitimin Karşılaştırılması İletişim Uyduları Özet Tartışma Soruları vii

6 6. BÖLÜM EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (s ) Bilgisayar Nedir? Donanım ve Yazılım Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir? Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitimin Üstünlükleri Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları Bilgisayar Destekli Öğretim Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Eğitim Yönetimi (BDEY) Bilgisayar Destekli Eğitim Yönetiminin Üstünlükleri Eğitim Yazılımları ve Türleri Alıştırma ve Uygulama (Pratik) Yaptırma Yazılımları (Drill and Practice) Alıştırma ve Uygulama Yaptırma Yazılımlarını Değerlendirme Ölçütleri Öğretici Yazılımlar (Tutorials) Öğretici yazılımları değerlendirme ölçütleri Benzetim (Simulation)Yazılımları Benzetim Yazılımlarını Değerlendirme Ölçütleri Problem Çözme (Problem Solving) Yazılımları Problem Çözme Yazılımları Değerlendirme Ölçütleri Eğitsel Oyunlar (Educational Games) Uygulama Yazılımları (Application software) İletişim Yazılımları (Communication software) Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Sözcük İşlem Yazılımları (Word Processing Programs) Bir Sözcük İşlemci Yazılımında Yapılabilecek Bazı İşlemler Hesap Tablosu (Elektronik Tablolama, Spreadsheet) Sunum Programları (Presentation Software) Veri Tabanı Programları (Database) PowerPoint Sunum Programını Kullanarak Bir Sunu Hazırlama Tasarım Şablonu Seçeneğini Kullanma Boş Sunu Seçeneğini Kullanma Akıllı İçerik Sihirbazını Kullanarak Bir Sunu Hazırlama Slaytları Görüntüleme Biçimleri Sunuları Biçimlendirme Özet Tartışma Soruları viii

7 7. BÖLÜM İNTERNET NEDİR? (s ) İnternet Nedir? İnternet Nasıl Ortaya Çıktı? Yerel ve Geniş Bölge Bilgisayar Ağları TCP/IP Nedir? İnternet in Çalışma Sistemi ve Özellikleri İnternet (Bilgi) Kaynakları-Servisleri Elektronik Posta (e-posta) Tartışma Listeleri (Discussion Lists veya Mailing Lists) Tartışma Listelerine Örnekler Telnet Sohbet Odaları (Internet Relay Chat, IRC) Dosya Aktarımı (File Transfer Protocol, FTP) Gopher Web (World Wide Web, WWW, W3) İnternet e Bağlanma ve İnternet Servis Sağlayıcıları İnternet te Adresler (Adreslerin Anatomisi) İnternet Alan Adları (Domain Names) İnternet te Araştırma-Arama/Tarama Yapma Türkiye de İnternet Uzaktan Eğitim ve İletişim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan Eğitimin Kullanım Amaçları Uzaktan Eğitim Sisteminin Türleri ve Seçimi Etkileyen Değişkenler Uzaktan Eğitim Sisteminin Özellikleri Web Temelli Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitime Yönelik Eleştiriler İletişim Teknolojileri ve Eğitimdeki Uygulamaları Türkiye deki Çeşitli Uzaktan Eğitim Uygulamaları Özet Tartışma Soruları BÖLÜM ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ DEĞERLENDİRME (s ) Öğretim Materyallerini Değerlendirme Öğretim Etkinliklerini Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Nedir? Ölçme Çeşitleri Ölçek Bir Ölçme Aracında Aranan Nitelikler ix

8 Testlerin Sınıflandırılması Değerlendirme Nedir? Program Değerlendirme Değerlendirme Türleri Eğitim Amaçlı Bilgisayar Programlarını Değerlendirme Öğretim Materyallerini Değerlendirme Görsel Tasarım Biçimsel Yapıyı Değerlendirme Formu Çoklu Ortam Setlerini Değerlendirme Formu Basılı Materyalleri Değerlendirme Formu Yansıtma Özelliği Olmayan Görselleri Değerlendirme Formu Yansıtma Özelliği Olan Görselleri Değerlendirme Formu İşitsel Materyalleri Değerlendirme Formu Video ve Filmleri Değerlendirme Formu Bilgisayar Yazılımlarını Değerlendirme Formu Özet Tartışma Soruları EKLER (s ) Türkiye deki Eğitim Teknolojisi Merkezleri Türkiye deki Eğitim Teknolojisi Merkezleri (Eğitim Teknolojisi Üretim ve Hizmet Birimleri) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilgiye Erişim Merkezi MEB Hizmet Üretim ve Dağıtım Birimleri Okullarda Bilgi Teknolojisi (BT) Sınıfları Anadolu Üniversitesi nde Eğitsel Televizyon Programları Açıköğretim Fakültesi Eğitim Televizyonu (ETV) Açıköğretim Fakültesi Programları Görsel Tasarımcılara ve Uygulayıcılara Sunumlarla İlgili Somut Öneriler Sunuculara, Sunuları Süresince Uymaları Gereken Temel İlkeler Konusunda Uyarılar Basılı Materyallerin Tasarımı Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Eğitimciler İçin Webden Çeşitli Kaynaklar İngilizce Öğrenme-Öğretme Kaynakları Kaynakça Sözlükçe Ad Buldurusu Konu Buldurusu Yazar Hakkında x

9 Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR İçindekiler Temel Kavramlar: Eğitim, Ö ğretim, Eğitim Teknolojisi, Sistem Yaklaşımı, Ö ğretim Teknolojisi Eğitim, Ö ğretim, Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Ö ğretim Teknolojisi İletişim Süreci o İletişim Sürecinin Temel Ö geleri o İletişim Süreci ve YaşantıAlanı Araç ların Sınıflandırılmasıve Ö ğrenme ile Bağlantısı Özet Tartışma Soruları

10 2 Ö ğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde eğitim, öğretim, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisi, iletişim süreci ve bu sürecin öğretim etkinlikleriyle olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Temel Kavramlar: Eğitim, Ö ğretim, Eğitim Teknolojisi, Sistem Yaklaşımı, Ö ğretim Teknolojisi Öğretim teknolojilerinin neler olduğuna ve bu teknolojilerin öğretim etkinliklerindeki yeri ve önemine geçmeden önce eğitim, öğretim, teknoloji, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi gibi kavramların kısaca açıklanmaları gerekmektedir. Eğitim Ertürk (1997) eğitimi bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlamaktadır. Çilenti (1984) ise tanımlamasını öğrenme kavramıyla bağlantılı olarak yapmakta ve öğrenme, ya bir davranış değişikliğinin veya yeni bir davranışın oluşması; eğitim ise içinde yaşanılan toplumca arzu edilen davranışların bireyde oluşturulması sürecidir demektedir. Ö ğretim Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi için planlanan, kasıtlı ve sistematik eğitim (Demirel, 2003) olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır. Eğitim ve teknoloji insan yaşamının daha etken duruma getirilmesinde önemli rolü olan iki temel öğedir. Her iki öğe de insanın doğal ve sosyal çevresine egemen olma yolunda gösterdiği çabalarda başvurduğu iki temel araç olmuştur (Alkan, 1998). Eğitim Teknolojisi Eğitimin tanımı bu şekilde yapıldıktan sonra, eğitim teknolojisinin eğitim süreci içindeki yerinin saptanabilmesi için program geliştirme kavramının ne olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Çilenti (1984) program geliştirmeyi eğitimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi işlemleri olarak tanımlamakta ve program geliştirmede eğitimin planlanması, eğitimin yürütülmesi ve değerlendirme olmak üzere üç temel aşamanın bulunduğunu

11 Bölüm 2 ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARLANMASI, HAZIRLANMASI ve SEÇİMİ İçindekiler Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları Yöntem, Araç ve Materyallerin Seçimi Materyal Seçiminde Uygulanacak Ölçütler Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü Görsel Ögeleri Anlama ve Yorumlama Görsel Tasarımda Amaçlar Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Materyalleri Çekici Kılan Unsurlar (Destekleyici Unsurlar) Tasarımda Biçimsel Yapı Tasarımda Düzenlemeler Özet Tartışma Soruları

12 16 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, öğretim etkinliklerini plânlarken öğretim materyallerinin hazırlanması ve tasarımında uyulması gerekli ilkeler üzerinde durulmuştur. Temel Materyal Hazırlama Yaklaşımları Yöntem, Araç ve Materyallerin Seçimi Öğretimde bir aracın kullanımı her şeyden önce bir yöntemin, bir aracın ve bir materyalin sistematik bir şekilde seçilmesini gerekli kılar. Bu seçim sürecinin üç aşaması bulunmaktadır: Gerçekleştirilmesi planlanan öğrenme etkinliğine uygun bir yöntemin seçilmesi Yöntemin uygulanmasına elverişli bir araç biçiminin (format) seçilmesi Seçilen araç biçimine uyumlu materyallerin seçilmesi, değiştirilmesi ve tasarımı Bir materyal tasarlarken birtakım süreçler yaşanır. Bu süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Sürecin ilk basamağı bir hedef analizinin yapılmasıdır. Bu aşamada hedefin hangi hedef alanıyla ilgili olduğu sorusunun yanıtı verilir. Hedefin, hedef alanlarından bilişsel, duyuşsal veya psikomotor alanlarından hangisiyle ilgili olduğuna bağlı olarak farklı seçim ve tasarım ilkelerinin uygulanması gerekebilir. Hedef kitlenin (öğrenenin) özelliklerinin belirlenmesi basamağında çeşitli durumlara bakılır. Örneğin, bireylerin öğrenmeleri beklenen konuyla ilgili olarak halihazırda sahip oldukları ön öğrenmeler (bilgi ve beceriler) belirlenir. Bu basamakta ayrıca bireylerin bireysel ve sosyal özellikleri (bireylerin yaşı, güdülenme düzeyleri, tutumları, beklentileri vb.), öğrenme stilleri (bilgiyi işleme alışkanlıklarıdır) ve zekâ profilleri de incelenir. Sürecin bir sonraki basamağında bir içerik analizi yapılır. İletilmek istenen mesajın türüne göre mesaj farklı biçimlerde tasarlanır. İçerik ve aracın bütünleştirilmesi basamağında hedefe, içeriğe ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak çeşitli formatlar seçilir. Materyal, bu ölçütler göz önünde bulundurularak geliştirilir. Bu aşamadan sonra materyal, öğrenme ortamında kullanılmaya hazır durumdadır. Bu uygulama aşamasından sonra son olarak değerlendirme aşaması gelir.

13 Bölüm 3 SUNUM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI İçindekiler Yansılar (Saydamlar) Yansıların Boyutları Yansıların Hazırlanması Yansıların Hazırlanması ile İlgili Somut Öneriler Basılı Bir Metni Aynen Kullanmanın Yaratabileceği Sakıncalar Yansıların Kullanımında (Yansıtılmasında) Maskeleme Tekniğinin Kullanılması Katlama Teknikleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanmanın Üstünlükleri Öğretimde Yansıtıcı Kullanımının Doğurabileceği Olumsuzluklar/ Sınırlılıklar Yansıları Arşivleme Bir Materyal Geliştirme Aracı Olarak Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Makinesi Türleri Özet Tartışma Soruları

14 32 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, öğretim etkinlikleri sırasında kullanılacak materyallerden yansıların hazırlanması, tasarımı, bunların öğrenme ortamına getirdikleri katkılar ve bunların kullanımlarında uyulması gerekli kurallar üzerinde durulmuştur. Yansılar (Saydamlar) Yansılar, bir sunucu tarafından bir ekrana yansıtmak amacıyla bir tepegözde kullanılan geniş boyutlu slaytlara denebilir. Yansılar aracılığıyla kavramlar, süreçler, rakamsal gerçekler, istatistikler ve plânlar görsel olarak sunulur ve özetlenir. Sunular küçük gruplara yapılabileceği gibi, ortalama büyüklükteki sınıflara veya geniş gruplara da yapılabilir. Bazı kullanımlarda tahtaya yazma işini ortadan kaldırma işlevini görürler. Sunularda hazır yansılar (satın alınıp) kullanılabileceği gibi çalışma yapraklarından, sözcük işlemci, sunu ve grafik programlarından alınan bilgisayar çıktıları da doğrudan tepegözler aracılığıyla yansıtılabilir. Bu yolla sunu yaparken zamanı etkili bir şekilde kullanabilmek mümkün olabilmektedir. Günümüzde tepegözler yerini hızla bilgisayar yansıtıcılarına (video projektörleri) bırakmaktadırlar. Bu nedenle tepegöz yansısı hazırlama yerine bilgisayar görüntülerinin projektörlerde yansıtılması yoluna gidilmektedir. Bu amaçla yaygın olarak sunu programları kullanılmaktadır. Günümüzde sunu materyallerini hazırlarken en yaygın kullanılan program Microsoft PowerPoint isimli programdır. Bu ve benzeri sunu programlarında bir grup slayttan oluşan sunular hazırlanır. Bir tepegözde kullanmak üzere hazırlanan bir sunuda bir grup asetat bulunurken bir PowerPoint sunusunda da bir grup slayt bulunur. Bu bölümdeki tepegöz yansılarıyla ilgili yerleri incelerken ele alınan ilke ve kuralların bilgisayar sunuları için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. Örneğin tepegöz yansılarıyla ilgili ilkeler PowerPoint sunusundaki slaytlar için hemen hemen aynen geçerlidir. Yansılar da diğer öğretim materyallerinin hazırlanması ve kullanılmasında olduğu gibi bir plânlama yapmayı gerektirir. Bu yüzden bir kontrol listesini gözden geçirmenin sayısız yararları vardır. Sunucunun hitap ettiği kitlenin özellikleri nelerdir? Yansılar hangi hedef davranışların gerçekleşmesine yarayacak veya hangi amaca hizmet edecek? Bir içerik plânı hazırlandı mı? Yansılar amaçlara ulaşmada uygun materyaller mi? Başka materyallerle birlikte kullanımı daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir mi? Her yansı ile ilgili olarak bir içerik düzenlemesi yapıldı mı?

15 Bölüm 4 ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR İçindekiler Öğretimde Görsel İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi Öğretme-Öğrenme Ortamlarında Yaygın Olarak Kullanılan Görsel- İşitsel Araçlar Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar Araçları Seçerken/Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Görsel İşitsel Araçların Eğitim Ortamına Katkıları Sınıflarda Kullanılan Araçların Özellikleri Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel ve İşitsel Araçlar Video Teknoloji Destekli Araçlar Özet Tartışma Soruları

16 54 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde öğretim etkinliklerini plânlarken öğretim materyallerinin tanıtımı ve kullanım özellikleri üzerinde durulmuştur. Bir öğretim etkinliği planlanırken, bu etkinlikle öğrencilere kazandırılacak hedef ve davranışların hangi öğrenme ortamında kazandırılacağı ve öğrenme ortamının nasıl düzenleneceğinin belirtilmesi çok önemlidir. Görsel ve işitsel araçlarla oluşturulacak öğrenme ortamının önceden iyi planlanmış olması öğretimin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Eğitimde görsel ve işitsel araçlar, gerçekleştirilmek istenen öğrenmelerin kalıcı izli olmasını sağlaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı izli ve buna paralel olarak unutma da o kadar geç olmaktadır. Öğrenmelerin kalıcı olması için verilen uyarıcıların birden fazla duyu organına hitap edecek şeklide düzenlenmesi ifadesinden de günümüzde çoklu ortamlar anlaşılmaktadır. Öğretimde Görsel İşitsel Araçlar Kullanmanın Önemi Bir öğretme (ve öğrenme) etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap e- derse öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı izli olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır. Başka bir ifadeyle, öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem daha çabuk hem de daha kalıcı izli olmaktadır. Eğitim araçları eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlamak için öğretmen ve yetiştiricilere en büyük yardımcıdır. Ancak araçların en mükemmelinin bile öğretmenin yerini tutamayacağını unutmamak gerekir. Öte yandan araçlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, uygun olarak kullanılmadıkları zaman yararlı olamazlar. Araştırma sonuçlarına göre insanlar: Okuduklarının İşittiklerinin Gördüklerinin Söylediklerinin Görüp işittiklerinin Yapıp söylediklerinin hatırlamaktadırlar. % 10 unu % 20 sini % 30 unu % 70 ini % 50 sini % 90 ını Sınıf ortamında öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi hatırlayabilmelerini sağlamak için de çoklu ortamların (çoklu ortam özelliklerini taşıyan öğrenme durumlarının) düzenlenmesi önem taşımaktadır. Sınıf içinde çoklu ortam

17 Bölüm 5 İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI İçindekiler Televizyon ve Video ile Öğretim o Kapalı Devre Televizyon o Video ile Öğretim Konferanslar Çoklu Ortamlar (Multi-Media Systems) Teletekst ve Videotekst Teknolojileri o Teletekst o Videotekst Etkileşimli (interactive) Video o Etkileşimli Video Sisteminin İşleyişi o Etkileşimli Video ile Geleneksel Eğitimin Karşılaştırılması İletişim Uyduları Özet Tartışma Soruları

18 88 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, öğretim etkinlikleri sırasında hangi iletişim teknolojilerinin kullanılabileceği, bu iletişim teknolojilerinden nasıl yararlanılabileceği, bunların öğrenme ortamına getirdikleri katkılar ve kullanımlarında uyulması gerekli kurallar üzerinde durulmuştur. Televizyon ve Video ile Öğretim İletişim sistemleri içinde, televizyon yayını denince tek yönlü ses ve görüntü iletimi nin söz konusu olduğu bir sistemden söz edilmektedir. Bu tür bir sistemde ses, müzik, hareketsiz fotoğraflar, grafikler ve hareketli resimler bulunabilmektedir. Ancak bunlar tek yönlü olduğu için genelde bir geri bildirim-etkileşim bulunmamaktadır. Bu tür yayınlara örnek olarak Yayın istasyonları aracılığıyla yayın, Uydular aracılığıyla yayın, Mikrodalga yayıncılığı, Kapalı Devre TV yayını ve Kablolu TV yayını verilebilir. Bunların arasından özellikle Kapalı Devre TV yayını eğitim amacıyla en yaygın kullanım alanı bulunan yayın türüdür. Televizyon etkili bir kitle iletişim aracıdır. Kodlanmış anlamlı bilgileri iletme, yansıtma ve sunma kapasitesine sahiptir. Bu süreçleri sisteme giren ve çıkan bilgi arasında uyum sağlamak, ileticinin amacı ve içeriği ile alıcının algısal ve yanıtsal davranışı arasındaki psiko-fizik uyumu düzenlemek için uygular. Görüntü, ses ve hareket özelliklerine sahip olan ve çok sayıda sunuş biçimi bulunan televizyon eğitim alanında başlıca şu amaçlarla kullanılmaktadır: Okur yazarlık gibi temel eğitim sorunlarını çözmede bir seçenek olabilmekte, Eğitim hizmetlerini yaygınlaştırma işlevi görebilmekte, Okulların sağlayamadıkları ders araçlarını sunarak eğitimde maliyeti düşürmekte, Eğitimin kalitesini yükseltmekte, Öğretmene zaman kazandırarak bireysel ilgilenmelere zemin hazırlayabilmekte Yetişkin eğitimine yaptığı katkılarla toplumsal kalkınmayı hızlandırmaktadır.

19 Bölüm 6 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI İçindekiler Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir? Bilgisayar Destekli Öğretim Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı Eğitim Yazılımları ve Türleri Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Sözcük İşlem Yazılımları (Word Processing Programs) Hesap Tablosu (Elektronik Tablolama, Spreadsheet) Sunum Programları (Presentation Software) Veri Tabanı Programları (Database) PowerPoint Sunum Programını Kullanarak Bir Sunu Hazırlama Özet Tartışma Soruları

20 104 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde öğretim etkinliklerini plânlarken ve uygularken bilgisayarın nasıl yardımcı bir araç olarak kullanılabileceği üzerinde durulmuş, ayrıca Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yönetimi gibi kavramlar ele alınmıştır. Bilgisayar Nedir? Bilgisayar gerek sayısal gerekse alfabetik verileri işleyen elektronik bir aygıttır. Bilgisayar, verileri belirli bir program mantığı içinde okuyarak, onları kendi anlayabileceği bir dile çeviren ve sonuçları kullanıcıya sunan, ayrıca verileri saklayabilen ve belleğinde tutabilen elektronik bir araçtır. Bilgisayarlar: Kendilerine verilen verileri alır, verilen komutları izleyerek bu verileri bilgi oluşturacak şekilde işlerler. Çok miktardaki veriyi kısa sürede işleyebilir ve çok fazla miktarda bilgiyi unutmadan saklayabilirler. Aritmetik ve mantık işlemlerini son derece hızlı yapabilirler. İnsan tarafından yapılan iş ve işlemlerin yapılmasını kolaylaştırırlar ve yaptıkları işlemleri hızlı, güvenli ve hatasız yaparlar. Donanım ve Yazılım Bilgisayarların kendilerine verilen verileri işleyebilmeleri için iki şeye ihtiyaçları vardır: Donanım ve yazılım. Donanım, bilgisayarın tüm fiziksel birimlerine verilen addır. Yazılım ise, bilgisayarların görevlerini yerine getirebilmeleri için onlara verilen tüm bilgiler ve komut listeleridir. Bilgisayarlar iki tür yazılım kullanır. Birincisi işletim sistemi yazılımları ve diğeri de özel amaçlar için yazılmış olan uygulama yazılımları dır. İşletim sistemi yazılımları bilgisayarların temel işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Uygulama yazılımları da belirli işleri tamamlayabilmelerine olanak verir. İşletim sistemi yazılımı bilgisayarı denetleyen, işleten ve bilgisayar yazılımları ile donanımının birlikte nasıl çalışacağı ile ilgili ilkeleri düzenleyen ve bilgisayar için yaşamsal önemde olan bir dizi programdır. İşletim sistemi, bilgisayarın verimli olarak işletimini de sağlar.

21 Bölüm 7 İNTERNET NEDİR? İçindekiler İnternet Nedir? İnternet (Bilgi) Kaynakları-Servisleri İnternet e Bağlanma ve İnternet Servis Sağlayıcıları İnternet te Adresler (Adreslerin Anatomisi) İnternet Alan Adları (Domain Names) İnternet te Araştırma-Arama/Tarama Yapma Türkiye de İnternet Uzaktan Eğitim ve İletişim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan Eğitimin Kullanım Amaçları Uzaktan Eğitim Sisteminin Türleri ve Seçimi Etkileyen Değişkenler Uzaktan Eğitim Sisteminin Özellikleri Web Temelli Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitime Yönelik Eleştiriler İletişim Teknolojileri ve Eğitimdeki Uygulamaları Türkiye deki Çeşitli Uzaktan Eğitim Uygulamaları Özet Tartışma Soruları

22 138 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bu bölümde, İnternet kavramının tanımı, İnternet in nasıl ortaya çıktığı, İnternet kaynaklarının neler olduğu ve bu kaynaklardan eğitimde nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulmuştur. İnternet Nedir? İnternet, milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayarak iş dünyası, devlet kuruluşları ve eğitim kuruluşları arasında dünya çapında iletişim yapma olanağı sağlayan uluslararası bir bilgisayar ağıdır (Network of networks). İnternet dünya çapında herkese açık bir haberleşme ağıdır. Ancak hiçbir organizasyon İnternet in sahibi değildir ve onu kontrol etmemektedir. Bu yapının parçaları olan ağlar, devlet kuruluşları, üniversiteler, gönüllü organizasyonlar ve ticari kuruluşlarca çalıştırılmaktadır. İnternet Nasıl Ortaya Çıktı? İnternet in başlangıcı ABD savunma bakanlığının bilgisayar ağları üzerine araştırma yapan ARPA (Advanced Research Projects Agency) isimli bir projeyi desteklemeye başladığı 1960 lı yıllara dek uzanır. Bu projede amaç, değişik türdeki ve değişik yerlerdeki bilgisayarların birbirleriyle haberleşebildiği bir bilgisayar ağını geliştirmekti. Savunma bakanlığı iş yaptığı büyük silah üreticisi firmalar ile askeri alanda araştırmalar yapan üniversiteler arasında bir bağlantı kurmak istiyordu. Ancak burada şunu da eklemek gerekir: Bu projenin asıl gizli olan amacı bir olası nükleer savaşa karşı savunucu önlemler geliştirmekti. Yerel ve Geniş Bölge Bilgisayar Ağları 1960 lı ve 1970 li yıllarda yüzlerce Yerel Bilgisayar Ağları (Local Area Networks, LAN) ve Geniş Bölge Bilgisayar Ağları (Wide Area Networks, WAN) geliştirilmişti. Yerel bilgisayar ağlarında (YBA), birbirlerine kısa mesafe uzaklıklarda olan bilgisayarlar kablolar ve bilgisayar donanımlarıyla birbirlerine bağlanmakta idiler. Geniş bölge bilgisayar ağlarında (GBBA) ise birbirlerine uzak mesafelerde bulunan çok sayıda bilgisayar telefon hatlarına benzer hatlarla birbirlerine bağlı olarak çalışmaktaydılar. Her YBA ve GBBA da değişik türde bilgisayarlar ve değişik tip düzenlemeler bulunmaktaydı.

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010 Elektronik ISBN 978-605-88794-0-9

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİM DALI İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI:

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOME THOUGHTS ON EDUCATIONAL SCRIPT, A SYSTEMS APPROACH

SOME THOUGHTS ON EDUCATIONAL SCRIPT, A SYSTEMS APPROACH İçindekiler Coşgül Yüksel 4-16 Eğitim Senaryosu Üzerine Bazı Düşünceler Bir Sistemler Yaklaşımı- Celalettin Aktaş 17-21 Journalism in The Age Of The Internet Abdülgani Arıkan 22-29 Yedi Oniki Yaş Grubu

Detaylı

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ. T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ Servet BATMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Rıfat EFE

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

e-öğrenme yasemin gülbahar 2. baskı

e-öğrenme yasemin gülbahar 2. baskı e-öğrenme yasemin gülbahar 2. baskı Doç. Dr. Yasemin Gülbahar E- ÖĞRENME ISBN 978-605-4282-09-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZET Doç.Dr. Hacer Tor Öğr.Gör. Dr. Orhan Erden Günümüzde bilimle, bilgi teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı